Page 85

Panorama SA134-003 z porannym pociągiem z Jeleniej Góry do Trutnova mija właśnie ruiny lokomotywowni wachlarzowej pokonując torowisko dawnej lubawskiej stacji i za moment zatrzyma się przy peronie drugim. Na zdjęciu mamy widoczną niemalże całą panoramę Lubawki, ruiny dworca kolejowego i częściowo widoczny teren dawnej stacji kolejowej. W oddali można dostrzec zabudowania czeskiego Kralovca, zaś w tle majaczą Karkonosze. Zdjęcie wykonane ze szczytu Kierzu (662 m n.p.m.) fot. Maciej Mikołajczak, 2 maja 2015 roku

PRZYSTANEK D OLNY ŚLĄSK 1(10)/2016 | 85

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Advertisement