Page 1

PROPOSTA MODI F I CACIO PRESSUPOSTARIA AMB DISPOSICIO DE PARTIDES SUPLEMENTADES AMB EL SUPERAVI T EXERCICI 2011 – 556.711,85 – EN EL PLE DE 29 D’ABRIL DE 2012.

Jaque en el passat Ple de 29 d’Abril, Govern Municipal i Grup Socialista a Calonge-Sant Antoni, varem acordar establir negociacions a fi efecte que el superàvit de l’exercici 2011 no fos destinat a reducció de deute en virtut del Real Decret aprovat per el govern central, i aquest es destinés a oferir serveis als ciutadans, presentem la següent proposta que un cop debatuda podés ser aprovada en el Ple ordinari de Juliol de 2012.

Nom partida

Nº partida

Concepte

Quantitat Ajuts Llibres de Text

03 320 48001

Dotar

Subvencions Entitats culturals

03 334 48100

Incrementar

5.000€

Subvencions Entitats Esportives

08 341 48400

Incrementar

20.000€

Subvencions Joventut

03 339 48600

Incrementar

10.000€

Subvenció Casalsd’Avis

07 231 48500

Incrementar

3.000€

Ajuts Socials

07 231 48200

Incrementar

20.000€

Aportació Llars d’Infants Casal d’Estiu

Incrementar Incrementar

Servei Psicòleg Serveis Socials

Dotar

Espai Jove a Sant Antoni

Dotar

17.000€

40.000€ 20.000€ 5.000€ 10.000€ = 150.000€


Vies i Espais Públics

02 158 21000

Reduir

30.000€

Serveis Jurídics

09 920 22604

Reduir

50.000€

DespesesDiverses Serveis Grls.

01 920 22699

Reduir

30.000€

Contractes Prestació Serveis

01 920 22799

Reduir

30.000€

Material tècnic oficines

01 920 22000

Reduir

10.000€= 150.000€

Proposem tota

una

altre

sèrie

d’iniciatives

per

ser discutides ,

consensuades i dotades a fi efecte d’afegir- les a la relació que precedeix: Ajudes temporals i puntuals a Famílies amb tots els membres a l’atur. Estudiar i aprofundir en el descompte a famílies en concepte d’ IBI. Transport Públic escolar municipal en desplaçaments entre escoles de primària. Censar persones grans/soles/sense ajuda familiar per establir seguiment telefònic presencial per part de la P.M. Cursos d’Anglès, francès alemany i holandès a tots els joves aturats apuntats a la borsa de treball. Endegar cursos de Català i cultura local a les famílies nouvingudes. Establir convenis amb Palamós per els visitants de creuers, desenvolupant rutes enològiques, gastronòmiques i de coneixement de l’entorn. Esperem poder discutir i negociar aquesta proposta a fons, i arribar al consens mes ampli possible. Manifestem també que per el nostre grup hi ha partides prioritàries e irrenunciables, que esperem ho siguin també per les forces de govern.

GRUP MUNIC I PAL PSC A CALONGE –SANT ANTONI.

Moció Superàvit 2011  
Moció Superàvit 2011  

Moció Superàvit 2011