Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Lomnička 1, Zagreb MB: 146 3357, Šifra djelatnosti: 91 330 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2006.

DONACIJE U NOVCU • • • • •

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva - institucionalna potpora od 01.01.- 31.12.2006. u iznosu od 187.210,50 kn. Delegacija Europske komisije u Zagrebu – projekt: „Civic Society AntiCorruption Response“ /2004-0102-010401/ od 19.09.2006. - 19.09.2008. u iznosu od 724.265,12 kn. European Commission Brussel - projekt: „Local Civil Society Development Through Multy- Level Capacity Building Program“ /100-777/ od 18.03.2005.18.02.2007. u iznosu od € 57.247 King Baudouin Foundation – projekt: „ Anti- Corruption & Anti- Trafficking Action“ /2005 03 S3 60 8 B1/ od 01.01.-31.12.2005. u iznosu od € 3.752 Finska ambasada u Zagrebu u iznosu od 20.426,00 kn.

RAČUN PRIHODA I RASHODA (HRK) Prihodi: 1.381.761 Prihodi od doprinosa: 1.379.164 Ostali prihodi: 2.597 Rashodi: 996.679 Materijal: 17.090 Energija: 3.034 Usluge: 213.465 Troškovi za zaposlene: 298.415 Nematerijalni troškovi: 113.896 Transferi: 335.751 Rashodi za investicije: 15.028 Višak prihoda: 385.082


PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Lomnička 1, Zagreb MB: 146 3357, Šifra djelatnosti: 91 330

BILANCA (HRK) Aktiva: 795.520 Dugotrajna imovina: 26.493 Kratkotrajna imovina: 769.027 Pasiva: 795.520 Obaveze: 32.854 Ostali izvori: 26.493 Saldo fonda: 736.173 PREGLED TROŠKOVA PO KATEGORIJAMA (HRK) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Plaće brutto: Honorari brutto: Knjigovodstvene usluge: Uredski materijal: Najam ureda: Režije: Telekomunikacije: Poštarina: Putni troškovi: Prijevoz Kopiranje: Seminari i radionice: Transferi partnerskim organizacijama: Troškovi banke: Oprema i održavanje: Troškovi kampanje: Usluge Studentski centar: Najam dvorana: Ostali troškovi:

Ukupno troškovi:

298.415 28.384 18.880 9.964 15.222 5.294 24.256 7.840 21.881 44.415 3.272 80.532 335.751 2.733 17.848 44.415 14.790 5.883 16.904

996.679

Profile for Partnership for Social Development

Financijsko izvješće za 2006. godinu  

Financijsko izvješće za 2006. godinu  

Advertisement