Page 1


Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium felvételi kiadványát tartod kezedben. A következő néhány oldal azzal a céllal született, hogy bemutassa szervezetünket a hozzánk felvételizni kívánó hallgatóknak. Az Angelusz Szakkollégium felvételije az alábbi három fordulóból áll: Írásbeli:

A jeligés, tehát teljesen anonim kérdőívet holnapunkon, a http://angelusz.elte.hu címen tudod elérni, s kitöltés után a felveteli@angelusz.elte.hu címre küldd el nekünk. Leadási határidő: 2013. április 21. (éjfél) Legkésőbb április 29-én értesítünk, hogy túljutottál-e az írásbeli fordulón.

Tábor:

A kétnapos táborban szeretnénk, ha megismernél minket, és mi is jobban megismerhetnénk Téged. Szórakoztató, elgondolkodtató, kreatív feladatokkal és játékokkal várunk Tahitótfalun. Időpontja: 2013. május 4-5. (szombat, vasárnap) Továbbjutásod esetén április 29-én küldjük el a táborral kapcsolatos további információkat is. A részvétel kötelező, csak kivételes esetben fogadjuk el a távolmaradást, amit előre jelezned kell. A táborban töltött egy éjszaka szállásköltségét a helyszínen kell befizetni.

Szóbeli:

A tábor után e-mailben egy napon belül értesítünk arról, hogy továbbjutottál-e a szóbeli fordulóra. A szóbeli során újra csak Rád figyelünk. Kényelmes fotelekben ülve, a Kollégium épületében beszélgetünk Veled mindenről, ami addig esetleg kimaradt. Időpont: 2013. május 7-10. között


. KezdjUk az elején! Amikor az ELTE Társadalomtudományi Kar létrejött, páran úgy érezték, hogy többet várnak az egyetemtől, mint amit az nyújtani tudott. Néhány lelkes hallgató valami személyesebbet, intenzívebbet és gyakorlatiasabbat szeretett volna. Így fogant meg a szakkollégium ötlete, és kezdtek hozzá a szervezet felépítéséhez 2003 tavaszán. Az ELTE Egyetemi Tanácsa 2004-ben hagyta jóvá az akkor még Társadalomtudományi Szakkollégium néven futó szakkolink szervezeti kereteit. Angelusz Róbert nevét 2012-ben vettük fel.

Ez tehát egy fiatal, alulról szerveződő és teljességgel tagjainak munkájára épülő szakkollégium. Hallgatók építették fel és működtetik ma is. Ebből következik, hogy a szervezet többé-kevésbé olyan, amilyenné mi alakítjuk. Többé azért, mert maguk a tagok a Szakkollégium. Mivel sok embernek sokféle elképzelése van arról, hogy milyennek is kellene lennie, törekszünk a folyamatos önreflexióra. Kevésbé pedig azért, mert van néhány alapelvünk, amikhez ragaszkodunk. Az első a demokratikus működés, mégpedig bázisdemokratikus formában. A bázisdemokrácia azt jelenti, hogy a döntésekben az összes aktív tag részt vesz. Ez néha fárasztó és hosszadalmas döntési folyamatot eredményez, de segít alakítani a vitakultúránkat, gazdagítani az érvelési rendszereinket. Az aktív részvételhez pedig szükség van arra, hogy mindenki értesüljön minden számára fontos információról. Ez a nyilvánosság elve.


Fontosnak tartjuk autonómiánk megőrzését, és törekszünk a különböző társadalomtudományi területekről érkezők rendszeres együttműködésére a szakkollégiumon belül (interdiszciplinaritás). Szeretnénk, hogy tagjaink olyan készségeket szerezzenek, amelyek segítségével tudásukat hatékonyan kamatoztathatják a gyakorlatban. Az alábbiakban olvashatsz arról, hogy miként valósul meg mindez a valóságban, vagyis hogyan működik az Angelusz.

szakmaisa'g Az Angelusz szakmaiságának legfőbb pillére az egyetemi tantervtől független kurzusok szervezése. Az egyetemi órákkal ellentétben kurzusainkért nem jár sem kredit, sem osztályzat, de a végbizonyítvány megszerzéséhez és a tagsági viszony fenntartásához elengedhetetlen a látogatásuk (két félév alatt háromé, összesen hété). Teljesítésük aktív órai munkán, illetve írásbeli produktum készítésén alapul. A szakkolis órák nem csak ebben különböznek az egyetemi óráktól: általában öt-tíz szakkolis vesz részt rajtuk, így az egyetemi szemináriumokhoz képest kurzusainkat jóval oldottabb és interaktívabb légkör jellemzi.

Megkülönböztetünk alapozó, illetve műhelykurzusokat. Az alapozók témái kötöttebbek, mert azt a célt szolgálják, hogy a sokféle szakról érkező tagjaink közös szakmai nyelvet alakítsanak ki. Mivel az Angelusznak egyik alapelve a kutatásokban való részvétel ösztönzése, nagy hangsúlyt fektetünk a kutatásmódszertani, a készségfejlesztő, valamint a megismerés tudományos módjait vizsgáló elméleti alapozókra. A műhelykurzusok témájukat tekintve kötetlenek; ezeket a tagok saját érdeklődésük szerint szervezik.


Kutatóműhelyeink az Angeluszon belüli alulról szerveződő kutatásokat, illetve a külső kutatásokban való részvétel előkészítését szolgálják. A féléves műhelymunkákból készült tanulmányokat éves tanulmánykötetünkben, a Kötetlenben publikálják tagjaink. Éves szakmai konferenciánkon az Angeluszban folyó szakmai munkákat közvetítjük a nyilvánosság felé.

szervezet

Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium autonóm közösség, a saját életét érintő döntéseit maga hozza meg, önmagát kormányozza, a bázisdemokrácia elveinek megfelelően. A saját szervezeti és működési szabályzatát maga hozza létre, melyet a teljes aktív tagság minden tagjából álló parlament, a Kerekasztal tárgyal meg és fogad el. Számos egyéb feladata mellett a Kerekasztal választja meg az operatív teendőket ellátó bizottságokat (Gazdasági, Szakmai, Társadalmi nyilvánossági, Kollégiumi és Programszervező bizottságok), melyek 2-4 főből állnak, és a hétköznapok apróbb vagy épp fontosabb teendőit végzik. A bizottságok élén a biztosok állnak, akik az elnökkel együtt (akit szintén a Kerekasztal választ) alkotják a Kiválasztmányt. Ez a szervezet szakkollégiumunk olyan ügyeit vitatja meg, melyek az egyes bizottságok hatáskörén túlmutatnak. A bizottságok, a Kiválasztmány, az elnök és mindenki, aki részt vesz az Angelusz ügyeinek intézésében, mindig a szakkoli teljes nyilvánossága előtt folytatják tevékenységeiket, a belső levelezőlista felhasználásával, teret engedve ezáltal bármilyen vélemény és kritika megfogalmazásának.


programok A Szakkollégium Éjszakája a legfontosabb események közé tartozik a Kar és az Angelusz életében egyaránt. A SZÉ egy egész estés kulturális rendezvény, koncertekkel, beszélgetésekkel, kiállításokkal. A szervezés hónapjai kemény munkával telnek, de a közös munka felejthetetlen élményekkel gazdagítja a közösséget. A SPÁJZ az Angelusz kéthetente jelentkező programsorozata, melynek keretében beszélgetések és filmnézések alkalmával a társadalom és társadalomkutatás kisebb és nagyobb problémáit boncolgatjuk meghívott vendégeinkkel. Célunk egy kötetlen, barátságos színtér megteremtése, ahol a szakemberek és a laikus érdeklődők egymásra találhatnak. Az estek létrejöttéért a szakkoli Programszervező Bizottsága felel. Immár hagyományosan folyó nagy sikerű programunk a tavaszi félévekben megrendezésre kerülő Tapsztalatszerző Műhely, mellyel lehetőséget kívánunk teremteni a Kar hallgatói számára, hogy az egyetemi kurzusokon hallottakat testközelből is megtapasztalhassák. A műhely során tavaly - többé vagy kevésbé zárt intézményekbe látogattunk, ahol szakértőkkel és bentlakókkal találkozhattak, beszélgethettek az érdeklődők, idén pedig egy gyermekotthonnal alakítottunk ki hosszabb, egész féléven át tartó együttműködést.

. . Kozosség

Az Angelusz nemcsak szakmai, hanem baráti közösséget is jelent tagjainak, akik képzelőerejüktől és idejüktől függően különféle programokat szerveznek maguknak. Ilyenek a közös filmnézések, az azokat megelőző és követő beszélgetések, vacsoracsaták, társasjátékok, sportnapok, kirándulások. A közösséget összekovácsoló programok között kiemelkedő jelentőséggel bír a téli és nyári tábor, ezeken minden szakkolis részt vesz. A közösség építésének kiemelt színtere az egyetem Nándorfejérvári úti kollégiuma. Az épület negyedik emeletén huszonhét férőhelyet és egy kis könyvtárat tudhat magáénak az Angelusz. Beköltözni nem kötelező, de érdemes. Erről tanúskodnak a könyvtárban közös munkával töltött emlékezetes órák, a közös főzések és borozások. Az együtt töltött idő nem utolsó sorban szakmai és kevésbé szakmai vitákkal, közös alkotással telik, melyek mindannyiunk épülésére szolgálnak és alapját képezik a szakkollégium életének.


Reméljük, összefoglalónk megerősített elhatározásodban, hogy felvételizz hozzánk. Jelentkezz, ha valamely magyarországi egyetem hallgatója vagy, érdeklődsz a társadalomtudományok iránt és szívesen lennél tagja a fentiekben bemutatott közösségünknek! Az Angeluszról és a felvételi menetéről további információt az angelusz.elte.hu oldalon, illetve kihelyezett plakátainkon találsz.


Profile for Sára Petényi

Felvételi tájékoztató füzet  

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium felvételi tájékoztató füzete

Felvételi tájékoztató füzet  

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium felvételi tájékoztató füzete

Profile for psari