Page 20

Klubbens bestyrelse: Poul Christensen, Kaj Petersen, Harald Larsen, Henning Nielsen, Joseph Nielsen, Harry Jørgensen.

D

EN 13. april 1952 passerer klub 2 en milepæl, idet klubben denne dag fejrer sin 10 års stiftelsesdag. Klub 2, hvis medlemmer arbejder dels i grovværket dels på reservehold, var den første klub indenfor arbejdsmændenes ræk ker på DDS og faktisk den, hvorfra de øvrige klubber under D.A. F. er udløbere. Blandt klubbens forskellige tillidsmænd er den nuværende, Joseph Nielsen, den der har været længst i tjenesten, og vi finder derfor anledning til at høre lidt om klubarbejdet gennem årene. Der er meget at fortælle, siger Joseph Nielsen, det har ikke altid været nogen dans på roser, men til dato kan man vel nok tillade sig at sige, at vi kun har grund til at være tilfredse med størsteparten af de mange forskellige resultater, klubben har opnået ved forhandlinger med Værket, det være sig i såvel løn- og sikkerhedsforhold, som med hensyn til selve arbejdsgangen.

22

Udover det »alvorlige« arbejde har klubben også haft interesse for »Fru Thalia«, og vi kan som bekendt prale med, at klubben var den første, der opførte en revy og således grundlægger for den nu så populære »Stålværksrevy«. Vender man blikket mod stiftelsesdagen og sammenligner de herskende forhold i dag med forholdene gennem de forløbne 10 år, må man indrømme, at der er sket væsentlige forandringer i denne periode, såvel indenfor produktionen som mcd henblik på det lønmæssige område. Gennem årene er det lykkedes at gennemføre en nogenlunde god bonusordning, og det er min faste overbevisning, at det ville være af afgørende betydning, hvis alle arbejdere på DDS kunne delagtiggøres i en lignende bonusordning. Det ville skabe større interesse for arbejdet, højne produktionen og derved give gode renter til os alle. H vo r man ge m edl em me r ha r k lu b 2?

Ca. 120. Skal fødselsdagen fejres?

Ja, selvfølgelig. Skærtorsdag (d. 10. april) fester vi på »Skovlyst«, og der er fra be-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, Nr. 2 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, Nr. 2 - 1952

Advertisement