Page 1

El Sociata Butlletí informatiu dels socialistes de Calonge i Sant Antoni. Febrer 2012

El PSC Calonge – Sant Antoni denuncia la falta de respecte del Govern de CiU i ERC a les persones en el desenvolupament del Pressupost 2012 L’agrupació local del PSC de Calonge Sant Antoni vol denunciar la falta de respecte de l’equip de Govern, i de l’alcalde Senyor Jordi Soler, als ciutadans de Calonge i Sant Antoni en el desenvolupament dels pressupostos 2012, que es va fer públic en el ple extraordinari del dia 21 de desembre passat. En el capítol d’ingressos destaquem les següents partides: • Un augment de més de 500.000 Euros en l’IBI fruit de l’augment del 3,5 % d’aquest impost. • Una puja de 960.000 euros en préstecs que es faran servir, principalment, per pagar el segon termini del Casal d’avis de Calonge i l’augment de devolució del crèdit de 400.000 euros. Aquest any 2012 els interessos i les amortitzacions superen el 1.200.000 euros. En el capítol de despeses es fa imprescindible mencionar les retallades en les següents àrees: • Les Activitats Esportives han disminuït d’un 21% i s’han de sumar a la retallada del 19% de les subvencions a les entitats esportives. • Augmenten d’un 12% les activitats en Serveis Socials. L’augment dinerari per persona aturada al municipi augmenta només en 10 euros l’any per aturat. • La disminució en les activitats de Promoció Comerç i Estiu Actiu és d’un 30%

Visita la nostra web Peralespersones.com i podràs veure el videoblog gravat per el portaveu Antoni Esteve i Tauler i la Regidora Imma Sanchez sobre l´Urbanització Mas Pere

• Es cancel·len les ajudes per als llibres de text dels alumnes de les escoles per un import de 16.500 Euros. Aquesta ajuda va ser instaurada pel PSC Calonge Sant Antoni l´any 1988. Pel portaveu del PSC Calonge Sant Antoni, Antoni Esteve, aquest pressupost no té ni cap ni peus: «Augmentem la càrrega impositiva als nostres ciutadans de manera directa (IBI) i també indirecta amb menys subvencions; augmentem les necessitats de liquiditat per fer el segon pagament del casal d’avis (antic Can Xicu) de prop de 800.000 euros; redueixen la Promoció Econòmica i Turística del municipi; cancel·len ajuts a famílies i augmentem Serveis Socials en 10 euros per persona aturada a l’any!» Des de l’agrupació del PSC Calonge i Sant Antoni no podem, de cap de les maneres, donar suport a un pressupost tan poc realista amb la conjuntura actual i tan lluny dels problemes reals dels ciutadans de Calonge i Sant Antoni. El PSC Calonge Sant Antoni va proposar al senyor Alcalde la cancel·lació de les hores extres, i l’eliminació dels horaris ampliats que, juntament a una retallada dels sous de l’equip de govern, suposaria un estalvi de prop de 300.000 Euros. Aquests 300.000 euros es podrien destinar directament a activitats per a les persones. El nostre alcalde Senyor Jordi Soler no va agafar el prec. Una llàstima.

Fes- te Fan de la nostra Fanpage de Facebook


El Sociata

Detall ingressos Pressupost 2012

Durant els últims dies, l’Alcalde, el senyor Jordi Soler, i el seu equip de govern, s’han encarregat de fer públics de manera interessada en benefici de CiU i ERC, els missatges referits als pressupostos del 2012. En els gràfics que publiquem en aquesta mateixa pàgina, es pot veure com l’augment de 777.000 euros del Pressupost d’ingressos, correspon a la pujada d’impostos que repercutirà en els ciutadans. Al mateix temps, el deute del consistori quedarà en 960.000 de resultes d’un crèdit que l’equip de govern té previst de demanar i que hauran de pagar tots els calongins i calongines.

Que no t’enganyin !!!!! La pressió impositiva per a tots els ciutadans augmenta d’un 6.07% respecte el 2011, el deute públic per ciutadà s’enfila fins als 1.415 euros per ciutadà i la despesa social puja 10 euros per ciutadà.

El pressupost que dóna l’esquena a Les Persones. Detall despeses Pressupost 2012 L’augment del pressupost de despeses de 1.457.000 euros principalment va dirigit a l’adquisició de Patrimoni amb el segon pagament del Casal d´Avis de Calonge (antic Can Xicu) per 800.000 eur , l’augment d’interessos del deute en 110.000 i l’augment de les despeses de personal en 120.000 euros i l’amortització financera de deute. Es important declarar que en el capítol de despeses es produeixen una sèrie de disminucions significatives que afecten directament a les butxaques del ciutadans i ciutadanes de Calonge i Sant Antoni com: • Activitats Esportives ha disminuït en un 21%, a sumar a la retallada en subvencions a entitats esportives del 19 % • Augmenten en un 12% les activitats en Serveis Socials. L’augment dinerari per persona aturada al municipi augmenta en 10 Euros/any per aturat. • Disminució activitats Promoció Comerç i Estiu Actiu en 30% • Cancel·lació de les ajudes a subvenció de llibres de text alumnes escoles per un import de 16.500 Euros. • Aquesta ajuda va ser instaurada pel PSC Calonge Sant Antoni l´any 1988.

Partit dels Socialistes de Catalunya Agrupació Calonge – Sant Antoni

Tel. 671 516 813

calonge@socialistes.cat - calonge.socialistes.cat

El Sociata - Gener 2012  

Informatiu El Sociata Gener 2012 - Calonge Sant Antoni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you