Page 1

MODEL RECULL D’AVALS

Els/les sotasignants avalen la presentació de la precandidatura a la Secretaria General del PSIB-PSOE del/la Sr./a. ______________________________________

Agrupació

Nom i Llinatges

D.N.I.

Signatura

Model Aval Militants  

Model Aval pre-candidatures Secretaria General Militants

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you