10o Newsletter Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου

Page 1

Ενημερωτικό δελτίο

10 Τεύχος

Σεπτέμβριος 2021

ΠΑΝΕΛΛΗ ΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ Σ Α ΡΧΙΤ ΕΚ ΤΟ ΝΩ Ν ΤΟ Π ΙΟ Υ

Φρύγανα στη Μάνη 2021, Φώτο: Λένα Αθανασιάδου

Σημαντικές δράσεις του Συλλόγου μεταξύ Νεομβρίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2021

10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Κατερίνα Γκόλτσιου Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων: Χάρης Παπαϊωάννου Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών Θεμάτων: Αναστασία Παπαδοπούλου Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: & Εκπρόσωπος ΙFLA Europe: Ελένη Αθανασιάδου Γ. Γραμματέας: Δήμητρα Σολιδάκη Ταμίας: Μένια Μπασιάκου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ Παναγή Τσαλδάρη 27 & Δ. Ψαθά 10, Μελίσσια T-F: 210 6136246 / 6974735648 E: info@phala.gr URL: www.phala.gr Yπεύθυνoι σύνταξης newsletter Κατερίνα Γκόλτσιου & Ελένη Αθανασιάδου

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 01


Στόχος του κινήματος είναι αρχικά να συγκεντρωθούν αξιόλογα παραδείγματα που θα αναδεικνύουν τις αρχές του New European Bauhaus. Τα έργα που θα διακριθούν θα βραβευτούν εντός του καλοκαιριού 2021. Σε επόμενη φάση έμφαση θα δοθεί στην διάχυση των ιδεών του κινήματος με στόχο την δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ πολιτών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, και επιχειρήσεων. Για περισσότερα νέα σχετικά με το New European Bauhaus, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_el αλλά και της IFLA EUROPE https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/new-european-bauhaus-initiative για να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις δράσεις των Αρχιτεκτόνων Τοπίου.

Λίγα λόγια από την

Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών Θεμάτων της ΙFLA Europe Κατερίνα Γκόλτσιου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κατά την διάρκεια της θητείας μου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA EUROPE), είχα την τιμή και χαρά να συνεργαστώ με συναδέλφους από όλες τις χώρες της Ευρώπης και μοιραστώ μαζί τους τις προοπτικές εξέλιξης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ως Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων καλούμε να συντονίσω τις ακόλουθες ομάδες εργασίες όπου και συνοπτικά παρουσιάζεται το έργο τους.

1. Ομάδα εργασίας σχετικά με το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Τοπίου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Από τις διαδικτυακές συναντήσεις που είχαμε ως Συμβούλιο της IFLA EUROPE με τους Υπεύθυνους της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, διαφάνηκε η ανάγκη παρουσίασης των προβλημάτων σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση των επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων Τοπίου μεταξύ των διαφόρων κρατών της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε αρχικά μια έρευνα σε συνεργασία με την κα Urszula Forczek-Brataniec, πρώην Γενική Γραμματέα της IFLA EUROPE, σχετικά με την προοπτικές και τα προβλήματα του επαγγέλματος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αρχικά, διαφαίνεται η ανάγκη των προπτυχιακών σπουδών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, ο σαφής καθορισμός των καθηκόντων του αρχιτέκτονα τοπίου, η προώθηση της ποιότητας των παραδοτέων της εργασίας και κυρίως η ανάδειξη της αξίας του επαγγέλματος στην κοινωνία και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η αναφορά από την συγκεκριμένη έρευνα θα παρουσιαστεί στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση της IFLA EUROPE στην Γρανάδα της Ισπανίας τον Οκτώβριο 2021 και στην συνέχεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της IFLA EUROPE.

2. Ομάδα εργασία για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA EUROPE) αποτελεί έναν από τους ενεργούς εταίρους στο κίνημα New European Bauhaus. https://iflaeurope.eu/index.php/ site/news-single/ifla-europe-official-partner-of-the-new-european-bauhaus-initiative. Tους τελευταίους μήνες υπήρξε μια έντονη κινητικότητα σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Αρχιτεκτόνων στην Ευρώπη (ACE) για την συμμετοχή σε διάφορες δράσεις και συνέδρια που θα αναδείξουν τον ρόλο του Αρχιτέκτονα Τοπίου. Στις 21 Μαΐου 2021, η Ομοσπονδία οργάνωσε το διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: Landscape Architecture co-designs the EU Green Deal. https://iflaeurope.eu/index.php/site/general/new-european-bauhaus-initiative.

02 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

3. Oμάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η IFLA EUROPE συμμετέχει ως παρατηρητής στις διάφορες συναντήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το τοπίο και την πολιτισμική κληρονομιά. Ο συγκεκριμένη ομάδα εργασίας της IFLA EUROPE κλήθηκε να ετοιμάσει μια αναφορά για τον Ρόλο του Αρχιτέκτονα Τοπίου στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στις πόλεις, με τίτλο: Urban landscapes and climate change: the contribution of Landscape Architects to improve the quality of life. H εργασία παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ε.L.C. στις 26-27 Μαίου 2021 και στην Αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Πολιτισμό, το Τοπίο και την Κληρονομιά (CDCPP). Για να διαβάσετε την εργασία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της IFLA EUROPE https://mailchi.mp/e6d21084cec9/ifla-europe-newsletter-june-2021?e=[UNIQID]

4. Oμάδα εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι να παρουσιάζει τις θέσεις των αρχιτεκτόνων τοπίου σχετικά με διάφορα θέματα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Μια από τις σημαντικές ασχολίες της ομάδας είναι εκπόνηση σχετικών αναφορών. Το τελευταίο διάστημα, τα μέλη της ομάδας εργασίας έχουν εστιάσει στην ανάλυση της κυκλικής οικονομίας και στην σύνταξη της σχετικής αναφοράς. Στόχος η συγκεκριμένη έρευνα να παρουσιαστεί στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση της IFLA EUROPE στην Γρανάδα της Ισπανίας τον Οκτώβριο 2021 και στην συνέχεια να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της IFLA EUROPE. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την πολύτιμη συνεισφορά της κας Αναστασίας Νικολογιάννη, μέλους της ομάδας εργασίας.

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 03


Λίγα λόγια από την

Αντιπρόεδρο Επαγγελματικών Θεμάτων της ΙFLA Europe Κατερίνα Γκόλτσιου 5. Ομάδα εργασίας για τα αγροτικά τοπία

Στόχοι της ομάδας εργασίας είναι: 1) Η συλλογή, οργάνωση και προώθηση βέλτιστων πρακτικών αρχιτεκτόνων τοπίου (και άλλων επαγγελματιών), συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εφαρμογής καινοτόμων μοντέλων ανθεκτικής γεωργίας, με απώτερο στόχο την απογραφή καλών πρακτικών που μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems), 2) Η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αγροτικά τοπία, τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «Farm to Fork» ως βασικό θέμα της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία αγροτικών τοπίων ως υλική και άυλη κληρονομιά και τη βελτίωση του σχεδιασμού των αγροτικών τοπίων, 3) Η προώθηση του επαγγέλματος των αρχιτεκτόνων τοπίου σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 4) Η εκπροσώπηση των αρχιτεκτόνων τοπίου στις διάφορες επιστημονικές, επαγγελματικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στα αγροτικά τοπία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πρόσφατα η ομάδα εργασίας εξέδωσε μια συνοπτική δημοσίευση σχετικά με την συμβολή των Αρχιτεκτόνων Τοπίου στην ανάλυση, αναγνώριση και σχεδιασμό των Αγροτικών Τοπίων. Για να διαβάσετε την εργασία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της IFLA EUROPE https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/IFLA_EU_Caring_for_Agricultural_Landscapes_ leaflet.pdf Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναγνωρίσω την σημαντική συνεισφορά της κας Λένας Αθανασιάδου, Αντιπροέδρου Επικοινωνίας του ΠΣΑΤ και εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, για την επιμέλεια του φυλλαδίου αλλά και την ενεργή συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας των Αγροτικών Τοπίων και στην Ομάδα Επικοινωνίας της IFLA EUROPE. Η κα Λένα Αθανασιάδου επίσης είναι η εμπνεύστρια και συντονίστρια του πρωτόκολου συνεργασίας μεταξυ IFLA EUROPE και ΕUCALAND - European Culture expressed in Agricultural Landscapes. βλ. εδώ περισσότερα https://eucaland.net/ Οι δράσεις της IFLA EUROPE είναι ποικίλες, για τις οποίες ενημερώνεστε τακτικά από την Γενική μας Γραμματέα Δήμητρα Σολιδάκη και την Αντιπρόεδρο Επικοινωνίας Λένα Αθανασιάδου. Πέραν τούτου μην διστάζετε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της IFLA EUROPE. Επίσης όλες οι ομάδες εργασίας έχουν ανάγκη την στήριξη των μελών των Εθνικών Συλλόγων. Όποιο μέλος ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε κάποια από τις ομάδες εργασίες, παρακαλώ να στείλει σχετικά αίτημα στον ΠΣΑΤ. Με εκτίμηση Κατερίνα Γκόλτσιου Πρόεδρος του ΠΣΑΤ & Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων IFLA EUROPE

04 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 05


Βήματα σε σχέση με τα επαγγελματικά 1. Επιδίωξη συνάντησης με τον κο Παναγιώτη Δημητράκη, Προϊστάμενο Τμήμα Υποστήριξης ΣΑΕΠ και Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσία, του Υπουργείου Παιδείας. Τον Οκτώβριο του 2020, εστάλη σχετική επιστολή στον αρμόδιο για τα επαγγελματικά θέματα κο Παναγιώτη Δημητράκη, δυστυχώς λόγω των καταστάσεων της πανδημίας δεν τελεσφόρησε. Στόχος του συμβουλίου του ΠΣΑΤ ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου σε Εθνικό επίπεδο Σύμφωνα με την βάση δεδομένων ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_ profession=6480) σε 9 ευρωπαϊκές χώρες το επάγγελμα του αρχιτέκτονα τοπίου είναι ρυθμισμένο (Γαλλία, Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ολλανδία), σε 3 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισλανδία, Ελβετία το καντόνι της Γενεύης, και Ηνωμένο Βασίλειο) και σε μία χώρα με ίσες νομοθετικές διατάξεις (Αυστρία). Το Μάιο 2019 στο Στρασβούργο, στο 10ο συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο, υιοθετήθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προώθησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα τοπίου ως τις κατεξοχήν ειδικότητα στα θέματα του τοπίου. Ως αποτέλεσμα το Συμβούλιο της Ευρώπης παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να αναγνωρίσουν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα τοπίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2. 2. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ακύρωση το υπ’ αριθμ. 99/2018 προεδρικού διατάγματος «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ Α΄ 187) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως

Τον Μάιο 2021, το ΣτΕ απόρριψε την αίτηση του ΠΣΑΤ. Από τους βασικούς λόγους της απόρριψης συνοψίζονται είναι οι εξής: 1. Τα επαγγελματικά δικαιωμάτων των ειδικοτήτων α) του Πολιτικού Μηχανικού, β) του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, γ) του Μηχανολόγου Μηχανικού, δ) του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ε) του Χημικού Μηχανικού, στ) του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, ζ) του Μηχανικού Περιβάλλοντος και η) του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων καθορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 και 14.

06 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

2. Η εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του ν. 4439/2016 χορηγήθηκε για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δεκατριών αναγνωρισμένων ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ειδικότητα Αρχιτέκτονα Τοπίου. 3. Στη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 29 του ν. 4439/2016 για την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοικήσεως δεν προβλέπονται διαβουλεύσεις με εκπροσώπους επαγγελματιών που διεκδικούν δικαιώματα ανάλογα με εκείνα του διπλωματούχου Μηχανικού. 4. Επειδή, με το άρθρο 29 του ν. 4439/2016 ο νομοθέτης εξουσιοδότησε τη Διοίκηση να εξετάσει τα γνωστικά αντικείμενα των δεκατριών αναγνωρισμένων ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού. Η κρίση που πιστοποιεί επάρκεια γνώσεων είναι αυτοτελής. Συνεπώς, η Διοίκηση δεν όφειλε να συγκρίνει τα γνωστικά αντικείμενα των ως άνω ειδικοτήτων με γνωστικά αντικείμενα άλλων σπουδών. 5. Επειδή, η κατά τα άρθρα 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος (βλ. και άρθρο 1 του ν. 3919/2011, Α΄ 32) κατοχύρωση της επαγγελματικής ελευθερίας, ως ειδικότερης εκδήλωσης της προσωπικής και οικονομικής ελευθερίας, δηλαδή ως ελευθερίας επιλογής επαγγέλματος, που είναι αναγκαίο στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, δεν αποκλείει τους περιορισμούς της, εφ’ όσον αυτοί επιβάλλονται για αποχρώντες λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, ορίζονται κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό και τελούν σε συνάφεια προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του επαγγέλματος (ΣτΕ 1943/2018 Ολομ., 16121/2012 Ολομ. κ.ά.). 6. Η κρίση, όμως, της Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώσεων των ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως επιστημονική και τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο βασιζόμενο στη λογική και στα διδάγματα της κοινής πείρας δύναται να εξετάσει μόνον αν τα γνωστικά αντικείμενα, όπως προσδιορίζονται για τις δεκατρείς ειδικότητες διπλωματούχου Μηχανικού στα άρθρα 3 - 15 του προσβαλλομένου π.δ/τος, είναι εκδήλως αναντίστοιχα με καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα και, αν αποφανθεί καταφατικώς, να ακυρώσει τις σχετικές διατάξεις δεχόμενο λόγο ακυρώσεως περί υπέρβασης της νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 07


Το Ελληνικό Τοπίο στις Φλόγες Δελτίο Τύπου του ΔΣ του ΠΣΑΤ για τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 Το Ελληνικό Τοπίο στις φλόγες Η πολυεστιακή πύρινη λαίλαπα που επικρατεί στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, καταστρέφει εκατοντάδες στρέμματα φυσικού δάσους, αγροτικών καλλιεργειών, χερσέων εκτάσεων, μαζί με αναρίθμητα είδη χλωρίδας, πανίδας και σχέσεις αλληλεπίδρασης. Άνθρωποι χάνουν την καθημερινότητα τους, τον τόπο και το τοπίο τους. Περιουσίες, κατοικίες και επαγγέλματα που εξαρτώνται άμεσα από τη γενναιοδωρία του τοπίου καταστρέφονται. Τον αφανισμό ενός τέτοιου πολυποίκιλου αγρο-δασικού συστήματος και των πολυάριθμων ‘υπηρεσιών’ του (ecosystem services), ενός φυσικού πλούτου ανυπολόγιστης αξίας, ακολουθεί η διαταραχή του κύκλου του νερού, πλημμυρικά φαινόμενα, διάβρωση, ερημοποίηση, τροποποίηση του μικροκλίματος της περιοχής, καταστροφή του θαλάσσιου πυθμένα από εναπόθεση φερτών υλικών κ.ά. Το κλίμα αλλάζει με την ακούσια ή εκούσια συμβολή του ανθρώπου. Η Ελλάδα καλείται να αναγνωρίσει τις άμεσες απειλές και στρεσογόνους παράγοντες για να αυξήσει την ικανότητα προσαρμογής της, στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες είναι μια σημαντική ομάδα απειλών και οι σκληρές εικόνες που αντικρίζουμε τις τελευταίες μέρες θα γίνουν όλο και πιο συχνές. Δεν χάνουμε απλά το δένδρο, είμαστε στη χρονική στιγμή που χάνουμε το δάσος. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Ατομική και συλλογική πρωτοβουλία αποτελούν την εφαλτήρια δύναμη για τη δημιουργία ενός κοινού οράματος για το μέλλον των τοπίων της χώρας μας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου συντάσσεται μαζί με όλες τις υγιείς ομάδες της χώρας, υπηρεσίες, απλούς πολίτες και εθελοντές του εξωτερικού στην μάχη της αποτροπής αύξησης της ήδη υπάρχουσας καμένης γης αλλά και στην επιτακτική ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, των ανθρώπων και του τοπίου τους. Από το ΔΣ του ΠΣΑΤ


Εκδηλώσεις

Γενική Συνέλευση ΠΣΑΤ 2021 διαδικτυακά 31 Ιανουαρίου 2021

Aπόσπασμα απο το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου/Σωματείου με την επωνυμία “ Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου “ που εδρεύει στα Μελίσσια επί της οδού Δ. Ψαθά αρ. 10. Σήμερα 31 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ. συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία “ Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου “ διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του covid 19, κατόπιν προσκλήσεως τουΔιοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του την 28η Νοεμβρίου 2020.... 1. ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ για το έτος 2020 2. ΘΕΜΑ 2ο: Παρουσίαση των πεπραγμένων της ομάδας εργασίας Ιστορικοί Κήποι, Πάρκα και Τοπία της Ελλάδας 3. ΘΕΜΑ 3ο: Παρουσίαση των πεπραγμένων της ομάδας εργασίας GIAHS 4. ΘΕΜΑ 4ο: Παρουσίαση της δράσης Window- escapes 5. ΘΕΜΑ 5ο: Απολογισμός – Ισολογισμός της οικονομικής διαχείρισης για το έτος 2020 6. ΘΕΜΑ 6ο: Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για το έτος 2021 7. ΘΕΜΑ 7ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2020 Στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει η Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Αικατερίνη Γκόλτσιου και χρέη γραμματέως εκτελεί η Γενική Γραμματέας κα Δήμητρα Σολιδάκη.”

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που τίμησαν τον Σύλλογο με την παρουσία τους!

10 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 11


Εκδηλώσεις Διαδυκτιακές Διαλέξεις

#webinars

Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική Τοπίου: Εφαρμογές με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι κύκλοι των διαδικτυακών διαλέξεων με τίτλο ‘Νέες τάσεις Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Εφαρμογές με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - European Green Deal-’ που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Απριλίου 2021 από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου (Π.Σ.Α.Τ.) (www.phala.gr). Από τις παρουσιάσεις των ομιλητών διαφάνηκαν οι νέες τάσεις στην αρχιτεκτονική τοπίου σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η αρχιτεκτονική τοπίου πραγματεύεται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά μια ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αισθητικές παραμέτρους. Καθώς η Ευρωπαϊκή Συμφωνία αποσκοπεί στη διατήρηση και στην ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, οι Αρχιτέκτονες Τοπίου αντιμετωπίζουν περισσότερο από ποτέ την πρόκληση να προστατεύσουν τα πολιτισμικά και φυσικά τοπία και να αναζητήσουν καινοτόμους τρόπους βελτίωσης της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της κοινωνίας. Ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν εφαρμοσμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα, επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο των αρχιτεκτόνων τοπίου σε σχέση με τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

12 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 13


14 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 15


Εκδηλώσεις Διαδυκτιακές Διαλέξεις

#webinars

Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική Τοπίου: Εφαρμογές με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Καθώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλους μας, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παρουσίαση και ανάλυση εργαλείων σχεδιασμού για την ανθεκτικότητα των πόλεων στο φαινόμενο, με στόχο τον βιώσιμο σχεδιασμό του τοπίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων που βασίζονται στη φύση για την υποστήριξη της αποκατάστασης αστικών οικοσυστημάτων, αλλά και της σύμπραξης ιδωτικών και δημόσιων φορέων για την εκπόνηση σχεδίων ανθεκτικότητας. Παρουσιάστηκαν διαδικασίες που ενσωματώνουν οι Λύσεις Βασισμένες στην Φύση (Νature based Solutions) και ο τρόπος που συμβάλλουν στο βιώσιμο μετασχηματισμό των πόλεων καθώς και των στρατηγικών για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στις παραδοσιακές πρακτικές. Παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες καθώς και πρακτικές σχεδιασμού με θέμα την επανασύνδεση και συμβίωση ανθρώπου- φύσης. Επισημάνθηκε η ανάγκη ανάδειξης της ταυτότητα τοπίου, μέσα από μια ισχυρή αφήγηση για την επανασύνδεση του ανθρώπου με τον τόπο του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Μέσα από μια ερευνητική σκοπιά αναδείχθηκε η συνθετότητα του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής τοπίου και κυρίως της εξεύρεσης λύσεων που έχουν να κάνουν με θέματα της κυκλικής οικονομίας και ιδιαίτερα βιώσιμα συστήματα διαχείρισης νερού και χρήσης υλικών ανακύκλωσης. Ευρωπαϊκά παραδείγματα προέβαλαν την αξία της ενίσχυσης μιας βιώσιμης γεωργίας, του σχεδιασμού ποιοτικών και υγιών τοπίων, της διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της κληρονομιάς και του πολιτισμού, με απώτερο στόχο την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Λόγω της ιδιαίτερης απήχησης που είχαν οι ομιλίες, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου, προσφέρει την δυνατότητα σε όλους να τις παρακολουθήσουν μέσα από τον σύνδεσμο του ΠΣΑΤ στο youtube : 10/4/2021 https://youtu.be/zDA7nQcD_nU 17/4/2021 https://youtu.be/RKMYWeH9ojM #Ακολουθήστε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Τοπίου στο Youtube https://www.youtube.com/channel/UCloUTch6qJ0qW8XTgKedQYQ Και στο issuu https://issuu.com/PSATGreece

16 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία της κας Pamela Conrad, PLA, ASLA, LEED AP με τίτλο ‘Climate Positive Design, Going Beyond Neutral’ Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 17


Εκδηλώσεις Διαδυκτιακές Διαλέξεις

Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική Τοπίου: Εφαρμογές με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

#webinars Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την Urszula Forczek Brataniec, PhD Eng Arch Professor at Cracow University of Technology και τ. Γενική Γραμματέα (2016-2020) της IFLA Europe of IFLA Europe με τίτλο “Contemporary Landscape Architecture, new challenges for a new era”

Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία της Μartha C. Fajardo(MALA (DLitt) Ceo GRUPO VERDE Ltd. ) με τίτλο “Landscape Design in my own back yard”

18 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία της Καθηγήτριας Debbie Bartlett , University of Greenwich με τιτλο “New trends in Landscape Architecture based in Eu Green Deal Challenges!

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 19


Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία την ομιλία της Δρ. Αναστασίας Νικολογιάννη, Consultant/Research Fellow CATiD BCU Chair, IFLA WG Emerging Professionals Advocate με τίτλο “SATURN- A systemic approach to connect cities with their urban and peri-urban landscapes”.

20 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία τoυ Θωμά Δοξιάδη, Director Doxiadis +, Architect, Landscape Architect ASLAB.A.MArch, MLA Harvard University με τίτλο “The snake in the garden. Designing for Symbiosis”. Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 21


Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία της Δήμητρας Θεοχάρη, Dipl.Ing. Architecture and Structurral Engineering, NTUA, MLA I ap.UTSOA με τίτλο “O ρόλος της κυκλικής πόλης σε έργα ιδιωτικά, έργα αρχιτεκτονικής τοπίου”

22 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία της Δρ. Τζούλιας Τζώρτζη, PhD, Associate Professor, Politecnico di Milano με τίτλο “Oι λύσεις βασισμένες στη φύση στον Αστικό Ιστό (Νature Based Solutions) ”. Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 23


Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία της Eυθυμίας Σταματοπούλου, MSc Architect, MLA Landscape Architect, PhD Student AUTh με τίτλο “Nature-Based Solutions στο σχεδιασμό του αστικού χώρου. Εφαρμογή και παραδείγματα”.

24 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Στιγμιότυπο (snapshot from PC) από την ομιλία των Αρχοντία Σακκελαρίου (Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Αρχιτέκτων Τοπίου MLA και Αιμιλία Κοντογιάννη (Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Δασοκόμος πόλεων PhD) με τίτλο “Η διαχείριση των πράσινων υποδομών, με βασική κατεύθυνση την προσαρμογή - ανθεκτικότητα των πόλεων - Προγραμματα LIFE Grin και CLIVUT)”. Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 25


Αιγίδα / υποστήριξη Δήλωση της Προέδρου στην ιστοσελίδα των Βραβείων

Boussias Landscape Awards

Bραβεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου # https://www.landscapeawards.gr/ Ο ΠΣΑΤ προσέφερε την αιγίδα του και στήριξε την εκδήλωση της εταιρείας BOUSSIAS για την διοργάνωση του διαγωνισμού έργων τοπίου στην Ελλάδα. #Μέλη του ΠΣΑΤ στην Κριτική Επιτροπή Ο Αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Θεμάτων του ΠΣΑΤ, κος Χάρης Παπαιωάννου εκπροσώπησε τον σύλλογο ως μέλος της κριτικής επιτροπής, Άλλα μέλη και φίλοι: - Δρ. Ιωάννης Τσαλικίδης, Ομ.Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΠΘ, Επ. μέλος ΠΣΑΤ - Δρ. Τζούλια Τζώρτζη, τ. Αντιπρόεδρος ΠΣΑΤ, Associate Professor, Ph. D. Department ABC Architecture, Built environment and Construction engineering Politecnico di Milano POLITECNICO DI MILANO - Αλέξανδρος Μποφίλιας, Αρχιτέκτων Τοπίου πενταετούς προπτυχιακής φοίτησης, τ. Γραμματέας του ΠΣΑΤ - Νέλλα Γκολάντα, Γλύπτης Τοπίων Μεγάλης Κλίμακας - Δρ. Αναστασία Νικολογιάννη Landscape Architect, Climate Crisis Professional – Horticulturist Chair, Emerging Professionals Advocate (EPA) IFLA World, Landscape Design Lead – geopoNikologianni, GR, Research Fellow – Birmingham City University, UK - Δρ Καρακινάρη Ζωή, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Δρ Αρχιτέκτων Τοπίου

*Μέλος της Κριτικής Επιτροπής τέλεσε και ο Φίλος του ΠΣΑΤ Δρ. Βαγγέλης Ματζίρης, Προιστάμενος Τμήματος Μελετών Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε δε σημαντική συμμετοχή αρχιτεκτόνων τοπίου και μελών του ΠΣΑΤ.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τα μέλη του Π.Σ.Α.Τ που διακρίθηκαν στην συγκεκριμένη εκδήλωση και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο τους!

26 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

“Εκ μέρους του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της εκδήλωσης Landscape Awards. Οι βραβεύσεις έργων σχεδιασμού, προστασίας και διαχείρισης του τοπίου συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής τοπίου αλλά και της ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέματα του τοπίου και του περιβάλλοντος. Ο Π.Σ.Α.Τ επικροτεί και στηρίζει πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη διοργάνωση των βραβείων τοπίου, όπου διακρίθηκαν έργα που ανέδειξαν την ταυτότητα του τοπίου, μέσα από μια ισχυρή αφήγηση για την επανασύνδεση του ανθρώπου με τον τόπο του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Προσφέροντας την αιγίδα του, δήλωσε έμπρακτα την στήριξη του στην εκδήλωση “Landscape Awards”, έτσι ώστε να παρουσιαστεί η συνθετότητα του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής τοπίου και οι διαφορετικές απόψεις συναδέλφων αρχιτεκτόνων τοπίου σε μια ευρεία κλίμακα έργων, συμβάλλοντας τα μέγιστα στον εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειριών. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία και στην διοργάνωση της εκδήλωσης των βραβείων τοπίου.”

Δείτε αφιέρωμα στους νικητές και τα έργα τους εδώ, σελ. 54-59 https://issuu.com/ boussiascommunications/ docs/construction_7_ emag?fr=sNDA3NjMyODI1OTU και εδώ https://www.landscapeawards. gr/_pdf/landscape_ awards_2021.pdf?34343

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 27


Κατηγορία: Commercial Landscapes GOLD award

Bραβεία / Νικητές

LD Δήμος Έδεσσας: Ταρατσόκηπος δημαρχείου Έδεσσας Δημήτρης Μεταξάς Μέλος ΠΣΑΤ

Boussias Landscape Awards

Bραβεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου # https://www.landscapeawards.gr/ *Παρακάτω παρουσιάζονται επιλεκτικά βραβεία, κυρίως απο μέλη του ΠΣΑΤ για όλα τα βραβεία δείτε εδώ https://www.landscapeawards.gr/_pdf/landscape_ awards_2021.pdf?34343

Κατηγορία: Urban Microscapes SILVER award Γιδαράκου Μαρία (Μέλος ΔΣ ΠΣΑΤ) | Καλιακός

Σοφοκλής | Πιτσιάβας Λάζαρος:

Πλατεία Δημαρχείου Κατερίνης

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μεταξάς

Φωτογραφία Κάτοψης: Μαρία Γιδαράκου Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου / Υπηρεσίες Γεωπόνου https://www.architectoniki.gr/ Φωτογραφία Φυτεμένου Δημαρχείου: Λένα Αθανασιάδου

28 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 29


Κατηγορία: Hospitality Landscape GOLD award

Κατηγορία: Hospitality Landscape SILVER award

Πολυάννα Παρασκευά + Συνεργάτες: Olive Cloth

Ztopos: olives in stone-scape

Ζωή Καρακινάρη, τ. Αντιπρόεδρος ΠΣΑΤ Bραβεία / Νικητές Boussias Landscape Awards Bραβεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου # https://www.landscapeawards.gr

* Tο έργο Olive Cloth / Kids Olive Ground απέσπασε δύο βραβεία (χρυσό και ασημένιο) από τα Landscape Awards 2021 στις κατηγορίες Τοπίο Φιλοξενίας και Δημόσιου Χώρου (ασημένιο), δύο βραβεία (χρυσό και αργυρό) από τα Interiors Awards 2020 στους τομείς Αειφορία και Ψυχαγωγία αντίστοιχα και βραβείο από τα Wood Awards 2020 στην κατηγορία Wellness. Στο πλαίσιο των Landscape Awards 2021 το γραφείο απέσπασε τον τίτλο Landscape Architect of the Year.

Φώτος: Πολυάννα Παρασκευά Φώτος: www.ztopos.gr

30 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 31


Κατηγορία: Landscape Restoration

Κατηγορία: Pubic Realm / Open Space

Ztopos: water flows restorations

Landscape Roidis: LANA PARK – Τίρανα Αλβανία

Ζωή Καρακινάρη, τ. Αντιπρόεδρος ΠΣΑΤ Bραβεία / Νικητές Boussias Landscape Awards Bραβεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου # https://www.landscapeawards.gr/

32 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 33


Αιγίδες / υποστήριξη

Ομάδα Εργασίας ΠΣΑΤ

O ΠΣΑΤ υποστηρικτής του Milano Design Film Festival

Αγροτικά Τοπία #Διαδικτυακή συνάντηση με τον Αν. Διευθυντή της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου την Γραμματέα των GIAHS Globally Important Agricultural Heritage System, Aurélie Fernandez, (Secrétariat SIPAM/GIAHS-FAO) Στο πλαίσιο της δημιουργίας συνδεσιμότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση αγροτικών τοπίων ιδιαίτερης αξίας, συνάντηση πραγματοποιηθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 μεταξύ της Προέδρου του ΠΣΑΤ, Κατερίνας Γκόλτσιου, της Αντιπροέδρου Επικοινωνίας του ΠΣΑΤ Λένας Αθανασιάδου, της Αγγελικής Παρασκευοπούλου Συντονίστριας της ομάδας εργασίας GIAHS για τον ΠΣΑΤ, του Αν . Διευθυντή Ηλία Σμυρνιούδη της Ενώσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, και της Aurélie Fernandez, (Secrétariat SIPAM/GIAHS-FAO) Γραμματέα των GIAHS Globally Important Agricultural Heritage System. Στόχος της συνάντησης ήταν να εξεταστεί η εισαγωγή της καλλιέργειας μαστίχας Χίου ως πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που θα ενταχθεί στα Globally Important Agricultural Heritage Systems.

#Διαδικτυακή συνάντηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στο πλαίσιο της ανάδειξης των συστημάτων GIAHS, μια πρώτη διερευνητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 μεταξύ των εκπροσώπων του ΠΣΑΤ,(Κατερίνα Γκόλτσιου, Aγγελική Παρασκευοπούλου και Λένα Αθανασιάδου,) με την κα Αιμιλία Δρούγα, Υπάλληλο και “Focal point FAO-GIAHS in Greece” του Υπουργείου Αγροτικής. Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη για διεύρυνση της συνεργασίας μας. .

Αγροτικό τοπίο στο Κιλκίς Σεπτέμβριος 2020 © Lena Athanasiadou

34 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 35


Ομάδα Εργασίας ΠΣΑΤ

Iστορικοί Κήποι, Πάρκα και Τοπία Έχει ολοκληρωθεί η λίστα μελετών περίπτωσης και το υλικό βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τις επιμελήτριες της έκδοσης Λένα Αθανασιάδου και Κατερίνα Γκόλτσιου. Ταυτόχρονα έχουν γίνει συζητήσεις με εκδοτικούς οίκους και αναζητούνται χορηγοί. Επιπλέον, η Ομάδα Εργασίας εχει παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού λίστα με τις μελέτες περίπτωσης και το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη κάνει βήματα αναγνώρισης των ιστορικών κήπων ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας. # ένταξη του Δημοτικού Πάρκου της Νάουσας, στο δίκτυο δικτύου Ευρωπαϊκών Διαδρομών Ιστορικών Κήπων του Συμβουλίου της Ευρώπης https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-route-of-historic-gardens2 .

Το ιστορικό δημοτικό πάρκο της Ηρωικής πόλης της Νάουσας, που αποτέλεσε την έμπνευση για τη δημιουργία της ομάδας εργασίας του ΠΣΑΤ ‘Ιστορικοί Κήποι, Πάρκα και Τοπία’ πρωτοστατεί και αποτελεί το πρώτο ιστορικό πάρκο της χώρας μέλος του δικτύου Ευρωπαϊκών Διαδρομών Ιστορικών Κήπων European Route of Historic Gardens ! Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας! https://eleytheriadhs.blogspot.com/.../blog-post_728.html... Συγχαρητήρια στον Φίλο του ΠΣΑΤ Νίκο Μπαμπο, Προϊστάμενο Δ/σης Πρασίνου Ιστορικής Πόλης Νάουσας για όλη την προσπάθεια αλλά και τον φωτισμένο Δήμαρχο Νικόλα Καρανικόλα βλ εδω σχετικό δημοσίευμα https://m.naftemporiki.gr/story/1727034/naousa-stousistorikous-kipous-tis-europis-to-dimotiko-parko-tis-polis

# ένταξη του Κήπου Δελασάλ της Θεσσαλονίκης στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 24-26 Σεπτεμβρίου 2021 Γiα πρώτη φορά ξενάγηση σε ιστορικό κήπο στη Θεσσαλονίκη! Συγχαρητήρια στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών, στην Αντιδήμαρχο κα Παρασκευή Γενίτσαρη, την κα Όλγα Μπακιρτζή Αρχιτέκτονα Τοπίου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, τον κο Β.Μέλφο Καθ. Γεωλογίας ΑΠΘ, τις καλλιτεχνικές ομάδες της πόλης, την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, αλλά πρωτίστως στην αρχαιολόγο κα Ευθυμία Ντάφου από τη Περιφέρεια Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για το πάθος της και την αγάπη της για τους ιστορικούς κήπους και τον σχεδιασμό της δράσης. Ένα σημαντικό μέρος του κόσμου αγκάλιασε το δρώμενο και έδειξε ότι το κοινό στην Ελλάδα είναι ανοιχτό και διψάει για εναλλακτικές δράσεις πολιτισμού αλλά και κηποτεχνική παιδεία. ΥΠΕΝ και Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) ηθικοί και ουσιαστικοί αυτουργοί, ενωμένοι.

snapshot απο fb

36 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 37


Iστορικός Κήπος Δελασάλ

Σεπτέμβριος 2021, Φώτο: Λένα Αθανασιάδου


Διακρίσεις μελών

9th International Landscape Architecture Exhibition Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije UPAS Serbian Association of Landscape Architects SALA

# http://www.upa.org.rs/actualities/2021eng/9th-international-landscapearchitecture-exhibition-catalogue?lang=en

Δύο σημαντικές διακρίσεις Ελλήνων Αρχιτεκτόνων Τοπίου στον Διεθνή Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής τοπίου του Συλλόγου UPAS-SALA της Σερβίας Toν Ιούνιο 2021, διεξήχθη η έκθεση παρουσίασης βραβευμένων έργων και συμμετοχών στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής τοπίου που διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο από τον Σύλλογο UPAS-SALA της Σερβίας. Η πρόεδρος του ΠΣΑΤ Κατερίνα Γκόλτσιου υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής, ενώ αξιόλογη ήταν φέτος η συμμετοχή των φοιτητικών εργασιών. Το 1ο βραβείο μην υλοποιημένων έργων έλαβε το γραφείο topio 7 των Κατερίνα Ανδρίτσου, Πανίτα Καραμανέα, Αθανάσιου Πολυζωίδη, με τον τίτλο “landscapes of metabolism”. βλ. πινακίδες σελίδες... 1o βραβείο φοιτητικών εργασιών έλαβε η ομάδα φοιτητών από το ΑΠΘ, των Έφη Μαλισόβα και Ελένη Βλάχα, υπό την καθοδήγηση των Αθηνά Βιτοπούλου & Ελένη Αθανασιάδου.

Στιγμές απο την Έκθεση

Φώτος: Ελένη Βλάχα

40 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 41


42 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 43


ΦωτογραφίαπουεπέλεξεοΑνδρέαςΝάσσος: Τα”πέτρινα”κτίριατουαγροκτήματοςτουΑΠΘ.

44 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 45


46 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 47Διακρίσεις μελών

67Η Aνθοκομική Έκθεση Κηφισιάς “Κήποι του Κόσμου”

Aνασχεδιασμός του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας

Πάρκο Κηφισιάς, 6 - 23 Μαϊου 2021 https://kifissiaflowershow.eu/

4022 Architects Papadopoulou + Tsalakidou + Disli

https://www.iflaeurope.eu/index.php/site/general/general-assembly-2020 Ένα απο τα τρία ισότιμα ‘δευτερα’ βραβεία κέρδισε το γραφείο 4022 Αrchitects της Θεσσαλονίκης, ιδρυτικό μέλος του οποίου αποτελεί η Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων του ΠΣΑΤ, Δρ. Αναστασία Παπαδοπούλου. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 παρουσιαστηκαν τα βραβεία στο κοινό, στην Πατρα, Παλαιά Σφαγεία.

Μέλη και Φϊλοι του ΠΣΑΤ, επειτα απο πρόσκληση του Δήμου Κηφισιάς, βοήθησαν εθελοντικά, τόσο με το σχεδιασμό όσο και με εθελοντική εργασία, τη δημιουργία για πρώτη φορά ‘θεματικών κήπων’ στο πλαίσιο της 67ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς. Τα Μέλη και Φίλοι ευχαριστούν ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Κηφισιάς και την Εριφύλλη Ελίνα Κατσίκα, Συντονίστρια της Έκθεσης. Μέλη του ΠΣΑΤ Ελληνικός Κήπος : Λένα Αθανασιάδου & UBUPlan Architects (συμβολή στην κατασκευή Αναστασία Παπαδοπούλου) Iσπανικός Κήπος: Kατερίνα Γκόλτσιου, Αιμιλία Σκούρα & Manuel Sanchez Hernandez Ιαπωνικός Κήπος: Εύα Παπαδημητρίου & Εριφύλλη Ελίνα Κατσίκα Μεξικάνικος Κήπος: Κλέα Βολομβίνη Φίλοι του ΠΣΑΤ Αγγλικός Κήπος: Σταυρούλα Κατσογιάννη Βραζιλιάνικος Κήπος: Νίκος Θυμάκης Ολλανδικός Κήπος: Ιωάννης Γρύλλης

Δείτε το Opening trailer εδώ https://www.youtube.com/watch?v=OXigRTCA_Ns Δείτε όλους τους κήπους εδώ https://www.youtube.com/channel/UCmoXzVvEzgz9qUOymAcjm0w *Φωτογραφίες: Δήμου Κηφισιάς όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά

50 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 51


Αναστασία Παπαδοπούλου, Κατερίνα Γκόλτσιου, Λένα Αθανασιάδου Κλέα Βολοβίνη, Μεξικάνικος Κήπος ”Δεν θα μπορούσε να μην αποτελέσει έμπνευση για τη σχεδίαση ενός μεξικάνικου κήπου το έργο ενός γνήσιου εκπροσώπου του μεξικάνικου στυλ, του Luis Barragan”.. “H μοντέρνα αρχιτεκτονική και η μεξικανική παράδοση σε ισόρροπη σχέση είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το έργο του, με ζητούμενο πάντοτε την αναζήτηση της γαλήνης.” ... “Η προσθήκη ζωηρών χρωμάτων, η επεξεργασία της υφής και της αντίθεσης των υλικών και η έμφαση στην ένταξη των κτιρίων στο περιβάλλον αποτέλεσαν τη βάση για την παρούσα σχεδίαση. Πέρα ωστόσο από την αισθητική εικόνα, ένας μεξικάνικος κήπος πρωτίστως έχει επίκεντρό του την οικογένεια και τους φίλους. Είναι ένας χώρος χαλάρωσης, ξεκούρασης και συνεστίασης. Φυτά, ξύλινα δάπεδα, κεραμικές γλάστρες και έπιπλα εξωτερικού χώρου συνδυάζονται με αρμονία αλλά και αντίθεση χρωματική, ερεθίζοντας το μάτι, χαλαρώνοντας όμως σώμα και πνεύμα...”...

52 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 53


“Ο αγγλικός κήπος αν και αρχικά δέχτηκε επιρροές από το γαλλική κηποτεχνία, γρήγορα διαφοροποιήθηκε και ασπάστηκε το νατουραλισμό και την οικολογία. Οι εμπνευστές του ήταν ποιητές, φιλόσοφοι, ζωγράφοι και παρότι λειτουργούσαν εμπειρικά, χωρίς να έχουν επιστημονική γνώση κατάφεραν να εδραιώσουν τις αρχές σχεδιασμού του αγγλικού κήπου, αντικαθιστώντας τη γεωμετρική λογική των μέχρι τότε κήπων. Ο William Kent, o Lancelot Brown, o Humphry Repton θεωρούνται οι σημαντικότεροι κηποτέχνες του 18ου αιώνα στην Αγγλία. Στο πέρασμα των χρόνων η αγγλική κηποτεχνία εξελίχτηκε και έτσι στα τέλη του 19ου ακολουθεί το ρεύμα Arts and Crafts και ενσωματώνει με ρομαντική διάθεση την ομορφιά της αγγλικής φύσης”..... “O αγγλικός ρυθμός έχει να επιδείξει κήπους που χαρακτηρίζονται από αρμονία, συνοχή, χρώματα, φυσικές συνθέσεις, και σεβασμό στις αρχές της οικολογίας. Η αγγλική σχολή έχει επηρεάσει τη παγκόσμια αρχιτεκτονική τοπίου, αναδεικνύοντας το συνολικό σύνθετο αισθητικά τοπίο και όχι τα επιμέρους χαρακτηριστικά των φυτών....”

Σταυρούλα Κατσογιάννη, Αγγλικός Κήπος

«Κάθε φυτό έχει την προσωπικότητά του- το άρωμά του, τη δομή του, την υφή του, το χρώμα του… η χρήση του σε μία φυτοτεχνική σύνθεση έχει να κάνει με το περιβάλλον που είναι γηγενές…δεν μπορεί να ταιριάξει κάπου με ξένα προς αυτό φυτά χωρίς όρους…Ο κήπος είναι σαν τη μουσική σύνθεση και τα φυτά σαν τις νότες…» Εμβαθύνοντας ο ίδιος στη βοτανική γνώση , Roberto Burle- Marx (1909-1994) σχεδίαζε με τα φυτά κύρια του Αμαζονίου αλλά και τα σκληρά υλικά κήπους και ελεύθερους χώρους με ιδιαίτερη καλλωπιστική και εκπαιδευτική αξία. Βότσαλα και πέτρες, μικρές ορθογώνιες λίμνες, πολύ χαρακτηριστικά σε όλα τα έργα του . Το φυτικό βασίλειο σε όλο το μεγαλείο του δέσποζε με τα φοινικοειδή, τις γιακαράντες και τις ταμπεμπούιες , ενώ ιδιαίτερο ρόλο είχαν οι μποκαμβίλιες οι αλαμάντες ως αναρριχιτικά και φυσικά οι τροπικές ορχιδέες. Πρωταγωνιστές των γραμμών του οι διάφορα είδη βρομελιών , τα χλωρόφυτα και οι τηλέγραφοι, ενώ οι φτέρες έδιναν μία τρισδιάστατη απεικόνιση του υπορροφικού τοπίου της ζούγκλας στον κήπο. Τέλος οι χαρακτηριστικές ελικόνιες , προσελκύουν την ζωή (πουλιά, έντομα ) κάνοντας τον κήπο έναν επίγειο μυθικό χώρο όπου όλα τα καλά πνεύματα συνυπάρχουν, τον κήπο του «περιβαλλοντολόγου» που δείχνει το μοντέλο ενάντια στην κλιματική αλλαγή… Nίκος Θυμάκης, Βραζιλιάνικος Κήπος

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 55


Κατερίνα Γκόλτσιου , Ισπανικός Κήπος

Γιάννης Γρύλλης, Ολλανδικός Κήπος

56 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 57


Ιαπωνικός Κήπος Εύα Παπαδημητρίου & Ελίνα Κατσίκα, Συντονίστρια/ Υπεύθυνη της Ανθοκομικής Έκθεσης

“Ο Ελληνικός Κήπος ως ιδέα και περιεχόμενο είναι αποτέλεσμα χωροχρονικής εξέλιξης στο πέρασμα των αιώνων. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την Αναγέννηση και την επιρροή των κηποτεχνικών σχολών κυρίως της Βόρειας Ευρώπης από το 18ο αιώνα και έπειτα, αποτελεί ένα κράμα ιδεών, προθέσεων και επιθυμιών. Συνεπώς δεν υπάρχει ο ‘ένας και αληθινός’ ελληνικός κήπος, αλλά μάλλον υπάρχουν πολλές εκφάνσεις και μορφές του,που μεταφράζονται σε κάτι ‘καλό’ μόνο όμως εκεί που το ελληνικό τοπίο συνομιλεί με την εκφραστική ικανότητα του δημιουργού, του κηποτέχνη, του Αρχιτέκτονα Τοπίου. Για τον Ελληνικό Κήπο της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς, η ομάδα μελέτης μετουσιώνει σχεδιαστικά τον Ελληνικό Κήπο σε τρείς ενότητες: α) Tο ελληνικό ξηρανθεκτικό φυσικό τοπίo, ο πραγματικός μεγάλος και πλούσιος σε ερεθίσματα και φυτά ‘κήπος’, προς μίμηση. Στοιχεία τοπίου όπως η ξερολιθιά ενσωματώνονται εδώ με τη μορφή κεραμικού πλακιδίου και η βλάστηση που κυριαρχεί είναι εμπνευσμένη απο τα φρύγανα και τη μακκία εδαφοκάλυψη. β) Ο λειτουργικός ελληνικός κήπος, ο κήπος των φρούτων και των λαχανικών, των αρωματικών και των φυτών σκιάς, της ‘πύλης’, της περίφραξης, της στέρνας και φυσικά του αίθριου. γ) Ο καλλωπιστικός ελληνικός κήπος, κυρίως από τέλη 18ου αι. και έπειτα, με αναφορά σε διεθνείς κηποτεχνικές τυπολογίες τυπικού/ φορμαλιστικού στυλ, κυρίως της Γαλλίας, π.χ. «parterre de broderie», αλλά και εύοσμα ετήσια άνθη, τριανταφυλλιές και κλήματα και πολλούς αειθαλείς θάμνους και δένδρα . *Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους κήπους των Αρχοντικών της Κηφισσιάς, εμφανίζονται πολλά από τα φυτικά είδη που χάθηκαν. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το μάρμαρο, τα κεραμικά πλακίδια (τούβλα), το ανοξείδωτο γαλβανιζέ μέταλλο, το χαλίκι. “ Λένα Αθανασιάδου & UBUPlan Architects Ηλίας Βενέσης και Θάνος Οικονόμου, Ελληνικός Κήπος

58 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 59


Συνάντηση των μελών του ΔΣ του ΠΣΑΤ στο Μουσειο Βορρέ

Αφιέρωμα της εφημερίδας Καθημερινή και Κ περιοδικό σε τρεις Κήπους της Παιανίας

Ευχαριστούμε τον Φίλο του ΠΣΑΤ Νεκτάριο Βορρέ για την καταπληκτική ξενάγηση στους κήπους του Μουσείου !

Έπειτα απο προτροπή μέλος του ΔΣ του ΠΣΑΤ και σε συνεργασία με τη δημοσιογράφο Παγώνα Λαψάνη, την Κυριακή 26/9, η εφημερίδα Καθημερινή κανει ένα αφιέρωμα με τίτλο “Οι Κήποι της Παιανίας”. Τρεις κήποι παρουσιάστηκαν:

Ο κήπος της MGS Mediterranean Garden Society, Ο Κήπος του Μουσείου Βορρέ + Οι δυο ‘μεσογειακοί’ κήποι του Λευτέρη Διαριώτη.

*όποια/ος ενδιαφέρεται για το DPF του εφιερώματος παρακαλώ ας επικοινωνήσει με Λένα ΑΘανασιάδου στο lenovio@ agro..auth.gr <<< 61


Αποχαιρετισμός στη Sally Razelou, safekeeper του Κήπου της Σπάροζα, MGS

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς των #webinars!

Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική Τοπίου: Εφαρμογές με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Στις 4 Μαρτίου 2021 σε ηλικία 90 ετών ΄έφυγε’ απο κοντά μας μία γυναίκα που αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής στη δημιουργία του μεσογειακού κήπου της Ελλάδας.

Eυχαριστούμε θερμά την

Παρακάτω το μνμ που έστειλε το ΔΣ του ΠΣΑΤ την ημέρα του θανάτου της στην Πρόεδρο της Mediterranean Garden Society Caroline Davies

https://www.egreen.gr/

“The Panhellenic Association of Landscape Architects expresses its deepest condolences on the loss of Ms Sally Razelou, first President of the Mediterranean Garden Society and safekeeper of the Garden of the MGS in Sparoza. She was a lovely person, a passionate gardener and a true inspiration for all of us who care about the Mediterranean landscapes. We will all truly miss her. “

egreen - Φυτεμένα Δώματα - Πράσινες Στέγες

Eυχαριστούμε θερμά την εταιρεία

Αναγνώστου - Παραγωγή φυτοχωμάτων & Κομπόστ https://anagnostou.gr/

Eυχαριστούμε θερμά την εταιρεία

Θα μας λείψεις πολύ Σάλλυ...

Χορομίδης Γεωπονικές Επιχειρήσεις https://horomidis.gr Eυχαριστούμε θερμά την εταιρεία

Aρχιτεκτονικού Φωτισμού LUUN https://luun.gr

Eυχαριστούμε θερμά τον

Όμιλο Εταιρειών Υδάτωρ https://idator.gr

62 >>>

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

Σεπτέμβριος 2021 Ενημερωτικό δελτίο

<<< 63


Το Ελληνικό Τοπίο. Βιαράδικα, Κύθηρα

Αύγουστος 2021 Φώτο: Λένα Αθανασιάδου


Στόχος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Tοπίου, σε κάθε ενημερωτικό δελτίο, είναι να παρουσιάζονται οι δράσεις του Συλλόγου και να ανακοινώνονται νέα που αφορούν βραβεύσεις μελών, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και μελλοντικά projects. Το διοικητικό συμβούλιο του ΠΣΑΤ παροτρύνει όλα τα μέλη του, όπως αποστείλουν νέα που αφορούν τα παραπάνω. Η παρακάτω κάρτα δημιουργήθηκε από την Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων του ΠΣΑΤ, Δρ. Αναστασία Παπαδοπούλου, για το Πάσχα 2021.

66 >>>

Οκτώβριος 2020 Ενημερωτικό δελτίο


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.