Page 162

zapiski i wspomnienia

do koncepcji stworzenia samodzielnej służby meteorologicznej lotnictwa. Komisja Organizacji Szybownictwa obradowała w składzie: przewodniczący mjr.  T. Kurowski, i  członkowie: insp.  R. Flach, inż. L. Czapski, instr. Remigiusz Jankowski, instr. A. Zientek i  instr. T. Ratajczyk. Na obradach w  dniu 21 listopada postanowiono, aby do MK przesłać następujące wnioski: Uczestnicy I  Ogólnopolskiej Konferencji Szybowcowej opierając się na faktycznym stanie organizacyjnym wszystkich polskich placówek wyszkolenia szybowcowego stwierdzają konieczność sklasyfikowania i  podzielenia tych placówek na pewne kategorie. Klasyfikacja placówek wyszkoleniowych powinna być oparta na następujących danych: 1. jakość szybowiska na terenie falistym i  płaskim, 2. posiadane hangary, zab udowania i  urządzenia, 3. pojemność wyszkoleniowa szkoły, 4. usytuowanie danej placówki w  ogólnej sieci szybowisk polskich. 162 | PRZYSTANEK D OLNY ŚLĄSK 1(10)/2016

W związku z  tym wszystkie placówki winny być podzielone na: 1. szkoły szybowcowe, 2.ośrodki szkolne szybownictwa, 3. ośrodki ćwiczebne szybownictwa. Od takiego czy innego zaszeregowania placówki zależeć będzie: 1. zadanie szkoły, 2. zaopatrzenie jej (budżet, etaty, sprzęt itp.). Pierwszym i  głównym zadaniem szkół i  ośrodków wyszkolenia szybowcowego byłoby prowadzenie wyszkolenia szybowcowego, drugim natomiast – zadanie prowadzenia lotów ćwiczebnych wyszkolonych już pilotów. Ośrodki ćwiczebne szybownictwa prowadzone przez aerokluby i  koła szybowcowe znajdujące się obok większych skupisk ludzkich powinny posiadać jako pierwsze zadanie prowadzenie lotów ćwiczebnych członków tych organizacji, jako drugie i  uboczne zadanie – szkolenie nowego narybku, według niezbędnych potrzeb miejscowych. Różnica między szkołami i  ośrodkami szkolnymi szybownictwa z  jednej strony, a  ośrodkami ćwiczebnymi z  drugiej strony leży również w  tym, że

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Advertisement