__MAIN_TEXT__

Page 1

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Zašto nam ne ide borba protiv korupcije ili Kako stradavaju čuvari reda u borbi s korupcijom i organiziranim kriminalom?

U posljednje vrijeme svima su puna usta korupcije i borbe protiv korupcije. Kao i u nogometu, svi znaju što je problem i kako se isti treba rješavati. Imamo čak i Nacionalni program suzbijanja korupcije. Doduše, Europska komisija i Vijede Europe su ga kritizirali. Zamjerke su bile vrlo bliske komentarima udruge Partnerstvo za društveni razvoj (možete ih pročitati na našoj web stranici). Može li se išta novo redi o ovoj temi? Kako je udruga često eksponirana zbog svojih kritičkih stavova spram vlasti i postupanja državne administracije i različitih tijela, organizacija i institucija, ovom prilikom želimo upozoriti na jedno od ključnih pitanja u problematici suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala u RH: "Kako funkcionira sustav i tko štiti, ako štiti, one koji svojom inicijativom u provedbi zakona krenu u policijske i/ili druge obrade u smislu kažnjavanja počinitelja kaznenih djela iz ove oblasti i/ili razotkrivanja kaznenih djela iz navedenih oblasti?" Kako bi građanke i građani razumjeli o čemu pričamo, navest demo nekoliko primjera iz naše prakse za koje su nam žrtve, ili oni koji se smatraju oštedenima, dali suglasnost da ih javno obznanimo: Slučaj 1. Robert Matijevid, bivši pomodnik ravnatelja Carine RH, angažira mobilni tim sa suzbijanje krijumčarenja te zajedno s kolegama i kolegicama vrši nadzor poslovanja TDR-a u tvornici u Rovinju. Tijekom postupanja Robert Matijevid i njegov mobilni tim otkrivaju 1.653.000 (milijun i šesto pedeset i tri tisude) falsificiranih markica za cigarete u prostorima TDR-a. Nakon uredno obavljenog nadzora i upudivanja predmeta na nadležno postupanje državnom odvjetništvu, ovaj predmet nestaje. Nema kaznenog progona, ne zna se što znače navedene markice istog serijskog broja izdane od strane Ministarstva financija Crne Gore. U daljnjem postupanju odgovornih osoba Carine RH, markice su zapisnički uništene uz suglasnost Ministarstva financija Crne Gore iako su trebale poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku.


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Rezultat postupanja više službi zajedno jest da je Robert Matijevid optužen i osuđen za šverc kave, suspendiran s mjesta pomodnika ravnatelja Carine i šefa odjela za suzbijanje krijumčarenja. Nakon osuđujude presude, suspenzije s radnog mjesta i trogodišnje borbe, Robert Matijevid je u ponovljenom postupku oslobođen optužbe. Ključno za oslobađajudu presudu jest da je u predmetu 'Kava' u kojem se smatralo da je Robert Matijevid navodno oštetio državni proračun za 10 milijuna kuna, on zappravo vlastitim nadzorom otkrio kamion švercane kave, te je daljnjim postupanjem otkrio i prostor gdje se ta kava skladišti, otkrio je i niz povezanih tvrtki u tom lancu šverca ... a potom je kriv zbog neefikasne istrage!?! Pri tome danas ved zaboravljamo one markice. Kako je mogude da se sve ovo smatra incidentnom pogreškom? Dakle, nema namjere da netko na ovaj način eliminira osobu koja zadire u nacionalne interese "šverca" tzv. akciznim robama a pogotovo šverca cigaretama i gorivom kao izrazito profitabilnim proizvodima. Godinama smo pomagali Robertu Matijevidu u zaštiti njegovih prava. Jedan problem se riješio, a novi se otvorio: Robert Matijevid protuzakonito je suspendiran ved više od dvije godine (zakon dozvoljava suspenziju od godinu dana), Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carine RH je ukinut. Nakon oslobađajude presude, Roberta Matijevida treba vratiti na posao. Postavlja se pitanje gdje kad "njegov" odjel više ne postoji? Možda je nevažno, ali napomenut demo da je Robert Matijevid u vrijeme kaznenog progona primao pohvale međunarodnih carinskih tijela za svoje zalaganje i pomod u suzbijanju međunarodnog šverca. Slučaj 2. Ove godine, udruzi su se obratili i policajci Mario Puškarid i Silvio Pavlovid. Što je sporno? Mario Puškarid i Silvio Pavlovid su kao djelatnici PP Zaprešid, Mario operativac na poslovima suzbijanja kriminaliteta, a Silvio kao pomodnik načelnika PP Zaprešid, krenuli u postupanje protiv uličnog šverca cigareta. Kako su radili po dojavi, na predviđenom mjestu zatekli su osobu kako iz osobnog automobila izvlači šteke cigareta za prodaju, s izvoznim markicama ili bez markica. Bududi da je navedena osoba, zvat demo je "švercer", odbila dozvoliti pregled automobila i predati navedenu robu, policajci Puškarid i Pavlovid zatražili su od svog rukovoditelja, načelnika PP gospodina Josipa Lončarida, da ishoduje nalog istražnog suca za pretragu automobila i stana «švercera» kako bi se pokrenuo kazneni progon zbog nedozvoljene trgovine cigaretama. Načelnik Josip Lončarid, prema dostupnim informacijama, isto odbija učiniti i od navedenih policajaca zahtijeva obustavu daljnjeg postupanja.


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Kako se kaznena djela čine činjenjem, nečinjenjem i propuštanjem činjenja, policajci razumiju da bi u tom slučaju mogli i sami biti počinitelji kaznenog djela, te se za pomod i savjet obradaju nadležnom opdinskom državnom odvjetniku. On odobrava nastavak postupanja, ishoduje nalog za pretragu, a nakon dovršene obrade od strane navedenih policajaca podiže i optužni prijedlog protiv "švercera". Nedugo nakon toga, policajac Puškarid i policajac Pavlovid bivaju premješteni. Puškarid ide u otkomandu, a Pavlovid je degradiran s mjesta pomodnika načelnika i poslan za "običnog" operativca u PP Remetinec. Što se zbiva s načelnikom Lončaridem? O tome malo poslije. Policajac Mario Puškarid ističe se svojim radom u novoj policijskoj postaji (PP Sesvete) a njegov rukovoditelj traži premještaj policajca Puškarida u PP Sesvete te traži i da ga se imenuje za vođu grupe na poslovima suzbijanja kriminaliteta. Iz PU Zagrebačke odbijaju taj zahtjev s obrazloženjem da «odlukom nadležnog rukovoditelja istoj zamolbi nije udovoljeno» - ovo je potpuni tekst obrazloženja. Nema tko, nema zašto, nema kako - jednostavno odlukom "nadležnog" rukovoditelja. Zapitajte se gdje je u tom trenutku ranije spominjani načelnik policijske postaje Zaprešid, gospodin Lončarid. Slučaj 3. Kako narod kaže da jedna nesreda nikad ne dolazi sama, udruzi se obratio i policajac Berislav Pavičid. Policajac Berislav Pavičid je također bio djelatnik PP Zaprešid. Policajca Berislava Pavičida su za rad (radio je na zadadama složenije prirode, kao što su suzbijanje organiziranog kriminala, kriminaliteta droga itd.) nagrađivale i pohvaljivale i domade i strane institucije. Od pokojnog predsjednika gospodina Franje Tuđmana dobija Spomenicu domovinske zahvalnosti za rad na suzbijanju kriminala, a od slovenske policije dobija pohvalu i priznanje za dvogodišnju suradnju u suzbijanju prekograničnog kriminala za 2003. i 2004. godinu. U jednom od svojih postupanja i akcija, tadašnji pomodnik načelnika, Pavičid otkriva i plijeni veliku "plantažu" marihuane u pograničnom pojasu sa Slovenijom, a tom prilikom hapsi i uzgajivače. Rezultat svega toga jest da Berislav Pavičid biva od strane Josipa Lončarida, nadležnog rukovoditelja i tadašnjeg načelnika PUZ gospodina Krešimira Šulca ocijenjen lošijom ocjenom, a da je u toj ocjeni navedeno da policajac Pavičid pokazuje "znakove rastrojenosti u stresnim situacijama i odmah odlazi na bolovanje". Zbog ovih navoda, policajac Pavičid podiže i tužbu za klevetu protiv navedenih rukovoditelja, jer je nakon toga na redovitom liječničkom pregledu ocijenjen kao "sposoban za aktivno obavljanje policijskih zadada".


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Nejasan je način na koji su navedeni rukovoditelji nadležni za davanje ocjena o duševnom stanju. Zašto nisu suspendirali Pavičida ako su sumnjali u njegovu "rastrojenost", oduzeli mu značku i oružje i poslali ga na izvanredni liječnički pregled. Kako to da ocjena vrijedi za raspored u službi, a ne vrijedi za eventualnu mirovinu ili bolovanje? Slučaj 4. Djelatnik policije Mario Bertina, višegodišnji operativac u Odjelu suzbijanja zloporaba droga u Ravnateljstvu Policije, zatim i član tzv. "posebnog Ostojidevog tima" o čijem radu se i danas vode rasprave, četvrti je "policijski" predmet na kojem radi udruga Partnerstvo za društveni razvoj, a važan je za razumijevanje stanja korupcije i "nemodi" u njenom suzbijanju. Kao pripadnik posebnog tima, policajac Mario Bertina je, po odobrenju od strane tadašnjeg političkog vrha te naredbi tadašnjeg ravnatelja policije Ranka Ostojida, vodio aktciju otkrivanja mjesta boravka haškog osumnjičenika Ivice Rajida te njegovog hapšenja i predaje u ruke pravosudnih tijela. Isto tako, u svom operativnom djelovanju, po naredbama nadređenih, godinama je vodio ili sudjelovao u nekima od ključnih operativnih akcija koje su za zadadu imale otkrivanje sprega politike, državnih službi i organiziranog kriminala. Nakon promjene vlasti, policajac Mario Bertina premješten je u policijsku postaju Sesvete za vođu grupe iako ima status samostalnog inspektora i jedan je od najeduciranijih policijskih istražitelja u MUP-u RH (pored kriminalistike, završio je i niz međunarodnih specijaliziranih edukacija uključujudi i onu na FBI akademiji). Od 2004. godine policajac Mario Bertina bio je šikaniran i javno izložen kao osoba koja je "u suradnji sa stranim obavještajnim službama, a suprotno nacionalnim interesima" uhapsila Ivicu Rajida. Iako je međunarodna suradnja i suradnja s međunarodnim istražnim tijelima bila upravo zadada Maria Bertine, po naredbi nadređenih, u medijima je njegov rad predstavljen kriminalnim i izdajničkim djelom, a supertajne fotografije njegovog operativnog rada, tadašnji vrh Protuobavještajne agencije (POA) je preko vrha MUP-a dostavio jednom hrvatskom tjedniku koji ih je i objavio. Svrha objavljivanja fotografija nije poznata, osim da se nešto što je bila zakonita tajna operacija predstavi kao "špijunska" afera suprotna interesima države, a da Mario Bertina postane meta "ekstremnoj desnici" koju treba eliminirati.


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

U to virjeme (2004. godina), javno se govori i o kaznenim prijavama protiv članova posebnog tima zbog niza zlouporaba. Cijeli sustav POA-e i MUP-a vodi obradu nad njima, a dokumenti i izjave upitne vjerodostojnosti izlaze na "nepoznat način" u medije. Nakon uporne borbe udruge Partnerstvo za društveni razvoj, obrada se konačno dovršava (jedan od načina pritiska jest da se kazneni ili neki drugi predmet "vječno" vodi otvorenim), a rezultat je da nije bilo protuzakonitog postupanja policajca Maria Bertine u njegovom radu. Naravno, za razliku od najava kaznenog progona, ova informacija nije našla put do medija. Ostala je mrlja koja se ne skida. Kako to očigledno samo po sebi nije bilo dovoljno, policajcu Bertini su, nakon što se razdužio u Odjelu za suzbijanje zloporaba droga Ravnateljstva policije MUP-a RH, na kudnu adresu upudene njegove stvari. Dva mjeseca potom, policajac Bertina otkriva da je u upudenim stvarima i kofer s izvjesnom količinom droge. Bududi da je posjedovanje droge kažnjivo djelo, a droga koja se može nositi u edukativne svrhe nema što tražiti u rukama "vođe grupe u PP Sesvete", policajac Bertina je uz svjedoka iz udruge evidentirao količinu poslane droge, te kofer zajedno sa zapisnikom uputio na adresu Ravnateljstva policije. Do danas nam nije poznato što se dalje dešavalo i tko je odgovoran za "kofer". Udruga Partnerstvo za društveni razvoj ved četiri godine surađuje s Mariom Bertina. Suradnja je započela još u vrijeme posebnog tima i zajedničkog istraživanja i suradnje udruge u rasplitanju sprege politike, korupcije i organiziranog kriminala. Tijekom cijele suradnje, odnos je ostao profesionalan, a postupanje nadležnih tijela u zajedničkim predmetima je osigurano. Deseci predmeta proistekli su iz ove suradnje, a kao posljedica zajedničkog rada u otkrivanju različitih sprega i danas se rade neke obrade i hapšenja od strane MUP-a RH i državnog odvjetništva. Kao i njegove ved spomenute kolege, Mario Bertina pohvaljivan je, nagrađivan a njegove godišnje ocjene kontinuirano su "naročito uspješan". Postavlja se pitanje, čime je to (ili kome) zasmetao policajac Bertina, pa je degradiran i poslan u policijsku postaju Sesvete s obrazloženjem "zbog potreba službe"?


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Komentar Ovo je tema o kojoj je zabranjeno govoriti. Stradavanje onih koji nam trebaju garantirati sigurnost i onih koji trebaju osigurati provedbu zakona svakodnevna je pojava. O sumnjama u korupciju unutar MUP-a RH, Carine, pravosuđa slušamo svaki dan. Policajcima i vedini državnih službenika nije dozvoljeno javno govoriti. Osuđeni su da stradavaju u tišini. Udruga ima još niz predmeta koje prati, a o kojima za sad ne govorimo jer želimo zaštititi one koji su se usudili progovoriti. Ogromna količina detalja i činjenica je prikupljena, ali o tome u nekim drugim postupcima (tužbama i kaznenim prijavama). Očigledno je da postoje predmeti i teme koje se ne smije dirati. Pitanje je, tko to brani? Tko blokira objavljivanje novinskih članaka s eksplicitnim dokazima kažnjivih i nemoralnih radnji javnih dužnosnika? Tko stavlja na led policajce, carinike, državne odvjetnike, suce, novinare koji su se usudili pokrenuti i otvoriti ključna pitanja vezana uz politiku i kriminal? Odgovore na ova pitanja tražit demo i nadi jer svi mi, građani i građanke Republike Hrvatske to zaslužujemo. Zagreb, 12.06.2006. Napisao: Munir Podumljak, Partnerstvo za društveni razvoj

Profile for Partnership for Social Development

Zašto nam ne ide borba protiv korupcije ili kako stradavaju čuvari reda u borbi s korupcijom i organ  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2006.

Zašto nam ne ide borba protiv korupcije ili kako stradavaju čuvari reda u borbi s korupcijom i organ  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2006.

Advertisement