Page 13

6. EAA henledte opmærksomheden på, at ledninger til EL-svejseapparater kunne frembyde en fare, når disse ikke blev fornødent beskyttet på steder, hvor færdsel foregik. BP gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at der ligeledes var et utilfredsstillende forhold i valsehal 5, hvor ledninger til de elektriske autogen skæremaskiner lægges ind i hallen. BJ fandt anledning til at indskærpe: at ledninger, der trækkes over veje, gulve eller andre steder, hvor der er færdsel eller arbejdes med materialer nødvendigvis må beskyttes effektivt mod beskadigelser, at de elektriske autogen skæremaskiner kan frembyde en fare, dersom varme skrotstykker falder ned og beskadiger ledningen, hvorfor den største agtpågivenhed må udvises af de, der betjener disse apparater. BJ nævnte i denne forbindelse et tilfælde her i landet, hvor der efter en ulykke var rejst sag mod den elektriker, der havde etableret den pågældende forbindelse, som forårsagede ulykken, idet fremgangsmåden var fundet uforsvarlig. 7. BP mente, at dybovnskranerne fik en alt for hård behandling under den nuværende fremgangsmåde, hvor rodenderne trækkes af blokkene under kanten på støbebordene, idet den såkaldte rodhugger ikke arbejder tilfredsstillende, så den hidtidige fremgangsmåde må fortsættes. BJ var enig heri og så gerne, at forholdet blev undersøgt indgående med henblik på en anden fremgangsmåde til fjernelse af rodenderne for at aflaste kranerne. C. E. Lang.

Under omstilling i tråd- og finværk fredag den 16. november styrtede hjælperetter Helge Andersen ned i en af de roterende haspier. Tililende fik øjeblikkelig standset haspien, men for alle, der så den forulykkede, var det straks klart, at her var alt håb ude. 2 timer senere gik Stålværkets flag på halv. Døden var indtrådt. Hans færden i selve ulykkesøjeblikket er en gåde for alle, og nogen antagelig grund til hans tilstedeværelse på dette forbudte sted er stadig ikke fundet. Helge Andersen blev ansat på DDS i 1947 og havde al sin tid haft sin gerning i finværket. Han var afholdt som få. Værdsat af ledelsen som en præcis og omhyggelig arbejder og populær blandt kammeraterne for sin hjælpsomhed og sit gode humør. Helge Andersen blev 34 år og var ugift. Alfred Jensen.

13

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 1 - 1957

Advertisement