Page 1$[RCUU*QQXGT&CO )GVKLFGPGPGTIKG /'ZK%Q 

Verenigingsperiodiek van Het Gezelschap "Practische Studie"
+PFG\GGFKVKG 

RedactioneelVan het bestuurSecretarieelOnderwijs

Kwartaalverslag activiteiten

Verslag onderwijszakenCiviel NieuwsErvaringsverhalenPS bestaat 120 jaar!

Civiele Techniek in de praktijk

Van Oord’s traineeships

Programma van de diesweekSymposium 2014Prof.dr.ir. HordijkBetondag 2013Civiele HistorieMExiCo 13-2CivilizationOffshore Wind

Programma-overzicht

Interview

Student ontmoet prominent

De Hoover Dam Bypass

Even gluren bij de buren

Van uw undercover reporter

Innoveren & besparenBob aus ZĂźrichColumnExcursie Utrecht CSGetijdenenergieCriPSCiO '13

Op minor in het buitenland

Marten laat zich gelden

Met LexCie '14 op pad

Energiewaterbouwkunde

Op bezoek in de Willemstraat

Building with nature & society
 4GFCEVKQPGGN 9CCTFG%KXKGNGTU Aangezien dit het eerste is wat u van ons te lezen krijgt in het nieuwe kalenderjaar, wil ik u namens de gehele redactie allereerst een gelukkig en succesvol 2014 toewensen! Net als een groot aantal lezers heeft ook de redactie zo haar goede voornemens, bijvoorbeeld het maken van een nieuwe vormgeving voor de ExtraCT en het op tijd uitbrengen van de aankomende edities. In tegenstelling tot het gros van de Nederlanders hebben wij deze voornemens niet meteen op de tweede dag van het jaar uit het raam gesmeten. Deze editie is namelijk helemaal op tijd bij u op de mat gevallen en de nieuwe lay-out maakt goede vorderingen. Wij verwachten dan ook dat we u de volgende editie in een compleet nieuwe stijl kunnen voorleggen, maar we kunnen en willen nog niets beloven (je weet immers maar nooit). Wat kunt u in de editie die nu voor u ligt van ons verwachten? Een hele boel! Zo licht het bestuur van het 120e verenigingsjaar van Het Gezelschap "Practische Studie" het puntje van de sluier op over het programma van de diĂŤsweek, hebben wij een mooi interview met een kersverse hoogleraar, bieden wij u een aantal zeer interessante wetenschappelijke artikelen en is er ook een aantal leuke verslagen van commissies in deze editie te vinden. Ook mogen een scherpe column en een verslagje van een Civiel studentenhuis natuurlijk niet ontbreken. Kortom: er is dus genoeg te lezen in het Jaargang 16, nummer 4, janauri 2014 ExtraCT is een uitgave van Het Gezelschap "Practische Studie", studievereniging van studenten Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. ExtraCT verschijnt vier keer per collegejaar en wordt gratis aangeboden aan alle leden van Het Gezelschap "Practische Studie". Uitgever Het Gezelschap "Practische Studie" Stevinweg 1, k. 1.65 Postbus 5048 2600 GA Delft tel: 015-278 54 65 Adreswijzigingen Doorgeven via secretaris-ps@tudelft.nl Redactieadres extract-ps@tudelft.nl Drukwerk DeltaHage, ‘s-Gravenhage

nieuwe jaar, zeker ook genoeg materiaal om even onder te drukkende stress van de aankomende tentamenweek uit te komen! Dit gezegd hebbende besluit ik,

,1';#55'4 8114<+66'4':64#%6

Redactie Joey Asser (Voorzitter) Fabian Koppes (Secretaris) Jan-Willem Broos (Penningmeester) Geerten van der Zalm (Hoofdredacteur) Koen Arendsen (Comm. Lay-out) Maarten Kroll (Disc Jockey) Anke Wetser (Redacteur) Bob van Maris (non-actief ) Jeroen van Wessem (QQâ&#x20AC;&#x2122;er) Martijn van Wijngaarden (QQâ&#x20AC;&#x2122;er) Contactpersoon advertenties Martijn van Wijngaarden Adverteerders BAM Van Oord Antea Group Infraflex Strukton Ballast Nedam

pag. 2 pag. 12 pag. 25 pag. 37 pag. 41 pag. 49

Š Het Gezelschap "Practische Studie" Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


 8CPJGVDGUVWWT $GUVGNGFGP Hierbij wil ik jullie allemaal alsnog een gelukkig nieuwjaar wensen! Het einde van 2013 was natuurlijk onvergetelijk. De MExiCo â&#x20AC;&#x2122;13-2 was wederom een super leuke reis, die ditmaal naar BelgiĂŤ ging. Kort hierna volgde het commissie-uitje. Met heel veel biertjes en foute hitjes werd kennisgemaakt met je eigen maar ook alle andere commissies. Het was een prachtige avond. De week erop gingen we met een leuke groep naar Utrecht Centraal om te kijken naar de bouw van het stationsgebouw. Een hele leuke en interessante excursie georganiseerd door de LEXCie, waarbij we kijkjes hebben mogen nemen op vele speciale plekken in het stationsgebied. Om daarna het begin van de Kerst in te luiden werd door de Actie een spetterend Kerstdiner gegeven. Heel veel verklede civielers hebben genoten van een heerlijke 3-gangen maaltijd en heel veel drankjes. Daarna was iedereen toe aan een hoop rust. Precies datgene wat de kerstvakantie ook aan ons bracht. Niemand had verwacht dat het mogelijk was, maar juist na 2 weken niet te hebben deelgenomen aan het Delftse studentenleven keerden wij terug met extra ronde buikjes. De families hadden allemaal groots uitgepakt zodat heel de faculteit met wat extra kerstkiloâ&#x20AC;&#x2122;s het nieuwe jaar in kon. Dan is het nu tijd voor de nieuwe activiteiten die de komende periode zullen plaatsvinden. Allereerst is het al bijna tijd voor de volgende vakantie. Hierin zullen wij met een groep van 83 PS-leden de bergen ingaan. Een week zullen wij overdag de pistes en â&#x20AC;&#x2122;s avonds de kroeg in Risoul op zijn kop zetten. Direct hierna zal PS

weer een jaartje ouder worden en gaat de vereniging haar 120e levensjaar in. Om dit groots te vieren zetten wij de week van 10 tot en met 14 februari volledig in het teken van onze verjaardag en het daarbij horende lustrum. Tijdens deze week vindt onder andere een commissieledendiner, dies-borrel, lustrumfeest en vele lezingen en excursies plaats. Met het thema â&#x20AC;&#x153;Pompen of Verzuipen, are you shore?â&#x20AC;? zal het zowel een hele interessante als leuke week worden. Zorg dat je dit niet mist! Dan wil ik jullie als laatste heel veel succes wensen met de tentamens. Voordat we weer aan alle feesten kunnen beginnen moet er natuurlijk eerst hard gestudeerd worden. Mochten jullie af en toe tijd nodig hebben om tot rust te komen, dan kan je altijd op PS terecht. Ook voor de gebruikelijke kopjes koffie en pepermuntjes zijn jullie altijd welkom. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat 2014 weer een prachtig jaar wordt! Bij dezen besluit ik,

,'41'08#09'55'/ 8114<+66'48#0*'6)'<'.5%*#2"24#%6+5%*'567&+'''
5GETGVCTKGGN #EVKXKVGKVGPXCPPQXGODGTVQVGPOGVLCPWCTK &114+.''08#0&'0$'4) 5'%64'6#4+58#0*'6)'<'.5%*#2"24#%6+5%*'567&+'"

018'/$'4

018'/$'4

&'%'/$'4

$6$$144'.'0 ,##4$1'-7+64'+-+0)

#%37+5+6+'64#+0+0)

%1//+55+'7+6,'

Ook dit jaar werd door Topdesk de acquisitietraining georganiseerd. Vanuit elke commissie was er ruimte voor iemand om naar Topdesk te gaan en hier de fijne kneepjes van het acquireren te leren. Het was wederom een groot succes.

Op deze mooie dinsdagavond trokken ruim 70 commissieleden richting Rotterdam. Hier hebben we als echte Civielers de boel goed op stelten gezet en met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen een prachtige avond beleefd.

De eerste maandag na de tentamens was het alweer tijd voor de Back-toBeers borrel. Dit keer stond de symposiumcommissie achter de tap. Zij hebben deze borrel hun thema bekend gemaakt. Maar tijdens de borrel stond vooral de grootse uitreiking van het jaarboek in de spotlights. De JaBo â&#x20AC;&#x2122;13 heeft een jaar lang keihard gewerkt aan dit mooie boek en het resultaat mag er zeker zijn. 018'/$'4

$'.'+&5#.)'/'0' 8'4)#&'4+0) Bestuur 120 heeft in deze vergadering haar beleid gepresenteerd. Op alle vlakken van de vereniging heeft het bestuur haar mening gevormd en in de vergadering was er ruimte voor de aanwezigen om hun vragen te stellen met betrekking tot het beleid. 018'/$'4

%194'70+' Na het eerste kwartaal op de TU te hebben rondgelopen was het voor de eerstejaars tijd om even een avondje terug te gaan naar het COW. De film werd getoond, het smoelenboek uitgereikt en iedereen kon zijn of haar COW-verhalen ophalen. 018'/$'4

.70%*.'<+0)&74# 8'4/''4 Als onderdeel van de MExiCo, maar ook voor andere studenten toegankelijk, hield Dura Vermeer een lezing over de verlengde Waalbrug bij Nijmegen.

&'%'/$'4 018'/$'4

+0&'5+)0%74575

%+8+'.+01069+--'.+0)

De meeste commissies zullen in hun jaar te maken krijgen met InDesign. Een uitstekend programma, als je snapt hoe het werkt. Daarom is dit jaar door een aantal InDesign-koningen van de ExtraCT-redactie de InDesign cursus gegeven. Na een hapje eten op het entresol heeft iedereen zich in op dit programma gestort om zo later in het jaar mooie programmaboekjes en posters te kunnen maken.

Deze twee dagen vond het Civiel in Ontwikkeling symposium 2013 plaats met de themaâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;&#x153;Building with Natureâ&#x20AC;? en â&#x20AC;&#x153;Building with Societyâ&#x20AC;?. Er werd veel verteld over duurzaam bouwen, maar ook over duurzaam omgaan met de samenleving. Kortom, een zeer leerzaam symposium met het oog op de toekomst van de civiele techniek. 018'/$'4

2+07+64'+-+0)

&'%'/$'4

Voor de wel 120 studenten die afgelopen jaar in ĂŠĂŠn jaar hun Propedeuse wisten te halen, werd er een ceremonie georganiseerd. Eerst was er een algemene presentatie in de aula en daarna werden de diplomaâ&#x20AC;&#x2122;s op de faculteit ondertekend.

5+06'4-.##5 Weer een geslaagde lustrumactiviteit, van 2 tot 4 december had iedereen de kans om zijn schoen te zetten op PS. Op 5 december kon iedereen zijn gevulde schoen weer ophalen. &'%'/$'4

018'/$'4&'%'/$'4

':%745+'764'%*6

/':+%1 

De eerste excursie van LExCieâ&#x20AC;&#x2122;14 naar Utrecht Centraal Station. Hier kregen de deelnemers een presentatie en een rondleiding over de bouwplaats.

De vierdaagse reis naar onze zuiderburen was een groot succes. Hoogtepunten waren de vernieuwing van het stationsgebied in Gent, de Vopak terminal en de Duvelbrouwerij. De practische toepassingen van de Civiele kennis in de projecten die de studenten hebben bezocht sloten tevens goed aan bij de vakken van deze periode.

&'%'/$'4

-'456&+0'4 Op deze woensdag was het tijd voor de eerste activiteit van de Actieâ&#x20AC;&#x2122;14. Er werd een kerstdiner georganiseerd in de


CafĂŠ de Ruif. Met als thema: Als je later groot bentâ&#x20AC;Ś (en dan nog 3 zinnen) kwam iedereen in gepaste outfit. Met voldoende alcoholhoudende consumpties werd er ook nog prachtig karaoke gezongen. Uiteindelijk dus een zeer geslaagde avond. &'%'/$'4

9+251 &''.0'/'45$144'. Hier werd het thema van de WiPSo bekend gemaakt. Daarnaast was het de eerste gelegenheid voor de deelnemers van de WiPSo om een biertje met elkaar te drinken en vooruit te blikken naar de wintersport vakantie. ,#07#4+

$6$$144'. Deze Back-to-Books borrel staat in het thema van het aankomende Symposium. Met het thema â&#x20AC;&#x153;Het kan ook andersâ&#x20AC;? beloofd het een zeer interessante dag te worden. ,#07#4+

0+'79,##45&7+Meerdere helden hebben een frisse duik genomen om het nieuwe jaar in te luiden. ,#07#4+

.'<+0)#..5'#5 Edward Heerema, de CEO van Allseas gaf een lezing over zijn in aanbouw zijnde schip de Pieter Schelte. Dit is een zeer bijzonder schip en de grootste ooit gebouwd. In zijn lezing vertelde hij uitgebreid over het schip, het ontwerp, de functionaliteiten en de toekomst plannen.

#CPMQOGPFGCEVKXKVGKVGPXCP HGDTWCTKVQVOCCTV ('$47#4+

9+251 Deze week zullen 86 Civielers naar Frankrijk trekken. Hier zullen ze hun mooiste sneeuwkleren aantrekken om een week lang de baas van de bergen te zijn.

gemaakt hebben dit jaar en hoe ver zij zijn gekomen met het uitvoeren van het beleid. Ook is het een mooie gelegenheid voor de leden hun open/of aanmerkingen te geven op het bestuur. /##46

('$47#4+

$6$$144'.

&+'59''-

Deze Back-to-Books borrel zal in het teken staan van het gala en hier zal onder andere de locatie bekend gemaakt worden.

13 februari is de verjaardag van PS. Een heuglijke dag, en daarom is de hele week gewijd aan de vereniging. Er zijn vele activiteiten waaronder natuurlijk een diesborrel en commissieledendiner. De grote afsluiter van de week is het zwembadfeest georganiseerd door de lustrumcommissie. ('$47#4+

5;/215+7/%+8+'.' 6'%*0+'Vanwege het lustrumjaar is er dit jaar een extra gelegenheid gereserveerd voor een symposium dat om dezelfde reden extra groot zal worden uitgepakt. Het thema luidt dit jaar â&#x20AC;&#x153;Het kan ook andersâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;. Hierbij pogen de commissieleden een andere kijk op de civiele sector te geven, outside the box. Wil jij bezig zijn met innovatieve ideeĂŤn en je horizon verbreden? Kom dan naar het symposium zodat je de praktijk achter colleges en sommetjes kunt zien. /##46

*#.(,##4.+,-5' #.)'/'0'8'4)#&'4+0) In deze vergadering zal bestuur 120 presenteren welke vorderingen zij

/##46

%+8+'.'17&'4&#) Zoals elk jaar organiseert de Civiele ouderdagen commissie van PS de ouderdagen. Civiele Techniek is voor veel ouders nog een vaag begrip en op deze dag krijgen ze de kans zich een dag te verdiepen in de studie van hun kind. Zowel college als een workshop zullen de ouder een kijkje geven in de Civiele Techniek. /##46

#.7/0+'8'06 In het kader van het 24e lustrum organiseert de lustrumcommissie een dag speciaal voor onze alumni. De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd en hierin zal het programma bekend gemaakt worden. Aansluitend aan de alumnidag zal ook het oud-besturendiner plaatsvinden. Voor de overige alumni is er de mogelijkheid om aan het einde van de dag een hapje te eten met de lustrumcommissie en verhalen met elkaar te delen.
1PFGTYKLU

&114.+'-'.1-+0$#468#0.+0)' %1//+55#4+55'010&'49+,5

is afgetrapt met een pauze waarin elke richting een eigen pitch had. Vervolgens was er van 3 tot en met 17 december elke pauze een voorlichting over een specifieke richting. Nieuw dit jaar was dat ook de masters van technische aardwetenschappen een voorlichting hadden.

567&+'2.#00+0)

Het collegejaar is ondertussen al weer bijna op de helft en wij zijn als onderwijscommissarissen druk bezig geweest met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Zo zitten wij eens in de twee weken met Hans Welleman, de opleidingsdirecteur, aan tafel om zaken te bespreken. Verder gaan we bij elke docent die in een periode een vak geeft langs. De input van studenten wordt heel erg gewaardeerd en daarbij is alle hulp en input welkom. Dus heb je klachten of vragen? Kom langs en spreek ons aan of vul een klachtenbriefje in aan de balie of op de website.

8114.+%*6+0)'0 Afgelopen periode zijn er twee grote voorlichtingen georganiseerd door PS in samenwerking met de Faculteit. De eerste was de Study Abroad Week in november, hierbij was de opkomst groot en het blijkt dat studeren in het buitenland bij veel mensen op het to-do lijstje staat. De tweede was de Mastervoorlichting in december, die

Het komende semester zit vol met extra herkansingen in de oude vorm, let goed op met je studieplanning welke tentamens je wilt maken en wanneer. Controleer daarbij ook even het rooster op Blackboard zodat je niet voor verassingen komt te staan. Het kan namelijk zo zijn dat tentamens samenvallen, over het algemeen is geprobeerd dit zo min mogelijk voor te laten komen maar wegens het aantal toetsen van keuzevakken is dat niet altijd haalbaar. Controleer dus de timetable op Blackboard en laat ons weten als twee van jouw tentamens tegelijkertijd vallen. Dan kijken wij wat we voor je kunnen doen.

8+467'.'51(69#4' Je kan tegenwoordig vanaf je laptop inloggen op je eigen virtuele TU desktop. Als je naar http://reciever. citrix.com/ gaat, kan je overal waar je internet hebt bij de software die ook op de TU computer staat. De software draait dan niet op je eigen device maar op de servers van de TU. Dit is een nieuw systeem, wel zo practisch. Mocht je bij het gebruik tegen dingen aanlopen, loop dan even langs bij

ons of stuur direct een mail naar oras, jochem@oras.nl. Dan wordt daar wat aan gedaan.

10&'40'/'0 Het klinkt een beetje TBâ&#x20AC;&#x2122;erig maar een Civieler kan zeker ook ondernemen. Daarom organiseren wij in samenwerking met YES!Delft een entrepreneurship middag op 17 februari. Hierbij krijg je een kijkje in de keuken van YES!Delft waar veel bedrijfjes aan het opstarten zijn. Daarnaast zullen er inspirerende ondernemende Civielers vertellen hoe het is om een eigen bedrijf op te zetten. Kom langs en misschien ontdek jij wel een nieuwe oprichter van het megasucces Ampelman in jezelf!


,CCTEQOOKUUKGU De jaarcommissies helpen ons bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zij geven input vanuit de studenten en zijn ook voor de studenten van hun jaar een aanspreekpunt. Dus met vragen en klachten kan je ook bij hun terecht. Bij deze de verschillende jaarcommissies.

''456',##45%1//+55+'',%

69''&',##45%1//+55+'6,%

Deze commissie bestaat uit Daan Deckers, Yoram Houtsma, Timo Dijkstra, Kate Happe en Katinka Verleg. Met de zinspreuk â&#x20AC;&#x2DC;Helpt mee van BSA tot AOWâ&#x20AC;&#x2122; houden zij zich bezig met het evalueren van het onderwijs van het eerste jaar om te zorgen dat dit verbeterd wordt. Daarnaast organiseren zij in het derde kwartaal een activiteit speciaal voor alle eerstejaars.

Deze commissie bestaat uit Ties Kuijpers, Rens Van, Anna Eskes, Marie-Louise Greijmans en Nils Kok. Net als de EJC evalueren zij het onderwijs, alleen dan van de tweedejaars. Zij zijn afgelopen periode druk bezig geweest met het vak Beton en Staal en kijken onder andere ook naar de hoeveelheid inlevermomenten binnen de periode.

&'4&',##45%1//+55+'&,%

5%*#-'.,##4%1//+55+'5%*#-'.%+'

Deze commissie bestaat uit Floortje Verkade, Dionne Verschuren, Sjors de Rooij en RenĂŠ van Meerkerk. Op dit moment zijn de meeste derdejaars studenten bezig met hun minor, daardoor begint deze commissie pas echt in het tweede semester. Zij zullen zich vanaf dat moment serieus bezig houden met de evaluatie van de Civiele minoren en de keuzevakken.

Deze commissie bestaat uit Hugo van Egeraat, Coen Spelt, Baris Can Duzgun en Ancella Stout. Zij zetten zich in voor alle schakelaars op Civiel. Dit is een zeer brede en verscheiden groep, de instroom komt van het HBO maar ook van andere TU-faculteiten. Iedereen schakelt dan ook naar een eigen master. Voor de SchakelCie is vooral communicatie en het studieprogramma een aandachtspunt.
Civiel *QWFVWQRFGJQQIVGXCPCNNG%KXKGNGQPVYKMMGNKPIGPKPFGRTCMVKLM 8#010<'8'45.#))'8'4(,-122'5

''456'6700'.8#0'7412#0##4#<+' ISTANBOEL - Eind oktober werd in Istanboel de eerste tunnel onder de Bosporus geopend. Deze metrotunnel van 1,4 km verbindt Europa en Azië. Het was voor het eerst dat in Turkije een dergelijke tunnel gebouwd werd. Bij het ontwerp moest met verscheidene factoren rekening gehouden worden. De Bosporus heeft een diepte van 61 meter en een sterke stroming. Daarnaast moet de tunnel bestand zijn tegen aardbevingen. De tunnel is gebouwd uit 135 meter lange tunnelelementen die men heeft laten afzinken. Het is flexibel aan de oevers verbonden, zodat verplaatsingen door aardbevingen kunnen worden opgevangen.

#069'42'0.')6)'.&$+,81146700'. ANTWERPEN - De ring om de stad van Antwerpen gaat voltooid worden met een tunnel onder de Schelde door. Na jarenlange discussie hebben de Antwerpenaren, die al in 2009 in een referendum voor de tunnel stemden, toch gewonnen. Oorspronkelijk zou er een brug komen, wat tot hevig verzet leidde onder de Antwerpenaren omdat het de skyline zou verpesten. De tunnel gaat 350 miljoen euro extra kosten. Dit bedrag komt voor rekening van de stad Antwerpen en de Antwerpse haven.

0'&'4.#0&52.#064'-6)'.&7+6%*+0# PEKING - Verschillende Chinese partijen gaan 2 miljoen euro investeren in het Nederlandse plan voor een dynamische getijdenenergiecentrale. De Nederlandse regering stak al eerder 900 duizend euro in de ontwikkeling van het project. Tijdens een eerdere ontmoeting met de vice-premier van China besprak premier Mark Rutte dit project. Volgens een consortium van Strukton Engineering, ARCADIS, TU Delft, Pentair Nijhuis, DNV KEMA, Antea Group, IMARES, en H2iD kan zo’n getijdenenergiecentrale energie opwekken voor miljoenen huishoudens. Bij een getijdenenergiecentrale zal er een kilometers lange dam langs de kust gebouwd worden waarbij door waterstandsverschil energie opgewekt kan worden. Hierbij hoeven geen inhammen gesloten te worden. Uit onderzoek is gebleken dat bij een dergelijke centrale langs de kust van China 15.000 MW aan energie kan worden opgewekt. Pagina 44 meer informatie over getijdenenergie

8'4$+0&+0)6755'0&1&''041&'<'' JERUZALEM - Na jaren van overleg tussen Israël, Jordanië en Palestina is er besloten tot de bouw van een pijpleiding tussen de Dode Zee en de Rode Zee. Dat deze drie landen samen werken is een unicum. De pijpleiding gaat er voor zorgen dat het peil van de Dode Zee niet nog verder zal zakken. Dit peil zakt jaarlijks met ongeveer 1 meter. Dit komt doordat water uit de aanvoerende rivier de Jordaan grotendeels gebruikt wordt voor irrigatie en Israël en Jordanië door

middel van verdamping mineralen winnen uit de Dode Zee. Door de pijpleiding zal jaarlijks 120 kubieke meter zoetwater aangevoerd worden vanuit de 424 meter hoger gelegen Rode Zee. Aan de Rode Zee komt daarvoor een ontziltingsinstallatie. Een waterkrachtcentrale aan de pijpleiding voorziet deze van energie.


nieuws 0+'79'.7%*6*#8'0.10&10$4+66#0+##+42146! LONDEN - Door het jaarlijks toenemen van het vluchtverkeer naar de Britse hoofdstad Londen is de maximale capaciteit van de luchthavens bereikt. Met jaarlijks 135 miljoen passagiers moet er gezocht worden naar een nieuwe oplossing. Zeker met de te verwachten 300 miljoen passagiers in 2031. Bij een gebrek aan ruimte en het veroorzaken van geluidshinder zijn de uitbreidingen van de bestaande luchthavens niet zo’n beste oplossing. Het Testrad-consortium (Thames Estuary Research and Development) komt tot de conclusie dat een megaluchthaven in de rivier de Theems de beste oplossing is. Deze luchthaven, London Brittania Airport, met zes start- en landingsbanen zal de bestaande luchthaven Heathrow

vervangen. Doordat de luchthaven 40 km van het centrum ligt, kan er 24 uur per dag gevlogen worden. De luchthaven zal alleen bereikbaar zijn vanaf het land met twee spoortunnels. Op het eiland staan de terminals waardoor men al aan land moet inchecken. De totale kosten worden door het ontwerpteam, waar het Nederlandse Royal HaskoningDHV toebehoort, geraamd op 56,5 miljard euro. Dit staat tegenover een bedrag van 16,7 tot 21,5 miljard euro wat een extra startbaan bij Heathrow zou kosten. Echter zou bij het sluiten van Heathrow de waardevolle grond waar het op gebouwd is, de stad 53,8 miljard euro kunnen opleveren. Over dit project is het laatste nog niet gezegd.

5647-610$'<14)68'0'6+#0'0&41)'81'6'0 VENETIË - Strukton krijgt de taak om te helpen bij de bouw van stormvloedkeringen rondom Venetië. Drie stormvloedkeringen moeten de Venetianen behoeden voor natte voeten. Bij de ingang naar het meer van Venetië nabij Chioggia zal Strukton acht caissons laten zakken waar vervolgens de kering op wordt gebouwd. Strukton plaatst de caissons met een nauwkeurigheid van 10 mm en krijgt hiervoor 8 miljoen euro uitbetaald. Samen met de twee andere keringen bij Lido en Malamocco zal deze kering automatisch dicht gaan bij hoogwater volgens het principe van de Maeslantkering.

8#0114&'0$15-#.+58'456'4-'0-756 PETTEN - Vanaf 2014 zal er begonnen worden aan de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Door vier sleephopperzuigers zal er 40 miljoen m3 zand aan de kust. Het project werd door Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toegekend aan Van Oord en Boskalis. Tegelijkertijd wordt er door het opspuiten van duinen en strand ruimte voor recreatieve doeleinden gecreëerd. Het project kost, inclusief twintig jaar onderhoud, ongeveer 140 miljoen euro.
 2TGRCTKPIVQVCEMNGVJGTGCNYQTM â&#x20AC;&#x2DC;Like every entry-level employee, I lacked work experience. I also didnâ&#x20AC;&#x2122;t know a lot about dredging as a discipline. Van Oordâ&#x20AC;&#x2122;s traineeship gave me just the right start.â&#x20AC;&#x2122; 94+66'0$;'56*'4$+,.11

â&#x20AC;&#x2DC;After completing my degree in Architecture, I was ready for a new challenge, something with more technical depth to it. I found it in the Masterâ&#x20AC;&#x2122;s programme for Transport, Infrastructure & Logistics. During the programme, a former Van Oord traineeship participant tipped me off about the traineeship and how much it offered. Like every entry-level employee, I lacked work experience. I also didnâ&#x20AC;&#x2122;t know a lot about dredging as a discipline. Van Oordâ&#x20AC;&#x2122;s traineeship gave me just the right start.â&#x20AC;&#x2122;

%1/2#0;9+&' #2241#%* â&#x20AC;&#x2DC;As a traineeship member, I moved to a different department approximately every two months. That gave me a chance to find out what happens behind the scenes at Van Oord, as well

as the chance to meet employees all over the world. It also gave me a good idea of what my future job would be like. However, the most important thing, once Iâ&#x20AC;&#x2122;d chosen my specialism was that I could see things from the perspective of other business units.â&#x20AC;&#x2122;

52'%+#./1/'065 â&#x20AC;&#x2DC;My first project as a traineeship particiant was Palm Jumeirah Beaches in Dubai. I worked as a Superintendent on the backhoe dredger IJzeren Hein and as an Engineer for rock installation. I was then placed with the Offshore Wind Projects business unit, where I helped budget various tenders. I learned a lot during both projects, but what Iâ&#x20AC;&#x2122;m most proud of is the rock installation method that I developed for the Dubai project. I also have fond memories of studying underwater

noise levels generated by pile-driving offshore wind farm foundations.â&#x20AC;&#x2122;

.+('.10)$'0'(+6 â&#x20AC;&#x2DC;What I learned during my traineeship is still very useful in my present position, Superintendent in the Operations Department (dredging projects). Iâ&#x20AC;&#x2122;m familiar with the customs and values of various nationalities and I can take on many different types of work on project sites. For example, I substitute for the Project Engineer when heâ&#x20AC;&#x2122;s absent, I take part in progress meetings, I make sure information is passed on, I come up with new working methods, and so on. The work environment is often hectic and every day is a new challenge. Thanks to my traineeship, I have a rock-solid basis.â&#x20AC;&#x2122;


 (TQOVJGQT[VQRTCEVKEG ‘The courses, training sessions, and work experience in the various departments make for an informative year. The Traineeship programme covers both theory and practice.’ 94+66'0$;&+4--0+22+0)

‘I studied Civil Engineering at Delft University of Technology. I became interested in Van Oord’s traineeship after hearing positive things about it from fellow students. Now that I’ve completed the traineeship myself, I’m trying to interest other students in it. Regardless of their programme or background, the most important thing is to be motivated and flexible. Traineeship members have to see the practical side of things and should regard problems as challenges.’

various departments make for an informative year. The programme covers both theory and practice. My first project was the Teesside Offshore Wind Farm project in the UK, where I worked as a Project Engineer. I was then deployed on the KNI Sand Supply project in Jakarta, Indonesia, where I worked on board a trailing suction hopper dredger. My biggest motivator is teamwork. I believe it’s all about leaving something behind that helps my successors perform better than I did.’

5*#4+0).'55105 .'#40'&

%*#..'0)+0)%4+6'4+#

‘The traineeship programme has given me an all-round picture of Van Oord as a contractor for dredging, marine engineering and offshore wind projects. The courses, training sessions, and work experience in the

‘I’ve worked on a number of different projects so far. They’re impossible to compare, both geographically and in terms of the work being done. Given the international nature of the projects and the wide variety of work involved,

it’s important to be adaptable. In the end, everything is focused on finishing the project. From beach replenishment to breakwaters, and from pipelines to wind farms: we have to deliver excellent work, do it safely, finish on time, and within the budget.’

8#4+'6;1(6#5-5 ‘After finishing up my traineeship, I started to work for Offshore Wind Projects. My days are filled with project meetings and project preparation work. As soon as project execution commences, I can often be found on site. That’s when the real work begins!’
  *GV )G\GNUEJCR "2TCEVKUEJG 5VWFKG"DGUVCCVLCCT Op 13 februari 2014 is het zover: PS viert dan haar 120e verjaardag. Gedurende de hele week worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder vind je vast een voorproefje van de lezingen en excursies die op het programma staan! &+05&#)('$47#4+.'<+0)$15-#.+5Ă&#x;<9+65'45<#-/'512<''Ă Een presentatie aan de hand van een project in de Filippijnen dat Boskalis vorig jaar heeft aangenomen van Shell, waarin creativiteit en ondernemerschap een hoofdrol spelen naast het maritieme avontuur dat automatisch zit opgesloten in de activiteiten van Boskalis. Het project behelst de zeebedvoorbereiding, het transporteren, installeren en in bedrijf stellen van een platform in zee ten zuiden van Manilla. In dit werk komen vrijwel alle Boskalis activiteiten in de nieuwe samenstelling terug. Inmiddels is het project in vergevorderd stadium van voorbereiding, voor uitvoering medio dit jaar.

&+05&#)('$47#4+':%745+'-7569'4--#69+,Wil je ook zo graag eens met je laarzen in de modder staan en toekijken hoe de Nederlandse waterbouwers eigenlijk onze kust verdedigen? Schrijf je dan nu in voor de excursie naar Katwijk op de website. Afsluitend is er een borrel aan zee! Een deel van de primaire waterkeringen in Nederland voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen. De huidige waterkering in Katwijk is daar ĂŠĂŠn van. Daarom wordt de huidige duinenrij verbreed en komt er een dijk in de duinen. De dijk in het duin maakt het mogelijk een ondergrondse parkeergarage aan te leggen langs de Boulevard.

&10&'4&#)('$47#4+.70%*.'<+0)5614/8.1'&-'4+0)8'0'6+' Wil jij horen hoe de Nederlandse kustwaterbouwkunde het doet in het buitenland? Kom dan op 13 februari naar de lunchlezing van Strukton! Strukton zinkt in de lagune van VenetiĂŤ in een lange dijk tussen enkele eilanden acht betonnen caissons af die de stad moeten beschermen tegen hoog water. Op de caissons van 21.000 ton per stuk wordt een beweegbare kering gemonteerd.

&10&'4&#)('$47#4+':%745+'&'.6#)116+0&'.(6 Wil jij ook op de bodem van â&#x20AC;&#x2DC;s werelds grootste stroomgoot voor waterbouwkundige projecten staan? Schrijf je dan nu in op de website! De nieuwe Deltagoot aan de Rotterdamseweg in Delft gaat de huidige onderzoeksfaciliteit in de Noordoostpolder vervangen. Qua omvang en testmogelijkheden is de nieuwe faciliteit uniek in de wereld. De nieuwe faciliteit wordt 300 meter lang, 9,5 meter diep en 5 meter breed en is daarmee aanzienlijk langer dan de huidige faciliteiten.


Dagvoorzitter

Prof. dr. ir. Hennes de Ridder Hoofdlezing

Ir. R. van der Plas Directeur projectorganisatie Maasvlakte 2

Verdiepende lezingen

Water

Symposium ‘14

mr. A.W. Bom-Lemstra

Eerste loco-dijkgraaf +RRJKHHPUDDGVFKDSYDQ'HOÀDQG

Het Gezelschap "Practische Studie"

Ir. R.E. de Graaf Oprichter Delta Sync

Bouw

Ir. J.P.G. Ramler

Directeur BAM Infraconsult

Ir. M.M.J. Falger

Projectleider BAM Utiliteitsbouw

25 februari 2014

Aula Congrescentrum & TU Library

Casus

Bouw, water, transport

Meld je nu aan op www.practischestudie.nl/symposium


"+MJQQRXCPJCTVGFCV KMFKVGPVJQWUKCUOGXCP PCVWTGWKVUVTCCN"


+PVGTXKGYOGV&KEM*QTFKLM Dick Hordijk is de nieuwe hoogleraar betonconstructies op onze faculteit. Een goede reden om hem eens wat beter te leren kennen.

&114/#46+,08#09+,0)##4&'0 (161)4#(+'#.':8'4/'7.'0

Dick Hordijk is de nieuwe hoogleraar Betonconstructies op onze faculteit. Hij heeft Civiele Techniek gestudeerd aan de TU Delft, waar hij in 1991 ook gepromoveerd is op de breukmechanica van beton. Het onderzoek boeide hem al tijdens zijn studie, maar toch werd Dick ook geboeid door het bedrijfsleven: â&#x20AC;&#x153;Voor de Civiele Bedrijvendag hadden zich echter slechts 2 bedrijven aangemeld, namelijk Shell en HBG. Ik wist al dat ik als promovendus op de toenmalige TH Delft aan de slag kon. Toen heb ik toch naar beide bedrijven een brief gestuurd, waarop ik binnen een week een baan aangeboden kreeg bij HBG. Toen heb ik op het tweespoor gestaan om of de praktijk of het onderzoek in te gaanâ&#x20AC;?. Toch is Dick voor het onderzoek gegaan: â&#x20AC;&#x153;Zoveel echte onderzoeksplaatsen zijn er niet, en als je wilt promoveren is de meest voor de hand liggende optie om dit direct na je studie te doenâ&#x20AC;?. De loopbaan van Dick had er heel anders uit kunnen zien als hij niet voor het onderzoek had gekozen. â&#x20AC;&#x153;Als ik als projectleider bij de HBG aan de slag was gegaan, was mijn carrière een totaal andere kant op gegaan. Maar ook dan had ik het waarschijnlijk prima naar mijn zin gehad.â&#x20AC;? In de 5 jaar die Dick besteedde aan zijn promotieonderzoek werd hij steeds gedrevener. â&#x20AC;&#x153;Ik deed onderzoek naar de breukmechanica van beton: het bleek dat er bij het ontstaan van scheuren niet direct geen spanning meer kan worden overgedragen, er zit namelijk nog een fase tussen waarin een bepaalde mate van spanningsoverdracht plaatsvindt.

"*GVGPVJQWUKCUOG YCCTOGGRTQHGUUQT $TWIIGNKPIEQNNGIGUICH JGGHVOKLCDUQNWWVQXGTFG UVTGGRIGVTQMMGP" Dit gedrag van beton heet softening. Het feit dat ik voor een trekproef op beton een bepaald gedrag had ontdekt, gaf een enorme kick.â&#x20AC;? In het rekenprogramma DIANA is aan een softeningcurve de naam Hordijk verbonden.â&#x20AC;? Na 10 jaar bij TNO Bouw gewerkt te hebben, heeft Dick in 2011 de stap naar Adviesbureau Hageman gemaakt. Dit bureau adviseert op het gebied van constructies van gebouwen en civiele werken. â&#x20AC;&#x153;Ons bureau is heel specialistisch. Naast het onderzoek van de TU Delft en TNO is de eerstvolgende plaats in de praktijk waar ook onderzoek plaatsvindt te vinden bij de adviesbureaus zoals Hagemanâ&#x20AC;?. Hiermee heeft Dick alsnog de praktijkervaring in zijn carrière opgedaan. Toch zit er volgens Dick een minpunt aan zijn loopbaan. â&#x20AC;&#x153;Ik heb nooit de basisdingen in de praktijk uitgevoerd, zoals de werkzaamheden van een constructeurâ&#x20AC;?. Dick heeft zich in zijn onderzoeksfunctie wel altijd als een echte TNOâ&#x20AC;&#x2122;er op zijn plek gevoeld. â&#x20AC;&#x153;Bij TNO werd ik echter zo in beslag genomen door alle leuke dingen waar ik mee bezig was, dat er niks van kwam om meer de praktijkrichting op te gaan, totdat ik gevraagd werd om naar Hageman te komenâ&#x20AC;?.
Op dit moment combineert Dick zijn functie bij bureau Hageman met zijn hoogleraarschap aan de TU Delft. Tussen beide functies ervaart hij synergie. “De ervaringen die ik bij Hageman opdoe neem ik mee naar de universiteit, dit spreekt de studenten enorm aan. Mede door mijn betrokkenheid bij de grote schadegevallen in zowel Nederland als daarbuiten, kan ik studenten veel vertellen over de praktijk. Ook de kennis die door afstudeerders en promovendi wordt opgedaan neemt Dick mee naar Hageman. Dit is een echte win-win situatie.”

Het onderwijs heeft Dick ook altijd geboeid. “Tijdens mijn studententijd had ik het gevoel dat onderwijs wellicht iets voor mij was. Er was toen een regeling dat je voor 1 september nog op een soepele manier je onderwijsbevoegdheid kon halen in een bepaald vak. Dit heb ik toen voor wiskunde in de zomervakantie gehaald. Bij toeval viel er een wiskundedocent uit op mijn oude middelbare school en werd mij gevraagd om hem te vervangen. Twee weken later stond ik voor de klas! Dit is me heel goed bevallen en heb ik een jaar lang gedaan”. Daarna heeft Dick prioriteit gegeven aan zijn studie en is voor het onderzoek gegaan. “Totdat in 2001 de positie van hoogleraar Betonconstructies in Eindhoven beschikbaar kwam en ik opnieuw het onderwijs in ben gegaan”. In de jaren die volgen zit Dick 1 dag in de week in Eindhoven als hoogleraar. “In Eindhoven speelde tijdgebrek een grote rol. In Delft is veel meer capaciteit beschikbaar om de colleges en het onderzoek te organiseren”. Toch vindt Dick dat de Betongroep eigenlijk nog groter zou moeten zijn en daar werkt hij aan. “Inhoudelijk kan ik me in Delft met dezelfde zaken bezig houden als in Eindhoven, maar ik vind dat we niet hetzelfde werk moeten doen maar complementair moeten zijn”. Toen in Delft de leerstoel betonconstructies door het aftreden van Joost Walraven vrij kwam, had Dick een tegenstrijdig gevoel. “Ik vind dat Delft een fulltime hoogleraar Betonconstructies moet hebben, zeker als je kijkt naar het belang

"8QQTFG%KXKGNG $GFTKLXGPFCIJCFFGP \KEJGEJVGTUNGEJVUVYGG DGFTKLXGPCCPIGOGNF"


"8QNIGPUOKLDGIKPV JGVCNNGOCCNOGVJGV QPFGTYKLUCNUJKGTIGGP DWFIGVVGPXQQT\KLP MWPPGPYGFKVPKGV YCCTOCMGP"

van beton in onze maatschappij. We hebben nu een belangrijke positie, ook internationaal, dus we moeten een krachtige betongroep hebben met een krachtige hoogleraar. Daarom heb ik getwijfeld of ik als parttime hoogleraar dit wel waar kon maken. Gelukkig kan dit gecompenseerd worden met de mensen die mij hier ondersteunen. Al met al blijft het een hele uitdagingâ&#x20AC;?. Als je kijkt naar het materiaal beton en betonconstructies is er veel werk te doen. Het imago van beton is niet hightech, zoals bijvoorbeeld nanotechnologie dat wel is. We hebben nieuwe materialen en technologieĂŤn waarmee we dit imago kunnen verbeteren, maar hier is wel het onderzoek voor nodig. Als hier geen budgeten voor zijn gaat dit niet goed. Ook vanuit de praktijk van de schadegevallen weet Dick dat er veel aandacht naar de constructieve veiligheid van constructies is gegaan. â&#x20AC;&#x153;Volgens mij begint het allemaal met het onderwijs: als hier geen budgetten voor zijn kunnen we dit niet waarmakenâ&#x20AC;?.

Het heeft Dick altijd aangetrokken om dingen uit te zoeken. â&#x20AC;&#x153;Al bij mijn promotieonderzoek was het goed dat er iemand na 5 jaar zei dat het afgerond moest worden; ik had er nog veel meer tijd in willen stekenâ&#x20AC;?. Dit merkt Dick nu ook nog steeds bij de schades die hij onderzoekt voor bureau Hageman: â&#x20AC;&#x153;Het uitzoeken van dingen geeft me veel voldoening en het geeft het gevoel dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan het probleemâ&#x20AC;?. De voornaamste reden dat Dick in zijn studie Civiele Techniek voor de betonrichting heeft gekozen komt voort uit de colleges van prof. Bruggeling. â&#x20AC;&#x153;Het enthousiasme waarmee hij colleges gaf, heeft mij absoluut over de streep getrokkenâ&#x20AC;?. Op de vraag of Dick dit ook probeert uit te stralen naar zijn studenten antwoordt hij twijfelend: â&#x20AC;&#x153;Ik hoop van harte dat ik dit enthousiasme van nature uitstraal. Het is niet iets wat ik bewust doe. Als ik kijk hoeveel afstudeerders we hebben, denk ik dat dit wel goed zit. Ik ga me niet anders gedragen om dit bewust te veranderen. Ik hoop dat studenten mijn enthousiasme zien. De tijd zal dit lerenâ&#x20AC;?.
 $GVQPFCI /GGV)TGGVVWUUGPUVWFGPVGPGPRTQOKPGPVGP De Betondag is voor studenten bij uitstek de gelegenheid om in contact te komen met bedrijven en toekomstige werkgevers. Dit jaar heeft Het Gezelschap "Practische Studie" in samenwerking met het Betondispuut, het U-Dispuut, ConcepT en de Betonvereniging op de betondag een Meet & Greet georganiseerd met enkele prominenten in de bouw. &114/#46+,08#09+,0)##4&'0'0,'41'08#09'55'/

Op de Betondag hebben studenten de gelegenheid gekregen te spreken met Piet Besselink, lid Raad van Bestuur van Royal Haskoning DHV en Rob van Wingerden, lid raad van Bestuur van BAM. Ook Hans Ramler, directievoorzitter BAM Infraconsult en voorzitter van de Betonvereniging, was aanwezig. Ze hebben het met studenten uit Delft en Twente gehad over carrièreperspectieven en baankansen in de bouw. Het werd duidelijk dat er ondanks de crisis in de bouw nog steeds een grote behoefte is aan studenten met een civieltechnische achtergrond. Ook Remko Wiltjer, directeur en eigenaar van IMd Raadgevend Ingenieurs, was aanwezig. Er werd gesproken over vragen als ‘Wat is het belang van nevenactiviteiten tijdens de studie?’, ‘Hoe sluit de studie aan op het bedrijfsleven?’ en ‘hoe ziet de bouw eruit na de crisis?’.

“Ik denk dat het inspirerend kan werken, maar uiteindelijk moet de motivatie vanuit jezelf komen. Daarom moet je niet teveel afgaan op wat iemand anders doet of heeft gedaan. Volg je eigen idee of visie en laat je vooral inspireren door succesverhalen, maar probeer het niet te kopiëren.” Enkele studenten van de Universiteit Twente geven ten slotte aan dat het een geslaagd event is: “Ik ben iemand van het carrière maken. Daarom is het interessant en leerzaam om het daar met iemand over te hebben die het in de bouw al ver heeft geschopt.”

van een spaghettibrug om meer publiek te trekken naar de aanwezige studieverenigingen op de Betondag. Gedurende de hele dag hebben bezoekers van de studentenstand de spaghettibrug kunnen bewonderen en een schatting van de bezwijklast opgegeven. Tijdens de borrel is de brug belast door een emmer langzaam te vullen met water. Uiteindelijk bleek de brug 10,2 kg te kunnen houden! De winnaar was gelukkig aanwezig tijdens de beproeving en heeft de betonnen bokaal en de dinerbon direct mee naar huis kunnen nemen!

24+,584##)+0&'56#0& 8#025

Het Gezelschap "Practische Studie" en de Betonvereniging kijken terug op een geslaagde dag.

Dit jaar is er een prijsvraag georganiseerd over de draagkracht

81.),''+)'08+5+' Na het gesprek met de studenten vertelde Remko Wiltjer over zijn eigen ervaring met studenten: “Ik vind het altijd erg leuk om met studenten of stagiairs te praten. Soms is het wel lastig om de juiste toon te vinden, omdat je toch merkt dat de praktijkervaring ontbreekt. De Betondag is een goede eerste stap om kennis te maken met die praktijk. Het is dan ook fijn om te zien dat er hier relatief veel studenten rondlopen.” Toch geeft Remko ook eerlijk aan dat hij niet zeker is of studenten veel aan de visie van de directieleden hebben:
'GPUVWMLG%KXKGNG*KUVQTKG /KMG1 %CNNCIJCP2CVVKNNOCP/GOQTKCN$TKFIG

â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;Om het heden te begrijpen, moeten we het verleden kennenâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; en om mooie nieuwe kunstwerken neer te zetten, moet je de klassieke kennen. Met deze twee zinnen in uw achterhoofd kunt u hieronder genieten van een stukje Civiele Historie. Met deze editie in de spotlight: De Mike Oâ&#x20AC;&#x2122;Callaghan â&#x20AC;&#x201C; Pat Tillman Memorial Bridge, oftewel the Bypass Hoover Dam. &114)''46'08#0&'4<#./

Gelegen net ten zuiden van Las Vegas is deze brug niet alleen indrukwekkend vanwege het mooie uitzicht op een ander Civiel kunstwerk, de Hoover Dam zelf. Het wegdek hangt namelijk 270 meter boven de Colorado River, en is daarmee de op een na hoogste brug van de Verenigde Staten. De boog is met een overspanning van 323 meter de grootste van Noord- en Zuid-Amerika. Al in 1960 stelde men vast dat de route van de US 93 (vergelijkbaar met een Nederlandse N-weg) over de Hoover Dam zelf niet goed genoeg was. Vanwege de vele soorten verkeer op de Hoover Dam, voetgangers, toeristen, maar ook vrachtverkeer, stond het er eigenlijk altijd vast. Daarnaast waren er veel haarspeldbochten op de aanritten en was er een beperkt wegzicht. In ongeveer 40 jaar waren er maar

liefst 500 ongelukken gebeurd. Voor degenen die Transport en Planning al hebben gehad, dit is dus een flinke blackspot, met elke vijf jaar zoâ&#x20AC;&#x2122;n 60 ongevallen. Daarnaast was men bang voor de mogelijke gevolgen die een ongeluk zou kunnen hebben op de stabiliteit van de dam en de waterkwaliteit. Maar het duurde nog tot 1989 voordat er een begin werd gemaakt met â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;the Colorado River Bridge Projectâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;. En pas acht jaar later lag er eindelijk een Milieu Effect Rapportage (MER) op tafel. Vanaf 1998 werd er gekeken naar de nieuwe route en de alternatieven voor de brug en in 2003 werd er begonnen met de werkelijke bouw. Er werden meerdere alternatieven ontworpen voor de brug. Een variant ging uit van een geheel stalen frame. Dit was de meest gebruikte oplossing

voor grote overspanningen in die tijd, vooral omdat het een mooie oplossing was. Daarnaast was er ook een alternatief dat vooral uit beton zou bestaan. Deze zou gedeeltelijk on-site en gedeeltelijk prefab worden gebouwd. Het voordeel was dat het sneller af zou zijn, maar er was wel behoefte aan een grotere liftcapaciteit. De derde variant combineerde een betonnen boog met een stalen ligger voor het brugdek en geprefabriceerde betonnen kolommen, de grootste ter wereld. Deze variant zou het snelst af zijn, omdat er tegelijk on-site geconstrueerd zou kunnen worden, terwijl het stalen wegdek ergens anders kon worden gefabriceerd en later kon worden neergelegd. Daarnaast had dit ontwerp de hoogste kost-rendement ratio. De brug zou â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;slechtsâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; 114 miljoen dollar kosten.
Uiteindelijk werd er op basis van een analyse waarbij werd gekeken naar kosten, uiterlijk, technische aspecten en het aan te houden bouwschema gekozen voor de derde variant. De belangrijkste lasten om rekening mee te houden bij deze brug zijn het eigen gewicht en de horizontale belastingen van wind en aardbevingen. In eerste instantie zou het ontwerp bestand moeten zijn tegen een zijwaartse versnelling, ten gevolge van een aardschok, van 0,7 keer de zwaartekrachtversnelling (g). Maar nader onderzoek wees uit dat deze 0,7g gebaseerd is op een voorkomenskans van eens in de 20.000 jaar. Aangezien het ontwerp maar 500 jaar hoefde te blijven staan werd dit aangepast naar eens in de 1000 jaar, waardoor er rekening werd gehouden met een versnelling van 0,2g. Om deze op te kunnen nemen moest er voldoende flexibiliteit in de constructie komen. Tegelijkertijd moest er ook naar de windbelasting worden gekeken. Al snel bleek dat de standaard waarden hier niet van toepassing waren, omdat er in de Canyon flinke wervelingen ontstonden waardoor de windsnelheden veel hoger konden uitpakten dan verwacht. Na een zes maanden durend onderzoek werd

uiteindelijk een design-windsnelheid gevonden die lag op zo’n 150 km/h. Ironisch genoeg maakt de flexibiliteit van de brug hem ook veel gevoeliger voor resonantie met de wind. Er is uiteindelijk geprobeerd om een middenweg te zoeken tussen voldoende flexibiliteit om een aardbeving te kunnen doorstaan en voldoende stabiliteit om resonantie te voorkomen. Een andere uitdaging bestond uit het ontwerpen van de betonnen boog. Vanuit het ontwerpteam kwam de eis dat het beton van de bogen een drukkracht van 69 MPa moest halen na 56 dagen (in Amerika hebben ze andere standaardwaarden dan hier). Om ook nog eens snel genoeg te werken moest er een mix gemaakt worden die al na twaalf uur 28 MPa aan kon, zodat de mal er al af kon, en 41 MPa na 24 uur, zodat het zelfstandig kon staan en het volgende deel er aan kon worden ‘‘gehangen’’. Dit werd bereikt met een water-cement ratio van slechts 0,31. Elke civieler die al les heeft gehad van O. Çopuroglu weet dat dit hopeloos is om mee te werken. Daarom werd er aan de mix nog een ‘‘high-range water-reducing admixture’’ aan toegevoegd. Het probleem met deze snel hardende betonmixen is de hoge temperatuur

die in de kern ontstaat, in dit geval zo'n 88 graden Celsius. Hoewel dit op zich zelf al kan zorgen voor het uitzetten en barsten van het beton, was er ook nog de eis vanuit de ontwerpers dat de temperatuur, in het toch al hete Nevada, niet boven de 68 graden Celsius mocht komen. De traditionele manieren van koelen, zoals ‘s nachts plaatsen of het gebruiken van ijs, zouden nooit toereikend zijn. Eén optie was het aanleggen van buizen in de mallen waardoor koelwater kon worden geleid. Dit zou echter een enorme vertraging opleveren tijdens het bouwproces. Een veel snellere optie was het gebruiken van vloeibaar stikstof tijdens het storten. Hoewel dat wel 100 dollar per kuub zou kosten, was dit goedkoper dan het langzamere bouwen bij de inwendige buizen. Het plaatsen van de betonnen bogen was ook niet bepaald eenvoudig. Voor de constructie was het nodig om tijdelijk een tuiconstructie te maken, waaraan de betonnen delen opgehangen werden. Na 2,48 miljoen kuub beton, 5,5 jaar bouwen, 50 jaar overleg en één dode werd de brug in oktober 2010 officieel geopend. Een brug waar we veel van kunnen leren en wat een prachtig stukje Civiele Historie is.


Antea Group in het kort Van stad tot land, van water tot lucht; het werk van Antea Group heeft grote impact op onze omgeving. Onze specialisten zorgen ervoor dat je prettig kunt wonen en werken, reizen en recreëren. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s als milieu, ruimtelijke ontwikkeling, veiligheid, sport en recreatie.

www.anteagroup.nl Creëer je eigen wereld

Een goede start Antea Group is een moderne organisatie die vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Naast diverse cursussen en trainingen stellen we je met een persoonlijk ontwikkelingstraject in staat om je kennis en vaardigheden te vergroten. Binnen dit traject krijg je een mentor toegewezen die je begeleidt en coacht.

Wie zoeken wij? Antea Group staat voor innovatieve kennis en ondernemerschap. Om nieuwe horizonnen te verkennen hebben we ambitieuze professionals nodig. Mensen met visie, mensen die niet alleen oog hebben voor zichzelf, maar ook voor de wereld om ons heen. We bieden werk aan afgestudeerden op hbo- en academisch niveau. Daarnaast bieden we diverse stage- en afstudeermogelijkheden.

Understanding today. Improving tomorrow.


/'ZK%Q  *GVTGKUXGTUNCIĂ?'XGPINWTGPDKLFGDWTGPĂ&#x17E;

-CVVGPFKLMUNWKU

De reis die je naar plekken bracht waar je nog nooit geweest was, waar je dingen ging zien die je nog nooit gezien had en waar je dingen ging beleven die je nog nooit beleefd had. De reis die Civiel en feesten samen bracht tot ĂŠĂŠn geheel! &114#40176,#05',1'2&'$47+0 /':+%1

&#)&10&'4&#) 018'/$'4 Daar stonden ze dan, alle deelnemers die meegingen op een reis naar verre oorden buiten Delft: Antwerpen en Gent wel te verstaan. Het was 7 uur â&#x20AC;&#x2122;s ochtends en iedereen kon nog voordat de zon op was, zijn spullen in de bus laden zodat we snel konden vertrekken. De laatste checks werden gedaan, de deuren gingen dicht en we vertrokken richting het verre zuiden. Het zou een druk programma worden waar veel Belgische bieren genuttigd en veel projecten bezocht zouden worden.

regen mensen een korte pauze om even iets te gaan drinken. Sommigen bestelden een warme chocolademelk met slagroom, terwijl anderen zich al waagden aan Belgische speciaalbieren. Hierna gingen we door naar de universiteit van Antwerpen. Na eerst geluncht te hebben in de kantine van de universiteit, kregen we verschillende rondleidingen en werden er onderzoeken getoond waar ze mee bezig waren, sommige onderzoeken verliepen in samenwerking met de TU Delft. Zo zie je maar hoe nauw alle universiteiten samenwerken met elkaar.

Onderweg werden de eerste Belgenmoppen al door de bus geschreeuwd en de reis is daadwerkelijk begonnen. Na de langste busreis ooit kwamen we aan bij het eerste project in Antwerpen: de Kattendijksluis. Deze bijna 150-jarige sluis is sinds kort gerenoveerd en wij kregen te horen wat er onder andere aan verbeterd was. Ook werd de sluis speciaal voor ons geopend. Na de Kattendijksluis

Na alle rondleidingen, presentaties en onderzoeken gingen we met de bus naar het hostel. Iedereen had tot het eten rustig de tijd om even zijn spullen uit te pakken en om zich op te laden voor de avond die nog komen moest. Vervolgens gingen wij met zijn allen naar de Pizzahut, waar iedereen onbeperkt pizza kon eten en waar fris onbeperkt bijgevuld mocht worden. Nadat iedereen verzadigd

was, liepen we terug naar het hostel waar het avondprogramma werd gepresenteerd: met zijn allen naar de gay club gaan en die helemaal op zijn kop zetten! De blikken bier werden open getrokken en de Tequila werd erbij gehaald: de avond was begonnen. Rond half 11 werd iedereen bij elkaar geroepen en met zijn allen vertrokken we naar de club Red&Blue. Dit is normaliter ĂŠĂŠn van de grootste gayclubs van Europa maar op donderdag is het studentenavond en worden er ook vrouwen binnen gelaten. Na een lange wandeling door Antwerpen kwamen we aan bij de club waar we met bijna iedereen naar binnen gingen, een paar zochten een gezellig cafeetje elders op. Toen eenmaal iedereen binnen was, lieten de Delftenaren zien hoe er echt gefeest moest worden: het dak ging eraf (helaas eindigde niemand in de kooi). Rond half 5 lagen de laatsten weer in hun bed voor hun welverdiende nachtrust.


7PKXGTUKVGKV#PVYGTRGP

&#)84+,&#) 018'/$'4 Onder het motto: slapen is overrated, werd iedereen om 7 uur uit zijn bed getrommeld om snel te douchen, te ontbijten en om vervolgens met zijn allen snel de bus in te gaan voor de tweede dag van de nu al legendarische MExiCo: ons uitstapje naar Gent. Het station Gent Sint-Pieters is ĂŠĂŠn van de drukste treinstations van BelgiĂŤ met 50.000 treinreizegers per dag en er wordt nu hard gewerkt om het station te laten voldoen aan de eisen van de 21ste eeuw. Het station wordt flink uitgebreid om er ĂŠĂŠn groot transferium van te maken voor bus, tram, trein, auto, fietsers en voetgangers. Het stationsgebouw, een beschermd monument, wordt helemaal gerestaureerd. De rest van het station wordt zeer ingrijpend gemoderniseerd. Er worden extra sporen en een extra spoorviaduct aangelegd. Terwijl de oude sporen worden afgebroken en de nieuwe perrons worden aangelegd blijft het hele station in gebruik. Dit zorgt voor een grote uitdaging op zowel planologisch gebeid, als op gebied van veiligheid. We kregen een presentatie van

de projectmanager die tussen alle vergaderingen door tijd voor ons had vrijgemaakt om ons een technisch beeld te geven over alle werken die nu gaande zijn in en om het station Gent Sint-Pieters. Nadat alle vragen beantwoord waren, werden de bouwhelmen opgezet en was het tijd om de bouwplaats te bezoeken. Eerst kregen we een rondleiding waar de nieuwe sporen werden gebouwd waarna we even later ook nog een rondleiding kregen over het hele station om te zien hoe de bushaltes, tramhaltes, parkeergarages en fietsenstallingen geĂŻntegreerd worden in het station. Toen we terugkwamen bij het infopunt stond ons een heerlijke lunch te wachten. De middag was vrij te besteden en daarom pakten sommige deelnemers deze tijd om Gent eens wat beter te leren kennen: ook hier werden de locale bieren genuttigd en werd de Gentse specialiteit â&#x20AC;&#x2DC;Neuzenâ&#x20AC;&#x2122; geproefd. Vervolgens gingen we met zijn allen in de bus verder naar

iets waar menig hart sneller van ging kloppen: de Duvelbrouwerij Moortgat! Hier wordt al het Duvelbier gebrouwen dat over de hele wereld gedistribueerd wordt. Voordat de presentatie begon kregen we allemaal een speciaal bandje waar 3 drukkertjes aanzaten: 2 om een biertje te halen na de rondleiding en 1 om een verrassing op te halen die iedereen zou krijgen als we weggingen, dit bleek een awesome Duvel bierglas te zijn. Hierna werden we meegenomen naar de plek waar al het bier gevuld werd. Ook bleken er hier andere bieren gevuld te worden zoals het speciaalbier Maredsous (een aanrader). Bij het eind van de rondleiding kwamen we in de bar van de brouwerij van Duvel. Hier kon men zijn/haar twee biertjes nuttigen. Vele speciaal bieren werden geproefd en de sfeer zat er al goed in, alvorens wij de bus instapten om verder te rijden naar het restaurant voor het avondeten. Ook hier hebben we weer voortreffelijk gegeten en gedronken. Op de terugweg naar Antwerpen werd al snel de microfoon gebruikt om de foute liedjes in te zetten en voordat we in Antwerpen aankwamen was het al ĂŠĂŠn groot feest. â&#x20AC;&#x2122;s Avonds was iedereen vrij om te gaan en te staan waar hij wilde en zo werd het nachtleven van Antwerpen onveilig gemaakt door alle Delftsche studenten.

4GF$NWG
&#)<#6'4&#) 018'/$'4 Ook op deze dag werd iedereen weer lekker vroeg wakker gemaakt, want opnieuw stond er een druk programma op ons te wachten. De locatie van vandaag: de haven van Antwerpen. In de ochtend gingen we op bezoek bij het bedrijf Vopak. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de opslag van vele verschillende soorten vloeistoffen en gassen. Met 79 terminals in 29 verschillende landen is Vopak de grootste onafhankelijke tank opslag aanbieder van de wereld. Ook in Antwerpen heeft dit bedrijf een terminal staan en hier krijgen wij een presentatie over hoe de terminal werkt en hoe het bedrijf Vopak in elkaar steekt. Dit tweede gedeelte was vooral erg interessant omdat we nog niet eerder een presentatie hadden gehad over het management aspect van een bedrijf. Weer eens wat anders dan momentlijnen. Na de presentatie kregen we per bus een rondleiding over het terrein van Vopak om de technische aspecten te verduidelijken. Ten slotte hebben we nog een heerlijke lunch gehad met een overdosis aan subway broodjes.

8QRCM6GTOKPCN

In de middag hadden we weer een hardcore civiel project: een nieuwe spoorbrug in Antwerpen. Oftewel: bouwhelm op, veiligheidsschoenen aan en de bouwplaats op. Ook dit project was weer leuk en interessant en vooral erg civiel. Na deze mooie boogbruggen vetrokken we weer naar het hostel om ons om te kleden voor het avondeten. Ons laatste avondmaal hebben we genuttigd bij het gerenommeerde restaurant de Wok a Way, midden in het centrum van Antwerpen. Waar we een lekkere (of vegetarische) wok kregen voorgeschoteld. Hierna konden

we direct door naar de kroeg die er praktisch gezien naast lag, maar toch zijn we weer terug naar het hostel gegaan om lekker studentikoos bier uit de supermarkt te zuipen. Daarna zijn de hardcore party mensen door gegaan naar Café d’Anvers, één van de grootse discotheken in Europa. De rest ging naar een café waar ze het goedkoopste bier verkochten van Antwerpen. Nadat iedereen weer lekker z’n portemonnee heeft leeg gezopen en coole partymoves heeft laten zien heeft (na enige moeite) iedereen zijn bed weer gevonden, wetende dat ze morgen lekker konden uitslapen.

0KGWYGURQQTDTWI#PVYGTRGP 0KGWYGURQQTDTWI#PVYGTRGP


&#)<10&#) &'%'/$'4 De laatste dag van deze mooie reis was alweer aangebroken, maar we hadden nog één project te bezoeken. Nadat iedereen met zijn frisse hoofd om 9 uur wakker werd gemaakt, koffers had gepakt en ontbeten had, gingen we naar het laatste project: het station van Antwerpen. Dit station is één van de oudste stations in België en heeft een rijke historie. Deze historie heeft

ons zeer geboeid en het uiterlijk en de grootsheid van dit prachtige gebouw was overweldigend. Na deze iets wat toeristische rondleiding hebben we nog heerlijk geluncht in de mooiste snackbar van België met meer dan genoeg Belgische frietjes. Nadat we de helft van de bestelde friet hebben op gegeten en onze buikjes meer dan rond waren zijn we in de bus gestapt en zijn we vertrokken naar ons

vertrouwde Nederland. Na opnieuw dezelfde film als op de heenreis gekeken te hebben omdat het de lievelingsfilm was van de persoon die het dichtst bij de buschauffeur zat, waren we weer in Delft. Alles was goed verlopen en iedereen was weer heelhuids terug. De meest epischse MExiCo was weer ten einde en het motto GLEM (Ge Leeft Een Maal, de Belgische variant van YOLO) vat deze reis het beste samen.
%KXKNK\CVKQP Het is inmiddels al een tijdje geleden, maar onder het motto ‘beter laat, dan nooit’, publiceert de ExtraCT-redactie bij deze alsnog een reportage van Civilization, dat wegens omstandigheden de druk van de vorige editie niet kon halen. &11410<'70&'4%18'4':64#%64'2146'4

Terwijl ik rustig uit mijn slaap ontwaak, kijkt mijn huisgenoot me aan. ‘Waar ben ik?’, weet ik met droge mond uit te spreken. ‘Op de bank ‘, antwoordt hij, ‘je hebt je verslapen, je bent te hard gegaan tijdens het feest.’ Vage flarden beginnen op te dagen in mijn hoofd. Plots weet ik het weer: tijdens Civilization was ik aan. Ik kijk op mijn telefoon en zie gemiste oproepen van de ExtraCT hoofdredacteur en boze whatsapps over verlopen deadlines. Mijn missie was om onopvallend verslag uit te brengen van het feest, maar daar kwam het niet van. Integendeel!

Tussen alle losgeslagen Civielers was het onmogelijk om niet uit mijn plaat te gaan. Er werd geheerscht op de muziek, geshined in extravagante outfits, er werd een hele nieuwe dimensie toegevoegd aan losgaan en gasten gingen vol op DJ Paul Elstak jonge! Mijn HJ werd gefeut, mijn OWee groep was op regeljacht en ook aan bepaalde inter-commissionairerelaties werd hard gewerkt. Ondanks dat ik zwaar werd afgeleid door alle chicks, probeerde ik mij toch nog te concentreren op mijn werk. Daarom besloot ik Paul Elstak te interviewen. “Alles goed Paul?”, vroeg

ik, maar helaas kreeg ik geen antwoord, wat waarschijnlijk kwam omdat Paul op 20 meter afstand zijn platen aan het spinnen was. Dus wendde ik me tot een willekeurige gast met de vraag wat hij van het feest vond. ‘Supermooi, supermooi!!!”, was alles wat ik wist op te vangen voordat hij zich weer in het feestgewoel mengde. De paar volgende pogingen om tot hoogstaande journalistiek te komen faalden jammerlijk, wat waarschijnlijk kwam omdat zo’n prachtig feest niet met woorden te omschrijven is, of beter gezegd, als je er niet was, dan had je er bij moeten zijn!


2TKLUXTCCI Ondanks de vele inzendingen die er waren, kon de ExtraCT-redactie maar een winnaar uitkiezen van de prijsvraag van vorige editie. Na langdurig en intensief beraad heeft de redactie uiteindelijk unaniem de winnaar uitgekozen, alhoewel het een close finish was met de nummer twee. Enkele van de criteria waar de redactie naar gekeken heeft, was of de fotoâ&#x20AC;&#x2122;s hilarisch, origineel, episch, ontzagwekkend, adembenemend en bewonderingswaardig waren. De foto van Coen Fikkers bleek op al deze criteria het hoogst te scoren. Coen wint, buiten natuurlijk de eeuwige

roem die hem ten deel valt omdat hij in de ExtraCT staat, ook nog eens een krat bier!
+/24'55+'8#0*'6 #(<+0-'08#0&')4#8+6; $#5'(170&#6+10 $4108#0114&

+PPQXCVKGKPQHHUJQTGYKPF &1148#0114&

Om offshore wind financieel aantrekkelijker te maken ten opzichte van andere energiebronnen, moeten de kosten voor de ontwikkeling en bouw van offshore windparken omlaag volgens Theo de Lange, Manager Business Development bij Van Oord. Een uitdaging voor de business unit Offshore Wind Projects.

Dit bedrijfsonderdeel binnen Van Oord is een van de grote EPC aannemers in de offshore windindustrie, en daarmee verantwoordelijk voor ontwerp, inkoop en uitvoering van offshore windparken in noordwest Europa. Theo de Lange: ‘Wij nemen deel aan het onderzoeksprogramma FLOW, dat staat voor Far and Large Offshore Wind. FLOW stelt bedrijven in Nederland in staat een leidende positie in te nemen op de internationale markt voor offshore windparken. Het programma is een initiatief van energiebedrijven, aannemers en kennisinstituten. In het samenwerkings-

verband kijken wij naar goedkopere fundaties en installatietechnieken. De Gravity Base Foundation (GBF) is een voorbeeld van een dergelijke innovatie.’

5#/'056'4Paul Vernimmen, manager Estimating & Engineering bij Van Oord, vervolgt: ‘Samen met aannemer BAM hebben wij een ingenieus funderingsconcept, de Gravity Base Foundation (GBF), ontwikkeld. Onze offshore afdeling is gespecialiseerd in het installeren van Gravity Based Structures voor de olie- en gasindustrie en BAM


heeft veel ervaring op het gebied van afzinktunnels. Een sterke combinatie dus. De GBF heeft een standaardontwerp en is een hybride constructie van beton en staal. Deze constructies kunnen in massaproductie worden vervaardigd op een werf grenzend aan water. Omdat de GBF zelf drijvend is, kan hij van de productielocatie met een reguliere sleepboot naar de afzinklocatie op zee worden gesleept. Dit betekent dat wij de jack-up of heavy lift schepen voor de installatie niet hoeven in te zetten. En dat scheelt kosten. Als de GBF de projectlocatie heeft bereikt, zinken wij de constructie af op de zeebodem die is geprepareerd met behulp van onze sleephopperzuigers en valpijpschepen. Vervolgens leggen wij er nog een steenbestorting omheen om erosie te voorkomen. Tot slot wordt de fundatie met zand geballast. Nu is de GBF klaar voor de plaatsing van de stroomkabels en de turbine.’

"&GHWPFCVKGDKGFV OQIGNKLMJGFGPXQQTFG QPVYKMMGNKPIXCPGGP MWPUVOCVKITKH"

6'56'0 In de afgelopen maanden is door Van Oord en BAM gewerkt aan de optimalisatie van het ontwerp en de installatie van de GBF. Via het onderzoeksprogramma FLOW zijn onder meer tests uitgevoerd bij kennisinstituut Deltares om het ontwerp van de erosiebescherming te optimaliseren. Theo de Lange: ‘De belangrijkste volgende stap is het bouwen van een GBF als demonstratieproject. Daarbij denken wij aan een meetmast die op een GBF komt te staan. Met name in Schotland is daarvoor interesse, omdat daar een aantal parken in ontwikkeling is waar de GBF een uitstekende toepassing kan zijn. Bovendien ziet de Schotse overheid grote economische voordelen, zoals werkgelegenheid, als de GBF’s lokaal worden gebouwd. Het demonstratieproject is een belangrijke tussenstap die parkontwikkelaars uiteindelijk voldoende vertrouwen moet bieden om dit fundatietype ook daadwerkelijk te gaan toepassen als windturbinefundatie.

$4108#0114&
8#0114&5/7.6+274 215'8'55'.*#/ *''(6&'+0(+'.&'0 ':2146-#$'.58#0 *'66''55+&'1((5*14' 9+0&2#4- 7- )'+056#. .''4&

$4108#0114&

9+09+05+67#6+' Deze innovatieve constructie is zeer breed toepasbaar en kan worden geplaatst onder uiteenlopende omstandigheden. Vooral voor windparken in waterdieptes tussen de 40 en 60 m en gebieden met een zeer harde zeebodem wordt de oplossing concurrerend. Paul Vernimmen: â&#x20AC;&#x2DC;Oorspronkelijk is de afzinkbare fundatie met name ontworpen voor dieper water, omdat de conventionele monopiles dan te zwaar en lastig te heien zijn. Het alternatief is een jacket fundatie. Dit is voor parken in deze waterdieptes door hoge transport- en constructiekosten duurder dan een GBF. Voorwaarde is wel dat de GBF in grotere aantallen geproduceerd wordt.â&#x20AC;&#x2122; Theo de Lange voegt toe dat de oplossing niet alleen kosteneffectief is, maar ook een ander probleem aanpakt: geluidsoverlast. â&#x20AC;&#x2DC;In de landen waar wij werken, gelden regels om de geluidsoverlast als gevolg van heiwerkzaamheden te beperken. In

Nederland mag slechts gedurende een aantal maanden per jaar op zee worden geheid en in bijvoorbeeld Duitsland geldt een maximaal geluidsniveau van 160 dB op 750 m afstand. Voor de installatie van de GBF hoeven geen heiwerkzaamheden te worden verricht, waardoor het onderwaterleven minimale hinder ondervindt van de plaatsing. Sterker nog, de fundatie voorzien van een steenbestorting biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een kunstmatig rif.â&#x20AC;&#x2122;

Meer weten over het ontwerp en de installatie van de Gravity Base Foundation? Bekijk dan de video op: https://vimeo.com/79661595


$QDCWU<WTKEJ /KPQTKPJGVDWKVGPNCPF

In het 5e semester van de bachelor bevindt zich de zogenaamde Minor. Hierbij kan de student zelf invullen wat hij of zij wilt doen. Zo kan je bijvoorbeeld je verdiepen in een bepaald Civiel onderwerp of vakken op een andere faculteit volgen. Ook is er de mogelijkheid om in het buitenland gaan studeren. Er zijn natuurlijk vele redenen om voor dit laatste te kiezen: het is een enorme ervaring, je leert een nieuwe taal, het staat goed op je CV en je maakt veel nieuwe internationale vrienden. Eén groot avontuur dus. Dit semester ben ik voor mijn Minor een half jaar in Zürich aan het studeren. &114$1$8#0/#4+5 &'4&',##45%+8+'.'6'%*0+'-

8114$'4'+&'0&9'4Natuurlijk gaat er veel voorbereidend werk vooraf aan een buitenland avontuur. Lange tijd van te voren ben je je al aan het oriënteren op de mogelijkheden en wat je wilt. De aanmeldprocedure begint ongeveer een half jaar voor vertrek. Een van de belangrijkste aspecten is de vakken uitkiezen die je wilt gaan volgen. Omdat dit een vrije minor is, kan je zelf kiezen wat je leuk vind. Echter moet het wel een samenhangend pakket zijn en moet het nog goed gekeurd worden door de Examencommissie. Bijkomend regelwerk omvat onder andere ook het aanmelden bij de buitenlandse universiteit, aanvragen van een beurs en het vinden van

een kamer. Dit laatste is nu niet echt bepaald gemakkelijk in Zürich. Je komt van een koude kermis thuis als je denkt dat je een leuk studentkamertje in het centrum zal vinden voor 300 euro. De prijzen variëren van 450 tot 800 Frank (1 Zwitserse Frank is ongeveer 0,80 Euro) en de universiteit kan slechts een deel van alle internationale studenten een plek bieden. Helaas kwam ik hier

'PFCPKUGTQQM PQIFGLC\\OW\KGM QRFGVQKNGVVGP

niet voor in aanmerking en moest ik het zelf maar regelen. Na dagen gezocht, gemaild en gebeld vanuit Nederland te hebben was ik nog geen stap dichterbij op het moment dat ik vertrok. Aangekomen in Zürich was het plan iets veranderd. Samen met 2 andere Nederlandse vrienden gingen we op zoek naar een appartementje voor met z´n drieën. Zo mengde we ons niet in de massa studenten die zocht naar die enkele studentenkamer en hadden we dus misschien wat meer kans. Ook dit was echter geen gemakkelijke opgave. Toch is het na 2 weken intensief zoeken en ongeveer vijftien bezichtigingen verder gelukt. Een mooi appartementje op 10 minuten afstand van de campus; ideaal dus!


&GDWUUGPGP VTCOUTKLFGPXGGN HTGSWGPVGTGPYGN QRVKLF

Voordat het semester begon heb ik deelgenomen aan een intensieve Duitse taalcursus. Twee weken lang Duitse les met een hele groep internationale studenten met als doel je Duitse taalkennis weer een beetje bij te spijkeren. Enigszins heeft dit gewerkt, maar ik heb er bovenal veel internationale contacten aan over gehouden, wat natuurlijk ook niet mis is. Ook is er het Erasmus Student Network, dit is een organisatie die voor alle exchangestudenten ZĂźrich activiteiten en borrels organiseren. Zo wordt er op iedere woensdagavond een borrel gehouden in steeds weer een andere kroeg in de stad. Op die manier raak je een beetje bekend met wat de stad heeft te bieden. Bij activiteiten kan je denken aan een stedentrip of het typisch Zwitserse kaasfonduen.

'+&)'015 5+5%*' 6'%*0+5%*' *1%*5%*7.' <74+%* Na deze twee weken begon het dan echt, het studeren aan de ETH, de technische universiteit van ZĂźrich. Niet te verwarren met de â&#x20AC;&#x2DC;Universität ZĂźrichâ&#x20AC;&#x2122;, want hier bevinden zich de alfa studies. Van tevoren was me al verteld dat de ETH een goede universiteit was en dat er hard gestudeerd werd. Zo heeft niemand minder dan Einstein zijn diploma hier in 1901 behaald. Nu ben ik hier inmiddels 3 maanden aan het studeren en kan ik inderdaad beamen dat het hard studeren is. Vanaf het begin van het semester is een 40 tot 50-urige studieweek geen uitzondering. Er is een hoge studielast en de Duitse taal (waarin ik bijna al mijn vakken heb) maakt het er allemaal niet veel gemakkelijker op. De faciliteiten waar je als student van gebruik mag maken mogen echter ook niet onopgemerkt blijven. Het hoofdgebouw is erg imposant en heeft aan de achterkant een prachtig terras met uitzicht over

7+6<+%*618'4<74+%*

de stad. Op de dinsdag heb ik mijn colleges in dit gebouw, de rest van de week zit ik op de moderne, technische campus, die zich op de berg bevindt. Wil je even een kleine pauze nemen tussen al dat studeren? Maak dan een kleine wandeling over de berg en je kan genieten van een adembenemend uitzicht over de stad. Voor het gemak zet de ETH gratis pendelbussen in tussen deze campus en het centrum. Op beide locaties krijg je met je studentenkaart 50% korting in de mensa. Dit is de plek waar je zowel warme lunch als avondeten kan nuttigen. Er zijn in de stad ook verschillende sportcentra waar je als ETH student gratis gebruik kan maken van sportlessen en fitnessruimten met je studentenkaart. Ook is er een speciale zaal met relax

DE FEITEN (#%7.6'+6'0

$#%*'.14567&+'5

/#56'4567&+'5

)'/+&&'.&'567&+'&774

567&+'74'02'49''-

01$'.24+,59+00##45

##06#.567&'06'0 241('5514'0 616##.$7&)'62'4567&'06

$410&'.6#Ă&#x;<91')'0+0<74+%*Ă &'%'/$'4
en massagebedden waar je een middagdutje kan doen. Niet vergeten aan te geven hoe laat je wakker gemaakt wil worden, want ja, ook dat doen ze voor je! En dan is er ook nog de Jazzmuziek op de toiletten die niet mag ontbreken natuurlijk. Al met al niet veel te klagen over de faciliteiten dus. De reputatie van de ETH is ook niet misselijk. In de stad is er veel aanzien voor de ETH studenten

)4#0&'&+:'0%' &#/ Met een dikte aan de basis van zo’n 200 meter en een hoogte van 285 meter is de Grande Dixence een van de grootste stuwdammen van de wereld. Hij is opgebouwd uit blokken beton van 16 bij 16 meter en bevat in totaal zes miljoen kubieke meter beton. Daarnaast wordt alles waterdicht gehouden door het toepassen van groutwanden van 200 meter diep. Het bouwen van deze enorme dam heeft dan ook 14 jaar geduurd en ze zijn begonnen in 1950. Gelukkig levert het de Zwitsers ook wat op, de turbines van de dam produceren namelijk jaarlijks zo’n 2000 GWh, wat genoeg is voor 400000 huishoudens!

10&'4##0&')4#0&'&+:'0%'

en iedereen weet dat het hard werken is. Ook internationaal doet de ETH verdienstelijk mee. In vele rankings van universiteiten wereldwijd doet de ETH hoog mee. Binnen Europa is het absoluut een van de beste technische universiteiten. Dit komt mede door het grote budget wat de ETH heeft te besteden. Het te besteden bedrag per student van de ETHis drie maal groter dan dat van de TU Delft. De mentaliteit om hard te studeren werpt ook zijn vruchten af; de gemiddelde tijd tot afstuderen bedraagt 5,5 jaar (aan de TU is dit 7,2 jaar).

84+,'6+,& Mocht je naast al dit studeren toch nog wat vrije tijd over hebben, en wil je iets leuks doen, dan kan je in Zürich goed uit de voeten. In de zomer kan ik het aanraden om een frisse duik te nemen in de Zürichsee (het meer waaraan Zürich ligt), of de rivier de Limat. Aangezien Zürich in de bergen ligt zou je een mooie bergwandeling kunnen maken in Zürich en omstreken. Dit betekent ook dat in de winter een dagje of weekendje skiën niet ondenkbaar is. Uiteraard zijn er ook altijd genoeg barretjes en kroegen geopend, voor wat nachtelijk vertier. Wil je echter voor een discotheek gaan, dan moet je een dikke portemonnee hebben. Toegang kost al snel 30 Frank en een biertje 7 Frank. Een hoogtepunt voor de ETH student is het Polyball dat jaarlijks wordt georganiseerd. Dit is het grootst gedecoreerde bal van Europa, met tal van optredens, big bands en een gelikte aankleding. Hier in Zürich hoef je je ook niet druk te maken over het openbaar vervoer, want dat is hier top geregeld. De bussen en trams rijden veel frequenter en wel op tijd. Dit is typisch iets wat te danken is aan de zogenoemde Zwitserse ‘’Pünktlichkeit’’. Verder zijn de Zwitsers aardig trots op hun onafhankelijke staat. Als je rondkijkt in de stad zie je altijd wel ergens een Zwitserse vlag hangen, ook

&'%#/2758#0&''6*

+PFGUVCFKU GTXGGNCCP\KGP XQQTFG'6* UVWFGPVGP

al is het geen feestdag. Ook op bijna alle artikelen in de supermarkt vind je de Zwitserse vlag. Bijna al mijn tentamens van dit semester vinden plaats in januari en februari en tot die tijd zal ik hier nog hard aan het werk moeten. Tot nu toe was dit buitenlandavontuur al erg mooi en leerzaam. Ik kan het ook zeker aanraden aan iedereen om een periode in het buitenland te studeren, het is een waardevolle ervaring. Je krijgt te maken met nieuwe inzichten, andere werkwijzen, cultuurverschillen en je leert jezelf aanpassen aan je omgeving. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend leuk om een nieuwe stad te ontdekken en veel internationale vrienden te maken.


Complexe projecten, op uitdagende locaties

In de wereld van Strukton Civiel werk je aan innovatieve oplossingen en projecten, binnen nieuwe manieren van samenwerking. Met veel vrijheid en ruimte om je talent en je drive te laten zien. Uiteraard gesteund door collegaâ&#x20AC;&#x2122;s waarop je kunt vertrouwen. Voel je de passie bij de grote infrastucturele werken die Nederland vormgeven? Kijk dan eens voor de opleidings- en carrièremogelijkheden op werkenbijstrukton.nl


 /CTVGPNCCV\KEJIGNFGP 0GFGTNCPFGGPNCPFXCPXTKLJGKFGPDNKLJGKF

%1.7/0

&114/#46'0-'8'.#/ (4''.#0%'%1.7/0+56

Een flesje MoĂŤt & Chandon, Mumm of Veuve Clicquot, ook deze jaarwisseling heb ik weer heerlijk genoten van de bubbels. In de staat Colorado hebben ze zelfs kunnen genieten van een legaal jointje. Colorado is namelijk de eerste Amerikaanse staat die over de brug is met het legaliseren van cannabis. Tevens in andere delen van de wereld zijn ze bezig cannabis te legaliseren terwijl wij nog steeds met het wonderlijke gedoogsysteem zitten. Ondertussen is cannabis in drie landen (Uruguay, ArgentiniĂŤ en Mexico) al volledig gelegaliseerd. Maar nee, in Nederland komt ome Ivo met het geniale idee van een wietpas. Heel Nederland voelde een fiasco aankomen en zo geschiedde het dan ook. Na de invoering van de pas op 1 mei 2012 is de overlast in de drie zuidelijke provincies toegenomen qua straatdealers, criminaliteit en geweld. Het duurde dan welgeteld nog geen zeven maanden voordat het gehele idee van de wietpas weer van de baan was. Twee enorme voordelen die samenhangen met legalisatie zijn de inkomsten en controle. Aangezien cannabis in Nederland nog steeds in de Opiumwet staat is belasting- en accijnsheffing hierop niet mogelijk. Misschien is het een idee om met zijn allen blowend de crisis te lijf te gaan in plaats van die nieuwe auto te kopen. Daarnaast kan gecontroleerde teelt voor kwaliteitslabels zorgen waardoor de gebruiker weet wat hij/zij in handen heeft. Terugkomend op de bubbels, je zal maar momenteel 17 jaar zijn. Dan heb je al een jaar lang drank mogen nuttigen maar word je nu van de ĂŠĂŠn op de andere dag drooggelegd. In Nederland is sinds 1 januari namelijk de nieuwe Drank- en Horecawet in gegaan. In deze nieuwe wet staat dat aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer verkocht mag

worden. Tevens is het voor deze groep nu strafbaar om met alcohol over straat te gaan. Naar mijn inzien gaat deze leeftijdsverhoging totaal niet werken en zal het comazuipen gewoon doorgaan. De kinderen in de zuipkeet weten de drank toch wel te regelen via een vriend die wel 18 jaar is of hebben een oudere broer/zus. Of wat denk je van het nieuwe fenomeen de â&#x20AC;&#x2DC;zuipbusâ&#x20AC;&#x2122;? Zulk soort bussen rijden af en aan om de jongeren naar uitgaansgelegenheden in BelgiĂŤ of Duitsland te brengen. Daar worden ze namelijk wel met open armen ontvangen. Wat was er eigenlijk mis met de voormalige wetgeving? Natuurlijk moeten we onze jeugd tegen zichzelf beschermen. Maar zulk soort verantwoordelijkheden kunnen toch gewoon bij de ouders van jongeren blijven liggen. Ook is het effect op de plaatselijke horeca nog maar even afwachten. Zal de gehele horeca nu 18+ worden of gaat er gewerkt worden met het polsbandjessysteem? De horeca onderneming is namelijk strafbaar als er binnen een jongere van onder de 18 jaar met een glas bier in de knuistjes staat. Hoe komt het toch dat het groot aantal verworven vrijheden in Nederland beetje bij beetje maar worden opgegeven? Het gevoel bekruipt mij dat alles maar verboden en betutteld moet worden. Nederland liep juist altijd voorop met zijn vrijheden. Nederland was bijvoorbeeld het eerste land ter wereld waar het mogelijk was een burgerlijk huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht te sluiten. Dat is natuurlijk iets om trots op te zijn. Maar zoals ik het in mijn vorige column had over het verbod op Zwarte Piet is hier sindsdien vuurwerk, alcohol en tabak bij gekomen. Gelukkig mogen we dan wel weer 130 km/u rijden op sommige stukken snelweg, dus dat is prettig.


'ZEWTUKG7VTGEJV%GPVTCCN 'GPIGUNCCIFGUVCTVXCPGGPXGGNDGNQXGPFLCCT LexCie ‘14 trapte hun commissiejaar op 11 december af met een mooie excursie naar Utrecht Centraal, het grootste station van Nederland dat momenteel helemaal wordt gerenoveerd. Een hele klus, zeker omdat er desondanks dagelijks duizenden reizigers van het station gebruik maken. &114/##46,'*11)'8''0 .':%+'Þ

Aan het begin van het jaar zijn we bij elkaar gebracht om dit collegejaar lezingen en excursies met een Civiele achtergrond te organiseren. Dit jaar is er zelfs nog een nieuwe taak bijgekomen: het organiseren van bedrijfscases en workshops, voor ons een uitdaging. We zijn vol goede moed begonnen met vergaderen en hebben elkaar beter leren kennen. Al snel lagen er veel ideeën op tafel klaar om uitgewerkt te worden. Afgelopen woensdag heeft de LExCie ’14 haar debuut gemaakt: een excursie naar het Centraal Station Utrecht. Vol goede moed verzamelden we rond de middag bij de portier met genoeg sexy bouwhelmen. We vertrokken met de fiets richting het station om daarna met de trein naar Utrecht CS te gaan. Wel jammer dat de trein vertraging had. Echter, we waren op tijd in de bouwkeet van Besix, de hoofdaannemer van de verbouwing van het station. Daar kregen we, alvorens de bouwplaats te betreden, een kleine introductie over de verbouwing van het station. Zeer interessant!

Toen kon het leukste deel beginnen: de rondleiding over de bouwplaats. De verbouwing van het station is opgesplitst in meerdere fasen. Dit omdat tijdens de verbouwing elke dag door duizenden reizigers intensief gebruik wordt gemaakt van het station. De ene helft van het station is al af en opgeleverd, nu wordt er hard gewerkt aan de andere helft. Het idee van het nieuwe station is dat de voetgangersstromen beter georganiseerd zijn door de logischere indeling en doordat het gebouw twee keer zo groot wordt. Ook is het de bedoeling dat de West- en Oostzijde van de stad, die nu gescheiden worden door het spoor, beter met elkaar verbonden worden door middel van een voetgangersstrook naast het stationsgebouw. Tijdens de werkzaamheden is er één onderdeel dat extra aandacht krijgt, namelijk de winkeltjes. Deze worden telkens verplaatst naar daar waar de meeste voetgangers komen. Dit verandert steeds vanwege het bouwen

in verschillende fasen. Doordat alle winkeltjes telkens moeten worden afgebroken en opgebouwd zorgen ze voor vertraging. Na het bekijken van het stationsgebouw dat al af is en het bekijken van de bouwput mochten we onder het station kijken. Onder de perrons liggen namelijk duizenden kabels waarvan niemand weet waarvan ze zijn. Het uitzoeken van de kabels is een obstakel tijdens de bouw en zorgt voor vertraging. Wel zijn al veel kabels uitgezocht en gegroepeerd in grote tunnels, zodat men beter weet welke kabel waarbij hoort. Ook lagen er belangrijke kabels open en bloot op de oppervlakte dus daarom is gezorgd voor een goede beveiliging. Aan het eind van de middag hadden we alle gedeelten die te bezoeken waren gezien en was het tijd om weer naar Delft te gaan. We hebben veel van het station en de bouwplaats gezien. Wij vonden het in ieder geval heel interessant, een geslaagde middag en een goede start voor de LExCie ’14!
)GVKLFGPGPGTIKG #PVGC)TQWRYGTMVCCPYCVGTGPGTIKG XCPWKVGGPPKGWYRGTURGEVKGH &1148+0%'068#0<'.56'0/#4%'.9'56'4+0241,'%66'%*0+%75'05'0+14#&8+5'74-70569'4-'0#06'#)4172

Antea Group, tot voor kort Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud genaamd, gelooft in een nieuwe vorm van duurzame energie. Zowel in binnen- als buitenland werkt Antea Group hard aan de ontwikkeling van getijdenenergie om deze vorm van energieopwekking wereldwijd op de kaart te zetten.


)'6+,&'0'0'4)+' Als het gaat om energieopwekking uit waterkracht wordt direct gedacht aan immense stuwdammen, zoals er velen in het buitenland te vinden zijn. Maar ook in het vlakke Nederland zijn er mogelijkheden om waterkracht om te zetten in energie. Een relatief nieuwe duurzame energievorm is getijdenenergie. Door uit natuurlijke getijbewegingen energie op te wekken, komt er een nieuwe energiebron beschikbaar. Dit is nog geen volwassen energievorm net als zonne- en windenergie, maar de potentie ervan is enorm. De gebruikte methoden om energie op te wekken uit getijbewegingen worden doorgaans opgedeeld in twee categorieën: gebruikmakend van getijdenstromingen en gebruikmakend van het hoogteverschil tussen eb en vloed. Turbines in de getijdenstroming Een op de zeebodem geplaatste, of een in zee drijvende turbine zet de kinetische energie van het water om in elektrische energie. De opgewekte hoeveelheid energie is sterk afhankelijk van de stroomsnelheid van het water. Een verdubbeling van de stroomsnelheid resulteert in een toename van de opgewekte energie met een factor acht. Dit heeft te maken met de relatief hoge dichtheid van water in vergelijking met die van lucht. Turbines in dammen: het verschil in waterhoogte Dit concept maakt gebruik van de potentiële energie, die ontstaat door het verschil in waterhoogten aan beide zijden van de dam. Aan één zijde van de dam is eb en vloed, terwijl aan de andere kant van de dam een meer of een estuarium is zonder eb en vloed. Bij vloed stroomt het water door de turbines het meer in. Bij eb stroomt het water door de turbines weer terug in zee. Op deze manier wordt er twee maal per eb-en vloedcyclus energie opgewekt. De dam wordt doorgaans geplaatst in een kustmonding of er wordt een kustmeer aangelegd. Een kustmeer is een kunstmatig aangelegd meer voor de bestaande kust. Het aanleggen van dammen met turbines erin is duurder dan het plaatsen van turbines in de vrije stroming. De hoeveelheid op te wekken energie is bij deze vorm echter vele malen groter. Referentieprojecten Het opwekken van energie uit getijdenbewegingen wordt al op verschillende plaatsen in de wereld toegepast. De eerste getijcentrale werd gebouwd in La Rance (Frankrijk) in het jaar 1966. De turbines van deze getijcentrale zijn gevestigd onder een 330 meter lange brug. De centrale ligt nabij de plaats Saint Malo, ter hoogte van deze plaats kan het getijverschil oplopen tot maar liefst dertien meter. Dit grote getijverschil

#%*6'4)410&(161,1128#0*17&6

en een groot achterliggend bassin van 22 km2 zorgen ervoor dat 300.000 huishoudens jaarlijks gebruik kunnen maken van deze duurzame manier van energieopwekking. Andere getijcentrales zijn geplaatst nabij Annapolis (Canada), Jiangxia (China) en Sihwa Lake (Zuid-Korea). Op deze locaties komt een zeer hoog getijverschil voor, van gemiddeld zo’n acht meter tijdens springtij. Ondanks deze reeds bestaande centrales speelt getijdenenergie nog geen grote rol in de beschikbare duurzame energiemix.

*##.$##4'0&774<##/ Plaatsen waar een dergelijk tij voorkomt liggen niet voor het oprapen, in dit kader lijkt getijdenenergie een lastig toe te passen concept. Toch gloort er wat licht aan de horizon. Piet Ackermans (directeur Infra bij Antea Group): “Het idee om energie uit eb en vloed te winnen bestaat al eeuwen. Ingrijpende gevolgen voor de omgeving, wisselende rendementen en forse investeringen maakten dat getijdenenergie lange tijd niet écht van de grond kwam. Nieuwe technieken en turbines kunnen hierin verandering brengen. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van de al aanwezige stroming of om efficiënt energie op te wekken bij laag verval. Dit biedt kansen om in de toekomst op grote én kleine schaal energie uit het getij halen, bijvoorbeeld door turbines in bestaande waterbouwkundige werken te integreren.” Getijdenenergie is een zeer duurzame vorm van energieopwekking, echter voor locaties met een klein verschil tussen eb en vloed is deze vorm nog in ontwikkeling.

6+&#.6'56+0)%'064')4'8'.+0)'0 Volgens Ackermans zullen nieuwe technieken en turbines de verandering gaan brengen. Testen van nieuwe turbinesystemen is daarom noodzakelijk. Om de innovatie op het vlak van energiewaterbouwkunde binnen Nederland te stimuleren is er behoefte aan een testcentrum. Om deze reden draagt Antea Group bij aan de oprichting van een Tidal Testing Centre (TTC) in de Grevelingendam (GD), ter plaatse van de Flakkeese Spuisluizen. De Flakkeese Spuisluis verbindt het Grevelingenmeer met de Oosterschelde. Zes buizen van 3,2 x 3,2 meter vormen een doorlaat door de Grevelingendam. Er wordt hard gewerkt om deze spuisluis weer in gebruik te nemen. De watersnelheid kan variëren tussen -4,4 m/s en +4,4 m/s, met een maximum debiet van 50 m3/s. De waterstroom kan eenvoudig tijdelijk geheel worden stilgelegd. Zo ontstaat de ideale testlocatie. Het TTC zal verder worden ontwikkeld in samenwerking Tocardo Tidal Turbines en Pentair Nijhuis, beiden turbineleveranciers. Naast een testcentrum moet het ook een demonstratiesite zijn waar Nederland zich aan internationale belangstellenden kan presenteren.
Samen met het Tidal Testing Centre Den Oever (Afsluitdijk) en andere testlocaties, wordt een Tidal Testing Centre Nederland gevormd en kan Nederland zich als energiewaterbouwkundig kennisland doorontwikkelen.

6+&#.'0'4); )4'8'.+0)'0/''4 Voor Antea Group staat energiewaterbouwkunde hoog op de agenda. Maar niet alleen bij Antea Group. In Zeeland zijn er naast het TTC-GD meer ontwikkelingen op gebied van getijdenenergie. Bij de Oosterscheldekering wordt als pilot een aantal turbines geplaatst. Daarnaast is het streven om in de Brouwersdam een getijcentrale te bouwen. Bij de plannen voor deze centrale bleek dat er meer kennis over verschillende parameters die betrekking hebben op turbinetechniek gewenst is. Deze kennis ter plaatse wordt opgedaan na opening van het TTC in de Grevelingendam. Het TTC vormt daarmee een opmaat voor de bouw van de getijcentrale in de Brouwersdam. Het is van belang om in kaart te brengen hoe de omgeving van het Grevelingenmeer eruit ziet, welke partijen een rol spelen en wat in er in het verleden aan dergelijke projecten is gedaan. Belangrijke aspecten zijn

waterkwaliteit, natuurkwaliteit en visveiligheid. Marcel Westerink (senior adviseur bij Antea Group): “Samen met turbinebouwers, Rijkswaterstaat en de provincies Zuid-Holland en Zeeland maken we ons sterk voor een centrum waarin we de techniek kunnen verfijnen en aan kunnen tonen dat deze vorm van energie uit water interessant is. Turbines in een waterkering aanbrengen is één, ervoor zorgen dat een waterkering veilig blijft, is vers twee.”

&;0#/+%6+&#.219'4 Niet alleen in Nederland probeert Antea Group met andere partners getijdenenergie op de kaart te zetten,

maar ook aan de andere kant van de wereld, in China. Dat doen zij met een zeer ambitieus concept, Dynamic Tidal Power (DTP) genaamd. Dit concept is door Nederlandse ingenieurs bedacht in het jaar 1996. Door loodrecht op de kust een tientallen kilometers lange strekdam te plaatsen, vormt deze een barrière in de loop van de getijdenstroom. Dit heeft als gevolg dat aan weerszijden van de dam een verschil in waterniveau wordt gecreëerd. Door middel van een grote serie turbines in de dam (2000 turbines in een dam van 50 km lang) kan tussen de 5 en de 20 GW worden opgewekt, dat is bijna 100 keer de hoeveelheid energie die wordt opgewekt in de grootste huidige getijcentrale. Met het consortium POWER group is er de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de Chinese overheid van dit concept te overtuigen. Met als resultaat dat er al gezamenlijke haalbaarheidsstudies worden gedaan. Middels dit consortium bundelen acht Nederlandse instanties, waaronder Antea Group en de TU Delft, hun krachten om ervoor te zorgen dat de Nederlanders marktleider blijven op het gebied van “coastal energy engineering”.


0'&'4.#0&5'612+0%*+0# Men wil dit innovatieve project in China realiseren omdat hier een grote vraag naar energie is, de financieringsmogelijkheden daar liggen en de Chinese Zee een ideale locatie is voor het concept van DTP. Op 27 september 2012, hebben Nederland en China een overeenkomst getekend, waarin beide landen hebben afgesproken om samen onderzoek te doen naar DTP. Het einddoel is het realiseren van een strekdam langs de Chinese kust. De Chinezen zijn bezig met het vaststellen van een locatie en ondertussen wordt er door de POWER group gewerkt aan een haalbaarheidsstudie. In de studie wordt onder andere gekeken naar het ontwerp, multifunctioneel gebruik, kosten, baten, energieopwekking en impact op het milieu. Ackermans: “Antea Group levert de integrale kennis omtrent waterbouw, kunstwerken, veiligheid en ecologie. Welke effecten heeft deze gigantische constructie op de omgeving, wat zijn de risico’s als het gaat om waterveiligheid?”. Op 15 november 2013 is Mark Rutte op bezoek geweest in China. In zijn toespraak voor zijn Chinese collega Li Keqiang refereerde hij aan dit project en zei: “Er is sprake van een nuttige samenwerking tussen de Chinese National Energy Administration en de Nederlandse Minister van Economische zaken, als het gaat om energie gerelateerde vraagstukken. In dit raamwerk onderzoeken Nederlandse en Chinese ingenieurs de haalbaarheid van Dynamic Tidal Power, een innoverende methode om op grote schaal duurzame energie op te wekken”.

9'4-9+,<' Afgelopen zomer heeft een aantal werkstudenten van de TU Delft een bijdrage geleverd aan dit project. Het was een eerste en unieke ervaring dat een groep studenten uit het tweedejaars projectonderwijs meedeed aan een project bij de Antea Group. Er is door hen een enorme hoeveelheid projectinformatie geordend en ingedikt. Bovendien hebben de studenten aanbevelingen en adviezen uitgebracht op basis waarvan het reguliere projectteam nu weer de volgende stappen kan zetten. We kijken terug op een succesvolle en prettige samenwerking. Een samenwerking die we overigens willen volhouden met deze groep.

Antea Group gelooft écht in wereldwijde mogelijkheden van getijdenenergie. We nemen het voortouw in eigen land wat betreft de ontwikkeling van het TTC, verder bundelen we onze krachten met andere Nederlandse instanties om de naam van de Nederlandse energiewaterbouwers hoog te houden. Met de komst van nieuwe technologieën wordt getijdenenergie haalbaar, verder is het een bijzonder duurzame manier van energieopwekking. Ackermans: “We hebben een lange weg te gaan, maar tegelijkertijd hebben we er alle vertrouwen in dat getijdenenergie op termijn net zo grootschalig wordt toegepast als wind- en zonne-energie”.

18'4#06'#)4172 Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.
 %TK25

Ook voor deze editie ging de redactie voor CriPS weer op pad naar een Civiel huis in Delft. En dan nog wel naar een heel bijzondere, namelijk dat van onze Jan-Willem van de ExtraCT-redactie zelf. Die avond was hij onze gastheer, op de Willemstraat 9. 52146+'(56 Daar zijn de meningen over verdeeld. David en JanWillem claimen namelijk allebei die titel. Jan-Willem doet veel schaatsen, terwijl David volgens hemzelf een fanatiek roeier is.

$'910'45 Thijs Kool (19) Jan-Willem Broos (19) David Kroon (23)

*7+59114& Na lang nadenken en luisteren is het meest gebruikte woord baas.

0

/''56'2706'

r de meeste Jan-Willem heeft hie zit pas in studiepunten, David r. Hij kwam zijn eerste studiejaa Civiel de er vrij laat achter dat allermooiste studie is.

#46+-'.8#0*'6*7+5 Dat zijn er meer dan een. Thijs kan niet zonder z’n frituurpan. Maar Jan-Willem en David vinden het Einsteintegeltje op de wc toch wel het geniaalst. Jammer voor David is alleen dat hij er minder goed van kan poepen. Jan-Willem gaat er regelmatig zitten zodat hij er volgens hemzelf slimmer van wordt.

+44+6#6+'5 Ze hebben alle drie hun eigen irritaties, en het zijn er aardig wat. Jan-Willem vindt namelijk dat niemand de afwas goed stapelt en volgens hem is de yoghurt en de cruesli altijd op. Als HO is hij volgens de rest ook eigenlijk altijd stroef. David heeft een eenmalige irritatie, maar irriteert zich er nog altijd aan, namelijk de kat die op zijn kamer komt. Daarnaast stoot hij altijd z’n hoofd aan de lamp en stinkt hij het meest op de wc. Thijs irriteert zich het meest aan de vercrackte bank.

8#56'*7+5#%6+8+6'+6'0 Thijs en David gaan altijd samen naar de sportschool. Voor de rest hebben deze heren weinig gemeenschappelijke activiteiten, maar voornamelijk hun eigen. Wel zijn ze laatst een keer met z’n drieën naar de bioscoop gegaan.

-1'.-#56

Daarvan hebben de heren er twee in huis. Die m et bier staat namelijk helemaa l beneden waardoor je er ex tra veel moeite voor moet doen om er eentje te pakken. De heer Sanders zal trots zijn.

)411656'*

7+59'05

Alle drie hopen ze nog een keer een chickie te scor en op een theekransje bij ee n DSC/Laga huis om de hoek. Ze zij n er alleen nog niet over uit hoe ze dit moeten gaan aanpakken.


Management

Trainee(s)

De projecten van de Svanen zijn projecten waar we

Wil je meer weten over een management traineeship

bijzonder trots op zijn. Deze projecten realiseer je niet

binnen Ballast Nedam?

zomaar. Het vraagt onder andere om ondernemerschap, betrokkenheid, creativiteit, doorzettings-

Neem dan contact op met Margo Bos van P&O.

vermogen en lef. Kortom, het vraagt om mensen met

Email: m.bos@ballast-nedam.nl.

bijzondere kwaliteiten.

Als management trainee bij Ballast Nedam krijg je de kans om je loopbaan vorm te geven. Zo krijg je de mogelijkheid om te werken aan spraakmakende projecten en wordt er een uitgebreid ontwikkelprogramma voor je opgesteld. We staan open voor jouw visie en geven je unieke kansen om je ideeĂŤn daadwerkelijk te ontwikkelen.


%KXKGNKP1PVYKMMGNKPI $WKNFKPIYKVJPCVWTG$WKNFKPIYKVJUQEKGV[ Op 20 en 21 november werd het opnieuw bevestigd: duurzamheid is hot! Deze twee dagen vond namelijk het Civiel in Ontwikkeling symposium 2013 plaats. Mocht je erbij zijn geweest dan heb je zelf kunnen ervaren dat duurzaamheid ook de toekomst van de Civiele Techniek gaat bepalen. Op de twee dagen met de thema’s “Building with Nature” en “Building with Society” werd er veel verteld over duurzaam bouwen, maar ook over duurzaam omgaan met de samenleving. &114%+1

De eerste dag, die in het teken stond van “Building with Society”, stond onder andere de Naga Foundation van mede-oprichter Dennis Karpes in de schijnwerpers. Met een motiverende lezing over de doelen en de inhoud van het project met betrekking tot het tegengaan van verwoestijning en klimaatverandering wist hij velen van ons te boeien. Eigenlijk was naderhand iedereen het erover eens dat het groene schepje van deze marketinggigant binnen korte tijd de wereld zal veroveren, en ook veranderen. Aansluitend vond er een zeer interessante discussielezing van IBA plaats over de problematiek waar een omgevingsmanager soms mee te maken krijgt. De deelnemers zijn hierbij in de rol gekropen van verschillende partijen en hebben gediscusseerd over problemen bij de verbouwing van de Utrechtsestraat in Amsterdam. De eerste dag werd besloten met een korte borrellezing van de enthousiaste dagvoorzitter Bart Klaver over omgevingsmanagement en een kort praatje van prof. Uijttewaal over zijn ontwikkelingswerk. Tevens is dhr. Uijttewaal op Civiel in Ontwikkeling feestelijk benoemd tot erelid van het Gezelschap “Practische Studie”.

thema’s aan elkaar gekoppeld werden door middel van het aansnijden van de juiste onderwerpen, waardoor de aanwezigen geprikkeld werden om mee te denken. Direct na Michiel Haas kwam Jaap van Thiel de Vries van Boskalis aan het woord om een algemeen en inhoudelijk verhaal te vertellen over de zandmotor. Gebleken is dat dit onderwerp vele studenten boeit, want ook de workshop van Boskalis over hetzelfde onderwerp was druk bezet. Naast Boskalis konden de deelnemers ook meedenken met Rijkswaterstaat over Eco-Engineering toepassen bij Civiele projecten. Als je had willen weten wat “Duplo en Oesters” met duurzaam bouwen te maken hebben, had je er bij moeten zijn. Ook de workshop over Serious Gaming van Ties Rijcken was erg interessant en is positief ontvangen.

De tweede dag stond in het teken van “Building with Nature”. Michiel Haas trapte af met een lezing waarin de twee

Ten slotte willen wij alle deelnemende partijen bedanken voor alle positieve bijdrages en enthousiaste reacties!

Al met al waren er een hoop positieve reacties en zijn wij, als Civiel in Ontwikkeling commissie, erg tevreden over wat er in een jaar is neergezet. Graag besluit ik met de volgende tip: Zorg dat je bij het lustrumsymposium bent, want dit zijn kansen in jouw studieprogramma die je niet moet laten liggen!


(QVQRCIKPC
Symposium ‘14

Het kan ook

ANDERS

Symposium ‘14

Het Gezelschap "Practische Studie" 25 februari 2014

Aula Congrescentrum & TU Library

Meld je nu aan op www.practischestudie.nl/symposium

Extract 16.4  

Verenigingsperiodiek van Het Gezelschap "Practische Studie" (PS) - Jaargang 16, editie 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you