Page 1

RESULTADOS INFORME PREELECTORAL ELECCIÓN AUTONÓMICAS GALICIA 2012


A maior realizada de todas las enquisas publicadas. Un total de 3.200 ENTREVISTAS, 800 por provincia Renovaci贸n diaria en base a 400 entrevistas (100 por provincia)


O 52% DOS GALEGOS E GALEGAS

QUEREN CAMBIO


250.000 GALEGOS QUE VOTARON Ó PARTIDO POPULAR EN 2009 ESTÁ PENSANDO EN NON VOTALO O 21-O


4 DE CADA 10 VOTANTES DO PP NAS ÚLTIMAS ELECCIÓNS NON VOTARÁ AO PP NO 21-O


Os datos amosan que FEIJOO VAI EN TENDENCIA Á BAIXA, empezando o tracking cun aprobado, e suspendendo na data da última enquisa


PACHI VÁZQUEZ MELLORA NA SÚA VALORACIÓN dende o inicio do tracking, posicionándose como o segundo líder máis valorado despóis de Feijoo.


O PSDEG-PSOE É O PARTIDO QUE MÁIS VOTO DESMOVILIZADO CONSIGUE AGLUTINAR, CON MÁIS DE 5 PUNTOS E FRONTE OS 2 DO PARTIDO POPULAR.


DATOS POR PROVINCIA A Coru単a: PP 12 PSdeG 7 BNG 4 AGE 1

Lugo: PP 8/9 PSdeG 4 BNG 2 AGE 1/0

Ourense: PP 7 PSdeG 4 BNG 2 AGE 1

Ponteveda: PP 10 PSdeG 6/7 BNG 4 AGE 2/1


▪ ÁMBITO: Comunidade Autónoma de Galicia. Desagregación por provincias. ▪ UNIVERSO: Poboación de 18 e máis anos con dereito a voto en Galicia. ▪ TAMAÑO: 3.200 entrevistas, 800 en cada unha das catro provincias. Renovación diaria en base a submostras de 400 entrevistas (100 por provincia). ▪ TIPO DE ENQUISA: Entrevistas telefónicas no domicilio dos entrevistados, selección aleatoria de teléfonos sobre o conxunto do listín, selección aleatoria de individuos en cada vivenda. ▪ MÉTODO DE MOSTREO: Polietápico, en cada unha das provincias o deseño mostral resposta a tres estratos poboacionais. A selección final de individuos realízase segundo cuotas de sexo e idade, de forma proporcional á distribución en cada provincia. ▪ AFIXACIÓN: Proporcional dentro de cada provincia, obtendo o número de elementos na mostra para cada estrato proporcionalmente ao censo de votantes en dito estrato. ▪ ERRO MOSTRAL: Para un nivel de confianza de 95,5% (dúas sigmas), e p=q, o erro máximo admisible é de ± 1,77% para o conxunto de Galicia e de ± 3,54% para cada unha das catro provincias. ▪ DATA DE REALIZACIÓN: Estudo continuo dende o 2 de outubro de 2012. ▪ EMPRESA RESPONSABLE: Quadernas Consultoría S.L. (www.quadernas.com)


ConsultorĂ­a: Quadernas ConsultorĂ­a, S.L (www.quadernas.com)

www.pachivazquez.com @pachivazquez

Informe Enquisa PSdeG  
Informe Enquisa PSdeG  

Informe Enquisa PSdeG cara as eleccións autonómicas galegas 2012