__MAIN_TEXT__

Page 1

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Duhanska mafija? ili Kava i cigareta? Kava i cigareta neizbježni su dio «jutarnjeg rituala» mnogima od nas. I dok se razbuđujemo i pripremamo za sve što nas čeka u novom danu, promiče nam da se iza kave i cigarete kriju priče oko kojih bi se i najbolji hollywoodski scenaristi oznojili. Dana 27.04.2006. godine u tjedniku Business.hr pojavio se članak novinarke Danice Juričid pod naslovom «TDR u Srbiji optužen za međunarodni šverc cigareta». Što je posebno u ovom članku da ga, za razliku od drugih članaka, komentiramo? Novinarka Juričid po prvi puta ovako izravno otvara Pandorinu kutiju «javne tajne» o snazi duhanskog lobija i njegovog utjecaja na političke strukture u Hrvatskoj i ostalim zemljama sljednicama SFRJ. O problemima vezanima uz šverc cigareta često se govori u kuloarima. Profesionalci iz domene suzbijanja organiziranog kriminaliteta i korupcije često ga navode kao jedan od ključnih problema za regiju. U polju međuodnosa gospodarstva i politike, pretvorbe i privatizacije, modničkih lobija i grupacija, često se spotaknemo o ovaj isti problem (kao da je «majka svih problema»). Nikad se ne priča (niti čuje) o tome što je napravljeno da se problem riješi. U navedenom članku (o kojem možete više pročitati na www.business.hri www.index.hr) prenosi se dio svjedočenja Vladimira Bebe Popovida,bivšeg bliskog suradnika ubijenog srbijanskog premijera Zorana Đinđida, na suđenju Miloradu Lukovidu Legiji, iz knjige koju je objavio Helsinški odbor za ljudska prava Srbije, a uz podršku ureda Europske komisije u Srbiji. Prema tekstu iz navedene knjige kojeg citira Business.hr, Vladimir Beba Popovid teško optužuje TDR (Tvronicu duhana Rovinj) i čelnika hrvatskog tjednika «Nacional», gospodina Ivu Pukanida, za umiješanost u tzv. «duhansku aferu» to jest u aferu vezanu uz šverc cigaretama i duhanskim proizvodima na teritoriju jugoistočne Europe.Prema Popovidevim izjavama, Srbija je za vrijeme vladavine Slobodana Miloševida imala tržište cigaretama s 1% udjela «legalnog» tržišta (tržišta u kojem su sva davanja pladena) i 99% ilegalnog tržišta. Popovid tvrdi da se za vrijeme vladavine ubijenog srbijanskog premijera Zorana Đinđida ovaj odnos promijenio na 60% legalnog i 40% ilegalnog tržišta, a nizom mjera koje su dovele do promjene ovog odnosa, Zoran Đinđid «oštetio» je duhansku mafijukoja je gubila više desetaka milijuna američkih dolara godišnje [1] . Ovdje je važno napomenuti da se «legalno tržište» mjeri brojem ispravnih (nefalsificiranih) markica na cigaretama koje, prema međunarodnom pravu, služe za reguliranje proizvodnje cigareta. To podrazumijeva da se cigareta smije proizvesti samo onda kada se zna tko je kupac i kada za cigarete postoje tiskane i od strane Ministarstva financija evidentirane markice. Zašto je Srbija bila El Dorado duhanske mafije za vrijeme vladavine Slobodana Miloševida?Zato jer su fiktivne tvrtke registrirane u Srbiji služile za uvoz cigareta što podrazumijeva i da su naručivale tiskanje markica za cigarete. Tiskane markice uredno su se transportirale u zemlju proizvodnje cigareta gdje bi se proizvela količina cigareta koja je odgovarala broju markica.


P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM 1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Pojednostavljeno - fiktivna tvrtka fiktivnim markicama pravda proizvodnju. S takvim cigaretama, nakon što su proizvedene i sve izgleda «čisto», može se raditi što se hode. Zaključak je jednostavan za šverc cigaretama potrebna je država, jer bez državnih markica nema ni proizvodnje ni prodaje. No, kakve to veze ima s TDR-om? U razumijevanju ovog problema može pomodi drugi članak u istom broju iste novine (Business.hr) u kojem novinarka Renata Ivanovid, pišudi o bivšoj djelatnici Tvornice duhana Zagreb, gospođi Slavici Lovrid, navodi kako je u emisiji «Otvoreno» HRT-a,Slavica Lovrid bivšem Predsjedniku uprave TDR-a, gospodinu Pliniju Cuccurinu, rekla:«Vi, gospodo, svih ovih godina organizirate i šverc cigareta! Rovinjske se cigarete otvoreno švercaju po tržnicama». U članku dalje stoji kako je gospodin Cuccurin na ovo samo promrmljao da to nije tema emisije! Što možemo zaključiti iz toga – da šverc cigaretama nije tema od interesa javnosti, tenema potrebe o tome raspravljati na javnoj televiziji? Ova skica događaja savršeno oslikava društveno pravilo poznatije kao «ne talasaj». Ne smiju se otvarati «opasne» teme, u kojima bi javnost s punim pravom od modnika, a pogotovo dužnosnika, mogla očekivati konkretne odgovore. Za «opasna» pitanja nikad nije vrijeme i nikad nisu tema razgovora. Međutim, Partnerstvu za društveni razvoj ova tema nije nepoznata. Prije dvije godine svoj slučaj udruzi je prijavio Robert Matijevid, bivši pomodnik ravnatelja Carine RH i bivši šef Odjela za suzbijanje krijumčarenja Carine RH. Šira javnost vjerojatno se sjeda kako je uz popriličnu pompu Robert Matijevid optužen za zlouporabu ovlasti, to jest za pomaganje jednoj tvrtki u švercu kavom. Optužnica je rezultirala prvostupanjskom presudom u kojoj je Matijevid proglašen krivim. Bio je to «veliki uspjeh» MUP-a RH, državnog odvjetništva i USKOK-a. Kada je 2004. godine Robert Matijevid prijavio svoj slučaj udruzi, trebalo je vremena i truda da se klupko odmrsi i sve stavi na pravo mjesto. Danas znamo da je Županijski sud u Zagrebu, u predmetu Matijevid poništio prvostupanjsku presudu Opdinskog suda u Zagrebu, te je vratio na ponovno postupanje. Bit de i više no zanimljivo pratiti daljnji razvoj događaja. Jedna od najzanimljivijih informacija vezanih uz ovu pričujest ta da je 2002. Robert Matijevid zajedno s posebno oformljenim timom za suzbijanje krijumčarenja u Carini RH, izvršio nadzor poslovanja TDRa i tom prilikom otkrio oko milijun i sedamsto tisuda markica za tržište Crne Gore. Dakle – naručitelj je poznat i sve je, kako kaže Toni Soprano «legit» (čitaj ledžit). Nezgodan detalj jest to da su markice pronađene u prostorima proizvodne hale, a ne u sefu gdje su se trebale čuvati i sve su imale isti serijski broj! Međunarodne norme, kao što smo rekli, određuju da proizvodnja cigareta krede tek kad je kupac poznat a markice tiskane i evidentirane od Ministarstva financija. Jedinstveni serijski broj markica na neki je način isto što i jedinstveni serijski broj novčanica.


P A R T N E R S H I P F O R S O C I A L D E V E L O P M E N T ANTI-CORRUPTION PROGRAM

P A R T N E R S T V O Z A D R U Š T V E N I R A Z V O J ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM L O M N I Č K A 1 H R V A T S K A e - m a i l : i n f o @ p s d . h r telefon: 00 385 (1) 60 55 668 OIB:73544751790

1 0 0 0 0 Z A G R E B C R O A T I A w e b : w w w . p s d . h r fax: 00 385 (1) 60 55 669 ID:73544751790

Imati isti serijski broj na više markica nezakonito je jer markice služe označavanju i registraciji svake proizvedene kutije cigareta. Ili su se možda u TDR-u pripremali za ulazak u Guinessovu knjigu rekorda pa su im markice trebale da označe jednu gigantsku kutiju cigareta koja bi se protezala od Rovinja do Budve i bila vidljiva na satelitskim snimkama? Još nezgodniji detalj je to što markice pronađene u TDR-u nisu nikad registrirane kao uvoz na graničnom prijelazu Crne Gore i Republike Hrvatske što se moralo napraviti kako bi se naknadno mogao opravdati izvoz cigareta iz Republike Hrvatske – detalj koji spada u red najtežih kaznenih djela protiv platnog prometa RH. Sve je ovo, naravno, upudeno nadležnim tijelima kaznenog progona u RH na postupanje. Rezultat je kaznena prijava protiv Roberta Matijevida za pomaganje u švercu kavom. Dakle, prema službenoj statistici MUP-a RH, u 2003. godini došlo je do povedanjabroja prijavljenih osoba za kaznena djela koja se dovode u vezu s organiziranim kriminalom za nekih 80% u odnosu na prethodnu godinu. Ako potražimo detalje tog zanimljivog uvedanja, upada u oči sljededi podatak:

Izbjegavanje carinskog nadzora, čl. 298. KZ-a

1999

2000

2001

2002

2003

2004

342

516

518

485

4087

514

* izvor: podaci MUP RH U ukupnom povedanju prijavljenih počinitelja za djela koja se dovode u vezu s organiziranim kriminalitetom u Republici Hrvatskoj, uvjerljivo najvede povedanje dogodilo se u oblasti izbjegavanja carinskog nadzora. Tablica nam ne može odgovoriti je li Robert Matijevid pridonio ovoj statistici kao počinitelj, ili kao netko tko je sa svojim timom napravio ozbiljne zahvate u suzbijanju krijumčarenja. Zanimljivo je da nikad prije niti poslije nije bilo bitnijeg odstupanja od oko 500 ovakvih djela godišnje, a uvedanje od 1000% prijavljenih počinitelja ostaje misterij. O švercu duhana se govori, piše, kreiraju se velike afere, no ozbiljnih odgovora nadležnih osoba i institucija na sumnje u umreženost kriminalnih organizacija, politike, obavještajnih službi, medija, mafije, duhanskih koncerna i država nema. Kazneni postupci su rijetki, cigarete se ponekad zaplijene, pitanja se neprestano otvaraju. Možda su sve nadležne i odgovorne osobe iznimno osviještene kad se radi o zdravlju pa ne piju kavu i ne puše. Spava im se cijeli dan.... ved godinama. Napisao: Munir Podumljak, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb, 2006.

[1]

Izvor: DOKUMENT, Svedočenje Vladimira Popovida, izdao Helsinški odbor za ljudska prava Srbije

Profile for Partnership for Social Development

Duhanska mafija? Ili kava i cigareta?  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2006.

Duhanska mafija? Ili kava i cigareta?  

Autor: Munir Podumljak Godina izdanja: 2006.

Advertisement