Page 2

P A R T N E R S T V O

Z A

D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č H R V A e - m a i l : p d c @ z a m i telefon: 00 385 (1) 60

K A 1 T S K A r . n e t 55 668

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669

PREPORUKE:  Osmisliti zasebne programe edukacije za novinare  Pri osmišljavanju ovih edukacijskih programa aktivno uključiti organizacije civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije  U osmišljavanje i provedbu ovih programa aktivno uključiti predstavnike/ce USKOK-a, državnog odvjetništva i MUP-a  Pažljivo birati inozemne goste/predavače tj. pozivati osobe koje, za razliku od teoretskog, imaju praktično znanje i iskustvo u borbi protiv korupcije (strani novinari istraživači, državni odvjetnici isl.) Nositelji: Ministarstvo pravosuđa RH, udruženja novinara, organizacije civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije 4. Potrebno je poticati rad nevladinih udruga i organizacija civilnog društva koje se bave problemom korupcije i poticati njihovu suradnju s državnim tijelima. DOSADAŠNJE ISKUSTVO: Ravnatelj USKOK-a, g. Dinko Cvitan i zamjenica ravnatelja, gđa. Nataša Đurović pozvali su predstavnike Partnerstva za društveni razvoj na sastanak kojemu je svrha bila bolje međusobno upoznavanje i dogovor oko moguće buduće suradnje. Ovaj smo potez ocijenili dobrodošlim iako je udruga u posljednje četiri godine USKOK-u podnijela velik broj kaznenih prijava te bila na više sastanaka s bivšim ravnateljem g. Žganjerom i sadašnjim ravnateljem g. Cvitanom. PREPORUKE:  Aktivno uključivanje organizacija civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije u izradu i/ili reviziju javnih politika važnih za učinkovitu borbu protiv korupcije  Aktivno uključivanje organizacija civilnog društva koje rade na polju borbe protiv korupcije u osmišljavanje svih javnih kampanja Nositelj: Ministarstvo pravosuđa RH

5. Pokrenuti informativnu kampanju o štetnosti korupcije putem dnevnih novina i dijeljenje letaka u tijelima državne uprave, sudovima i državnim poduzećima. DOSADAŠNJE ISKUSTVO: Kao što smo već naveli pod 3., smatramo da je provedba kampanje o štetnosti korupcije nepotrebna. Hrvatska javnost ima vrlo razvijenu svijest o štetnosti korupcije te će ovakvu kampanju općenitog cilja većina građana i građanki RH shvatiti kao dokazivanje „da je voda mokra“ i na istu negativno reagirati. Također, vrlo je izvjesno da će građani i građanke imati ozbiljne prigovore na trošenje sredstava iz državnog proračuna na aktivnosti koje utvrđuju poznate činjenice a ne nude ni riješenja niti pomoć u učinkovitoj borbi protiv korupcije. Stoga je naša snažna preporuka da se odustane od provedbe informativne kampanje o štetnosti korupcije.

Preporuke za reviziju i dopunu mjera nacionalnog programa suzbijanja korupcije  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2007.

Preporuke za reviziju i dopunu mjera nacionalnog programa suzbijanja korupcije  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2007.

Advertisement