Page 1


E2

Bovenste rij v.l.n.r.Wim-Stijn-Jelle-Jens-Sarie-Frank. Onderste rij v.l.n.r. Bram-Bas-Koen-Dilinio-Giel. Onze doelstelling is, om met ons team veel plezier te hebben aan het spelletje dat voetbal heet. Om voor elkaar te werken en altijd als team te spelen. Niemand uitgezonderd. En tot op heden lijkt dat ook te lukken. We hebben in de voorbereiding 4x met elkaar gespeeld en er staat nu al een ploeg die dat redelijk kan. De E2 bestaat uit 3 spelers uit de E4 en 5 spelers uit de F1 van het vorige seizoen. Koen is onze zeer betrouwbare sluitpost en dus keeper. Hij gooit zich zonder angst voor de voeten van de tegenstander. De achterhoede: Op links staat Jelle, op rechts staat Jens en daar achter als een slot op de deurStijn. Middenveld: Op links staat Giel en op rechts Bas. De voorhoede: Bram en Dilinio. Onze competitiestart was buitengewoon geslaagd. De vele trainingen van Sarie en Frank beginnen zich uit te betalen. Er werd erg goed de vrije man gezocht en de tegenstander had geen kans om rustig aan de bal te komen. Er zat meteen een speler van Gestel op zijn huid. De uiteindelijke uitslag was 10 – 3 in ons voordeel: 5 goals van Bram, 4 van Giel en 1 van Dilinio. Een mooi succes voor het hele team. Dit kostte ons als trainers een extra zakje chips voor het hele team, want worden er meer dan 10 goals gemaakt, dan wordt er chips getrakteerd. Meer dan 20 goals, dan moet de frietpan uit de kast komen. Dit hebben we de voetballers beloofd. Laten we hopen dat het team E2 op deze voet verder gaat in de competitie met een leuk en plezierig seizoen. Heel veel voetbal groetjes van Stijn-Jelle-Jens-Bram-Bas-Koen-Dilinio-Koen (Sarie, Frank en Wim)


Aan: Alle leden van de R.K.V.V. Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel, 18 september 2011

Onderwerp:Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering). Geacht lid van R.K.V.V. Sint-Michielsgestel, Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) van R.K.V.V. Sint-Michielsgestel, welke zal worden gehouden op maandag 12 november 2012 om 20.00 uur in de kantine van ons sportpark "Zegenwerp". De agenda is als volgt: 1. Opening door de voorzitter. 2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2011. 3. Jaarverslag senioren. 4. Jaarverslag junioren- en pupillen. 5. Jaarverslag supportersclub Victoria. 6. Financieel jaarverslag. 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 8. Vaststellen van de begroting 2012-2013. 9. Mededelingen. 10. Verkiezing bestuursleden. Conform de reglementen zijn dit jaar de bestuursleden Henri Verhagen en Peter Schellekens aftredend. Henri Verhagen stelt zich niet herkiesbaar. Vanuit de leden kunnen kandidaat bestuursleden zich tot 48 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering aanmelden voor een bestuursfunctie, mits er per kandidaat minimaal 10 van onze leden het voorstel ondersteunen met hun naam en handtekening. 11. Rondvraag. (schriftelijk) Pauze 12. Sluiting.

Namens het bestuur van R.K.V.V. Sint-Michielsgestel, - secretaris - Frenk van Wordragen tel. 073-5515148 (email: F.C.v.Wordragen@hetnet.nl) Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. De notulen van de vorige jaarvergadering liggen een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ter inzage in de kantine.


De B1 in nieuwe shirts. Met dank aan schildersbedrijf ADV uit Schijndel.


BALLEN GEZOCHT ?! Toen we vorig jaar op zoek waren naar kandidaten voor clubscheidsrechter startten we die werving met “scheidsrechter gezocht�. Die oproep leidde tot een mooi resultaat, nu de hoop dat bovenstaande oproep ook tot een goed resultaat leidt. Wat speelt? Afgelopen maanden hebben we na trainingen en zeker ook na wedstrijden geregeld te maken met het gemis van ballen. Als vanzelfsprekend kunnen er bij trainingen en evengoed ook bij wedstrijden ballen buiten het veld of buiten de omheining terecht komen. Het team dat met de training of met de wedstrijd bezig is, is verantwoordelijk voor het materiaal dat ze in gebruik hebben, en zal er dus alles aan moeten doen om met hetzelfde materiaal weer terug te keren als zij bij aanvang mee hebben genomen. Wanneer er tijdens een wedstrijd, en dat geldt voor jong en voor oud, voor dames en voor heren, voor selectie en voor lagere teams, een bal over de omheining verdwijnt is het aan de leiding om direct een wisselspeler of iemand anders die op de bank zit aan te wijzen, die er voor zorg draagt dat die bal gehaald wordt. Dan beperken we in elk geval het risico van verlies (wedstrijdballen zijn duur !!). Het zijn immers vreemde situaties, zoals laatst, dat een scheidsrechter een bal moet gaan zoeken.


Vrijwilligersbeleid (Door Sjaak Thijssen) In eerdere Nieuwsbrieven zijn jullie geïnformeerd over verschillende activiteiten vanuit het vrijwilligersbeleid. Er is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan wat je kunt noemen “de eest urgente” zaken binnen de vereniging, zoals het scheidsrechterstekort daar een voorbeeld van is. Of liever was, want er zijn intussen een tiental clubscheidsrechters bij gekomen na de cursus die in mei van dit jaar is afgerond. En het blijkt zijn vruchten af te werpen, want op sommige zondagen hebben we wel 7 eigen clubscheidsrechters nodig. Een van die clubscheidsrechters is intussen als vaste assistent scheidsrechter aan het tweede elftal gekoppeld: Luuk, succes met deze mooie taak! De bezetting van onze sponsorcommissie was een ander punt van aandacht: daar hebben we Johan en Dirk-Jan bereid gevonden mede hun schouders onder te willen zetten, hen beiden wensen we succes met de activiteiten die daarbij behoren. Naast de urgente zaken hebben we ook een start gemaakt met maatschappelijke stages, waarover ook al eerder is bericht. Die start is in de tweede helft van afgelopen seizoen gemaakt. Intussen hebben we in het nieuwe seizoen daar gelukkig mee door kunnen gaan: er zijn al een 8-tal stagiaires gestart met activiteiten bij de jongste pupillen, en er staan er zeker nog een 4-tal te wachten om ook een start te kunnen maken. Zij kunnen op verschillende momenten worden ingezet, waaronder ook bij grotere activiteiten als het kerst-toernooi, paas-activiteit of het Fried Timmermanstoernooi. En wellicht dienen zich nog meer spelers aan die de maatschappelijke stage bij onze club willen doen. Met de start van het nieuwe seizoen, de wedstrijden zijn in september weer begonnen, na de voorbereidingsperiode die voor sommigen al in juni startte, komen we altijd weer een aantal bezettingsproblemen tegen. Bezetting voor wat betreft de invulling van leiders en trainers op alle teams. Gelukkig zijn we zover dat nu voor alle teams de bezetting ingevuld is, opnieuw zijn zeer vele vrijwilligers weer bereid gevonden om alle teams, jong en oud, dames en heren, te trainen, te coachen en te begeleiden. Geweldig, dat jullie dat allemaal willen en kunnen doen. Vervolgens zijn er dan voor de commissie vrijwilligersbeleid weer een aantal andere punten die aandacht behoeven: binnen de vereniging is jaren lang een activiteitencommissie werkzaam geweest die tijdig heeft aangegeven het stokje een keer over te willen dragen. Een woord van dank aan deze groep is meer dan op zijn plaats, dank voor al die jaren fanatiek en met verve de organisatie van vele feestelijke avonden op zich te nemen! Chapeau!! We willen als vereniging natuurlijk naast de wekelijkse voetbalmomenten door blijven gaan met mooie feestavonden en andere leuke activiteiten, zoals de play-back-show (of misschien beter de revue-avond), kien-avonden en het après-ski-feest en zullen daar verschillende teams voor gaan benaderen daarin iets te willen betekenen. Ook zijn er een aantal mensen, nog veelal achter de schermen, bezig om de organisatie van onze vereniging door te lichten, met het doel een aantal zaken nog beter te kunnen gaan doen dan nu al gebeurt. Zo is met het bestuur de afspraak gemaakt om met name de Technische Commissie binnen de vereniging extra aandacht te geven, om het voetbaltechnisch aspect nog meer te gaan benadrukken. We zijn ten slotte niet voor niets een voetbalvereniging. Dat zal voornamelijk in organisatorische zin voor de jeugdafdeling wel wat gevolgen kunnen hebben, waar jeugdspelers niet direct iets van zullen merken maar uiteindelijk wel de voordelen van kunnen ervaren. Vanuit de Commissie Vrijwilligersbeleid wens ik jullie, spelers, trainers, coaches, leiders en alle vrijwilligers mede namens Pieter en Thieu een mooi verloop van dit seizoen toe met veel sportplezier.


Zorg dat je er bij bent !


Aan iedereen wordt gedacht! Dat was het eerste wat in me op kwam toen ik deze Nieuwsbrief weer aan het knippen, plakken en in elkaar aan het zetten was. Van pupillen tot aan de senioren, voor ieder wat wils. Met een paar heel leuke feestjes gaan jullie het jaar uit. Geweldig! Met alle complimenten voor de organiserende vrijwilligers. Zorg dat jer bij bent. Teamgeest onstaat niet alleen tijdens de trainingen en wedstrijden, maar zeker ook buiten voetbalverpichtingen.

BELANGRIJK!!! Op maandag 22 oktober en maandag 5 november staat de herhalingscursus "reanimatie en AED herhalingscursus" ingepland.

Is er iets belangrijks, iets vervelends of iets leuks mede te delen? Heb je foto's die je graag aan andere wilt laten zien? Wil je iets kwijt aan de lezers van de Nieuwsbrief? Stuur het dan op naar nieuwsredactie.rkvvsmg@home.nl en wij plaatsen het in de eerstvolgende Nieuwsbrief. Doen hoor!!!

Nieuwsbrief RKVV Sint Michielsgestel Oktober 2012  
Nieuwsbrief RKVV Sint Michielsgestel Oktober 2012  

Nieuwsbrief_RKVV_Sint-Michielsgestel_Oktober_2012

Advertisement