Page 31

Ja, så har vi afsluttet den 3. sæson i Staalvalseværkets sommerskakturnering. Jævnheden i første række skyldtes, at det var nye mænd, der var kommet i spidsen. 1. gruppe blev i år vundet af elektriker V. Sommer med Carl Rasmussen, som nr. 2 og Frede Jensen, ovnene, som nr. 3. Gruppe 2 blev vundet af maskinarbejder Børge Petersen med Danker Jørgensen som nr. 2, og Lohman, færdiglageret som nr. 3. Orla Hansen, ovnene, blev nr. 1 i 3. gruppe med Hans Eriksen, elektrikerværkstedet, på andenpladsen og Jens Sørensen, ovnene, som nr. 3. Skakklubben har holdt afslutning og generalforsamling i marketenderiet. Der blev spillet lynturnering, som Carl Andersen, færdiglageret, vandt. Der blev uddelt 3 præmier i hver gruppe, hvortil værket havde stillet et beløb til rådighed. Ved generalforsamlingen blev følgende valgt: Til formand L. P. Larsen, finværket og som bestyrelsesmedlem Martin Oddershede. Når disse linier læses, er vi ved at starte en ny turnering, og jeg synes, at halvtreds deltagere er for lidt. Jeg tror, at der er endnu flere, der kan spille skak og ingen må holde sig tilbage. I vil i DDS turnering møde spillere, som I er jævnbyrdige med. Vel mødt til DDS turnering 1957. Carl Rasmussen.

Opsparing 2. halvår 1956

Alm. opsparing............. kr. 399.838,00 Sparekassens rente ...... » 3.863,53 Værkets rentetilskud . . » 1.932,31

PR ÆM I E- O PG AV E

bedes afleveret til Carl Rasmussen inden fredag d. 1. marts 1957 og først udtrukne rigtige løsning vil blive belønnet med et skakspil.

stiftelse i september 1944, ikke genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes E. Løbner Jeppesen, og bestyrelsen valgte Karl Bahne Pedersen til formand. Der har hersket tvivl om udbetalinger til statslånsydelser, hvorfor der gøres opmærksom på, at der foretages udbetalinger til dette formål før den ordinære udbetaling uden fortabelse af renterne.

kr. 405.633,84 Opsparing med 6 mdr.s opsparing . . . . . . . kr.

50.871,65

Ved spareklubbens årsmøde ønskede Erik Jensen, som var formand siden klubbens

31

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1957

Advertisement