__MAIN_TEXT__

Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUTVENI RAZVOJ Lomnika 1, Zagreb MB: 146 3357, ifra djelatnosti: 91 330 FINANCIJSKI IZVJETAJ ZA 2004.

DONACIJE U NOVCU •

Open Society (OSI-ZUG) - Anti Corruption Project: Corruption Documentation and Monitoring /40005766/ od 20.12.2003.-20.12.2004. u iznosu od $ 40.000 Embassy of Finland in Zagreb - Anti Corruption Project: Information Campaign & Corruption Documentation and Monitoring od 05.11.2004.05.11.2005. u iznosu od  12.000 Lisa Hammond u iznosu od $ 1.500

RAUN PRIHODA I RASHODA (HRK) Prihodi: 350.740 Prihodi od doprinosa: 349.356 Ostali prihodi: 1.384 Rashodi: 282.943 Materijal: 5.341 Energija: 4.826 Usluge: 86.096 Trokovi za zaposlene: 121.244 Nematerijalni trokovi: 47.078 Transferi: 18.000 Rashodi za investicije: 358 Viak prihoda: 67.797


PARTNERSTVO ZA DRUTVENI RAZVOJ Lomni ka 1, Zagreb MB: 146 3357, ifra djelatnosti: 91 330

BILANCA (HRK) Aktiva: 84.015 Dugotrajna imovina: 42.155 Kratkotrajna imovina: 41.860 Pasiva: 84.015 Obaveze: 16.217 Saldo fonda: 67.797

PREGLED TROKOVA PO KATEGORIJAMA (HRK) • • • • • • • • • • • • • • • •

Pla e netto: Doprinosi i porezi na pla e Uredski materijal: Elektri na energija: Sitan inventar: Telekomunikacije: Odr avanje opreme: Usluge najma: Intelektualne usluge: Razne usluge: Vanjske usluge: Putni trokovi: Naknade stru nim lanovima: Bankovne naknade: Transferi: Te ajne razlike:

Ukupno trokovi:

76.992 44.286 4.559 4.826 742 37.276 96 12.643 26.187 9.263 629 30.065 14.361 2.651 18.000 358

282.943

Profile for Partnership for Social Development

Financijsko izvješće za 2004. godinu  

Financijsko izvješće za 2004. godinu  

Advertisement