Page 10

DANSK ARBEJDES INITIATIVDIPLOM TILDELT DDS Ved en lille sammenkomst på Værket onsdag den l9. marts fi k Værket tildelt Landsforeningen Dansk Arbejdes initiativdiplom. En deputation fra foreningens lokalafde ling bestående af formanden, værkbestyrer E. Andersen, næstformanden karetmagermester Oluf P. Jensen og bagermester Knud V. Erner overrakte diplomet til DDS-bestyrelsesformand direktør H. P. Christensen. Ved overrækkelsen omtalte hr. Andersen bl. a., at han var klar over, at manden der stod bag initiativet til oprettelse af stålvalseværket, var direktør H. P. Christensen. Frederiksværk havde tidligere haft en mand med stort initiativ og mange ideer, nemlig generalmajor Johan Fr. Classen, og DFJ og Krudtværket står i dag som synlige resultater herfor. Mellem de 2 verdenskrige skete ikke noget særligt i byen, man havde det blot hyggeligt. Da stålvalseværket blev en kendsgerning i Frederiksværk, var mange af byens borgere skeptiske over for resultatet og ligeledes stod man tvivlende, da pladevalseværket blev påbegyndt i 1947. Men nu er vi alle klar over stålvalseværkets og ikke mindst pladevalseværkets over måde store betydning for den danske skibsbygningsindustri, og vi er glade for Værket. Som en synlig anerkendelse herfor havde Dansk Arbejdes lokalafd. indstillet Værket til Diplomet.

12

Til slut bad hr. Andersen direktør H. P. Christensen på DDS vegne modtage diplomet som en anerkendelse udefra for den præstation, Værket har udøvet ved at sætte pladefabrikationen igang og udtalte de bedste ønsker for fremtiden. Direktør H. P. Christensen takkede på Værkets vegne og udtrykte sin glæde over, at Værket blev lagt i Frederiksværk, hvor det var en slags tradition for valseværker, idet der jo i sin tid lå et kobbervalseværk her. Direktør H. P. Christensen k om herefter ind på det natu rlige i, a t der bliver la vet stål i Danmark, idet vi herved udnytter vort skrot. Af skrottet fremstilles Siemens-Martinstål, der i modsætning til det udenlandske Thomasstål kan anvendes til skibsbygning, til krævende stålkonstruktioner, til kamstål m. m. Ikke alene dækker DDS 55.000 tons a f de ca. 80.000 tons skibsbygningsstål, som de danske værfter bruger årligt, idet udlandet kun kan afse ca. 25.000 tons, men stålvalseværkets betydning rækker langt videre, idet maskin-, elektro og bygningsindustrien i væsentlig grad er afhængig af Værkets produktion ida g. Som ek sempel på Værkets indsats nævnte direktør H. P. Christensen kamstålet til betonarmering, der betyder en væsentlig vægt- og prisbesparelse

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, Nr. 2 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, Nr. 2 - 1952

Advertisement