Page 1

PAAL BJELKE ANDERSEN (NO) Konceptuální poezie Psát jazykem, který vždy patří někomu jinému Konseptuell poesi Å skrive med et språk som alltid er noen andres Conceptual Poetry Writing in a language that is always someone else's

Veřejná přednáška - Středa 15. 5. 2013 od 18.00 v tranzitdisplay, (Dittrichova 9, Praha 2, tři minuty od Karlova nám.), v ENG, vstup volný. Public talk – Wed, May 15th 2013 from 6 pm in the tranzitdisplay gallery (Dittrichova 9, Prague 2, a three-minute walk from Karlovo nám.), in ENG, entry free. V jednom televizním pořadu ze sedmdesátých let nazval známý lingvista dialekt, jímž jsem mluvil, „nejošklivějším norským dialektem“. Pak jsem se odstěhoval do Osla, vystudoval a stal se svého druhu spisovatelem. Dialekt (a sociolekt), který jsem používal v dětství, už neovládám, aniž by to nutně znamenalo, že jsem se naučil hovořit nebo psát „spisovnou norštinou“. Řeč a poezie jsou nástroji, které používám, přestože nejsou „moje“: vždycky patří někomu jinému. Ve své přednášce uvedu některé americké a francouzské příklady konceptuální poezie a pokusím se ukázat, jak jsem použil tyto strategie ke zpracování různých představ o poezii, o tom, co je norské a severské. --In a TV show from the 1970s, a well-known linguist called the dialect I was speaking then “the ugliest Norwegian.” Since then I have moved to Oslo, graduated and become a literary figure of sorts. I no longer use the dialect (and sociolect) I used to speak when I was a child, although it does not necessarily mean I have learnt to speak and write in “correct Norwegian.” Speech and poetry are tools I use because they are not “mine”: they are always someone else's. In my talk I will present examples of American and French conceptual poetry and I will try to show in what ways I have used those strategies to work with various ideas of what is poetry, what is Norwegian and what is Nordic. PAAL BJELKE ANDERSEN je jedním z dramaturgů bergenského literárního festivalu Audiatur, řídí nakladatelství Attåt, které se specializuje na konceptuální literaturu. Působil jako redaktor časopisu nypoesi. Překládá autory konceptuální literatury (R. Fitterman, V. Place ad.) a současnou iránskou poezii. Vydal sbírky textů Navnet (2010), The Grefsen Address (2010) a Dugnad (2010). Žije v Oslo. http://forlagetattat.wordpress.com/ http://www.youtube.com/watch?v=V2f8VI99MYo Psí víno. Časopis pro současnou poezii ve spolupráci s NORLA – TRANZITDISPLAY – PRAŽSKÝ MICROFESTIVAL 2013

Paal Bjelke Andersen v Praze/in Prague: 15.05.2013  
Paal Bjelke Andersen v Praze/in Prague: 15.05.2013  

Conceptual literature, talk in tranzitdisplay gallery. Konceptuální literatura, přednáška v tranzitdisplay.

Advertisement