Page 1

22/1/2011

Το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού | …

Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

ΟΡΥ ΚΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΗΣΗ

Το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

Περλίτης Μήλου, µπεντονίτης Κιµώλου, κίσσηρις Γυαλιού, ποζολάνη Πέλλας, ατταπουλγίτης Κοζάνης, τάλκης ∆ράµας, χαλαζίας Θεσσαλονίκης. Γνωστά ως µη µεταλλικά ορυκτά ή αλλιώς βιοµηχανικά ορυκτά. Λάµπουν... και ας µην είναι χρυσός, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία για τη χώρα µας.

Σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο παραγωγικός αυτός κλάδος όχι απλώς επιβιώνει αλλά παρουσιάζει εντυπωσιακά οικονοµικά µεγέθη- εµφάνισε στο 9µηνο του 2010 αυξήσεις κύκλου εργασιών µεταξύ 20-30% σε σχέση µε το 2009. Ο κλάδος φαίνεται να απολαµβάνει εντυπωσιακή ανάπτυξη, ειδικά αν αυτή συγκριθεί µε τα στοιχεία της παραπαίουσας ελληνικής οικονοµίας. Το µυστικό είναι απλό: «Ο κλάδος είναι έντονα εξωστρεφής. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του. Και δεύτερον: ο κλάδος είναι κοµµάτι του πρώτου κρίκου της παγκόσµιας αλυσίδας παραγωγής. Ετσι, τα σηµάδια ξεπεράσµατος της κρίσης και ανάκαµψης της παγκόσµιας οικονοµίας γίνονται πρώτα απ' όλα ορατά σε αυτόν τον πρώτο κρίκο», εξηγεί ο ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος, καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ετσι, δεν είναι περίεργο που η παραγωγή του µπεντονίτη, ενός βασικού βιοµηχανικού ορυκτού που παράγει η χώρα µας, µέσα σε λίγους µήνες έχει φτάσει σε ύψη ρεκόρ (1.420.000 τόνοι), επιστρέφοντας σε επίπεδα όχι µόνο πριν από την κρίση αλλά και ψηλότερα του 2006, µια χρονιά σταθµό για τη διεθνή βιοµηχανία ορυκτών πρώτων υλών! Τι είναι τα βιοµηχανικά Οι ορυκτοί πόροι διακρίνονται σε µεταλλικά ορυκτά, από τα οποία εξάγονται τα µέταλλα (όπως για παράδειγµα ο βωξίτης, από τον οποίο παράγεται το αλουµίνιο), σε ενεργειακά ορυκτά, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας (όπως π.χ. ο λιγνίτης), και στα βιοµηχανικά ορυκτά. Τα τελευταία περιλαµβάνουν όλα τα υπόλοιπα ορυκτά τα οποία λόγω των φυσικών και άλλων ιδιοτήτων τους µπορούν να αξιοποιηθούν σε πληθώρα βιοµηχανικών εφαρµογών, όπως η τσιµεντοβιοµηχανία, οι κατασκευές, η χαλυβουργία, η γεωργία, οι βιοµηχανίες χηµικών, χαρτιού, καλλυντικών, η βιοµηχανία πλαστικών και χρωµάτων, η βιοµηχανία πλακιδίων, ειδών υγιεινής και κεραµικών, η βιοµηχανία τροφίµων κ.ά.

www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=24…

1/4


22/1/2011

Το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού | …

«Ο ελλαδικός χώρος αποτελεί µια προικισµένη περιοχή µε µεγάλο πλούτο βιοµηχανικών ορυκτών που οφείλεται στις γεωλογικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στα βάθη των αιώνων», αναφέρει η Μαρία Μενεγάκη, λέκτορας ΕΜΠ. «Βιοµηχανικά ορυκτά απαντούν σε πολλές περιοχές της χώρας και είναι χαρακτηριστικό πως η Ελλάδα, παρά το µικρό της µέγεθος, κατέχει σηµαντική θέση στην παραγωγή βιοµηχανικών ορυκτών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο κλάδος των βιοµηχανικών ορυκτών παίζει σηµαντικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία αφού ένα πλήθος προϊόντων που χρησιµοποιούµε καθηµερινά χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη βιοµηχανικά ορυκτά. Αλλά και νέες χρήσεις ανακαλύπτονται συνεχώς: µικροεπεξεργασµένοι περλίτες χρησιµοποιούνται για την παραγωγή θερµοµονωτικών σοβάδων, ζεόλιθοι στον καθαρισµό του νερού, χουντίτες ως επιβραδυντικά καύσης των πλαστικών κ.λπ. Το εύρος των εφαρµογών των βιοµηχανικών ορυκτών είναι εκπληκτικά µεγάλο και συχνά αποδεικνύεται ότι µια ιδιότητα ενός βιοµηχανικού ορυκτού που θεωρείται µειονέκτηµα για µια χρήση, αποτελεί πλεονέκτηµα για κάποια άλλη». Αξιοποίηση Υπάρχει όµως το ερώτηµα: «Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου ή προστασία του περιβάλλοντος». Ο κ. Καλιαµπάκος, µε ειδικότητα στα θέµατα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, απαντάει: «Ενα τέτοιο δίληµµα δεν έχει λογική βάση. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει κανενός τύπου σύγχρονη κοινωνία που να µην έχει την ανάγκη από σηµαντικές ποσότητες πρώτων υλών. Ακόµα και η ίδια η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί εξαιρετικά σηµαντικές ποσότητες πρώτων υλών: µπεντονίτη για την προστασία των υπόγειων νερών, περλίτη και άλλα υλικά για την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια, χουντίτη στην πυροπροστασία των δασών κ.λπ. Από την άλλη, η δύσκολη οικονοµική συγκυρία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι για να επαναληφθούν αντι-περιβαλλοντικές πρακτικές στην εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου». *

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=24…

2/4


22/1/2011

Το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού | …

Θαµµένα 20 δισ. ευρώ Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ

«Τα κοιτάσµατα του ορυκτού πλούτου της Βόρειας Ελλάδας µπορεί να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ και να προσφέρουν ένα τεράστιο άλµα στην ανόρθωση της ελληνικής οικονοµίας και της ανάπτυξης και να συµβάλουν στην έξοδό µας από την κρίση. Χρυσός, άργυρος, χαλκός, νικέλιο, χρώµιο κ.ά. αποτελούν την ελπίδα µιας εκµετάλλευσης παλαιών και νέων περιοχών, που έχουν ανιχνευτεί και εντοπιστεί από τους ερευνητές του ΙΓΜΕ». Την επισήµανση αυτή κάνει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Κων. Παπαβασιλείου, διευκρινίζοντας ότι δύο ερευνητικά προγράµµατα του ΙΓΜΕ έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. «Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Βόρειας Ελλάδας στερεί από την περιοχή επενδύσεις τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε πρώτη φάση, αλλά και τη δηµιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Ηδη αυτή τη στιγµή υπάρχουν δύο πολύ σοβαρές προτάσεις, που από αύριο το πρωί είναι έτοιµες να φέρουν άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, για την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων χρυσού στην Ολυµπιάδα και στο Στρατώνι (της Χαλκιδικής), αλλά και στο Πέραµα της Θράκης (περιοχή έξω από την Αλεξανδρούπολη). Τα κεφάλαια των εταιρειών είναι αγγλοσαξονικά (ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς) στα οποία θα συµµετέχουν και ελληνικές εταιρείες όπως ο "Ακτωρ"». Και συνέχισε ο κ. Παπαβασιλείου: «Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΓΜΕ σχεδίασε να υλοποιήσει µέσω του ΕΣΠΑ πρόγραµµα ανίχνευσης περαιτέρω πολύτιµων και αξιοποιήσιµων µεταλλευµάτων, ύψους 2.700.000 ευρώ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα είναι πρώτη παγκοσµίως στα κοιτάσµατα και στην παραγωγή νικελίου, λευκολίθου, χουντίτη. Επίσης έρχεται πρώτη στην Ε.Ε. στην παραγωγή νικελίου, βωξίτη, αλουµίνας, ψευδαργύρου, χρωµίτη κ.ά. Τα ελληνικά κοιτάσµατα είναι πολύ καλής ποιότητας, πλούσια σε περιεκτικότητα. Ακολουθούν η Φινλανδία και η Γαλλία, οι οποίες παράγουν όσες ποσότητες παράγουµε κι εµείς». Επίσης κοιτάσµατα σπάνιων γαιών έχουν παρατηρηθεί εκεί όπου εκβάλλουν ποταµοί, όπως ο Στρυµόνας, ο Νέστος και ο Εβρος. Τα ποτάµια αυτά µεταφέρουν τέτοια βαριά µέταλλα και τα εναποθέτουν στη θάλασσα. Η υποθαλάσσια έρευνα στην υφαλοκρηπίδα αυτών των περιοχών (βρίσκεται εντός των 6 ναυτικών µιλίων της αιγιαλίτιδας ζώνης) θα µπορεί να µας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Τα ορυκτά αυτά έχουν µεγάλο ειδικό βάρος και δεν µπορούν να προχωρήσουν πολύ µακριά µέσα στη θάλασσα και για το λόγο αυτό συναντώνται κοντά στην ακτή, όπου καταβυθίζονται, και µέσα στο γεωλογικό χρόνο δηµιουργούν σιγά σιγά συγκεντρώσεις µεγάλες.

Οι αρχαίοι τα 'παιζαν στα δάχτυλα Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστηµα για αξιοποίηση του ορυκτού µας πλούτου, όµως οι αρχαίοι Ελληνες και Ρωµαίοι συγγραφείς αναφέρουν 26 έργα ορυκτολογίας, από τα οποία µόνο 5 έχουν σωθεί. Αυτά είναι τα «Λιθικά» και τα «Λιθικά Κηρύγµατα» των Ορφικών, το «Περί Λίθων» των Σωκράτους και ∆ιονυσίου, το «Περί Λίθων» του Θεόφραστου και το «Περί Ποταµών και όρων επωνυµίας» του Πλούταρχου. Φως σε αυτό τον πλούτο ρίχνει ο πολυγραφότατος και πολυβραβευµένος µαθηµατικός-συγγραφέας Ευάγγελος Σπανδάγος µέσα από το βιβλίο του «Η Ορυκτολογία στην Αρχαία Ελλάδα», εκδόσεις «Αίθρα». Οπως τονίζει ο Ε. Σπανδάγος: «Οι Αρχαίοι Ελληνες είχαν εκµεταλλευθεί, µε αξιοθαύµαστο από τεχνικής απόψεως τρόπο, τα µεταλλεία αργύρου του Λαυρίου και της Θάσου, τα µεταλλεία χρυσού στο όρος Παγγαίο και στη νήσο Σίφνο. Μεταλλεργεία, δηλαδή εργαστήρια εξαγωγής µετάλλων, υπήρχαν σε πολλές πόλεις και περιοχές της Ελλάδος: Λαύριο, Σίφνο, Παγγαίο, Αρκαδία και Θορικό. Η αρχαιολογική έρευνα έχει δείξει ότι κατά τη Νεολοθική εποχή (8ος-7ος π.Χ. αιώνας) υπήρχαν οι απαιτούµενες γνώσεις για αναγνώριση διαφόρων µεταλλευµάτων». Ο Στράβων αναφέρει στο έργο του «Γεωγραφικά» διάφορα πετρώµατα και γεωλογικούς µετασχηµατισµούς. Γράφει για εξάρσεις και συνιζήσεις διαφόρων χωρών, εξηγεί, λόγω σεισµών, το χωρισµό διαφόρων νησιών της Ιταλίας, ενώ αποδίδει τη γένεση των νησιών της Γης σε ηφαίστειες ενέργειες. Γράφει ακόµα για τις εκρήξεις των ηφαιστείων και θεωρεί τα ηφαίστεια ως ασφαλιστικές δικλίδες της Γης. Ο Πυθαγόρας και οι µαθητές του αναφέρονται στο φαινόµενο του σχηµατισµού των κοιλάδων από τα ρέοντα ύδατα. Ο Πυθαγόρας, ο Ξενοφάνης, ο Πίνδαρος, ο Ηρόδοτος και ο Στράβων παραδέχονται ότι τα διάφορα απολιθώµατα, τα οποία έβρισκαν οι άνθρωποι, ήταν λείψανα ζώων, ψαριών, φυτών, οστράκων κ.ά. που είχαν προϋπάρξει και ότι τα βουνά ή οι λόφοι στα οποία ανευρίσκονταν ήταν άλλοτε καλυµµένα από νερά. Γ.Α.Κ.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ

Κοιτάσµατα στο σκοτάδι Του ΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟ ΛΑΚΗ

Αγνωστος και ανεκµετάλλευτος παραµένει ο ορυκτός πλούτος της χώρας, ο οποίος έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πόλεων όχι µόνο κατά την αρχαιότητα αλλά από την προϊστορική ακόµη περίοδο. Οπως επισηµαίνει σε έρευνά του ο καθηγητής Οικονοµικής Γεωλογίας και Γεωχηµείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης

www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=24…

3/4


22/1/2011

Το κυνήγι του κρυµµένου θησαυρού | …

(ΑΠΘ), Ανέστης Φιλιππίδης, το υπέδαφος της Ελλάδας φιλοξενεί ένα µεγάλο αριθµό µεταλλευµάτων και βιοµηχανικών και διακοσµητικών ορυκτών και πετρωµάτων που, αν η διαχείρισή τους γίνει σωστά, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην εθνική οικονοµία. Σηµαντικά κοιτάσµατα µεταλλευµάτων όπως χρυσού, αργύρου, χαλκού, µολύβδου, ψευδαργύρου, σιδήρου, µαγγανίου, νικελίου, αλουµινίου, χρωµίου και άλλων βασικών, ευγενών και σπάνιων µετάλλων βρίσκονται στο υπέδαφος της Ελλάδας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν υπολογιστεί τα βέβαια αποθέµατα, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκµετάλλευση των µετάλλων. Ο Α.Φιλιππίδης συγκέντρωσε στοιχεία για τη µείωση της εκµετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας από το 1987 µέχρι και το 2006, αλλά και για τους πόρους που χάθηκαν στο διάστηµα αυτό. Το 50% περίπου των Βιοµηχανικών Ορυκτών Πετρωµάτων (ΒΟΠ) χρησιµοποιούνται για θεραπεία και προστασία του περιβάλλοντος. Το 1987 απασχολούνταν 12.311 εργαζόµενοι στον κλάδο. Το 2006 µειώθηκαν σε 5.385. ∆ηλαδή, µείωση 56,3%. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής στην Ελλάδα το έτος 2006 ήταν 689,02 εκατ. ευρώ. Η κατώτερη εκτίµηση της ακαθάριστης αξίας -αν σήµερα υπήρχε εκµετάλλευση των γνωστών κοιτασµάτων που έχει η Ελλάδα- υπολογίζεται σε 2,43 δισ. ευρώ.Μεταλλεύµατα: πρόκειται για τα αλουµίνιο, νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο, µόλυβδο, σίδηρο, µαγγάνιο, χρώµιο, άργυρο, χρυσό. Το 1987 απασχολούνταν 3.431 εργαζόµενοι στον κλάδο. Το 2006 είχαν µειωθεί σε 821. ∆ηλαδή, µείωση 76,1%. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής στην Ελλάδα το έτος 2006 ήταν 166,85 εκατ. ευρώ. Η κατώτερη εκτίµηση της ακαθάριστης αξίας, εάν σήµερα υπήρχε εκµετάλλευση των γνωστών κοιτασµάτων που έχει η Ελλάδα, υπολογίζεται σε 1,09 δισ. ευρώ. Γεωθερµία Μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη υπάρχουν περίπου 20 αξιόλογα γεωθερµικά πεδία. Τα γεωθερµικά αποθέµατα είναι τουλάχιστον 1.000 Mwt από τα οποία αξιοποιούνται µόνο τα 40 Mwt, δηλαδή µόνο το 4%. Η πλήρης αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων θα οδηγούσε σε όφελος που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ ετησίως, κατ' ελάχιστον. Την ίδια στιγµή η Ελλάδα εισάγει από την Τουρκία τεράστιες ποσότητες ζεόλιθου, ορυκτό που είναι φυσικό καθαριστικό υδάτων, αν και διαθέτει άριστης ποιότητας κοιτάσµατα. Αλλά το πρώην υπουργείο Ανάπτυξης και το νυν υπουργείο Περιβάλλοντος δεν δίνουν άδεια εκµετάλλευσης στην εταιρεία που έχει δεσµεύσει το κοίτασµα. Ο ζεόλιθος έχει την ιδιότητα να δεσµεύει ανόργανες και οργανικές ουσίες, υψηλά ποσοστά από µέταλλα και οργανοµεταλλικές ουσίες, τις οποίες καθηλώνει, και παράλληλα εµπλουτίζει τα νερά µε οξυγόνο. Οι ιδιότητές του αυτές εξυγιαίνουν σε µεγάλο βαθµό τα κλειστά συστήµατα υδάτων. Οµως, παρά το µεγάλο κοίτασµα στον Εβρο, το 2009 η Ελλάδα εισήγαγε από την Τουρκία 20.000 τόνους, πέρσι 60.000 και φέτος αναµένεται να είναι περισσότεροι. Η ποσότητα αυτή, κατά 50% χρησιµοποιείται στη Λάρισα, στις γεωργικές καλλιέργειες, γιατί αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητά τους. Μικρότερη ποσότητα χρησιµοποιείται στις ζωοτροφές, όπου αναµειγνύεται σε ποσοστό 1,5-5% µε την τροφή, περνάει στο στοµάχι του ζώου και αυξάνει την παραγωγή κρέατος αλλά και την ποιότητά του. Στις γαλακτοκοµικές αγελάδες διαπιστώθηκε ότι αύξησε κατά 19% την παραγωγή γάλακτος, ενώ εξαφάνισε και τις ασθένειες, καθώς δεσµεύει µύκητες και βακτήρια σε ποσοστό από 50% έως 92%, υπογραµµίζει ο κ. Φιλιππίδης. © 2010 X.K. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

∆ιαφηµίσεις Google

Σπα, µασάζ στη πόλη σου Μοναδικές στιγµές χαλάρωσης στα καλύτερα κέντρα Σπα της πόλης! www.GROUPON.gr/Spa

Νοµίσµατα, Ισοτιµίες Ζωντανές τιµές, On line συναλλαγές. Χαµηλό Margin, ∆ωρεάν Πλατφόρµα! gr.SaxoBank.com

Papapolitis Μπάνιο, Κουζίνα, ∆άπεδο.Υψηλή αισθητική, ασυναγώνιστη ποιότητα. www.papapolitis.gr

www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=24…

4/4

ΟΡΥΚΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

(Γ.ΚΙΟΥΣΗ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you