Page 1

#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

PROGRAMA ELECTORAL

PSC-CP /

Josep Guix TREBALLEM AMB SENY PER OLOT

1


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

ELECCIONS MUNICIPALS 2019 UN ALCALDE PER A TOTHOM Després de vuit anys treballant per Olot des de l’oposició i des del govern, podem dir que no hem perdut les ganes ni la il·lusió, sinó al contrari. Portem les piles carregades amb ganes de liderar els projectes de ciutat i proposar-ne de nous, amb plena dedicació a la ciutat. Amb la certesa que si ens feu costat, la porta de l’alcaldia estarà sempre oberta a tots els olotins i olotines. A més, les èpoques complicades ens ajuden a reinventar-nos, a fer-nos veure la situació des de noves perspectives. Hem adoptat un punt de vista ferm, que ens permeti continuar fent les coses ben fetes, per a tothom, sense exclusions. En els últims mesos ens hem posat més deures que mai, hem treballat a la nostra manera, a peu de carrer, apropant-nos als olotins, fent reunions de treball amb les entitats que mouen Olot, que no són poques, parlant amb empresaris i comerciants, el motor de la nostra economia, i també amb els més joves, el nostre futur; joves emprenedors amb il·lusió i idees. Tots ells han estat la nostra eina principal per millorar el nostre programa, un programa que pretenem que sigui per tots i de tots. Encapçalo una llista amb un grup de persones preparades, properes, que coneixen la ciutat i els seus problemes i també amb gent nova, jove i dinàmica que fa anys que dona vida a Olot . Us presentem els punts clau del nostre programa amb els que farem un Olot per a tothom. Propostes de continuïtat, de millora, optem per a fer una ciutat per a les persones, incidint en el manteniment dels equipaments i les infraestructures que ja tenim i proposant nous serveis pensats estratègicament per donar resposta a necessitats ciutadanes i que potenciïn l’activitat econòmica del territori. I tot això ho volem fer sense incrementar la pressió fiscal dels nostres conciutadans. Aquest és el meu compromís i el de les persones que m’acompanyen, conscient de les dificultats i de la necessitat de comptar amb tothom per tal de fer un Olot millor.

Josep Guix i Feixas

2


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

I.- UN GRAN PACTE DE CIUTAT II.- SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA III.- SUPORT ALS CIUTADANS I CIUDADANES D’OLOT 1. CIUTAT I QUALITAT DE VIDA 2. CIUTAT I EDUCACIÓ 3. CIUTAT I CULTURA 4. CIUTAT I IGUALTAT DE GENERE IV.- CONTINUAR CONSTRUÏNT LA CIUTAT DEL SEGLE XXI 1. CIUTAT SOSTENIBLE I TERRITORI

3


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

I.- UN GRAN PACTE DE CIUTAT PER LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL A OLOT Olot gràcies a l’esforç de la seva gent ha esdevingut una ciutat pròspera, tal com senyalen tots els indicadors econòmics i socials. Tanmateix darrerament han aparegut unes senyals inequívoques que poden arribar a fer trontollar aquesta situació. Una primera d’elles ha estat el trencament unilateral d’un pacte de govern efectuat pels antics convergents, un fet del que no havia tingut precedent des de la recuperació de la democràcia el 1977. La nostra candidatura manifesta el seu compromís a treballar per Olot amb totes aquelles forces que tinguin com a finalitat principal els interessos de la ciutadania d’Olot; el respecte a les idees democràtiques i el manteniment de la cohesió social de la ciutat. El nostre compromís és un oferiment obert i sincer a continuar treballant, tal com hem fet aquests darrers anys per fer d’Olot una ciutat més solidària, sostenible i oberta. El Pacte de Ciutat ha de tenir cura de les expectatives professionals, educatives i d’oci dels nostres conciutadans. Un altre element capital del nostre Pacte de Ciutat està relacionat amb l’activitat econòmica i les amenaces que poden posar en perill la prosperitat de la que ens sentim orgullosos. Amenaces com la que representen, entre d’altres, el comerç online o la precarietat laboral. La nostra candidatura té en el seu programa mesures tendents a la potenciació del comerç de proximitat, i de qualitat, el qual considerem com un dels motors principals del creixement econòmic; defensem un turisme sostenible i qualificat; recolzarem la innovació i el coneixement, donant suport a la formació professional; promourem aquelles iniciatives econòmiques cooperatives i solidàries i a la vegada impulsarem la formació dels col·lectius més vulnerables i la millora de les condicions de treball. Finalment, el Pacte de Ciutat que proposem es basa en el principi de que tothom té dret a un habitatge digne. El nostre compromís és el de recolzar les iniciatives públiques i privades que tinguin per objecte la construcció o la rehabilitació d’habitatge per a la ciutadania. Conscients de les dificultats pressupostàries davant del gran retard existent en aquest terreny, el nostre grup municipal exigirà la posta en marxa d’un Pla de Barris, tal com es va fer a l’etapa dels governs dels presidents Maragall i Montilla. A la vegada, proposem arribar acords amb propietaris particulars a fi de rehabilitar els habitatges i posar-los en règim de lloguer assequible amb la garantia municipal, així com també amb les comunitats de propietaris per fer front a les situacions d’emergència que existeixin en determinats immobles dins d’un programa d’actuació que anomenem “Pla de Conservació i Rehabilitació”. Establir convenis mixtes entre Ajuntament (Guosa), i empreses o persones.

4


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

II.- SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA La sortida de la crisi econòmica global, derivada de l’especulació i la manca de control dels mercats financers, ha estat més lenta del desitjable. La precarietat laboral, la destrucció d’una part del teixit productiu i l’empobriment de les classes mitjanes s’han produït amb una virulència desconeguda en les darreres dècades. Els ajuntaments, que a partir d’ara hauran de fer més amb menys, som actors claus per millorar la competitivitat dels entorns econòmics locals, facilitar la recuperació econòmica i evitar la fractura social. Treballarem des de DINAMIG, donant suport a l’activitat econòmica, a l’empresa i als emprenedors. Posarem en valor les potencialitats de la nostra ciutat: la cultura, el paisatge i la gastronomia. Generarem i col·laborarem en projectes per al sector del turisme i del comerç i promocionarem la ciutat més enllà de les comarques gironines. Acompanyarem les persones en el procés de millora de la seva ocupabilitat, en la recerca d’ocupació i facilitarem la seva formació al llarg de la vida per contribuir a la seva inserció laboral i el seu creixement personal. Farem una aposta decidida per la indústria de la ciutat i impulsarem els clústers de la carn i del plàstic; i estudiarem la possibilitat d’impulsar-ne de nous. Gràcies a aquestes iniciatives i l’esperit emprenedor dels empresaris de la ciutat i la comarca, la crisi i l’atur ens ha afectat menys que a altres zones de Catalunya i de l’estat espanyol. Pel que fa a l’economia municipal, gestionarem amb eficàcia i rigor, els diners dels olotins i olotines, tot mantenint l’oferta dels serveis públics, sense incrementar la càrrega fiscal dels olotins.

A.- Una ciutat que generi oportunitats - Nomenarem un Regidor de Comerç i Industria que acompanyi i dinamitzi la creació de noves industries i nous comerços a la ciutat. Ho volem posar fàcil. - Crearem una finestreta única a l’Ajuntament especialitzada en activitats econòmiques que escurci les tramitacions necessàries i faciliti solucions als empresaris i emprenedors. - Indústria: posar les condicions idònies per ocupar parcel·les buides i recuperar naus tancades. - Comerç: pensar en afavorir la reobertura de comerços tancats, més que en obrir nous grans locals comercials. Si no és que aquests últims aporten un contrastat valor afegit al creixement generalitzat del comerç de la ciutat. Potenciar el comerç de proximitat per tal que continuï sent un dels principals motors del creixement econòmic mitjançant la promoció de la seva innovació, subvencionant i formant comerciants segons les noves tecnologies. - Turisme i restauració: promocionar la marca Olot Parc Natural lligada al paisatge i la gastronomia.

5


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

- Sector primari: potenciar el desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes del territori. - Plaça Mercat i rengle: potenciar el nou espai com a lloc de productes de qualitat i de proximitat. - Vetllarem perquè a Olot hi hagi una contractació laboral de qualitat amb uns salaris adequats. - Actuarem de forma activa en l’atur de llarga durada de persones majors de 50 anys i de col·lectius joves que tenen dificultats per inserir-se laboralment. - Fomentarem l’associacionisme amb polítiques actives i amb recolzament clar i sòlid cap a les associacions empresarials. - Tenim el convenciment que el desenvolupament d’una ciutat no depèn només de l’Ajuntament, sinó que el fan possible tots aquells agents que porten a terme diferents activitats, gairebé sempre interrelacionades entre elles. Les estratègies de desenvolupament han de ser el resultat del debat i de la participació dels diferents actors en els òrgans existents – Taules Sectorials- i en el marc del Consell Econòmic i Social.

B.- Una ciutat que creï confiança al seu sector econòmic - A través de l’àrea d’empresa de DINAMIG oferirem serveis integrals d’informació i assessorament a les empreses i potenciarem l’actualització dels indicadors econòmics del municipi (directori d’empreses i activitats, dades d’ocupació i d’atur, locals comercials...) a mode d’observatori econòmic per avaluar la situació econòmica de la ciutat i la comarca. - Treballarem per facilitar la innovació cooperativa dels clústers carni i del plàstic, com a exemple d’instrument de millora de la competitivitat de la nostra indústria i en potenciarem de nous. - Proposarem la creació d’un escorxador de baixa capacitat a l’antiga caserna de bombers, al Mas les Matas. Per petit bestiar i per la caça. Hi posarem un obrador comunitari i una aula de formació de I+D (Investigació i Desenvolupament). - Potenciarem el Professional concepte de Centre Integrat de Formació de la Garrotxa com a centre tecnològic i de formació contínua. Es desenvoluparan accions d’innovació i transferència tecnològica. Seguirem treballant per una formació professional de qualitat, lligada a la demanda de la societat. - Polígons industrials: S’ha d’acordar amb la resta de pobles de la Garrotxa com ha de ser el creixement i la gestió dels polígons industrials de la comarca. Hem de fer que aquesta sigui una via per atraure i ajudar les indústries sense malbaratar el territori. Crear, com a instrument de gestió, el Consorci de Gestió de Polígons Comarcals. - Internet: Cal aconseguir la màxima difusió de la fibra òptica i assegurar la cobertura de les comunicacions sense cable a tota la Garrotxa. Aquest fet permetrà la connexió de la comarca amb el món.

6


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

- Tren: Volem potenciar el tren fent possible, que en el futur, l’estació de Torelló augmenti la seva capacitat, la freqüència de transport i el desdoblament del tram Vic - Barcelona. - Energia: Volem que la Garrotxa aposti per la biomassa, l’energia solar fotovoltaica i tèrmica, l’energia geotèrmica i la millora del rendiment energètic, tant a les indústries com a les cases i dels organismes públics. L’energia no només millora el futur sinó que proporciona llocs de treball. - Treballarem amb les empreses del sector en la creació de plataformes i xarxes d’innovació, intercanvi d’experiències i difusió de bones pràctiques. - Elaborarem amb les entitats socials i educatives un Pla de transició de la Ciutat cap a l’economia del futur, que contempli el coneixement; l’energia sostenible, l’eficiència energètica i la transició digital.

C.- Una ciutat que fomenti l’emprenedoria i les activitats econòmiques emergents - El servei d’emprenedoria de DINAMIG es complementà amb el servei de mentoratge de projectes, realitzat per directius del nostre entorn experts en el món empresarial. - Cooperarem activament amb els centres de Formació Professional en la promoció i difusió dels projectes de joves emprenedors. - Promourem la implantació de projectes innovadors a les noves àrees industrials de la Guardiola i de la carretera de la Canya. - Actuarem de mediadors davant d’altres administracions en les iniciatives que fomentin la innovació i la competitivitat de les empreses. - Estudiarem la possibilitat de crear un centre de gastronomia a la antiga seu de la Hidroelèctrica on s’hi pugui fer recerca, formació i innovació sobre la cuina volcànica, la pastisseria i els productes autòctons. Donant servei a tots els gremis artesans de productes de la comarca. - Fomentarem l'aplicació d'ajudes, a través de les ordenances municipals, als agents econòmics que implantin sistemes d'estalvi energètic i energies renovables a la seva activitat. - També utilitzarem els instruments que tinguem a l’abast per a aplicar bonificacions que incentivin l’obertura de nous comerços. - Promourem iniciatives generadores d’una economia cooperativa, social i solidària que renovi el model econòmic, fomenti el treball cooperatiu i l’arrelament al territori. - Afavorirem l’ocupació de qualitat per a un creixement inclusiu que contempli la inserció, la formació i la millora de les condicions de treball, especialment dels col·lectius més vulnerables.

7


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

D.- Una ciutat que cregui en la formació, l’orientació i l’assessorament com element cabdal per millorar de l’ocupació - Des de DINAMIG treballarem, conjuntament amb les entitats implicades en la formació i els agents socials, per tal d’identificar les necessitats formatives que demana el mercat laboral i per dur a terme la formació necessària, tant entre els col·lectius de joves (Escola Taller, Cases de Nous oficis, PTT, Programes de Garantia Juvenil, ...) com pels col·lectius de treballadors de sectors madurs. Treballarem, en especial, la formació ocupacional i contínua per a llocs de treball emergents. - Hem d’aconseguir que Olot mantingui i augmenti la capacitat i qualitat de la seva formació professional, reglada i no reglada, a tots nivells: per als treballadors que volen aprendre, per a les empreses que necessiten bons tècnics, per als estudiants que volen augmentar les seves capacitats i per als aturats que volen tenir noves oportunitats. - Impulsarem Mas les Mates com a centre de referència i de suport per a les persones que busquen feina o volen millorar la seva ocupació. El Servei d’Orientació i Inserció Laboral actuarà com a Observatori de Treball i de prospecció entre les empreses, per poder identificar els perfils professionals necessaris i promoure’n l’oferta, actuant com a Borsa de Treball. Des del servei es desenvoluparan projectes d’ocupació que facilitin la inserció social i laboral de col·lectius amb dificultat.

E.- Una ciutat que aposti per en un turisme sostenible i respectuós - Potenciarem la marca Olot Parc Natural tot seguint la línia de promoció de la ciutat com a destí de qualitat. - Continuarem promovent la ciutat com a destinació singular per a turisme de reunions i congressos de petit format. Així Olot es posiciona en aquest segment de mercat amb una oferta diferenciadora, com és el projecte de Reunions Entre Volcans. Treballarem per aconseguir que Olot sigui identificada com a destinació de Turisme Familiar urbà i Turisme Esportiu. - Seguirem treballant de forma conjunta amb la comarca i el sector privat a Turisme Garrotxa i en l’estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible – CETS- promoguda pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, com a factor diferenciador en l’oferta turística que ens és reconeguda. - Difondrem els Museus de la ciutat, que per la seva singularitat constitueixen un valor diferenciador i d’atracció en l’oferta turística i cultural. - Impulsarem el Centre d’Interpretació dels Volcans, a l’entorn del volcà Montsacopa, com a element pedagògic i com a pol dinamitzador del nucli antic. - Centre d’interpretació del tren d’Olot i el punt de sortida del carril bici d’Olot a Sant Feliu de Guíxols a l’antiga estació del tren d’Olot. - Promocionarem l’alberg Torre Malagrida en el sector de Turisme Jove.

8


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

F.- Una ciutat amb serveis de qualitat - Continuarem la col·laboració amb el sector del comerç per tal de consolidar i estendre l’àmbit d’influència i d’atractivitat de l’oferta comercial de la ciutat. -

Seguirem treballant conjuntament amb l’Associació de Comerciants d’Olot per potenciar l’eix comercial com a Centre comercial a Cel Obert.

- Definirem els usos de l’antic hospital per tal de donar resposta a un triple objectiu: sostenibilitat, serveis a les persones i dinamització de la zona on està ubicat. Proposarem fer-hi pisos tutelats per a persones grans, més places de geriatria i alguns apartaments per a estudiants, per iniciar algun projecte intergenerecional. - Aplicarem beneficis fiscals (bonificacions i subvencions) a les activitats econòmiques que s’implantin al nucli històric. - Vetllarem per tal que l’Ajuntament presti, amb professionalitat, els serveis bàsics que són de la seva competència: neteja, millores carrers, clavegueram, passos de vianants, carrils bici, manteniment de parcs, manteniment de centres educatius, voreres adaptades, ...

9


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

III.- SUPORT ALS CIUTADANS I CIUDADANES D’OLOT La prioritat principal per al nostre Grup Municipal serà, com així ha estat sempre, la de fer una ciutat amable per la gent que hi viu, independentment de les seves circumstancies personals. Volem que tothom disposi d’espais on els nostres drets siguin respectats, on totes les opcions de vida tinguin les mateixes oportunitats, on l'edat no condicioni el nostre desenvolupament social, on la cultura i l’esport formin part de la nostra vida amb normalitat i naturalitat. Volem un Olot on tots i totes puguem desenvolupar el nostre projecte de vida en igualtat d'oportunitats, en llibertat, de manera justa. Els serveis a les persones són els que han de garantir-ho . És per això que ens volem comprometre, des de l’Ajuntament, a fer els esforços que calguin per aportar recursos que ajudin al benestar i qualitat de vida de tots els ciutadans. El nostre equip es vol centrar en el benestar de la gent d’Olot i en garantir que els serveis que l’ajuntament ha de prestar als ciutadans funcionin.

1.- CIUTAT I QUALITAT DE VIDA A.- Defensa de la cohesió social, amb i per a les persones. - Hem de donar resposta al fort augment de les necessitats socials, cal mantenir i enfortir els serveis socials. Hem de continuar treballant amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, d’aquesta manera podrem aconseguir que la gent que passa dificultats trobi el recolzament necessari i es senti integrada dins la societat. - Continuarem treballant amb el Pla de Ciutadania i Immigració d’Olot . - Impulsaren un Pla d'Igualtat intern a l’Ajuntament. - Afavorirem l’aprenentatge del català per part de la població nouvinguda. - Considerem, com a principi fonamental, que totes les persones tenen dret a un Habitatge digne i per això, fomentarem, tant la iniciativa pública, com la privada (petites i mitjanes empreses del sector), per tal d’afavorir la construcció i rehabilitació d’habitatges, en coordinació amb les entitats socials i econòmiques , evitant en tot moment la creació de guetos. Els barris prioritaris per a l’aplicació d’aquestes polítiques seran: Barri Vell, Pequin, Sant Miquel i Sant Roc. - Treballarem en el Pla Local de Joventut, en el Pla Educatiu d’Entorn i en el Centre de Mediació Social. - Seguir, potenciar i ampliar el treball dels Educadors de Barri per tal de prevenir el risc social i fomentar la participació. - Lluitarem contra l’exclusió social a través del Pla d’Inclusió en col·laboració amb les entitats del tercer sector de la ciutat, com ja es fa amb el Centre de Distribució d’Aliments (Càritas) i el Menjador Social. - Promourem polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI.

10


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

B.- La convivència en diversitat, drets i deures per a tothom Tothom ha de conèixer quins són els seus drets i deures, si volem tenir una societat amb una bona convivència i civisme. Per reforçar aquests valors hem de revisar les eines que tenim: veïnatge i convivència, les associacions de veïns dels barris i la Policia de proximitat. - Promourem un model de ciutat inclusiva fomentant la interculturalitat i la intergeneració. - Adaptarem serveis i equipaments per garantir la independència individual, eliminant les barreres. - Hem de vetllar per la seguretat dels ciutadans. No hi ha llibertat sense seguretat, i aquesta és la condició necessària per garantir una bona convivència. - Dedicarem especial atenció a que sigui respectada la normativa de circulació. - Incrementarem la presència de la policia municipal als carrers de la ciutat. - Incrementarem les accions educatives per a la prevenció de la violència, en particular la de gènere i entre el jovent. - Incentivarem el paper de l’ Educadora o Educador de Barri per tal de promoure la participació i per prevenir situacions de risc social. - Tots els barris has de tenir un policia de proximitat referent per poder solucionar les problemàtiques de forma més eficient. - Recolzar les iniciatives de la societat civil que contribueixin a la difusió del civisme, dels valors de la convivència i de la participació activa. - Continuar la millora de l’atenció a les persones grans i altres col·lectius - Potenciar i estendre serveis com el transport adaptat, l’ajuda i els àpats a domicili, la teleassistència i les ajudes tècniques en els domicilis a tota la població depenent. - Cal revisar i adequar a les necessitats actuals els espais d’oci per a la Gent Gran. Implementar un Pla de Dinamització global de tots els centres de gent gran de la ciutat que fomenti el voluntariat i les activitats conjuntes. - Donarem suport a les entitats socials de la ciutat.

C.- Al servei dels barris - Volem tornar al model que ja teníem: la figura d’un únic regidor de barris, per donar suport als casals, aglutinar les voluntats i necessitats dels barris de la ciutat. - Volem potenciar la xarxa de barris, formada per totes les Associacions de veïns de la ciutat, perquè continuïn treballant plegades i compartint informació. - Continuarem impulsant els Consells de Barri de Sant Roc, Sant Miquel i el Nucli Antic, com a òrgans de participació.

11


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

D.- Incentivar i reconèixer el voluntariat com a valor social indispensable per a la qualitat de vida - Promoure, promocionar i reconèixer el voluntariat juvenil i sènior com a valor social indispensable per a la qualitat de vida, a través de la formació, la difusió i el reconeixement social de la seva tasca. - Continuar la col·laboració que mantenim amb Creu Roja pel que fa a la captació i atenció del voluntariat a través del servei SIC.

E.- Millorar els serveis sociosanitaris de la comarca - Hem d’aprofitar les possibilitats del Nou Hospital per ser un referent de qualitat en la salut. - Hem d’impulsar la dotació de nous equipaments i recursos que facin possible una millor assistència a la ciutadania . - Reobrir el Servei d´Atenció Continuada al CAP d´ Olot durant totes les nits, festius i caps de setmana per evitar la llarga espera al Servei d´ Urgències de l´Hospital Comarcal - Continuarem treballant per desenvolupar les competències municipals de salut pública a través del consorci SIGMA. - Seguir treballant des de Salut Pública amb les escoles pel desenvolupament del projecte “d’escoles saludables”, és a dir, centres educatius que són promotors de salut i que tenen l’objectiu de millorar les condicions de vida de tota la població.

F.- Fomentar la pràctica de l’esport a la ciutat - Completarem el projecte de la darrera fase de remodelació dels pavellons municipals d’esports que ha de permetre adequar-los a les normatives actuals. Adequar espais d’esbarjo per a joves, espai per a fer activitats dirigides, fer un nou bar –restaurant, sales i oficines per a les diferents entitats esportives per culminar l’ampliació del Parc Esportiu Pla de Llacs i fer-lo més atractiu. - Cercarem solucions a la manca d’espais als pavellons municipals per donar cabuda a les diferents activitats esportives que s’hi fan. - Farem les reformes necessàries a l’estadi municipal de futbol de l’Olot. - Posarem en marxa un programa d’activitats esportives per promoure l’activitat física de la població com a una eina de prevenció de malalties i per fer una ciutat saludable. - Crearem diferents circuits per complementar els parcs de salut i fer-ne el manteniment.

12


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

- Prepararem el projecte de la Piscina Municipal coberta per tal que tan aviat com s’aconsegueixi la inversió necessària es pugui iniciar la construcció d’aquesta instal·lació tan necessària per a tothom. - Farem campanyes de difusió perquè tots els ciutadans estiguin al dia dels serveis municipals d’activitats esportives. - Donarem recolzament a les entitats d’esports minoritaris tenint en compte els seves necessitats i donar-los facilitats per a la pràctica del seu esport. - Desenvoluparem una segona fase d’ampliació del Skate Olot.

G.- Suport a l’educació en el lleure dels joves - Continuarem amb el suport a les entitats d’educació en el lleure , com a elements clau en l’educació i la cohesió social , i continuarem contribuint a la millora de les seves instal·lacions. - Mantindrem els serveis que presta l’Esplai Diari Garbuix i LARAI eines molt útils en la lluita contra el fracàs escolar i la cohesió social dels joves i, en proposarem de nous, si es considera necessari.

H.- La participació dels joves - Potenciarem la Taula de Joves com un espai de debat, d’intercanvi d’opinions i de participació dels joves de la ciutat en totes les polítiques que els afecten i, en especial, les de joventut. - Vetllarem pel bon funcionament de la sala El Torín i de l’ Espai Ideal per la diversitat d’actes i de públics que acull. - Treballarem per mantenir el model de Festes del Tura i els seus valors patrimonials, d’intercanvi social i de participació. - Estudiar, conjuntament amb els joves, la creació d’espais d’oci per tal d’evitar desplaçaments fora de la ciutat.

I.- El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat d’Olot - Col·laborar amb el programa integral de desenvolupament REDEL. El seu objectiu és dinamitzar les remeses dels senegalesos establerts a Catalunya per facilitar inversions que incideixin en el desenvolupament local dels seus llocs d’origen. - Donar suport a projectes d’ajuda humanitària per assistir a les víctimes de desastres naturals i de conflictes armats. - Recolzar projectes realitzats per ONG’s, entitats i associacions de nous ciutadans.

13


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

2.- CIUTAT I EDUCACIÓ A.- L’educació, una responsabilitat compartida Tenim molt clar que l’educació d’infants i joves també es dóna fora de l’àmbit de l’escola i de la família. És aquí on l’actuació municipal i la de la col·lectivitat troba la seva funció educadora, per la qual cosa volem impulsar de nou el projecte de CIUTAT EDUCADORA. Creiem que cal mantenir la força d’aquesta declaració, l’educació ha de ser un objectiu transversal que arribi a tots els sectors, la policia, els clubs esportius, les obres municipals, la promoció de la salut, els serveis socials, els serveis de joventut, els transports i la circulació, l’associacionisme i la promoció de les entitats, la coordinació dels centres d’ensenyament i la coordinació dels delegats dels estudiants dels diferents centres educatius de la ciutat. Des del Consell Escolar Municipal treballarem els projectes de ciutat educadora, de mobilitat escolar, escoles saludables i la igualtat de gènere. I impulsarem projectes educatius que incideixin en l’educació en valors. I sobretot treballarem amb la comissió de delegats de cara a interactuar amb el joves de la nostra ciutat. Continuarem treballant per a que la gent gran tingui una oferta d’activitats saludables per mantenir-se en forma i educatives de qualitat que s’ajustin a les seves necessitats i desitjos per aprendre nous coneixements, noves tecnologies i noves llengües.

B.- L’educació, una oportunitat per a tothom Hem de potenciar tots aquells elements que converteixen l’educació en una forma d’aconseguir les quotes més grans d’igualtat. - Continuarem impulsant projectes per donar oportunitats educatives a tothom, com el projecte “Clau” per alumnes de segon cicle d’ESO, el projecte “UEC” de fusteria, l’aula d’alfabetització municipal per a joves de la mateixa edat i els mòduls de PQPI actuals. - El repartiment equilibrat dels alumnes a tots els centres públics i concertats. - Afavorir i potenciar les beques de transport i menjador. - Vetllarem pel bon funcionament de les escoles municipals (Escola d’Expressió, Escola de Música i Escoles Bressol) i reclamarem que la Generalitat torni a posar la seva aportació de les places de llars d’infants i de l’escola de música. - Beques municipals per a les activitats de lleure, esport i expressió. - Lluitar per aconseguir Escoles d’Oficis que donin resposta als joves que volen aprendre un ofici. - Potenciar l’Escola d’Adults en totes les seves vessants. - Mantenir i potenciar l’accés a la formació post-obligatòria dels alumnes que no han pogut superar l’ESO.

14


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

- Volem continuar amb les activitats del Pla Educatiu d’Entorn que han contribuït a la cohesió social i la potenciació de l’ús de la llengua catalana. - Projectes que assegurin la continuïtat dels estudis fins als 18 anys.

C.- Estendre l’oferta educativa de la ciutat - Estudis superiors. Cal estimular que Olot sigui un centre promotor d’activitats formatives al màxim nivell. La Fundació d’Estudis Superiors ha de promoure la celebració a Olot de cursos de nivell superior en totes les especialitats relacionades amb l’art, el medi ambient i la indústria, en contacte directe amb totes les universitats, especialment la Universitat de Girona i la Universitat de Vic. - Col·laborar en que l’Escola d’Art segueixi essent un referent en els ensenyaments artístics a nivell de Catalunya. - Cal mantenir la dinàmica engegada a l’Edifici de Can Montsà amb la UNED, la UOC, el Consorci de normalització lingüística, KREAS i la FES. - La Formació Professional. Cal fer d’Olot una ciutat puntera en tots els aspectes relacionats amb la Formació Professional com un element clau de creixement econòmic, tant en la formació ocupacional, com la formació contínua, el foment de la innovació i l’orientació professional.

D.- Ampliar les oportunitats educatives Continuar promovent una oferta educativa extraescolar de qualitat que permeti a infants i joves ampliar les seves oportunitats educatives: - Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge. Continuar treballant per mantenir i millorar la qualitat musical dels estudis que s’imparteixen un cop adequades les seves instal·lacions. - Escola Municipal d’Expressió. Seguirem impulsant la seva consolidació perquè doni resposta a les necessitats dels infants i joves de desenvolupar les seves capacitats artístiques en el món de la plàstica, el dibuix, la pintura i el teatre.

E.- Equipaments Escolars - Assegurar les construccions escolars que la ciutat té pendents i que corresponen al Departament d’Ensenyament de la Generalitat. La reforma de l’Escola d’Art, els vestidors de l’Institut La Garrotxa, la reforma de l’Institut Montsacopa i les reformes necessàries de l’Escola Malagrida, l’Escola Bisaroques i l’Escola Llar. - Estar atents a les demandes de manteniment dels centres educatius que són de competència municipal per tal d’assegurar que aquests estiguin sempre en un bon estat.

15


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

3.- CIUTAT I CULTURA A.- Projectes que tenen com a centre d’interès el paisatge - Potenciar la creació del Museu dels Volcans com element pedagògic i de dinamització del nucli antic de la ciutat. - Formar part de les xarxes europees de paisatge i treballar conjuntament amb altres ciutat europees per tal de posar en valor el paisatge d’Olot i la comarca.

B.- La cultura i el patrimoni de la ciutat - Garantir la tasca de conservació, difusió i recerca del patrimoni històric d’Olot i la comarca, així com de la col·lecció d’escultura, amb l’adequació d’un espai a l’Hospici. - Continuar treballant per millorar el coneixement del valuós patrimoni de la ciutat i impulsar nous projectes vinculats al Museu dels Sants, la Casa-Museu Trincheria i les sales d’exposicions temporals.

C.- La cultura, una eina fonamental de la vida quotidiana - Treballar per desenvolupar gradualment el Pla Local d’Equipaments Culturals, entès com un full de ruta de les necessitats de la ciutat en equipaments culturals, tant al centre de la ciutat com als barris. - Donar suport a les entitats culturals que aporten un enriquiment social, educatiu i cultural a la ciutat. Impulsar la creació de noves i joves entitats culturals, com a potenciadores de l’activitat de la ciutat. - Continuar recolzant l’Orfeó i els Catòlics i buscar estratègies conjuntament per tal que actuïn com a centres culturals de la ciutat.

D.- Cultura i cohesió social - Desenvolupar, juntament amb l’Institut Municipal d’Educació, el Projecte Educatiu de Ciutat i incloure estratègies educatives en totes les propostes culturals de la ciutat. - Continuar desenvolupant el Pla de Cultura, amb la participació de tots els agents culturals de la ciutat. - Promoure i fomentar l’ús dels espais públics de la ciutat, actuals i futurs, com a llocs culturals de relació i convivència. - Impulsar activitats culturals de proximitat en els diferents barris de la ciutat.

16


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

- Promoure accions que facin accessible els equipaments culturals a col·lectius que no en són usuaris. - Millorar i ampliar, si cal, l’actual Biblioteca Municipal (Marià Vayreda) al carrer Major de la ciutat i, crear una segona biblioteca lligada a al campus de les arts, a l’entorn de l’Escola d’Art que hi ha a la Plaça del Carme. - Continuar impulsant el Carnet Cooltura Jove per apropar els més joves a les propostes culturals d’Olot i d’altres ciutats.

E.- Continuar posicionant Olot com a generador d’iniciatives culturals contemporànies - Continuar treballant per tal que Olot sigui un referent en el camp de la creació contemporània. - Reforçar el protagonisme actiu d’Olot dins les xarxes culturals de ciutats mitjanes europees, com la Xarxa Transversal. - Impulsar projectes culturals entre Olot i una àrea d’influència àmplia, compartint experiències amb ciutats de dimensions i característiques semblants. - Potenciar el Festival Sismògraf per convertir-lo en un referent internacional i fer-lo cada dos anys. - Potenciar el Festival Lluèrnia i convertir-lo en un esdeveniment bianual de referència. - Potenciar la Sala Torin com espai de difusió musical i d’altres expressions culturals. - Crear una sala complementaria a la sala Torin, per realitzar actes culturals de petit format.

F.- Treballar per mantenir la qualitat de l'oferta d'oci de la ciutat - Potenciar l’obertura d'espais d'oci al nucli antic per donar vida al centre. Un oci saludable, sa i per a tots els gustos.

- Recuperar locals d’oci que estan tancats a la ciutat com per exemple bar del Cocodril, la Teixonera i Kràters.

- Promoure mesures perquè el soroll no molesti els veïns a la nit i al mateix moment garantir l’oci dels ciutadans i vetllar perquè els locals d’oci nocturn estiguin ben insonoritzats.

- Vetllar perquè a la ciutat hi hagi una oferta variada d’oci per a tots els gustos. - Farem un pla especial per conservar els locals d’oci emblemàtics.

17


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

- Reivindicar la Sala El Torín com a centre de concerts i esdeveniments al centre de la ciutat. - Fer servir l’oferta d’oci a la ciutat com una eina per a promocionar els artistes de la zona. - Des de l’Ajuntament treballar amb les diverses associacions per organitzar i promoure esdeveniments per atraure el públic. - A l’estiu facilitar les activitats a l’aire lliure.

4.- CIUTAT I IGUALTAT DE GENERE La igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les discriminacions per raons de sexe són objectius bàsics per als estats democràtics actuals. És necessari reforçar i promoure els mecanismes que la garanteixin i l’allunyin del vaivé de conjuntures polítiques involucionistes o retrògrades. L'objectiu és desenvolupar una política municipal amb impacte positiu en la igualtat, contribuint així a crear una ciutat més justa i equitativa, eliminant discriminacions per raó de sexe o gènere. Per a això, establim com a principi rectos: la transversalitat en totes les àrees i actuacions municipals.

A.- La igualtat en el govern municipal Concretar el compromís polític de l'Ajuntament d’Olot amb la igualtat. -

Elaborar de nou o revisar el Pla d’Igualtat comprometent-nos als seu compliment per a garantir la igualtat a l’Ajuntament d’Olot.

-

Visibilitzar el compromís feminista municipal.

-

Incorporar l'enfocament de gènere en la informació i comunicació municipal.

-

Evitar qualsevol tipus de publicitat de contingut sexual i que agredeixi la dignitat de les dones.

-

Implementar criteris d'igualtat en la contractació, en les subvencions i en els convenis.

-

Impulsar la formació dels equips humans dedicats a la planificació, intervenció directa i gestió, en l'aplicació de la perspectiva de gènere als seus respectius escenaris de treball.

-

Fomentar la participació de les associacions de dones i col·lectius feministes en el disseny i seguiment de les polítiques municipals d'igualtat.

18


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

-

Desenvolupar campanyes i accions específiques per a visibilitzar i impulsar la participació de les dones en diferents camps.

B.- Ocupació i coresponsabilitat Contribuir a l'apoderament personal i col·lectiu de les dones -

-

-

Apostar per una educació de 0 a 3 anys amb l’oferta de places d’educació infantil i ajudes de conciliació. Exigirem a les administracions competents la universalització de l’educació en aquesta franja d’edat per a poder conciliar la vida laboral i familiar amb l’objectiu de fomentar la igualtat en l’accés a les oportunitats laborals, exigint la recuperació de línies de recolzament eliminades als últims anys. Introduir eines de suport a les famílies monoparentals. Promoure la coresponsabilitat dels homes en les tasques de cures i treball de llar des de l'àmbit educatiu. Fomentar la creació de programes per a dones emprenedores o empresàries, per facilitar la creació i el creixement de les empreses promogudes per dones i, desenvolupar l’esperit emprenedor en aquest col·lectiu. Fomentar, dins del nostre àmbit d’actuació formatiu, la possibilitat d’incidir en totes les fases de l’emprenedoria, així com la d’incloure la perspectiva de gènere i impulsar la participació de les dones a tots els sectors de l’activitat econòmica. Desenvolupar polítiques actives d’ocupació per a les dones. Assessorar i desenvolupar accions de sensibilització per a la conciliació i coresponsabilitat dirigit al teixit empresarial.

C.- Ciutat Lliure de violència masclista Contribuir a la prevenció, sensibilització i denúncia de la violència masclista -

Campanya de conscienciació ininterrompuda al llarg de l'any, amb diferents fites temporals, amb l'objectiu de promoure la implicació ciutadana enfront de les violències masclistes i la seva prevenció en edats primerenques.

-

Oferir una xarxa d’atenció social a les dones en situació de violència, col·laborant en la cerca d’alternatives per a que puguin recuperar la seva vida (drets laborals, polítiques de formació, suport a l’ocupació, l’habitatge i altres ajudes socials). També inclourem els serveis de protecció, informació, assessorament, acompanyament i acollida per a dones en situació de violència de gènere, els seus fills i filles.

-

Integració de la coeducació a les escoles infantils municipals. Redisseny dels espais escolars –patis, etc de gestió municipal perquè contribueixin a la coeducació i aprenentatge de nous valors.

19


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

-

-

-

Impartir tallers i plans formatius en la prevenció, orientació i erradicació de les actituds masclistes, amb especial atenció pels educadors i educadores, treballadors i treballadores socials, policia local i funcionaris municipals. Elaboració de protocol de detecció, derivació i coordinació de casos de violència masclista en coordinació amb els centres municipals (infantils, de majors, esportius…). Elaboració de protocol contra violències masclistes en locals d'oci nocturn de la ciutat. Mantenir i potenciar els espais oberts dirigits a la població jove per a la informació i formació en relacions afectives o sexuals, mètodes anticonceptius, salut sexual i reproductiva i prevenció de la violència de gènere. Instal·lació de punts d'informació itinerants per a la prevenció de les agressions i l'assetjament sexista
en les festes i esdeveniments de la ciutat. Desenvolupament d'actuacions per a l'apoderament i la reparació emocional i material de les supervivents.

20


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

IV.- CONTINUAR CONSTRUINT LA CIUTAT DEL SEGLE XXI Les ciutats han de disposar d’un projecte, amb unes directrius clares, per definir el seu propi model i per preparar el seu futur. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot (POUM) aprovat l’any 2003 amb un ampli consens polític, compleix aquesta funció: limita el creixement en extensió, resol l’encaix i la relació de la ciutat amb el seu entorn natural i amb el Parc de la Zona Volcànica i, a la vegada, articula i estructura els diferents barris de la ciutat, des del centre històric a la resta, tenint sempre present el paper del paisatge i la natura.

1.- CIUTAT SOSTENIBLE I TERRITORI A.- Les polítiques ambientals: estratègies i accions - Millorarem el nou model de recollida selectiva per facilitar el reciclatge i exigirem al Consell i a la Generalitat la construcció de la planta de triatge. - Continuarem amb les accions d’estalvi energètic i elaborarem un pla local sobre energia per la major implementació de les energies renovables amb especial atenció a la biomassa i la geotèrmia. - Contractació de subministrament d’energia elèctrica pels edificis municipals procedent, al 100%, d’energies renovables, a un millor preu (-2.3%), podent escollir consumir la produïda en el nostre entorn més proper. L’estalvi econòmic es revertiria en ajuts a les famílies que pateixin “pobresa energètica”. Estudiar el mateix amb Gas Natural. - Si governem obrirem concurs per obtenir millors preus de l’energia, amb el compromís davant el ciutadà que aquesta enregia serà procedent de fonts renovables. Millorar, mitjançant conveni, el rebut de la llum. - Seguirem aplicant el Pla Director de l’Aigua i ferem un seguiment estricte del contracte d’aigua amb Sorea per tal d’assegurar les millores necessàries que permetin augmentar l’eficiència d’aquest servei. Cal també promoure accions decidides per tal de reduir el consum d’aigua. - Estudiarem recuperar la gestió de l’aigua des de l’extracció fins a la llar. Serveis tant bàsics i tant elementals no han de ser un negoci, sinó un servei als ciutadans. L’estalvi es revertirà en abaixar el cost als més desfavorits. - Desenvoluparem el Pla Director de la xarxa de clavegueram, per tal de planificar les actuacions de manteniment i renovació que correspongui. Definint un projecte específic de separació de les aigües plovianes de les aigües fecals. - Impulsarem el Pla Director dels Espais Verds de la Ciutat d’Olot, amb especial atenció a l’arbrat per tal d’actualitzar-lo, eliminant espècies tòxiques i apostant per espécies autòctones (prèvia consulta amb els barris).

21


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

- Seguirem amb atenció la futura i paulatina implantació del cotxe elèctric a les ciutats posant les estacions de càrrega que facin falta. - Canvi de gespes de gran consum d’aigua per espècies de baix consum. - Cercarem solucions imaginatives per tenir els contenidors d’escombraries més endressats. - Impulsarem incentius per potenciar mesures de reciclatge selectiu. - Posarem en marxa mesures per incentivar les actituds sostenibles per part de la ciutadania. - Adoptarem mesures per tal de disposar d’un enllumenat suficient, i sostenible.

B.- Avançar en el model de mobilitat sostenible - Estendrem a més barris les zones 30 per tal de limitar la velocitat i millorar la seguretat i continuarem la instal·lació de passos de vianants elevats. - Elaborarem un Pla per una ciutat sense barreres urbanístiques per tal d’afavorir la mobilitat de les persones amb dificultats. - Aprovarem el Pla Director d’Itineraris per Bicicletes per tal d’afavorir l’ús de la bicicleta i continuarem estenent la xarxa de carrils- bici. - Millorar el tram de carretera que va des de la Canal fins a la Corda fent una zona amable per passejar i anar amb bicicleta. - Mantindrem l’actual servei del TPO i impulsarem la coordinació amb el Bus Transversal i la integració tarifària, reclamant ajudes pe part de la Generalitat. - Recuperar i potenciar la via verda de Cuní, millorant el traçat i recuperant els espais naturals de la zona. - Fer que la ciutat miri al riu Fluvià, fent zones de descans i una anella verda al seu entorn, promovent la realització de caminades per l’entorn, en especial pel carril bici i fent èmfasi a les físiques saludables adaptades a diferents edats. - Creació d’un Parc Forestal entre la carretera de Riudaura i el barri de Sant Roc amb la inclusió de la pista d’Atletisme per facilitar tot tipus d’esport vinculat amb la natura. Identificació de les diferents espècies de plantes, arbres i arbustos. - Fer de la carretera que va des de la Moixina fins a la l’Av. Sant Jordi en una zona de passeig, a peu i en bicicleta.

C.- Posar en valor el paisatge - Gestionarem el Pla Director del Bosc de Tosca per preservar els seus valors paisatgístics, mantenint la funció dels horts i encaixant-hi els equipaments existents o els que s’hi preveuen (nou camp de futbol de Sant Roc).

22


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

- Potenciarem el paper del Parc Nou com el gran parc central de la ciutat, ordenant les seves diferents funcions, culturals, patrimonials, lúdiques, turístiques,., a més de mantenir les característiques actuals com a jardí botànic. - Continuant amb la recuperació d’espais al costat del riu, adequarem el Parc de les Fonts per tal de disposar-hi una gran àrea d’esbarjo i lleure. - Seguirem impulsant noves zones d’horts municipals que, apart de la seva funció econòmica, siguin espais de convivència i salut. - Dotarem a la Ciutat de més espais enjardinats i crearem el Parc de les Tries, restaurarem el Parc de les Mores. - Proposarem als municipis del curs del Fluvià la creació del Consorci del Fluvià als efectes de vigilar la qualitat de l’ aigua i del manteniment del seu cabal, amb la promoció d’un us sostenible del seu entorn.

D.- La renovació de la ciutat construïda - Completarem totes les actuacions previstes pel Barri Vell en el Pla de Barris seguint el projecte de renovació i rehabilitació, actuant principalment al voltant del Carrer Sant Bernat i al Carrer Sant Miquel, entre d’altres. - Donarem un nou impuls a la rehabilitació d’edificis, buscant, en la mesura de les disponibilitats financeres, l’acord i el compromís dels propietaris. - Seguirem dinamitzant el Centre de la ciutat, col·laborant amb els privats per a la implantació de nous serveis i comerços i la millora dels existents. - Revisió de totes els voreres de la ciutat que no compleixin mínims d’amplada digne per el pas normal, de persones, cotxets, i de paviment pla. Promourem la seva pavimentació als carrers amples, i la conversió en plataforma única els carrers estrets dels interiors dels barris, començant pel de Sant Roc i Sant Pere Màrtir. En els del barri vell usarem llambordes de basalt característiques d’ aquests carrers. - Donarem a la Plaça Clarà l’ estatus de centre neuràlgic de la Ciutat, dotant-la d’una vegetació densa i frondosa, que aïlli de sorolls, i doni ombres per reposar. - Plantació d’ arbres a la cara nord del carrer Mulleres, entre la Pl. Clarà, i el Mercat, convertint-lo en un agradable passeig. - Dotarem als passos de vianants de les noves tecnologies que els donin més seguretat, i fluïdesa al trànsit.

E.- Noves actuacions urbanístiques - Crearem el Campus de les Arts i de l’Ensenyament a l’edifici municipal de Can Sacrest, com a nucli d’activitat pedagògica i cultural al centre de la Ciutat, el qual connectarà el Barri Vell amb el de Sant Miquel. Aquesta àrea urbana comprendrà:

23


#TREBALLEMAMBSENYPEROLOT

l’Escola d’Art. L’Escola d’Adults. L’Escola d’Expressió. L’Escola d’Idiomes. La Segona Biblioteca Municipal. - Desenvoluparem el PIAM al Barri de Sant Miquel i al Nucli Antic d’acord amb el projecte desenvolupat amb els veïns de la zona. - Impulsarem la dinamització de les diferents àrees d’activitat econòmica previstes en el planejament municipal. - Millorarem les infraestructures dels pavellons d’esportius: fent un edifici de serveis al “pavelló vell” i reformant el pavelló firal de donar resposta a les noves necessitats esportives i socials de de la ciutat.

F.- Les infraestructures de mobilitat i Serveis - Seguirem reclamant a la Generalitat la construcció de la variant d’Olot amb la màxima urgència. - Dignificarem les entrades a la Ciutat tant per tant per l’Avinguda Santa Coloma, com per la Rodona a fi de facilitar el trànsit de les persones i fer-les més atractives per als visitants. - Proposarem a la Generalitat la d’una nova rotonda a La Rodona per tal de facilitar una major fluidesa del trànsit i evitant les retencions en aquesta estrada de la ciutat. - Carreteres: Farem passos decidits cap a la construcció de les variants d’Olot i de Les Preses així com completar la connexió d’Olot amb l’eix del Mediterrani, l’eix dels Pirineus i l’eix del Llobregat. També fer-ne el seguiment per a garantir el millor traçat, tant pel que fa a l’impacte mediambiental com per donar unes comunicacions millors i més adequades a la ciutat d’Olot. - Ampliació de la Sala Polivalent per a cerimònies de comiat, al cementiri. - Regularem l’ us de petits vehicles elèctrics, o de pedals per les voreres (Patins, bicicletes, etc.). - Construirem noves zones d’aparcament gratuït a 5 minuts del centre a fi de dissuadir la circulació dels vehicles de combustió dins de la ciutat. - Pacificarem el trànsit per l’Avinguda de Sant Jordi per tal que recuperi el seu caràcter de carrer dels barris de Sant Cristòfol i de les Fonts. - Treballarem per impulsar el compromís de construcció de la depuradora de la Vall d’ en Bas - Les Preses, promovent un acord entre Generalitat i aquests Ajuntaments.

24

Profile for PSC Olot

PROGRAMA PSC OLOT 2019  

Un programa elaborat amb la participació d'entitats, associacions i ciutadans i ciutadanes d'Olot.

PROGRAMA PSC OLOT 2019  

Un programa elaborat amb la participació d'entitats, associacions i ciutadans i ciutadanes d'Olot.

Profile for pscolot
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded