Page 1

Calonge, 21 de Decembre de 2011

INFORMACIO PLE EXTRAORDINAR AJUNTAMENT DIA 21 DE DECEMBRE DE 2011 PSC CALONGE SANT ANTONI L’objectiu d’aquet document es informar-vos de totes les activitats endegades per el Grup Municipal del PSC a Calonge i Sant Antoni a dins del Consistori i que es veuen desenvolupades com a comentaris, precs o preguntes al Govern durant el Ple de la Corporació.

Pressupost del Exercici 2012 Abans d’entrar en matèria voldríem denunciar els horaris en els que l´alcalde Sr. Jordi Soler convoca els Plens. Últimament els Plens de certa importància es convoquen en hores on l’assistència de públic es fa molt complicada. El Ple Extraordinari dels Pressupostos ha estat convocat a les 8.15 hores del matí, hora en la que pocs ciutadans i ciutadanes de Calonge i Sant Antoni poden assistir-hi. La situació econòmica amb més de 800 parats al nostre municipi implica que les actuacions tenen que estar focalitzades en les persones. Es evident que la posició i objectiu polític del PSC Calonge Sant Antoni no te rés a veure amb Convergència i Unió. No entenem la posició d´Esquerra Republicana de

1


Catalunya que, de nou, demostra el nivell d’abducció pels tentacles de CiU i el poder absolutista del senyor alcalde. El govern del nostre municipi ha perdut una oportunitat de demostrar que les coses en aquets moments difícils es poden fer d´un altra manera. Nosaltres no ho oblidem, per a les persones segueix sent la nostra raó de ser i així hem enfocat el Ple Extraordinari de Pressupostos 2012. Dit això volem fer un petit resum respecte a la posició del PSC Calonge Sant Antoni, defensada per el nostre portaveu Sr. Antoni Esteve.

Capítol d’ingressos

Augment respecte al 2011 en 9,06% (1.457.000 euro). Aquet augment ve principalment per dos partides: A) Uns 500.000 euros de l´Impost de Bens Immobles (IBI) B) Préstec de 960.000 euros principalment per poder pagar el segon pagament de 800.000 Euros del Casal d´Avis (Antic Bar Xicu) i l’augment de interessos de deute

Capítol de despeses

En contraprestació el pressupost de despeses també augmenta en 1.457.000 Eur amb les següents partides: A) Adquisició de Patrimoni en 800.000 Euros B) Augment dels cost dels Òrgans de Govern en 40.000 Euros amb un cost total de 355.000 Euros C) Augment de les despeses de personal en 100.000 euros 2


D) Augment Serveis Jurídics en 40.000 Euros E) Augment en 60.000 Euros en Informàtica F) Augment amb l’edició d´un llibre promocional de Calonge i Sant Antoni en 24.000 Euros G) Augment en uns 100.000 euros interessos de deute sobre un total de prop de 500.000 eur/any

Addicionalment posem en el vostre coneixement despeses que han estat retallades i que afecten les butxaques de tots els ciutadans i ciutadanes de Calonge i Sant Antoni:

1) Activitats Esportives ha disminuït en un 21% (despesa total 62.000 euros) 2) Augment del import en serveis socials per persona aturada al municipi: 10 Euros/any 3) Disminució activitats Promoció Comerç en 30% sobre total de 10.000 Euros 4) Disminució despesa Actiu Estiu en 22.500 Euros sobre un total de 54.000 Euros 5) Disminució en Promoció del Municipi en 6.000 Euros sobre un total de 18.000 Euros 6) Cancel·lació de les ajudes a subvenció de llibres per un import de 16.500 Euros

En resum, totes aquestes reduccions impliquen més impostos a els ciutadans del municipi, menys promoció en comerç i turisme i ridícula aportació a Serveis Socials.

3


El portaveu del PSC Calonge Sant Antoni ha proposat al senyor alcalde la possibilitat de fer una aposta clara i sincera amb les persones del municipi amb accions com la de reduir les hores extres del personal en plantilla i la reducció dels sous de l’equip de govern. Això implicarien uns 300.000 euros que podrien ser aplicats integrament a Serveis Socials. L’alcalde no ha contestat.

4

Comentaris Ple 21 de desembre de 2011  

Resum de Ple Local

Comentaris Ple 21 de desembre de 2011  

Resum de Ple Local