Page 1

6 JG O CP WO

Verenigingsperiodiek van Het Gezelschap "Practische Studie"

GT

 G F  KP GM  P PK G J Y E W G Q 6 T  8 KGNG X K %

O
Veilig leven in de delta begint bij Deltares Steeds meer mensen en bedrijven vestigen zich in delta’s, kustregio’s en riviergebieden. De goede bereikbaarheid en de beschikbaarheid van vruchtbare grond, delfstoffen en voldoende zoet water maken deze gebieden aantrekkelijk. Maar ze zijn ook uiterst kwetsbaar. Zeespiegelstijging, grillige neerslag patronen, extreme rivierpeilen, bodemdaling en intensief ruimtebeslag vormen een steeds grotere dreiging voor een veilig bestaan. Ze dagen overheden en bedrijven uit op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Hiervoor is vernieuwende, hoogwaardige en specialistische kennis nodig, die direct toepasbaar is op de praktische problemen. Deltares levert die kennis. Als hét Nederlandse kennisinstituut voor water, ondergrond en infrastructuur, richt het zich op het ontwikkelen van kennis om het leven in delta’s, kustregio’s en riviergebieden veiliger te maken. Nationaal en internationaal hebben vele overheden en bedrijven de weg naar ons al gevonden. Samen zoeken wij naar duurzame en innovatieve oplossingen voor praktische problemen. Deltares biedt: šWYjk[b[a[dd_i[dedZ[hpe[ael[hl[_b_]b[l[d_dZ[bjWÉi"akij#[dh_l_[h][X_[Z[d1 šfhWaj_iY^["ZkkhpWc[WZl_[p[dleehel[h^[Z[d[dX[Zh_`l[d1 šedZ[hXekm_d]lWdijhWj[]_iY^[X[ibk_j[d1 šc[[hZWd.&&if[Y_Wb_ij[def^[j][X_[ZlWdmWj[h" edZ[h]hedZ[d_d\hWijhkYjkkh1 š[[dd[jm[ha_dc[[hZWd.&bWdZ[d$

www.deltares.nl | info@deltares.nl | +31 (0)88 335 8273
+PFG\GGFKVKG 

RedactioneelVan het bestuurSecretarieelOnderwijs

Kwartaalverslag activiteiten

Verslag onderwijszakenVincent spreektMExiCo ‘12-2

De columnist aan het woord

Meerdaagse excursie LondenKatheleen PoelsSpoorzone DelftPosterKarin LaglasPHS: meer treinenSymposium 2012

Interview directrice RHDHV

Veiligheid voor alles

Enneüs Heermabrug

Interview decaan BouwkundeFact pagesCriPSDames aan het woordIntegraal tunnelontwerp

Feiten over vrouwen op de TU

ExtraCT bezoekt SSB 5

Aan het begin van hun carrière

Spoorzone Delft

Prognoses van trillingshinder

“Nederland is af!”
4GFCEVKQPGGN 9CCTFGNGFGP We leven nog! De Maya’s hadden het fout en de wereld is niet vergaan op 21 december 2012. Dus hebben we zoals elk jaar vakantie gehad, kerst gevierd en het nieuwe jaar knallend ingeluid. Namens de gehele commissie wens ik u allen dan ook het allerbeste voor het aankomende jaar! Het feit dat er nog leven is op aarde brengt echter ook enkele lasten met zich mee; de naderende tentamenweek is daar allicht een goed voorbeeld van. Weest echter niet getreurd: als u het studeren even niet meer ziet zitten, is daar de ExtraCT die de nodige afleiding biedt. En niet zomaar een ExtraCT, maar een themanummer: deze editie staat volledig in het teken van de vrouw binnen de Civiele Techniek. Vandaar ook de roze kleur, die u waarschijnlijk al was opgevallen. Een themanummer dus, wat kunt u daarin van ons verwachten? Zeer veel! Zo hebben wij een aantal interviews afgenomen met vrouwen op allerlei posities binnen de civiele sector: we hebben gesproken met dames die pas zijn afgestudeerd of daar nu mee bezig zijn, zij staan dus nog aan het begin van hun civiele carrière. Ook hebben we gesproken met dames die al verder zijn binnen hun carrière: zowel de decaan op de faculteit Bouwkunde (Karin Laglas) als de directrice Rivers, Deltas & Coasts bij Royal Haskoning-DHV (Katheleen Poels) zijn hun carrière begonnen met de opleiding Civiele Techniek aan de TU Delft. Naast deze interviews zult u meer vrouwelijke invloed vinden in deze editie: voor de rubriek CriPS zijn we langs geweest bij een civiel vrouwenhuis. Ja dat leest u goed, een Jaargang 15, nummer 4, januari 2013 ExtraCT is een uitgave van Het Gezelschap "Practische Studie", studievereniging van studenten Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. ExtraCT verschijnt vier keer per collegejaar en wordt gratis aangeboden aan alle leden van Het Gezelschap "Practische Studie". Uitgever Het Gezelschap "Practische Studie" Stevinweg 1 Postbus 5048 2600 GA Delft tel 015-278 5465 / fax 015-278 1104 Adreswijzigingen Doorgeven bij secretaris-ps@tudelft.nl Redactieadres extract-ps@tudelft.nl Contactpersoon advertenties Wyona Boers

huis waar louter civiele vrouwen wonen, ook dat hebben we hier in Delft! Verder hebben we onderzoek gedaan naar een aantal feiten en cijfers over vrouwen op de TU en binnen PS, ook dat kunt u terugvinden in dit nummer. Waar vooral veel heren naar uitkeken was onze civiele vrouwenposter die op de planning stond. Echter is het niet gelukt om dat voor deze editie geregeld te krijgen. We gaan ons ervoor inzetten dat u deze van ons tegoed krijgt in de volgende editie. In deze editie vindt u een alternatieve poster, wel met een vrouwelijk tintje, maar niet zoals gepland. Veel leesplezier, geniet ervan!

,1';#55'4 8114<+66'4':64#%6

Redactie Joey Asser (Voorzitter/hoofdredacteur) Patricia van der Hulst (Secretaris) Sven Hildering (Penningmeester) Geerten van der Zalm (Comm. Promotie) Koen Arendsen (Comm. Lay-out) Bob van Maris (Het â&#x20AC;&#x153;Orakelâ&#x20AC;?) Koen Rijnen (QQâ&#x20AC;&#x2122;er) Morten Slingsby (QQâ&#x20AC;&#x2122;er) Met medewerking van Vincent van der Sleen Ted Barendse Drukwerk DeltaHage, 's-Gravenhage Adverteerders Deltares Ballast Nedam Fugro Rijkswaterstaat BAM

pag. 2 pag. 11 pag. 27 pag. 43 pag. 44

Š Het Gezelschap "Practische Studie" Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


8CPJGV DGUVWWT $GUVGNGFGP Allereerst wil ik jullie een gelukkig nieuwjaar toewensen. 2012 was een succesvol jaar vol prachtige activiteiten. Bestuur 118 is begin vorig jaar van start gegaan, waarna wij, bestuur 119, hebben gestreefd het jaar goed af te ronden. De eerste vier maanden van dit collegejaar zijn erg dynamisch geweest met talloze geslaagde evenementen, zoals een meerdaagse excursie en het symposium. We kunnen daarom stellen dat ons streven behaald is. Na een heerlijke vakantie met te veel voortreďŹ&#x20AC;elijk eten en legendarische feestjes is het toch echt tijd om de goede voornemens voor 2013 tot uitvoering te brengen. Voor vele zal dit het verliezen van de beruchte studentenpondjes of het behalen van die begeerde studiepunten betekenen. Wij gaan ervoor ons beleid na te streven en uit te voeren. Ook gaan wij ervoor zorgen dat de stem van de student luid en duidelijk te horen blijft in de vestibules van onze faculteit. Vooral vanwege de invoer van het nieuwe bachelorcurriculum is dit laatste erg belangrijk. Het komende kwartaal zal losbarsten met de diesweek. Op 13 februari 2013 zal het Gezelschap "Practische Studie" haar 120e verenigingsjaar ingaan. Om dit heugelijke feit niet

onopgemerkt voorbij te laten gaan zal er tijdens de diesweek een royaal arsenaal aan activiteiten en manifestaties plaatsvinden. Het zal een mooie week worden! Voordat deze feestweek aanbreekt, zullen velen van jullie onbegrensde inzet tonen om de komende vakken te halen. Eind januari zal de tweede tentamenperiode het jaar doormidden delen. De derde periode staat dan voor de deur, maar zal niet aanvangen voordat PS naar Frankrijk is afgereisd. Hier zullen de leden hun tentamenstress laten wegsluipen door middel van een welverdiend ski-avontuur. De eerstejaars zullen in deze periode hun eerste kans zien om het BSA binnen te slepen. Daarnaast zullen de minorstudenten na een half jaar in een vreemde faculteit te hebben vertoefd terugkeren naar onze faculteit, waar zij zich wederom in hun vertrouwde collegebanken zullen bevinden. Voor nu kunnen we uitkijken op een nieuw jaar vol activiteiten, borrels, reizen, lezingen, excursies en nog veel meer. Onze commissieleden werken zich nu al in het zweet voor al deze evenementen en vanwege hun onuitputtelijke inspanningen belooft 2013 een gedenkwaardig jaar te worden!

-1'04+,0'0 8114<+66'48#0*'6)'<'.5%*#2"24#%6+5%*'567&+'"
5GETGVCTKGGN

#EVKXKVGKVGPXCPPQXGODGTVQVGPOGVLCPWCTK 018'/$'4

$6$$144'.5;/215+7/ De eerste maandag na de tentamens was het alweer tijd voor de Back-toBeers borrel. Dit keer stond de symposiumcommissie achter de tap. Zij hebben deze borrel hun themapresentatie gehouden en de inschrijvingen voor het symposium waren deze avond geopend. Een goed begin van nog een periode vol activiteiten. 018'/$'4

#%37+5+6+'64#+0+0) Dit jaar werd er wederom door Topdesk een acquisitietraining georganiseerd. Er was ruimte voor elke commissie om een lid naar Topdesk af te vaardigen om hier de fijne kneepjes van het acquireren te leren. Het was weer een groot succes. 018'/$'4

+0&'5+)0914-5*12 De meeste commissies zullen in hun jaar te maken krijgen met InDesign. Een uitstekend programma, mits je snapt hoe het werkt. Daarom is er ook dit jaar door vier InDesign-koningen een InDesigncursus gegeven. Na een hapje eten op het entresol hebben 30 mensen zich in 1.97 op dit programma gestort om zo later in het jaar mooie programmaboekjes en posters te kunnen maken.

gedaan door middel van een borrel in PSOR. De deelnemers konden onder het genot van een drankje alvast een kijkje nemen in het programmaboekje en zich met elkaar verheugen op het weekendje Londen. 018'/$'4

$'.'+&5#.)'/'0' 8'4)#&'4+0) Bestuur 119 heeft in deze vergadering hun beleid gepresenteerd. Op alle vlakken van de vereniging hebben ze hun mening gevormd en in de vergadering was er ruimte voor de aanwezigen om hun vragen te stellen met betrekking tot het beleid.

studenten. Hotze Hofstra gaf een lezing over het duurzaam inrichten van onze samenleving. 018'/$'4&'%'/$'4

/':+%1Ă? Deze herfst trokken veertig Civielers richting de hoofdstad van Engeland om te bekijken wat voor civiele projecten er daar gaande zijn. Er zijn een aantal grote projecten bezocht, zoals het Kings Cross Station, het Olympisch park en een nieuwe metrolijn onder het centrum door. Daarnaast heeft men de kans gekregen de cultuur op te snuiven en de stad te verkennen. 018'/$'4

018'/$'4

#(5%*'+&54'&'241( &4+4&'4+&&'4 Hennes de Ridder was vanaf 2005 erelid bij PS en nu was het tijd voor hem om met emeritaat te gaan. De aula zat bijna vol terwijl hij zijn humoristische afscheidsrede hield. Een denderend einde van zijn loopbaan bij de TU. 018'/$'4

2+07+64'+-+0) Voor alle studenten die in ĂŠĂŠn jaar hun Propedeuse wisten te halen was een ceremonie georganiseerd. Eerst was er een algemene presentatie in de aula en daarna werden op de faculteit de diplomaâ&#x20AC;&#x2122;s ondertekend.

018'/$'4

018'/$'4

/':+%1 &''.0'/'45$144'.

5;/215+7/-+%-1(( .70%*.'<+0)

Aangezien de MExiCo al bijna plaatsvond, was het tijd voor de deelnemers om elkaar voor het eerst als groep te ontmoeten. Dit werd

Voor het aankomende symposium had de commissie een kick-off lezing georganiseerd om het onderwerp vast onder ogen te brengen van de

8114.+%*6+0)18'4 0+'79'$#%*'.14 In de lunch gaf Frank Sanders een voorlichting over de inrichting van de nieuwe bachelor. Volgend jaar gaat de bachelor op de schop, en dit zal veel invloed hebben op iedereen die er nu mee bezig is. Daarom is het nodig dat elke student op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen in de nieuwe bachelor.


&'%'/$'4

&'%'/$'4

.'<+0)64#/.+,0

#%6+'%#5+01#810&

De eerste lezing van de LExCie â&#x20AC;&#x2122;13 dit jaar ging over de nieuwe tramlijn die Delft doorkruist en door ons Mekelpark zal lopen.

Voor een paar euro konden PSâ&#x20AC;&#x2122;ers hun avond in het PSOR casino doorbrengen. Hier werden de deelnemers voorzien van heerlijk eten en een zakje fiches. Deze konden aan de roulette-, poker-

en blackjacktafels worden uitgegeven in de hoop een friteuse, een bordspel of een mooie speakerset te winnen. Een erg leuke eerste activiteit van Actie â&#x20AC;&#x2DC;13.

&'%'/$'4

%1//+55+'7+6,' Op deze mooie donderdagavond trokken ruim 80 commissieleden richting CafĂŠ Fout in Rotterdam. Hier hebben we als goede Civielers de boel flink op stelten gezet en met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen een prachtige avond beleefd. &'%'/$'4

5;/215+7/ "0'&'4.#0&+5#(" Anderhalf jaar lang heeft de symposiumcommissie toegewerkt naar deze dag. Een dag in het teken van de toekomst van de civiel ingenieur. Verschillende oordelen zijn geveld over hoe de Civiele Techniek er over een aantal jaar uit zal zien en een aantal bedrijven kregen de kans hun mening hierover te geven door middel van een masterclass. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie aan de hand van een aantal stellingen en tenslotte een borrel. &'%'/$'4

#CPMQOGPFGCEVKXKVGKVGP XCPHGDTWCTKVQVCRTKN ('$47#4+

9+251 Deze week zullen ongeveer 50 Civielers naar Frankrijk trekken. Hier zullen ze hun mooiste sneeuwkleren aantrekken om een week lang de baas van de bergen te zijn. Sinds maart is de wintersportcommissie bezig deze activiteit op te zetten en het belooft een mooie wintersport te worden. ('$47#4+

&+'59''13 februari is de verjaardag van Het Gezelschap "Practische Studie". Een heuglijke dag, en daarom is de hele week gewijd aan de vereniging. Vele activiteiten, waaronder natuurlijk een diesborrel en commissieledendiner, vormen deze mooie week. We nodigen alle leden uit om langs te komen.

$6$$144'. Deze Back-to-Books borrel is gezamenlijk georganiseerd door de JaBo en de FeestCie. De JaBo heeft het thema bekend gemaakt en de FeestCie de locatie. Het feest in DSB zal in de dies tot een Catastrophisch hoog niveau getild worden!

/##46

*#.(,##4.+,-5' #.)'/'0'8'4)#&'4+0) In deze vergadering zal bestuur 119 presenteren wat voor vorderingen zij gemaakt hebben dit jaar en hoever zij zijn gekomen met het uitvoeren

van hun beleid. Ook is het een mooie gelegenheid voor de leden om hun open/of aanmerkingen te geven op het bestuur. #24+.

%+8+'.'17&'4&#) Zoals elk jaar organiseert de Civiele ouderdag commissie van PS de ouderdag. Civiele Techniek is voor veel ouders nog een vaag begrip en op deze dag krijgen ze de kans zich een keer te verdiepen in de studie van hun kind. Zowel colleges als een workshop zullen de ouder een kijkje geven in de Civiele Techniek. #24+.

$#6#8+'4'04#%' De Batavierenrace is een begrip in heel studerend Nederland. Bijna 8000 studenten strijden om de titel als snelste studentenhardloopteam te finishen. De race loopt van Nijmegen naar Enschede en deze race wordt afgesloten met een mooi feest. Laten we er als PS voor gaan dit jaar de titel te bemachtigen!
1PFGTYKLU

&114#0017-4';'0/'4+,056#2 %1//+55#4+55'010&'49+,5

Het jaar is alweer bijna op de helft en we zijn als onderwijscommissarissen in volle gang om de onderwijskwaliteit voor jullie zo hoog mogelijk te maken. Zo zijn we bezig met de vakken die nu gegeven worden, maar denken we ook mee over de invulling van de nieuwe bachelor volgend jaar. We hebben er heel veel plezier in en knallen lekker door naar volgend kwartaal. Onderwijs, daar word je wijzer van.

$5#2706'0 Alle eerstejaars moeten dit jaar 45 punten halen om door te mogen gaan met de studie Civiele Techniek. Er zijn drie mogelijkheden: Heb je alles gehaald, of alles min 1 vak: ga dan door zoals je deed, verslap niet!  Heb je na het 2e kwartaal tussen de 14 en 22 punten, inclusief minstens twee van de vier lastige vakken (Constructiemechanica 1, de Analyses en Dynamica)? Dan gaat het alleen maar lukken met volle inzet en een verstandige planning. Je studie moet

''456',##45%1//+55+'4'058#0/#6+,59+')'.2#7.-116(4#0%'5 8#0&'0&4+'5'0/#4+'.17+5')4'+,/#05 0+'612&'(161

nu op de eerste plaats komen. Je moet niet te veel vakken willen doen en je moet de vakken die je doet halen. Vorm een groepje met medestudenten die er hetzelfde voorstaan of ga langs de studieadviseur.  Heb je heel weinig gehaald, en met name heel weinig van de lastige vakken: bedenk dan of Civiele Techniek voor jou wel de goede studie is, en zo niet, wat dan wel? Als je wel door

69''&',##45%1//+55+' %*4+56'. -0112 -1'0 8#0 &' .11 2#64+%+# 8#0 &'4 *7.56+0'<8#06+.$74) 0+'612&'(161 '05,145&'411+, 0+'612&'(161

wilt met de studie, ga dan langs de studieadviseur. Heb je bijzondere omstandigheden die het studeren belemmeren? Geef dit direct aan bij de studieadviseur.

0+'79'$#%*'.14 Volgend jaar komt er een nieuwe bachelor Civiele Techniek. Deze wordt in ĂŠĂŠn keer ingevoerd, dus alle studenten die hun bachelor nog niet hebben afgerond krijgen hiermee te maken. Op Blackboard staat sinds kort een informatieportal over de nieuwe bachelor. Deze kan je vinden bij â&#x20AC;&#x153;My organisationsâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Community voor alle studenten Civiele Techniekâ&#x20AC;? en dan het tabblad â&#x20AC;&#x153;Nieuwe BScâ&#x20AC;?. In december heeft PS een voorlichting georganiseerd, deze kun je terugkijken op Collegerama in de map Civiele Techniek. Daarnaast komen er in februari vragenuurtjes waar je al je vragen over het nieuwe curriculum of de overgangsregeling kunt stellen. Kijk in de community wanneer en waar jij terecht kunt. Zorg dat je op de hoogte


/#56'48114.+%*6+0)'0 In december zijn de mastervoorlichtingen geweest. Drie weken achter elkaar was er elke dag over een andere master een voorlichting. De voorlichtingen waren weer een groot succes en we wensen iedereen succes bij het maken van je masterkeuze. Kon je niet bij een voorlichting zijn? Vorig jaar zijn alle presentaties opgenomen op collegerama. Ze staan in de map openbare presentaties, master information. &'4&',##45%1//+55+''8'.+,08+0-$,140(11465'67#00#/.' '047(758'.*1456 0+'612&'(161

bent van wat jou te wachten staat en maak een planning. Ben je bang tegen problemen aan te lopen? De studieadviseurs staan voor je klaar.

-'7<'8#--'0 In het derde kwartaal kunnen alle derdejaars kun keuzevakken volgen. Er zijn twee vakken per masterrichting. Voor een lijst met alle vakken kun je langskomen bij PS, kijken op studiegids.tudelft.nl of bij Courses op Blackboard. Voor geen enkele master is het verplicht al keuzevakken te hebben gevolgd. Als je de keuzevakken van je masterrichting nog niet hebt gevolgd kan het wel verplicht zijn ze tijdens je master als keuzevak te volgen. Let bij het kiezen van je vakken op de roostering, want van sommige vakken zijn de colleges tegelijk.

bedanken. Dankzij jullie klachten heeft de eerstejaarscommissie een analyse van het vak kunnen maken. We zijn inmiddels in gesprek met de docent en de afdeling kwaliteitszorg zodat er iets met jullie klachten gedaan kan worden voor het vierde kwartaal. Ook de rest van het jaar willen wij graag de stem van studenten vertegenwoordigen om het onderwijs te verbeteren, dus heb je een mening of klacht over een vak? Geef het door aan de PS-balie!

,##4%1//+55+'5 Binnen PS zijn er vier jaarcommissies. Elke commissie evalueert elk kwartaal de vakken uit hun jaar, daarnaast denken ze mee over allerlei onderwijszaken (zoals de nieuwe BSc). Als je problemen hebt met een vak of juist je complimentjes kwijt wilt, kun je behalve bij het bestuur ook terecht bij deze jaarcommissies. Deze commissies zijn zeer belangrijk voor PS en verdienen daarom speciale aandacht.

241)4#//'4'0'0 /1&'..'4'0 Afgelopen kwartaal waren er wat problemen met het vak Programmeren en Modelleren. We willen alle eerstejaars die een klacht hebben ingediend

5%*#-'.%+'$#46&',10)/+%*'./'7.'0$'4).#45418'45'4+%5%*4'745'0 5,1'4&<#0&'4+0- 0+'612&'(161
8KPEGPVURTGGMV &1148+0%'068#0&'45.''0 ':64#%6%1.7/0+56

%1.7/0

Het was eens kerst en er was eens een bioscoopreclame. Terwijl we ons mentaal zaten voor te bereiden op The Hobbit na alle slechte recensies gelezen te hebben, kwam er een vrouw in beeld. De vrouw zeulde met tassen, haalde de kinderen van school, propte een kerstboom in de auto, kocht cadeaus, kookte en verstuurde kerstkaarten. Het ging nog even door met de klusjes, maar aan het eind zat de hele familie blij onder de kerstboom, de man spelend met de kinderen. â&#x20AC;&#x153;Behind every great Christmas, thereâ&#x20AC;&#x2122;s mum.â&#x20AC;?

<Q'PVTCFKVKQPGGN IG\GNNKIGMGTUVOKU FCVYKNVQEJ KGFGTGGP! â&#x20AC;&#x153;Leuke reclame!â&#x20AC;? zei ik. Zoâ&#x20AC;&#x2122;n traditioneel gezellige kerstmis, dat wil toch iedereen? Mijn bioscoopgenote reageerde daar heel anders op: â&#x20AC;&#x153;Wat ontzettend bekrompen, waarom is het nou altijd de moeder?â&#x20AC;? Kijk, als man is dat nou niet het eerste wat in je opkomt. Ik droomde nog steeds over lekker eten en gezelligheid. Met enige ambitie om zelf ooit huisvader te worden, was de situatie gelukkig nog te redden: â&#x20AC;&#x153;Als het een man was geweest, zou ik de reclame ook leuk vinden.â&#x20AC;? Het zette me wel aan het denken. Wordt de volgende editie van dit blad â&#x20AC;&#x2DC;Mannen in de Civiele Techniekâ&#x20AC;&#x2122;? Waarom is er een speciale editie voor vrouwen? De man versus vrouw

juxtapositie is sowieso iets dat meer op zijn plaats is in de tienermagazines zoals De Fancy (niet defensie), met headlines zoals â&#x20AC;&#x2DC;Hoe weet ik of mijn vriend zich wel dagelijks wast?â&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Mijn ontmaagding was een feestjeâ&#x20AC;&#x2122;. Misschien is het een idee dat PS een paar van deze magazines op de locatie legt! Mocht je meer geĂŻnteresseerd zijn in ethisch verantwoorde discussies, dan kan ik ook altijd nog www.reddit. com/r/AskWomen aanraden, hier ben ik zelf ook een groot fan van. Maar mocht de ExtraCT dit kwartaal daadwerkelijk in het teken staan van de vrouw in de Civiele Techniek, dan mag een chokerborrel niet missen. Het jacquet is een traditioneel kostuum (voor mannen) dat momenteel alleen nog op begrafenissen, huwelijken en studieverenigingen gedragen wordt. De vrouw in Delft mag hier geen das bij om, maar draagt een choker; een volledig mislukte combinatie tussen een te kleine sjaal en een lelijke das die geheel kuis je hele nek bedekt. PS heeft ooit in een optimistische bui 100 van deze gevallen besteld. Met een gemiddeld verbruik door 3 vrouwen per jaar (bestuur), kunnen we hier al snel 30 jaar mee vooruit. Vandaar de chokerborrel. Zoek een leuke outfit en maak de choker hip en modern! Een borrel waar de choker verplicht is. Misschien mag je er zelfs gratis mee drinken. Een mooie combinatie van een eeuwenoude Delftse traditie (â&#x20AC;&#x2DC;de borrelâ&#x20AC;&#x2122;), en het moderniseren van de ongeliefde choker, welke dan binnen de kortste keren in elke H&M verkrijgbaar zal zijn. Dat is pas mannelijke emancipatie.


Management

Trainee(s)

De projecten van de Svanen zijn projecten waar we

Wil je meer weten over een management traineeship

bijzonder trots op zijn. Deze projecten realiseer je niet

binnen Ballast Nedam?

zomaar. Het vraagt onder andere om ondernemerschap, betrokkenheid, creativiteit, doorzettings-

Neem dan contact op met Margo Bos van P&O.

vermogen en lef. Kortom, het vraagt om mensen met

Email: m.bos@ballast-nedam.nl.

bijzondere kwaliteiten.

Als management trainee bij Ballast Nedam krijg je de kans om je loopbaan vorm te geven. Zo krijg je de mogelijkheid om te werken aan spraakmakende projecten en wordt er een uitgebreid ontwikkelprogramma voor je opgesteld. We staan open voor jouw visie en geven je unieke kansen om je ideeĂŤn daadwerkelijk te ontwikkelen.

www.ballast-nedam.nl


.QPFGP Afgelopen periode vond de tweede MExiCo-reis van 2012 plaats. De bestemming was dit keer Londen. Een kort verslag. &114$1$8#0/#4+5

Sigmaplan Op de vroege morgen van donderdag 29 november begonnen de eerste deelnemers zich te verzamelen voor een reis naar Londen. En niet zomaar een reis, nee, de MExiCo '12-2 stond op het moment van beginnen! Met buschauffeur Erwin achter het stuur kon er niets misgaan. Deze Brabo met een Limburgs accent bracht ons naar de eerste stop in België. Vlak onder Antwerpen hebben we het Sigmaplan bezocht en genoten van een presentatie, rondleiding en een hete kop koffie. Het Sigmaplan creëert overstromingsgebieden van de Schelde op verschillende plaatsen. Wij bezochten Kruibeke, dat als laatste deel van het Sigmaplan nog volop in aanleg is.

Calais-Dover

Met alvast één project achter de rug reden we snel door naar Calais, waar we met de boot naar Dover werden gebracht. De voortzetting van de reis naar Londen verliep vanaf hier echter niet meer zo voorspoedig. Maar liefst drie uur hebben we stil gestaan in verband met een vrachtwagen die in vuur en vlam stond. Gelukkig was er genoeg entertainment in de bus. Een leuke busquiz, spannende bingo en hitjes van onder andere Django Wagner hielden de deelnemers bezig. Het restaurant in Londen hebben we moeten inwisselen voor een McDonalds onderweg waar het eten voor veertig mensen bij aankomst al klaar stond. Snel door naar de hoofdstad van Engeland.

Uiteindelijk zijn we om 10 uur ’s avonds aangekomen in het knusse hostel. Sommigen gingen gelijk de omgeving verkennen, anderen deden nog een paar biertjes aan de bar van het hostel die 24/7 open bleek te zijn. Alle deelnemers hebben deze avond ook nog hun schoentje gezet, want het scheen dat de lieve goede Sint langs zou komen in Londen.

Hostel


De volgende morgen ging de wekker alweer vroeg af; tijd voor het eerste project in Londen! In de schoentjes zaten mooie wit-blauwe pomponmutsen die iedereen lekker warm hielden. We gingen met de metro naar het Kingâ&#x20AC;&#x2122;s Cross station, bekend van perron 9 3/4 uit Harry Potter. Ook aan dit project werd nog gebouwd en we zijn veel te weten gekomen door een ietwat saaie presentatie maar een daarentegen zeer boeiende rondleiding. De projectmanager nam ons mee door het station en vertelde over alle voor- en met name tegenspoed die ze tot nu toe hebben ondervonden bij het bouwen en restaureren.

Kingâ&#x20AC;&#x2122;s Cross

Na geluncht te hebben bij de Subway kon iedereen nog even een uurtje in de stad vrij rondlopen. Vervolgens stapten we de bus in om naar het Olympisch Park van 2012 te gaan. Dit lag iets buiten het centrum en was drie kwartier rijden. Het park was streng beveiligd. Legitimatie en bezoekerspassen waren voor iedereen verplicht. Helaas konden we niet zelf rondlopen over het terrein. Daarentegen kregen we met de bus een tour over het park.

Centre Eenmaal in het hostel aangekomen kreeg iedereen twee uurtjes vrij om zichzelf op te frissen, een potje tafelvoetbal te spelen, een biertje te doen of om snel weer het centrum in te gaan om zoveel mogelijk van Londen te zien. Toen iedereen was verzameld in het hostel, bracht het metronetwerk, dat overigens uitstekend werkt in Londen, ons naar het centrum. Iedereen had een lange dag achter de rug, dus onbeperkt pizza en salade eten bij de Pizzahut was een prima avondmaal. Met een gevulde buik werd het dan eindelijk tijd om de pubs en clubs van Londen onveilig te maken. We begonnen gezamenlijk in een club waar we nog mooi even het happy hour mee konden pakken. Later op de avond werd de groep opgesplitst en ging iedereen zijn eigen gang.

Olympic Parc Hierbij vertelde een ingenieur over de toekomst van het Olympisch Park. De bovenste ring van het grote stadion wordt gedemonteerd, bruggen worden afgebroken, asfalt wordt gerecycled, van de grootste McDonalds ter wereld was inmiddels niets meer te zien en het basketbalstadion krijgt een tweede leven in Rio de Janeiro. Een nieuwe woonwijk zal worden gerealiseerd en er werd daarom al druk gebouwd aan nieuwe appartementen. Op de terugweg wilde Erwin ons op eigen initiatief het centrum van Londen laten zien dus reed hij via het centrum terug naar het hostel.
Canary Warf Ook zaterdag ochtend moest er vroeg worden opgestaan. Een presentatie over de Crossrail stond op het programma. Hiervoor zijn we afgereisd naar Canary Warf, het bruisende zakencentrum van Londen. Wij waren hier echter op een zaterdag, dus het was vrij uitgestorven. Toch kon er een vertegenwoordiger van het Crossrail-project tijd maken op zijn vrije dag. We gingen met de lift naar de 28e verdieping waar we een imposant uitzicht over de skyline van Londen hadden. Ook de presentatie zelf was erg interessant. Het Crossrail project kost maar liefst 42 miljard pond en is vergelijkbaar met de Noord-Zuidlijn van Amsterdam. Voor dit gigantische project wordt ongeveer zestig kilometer onder de grond geboord en worden acht nieuwe stations gebouwd.

Sightseeing Zaterdagmiddag was iedereen vrij om de prachtige stad Londen te bezichtigen. Hoewel sommigen meiden de eerste beste kledingwinkel indoken en enkele jongens een Engelse voetbalwedstrijd bijwoonde, gingen de meesten toch echt het liefst zo snel mogelijk op pad om zo veel mogelijk bezienswaardigheden te zien. Het British Museum, The London Eye, Buckingham Palace, de Millenium Bridge, de Big Ben en Westminster Abbey waren allemaal populaire trekpleisters voor onze MExiCanen.

De laatste avond werd ingevuld met een kroegentocht. Eerst wat Engelse pinten in twee pubs gedronken. Daarna gingen de voetjes van de vloer in twee vette nachtclubs.

Goodbye Om twee uur â&#x20AC;&#x2DC;s nachts moesten we helaas toch echt afscheid nemen van Londen. Erwin kwam ons met de bus ophalen en bracht ons terug naar Delft. Op de boot tussen Dover en Calais werd nog ontbeten door degene die daar behoefte aan hadden. De meeste gaven echter de voorkeur aan slapen. Op deze manier was de terugreis zo voorbij en konden de deelnemers emotioneel afscheid nemen van de fantastische commissie.

Al met al was de MExiCo 12-2 een enerverende, interessante, spectaculaire en bovenal vermakelijke reis die bestond uit boeiende projecten van verscheidene civiele disciplines. En dat allemaal in een indrukwekkende wereldstad. MExiCanen, ontzettend bedankt voor jullie deelname en enthousiasme! Het was geweldig!


(QVQ UXCPFG/'ZK%Q
+PVGTXKGYOGV-CVJGNGGP2QGNU Katheleen Poels is directeur Business Unit Rivers, Deltas & Coasts bij Royal HaskoningDHV. Ook zij is haar loopbaan begonnen met de studie Civiele Techniek aan de TU Delft. Hoe ervaart zij het om een vrouw te zijn tussen alle mannen? &114,1';#55'4'02#64+%+#8#0&'4*7.56

Waarom hebt u na uw middelbare schooltijd gekozen voor de studie Civiele Techniek? “Mijn vader is als ingenieur afgestudeerd in Wageningen, ik heb altijd in het buitenland gewoond met mijn gezin. Dat wilde ik ook, alleen wilde ik niet in Wageningen studeren. Ik had al een bètapakket op de middelbare school, en van de technische studies hier in Delft vond ik Civiele Techniek het leukste. Vooral de buitenlandse kant aan de studie trok mij dus aan.” In welke richting bent u afgestudeerd? “De interessantste richting heb ik altijd water gevonden, dat is een beetje de verbinding tussen de techniek en de natuur. Ik ben afgestudeerd in de richting Integraal Waterbeheer. Niet in de vloeistofmechanica-richting, in die richting heb ik wel een stage gedaan (in Kenia in 1993, waar we waterputten bouwden), maar dat project trok me toch niet zo. Toen ik terugkwam in Nederland ben ik me meer gaan focussen op integraal waterbeheer.” Wat merkte u tijdens uw studie van het feit dat u als vrouw in de minderheid was? “Van de 300 studenten die zich destijds inschreven voor Civiele Techniek waren er ongeveer 70 vrouw: de minderheid viel op maar ik heb het niet negatief ervaren; er waren genoeg vrouwen voor vrouwelijk contact en ik heb er veel goede vriendinnen aan overgehouden. Qua behandeling in de studie heb ik het niet opgevat als verschil, maar je merkt wel dat je een andere positie hebt (bijvoorbeeld doordat dit soort vragen wordt gesteld).”

Denkt u dat het, door allerlei quota en de aandacht voor de vrouwenemancipatie door de jaren heen, nu makkelijker is om als vrouw voor een topfunctie in aanmerking te komen? “Soms denk ik dat het wel goed is om ervoor te zorgen dat de menging wat groter wordt, ook als bedrijf willen wij veel innoveren. Echter is timing ook iets belangrijks, zeker gezien het economisch gure weer van dit moment. Ik vraag me af of dit wel het juiste moment is om met dit soort zaken te experimenteren. Als antwoord op je vraag: ik ben niet per se voor of tegen quota, maar het kán wel.” Vindt u het, naast de quota, nodig dat bedrijven zich actief opstellen om vrouwen bij de werkzaamheden te betrekken? “Diversiteit in zijn algemeen is iets goeds, niet alleen tussen mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook tussen verschillende leeftijdsgroepen en afkomsten. Cybilla Dekker (oud-minister VROM, lid van de Raad van Commissarissen) is binnen ons

"'TKUKOOGTU DGYG\GPFCV FKXGTUGTGVGCOU DGVGTRTGUVGTGP" bedrijf groot voorvechter van diversiteit: dit is belangrijk binnen een ingenieurs- en adviesbureau zodat je werkgroepen bij elkaar krijgt waarin mensen elkaar kunnen aanvullen. Er is immers bewezen dat diversere teams beter presteren.”

Wat denk u dat de oorzaak is van het feit dat er nog steeds veel minder vrouwen dan mannen in technische topfuncties te vinden zijn? “Dat is simpel te verklaren: er zitten überhaupt minder vrouwen in het vakgebied. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal vrouwelijke studenten in mijn jaar: je kunt zeggen dat 70 vrouwen veel is, maar het is maar 20%. Doordat er minder vrouwen in het vak zitten, zitten er ook minder aan de top.” Denkt u dat er nog meer oorzaken zijn voor dit verschil aan de top? “Het heeft ook wel te maken met de doorstroming. Bedrijven moeten hun vijver goed vullen, je moet als bedrijf zorgen dat je genoeg vrouwen aanneemt, dat je ze genoeg kansen biedt en je moet er op letten dat ze onderweg niet afhaken. Ik denk dat het te maken heeft met een kwantitatief vraagstuk.” Dus u denkt niet dat er een verschil zit in hoe mannen en vrouwen te werk gaan, dat mannen bijvoorbeeld sneller kenbaar maken wat hun ambities zijn dan vrouwen? “Ja, mannen doen dat wel, maar vrouwen doen dat soms ook, alleen iets minder. Ik denk dat vrouwen er ook ‘niet altijd zin in hebben’, dat wil zeggen dat ze vaker kansen krijgen om iets anders te gaan doen met hun leven. Denk hierbij aan het krijgen van kinderen; een beginnende moeder krijgt vaak veel complimentjes over hoe ze het kind opvoedt, soms krijgt ze dan meer complimentjes thuis dan op het werk als gevolg van de geleverde prestaties. Dat kan haar wel eens aan


het denken zetten om het roer om te gooien, waardoor vrouwen dus grotere kans lopen om af te haken.” In 2009 is DHV uitgeroepen tot één van de vrouwvriendelijkste bedrijven van Nederland, waar merkt u dat aan? “In dat jaar hebben we het charter Talent to the Top ondertekend, daar zal deze onderscheiding ook wel mee te maken hebben. Het jaar 2010 was moeilijk voor ons bedrijf, we boekten minder groei dan gewild. Dit maakte de zaken ingewikkeld: als bedrijf wilden (en willen) we doorontwikkelen en naar de toekomst kijken. Daarom werd er besloten het senior-managementteam in Nederland te veranderen: er zijn toen drie nieuwe mensen benoemd als nieuwe Unit Directeur. Ik was één van die drie en kreeg de unit Rivers, Deltas and Coasts. Dit is een van de manieren waarop het bedrijf keuzes maakt waarvan wij denken dat die goed gaan werken in de toekomst. Diversiteit en vrouwvriendelijkheid passen goed binnen deze toekomstvisie, dus in die zin is het te merken dat we een vrouwvriendelijk bedrijf zijn.”

Als ik deze functie heb afgerond ga ik weer projecten doen met onze klanten. Die overgang van management naar projecten is lastig. De kwaliteit van het werk moet hoog gehouden worden; het werk blijft altijd uitdagend en wordt nooit saai.”

Hebt u nog verdere doelen in uw carrière? U bent al directrice, maar wat zou u verder nog willen doen? “Ik ben benoemd voor 4 jaar, ik ben nu 1,5 jaar bezig. Na deze periode zou ik nog wel verder willen binnen dit bedrijf omdat ik het heel leuk vind hier. Wij zijn een projectorganisatie, de visie van ons bedrijf is dat mensen na een managementfunctie weer terug de projecten in moeten. Een voordeel voor mij is dat ik een managementfunctie binnen mijn eigen vakgebied vervul, naar mijn mening het leukste vakgebied dat er is.

Hebt u nog bijzondere herinneringen aan uw tijd op de TU Delft? “Het was een zeer leuke tijd, sowieso in Delft maar in het bijzonder op Civiel. Zowel het jarenlang nieuwe kennis opdoen als het samenwerken met andere studenten binnen projectgroepen, als het feit dat je voor je gevoel bezig bent op een plek waar de knapste koppen op jouw vakgebied zitten, gaf mij een goed gevoel. Wat me aan de studie vooral goed bevallen is, is de breedte van het vakgebied. Een aantal losse dingetjes

tussendoor (zoals het storten van een blokje beton tijdens een practicum) vond ik heel erg leuk!” Zijn er nog dingen die u de huidige vrouwelijke studenten Civiele Techniek wilt meegeven, of de studenten in het algemeen? “Ik denk dat iedereen heel veel heeft bij te dragen aan dit vakgebied, zowel de vrouwelijke als de mannelijke studenten moeten dat goed beseffen. Binnen dit vakgebied kan iedereen van zijn of haar project maken wat diegene ervan wil maken. Dit vakgebied is van iedereen, je draagt immers je steentje bij aan de fysische leefomgeving van iedereen. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden, geen enkel project is van een specifiek iemand, elk project binnen de Civiele Techniek is van iedereen.”

De carrière van Katheleen Poels Katheleen Poels heeft Civiele Techniek gestudeerd aan de TU Delft en is gespecialiseerd in de richting Integraal Waterbeheer. Ze is afgestudeerd bij Rijkswaterstaat in Arnhem, “omdat ze daar een gespecialiseerde club hadden voor de rivier”. Hierna is ze terecht gekomen bij DHV, waar ze inmiddels ruim 15 jaar werkzaam is. DHV is in 2009 gefuseerd met Royal Haskoning, Poels vervult nu de functie van directeur Business Unit Rivers, Deltas & Coasts. Binnen Het Gezelschap "Practische Studie" heeft ze één jaar commissiewerk gedaan, te weten de JaBo. Naast dit jaar als commissielid bezocht ze vaak lezingen en excursies die door PS werden georganiseerd.
+PFKGPUVUVGNNKPIURQQTVWPPGN VQVKPFGRWPVLGUXQQTDGTGKF In een hal op het terrein van Siemens in Zoetermeer rijdt een modelspoortreintje ijverig over een ovaal spoor. Een indrukwekkende hoeveelheid schakelkasten beduidt dat van lunchpauzehobbyisme geen sprake is. De opstelling maakt deel uit van een testomgeving waarin uiterst zorgvuldig wordt toegewerkt naar een veilige Delftse spoortunnel. â&#x20AC;&#x153;Deze aanpak is uniek.â&#x20AC;? &11452114<10'&'.(6

*'6%#5%18#0&'521146700'.6'4*11)6'8#0&'2*1'0+:564##6+5$+,0#)'4''& 9#0&'0&#-8.1'4'06755'09#0&<+,0*+'46'<+'0(1618+0%'06$#5.'4

In 2015 gaat de trein in Delft ondergronds. ProRail is voornemens om gedurende ĂŠĂŠn weekend in 2015, tijdens een buitendienststelling van het treinverkeer, het bestaande spoor op het tunnelspoor aan te sluiten. De maandag erna rijdt de trein tussen Den Haag en Rotterdam niet langer over een viaduct. De ingebruikname of indienststelling van de spoortunnel â&#x20AC;&#x201C; onderdeel van het meest intensief bereden stuk spoorweg in Nederland â&#x20AC;&#x201C; dient snel en vlekkeloos te verlopen. Een uitgebreid testprogramma moet tegenslag zo goed als uitsluiten.

veel te doen â&#x20AC;&#x201C; en ook inzichten van stakeholders zijn mettertijd gewijzigd. Het tunnelveiligheidsconcept is dan ook geactualiseerd. Aannemerscombinatie Combinatie CrommeLijn (CCL) bouwt de spoortunnel en tunneltechnische installaties (TTI) op basis van een in 2008 gegund Design & Constructcontract. De functionele eisen in dit contract, waaraan het ontwerp van de tunneltechniek moet voldoen, volgen

mede uit het tunnelveiligheidsconcept. De aannemer zorgt er dus voor dat de tunneltechnische installaties in de Delftse spoortunnel conform het tunnelveiligheidsconcept zijn. ProRail en stakeholders hebben het TTIontwerp van de aannemer in de eerste helft van 2012 beoordeeld. Vervolgens is een periode van voorbereiding op de indienststelling van de spoortunnel aangebroken.

6700'.8'+.+)*'+& Hoe de spoortunnel veilig genoeg wordt, is al in 2001 beschreven in een zogenaamd tunnelveiligheidsconcept. In samenspraak met verschillende belangengroepen, zoals overheidshulpdiensten (politie en brandweer), de NS en verschillende deelorganisaties van ProRail, heeft ProRail Projecten, opdrachtgever voor de bouw van de tunnel, destijds een pakket van voorzieningen samengesteld dat voldeed aan Europese en nationale regelgeving. Regelgeving is echter aan verandering onderhevig â&#x20AC;&#x201C; over tunnelveiligheid is internationaal

6'561256'..+0)6'<1'6'4/''4(16152114<10'&'.(6


56#2811456#2

6'56'0125%*##.

Vanaf najaar 2012 tot het moment suprĂŞme in 2015 wordt een aantal fasen onderscheiden. Allereerst heeft aannemer CCL een proefopstelling opgetuigd om tunneltechnische installaties te testen aan de hand van een schaalmodel van de spoortunnel. Mede als gevolg van strenge regelgeving zijn tunnels vandaag de dag uitgerust met allerhande hardware. Van vluchtwegsignalering, ventilatoren en rookmelders tot brandmelders, blusen treinstilstanddetectiesystemen: tunnelveiligheid is een hightech business. Dat houdt niet automatisch in dat elke nieuwe tunnel maar wordt volgestopt met apparatuur. Hoe meer sensoren en signalen, des te groter de kans op vals alarm. ProRail wil een vereist veiligheidsniveau garanderen en tegelijkertijd de kans op onnodige interventies en oponthoud zo klein mogelijk houden.

Het testen van de TTI en van de interactie tussen apparatuur en spoorverkeer vindt plaats in een gebouw van Siemens. Het bedrijf is toeleverancier van onder andere de automatiseringssystemen voor tunneltechnische apparatuur en heeft testruimte aan de aannemer en ProRail beschikbaar gesteld. Chris van Cappellen, projectmanager TTI namens CCL, legt uit waartoe de modelspoorbaan dient. â&#x20AC;&#x153;We hebben het tunneltraject inclusief installaties nagemaakt op een schaal van 1:200. In de echte spoortunnel bevinden de sensoren van het treinstilstanddetectiesysteem zich straks om de vijfentwintig meter. Hier vind je dus om de 12,5 centimeter een sensor voor treinstilstanddetectie.â&#x20AC;? Van Cappellen vertelt dat wanneer een trein onterecht stil komt te staan of wanneer brandt uitbreekt

in een trein of op een perron, er een veiligheidsscenario in werking treedt. Dan wordt bijvoorbeeld het treinverkeer stilgelegd, of de ventilatie wordt gestart om rookgassen af te voeren. Er zijn verschillende scenarioâ&#x20AC;&#x2122;s. â&#x20AC;&#x153;Aanleiding voor maatregelen is de waarneming van een incident. Wij simuleren hier verschillende soorten incidenten â&#x20AC;&#x201C; mensen die de tunnel inlopen, een treinongeluk â&#x20AC;&#x201C; en controleren of het incident automatisch wordt gedetecteerd. Maar we kijken ook wat er gebeurt als een deel van een installatie uitvalt. Hoe reageert het systeem bijvoorbeeld op een defecte sensor? Wat gebeurt er als we ergens een stekker uittrekken?â&#x20AC;? De elektronica van het detectiesysteem bevindt zich in de kasten die naast de modelspoorbaan staan. Daar zijn ook de besturingssystemen en de schakelapparatuur van de TTI opgesteld. Deze kasten komen

&'521146700'.-47+56&'24+05'5+4'0'6700'.8#07+6*'656#6+105)'$+'&4+%*6+0)*'6<7+&'0(1618+0%'06$#5.'4
uiteindelijk op drie plekken in de tunnel te staan, namelijk in de dienstgebouwen bij de toeritten Noord en Zuid en centraal in het station. â&#x20AC;&#x153;Voor de duidelijkheid: afzonderlijke onderdelen zijn al getest in de fabriek. Wat wij hier vaststellen is of tunneltechniek en besturing in samenhang correct functioneren. Dit noemen we een Integrated Factory Acceptance Test, I-FAT. We hebben eigenlijk een extra fase ingebouwd tussen de tests in de fabriek en in de tunnel zelf. Zo beperken we de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s.â&#x20AC;?

8'+.+)*'+&5-'6'0 Zodra de aannemer zelf de proef op de som heeft genomen en mogelijke foutjes uit het weefsel van apparatuur en geautomatiseerde processen heeft gehaald, wordt de test uitgebreid. Of waarnemingen terecht komen bij de Verkeersleiding en het Schakel- en Meldcentrum van ProRail wordt ook in Zoetermeer uitgeprobeerd. â&#x20AC;&#x153;Dat is de volgende stapâ&#x20AC;?, zegt Piet Jansen. Als bouwmanager van ProRail Projecten is Jansen medeverantwoordelijk voor het tunnelveiligheidsconcept. â&#x20AC;&#x153;We leggen verbindingen met andersoortige systemen, zoals de telecommunicatie, om te kunnen testen of alle informatie over wat er in de tunnel gebeurt aankomt bij diegenen die

*'610&'4)410&5'56#6+10+0##0$179/'6+0&'8'46'*'6.+%*6&#68#07+6 &'7+652#4+0)8114&'/'<<#0+0'0##4$+00'05%*+,06(1618+0%'06$#5.'4

eventueel actie moeten ondernemen: de operator in het Schakel- en Meldcentrum, bijvoorbeeld.â&#x20AC;? In het voorjaar van 2013 worden vervolgens verschillende gebruikers van de systemen, zoals een treindienstleider, procesoperator, onderhoudsoperator en calamiteitenoperator, bij de proef betrokken om vast te stellen in hoeverre de systeemoutput aansluit op hun procedures voor incidentmanagement. Om de wisselwerking tussen techniek en menselijk handelen goed te kunnen

Serieus onderzoek Om verschillende scenarioâ&#x20AC;&#x2122;s te doorlopen, wordt gebruik gemaakt van serious games. Aan de hand van rollenspellen bootsen deelnemers uit verschillende beroepsgroepen realistische situaties na. Serious games zijn een modern trainingsmiddel, maar dat niet alleen. Spelsituaties brengen ook knelpunten in het veiligheidsregime aan het licht. Een onderzoeker van de TU Delft (Faculteit Techniek, Bestuur en Management) bestudeert in overleg met ProRail het gebruik van deze spellen in de verschillende testfasen. Hoe wordt een zo realistisch mogelijke situatie benaderd? Hoe wordt na afloop beoordeeld of er eerlijk is gespeeld? Hoe ziet de beslisstructuur eruit? De voorbereiding op de indienststelling van de Delftse spoortunnel is een van de casussen.

testen, komen medewerkers van ProRail naar Zoetermeer om achter een beeldscherm te zitten, legt Jansen uit, precies zoals in de dagelijkse praktijk het geval is. â&#x20AC;&#x153;We doorlopen verschillende scenarioâ&#x20AC;&#x2122;s om vast te kunnen stellen of incidenten in de tunnel goed worden opgevolgd.â&#x20AC;? Omdat incidentmanagement en het waarborgen van veiligheid op het spoor ook vervoerders en hulpdiensten aangaat, zullen daarna medewerkers van NS en Brandweer Haaglanden aanschuiven. â&#x20AC;&#x153;Zij moeten evengoed kunnen omgaan met de informatie die de systemen genereren. Er komt hier dus ook een machinist te zitten die vanuit zijn perspectief op een waarneming of een incident reageert. Alle rollen, alle schakels in de veiligheidsketen, komen zo aan bod.â&#x20AC;?

24+/'74 De gelegenheid om grondig uit te zoeken of alles op elkaar aansluit is zonder meer een pluspunt van deze aanpak, vindt Everard van Rees, die voor ProRail de voorbereiding op de indienststelling begeleidt. â&#x20AC;&#x153;Ruim een jaar voordat we de systemen


in de tunnel testen, hebben we voldoende tijd om de werking van alle onderdelen die tunnelveiligheid betreffen uit te proberen. Het gaat niet alleen om het opsporen van onvolkomenheden in de techniek, menselijk handelen is minstens zo belangrijk. Door niet-alledaagse situaties te simuleren, kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe goed protocollen voor incidentmanagement in de praktijk werken.” Van Rees was eerder betrokken bij het testen en indienststellen van de Betuweroute, de HSL-Zuid en de Hanzelijn. Hij geeft aan dat voor de ingebruikname van nieuw spoor gemiddeld een half jaar wordt uitgetrokken. In Delft zullen systemen weliswaar gedurende vijf maanden in de tunnel worden getest, maar dan moet alles ook echt werken, als één logisch geheel. De korte overgangstijd van oud naar nieuw tracé was volgens Van Rees een belangrijke aanleiding om het over deze boeg te gooien. Een innovatieve aanpak, in feite. “Een uitgebreide, geïntegreerde testfase met simulaties en oefeningen zoals voor de Delftse spoortunnel wordt doorlopen, is een unicum. De ingebruikname

ProRail: opdrachtgever en stakeholder Projectorganisatie Spoorzone Delft, verantwoordelijk voor de onder- en bovengrondse ontwikkeling van een gebied van 30 hectare inclusief een 2300 meter lange spoortunnel, een treinstation en een stadskantoor, is een samenwerkingsverband van ProRail en gemeente Delft. ProRail Projecten is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de tunnel en de technische infrastructuur. Verschillende deelorganisaties van ProRail zijn hierbij nauw betrokken. Zodra de eerste trein officieel door de spoortunnel rijdt, komt het beheer volledig in handen van ProRail Assetmanagement. Deze organisatie is dus een principale partij in het stakeholderoverleg, net als ProRail Verkeersleiding. ProRail Projecten blijft stand-by om eventuele kinderziekten snel te kunnen helpen genezen. van de Maeslantkering en een aantal andere infrastructurele werken is op vergelijkbare wijze voorbereid, maar voor spoorinfrastructuur is dit een primeur. Ik ken ook geen buitenlandse voorbeelden.”

0##4 De uitgebreide integrale test van systemen (I-FAT) vindt plaats van september 2012 tot april 2013. CCL zal vervolgens tot aan het einde van het jaar de TTI in de tunnel bouwen

Alliantie Bijzonder aan het project Spoorzone Delft is dat ProRail en CCL in een aantal gevallen de traditionele uitgangsposities van opdrachtgever en opdrachtnemer hebben verlaten en in alliantievorm optrekken. Zo ook voor TTI. Mart Bolijn, projectmanager Alliantie: “Automatisering en techniek is een van de onderwerpen waarop nauw wordt samengewerkt. Waarom? Omdat er complexe vraagstukken voorliggen die vragen om inbreng van deskundigheid van beide partijen. Voldoet wat er gebouwd wordt niet alleen aan de specificaties maar ook aan de verwachtingen? Dat is de hamvraag. Mede doordat ProRail Projecten en CCL in Delft in één gebouw kantoor houden, overlegt men gemakkelijk met elkaar. Er is een situatie ontstaan waarin men vragen, twijfels en punten die aandacht verdienen adresseert voordat er gebouwd wordt, in plaats van achteraf. Een dergelijk samenspel helpt misverstanden voorkomen en maakt het mogelijk snel te reageren op veranderingen in eisen of regelgeving.”

en ter plekke testen. Gedurende het eerste halfjaar van 2014 legt aannemer Strukton Rail spoor, bovenleidingen en beveiliging aan. Hierna, tot de indienststelling in 2015, worden deelsystemen geïntegreerd tot een werkend, maar losstaand vervoerssysteem. De systeemintegratie wordt in verschillende fasen getest. Vanaf najaar 2014 zullen echte treinen in de tunnel heen en weer gaan rijden om verschillende scenario’s in de praktijk te kunnen doorlopen, aldus van Rees. “In het weekend voorafgaand aan de indienststelling, willen we omschakelen naar een gebruiksklaar vervoerssysteem. Dan wordt de aansluiting op het tunnelspoor gemaakt en zal NS Reizigers met vier treinen een circuit rijden tussen Rijswijk en Schiedam.” Dit betreft in feite de laatste test, in vaktermen het Integraal Proef Bedrijf: een kans om een aantal situaties tegen het licht te houden en handelingen te verrichten die niet eerder mogelijk waren, zoals op volle snelheid door de tunnel rijden. Verlopen alle processen in het veiligheidsregime gesmeerd, dan kan men over op Beheerste Ingebruikname, ofwel de exploitatie van de tunnel door ProRail Assetmanagement. In lekentaal: dan kan het sein op groen.
'PPGWU*GGTOCDTWI 1QMDGMGPFCNU"FG$GJC" .QECVKG:#OUVGTFCO +PIGDTWKMPCOG: 6QVCNGNGPIVG:OGVGT

+PVGTXKGYOGV-CTKP.CINCU Karin Laglas was de eerste vrouwelijke voorzitter van Het Gezelschap "Practische Studie". Inmiddels is ze decaan van de faculteit Bouwkunde. Hoe heeft zij haar studietijd ervaren als ĂŠĂŠn van de weinige vrouwen? &1142#64+%+#8#0&'4*7.56'058'0*+.&'4+0)

Waarom koos u na uw middelbare schooltijd voor Civiele Techniek, dat was voor een meisje indertijd niet voor de hand liggend? â&#x20AC;&#x153;Het was voor een meisje zeker niet gebruikelijk. Ik had echter behoorlijk liberale ouders. Dus het feit dat het voor een vrouw niet gebruikelijk was om in de techniek te studeren was mij, voor ik in Delft terecht kwam, nooit zo opgevallen. Ik was op school goed in exacte vakken, dat vond ik ook erg leuk. Sommetjes maken! Met name mechanica interesseerde me. Mijn natuurkundeleraar raadde me aan in Delft te gaan kijken. Ik had tevens een vriendin die toen bouwkunde studeerde. Zij heeft mij een collegedictaat van mechanica laten zien en dat vond ik ontzettend leuk. Daarbij vond ik het feit dat je iets kunt doen aan je fysieke omgeving erg interessant.â&#x20AC;? Waarom dan niet Bouwkunde maar Civiele Techniek? â&#x20AC;&#x153;Ik heb in die tijd bij beide studies gekeken, maar het sommetjes maken zag ik in die tijd toch niet voldoende terug bij Bouwkunde. Bouwkunde had het wiskundeonderwijs toen geheel verlaten, daardoor miste ik wat ik echt leuk vond.â&#x20AC;? U was in Delft als meisje sterk in de minderheid, waar merkte u dat aan? â&#x20AC;&#x153;Op mijn eerste dag kwam ik binnen en zat ik met vier meisjes en vierhonderd jongens in de collegezaal. Dan is het al snel helder. In latere jaren werd er â&#x20AC;&#x2122;s ochtends in de collegezaal â&#x20AC;&#x2DC;goedemorgen mevrouw Laglas, goedemorgen herenâ&#x20AC;&#x2122; gezegd. Je valt wel op.â&#x20AC;?

Hebt u er toen voordeel of juist nadeel van ondervonden dat u een vrouw was? â&#x20AC;&#x153;Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb een zeer genuanceerd oordeel over het verschil tussen mannen vrouwen. Je hebt allemaal een eigen persoonlijkheid en dat bepaalt meer hoe je bent dan of je een man of vrouw bent. Natuurlijk zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook enorme verschillen tussen persoonlijkheden. Ik denk wel dat het iets met je doet als je een positie van uitzondering hebt. Het maakt je bewuster van het feit hetgeen wat je doet ook gezien wordt.â&#x20AC;?

,GDGPVPKGV CNNGGPFGWKV\QP FGTKPIOCCTQQM FGXGTTCUUKPI Had u het gevoel dat u een stapje extra moest zetten, werden vrouwen onderschat? â&#x20AC;&#x153;Ja, ik denk wel dat er bijvoorbeeld hoogleraren waren die het lastig vonden dat een meisje zoâ&#x20AC;&#x2122;n studie koos. Zeker toen ik ook nog echt de exacte moeilijke kant op ging, moesten sommige mannen daaraan wennen. Ik heb ook af en toe met medestudenten wat nare ervaringen gehad. Zeker als ze wat teveel gedronken hadden, maakte ik soms wel seksisme mee. Maar ik maakte er nooit een groot probleem van. Het hoorde erbij, en het heeft me goed voorbereid op de rest van mijn carrière. In mijn verschillende functies was ik vaak ook de enige vrouw in een groep mannen.â&#x20AC;?

Hebt u, toen u PS-voorzitter werd, sceptische mensen voor u moeten winnen? â&#x20AC;&#x153;Ik moet je zeggen dat als dat zo was, dat me dat volstrekt is ontgaan. Er waren een heleboel mensen die het prima vonden. Ook de toenmalige decaan en mijn mede-bestuursleden stonden er positief tegenover. Ik heb veel geleerd in dat jaar. Bijvoorbeeld om een vergadering voor te zitten, maar ook om dingen voor elkaar te krijgen. Een waardevol jaar.â&#x20AC;? Hebt de vrouwelijke contacten niet gemist? â&#x20AC;&#x153;Nee, die haalde ik wel ergens anders vandaan. Ik woonde in een meisjeshuis en had nog mijn vriendinnen van de middelbare school. Ik was in die tijd wel actief in de feministische beweging. Het was natuurlijk een heel ander tijdsbeeld. Er werd Ăźberhaupt heel anders tegen werkende vrouwen aangekeken.â&#x20AC;? Hebt u het idee dat het in uw loopbaan soms juist geholpen heeft dat u een vrouw bent? â&#x20AC;&#x153;Ik kan me dat wel voorstellen. Je kunt die uitzonderingspositie soms positief gebruiken. Je bent niet alleen de uitzondering, maar ook de verrassing. Zolang het niet ging om mensen die vanuit hun overtuiging tegen werkende vrouwen waren, was het denk ik een lichtelijk voordeel.â&#x20AC;? Heeft u het idee dat de positie van vrouwen in de top van bedrijven is veranderd? â&#x20AC;&#x153;Ja dat denk ik wel. Er zijn heel duidelijk meer vrouwen gekomen in dat soort posities. Ik heb er zelf ook altijd


door de jaren heen. Het taboe dat vrouwen niet horen te werken en het taboe dat vrouwen niet goed zouden zijn in de exacte vakken. Dat heeft denk ik de verandering teweeg gebracht.” Voor dit nummer hebben wij ook gekeken naar de studieprestaties van de vrouwelijke studenten. Daarin komt naar voren dat vrouwen bijvoorbeeld met het behalen van de P-in-1 succesvoller zijn dan de mannelijke studenten. Denkt u dat er een mentaliteitsverschil is dat dit teweeg brengt? “Ik zou niet zo snel een stempel willen drukken, maar ik denk wel dat meisjes iets hebben van ‘ik ben dit aangegaan, en dan moet ik het ook doen.’ Je zou het een verantwoordelijkheidsgevoel kunnen noemen. Ik aarzel ook om er wat over te zeggen, omdat je al snel een beeld zou krijgen dat meisjes braver zijn. Ik denk dat dat absoluut niet het geval is.”

aandacht voor gehad, geprobeerd er een bijdrage aan te leveren. Toen ik in de positie kwam om mensen aan te nemen, heb ik ook altijd aandacht gehad voor vrouwen. Opgelet dat ze een eerlijke kans kregen. Ik denk dat de kracht van samenwerking zit in menging. Ook menging in persoonlijkheid. Ik vind het wel lastig dat het vaak moeite kost om goede vrouwen te vinden.“ Wat is volgens u de oorzaak dat er nu veel meer vrouwelijke technische studenten zijn? “Ik denk dat het voor het grootste deel veroorzaakt is door de enorme maatschappelijke omwenteling. Daar waar het in de jaren vijftig nog zo was dat je als vrouw ontslagen werd

als je ging trouwen, zijn we nu naar een maatschappij gegroeid waar het normaal is dat zowel de man als de vrouw werkt.” Die omwenteling in de maatschappij gaat dus volgens u samen met de groei van het aantal vrouwelijke technische studenten? “Ik denk persoonlijk dat die maatschappelijke verandering dominant was. In algemene zin is het voor vrouwen nog steeds gebruikelijker om een andersoortige studie te kiezen dan een technische studie. Maar ik denk dat er bijvoorbeeld op middelbare scholen inmiddels veel meer aandacht is voor vrouwen in de techniek. Meer meisjes die de exacte vakken kiezen. Maar er zijn twee taboes doorbroken

Wat denkt u dat het grootste verschil is tussen hoe er vroeger en nu naar de vrouwelijke studenten wordt gekeken? “Vroeger was er een uitdrukking die de kijk op vrouwen in die tijd goed illustreert: “Komt ze een ingenieur halen of komt ze haar ingenieurs halen”. Vroeger vroegen mensen zich vaak af wat de vrouwen kwamen doen, wat ze later met hun studie zouden gaan doen en of ze het wel zouden afmaken. Nu worden meisjes gezien als volwaardige studenten en worden ze volledig serieus genomen. Er wordt geen seconde aan hun ambitie getwijfeld.” Wat is uw meest bijzondere herinnering aan uw studietijd? “Ik vond het een bijzonder moment dat ik mijn diploma mocht ophalen. Ik kreeg daar namelijk ook een studieprijs bij en dat vond ik heel bijzonder. Ik vond het erg leuk om in mijn bestuursjaar het symposium te organiseren. Wat
me ook erg is bijgebleven is dat ik ooit in een camelkleurige jurk met coltrui en bordeauxrode laarzen met naaldhakken op de tafel heb gestaan bij het mijnbouwkundig genootschap. Het meest bijzondere moment is misschien wel tijdens mijn afstuderen. Ik was bezig met ingewikkelde berekeningen en de computer kwam met uitkomsten die ik steeds maar niet begreep. Ik zat daar zo in vast dat ik had

bedacht dat ik een handrekenmethode moest bedenken zodat ik een toetsingskader zou hebben. En ergens in die zoektocht viel het kwartje, dat ik ineens zag dat ik op een eenvoudige manier een controleberekening kon maken. Toen was ik compleet in tranen, dat iets waar ik al zo lang mee bezig was zo eenvoudig bleek te zijn. Dat was een echt ‘aha’ moment.“

Wat zou u de vrouwelijke studenten of de studenten in het algemeen mee willen geven? “Wees jezelf en zoek je sterkte kanten op. Je kunt je hele leven lang sleuren aan je zwakke kanten, maar je moet je vooral ook concentreren op je sterke punten. En voor de vrouwen, zie je sterkste kanten. Wees zelfkritisch maar ook zeker zelfbewust, je kunt het.”

Karin Laglas: loopbaan tot nu toe “Ik heb op civiel gestudeerd van1977 tot 1985. Ik ben afgestudeerd binnen de vakgroep constructie. Ik was bezig met mechanica, met het berekenen van constructies op de computer. Jan Rots werkte in die tijd bij TNO. Hij had een geavanceerd rekenprogramma ontwikkeld wat ik toen als één van de eerste studenten mocht gebruiken. Er zat echter een fout in, dus daar heb ik eindeloos op zitten puzzelen. In mijn periode op civiel ben ik voorzitter van PS geweest. Na dat jaar ben ik altijd actief gebleven op de faculteit. Ik heb in de afdelingsraad gezeten, later werd dat de faculteitsraad. Ook heb ik in het faculteitsbestuur gezeten. Ik heb altijd ontzettend graag gerekend. Die exacte analytische kant vind ik erg leuk. Maar aan de andere kant hou ik van de sociale organisatorische kant. In deze laatste heb ik tenslotte het begin van mijn carrière gezocht. Ik heb als eerste bij Twijnstra Gudde gewerkt, een organisatieadviesbureau, als juniorbouwprojectmanager. Het leuke daarvan was dat je gelijk in het managen van projecten terecht kwam. Dat heb ik vijf jaar gedaan en ik heb geleerd hoe dat hele proces werkt, het spel tussen opdrachtgever en architect. Na vijf jaar was ik wel een beetje klaar met het werk als adviseur. Je vertelt wel hoe het moet als adviseur, maar je draait niet echt zelf aan de knoppen. Toen ben ik naar een projectontwikkelaar gegaan, MAB Daar ben ik begonnen als projectmanager en geëindigd als de rechterhand van de directeur-eigenaar. Ik heb voor MAB ook een tijdje in Parijs gewerkt, om de Franse vestiging weer nieuw leven in te blazen. Daarna ben ik terug gekomen naar Nederland en hier directeur van MAB Nederland geworden. Daarna ben ik internationaal terecht gekomen. Vervolgens ben ik naar Rodamco gegaan, een vastgoedbelegger. Een groot deel van de portefeuille van Rodamco was ontwikkeld door MAB, dus ik kende een groot deel al. Ik was daar directeur voor België en Nederland. Toen kwam er een Frans bedrijf dat Rodamco overnam. Ik had natuurlijk al eerder met Fransen samengewerkt en ik wist dat als je in een dergelijk Frans bedrijf echt iets wilt bereiken, je toch in Frankrijk moet zijn. En dat was iets wat ik op dat moment in mijn leven geen goed idee vond. Toen ben ik terecht gekomen bij OVG, een ontwikkelaar: weer terug de ontwikkeling in. En daar kwam op een gegeven moment de crisis langs. Toen moest het bedrijf kleiner worden, zich meer gaan focussen op een bepaald deel van de activiteiten. Toen werd ik gebeld of ik directeur wilde worden van de Bond van Nederlandse Architecten en vervolgens werd ik benaderd voor de plek van Decaan van Bouwkunde. Hier op bouwkunde zijn we bezig met de gebouwde omgeving, iets wat ik in mijn werk ook altijd gedaan heb. Ik ben nu niet meer betrokken als actor, maar we leiden hier de mensen op die over 10 jaar in het vakgebied werken. Ik heb ook nog veel contact met mijn oude netwerk. En ten tweede ben ik een groot deel van mijn carrière actief geweest binnen de top van bedrijven, waar je bezig bent met het besturen. Dat is iets wat ik hier ook doe. En dan is zo’n faculteit niet heel anders dan een bedrijf. Ik heb in mijn tijd op civiel ook colleges gegeven, dus het onderwijsaspect was ook iets waar ik al bekend mee was. Dus in mijn huidige functie komt eigenlijk alles wat ik hiervoor gedaan heb bij elkaar.”


WHEN YOUR CAREER COUNTS...

...JOIN FUGRO engineering survey consultancy investigating planet earth

global projects - talented teams email: vacatures@fugro.nl www.werkenbijfugro.nl


2TQITCOOC*QQIHTGSWGPV5RQQTXGTXQGT 2TQIPQUGUXCPVTKNNKPIUJKPFGT In het kader van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is ProRail van plan het aantal spoorbewegingen te intensiveren. Zowel het aantal goederentreinen als personentreinen wordt uitgebreid. De passages van de (goederen)treinen veroorzaken overlast bij bewoners die naast het spoor wonen. Momenteel is nog alleen met zeer wetenschappelijke berekeningsmodellen een voorspelling te doen van de trillingen. Deze modellen vergen veel inspanning en zijn vaak duur. Door Fugro en Arcadis is op basis van resultaten van trillingsmetingen een eenvoudige en doelmatige methodiek ontwikkeld waarmee prognoses van trillingshinder kunnen worden gemaakt. Trillingsreducerende maatregelen zijn eenvoudig mee te prognosticeren. &114+4#,50'6*.#)' #&8+5'74)'16'%*0+'-(7)41)'15'48+%'5$8

Met trillingsmetingen naast het spoor wordt een bestaande situatie met afdracht van trillingen inzichtelijk gemaakt. Door op dezelfde locatie ook trillingsmetingen uit te voeren, waarbij de trillingsbron een â&#x20AC;&#x2DC;eigen bronâ&#x20AC;&#x2122; is (valgewicht of een excitator), kan een correlatie gelegd worden tussen de passages van de treinen en de â&#x20AC;&#x2DC;eigen trillingsbronâ&#x20AC;&#x2122;. Op nieuwe locaties waar hinderbeleving eventueel wordt verwacht, rijden vaak nog geen (goederen)treinen. Met het toepassen van de â&#x20AC;&#x2DC;eigen bronâ&#x20AC;&#x2122; op de nieuwe locatie is de afdracht in trillingen inzichtelijk te krijgen. Omdat de correlatie tussen â&#x20AC;&#x2DC;eigen bronâ&#x20AC;&#x2122; en de treinpassages bekend is, is eveneens een prognose te maken van te verwachten trillingshinder. Hierbij is de vertaalslag van de grondgesteldheid ook van belang.

/'%*#0+5/'64+..+0)'0 Door de passage van een trein (bron) wordt de ondergrond aangestoten. De trillingen verplaatsen zich door de grond (medium) om vervolgens bij de woning (ontvanger) â&#x20AC;&#x2DC;gevoeldâ&#x20AC;&#x2122; te worden. Afhankelijk van de grootte van de aanstoot, de afstand tussen de bron en de ontvanger en dempingsfactoren in grond en woning, leiden de trillingen tot hinderbeleving in de woning. Voor de prognoses is het van belang de

grootte van de demping in de grond en de overdrachtsfactoren van grond naar woning te kennen.

64+..+0)5/'6+0)'0 Fugro bezit twee verschillende soorten meetsystemen, een snelheidsmeetsysteem en een versnellingenmeetsysteem. Beide

&GVTKNNKPIXCPFG GZEKVCVQTJGGHVFG MCTCMVGTKUVKGMGP XCPGGPEQPVKPWG VTKNNKPI systemen meten per meetpunt in drie orthogonaal op elkaar staande richtingen (XYZ). Met de continue automatisch registrerende VIBRA SBR plus-snelheidsmeetsystemen worden met name aan objecten snelheden gemeten. Met dit onbemande meetsysteem worden in ĂŠĂŠn meetpunt de optredende trillingssnelheden bewaakt. Per ingestelde sampleperiode (doorgaans tien seconden) wordt een maximale snelheidswaarde met bijbehorende frequentie opgeslagen. Omdat dit een â&#x20AC;&#x153;stand aloneâ&#x20AC;? systeem is, worden geen onderlinge correlaties tussen de meetresultaten verkregen

en is dit systeem minder geschikt om overlast in de omgeving te analyseren. Met het semi-continue automatisch registrerende versnellingssysteem wordt per sample-periode het gehele versnellingssignaal versus de tijd opgeslagen. Afhankelijk van het doel van de meting (verkeersmeting of treinpassagemeting) varieert de sampletijd tussen tien (verkeer) tot meer dan 30 seconden (treinen). Met dit bemande systeem wordt in vijf meetlocaties simultaan inzicht verkregen in de optredende versnellingen. De signalen worden via een versterker doorgegeven aan een PC waarmee de signalen zichtbaar worden gemaakt op een monitoringsscherm. Alleen op het moment dat het signaal â&#x20AC;&#x2DC;bevrorenâ&#x20AC;&#x2122; wordt, is het mogelijk een gemeten signaal op te slaan. Per activiteit worden minimaal tien signalen opgeslagen, zodat enige statistiek op de resultaten kan worden toegepast. Zowel resultaten van het valgewicht als van de excitator als van de passages van de treinen (verkeer) worden gemeten.

'+)'0$4108#.)'9+%*6 '0':%+6#614 Omdat beide bronnen van beperkte afmeting zijn, kunnen deze vaak


eenvoudig naar de meetlocaties worden gebracht. Het valgewicht van circa 800 kg (of 1.200 kg) valt met een bekende valhoogte (lees: energie) op het maaiveld, zodanig dat op de afstand in de toekomstige situatie nog voldoende amplitude in het signaal zichtbaar is. De trilling van het valgewicht heeft de karakteristieken van een herhaalde kortdurende trilling (heitrilling), waarbij met name de lagere frequenties worden aangestoten. Met de excitator wordt met een bepaalde kracht op de grond geslagen. De excitator is frequentie-gestuurd, wat inhoudt dat de grootte van de in de grond afgedragen energie gestuurd kan worden door de stootkracht met een bepaalde frequentie te herhalen. Er kunnen stootfrequenties tot 80 Hz worden benaderd. De trilling van de excitator heeft de karakteristieken van een continue trilling.

241)015'5 In het CUR 166 handboek â&#x20AC;&#x2DC;Damwandconstructieâ&#x20AC;&#x2122; is prognosemethodiek opgenomen, waarmee trillingen versus de afstand in grond en gebouwen kunnen worden voorspeld. De methodiek gaat uit van een bronwaarde voor de trilling, een demping van de grond en een overdrachtsfactor voor draagconstructie en vloeren. De waarden behoren bij een opgegeven grondslag.

Omdat notitie is gemaakt van de activiteit (passage, treintype/-lading, valhoogte, instellingen excitator, et cetera) is een correlatie gelegd tussen meetintensiteiten van de vijf meetpunten en de trillingsbron. Bij de eerste analyses van de signalen (versnellingen versus de tijd/afstand) zijn de demping/eigenfrequenties van de grond en overdrachtsfactoren naar de woning te achterhalen. Met de resultaten van de uitgevoerde trillingsmetingen wordt het prognosemodel geijkt, om vervolgens de vertaalslag naar de toekomstige mogelijke hinderbeleving te prognosticeren. Wordt er gekeken naar de karakteristieke eigenschappen in het trillingsignaal van een treinpassage, dan valt op dat de passages van de assen en de locomotief goed zichtbaar zijn in het signaal. Met een Fast Fourier Transformatie (FFT) zijn de dominante frequenties van het signaal te achterhalen en blijkt dat doorgaans frequenties rond de 12 Hz tot 18 Hz aanwezig zijn. In het gemeten signaal in het tijdsdomein zijn de hogere frequenties van ruis/geluid herkenbaar als een â&#x20AC;&#x153;dikkeâ&#x20AC;? band rond de eigenlijke trilling. Met de wiskundige FFT analyse zijn de frequenties van de ruis/ geluid te achterhalen, waarna deze uit het oorspronkelijke meetsignaal

gefilterd kunnen worden. De lagere frequenties veroorzaken de overlast in de omgeving. Het valgewicht geeft doorgaans lagere frequenties, die de grond â&#x20AC;&#x2DC;sterkerâ&#x20AC;&#x2122; aanstoten en waardoor deze op grotere afstanden nog steeds goed voelbaar zijn. Met de excitator zijn alle frequenties aan te stoten. Omdat de stoot bij de lagere frequenties beperkt is, is deze op enige afstand niet meer zichtbaar.

64+..+0)54'&7%'4'0&' /##64')'.'0 Het kan voorkomen dat alleen de passage van de goederentrein tot overlast zal leiden. Dan zijn trillingsreducerende maatregelen nodig. Met het prognosemodel is op eenvoudige wijze de reductie als effect van een maatregel te simuleren. Omgekeerd is met het model de benodigde reductie te bepalen. Het model is frequentieonafhankelijk, echter uit de analyses van de meetsignalen volgt een dominante frequentie. Gegeven de benodigde reductie is de maatregel of de combinatie van maatregelen af te stemmen op de dominante frequentie(s). Voorbeeld van een trillingsreducerende maatregel is demping bij de bron, in het medium en bij de ontvanger. In veel gevallen worden maatregelen bij de bron afgevangen door onder andere het tijdig toepassen van onderhoud. In het medium kan worden gedacht aan het plaatsen van trillingschermen. De locatie van het scherm, naast de bron of naast de ontvanger, is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden op locatie en heeft effect op de grootte van de reductie. Omdat bij de ontvanger maatregelen bij bestaande bouw vaak niet toelaatbaar en bij nieuwbouw duur zijn, worden deze hier nagenoeg niet toegepast.
5[ORQUKWO *GVJCTFGYGTMGPGKPFGNKLMDGNQQPF Op 13 december was het dan eindelijk zo ver! Dat waar Sympo 2012 al meer dan een jaar keihard aan heeft gewerkt. Met als thema â&#x20AC;&#x2DC;Nederland is af! Hoe bouwen we onze toekomst?â&#x20AC;&#x2122; was de doelstelling om de veranderingen die Nederland en de Nederlandse civiel ingenieur te wachten staan uit te lichten. &114/##46,'8#0&'8'0 %1//+55+'.+&5;/21

De ochtend werd geopend door de dagvoorzitter Salomon Kroonenberg. Salomon Kroonenberg is hoogleraar Geologie aan de TU Delft en schrijver van het boek â&#x20AC;&#x153;De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaarâ&#x20AC;?. Kroonenberg begon zijn pleidooi met de verschillen tussen Nederland en het buitenland. We moeten er in Nederland niet aan denken dat in Paramaribo bij iedere regenbui de huizen van de bergen afschuiven en er niet eens in grote lijnen een plan ligt voor de afvoer van regenwater!

+UGGPQXGTUVTQ OKPIUMCPUXCP PKGV QXGTFTGXGP! En kijk naar onze Delta, deze is de best beschermde delta van de wereld. Is het niet een beetje overdreven dat deze berekend is voor een storm eens in de

tienduizend jaar? Zelfs de natuur wordt niet meer aan zijn lot overgelaten. Daarvoor ligt ook een plan over hoe het zich moet gaan ontwikkelen. Dit suggereert dat Nederland wel af is! Na de opening van de dagvoorzitter kwamen een aantal stellingen aan bod. Voordat de sprekers hun visie uiteengezet hadden, mochten de studenten stemmen op de stellingen. Op deze manier werd vrij snel duidelijk hoe de deelnemers hun toekomst als civiele ingineurs in Nederland voorspellen. De resultaten van het stemmen werden niet weergegeven. Deze kwamen pas terug aan het einde van de dag, toen er nog een keer werd gestemd op dezelfde stellingen. Daarna was het tijd voor de eerste spreker, Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefom geving. Maarten Hajer ging in op de schaarste problematiek in de grondstofwinning. Volgens hem zullen in de toekomst drie dimensies van schaarste voorkomen, namelijk fysieke, geopolitieke en uiteindelijk ook economische schaarste. De civiele

ingenieur zal meer te maken krijgen met de ethische ontwikkelingen als gevolg van deze schaarste. De veranderingen die door deze schaarste te wachten staan zullen het nieuwe palet voor de ingenieur vormen met als speerpunten duurzame, sociale en veerkrachtige ontwerpen. Deze ingenieur zal meer in verbinding staan met de huidige maatschappij. Joost Schrijnen was de volgende spreker. Hij is deeltijdhoogleraar Strategie en Planning bij Bouwkunde, voormalig directeur Ruimte en Mobiliteit en programmadirecteur van de Zuidwestelijke Delta. De veranderingen die Nederland de afgelopen 100 jaar ondervonden heeft zijn enorm. Afgelopen jaren zijn steden veel groter geworden, maar in de huidige samenleving is de stad nog steeds heel belangrijk, denk aan dataverkeer dat samenkomt in de grote stedelijke agglomeraten. In Nederland is de metropool, de Randstad, ontstaan! De transitie in denken over steden gaat veranderen, want deze vragen om een nieuwe werkelijkheid. Tegenwoordig


durven we het niet meer aan om open opdrachten aan te nemen en zo te blijven experimenteren. De Deltawerken zijn hiervan een goed voorbeeld. Deze zijn ontstaan door het experimenteren. In de steden zal dit niet zo snel meer voorkomen, terwijl er een waslijst aan opgaves is. De conclusie is: inspirerend nadenken over de toekomst, want de toekomst stapt over de gestelde grenzen heen.

0GGOFG VQGMQOUVCNU XGTVTGMRWPV Na de pauze ging Tracy Metz, expert in Urban Issues, verder waar Joost Schrijnen was gestopt. De Nederlanders zijn gewend om met water te leven. Zij het dan niet dat 60% van Nederland onder de zeespiegel ligt. Dit betekent dat veel van ons bruto nationaal product onder de zeespiegel wordt verdiend. Water speelt een grote rol in de samenleving van de Nederlanders, wat te zien is in een groot aantal boeken en schilderijen. De omstandigheden in Nederland zijn aan het veranderen. Het klimaat is ook aan het veranderen. Er valt bijvoorbeeld steeds meer regen. Hierdoor moet er beter omgegaan worden met het adaptief bouwen in het straatbeeld.

De verschillende oplossingen werden verder besproken in Tracy Metz’s presentatie. De laatste spreker van de ochtend was Jenne van der Velde, senior manager in Assetmanagement. Assetmanagement houdt in dat de huidige projecten aangepast worden, zodat na veranderingen van onder meer het klimaat, deze projecten nog steeds voldoen aan alle eisen. Assetmanagement geeft inzicht in het functioneren van de infrastructuur, voorspelt functieveranderingen en neemt de toekomst als vertrekpunt.

Doordat iedere vierkante centimeter in de steden is volgebouwd, werd met Ingenieursbureau Amsterdam, Waternet & Stadsdeel Nieuw West gekeken naar een waterbestendige stad. De voorgestelde oplossingen werden geëvalueerd met behulp van verschillende disciplines. De laatste masterclass werd gegeven door Oranjewoud en ging over het ontwerpen vanuit behoefte in plaats van vanuit oplossingen. Value Engeneering is de spin-off hiervan. Oplossingen werden verzonnen om vastgelopen processen vlot te trekken.

Na de lunch was het tijd voor de masterclasses. Hierin hebben vier bedrijven hun visie uiteengezet over hoe we met Nederland verder moeten. In de masterclasses ging het om kleine veranderingen of het denken in nieuwe concepten. Koninklijke BAM Groep nv gaf een masterclass waarbij de markt vanuit de toekomst van de samenleving werd benaderd. In groepjes werd er een pitch voorbereid waarbij de toekomst van de civiele bouwwereld in Nederland geschetst werd. Een andere masterclass ging over de dijk in de toekomst, waarbij gekeken werd naar hoe je een dijk multifunctioneel kunt benaderen. Deze masterclass werd verzorgd door Deltares.

Aan het einde van de masterclasses kwam iedereen weer samen in collegezaal A. Er werd weer gestemd op de eerder genoemde stellingen. Na het ochtendprogramma en het volgen van de masterclasses waren de meningen van de deelnemers duidelijk veranderd. Wel of niet van mening veranderd? En waarom? Daar ging om tijdens de einddiscussie. De dag werd afgesloten met een borrel waar de laatste visitekaartjes werden uitgedeeld. Wil je nog één of meer van de sprekers een keertje terugzien? Dat kan! Het ochtendprogramma is opgenomen door Collegerama en is te vinden onder Symposium Civiele Techniek ‘Nederland is af!’.
(#%62#)'5 84179'012&'67&'.(6+0%+,('45 Delft staat wat betreft studenten bekend als een echte mannenstad. Maar de laatste jaren schijnt deze bewering te verschuiven van feit naar fabel. Hoe staat het precies met deze opmars van de vrouwen? Tijd voor een fact-check, zoals dat tegenwoordig heet. &114-1'0#4'0&5'0

84179'0'0&'67&'.(6

2002 6% 33%

HET AANTAL VROUWELIJKE STUDENTEN PER FACULTEIT

2012 3ME

11% 42%

BK

15%

21%

CITG

11% 40%

EWI

12% 40%

IO

9% 20% 25%

LR TBM TNW

vrouwen op de 11% = percentage betreffende faculteit

10% 25% 23% ยง 100 studentes


HOEVEEL VROUWEN STUDEREN ER EIGENLIJK CIVIELE TECHNIEK? waarvan 74% van de vrouwen

84179'0'0&'567&+'%+8+'.'6'%*0+'-

72%

2/3

2011-2012

haalde de BSA-norm

27% 18%

van de vrouwen tegenover

van de eerstejaars

voldeed in 2011 aan de BSA-norm

en 65% van de mannen

13% h aalde

van de mannen haalden in 2012 hun P-in-1

hiervan P-in-1 11

0-20

201

58

2009-2010

inschrijvingen van vrouwen in 2012

20

12

-2

01

3

2x

zoveel inschrijvingen in 2009 ten opzichte van 2007 en voor het eerst meer dan 15 % vrouwen in een eerste jaar

5% TIL 7% MEP-EM 7% COMEM

14% AES 19% AGP-DD

5% CME 43% CIE

Masterkeuze van vrouwen in 2010

Een indeling in hoofgroepen: TIL: Transport, Infrastucture and Logistics MEP-EM: Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme (EMMEP) COMEM: Coastal and Marine Engineering and Management CME: Construction Management and Engineering CIE: Civil Engineering AGP-DD: Applied Geophysics AES: Applied Earth Sciences

84179'0'0"24#%6+5%*'567&+'"

 

1980 Eerste vrouwelijke VOORZITTER \KGRCIKPC

&'8'4*17&+0)/#084179 +0*'6*7+&+)'$'56774

32% van alle commisssieleden dit jaar is vrouw

1973 

Voor het eerst een vrouwelijk bestuurslid

(40/125)84179'06'.6 &'':64#%6 %1//+55+'&#6 +58''.6'9'+0+)

Bron: Managementinformatie O&S TU Delft
%TK25 Deze editie van ExtraCT staat speciaal in het teken van de vrouwen binnen de Civiele Techniek. Vandaar dat wij als commissie op zoek zijn gegaan naar een civiel vrouwenhuis. Het was even zoeken, maar toen hadden we ook wat: een sportief stel waarvan de dames verschillende rollen spelen binnen PS. Bovendien wonen ze in een zeer ruim (en vergeleken met de heren ook opvallend opgeruimd) huis, voorzien van alle gemakken die een student zich maar kan wensen en dus ook op kruipafstand van de C1000. Ben je nieuwsgierig geworden naar de ins en outs van de SSB 5? Lees het hier in CriPS! &11458'0*+.&'4+0)'0,1';#55'4

'6*7+5 )##(56'##0* zien van een Bijna elk huis is voor nnen de douche, maar hier ke hebben een dames meer luxe: zij stoomdouche!

$'9110

52146+'(56 56'45

Marja Haagsm a (HO, rechts ) Marloes Bra nds (onder) Philine Gold bohm (midd en) Bettine Gom mer (HJ, links )

Marja en Philine, die claimen dat ze naar de Olympische Spelen van Rio mogen in 2016.

*7+59114& GROEEEEEN! Dit omdat Bettine en Marloes hebben meegedaan aan Lingo.

4#/261'4+5/' “Als het gesneeuwd heeft en glad is,” zeggen de dames, “is het leuk om voor het raam te gaan staan en te kijken naar de glijpartijen onderaan de Sint Sebastiaansbrug.”

)411656'*7+59'05 De dames zouden graag een grote brug willen schilderen op de muur in de GR. Probleem is alleen dat er niet echt een artistieke bewoonster is om deze schildering te maken. Een idee zou zijn om vaste huisgast Yvonne (studeert Bouwkunde) hiervoor te vragen.

-1'.-#56 )411656'5.1&&'4815

De koelkast is rijkelijk en vooral gevarieerd gevuld. Van melk tot wijn en van een salade tot verschillende sauzen: alles is aanwezig.

Bettine erkent eerlijk dat zij dit is. Er is zelfs een moment geweest dat ze haar kamer niet meer aan haar ouders durfde te tonen.

'0

/''56'2706

196 Marloes heeft met punten de meeste ja volgt studiepunten, Mar g met haar in haar kielzo . 184 studiepunten

*7+5+6'/

De dames h ebben nog st eeds het blokje b eton dat ze in het tweede jaar hebben gem aakt.

8#56'*7+5#%6+8+6'+6'0 Of het een huisactiviteit is valt te betwisten, maar het zogenaamde half 12’je is iets vasts: rond 23:30 worden de dames vaak melig, dat betekent dus dat het bedtijd is.

+44+6#6+'5 Over het algemeen zijn er niet echt irritaties, maar er sneuvelen nog wel eens dingen in huis.

&11404115,' De grootste slaapkop is Bettine, die het weet te presteren om de wekker op 8:00 uur te zetten en pas om 12:30 uur op te staan.


(QVQRCIKPC
+PVGITCCNVWPPGNQPVYGTR 5RQQT\QPG&GNHVOGGTFCPCNNGGPGGPVWPPGN De bouw van een spoortunnel in een binnenstedelijk gebied als dat van Delft is geen sinecure. Ondanks de aanwezigheid van een kilometerslange bouwput die de stad in tweeÍn deelt, moet het dagelijkse leven in de stad gewoon door kunnen gaan. Gelukkig is dat slechts een tijdelijke situatie; als onderdeel van de realisatie van de Spoorzone Delft wordt naast de bouw van de tunnel ook de openbare ruimte volledig opnieuw ingericht. Dankzij het wegvallen van het spoor als barrière en de nieuwe hoogwaardige inrichting zijn de west- en oostkant van Delft straks meer dan ooit met elkaar verbonden. Het ontwerpen van de openbare ruimte in combinatie met de tunnel vraagt om een gestructureerde aanpak met begrip voor elkaars belangen. Zeker in een gebied met zoveel belanghebbenden en gebruikers. &114$#468#01156'4*176'0$#46&'*##0)4106/+,

8#02.#0814/+0)0##4 4'#.+5#6+' Om te komen tot een aantrekkelijke Spoorzone kreeg aannemer Combinatie CrommeLijn (CCL) de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van de 2,3 kilometer lange vier-sporige tunnel, het ondergrondse station en de parkeergarage onder de Spoorsingel. Maar de opdracht reikt verder; hij omvat ook de herinrichting van ongeveer zeventien hectare openbare ruimte boven en in de omgeving van de tunnel, inclusief vijftien bruggen, twee kilometer kademuur, twee tramlijnen en het verleggen van riolering, kabels en leidingen. Bovendien levert CCL circa vijftien hectare bouwrijpe grond op voor de ontwikkeling van een nieuw woon- en werkgebied in het zuidwesten van de Spoorzone. Al in de tenderfase heeft CCL (bestaande uit Dura Vermeer, Mobilis en CFE) met Grontmij samengewerkt aan de totstandkoming van een integraal ontwerp voor de tunnel en de openbare ruimte. Het aanbiedingsontwerp dat daaruit voortkwam was een belangrijke aanleiding voor de gunning van het project aan CCL in 2008. Daarna startte Grontmij in opdracht van CCL met de verdere uitwerking, tot het niveau van

uitvoeringsontwerpen. Het Grontmij ontwerpteam bestaat door de grote verscheidenheid aan te realiseren objecten uit heel veel verschillende disciplines, waaronder waterbouw, ondergronds bouwen, constructies, bouwkunde, geotechniek, riolering, kabels en leidingen, weg- en railbouw, verkeeren maaiveldinrichting.

12'0$#4'47+/6'#.5 8'4$+0&'0&'(#%614 Terwijl de bouw van de tunnel op dit moment het meest zichtbare onderdeel is, zal dat na de oplevering de inrichting van de openbare ruimte zijn. In de openbare ruimte komt van alles bij elkaar: de tunnel en alle bijbehorende objecten, riolering, kabels en leidingen en natuurlijk de inrichting op basis van het stedenbouwkundig plan van professor

+PFGQRGPDCTG TWKOVGMQOVCNNGUDKL GNMCCT Joan Busquets. Een ontwerpproces zoals deze, waarin tegelijk aan alle deelontwerpen wordt gewerkt, vraagt om een gestructureerde aanpak. Op het hoogtepunt waren er verspreid

over alle verschillende disciplines bijna honderd mensen tegelijk bij het ontwerp betrokken. De ontwerpen van deze disciplines hebben echter talloze raakvlakken en moeten dus naadloos op elkaar aansluiten. Keuzes binnen de ene disciplines kunnen grote gevolgen hebben voor een andere. Hoe zorg je ervoor dat alles op elkaar aansluit en dat alle ontwerpers over de meest actuele informatie beschikken? Neem als voorbeeld de hoek van de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Spoorsingel. Waar de weg nu nog in een verdiepte ligging het spoorviaduct kruist, loopt de weg straks over de spoortunnel heen. De spoortunnel ligt op deze plek hoog; de noordelijke toerit van de tunnel ligt direct ten noorden van de kruising. Bovendien kruist een groot aantal belangrijke rioolpersleidingen hier de tunnel, nu en ook in de eindsituatie. Vanuit de bestaande bebouwing, het stedenbouwkundig en het verkeerskundig ontwerp is het wenselijk dat de weg zo laag mogelijk ligt. Daarmee worden een bult in het maaiveld en te steile hellingen voorkomen. De persleidingen, die tussen de weg en het tunneldek een plek moeten krijgen, vragen echter juist om een zo hoog mogelijke ligging


van de weg: niet alleen de leidingen, maar ook de isolatie er omheen en de afsluiters bovenop de leidingen moeten er immers een plek krijgen. Bovendien zorgt de geotechnische situatie naast de tunnel voor uitdagende eisen in relatie tot de planning. De weg ligt straks enkele meters hoger dan nu, waardoor zettingen te verwachten zijn, terwijl het tunneldak zelf niet of in elk geval nauwelijks zal zetten. Alle hierbij betrokken ontwerpdisciplines komen samen in de inrichting van de openbare ruimte.

1069'42+0(14/#6+' Een belangrijk hulpmiddel in dit ontwerptraject is de toepassing van Systems Engineering. Systems Engineering biedt de mogelijkheid om een project en alle eisen die de opdrachtgever aan het eindproduct stelt op een gestructureerde manier te benaderen. Alle informatie die nodig is voor het maken van het integraal ontwerp is daarmee op een uniforme manier toegankelijk. Maar met Systems Engineering alleen ben je er niet. Een gevaar dat op de loer

ligt in een project met de omvang van Spoorzone Delft is, dat ontwerpers overladen worden met informatie waaruit ze zelf het voor hen relevante deel moeten halen. Dat is niet efficiënt en kan ertoe leiden dat zaken over het hoofd worden gezien. Het streven naar het ‘SMART’ vastleggen van alle eisen in een systeem kan bovendien een ander ongewenst bijeffect hebben: de nuance die er in het plan van eisen is, wordt niet opgenomen en is dus niet bekend bij de ontwerpers. Daardoor ontstaan soms ontwerpconflicten die helemaal geen conflict hoeven te zijn. Tot slot is zo’n systeem zo sterk als de zwakste schakel: wanneer informatie niet of niet op de juiste manier in het systeem terecht komt kan dat afwijkingen tot gevolg hebben.

24#)/#6+5%* In het geval van de hoek van de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Spoorsingel is de oplossing gevonden op een pragmatische manier om te gaan met de verschillende eisen. Alle belanghebbenden zijn geraadpleegd en hebben gezamenlijk hun eisen en

*'6 56#6+105)'$+'& /'6 7+6<+%*6 0##4 &' <7+&'.+,-' 61'4+6 8#0 &' 6700'. (1616+..'/#0(161)4#(+'

wensen toegespitst op de op te lossen ontwerpopgave. Dat heeft geleid tot een aangepaste set eisen, waarvan de gevolgen zijn verwerkt in het ontwerp van de openbare ruimte. Dat leidde nog niet meteen tot een werkbare oplossing. De belanghebbenden hebben daarom nogmaals naar hun eisen gekeken. Op die manier heeft een aantal iteratieslagen plaatsgevonden, waarna een voor iedereen werkbare oplossing ontstond. Een deel van die oplossing is momenteel al vanuit de trein zichtbaar: In het tunneldak meteen voor het noordelijke dienstgebouw zijn plaatselijk verjongingen aangebracht, zodat de leidingen minder ruimte nodig hebben boven het tunneldak. Technisch gezien geen ingewikkelde oplossing, maar wel één die alleen tot stand kon komen door de nuance op te zoeken in eisen die als onderdeel van de systeembeschrijving als keihard moesten worden verondersteld. Systems Engineering is binnen een ontwerptraject dus geen vervanging voor persoonlijke communicatie. Gezond verstand en begrip voor ieders belangen blijven belangrijk, zeker in de situaties waarin zich knelpunten voordoen die in eerste instantie niet oplosbaar blijken. Situaties zoals bij de hoek van de Ruys de Beerenbrouckstraat zijn er vele binnen de Spoorzone. Stuk voor stuk uitdagingen waarvan de oplossingen straks zichtbaar zijn in de openbare ruimte. Of eigenlijk… misschien juist niet!

Bart van Oosterhout is teamleider Engineering en was namens Grontmij projectleider voor het ontwerp van de openbare ruimte. Bart de Haan is als assistent-projectleider voor het ontwerp van de openbare ruimte en adviseur Systems Engineering bij het project betrokken.
(QVQRCIKPC


Wereldwijd circa actief 24.000 medewerkers

Koninklijke BAM Groep nv

Veelzijdig

Bouw en techniek, Infra, Vastgoed en Publiekprivate samenwerking

InitiĂŤren, ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden

www.bam.nl/werken-bij-bam


CD0209VV001

Rijkswaterstaat verbindt! Bij Rijkswaterstaat werken we aan verbindingen. Over weg en water. Met de politiek, met aannemers en (vaar) weggebruikers. Tussen maatschappelijke dilemmaâ&#x20AC;&#x2122;s en eďŹ&#x20AC;ectieve oplossingen. En natuurlijk met onze medewerkers, want verbinden begint bij je eigen mensen. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl naar de uitdagende projecten die we op dit moment uitvoeren op weg en water. Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

ExtraCT 15.4  

Verenigingsperiodiek van Het Gezelschap "Practische Studie" (PS) - Jaargang 15, editie 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you