Page 1

Riv dagen op Syngende fynsk - 2. udgave 2. marts - 2013 Tekst: Kim Emtekær Linnet Musik & Arr.: Christina Funch Mellgren

Vers 1 SOPRAN

° bb 4 & b4 ˙ Hver Så

ALT

-

b4 & b b4 ˙ b4 & b b4 ˙ ‹ Hver

-

j œ œ

da - gen selv kan blæ - ser længs - lens

j œ œ

œ œ œ -

BAS

da - gen selv kan blæ - ser længs - lens

œ œ œ

Hver Så

TENOR

j œ œ

œ œ œ

da - gen selv kan blæ - ser længs - lens

? bb 44 œ ‰ œj ˙ ¢ b

œ

dum

dum

dum

j j œ œj ˙ œ œ væ - re vind i

Œ

god dig

med med

Œ

j j œ œj ˙ œ œ væ - re vind i

god dig

Œ

god dig

‰ œj med med

‰ œj ˙ dum

‰ j œ med med

j j œ œj ˙ œ œ væ - re vind i

‰ œj

j œ ‰ œ ˙ dum

dum

4

S.

° bb & bœ

j œ œ œ œ

al dens nav ny - e håb

A.

b &b b œ b &b b œ ‹ al ? bb œ ¢ b dum

-

le og

j œ œ œ œ

dens nav ny - e håb

B.

le og

j œ œ œ œ

al dens nav ny - e håb

T.

-

-

‰ œj ˙ dum

le og

j j œ œ œ™ fnul klan

-

˙

ler, ge.

fnul klan

-

œ J

œ œ™ J

fnul klan

-

dum

œ men Lad

j j œ œ œ™

œ

Œ

˙

Œ ˙

œ

˙

ler, ge.

men Lad

˙

Œ

ler, ge.

œ men Lad

‰ œj ˙ dum

œ dum

‰ œj ˙ dum


2

7

S.

° bb & b ˙™ ind di

A.

T.

b & b b ˙™ ‹ ind di

B.

œ œ -

-

b & b b ˙™ ind di

? bb ¢ bœ dum

j œ œ

i - mel ne lun -

lem ger

j œ œ

œ œ -

-

i - mel ne lun -

lem ger

œ nœ -

-

j œ ˙

œ nœ J

i - mel ne lun -

lem ger

j œ ˙

læn - ges fyl - de

man sig

j j œ œ œ

j œ ˙

læn - ges fyl - de

man sig

œ œ œ J J

œ J

læn - ges fyl - de

man sig

dum

mod og

Œ

j œ mod og

‰ œJ

Œ

mod og

œ

dum

‰ œj

Œ

˙

‰ œj ˙

œ

dum

j j œ œ œ

‰ œj ˙

dum

dum

10

S.

° bb & b œ œ œ œj œ œj œj œ ™ støj og brag og syng så di - ne

A.

san -

? bb œ ‰ œj ˙ ¢ b

œ

dum

dum

dum

man le -der slå sej -let

Œ ˙

˙™

der ge

b & b b œ œ œ œJ œ œJ œJ œ™ ‹ støj og brag og bul - der syng så di - ne

B.

bul san -

‰ œj œj œ

˙™

der ge

b & b b œ œ œ œj œ œj œj œ ™ støj og brag og syng så di - ne

T.

bul san -

˙

˙

n˙ ™

Œ

j j œ œ œ™ ef ud

- ter og

œ

‰ j œ ˙

dub

duh

œ

‰ œj ˙

dub

duh

œ

‰ œj ˙

dub

duh

ge

‰ œj ˙ dum

j œ ‰ œ ˙ dum

dum


3

14

S.

° bb & b œ œ œ™ œj œ œ œ œj œ œj œj œ ™ œ ny - e ting og sæt din kurs mod

A.

b & b b œ ‰ œj ˙ dub

T.

B.

hå ber de det som du

b & b b œ™ ‹ dub

lin æn -

‰ j œ œ ˙

duh

dub

duh

j œ ‰ œ ˙

œ ˙ J duh

dub

duh

j œ ‰ œ ˙

? bb œ ‰ œj ˙ ¢ b dub

vil vil

duh

dub

duh

œ œ

œ œœ œ œ

den når

sø - gen der er blot du sto - ler

dre dre

j œ ‰ œ ˙

‰ j œ ˙

œ dub

duh

dub

‰ œj ˙

œ dub

Ϫ

duh

dub

j œ ˙

uh

‰ œj ˙

œ

duh

j œ ‰ œ ˙

duh

dub

duh

18 1.

S.

° bb j & bœ œ in -den på dig

A.

b &b b œ dub

T.

b & b b œ™ ‹

j œ œ™ i selv

j œj œj œ ™ j œ œ œœ œœ så læng -sel - en bli'r min så vil du ik - ke kæn -

‰ j œ ˙ duh

‰ j œ œ ˙ dub

j œ œ œ œ™

duh

j œ œ œ

˙

˙

Ó

™™ ü †

Ó

™™ ü †

Ó

™™ ü †

Ó

™™ ü †

dre tre

w

uh

j œ œ œ

˙

Ϫ

uh

B.

?b ¢ bb œ dub

‰ œj ˙ duh

j œ ‰ œ ˙ dub

duh

œ dub

‰ œj ˙ duh

˙ duh


4

Omkvæd

S.

22 ° bb 2. , & bœ œ œ œ

Riv da - gen

œ Œ ˙

3 j ™ j œ 3œ œ œ œ w œ™ œ œ œ œ

op

ro - de

med

lad fal - de hvad ik - ke kan

stå.

3

A.

b &b b

, nœ œ œ œ

3

Riv da - gen

T.

B.

, b &b b œ œ œ œ ‹ Riv da - gen ? bb ¢ bœ Œ ˙ duh

œ Œ ˙

j j ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œ™

op

ro - de

med

stå.

œ Œ ˙

3 3 j j œ œ œ w œ™ œ œ ™ œ œ œ œ

op

ro - de

med

œ Œ ˙

Riv

lad fal - de hvad ik - ke kan

op

lad fal - de hvad ik - ke kan

j nœ ™ œ ˙

med

ro - de

bœ ™ fal

j œ ˙ - de

stå.

nw stå.

27 3

S.

° bb & b ˙™ Li

3

œ œœ œ œœœ ˙ - vet

gi -ver det he - le til dig

3

A.

b &b b ˙™ Li

gi -ver det he - le til dig

3

T.

b & b b ˙™ ‹ Li

3

œ œœ œ œœœ ˙ - vet

tag alt det du

kan

3

œ œœ œ œœœ ˙ - vet

Œ ‰ œj œ œ œ œj œ œj œ Œ Ó

gi -ver det he - le til dig

Œ ‰ œj œ œ j œ œj œ Œ Ó œœ tag alt det du

kan

Œ ‰ œ nœ œ<b>œ œj œ œj œ œ œ œ J tag alt det du

kan

Gør ik - ke

3 3

B.

?b ¢ b b b˙ ™ Li

œ œœ œ œœœ ˙ - vet

gi -ver det he - le til dig

Œ ‰ œJ œ œ œ œj œ œj œ Œ Ó tag alt det du

kan


5

32

S.

° bb & b˙

˙

˙

uh

A.

B.

˙

˙

˙

˙

˙

uh

b &b b ˙

˙

˙

˙

˙

uh

T.

˙ ˙

˙

uh

b &b b œ Œ ‹ som ? bb œ™ ¢ b dum

3 j ‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ

˙ de

fles - te

w

men kom med dit bed - ste bud

j œ ˙

j nœ ™ œ ˙

bœ ™

j œ ˙

j nœ ™ œ ˙

dum

dum

dum

dum

dum

dum

dum

36 3

S.

° bb & bœ œ œ œ

w

Li - vet star - ter

nu

3

œ œ œ œ œ œ w Lad det blot fol - de sig

3

A.

b &b b Ó œ œ

w

Li - vet

er

˙™

Œ

˙™

œ

ud.

3

œ œ œ œ œ œ w Lad det blot fol - de sig

ud.

De

3 3 3

T.

b &b b ‹

œ œ œ ˙ in - de i

B.

?b ¢ b b b˙ Li

-

˙

Ϫ

vet

i

dig

œ œ œ œ œ œ w Lad det blot fol - de sig

Œ

ud.

j œ ˙

Πw

dig

n˙ ™

uh

w

˙™


6

Vamp 1 tacet 1. -2. gang 41

S.

3 ° bb °™ 3 & b ¢™ œ œ œ œ œ œ ˙

3

Ó

A.

3

Ó

œœ œ œ œ œ ˙

drøm -me som fø -des for små

bb °™™ b & ¢

3

de sæt ter

3

in - tet på spil

3

3

Ó

Ó

œ œ œ œœ œ ˙

œœ œ œ œ œ ˙

drøm -me som fø -des for små

de sæt ter

in - tet på spil

tacet 1. gang T.

B.

bb °™™ b & ¢ œ™ ‹ uh ? bb °™™ œ ¢ b¢

œ ™ nœ œ œ œ™ J

j œ œ œ

uh

‰ œj ˙

dum

œ ™ nœ œ œ J

œ

uh

dum

dum

uh

j œ ‰œ ˙

j ‰ œ œ ˙

dum

j œ œ

dum

j ‰ œ œ ˙

dum

dum

dum

45 1.2. 3

S.

A.

T.

B.

° bb & b œ™

œ œ œ œ œj œ J

j œ ˙

husk

at drøm -me om no -get

me'r

b & b b Ϫ

j œ 3 œ œ œ œj œ

j œ ˙

husk

at drøm -me om no -get

me'r

3

b &b b w ‹ uh ?b ¢ b b œ ‰ œj œ

œ

dum

duh

dum

Œ œ ™™ ü†

3

œ œ œ œ œ œ ˙ end det du

kø -ber dig til

3

(De) 2. volte

Œ œ ™™ ü†

3

œ œ œ œ œ œ ˙ end det du

kø -ber dig til

De

™™ ü †

w

w

w

uh

uh

uh

j œ ‰œ ˙

j œ ‰ œ ˙

œ

‰ œj ˙

dum

dum

dum

dum

dum

dum

™™ ü †


7

Vamp 2 49

S.

° bb 3. & b ˙™

° Œ ¢™™ ˙

‰ œj œ œ œ œ œ œj œ œj ˙

til

lad di - ne drøm -me vok - se

Œ œ œ

frem

som en

tacet 1. gang A.

™ Œ° ¢™ ˙

b & b b ˙™

‰ œj œ œ j œ œj ˙ œ œœ œ

til

T.

B.

lad di - ne drøm -me vok - se

™ Œ° ¢™ œ ™

b &b b ˙™ ‹ uh

j œ œ

Ϫ

œ

uh

dum

dum

dum

frem

nœ œ œ J

uh

°™ ‰ j ? bb j ‰ ¢ b œ œ ˙ ¢™ œ œ ˙

som en

Ϫ

j œ œ œ

uh

j œ ‰ œ ˙

j ‰ œ œ ˙

dum

Œ œ œ

dum

dum

dum

dum

53

S.

° bb & b œ œ œ œj œ œj w

3

Ó œ œ œ œ œ œ

lat - ter un - der leg

A.

b & b b œ œ œ œj œ œj w

B.

b ™ & b b œ nœJ œ œ ‹ uh ?b j ¢ bb œ ‰ œ ˙ dum

dum

når du det

ik - ke nu

3

3

Œ œœ er der

Ó

Œ œœ

œ œ œ œ œ œ

lat - ter un - der leg

T.

3

når du det

ik - ke nu

er der

w

w

w

uh

uh

uh

j ‰ œ œ ˙

j œ ‰ œ ˙

‰ j œ œ œ œ dum

dum

duh dum

dum

dum

dum


8

Vamp 3 57 1.2.

S.

3.

° bb ü ™ b œ ™ & œ œ œ œ œ œ †œ œ œ œ Œ fle - re da

A.

- ge på vej

T.

B.

Lad di - ne

™™ ü †œ œ œ œ œ

- ge på vej

me'r end - nu

3 3 °™ ¢™ œ œ œ œ œ œ

De

™™ ü ˙ ™ †

b &b b w ‹ uh

Œ

drøm -me som

°™ ¢™ œ ™

uh

duh

™™ ü j ‰ †œ œ ˙

? bb j ‰ b ¢ œ œ ˙ dum

‰ œj œ œ

mer' end - nu

b &b b œ œ œ œ œ œ œ fle - re da

°™ Ó ¢™

dum

dum

°™ ¢™ œ

dum

fø - des for

j œ œ

œ

duh

duh

‰ œj ˙

dum

dum

60

S.

° bb j & b œ œ œ œj œ œ ˙

Œ œ œ œ œ œ œj œ œj ˙

drøm -me vok - se frem

som en lat - ter un - der leg

3

A.

b &b b ˙

T.

B.

b ™ &b b œ ‹ duh

Ó œ œ œ œœ œ ˙ de sæt ter

nœ œ œ J duh

?b j ¢ bb œ ‰ œ ˙ dum

j œ 3 œ œ œ™ œ

3

Ó

små

dum

duh

Ó

Ϫ duh

in -tet på

j œ œ œ duh

j ‰ œ œ ˙ dum

dum

duh

spil

husk

œ ™ nœ œ œ J duh

duh

j œ ‰œ ˙ dum

dum

duh

at drøm -me om

w uh

œ

‰ j œ œ

œ

dum

dum

duh


9

64 1.2.

S.

° bb & b

3

Ó

Œ

œ œ œ œ œ œ når

du

det

ik - ke nu

er der

3

A.

b & b b œj œ no - get

T.

B.

ü ™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ †

3

j œ ˙ me'r

b &b b w ‹ uh ? bb œ ¢ b dum

da

- ge på vej

3

Œ œ œ œ œ œ œ end det du

kø - ber dig

˙

œ

til

De

w

w

uh

uh

‰ œj ˙ dum

fle - re

œ dum

‰ œj ˙ dum

™™ ü † ™™ ü †

j ‰ œ œ ˙ dum

dum

67

S.

° bb 3. & bœ œ œ œ œ œ œ

˙

fle - re da - ge på vej

A.

T.

B.

‰ œj œ œ œ œ œ œj œ lad di - ne drøm -me vok - se

b &b b w

˙

‰ œj œ œ j œ œ œ œ œ

til

uh

lad di - ne drøm -me vok - se

b &b b w ‹ uh

˙

‰ œJ œ œ nœ œ œ œj œ

uh

lad di - ne drøm -me vok - se

˙

‰ œj œ œ œ œ œ œj œ

uh

lad di - ne drøm -me vok - se

?b j ¢ bb œ ‰ œ ˙ dum

dum

™™ ü †

j œ

w

frem!

j œ

w

frem!

œ J

w

frem!

j œ frem!

w

Riv dagen op  

Korværk, produceret til SYngende Fynsk 2013

Riv dagen op  

Korværk, produceret til SYngende Fynsk 2013

Advertisement