Page 1

Prioritat: “Les Persones”

Segons la meva percepció i després d’assistir com Regidora del PSC Calonge Sant Antoni a cinc plens, és que aquest equip de govern no li preocupa gaire l’atur del municipi (més de 800 persones), les famílies que hauran d’abandonar la vivenda el 2012, els nens que han perdut privilegis a l’hora de fer activitats escolars i extraescolars, els avis desvalguts per la seva avançada edat i el suport a els calongins i calongines que ara, mes que mai, necessiten polítiques per a les persones.

Cap on aniran les retallades en el proper pressupost 2012? Es tindran en compte les persones en el proper pressupost 2012? Tanmateix tampoc es parla de l’endeutament que té en aquest moments l’Ajuntament de Calonge, que segons dades publicades el passat 20 de Novembre per el diari El Punt, som el vuitè municipi gironí en deute per habitant – 1.524 euros- i una deute total de prop de més de 16 milions d'euros.

Jo trobo que es preocupant que en els plens s’aprovin temes per una majoria de 10 vots a favor ( CIU-ERC-PP) i 7 en contra, com el sou desorbitat de l’alcalde i el que cobraran per assistència a la Junta de Govern Local els regidors del govern, juntes setmanals a 356 euros/setmana per barba i NO es parli de problemes reals de les persones.


Prioritat:“Les Persones” Tot i tantes reunions on NO es parla on pensa invertir aquest govern la major recaptació per la puja d’impostos que patirem aquest 2012. Impostos que pugen per augments no progressiu en els impostos directes municipals i la dràstica reducció de subvencions de manera proporcional a entitats que, al final, afecten les butxaques de tots els ciutadans de maneres diferents. Es a dir, molta reunió per pujar impostos a tothom sense discriminar situacions econòmiques i situacions personals, augment d'impostos de forma directa e indirecta per augmentar el cost de l'equip de govern. Parlar de les persones, pel govern, NO es prioritari. L'alcalde vol crear una comissió per millorar i desenvolupar l’economia municipal, comissió que estarà integrada per representants de diferents àmbits econòmics i polítics. Entenem que un d’ells en representació de l’oposició. A pregunta del nostre grup si els membres d’aquesta comissió cobrarien per la seva assistència, no vam rebre confirmació negativa per part de l'alcalde. Si es cobrant el PSC Calonge Sant Antoni no anirà en cas de ser convidat. Entenem que si no es cobrant, l'alcalde NO les convocarà. Ja sabem que els ajuntaments de l’Estat tenen més o menys una situació difícil i complicada, però m’agradaria veure que el nostre s’impliqués més en les necessitats dels ciutadans, perquè en definitiva l’alcalde i els regidors estan a l’ajuntament, per fer servei a les persones ,encara que no estigui en el seu ADN.

ImmaSanchez-peralespersones  
ImmaSanchez-peralespersones  

Cop d'ull del tracte de l'actual govern municipal envers la situació econòmica local.