Page 1

El sociata Butlletí informatiu dels socialistes de Calonge i Sant Antoni.

Abril 2011

Aquesta primavera tindrem eleccions municipals concretament el dia 22 de Maig de 2011, això vol dir que els ciutadans de Calonge i Sant Antoni, tindran l’oportunitat de poder escollir els seus representants, per quatre anys mes. En el nostre municipi s’escolliran disset regidors, enfront dels tretze actuals, en motiu d’haver superat els 10.000 habitants. Quan arribi la comtessa electoral, sabrem les candidatures que concorren a les eleccions encara que si no canvia l’ambient en el municipi, i per el que hem vist les dues últimes vegades, podem esperar un nombre elevat de candidatures. El grup municipal a Calonge i Sant Antoni del PSC, en una reunió de l’assemblea local celebrada el passat dia 13 de setembre de 2010, va procedir a l’elecció del candidat a encapçalar el projecte socialista per els propers quatre anys, i vaig ésser escollir per dur endavant aquesta tasca. Malgrat els tristos esdeveniments ocorreguts en aquesta legislatura que acaba, (moció de censura), els companys m’han encoratjat a tirar endavant aquest nou projecte, tot esperant no es repeteixi la desagradables situació viscuda, la d’haver portat una traïdora a les nostres filles. No seria bo per el nostre grup, però tampoc per el municipi haver d’afegir nous trànsfugues a la ja llarga llista existent. Segurament ja estareu assabentats de la noticia, quant llegiu el nostre butlletí “El Sociata”, però crec que aquest es el mitjà on hem d donar oficialitat d’aquest fet. Molts ciutadans/es del poble ja hem coneixeu per aquells que no es així, hem poso a la vostra disposició per qualsevol inquietud, dubte o aclariment, i us convido a fer-me preguntes que creieu-ho oportunes quan hem trobeu per el poble, o bé us podeu dirigir a mi, a traves del correu: socialistescalonge@hotmail.com. Esperem que quan puguem donar a conèixer quin es el nostre projecte de futur, feina que ja hem endegat, i on us podeu afegir amb el procés participatiu que hem posat en marxa, podrem gaudir de la vostra confiança majoritàriament, fet que ajudaria a desterrat el transfuguisme i la corrupció del nostre poble.


el sociata

2 Ja som al Facebook!! Si voleu fer consultes i preguntes al nostra candidat Antoni Esteve o al grup municipal, ja ho podeu fer des del Facebook.

Polítics de dues classes

les persones i hem tingut el seny suficient per mantenir-nos tranquils i intentar portar les

En el darrer butlletí municipal CiU afirmava

coses per camins correctes. Hi ha polítics que

que hi ha polítics de dues classes i venien a dir

hem demanat auditories que ens afectaven a

que ells fan coses i els altres no.

nosaltres mateixos i n’hi ha ( CiU, ERC i

Nosaltres estem d’acord en que en aquest

trànsfugues) que no ho han volgut perquè són

ajuntament hi ha polítics de dues classes: Uns,

conscients de les seves malifetes.

l’equip de govern, que adjudiquen obres a

Per tant no ens vulguin donar lliçons i si ho

parents i amics, creuen que el que importa és

volen fer els emplacem a demanar ara mateix

col·locar

l’auditoria

molt

ciment,

comprar

locals

a

dels

últims

fires i congressos o a comprar palmeres amb

moment no van acceptar i aclarirem si les

despeses pagades, fan crèdits de 17000 euros

obres

sense papers, pacten amb trànsfugues, han

correctament, si la passera del Mas Ambrós es

d’anar a declarar davant el jutge, diuen que

va gestionar amb tota legalitat, si es podrà

són víctimes d’escoltes il·legals, agressions

pagar el que falta de la compra del casal

etc.... I diuen que amb ells tot és transparent i

d’avis, perquè no s’han portat a terme les

que Calonge està tranquil!!!

obres de Mas Pere que tant reclamava la

N’hi ha d’altres que hem estat calumniats i

trànsfuga, si era necessari anar un grup de

censurats sense que la fiscalia hagi apreciat la

persones d’excursió a comprar palmeres a una

comissió de cap delicte, hem estat traïts per

altra comunitat autònoma etc, etc....

trànsfugues sense vergonya que han regirat la

veure si l’equip de l’Antoni Esteve va cometre

voluntat del poble i que no creiem que només

els

ho hagin fet pels més de 1600 euros que

efectivament hi ha polítics de dues classes.

cobren cada mes, hem volgut donar prioritat a

mateixos

d’avis

errors

i

que es

en

van

el

de

l’ajuntament

casal

Calonge

anys

sobrepreu, recomprar naus industrials, anar a

del

de

cinc

seu

adjudicar

Podrem

comprovarem

que


el sociata

3

Ús o abús: la perversa relació d’ingressos i despeses a l’Ajuntament de Calonge El passat Dijous 16 de Desembre es va aprovar al Ple de l’ajuntament el Pressupost de l’exercici 2011. La mateixa definició de pressupostos anuals implica que aquests han d’estar igualats i quadrats, es a dir, que les despeses han de ser matemàticament iguals que els ingressos. Tots els ciutadans esperem dels nostres governants no tan sols que quadrin els comptes si no que la relació dels ingressos i les despeses tinguin cert sentit comú amb les necessitats del poble. Aquesta correlació vindria explicada per un bon ús dels ingressos (impostos, taxes, etc.) i, correlativament, en un no abús de les despeses. Des de el Grup volem explicar com aquesta correlació pot arribar a ser perversa si es governa donant l’esquena a les necessitats dels calongins. Es evident que els ingressos del Ajuntament han disminuït força degut a la baixada de la recaptació, principalment de llicencies d’obres, i s’han de “quadrar” els números per no generar dèficit pressupostari. Una de les partides que han incrementat en els últims 3 anys es la partida de Multes i Sancions. El número de denúncies ha passat de 2.663 a l’any 2008 a 3.768 denúncies a l’any 2009 Això evidentment té una relació directa amb els ingressos. Si veieu el gràfic, aquest tipus d´ ingressos s’han multiplicat per més de 5 des del 2007. En 7 mesos de l’any 2010 els drets reconeguts van ser de 322.000 €, 3 vegades superiors a tot l’any 2007!!!! A l’any 2009 l’augment ha estat del 41% en denúncies i un 250 % en euros. Tant hem empitjorat els calongins amb un any!!!! També sembla evident que les despeses corrents com, per exemple de dietes pels càrrecs públics i l’assistència a Fires i Congressos, hauria de ser correlatives als ingressos. Si veieu al gràfic adjunt aquestes despeses han passat de 19.654 € al 2008 a 41.802 € al 2009, es a dir, més del doble. Les despeses del govern per assistència a Fires i Congressos entre el 2008 i 2009 haurien de tenir com primer objectiu la Promoció Econòmica i Turística del poble i no la visita a vivers, visita a veure mobiliari urbà, fires d’urbanisme, etc. Quin es el benefici de viatjar a visitar vivers i mobiliari urbà a Elx, Granada i Valladolid i gastar-se més de 8.000 € en aquests viatges?? El 2008 i el 2009 les despeses dels regidors en Fires i Congressos de Promoció Econòmica i Turística del poble ha estat de 0 € en contraprestació dels mes de 8.000 per triar plantes i mobiliari. No volem saber quan han costat aquestes plantes ni aquests mobles, ni tampoc on són, suposem i esperem que al Parc de l’àvia Jovita o la zona verda del PAE no deuen estar!!! Hem de felicitar a l’Ajuntament perquè la correlació entre els ingressos i les despeses funciona, els ingressos incrementen en la mateixa mesura que les despeses. La pregunta que ens fem es si aquesta correlació es perversa o es fa un bon ús del nostres impostos amb un no abús de les despeses. Deixem al vostre criteri si penseu que això es un bon ús o un abús.


el sociata

Contraportada

UN PROCÉS PARTICIPATIU PIONER I MOLT FRUCTÍFER! El PSC de Calonge – Sant Antoni inicia un procés participatiu, pioner al municipi, per elaborar el programa electoral de les properes eleccions de la vila on convida al ciutadà a explicar quins son els punts que creuen necessaris reformar i quines propostes farien als seus representants polítics. Els objectius d’aquesta iniciativa són: - Millorar la relació entre la classe política i la ciutadania - Prendre nota i actuar respecte a les preocupacions de tots els ciutadans - Obrir el programa electoral a tothom per trobar les millors solucions, - Participar en les inquietuds de les calongines i calongins respecte els temes diaris del poble - Poder realitzar un programa electoral eficaç, que actuí sobre aquells punts que preocupen de debò - Ser transparents en les propostes que el grup socialista planifica per la propera legislatura - Valorar els temes que generin controvèrsia de l’actual govern municipal. Aquest procés l’iniciem degut a la poca relació que existeix actualment entre la classe dirigent i la ciutadania, des del PSC Calonge –Sant Antoni s’ha cregut convenient establir una relació molt més propera i adequada per a la resolució dels petits o grans inconvenients que els calongins i calongines troben actualment a la seva vila Aquesta proposta no respon a un acte merament electoralista sinó que pretén oferir un servei de interrelació en els quatre blocs oberts i transversals, que composen aquest procés participatiu per a que el ciutadà pugui transmetre les seves inquietuds i preocupacions Els diferents mòduls de consulta són els següents: o o o o

Economia i comerç Societat i família Gent gran i joventut Conviure a Calonge

Els actes tenen lloc al Teatre Mundet de Sant Antoni de Calonge i a l’aula del Carrer Càcul de Calonge.

RECORDA! QUEDEN POQUES SETMANES PER DECIDIR EL FUTUR DE CALONGE I SANT ANTONI...

Partit dels Socialistes de Catalunya Agrupació Calonge – Sant Antoni 671 516 813 – socialistescalonge@hotmail.com

elsociata04-11  
elsociata04-11  

Butlletí informatiu dels socialistes de Calonge i Sant Antoni.