Page 17

Tirsdag den 27. november afholdtes samarbejdsudvalgsmøde. Samtlige medlemmer var mødt. Under gennemgang af punkterne for sidste møde blev det meddelt, at vandforbruget i vore bade stadigt er alt for højt. Forbruget ligger hos os på ca. 90 l pr. mand, medens det f. eks. hos B & W kun ligger på noget over 40 1. Det blev henstillet, at man bl. a. ved indsæbningen ikke lod bruserne stå fuldt åbne. Iøvrigt vil det blive forsøgt at indføre en badeteknik med vandfade og træuldssvampe til indsæbningen, så bruserne kun skal anvendes til afskylning, altså et lignende arrangement, som anvendes på de offentlige bade. Da hensætning af cykler på tilfældige steder inden for Værket tager overhånd, blev det henstillet, at man i størst mulig udstrækning anvender de forhåndenværende cyklestativer. Når motorcyklegaragen ved baneoverskæringen bliver færdig, må det formodes, at der bliver plads nok til samtlige cykler i cykleskurene.

Direktøren efterlyste grunden til, at der var så ringe tilslutning til sidste tuberkuloseundersøgelse. Fællestillidsmanden mente, at man måske burde have propaganderet mere for sagen, men oplyste, at man nu havde modtaget en fortegnelse over de ikke undersøgte, på grundlag af hvilken tillidsmændene nu undersøger de enkelte tilfælde. Der blev fremsat ønske om, at lade TBundersøgelserne blive obligatoriske, og muligheden herfor vil blive overvejet. Silicoseproblemet*) blev drøftet, og det blev henstillet at få udarbejdet en liste over arbejdspladser, hvor der kan være fare for silicoseangreb, man vil søge gennemført en regelmæssig undersøgelse af folk på disse pladser. Personer, hos hvem der konstateres silicose, skal øjeblikkelig overføres til andre arbejdspladser. Fællestillidsmanden omtalte et tilfælde, hvor reparation på en kranbane efter hans mening ikke blev iværksat hurtigt nok og henstillede, at man, hvor sikkerheden talte for det, sørgede for øjeblikkelig reparation.

Ambus meddelte, at der ofte på arbejdstegningerne var anført dimensioner på profiler, der ikke fandtes på lager, hvorved der spildtes en del tid for smedene. Han henstillede, at man tog hensyn til det forhåndenværende lager.

En sag angående kranførernes kompetence til at anmelde en kran til reparation blev drøftet, og det blev fastslået, at kranføreren har en sådan ret, men at han selvfølgelig må samarbejde med sin mester eller forma nd i sagen.

Det blev henstillet, at der så vidt muligt med tegningernes udarbejdelse skal reserveres de nødvendige profiler på lageret.

*) Silicose er en sygdom, der opstår ved indånding af luft indeholdende f. eks. støv fra silicasten.

17

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement