__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PROPOSTES PELS BARRIS / BARRI VELL 1. Implementar una política d’habitatge que implica: la rehabilitació o l’enderrocament i posterior construcció d’edificis per fer habitatge social. 2. La potenciació del comerç de proximitat. 3. La dotació de nous recursos culturals i educatius: Campus de les Arts i dels Ensenyaments a Can Sacrest. 4. Incrementar la presència de la policia municipal als punts més conflictius i on es puguin cometre actes de violència. 5. Potenciar el turisme familiar, en especial el dedicat al Museu, la història, l’arquitectura modernista i la restauració olotina. 6. El suport de les entitats ciutadanes del barri. 7. Potenciarem el Consell de Barri com a organisme de col·laboració activa entre les entitats del barri. 8. Crear nous espais a la zona adjacent amb el Fluvià mitjançant el Programa d’Actuació de L’Anella Verda d’Olot.

BONAVISTA 1. Reurbanitzar els carrers del barri amb un traçat que afavoreixi als vianants. 2. Millorar la qualitat dels espais verds amb el manteniment i creació de noves rutes de passejades, mantenir la neteja i la protecció dels espais i zones verdes. 3. Potenciar els usos del Casal del Barri amb la col·laboració de l’Associació de Veïns. 4. Donar suport a l’Associació de Veïns, en especial amb programes formatius per a la gent del barri. 5. Incrementar la presència de la policia municipal.

LA CAIXA 1. Recuperar els espais verds i potenciar-ho més per aconseguir una ciutat més verd. 2. Potenciar l’atractiu del riu mitjançant l’adequació d’espais verds, zones d’esbarjo i d’altres, dins del Programa d’Actuació de l’Anella Verda del Fluvià.


3. Donar suport l’Associació de Veïns del barri, en especial amb programes destinats al gaudi de la mainada i del jovent. 4. Incrementar la presència de la policia municipal.

DESEMPARATS 1. Protegir els espais verds, en especial a la zona de la Muntanya Pelada. 2. Urbanitzar el Passeig de Sant Roc i la zona adjacent al riu dins del Programa d’Actuació de l’Anella Verda d’Olot. 3. Reurbanitzar el Passeig dels Desemparats amb un traçat adreçat a la passejada. 4. Protegir els horts familiars a fi d’evitar el “barraquisme”. 5. Potenciar els usos dels jardins dedicats a l’Ernest Lluch. 6. Donar suport a les entitats del barri, en especial l’Associació de Veïns.

LES FONTS 7. Pacificar el trànsit per l’Avinguda de Sant Jordi i treballar perquè es comporti com un carrer i no com a un vial. 8. Eixamplar les voreres de l’Avinguda Sant Jordi i potenciar els espais verds. 9. Potenciar l’espai adjacent al riu amb noves zones d’esbarjo, rutes de passejada, i zones verds protegides mitjançant el Programa d’Actuació de l’Anella Verda d’Olot. 10. Donar suport a les entitats del barri, en especial l’Associació de Veïns. 11. Pacificar el trànsit per les zones interiors del barri.

EL MORROT 1. Millorar el Vial Intervolcànic. 2. Arranjar la qualitat dels espais verds. 3. Potenciar el turisme familiar respectant en tot moment la sostenibilitat del Montsacopa i els espais naturals. 4. Protegir els horts familiars evitant en tot moment el “barraquisme”. 5. Recolzar l’Associació de Veïns, en especial en les seves activitats dedicades a la gent del barri.


PLA DE DALT/ LES PLANOTES I EL XIPRER/ PISOS GARROTXA 1. Arranjar la qualitat dels espais verds. 2. Elaborar un pla de reurbanització interna dels carrers de les Planotes i el Xiprer. 3. Millorar el servei de transport públic amb el centre de la ciutat. 4. Donar suport a les entitats ciutadanes, impulsant activitats adreçades al jovent, cercant la complicitat dels centres educatius de la zona. 5. Impedir que el futur traçat de la Variant afecti la qualitat de vida dels habitants d’aquests barris.

SANT CRISTÒFOR 1. Potenciar l’espai adjacent al riu amb noves zones d’esbarjo, rutes de passejada, etc. mitjançant el Programa d’Actuació de l’Anella Verda d’Olot. 2. Impulsar un programa de rehabilitació de les zones amb habitatge degradat del barri. 3. Estudiar un nou ús públic de Can Jombi. 4. Incrementar la presència de la policia municipal. 5. Donar suport les activitats ciutadanes de l’Associació de Veïns.

SANT FRANCESC 1. Preservar i millorar les rutes de passejada pel Montsacopa. 2. Preservar la sostenibilitat del Montsacopa mitjançant la prohibició de la circulació de 3. vehicles. 4. Treballar per la municipalització de la propietat de l’ermita als efectes de creació d’un centre de visitants del Volcà Sant Francesc. 5. Donar suport les entitats del barri, en especial l’Associació de Veïns. 6. Increment de la presència policial cercant la col·laboració ciutadana als efectes de preservar la convivència al barri. 7. Protegir els horts familiars evitant en tot moment el “barraquisme”.


SANT MIQUEL - LES TRIES 1. Potenciar la llar d’infants del barri i millorar les seves instal·lacions. 2. Incrementar els equipaments esportius del barri i aprofitar la zona propera al Consum on hi ha fàbriques tancades i espais en desús. 3. Fer seguiment del compromís del Govern d’ampliar el CAP Nord de Sant Miquel. 4. Donar suport les entitats ciutadanes del barri. 5. Donar suport al Consell de Barri, com a organisme de col·laboració de les entitats del barri. 6. Col·laborar amb l’Associació de Veïns en la dinamització del Casal del Barri. 7. Millorar els camins i rutes de l’entorn del Sant Francesc i la Garrinada. 8. Urbanitzar la zona de la Rodona. 9. Crear el Parc de les Tries. 10. Potenciar l’espai pròxim al riu amb noves zones d’esbarjo, rutes de passejada, etc., mitjançant el Programa d’Actuació de l’Anella Verda del Fluvià. 11. Increment de la presència policial cercant la col·laboració ciutadana als efectes de preservar la convivència al barri.

SANT ROC 1. Reurbanitzar els carrers del nucli antic del barri amb una nova pavimentació. 2. Reurbanitzar els carrers La Bisbal i Ribes de Fresser. 3. Donar suport a les entitats del barri: Casa Cultural d’Andalusia, C.F. Sant Roc, Grup d’Esplai i Gos de Sant Roc. 4. Donar suport a l’Associació de Veïns, en especial en la dinamització del Casal de Barri. 5. Potenciar el Consell de Barri com a organisme de col·laboració de les entitats del barri. 6. Millorar l’espai pròxim al riu amb noves zones d’esbarjo, la senyalització i manteniment de la ruta de les Fonts, fins a El Collell, dins del Programa d’Actuació de l’Anella Verda del Fluvià. 7. Cercar vies de finançament exterior per proporcionar aigua pel rec dels horts situats al Parc de Pedratosca. 8. Millorar el servei del bus urbà. 9. Incrementar l’arbrat del Parc del Malatosquer i estudiar la segona part de l’Skatepark.


10. Millorar la zona infantil de la Plaça Picasso. 11. Increment de la presència policial cercant la col·laboració ciutadana als efectes de preservar la convivència al barri.

VOTA PSC OLOT /

Profile for PSC Olot

PROGRAMA PER BARRIS  

PROGRAMA PER BARRIS  

Profile for pscolot
Advertisement