Page 20

Klubbens bestyrelse: Eskebjerg, Carl Rasmussen, Jack Krogh, Poul Petersen. Bach Andersen, Edvard Ambus, Ernst Jacobsen.

1952 står i jubilæernes tegn, og blandt Værkets forskellige klubber melder smedeog maskinarbejdernes klub— populært kaldet klub 5 — sig som den første 10-års jubilar på dette område, idet stiftelsesdagen ifølge klubbens første forhandlingsbog er den 23. februar 1942. Med andre ord er klubben stiftet under »Montagen«, idet Værket først kom i gang senere på året. Klubben havde på det tidspunkt 7 medlemmer — idag 90. For smedenes vedkommende blev Stålværket en større arbejdsplads, end man havde regnet med for 10 år siden. Efter de for -

20

skellige udtalelser angående smedearbejder ved Værkets igangsættelse hørte man fra mange sider, at mere end 10 smede blev der absolut ikke brug for, men udviklingen har vist noget ganske andet. I flere perioder har det knebet stærkt med at fremskaffe den nødvendige arbejdskraft, hvilket var ensbetydende med, at der faktisk ikke fandtes arbejdsløse smede. Det vil sikkert også vare længe før den store stab af smede kan forventes at blive reduceret, thi det er jo almindelig kendt, at smedene faktisk »drukner« i arbejde. (fortsættes side 22)

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement