Page 15

FRA „SHELL SPEJLET"

Professor, dr. med. Poul Bonnevie, beskæftiger sig på Hygiejnisk Institut i København bl. a. også med den luftbårne smitte. Professoren udtaler sig bl. a. herom, at selv om man har overstået en forkølelse, kan man de næste 14 dage smitte sine omgivelser gennem de baciller - ikke større end partiklerne af tobaksrøg - som ligger i tøjet og hvirvles op, blot man så meget som bevæger en arm! Når man nyser, udspredes en fin tåge bestående af millioner af små lette slimdråber. Dråberne er ca. 1 /100 milimeter store, og de tørrer ind næsten med det samme, de fineste holder sig kun 1 / 1 0 sekund - og tilbage bliver kun en dråbekerne, d. v. s. en mikroskopisk slimklat, der indeholder bakterier på 1/1000 millimeters størrelse. Og disse bakterier falder efterhånden nedad og lægger sig på gulvet, i møblerne og på tøjet, men de hvirvles til stadighed op igen, fordi luften i vor stue eller på vor arbejdsplads altid er i bevægelse. Bakterier i tøj udryddes bedst på den gode gammeldags manér — ved bankning og ophængning i solen. Det er lysets ultraviolette stråler, der dræber bakterierne, og det gør de, selv om de må gennem et lukket vindue, og selv om de

han skal også oplyses om de fordele, han kan nyde af virksomhedens evt. sociale foranstaltninger; findes der interessekontor, må han oplyses om dettes arbejdsområde, og ikke mindst må ha n, hvis ha n er ny på stedet, ha ve oplysning om mulighederne for bolig. En del af disse oplysninger kan gives i form af et instruktionshefte. Endelig må informationstjenesten omfatte oplysninger om virksomheden som helhed og om detailler indenfor denne. Forestående nyanskaffelser bør beskrives og motiveres

ikke når ret langt ind i stuen. Da luften stadig cirkulerer rundt, kommer solen til at virke som et filter, de mange små partikler må igennem. Vil vi gerne bekæmpe smitte gennem luften, er det af største vigtighed, at vi vasker os rene, børster og banker vort tøj, støvsuger tæpper og møbler og sørger for god ventilation og meget sollys i stuerne.

40-60 % af forsømmelser i skoler og på arbejdspladser verden over skyldes sygdomme, som påføres gennem den luftbårne smitte. Et stort C-vitamindepot er et godt værn i de tidlige forpostfægtninger mod en forkølelse i anmarch. Har man forsømt at give en forebyggende behandling, kan man i stedet forsøge at kupere forkølelsen med store doser ascorbinsyre (1 g eller 20 Ido-C tabletter), så snart de første symptomer melder sig. Adskillige medicinske forskere melder om gode resultater af denne behandlingsmetode, som afkorter sygdommen og mildner dens forløb. Er snuen ikke forbi efter 3-4 timers forløb, tilrådes det at give et halvt gram ascorbinsyre ekstra (= 10 tabletter). Er man så uheldig, at forkølelsen trods alt vedvarer næste dag, gentages kuren. Der tages igen 1 g ascorbinsyre o. s. v.

ligesom specialmaskinernes og specialarrangementers virkemåde bør beskrives i store træk. Alt dette gøres bedst i et periodisk tidsskrift og med foredrag og films. Informationstjenestens opgave er at få den enkelte interesseret i virksomheden, således at han ikke alene betragter denne som et sted, han tjener de nødvendige penge til livets opretholdelse, men som det sted, hvor han befinder sig godt, fordi han føler, at han er medarbejder i et foretagende, der virker til hans eget og til samfundets gavn. KN

15

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 -1952

Advertisement