Page 141

www. przystan ekd . pl

Następnie powołano Prezydium sławowi Dziergasowi, którzy z ramiew  składzie: przewodniczący mjr  Tadenia DLC MK byli pierwszymi wśród usz Kurowski, członkowie: inż. Jan Mapionierów na tych terenach. Nie szczędejczyk, starosta powiatu Jeleniej Góry dząc trudu i  zapału zabezpieczyli oni Wojciech Tabaka, płk S. Wład, mjr  Madrogocenny sprzęt sportowy i  budynki rian Zabłocki, inż. Mieczysław Pietraszkolne, przyczyniając się tym samym szek, inż. Wiktor Leja, inż. Mieczysław do szybkiego uruchomienia Szkoły Pęczalski i  Jan Czarnecki. SekretarzaSzybowcowej. Starosta obiecał ze swej mi zostali wybrani: Adam Zientek i  Lustrony dalszą pomoc w  rozwoju szycyna Wasilewska. bownictwa, co wywołało entuzjazm W  zagajeniu przewodniczący Konuczestników. ferencji mjr  T. Kurowski wyraził radość z  powodu jej zorganizowania, życząc, aby obrady i  dezyderaty powzięte na Konferencji przyczyniły się w  wyniku ich realizacji do rozwoju szybownictwa w  Polsce. Następnie głos zabrał starosta W. Tabaka, dziękując za wybór miejsca obrad Konferencji w  powiecie jeleniogórskim, który jako jeden z  pierwszych przyczynił się do rozwoju nowo odradzającego się szybownictwa w  Polsce. W  gorących słowach podziękował inspektorom: Tadeuszowi Puchajdzie i  Włady- Płk Marian Zabłocki / ze zbiorów autora PRZYSTANEK D OLNY ŚLĄSK 1(10)/2016 | 141

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Przystanek Dolny Śląsk 1/2016 Wiosna  

Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskieg...

Advertisement