Page 19

At også sporten bliver repræsenteret i Værkets egen nye avis, er bevis for, at firmaidrætten har vundet indpas i vor virksomhed. I dette kvartalsblad, som er født i de for os så stille vintermåneder, vil vi prøve på at skabe kontakt til så mange idrætsudøvere og venner som muligt. Ved årsskiftet vil vi gerne give en ganske kort beretning om det væsentlige i det forløbne år. La d det først være sagt, vi er ingen forening og ønsker ikke at blive det. Vi har ingen kontingentindtægter og ingen rigtige steder at være. Dette præger jo vort arbejde. Vi håber, at byens og omegnens sportsforeninger, der repræsenterer næsten alle idrætsgrene, kan finde emner iblandt DDS'er, så at byen og egnen kan hævde sig på en smuk måde. Ved siden af dette kan firmaidræt gøre en indsats, og vor opgave er, at sammenholdet mellem alle DDS'erstyrkes ved sportens oplevelser, at vi finder hinanden efter fyraften, hvor arbejdsdagens genvordigheder kan blive glemt. Afgørende er ikke resultaterne, men at der er så mange med som muligt. I 1951 blev en lille kreds interesserede afløst af fællesklubbens sportsudvalg. Udvalget har haft en forhandling med Fv. I. F. og borgmesteren om vilkårene for benyttelse af stadion. I det sportslige har der været fremgang at spore, men der er meget at gøre, hvis forholdene skal være nogenlunde. Vi har haft vor egen idrætsuge med ca. 70 aktive deltagere. Der må dog laves noget nyt, især med pointberegningen, hvis interessen herfor skal holdes vedlige. Pokalkampen mod B & W

blev afholdt i juni og september i København. Vi vandt fodbold og herre-roning og tabte atletik, dame-håndbold og dame-roning, så slutresultatet blev 14 points for B& W mod vore 10. Vi stillede ca. 40 aktive deltagere. En ny forbindelse blev knyttet med Halmstad Jernverk. Svenskerne vandt fodboldkampen med 2—1. Den årlige pokalkamp i fodbold mod DFJ tabte vi med 3—5. Kan det i det hele taget være anderledes? En håndboldkamp mod DFJ blev ligeledes tabt med 5—6. Foruden at repræsentere DDS mod andre firmahold, er der blevet gjort et forsøg med træningsaftener på vor egen lille mark på Magleblik. En håndboldturnering med hold fra de forskellige afdelinger blev ikke afsluttet, da vi kom for nær idrætsugen og sommerferien. Der blev spillet 9 kampe, og elektrikere og smede havde afgjort det bedste hold. Det vil være morsomt, hvis turneringen kan gentages til næste år, dog må vi love en bedre tilrettelæggelse. Et stort lyspunkt var damernes interesse for håndbold. Træningsaftener for fodbold blev desværre ikke til ret meget. At vort arbejde har kunnet gennemføres, skylder vi ikke mindst Værkets ledelse tak for, idet man altid har rakt os en hjælpende hånd. Blandt andet har Værket købt for ca. 600 kr. rekvisitter og har givet tilskud til rejser og gæsternes ophold hos os. Jeg tror, at vi kan regne med støtte fremover, hvis realiteter og god tilslutning gør det nødvendigt.

G. Boysen.

19

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement