Page 30

gennemgå en større reparation. Samtidig foretages en del konstruktive ændringer. Med hensyn til valselejer og koblinger håber vi, at disse problemer vil blive løst i det nye år. For at mindske afklip på færdiglageret er 150 tons saksen blevet flyttet ud i en afstand af 32 m fra rulleretteren. Finværket har også i det forløbne år gået uden større vanskeligheder, men der er stadig mange svage punkter, som må forbedres. Valsningen af fladjern bør også automatiseres, og i julen blev der i mellemværket opsat valseplader for denne valsning, og i finværket vil forsøgene med omføring af fladjern blive fortsat. Den nye syneplads for finværket er desværre endnu ikke klar, men dette sker forhåbenligt meget tidligt i det nye år. Efter de første års store besværligheder med tentormaskinen er det nu lykkedes at få denne til at gå godt. Produktionen i grovværket i 1956: Anvendt blokke og emner. 106.495 tons. Prima færdigjern . . . . . . . 28.241 tons Produktionen i finværket i 1956:

Til 32 meters forlængelsen af V 5 er søjlerne rejst, og snart vil taget også tage form. Vogn vægten i V 5 er flyttet ud i forlængelsen, og banesporet er ændret, så der nu er skiftespor i hallen. Af nyt, der er bestilt til pladeværket, skal fremhæves en kraftig rulleretter for 5—35 mm plader, en 2 x 7,5 tons traverskran til V 5 og et filter til rensning af afskalningsvandet. Graven nord for pladeværkets vippeborde er overdækket, og mellem V 4 og V 5 er ophængt et aluminiumstæppe. Begge dele er udført for at beskytte V 4 mod frosten. I 1956 er valset ca. 84.000 tons plader mod 74.513 tons i 1955 eller 12,7 % bedre. Det er et fint resultat, det er godt valset og takket være en forbedring af materialet fra stålværket er vor udbytteprocent steget med 1,7 %. Ved indgangen til det nye år vil alle i pladeværket takke arbejdere og funktionærer i de øvrige afdelinger for det gode samarbejde i 1956 og ønsker alt godt og heldbringende for det nye år. J. Skov.

49.882 tons .

Totalproduktion i grov- og finværk:

78.123 tons .

Det opnåede gode resultat skyldes i høj grad et godt samarbejde såvel inden for afdelingen som med de øvrige afdelinger. P. W. Mortensen. *** P L AD E V Æ R K E T I efterårsmånederne er fundamenterne for det nye vægtarrangement støbt, og montagen af afkasterarmene og rullerne før vægten var så vidt fremme, at vægten kunne flyttes mellem jul og nytår og blev straks taget i i brug i det nye år. Afkasterarmene ud mod lagerpladsen vil blive færdige i løbet af januar.

30

Bedriftslægens beretning Oktober kvartal 1956 I oktober kvartal er arbejdet på lægeklinikken foregået jævnt uden bemærkelsesværdige begivenheder. I dagene 8/11—9/11 blev 1389 personer undersøgt på røntgenvognen. 64 mødte ikke. Selv om resultatet er bedre end ved tidligere lejligheder, ville det dog være meget betydningsfuldt og tilfredsstillende, hvis dette antal kunne formindskes. Dette vil man nu forsøge at opnå ved en opfordring til de udeblevne om en undersøgelse på tuberkulosestationen i nærmeste fremtid. Erik Steenberger.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1957

Advertisement