Page 8

»I har 150 mand, og så kan vi ikke få udført den smule arbejde«. Denne bemærkning hører vi tit i reparationsafdelingen, og vi forsøger efter bedste evne at gendrive den, men det er svært at gøre i få ord, hvorfor det er rart her at få lejlighed til at forklare, at det ikke er uvillighed, men simpelt hen øjeblikkelig mangel på arbejdskraft, der her gør sig gældende. Forholdet er, at der i reparationsafdelingen arbejder 153 mand, af hvilke de 76 er faglærte og resten arbejdsmænd. Man må imidlertid ikke forledes til at tro, at vi har 76 smede t i l rådighed til nykonstruktioner og reparationer af bestående materiel, idet mange er »fast engageret« i de forskellige afdelinger. Vi tager dem i rækkefølge og starter i profilvalseværket. I umiddelbar tilknytning til reparationsværkstedet ligger valsedrejeriet for grov- og mellemværksvalser, hvor to drejebænke begge arbejder på 3 skift. Her er altså bundet 6 mand fordelt med 2 mand på hvert skift. Går man fra valsedrejeriet op i profilværket, findes umiddelbart t il højre et lille åbent værksted; her er beskæftiget 2 mand med tilpasning af armatur t i l grovværket. Nu har vi fa st beskæftigelse t i l de fø rste 8 mand. Fortsætter man tværs over rullebanerne i grovværket med kurs mod finværket, kommer vi til et værksted for rullelejemontering og armatur for finværk og trådværk; her beskæftiges 6 mand inclusive 1 mand ved valsedrejebænk for finværksvalser. Tallet er nu steget t i l 14. I tilknytning til profilværket føler jeg mig fristet til at tage 2 mand mere med, nemlig

8

Værkstedsingeniør C. Bjerregaard Jensen.

den faste reparatør, der er afgivet t i l trådværket og 1 mand, der udelukkende beskæftiger sig med reparation af el-ruller til vippeborde og rullebaner i grov-og finvalseværk; og endelig kan det vel forsvares at regne med 3 mand mere, nemlig 3 værktøjsmagere, der bogstavelig talt udelukkende fremstiller fæster, stål og skabeloner til valsedrejning og stål til de forskellige sakse. Vi er nu oppe på 19 mand. Turen fortsætter til stålværket. Her har vi folk til fremstilling og reparation af alt værktøj, der bruges i forbindelse med ovndriften, såsom pumpestænger, stødstænger, prøveskeer, stoppere o. s. v., her er bundet 2 mand. På ovnplatformen er der endvidere indrettet et »værksted« til reparation af lemme, karme og brændere til ovnene. Dette arbejde optager 2 mand. Boring af kokiller beskæftiger 1 mand, og endelig er der fast reparatør ved skrotpressen; denne reparatør reparerer dog også kompressorer, ligesom lukkemekanismen til stoppere på støbeskeer efterses af ham. Stålværket lægger således beslag på 5 mand, hvortil kommer 3 mand i smedien, der næsten udelukkende beskæftiges med fremstilling og reparation af værktøj til stålværket, såsom bloksakse, ringe til støbeskeer, udløsningssakse, mejsler, kæder o. s. v. Der er nu gjort regnskab for 28 mand.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement