Page 1

PARTNERSTVO ZA DRUTVENI RAZVOJ Lomnika 1, Zagreb MB: 146 3357, ifra djelatnosti: 91 330 FINANCIJSKI IZVJETAJ ZA 2004.

DONACIJE U NOVCU •

Open Society (OSI-ZUG) - Anti Corruption Project: Corruption Documentation and Monitoring /40005766/ od 20.12.2003.-20.12.2004. u iznosu od $ 40.000 Embassy of Finland in Zagreb - Anti Corruption Project: Information Campaign & Corruption Documentation and Monitoring od 05.11.2004.05.11.2005. u iznosu od  12.000 Lisa Hammond u iznosu od $ 1.500

RAUN PRIHODA I RASHODA (HRK) Prihodi: 350.740 Prihodi od doprinosa: 349.356 Ostali prihodi: 1.384 Rashodi: 282.943 Materijal: 5.341 Energija: 4.826 Usluge: 86.096 Trokovi za zaposlene: 121.244 Nematerijalni trokovi: 47.078 Transferi: 18.000 Rashodi za investicije: 358 Viak prihoda: 67.797


PARTNERSTVO ZA DRUTVENI RAZVOJ Lomni ka 1, Zagreb MB: 146 3357, ifra djelatnosti: 91 330

BILANCA (HRK) Aktiva: 84.015 Dugotrajna imovina: 42.155 Kratkotrajna imovina: 41.860 Pasiva: 84.015 Obaveze: 16.217 Saldo fonda: 67.797

PREGLED TROKOVA PO KATEGORIJAMA (HRK) • • • • • • • • • • • • • • • •

Pla e netto: Doprinosi i porezi na pla e Uredski materijal: Elektri na energija: Sitan inventar: Telekomunikacije: Odr avanje opreme: Usluge najma: Intelektualne usluge: Razne usluge: Vanjske usluge: Putni trokovi: Naknade stru nim lanovima: Bankovne naknade: Transferi: Te ajne razlike:

Ukupno trokovi:

76.992 44.286 4.559 4.826 742 37.276 96 12.643 26.187 9.263 629 30.065 14.361 2.651 18.000 358

282.943

Financijsko izvješće za 2004. godinu  
Financijsko izvješće za 2004. godinu  
Advertisement