Page 6

Den store efterspørgsel efter stål, hvormed året 1951 begyndte, har holdt sig og er stadig øget gennem hele året. På visse områder kan der endog tales om en næsten katastrofal mangel. Som følge heraf har vi kunnet afsætte alle de mængder, vi har været i stand til at fremstille, og vor vigtigste opgave har derfor været at producere mest muligt. Takket være dygtig og målbevidst indsats både fra funktionærers og arbejderes side har vi i det forløbne år atter slået vor egen rekord, idet vi har passeret de 100.000 ts. færdigjern, og derved placeret os som det næststørste stålværk i Skandinavien, hvad produceret tonnage af valsede produkter angår. De opnåede priser har været lønnende, og det er glædeligt, at vi ser Direktør A. Østergaard os i stand til at forøge betydelige afskrivninger på de kostbare anlæg, hvilket er højst påkrævet af hensyn til konkurrencen med udlandet, når prisfaldet før eller senere sætter ind. Efter den ordremængde, vi allerede har, vil vi kunne regne med fuld beskæftigelse også i 1952 og tilmed forhåbentlig noget højere produktion end i det forløbne år, naturligvis forudsat tilstrækkelig tilgang af skrot, råjern, olie etc. På grund af den katastrofale mangel på skibsplader vil det i det nye år blive en særlig opgave for os at forcere produktionen i pladeværket mest muligt. Leverancerne af skibsplader fra udlandet har svigtet, og vi har fra Handelsministeriet fået en indtrængende henstilling om gennem øget produktion at hjælpe de danske skibsværfter af al vor evne. Skulle det blive knap med skrot, håber vi at kunne få aftaler om yderligere lønvalsning fra Sverige og Norge til fuld beskæftigelse i profilværkerne. Tilgangen af skrot har bl.a. takket være den i forbindelse med Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse startede kampagne været mærkbar stigende i de seneste måneder. Betydningen af Værkets eksistens for det danske samfund i disse år med den herskende mangel på stål er almindelig anerkendt. Det er da også nu, vi skal vise vor eksistensberettigelse og gennem størst mulig produktion, upåklagelig kvalitet og den bedst tænkelige kundebetjening sikre os en fortsat goodwill på det danske marked, når der engang atter er stål nok, og kunderne frit kan vælge mellem dansk og udenlandsk. Dette kræver, at alle gode kræfter sættes ind på opgaverne, og at vi alle i godt samarbejde og gensidig hensyntagen hver for sig yder vort bedste til gavn for den virksomhed, vi tjener — og dermed til gavn for os selv og dem, vi har ansvaret for. Det har været mig en glæde at mærke, at der i det forløbne år — på få undtagelser nær — har hersket et godt samarbejde og et gnidningsløst forhold mellem ledelse, funktionærer og arbejdere både i den daglige gerning og på møderne i samarbejdsudvalget. Jeg håber, at det må fortsætte i årene, der kommer. Det vil altid være ledelsens mål i videst muligt omfang at medvirke hertil, ikke mindst for at vi for hinanden kan skabe den glæde ved arbejdet, som enhver bor have krav på. Tak for 1951 og godt nytår.

6

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement