__MAIN_TEXT__

Page 1

IZVJEŠTAJ UDRUGE 18.12.2012.– 16.12.2013. Partnerstvo za društveni razvoj, Lomnička 1, 10 000 Zagreb

2013


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

PROJEKTI KOJE PROVODI PSD KAO NOSITELJ Ime projekta:

Antikorupcijski program- kontinuirano: a) Projekt praćenja i dokumentiranja korupcije b) Antikorupcijska informacijska kampanja Trajanje: 2003. – nadalje Opis PSD je nastavio provoditi Projekt praćenja i dokumentiranja slučajeva korupcije kao projekta: potprojekt Antikorupcijskog programa: građanska akcija na više razina za rješavanje problema prouzročenih koruptivnim radnjama u Republici Hrvatskoj. Projekt pruža potporu građanima koji vjeruju da su žrtve korupcije. U slučajevima gdje postoje indicije kriminalnog ponašanja, PSD prijavljuje takve slučajeve nadležnim Vladinim institucijama, uključujući DORH, MUP, USKOK. Objava izvješća i izjava za medije vezano uz određene slučajeve korupcije na internet stranici PSD-a i redovitim slanjem izjava svim dostupnim medijima. Redovito slanje izvještaja relevantnim veleposlanstvima u RH i Delegaciji Europske unije u Zagrebu. Organizacija okruglih stolova vezanih uz određene slučajeve korupcije ili teme. Ostvareni  Zaprimanje i pregled prijava građana/ki vezano uz informacije i pojedinosti o rezultati u korupciji u različitim sektorima unutar javne uprave RH navedenom  Slanje upita na temelju prijava građana/ki tijelima javne uprave unutar RH razdoblju:  Dokumentiranje i analiza slučajeva s ciljem da se dobije matrica korupcije unutar sustava  Prijava/prosljeđivanje slučajeva Uredu glavnog državnog odvjetnika i USKOK-u  Pisanje izvješća o rezultatima analize slučaja  Dodatna aktivnost: angažiranje međunarodne zajednice i hrvatske javnosti oko određenih pojedinačnih slučajeva  Savjetovanje i pomoć žrtvama korupcije  Elektronska baza podataka cijelog projekta u izradi (70% je završeno)  U 2013. godini održana su ukupno 54 sastanka; poslano je ukupno 38 zahtjeva/ dopisa/ prijava nadležnim institucijama. Partneri N/A Ime projekta Trajanje: Opis projekta

IPA 2008: „Anti-Corruption Response to Implementation of the Procurement Policies - ACRIP“ 15.4.2011. - 15.4.2013. Projekt „Antikorupcijske mjere u provedbi politika javne nabave“ financiran je u sklopu europskog programa IPA, a osmišljen je kako bi omogućio svim relevantnim dionicima primjerenu provedbu hrvatskih politika javne nabave uz istovremenu primjenu europskih principa dobrog upravljanja (integritet, transparentnost, odgovornost). Kroz edukaciju i jačanje kapaciteta 8 lokalnih zajednica (4 grada i 4 općine), ovaj projekt je imao za cilj omogućiti lokalnim zajednicama da usvoje i provedu u svojim zajednicama tzv. mehanizam unutarnje revizije integriteta u svom radu.

1


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Neke od ključnih aktivnosti i rezultata za koje se očekivalo da će proizaći iz ovog projekta su: • dizajn i uspostava Portala za praćenje javne nabave na lokalnoj razini (8 gradova/općina), • uspostava i objava elektroničke baze podataka sa svim procedurama javne nabave i poduzećima koja sudjeluju u procedurama javne nabave u 8 lokalnih zajednica, • uspostava mehanizma unutarnje revizije integriteta u radu lokalnih zajednica, • edukacija predstavnika 8 lokalnih zajednica o propisima iz područja javne nabave te mehanizmima antikorupcije pri javnoj nabavi. Ostvareni Projekt ACRIP je u svakom pogledu nadmašio očekivanja koja su postavljena rezultati u projektnim prijedlogom i ugovorom, ne premašujući pritom zadani budžetni okvir. navedenom razdoblju:  Napravljena je nova web PSD stranica i stvoren novi, alternativni medij www.integrityobservers.eu  Portal javne nabave za 8 lokalnih zajednica je proširen i trenutno pokriva više od 1.437 naručitelja (SVE ugovore javne nabave u RH), čime su očekivani projektni rezultati multiplicirani za 17.963%, a sve u okviru istog iznosa budžeta  Baza automatski povlači sve nove ugovore i uklapa ih u postojeću statistiku svaka 24 sata  Uz 4 organizacije članice BURE, 10 dodatnih NGO-a je uključeno u treninge vezane uz način upotrebe monitoring alata javne nabave  Razvijen je jedinstven Alat za (samoprocjenu) integriteta koji je primjenjiv u bilo kojoj javnoj instituciji  Sveukupno 18 umjesto 8 lokalnih zajednica je educirano da usvoje i provedu u svojim zajednicama tzv. mehanizam unutarnje revizije integriteta u svom radu  Kroz radionice i treninge direktno je uključeno 220 korisnika (predstavnici 14 nevladinih organizacija, predstavnici državnih i lokalnih jedinica, državne revizije i stručnjaci u javnoj nabavi)  Baza je predstavljena 12.03.2013. u Hrvatskom novinarskom domu  Završna konferencija projekta održana je 04.04.2013. u Hotelu Dubrovnik  Više od 900 osoba registriralo se na Bazu podataka javne nabave  Objavljena su izvješća o nadzoru sustava javne nabave u RH na portalu www.integrityobservers.eu. Umjesto 8 planiranih lokalnih uprava, članice BURE napravile su monitoring analizu ugovora javne nabave u 4 grada: Split, Sisak, Vukovar, Čakovec; i 8 općina: Biskupija, Drniš, Krnjak, Ozalj, Vrpolje, Oprisavci, Marija Bistrica, Kumrovec. Uz to, PSD je objavio 10 različitih izvješća vezanih uz javnu nabavu u RH  Iako projekt nije ciljao na velik javni odjek, broj indirektnih korisnika kroz objavu članaka na web-u popeo se na 40.000 osoba (12.000 tjedno)  7 vijesti o javnoj nabavi prenijeli su neki od najvidljivijih portala u Hrvatskoj; Index.hr i T-portal, te Dnevnik 3 na HRT-u.  Pripremljena i odobrena finalna izvješća projekta Partneri: Udruga opcina u RH, NWF - Nizozemska

2


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

Ime projekta: Trajanje: Opis projekta

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

IPA 2009: „Civil Initiative Monitoring - CIMON“ 15.1.2012. - 15.1.2014. Od 15. siječnja 2012. udruga Partnerstvo za društveni razvoj u okviru IPA 2009 (Building Capacities of the CSOs for Monitoring and Advocacy in the Field of Democratization, Human Rights, Minority Integration and Sustainable Refugee Return in the Areas of Special State Concern) započela je s provedbom projekta „Civil Initiative Monitoring- CIMON“. Partner u projektu je Udruga žena Vukovar. Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca. Opći cilj projekta je stvoriti legitimnu i autentičnu ulogu nevladinih organizacija u projektiranju, strukturiranju, provedbi, praćenju i vrednovanju državnih i lokalnih antidiskriminacijskih napora, zaštiti ljudskih prava i povratku srpske manjine u Slavoniji s ciljem maksimiziranja koordinacije i utjecaja civilnog društva na tom području. Glavna ciljana skupina sastoji se od organizacija civilnog društva u 16 općina (u Vukovarsko-srijemskoj županiji) i 5 gradova (Vukovar, Osijek, Vinkovci, Ilok, Beli Manastir) koje zastupaju interese posebno ranjivih skupina (u ovom slučaju srpske manjine i povratnika) u području promocije i zaštite ljudskih prava, demokratizacije i manjinskih prava. Nadalje, ciljane skupine sastoje se od političkih dionika srpske manjinske populacije u ciljanim područjima te općoj populaciji Slavonije i Republike Hrvatske.

Ostvareni Projekt je pokazao iznimnu uspješnost. Sve su aktivnosti provedene prema rezultati u predviđenom vremenskom okviru, a uvedeni su i dodatni elementi koji podižu navedenom kvalitetu projekta; razdoblju:  Budući da se umjesto planiranih 5 nevladinih organizacija u provedbu projekta uključilo njih 6, umjesto predviđenih 12 općina i 3 grada u Vukovarsko-srijemskoj županiji, procjena provedbe povratka i antidiskriminacijskih politika obuhvatila je 16 općina i 5 gradova (uključujući i Osječko-baranjsku županiju)  11.06.2013. održan dodatni mentoring sastanak s istraživačima na terenu prije početka zagovaračkih aktivnosti  Izvještaj o povratku i provedbi antidiskriminacijskih politika je dovršen, te osnažen povratnim informacijama od 105 sudionika prvog kruga lokalnih foruma (10 foruma provedeno 24.-28.6.2013). Naime, PSD je odlučio ‘na terenu’ prikupiti dodatne podatke kako bi ih uvrstio u provedbu zagovaračkih aktivnosti te je u Izvještaj o provedbi antidiskriminacijskih politika uklopio povratne informacije dionika kao dodanu vrijednost projekta  Izvješće je tiskano kao publikacija i diseminirano dionicima projekta  Iako su sve ciljane općine i gradovi bili uključeni u diseminaciju rezultata istraživanja i zagovaračke aktivnosti u lipnju 2013., PSD je odlučio zagovarati promjenu javnih politika nakon dobivenih informacija dionika ‘na terenu’, te je uslijed toga organiziran još jedan krug zagovaračkih aktivnosti 30.09. – 04.10.2013. kako bi se maksimizirao učinak projekta, a rezultati imali što veći odjek. Prilikom održavanja drugog kruga zagovaračkih aktivnosti (10 lokalnih foruma), podijeljene su i netom tiskane publikacije  Objavljeno je 5 zagovaračkih video-uradaka koji su, zajedno sa lokalnim i nacionalnim zagovaračkim aktivnostima i izvještajima, doprinijeli cjelokupnom

3


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

  Partneri Ime projekta: Trajanje: Opis projekta

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

podizanju svijesti javnosti; U Zagrebu 19. i 20. studenog 2013. godine održan dvodnevni radni sastanak kao ADDED VALUE projektu s ciljem upoznavanja donositelja odluka i dionika s rezultatima istraživanja „Ostvarivanje prava srpske nacionalne manjine“ na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, kako bismo zajedno pokušali odgovoriti na prioritetna pitanja na koja ukazuje provedeno istraživanje. Dvodnevnom radnom sastanku od predstavnika državne uprave prisustvovali su gđa Mirela Leko iz Ministarstva gospodarstva; gđa Ana Maslać iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina; gđa Milena Koren iz Ministarstva socijalne politike i mladih; gđa Marta Raljević iz Ureda za udruge Vlade RH; gdin Filip Miličević i gdin Milenko Popović iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava; te gđa Monika Čavlović iz Ureda pučkog pravobranitelja, samostalnog i neovisnog opunomoćenika Hrvatskog sabora. Ispred udruge Partnerstvo za društveni razvoj (PSD), kao nositelja projekta CIMON, prisustvovali su gdin Munir Podumljak, koji je i vodio ovaj dvodnevni sastanak, gđa Lea Šušić i gđa Ana Hećimović. Također, prisutna je bila i gđa Ružica Mandić iz Udruge žena Vukovar (UŽV), koja je partner u projektu. U Zagrebu 10.12.2013., na Dan ljudskih prava, održana Završna konferencija projekta Finalna izvješća projekta u pripremi Udruga žena Vukovar

OLAF 2013: Međudržavni pravni i institucionalni okvir za suzbijanje prijevara u javnoj nabavi (Cross-Country Legal and Institutional Framework for Suppression of Fraud in Public Procurement - CLISFP) 30/10/2013 - 28/05/2014 Ovaj projekt je zajednički pothvat stručnjaka iz PSD-a (Hrvatska) i EFOR-a (nevladina organizacija Expert Forum, Rumunjska), s tim da je PSD aplikant zadužen za administraciju i upravljanje projektom. Ove dvije organizacije i njihovi stručnjaci su sudjelovali u strateškom partnerstvu od 2005. godine na polju borbe protiv korupcije, istraživanja javnih politika, te nacionalnih i EU zagovaračkih akcija za borbu protiv prijevara, korupcije, sukoba interesa, pristranosti u raspodjeli državnih potpora i korupcije u energetskom sektoru. Obje organizacije i stručnjaci su proveli brojne projekte u gore navedenim područjima. Naime, PSD je implementirao više od 40 projekata koji se odnose na suzbijanje korupcije i borbu protiv prijevara u posljednjih 13 godina. Od svog osnutka, organizacija je usmjerena na borbu protiv korupcije i sukoba interesa , kao i na povećanje transparentnosti rada političara, javnih ustanova, poduzeća u državnom vlasništvu, te uklanjanje korupcije i sukoba interesa u području javne nabave. Osim brojnih istraživačkih projekata, objavljenih policy analiza i analiza gore navedenih tema, organizacija je, u sklopu IPA projekta Antikorupcijske mjere u provedbi politika javne nabave ( ACRIP ), aktivno sudjelovala u razvoju novog hrvatskog Zakona o javnoj nabavi, te je razvila jedinstveni alat za praćenje javne nabave; Bazu podataka javne nabave koja sadrži sve ugovore javne nabave u Hrvatskoj, a koja je pretraživa prema različitim kategorijama i programirana da otkriva anomalije u javnoj nabavi vezane uz postupke nabave, prijevare, stvaranje kartela, favoriziranje (političko ili utemeljeno na drugim interesima), te praćenje sekundarne nabave vezane uz EU fondove. Svi dionici vezani uz javnu nabavu, te antikorupcijski dionici bili su prisutni na 4


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Konferenciji predstavljanja Baze (travanj 2013), te su potvrdili da je PSD-ova baza jedan od najboljih takvih alata u Europi, navodeći veliki potencijal za korist od Baze podataka za poduzeća i gospodarstva, stručnjake za borbu protiv korupcije, analitičare javnih politika i istraživače kao i za novinare, organizacije civilnog društva i širu javnost. Stručnjaci iz PSD-a i EFOR-a dizajnirali su ovaj projekt na temelju više od deset godina iskustva u borbi protiv prijevara, korupcije i drugih oblika kaznenih djela počinjenih u službenom svojstvu, s glavnim naglaskom na zakonska, institucionalna i tehnička rješenja koja se primjenjuju u Hrvatskoj (glavni rezultat vidljiv na www.integrityobservers.eu ). Na samom početku dizajniranja alata bilo je predviđeno da se rješenja mogu replicirati u drugim zemljama EU, budući da je to jedina baza u Europi koja je pretraživa i na engleskom jeziku osim na nacionalnom jeziku - u svim kategorijama. Projekt ima za cilj razmjenu najboljih praksi između Hrvatske i Rumunjske i osmišljavanje prvog EU međudržavnog mehanizma za borbu protiv prijevara, kao i osmišljavanje zajedničkog EU međudržavnog tržišta javne nabave između Hrvatske i Rumunjske. Projekt će obuhvatiti sve aspekte kvalitetne izrade javnih politika za suzbijanje prijevare, od procjene rizika, prilagodbe postojećih alata, konzultacije sa svim relevantnim političkim dionicima, dizajniranje promjena u pravnom i institucionalnom okviru, do zagovaranja (kako je opisano u projektnim aktivnostima). Metodologija i ciljne skupine su pažljivo odabrane na temelju prethodnog iskustva svih stručnjaka ( PSD i EFOR ) kako bi se osigurao maksimalan utjecaj projekta i kvaliteta rezultata. Ostvareni  rezultati u navedenom  razdoblju:

Partneri

Provedena 1. aktivnost projekta; održan 4-dnevni radni sastanak u Bukureštu od 11.-14. studenog 2013. – postavljeni temelji za ostatak projekta Kao ADDED VALUE projektu, stručnjaci iz PSD-a i EFOR-a odradili su sastanke s predstavnicima svih relevantnih institucija u sustavu javne nabave u Rumunjskoj. Sastancima su prisustvovali: državni tajnik pri Uredu premijera Republike Rumunjske, gdin. Radu Puchiu; državna tajnica pri Ministarstvu pravosuđa, gđa. Simona Maya Teodoroio; predsjednik rumunjske Nacionalne agencije za integritet, gdin. Horia Georgescu; kao i predstavnici Društva za izvrsnost u javnoj upravi (Societatea pentru Excelenta in Administratia Publica), Nacionalnog vijeća za rješavanje žalbi (National Council for Solving Complaints) i medija (istraživački novinari). Expert Forum (EFOR), Rumunjska

PROJEKTI U KOJIMA PSD SUDJELUJE KAO PARTNER Ime projekta

ANTICORRP - Anticorruption Policies Revisited. Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (2012. – 2017.)

Trajanje: Opis projekta

1.3.2012. - 1.3.2017. Ovaj projekt nadilazi cross-sektorski model "dobrog upravljanja" zasnovan na indikatorima, a koji je pokazao svoja ograničenja u odnosu na povijesno utemeljen model. Cilj projekta je razumjeti korupciju kao društveni fenomen, te utvrditi okolnosti i

5


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

strategije koje su dovele do postavljanja pravnih i normativnih ograničenja koja su omogućila kontrolu. Na teorijskoj razini, ovaj projekt nastoji proizvesti razvojni model tranzicije ka nepristranoj vladi koja bi omogućavala bitnim dionicima motivaciju i strategije, lepezu mogućnosti i osnažujuće temelje. Prateći proces slučaja uspješnih tranzicija na model dobrog upravljanja, ANTICORP će doprinijeti boljem razumijevanju procesa promjene i kritičnih točaka. Metodološki, ANTICORP želi razviti alat za kvalitativnu procjenu načina upravljanja, koji omogućava identifikaciju pravila igre i trenutnih normi upravljanja, razdvajajući javne politike i administraciju, da bi se stvorila relevantna rješenja za javne politike. ANTICORP cilja na širi, koordiniran i održiv pristup borbi protiv korupcije, fokusirajući se na osnaživanje nevladinih dionika. Posebice što se tiče politike razvoja i povećanja EU, ovaj projekt doprinosi razumijevanju mehanizama uspješnog uvjetovanja u vanjskoj razvojnoj pomoći vezanoj uz kvalitetu upravljanja. Da bi ovo postigao, ANTICORP će proizvesti set preporuka i razdijeliti ih za upotrebu međunarodnim organizacijama, te među donatorima, da bi pomogli strateški usmjeriti njihove napore, te da bi stvorili lepezu mogućnosti za osnaživanje dionika antikorupcijskih mjera uz uobičajene "pakete" dobrog upravljanja (zakonodavstvo, reforma državne službe, reforma pravosuđa). Aktivnosti i  Sudjelovanje na projektnom sastanku u Firenzi 08.-10.5.2013. rezultati u  Preuzimanje radnih obaveza za WP3 (uz WP8 i WP9), te izrada analize stanja za navedenom Hrvatsku razdoblju:  Sudjelovanje na radnom sastanku WP3 u Hamburgu 25.-27.10.2013. i prezentacija istraživanja Country Background Report: Croatia Partneri:

20 institucija iz različitih zemalja

Ime projekta Trajanje: Opis projekta

"Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih reformi"

Aktivnosti i rezultati u navedenom razdoblju: Partneri:

 23. – 24.4.2013. održana radionica u Splitu  31.5. – 3.6.2013 održana radionica u Omišu  odrađen put u Poljsku 08.-12.4.2013. (Study trip)  napisan izvještaj Praćenje i dokumentiranje slučajeva korupcije Nositelj projekta: Udruga Cenzura Plus iz Splita Partnerstvo za društveni razvoj ima ulogu partnera u projektu

5.5.2011. - 5.5.2013. Projekt "Aktivno civilno društvo - garancija stvarnih reformi" financiran je sredstvima EU iz programa IPA 2008 "Jačanje sudjelovanja organizacija civilnog društva u praćenju provedbe pravne stečevine EU, u području borbe protiv korupcije i ukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave" Osnovni ciljevi: Doprinijeti borbi protiv korupcije i cjelokupnoj transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave, povećavanjem uključenosti građana i organizacija civilnog društva u praćenju i evaluaciji reforme javne uprave i provedbi antikorupcijske politike, kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini

6


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

Ime projekta Trajanje: Opis projekta

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

"Tehnička pomoć i podrška za uspostavljanje i koordiniranje mreže lokalnih istraživačkih dopisnika o korupciji (LRCC-TAS)" 1.5.2012. – 1.5.2014. Projekt obuhvaća širok spektar pitanja vezanih uz korupciju, od općeg cjelokupnog nadzora i istraživanja u području kaznenog prava ili drugih pravnih aspekata, sociologije, ekonomije ili politologije, do konkretnih specifičnih pitanja vezanih uz korupciju. Mreža se sastoji od 28 dopisnika, iz 27 članica EU i Hrvatske. PricewaterhouseCoopers Enterprise (PWC) koordinira prikupljanje i obradu pravovremenih, objektivnih i pouzdanih relevantnih informacija unutar mreže i analize o stanju antikorupcijskih politika u svim državama članicama EU. Projekt će osigurati učinkovito prikupljanje i obradu podataka za potrebe EU antikorupcijsko izvješće. PSD kao lokalni istraživački dopisnik sudjeluje u sljedećim aktivnostima: - Pruža Komisiji redovitim ažuriranje o promjenama u pitanjima vezanim za borbu protiv korupcije u Hrvatskoj - Provodi konkretne analize / studije na zahtjev Komisije - Služi kao referentna skupina koja je na raspolaganju za kontaktiranje od strane Komisije, i odgovara na konkretna pitanja koja proizlaze povremeno na ad hoc osnovi u cilju priprema za EU antikorupcijsko izvješće - Daje ukupnu analizu pokrivajući cijelu referentno razdoblje relevantno za EU antikorupcijsko izvješće, koje se koristi kao prateća tehnička dokumentacija koja prati analize zemalja u EU antikorupcijskom izvješću.

Ostvareni  PSD sudjeluje kao dopisnik za Hrvatsku preko zemalja EU koje dostavljaju izvješće rezultati od o pitanjima vezanim uz korupciju na DG Home Affairs. Projekt se sastoji od četiri strane PSDrazličite vrste usluga koje se provode između 2012-2014, s mogućnošću obnove za au razdoblje od dvije godine, do 2016. U 2013. godini PSD je odrađivao sljedeće navedenom zadaće: razdoblju: 1) redovito ažuriranje podataka za Hrvatsku, 2) posebne analitičke studije i izvješća, 3) smjernice i savjeti o ad-hoc pitanjima 

Odrađen sastanak s predstavnicima DG Home Europske unije i predstavnicima PWC-a u Briselu 25.11.2013. vezano za stanje korupcije u Hrvatskoj i izvješća koja PSD šalje

Partneri:

Nositelj projekta: PricewaterhouseCoopers Enterprise (PWC), Belgium Partnerstvo za društveni razvoj ima ulogu partnera u projektu

Ime projekta Trajanje: Opis projekta

COUNTRY REPORT - CROATIA. CONFLICT OF INTEREST AND INCOMPATIBILITIES Izvješće za Hrvatsku. Sukob interesa i inkompatibilnosti. 1.5.2012.-15.12.2012. Cilj projekta je kroz istraživanje dobiti podatke o: - antikorupcijskoj politici; tko ju je započeo i zašto - važnosti utjecaja EU na razvoj antikorupcijske politike

7


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

- kako se sukob interesa i inkompatibilnost uklapa u antikorupcijsku politiku - mehanizmima za provedbu antikorupcijske politike i institucijama - sankcijama za kršenje odredbi zakona koji se bave ovom tematikom - implementaciji i utjecaju zakona - 10 studija slučajeva primjene zakona. Jednom prikupljeni i objavljeni podaci služe kao temelj oblikovanja zagovaračke politike i kao izvor podataka koji će biti iskomunicirani s dionicima. Aktivnosti i  Početkom 2013. PSD je dao u pripremu tiska, te izradu dizajna publikacije „Izvješće rezultati u za Hrvatsku. Sukob interesa i inkompatibilnosti.“ na engleskom i hrvatskom jeziku, navedenom te je publikacija predstavljena hrvatskim dionicima 10. lipnja 2013. u hotelu Palace razdoblju: u Zagrebu. Partneri:

Expert Forum, Romania Partnerstvo za društveni razvoj ima ulogu partnera u projektu

Ime projekta Trajanje: Opis projekta

Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising 30.11.2012. – 30.11.2014. Osnovni cilj projekta: Doprinijeti dinamici civilnog društva u regiji kako bi moglo sudjelovati u javnoj raspravi i utjecati na politiku i procese donošenja odluke u području antikorupcije i dobrog upravljanja. Planirani ciljevi:  

   

Aktivnosti i rezultati u navedenom razdoblju:  

Izgradnja antikorupcijske koalicije za dobro upravljanje koja se sastoji od OCD jugoistočne Europe sličnih stajališta na temelju zajedničke strategije i akcijskog plana; Jačanje kapaciteta OCD, znanja i predanosti da pružaju analizu, praćenje i zagovaranje politika, mjera i reformi vezanih uz dobro upravljanje i borbu protiv korupcije i za povećanje suradnje OCD i razumijevanja situacije izvan regionalnih i nacionalnih okvira; Promicanje dijaloga države i civilnog društva i poboljšanje uvjeta za građanski aktivizam na regionalnoj i nacionalnoj razini; Doprinos poboljšanju javne potpore i sudjelovanja građana u dobrom upravljanju i antikorupcijskim mjerama; Pomaganje OCD da poboljšaju svoju legitimnost, transparentnost i odgovornost. Stvorena je antikorupcijska koalicija za dobro upravljanje koja se sastoji od OCD jugoistočne Europe sličnih stajališta na temelju zajedničke strategije i akcijskog plana (17 članica iz 9 zemalja); Strateški i akcijski plan civilnog društva u području dobrog upravljanja i antikorupcije je usvojen, preveden na nacionalne jezike partnerskih organizacija, diseminiran na web stranicama projektnih partnera i na stranici projekta; Web stranica projekta je izrađena, trenutno je u fazi nadopune podataka;

8


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

    

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Zajednički resursi koalicije OCD trenutno kreiraju regionalni sistem nadzora korupcije i provode kvalitativno istraživanje javnih politika; Koalicija OCD se predstavila vladinim institucijama, ali najveći će utjecaj doživjeti u nadolazećim zagovaračkim aktivnostima. 5.3.2013. u Zagrebu održana uvodna konferencija projekta pod nazivom Dobro upravljanje u jugoistočnoj Europi: razmjena iskustava civilnog društva u borbi protiv korupcije. Održani partnerski sastanci tokom Inception faze (prvih 6 mjeseci provedbe projekta) u Briselu, Zagrebu i Beogradu na kojima je PSD sudjelovao Održan trening (Corruption monitoring training workshop) u Skopju 07.08.11.2013. na kojem je PSD sudjelovao

Partneri:

Center for the Study of Democracy Partnerstvo za društveni razvoj ima ulogu partnera u projektu

Ime projekta Trajanje: Opis projekta

Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! 1.12.2012. - 1.12.2014. Osnovni cilj projekta: Doprinijeti demokratizaciji i EU integracijskim procesima u zemljama zapadnog Balkana kroz poboljšanje civilnog aktivizma, kapaciteta, predanosti i utjecaja mreža civilnog društva u raspravi o ljudskim pravima i vladavini prava u vezi s pitanjem organiziranog kriminala, a posebno trgovine ljudima. Planirani ciljevi:  Unaprijediti kapacitete OCD za nezavisno i objektivno analiziranje i nadzor; legitimitet i odgovornost;  Utjecati na javne politike u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji u odnosu na suzbijanje trgovine ljudima;  Doprinijeti suzbijanju trgovine ljudima i usklađivanju politike pravnog sektora sa standardima, normama i vrijednostima EU.

Aktivnosti i  rezultati u navedenom  razdoblju:    Partneri:

U Zagrebu 17.-18.09.2013. proveden trening zagovaranja za sve partnere i hrvatske suradnike; Završena i objavljena detaljna Analiza stanja u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji vezana uz trgovanje ljudima; Izrađena je i potpisana Deklaracija o suzbijanju trgovine ljudima na medijski popraćenom događaju u Zagrebu 19.09.2013., čime je započela operacionalizacija OCD regionalne strategije U Inception fazi (prvih 6 mjeseci provedbe projekta) održana 2 partnerska sastanka u Beogradu, 1 u Parizu i 1 u Briselu na kojima je PSD sudjelovao 16. i 19.09.2013. održani partnerski sastanci u Zagrebu

ASTRA – Anti Trafficking Action Partnerstvo za društveni razvoj ima ulogu partnera u projektu

9


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Ime projekta

Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime - effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime (part of the AMOC project – Assessing Measures against Organized Crime)

Trajanje: Opis projekta

11.11.2013. – 01.01.2014.  Provesti 8 intervjua  Napraviti istraživanje (desk research)  Napraviti kratak Country fiche procjene stanja prema zadanom upitniku  U fazi provođenja intervjua  Desk research završen

Aktivnosti i rezultati u navedenom razdoblju: Partneri: RAND Europe i Center for the Study of Democracy, Bulgaria Partnerstvo za društveni razvoj ima ulogu partnera u projektu

10

Profile for Partnership for Social Development

Izvješće o radu za 2013. godinu  

Izvješće o radu za 2013. godinu  

Advertisement