Page 1

ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

VÝBĚR Z PRODUKTŮ


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

VÝBĚR Z PRODUKTŮ - OBSAH SOFTWARE UTM2 8

Matest © Copyright 2012 Žádnou část této publikace nellze reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Matest. Probíhajícím výzkumem a vývojem mohou být představeny nové produkty, které nemohou být zahrnuty do tohoto katalogu. Některé produkty mohou mít různé země původu. Některé nové položky mohou být k dispozici, ostatní mohou být zrušeny. Obrázky a popisy nemusí být závazné. Společnost Matest si vyhrazuje právo měnit specifikace výrobků kdykoli bez oznámení.

KAMENIVO | HORNINY 10

BITUMEN | ASFALT 14

BETON 20

CEMENT| MALTA 28

OCEL 32

ZEMINY 34

OSTATNÍ VYBAVENÍ 38


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

www.matest.com NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY AKTUALIZOVANÉ V REÁLNÉM ČASE Interaktivní prohlížení více než 5000 produktů společně s mezinárodními normami a technickými detaily. Webové stránky < jsou denně aktualizovány o nejnovější vývoj společnosti, nové produkty, publikace a prezentaci na světových veletrzích Tento katalog obsahuje jen výběr ze zařízení k testování materiálů pro stavební průmysl vyráběný firmou Matest. Kompletní a široký sortiment výrobků, příslušenství a náhradních dílů je podrobně popsán v obecném KATALOGU MATEST, který je k dispozici ve čtyřech jazycích: italském, anglickém, španělském a ruském.

Interaktivní CD-ROM: Katalog Matest je k dispozici také jako e-book! Kopii si vyžádejte na: info@matest.com

4

5


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

VYROBENO FIRMOU MATEST, VYROBENO V ITÁLII MATEST je přední světový výrobce zkušebního zařízení pro materiály ve stavebním průmyslu. Nabízíme moderní řešení pro polní a laboratorní zkoušky kameniva, hornin, asfaltu, betonu, cementu, malty, oceli a zemin. MATEST je dnes mezinárodně uznávaná a kvalifikovaná společnost. Charakterizuje ji:

• Vysoká kapacita a efektivita výroby na ploše o více než 6,000 čtverečních metrů

• Nepřetržitý výzkum a vývoj nových výrobků • Kvalita a spolehlivost výrobků vyvinutých společností Matest R&D

• Nejlepší poměr kvalita-cena na trhu • Úplný sortiment výrobků: nabízíme více než 5000 položek

• Kompletní a vždy k dispozici sklad pro krátké dodací lhůty

• Kvalifikovaná technická podpora

Kalibrační servis Matest je uznán jako oficiální ACCREDIA metrologické centrum LAT N ° 214 pro kalibraci silových zkušebních strojů v souladu s UNI EN 12390/4, UNI EN ISO 7500/1 a BS. 1610/1.

LAT No 214 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Certifikovaný výrobce podle ISO 9001:2008 Firma Matest je úředně schválena podle ISO 9001 pro "Návrh, výrobu, technickou pomoc a prodej strojů, zařízení a měřicích přístrojů pro zkoušky a kontrolu stavebních materiálů". 6

7


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

DOSTUPNÉ LICENCE

UTM2 Software zahrnuje přednastavené zkušební profily podle EN specifikací a nejrozšířenějších mezinárodních norem. Snadno instalovatelný a použitelný, UTM2 je nejlepším řešením pro každého pracovníka ve výrobě a pro výzkumné a zkušební laboratoře.

Systémové požadavky UTM2 licence jsou k dispozici v různých jazycích (italština, angličtina, francouzština, španělština, němčina, polština, čeština, slovenština a turečtina; další jazyky jsou k dispozici na vyžádání) a může být nainstalována v následujících operačních systémech: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 7 (inovace budou k dispozici, pokud budou vydány nové operační systémy).

BITUMEN ASFALT

Pružnost, provozní rychlost, přesnost a automatické ukládání dat jsou hlavní rysy softwaru UTM2 k řízení a provádění nejsložitějších zkoušek pro operátory s omezenou počítačovou dovedností.

BETON

Software UTM2 na platformě Windows umožňuje uživatelům lepší řízení a kontrolu digitálních zkušebních strojů Matest.

CEMENT MALTA

Software UTM2 Universal Testing Machine 2

KAMENIVO HORNINY

A150N pevnostní axiální a triaxiální modul pružnosti hornin

B043-01N

B043-02N

B043-03N

Marshallova zkouška

zkoušky v příčném tahu bituminových směsí

Marshallova a Leutnerova zkouška

C109-10N

C109-11N

C109-12N

C123N

C104-10N

C125N

zkouška betonu v tlaku

zkouška betonu v tahu za ohybu

zkouška betonových těles v příčném tahu

SERVONET pro dálkové ovládání a práci se zkušebními stroji pomocí PC

SERVO-STRAIN pro automatické servořízení a ovládání zkušebních strojů pro měření tlaku/tahu, přetvoření a deformace

zkoušení modulů pružnosti betonu

E163N

E164N

C123N

S205-08

E190N

zkoušky cementu/malty v tlaku

zkoušky cementu/malty v tahu za ohybu

SERVONET pro dálkové ovládání a řízení zkušebních strojů pomocí PC

zkoušky maltových vzorků v tahu

zkoušky modulů pružnosti maltových vzorků

H009N

C123-01N

tahové zkoušky kovových a jiných materiálů (plastů, dřeva, kompozitů atd.)

pevnostní zkoušky oceli na stroji H011-01N

S218N

S218-01N

zkouška CBR

zkoušky zemin v tlaku

n automatická identifikace stroje připojeného k PC; n dálkové a interaktivní ovládání zkušebního stroje;

n volbu algoritmů používaných softwarem pro výpočet výsledků, vyžadovaných normami; n zobrazení okamžité zátěže; okamžitá definice zatížení/deformace/grafické znázornění s funkcí “zoom” jednotlivých bodů zájmu; zobrazení varování, poplachů a možných chybových hlášení; n ukládání výsledků zkoušek do databáze, která může být obsluhou dále rozpracována (výsledky zkoušek mohou být doprovázeny textovými tituly a uvedeny v protokolu nebo grafu); n ukládání údajů všech parametrů zkoušky s možností opětovného zpracování a správy archivovaných výsledků zkoušek; n tisk protokolů podle zvoleného formátu, nastavitelného uživatelsky s použitím firemní hlavičky, loga a dalších informací.

8

OCEL

n uživatelské nastavení profilů zkoušek (nastavení hodnot, vlastnosti měřících analogových kanálů a časových křivek); přizpůsobení barev a stupnic grafů a aktivního zobrazení; uživatelské přizpůsobení zkušebních protokolů (záhlaví, datum, typ zkoušky, typ grafu a počet stran);

ZEMINY

Software UTM2 HLAVNÍ PŘEDNOSTI

n jednoduché nastavení pracovního postupu prováděné zkoušky;

9


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

ZKUŠEBNÍ SÍTA S DRÁTĚNOU SÍŤOVINOU NEBO PERFOROVANÝM PLECHEM

GEOLOGICKÉ KLASIFIKAČNÍ KLADÍVKO s držákem horniny

A031 ÷ A050

C381 with A121

EN 933-1 / EN 933-2 / ASTM E11

ASTM D5873

Kompletní řada zkušebních sít, k dostání s různým průměrem a všemi velikostmi otvorů podle platných mezinárodních norem.

Rázové kladivo se používá pro horninovou klasifikační zkoušku.

Všechna síta mohou být dodána s drátěnou síťovinou nebo perforovaným plechem s kruhovými nebo čtvercovými otvory.

Zkouší se vzorek horniny v celé své délce k dosažení průměrné hodnoty ze všech měření. Energie rázu: 0,74 Nm

KAMENIVO - HORNINY

Rozsah měření: 10 ÷ 60 N/mm2

ZAŘÍZENÍ "SHEAR BOX", PŘENOSNÉ A129 ASTM D5607

LABORATORNÍ SUŠÁRNY

INDEX PEVNOSTI HORNIN DIGITÁLNÍ LIS BODOVÉHO ZATÍŽENÍ

A007 ÷ A008-01 KIT EN 932-5 / EN 1097-5 / ASTM C127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559

A125

Objem: od 50 do 750 litrů

Přístrojem je možné zkoušet vzorky vývrtů s max. průměrem of 4” (101,6 mm).

ASTM D5731

Zhotoveny z nerezavějící oceli, dvojitý plášť s tepelnou izolací ze skelných vláken.

Dodává se s digitální měřící jednotkou:

Všechny modely vybaveny digitálním termoregulátorem a duálním ochranným termostatem. Modely: • s přirozenou ventilací: série A007

• s nucenou ventilací: série A008

VAKUOVÁ PROSÉVAČKA A058-05N EN 933-10

• rozsah: 0-56 kN

• dělení: 65,000 bodů

• rozlišení: 0.001 kN

• přesnost: ± 1%

ELEKTROMAGNETICKÉ PROSÉVAČKY

LABORATORNÍ ČELISŤOVÝ DRTIČ

A059-02 KIT

A092

EN 932-5

UNE 83120

Prosévačky Matest jsou robustní konstrukce, navrženy s trojitým pohybem (vertikální, laterální a rotační). Jsou dodávány s odděleným digitálním ovládacím panelem pro řízení doby prosévání, intenzity vibrací (kontinuální nebo přerušované)

Navržen k drcení jakéhokoliv druhu materiálu. Drtič je vhodný také k přípravě materiálu, který bude dále mletý na prach pomocí mlýnku (série A091).

K dodání jsou různé modely pro síta s průměrem od 200 mm do 450 mm, nebo od 8’’ do 18’’.

Tento typ je vhodný k prosévání prachových a suchých zrn pomocí sít o průměru 200 mm, očekávají-li se výsledky v rozmezí 5 až 4,000 mikronů.

VELKOKAPACITNÍ TŘÍDIČ A068 EN 933-3 / ASTM C136

Velmi solidní výrobek, zcela galvanizovaný a chráněný proti korozi. Třídič je určen pro zredukování velkého množství kameniva (max. průměr 108 mm) do malých vzorků vhodných pro laboratorní zkoušky.

10

Zařízení může být používáno v laboratoři nebo v terénu k určování pevnostní úhlové stability hornin s max. velikosti 115x125 mm nebo vývrtů s max. průměrem 102 mm.

MĚŘÍTKO INDEXU 3:1 KAMENIVA A072 EN 933-4 / EN 933-5 / EN 933-7

Měřítko se používá k měření tvarového indexu kameniva.

11


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

MĚŘENÍ ODOLNOSTI A SMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ POVRCHU A113 EN 1097-8 / EN 1338 / EN 1339 / EN 1341 / EN 1342 / EN 13036-4 / EN 1436 / ASTM E303

Kyvadlový přístroj pro měření smykové odolnosti a drsnosti povrchu kameniva a smykových vlastností povrchu vozovek.

PEVNOST V TRIAXIÁLNÍM TLAKU MODUL PRUŽNOSTI HORNIN Automatický systém s řízeným nárůstem a poklesem zatížení. A150N UNI 9724-8 / ASTM D7012

Systém může být používán se zatěžovacími rámy Matest s kapacitou 2000 nebo 3000 kN v kombinaci s automatickým servořízeným systémem “Servo-Plus Evolution” (kód C104N, strana 21).

KAMENIVO - HORNINY

Zařízení obsahuje: hydraulický systém, elektronický měřící systém a software UTM2 pro sběr a zpracování dat. Systém může být používán s:

• e lektronickými jednorázovými průtahoměry (kód C125) nebo

• universálními elektronickými průtahu/deformace (kód C134)

mechanickými

snímači

KOMORA "HOEK" PRO TRIAXIALNÍ ZKOUŠKU HORNIN A137 Používá se k měření pevnosti válcových horninových vzorků u triaxiální zkoušky. Komora "Hoek" se skládá z:

• plášť komory se dvěma šroubovacími víky

• dvě těsnící vložky

• dvě tvrzená kulatá sedla s pístem

• jedna membrána

K dostání různé modely a velikosti. Matest dodává kompletní zařízení pro triaxiální zkoušky hornin.

STROJ PRO MĚŘENÍ OHLADITELNOSTI KAMENIVA A128N EN 1097-8 / EN 1341 / EN 1342 / EN 1343

DALŠÍ PRODUKTY

Strojem se měří odolnost proti ohlazování silničního kameniva, dlažebních kamenů a bloků proti působení automobilových pneumatik na povrch vozovky. Digitální ovládací panel na zadní straně stroje umožňuje obsluze navolit dobu zkoušky.

Bruska k leštění vzorků

A095

Náklonový test drsnosti povrchu A122-10

Chapmanova baňka

A029

Odolnost proti drcení kameniva

Deval pro stanovení obrusnosti

A079

Exsikátor A035

Ohladitelnost kameniva PSV, EN1097-8, 1341, 1342, 1343

A128N

Forma na trámečky pro měření smrštění, EN 1367-4 A107

Plochá síta, BS 812

A049-01

Prosévání za mokra A045

Geologická kladívka A132

Přípravek na zkoušky v tlaku A147

Laboratorní mlýnek

A091-10

Laboratorní sušárna A007

A082

Přístroj pro stanovení dutin filerů EN 1097-4 A124

Stanovení teplotní odolnosti, EN 1367-1 A103-10 Sypná a objemová hmotnost

A069

Systém udržování konstantního tlaku A142 Šablony na kamenivo A070 Triaxiální zkouška hornin A137 Tyčová síta, EN 933-3

A048 KIT

Ultrazvuková čistící lázeň A104 Určení pevnosti zrna, metoda 1, EN 13055-1 A081-01

Mechanická prosévačka A060-01

Pyknometry k určení hustoty výplňových materiálů, EN1097-7 V105-05

Měrka pro určování drsnosti povrchu kameniva A122

Rázový stroj na kamenivo

A075

Měrná hmotnost, absorpce vody, EN 12390-7, 1097-6

Řezačka pro vzorky hornin A127

Vlhkoměr “Microlance” A021

Sada pro stanovení tvrdosti "Moh", EN 101 A115

Vytlačovák vzorků A141

EN 1097-2 / EN 12697-17 /

Měření uhličitanu vápenatého, metoda Dietrich-Frühling A105

Souprava pro rychlé stanovení vlhkosti zemin A025 KIT

Vyvrtávací korunky pro vzorky "Hoek" A137-04

Stanovení objemu jílů metylénovou modří, EN 933-9 S157-KIT

Vyvrtávací soupravy A140-01

OTLUKOVÝ BUBEN "LOS ANGELES"

EN 12697-43 / ASTM C131

Tímto strojem se stanoví odolnost kameniva proti drcení. Stroj je dodáván s automatickým digitálním panelem pro kontrolu a nastavení počtu otáček. Dodáván je také s ochranným protihlukovým krytem podle předpisů CE.

12

V085

Měřítko indexu 3:1 kameniva, EN 933-4,5,7 A072

ZAŘÍZENÍ "MICRO-DEVAL" A077 EN 1097-1 / EN 13450

Stroj navržený pro zkoušku odolnosti kameniva proti otěru. Stroj pojme až 4 válce najednou a je dodáván s automatickým digitálním panelem pro kontrolu a nastavení počtu otáček.

Míchačka směsi

A093

Míchadlo, EN 1997-2 A117 Mikrovlnná sušárna

A009

A080 KIT

Stanovení obrusu A111 Stanovení obrusu přírodního kamene a betonu A112

Muflová pec A022

Stanovení odolnosti proti teplotní odolnosti, EN 1367-1, 932-5 A103-10

Nádoby stanovení reaktivity s alkáliemi v betonu A030

Stanovení permeability hornin s Hoekovou celou A144

Varná nádoba A106 Velkokapacitní prosévačky A061N

Zařízení k dělení, kvartaci vzorků, EN 933-3 A062 Zařízení k udržování konstantního tlaku olej/voda A144 Zkouška síranem hořečnatým, EN 1367-2 A103

Dodává se také s ochranným protihlukovým krytem podle předpisů CE.

13


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

ŘÍZNÁ TECHNOLOGIE

MATEST kompletní řada produktů pro zkoušky asfaltů

VÁLCOVÝ PĚCH B039 EN 12697-33

Přístroj zcela navržen a vyráběn společností Matest se používá k výrobě reprezentativních vzorků desek bitumenových směsí různých rozměrů. Hutnění se provádí pomocí segmentového válce s možností variabilní rotace, který simuluje práci silničního válce hutnícího vozovku v místě stavby.

BITUMEN - ASFALT

Cyklus hutnění může být naprogramován v souladu s určitou hodnotou zátěže nebo deformace. Flexibilita programu zajišťuje výrobu vzorků shodné hustoty a rozměrů, plně vyhovující normám a výzkumným požadavkům, tyto vzorky jsou kompatibilní pro zkoušku vyjíždění stopy na přístroji Matest (kód B038).

GYRÁTOR MATEST

Z desek vzorků mohou být vrtáním anebo řezáním získány válce a trámce, sloužící ohybovým a únavovým zkouškám, nepřímému tahu, statické a dynamické zkoušce tuhosti a tekutosti a 4-bodové zkoušce.

B041 EN 12697-10 / EN 12697-31 / ASTM D6925 / AASHTO T312 / SHRP M-002

Gyrátor se používá k simulaci reálných podmínek hutnění dosahovaných při současných metodách silničního stavitelství, tedy stanovení hutnících vlastností asfaltů.

Hlavní přednosti:

Tento typ je zcela navržen a vyráběn společností Matest a zkouška je kombinací elektromechanické rotace a pneumatického vertikálního tlaku. Používá standartní formy pro emulgované asfalty o průměru 100 a 150 mm. Stroj je vybaven digitální řídící a ovládací jednotkou na bázi PC (Windows) s barevným dotykovým displejem umožňující ovládání a vizualizaci výsledných dat a grafů.

• robustní ocelový rám

• ř ídící jednotka na bázi PC s barevným dotykovým displejem

• d álková technická pomoc přes internetové a and intranetové spojení

• neomezená paměť: 2 USB port a 1 port pro kartu SD

• sériový výstup R S232/485

• vyhřívaný válec (příslušenství)

STROJ PRO VYJÍŽDĚNÍ KOLEJÍ B038 EN 12697-22 / BS 598:110

Stroj pro vyjíždění kolejí je určen pro stanovení odolnosti a ztráty tuhosti bitumenových vzorků a vzniku trvalých deformací v podmínkách simulujících efekt pomalu se pohybující silniční dopravy.

AUTOMATICKÝ PŘÍSTROJ KROUŽEK A KULIČKA

Stroj pracuje se systémem sběru a zpracování dat, zkouška tak probíhá plně automaticky.

Přístroj špičkové technologie vyvinuli pracovníci výzkumu a vývoje firmy Matest pro automatické určení bodu měknutí bitumenu a pojiv, zajišťující vysokou kvalitu a přesné výsledky.

Zkouška je určena pro laboratorní podmínky: kolo s gumovou pneumatikou s vnějším průměrem 200 mm zatížené 700N ± 10 (norma EN) 520N (norma BS) pojíždí po obdelníkovém nebo válcovém vzorku upevněném na pohyblivém stolku při konstantní řízené teploty. Zatížení kola je aplikováno pomocí páky a hloubka průniku kola je měřena v reálném čase pomocí lineárního snímače k měření deformace s rozsahem 40 mm a přesností 0.01 mm.

Hlavní přednosti:

Stroj pro vyjíždění kolejí Matest pracuje se vzorky s rozměry až 400x500 mm, výšky až 180 mm

• velký grafický displej 320x240 pixelů

(vzorky používané válcovým pěchem MATEST).

• výstup RS 232

• uživatelsky příznivé menu pro kontrolu zkoušky ve všech fázích

Výsledky mohou být automaticky přenášeny do PC připojením přes rozhraní RS 232. Ihned po přenosu výsledků může operátor provést analýzu - popis podle normy - a vystavit zkušební protokol.

• k valitní komponenty: laserové senzory, elektronické magnetické míchadlo, keramická topná deska

• kapacita paměti: až 300 zkoušek

• plně automatický průběh zkoušky

B070N EN 1427 / ASTM D36

není nutná instalace žádného softwaru, k přenosu dat dochází jednoduše přes Hyperterminál, který je standartně součástí programového vybavení většiny počítačů. Textový soubor může být rovněž importován do programů Word nebo Excel pro zpracování dat a vystavení zkušebních protokolů.

Další model v nabídce: manuální přístroj kroužek a kulička (kód B072).

14

15


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

OBSAH BITUMENU METODOU ŽÍHÁNÍ

DIGITÁLNÍ MARSHALLŮV LIS 50 kN

B005

B043 KIT

EN 12697-39 / EN 13108 / ASTM D6307 / NCAT

EN 12697-34 / EN 12697-23 / EN 12697-12 / EN 13108/ ASTM D1559 / ASTM D6927-06

(National Centre for Asphalt Technology) Jednotka umožňuje určit množství bitumenu ve směsích s přesností 0.11%. Metoda žíhání je přesná, rychlá a šetrná k životnímu prostředí s nízkými náklady a nahrazuje metodu časově náročnější a dražší extrakční metodu s použitím rozpouštědel.

BITUMEN - ASFALT

Robustní výrobek pro snadné použití, Marshallův digitální lis může být vybaven různým příslušenstvím k provedení:

• zkoušky Marshall

• zkoušky ve střihu (Leutner) bitumenových vzorků

• zkoušky nepřímým tahem

Přístroj je vybaven 8 - kanálovou digitální jednotkou Cyber-Plus Evolution

AUTOMATICKÝ MARSHALLŮV PĚCH (k dispozici různé modely)

AUTOMATICKÁ EXTRAKČNÍ JEDNOTKA POJIV B008 EN 12697-1 / EN 13108 / ASTM D2172

B031N

Určena pro přesnou analýzu bitumenových směsí. Stanovuje množství pojících prostředků a minerálních látek ve vzorcích živičných směsí prostřednictvím metody neprodukující karcinogenní rozpouštědla (PCE), klasifikace R40.

EN 12697-10 / EN 12697-30 / ASTM D1559 / ASTM D6926

Marshallův pěch slouží k přípravě vzorků asfaltových směsí. Modely k dispozici: ruční nebo automatické pěchy pro formy s různými rozměry, v souladu s platnými normami EN a ASTM.

EXTRAKČNÍ ODSTŘEDIVKA KAPACITA 1500/3000 g B011 EN 12697-1 clause B.1.5 / EN 13108 / ASTM D2172

Extrakční odstředivka se používá pro určení procentního podílu pojiva v živičných směsích.

VAKUOVÝ PYKNOMETR 10 LITRŮ

Dodáváno s regulátorem rychlosti otáček a digitálním displejem pro sledování frekvence.

B067N EN 12697-5 / EN 13108 / ASTM D2041

Další modely k dispozici: “explozi odolná” (kód B011-01) odstředivka s ochranným elektromagnetickým mikrospínačem.

Stanovení teoretické maximální specifické nezhutněných bitumenových směsí (Rice-Test).

hmotnosti

Tento výrobek je určen pro rychlé určení: obsah asfaltu v bitumenové směsi, měrné hmotnosti kameniva, max. teoretická hustota nezhutněných asfaltových silničních směsí, a procentuální podíl vzduchových dutin ve zhutněných směsích.

KONTINUÁLNÍ PRŮTOKOVÁ BEZFILTROVÁ ODSTŘEDIVKA B014

PENETROMETRY: STANDARD, POLOAUTOMATICKÝ, ANALOGOVÝ NEBO DIGITÁLNÍ

EN 12697-1 clause B.1.5 / EN 13108 / ASTM D1856

B056 KIT / B056-01 KIT

Navržena pro rychlé bezfiltrové oddělení fileru z roztoku pojiva - nebo jiných směsí, které obsahují usazeniny v suspenzi (cement, zemina, hlína) - pomocí kontinuálního systému odstřeďování (11500 ot/m).

EN 1426 / ASTM D5

Robustně konstruované penetrometry Matest slouží k určování konzistence bitumenových vzorků za stálých podmínek zátěže, času a teploty. Penetrace je vyjádřena dráhou v desetinách milimetrů vertikálního průniku standartní penetrační jehly Dostupné modely: standartní nebo poloautomatický, analogový nebo digitální.

16

17


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ DESKA PRO VOZOVKY B103-05 KIT NF P94-117-1

Souprava pro výpočet statické deformace vozovky (EV2) ve středu zatěžovací desky. Zařízení se skládá z: deska prům. 600 mm, hliníkový odlitek vyztužený žebry, hydraulický píst 200 kN s ruční pumpou, hadice s rychloupínacími koncovkami, sada tyčí různých délek, přepravní kufr, přesný manometr 0-200 kN dílek 1 kN.

BITUMEN - ASFALT

BENKELMANNŮV NOSNÍK B100

SUŠÁRNA “ROLLING THIN-FILM”

Přístroj je vyroben z hliníkové slitiny a dodáván s úchylkoměrem a příslušenstvím.

B066 KIT

Používá se k měření deformace povrchu vozovky při zatížení koly vozidel.

EN 12607-1 / ASTM D2872

Měření deformace se provádí při průjezdu vozidla po délce zkušebního prostoru.

Slouží k měření vlivu vzduchu a tepla na pohyblivou vrstvu asfaltové emulze.

Dostupné modely: • B100 v souladu s CNR N° 141

Vyrobena z nerezové oceli s izolací ze skleněných vláken, sušárna vybavena velkými prosklenými kontrolními dvířky a dvojitým bezpečnostním termostatem, aby se zabránilo náhodnému přehřátí.

(osový poměr nosníku 4:1) • B102 v souladu s NF P98-200-2 / AASHTO T256-77

VODNÍ LÁZEŇ PRO MARSHALLOVA TĚLESA, STANDARTNÍ A DIGITÁLNÍ

(osový poměr nosníku 2:1)

B052 EN 12697-34 / EN 13108 / ASTM D1559 / ASTM D5581

Vodní lázeň vhodná pro běžné laboratorní účely, kdy je požadováno uložení vzorků ve vodní lázni při konstantní teplotě.:

• 60°C ± 1°C pro Marshallova tělesa

• 37.8°C ± 1°C pro vzorky asfaltů.

DALŠÍ PRODUKTY

Dostupné modely: lázeň s analogovým nebo digitálním termostatem, lázeň s chladícím zařízením.

DUKTILOMETR, STANDARTNÍ A DIGITÁLNÍ

VISKOZIMETR

B055-10

B080

EN 13589 / EN 13398 / ASTM D113

EN / ASTM

Duktilometr je vyroben z nerezové oceli s izolací ze skleněných vláken pro zjišťování elasticity, tažnosti bitumenu.

Výrobek se používá pro stanovení viskozity silničních olejů, dehtů a ropných produktů.

Dostupné verze:

Matest nabízí kompletní řadu viskozimetrů: Engler, Standartní TAR (BRTA, Redwood) a Saybolt.

• B055-10 duktilometr se sběrnicí dat Cyber-Plus Evolution;

• B055-20N duktilometr “high performance” pro 3 vzorky, se sběrnicí dat Cyber-Plus Evolution.

18

Asfaltové emulze: určení stability při skladování B063-05 Automatický digitální penetrometr B059 KIT Cyber-Plus Evolution, 8 - kanálová ústředna B044N-SET Destilační přístroj pro asfalty B069 KIT Digestoř B079 Digestoř pro automatickou extrakční jednotku B008-10 Drenážní koš, EN 12697-18, EN 13108 B022-20 Elektromagnetická sonda pro stanovení hustoty asfalt v terénu B111 Extrakce bitumenu (Soxhelet) B061 KIT Extrakce za horka, metoda s drátěnými síty B017 KIT Extrakce za horka, metoda s papírovými filtry B016-10 Forma P.R.D., EN 12697-9, 10, 32 B097 Fraasseho přístroj B077 KIT Lať pro měření rovnosti povrchu vozovek, EN 13036-7 B099 KIT Marshallova forma B029 KIT Marshallova forma - kalibr EN 12697-23 B046N Marshallův pěch, ruční B032-01 / B032 KIT Měření nasákavosti asfaltových koberců B024 Míchačky bitumenu B027 Permeametr, EN 12697- 40 B024-10

Pojízdná lať k měření nerovností vozovek B098 Přípravek pro zkoušky pevnosti asfaltů B047-02 Přístroj Cleveland pro stanovení bodu vzplanutí, EN 22592 B086 KIT Přístroj na zkoušku otěru, EN 12274-5 B053-20 Přístroj Pensky Martens, bod vzplanutí, EN 22719 B094 KIT Přístroj pro sledování bodu zlomu B090 Reflux extraktor B019 KIT Rotační odparka B065 Sada forem Duriez B095-01 Soxhletova extrakce, EN12697-1, EN 13108 B016-20 KIT Stanovení bodu vzplanutí B092 KIT Stanovení průměrné makrotextury povrchů vozovek a letištních ploch, EN 13036-1 B099-10 stanovení šíření úlomků na povrchu vozovky, EN 12272-1 B053-05 Stroj na míchání pyknometrů B022 Varná deska s magnetickým míchadlem B073-01 Vařiče B074 / V200 Voda v bitumenu, EN 1428, EN 12847 B075 Vodní lázeň k penetrometry pro asfalty B058 Vzduchová lázeň pro bitumen B016

Zařízení pro odběr vzorků B060 Zatěžovací deska pro vozovky B103-10 Zkouška bodu měknutí, Wilhelmova metoda, EN 1871 B072-20 Zkouška emulzí, destilační aparatura B063 KIT Zkouška hloubky vniknutí, EN12697-20 B059-10 Zkouška přilnavosti pojiva "Vialit", EN 12272-3 B053 Zkouška soudržnosti, EN 12274-4 B053-10 Zkouška stárnutí asfaltu, EN 14769 B091 Zkoušky bitumenu: stanovení destilačního zbytku, EN 1431 B063 KIT Zkoušky bitumenu: stanovení rozpustnosti, EN 12592 B075-05 Zkoušky emulzí: stabilita míchání s cementem, EN 12848 B076-23 Zkoušky emulzí: stanovení síly průniku, EN 12849 B075-08 Zkoušky emulzí: stanovení usazování B075-01 Zkoušky emulzí: zbytek po prosévání B076-21 Zkušební bitumenová pec, metoda TFOT B064 KIT Znovuzískání rozpouštědla B021 Zpětné získání pojiv, vakuová metoda, EN 12697-1, EN 13108 B018

Všechny modely jsou vyrobeny z oceli a vybaveny digitálním regulátorem teploty a dvojitým ochranným termostatem.

19


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

CYBER-PLUS EVOLUTION: ELEKTRONICKÁ EVOLUCE S 8 ANALOGOVÝMI VSTUPY

Moderní řídící jednotka s dotykovým displejem, která pracuje jako PC na operačním systému Windows BETON • 8 ANALOGOVÝCH VSTUPŮ PRO PŘIPOJENÍ AŽ 8 SNÍMAČŮ SÍLY NEBO DEFORMACE • J EDNOTKA NA BÁZI PC S OPERAČNÍM SYSTÉMEM WINDOWS • P ŘÍMÉ NAPOJENÍ NA INTERNET PRO DÁLKOVOU TECHNICKOU PODPORU

INOVACE PROCHÁZÍ SKRZE NÁS

•D  OTYKOVÝ PLNĚ BAREVNÝ DISPLEJ, ¼ VGA •U  ŽIVATELSKY PŘÍZNIVÝ INTERFACE + 5 OVLÁDACÍCH KLÁVES • I NTEGROVANÁ GRAFICKÁ TISKÁRNA •H  LAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ •N  EOMEZENÁ PAMĚŤ: 2 x USB, 1 x KARTA SD • 2 NEBO VÍCE RÁMŮ, SNÍMAČŮ SÍLY NEBO DEFORMACE MŮŽE BÝT K JEDNOTCE PŘIPOJENO •D  ÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ JEDNOTKY PŘES KLÁVESNICI PC • Z DROJ NAPÁJENÍ: 230V 1 PH 50/60Hz 70W

CYBER-PLUS EVOLUTION C109N Nová jednotka na bázi PC, vyrobená s použitím nejmodernějších technologií pro POLOAUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ A KONTROLU ZKOUŠEK stavebních materiálů. Řídící jednotka Cyber-Plus Evolution může být instalována i do zkušebních betonářských lisů a lámaček, které nebyly vyrobeny společností Matest.

SERVO-PLUS EVOLUTION C104N Nová jednotka na bázi PC s DOTYKOVÝM DISPLEJEM, vyrobená s použitím nejmodernějších technologií pro PLNĚ - AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ A KONTROLU ZKOUŠEK stavebních materiálů. SYSTÉM SE SKLÁDÁ Z:

• Cyber-Plus Evolution C109N +

• pístové elektrické čerpadlo s variabilním průtokem řízeným mikroprocesorem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

• konzole Servo-Plus Evolution (kód C104-04)

ZDROJ NAPÁJENÍ: 230V 1 ph 50Hz 750W

SERVO-PLUS EVOLUTION BEZ PANELOVÉHO KRYTU

20

21


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR LISŮ

A LÁMAČEK PRO ZKOUŠKY BETONŮ

Matest vyrábí nejširší škálu zkušebních strojů pro pevnostní a ohybové zkoušky na konkrétních vzorcích v souladu s mezinárodními standardy

BETON

EN, ASTM, AASHTO, BS, NF, UNI, DIN, UNE

RÁMY:

• 4 SLOUPOVÉ PŘEDPJATÉ KONSTRUKCE

• 4 SLOUPOVÉ RÁMY “HIGH STABILITY”

POHON:

•R  UČNÍ NEBO MOTOROVÝ

MĚŘÍCÍ SYSTÉM:

• 1 ČÍSELNÍK

• 2 ČÍSELNÍKY

• 2 -KANÁLOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

• 8 -KANÁLOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

TYPY VZORKŮ:

• K RYCHLE, VÁLCE, BLOKY S RŮZNÝMI ROZMĚRY

KAPACITA:

• T LAK: 1300 kN, 1500 kN, 2000 kN, 3000 kN, 5000 kN

• T LAK “HIGH STABILITY”: 2000 kN, 3000 kN, 5000 kN

•O  HYB S UZAVŘENÝM NEBO OTEVŘENÝM RÁMEM: 150 kN, 200 kN

MATEST NABÍZÍ MOŽNOST PŘIPOJENÍ A PŘIZPŮSOBENÍ LISU K DOSAŽENÍ SESTAVY SE DVĚMA A VÍCE ZKUŠEBNÍMI RÁMY LICENCE PRO ZKOUŠKY STATICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI  C125N

22

23


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

ZKOUŠKA SEDNUTÍ KUŽELE C180 KIT

BRUSKA K LEŠTĚNÍ VZORKŮ

EN 12350-2 / EN 12350-8:2011 / ASTM C143

C298

Matest nabízí různé soupravy pro zkoušky sednutí s Abramsovým kuželem, každý dodáván s různým příslušenstvím:

BETON

• kompletní souprava pro laboratorní zkoušky s kuželem z nerez oceli

• kompletní souprava pro laboratorní zkoušku s kuželem z galvanizované oceli

• přenosnou terénní soupravu s kuželem z nerez oceli

• přenosnou terénní soupravu s kuželem z galvanizované oceli

EN 12390-2 / ASTM D4543

Bruska je vyrobena ze silných ocelových plátů a slouží k broušení a leštění krychlových a válcových vzorků betonu, přírodního kamene, keramických materiálů atd. Vzorky se snadno upínají ke stolku pomocí upevňovacích pásků, umožňujících brousit více vzorků najednou. Další verze k dispozici: automatická bruska (kód C299).

VYVRTÁVACÍ SOUPRAVY S ELEKTRICKÝM NEBO BENZÍNOVÝM MOTOREM

ZKOUŠKY SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU C172

C319-02

EN 12350-8 / EN 12350-9 / EN 12350-10 / EN 12350-12 / ASTM C1621

EN 12697-27

Matest vyrábí kompletní sortiment pro:

Matest dodává široký sortiment vyvrtávacích souprav určených pro vrtání vývrtů v betonu a asfaltu.

• zkouška rozlitím “Spray test”

• zkouška času průtoku pomocí zařízení “V-trychtýř”

• zkouška tečení a samonivelační schopnosti pomocí

zařízení “L-box”, “U-box” a “J-kruh”

Modely k dispozici, dodávané s diamantovými korunkami a příslušenstvím:

PLASTOVÉ A OCELOVÉ FORMY C223 ÷ C247 Formy se používají pro přípravu betonových vzorků: krychle, válce a trámce. K dostání v mnoha různých modelech z tvrdého plastu, oceli a litiny. Všechny formy Matest jsou silné a odolné vůči opotřebení, určené k dlouhodobému používání.

• lehké a přenosné stroje

• robustní stroje pro vývrty ve vozovkách

• v yvrtávací

upínáním

stroje

s

vakuovým

KONZISTOMĚR VEBÉ C183 EN 12350-3 / ASTM C1170-92

Zařízení používané k určení konzistence a hustoty (zpracovatelnosti) čerstvého betonu, hutněného vibračním stolkem. Vebé konzistoměr je založen na stejném principu zkušební metody sednutí kužele, avšak s možností mechanické činnosti. Matest nabízí verze EN a ASTM.

TEMPEROVANÉ LÁZNĚ PRO BETONOVÉ VZORKY C302 KIT EN 12390-2 / ASTM C31 / ASTM C192 / ASTM C511

Temperované lázně vyrobené z tuhého plastu nebo oceli slouží k uskladnění betonových vzorků. Objem: 550, 650 nebo 1000 litrů. Dodávají se s analogovým nebo digitálním termostatem.

VIBRAČNÍ STOLKY C278 EN 12390-2

Stolky jsou vyrobené z tvrdé oceli a slouží k hutnění betonových vzorků v laboratoři. Různé modely k dispozici: pro použití v laboratoři, přenosné, s ovládacím panelem nebo nožním spínačem.

PONORNÉ VIBRÁTORY C270 EN 12390-2 / ASTM C31 / ASTM C192

C195

Ponorné vibrátory slouží k hutnění vzorků v laboratoři i v terénu.

EN 12350-7 / ASTM C231 type A

Modely k dispozici:

24

PŘÍSTROJ PRO STANOVENÍ OBSAHU VZDUCHU

• s elektrickým motorem

• s benzínovým motorem

• bateriové

Vyrobený z hliníkové slitiny, přímo zobrazuje procentní objem vzduchových pórů v čerstvé směsi betonu. Přístroj je dodáván s manometrem, hutnící tyčí a ruční pumpou.

25


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

BETON

DALŠÍ PRODUKTY

Automatické zařízení pro měření nasákavosti betonu C430

ODRAZOVÝ TVRDOMĚR S KALIBRAČNÍ KOVADLINOU

ODRAZOVÝ TVRDOMĚR, STANDARTNÍ A DIGITÁLNÍ C380 / C386N

C104N PL

Autotec, automatická řídící jednotka, dvoukanálová

C098N

Cementometr C214 Chloridový test C375-01

EN 12504:2 / ASTM C805

Cyber-Plus Evolution s dotykovým displejem C405-15N

MATEST NABÍZÍ KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ BETONU

Čerpadla

Odrazová kladiva Matest jsou vyráběné z vybraných materiálů a komponentů pro přesné zpracování výsledků. Jedná se o špičkové modely na trhu, cenové dostupné, zajišťující vysokou přesnost výsledků. Používají se k provádění nedestruktivních zkoušek betonových konstrukcí, poskytujících okamžité informace o pevnosti betonu odrazovou metodou. Modely k dispozici:

DIGITÁLNÍ ZKUŠEBNÍ KLADIVO (KÓD C386N)

Automatický servopohonem řízený systém pro kontrolu tlaku

C113 / C114

Deflektometr s teleskopickým snímačem délkových změn C405-10 Diamantové korunky pro beton a asfalt C340-05 Diamantové kotouče C350-12 Digitální kalibrační zařízení pro zkušební stroje C138N Digitec, poloautomatická dvoukanálová řídící jednotka

C108N

Elektrohydraulický zatěžovací a řídící systém C109-09N

• standartní 2,207 Joulů

• standartní 2,207 Joulů s kalibrační křivkou v psi

• standartní 0.735 Joulů

Hydro-Plus Evolution, poloautomatický systém pro řízení a pohon zkušebních strojů C109-03N

• digitální s mikroprocesorem

Infračervený teploměr C303-10

Hledač výztuže, Profometr

C396 / C397

Joiselova metoda separace částic C211 Kalibrační etalony C155N Kapesní penetrometr pro beton

C194

Klimatizační skříň: -20°C + 60°C C314 Lázeň pro uložení vzorků C307 Mechanické zařízení k měření trhlin

C360 KIT

Měrky k měření trhlin

C408

Měření nasákavosti betonu, souprava C375-10 KIT Měření faktoru hutnění

C185

Měření konzistence čerstvého betonu hustoměrem

C187

EN 12504:4 / ASTM C597

Měření odolnosti vůči zatížení zdiva

C358-01

Přístroj vyráběný společností Matest s využitím nejmodernějších technologií měří rychlost ultrazvukových impulsů během jejich průniku materiálem (měřené vzdálenosti mezi sondami).

Měření stavu betonových konstrukcí

C393

Měření zpracovatelnosti betonu

C189

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ C372N

Přístroj s plně barevným dotykovým displejem (1/4 VGA), operačním systémem Windows CE, Compact Flash interface, karta SD, USB, výstup RS 232 a RS 485. Ultrazvukový přístroj Matest nabízí možnost vizualizace tvaru vysílané vlny, zatímco prochází testovaným materiálem, a tranformaci přístroje v reálný osciloskop v režimu “Scope”.

Měření smrštění betonu na trámcích 100x100x500 mm C365

Míchačky betonu s nuceným mícháním C162 Mikroskop k měření trhlin

C399

Místnost pro uložení betonových vzorků C309-10

Modul pružnosti a přetvoření C133 Odformovací olej C265 Odměrná nádoba pro objemovou hmotnost betonu, 10 litrů C199 Odměrná nádoba pro objemovou hmotnost, 1 litr C200 Odtrhoměr pro měření přídržnosti C376N Penetrometr "Kelly-ball" C186 Penetrometr na betony C213 Pily k řezání betonových vzorků C350 Plasticity meter C190 Pouzdra do lisu pro koncování betonových vzorků C107-09 Profoscope C403-01 Přenosný digitální lis C094 Přenosný elektrický generátor C332 Přesné měrky betonových vzorků C250-16 Přípravek pro deformaci drátkobetonu C090-15 Přípravek pro koncování betonových vzorků C290-01 Přípravek pro modul pružnosti betonu C130N Přípravek pro zkoušku trnem stříkaného betonu C090-14 Přípravek pro zkoušku v tahu za ohybu cihlových bloků C093-11 Přípravek pro zkoušky v příčném tahu betonových vzorků C100 Příslušenství pro zkušební lisy/lámačky C097-01 Přístroj pro stanovení obrusu Böhme C129 Přístroj Canin pro analýzu koroze C411 Přístroj pro měření obsahu vzduchu v betonu C195 Přístroj RAM pro rychlé stanovení obsahu cementu C215 Rozlivové stolky, EN 12390-7 C208 Rozlivový stolek pro beton, ruční C192 KIT Řezačka vzorků hornin C348N Servo-Strain, software pro automatické řízení strojů měřících zátěž/posun/deformaci C104-10N Siloměrné snímače C140 Sirná malta pro koncování vzorků C290-06 Snímače tlaku pro betonářské a cementářské lisy C116-01N

Software pro kalibraci "Footmeter" C155-10N Software pro modul pružnosti betonu C125N Software pro pevnostní zkoušky betonu C109-10 C109-10N Software pro zkoušky pevnosti trhačkou H011-01N C123-01N Software pro zkoušky v příčném

C109-12 C109-12N

Software pro zkoušky v tahu

C109-11 C109-11N

tahu betonu

za ohybu betonu

Software Servonet pro dálkové C123 ovládání stroje pomocí PC C123N Sonda Windsor C410 Stanovení koroze výztuže C412-01 Stanovení pevnosti dlaždic rázovou metodou

C096

Stolice pro vodotěsnost betonu C435 Stroj na zkoušky v tahu za ohybu dlaždic, manuální

C095

Stroj pro tahové zkoušky trámců z drátkobetonu

C090-07N

Stroj pro zkoušku trnem vzorku stříkaného betonu s měřením pohlcení energie, EN 10834, EN 14488-3, 5 C090-07N Stroje pro pevnostní zkoušky betonového potrubí 1000 kN

C093-05

Systém pro sběr a zpracování dat C405-15N Teploměry se záznamem C303 Testovací souprava pro kvalitu vody C220 Úhelník pro měření forem a vzorků C250-10 Ultrazvukový přístroj C373-10 Ultrazvukový přístroj pro betony

C369N

Vaporizér do místnosti C311-01 Vlhkoměr Surveymaster C374 Waltzův konzistoměr

C188

Zařízení k řezání tyčí výztuže C351 Zařízení pro mikro-vývrty v horninách a betonu C377 Zařízení pro úpravu vzorků vývrtů C377-05 Zkouška karbonatace betonu C375-02

Přístroj také nabízí možnost provádět kombinaci zkoušky "odrazovým tvrdoměrem a ultrazvukem" v souladu se Sonrebovou metodou.

26

27


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

MATEST VYRÁBÍ NEJŠIRŠÍ SORTIMENT ZKUŠEBNÍCH STROJŮ PRO PEVNOSTNÍ A OHYBOVÉ ZKOUŠKY CEMENTŮ,

DRUH POHONU:

•R  UČNÍ NEBO MOTOROVÝ

MALT, HORNIN, CIHEL V SOULADU S

MĚŘÍCÍ SYSTÉM:

MEZINÁRODNÍMI STANDARTY EN, ASTM,

• 1 ČÍSELNÍK

• 2 ČÍSELNÍKY

• 2 -KANÁLOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

• 8 -KANÁLOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

AASHTO, BS, NF, UNI, DIN, UNE

TYPY VZORKŮ:

CEMENT - MALTA

• K RYCHLE, TRÁMEČKY NEBO ZLOMENÉ TRÁMEČKY, VÁLCE RŮZNÝCH ROZMĚRŮ

KAPACITA:

VICATRONIC AUTOMATICKÝ VICATŮV PŘÍSTROJ

• T LAK: 250 kN, 300 kN, 500 kN

• T LAK A OHYB S DUÁLNÍM MĚŘÍCÍM ROZSAHEM: 300/50 kN, 500/15 kN, 250/15 kN

• T LAK A OHYB SE DVĚMA NEZÁVISLÝMI MĚŘÍCÍMI ROZSAHY 250/15 kN A DUÁLNÍM ZKUŠEBNÍM PROSTOREM

E044N EN 196-3:2005 / EN 13279-2 (sádra) / EN 480-2 / ASTM C187 / ASTM C191

Matest vyvinul a vyrábí Vicatronic, nejpoužívanější automatický Vicatův přístroj na světě. Vicatronic je vyráběn z korozi odolných materiálů. Používá se ke stanovení počátku a konce tuhnutí cementové nebo maltové kaše.

MATEST NABÍZÍ MOŽNOST PROPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ SESTAVY SE DVĚMA ANEBO VÍCE ZKUŠEBNÍMI RÁMY.

Zkouška je provedena automaticky a výsledkem jsou přesné a opakovatelné výsledky. Výsledky měření se tisknou na integrované tiskárně, čímž odpadá ruční práce obsluhy spojená s instalací a nulováním papíru na záznamovém válci. Další modely k dispozici: ruční verze (kód E055N) a příslušenství pro zkoušky sádry.

LICENCE PRO MODUL PRUŽNOSTI CEMENTOVÝCH A MALTOVÝCH VZORKŮ  E190N

DETAIL MÍCHAČKY MALTY

AUTOMATICKÁ PROGRAMOVATELNÁ MÍCHAČKA E092N KIT EN 196-1 / EN 196-3:2005 / EN 413-2 / EN 459-2 / EN 480-1 / ASTM C305

Automatická, programovatelná, počítačově řízená míchačka “high performance”. Je vhodná pro intenzivní používání v laboratořích, tento model umožňuje obsluze volbu různorodých naprogramovaných míchacích cyklů v souladu s postupy, popsanými v mezinárodních normách Obsluha může nastavit 5 vlastních míchacích cyklů prostřednictvím PC.

28

29


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

VELKOKAPACITNÍ SKŘÍŇ PRO VLHKÉ ULOŽENÍ E138 EN 196-1

Skříň je vhodná pro uložení velkého množství maltových, cementových a betonových vzorků za řízené teploty a vlhkosti.

ROZLIVOVÉ STOLKY

Skříň je vyrobena z hliníku a polykarbonátového skla, dodávaná se čtyřmi regály a digitálním regulátorem teploty.

E090-01 KIT

CEMENT - MALTA

Matest také nabízí širokou škálu vodních lázní s různou kapacitou pro uložení vzorků a všeobecné laboratorní použití.

EN 459-2 / EN 1015-3 / ASTM C230

Používají se k určení zpracovatelnosti malt a vápna. Dodávají se včetně kuželové formy - vyrobené z bronzu - a pěchovátka. Modely k dispozici: s ručním pohonem nebo s motorovým pohonem s digitálním počítadlem zdvihů.

BLAINŮV PŘÍSTROJ, STANDARTNÍ A ELEKTRONICKÝ E009 KIT EN 196-6

Používá se pro stanovení jemnosti Portlandského cementu. Modely k dispozici:

ODTRHOMĚR

• standartní

E009 KIT

• elektronický

E011

• elektronický a automatický

E011-01

E142 Digitální odtrhový přístroj s kapacitou 16 kN

RÁZOVÝ PŘÍSTROJ

EN 1542 / EN 1348 / EN 1015-12 / EN 13687-2 / EN 13963 / EN 14496

E130

Přístroj k měření přilnavosti a tahové napětí dvou vrstev materiálů (betonu, lepidel, malty, stavebních lepidel, vápna, atd.) používaných převážně k udržování betonových povrchů.

EN 196-1

Kompaktní zařízení lehké konstrukce, vhodné k použití v jakémkoliv prostředí a poloze.

Zařízení slouží k hutnění maltových trámečků 40x40x160 mm v trojformách.

Odtrhoměr je dodáván se siloměrem a digitálním displejem s vysokým rozlišením.

Je dodáván s odděleným ovládacím panelem s tlačítky start/stop s automatickým počítadlem rázů.

Další model k dispozici: Odtrhoměr s kapacitou 0-5 kN (kód E142-01).

Další model k dispozici: rázový stolek “high performance” pro náročné provozy (kód E131).

TROJFORMA E102 EN 196-1

Forma pro vzorky 40,1x40x160 mm. vyrobena z oceli s tvrdostí vnitřních stěn přesahující HV 200. Povrchy stěn jsou broušené a všechny součásti jsou označeny identifikačními čísly pro správné sestavení. Číslo formy je vyražené na každé formě a je dodávána s certifikátem shody.

LE CHATELIEROVA VODNÍ LÁZEŇ S OBJÍMKOU LE CHATELIEROVY OBJÍMKY OVĚŘENÉ PODLE NORMY

E064 a E065 EN 196-3

Zařízení se používá pro zkoušku objemové stálosti vzorků cementu ve vroucí a studené vodě. Vnitřní nádoba lázně je vyrobena z nerez oceli a uvede k bodu varu Le Chatelierovy objímky ponořené do lázně. Objímky jsou vyrobené z mosazi s chromovaným povrchem.

DALŠÍ PRODUKTY Autokláv E070 Dewarova láhev E062-01 Dilatometr pro měření délkových změn trámečků, EN 12617-4, EN 1367-4, EN 12808-4 E077 KIT Filtrační lis kašovitých materiálů z vývrtů E037-05 Formy na vzorky malt E102 / E112 Gillmorův přístroj E058 Kalcimetr, metoda Dietrich-Frühling A105 Kalorimetr pro cementy E061N Langavantův kalorimetr E062-10 Le Chatelierova baňka E014 Marshův trychtýřový viskozimetr E037 Měření obsahu vzduchu: měrky E029 Míchačky maltových směsí, EN 196-1,3 E093 / E095 Nádoba k odběru vzorků cementu, EN196-7 E020 Nádoba pro hašení vápna, EN 459-2 E035 Obsah písku v kalu z vývrtů E037-10 Parní lázeň pro stavební vápno, EN 459-2 E081-10 Penetrometr pro malty E050 Plunžrový penetrometr pro zkoušky zdících cementů a stavebního vápna, EN 413-2, EN 459-2, EN 1015-4 E083

Přípravky pro lisy a lámačky E170 / E172-01 Přípravky pro pevnostní zkoušky cementů/malt E172-01 Přístroj pro měření obsahu vzduchu E027 Přístroj pro měření reaktivity vápna, EN 459-2 E034 Přístroj pro měření zpracovatelnosti malt, EN 413-2 E081 Přístroj pro stanovení konzistence malt padající kuličkou E031 Referenční písek pro malty, EN 196-1 E097-01N Software pro modul pružnosti malt E190N Software pro pevnostní zkoušky malt E163 / E163N Software pro zkoušky v tahu za ohybu malt E164 / E164N Stanovení kontrolované roztažnosti betonu/malty E114 Stanovení alkalické reaktivity malt E067-05 Stanovení doby tuhnutí, EN 1015-9 E083-10 Stanovení doby tuhnutí sádry, EN 13279-2 E044-40N Stanovení retence vody cementů E039N Stanovení volné expanze cementové pasty E060 Sypná hmotnost vápna E091 Test lámavosti pojiv E067 Tížné váhy Baroid E037-01

Trojformy pro zkoušky smrštění E072 / E113 Trychtýřové zařízení pro stanovení viskozity správkových, spárovacích malt, EN 13395-2 E059 Trychtýřový viskozimetr, EN 445 E038 Vibrační stolek pro vzorky malt E132 Vodní lázeň pro uložení vzorků cementů E136 / E139 zařízení k chlazení vody E141 Zařízení k promývání jemných částic E016 Zařízení k promývání popílků, EN 451-2 E017 Zařízení pro měření roztažnosti správkových malt E080 Zařízení pro stanovení poměru usazenin, EN 445 E036 KIT Zařízení pro stanovení sypné hmotnosti cementu E025 Zkouška zrnitosti hydratovaného vápna a sádry, EN 459-1 E082

Další model k dispozici: s větší velikostí ukazatele a “jednotlivě odzkoušené”.

30

31


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

UNIVERZÁLNÍ HYDRAULICKÝ LIS 600 kN SE SERVOPOHONEM H003N Zkušební stroj se servopohonem a digitálním DOTYKOVÝM DISPLEJEM určený k provádění tahových zkoušek kovových materiálů. EN 10002 / EN ISO 6892 / EN ISO 7500-1 / ASTM A370

OCEL

Stroj je navržen k provádění jak trhacích a tahových zkoušek, tak i tlakových nebo ohybových pevnostních a dalších typů zkoušek za pomoci příslušných upínacích mechanismů a přípravků - v souladu s mezinárodními normami.

UNIVERZÁLNÍ STROJ - TRHAČKA PRO TAHOVÉ/TLAKOVÉ ZKOUŠKY H011-01N EN 10002 / EN ISO 6892 / EN ISO 7500-1 / ASTM C39 / ASTM E4

Pohonná hydraulická jednotka a zkušební proces rychlosti zatěžování je řízen počítačem.

Zkušební stroje se servopohonem a řídící jednotkou s DOTYKOVÝM DISPLEJEM. Stroj s kompaktním designem se používá pro tahové zkoušky výztužových tyčí kruhového průřezu o průměru 6 až 25 mm, a plochých tyčí s max. rozměry 25 x 15 mm (max. kapacita: 500 kN). Na stroji je možné provádět také zkoušky pevnosti v tlaku krychlí max. 150 mm a válců max. prům. 160x320 mm (max. kapacita: 1500 kN). Hydraulický přepínací ventil umožňuje operátorovi volbu zkoušky tahem anebo tlakem. Čtyřsloupový rám lisu je naddimenzovaný k zajištění vysoké odolnosti a stability.

PRŮTAHOMĚRY DRÁTĚNÝCH SVAZKŮ

ELEKTRONICKÝ PRŮTAHOMĚR PRO ZKOUŠKY DEFORMACE PŘED PORUŠENÍM VZORKU ČELISTI PRO VZORKY PLOCHÉ A S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM

DALŠÍ PRODUKTY

VŘETENOVÝ STROJ PRO ZKOUŠKU OHEBNOSTI H065N EN ISO 7438 / EN 10080 / EN ISO 15630-1 / ASTM A615 / ASTM A615M

Stroj byl navržen k provádění námahových testů betonářské výztuže ohýbáním.

Elektromechanický lis se servopohonem pro zkoušky oceli, rozsah 10/600 kN H004 / H008 Hydraulický lis se servopohonem pro statickou tahovou zkoušku oceli, rozsah 600 kN H002N Charpyho kladivo pro zkoušky rázové houževnatosti kovů, EN 10045-1 H060 Chladící lázeň pro zkoušky pružnosti H052 Lis pro tahové zkoušky oceli a pevnosti v tlaku betonu, rozsah 500/1500 kN H010 / H011-01N Pila k řezání vzorků C351 Průtahoměr pro drátěné svazky H003-18 Průtahoměr pro zátěž/deformaci H014 Příslušenství pro zkoušky pevnosti betonu v tlaku H003-21 Příslušenství pro zkoušky svařovaných drátěných sítí H003-14 Příslušenství pro zkoušky v tahu za ohybu betonu H003-22

Příslušenství pro zkoušky v tahu za ohybu kovů H003-11 Příslušenství pro zkoušky v tlaku kovů H003-13 Software pro zkoušky tahem kovových, plastových, drátěných a textilních materiálů H016 Software pro zkoušky tahem kovů H009N Stroj k úpravě konců tyčí H057 Stroje pro tahové zkoušky kovových, plastových, drátěných a textilních materiálů S205-05 zařízení na tvorbu suchého ledu H050 Zkoušky ohybu kovů H003-12 Značkovací stroj H020

Pro zkoušku je možné použít tyče až do průměru 40 mm, stroj je dodáván se dvěma sadami břitů o průměru 50 a 100 mm. Různé typy vřeten, vřetenových držáků a je nutné je objednávat samostatně.

32

33


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

AUTOMATICKÝ PĚCH PROCTOR / CBR

EDOMETR

S199

S260

EN 13286-47 / ASTM D698 / ASTM D1557 /ASTM D1883

ASTM D2435 / ASTM D3877 / ASTM D4546 / BS 1377:5

Zařízení vyvinuté pro hutnění vzorků Proctor a CBR,zajišťuje vysoce rovnoměrný stupeň hutnění, zajišťující spolehlivé a reprodukovatelné výsledky zkoušek.

Edometr byl koncipován pro zkoušku stlačitelnosti vzorků zemin, které jsou osově zatěžovány a bočně ohraničeny. Přístrojem se určuje stupeň stlačitelnosti v určitém čase.

Instalovaný software umožňuje volbu automaticky prováděných cyklů hutnění v souladu s mezinárodními normami (EN, ASTM, AASHTO, NF, DIN, UNE, CNR, BS). Operátor sám může navolit až 10 vlastních programových cyklů hutnění.

Modely k dispozici:

• čelně zatěžovaný edometr s číselníkovým ukazatelem nebo

• Edotronic, automatický pneumatický konsolidační přístroj (kód S262)

Různé typy forem a pěchů k dispozici podle platných norem.

ZEMINY

digitálním systémem sběru dat (kód S260)

UNIVERZÁLNÍ MULTIRYCHLOSTNÍ DIGITÁLNÍ ZKUŠEBNÍ LIS S216 KIT EN / ASTM / BS / NF

Matest vyrábí široký sortiment lisů pro zkoušky CBR, Marshall, smykové a tahové zkoušky vzorků zemin. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EDOMETRY

Modely k dispozici:

• lisy CBR: manuální, motorové 50 kN nebo digitální počítačově

• lis CBR/Marshall s duální rychlostí, s kapacitou 50 kN nebo

• Univerzální multirychlostní lis 50 kN nebo digitální počítačově

řízené s kapacitou 50 kN

SMYKOVÝ PŘÍSTROJ S277 KIT

digitální počítačově řízený lis CBR/Marshall s duální rychlostí, s kapacitou 50 kN

ASTM D3080 / BS 1377:7

Krabicový přístroj pro určování smykové pevnosti na konsolidovaných a odvodněných i neodvodněných vzorcích zemin.

řízený univerzální multirychlostní lis s kapacitou 50 kN

Většina lisů může být napojena a řízena pomocí digitální řídící jednotky Cyber-Plus 8 Evolution (kód B044N-SET). Výsledné hodnoty zkoušek jsou měřeny siloměrnými kroužky s analogovou nebo digitální odečítací jednotkou nebo digitální ústřednou s elektronickým snímačem síly a lineárními snímači deformací.

UNITRONIC 50 kN S205 Univerzální víceúčelový lisovací rám pro:

• pevnostní zkoušky v tlaku/ohybu, s

• zkoušky tahem, max. kapacita 25 kN

kapacitou max. 50 kN

různých druhů materiálů s automatickou kontrolou posunu/deformace (asfaltu, betonu, cementu, malty, zemen, hornin, pálených cihel, kovů, plastů, drátů). Další model k dispozici: “Multi-Tester” 200 kN (kód S206).

Matest nabízí 3 různé modely:

DIGITÁLNÍ TRIAXIÁLNÍ LIS 50 kN S301

• standartní verze

• digitální verze s vestavěným systémem sběru dat

• digitální verze s integrovaným systémem sběru dat, plně automatický

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SMYKOVÝ PŘÍSTROJ

BS 1377:6 / BS 1377:7 / BS 1377:8 / ASTM D2850 / ASTM D4767

AUTOMATICKÝ SYSTÉM SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT PRO ZKOUŠKY MECHANIKY ZEMIN

Rám triaxiálního lisu robustní konstrukce, vyvinutý pro potřeby geotechnických zkušebních laboratoří k provádění následujících zkoušek:

Tento systém může být použitý pro zkušební stroje Matest (edometry, lisy CBR/Marshall, triaxiální lisy, smykové přístroje atd.), a s dalšími stroji a zařízením jiných výrobců po mechanické úpravě.

• “UU” neodvodněná nekonsolidovaná zkouška

• “CU” neodvodněná konsolidovaná zkouška

• “CD” konsolidovaná odvodněná zkouška

Rám lisu je určen pro různé typy standartních triaxiálních komor až do průměru 100 mm a výšky 200 mm.

CYBER-PLUS EVOLUTION, 8 KANÁLŮ, DOTYKOVÝ DISPLEJ S335N 8-kanálová měřící ústředna s plně barevným dotykovým displejem. Jednotku je možné připojit k PC přes rozhraní USB a tisknout protokoly o zkoušce. Jednotka je vybavena rozhraním pro externí paměťové zdroje (Flash disk nebo SD Card). Neomezená paměť.

DATATRONIC 16-KANÁLŮ, ROZŠÍŘITELNÉ AŽ NA 64 ANALOGOVÝCH KANÁLŮ S336

34

35


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

STANDARTNÍ A DIGITÁLNÍ ZATĚŽOVACÍ DESKY 100 kN, 200 kN, 500 kN

SOUPRAVA PRO STANOVENÍ EKVIVALENTU PÍSKU

S224-01 KIT

S158-20 KIT

ASTM D1194 / ASTM D1195 / ASTM D1196 / BS 1377:9

EN 933-8 / ASTM D2419

Zatěžovací deska je určena pro zkoušky deformačního modulu a únosnosti podloží a podkladních vrstev zemin silničním, železničním, vodohospodářském a pozemním stavitelství.

Kompletní souprava se používá k výpočtu procentního podílu jílovité a písčité frakce u písčitých zemin.

Různé modely k dispozici, každý vybaven odlišným příslušenstvím v souladu s mezinárodními normami:

Různé modely k dispozici:

ZEMINY

• statická zatěžovací deska 100 kN s 1 manometrem, se 3 manometry nebo se 3 snímači deformace a jednotkou Cyber-Plus

Evolution pro sběr a zpracování dat

• statická zatěžovací deska 200 kN s 1 manometrem, se 3 manometry nebo se 3 snímači deformace

• statická zatěžovací deska 500 kN s 1 manometrem, se 3 manometry

• kompletní nebo zjednodušený test podle norem EN, NF, CNR, UNI a UNE

• kompletní nebo zjednodušený test podle norem ASTM a AASHTO

a jednotkou Cyber-Plus Evolution pro sběr a zpracování dat nebo se 3 snímači deformace a jednotkou Cyber-Plus Evolution pro sběr a zpracování dat

PENETROMETRY A SOUPRAVY PRO VRTULKOVOU ZKOUŠKU S050

S234 KIT

Penetrometry:

• lehký dynamický penetrometr nebo DCP (dynamický kuželový

Zařízení slouží pro stanovení objemu písku v jemnozrnných zhutněných zeminách v terénu.

• ručičkový kapesní model, rozsah 0-6 kgf/cm2 nebo 1-14 kgf/cm2

• kapesní modely, rozsah 0-4,5 kgf/cm2 nebo 0-16 kgf/cm2

Různé modely k dispozici, závisí na průměru trychtýře: 6,5’’, 12’’, 100 mm, 150 mm a 200 mm (v souladu s normami ASTM, AASHTO, CNR, UNE, NF a BS).

• geologický kapesní číselníkový penetrometr

• penetrometr se siloměrným kroužkem

• Proctorův penetrometr

MOTOROVÁ TŘEPAČKA PRO EKVIVALENT PÍSKU S160-01N EN 933-8 / ASTM D2419

Tři modely k dispozici:

• s ručním pohonem klikou

• automatická s motorovým pohonem

• automatická s motorovým pohonem s ochranným krytem

KUŽELOVÝ PÍSKOVÝ OBJEMOMĚR

penetrometr)

Vrtulkové přístroje:

• kontrolní kapesní vrtulkový přístroj

• kapesní modely, rozsah 0-1 kg/cm2 nebo 0-2 kg/cm2

STANOVENÍ MEZE TEKUTOSTI: CASAGRANDEHO METODA

DALŠÍ PRODUKTY

S170 ASTM D4318 / NF P94-051

ANALÝZA JEMNÝCH ČÁSTIC SEDIMENTACÍ S155 KIT Souprava slouží ke stanovení kvantitativní velikosti jemných částic v jílovitých zeminách. Dva modely k dispozici:

• kompletní souprava pro metodu hydrometrickou (ASTM, AASHTO, UNE)

• kompletní souprava pro metodu pipetování (BS 1377:2)

Zařízení vytváří podmínky pro změnu jílovité zeminy z plastického do tekutého stavu. Dva modely k dispozici:

• ručně ovládaný s klikou na pravé nebo levé straně

• s motorovým pohonem, který zdvíhá misku 120 zdvihů/min

(miska může být i z bakelitu nebo tvrzené pryže) (miska může být i z bakelitu nebo tvrzené pryže)

SOUPRAVA S METYLÉNOVOU MODŘÍ S157 KIT EN 933-9

Souprava slouží pro kvantitativní posouzení jemných jílovitých částic kameniva. Matest také nabízí automatický model (kód S157-20), který zajišťuje přesné a opakovatelné výsledky zkoušek a úsporu času (přibližně 30 minut u každé zkoušky).

36

Absorpční kužel s pěchovátkem pro stanovení objemové hmotnosti a absorpce vody jemných částic, EN 1097-6 S148 Andreasenova pipeta S144 Barevná rozpoznávací tabulka S133N CBR zkušební terénní souprava S220 KIT Diferenciální rtuťový manometr S356 Dvojitá byreta pro regulaci změny objemu S358 Dynamická deska S229 Edometrické buňky S268 Elektronické snímače deformace S337-31 Formy CBR S200-01 Formy pro zeminy/cement S195-01 Geologická sonda S059 Indikátor pro triaxiál S353 Indikátor vodní hladiny S061 Indikátory, číselníkové a digitální S375 Kalibrace snímačů síly a deformace S337-51 Kalibrační jednotka pro analogové úchylkoměry S390 Klasifikační zkouška složek recyklovaného kameniva S156-20 Konsolidační stojan pro tři vzorky S359 Krabice pro smykové zkoušky S282 Kuželíkové penetrometry pro stanovení S165 KIT konzistenčních mezí, EN 1789-12 S166 KIT Laboratorní kompresor S351 / V206 Lineární smrštění BS S176 Lis CBR do terénu s ručním pohonem S210 KIT Mechanický jack 50 kN S221 Membránový propustoměr S230 KIT / S237

Měření změny objemu pro triaxiální zkoušky S338 Motorové a ruční vrtáky S092 KIT / S097 Nukleární sonda pro měření vlhkosti S060 / S060-01 Nůž S125 Panel s ventily pro distribuci tlaků pro triaxiální zkoušky S348 Permeametry pro zeminy S252 Pilka S124 Ploché závaží pro edometry a smykovou zkoušku S273 KIT Ponorný siloměrný snímač S337-02 Proctorovy formy a pěchy S185 / S187 Průzkumná souprava Mackintosh S051-01 Příslušenství pro stanovení permeability u edometru S275 Pyknometry pro zeminy S147 Rám edometru S290 Referenční barevná tabulka organických příměsí v zeminách S132 Seismograf S079 S370-01 / S370-01S Siloměrné kroužky Snímače deformací pro zkoušky mechaniky zemin S336-11 Snímače tlaku pro zkoušky mechaniky zemin S336-50 Software lab pro edometry S262-12 Software lab pro smykovou zkoušku S277-41 Software lab pro triaxiální zkoušku S335-11 Software pro zkopušku pevnostní odolnosti S218-01 S218-01N Software pro zkoušku CBR S218 / S218N Software pro zkoušku statickou zatěžovací deskou S224-21

Software pro zkoušku tahem maltových vzorků S205-08 Software report pro edometry S260-05 Software report pro smykovou zkoušku S277-40 Software report pro triaxiální zkoušku S335-10 Souprava pro chloridový test, kyselost a tvrdost vody S135 Souprava pro organický test S138 Stanovení eroze vzorků zemin S244 Stanovení hodnoty vlhkosti S088-10 Stanovení obsahu sulfátů S140 Stojan pro měření propustnosti vody zemin S248 Systém zdroje tlaku vzduch/voda S350 Škrabka pro zarovnání povrchu S240-01 Triaxiální buňka S305 Vibrační stůl pro stanovení relativní ulehlosti zemin S238 KIT Vibrační zhutňovací kladivo S197 Vřetenové čerpadlo S345 Vyřezávací kroužky a vytlačováky pro smykové zkoušky S122-08 Vyřezávač vzorků S118 Vyřezávazí kroužky a vytlačováky S122 Vysokorychlostní mixér S156-01 KIT Vytlačováky vzorků z forem Marshall, CBR, Proctor S114 Vytlačováky vzorků zemin S111 / S114 Vzorkovače, povrch zemin S053 / S084 KIT Zařízení k měření tlaků pro triaxiální zkoušky S340 Zařízení na odvzdušněnou vodu pro triaxiální zkoušku S355 Zařízení pro průzkum podzemních vod S077 Zařízení pro úpravu vzorků na požadovaný průměr S120 Zkouška tvrdosti vody, souprava S137

37


ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ

VÁHY: mechanické, s automatickým nulováním, můstkové, váhy pro určování vlhkosti, digitální (rozsah od 210 g do 300 kg). Většina modelů je vybavena háčkem pro spodní vážení a určování specifické objemové hmotnosti.

OSTATNÍ VYBAVENÍ

KOVOVÉ NÁDOBY A VÝROBKY:

•m  íchací nádoby

•m  isky

• n ádoby na vzorky s vzduchotěsnými uzávěry

• p ekáče

• k ulaté a ploché lopatky, hliníkové nebo z nerez oceli

• p ružné a pevné špachtle

VÝROBKY Z PORCELÁNU:

VÝROBKY Z PLASTŮ:

• odměrné válce

• kádinky

• střičky

• láhve

• nálevky

• nádoby a sáčky

38

TEPLOMĚRY:

LABORATORNÍ SKLO:

• číselníkové

• o dměrné válce a kádinky

• skleněné

• odolné

• E rlenmeyerovy kónické baňky, odměrné baňky, byrety s kohoutem

• digitální

• o dměrné láhve

• s mikroprocesorem

• infračervené

• p yknometry, láhve pro stanovení specifické hmotnosti Gay-Lussac a Hubbard-Carmick

• s kleněné trychtýře, pipety dělené, nedělené, sklo pro filtraci

• třecí misky

• o dpařovací misky

• tloučky

• B uchnerovy nálevky

DALŠÍ PRODUKTY Butanový vařič V201-01 Chemikálie V300-05 Drátěná ploténka s keramickým středem V173-03 Dvojitý laboratorní držák V220-02 Filtrační papíry Whatman V218-01 Gumová palička V195 Gumové hadice V230 Gumový tlouček V113 Hladítko V187 Hoffmanovy a Mohrovy svěrky V220 V220-01 Hustoměry pro zeminy V172 Kapesní metr V176 Kartáče V179 Kbelíky, plastové V128 Kleště na zkumavky V174 Kolečko V226 Koše pro stanovení objemové hmotnosti V041 Kovové stojany V219 Krumpáč V197

Laboratorní hořák V173 KIT Lázeň pro odpařování z kádinek V241 Lopatka pro odběry vzorků V186 Majzlík V198 Meteorologická stanice V148 Minutka V171 Naběračky V186-01 Nářadí V222 Ocelová palička V194 Ocelové kladivo V193 Ocelové měřítko V176-01 Petriho misky V123 PH metr V215 Pipeta MOHR V142 Plastové nálevky V135 Platinový kelímek V117-04 Popisovací tužka na sklo V147-01 Posuvná měřítka V175 Přepravní vozík V224 Pumpička balonek V202

Rám pro stanovení specifické hmotnosti V085 Ruční anemometr V148-01 Rukavice V177 Rýč V196 Skleněná láhev s kapátkem V124 Skleněné destičky V115 Srážkoměr V167 Stabilizátor napětí V208-10 Stopky V170 Špachtle V192-08 Štětce V178 Teploměr/vlhkoměr V165 Teploměry V166-01 Termohydrograf V168 Třecí miska s tloučkem z nerez oceli V112-05 Váhy, elektronické a analytické V065-02 Vlhkoměr V169 Vývěvy V203 Zařízení na výrobu destilované vody V211 Závaží V036

39


LAT No 214 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement Obsah této brožury se týká výrobků nebo činností, které nejsou akreditovány ACCREDIA

MATEST S.p.A. Unipersonale Via delle Industrie, 25 24048 Treviolo (Bg) • Italy T. +39 035 2055011 • F. +39 035 2055055 info@matest.com - www.matest.com 40

Matest brochure products selection 2012 czech  
Advertisement