Page 10

VORE ANLÆG OG MASKINER:

I GROVVALSEVÆRKET Når profilerne er udvalset i grovværket skal de renskæres i enderne og overskæres i lagerlængde, dette sker i varmsaven, der er placeret i afgangsrullebanen fra valseværkets 4. stol, medens profilerne endnu er glødende. Savens mekaniske indretning er vist skematisk på nedenstående tegning. Savbladet a trækkes gennem et kileremstræk af en 100 HK motor og løber ca. 1620 omdr ejnin ger pr. minu t. Bla det er ca . 1350 mm i diameter og omkredshastigheden er således ca. 115 m pr. sekund eller ca. 412 km pr. time. Motor og leje for sav-

10

bladet er monteret på en fælles slæde, der bevæges frem og tilbage af stemplet b, hvis ene ende går ind i en lu ftcylinder c og anden ende i en vandcylinder d. Denne cylinder er gennem et rør forbundet til styrecylinderen e, hvori der vandrer et stempel f, hvis anden ende vandrer i luftcylinderen g. Cylindrene d og e er fyldt med olieblandet vand. Når saven skal save føres klingen frem ved, at der gennem ventilsystemet h ledes trykluft ind i cylinderen c og stemplet b vil søge at vandre mod højre og presse vandet

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Staalbaandet - 1952 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1952

Advertisement