Page 1

PODRĘCZNIK PIELGRZYMA

„Kościół naszym domem”

GRUPA 24 SZYDŁOWIEC 2012

1


PAMIĘTAJ, ŻE TRZYMASZ W RĘKU DAR - USZANUJ GO I NIE ZAPOMNIJ O MODLITWIE ZA OFIARODAWCĘ

wejdź na stronę pielgrzymkową grupa24.webd.pl

Przygotowanie podręcznika: Anna Szczepanik, Michał Kujbida Skład: Przemysław M. Duda

2


Słowo Dziekana Dekanatu Szydłowieckiego Proboszcza Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu do Pielgrzymów z Grupy 24

Pielgrzymowanie jest odzwierciedleniem naszego życia. Rodzimy się w konkretnym miejscu, przeżywamy ileś tam lat i kończymy swój żywot na tym świecie. Narodziny to początek tej pielgrzymki, a śmierć to jej zakończenie. „Pielgrzymowaniem jest żywot człowieka”. W tej życiowej pielgrzymce pomagamy sobie nawzajem, dobrym słowem, życzliwą radą, uprzejmą zachętą, cierpliwym słuchaniem czy konkretnym czynem. Najwięcej tego doświadczamy w rodzinach. Znamienne jest, że podczas pielgrzymek, ich uczestnicy zwracają się do siebie : bracie i siostro, tak jak w rodzinie. To bardzo pomaga znosić trudy pielgrzymowania i z radością zdążać do celu. Łatwiej pokonuje się trasę pielgrzymki, gdy podczas drogi czy na pogodnych wieczorach, towarzyszy nam śpiew. Pielgrzymi lubią tę formę modlitwy, pamiętając, że „kto śpiewa ten dwa razy się modli” Bardzo pomocny jest więc śpiewnik jubileuszowy, którego nowe wydanie powstało z racji „jubileuszu” dziesięciolecia pielgrzymki wychodzącej z naszej parafii. Na pamięć znamy najczęściej pierwszą czy drugą zwrotkę i refren, a podczas pielgrzymowania jest wiele czasu na śpiew także następnych zwrotek. Śpiewnik jest wtedy bardzo przydatny. Organizowanie pielgrzymki i sam jej przebieg, wyzwala w ludziach wiele dobra. Na ręce inspiratora naszej pielgrzymki ks. Wincentego Chodowicza byłego wikariusza parafii, obecnie proboszcza w Odrowążku, oraz profesjonalnego jej kontynuatora ks. Andrzeja Kani, aktualnego wikariusza, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w to dobro się włączali i nadal włączają. Dziękuję służbom porządkowym, grupie muzycznej, kuchni polowej, służbie zdrowia, wszystkim sponsorom i dobrodziejom pielgrzymki. Niech dobry Bóg za świadczone dobro stokrotnie wynagradza i hojnie nam wszystkim błogosławi.

Ks. Proboszcz Adam Radzimirski

3


REGULAMIN PIELGRZYMKI 1.Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym. To niezwykła forma wędrownych rekolekcji przeżytych w ciągu 8 dni. Jesteśmy jedną wielką RODZINĄ PIELGRZYMKOWĄ, rezygnujemy zatem z formy „Pani", „Pan" a zwracamy się do siebie nawzajem „Siostro", „Bracie" starając się, by słowa nie były w naszych ustach sloganem czy frazesem. To co wypełnia treść całej Pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie MIŁOŚĆ BOGA I BLIŹNIEGO. Wszyscy spieszymy z pomocą i życzliwością na trasie, na postojach, w miejscach noclegów WSZĘDZIE. 2.W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto: - zapisze się w kancelarii swojej parafii; - przystąpi do sakramentu pokuty (najlepiej przed wyruszeniem na trasę pielgrzymki); - codziennie uczestniczy we Mszy świętej i przyjmuje Komunię św.; - uważnie słucha głoszonych konferencji, włącza się we wspólne modlitwy i śpiew; - jest zdyscyplinowany i z pogodną cierpliwością znosi niewygody na trasie i noclegach; - nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu; - będzie nosił na widocznym miejscu znaczek, oraz kartę uczestnictwa; - bezwzględnie przestrzega zakazu wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu; - przestrzega zakazu kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych np. baseny, rzeki, stawy; nie pali ognisk i nie używa otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań i w lesie; - tworzy atmosferę życzliwości, wzajemnej troski i pogody ducha; - okazuje wielką życzliwość i wdzięczność dla gospodarzy, u których nocuje oraz ludzi, którzy w drodze użyczają gościny; - szczególną troską otacza tych, którzy idą pierwszy raz; - idzie w swojej grupie i samowolnie jej nie opuszcza; - zachowa polecenia Księży i służb porządkowych; - nie będzie biernym uczestnikiem ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów. 3.Udział osób nieletnich w pielgrzymce jest możliwy według następujących zasad: - do lat 15 w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie - w wieku od 16-18 lat na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów. 4.Każdy pątnik zabiera ze sobą: - dokument tożsamości, różaniec, śpiewnik; - wygodne, mocne i rozchodzone buty, kilka par grubszych bawełnianych skarpet, bieliznę bawełnianą (nie obcisłą i nie elastyczną), ciepły sweter, płaszcz przeciw deszczowy, nakrycie głowy; zapobiegając uczuleniom (tzw. chorobie asfaltowej) nosimy długie spodnie; obowiązuje skromny strój; - chlebak lub mały plecak z zapasem żywności na cały dzień, bidon, niezbędnik, kubek lub menażkę; ponadto w bagażu przewożonym w samochodzie: śpiwór, materac lub karimatę; wskazany jest też namiot; dobrze jest mieć latarkę; WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA …………………………………………………………………………………………………………. W XXXIV PIELGRZYMCE DIECEZJI RADOMSKIEJ PODPIS RODZICA/OPIEKUNA………………………………

4


GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY JUTRZNIA Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętąZacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu I równego im w Bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. HYMN Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowa, Witaj, Panno nad Panny, gwiazdo porankowa! Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości, Pani na pomoc świata spiesz się, zbaw nas złości. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu – Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił Sobie, Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. W: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko, O: I wziął Ja na mieszkanie do przybytku Swego. 5


W: Pani wysłuchaj modlitwy nasze, O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, * która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, * wejrzyj na nas, Pani nasza łaskawym okiem miłosierdzia Swego * i uproś nam u Syna Swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych + abyśmy, * którzy święte

Twoje

Niepokalane

rozpamiętywamy,

*

Poczęcie

wiecznego

nabożnym

sercem

błogosławieństwa

zapłatę

w niebie otrzymać mogli; + co niechaj da Ten, * Któregoś Ty, Panno porodziła, Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, * który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na wieki wieków. O: Amen. W: Pani wysłuchaj modlitwy nasze, O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W: Błogosławmy Panu, O: Bogu chwała. W: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju, O: Amen. PRYMA Przybądź nam... Chwała Ojcu...

6


HYMN Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony, Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona. Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami,Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. W: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym, O: I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. W: Pani wysłuchaj modlitwy nasze, O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W: Błogosławmy Panu, O: Bogu chwała. W: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju, O: Amen. TERCJA Przybądź nam... Chwała Ojcu...

HYMN Witaj Arko przymierza, tronie Salomona,Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Tyś krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca,7


Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,Tyś niezwyciężonego, plastr miodu, Samsona. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy,Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej. Który Ciebie za Matkę obierając sobie,Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie. W: Ja mieszkam na wysokościach O: I tron mój w słupie obłoku W: Pani wysłuchaj modlitwy nasze, O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W: Błogosławmy Panu, O: Bogu chwała. W: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju, O: Amen. SEKSTA Przybądź nam... Chwała Ojcu...

HYMN Witaj, Świątynio Boga w Trójcy Jedynego.Tyś raj Aniołów , pałac wstydu panieńskiego! Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności.O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

8


Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona. W: Jak lilia Między cierniem O: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi W: Pani wysłuchaj modlitwy nasze, O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W: Błogosławmy Panu, O: Bogu chwała. W: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju, O: Amen. NONA Przybądź nam... Chwała Ojcu... HYMN Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała. O mężna białogłowo, Judyt wojująca,Od niewoli okrutnej lud swój ratująca. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,Nam Zbawiciela świata Maryja Powiła. 9


W: Wszystka Piękna jesteś Przyjaciółko moja O: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała W: Pani wysłuchaj modlitwy nasze, O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W: Błogosławmy Panu, O: Bogu chwała. W: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju, O: Amen. NIESZPORY Przybądź nam... Chwała Ojcu... HYMN Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,Z Ciebie słowo przedwieczne w ciało się przebrało. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,Niewiele od Aniołów jest on umniejszony. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,W poczęciu swym, jest złota zorza, światłem sieje. Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi,Piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi. W: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca O: I jako mgła okryła całą ziemię W: Pani wysłuchaj modlitwy nasze, 10


O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W: Błogosławmy Panu, O: Bogu chwała. W: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju, O: Amen. KOMPLETA Niech nas Syn Twój o Pani do siebie nawróci A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam... Chwała Ojcu... HYMN Witaj, Matko szlachetna, w panieńskiej czystościGwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących! Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. W: Jako olej wylany o Maryjo Imię Twoje O: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie W: Pani wysłuchaj modlitwy nasze, O: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W: Błogosławmy Panu, O: Bogu chwała. 11


W: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju, O: Amen. OFIAROWANIE GODZINEK Z pokłonem Panno święta, ofiaruję Tobie Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła A przy śmierci nam słodką Opiekunką była ANTYFONA Tać to różdżka, w której ani pierworodnej Ani uczynkowej winy skaza nie postała W: W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była. O: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swojemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, Którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. O: Amen

12


LITANIA do NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Matko Chrystusowa, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Matko Kościoła, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, Zwierciadło sprawiedliwości, Stolico mądrości, Przyczyno naszej radości Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowa, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej, Domie złoty, Arko przymierza, Bramo niebieska, Gwiazdo zaranna, Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic Królowo Wszystkich Świętych, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Królowo wniebowzięta, Królowo Różańca świętego, Królowo Rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski, Królowo świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

13


PIEŚNI MARYJNE 1. Pozwól mi przyjść do Ciebie 1. Pozwól mi przyjść do Ciebie

CG

Takim zwyczajnym, jakim jestem

ae

Pozwól mi przyjść do Ciebie

FC

Jednym łaskawym swoim gestem

dG

2. Ty jesteś Mario taka czysta jak łza grzesznika, gdy żałuje Ty jesteś Mario taka dobra to moje ludzkie serce czuje 3. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie tak jak przed Matką dziecko staje, więc się ośmielam paść przed Tobą i całą nędzę Ci wyznaję 4. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz miłości, uczysz wiary. Patrzysz łaskawym na mnie sercem, uczysz wdzięczności i ofiary 5. Zanim odejdę od stóp Twoich, pozwól, że skończę na pytaniu, które dotyczy mego życia: Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

2. Święta Maryjo Królowo Święta Maryjo Królowo

DAD

naszych codziennych spraw. e G A Prowadź nas jasną drogą/ x2 G A D h aż do niebieskich bram.

GAD

14


3. Milionami 1.Jedno morze nie objęte w krąg

e C H7

Płomień żywy miłowania bez granic

eGD

Morze spojrzeń i wzniesionych rąk

eCa

Tych, co przyszli nie zważając na nic

G H7 e

Ref.: Milionami opasały Twój Gród

eae

Serca wierne oddane gorące

aCD

Popatrz Mario jak Cię kocha lud

Ghe

Cała Polska Tysięcy tysiące

C D e (a h7 e)

2. A Tyś wyszła spotkać ich na próg Błogosławić słuchać modlitw wołania Tych, co przyszli aż z najdalszych dróg Tych co oczy żal i ból przesłania 4. Wesel się Królowo miła 1. Wesel się, Królowo miła;

AEA

|DAD

bo Ten, któregoś zrodziła,

AEA

|DAD

zmartwychwstał Pan nad panami,

AEDE

|hAfisA

módl się do Niego za nami,

AEDE

|hAfisA

alleluja, alleluja.

A D A E7 A |DGDAD

2. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali: alleluja, alleluja!

15


5. Bogurodzica Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kirielejson. Twego dziela Krzciciela, bożyce, Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy,a dać raczy, jegoż prosimy, A na świecie zbożny pobyt,Po żywocie rajski przebyt. Kirielejson.

6. Po górach dolinach 1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon, Anielskie witanie ludziom głosi on: Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja, Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja. 2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las, Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas. 3. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej: "Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej". 7. Z dawna Polski Tyś Królową 1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

16


2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie Uproś sercom zmartwychwstanie, W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 8. Zawitaj Królowo Różańca Świętego 1. Zawitaj Królowo różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj bez zmazy, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo! 2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi. Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo! 3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa. Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo! 4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowa, śliczna Matko Boska. Raju rozkosznego, Lilijo! Matko różańcowa, Maryjo!

17


9. Bądź Królową 1. Bądź Królową moich czystych myśli,

e a h7 e a7 h7

Uchroń przed brudem me serce,

C D e H7

Nie pozwól kochać świat bez krzyża,

e a h7 e a7 h7

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. C D e H7 Matko łaski pełna,

GF

Pod Twoją obronę nas weź,

ae

Aby wiara nasza chwałą była Bogu /2x

C D C7 H7

2. Bądź Królową moich snów, nadziei, Uchroń przed fałszem mą duszę, Nie pozwól w pieniądz ją zamienić, Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. 3. Bądź Królową moich dni i nocy, Uchroń przed zdradą me czyny, Nie pozwól w rozpacz je zamienić, Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.

10. Do Ciebie Matko Szafarko łask 1. Do Ciebie Matko szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, Nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas, pomocą darz, I nieustannie ratuj nas! 2. Gdy Twojej chwały niebieski tron, Daleki duszy cierpiącej. Spoglądnij na nas przez obraz on, Pomocy Nieustającej. W cierpienia czas...

18


11. Zawitajże Królowo Zawitajże Królowo w słońca blasku

dC

Wieniec ponad Twoja głową z gwiazd dwunastu.

dCAd

Zawitajże Królowo w blasku słońca,

dC

Zostań z nami, zostań z nami, aż do końca.

dCAd

12. Amen jak Maryja 1. Kiedy Ci smutno i nic nie wychodzi

DAhG

Mów „Amen” jak Maryja „Amen” jak Maryja D h G A D h G A „Amen” widocznie Bóg tak chce

D D7 e A D h

Tak jak Maryja

eADh

Wypełniaj wolę Boga

eADh

I zanieś tam swój uśmiech

eADh

Gdzie często płyną łzy

GAD

2. Kiedy w Twym sercu nic więcej prócz bólu3. Gdy z Ciebie szydzą i kiedy się śmieją mów13. Gdy klęczę przed Tobą 1. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd Weź ten dzień, uczyń go swym i we mnie miłość wlej

GhCD GhCD GDhe CDG

| E gis A H7 | E gis A H7 | E H7 gis cis | A H7 E

Ref.: Ave Maria, gratia plena, G D C D/x2 | E H7 A H7/x2 Dominus Tecum, benedicta Tu. G D h e C D G |E H7 gis cis A H7 E 2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl, Matko Boga, Matko moja, Wznieś przed Pana tron. 3. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną Twarz, Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach Twych. 19


14. Była cicha i piękna jak wiosna 1.Była cicha i piękna jak wiosna

G D7 G

żyła prosto zwyczajnie jak my.

CaD

Ona Boga na świat nam przyniosła,

G D7 G

I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

A7 D7

Ref. Matka, która wszystko rozumie,

GCG

Sercem ogarnia każdego z nas

a C D7

Matka zobaczyć dobro w nas umie,

GCG

Ona jest z nami w każdy czas.

a D7 G

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci, trzeba Boga, więc ludziom Nieśmy Go, tak jak Ona. 15. Czarna Madonna 1. Jest zakątek na tej ziemi,

G G7

Gdzie powracać każdy chce.

Ca

Gdzie króluje Jej Oblicze

C A7

Na nim cięte rysy dwie.

D D7

Wzrok ma smutny zatroskany

G G7

Jakby chciała prosić Cię,

Ca

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

D G (C D)

Madonno, Czarna Madonno,

GCa

Jak dobrze Twym dzieckiem być

D G (C D)

O pozwól, Czarna Madonno,

GCa

W ramiona Twoje się skryć.

DG

20


2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, Bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma I opieką Cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te: 3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma? Gdzie ma pójść jak nie do Matki, która ukojenie da. Więc błagamy „O Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe” I wysłuchaj jak śpiewamy słowa te: 16. Magnificat Magnificat /x3 anima mea Dominum

DGADGAD

Magnificat /x3 anima mea. 17. Jest na świecie Miłość 1. Jest na świecie miłość

G D e G7 | E H7 cis E7

Której imię srebrzystym

CG

|AE

Promieniem okryło ziemię

a D7

| fis H7

Gdy ci będzie smutno Imię to wypowiedz A przy tobie Ona zjawi się Matka z radością poda dłoń

G D e G7 | E H7 cis E7

Gdy powiesz „Mario w Tobie ufność mam

CDG

|A H7 E (H7 E)

G H7 e

| E Gis7 cis

a GD G

| fis E H7 E

Kiedy Jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił

2. Jest w Niej tyle ciepła a w spojrzeniu jej dobroć i troska matczyna gości. Otwórz serce swoje, schowaj ją głęboko i jak dziecko powiedz „kocham Cię”

21


18. Chwalcie łąki umajone 1.Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, E H E Chwalcie, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki! E A H cis H E 2.Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, Chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata. 3.Ona, dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona, Choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi. 4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem, I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję.

19. Najsławniejsza z niewiast 1. Matko Boga z nieba najsławniejsza

CD

Gwiazdo, Drogo, Ścieżko najprościejsza

CD

Racz się wstawić za nami grzesznymi

CD

My jesteśmy sługami Twoimi.

CD

Matko z niewiast najsławniejsza

GD

Gwiazdo Morska najjaśniejsza!

G A D (D7)

2. Racz podźwignąć lud upadający W grzechach swoich powstać z nich pragnący Tyś zrodziła światu Zbawiciela Wykarmiłaś Swego Zbawiciela! 3. Matko Boga Świata Podziwienie Czczona Anioła wdzięcznym pozdrowieniem Tyś jest Bramą do raju wiecznego Tyś nadzieją człowieka grzesznego. 22


20. Maryjo Matko mojego wezwania 1.Maryjo Matko mojego wezwania

E Gis cis A

Chcę i pragnę idąc za Twym słowem Czynić wszystko co powie mi Jezus Miłować Jego wolę i wszystko inne Ze względu na Niego Samego Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się Nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą Twą./x2 2. {Słuchać Słowa całym sercem i w Duchu Świętym je wypełniać Amen/x3} /x2 21. Tylko Tobie mogę 1. Tylko Tobie mogę, Pani moich dni

E H7 cis A| D A h G

oddać wszystko – śmiech i łzy.

E H7 A

|DAG

Drżące bicie serca, wszystko Tobie dam, Lecz czy przyjmiesz, nie wiem sam. Ref.: Z nadzieją patrzę w dni,

AH

|GA

W których będziesz tylko Ty

Gis cis

| Fis h

Wypełniać sobą każdy z nich.

A H Gis | G A Fis

Dziś proszę Mario przyjdź,

AH

|GA

Moją Matką będziesz Ty

Gis cis

| Fis h

Już do końca moich dni.

AHE

|GAD

2. Tyle było we mnie dobra, albo zła; ogień strawił, został wrak. Nie wierzyłem w Ciebie i było mi źle Teraz błagam – usłysz mnie!

23


22. Do Matki 1.Ty przychodzisz do mnie wciąż.

DAGD

Byłaś wczoraj, jesteś dzisiaj.

DAGA

Wlałaś w me życie obecność swą

DAGD

Któraś pełna łaski jest

eAD

Weź, weź mój dzień, uśmiech Matki w niego wlej h fis G D A Weź moją noc, wejdź w me sny, marzenie me

h fis G D A

2.Słyszysz mój szloch, uciszasz łzy i radością mnie napełniasz Drogę do Syna odsłaniasz mi, błogosławionaś Ty. 3.Ty możesz zmienić życia bieg, dasz rękę zgubionemu. Miłość swą ludziom dawać chcesz, Pan z tobą jest. 23. Matko, która nas znasz Ref.: Matko, która nas znasz,

eC

|dB

z dziećmi Twymi bądź

De

|Cd

Na drogach nam nadzieją świeć

eGD

|dFC

Z Synem Twym z nami idź.

aeDhe |gdCad

1. Z wszystkich niewiast wybrana

Ge

|Fd

- przyjdź i drogę wskaż.

CDe

|BCd

Córko ludu bożego

Ge

|Fd

- do Syna Twego nas prowadź

a H7

| g A7

Służebnico pokorna -pokój światu daj. e C a e D | d B g d C 2. Królowo ognisk rodzinnych, Dziewico, wzorze prostoty, Oblubienico cieśli.

24


3. Królowo narodu naszego, Uciśnionych nadziejo, światło łaknących prawdy 4. Pociecho ludu biednego, Pani wszelkiej radości, Matko tkliwego serca. 24. Miłosierna Matko 1.Miłosierna Matko, Matko pocieszenia

d

Przychodzimy do Ciebie, dziś jest czas nawrócenia

C

Dziś czekamy na łaskę, Syna Twego czekamy,

d

Pociesz serca skruszone, zechciej czekać dziś z nami.

C (D)

Ref.: Oczekuj w nas, Tyś pośredniczką łask /x2

dCd

2. Twa obecność nadzieją i radością rozpala, Ty nas sobą pocieszasz, Swą miłością ocalasz. Dziś czekamy na łaskę Syna Twego czekamy[…] zechciej czekać dziś z nami.

25. Matko Boska Częstochowska Matko Boska Częstochowska prowadź nas do nieba bram

ad

Bądź nam zawsze Matka drogą i do Syna swego prowadź

G C E7

1. Jak Cię szukać, gdzie Cię znaleźć Matko moja powiedz mi By przez życie idąc całe dojść do nieba gdzie Twój Syn. 2.Bądź nam drogą, co omija grzechów mrok i czarta moc z Tobą Matko nie zaginie ten, co oddał Ci swój los. 3. Kieruj sercem, każda duszą z nami bądź na każdy dzień Matko kochać ciebie musza, ci co znają wiary cień

25


26. Jezus swoją Matkę pozostawił 1. Jezus Swoją Matkę pozostawił

D fis h

Byś w swym życiu miał, do kogo iść

G A D (A7)| F G C (G7)

Ona swą opieką cię otoczy

D fis h

|Cea

Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś

GAD

|FGC

|Cea

Do jej stóp, do Jej stóp pochyl się

e A D D7

| d G C C7

I pozostaw swoje troski Jej

GAD

| F G C C7

Ona sercem swym matczynym

GA

|FG

Nieustannie czeka

D fis h

|Cea

Abyś wyznał to, co gnębi Cię

GAD

|FGC

2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie, nikt tak kochać nie potrafi też. Nikt w miłości wytrwać tak nie umie, jak Madonna zresztą o tym wiesz Wybierz się, wybierz się razem z nami Na wspaniały pielgrzymkowy szlak Jeśli będziesz szedł wytrwale to na Jasnej Górze W Jej obliczu ujrzysz Boga znak 3. Wielu ludzi tutaj przybywało by oszukać biegu życia treść A Maryja zawsze to sprawiała, że krzyż łatwiej było nieść 27. Pomódl się Miriam 1.Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie, pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

26

DG DG eA eA


2.Miriam, Tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie, do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

DG DG eA DAD

3. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłbym. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć.

28. Kobierzec Maryjny 1. Do Ciebie mrugają kaczeńce o Tobie śpiewają wikliny Do Ciebie się bzy uśmiechają i zapach kwiatu ślą jaśminy.

CFC C G7 C dC dG

|A D A |A E A |hEA |hE

Cały świat wysławia Cię,

C

|A

wszędzie słyszę Mario Imię Twe

A7 d

|Fis h

Lasów szum i zieleń łąk,

G G7

|E E7

mówią mi, żeś Matką mą

F G C G7 |D E A E7

Matko ma, ja dziecko Twe w cudach świata zawsze widzę Ciebie Jakże bardzo chciałbym Cię spotkać, tam w niebie.

C A7 d FC G7 C

|A |Fis h |D A |E7 A

2. Dla Ciebie utkały sukienkę dziś lilie i górskie szarotki. Bławatki Ci wianek już plotą, perłami Ci będą stokrotki.

27


29. Matko życia Maryjo Matko życia Maryjo

ea

Matko moich narodzin z niewoli grzechu.

DG

Matko powstania ze snu śmierci, która sprawiasz,

Ca

że budzącemu się człowiekowi jaśnieje Chrystus.

Fis H7

Weź moje życie, weź moje życie w swe dłonie i proszę, e a D G Powiedz Ojcu Niebieskiemu, że jeszcze jedno małe serce C a Pragnie żyć, jak Jego Syn.

Fis H7

30. Wspaniała Matka 1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie, D |C biegnąc po pomoc w trosce i trudzie, G |F bo Ty, bo Ty, bo Ty pomagasz nam A7 D |GC I patrzysz na nas czułym spojrzeniem, pragniesz pomagać swoim ramieniem, bo Ty, bo Ty, bo Ty nadzieją nam.

Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie,

D

|C

serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie.

G

|F

Jesteś nam prawdy drogą do Syna.

A D |G C

Za wszystkie troski i Twoje starania chcemy Cię darzyć pełnią zaufania, dzięki Ci za to, że jesteś Matką.

2. Maryjo Matko my przychodzimy, o wstawiennictwo Ciebie prosimy, bo Tyś, bo Tyś, bo Tyś ostoją nam. Ty nam podajesz pomocną rękę, z życia usuwasz grzechu udrękę, bo Tyś, bo Tyś, bo Tyś ratunkiem nam.

28


31. Maryjo śliczna Pani 1. Maryjo, śliczna Pani Matko Boga i ludzi na ziemi Tyś świata królową, Tyś gwiazdą na niebie. Ty nas wiedziesz przed Jezusa Wieczny tron.

A cis DEA hE A fis Dh E

| E gis | A H7 E | fis H7 | E cis | A fis | H7

Maryja, Ave Maryja! ADA |EAE U Boga nam wybłagaj zdroje łask. A Cis Fis | E Gis Cis By świat lepszy był,, By w miłości żył h E A Fis | fis H7 E Cis O Maryjo miej w opiece dzieci Swe h E A D A| fis H7 E A E 2. Maryjo, śliczna Pani, Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz Pani błaganie pomóż nam. 32. Jamneńska pieśń wieczorna 1.O Maryjo, Piękna Pani aGaG I Królowo całej ziemi, aGaG Proszą słudzy Ci oddani, Ced prowadź nas Twymi ścieżkami. aGa 2.Panno święta, Matko miła, Tyś szatana zwyciężyła. Tobie, Pani, my poddani, uwielbienie niesiem w dani. 3.Tyś, Maryjo, pewna droga, bo prowadzisz nas do Boga, prowadź, Matko, nas na ziemi, broń przed pokusami złemi. 4.Matko, stawiaj się za nami, by nie zmogła nas pokusa. Twymi chcemy iść drogami, przez Cię dojdziem do Jezusa.

29


5. Tyś jest Matką, więc Ci składam ciało, zmysły i czym władam, przyjmij serce w podarunku, a mnie pociesz w mym frasunku. 6. A gdy koniec życia mego przyjdzie z ręki Najwyższego, daj mi pomoc w tym momencie, abym mógł umierać święcie.

33. Matko nieskalana 1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna e C G D | d B F C „Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna To za sprawą Ducha z Nieba wysokiego Bóg zesłał na Ziemię Syna Jedynego

e C H7 e |d B A7 d

Matko Nieskalana

ae

|gd

Matko Ukochana

ae

|gd

Panno nad pannami

ae

|gd

Oręduj za nami

H7 e

| A7 d

Matko Stworzyciela Matko Zbawiciela Panno nad pannami Oręduj za nami 2. W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie O Królestwie Bożym święte nauczanie Chwała jego wielka nigdy nie przeminie Zostawił nam siebie w chlebie oraz winie 3. Jezu tak cierpiący, Jezu poniżony, Jezu pełen bólu, Jezu opuszczony. Gdy za grzechy świata, niebo umierało Serce Twojej Matki pod krzyżem czuwało

30


4. Wieczne alleluja, Jezus Zmartwychwstały Do Nieba wstępuje pełen Boskiej chwały. Święty Duch prowadzi w prawdzie i miłości Maryja u Pana przyczyna radości. 34. Dokąd idę 1.Dokąd idę, Ty idziesz ze mną

e C a H7 | d B A

Nieraz myślę wszystko daremno

eCaD

|dBC

Kiedy fale życia zaleją

GD

|FC

O, Maryjo Nadziejo!

C H7

| B A7

Całaś piękna w złocie i w koralu I brylantów tyle ile żalu Jedna blizna – to od szabli rana Druga blizna – przeze mnie zadana Po co Ci turkusy i rubiny

GD|FC

Srebro, złoto chciwości się lęka

C H7| B A7

Wszystko to nie warte tej drobiny Tego Skarbu co trzymasz na rękach 35. 2. = 1. Nie opuszczaj mnie w tej godzinie Która w morzu wieczności płynie Wszystko płynie w morzu wieczności Oprócz Twojej litości Nie opuszczaj mnie w tej potrzebie W chwili śmierci zawołam Ciebie Nie ma drogi w życiu! Bezdroża! Gwiazdo ma, Matko Boża! 31


36. My chcemy Boga 1. My chcemy Boga, Panno święta! O, usłysz naszych wołań głos Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz los.

C FG C D7 G

Błogosław słodka Pani, Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga, my poddani On naszym Królem, On nasz Pan! My chcemy Boga, my poddani On naszym Królem, On nasz Pan!

C G G7 C CF D7 G FC C G7 C

2. My chcemy Boga w rodzin kole, W troskach rodziców, dziatek snach, My chcemy Boga w książce, w szkole, W godzinach wytchnień, w pracy dniach! 3. My chcemy Boga w naszym kraju, Wśród starodawnych polskich strzech. W polskim języku i zwyczaju, Niech Boga wielbi Chrobry, Lech. 4. My chcemy Boga w każdej chwili, I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach, Czy nam się pociech niebo schyli, Czy w gruzach legnie szczęścia gmach. 5. My chcemy Boga, Jego prawo, Niech będzie naszych czynów tchem. Byśmy umieli chętnie, żwawo, Obierać dobro, gardzić złem!

32


37. Jak szczęśliwa Polska cała 1. Jak szczęśliwa Polska cała w niej Maryi kwitnie chwała, Od Bałtyku po gór szczyty Kraj nasz płaszczem Jej okryty. Ref.: Matko Boska, Królowo Polska, O Pani nasza Częstochowska. 2. W Częstochowie tron swój wzniosła, Wielka, można i wyniosła, lecz najczulsza z matek ziemi, cierpi razem z dziećmi swymi. 3. Tyś cudami zajaśniała Swoje serce nam oddała. Ludu Polski, dziecię drogie, masz tu Matkę, szczęście błogie. 38. Dobra Matko i Królowo 1. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Gór y G a |D e Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok, D7 G |A D Nie potrafię podziękować za Twe Serce, G7 C |D G Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. a A7 D7|e E A Ref. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, G a |D e W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. D7 G |A7 D Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. G C a|D G e Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. G D7 G| D A7 D 2. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce, Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe. Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie, Z Tobą, Matko, tak radosne serce me! 3. Choćby chmury przysłoniły Cię, Maryjo, I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz, Wiem, że Serce Twe i oczy zawsze żyją, Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz. 33


39. Przyszedł anioł do Ciebie 1. Przyszedł anioł do Ciebie

AE

|GD

i zwiastował najświętszą rzecz

fis cis

|eh

Że poczniesz Syna, Zbawiciela.

DAE

|CGD

Dałaś życie Jemu, On dał życie za wszystkich nas, Twe matczyne serce przeszył cierń. Ref: Jesteś matką dla Niego,

DA

|CG

Jesteś matką dla wszystkich z nas.

DA

|CG

Ocal naród swój, uchroń dzieci swe.

fis cis /x2

|e h/x2

Pozwól wszystkim nam kochać Cię.

DAE

|CGD

Maryjo, o Maryjo, o Maryjo... A E fis cis D A E

|G D e h C G D

2. Tyle to już lat, jesteś naszą nadzieją. Tyle to już próśb wypełniłaś nam. Dziś jesteśmy przy Tobie prosząc Cię w modlitwie tej Za tych, którym obcy jest Twój Syn. 40. O Madonno ukochana Ref.: O Madonno ukochana o przyjmij prośby me, Utul boleść mego serca i wlej w nie łaski Swe.

D e A7 D

1.Wędruję często sam i jest mi bardzo źle, Fis h Fis h Zapominam o mej Matce, która wszystko o mnie wie. e D e A D 2. Dziś me oczy zapatrzone na Madonny ciemną twarz, Napełniają się pokojem, bo Ty Matko pokój masz. 3. Powędrujcie razem z nami, gdzie Maryja czeka nas, Na wyniosłym jasnym wzgórzu, mieszka tam już długi czas.

34


41. Powierz się Matce 1.Jeśli masz chwile smutne w swym życiu -

eD

powierz się Matce

C H7e

Kiedy rozpacz rozpiera Twe serce-

eD

ofiaruj się jej

a H7 e (a h)

Matce, która pod krzyżem stała

e

Matce, która się z Synem żegnała

C

Która uczyć Cię będzie pokory

D

Cierpienie znieść ci pomoże (x2)

G H7

2.Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę- powierz się Matce. Gdy na szlaku zaskoczy cię burza- ofiaruj się Jej. 3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga- powierz się Matce Gdy w Twym sercu znów gości trwoga- ofiaruj się Jej 42. Raduj się Matko Chrystusa Raduj się Matko Chrystusa Jesteś pełna łask/ x 2

GDe a7 h7 e

|CGa |dea

1.Lilio słonecznych wzgórz Nazaretu, Ogrodzie zroszony przez łaskę. O Maryjo Bądź pozdrowiona.

eDe GD eGD

|aGa |CG |aCG

2.Nowa niewiasto, Ewo zwycięska, Swą stopą zdeptałaś łeb węża. O Maryjo Bądź pozdrowiona. 3.Sługo pokorna Boga Wiecznego, Najbardziej pokorna wśród Niewiast. O Maryjo Bądź pozdrowiona.

35


4.Boga świętego córo bezgrzeszna, Świątynio przeczysta dla Ducha. O Maryjo Bądź pozdrowiona. 43. Pozdrawiam Ciebie Matko 1. Pozdrawiam Ciebie Matko Mistrzyni moich dróg D e A7 D Pozdrawiam Ciebie Pani, Nadziejo moich próśb h e A7 D Pozdrawiam Cię Królowo w swe dłonie weź nasz los D7 G A D I wspieraj byśmy zawsze nieśli miłości ton. h e A7 D Ave Maryja - woła cały świat. Ave Maryja - Matko Boga i nas.

D G A7 D h e A7 D

2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie Ave pieśń Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć. Niech nigdy nie ustanie pozdrowień Ave moc. Ty naszym hymnem stań się, promieniem naszym bądź. 44. Zwiastowanie 1. O Mario czemu pobladłaś Tyś można jak inna żadna G e aD7 Bo poczniesz Króla nad króle i nazwą Go Emmanuel G e a D Nie trwóż się Mario Lilijo Dzieciątko Święte powijesz Siankiem Mu żłóbek wyścielesz Nim błyśnie gwiazda z Betlejem Radować wszyscy się będą, muzyką chwalić kolędą Bić będą niskie pokłony Przed Twoim Jednorodzonym/x3

Gea H7 e Gea DG Ge ae DGC D G

2. Nadzieje ludów spełnione, bo Ciałem się stanie Słowo Niech będzie błogosławiony Żywota Twojego owoc 36


PIEŚNI NA MSZĘ ŚWIĘTĄ 45. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś Ref.: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś blaskiem jaśnieje noc Nie umrę nie, lecz będę żył Bóg okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź Zbliżmy się do ołtarza Bogu oddajmy cześć!

eC |hG G D| D A eC |hG G D| D A ae |eh G D| D A a e |e h G D| D A

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska e D G a H7 Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku| h A D e Fis Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić! 2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom Pan - moja moc i pieść, podtrzymał, gdy mnie popchnięto Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń! 3. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem moim Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

37


46. Ja wierzę, że to Jezus 1. Ja wierzę, że to Jezus. Wierzę, że On Synem Boga jest. D G A On zmarł i powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dać. Ref.: Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest). Stoi pośród nas Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc). Ma przebaczenia dar

G A D D7

2.Ja wierzę Tobie Panie. Wierzę, że Tyś Synem Boga jest. Zmarłeś i powstałeś aby żyć i za cenę śmierci życie dać. Ref.: Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu) stoisz pośród nas Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc) masz przebaczenia dar. 47. Nie lękajcie się, ja jestem z Wami Ref.: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami. /x2

CFG

Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością.

CFG

Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.

aeFG

1. Ty Jesteś Skałą Zbawienia, jedyną naszą ostoją F G a e przychodzimy do Ciebie, po światło,

FGea

ulecz nasze serca zmartwychwstać daj

dG

2.Pomóż nam wytrwać przy Tobie, być wiernym w wierze przez życia czas. Tylko w Tobie cala nasza nadzieja, Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas

38


3.Przekażcie światu mój ogień, pokoju i miłosierdzia Nieście wszystkim orędzie nadziei Moje światło niech świeci wśród Was 48. Abba Ojcze 1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, CFCG| ADAE Z kajdan i samych siebie, CdG | AhE A Chrystus stając się bratem C E7 a F | A Cis fis D Nauczył nas wołać do Ciebie: CdG | AhE Abba – Ojcze! x4 C F C G (x2) C E7 a F / C G C (GF) 2. Bo Kościół, jak drzewo życia, , W wieczności zapuszcza korzenie, Przenika naszą codzienność I pokazuje nam Ciebie. ref. A D A E/x2 3. Bóg hojnym Dawcą jest życia, A Cis fis D On wyswobodził nas z śmierci. A E A (E D) I przygarniając do siebie Uczynił swoimi dziećmi. 4. Wszyscy jesteśmy braćmi, Jesteśmy jedną rodziną. Tej prawdy nic już nie zaćmi I teraz jest jej godzina. 49. Jedynie w Bogu Jedynie w Bogu radość duszy mej

h fis …

Moje zbawienie od mego Boga jest Ref: Opoką moją i zbawieniem moim Twierdzą moją więc nie zachwieję się

GA GA

Jedynie w Bogu ufność moja jest Moją nadzieję pokładam tylko w nim Jahwe jest opoką mą…

h fis ... 39


50. Jezus daje nam zbawienie 1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.

dCa7d

Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.

F C a7 d

Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. 2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar. Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

51. Panie pragnienia ludzkich serc Ref.: Panie, pragnienia ludzkich serc,

CeFC

Ty zaspokoisz sam.

Fe

Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,

ae

Pszeniczny Darze, przyjdź!

dGC

1. Jak pasterz woła owce swe, I znają jego głos, Tak wzywasz nas, rodzinę swą, Za Tobą chcemy iść.

C (a) F e aea dG dG

2. Z radością więc śpiewamy Ci ten dziękczynienia hymn. Godnymi czynisz dzisiaj nas Niebieski dzielić Chleb. 3. Ty, Panie, dajesz Siebie nam, by naszym życiem być. Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć.

40


52. Jezus jest tu 1. Jezus jest tu, Jezus jest tu!

CG C eFG

O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię! C C7 F f Jezus jest tu!

CGC

2. Pan jest wśród nas. 3. Bóg kocha nas 53. Jezus oddał za nas życie swe 1. Jezus /2x Jezus oddał za nas życie swe,

GDa/GDae

Jezus kocha mnie.

GDa

Kochajcie Pana, niech żyje w nas,

CGD

Zbawiciel świata po wieczny czas.

CGeD

Kochajcie Pana, a serca swe

CGD

Oddajcie Jemu, gdyż kocha je.

CGeD

2. Jezus zmazał pierworodny grzech, Jezus, Jego Krew. 3. Jezus miłość ofiarował nam, Jezus dobroci Pan.

54. Jeden jest tylko Pan Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.

d g C d |CaDe

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie,

d C |EDH7e(D7)

I razem chwalmy Go.

A d (C)

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Śpiewajcie wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć!

41


55. Oto są baranki młode Oto są baranki młode oto ci, co zawołali ,,alleluja" Dopiero przyszli od zdrojów światłością się napełnili, alleluja, alleluja

eDGDGDe eDGCGD GCD GCD eCDG

1. Na Barankach Pańskich godach w szat świątecznej, czystej bieli po krwawego morze wodach nieśmy Panu pieśń weseli

eCDe eCDe eDae CDe

2. W swej miłości wiekuistej On nas swoją krwią częstuje nam też Ciało swe przeczyste Chrystus-Kapłan ofiaruje 3. Na drzwi świętą Krwią skropione. Anioł mściciel z lękiem wdziera pędzi morze rozdzielone wrogów w nurtach swych pożera. 4. Już nam Paschą tyś o Chryste Wielkanocna też ofiarą, Tyś przaśniki nasze czyste dla dusz prostych z szczerą wiarą 5. O Ofiaro niebios święta Ty moc piekła pokonywasz zrywasz ciężkie śmierci pęta, wieniec życia nam zdobywasz 6. Chrystus piekło pogromiwszy Swój zwycięski znak roztacza niebo ludziom otworzywszy króla mroków w więzy wtłacza 7. Byś nam wiecznie Jezu drogi Wielkanocną było radością strzeż od grzechu śmierci srogiej odrodzonych Twą miłością 8. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje i Świętemu też Duchowi niech na wieki nie ustaje

42


56. Idzie mój Pan Idzie mój Pan, idzie mój Pan.

d

On teraz biegnie, by spotkać mnie. /2x

dgAd

Mija góry, łąki, lasy,

dgd

By Komunii stał się cud. On chce Chlebem nas nakarmić, By nasycić życia głód.

gAd dgd gAd

57. Chrystus Pan karmi nas Ref: Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki.

(H7) e H7 G a H7 eCe

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego, Bo w Nim samym odnajduję Wszystką radość życia mego.

eae CDe

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba Na swą sługę uniżony, By mnie odtąd wszyscy ludzie Mogli zwać Błogosławioną. 3. Sprawił we mnie wielkie dzieła W swej dobroci niepojętej, On, Wszechmocny, On, Największy, On sam jeden zawsze święty. 58. Wspaniały Dawco Miłości Wspaniały Dawco Miłości, Składamy na Twoim stole, Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, Choć i tak to od wieków jest Twoje. 43

ADA AhE h E A Fis hDA


59. Póki życia mego 1. Póki życia mego Panu śpiewać chcę, grać memu Bogu, póki życia starczy mi. Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń, Będę radował się w Panu Bogu mym. Ref.: Błogosław duszo moja Pana, Alleluja, Alleluja.

CeaC dGCG

FG Ca

2. Bogu memu ufam, On prowadzi mnie, jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie nas. Głosić chcę, o Panie, miłosierdzie Twe, niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask. 60. O Panie Ty nam dajesz 1.O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew /x2

aCdea

Do Ciebie więc idziemy wciąż

FdGa

radosną nucąc pieśń:

C d E7

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas

FGCadea

2.Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz /x2 Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas 3.To Twoje miłowanie dało wolność nam /x2 Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas 4.Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak /x2 Idziemy więc, by radość nieść, tam gdzie jej światu brak

44


61. O Panie szukasz dzieci swych 1.O Panie! Szukasz dzieci swych,

dAd

bo miłość – imię Twe

dAd

Ty rozproszone łączyć chcesz, dać udział w łaskach swych. Ref.: Panie, Panie, złącz w swym Kościele

dgA

rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej.

dgAd

2.Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo miłość – imię Twe O zechciej włączyć wszystkich nas w mistyczne Ciało swe. 3.Ty zaspokajasz wszelki głód, bo miłość – imię Twe O uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci swe. 62. Jest jedno Ciało Jest jedno ciało, jest jeden Pan,

CFC

Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli .

CFC

Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz.

FGea

W moc odziani tak idziemy, zdobywając ziemię tę

FG

Jesteśmy ludem Króla chwał,

C

Jego świętym narodem

G

Wybranym pokoleniem, by objawić Jego cześć.

FCG

Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem

CG

Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.

FeFGC

63. Chlebie niebieski Chlebie niebieski Jezusem bądź. Drogą Miłości uczyń nas według siebie.

45

CGae adFGC


64. Zbliżam się w pokorze 1.Zbliżam się w pokorze i niskości swej.

CeadGC

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.

CeadGC

Tobie dziś w ofierze serce daję swe.

CeaFdG

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe!

C e a d C G7 C

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak; Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci Chleba utaiłeś się. 3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz, lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram 4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

65. Ofiaruję Panie Ci Ofiaruję Panie Ci cały mój świat, całe me życie, A E fis D A E A Ofiaruję to, co mam, ,

A E fis D

więcej już, Panie, dać nie umiem

AEA

Weź, o Panie, duszę mą, weź, o Panie, serce me,

DEADEA

Weź, o Panie wszystko co mam;

D E fis D

Przecież, Panie, ja kocham Cię. /2x

AEA

46


66. Ofiaruję Tobie Panie mój 1. Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me,

CGaCF

Cały jestem Twój już na wieki.

C G G7

Oto moje serce przecież wiesz,

CGa

Tyś miłością mą jedyną jest

CFGC

2. Ty w ofierze swojej Panie mój cały dajesz się, Cały jesteś mój aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Miłość Twoja niech umocni mnie. 67. Błogosławieństwo darów 1.Przed Twój tron, Panie nasz idą ludzie, niosą dar d d9/B C d chleb i wino na ofiarę.

BCd

Chciej wypełnić święty czas, przyjmij dary, przyjmij nas i zbawienie nam ofiaruj. Panie nasz pobłogosław strudzonej pracy ludzkich rąk F C d C Panie nasz usłysz nasze głosy

FCA

Nie odwracaj się, wszak my niesiemy Tobie dary

FCdA

I ofiara niechaj ta nas ocali

dgCAd

2.Każdy niesie to, co ma, każdy chce swą kroplę wlać, każdy pragnie Twej Ofiary, każdy niesie troski swe, wszyscy wierzą Panie, że nie odsuniesz swojej ręki. 68. Chrystus Wodzem Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,

D A h fis |A E fis cis

Chrystus, Chrystus władcą nam.

G D A D| D A E A

47


69. Jeden chleb 1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, G C | C F Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

DG|GC

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, Z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb co złączył złote ziarna,

GeC|Cd

Tak niech miłość łączy nas ofiarna.

GD |FG

Jak ten kielich łączy kropel wiele,

GC |CF

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

DG |GC

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, zabłąkane owce, które giną. W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, byśmy jedną stali się rodziną. 3. Na ramiona swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą! Niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

70. Jezu Chlebie Życia Jezu Chlebie Życia

a

Ty się stajesz Ciałem, Krwią

FCG

Dziś modlitwy mojej wysłuchać chciej

dFG

Panie strumień Twej miłości daje życie nam

aFCG

Mistrzem moim Jesteś, w Tobie moja moc

dFGC

48


71. Panie dobry jak chleb Panie, dobry jak chleb,

CFG |ADE

Bądź uwielbiony od swego Kościoła, Bo Tyś do końca nas umiłował, Do końca nas umiłował.

a F G |fis D E C e F C | A cis D A dGC |hEA

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, C d G | A h E Byśmy do nieba w drodze nie ustali, d G G7 |h E E7 Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, a G e |fis E cis Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. d C G |h A E 2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem, Niech ziemia nasz stanie się ołtarzem, A chleb komunią dla spragnionych Ciebie. 3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. 4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, A w znaku chleba w świątyniach zostałeś, I dla nas zawsze masz otwarte serce, Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

72. Gromadzisz nas Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,

aGa

By wielbić święte Imię Twe.

Ga

Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,

GDea

To stajemy się Twą rodziną.

C D e /2x

49

/2x


73. Wszystkie moje troski 1. Wszystkie moje troski i kłopoty

DAh

|CGa

W Twoje ręce składam, Panie mój.

GA

|FG

Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,

D Fis h | C E a

Byśmy idąc nieśli imię Twe.

GAD |FGC

2. Zawsze chciałem zostać apostołem, Było to pragnieniem w życiu mym. Gdy odejdziesz, to napiszemy ewangelię, Aby imię Twe znał cały świat. 3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem, Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią. Uczysz mnie codziennie mądrości swoim Słowem, Abym wreszcie poznał miłość Twą. 4. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary Pobłogosław wino to i chleb Wszystko, co czynimy, wszystko, co śpiewamy Przyjmij w darze, dobry Boże nasz.

74. Manna 1.Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać,

E fis

Nie mam sił, by przy Tobie, Panie, trwać.

H7 E

Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron

EAa

Manną z nieba nakarm duszę mą.

E H7 E

2.Pomaż maścią leczącą oczy me, Spraw by język mój też przemówić chciał.

50


75. W kruszynie Chleba 1. W kruszynie chleba Panie jesteś,

Ghe

Schowany, wielki Ty Pan.

CDGe

Przychodzisz do nas już przez wieki

CDGe

By ofiarować siebie nam.

C A7 D7

2. Gdy w kroplach wina Twoja Krew przelana za nas Panie mój tak wiele jej na krzyżu było, by odkupić nas od win. 3. Ty, Panie miłością jesteś, Ty, Panie kochasz nas! I proszę Ciebie by tak było wciąż przez wiele lat

76. Dzielmy się wiarą Ref: Dzielmy się wiara jak chlebem

AE

Dajmy świadectwo nadziei,

fis D E

Bóg ofiarował nam siebie,

AE

I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.

fis D E

Ref. Dzielmy się wiarą…

fis cis D E/x2

1. Chleba tego nie zabraknie,

fis cis

rozmnoży się podczas łamania.

DE

Potrzeba tylko rąk naszych i gotowości dawania. 2. Nikt nie zapala lampy, by ją schować pod korcem. Skoro nas Bóg światłem natchnął, trzeba z tym światłem iść w drogę. 3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę, i choć świat się śmieje z proroków. Musimy świadczyć odważnie, w służbie ludziom i Bogu. 51


77. Chleb pielgrzymów Ref.: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi G D e

|DAh

Prosi byś był światłem,

C A7 D

|GEDA

Byś na drodze do Królestwa

G D e G7 | D A h D7

Wzmacniał serca Swoim Ciałem

C A7 G D| G E D A

Zostań, zostań wśród nas, o Panie! h E a c GDG| fis H e g D A D 1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą

g c g| d g d

Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną

g d g| d A d

Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną

g D7 Es G7| d A B D7

Ręka twoja niech obdarza wciąż nadzieją. C A7 D7| G E A 2. Twoje wino niech jest napojem mocy, Kieruje zapał kroków w Twoje ślady. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. 3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi. Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, Z Twego Serca płynie nowe przebaczenie 78. W ciele Chrystusa W ciele Chrystusa tworzymy jedno

Dh

Chociaż tak wielu nas jest /x2

eGA/eAD

Jedno w Chrystusie

Ah

Jedna nadzieja jest w Nim

eGD

Jeden Duch, jedna wiara

Ah

Jeden Ojciec nasz.

eA

52


79. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem Jezus Chrystus jest moim zbawieniem ehe Idąc z Nim nie lękam się

CDG

Bo w moim sercu gości pewność

eahe

Że mój Pan dziś ze mną jest.

CheD

1.Wychwalam Cię Panie, mój Boże,

GDCe

Bo byłem daleko od Ciebie

CDGD

Teraz znów Cię odnalazłem,

GheD

W Twoim ręku jest życie me

h C D e (D)

2. Biegnijcie z radością do źródeł, do źródeł Bożego zbawienia każdego dnia chwalcie Pana, Jego Imię wzywajcie wciąż

80. Kiedyś wino i chleb Ref: Kiedyś wino i chleb Teraz Ciało i Krew Możesz wierzyć lub nie To naprawdę dzieje się 1.Ciągle czekasz na cud Niespokojny twój duch A ja przypomnę, że W ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się

ADE |CFG ADE|CFG fis D E | a F G DdAE|FfCG fis D E | a F G

D d

2. Wypatrujesz co dnia Czekasz na jakiś znak A ja przypomnę, że W ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się

53

|F |f


81. Niegodny Niegodny jestem Panie przyjąć Cię dB do mej duszy, lecz niech to wyznanie g niech Cię żal mój wzruszy. EA Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi winy, zbrodnie i uświęć swym wejrzeniem, bym Cię przyjął godnie. 1. Dzieci, niegodne tak wielkiej ofiary, d Z Twego stołu dary biorą, gA Ręce do Ojca podnoszą po dary i z ufnością, i z pokorą, Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki, chociaż słabi pobłądzimy, przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki, gdy Cię pośród nas czujemy. 2. My za Chrystusa idziemy przykładem czy w nieszczęściu, czy w niedoli. On nam pokazał i sz1aki i wzory, jak żyć według Ojca woli. Boże, Baranku co gładzisz grzech świata, spraw by lud Twój żył bezpiecznie. Przywróć w nas wiarę i miłość do brata, daj nam pokój, pokój wieczny. 82. Jezu światło rzuć 1. Jezu światło rzuć, na serca mrok,

G h C /x3 |E gis A

niech nie błądzi już młodości krok.

eDC

|cis H A

Źródło życia przyjdź, przyjdź i dotknij nas h e C /x2 | gis cis A Chrystus wczoraj dziś, na wieczny czas.h e h C c d G| gis cis gis AahE 2. Pomóż solą być na nowy czas, by nie zwietrzał dziś, mej wiary smak. 3. Chlebie żywy przyjdź, przyjdź i drogę wskaż i na żniwo Swoje poślij nas. 54


83. Barka 1.Pan kiedyś stanął nad brzegiem

D e A D D7

szukał ludzi gotowych pójść za Nim,

G e A A7

by łowić serca słów Bożych prawdą

D e A D D7

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś

GADh

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

G A D D7

Swoją barkę pozostawiam na brzegu.

GADh

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

eAD

2. Jestem ubogim człowiekiem. Moim skarbem są ręce gotowe Do pracy z Tobą i czyste serce. 3. Ty potrzebujesz mych dłoni, Mego serca młodego zapałem. Mych kropli potu i samotności. 4. Dziś wypłyniemy już razem. Łowić serca na morzach dusz ludzkich. Twej prawdy siecią i Słowem Życia. 84. Miłosierny Bóg 1.Miłosierny Bóg dał nam słowo Swe,

AE

by kocham Cię mi rzec/x2

DAE

A ja jak mam dzisiaj żyć, by móc to samo rzec/x2 fis cis DA E 2.Miłosierny Bóg dał nam Matkę Swą,by kocham Cię mi rzec/x2 3.Miłosierny Bóg Swego Syna dał, by kocham Cię mi rzec/x2 55


85. Błogosławiony bądź Ojcze 1.Błogosławiony bądź Ojcze

C F C |A D A

Bo w nieskończonej miłości

C F G |A D E

Dałeś nam Syna Swojego

F G e a |D E cis fis

I w mocy Ducha Świętego

F G C |D E A

Przyjął On ciało z Maryi

F G e a |D E cis fis

przed dwoma tysiącami lat

FG

|D E

On stał się naszym Zbawieniem, wierny w miłości do końca I naszą drogą do Ciebie ku nowej ziemi i niebu, gdzie w Twych otwartych ramionach strudzony pielgrzym odpocznie Ref.: Uwielbiony bądź Ojcze nasz

G7 C

|E7 A

Tobie chwała, cześć!

F

|D

Przez Jezusa w Duchu Świętym

G7 C

|E7 A

Tobie chwała, cześć!

F

|D

Jedyny Bóg, jedyny Pan, jedyny Król

CFC

|ADA

Błogosławimy Święte Imię Twe

FGC

| DEA

I wywyższamy Cię

FGC

|DEA

2.Pomóż nam wrócić do Ciebie, porzucić swe dawne drogi, A radość pośród narodów przez pojednanie zagości I wzniesie się pieśń pokoju pod niebem całego świata. Daj byśmy byli posłuszni natchnieniom Twojego Ducha Karmieni Słowem Jezusa naśladowali Go z wiarą, Stojąc u stóp Jego krzyża pili ze źródła Twej łaski. 3.Mocą swojego Ducha wspomagaj Twój Święty Kościół, Byśmy głosili Chrystusa przez wszystkie dni swego życia I podążali ku Tobie do domu naszego Ojca. Spraw, byśmy byli jednością, by świat uwierzył w Jezusa Niech wszyscy ludzie odkryją, że są Twoimi dziećmi, Niech dla każdego człowieka ten czas będzie źródłem łaski

56


86. Wznieś głos Wznieś głos Pan blisko jest, wznieśmy świątynię Mu. Pałac potęgi, Tron dziękczynienia

E A H7 E A H7 A H7 gis cis

Bogu Królowi chwał.

A H7

Niech brzmi radości pieśń, niech miłość kwitnie w nas. Gdy wielbimy Go otacza nas chwała, wypełnia miejsce to. Razem śpiewajmy Mu. A H7 E 1.Nasz Pan przebywa wśród dzieci Swych, E A E A E H7 gdy chwalą Go razem. Nasz Pan przebywa wśród dzieci Swych, więc dajmy Mu chwałę.

2. Jesteśmy tutaj, by oddać Mu cześć, śpiewając w jedności dziękować za to, co uczynił Bóg, pełni wdzięczności.

87. Przyjdź Jezu przyjdź Przyjdź Jezu przyjdź, czekamy dziś,

E cis

Do naszych serc, do naszych dni /x2

A H7

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie, H7 cis H7 cis bo nadszedł czas by cały świat poznał Cię!

H7 cis A

Tyś Królem jest...

EA

Wołamy przyjdź...

cis H7

57


88. O cuda cuda O cuda, cuda dzisiaj niepojęte

dg

Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie,

C A7

Żeś z tronu chwały zszedł W mej duszy ciernie. /2x Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje On jest mój, a ja Jego wyłącznie jedynie Serce Jezusa w moim sercu bije Krew przenajświętsza, w moich żyłach płynie

89. Panie mój przychodzę dziś Panie mój, przychodzę dziś Serce me skruszone przyjm Skłaniam się przed świętym tronem twym Wznoszę ręce moje wzwyż Miłość mą wyznaje Ci

DG DG DGA DG fis h

Uwielbiam Ciebie w duchu

eA

Uwielbiam w prawdzie Cię

eA

Życie me oddaje Tobie, uświęć je.

e AD

90. U Pana dziś U Pana dziś zostawiam troski swe, Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść. Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów, Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.

58

DheA DheA Fis h eAD


91. Miłość Twoja nad górami Miłość Twoja nad górami,

CDG

ponad szczyty wznosi się.

CDG

Jak to jest, że jesteś /x3

C D/x3

z nami i w niebie nie brakuje Cię?

GC

Panie, jeśli zechcesz przyjąć mnie takim, jakim jestem D G e Jestem gotowy już dziś.

CDG

Jeśli rozkażesz odrzucę wszystko, co nie z Ciebie

CDGe

By za Tobą w prawdzie /x3 iść.

C D/x3 G

Bo z Tobą Panie i przez Ciebie,

CDG

wszystko, wszystko dzieje się.

CDG

Także życie moje niech w Twoim trwa Imieniu.

CDGe

Ty mi pozwoliłeś /x3 na nowo narodzić się.

C D/x3 G (e)

92. Godzien o Godzien Godzien o Godzien jest Bóg,

GDe

siedzący na tronie.

CGaD

Baranek wśród chwał.

GDe

Przyjąć wdzięczność, siłę i moc

CGaG

Błogosławieństwo i cześć

FCD

On Panem jest od wieków na wieki /x3 Amen

G D a D/x3 G

Będziemy niezmiennie wciąż trwać w miłości i prawdzie. Oddając Mu hołd Miłość, wdzięczność, siłę i moc Błogosławieństwo i cześć.

59


93. Błogosławione serca 1.Błogosławione serca, które płoną

A cis D A

Miłością Boga i Jego przykazań.

fis h D E

Błogosławione oczy, które widzą

A E cis D

Majestat Stwórcy i marność stworzenia. h A fis D E Ref. Oto Ci, w białe szaty odziani,

A E fis E

Którzy przyszli z wielkiego ucisku

DADE

I opłukali swoje szaty,

AEDEA

I w krwi Baranka je wybielili.

D A E D E A E7

2.Błogosławione ręce, które sieją Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa. Błogosławione dłonie namaszczone, Co leczą rany balsamem pokoju. 3.Błogosławione usta pełne wiary, Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym: Błogosławione stopy, co szukają Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia. 4.Błogosławieni, którzy własne życie Złożyli w darze dla dobra Kościoła: Błogosławieni słudzy odkupienia, Pasterze ludu Nowego Przymierza. 94. Święty Pan {Święty/5x Pan , Święty/4x Bóg i Król}x2

ADADE

{Otwieram serce me, podnoszę ręce swe,

A cis

Królu wejdź i rozgość się}x2

DhE

60


95. Łaską jesteśmy zbawieni Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać.

CaFG

Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew. Wzywasz nas Panie do siebie przed Twój w niebie tron. E a F G My łaską obdarzeni, Tobie składamy hołd.

CadGC

96. O Panie nasz Panie przedziwne Twe Imię Ref: o Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię C G F G I ponad niebiosa majestat Twój. /2x

C F G7 C

1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz?

CGda

Kim Syn Człowieczy, że wciąż jesteś z Nim?

B F G G7

Przyozdobiłeś Go czcią swą i chwałą, Boskim swym życiem dzielisz się z Nim. 2. Dałeś Mu władzę nad dziełami rąk swoich Wszystko złożyłeś pod Jego stopy: Owce i bydło i dzikie zwierzęta, Wszystko co płynie szlakami mórz. Ref: Usta dzieci śpiewają Ci chwałę,

CFGC

usta niemowląt śpiewają Ci. /2x

C F G7 C

97. Hosanna Hosanna, hosanna, Królowi królów cześć /x2

GFCG

Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi.

GhCD

Zmartwychwstał Pan, niech żyje dziś

GhCD

/(On Królem całej ziemi jest [Ndz.Palmowa]) Chwalmy Go, najwyższy On

GD

I godzien wszelkiej czci.

aD 61


98. Na ostatniej wieczerzy 1. Na Ostatniej Wieczerzy,

d C d C |a G a G | h A h A

Chryste dałeś nam siebie.

dCF

|a G C

Wierni Twojemu słowu,

BFgd

|FCda |GDeh

Paschę celebrujemy.

dgAd

| a d E a | h e Fis h

|hAD

2. Chleb Twój daje nam życie, zaczyn świętości dla nas, Krew Twoja jest napojem w ziemskim pielgrzymowaniu. 3. Abyśmy byli jedno, prosimy Cię, o Panie. Jedna trzoda i jeden Pasterz, pokój niech nastanie. 4. O Chryste, wszystko możesz, złącz nas i błogosław, I na ucztę nieba lud Twój wierny prowadź. 5. Śpiewajcie Panu pieśń nową, wielkich rzeczy dokonał. Wykrzykujcie z Syjonu: Święty Bóg Izraela. 99. Jedna miłość 1.Jedna miłość, jedno niebo,

dG

Jeden Jezus, jeden Bóg,

B C d |F G a

|aD

Jedna łaska, jedna radość, Jeden Kościół, jeden Duch. Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron, B C F G

|F G C D

Chwałę oddać Mu

|F G C

BCF

Niech króluje nad nami Boży Syn (x3)B C F G {d G} x 3|F G C D {aD} 2. Nasze życie w Twoich rękach, co chcesz, możesz zrobić z nim. W Twoich ranach nasze zdrowie, nasza wolność w Twojej Krwi.

62


100. Czekam na Ciebie 1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,

ad

|e a

przyjdź do mnie Panie, pospiesz się.

GCE

|D G

Niechaj Twa łaska mi pomoże,

ad

|e a

chcę czystym sercem przyjąć Cię.

a E a A7 |e H7 e E7

Ref.: Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, d a Przyjdź i nie spóźniaj się.

|a e

E a A7 |H7 e E7

Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją, d a

|a e

Przyjdź i nie spóźniaj się

|H7 e

Ea

2. Wśród licznych trosk i niepokojów, kiedy już sił nie starcza nam, Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. Ref.: Przyjdź do nas, Panie, nasz dobry Boże, Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do nas, Panie, Przyjdź z łaską swoją, Przyjdź i nie spóźniaj się.

101. Mój Pan mocą moją jest 1. Mój Pan mocą moją jest, Skałą i Zbawieniem, On Bogiem mym. /2x

DC GD

Ref. I Jemu ofiaruję serce swe. /2x

CGD

2. Mój Pan, władać będzie wciąż Na wieki wieków Amen. /2x Ref. Dla Ciebie otwieram serce swe /x3

63


102. Serca nasze pełne Boga 1. Serca nasze pełne Boga, usta pełne Jego chwały. a d a E7 Bóg sam siebie dał na pokarm w Eucharystii cały. a d a d E7 a Ref.: Bóg jest naszej drogi celem,

Cd

Bóg jest naszym zmartwychwstaniem.

G C E7

Naszym przyjacielem drogim,

ada

naszym zaufaniem.

a d E7 a

2. Połamany chleb pokoju, Twym mieszkaniem, Panie, jestem. Ty przygarniasz mnie do siebie swoim Boskim gestem. 3. Tajemnicą mnie przenikasz i okrywasz swoim cieniem. W głębi nocy błysk nadziei tli się Twym imieniem.

103. Oblubieniec 1.Oblubieniec czeka już pierzmy szaty, G h blisko dzień wesela.

CD

Zaproszonych gości tłum stoi u bram, które Pan otwiera. Ref.: Jezus Oblubieńcem naszym jest, a Kościół Świętą Panną, którą umiłował. Jezus Oblubieńcem naszym jest a Kościół Świętą Panną, którą zdobył swoją Krwią. 2.Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim zakochany. W dniu wesela znajdzie i wniesie przez próg, przez żywota bramy. Ref.

64


104. Chrystus Pan Boży Syn Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz

G a |F g

Zgodził się wziąć mój grzech

G

|F

Za mnie umrzeć chciał

C

|B

Ażebym znał mój ogrom win

G a |F g

I wiedział, że krew Jego zbawia

G

Oczyszcza i leczy

|F

a G D |g F C

Wywyższony bądź Jezu Baranku mój

G e |F d

Tyś Jedyny odkupiciel, Tyś mój Król

a D G D |g C F C

Wywyższony bądź Boży Baranku

Ge|Fd

Przed twym tronem dziś

a| g

Najwyższy, składam hołd

D G |C F

105. Pokładam w Panu ufność mą 1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,

eD

|d C

Racz wysłuchać Panie prośby mej.

De

|C d

Nakłoń ku mnie ucho swe łaskawe,

eC

|d C

Usłysz modły i błagania.

De

|C d

Ref: Pokładam w Panu ufność mą,

e

|d

Zawsze ufam Jego słowu./2x

D D7 e

|Cd

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie, któż przed gniewem Twoim ostoi się. Lecz ufamy, że przebaczysz winy, Byśmy kornie Ci służyli. 3. Całą ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego słowu. Tęskniej czeka dusza moja Pana niż jutrzenki nocne straże.

65


106. Prośba 1. Pozwól nam zawsze trwać przy Tobie

dBgC

Jak przy lampie w ciemnym miejscu, aż zaświta dzień a d C d Złącz nasze myśli w jedno,

dBga

świętą ciszę w duszę wlej.

B C A(D)

Gwiazdą poranną wzejdź w naszych serach

GCD

Jutrzenką nadziei bądź

eDC

Po ogrzanych Twym tchnieniem kobiercach

aGCDG

Pozwól razem przechadzać się.

GDC

2. Prostą duszę polnych kwiatów, po kropelce w naszą wlej. Niech bez klucza dostęp do niej każdy ma, by nasycił się zapachem woni Twych przedziwnych,

BCD

innym rozniósł je.

G

107. Oddajmy cześć Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał,

h e fis h

Pokłońmy się Temu, który

eAD

Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg, G A h Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,

eAD

Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron.

eAGAh

Bóg to nasz Pan i tylko On.

GAh

108. Do mnie wróć 1.Do Mnie wróć, zbawię cię cała ziemio

eDCDe

Bo Jam jest Pan i Twój Bóg jedyny.

G D H7 e D C

2.Przyjdźcie tu, zbawi was, przyjdźcie do Pana Bo On wasz Pan i wasz Bóg jedyny.

66


109. Przybądź, Panie, bo czekamy, 1.Przybądź, Panie, bo czekamy, Twego przyjścia wyglądamy, Bo źle nam żyć bez Ciebie! Gotujmy drogę Panu, prostujmy ścieżki Jego, Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego. 2.Noc minęła, dzień jest blisko, W jasnym świetle czyńmy wszystko, Ze snu już powstać pora! Gotujmy drogę Panu... 3.Pan jest blisko, między nami, W tłumie ludzi gdzieś wmieszany. Czy umiem Go zobaczyć? Gotujmy drogę Panu... 4.Pan jest blisko i też czeka, Czy przyjść może do człowieka. Czy kocham Go prawdziwie? Gotujmy drogę Panu...

67


PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO 110. Zjednoczeni w Duchu 1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni, w Nim

e

Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni, w Nim

a e

Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas a e Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas C e a Aby świat cały ujrzał miłość w nas.

e a e H7

2. Wraz z innymi pójdziemy podaj mi swoją dłoń Wraz z innymi pójdziemy podaj mi swoją dłoń Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz: Pan z nami jest Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest 3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumę swą Żeby człowiek zachował godność swą. 4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat Chwała też Chrystusowi, który synem Jego jest I Duchowi też chwała, który jednoczy nas I Duchowi też, który łączy nas. 111. Niech nas ogarnie Niech nas ogarnie, łaska Panie, Twa. DAhA |CGaG Duch Twój Święty, niech dotknie nas. G D e A(D)| F C d G(C) 68


112. Ogniu posól nas Ogniu posól nas eDGC

|d C F

|a G C

Ogniu rozpal nas

|F d g C

|C a d G

Ogniu umocnij nas G C a D

|F B g C

|C F d G

Ogniu roześlij nas

|d C d

|a G a

GeaD eDe

113. Duchu Święty ogarnij mnie Duchu Święty ogarnij mnie,

D A fis h

otwórz oczy mego serca, napełnij miłością.

eGA

Duchu Święty ja kocham Cię,

D A fis h

niech Twa święta wola spełni się.

eAD

114. Niech Twój Święty Duch Niech Twój Święty Duch. (Każda linijka powtarzana) D| C dziś przenika mnie

h| a

Duchu Święty przyjdź, zmieniaj życie me. Ref.: Niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych

G fis| F e

Ojcze obmyj mnie Duchu Święty przyjdź.

e A| d G

115. Niechaj zstąpi Duch Twój Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,

d

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca.

B

Obmyj mnie i uświęć mnie,

gA

Uwielbienia niech popłynie pieśń.

d

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.

BgF

Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.

BgF

Jezus, tylko Jezus Panem jest.

BAd

69


116. Mamy w Kościele dom Mamy w Kościele dom /x3 C F C, a G e ,C F C który zbudował Duch, Święty Duch. F e, d G C 1. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień

C G F C, a G F C, F C D7 G/x2

2. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. 3. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze. 4. Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. 5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. 117. Duchu święty przyjdź, napełnij serce me Duch Święty przyjdź napełnij serce me! ada Jezu przyjdź, wołam cię, napełnij serce me! (a G) F C d a 118. Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości Duchu Święty przyjdź /x4 D A D, D G A/x2 Niech wiara zagości, nadzieja zagości

G D, G D

Niech miłość zagości dziś w nas.

GDA

70


119. Duchu Święty Stworzycielu Duchu Święty Stworzycielu

A

Ożywiaj moją modlitwę,

DA

Ożywiaj moje pragnienie

DE

Pełnienia woli Ojca.

A

Duchu Święty Stworzycielu

A

Otwieraj moje oczy by widziały

DA

Otwieraj moje uszy by słyszały,

DE

serce aby czuło.

A

Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź.

DEA

120. Ty, który jesteś 1.Ty, który jesteś samą prawdą Es F g | C D e Duchu Święty bądź uwielbiony {Duchu Prawdo odwieczna uświęć nas w prawdzie}/x2 Daj nam ujrzeć świat takim, jaki jest Es F d g| C D h e Daj nam łaskę widzenia w prawdzie siebie samych Daj nam poznać jak bardzo zostaliśmy obdarowani 2. Przyjdź i ogarnij tych, co siedzą w mroku. Przekonaj ich o Swej obecności. {I doprowadź do spotkania z Jezusem w chwale Ojca}/x2 121. Dotknij Panie moich oczu Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał

D A h| C G a

Dotknij panie moich warg abym przemówił uwielbieniem Dotknij Panie mego serca i oczyść je Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie G A | F G

71


122. Duchu Miłości Duchu Miłości wylewaj się na nas

D A h fis

Z przebitego serca Jezusa Chrystusa G D e C A

|CGae |FCdBG

123. W lekkim powiewie W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. /4x a D7 Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,

FG

Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,

FG

Lecz w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

a F E a D7

124. Z czterech wiatrów 1. Duchu Święty powiej wiatrem E cis |C a d G| i z mocą na nas zstąp. fis H7 Bądź miłością w naszych sercach światłem ogarnij nas. Daj nowe oczy, ześlij Swój ogień i jedność z Tobą daj/x2 2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu, powiej mocą, ożyw nas. Bądź wolnością w naszych sercach, życiem wypełnij nas. 125. Oto ja poślij mnie Oto ja poślij mnie, dotknij ogniem moich warg

DGADGA

Powiedz Panie czego chcesz

DGA

A moją rozkoszą będzie być posłusznym

GhGA

1.Daj mi Twego Ducha, abym mógł stać się chlebem fis h G A Abym stał się winem abym gasił Twe pragnienie 2. Nie chcę ci już mówić o moich potrzebach Panie, Ty wiesz wszystko objaw mi swe pragnienie

72


126. Jak ożywczy deszcz Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź, E A E cis H7 dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.

E A E cis H7

Dziś przenikaj nas, tchnieniem mocy swej

fis gis fis gis

bądź nam światłem dnia i nadzieją serc /x2 fis gis A Gis 127. Oczyść serce me 1. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić D A h e A Zstąp ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me.

D G A /x2

Pragnę być święty, Tobie oddany, o Panie.

DADGA

Chcę zawsze być święty, Tobie mój Mistrzu,

DADG

na zawsze oddany; gotów, by służyć Ci.

DAGAD

2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je.

128. Ruah Ruah, Ruah, Ruah.

e a H7 e

Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. 129. Wzywam Cię Wzywam Cię przyjdź, umocnij mnie

D (A)

Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień, Twój jest czas i świat, pełnio Boskich prawd Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem Duchu Święty Przyjdź !

73


130. Duchu Święty wołam przyjdź Duchu Święty wołam przyjdź… , bądź jak ogień duszy mej, bądź jak ogień w ciele mym, bądź, rozpal mnie. Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest. Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.

D |A a |e G |D D G D| A D A a7 G D| e D A

131. Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas D G A D Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas Duchu przyjdź w darach Swych, oczyść serce me Duchu przyjdź z mocą Swą, ja pragnę Cię!

DGeA

Mądrość tchnij w serce me, proszę Cię, bardzo proszę! DhAGA Rozum

DhAGA-C

Męstwo...

FdCBC-A

Miłość...

DhAGA

Ja kocham Cię, ja pragnę Cię,

DAhA

ja proszę Cię Duchu przyjdź /2x

D A (G)/ D

132. Duchu Święty, o przyjdź i rozpal nas Duchu Święty/x4 aFdE O przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj! O przyjdź, napełnij nas, rozraduj nas, miłość nam daj! O przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, miłość nam daj!

74


133. Przyjdź Duchu, serce me spragnione Przyjdź Duchu, przyjdź serce me spragnione, d d/C B7 a7 Przyjdź Ogniu, przyjdź serce me zgaszone, Weź proszę, weź, to co mnie zniewala, Co rani i kochać Miłości nie pozwala, W nas działaj. Duch święty nade mną spoczywa,

dBFC

Namaścił mnie Pan, Posłał abym niósł nowinę, Nie muszę się bać.

134. Spocznij na nas Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. /2x

DAG DAG DA h fis GAD

135. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę 1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, o to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. /2x 2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok, przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest. /2x 3. Przyjdź jako źródło w pustyni z mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. /2x

75


PIEŚNI UWIELBIENIA 136. Pan jest mocą swojego ludu Pan jest mocą swojego ludu, d C F B C |a G F C Pieśnią moją jest Pan

FC

|a F G

Moja tarcza i moja moc,

BAd

|a G a

On jest mym Bogiem, nie jestem sam C F B C |G C F G W nim moja siła, nie jestem sam. a d C F

|e a F G C

137. Panu naszemu pieśni grajcie Panu naszemu pieśni grajcie, dCF Wychwalajcie Jego święte imię./2x C d C d Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja 138. Niech lampy naszej wiary Niech lampy naszej wiary, nadziei i miłości (E) A D A D E7 nigdy nie gasną, niech będą światłem dla świata fis cis D E 139. Ubi Caritas Ubi caritas et amor, CGaCFCG ubi caritas Deus ibi est. CGaCFGC Tam gdzie miłość jest i dobroć, Tam gdzie miłość jest tam mieszka Bóg. 140. Żyj we mnie Panie (Lednica) Żyj we mnie Panie bądź moim Królem

A

Każdy mój dzień do Ciebie należy

DA

76


141. Niech miłość Twa jak ognia żar Niech miłość Twa, jak ognia żar,

dgAdA

Niech miłość Twa zapłonie w nas

FCBA

142. Mój Miły Słowa Jego są słodyczą i cały pełen jest powabu. d C d C F C a Taki jest miły mój, oto Przyjaciel mój.

dCdC

Córki Jeruzalem.

FCd

143. Bo jak śmierć Bo jak śmierć potężna jest miłość,

DGD

A zazdrość jej nieprzejednana jak szeol.

AD

Żar jej, to żar ognia, płomień Pański.

DGDGD

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,

GA

Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

DhAD

144. Będę śpiewał Tobie mocy moja Będę śpiewał Tobie mocy moja, D G A G h| A D E D fis Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,

G A7 D

|D E7 A

Tobie ufam i bać się nie będę.

D e A7 D |A h E7 A

145. Ogrody Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

ADE

Już teraz we mnie Twe Królestwo jest

D h E (A)

146. Twoja miłość Twoja miłość jest jak wielkie morze

DAhA

Przyjdź utul mnie Panie mój.

GDeA

77


147. Ukaż mi Panie (Lednica) Ukaż mi, Panie, Swą twarz, C F C

|A D A

Daj mi usłyszeć Twój głos,

CFG

|A D E

Bo słodki jest Twój głos

ae

|fis cis

I twarz pełna wdzięku,

F

|D

Ukaż mi, Panie, Swą twarz.

CFC

|ADA

148. Nic nie musisz mówić Nic nie musisz mówić nic,

eC

odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie

De

Pozwól kochać Cię, miłość pragnie Ciebie

e C D G H7

149. Ukaż mi Panie Ukaż mi Panie Swą Twarz Daj mi usłyszeć Twój głos Naucz mnie szukać Ciebie Wskaż mi cień Twego oblicza Ukaż mi Panie…

eDe eDe Ce e a H7 e D…

150. Przed obliczem Pana 1. Przed obliczem Pana uniżmy się. /2x

dCdCd

Pan sam wywyższy nas,

FGA

Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas. /2x d C d C d 2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu... 3. Z pokorą stańmy przed Panem swym... 151. Nie bój się wypłyń na głębię Nie bój się, wypłyń na głębię jest przy Tobie Chrystus C G F G

78


152. Uwielbiajcie Pana Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony

dC

Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony On osuszy twoje łzy On ratunkiem będzie Ci

F G a A7

U Jego stóp padnie wróg bo On Bóg niezwyciężony

dC

Niepojęty w swej mądrości Święty Święty Bóg miłości

F G a A7

Śpiewaj Panu ziemio chwalcie wszystkie świata strony d C 153. Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń a d a F G C E Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest

adaFGa

154. Z Tobą ciemność Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie h A D G Fis A noc tak jak dzień zajaśnieje

Fis h A D e Fis

155. Każdego dnia przy Tobie trwać Każdego dnia przy Tobie trwać, poznawać Ciebie/x2 CaGG7 Pragnę bliżej Ciebie być /x2 Jeszcze bardziej kochać Cię, jeszcze dłużej wielbić chcę Rozkochać się… Kocham Cię… 156. Królowi wieków Królowi wieków nieśmiertelnemu,

Ca

niewidzialnemu Bogu samemu /2x

FGC

Cześć i chwała na wieki wieków

Cea

Chwała na wieki wieków /3x Amen

FGC

79


157. Przed Tronem Twym Przed tronem Twym stoimy Wpatrzeni w Twej miłości blask Do Ciebie Panie podobni Stajemy się widząc Twą twarz /x2 Chwała Twa wypełnia nas Obecności Twojej blask Gdy wielbimy Ciebie, wiem Jesteś tu

H7 A E H7 A E H7 A E H7 A D H7 EA E H7 EA E

158. Jezu mój Jezu Jezu, mój Jezu, Dziś do Ciebie mówić chcę, e D… |d C Ty mi dajesz swojego Ducha, Uwielbiam Cię. 159. Niechaj miłość Twa Niechaj Miłość Twa jak potężna fala,

DGDeA

Spłynie tu przez łaski Twej zdrój

fis h fis h

Chryste dotknij mnie

GAD

160. Wystarczy byś był Wystarczy byś był, nic więcej, tylko byś był, nic więcej, By Twoje skrzydła otuliły mnie. Chcę tylko byś był… Tak pragnę byś był…

C F... FGaG

161. Bo góry mogą ustąpić Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać

CF

Ale miłość Moja nigdy nie odstąpi od Ciebie –

dFG

mówi Pan

CFC

80


162. Wyciągam do Ciebie ręce swe Wyciągam do Ciebie ręce swe/x2

D h e G A7

Ma dusza pragnie Ciebie wciąż,

D Fis h

tak jak suchy ląd

e A7 D

Twe miłosierdzie wielkie jest... Uwielbiam o Jezu Imię Twe... 163. Jezus objawione serce Boga Jezus, objawione serce Boga

CDe

najczulsze, zranione dla mnie.

C D e (H7)

164. Spojrzenie Twe Spojrzenie Twe, rozkoszy żar

AD

Przenikaj mnie, wytrwajmy tak

AD

Opromień mnie, zatańczyć chcę

h E A fis

Porywaj wciąż, uwielbiam Cię.

h Cis

Gdy łaskę dasz mogę tańczyć jak wiatr

fis D E A

Gdy łaskę dasz mogę śpiewać i grać

fis D E A

Gdy łaskę dasz mogę wielbić, co dnia

fis D E A

Twe cudne Imię Adonai.

h Cis

165. Tobie chór aniołów Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń,

E cis

chwała Barankowi. /2x

AH

Alleluja (bis) /3x chwała i cześć.

E cis A E H 7

81


166. Wywyższony Wywyższony zawsze będziesz wywyższony

E cis

Jesteś godzien honoru i czci

fis H E (A H)

Zawsze będę stał przed Tobą by Cię wielbić

E cis

I chwalić przez wszystkie moje dni.

fis H E (A H)

167. Niech oblicze Twe Niech oblicze Twe Panie mój

h D |d A d C F

zajaśnieje nad ludem Twym

G A |B C

niech przenika mnie Jego blask. 168. Oto stoję u drzwi i kołaczę Oto stoję u drzwi i kołaczę, /x2

h Fis h| d A d

dCd

Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, F C d Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,

daFGd

A on ze mną.

G

169. Połóż mnie jak pieczęć Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, DC jak pieczęć na Twoim ramieniu. GD Bo jak śmierć potężna miłość, a zazdrość jej nieprzejednana. Żar jej to żar ognia płomień pański D G AD wody wielkiej nie zdołają ugasić miłości he nie zatopią jej rzeki. GA 170. Podnieś mnie Jezu Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. /2x Zanurz mnie w wodzie jego miłosierdzia. Amen, amen/2x

82

dCa FCa d C a d/3x


171. Chlebie Żywy 1. Chlebie Żywy łamany drzewem Krzyża

e D C H7

Uwielbiamy Cię uwielbiamy Cię

C a H7 e

2. Krwi Przenajświętsza uzdrowienie naszych ran Uwielbiamy Cię uwielbiamy Cię 3. Baranku Boży chodzący dolinami serc Uwielbiamy Cię uwielbiamy Cię 4. Jezus to nasz Pan uwielbiajmy Go /2x

e D C H7 e

172. W kropli wiosennego deszczu W kropli wiosennego deszczu

D

W zachwycie świeżych kwiatów

D7

Bądź uwielbiony Panie

GAD

Uwielbiony bądź/x2

GD GD

Uwielbiony bądź po wszystkie wieki

GDh

Uwielbiony bądź

DA D

173. Jak dobrze jest dziękować Ci Panie Jak dobrze jest dziękować Ci Panie

a7 d

I śpiewać psalm Twojemu imieniu

GCE

I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,

ad

a w nocy wierność Twoją,

a

Przy dziesięciostrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze. E FdaE

83


174. Jesteś blisko mnie Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.

adGa

Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi

adGa

Przychodzisz jak ciepły wiatr,

Cdea

otwieram się i czuję znów, że:

CdedE

Twoja miłość jak ciepły deszcz,

adE

Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia.

aFGC

Twoja miłość sprawia, że

Cd

nieskończenie dobry Święty Duch

a

Ogarnia mnie.

dGa

175. Chwalę Ciebie Panie 1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam

A cis

Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe

DhE

Bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś

A fis

Nie dorówna Tobie nikt nie dorówna Tobie nikt

D E E7

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem Daj mi poznać Twoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już. 3. Jesteś świata Panem i opoką Tobie składam troski swoje Tobie daję serce swe.

176. W Tobie jest światło W Tobie jest światło każdy mrok rozjaśnia W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża Ufam Tobie Miłosierny Jezu wybaw nas

84

h fis G A h fis G A D GADhGA GAD


177. Dziękczynienie Dziękczynienie z serc naszych płynie Tobie

A D cis fis E

Dziękczynienie Tobie Ojcze

A D cis h E

/x2

Gdyby nie Twoja łaska nie poznałbym Jezusa Gdyby nie Twoja łaska to w ogień pójść bym musiał Gdyby nie Twoja łaska nie miałbym dzisiaj życia Gdyby nie Twoja łaska Ojcze, Ojcze. 178. Przyjaciela mam Przyjaciela mam, co pociesza mnie Gdy o Jego ramię oprę się W Nim Nadzieję mam, uleciał strach On najbliżej jest, zawsze troszczy się Królów Król, z nami Bóg… Jezus, Jezus

CGaF

179. W cieniu Twoich rąk W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie,

G C DG

Gdy boję się, gdy wokół mrok,

DC

bądź światłem bądź nadziei dniem.

e DC

Wszystkim o czym śnię,

GC

głosem w sercu mym,

DG

Jak ręka która trzyma mnie.

DC

Nad brzegiem nocy brzegiem dni,

eDC

Bądź jak skrzydła dwa kiedy braknie sił.

G C D G C-D

Chwyć mnie i nieś niech niebo bliżej będzie, G D C G D C D Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych. G D C a D G

85


180. Nie bójcie się żyć dla miłości Nie bójcie się żyć dla miłości eaD Dla tej miłości warto żyć.

eDe

181. Niepojęta łaska Niepojęta łaska jego wciąż dosięga nas, Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas. Prawda ta

(C) G a F G GaFG C

1.On jest ojcem sierot, opiekunem wdów jest dobry Bóg Dom swój daje wszystkim opuszczonym zsyła deszcz obfity, Na to co spragnione i wyczerpane jest dobry jest dla biednych, w łasce swej nasz Bóg, do nas uniżył się.

aF aFGa Fd aF aFGa F FGFG

2.On zna każde serce, nie odwraca się gdy wzywamy go, Kocha nas pomimo, tego, że tak niewiele możemy mu dać. 182. Jesteś, Panie, jak potężny wiatr 1.Jesteś, Panie, jak potężny wiatr, GCDG który wieje dokąd chce, GCD a ja jestem orłem i unosi mnie ten wiatr. e D G C Będę dziś lecieć wysoko. aDG Zabierasz mnie dzisiaj wysoko, G C a D/x2 zabierasz mnie, aż przed Twój tron. Twoją mocą i dzięki łasce wzbijam się. GCaDCD Zabierasz mnie ponad mych wrogów, G C a D /x2 2.Zwyciężasz ich Panie Ty sam. Zabierasz mnie ponad mą słabość i strach. G C a D C D Oddaję się Tobie... GCD

86


183. Światłością Swą- Jestem, by Cię wielbić 1. Światłością Swą Ty rozjaśniasz ciemności D A G | C G F dotknij mój wzrok widzieć chcę Serce me jest przepełnione nadzieją z Tobą na wieki chcę żyć Jestem by Cię wielbić Jestem by Cię chwalić Jestem by ogłaszać Tyś mój Bóg Jesteś tak cudowny Jesteś tak wspaniały Jesteś godzien przyjąć chwałę cześć

DADG |CGCF

2. Król mój i Pan wywyższony na wieki Tobie należy się cześć W pokorze Swej Ty przyszedłeś na ziemię zanieść me grzechy na krzyż Jestem by Cię wielbić Jestem by Cię chwalić Jestem by ogłaszać Tyś mój Bóg Jesteś tak cudowny Jesteś tak wspaniały Jesteś godzien przyjąć chwałę cześć To miłość Twa sprawiła, że z mych grzechów Tyś uwolnił mnie. 184. Pieśń miłości Panie mój wiesz, że Cię kocham Ty wszystko wiesz miłuję Cię

87

eh a H7


185. Mój ląd 1.Twoje ręce to mój ląd, wiem, nie utonę a FC-C Twoje ręce to mój brzeg, kiedy dookoła sztorm Twoje ręce to mój ląd, pokonam drogę Do Twych wyciągniętych rąk aFG 2.Czuję, że już blisko jest, to wytęsknione Wtulam się w ramiona Twe, kiedy dookoła chłód Pierwsza gwiazda nieba gest, wskazuje drogę, Może dziś się zdarzy cud Widzę Cię, Jesteś Tam F D7 Światło woła mnie... G E7 Ref.: Coraz bliżej Ciebie być - tego pragnę Chociaż czasem trzeba iść - pod prąd Suchą stopą przejdę dziś - po tej wodzie Twoje ręce to mój ląd

aFCG a F C- E

3.Twoje ręce to mój ląd, wiem, nie utonę Twoje ręce to mój brzeg i obiecany dom Jedno miejsce wolne wciąż, zaczeka na mnie Twoje ręce to mój ąd 4.Widzę Cię, Jesteś Tam, Słyszę głos, znanych lat Jesteś Tam, widzę Cię Światło woła mnie...

F D7 G E7

186. W Twoim miłosierdziu. Tylko w Twoim miłosierdziu Panie mój nadzieja ma

eA h(A)

88


187. Nie ma za trudnych spraw Nie ma za trudnych spraw,

D D4

nie ma zbyt błahych też

e7

dla Ciebie, Panie,

g

Ty przecież wszystko wiesz.

aD

Każdą potrzebę znasz, słyszysz mój śmiech i płacz. Dla Ciebie, Panie, to przecież ważne jest. Ref.: Ja wiem, że wszystko jest możliwe,

G

że nie ma rzeczy bez znaczenia,

h

dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie.

BCD

I wiem, że zanim powiem słowo, Ty, Boże, znasz już całe zdanie. Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie. 188. Schowaj mnie 1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe

CGaFG

Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

CGaFG

Kiedy fale mórz chcą porwać mnie

FGa

Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie

FGa

Panie Królem Tyś spienionych wód

FGa

Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.

FGC

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych Dusza ma w Tobie będzie trwać.

89


189. Przychodzisz Panie Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych

F C A7

Jezu zmartwychwstały ze śladami męki

dBABC

Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha

F C A7

Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

dBABCd

190. W głębi serca Zamknij mnie w głębi Swego Serca Panie Chroń mnie od napaści wroga. W Tobie jedyna moja nadzieja Ja sama zbyt jestem uboga.

e H7 e D C H7 G C7 D G a H7 e h e

191. Śpiewajmy radośnie naszemu Bogu 1.Śpiewajmy radośnie naszemu Bogu, Bo On sam jest Panem. Sławmy Jego święte imię. Bo On sam jest Panem. Głośmy narodom Jego dzieła Bo On sam jest Panem. Z dziękczynieniem przyjdźmy przed Jego tron. Bo Panem jest.

C FG C FG C FG C FGC

Oddajmy chwałę Królowi nad królami, Oddajmy cześć Temu, który pierwszy jest. Chwałę, On skałą jest naszego zbawienia. Potężny, święty Bóg.

FCGC FCDG FCae F G C /F C

90


PIEŚNI NA DROGĘ 192. Jesteś życiem mym Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie Jezu GCDC Ty pozwalasz wciąż oddychać mi |F B C B Jesteś droga mą, więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu TY pozwalasz wciąż oddychać mi Fale Twojej łaski Panie, gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię, Twa miłość mnie uwiodła, Jezu jakże to możliwe jest?

193. Ślepiec 1.Ślepca krzyk ciągle w uszach mi brzmiał. /3x e D C H7 Wołał hej! Pokaż mi drogę. /3x Drogę do domu.

e D C/x3 H7

2. Ulicznik za mną wołał co sił. /3x Wołał hej! Pokaż mi życie. /3x Życie prawdziwe. 3. Nikodem nocą do Pana rzekł. /3x Wołał hej! Pokaż mi prawdę. /3x Pokaż prawdę jedyną. 4. Jezus z krzyża przy drodze rzekł. /3x Do mnie rzekł. Ja jestem Drogą. Ja jestem Prawdą. Ja jestem Życiem. Jestem życiem prawdziwym.

91


194. Świat na Ciebie czeka Panie Świat na Ciebie czeka Panie,

D

jak na sen zmęczony dzień,

GA

Tak jak miłość na spotkanie,

G A fis h

jak na deszcze kwiatów cień.

eAD

1. To jest nasze radosne czekanie,

AD

- choć fioletem zasnute są dni.

AD

Teraz Gabriel, Nazaret i Maria,

Fis h

- a w Betlejem ta noc jeszcze śpi.

eGA

2. Oto idzie silniejszy ode mnie, - że sandałów nie godnym Mu nieść. I w te dni co nam płyną po kropli, - wleje życia nowego treść.

195. Mój Jezus Mój Jezus Królem królów jest,

GCD

Mój Jezus władać będzie wciąż. Królestwo Jego wiecznie trwa, On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. 1. On dał mi całkiem nowe życie Uczynił mnie dzieckiem światłości. Dziedzictwem Swym obdarzył mnie, Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg. 2. On wziął na siebie moje winy, Wydobył mnie z królestwa ciemności. Choroby wszystkie wziął na siebie, I już nie muszę się niczego bać. 92


196. Chwalić chcę mego Pana Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę Jemu me serce śpiewa nową pieśń Głosić chcę chwałę Boga najwyższego On wlewa pokój w serce me Jemu chwała - chwała Bogu Ojcu Chrystusowi chwała, cześć! W Duchu Świętym - cześć i uwielbienie Bogu w Trójcy chwała, cześć!

eDe aCDe eDe CDe aDe a H7 aDe C H7

197. Chwalcie Pana narody Ref.: Chwalcie Pana narody

a

|e

Wysławiajcie Go ludy

G

|D

Bo jego łaskawość nad nami

F E | C H7

1.Śpiewajcie Panu pieśń nową

a|e

Niechaj chwała dziś Panu zabrzmi

F |C

Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą

G|D

Jego królestwo na wieki!

E | H7

2.Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców Niechaj graj ą Mu na bębnie i cytrze Bo Król sobie w nas upodobał On zdobi pokornych zwycięstwem 3.Niech weselą się święci wśród chwały Niechaj cieszą się na swoich miejscach Niech w ich ustach będzie Boża chwała A miecz obosieczny w ich ręku

93


198. Jedyny Pan Jedyny Pan, prawdziwy Bóg

aDGC

Wszystko, co mam oddaje Mu On jedynym Panem jest Shemma Izrael (x2)

FG

199. Idzie nasza karawana 1. Idzie nasza karawana

Ca

Przez góry lasy do Pana

d G C (F G)

Idzie nasza karawana

Ca

Prowadzi ją sam Bóg

FGC

2. Siamo caravana didio, venutti de la montana Siamo caravana didio, quartetti del Sinior.

200. Memu Bogu Memu Bogu Królowi Będę śpiewał tę pieśń teraz zawsze, na wieki. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Amen. Mojej Matce Maryi

dCad BCd

201. Nie żałuję Nie żałuję, nie żałuję Żem poszedł, gdy Pan wołał mnie

G G* G D(D7)

AD A E E7

On mnie obmył z wszystkich win

G G7

A A7

Teraz pragnę kroczyć z Nim

C (C7)

D D7

Nie żałuję o nie!

GDG

AEA

94


202. Pieśń jedności 1. Powiedziałeś Panie dosyć leku

hGD

Powiedziałeś kochaj w tym jest sens

hGD

Pokazałeś dziwny świat miłości

h fis G

W który teraz, ponad wszystko wierzyć chcę

eAD

Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności

GAD

W której kochać chcemy wszystkich tak jak On

GAD

Chcemy żyć w prawdzie wierze i miłości

fis h G

Chcemy stworzyć w Bożym świecie wspólny dom

e AFis7(D)

2. Przemieniamy z Tobą ziemię w niebo w białą szatę stroisz cały świat. Po ogrodach leżą kopy śniegu To nie zima- anioł zgubił pióra swe 3. I nadziei dałeś całe morze, tej nadziei, która każe iść Zbłękitniałe oczy Twej miłości dają duszy wielka radość kochać chcę. 203. Jezus Chrystus to Panów Pan Jezus Chrystus to Panów Pan

EAE

| DGD

Całej ziemi Król /x4

H7 E

| AD

Jedyny Pan, władca narodów

E A H7 E | DGAD

Jedyny Pan i Bóg

E A H7

W innym imieniu nie ma zbawienia

E A H7 E |DGAD

Bo Jezus to Panów Pan.

E A H7

Jezus to Panów Pan /x2

| DGA | DGA

G D A E, G D A H7 |FCGD,FCGA

Alleluja, alleluja, alleluja /x4

E A E H7 E | DGDAD

95


204. A-a-a-a-alleluja A-a-a-a-alleluja

D

Ho-ho-ho-hosanna

GA

Mój Pan kocha mnie

D

Jego radość jest w sercu mym

eAD

205. Uwielbiam Imię Twoje Panie Uwielbiam Imię Twoje Panie,

GCD

Wywyższam Cię i daje Ci hołd.

GCD

W przedsionku chwały Twej staję,

eC

Z radością śpiewam Ci pieśń.

aD

O Panie Jezu chcę wyznać, że:

GCD

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie,

GCD

Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił,

GCD

Dajesz mi siebie, bym na wieki żył.

aD

206. Kiedy ranne wstają zorze 1. Kiedy ranne wstają zorze,

DA

Tobie ziemia, Tobie morze,

GD

Tobie śpiewa żywioł wszelki:

DG

Bądź pochwalon, Boże wielki!

DAD

2. A człowiek, który bez miary, obsypany Twymi dary, Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił? 3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, Do mego Boga na niebie i szukam Go wkoło siebie. 4 .Wielu snem śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli, My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże chwalili.

96


207. Słyszę już armii Pana głos Słyszę już armii Pana głos

E

|D

Słyszę już armii Pana głos

HE

|A D

Słyszę już armii głos słyszę Pana głos

E cis

|D

To idzie armia Pana /x3

AH

|GA /x3

Uwielbiając Go

E, A H A E A H

208. Kocham, więc nie muszę się bać Kocham, więc nie muszę się bać

|D, GAGDGA

AGA

Zabierz mój strach /x3 Jezus mówi Ci, że miłość ta Zabiera strach /x3 Jezus! Jezus! Jezus! Oo! Kocham, więc nie muszę się kryć Mogę z Tobą być/x3 209. Psalm 125 (Ci, którzy Jahwe ufają) Ci, którzy Jahwe ufają są jak góra Syjon

DAGA

Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki Góry otaczają Jeruzalem Tak Jahwe otacza swój lud I teraz i na wieki- i teraz i na wieki O! Góry otaczają święte miasto Jeruzalem Tak jak Jahwe otacza swój lud I teraz i na wieki (zawsze) i teraz i na wieki Módlmy się o pokój o pokój o pokój na ziemi Módlmy się o miłość/wiarę/jedność

97


210. Halo hej 1. Kiedy rano słońce kradnie kolorowe sny

Ca

I dzień dobry wyśpiewuje jakiś ptak

dG

To ja wtedy jak słonecznik wznoszę głowę I z wszystkimi stworzeniami śpiewam tak: Halo hej, halo hej Panie Jezu

Cd

Znów mi dałeś w podarunku nowy dzień

GC

Halo hej, halo hej Panie Jezu Może gdzieś nas trzeba- znów spotkamy się 2. Wszystkie ptaki lecą by zaśpiewać Tobie pieśń Każdy zwierzak na swój sposób cieszy się A ja z nimi swa piosenkę śpiewam i nimi też I modlitwą i uśmiechem chwalę Cię 211. Świat byłby taki ubogi Świat byłby taki ubogi, gdybyśmy się nie spotkali.

E A H7

Bo nasza miłość ubogaca świat, ty kochasz mnie a Ciebie ja 212. Wiem, że moje imię Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne

DGDA

Kochasz mnie po prostu jestem Twoim skarbem A my z całego serca pieśni Panu gramy I z całego serca jego wysławiamy 213. Jezus Królem naszym jest Jezus, Królem naszym jest Jezus nasz umiłowany D A h G Daj wielki pokój nam, wstań i zajaśniej nad nami Wstań wielki Boże nasz, wstań i zajaśniej nad nami 98


214. Bóg kocha mnie Bóg kocha mnie

Ge

Takiego, jakim jestem

CD

Raduje się każdym moim gestem Alleluja Boża radość mnie rozpiera 215. Spotkał mnie dziś Pan Spotkał mnie dziś Pan

CFC

I radość ogromną w sercu mam

F C G C (G F)

Z tej radości chce śpiewać i klaskać w dłonie swe Więc wszyscy razem chwalmy Go Za to, że trzyma nas ręką swą 216. Gdy po wielkim połowie 1. Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł E cis |D h Spytał Piotra Szymona tak jak dziś pyta nas Bracie, siostro czy miłujesz mnie? Tak Panie ty wiesz, że kocham Cię Bracie, siostro czy drogą mą? Tak Panie Ty wiesz, że idę nią Bracie, siostro czy niesiesz krzyż? Tak Panie ty wiesz, że idę z nim Bracie, siostro czy ufasz mi Tak Panie Ty wiesz, że ufam Ci 2. Słysząc tę Ewangelię Panie idziemy tam By ją głosić wśród ludzi tak jak Matka Twa

99

fis H7 |e A


217. Zaufaj Panu już dziś 1.Jak się nie bać powiedz jak ? GD Kiedy w strachu żyje świat eC Zaufaj Panu już dziś GDG Jak uwierzyć powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic?Zaufaj Panu już dziś Zaufaj Panu już dziś /x4

G C G /C/

2.Jak mam kochać powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat?– Jak być dobrym powiedz mi, kiedy świat jest taki zły?3. Jak mam walczyć powiedz jak, kiedy silnej woli brak?Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest?4. Jak się cieszyć powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy? Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość?5. Jak nie zbłądzić, powiedz mi, kiedy nie wiem dokąd iść?Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się?-

218. Gdy kiedyś Pan 1. Gdy kiedyś Pan powróci znów/x2

CG

Abyśmy tez tam byli

C7 C F f

Gdy kiedyś Pan powróci znów

C G7 C

2. Gdy święci swój opuszczą grób... 3. Gdy Boga tron otoczą w krąg... 4. Gdy księgę swą otworzy Bóg 5. Gdy po imieniu wezwie Pan 6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg 7. Gdy zabrzmi pieśń Alleluja 100


219. Amen, Amen, Alleluja Alleluja, Alleluja, Amen, Amen, Alleluja!

aGa|eDe

1. Pokłońmy się przed Nim -

G

|D

On naszym Panem jest /x2

a

|e

Pokłońmy się przed Nim On naszym Panem, Amen, Amen, Alleluja! a G a | e D e 2. Radujmy się bracia- On naszym Panem jest Radujmy się siostry- On naszym Panem jest Radujmy się wszyscyOn naszym Panem, Amen, Amen, Alleluja! 3. Posyła nam DuchaOn naszym panem jest /x2 Posyła nam Ducha swegoOn naszym Panem, Amen, Amen, Alleluja! 4. Jezus Chrystus zmartwychwstałOn naszym Panem jest /x2 Jezus Chrystus zmartwychwstałOn naszym Panem, Amen, Amen, Alleluja! 5. Chrystus do nas powróciOn naszym Panem jest /x2 Chrystus do nas powróciOn naszym Panem, Amen, Amen, Alleluja!

101


220. Ja się śmieję 1. Ja się śmieję Ty się śmiejesz dobrze nam

D fis h

Jak nam dobrze tak być musi

GeA

Ja Cię Kocham Ty mnie kochasz dobrze wiesz Nic do smutku nas nie zmusi Ale my właśnie my śmiejmy się razem

DhGA

Nasze sny nasze sny będą żywym obrazem Właśnie tak właśnie tak iść ciągle przez życie Właśnie tak, jak? Właśnie tak 2. Chcemy śpiewać chcemy tańczyć bawić się jak nam dobrze tak być musi Rozchmurz buzię i uśmiechnij do nas się Nic do smutku nas nie zmusi 221. Jak mi dobrze Jak mi dobrze przy Tobie być Panie /x2

GeCD

Trzymaj mnie mocno dziś zawsze chcę przy Tobie być , Panie Boża radość/ miłość/ pokój -wypełnia mnie 222. Jesteś Królem Jesteś Królem,

DAh

Królem jest Bóg /2x

GA

Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go /2x

102


223. Gdy uczniów swych 1. Gdy uczniów swych posyłał Pan

eD

By nieśli wieść radosną

Ce

Żegnając ich dał swoją moc

eD

I mówił tak z miłością

C e (e D)

Nie warto na drogę tę

GC

Sandałów i płaszcza zabierać Nie trzeba nam srebra brać O dach nad głowa zabierać

D G (C D) GC De

2. Nowinę Tę głosili więc Po czterech stronach świata Bogaci tak nie mając nic Bo miłość jest tak bogata 224. Tęsknię za Tobą Panie 1. Tęsknię za Tobą Panie Chcę zatańczyć miłość ptaków śpiew Tyś największe me pragnienie Z Tobą mogę po bezkresach biec Tyś największe me pragnienie Z Tobą mogę po bezkresach... Z Tobą mogę po bezkresach... Z Tobą mogę po bezkresach biec 2. Kiedy mówisz do mnie Panie W Twoje oczy kiedy patrzę się Moje życie tańczy taniec Takie proste i radosne jest Moje życie tańczy taniec Takie proste i radosne/x3 jest 103

a Ga aG Ga aF G a /F G d E/


225. Opowiadanie Anioła 1. Kiedy wreszcie wyruszysz w drogę

G C9 G C9

Kiedy znowu poczujesz wiatr

G C9 G C9

W swoim sercu poniesiesz-

D-C

Ogromny świat!

G C9

Niebo kłaniać się będzie Tobie, kwiaty zaczną się znowu śmiać. Wszystkie kolory tęczy, będziesz mógł brać Ref.: Bo jeszcze można żyć,

CGD

można dobrem wypełnić czas

CGD

Zechciej tylko iść, zechciej przyjąć choć jedną z łask choć jedną z łask

CGD CGDC G...

2.Jedni powiedzą ci: Bóg z tobą, inni rzucą obelgi krzak. Nigdy nie wierz złym słowom .. poznawaj ich smak Nieraz rękę wyciągniesz, prosząc, nieraz przyjdzie na deszczu stać trochę bólu w tej drodze .. też musisz dać. 3.Stare drzewa pozdrowią słońce, na obłokach zabłyśnie blask gdy powitasz uśmiechem .. poranny brzask. Spotkasz wreszcie w ogromnej ciszy, jego pełną pokoju twarz przecież idziesz w to miejsce przez cały czas. 226. Jeśli radość w sercu chcesz mieć Jeśli radość w sercu chcesz mieć, ooo Radość, która wiecznie ma trwać, ooo Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę /x3 I moc/x3- (głoś chwałę i moc)

104

GhCD


227. Dzisiaj tu 1. Zapytałem raz Jezusa

C

Czy nienawiść w sercu ma

FC

Do ludzkości, co skazała Go na krzyż

CG

„O miłości lepiej mów

C C7

Nie mam czasu bywaj zdrów

FC

Tyle jeszcze do zrobienie. Muszę iść”

C G7 C

Dzisiaj tu jutro tam

C

Każda radość krótko trwa

CG

Dobrze z sobą było nam

FC

Więc śpiewajmy dzisiaj tu a jutro tam

C G7 C

2. Kiedy Adam raj opuszczał Z jednym jabłkiem w dłoni swej Zapytałem go, co dalej będzie z nim „Będę sadził orał siał O deszcz modlił się, co dnia Teraz całkiem sam zostałem muszę iść” 3. Byłem razem z Waszyngtonem Gdy na chłodzie z armią drżał I spytałem w imię, czego cierpią tak „Kiedy człowiek rację ma nawet życie za nią da Choćby wiedział, że odejdzie tak czy siak 4. Kiedy Franklin Roosvelt konał usłyszałem jego głos Rzekł„z tej wojny zjednoczony wyjdzie świat” Czy Rosjanin czy wuj Sam każdy z nas jest taki sam? Jedna droga- dzisiaj tu a jutro tam

105


228. Światełko 1. Gdzieś daleko w mrocznej dali

CG

Światło się w tunelu pali

F G (G Fis F)

Rozjaśniając wszystko w koło

FC

Zaraz zrobi się wesoło

dG

Ram pam pam pa pa pa ra ra /x4

CGF

2. I rozprasza mroczne cienie, aby okryć całą ziemię Swym promieniem takim małym a zarazem tak wspaniałym 3. Ludzie wszyscy tam przystają i w podziwie pozostają Przypatrują się z daleka jak mroczysko w kąt ucieka 229. Otwórz me oczy Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce / Chcę widzieć Ciebie / x2 Wywyższonego widzieć chcę Ah Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały G A Wylej swą miłość i moc Ah Gdy śpiewam / święty / x3 GA / Chcę widzieć Ciebie / x2 GD

Dh GD

230. Pan jest pasterzem moim – bo Pan jest ze mną Pan jest pasterzem moim, DGhA Niczego mi nie braknie, Na zielonych niwach mnie pasie! Prowadzi mnie, żywą wodą mnie poi Tak, że już nie pragnę, już nie pragnę. Bo Pan jest ze mną x3 Strzeże mnie!!!

106


231. Tyle dobrego 1. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie

DGD

Wszystko, co mam od Ciebie przecież jest

G e A A7

I to, że jestem, że życie wciąż poznaję

DGD

Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę

eA

Za każdy dzień, za nocy mrok

DA

Za radość mą, szczęśliwy rok

hA

Nawet za chmurne deszczowe dni

GADh

Za wszystko Panie dziękuję Ci

eAD

2. Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie Gdy poznawałem, co dobre jest, co złe W dziecinnych słowach mówiłem „Kocham Ciebie” I powtarzałem modlitwy słowa te: 3. Więc przyjm o Boże mych modłów dziękczynienie Bo jakże często wdzięczności w młodych brak Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia Dlatego Boże śpiewamy Tobie tak: 232. Będziesz miłował Boga Będziesz miłował Boga całym sercem swoim

Ge

A bliźniego swego, jak siebie samego

CD

Miłuj Boga całym sercem swym Ze wszystkich sił i w głębi duszy swojej Bóg chce twoim życiem żyć On chce miłość swoją wielką dać Czyż trudno wziąć? pamiętaj Bóg miłością jest

107


233. Radość tchnij 1. Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił!

CF

Radość tchnij proszę w serce me

CG

Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił

CF

Bym Cię zawsze chwalił Panie mój

CGC

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna

CF

Śpiewaj Panu który Królem jest

GCG

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna

CF

Śpiewaj Panu cały dzień

GC

2. Pokój… 3. Miłość… 234. Psalm 23 Pan jest pasterzem moim

eaCDe

Niczego mi nie braknie

ea

Na zielonych niwach pasie mnie.

CDe

Nad spokojne wody mnie prowadzi.

eaCDe

Duszę mą pokrzepia

ea

I wiedzie mnie ścieżkami Sprawiedliwości swojej C D e Choćbym nawet szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę boś Ty ze mną Laska twoja i kij Twój mnie pocieszają Laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj laj...

108

GhAe GhAe hGAehG Ae aCDe


235. Hej przyjaciele 1. Tam, dokąd chciałem już nie pójdę

CG

Szkoda zdzierać nóg

FC

Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres Wy pójdziecie inna drogą, zostawicie mnie Odejdziecie Sam zostanę na rozstaju dróg Hej przyjaciele, przyjaciele, hej zostańcie ze mną Przecież wszystko to co miałem oddałem wam Hej przyjaciele, przyjaciele, hej choć chwilę jedną Znowu w życiu mi nie wyszło znowu jestem sam 2. Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał znów Tylko jego mglisty koniec zamajaczył mi Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną Tak jak człowiek, który od mieszkania zgubił klucz

236. Niech Wam z Syjonu Niech Wam z Syjonu Błogosławi Pan Stwórca Nieba i Ziemi e D Uwielbiaj duszo moja Mesjasza Jezusa Stwórcę Nieba i Ziemi 237. Pan jest pasterzem moim Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. /2x

109

h fis h G A D D7 G A D fis h e h fis h


238. Raz dwa trzy 1. Idziemy razem trzymamy się za ręce

EAE

Codziennie głębiej poznawać nowy szlak A kiedy miłość zakwita w sercach ludzi

fis H7 EAE

Jakże cudowny jest wtedy ten świat

Fis H7

Raz dwa trzy cały świat

E

Niech cały świat śpiewa z nami

E fis

Bogu dziękując za słońce i nieba aksamit

H7 A H E

Ja i ty Boga chwal

E

Dziękuj za życie za wszystko

E7 A

Ile masz w piersiach tchu

aE

Śpiewaj, więc z nami dziękując mu

fis H7 E

2. Idziemy razem trzymamy się za ręce Jak wielu ludzi codziennie mija nas Nie widza innych zaślepieni w sobie Spójrzcie na bliźnich najwyższy już czas 3. Idziemy razem trzymamy się za ręce Codziennie głębiej poznawać nowy szlak A kiedy miłość dojrzała w sercach ludzi Miłością zakwitł piękniejszy ten świat 239. Boża radość jak rzeka 1. Boża radość jak rzeka /x2 Boża radość wypełnia duszę mą (x2) 2. Boża miłość jak rzeka 3. Boży pokój jak rzeka

110

EAE EAHE


240. Alleluja Glory, Alleluja Alleluja,Glory, Alleluja

DhGA

Chwalmy Go! (x4) 1.Chwalcie Pana w Jego świątyni- Chwalmy Go! Na wspaniałym nieba sklepieniu. Chwalcie Go za czyny wspaniałe. Za najwyższy Jego majestat. 2. Chwalcie Go na trąbach rozgłośnych. Chwalcie Go na harfie i cytrze. Chwalcie goi tanecznym pląsaniem Bębnem strunami i fletnią. 3. Chwalcie Go na wdzięcznych cymbałach. Na cymbałach gromkich Go chwalcie. Wszystko, co żyje niech chwali Pana. Alleluja! Gloria, Alleluja. 241. Wykrzykujcie na cześć Pana Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie.

fis D E

Wśród okrzyków i radości, wysławiajcie Go.

fis D E

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam stworzył nas. D Cis Jesteśmy Jego ludem, jesteśmy Jego własnością.

D Cis

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, wśród hymnów w Jego przedsionki. Błogosławcie Imię Jego, chwalcie Pana dziś 3. Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego na wieki. Albowiem dobry jest Pan, Jego wierność przez pokolenia. 111


242. Obudź się 1. Obudź się na chmurach siada słońce

DG

Jak błyszcząca ważka złota ćma

D A7

Wróbel z piórek srebrną rosę strąca I przeciera senne oczy świat 2. Pobiegniemy na wyścigi z wiatrem Zrywać z drzew pękate krople dżdżu Spójrz Bóg dzień pobłogosławił światłem Obudź się i dziękuj śpiewaj Mu 3. Dziękuj Mu za to słońce śpiewaj Bogu Pewnie do nas śmieje się zza chmur Miodopłynną strugę nam pod nogi Pan położył, aby wskazać szlak. 243. Wielbić Imię Pana dziś chcę Wielbić Imię Pana dziś chcę/x3

D/GeA/DG

To mój Bóg

A

(Alleluja)

Imię Pana jest twierdzą,

D

warowną twierdzą,

GD

skałą zbawienia i schronieniem mym.

D A D (A)

244. Oto jest dzień Oto jest dzień /x2 Który dał nam Pan /x2

DA

Weselmy się /x2 I radujmy się w nim /x2

A7 D

Oto jest dzień, który dał nam Pan

GD

Weselmy się i radujmy się w nim

GD

Oto jest dzień/x2 który dał nam Pan

DeAD

112


245. Hej Jezu /każda linijka jest powtarzana/ 1. Hej Jezu Królem Tyś

FBF

Życie Twe uwalnia mnie Będę sławić cały dzień Doskonałe drogi Twe 2. Hej Jezu Panem Tyś

GCG

Chcę słuchać Twoich słów Twe Królestwo ujrzeć chcę Wola Twa niech spełni się 3. Chwała Barankowi cześć

ADA

Weź mnie do ziemi swej Zwyciężymy w Imię Twe Ogłosimy rządy Twe 4.Hej o hej o Lwie Judy

HEH

Jak potężnym jesteś Ty Hej o hej o Lwie Judy Jak wspaniałym jesteś Ty 246. W Tobie moja siła W Tobie moja siła, w Tobie moja moc

D

Nie lękam się /x3

GD

Życia w Tobie

A

Ufam Ci

D

113


247. Plastikowa biedronka Ref: Plastikowa biedronko, Ty moja kochana.

CGaF

Zostań moją żonką błagam Cię

CGa

( ach, błagam Cię) na kolanach.

FC

1. Gdy Cię pierwszy raz ujrzałem, wielkim TIR-em zajechałaś. Ja Cię zaraz pokochałem, a Ty na mnie nawet nie spojrzałaś! 2. Spotkaliśmy się w Warszawie, na sklepowej półce stałaś. Ja Cię zaraz tam dojrzałem, a Ty na mnie nawet nie spojrzałaś! 3. Gdy Ci miłość swą wyznałem, ty z szympansem mnie zdradziłaś, ja mu zaraz pokazałem, jaka jest pingwina siła! 4. Na tym kończy się ballada, mój Ty widzu ukochany. Jeśli Ci się spodobała, to zaśpiewaj razem z nami 248. Będę biec 1. Będę biec, by spotkać Zbawcę

E

Będę biec, by spotkać Zbawcę

fis H7 E

Będę biec, by spotkać Zbawcę

E

Gdy nasz Pan przyjdzie znów

fis H7 E

2. Każdy język Go wtedy wyzna... 3. Każde oko Go wtedy ujrzy 4. Każde kolano się przed nim zegnie 5. Alleluja, o alleluja

114


249. Dziękujcie Panu Dziękujcie Panu bo jest dobry

Ca

Bo Jego łaska na wieki trwa

FGC

1. Niech dom Izraela głosi - Jego łaska na wieki trwa Niech dom Aarona głosi - Jego łaska na wieki trwa 2. W ucisku wzywałem Pana Pan mnie wysłuchał F G C a W ucisku wzywałem Pana

FC

Pan na wolność wyprowadził mnie

FGC

3. Ciężko mnie Pan ukarał, lecz na śmierć mnie nie wydał Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych brzmią. 4. Prawica Pańska wzniesiona wysoko

FGea

Prawica Pańska moc okazała /x2

FGC

250. Jezus jest Panem o tak Jezus jest Panem o tak, o tak jedynym Zbawicielem, d g d g A Więc złóżmy serca u Jego stóp i głośno chwalmy Go. Odwieczną skałą jest Chrystus Pan, ucieczką najpewniejszą, On moje serce oczyszcza tu, bym się z Nim spotkać mógł. Ref. W Twoim Duchu Panie mój śpiewać Ci będę, Uwielbiać Imię Twoje każdego dnia. W Twoim Duchu Panie mój, wywyższam Ciebie, Ofiarowuję Tobie moją pieśń. /2x

115


251. Jesteś radością mojego życia 1. Jesteś Radością mojego życia DAGD

|G D C G

O o o o Panie mój!

eAD

|a D G

Ty Jesteś moim Panem /x3

DGAD

|G C D G

Na zawsze Jesteś Panem mym

heAD

|e a D G

Jesteś Miłością... Pokojem… Nadzieją… Zbawieniem… Obrońcą… 252. Gdyby wiara twa "Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno"

aE

- te słowa mówi ci Pan. /x2

a

„I z taką wiarą rzekłbyś do góry

da

przesuń się, przesuń się”/x2

Ea

A góra posłusznie (przesunie się/x3),

aEa

W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się.

aEa

I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe.

aEa

I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je.

aEa

Spływa, spływa, spływa Duch Święty /x4

aEa

Duch Święty swa mocą (dotyka mnie/x3),

aEa

Od czubka głowy, (po stopy me)x3, Duch Święty swą mocą (dotyka cię)x3, Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe. Amen, Amen o Alleluja

116


253. Każdy wschód słońca Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada Nie pozwól nam przespać poranka

DAGD G D G A (h)

1. My, którzy wszystko liczymy

hADh

Ciebie mamy za darmo

GDGA

Dajesz nam siebie w całości

DAhG

I jesteś taki rozrzutny Panie

DA

2. Mało, że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam siebie Zostałeś z nami w tym Chlebie, który bierzemy do ręki 3.Dałeś nam siebie za darmo Twoja hojność zdumiewa Naucz nas liczyć dni nasze, niech człowiek już nie umiera 4. Ty jesteś pełnią życia, daj nam twojego chleba. Daj nam oddychać wiecznością, Twój oddech ożywia i wspiera. 5. Przyjdź, Panie przyjdź nareszcie, jak przyszedłeś już kiedyś, A co dzień nowy wschód słońca niech ciebie nam zapowiada. 254. Pan mnie strzeże Pan mnie strzeże/x2

DG

Czuwa nade mną Bóg On jest moim cieniem

hA

1. Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach

DG

Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł

hA

2. Nie boję się wchodzę w noc ciemną bez lęku Dobrze to wiem Ty jesteś ze mną

117


255. Ty tylko mnie poprowadź Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje

GCDh

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

CDG

A kiedy gniew świat ci przesłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się Ref.: Ty tylko mnie poprowadź,

CD

Tobie powierzam mą drogę

GDe

Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój

C D G (G7)

2.Poprowadź jak jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych I pokaż mi jedną, tę jedną z nich A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. 256. Emmanuel Wielkie światło, które dałeś ciemność zwyciężyło,

EH

rozświetlając nasze zycie prawdę objawiło.

AH

W Twoim mieście, pod Twym niebem dla całego świata, Ojciec daje nam Jezusa-Zbawiciela. Bedąc tu, stojąc w tym samym świetle, w cieniu Twojego Krzyża, śpiewamy jednym głosem: EMMANUEL /x3

118


257. Ziemia 1. Ziemia, którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką, G C D Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.

[D G A]

Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi , a ja wierzę Tobie. Będę tańczyć przed twoim tronem i oddam Tobie chwałę G D [DA] i nic już nie zamknie mi ust.

e C G D [h G D A]

Żaden mur i zadna ściana, największa nawet tama, Już nie, nie zatrzyma mnie już. 2. Większy, większy jest we mnie Ten,który mnie umacnia Żaden goliat nie może z Nim równać się. 258. Będziemy tańczyć 1. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

dBCd

Będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, Spotkamy się w nowym Jeruzalem.

BCd

2. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, Będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan w białych szatach zbawi nas, Przed Ojcem swym, przed Adonai. 3. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, Co dawno już objawił Bóg, więc mocno trwaj, Nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się

119

Cd


259. Chwalcie Pana niebios Chwalcie Pana Niebos, chwalcie Go na cytrze,

eDe

|d C d

Chwalcie Króla świata bo On Bogiem jest.

De

|Cd

1. Chwal duszo moja Pana mego Króla, Chcę chwalić mego Pana póki będę żył. Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał. Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja! 2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, kto ma nadzieję w Panu Bogu swym. W Bogu, który stworzył niebo, ziemię, Wszystko, co żyje śpiewa Alleluja! 3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio, Bóg twój Syjonie przez pokolenia. On dał ci życie, On dał ci wszystko, Śpiewaj mu, wysławiaj Go, Alleluja! 260. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas Ogłaszamy Królestwo Boże w nas. /2x D F C D | A C G A Wśród nas jest, wśród nas jest. /2x Głusi znów słyszą, niewidomi widzą,

CG…

|GD

zmarli powstają by żyć.

D

|A

Ubogim głosimy tę Dobrą Nowinę, Jezus jest Królem! Amen! 261. Bóg nie umarł Bóg nie umarł - Jezus żyje/x3

D, A, D

Daj Mu ręce/nogi/serce/duszę swe

A7

On Twoim Panem jest

DAD 120


262. Tak, tak Panie 1. Zapytał Pan o świcie nad jeziorem rybaków, którzy zarzucali sieci: „Z jakim połowem wracacie do domu po pracy na łodzi tej nocy?”

dGA dGA adE adE

Tak, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham! Tak, tak, Panie, przecież Ty to wiesz! Tak, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham! Tak, tak, Panie, przecież Ty to wiesz!

adE adE adE aFEaE

2. Powiedział Pan o świcie nad jeziorem: „Przynieście ryby, któreście złowili”. Żar ognia płonie, chleb już połamany, Pan czeka na wasze przybycie! 3. Zapytał Pan o świcie nad jeziorem trzy razy apostoła Piotra: „Czy mnie miłujesz bardziej niż inni? Paś owce moje, Ja ci je powierzam!” 4. „Gdy byłeś młody, chodziłeś dokąd chciałeś, gdy będziesz stary, kto inny cię opasze. I poprowadzi dokąd ty nie chcesz”. i Piotr usłyszał słowa: „PÓJDŹ ZA MNĄ!” 263. Nie chcę służyć w piechocie Nie chcę służyć w piechocie

D

Jeździć w kawalerii, strzelać z artylerii

AD

Nie chcę latać samolotem

D

Jestem w Pana Armii.

ADAD

121


264. Bo nikt nie ma z nas Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem

E fis

Każdy nosi ze sobą to, co ma.

A H H7

Zatem aby wszystko mieć,

E

Potrzebujemy siebie razem,

fis

Bracie, siostro ręka w rękę z nami idź.

AHE

265. Niedzielny przelot 1. Podrożał znów dokoła świat, e H7 G C, choć tani kredyt daje bank a E7 a D7 i obcy tak biurowca hol, w krąg szary marmur, zimne szkło Na dobre życie bessa trwa, znowu w pracy spędzę resztę dnia i chyba zapomniałem już, że skrzydła w kącie pokrył kurz. W niedzielę skrzydła swoje weź, Ghe na wielką górę z nimi wejdź i leć

H7 C c G D

Tam w górze zawsze wieje wiatr, jeśli z nim jesteś za Pan brat, to leć.

Ghe H7 C, c G

2. Za ciasny wirtualny świat, a ten realny trochę zbladł, z wycinków gazet zlepić chcesz, swą twarz, swój uśmiech, każdy gest. 266. O wychwalajcie Go O wychwalajcie Go wszystkie narody, G C D| D G A| A D E i wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego łaskawość nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki. O Alleluja, alleluja…..

122


267. Puk puk puk 1. Stoję Panie u twych drzwi

DC

Czekam aż otworzysz mi

GD

Ty uczyłeś jak mam żyć, ja mądrzejsza chciałam być Ciemno jest boję się, nie chce tego nie nie nie Teraz wiem zrobiłam źle, Panie błagam ratuj mnie Puk puk puk – oto ja

DC

Zagubiona owca Twa

GD

Puk puk puk – czy to Ty Jezu proszę otwórz mi 2. Całe życie uczysz nas, ta nauka czasem idzie w las Chciałam dobrze wyszło źle, jak tu nie załamać się Stoję Panie u twych drzwi, czekam aż otworzysz mi Teraz wiem to był błąd, Panie błagam weź mnie stąd 268. Tyś jak skała Tyś jak skała Tyś jak wzgórze

DGD

|ADA

Panie nasz, Boże nasz

DAD

|AEA

Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas Łam darej łam daoooo, łam darej łam dao Światłem swym rozświetlaj drogę, która prosto wiedzie nas Tam gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas

123


269. Święty uśmiechnięty- taki duży, taki mały Taki duży taki mały może Świętym być CdG Taki gruby taki chudy może Świętym być Taki ja i taki ty może Świętym być Taki ja i taki ty może Świętym być 1.Święty kocha Boga życia mu nie szkoda Kocha Bliźniego jak siebie samego x2

aG a FE

2.Kto się nawróci ten się nie smuci Każdy Święty chodzi uśmiechnięty Tylko nawrócona jest zadowolona Każda Święta chodzi uśmiechnięta 3.Nic nie potrzebuje zawsze się raduje bo święta załoga kocha tylko Boga /x2 4.Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć są między nami w szkole i w pracy /x2

270. Mój Pan powróci tu Mój Pan powróci tu-

DGD

-przyjdzie, aby zabrać mnie stąd

D fis

Tam gdzie nikt nie płacze-

hD

-tam gdzie przygotował mi dom

DAD

1. Jak deszcz który daje życie pustyni- przyjdzie... Jak ptaków śpiew Pan mnie poprowadzi- tam... 2. Gdy smutno mi czasem wtedy mówię sobieI wielką ufność mam, że kiedyś będę 124


271. Aniele, aniele 1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było A E A Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło Piekarz musi zaś pracować , by nie brakło chleba Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba Aniele, aniele niebieski posłańcu

AEA

Przy mnie stój przy mnie stój w tańcu i w różańcu Aniele, aniele wysłanniku Boga Czuwaj, bo czuwaj bo niebezpieczna droga 2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby Pan czarodziej cos czaruje, ale tak na niby Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba 3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba 272. Boże Twa łaska Boże Twa łaska nad nami jest Twoja miłość przychodzi wciąż Działasz w mocy pośród nas Przenikasz serca, gładzisz grzech. My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej Pragniemy więcej mocy więcej miłości Twojej.

125

E H7 A fis A H7 E A H7


273. Moje wędrowanie Moje wędrowanie- Panie mój

fis E A D A

Moje upadanie- Panie mój Moje powstawanie- Panie mój Twoje miłowanie

fis cis fis

Jesteś dla nas spragnionych jak rosa poranna

D A E fis

Tobie śpiewamy radosne: Hosanna Jesteś dla nas wędrowców jak zdrój czystej wody Duszy wytchnienie, niebiańskie ogrody. Nasze wędrowanie- Panie Nasz Nasze upadanie- Panie Nasz Nasze powstawanie- Panie Nasz Twoje miłowanie Jesteś dla nas żeglarzy jak gwiazda zaranna Tobie śpiewamy radosne: Hosanna Jesteś dla nas pielgrzymów jak burzy ustanie Jesteś Drogą, co nam przez Ojca jest dana Jesteś dla nas spragnionych jak rosa poranna Tobie śpiewamy radosne: Hosanna Jesteś dla nas wędrowców jak zdrój czystej wody Duszy wytchnienie, niebiańskie ogrody. 274. Ci, co zaufali Panu Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły Otrzymują skrzydła jak orły, Biegną bez zmęczenia.

126

DA G AD


275. Ruszaj 1. Wyruszył kiedyś tam

d

|a

Abram ze swego Ur Chaldejskiego

gBA

|dE

Bo wierzył bo wierzył bo wierzył że

d

|a

Pan powiedział tak (i usłyszał)

BAd

|dEa

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie Ziemię Obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie Ziemia Obiecana jest 2. Już czekasz tyle lat By raz przeżyć z Bogiem choć jedną chwilę Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz że Będzie taki czas (i usłyszysz): 3. I wątpisz w życia sens, masz dosyć świata ludzi samego siebie. Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz że Będzie taki czas (i usłyszysz): 4. Więc szukaj Boga wciąż Niech On będzie szansą dla Ciebie wielką I uwierz, i uwierz, i uwierz, że Będzie taki czas (i usłyszysz): 276. Chrześcijanin tańczy Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy/x2 Ręka, ręka tańczy jego ręka Noga, noga tańczy jego noga Głowa/ biodro/ brzuszek tańczy jego …

127

E (G D)


277. Święte imię Jezus Święte Imię Jezus /2x

GCD

Jest na ustach mych i w sercu mym

eA

W mocy Ducha uwielbiam Cię.

CD

Nie ma w innym zbawienia,

e H7

Gdyż nie dano nam ludziom, innego Imienia

GAC

W Nim zbawienie jest.

D/ G

278. Pasterzem moim jesteś Panie Pasterzem moim jesteś Panie,

DeG

uzdrawiasz serca mego rany. W ramiona Swoje mnie przyjmujesz, doliną życia mnie prowadzisz. On mnie zaprasza w Swoje progi, By chlebem życia dzisiaj karmić. Przyjdź i skosztuj jeśliś głodny. Przyjdź i zostań razem z nami. Pasterzem moim jest Pan/x2 Pasterzem naszym jest Pan/x2 279. Klaszczmy w dłonie Klaszczmy w dłonie /x4

heA

Tak tak tak tak tak tak

h

Ja potrzebuje Ciebie

D

Tak tak tak tak tak tak

h

Będziemy tańczyć w niebie

D

Prawa nóżka, lewa nóżka

h fis

Prosto z serca- buźka

h fis 128


280. Laudato si, o mi siniore Laudato sii o mi Signore. /x4

DhGA

1. Niech cię wysławia to, co stworzyłeś Słońce na niebie księżyc wśród nocy Gwiazdy świecące wiatry gwałtowne Żywioły wodne ogień gorący 2. I siostra nasza – Matka Ziemia Ta co nas żywi i utrzymuje Słodkie owoce, kwiaty i zioła I szczyty górskie i morskie głębie 3. Trzeba nam śpiewać Tobie o Boże Trzeba nam chwalić ciebie o Panie Bo to jest sensem naszego życia Niech ono całe będzie piosenką 281. Panie, do kogóż pójdziemy Panie do kogóż pójdziemy dziś

e a7

U Ciebie jest uleczenie

h7 e

Panie do kogóż pójdziemy dziś u Ciebie jest uzdrowienie Panie do kogóż pójdziemy dziś u Ciebie jest zrozumienie Panie do kogóż pójdziemy dziś przyjmij od nas uwielbienie Ty sam powiedziałeś nam

CDe

„Proście, o co chcecie a dam”

CDe

2. – Objawienie- oświecenie- zrozumienie 3. – Wyzwolenie- zmartwychwstanie- wybawienie 4. – Odkupienie- odrodzenie – nawrócenie

129


282. Baranek Jak dobrze być barankiem I wstawać sobie rankiem, I biegać na polankę, i śpiewać sobie tak: Be, be, be kopytka niosą mnie /x2

D DA AD D A, A D

283. Nie wrócę się już z drogi tej 1. Ponieważ wiem że Jezus kocha mnie

De

Nie wrócę się już z drogi mej

G A D (G A)

Nie, nie, nie nie nie

DhGe

Nie wrócę się już z drogi mej!

A D (G A)

2. Ponieważ wiem, że Jezus Matkę ma3. Ponieważ wiem, że Maria kocha mnie284. Wszystkie narody 1. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,

G

Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,

e

Bo Pan najwyższym jest Królem nad całą ziemią. C D G (D) 2. Śpiewajcie, wszystkie narody Śpiewajcie radosnym głosem, Śpiewajcie Królowi. 3. Bo Pan króluje nad narodami.

CDGe

Bóg zasiada na Swym świętym tronie.

CDe

Gdyż Bóg jest królem całej ziemi,

CDGe

Więc hymn śpiewajcie.

CDG

130


285. Szukam mojego Pana 1. Szukam mojego Pana

CFGC

od nocy do rana od rana po noc F G C F G C /F-Fis-G/ Szukam w zakątkach świata i młode swe lata ofiaruje mu A On jest w sercu mym, a On jest w życiu mym F f C A7 Bo mój Pan, Bo mój Pan Wkroczył w życie me

F G – C/F-Fis-G/

2. Szukam Pana wśród ludzi, gdy dzień się obudzi, gdy przychodzi noc. Szukam miłości Pana i sercem gorącym oczekuję Go 3.Dzisiaj znalazłem Pana, więc od nocy do rana wysławiam Go, teraz będzie już ze mną i uczyni foremną grzeszną duszę mą 286. Weź do ręki swą gitarę 1.Weź do ręki swą gitarę

C / a G C/

Wydaj z siebie dźwięków parę Proste chwyty proste słowa, proste Bogu się podoba To na część i chwałę Nieba

FG

Anioł jako żywy śpiewa

aG

Hej la la la / x2

CFaG

To dla ciebie Dobry Boże Pioseneczka ta

CFGC

2. Jedni grają dla oklasków i dla innych ziemi blasków My na chwałę Nieba gramy i najwięcej z tego mamy 3. Dałeś nam się cieszyć Boże, z Tobą smutno być nie może Powiedź jak dziękować mamy Tobie gramy i śpiewamy

131


287. Psalm 148 Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja

aGFea|eDChe

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach a G a |e D e Na wysokości cześć niech oddadzą

GCGa |DGDe

Wielbijcie Pana duchy niebieskie

FGea

|CDhe

Wielbijcie Pana Jego zastępy

aea

|ehe

2. Słońce, Księżycu wielbijcie Pana Gwiazdy świecące - wielbijcie Pana Niebiosa niebios – wielbijcie Pana Wody podniebne wielbijcie Pana 3. Niech wszyscy wielbią imię Pana, bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko. Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe Niechaj na wieki brzmi Jego chwała 4. On daje siłę Swemu ludowi. Z prochu podnosi Swoich przyjaciół .Jest Bogiem bliskim dla Izraela, Swoich wybranych On sam umacnia 5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza. Jego Synowi, który jest Panem. Duchowi, który w nas zamieszkuje przez wszystkie wieki wieków Amen

288. Choć jestem mały jak palec Choć jestem mały jak palec

DAD

Choć jestem mały jak mrówka

D A D D7

Ale proszę Cię Panie

GADh

Wejdź do mego serduszka (La la la la la)

e A D (D7)

132


289. Przyjmij me śpiewanie Przyjmij me śpiewanie moje szczęście

e G H7

Panie jesteś mą radością

eD

Ty potrafisz wszystko wytłumaczyć

e G H7

Swoim sercem jak dzwon (x2)

e

1. Błąkałem się w świecie sam

C D G G7

Szukałem tej z moich dróg

C D G G7

Na której Ty czekasz mnie

C D G G7

Tobie powierzam mój los

C D G H7

2. Dziś Twoja moc wiedzie mnie, życia wyznacza mi cel Idę nie patrząc na trud, posłuszny już woli Twej 290. Nie zabieraj mi strun Nie zabieraj mi strun nie zabieraj

Ga

Zostaw mi choć gitarę

CG

Sześć mych strun wystarczy mi za cały świat Nie zabieraj mi strun 1.Mogę Panie Ci oddać jeśli o to poprosisz Wszystkie moje zmartwienia smutki troski i ból Mogę nawet Ci oddać jeśli tego zażądasz Całą moją fortunę ale nie bierz mi strun 2. A gdy kiedyś poczuję że porzucić czas wszystko I z gitarą przystanę u raju bram Święty Piotrze- tak powiem- wiele w życiu zgrzeszyłem Zabierz mi prawie wszystko ale nie bierz mi strun

133


291. Dżdżowinica Nie umieraj, nie, nie umieraj Nie, nie umieraj dżdżownico. /x2

CGaF

1. Poszła Ola do przedszkola, zapomniała parasola, a parasol był popsuty, połamane wszystkie druty. 2. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. 3. Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka, uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. 4. Łysy ojciec, łysa matka, łysy sąsiad i sąsiadka, a ja także łysy byłem i się z łysą ożeniłem.

292. Kiedy wrócił Pan Ref: Kiedy wrócił Pan wygnańców Syjonu,

eD

Byliśmy jak Ci, którzy śnią. 1. Wtedy śmiechem napełniły się usta nasze, a język A H7 śpiewaniem. Wtedy mówiono między narodami Wielkich rzeczy Pan dla nich dokonał. 2. Wielkich rzeczy Pan dla nas dokonał, z czegośmy się radowali. Wróć Panie tych z nas, którzy są w niewoli, Jak potoki wzbierają w Negeb. 3. Którzy sieją ze łzami z pieśnią radości żąć będą. Idą, idą i płaczą niosąc na zasiew ziarno, Wracać będą ze śpiewem niosąc swoje snopy. 134


293. Santo Subito 1. Kto chodzi po wodzie, buduje na skale szanują go ludzie, kochają górale Kto modli się stale przynosi nadzieję, kto walczy wytrwale, na końcu się śmieje Santo subito, Subito Santo Święty natychmiast Santo nie ma to tamto!!

CGdG

CGCG CG FG

2. Kto niebo otwiera dla wszystkich ludzi Chociaż nie krzyczy ze snu ich budzi Kto pokój przynosi kto pogodzi narody Chociaż lata mijają On ciągle jest młody!! 294. Zaśpiewajcie Panu pieśń nową Ref.: Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, bo sam wielkich cudów dokonał Przyniosła mu pewne zwycięstwo Jego prawica i święte ramię.

D E fis

1. Oznajmił Pan swoje zwycięstwo, fis cis wyjawił swą sprawiedliwość w oczach narodów D E wspomniał na swą łaskawość i wierność, ujrzały wszystkie krańce ziemi Jego zbawienie. 2. Wykrzykuj Panu cała ziemio, weselcie się, radujcie, śpiewajcie. Chwalcie Pana przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i dźwiękiem pieśni. 3. Niech szumi morze i co je napełnia, niech okrąg świata i jego mieszkańcy. Rzeki niechaj klaszczą w dłonie i góry niech z radości śpiewają.

135


295. Chwalmy Pana w rytmie reggae Chwalę Cię, mój Boże, chwalę; chwalę Cię, ooo! eah Wielbię Cię/ Ufam Ci /Kocham Cię... Chwalmy Pana w rytmie reggae Alleluja (4x) Ty Boże prowadź, prowadź mnie Przez całe życie prowadź mnie. (2x) Boże prowadź mnie przez cale moje życie, Jezu ufam Tobie. (2x) Chwalmy Pana w rytmie disco , no bo reggae to nie wszystko… Chwalmy Pana w rytmie walca, bo już disco nie wystarcza… Chwalmy Pana w rytmie rock and roll’a taka jest pielgrzymów wola… Chwalmy Pana w rytmie Czaczy, może Pan Bóg nam wybaczy… 296. Chwała Tobie Panie 1. Biali, czarni i mulaci

ADAE

Latynosi i azjaci Eskimosi i Indianie Wszyscy chwalą Ciebie Panie Chwała Tobie Panie

fis cis

Tak było, tak jest i tak zostanie

DA

2 . Na Saharze i w Pekinie W Buenos Aires i w Cieszynie W Nowym Jorku i w Bombaju Chwalą Ciebie w każdym kraju 3. Wcześnie rano i o zmroku o dowolnej porze w roku W poście albo w karnawale nie ma dnia gdy Cię nie chwalę 4. Wszędzie i o każdej porze wszyscy chwalą Ciebie Boże

136


297. Niebo jest w sercu mym Ref: O, niebo jest w sercu mym. /2x

D fis h G e A D

1. Królestwo Boga tutaj jest -Niebo jest w sercu mym. Majestat Jego wokół nas… I w Nim radości pełnia jest… Świętości światło bije w krąg… 2. Swe cenne życie za mnie dał… Bym w sobie wieczne życie miał… W Chrystusie moja światłość jest… Nadzieja na dziedzictwo me… 3. Świątynią Jego tronu my… A Jezus fundamentem jest… Powróci wkrótce, by nas wziąć... Przez Ducha swego woła "Przyjdź"… 298. Chwalę Cię Panie całym swoim sercem Chwalę Cię Panie całym swoim sercem dBFC Opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła Cieszyć się będę i radować w Tobie Psalm będę śpiewać na cześć Twego Imienia O najwyższy….4x 299. Gdy na morzu Gdy na morzu wielka burza

EA

Jezus za mną w łodzi jest (x2)

E H7 E

Ręką mocno trzyma mnie

A

Łódka nie kołysze się

H7 E

Gdy na morzu wielka burza

EA

Jezus za mną w łodzi jest

E H7 137


300. Jezus zwyciężył Jezus zwyciężył, to wykonało się.

dg

|ad

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. C F A

|GCE

Jezus jest Panem, o Alleluja!

dg

|ad

Po wieczne czasy Królem królów jest.

dAd

|aEa

Jezus jest Panem /x4

d g C F A |adGCE

Tylko Jezus jest Panem /x2

dg

|a d

On jest Panem ziemi tej.

dAd

|a E a

301. Albowiem tak Bóg umiłował świat Albowiem tak Bóg umiłował świat

GCDG

Że Syna Swego Jednorodzonego dał

(D G A D)

Aby każdy, kto w Niego wierzy Nie zginął, ale życie wieczne miał Ooo Jezus Jezus Jezus 302. Wierzę, że droga, którą idę Wierzę, że droga którą idę

EA

Jest Panie jedną z Twoich dróg

fis H

Zamykam oczy, żeby widzieć

Gis cis

Otwieram serce na Twój cud

fis H

Do Ciebie wołam w trudną chwilę

EA

Ufam Ci kiedy ziemia drży

fis H

Za to, że zawsze jesteś przy mnie

Gis cis

Chcę podziękować Panie Ci.

fis H

138


303. Nie wiem, co to załamanie Nie wiem, co to załamanie, nie wiem, co to troska F G C a Bo nade mną zawsze czuwa Maria Matka Boska |C D G e 304. Jezus jest naszą siłą Jezus jest naszą siłą i nadzieją na lepszy dzień

FGCa

Z Nim nie będzie Ci nigdy źle, bo On nie opuści Cię 305. Szedłem kiedyś ścieżyną Szedłem kiedyś ścieżyną przez las

FGCa

Obok mnie kroczył Jezus i nikt nie widział nas W czasie tej wędrówki On powiedział mi że Bardzo bardzo mocno kocha mnie! Oo! .x 3 306. Jednego mamy Ojca Jednego mamy ojca i jedną matkę

FGCa

I jedno niebo czeka nas Dzielcie się z nami wspólną radością Bo każdy z was to dla nas brat i siostra/x3 307. Jezus jest z nami tu Jezus jest z nami tu, /x 4

CDGe

a Jego moc działa dziś - by namaścić Cię; - by uzdrowić Cię; - by zbawić Cię

139


308. Czcijmy Jezusa Czcijmy Jezusa, czcijmy Go! /x4 Powstał z martwych /x2 I On żyje na wieki już Powstał z martwych /x2 Więc razem się radujmy Świętując zmartwychwstania ten dzień

DGAD/GA Ah

A7 G A7 D

309. Mój Zbawiciel Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie

DA

Ja nie wiem czemu Miłością darzy mnie

eh

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce Będę będę mieszkał razem z Panem mym Hej hej hej na na na na Hej hej hej alleluja 310. Raduje się dusza ma Raduje się dusza ma wielbi Pana swego

d

Będę Ci śpiewał z całej siły

A

Sławić Cię będę za Twe dzieła

d

Będę Ci śpiewał z Całej siły

A

Błogosławić będę Twoje Imię

F

Jest miłosierny Pan zastępów

C

Moc Jego ramienia nad Swym ludem

d

Pan mój zbawca

A

140


311. Surrexit Christus O - Surrexit Christus, Alleluja!

CGaeFeFG

O - Cantate Domino, Alleluja!

CGaeFCFGC

1. Wszystkie dzieła Pańskie błogosławcie Pana! Aniołowie Pańscy błogosławcie Pana! 2. Słońce i księżycu błogosławcie Pana! Niebo oraz chmury błogosławcie Pana! 3. Gwiazdy i nieba wychwalajcie Pana! Ogniu i żarze błogosławcie Pana! 4. Góry i pagórki wychwalajcie Pana! Morza i rzeki błogosławcie Pana! 5. Dni i noce wychwalajcie Pana! Światło i ciemności błogosławcie Pana! 6. Dzikie zwierzęta wychwalajcie Pana! Ptaki podniebne błogosławcie Pana! 7. Królowie ziemscy wychwalajcie Pana! Wszystkie narody błogosławcie Pana! 8. Chłopcy i dziewczęta wychwalajcie Pana! Starcy i dzieci błogosławcie Pana! 9. Niech imię Pana wszyscy wychwalają! Bo tylko Jego imię jest wzniosłe!

141


312. Przyjacielu 1. Przyjacielu, chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę być G C D I nie trzeba, byś mówił coś; wystarczy byś był. Bo nie ma większej miłości niż ta,

GCD

gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć /bis/

(C) D G

2. Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce me.

313. Bobo flamenco 1. Chwalić Boga chcę mówiąc: mój Pan. C F G| EAH| DGA Chwalić Boga chcę mówiąc: Pan. Chwalić Boga chcę mówiąc: mój Pan. Tak jak wy/x2 Ref.: Powiem i ja: kocham wciąż Boga (kocham Boga) Powiem i ja: Tak jak wy / x2 2. Wielbić Boga chcę... 3. Kochać Boga chcę... 314. Wszystko Panie Ciebie chwali Wszystko Panie Ciebie chwali dB Ptaki, kwiaty, wicher, woda FCd Bo Ty wszystkim jesteś Panie dB Wszystko tobie się podobać chce F C d (D) Panie jestem Twoim dzieckiem, pokochałeś mnie nad życie Mocną ręką mnie prowadzisz. Błogosławisz mnie obficie sam

142


315. Jahwe Jahwe moim Ojcem jest, On kocha mnie.

CGaF

Nie jestem już sam – On przy mnie jest. W moim sercu jest ciepła wiosna, żyje mój Bóg Miłością jak deszcz zalewa mnie. Zmęczony w Twej chwale, zmęczony w Twej chwale, C G a Objęty Twymi ramionami lecę jak ptak do niebios bram. EFGE Zdobyty w Twej mocy, zdobyty w Twej mocy, Skruszony Twymi słowami, płynę jak liść, kocham Cię.

316. Przyjmij chwałę Przyjmij chwałę, uwielbienia moc

EHAE

Jesteś godzien wszelkiej czci

fis A H

Jezus, Jezus śpiewa serce me

EHAE

Zmartwychwstałeś na wieki AMEN

fis A H E

1. Pojednałeś nas z Ojcem

cis gis

wprowadziłeś pokój przez Twój krzyż cis gis Bóg darował Tobie imię Jezus, Panów Pan wywyższony król

EH fis H

317. Alleluja reage Alleluja /x4

DGA

Wznieśmy ręce do Boga,

DGA

Błogosławmy Mu, błogosławmy Mu

DGA

A On sam, a On sam

GA

Przyniesie radość nam

DGA

143


318. Szukałem Was Szukałem was

CGC

Teraz wy do mnie przychodzicie

FGFE

1.Świadku Chrystusa - módl się za nami

aCFE

Patronie małżeństw Orędowniku pokoju Świadku nadziei Przyjacielu młodych Drogowskazie życia 2.Rybaku ludzi - módl się za nami Nadziejo zagubionych Niestrudzony pielgrzymie Wzorze ojcostwa Siewco radości Wierny Synu Maryi 3. Apostole jedności - módl się za nami Towarzyszu cierpiących Apostole Miłosierdzia Bożego Obrońco życia Apostole miłości Ty, który czekasz na nas 319. Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie Przyjdźcie, radośnie przyjdźciex2, radośnie wielbimy Go!x2EaE Przyjdźcie, radujmy się./x3 Wielbimy Go! EdE Bracia, bracia wstańcie! Wywyższajmy Jego imię! (...) x2 a G Dzisiaj tu jutro tam radosnym sercem. Ea

144


320. Najwyższa dobroć Najwyższa dobroć jest jak woda, D A wszystkim jednakowo sprzyja

DA

I bez szmeru podąża w miejsca,

GA

przez człowieka wzgardzona

hA

Nie boję się – niczego złego

D

- bo niebo - przeznaczenia - bo ziemia. - nie boję / - bo ogień - bo przyroda / - bo woda.

A h A

321. Może daleko Może daleko jesteś od Niego, D h G A może zgubiłeś ścieżki Jego ślad. Może w samotną ruszyłeś drogę i nie wiesz, jak Bóg ciebie zna. Nie martw się, Bóg ciebie kocha, On zawsze z tobą jest Podnieś swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie. Zacznij od nowa i zacznij jeszcze raz /x3 322. Jezus żyje Jezus żyje/x2

D

Jest tu pośród nas x2

A

On z nami jest x2

G

Uwielbiajmy Go,

D

Wysławiajmy Go,

A

Amen.

DGD

145


323. Coś się święci Święta Panna nad pannami

Gh

Czuwa dniami i nocami

CD

Już niejedno rozgrzeszenie Dzięki Marii Magdalenie Święty Krzysztof cały blady Dziś otwarcie autostrady A Tadeusz, zresztą Juda Zawsze mówi, że się uda Ref: To dla mnie i dla ciebie

GCD

Święci orędują w niebie To dla mnie i dla ciebie Święci orędują w niebie

CDG

2. Święty Błażej ma sposoby, by gardłowe zmóc choroby A gdy zgubisz coś cennego - zaraz wal do Antoniego Jak bez grosza być bogatym Święty Józef zna się na tym Hej Cecylio wielkie dzięki za te wszystkie Boże dźwięki 3. Młodzi są przyszłością świata Bosco Jan się z nimi zbratał Ojciec Pio o pokorze Wiele nam powiedzieć może Wszyscy święci bez wyjątku Od soboty aż do piątku Wypatrują mnie i ciebie By się z nami spotkać w niebie

146


324. Błogosław duszo moja Pana Błogosław duszo moja Pana, Wszystko co we mnie Jego najświętsze imię. Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj. /x2

E cis DAH E cis DAH

1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, A fis Leczy wszystkie twoje choroby. E Okazuje Swoje miłosierdzie, On ratuje Ciebie od zguby. On napełnia twoje życie dobrem, Aż odnowi się twoja młodość jak u orła. EAE Nie odpłaca według grzechów, A Nie chce wiecznie gniewać się. fis On pamięta żeśmy prochem, A On najlepiej wie! H 2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym. On oddala od nas nasze winy, Jak daleko wschód od zachodu. Jak wysoko niebo jest nad ziemią Tak jest wielka dobroć dla ludzi którzy się Go boją. Dni człowieka są jak trawa, Kwitnie On jak polny kwiat. Kiedy mocniej wiatr zawieje, Znika po nim ślad! Błogosławcie Pana - wszyscy aniołowie! Błogosławcie Pana - wszyscy Jego ludzie! Błogosławcie Pana - wszystkie Jego dzieła! Błogosławcie Go!

147

E cis D AH


325. Rybak Pana 1. Jestem rybakiem Pana, więc zarzucam sieci swe

GeCD

Gdy troski mnie przygniatają, Chlup, Chlup ja topię się, Ja topię się. A-a-a, a-a-a. x2 Ref.: Cziru riru riru /x3 UA! 2. Jezus mym Przyjacielem, On ratuje życie me, Wyciąga do mnie rękę, ja mocno trzymam się, Trzymam się, A-a-a, a-a-a x2 326. Jedzie JOHN- piosenka grupy 2010 1.Do Maryi dziś idziemy, swoje serca jej niesiemy. Do Maryi dziś idziemy, razem z nami pielgrzymami idzie John. 2. Ksiądz Wincenty przetarł szlaki, a ks. Andrzej wiedzie nas Więc idziemy do Maryi i śpiewamy jej radośnie słowa te: 3. Drogę długą przemierzamy i do tronu się zbliżamy By pokłonić się Madonnie i z szacunkiem jej zaśpiewać naszą pieśń 4. Każdy idzie ze swym krzyżem, każdy niesie troski swe Bo ufamy w naszej wierze, że Ty Matko wciąż kochasz nas 5. Patrzy na nas Ojciec Święty, jak wędruje nasza grupa Patrzy na nas Ojciec Święty, daje wiele siły nam 6. Nasz Szydłowiec wita wszystkich, są też z nami rowerzyści Święty Zygmunt patronuje, po alejach roznosi się głos: Alleluja, Jasna Góra/x2

148


PIEŚNI WIECZORNE 327. Każdego dnia – Widzisz każdy nasz krok 1.Widzisz każdy nasz krok, h h/A h/G h/Fis słyszysz rytm naszych serc h h/A h/G h/Fis i od nowa uczysz nas swojej miłości. h h/A D A chronisz nas, gdy zła moc budzi zawiść i lęk, pokazujesz ścieżkę nam wśród ciemności. Ref.: Każdego dnia pukasz znów do naszych drzwi, G h D A D Każdego dnia gotów jesteś do nas przyjść Każdego dnia dajesz nam miłość swą Swój święty blask, swój bezpieczny, wielki dom. 2.Od nas wziąłeś swój ból, myśmy dali Ci krzyż, myśmy spletli tę koronę z cierni Odkupiłeś nasz grzech i zbawiły nas łzy, które z oczu Matki upadły jak perły 328. Niebo już pełne gwiazd 1.Niebo już pełne gwiazd, ukołysany świat, a ja modlitwę swą do Ciebie, Boże ślę. Dziękuję za ten dzień, za zło przepraszam Cię Odtąd na zawsze już być bliżej Ciebie chcę.

adGCE a d G E a (E)

2. Niech nadchodząca noc przyniesie pokój nam Miłości Twojej moc ogarnie cały świat. A gdy przeminie noc, niechaj jutrzejszy dzień Zjednoczy wszystkich nas, Panie w miłości Twej 329. Każdy dzień jest zwycięstwem Każdy dzień jest zwycięstwem,

DhGA

jeśli tylko w ręce Pana oddasz go.

fis h e A7

149


330. Późno już 1.Późno już otwiera się mrok

dBCa

Sen podchodzi pod drzwi na palcach jak kot

BFGA

Nadchodzi czas ucieczki na aut Gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał Jaki był ten dzień co darował co wziął Czy mnie wyniósł pod niebo czy zrzucił na dno? Jaki był ten dzień czy coś zmienił czy nie? Czy był tylko nadzieja na dobre czy złe? 2. Samotny mrok zasłania mi twarz Jakby przeczuł, że chcę być z Tobą, choć raz Nie skarżę się, że mam to, co mam Ze przegrałem coś znów i ze jestem znów sam 3. Za oknem mrok i gwiazdy się tlą Panie dopomóż mi przyjm modlitwę mą O Boże mój Tyś potężny jest Więc odpowiedz mi czy w ucieczce jest sens? 331. Znak pokoju Choć tyle żalu w nas I gniew uśpiony trwa, Przekażcie sobie znak pokoju, Przekażcie sobie znak.

DAG DAG D fis h G D A (G) D

150


332. Świeczka 1. Kiedy już zmrok zapada, kiedy gaśnie biały dzień D h e A kiedy gwiazdy nad nami świecą, kiedy miasto dokoła śpi. Zapalam wtedy białą świeczkę i na kolanach przed Tobą klęczę. O Panie mój, przyjm moją skruchę, o Panie mój – Ty słyszysz mój głos. Wielbię Ciebie całym sercem, weź mnie całego, jeżeli chcesz. 2.Przed oczyma mam Twoją mękę, przed oczyma widzę Twój krzyż, dokoła cisza, ja ciągle klęczę, na ustach moich słowa te : Dokąd pójdziemy, Panie, bez Ciebie, dokąd zdążamy, jaki nasz cel ? 333. Cichy zapada zmrok 1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. a G C a F C Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. a G C a F a Zostań, zostań wśród nas, CFd bo już ciemno i mgła! GCE Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia! a d a 2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię: (2x) jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień! Noc niech zniknie i cień! Niech przy Tobie trwa myśl! 3. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię: (2x) racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni, racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.

151


334. Zapada zmrok 1. Zapada zmrok, już świat ukołysany, Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. Panience swej piosenkę na dobranoc, Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. 2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, Opieka Twa rozproszy nocy mrok. Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. 3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną, I oddal od nich cień codziennych trosk. I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. 4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym Na czas bezsenny siłę daj i moc. I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. 5. Zasypia świat piosenką kołysany, odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, Piastunko moich najpiękniejszych snów.

152

Cd GC C7 F C G C C7


335. Cisza 1. Chciałbym ciszę znaleźć w domu By w niej schować smutku ból Tylko cisza może pomóc Rozbić samotności mur

CDe CDG CDGe CD

Chciałbym w domu znaleźć światło By rozjaśnić wspomnień mrok I w tym blasku żyć wciąż prawdą Co dzień pewniej stawiać krok Ref.: Ciągle szukam swego domu Ciszy światła i wolności Ciągle domu swego szukam Domu prawdy i miłości

GeCD

eCDG

2. Chciałbym w domu stać się wolnym Tak jak ptak co niebo tnie By do życia wciąż być zdolnym I radować się każdym dniem 336. Aniele Boży Aniele Boży Stróżu mój Ty zawsze przy mnie, zawsze stój Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy Strzeż mnie od wszelkiego złego I prowadź do życia wiecznego.

153

AEDA fis E D E A E D fis hEA


PIEŚNI POKUTNE 337. Rozpięty Ref.: Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. a C G a F E Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. a C G a F E 1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi, adGC Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi. F E a Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża a d G C Do ciężko pracujących, których głód poniża. F E a /E/ 2. Pociesz dziś zrozpaczonych, chleba daj głodującym, Modlących się wysłuchaj i przebacz umierającym. O spójrz cierpienia sokole na wszechświat i na ziemię. Na cichy, ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie. 3. A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie, Prosimy - Twoje dzieci - nie sądź na miarę Siebie.

338. Mrok 1.Mrok ogarnął całą Ziemię, na ulicy cisza .fis E cis D h cis fis Tylko Twoje kroki słychać, Twój płacz i jęk. Ref.: On przyszedł po to, by Ci pomóc z upadku Twego wyjść, byś nigdy więcej już nie zbłądził, byś znalazł drogę w życiu swym.

h cis fis

2.Jesteś przecież jeszcze młody, wiele możesz zdziałać. Tylko życie tracisz swoje w różny sposób.

154


339. Trzoda 1. Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, A będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, Wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas!

dF C A7 d dF C A7 d

Ref: Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. Do niewoli poślę was trzodo ma!

FCgd FCd

2. Słowa me poczytujecie jako przedmiot drwiny waszej. Brak wam w nich upodobania, brak też czci. Jeśli szczerze naprawicie wasze drogi, czyny złe. Sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe. 340. Nie zdejmę Krzyża 1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany Za żadne skarby świata, Bo na nim Jezus ukochany Grzeszników z niebem brata.

Cea FCG Cea F f C C7

Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca, Choćby mi umrzeć trzeba, Choćby mi groził kat, morderca, Bo Krzyż to klucz do nieba

F G C C7 F G C C7 FGCa FGC

2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy, Nie wyrwę go z sumienia, Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy, Bo Krzyż to znak zbawienia. Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa Krzyż i ranę, Która otwiera Jego Serce, W obronie Krzyża stanę.

155


341. Dzięki za Twój krzyż Dzięki za Twój krzyż, Dzięki za zwycięstwo Twe Dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie Dzięki za miłosierdzie Twe.

CGa FCG CGa FGC

342. Oczyszczenie 1.Patrzysz na mnie takim wzrokiem, G h | A cis że z tego wszystkiego aż płakać mi się chce. e C | fis D Patrzysz na mnie takim wzrokiem, że pokornie proszę o jeszcze. W Twoim spojrzeniu słońca, D |E w Twoim tchnieniu wiatru, e | fis w Twojej tęsknocie deszczu D |E czuję miłość Twoją, Panie. C |D W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu i pewności Czuję, czuję miłość Twoją, Jahwe. 2.Patrzysz na mnie z taką wiarą, z jaką nikt nigdy nie odważył spojrzeć się. Patrzysz na mnie, choć nie mogę odwzajemnić spojrzenia Twego, bo boję się, choć wiem, że: 3.Panie, co oznacza, to, czym mnie doświadczasz, Twoje spojrzenie jest dla mnie oczyszczeniem. Zapraszam Cię, Panie, do swojego życia Złap mnie, Panie, za rękę i porwij w otchłań Twej miłości 343. To ciało Pana 1. To ciało Pana, za nas wydane./x2 To ciało Pana, za nas wydane./x2 2. To Jego krew, za nas przelana. /4x 156

d C d |H7 e C a F |G a H7 e


344. Dzięki Ci Boże mój Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż Który Jezus Cierpiał za mnie Jezus Cierpiał za mnie

D A fis cis

|CGeh

1.Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu Że swego Syna posłał z nieba Bóg na świat By niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. 2.Uwierz w Jezusa przecież On za Ciebie umarł I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat Błogosławiony ten który wierzy choć nie widział Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żyć 345. Męka 1 Mrok już zapada wokół już cichnie szum wszędzie jest zdrada słyszę biegnący tłum Czemu mój Ojcze kopią szarpią i rwą Bo to są ludzie Synu kielich musisz ten wziąć

CGFG CGFG FGCGa dGC

2. Blisko już męka, lecz przecież nie jestem sam tam nieopodal uczniów swych wiernych mam, Czemu mój Ojcze nie czuwają lecz śpią? Bo to są ludzie Synu kielich musisz ten wziąć 3. Leje krwawy pot i słabnę Ojcze mój już męki czas F G C G a Weź ten kielich nie chcę go, FG lecz nie moja wola, lecz Twa spełnić się ma FGC 4. Pali się ogień w dali już zapiał kur Piotr już zapłakał wszystko wybaczam mu Czemu się zaparł przecież Skała to on? Bo to jest człowiek ludzi z krzyżem musisz tym wziąć 157


346. Hymn o Krzyżu 1. Krzyżu Święty, co świat obejmujesz, aEa Który rozdartą ziemię ramionami dwoma, CGCE Jak dziecko słabe matka przed ciemnością bronisz, a E d a Zmiłuj się nad nami. dEa Krzyżu Święty, masz moc pojednania I północy z południem i wschodu z zachodem Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz, Zmiłuj się nad nami. Ref.: Z Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić, a E a C G C Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić. F C G d C G E 2. Krzyżu Święty, który ziemię spinasz, Jak gdy żelazną klamrą człowiek dom swój chroni, By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi, Zmiłuj się nad nami. Krzyżu Święty, nad nami wzniesiony, Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany, By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym, Zmiłuj się nad nami. 347. Zawitaj Ukrzyżowany 1. Zawitaj, Ukrzyżowany, Jezu Chryste przez Twe rany. Królu na niebie, prosimy Ciebie, Ratuj nas w każdej potrzebie.

eaGe eGe a7 h7 a7 h7 a e H7 e

2. Zawitaj, Ukrzyżowany, całujem Twe święte rany; Przebite ręce, nogi w Twej męce, miejcież nas w swojej opiece. 3. Zawitaj, Ukrzyżowany, biczmi srodze skatowany; Zorane boki, krwawe potoki, wynieścież nas nad obłoki.

158


4. Zawitaj, Ukrzyżowany, cierniem ukoronowany; W takiej koronie, zbolałe skronie, miejcież nas w swojej obronie. 5. Zawitaj, Ukrzyżowany, ciężkim krzyżem zmordowany; Rano w ramieniu, z niej Krwi strumieniu, pociągnij nas ku zbawieniu. 6. Zawitaj, Ukrzyżowany, w twarz pobity i zeplwany; O święte lice, łez, Krwi krynice, zwróćcież na nas swe źrenice! 7. Zawitaj, Ukrzyżowany, włócznią na sercu stargany; Piersi, wnętrzności, pełne gorzkości, miejcież nas w swojej litości. 8. Zawitaj, Ukrzyżowany, w duszy srodze zatroskany; Smutki i żale, w serca upale wynieścież nas ku swej chwale. 9. Zawitaj, Ukrzyżowany, w Bóstwie swym sponiewierany; We czci i chwale zniszczony wcale, zbaw nas na swym trybunale. 10. Zawitaj, Ukrzyżowany, niewinnie zamordowany; Bądź, konający, na nas pomnący, raj łotrowi darujący. 11. Przez Twoje gorzkie skonanie, litościwy bądź nam, Panie, W ostatnim zgonie miej nas w obronie, postaw nas po prawej stronie. 12. O Jezu, miłości zdroju, wzdycham do Twego pokoju! Za grzechy płaczę sercem Cię raczę, Krzyżem Twoim głowę znaczę.

159


348. Srebrniki 1. Gdy srebrników garść w sakwie dźwięczy ci On boleje tym, Jego serce drży Kiedy zbłądzisz znów zło przygniata cię Jesteś gotów Mu obiecywać że:

GDe CD

Ref.: Za miłość gest Chryste oddam Ci całe życie Za Ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem.

GeCD G e C D/x2 e

e C e H7

2. Kur trzy razy piał ty zaparłeś się Staje serce twe płacz rozsadza cię Gotów jesteś znów zerwać z życiem złym Pójść przeprosić Go i powiedzieć że:

349. Baranku, daj mi zmartwychwstanie. 1. Z Twego Boku spływa na mnie najczystsza rzeka miłości D a W Twoich ranach w cichym ukryciu

eG

Chcę mieszkać na wieki.

DC

Baranku Baranku daj mi zmartwychwstanie.

aCaCDhC

Baranku Baranku daj mi zmartwychwstanie.

aCaCDhe

2. Jak długo mam błądzić zraniony truchleć ze strachu Kiedy wlejesz we mnie Odwagę najczystszej ofiary. 3. Trwaj we mnie trwaj we mnie trwaj we mnie Najczystszy Baranku Niech Oblicze mego Pana pochyla się zawsze nade mną. 160


350. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady 1. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady e D a e nękanych głodem i pragnieniem serc. DAD Odrzućcie smutek, niech nastanie radość: e D a7 e C h7 e

Bóg w nasze ręce złożył Ciało Swe/x2 2. Otwarte, jak otwarta Boku Rana, miłości pełne, co nie kończy się jest Słowo Ciałem i pokarmem dla nas. 351. Golgota 1. W tej ciszy przebywam wciąż rad,

a

W tej ciszy daleki jest świat.

da

Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach. d a Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

E E7

Ref.: To nie gwoździe Cię przybiły, Lecz mój grzech.

ad

To nie ludzie Cię skrzywdzili, Lecz mój grzech.

GCE

To nie gwoździe Cię trzymały, Lecz mój grzech.

ad

Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.

aEa

2. Ja widzę Cię, Jezu mój, tam, jak wiele masz sińców i ran. Miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i win. 3. Wspominam tak często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień, Gdy przyszłam pod krzyż z ciężarem mych win, Uwolnił mnie tam Boży Syn.

161


352. Zasnął wieczór 1.Zasnął wieczór snem niespokojnym, e a e Klucz obłoków niebem mknie,

CDe

O takiej porze rozmyślać lubię sam,

ea

Jak dokonało się zbawienie me.

C H7

W zwykły dzień, tak jak wiele innych, Los wieczności ważył się, Gdy Chrystus Pan pod ciężarem krzyża szedł, Na miejsce gdzie miał ponieść śmierć. Czy musiał tak straszną śmiercią zginąć Pan,

eaea

Aby zbawienie mi dać?

e a H7

Czy ja naprawdę dla Niego więcej znaczę

e a e a (zamiast a- A)

Niż życie, że za mnie zmarł.

C H7 e

2.Zbity, znieważony Pan Jezus, Z trudem wszedł na wzgórza szczyt I tam Go ludzie zwyczajni, tak jak my Rozpięli bezlitośnie na krzyż. Ręce przygwoździli do belki, aby zadać większy ból. Pomiędzy niebem a ziemią skonał Pan, W wielkich męczarniach nieba Król. 3.Zasnął wieczór snem niespokojnym, niebem mknie obłoków klucz. Wiem, że mój Jezus tak bardzo kocha mnie, lecz w pełni nie zrozumiem tego tu. Może kiedyś, gdy mnie zabierze, Tam gdzie wieczne szczęście trwa, gdzie wybawieni przez wieczność całą wraz będziemy wdzięczni śpiewać psalm.

162


TRASA PIELGRZYMKI DZIEŃ 1 – 7 SIERPNIA Szydłowiec-Niekłań Wyjście spod kościoła ulica mi miasta- ( 9 km) Aleksandrów- obiad (6,4 km) polana w lesie przy drodze pożarowej nr 3 odpoczynek ( 4,8 km) Niekłań - wejście do kościoła ( 2 km) Niekłań Mały ( droga w kierunku Stąporkowa) pole namiotowe

DZIEŃ 2 – 8 SIERPNIA Niekłań – Dziebałtów wyjście ( 5,4 km ) Stąporków - wejście do kościoła i odpoczynek ( 3,5 km) Czarna - Msza św. 11.00 ( 4,6 km) Wąsosz Przymiarki –obiad (6 km) za wioską Piekło odpoczynek w lesie ( 6 km) Dziebałtów- wejście do kościoła ( 2 km) nocleg

DZIEŃ 3 – 9 SIERPNIA Dziebałtów – Czermno wyjście ( 7,3 km) za wsią Dęba- odpoczynek (6,6 km) Wyszyn Fałkowska- obiad ( 5,7 km) Fałków - odpoczynek ( 6, 4 km) Czermno – pole namiotowe

163


DZIEŃ 4 – 10 SIERPNIA Czermno – Krzętów Wyjście (6,4 km) Droga w kierunku Gór Mokrych (7km) Za wsią Góry Mokre - obiad (6, 4km) Dobromierz - szkoła - odpoczynek (7 km) Krzętów- odnowienie chrztu św. na moście Krzętów – ośrodek agroturystyczny – pole namiotowe

DZIEŃ 5 – 11 SIERPNIA Krzętów – Cielętniki Wyjście ( 7 km) Droga w lesie w kierunku Polichna –odpoczynek ( 7 km) Polichno- obiad ( 6, 5 km) Żytno -odpoczynek ( 6, 6 km) Cielętniki- pole namiotowe

DZIEŃ 6 – 12 SIERPNIA Cielętniki - Zawada Wyjście ( 6,4 km) Droga w kierunku św. Anny-odpoczynek(6,4km) Wola Mokrzeska- obiad ( 5,6 km) Odpoczynek ( po ogłoszeniu ) (3 km) Zawada- pole namiotowe

DZIEŃ 7 – 13 SIERPNIA

Zawada – Jasna Góra Wyjście – Mstów (Msza św.) – Przeprośna Górka – Jasna Góra

164


SPIS TREŚCI A-a-a-a-alleluja .......................................................................................................................................... 96 Abba Ojcze.................................................................................................................................................. 39 Albowiem tak Bóg umiłował świat .....................................................................................................138 Alleluja Glory, Alleluja ..........................................................................................................................111 Alleluja reage ...........................................................................................................................................143 Amen jak Maryja ....................................................................................................................................... 19 Amen, Amen, Alleluja ...........................................................................................................................101 Aniele, aniele............................................................................................................................................125 Aniele Boży………………………………………………………………………………………..149 Baranek......................................................................................................................................................130 Baranku, daj mi zmartwychwstanie. ..................................................................................................160 Barka ............................................................................................................................................................ 55 Bądź Królową ............................................................................................................................................ 18 Będę biec ...................................................................................................................................................114 Będę śpiewał Tobie mocy moja .............................................................................................................. 77 Będziemy tańczyć ...................................................................................................................................119 Będziesz miłował Boga ..........................................................................................................................107 Błogosław duszo moja Pana .................................................................................................................147 Błogosławieństwo darów ........................................................................................................................ 47 Błogosławione serca ................................................................................................................................. 60 Błogosławiony bądź Ojcze ...................................................................................................................... 56 Bo góry mogą ustąpić............................................................................................................................... 80 Bo jak śmierć .............................................................................................................................................. 77 Bo nikt nie ma z nas................................................................................................................................122 Bobo flamenco .........................................................................................................................................142 Bogurodzica ............................................................................................................................................... 16 Boża radość jak rzeka .............................................................................................................................110 Boża radość/ miłość/ pokój -wypełnia mnie .....................................................................................102 Boże Twa łaska ........................................................................................................................................125 Bóg kocha mnie ......................................................................................................................................... 99 Bóg nie umarł ...........................................................................................................................................120 Była cicha i piękna jak wiosna................................................................................................................ 20 Chleb pielgrzymów .................................................................................................................................. 52 Chlebie niebieski ....................................................................................................................................... 45 Chlebie Żywy ............................................................................................................................................. 83 Choć jestem mały jak palec ...................................................................................................................132 Chrystus Pan Boży Syn ............................................................................................................................ 65 Chrystus Pan karmi nas........................................................................................................................... 43 Chrystus Wodzem .................................................................................................................................... 47 Chrześcijanin tańczy...............................................................................................................................127 Chwalcie łąki umajone............................................................................................................................. 22 Chwalcie Pana narody ............................................................................................................................. 93

165


Chwalcie Pana niebios ...........................................................................................................................120 Chwalę Ciebie Panie................................................................................................................................. 84 Chwalę Cię Panie całym swoim sercem.............................................................................................137 Chwalić chcę mego Pana ......................................................................................................................... 93 Chwalmy Pana w rytmie reggae .........................................................................................................136 Chwała Tobie Panie ................................................................................................................................136 Ci, co zaufali Panu ..................................................................................................................................126 Cichy zapada zmrok...............................................................................................................................151 Cisza...........................................................................................................................................................153 Coś się święci ...........................................................................................................................................146 Czarna Madonna....................................................................................................................................... 20 Czcijmy Jezusa .........................................................................................................................................140 Czekam na Ciebie ..................................................................................................................................... 63 Do Ciebie Matko Szafarko łask .............................................................................................................. 18 Do Matki ..................................................................................................................................................... 24 Do mnie wróć............................................................................................................................................. 66 Dobra Matko i Królowo ........................................................................................................................... 33 Dokąd idę ................................................................................................................................................... 31 Dotknij Panie moich oczu ....................................................................................................................... 71 Duchu Miłości ............................................................................................................................................ 72 Duchu Święty ogarnij mnie .................................................................................................................... 69 Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas .......................................................................................... 74 Duchu święty przyjdź, napełnij serce me ............................................................................................ 70 Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości ....................................................................................... 70 Duchu Święty Stworzycielu ................................................................................................................... 71 Duchu Święty wołam przyjdź................................................................................................................ 74 Duchu Święty, o przyjdź i rozpal nas................................................................................................... 74 Dzielmy się wiarą ..................................................................................................................................... 51 Dziękczynienie .......................................................................................................................................... 85 Dzięki Ci Boże mój..................................................................................................................................157 Dzięki za Twój krzyż ..............................................................................................................................156 Dziękujcie Panu .......................................................................................................................................115 Dzisiaj tu ...................................................................................................................................................105 Dżdżowinica ............................................................................................................................................134 Emmanuel .................................................................................................................................................118 Gdy kiedyś Pan .......................................................................................................................................100 Gdy klęczę przed Tobą ............................................................................................................................ 19 Gdy na morzu ..........................................................................................................................................137 Gdy po wielkim połowie ......................................................................................................................... 99 Gdy uczniów swych ...............................................................................................................................103 Gdyby wiara twa.....................................................................................................................................116 Godzien o Godzien ................................................................................................................................... 59 Golgota ......................................................................................................................................................161 Gromadzisz nas ......................................................................................................................................... 49 Halo hej ....................................................................................................................................................... 98 Hej Jezu .....................................................................................................................................................113 Hej przyjaciele .........................................................................................................................................109

166


Hosanna ...................................................................................................................................................... 61 Hymn o Krzyżu .......................................................................................................................................158 Idzie mój Pan ............................................................................................................................................. 43 Idzie nasza karawana ............................................................................................................................... 94 Ja się śmieję...............................................................................................................................................102 Ja wierzę, że to Jezus ................................................................................................................................ 38 Jahwe .........................................................................................................................................................143 Jak dobrze jest dziękować Ci Panie....................................................................................................... 83 Jak mi dobrze ...........................................................................................................................................102 Jak ożywczy deszcz .................................................................................................................................. 73 Jak szczęśliwa Polska cała ....................................................................................................................... 33 Jamneńska pieśń wieczorna.................................................................................................................... 29 Jeden chleb.................................................................................................................................................. 48 Jeden jest tylko Pan ................................................................................................................................... 41 Jedna miłość ............................................................................................................................................... 62 Jednego mamy Ojca ................................................................................................................................139 Jedynie w Bogu.......................................................................................................................................... 39 Jedyny Pan .................................................................................................................................................. 94 Jest jedno Ciało .......................................................................................................................................... 45 Jest na świecie Miłość ............................................................................................................................... 21 Jesteś blisko mnie ...................................................................................................................................... 84 Jesteś Królem............................................................................................................................................102 Jesteś radością mojego życia .................................................................................................................116 Jesteś życiem mym.................................................................................................................................... 91 Jesteś, Panie, jak potężny wiatr .............................................................................................................. 86 Jeśli radość w sercu chcesz mieć .........................................................................................................104 Jezu Chlebie Życia .................................................................................................................................... 48 Jezu mój Jezu .............................................................................................................................................. 80 Jezu światło rzuć ....................................................................................................................................... 54 Jezus Chrystus jest moim zbawieniem ................................................................................................. 53 Jezus Chrystus to Panów Pan ................................................................................................................. 95 Jezus daje nam zbawienie ....................................................................................................................... 40 Jezus jest naszą siłą .................................................................................................................................139 Jezus jest Panem o tak ............................................................................................................................115 Jezus jest tu ................................................................................................................................................. 41 Jezus jest z nami tu .................................................................................................................................139 Jezus Królem naszym jest........................................................................................................................ 98 Jezus objawione serce Boga .................................................................................................................... 81 Jezus oddał za nas życie swe .................................................................................................................. 41 Jezus swoją Matkę pozostawił ............................................................................................................... 26 Jezus zwyciężył .......................................................................................................................................138 Jezus żyje...................................................................................................................................................145 Każdego dnia – Widzisz każdy nasz krok ........................................................................................149 Każdego dnia przy Tobie trwać ............................................................................................................. 79 Każdy dzień jest zwycięstwem ............................................................................................................149 Każdy wschód słońca.............................................................................................................................117 Kiedy ranne wstają zorze ........................................................................................................................ 96

167


Kiedy wrócił Pan .....................................................................................................................................134 Kiedyś wino i chleb .................................................................................................................................. 53 Klaszczmy w dłonie ...............................................................................................................................128 Kobierzec Maryjny .................................................................................................................................... 27 Kocham, więc nie muszę się bać ............................................................................................................ 97 Królowi wieków ........................................................................................................................................ 79 Laudato si, o mi siniore .........................................................................................................................129 Łaską jesteśmy zbawieni ......................................................................................................................... 61 Magnificat ................................................................................................................................................... 21 Mamy w Kościele dom ............................................................................................................................ 69 Manna.......................................................................................................................................................... 50 Maryjo Matko mojego wezwania .......................................................................................................... 23 Maryjo śliczna Pani................................................................................................................................... 29 Matko Boska Częstochowska ................................................................................................................. 25 Matko nieskalana ...................................................................................................................................... 30 Matko życia Maryjo .................................................................................................................................. 28 Matko, która nas znasz ............................................................................................................................ 24 Memu Bogu ................................................................................................................................................ 94 Męka ..........................................................................................................................................................157 Milionami ................................................................................................................................................... 15 Miłosierna Matko ...................................................................................................................................... 25 Miłosierny Bóg........................................................................................................................................... 55 Miłość Twoja nad górami ........................................................................................................................ 59 Moje wędrowanie ...................................................................................................................................126 Może daleko .............................................................................................................................................145 Mój Jezus ..................................................................................................................................................... 92 Mój ląd ......................................................................................................................................................... 88 Mój Miły...................................................................................................................................................... 77 Mój Pan mocą moją jest ........................................................................................................................... 63 Mój Pan powróci tu ................................................................................................................................124 Mój Zbawiciel ..........................................................................................................................................140 Mrok...........................................................................................................................................................154 My chcemy Boga ....................................................................................................................................... 32 Na ostatniej wieczerzy ............................................................................................................................. 62 Najsławniejsza z niewiast ....................................................................................................................... 22 Najwyższa dobroć ..................................................................................................................................145 Nic nie musisz mówić .............................................................................................................................. 78 Nie bój się wypłyń na głębię................................................................................................................... 78 Nie bójcie się żyć dla miłości .................................................................................................................. 86 Nie chcę służyć w piechocie .................................................................................................................121 Nie lękajcie się, ja jestem z Wami .......................................................................................................... 38 Nie ma za trudnych spraw ..................................................................................................................... 89 Nie wiem, co to załamanie ....................................................................................................................139 Nie wrócę się już z drogi tej..................................................................................................................130 Nie zabieraj mi strun ..............................................................................................................................133 Nie zdejmę Krzyża .................................................................................................................................155 Nie żałuję .................................................................................................................................................... 94

168


Niebo jest w sercu mym ........................................................................................................................137 Niebo już pełne gwiazd .........................................................................................................................149 Niech lampy naszej wiary....................................................................................................................... 76 Niech miłość Twa jak ognia żar ............................................................................................................. 77 Niech nas ogarnie ..................................................................................................................................... 68 Niech oblicze Twe ..................................................................................................................................... 82 Niech Twój Święty Duch ......................................................................................................................... 69 Niech Wam z Syjonu ..............................................................................................................................109 Niechaj miłość Twa................................................................................................................................... 80 Niechaj zstąpi Duch Twój ....................................................................................................................... 69 Niedzielny przelot ..................................................................................................................................122 Niegodny .................................................................................................................................................... 54 Niepojęta łaska .......................................................................................................................................... 86 O cuda cuda ............................................................................................................................................... 58 O Madonno ukochana ............................................................................................................................. 34 O Panie nasz Panie przedziwne Twe Imię .......................................................................................... 61 O Panie szukasz dzieci swych ................................................................................................................ 45 O Panie Ty nam dajesz............................................................................................................................. 44 O wychwalajcie Go .................................................................................................................................122 Oblubieniec ................................................................................................................................................ 64 Obudź się ..................................................................................................................................................112 Oczyszczenie ............................................................................................................................................156 Oczyść serce me......................................................................................................................................... 73 Oddajmy cześć ........................................................................................................................................... 66 Ofiaruję Panie Ci ....................................................................................................................................... 46 Ofiaruję Tobie Panie mój ......................................................................................................................... 47 Ogłaszamy Królestwo Boże w nas ......................................................................................................120 Ogniu posól nas......................................................................................................................................... 69 Ogrody ........................................................................................................................................................ 77 Opowiadanie Anioła ..............................................................................................................................104 Oto ja poślij mnie ...................................................................................................................................... 72 Oto jest dzień ...........................................................................................................................................112 Oto są baranki młode ............................................................................................................................... 42 Oto stoję u drzwi i kołaczę ...................................................................................................................... 82 Otwórz me oczy ......................................................................................................................................106 Pan jest mocą swojego ludu .................................................................................................................... 76 Pan jest pasterzem moim – bo Pan jest ze mną ................................................................................106 Pan jest pasterzem moim.......................................................................................................................109 Pan mnie strzeże .....................................................................................................................................117 Panie dobry jak chleb ............................................................................................................................... 49 Panie mój przychodzę dziś ..................................................................................................................... 58 Pieśń miłości (Panie mój)......................................................................................................................... 87 Panie pragnienia ludzkich serc .............................................................................................................. 40 Panie, do kogóż pójdziemy...................................................................................................................129 Panu naszemu pieśni grajcie .................................................................................................................. 76 Pasterzem moim jesteś Panie................................................................................................................128 Pieśń jedności ............................................................................................................................................. 95

169


Plastikowa biedronka.............................................................................................................................114 Po górach dolinach ................................................................................................................................... 16 Podnieś mnie Jezu..................................................................................................................................... 82 Pokładam w Panu ufność mą ................................................................................................................. 65 Połóż mnie jak pieczęć ............................................................................................................................. 82 Pomódl się Miriam ................................................................................................................................... 26 Powierz się Matce ..................................................................................................................................... 35 Pozdrawiam Ciebie Matko ..................................................................................................................... 36 Pozwól mi przyjść do Ciebie .................................................................................................................. 14 Póki życia mego......................................................................................................................................... 43 Późno już...................................................................................................................................................150 Prośba .......................................................................................................................................................... 65 Przed obliczem Pana ................................................................................................................................ 78 Przed Tronem Twym ............................................................................................................................... 80 Przybądź, Panie, bo czekamy,................................................................................................................ 67 Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady ...................................................................................161 Przychodzisz Panie................................................................................................................................... 90 Przyjaciela mam ........................................................................................................................................ 85 Przyjacielu ................................................................................................................................................142 Przyjdź Duchu Święty ja pragnę………… …………………………………………………….75 Przyjdź Duchu, serce me spragnione ................................................................................................... 75 Przyjdź Jezu przyjdź ................................................................................................................................ 57 Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie ...........................................................................................................144 Przyjmij chwałę .......................................................................................................................................143 Przyjmij me śpiewanie ...........................................................................................................................133 Przyszedł anioł do Ciebie ........................................................................................................................ 34 Psalm 125 (Ci, którzy Jahwe ufają) ....................................................................................................... 97 Psalm 148 ..................................................................................................................................................132 Psalm 23 ....................................................................................................................................................108 Puk puk puk.............................................................................................................................................123 Radość tchnij ............................................................................................................................................108 Raduj się Matko Chrystusa ..................................................................................................................... 35 Raduje się dusza ma ...............................................................................................................................140 Raz dwa trzy ............................................................................................................................................110 Rozpięty ....................................................................................................................................................154 Ruah ............................................................................................................................................................. 73 Ruszaj.........................................................................................................................................................127 Rybak Pana ...............................................................................................................................................148 Santo Subito..............................................................................................................................................135 Schowaj mnie ............................................................................................................................................. 89 Serca nasze pełne Boga ............................................................................................................................ 64 Słyszę już armii Pana głos ....................................................................................................................... 97 Spocznij na nas Spocznij na nas, Duchu Pana………….. ................................................................. 75 Spojrzenie Twe .......................................................................................................................................... 81 Spotkał mnie dziś Pan .............................................................................................................................. 99 Srebrniki ....................................................................................................................................................160 Surrexit Christus .....................................................................................................................................141

170


Szedłem kiedyś ścieżyną .......................................................................................................................139 Szukałem Was..........................................................................................................................................144 Szukam mojego Pana .............................................................................................................................131 Ślepiec .......................................................................................................................................................... 91 Śpiewajmy radośnie naszemu Bogu ..................................................................................................... 90 Świat byłby taki ubogi ............................................................................................................................. 98 Świat na Ciebie czeka Panie.................................................................................................................... 92 Światełko...................................................................................................................................................106 Świeczka....................................................................................................................................................151 Święta Maryjo Królowo ........................................................................................................................... 14 Święte imię Jezus.....................................................................................................................................128 Święty Pan .................................................................................................................................................. 60 Święty uśmiechnięty- taki duży, taki mały .......................................................................................124 Tak, tak Panie...........................................................................................................................................121 Tęsknię za Tobą Panie ............................................................................................................................103 To ciało Pana ............................................................................................................................................156 Tobie chór aniołów ................................................................................................................................... 81 Trzoda........................................................................................................................................................155 Twoja miłość .............................................................................................................................................. 77 Ty tylko mnie poprowadź.....................................................................................................................118 Ty, który jesteś ........................................................................................................................................... 71 Tyle dobrego ............................................................................................................................................107 Tylko Tobie mogę ..................................................................................................................................... 23 Tyś jak skała .............................................................................................................................................123 U Pana dziś ................................................................................................................................................. 58 Ubi Caritas .................................................................................................................................................. 76 Ukaż mi Panie (Lednica) ......................................................................................................................... 78 Ukaż mi Panie ............................................................................................................................................ 78 Uwielbiajcie Pana ...................................................................................................................................... 79 Uwielbiam Imię Twoje Panie ................................................................................................................. 96 W ciele Chrystusa ..................................................................................................................................... 52 W cieniu Twoich rąk ................................................................................................................................ 85 W głębi serca .............................................................................................................................................. 90 W kropli wiosennego deszczu ............................................................................................................... 83 W kruszynie Chleba ................................................................................................................................. 51 W lekkim powiewie.................................................................................................................................. 72 W Tobie jest światło.................................................................................................................................. 84 W Tobie moja siła ....................................................................................................................................113 W Twoim miłosierdziu. ........................................................................................................................... 88 Wesel się Królowo miła ........................................................................................................................... 15 Weź do ręki swą gitarę ..........................................................................................................................131 Wielbić Imię Pana dziś chcę .................................................................................................................112 Wielbić Pana chcę radosną śpiewać pieśń ........................................................................................... 79 Wiem, że moje imię .................................................................................................................................. 98 Wierzę, że droga, którą idę ...................................................................................................................138 Wspaniała Matka ...................................................................................................................................... 28 Wspaniały Dawco Miłości....................................................................................................................... 43

171


Wszystkie moje troski .............................................................................................................................. 50 Wszystkie narody ...................................................................................................................................130 Wszystko Panie Ciebie chwali .............................................................................................................142 Wyciągam do Ciebie ręce swe................................................................................................................ 81 Wykrzykujcie na cześć Pana .................................................................................................................111 Wystarczy byś był ..................................................................................................................................... 80 Wywyższony.............................................................................................................................................. 82 Wznieś głos ................................................................................................................................................ 57 Wzywam Cię .............................................................................................................................................. 73 Z czterech wiatrów ................................................................................................................................... 72 Z dawna Polski Tyś Królową ................................................................................................................. 16 Z Tobą ciemność ........................................................................................................................................ 79 Zapada zmrok..........................................................................................................................................152 Zasnął wieczór………………………………………………………………………………………158 Zaśpiewajcie Panu pieśń nową ............................................................................................................135 Zaufaj Panu już dziś ...............................................................................................................................100 Zawitaj Królowo Różańca Świętego ..................................................................................................... 17 Zawitaj Ukrzyżowany ...........................................................................................................................158 Zawitajże Królowo ................................................................................................................................... 19 Zbliżam się w pokorze ............................................................................................................................. 46 Ziemia ........................................................................................................................................................119 Zjednoczeni w Duchu .............................................................................................................................. 68 Zmartwychwstał Pan i żyje dziś ............................................................................................................ 37 Znak pokoju .............................................................................................................................................150 Zwiastowanie............................................................................................................................................. 36 Żyj we mnie Panie (Lednica) .................................................................................................................. 76

172

Podręcznik Pielgrzyma 2012  

Podręcznik szydłowieckiej grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę 2012

Podręcznik Pielgrzyma 2012  

Podręcznik szydłowieckiej grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę 2012

Advertisement