__MAIN_TEXT__

Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Lomnička 1, Zagreb MB: 146 3357, Šifra djelatnosti: 91 330 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2005.

DONACIJE U NOVCU •

Freedom House, Budapest – projekt: „Grad Zagreb- Policy analiza upravljanja financijama“ u iznosu od 49.585,00 kn. • U.S. Embassy in Zagreb - projekt: „Anti- Corruption Information Campaign“ /S-HR900-05GR-035/ od 11.03.2005.-11.03.2006. u iznosu od 130.913,40 kn. • European Commission Brussel - projekt: „Local Civil Society Development Through Multy- Level Capacity Building Program“ /100-777/ od 18.03.2005.18.02.2007. u iznosu od € 120.090 • King Baudouin Foundation – projekt: „ Anti- Corruption & Anti- Trafficking Action“ /2005 03 S3 60 8 B1/ od 01.01.-31.12.2005. u iznosu od € 58.000 RAČUN PRIHODA I RASHODA (HRK) Prihodi: 1.559.059 Prihodi od doprinosa: 1.551.927 Ostali prihodi: 7.132 Rashodi: 1.215.720 Materijal: 15.207 Energija: 3.179 Usluge: 201.340 Troškovi za zaposlene: 243.888 Nematerijalni troškovi: 353.379 Transferi: 383.833 Rashodi za investicije: 14.893 Višak prihoda: 343.339


PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ Lomnička 1, Zagreb MB: 146 3357, Šifra djelatnosti: 91 330

BILANCA (HRK) Aktiva: 397.735 Dugotrajna imovina: 14.444 Kratkotrajna imovina: 383.291 Pasiva: 397.735 Obaveze: 39.952 Ostali izvori: 14.444 Saldo fonda: 343.339 PREGLED TROŠKOVA PO KATEGORIJAMA (HRK) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Plaće brutto: Honorari brutto: Knjigovodstvene usluge: Uredski materijal: Najam ureda: Režije: Telekomunikacije: Poštarina: Putni troškovi: Kopiranje: Prijevoz treneri/ sudionici seminara: Seminari i radionice: Transferi partnerskim organizacijama: Troškovi banke: Oprema i održavanje: Grafičke usluge: Usluge Studentski centar: Najam dvorana: Ostali troškovi:

Ukupno troškovi:

243.888 169.654 17.020 9.246 6.697 6.795 23.075 4.469 68.779 2.776 115.848 102.210 383.833 1.815 18.620 14.152 5.025 1.800 20.018

1.215.720

Profile for Partnership for Social Development

Financijsko izvješće za 2005. godinu  

Financijsko izvješće za 2005. godinu  

Advertisement