Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

4

pazdziernik

2017 r.

ROK XVII NR 19 (904) 04.10.2017 r.

Nie żyje trzyletnie dziecko sprawcy grozi dożywocie Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Sieradzu w sprawie śmierci 3 -latka z Wieruszowa W nawiązaniu do zapytania uprzejmie informuję, że prokurator zakończył czynności przesłuchania podejrzanego 25 letniego mężczyzny, któremu ogłoszono zarzut zabójstwa ze zgwałceniem i znęcaniem się nad osobą nieporadną ze względu na wiek, nad którą sprawował opiekę. Zbrodnia z art. 148pk2 kk zagrożona jest karą pozbawienia wolności nie niższą niż 12 lat, karą 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Wieluniu uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy z uwagi na obawę mataczenia w sprawie, obawę ucieczki oraz grożącą realnie surową karę. Podejrzany nie przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia przedstawiając swoją wersje zdarzeń. Podejrzany nie jest obywatelem polskim. Legitymował się portugalskim dowodem osobistym, przy czym dane dot. obywatelstw są przedmiotem pro-

Wieruszowskiego

Domu Kultury

str. 7

101 lat mieszkanki Lututowa

str. 4

cesowych sprawdzeń. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że matki dziecka nie było w chwili zdarzenia. Kiedy matka została powiadomiona o złym stanie dziecka wróciła do domu i wezwała pogotowie. Dziecko zostało przewiezione do szpitala i kolejno pogotowiem lotniczym do szpitala w Łodzi, gdzie wykonano operację. Dziecko zmarło w szpitalu. Trwają czynności procesowe w sprawie dla wyjaśnienia okoliczności zdarzeń oraz motywów i decyzje merytoryczne podejmowane będą adekwatnie do poczynionych ustaleń i zgromadzonego materiału dowodowego. Jolanta Szkilnik Rzecznik prasowy Prokuratura Okręgowa w Sieradzu

Informacje z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają okoliczności śmierci trzyletniego chłopca z Wieruszowa. Znajomy matki chłopca już usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu dożywocie. 29 września 2017 roku po godzinie 17:30 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie został poinformowany o przetransportowaniu przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z łódzkich szpitali, 3-letniego mieszkańca Wieruszowa. Dziecko trafiło do placówki medycznej z obrażeniami ciała. Mimo udzielonej pomocy 30 września b.r zmarło. Z uzyskanych informacji wynikało, że liczne obrażenia na ciele dziecka mogły być spowodowane działaniem innych osób. Policjanci wykonali w tej sprawie szereg czynności aby jak najdokładniej odtworzyć przebieg zdarzeń. Funkcjonariusze wspierani przez ekspertów z laboratorium kryminalistycznego przeprowadzili szczegółowe oględziny mieszkania, w którym mieszkał chłopiec, gdzie zabezpieczyli materiały dowodowe. Policjanci zatrzymali 23-letnią kobietę i 25-letniego mężczyznę. Zebrane w sprawie materiały przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu. Policjanci z Komendy Powiatowej w Wieruszowie nie otrzymywali wcześniej

Rozmowa z dyrektorem

jakichkolwiek sygnałów świadczących o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie trzylatka, nie prowadzono procedury „Niebieskiej Karty”, nie podejmowali żadnych interwencji w mieszkaniu zmarłego dziecka. 1 października 2017r. 25-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty zabójstwa, zgwałcenia oraz znęcania się nad nieporadnym ze względu na wiek trzylatkiem pod nieobecność matki dziecka. Nie przyznał się do zarzutów. Za takie przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego Sąd zastosował tymczasowy areszt 23-letniej matce nie postawiono zarzutów. Kobieta była zatrzymana i z jej udziałem przeprowadzono czynności procesowe. Poczynione ustalenia i materiał dowodowy bezspornie wskazał, że nie była obecna w czasie zdarzenia. Na chwilę obecną nie ma danych do przypisania 23-latce sprawstwa, pomocnictwa lub innej formy przestępczych działań względem dziecka. Oficer Prasowy KPP w Wieruszowie asp. sztab. Damian Pawlak

Letnie baseny bilans za tegoroczny sezon

22 570,00 zł po stronie przychodów i 104 090,46 zł wydatków – tak kształtuje się bilans za za utrzymanie letnich basenów w Wieruszowie w tegorocznym sezonie. str. 6


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Dlaczego tak trudno sobie pomóc?

Pytanie to bardzo często słyszę w Ośrodku, kiedy osoba doświadczające od wielu lat przemocy domowej zastanawia się dlaczego dopiero teraz przyszła po pomoc. Tylko zrozumienie psychologicznych mechanizmów oddziaływujących na osobę doświadczającej przemocy pozwala ją w pełni wyzwolić z destrukcyjnego związku. Wiele osób będąc świadkiem przemocy zadaje pytania typu: „Dlaczego ona mu się nie przeciwstawi? Dlaczego się na to godzi? Dlaczego mu wierzy? Może to lubi? Nie istnieje szczególny typ osoby maltretowanej. Przemoc domowa jest bardziej rezultatem zachowania sprawcy niż osobistych cech ofiary. W miarę upływu czasu powtarzająca się przemoc burzy utrwalony obraz życia i własnej osoby, na którym opierała się dotychczasowa egzystencja. Nazywa się to procesem wiktymizacji u osoby doznającej przemocy i pojawia się syndrom wyuczonej bezradności. Maltretowana osoba traci podstawowe poczucie bezpieczeństwa i uporządkowania życia, traci zaufanie do siebie i zaczyna źle o sobie myśleć. Często czuje się jak małe dziecko i pragnie wycofywać się z normalnego życia i odizolowywać od innych. Cykl przemocy składający się z trzech powtarzających się faz: „Faza budowania napięcia” – stopniowy wzrost napięcia i agresywności sprawcy. „Faza eskalacji” – faza gwałtownej przemocy, zagrażającej zdrowiu i życiu ofiary.  „Faza miesiąca miodowego” – w której sprawca wyraża żal i przeprasza za swoje zachowanie. „Miesiąc miodowy” się kończy i zaczyna się ponownie faza budowania napięcia i tak w kółko. Osoby doznające przemocy chcą pamiętać „fazę miesiąca miodowego”, dlatego ciągle mają nadzieję, że samo jakoś się zmieni. Następnie u części ofiar przemocy pojawiają się tzw. wtórne zranienia spowodowane niewłaściwymi reakcjami ich otoczenia społecznego. Czasem członkowie rodziny lub inne osoby z powodu ignorancji, zmęczenia lub bezradności zachowują się w taki sposób, który dodatkowo uszkadza maltretowaną osobę. Przejawia się to jako niewiara w to, co ona mówi, pomniejszanie tragizmu i ważności raniących doświadczeń, obwinianie ofiary lub naznaczanie jej negatywnymi określeniami. Czasem po prostu odmawiają pomocy lub sugerują, że ofiara chce uzyskać nieuzasadnione korzyści ze swojej krzywdy. Pod wpływem takich reakcji otoczenia, powtarzania się aktów przemocy oraz na skutek małej umiejętności radzenia sobie z urazami, krzywdzona osoba zaczyna przystosowywać się do roli ofiary i przestaje się bronić. Zaczyna myśleć, że bycie ofiarą przemocy jest jej nieuchronnym przeznaczeniem do końca życia. Staje się nietolerancyjna dla własnych słabości i błędów, obwinia się i odmawia sobie podstawowych praw ludzkich, przestaje oczekiwać poprawy swojej sytuacji. Traci nadzieję i poczucie godności. Czasem w ostatnim odruchu desperacji podejmuje zamach na swoje życie lub na życie sprawcy. Jednak proces wiktymizacji nie jest nieodwracalny. Można na nowo uwierzyć we własne umiejętności, poznać własną wartość osobistą i siłę własnej woli oraz przy wsparciu innych osób lub instytucji zatrzymać przemoc. Poczucie bezradności trzyma w atmosferze przemocy, natomiast poczucie sprawczości uwalnia z destrukcyjnego związku. Jednak ważne jest, aby znalazł się ktoś, kto to zauważy i powie, że o tym wie i chce pomóc. Jeżeli ofiara utrwalonej przemocy nie otrzyma pomocy z zewnątrz jej szanse na wyrwanie się z pułapki i na uratowanie są niewielkie. Dlatego sprawą szczególnej wagi jest aktywne działanie świadków przemocy, którzy bez obaw będą gotowi pomóc. Dlatego potrzebne są miejsca i ludzie, dzięki którym osoby doświadczające przemocy uzyskają wsparcie emocjonalne, a także pomoc w dochodzeniu swych praw na drodze formalnej. Potrzebne są miejsca, w których osoby doświadczające przemocy otrzymają pomoc prawną, a także wsparcie socjalne. Potrzebne są też miejsca, w których dzięki pomocy psychologicznej osoby doświadczające przemocy będą mogły zaleczyć swe rany psychiczne i podjąć pracę nad zmianą swego życia i umocnieniem siebie. Takie miejsca i ludzie w naszym środowisku lokalnym są. Problemem przemocy w rodzinie zajmują się w szczególności następujące instytucje: • Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie; • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie; • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie • SPZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie (Centrum Pomocy Psychologicznej dla Osób z Problemem Przemocy w Rodzinie) Oczywiście powyższy opis procesu wiktymizacji jest bardzo ogólny. Jest to proces skomplikowany jak skomplikowane są sytuacje rodzin doświadczających przemocy domowej, dlatego w naszej pracy kierujemy się zasadą, że terapia jest dla człowieka a nie człowiek dla terapii w związku z tym każdy kto poszukuje u nas wsparcia realizuje osobisty plan terapii dostosowany do własnej, specyficznej sytuacji. Kończąc niniejszy artykuł pozwolę sobie przytoczyć katalog praw jednostki opracowany przez amerykańską organizację zajmującą się działaniami na rzecz ochrony praw człowieka: KAŻDY MA PRAWO DO: • własnych opinii i przekonań, • własnych odczuć nawet, gdy dla innych są one bezsensowne, • zmiany swojego zdania i sposobu postępowania, • myślenia, czasami, wyłącznie o sobie, • krytycyzmu i wyrażania swojego protestu, • niesłuchania rad innych i pójścia własną drogą, • błędów w dochodzeniu do prawdy, • zwracania się do kogoś o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów, • samotności nawet, gdy inni potrzebują jego towarzystwa, • odmawiania, • negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia. NIGDY NIE MUSISZ: • przepraszać za bycie sobą, • rezygnować dla innych ze swojej tożsamości, • pokazywać wszystkich swoich możliwości, • być całkowicie doskonały, • iść z tłumem, • cenić osób, w towarzystwie których się źle czujesz, • podtrzymywać niekorzystnych związków, • prosić o coś ludzi nieżyczliwych, • czuć się winnym za swoje pragnienia, • uczestniczyć w niemiłych sytuacjach, • robić więcej niż pozwalają ci na to możliwości, • robić czegoś, na co naprawdę nie masz ochoty 2 października jest Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy i stał się okazją do napisania powyższego artykułu, jednak z nadzieją, że życie bez przemocy u wielu ludzi nie będzie ograniczało się tylko do jednego dnia. Opracował Dariusz Soborczyk

Tragedia, która nigdy nie powinna mieć miejsca Zmarł 3-letni chłopiec z Wieruszowa W jednym z łódzkich szpitali zmarł mały chłopiec z Wieruszowa. Wieruszowska policja potwierdza fakt zdarzenia, natomiast nie udziela szczegółowych informacji dotyczących przyczyn tej tragedii. Wieruszowskie służby medyczne na jednym z wieruszowskich osiedli udzieliły pomocy 3- letniemu chłopcu w pią-

tek i ze względu na zły stan zdrowia został on przetransportowany śmigłowcem do Łodzi. Niestety w dniu dzisiejszym doszło do śmierci chłopca. Więcej rzetelnych informacji na temat przyczyn tej tragedii zamieścimy po oficjalnych komunikatach policji i prokuratury.

Szanowny Czytelniku, Nasza gazeta bardzo szybko znika z punktów dystrybucji. Jeżeli nie zdążyłeś odebrać egzemplarz swojej ulubionej gazety, nie martw się! Odwiedź naszą redakcję przy ul. Nowej 2 w Wieruszowie. U nas zawsze ją znajdziesz!

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. 503 781 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 797 209 561, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna Pianka, Barbara Gruszka, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

E.T.


www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

Apel Rady Miejskiej do rządu RP podszyty hipokryzją?!

Sytuacja finansowa WDK jest dobra Od drobnych zmian w porządku obrad rozpoczęła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie. W punkcie 7 sprawozdanie merytoryczne z działalności Wieruszowskiego Domu Kultury przedstawił dyrektor placówki – Bogusław Kurzyński.

Sytuacja finansowa Wieruszowskiego Domu Kultury jest dobra. To słowo oznacza, że bilansujemy się i nie ma zagrożenia zaległości albo przenoszenia wydatków na rok budżetowy następny, na co państwo radni zwracaliście uwagę odnośnie nieprawidłowości z poprzedniego roku. Oczywiście z dotacją na tym poziomie jesteśmy w stanie funkcjonować wobec tych zamierzeń, które sobie zaplanowaliśmy. Nie mniej, wiedząc, że te 100 tys. zł zamrożone i że to sprawozdanie ma dla państwa znaczenie i ma spowodować decyzję na tak lub na nie czy będzie zwiększona dotacja – chciałbym przedstawić na co

byśmy te środki przeznaczyli. Nie będzie to na bieżące funkcjonowanie domu kultury, bo tak jak mówiłem, ono jest zapewnione z tych środków, które już są. Natomiast chcielibyśmy zwiększyć atrakcyjność zajęć głównie dla dzieci oraz wydatkować środki na potrzeby remontowe i wyposażenie sceny i studia radiowego. Zacznę od zajęć dla dzieci. (…) Ogłosiliśmy zapisy na zajęcia z robotyki. Jeżeli uda zakupić się sprzęt w październiku to w październiku rozpoczniemy te zajęcia. (…) myślę, że takie zajęcia moglibyśmy przeprowadzić także poza Wieruszowem. – wyjaśnia Bogusław Kurzyńśki. Druga rzecz na która chcielibyśmy przeznaczyć te środki to remont pomieszczenia kawiarni. Ostatnio, gdy je zlustrowałem to stan tego pomieszczenia jest mocno naruszony. (…) Wstępnie ustaliliśmy, że około 30 tyś. zł wystarczyłoby na to przedsięwzięcie. Chcemy to zrobić maksymalnie własnymi siłami. (…) Trzecia rzecz to wyposażenie sceny w kwocie 25 tys. zł. Scena jest w opłakanym stanie. Oświetlenie i elektryka oraz olinowanie kotary wyglądają jak z poprzedniej epoki. Być może nie zagraża to bezpośrednio zdrowiu, ale wymaga remontu i myślę, że na te 2 elementy za 25 tys. zł w wersji podstawowej udałoby się nam poprawić. Na resztę mam nadzieję pozyskać środki zewnętrzne. Czwarty element – 15 tys. zł to sprzęt potrzebny by można było realizować w sposób bezawaryjny i bardziej profesjonalny programy młodzieżowego radia NaOpak. Całość, przypominam – zestaw do zajęć z robotyki – 30 tys. zł, doposażenie studia radiowego – 15 tys. zł, remont pomieszczenia WDK – 30 tys. zł, wyposażenie sceny – 25 tys. zł, co daje nam 100 tyś. zł. Bardzo proszę radnych o przychylność w tej sprawie. – tłumaczył dyrektor WDK. red.

Podczas kolejnej XLVI sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie podjęto uchwałę w sprawie apelu Rady Miejskiej w Wieruszowie do rządu RP o podjęcie działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez podejmowanie inicjatyw przygotowania i realizacji kompleksowej polityki wsparcia samorządów w walce z niską emisją. Ta sama rada podejmując uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na rok 2017  przesunęła gdzieś pozostałą po ostatnich manewrach kwotę 220  300 zł przeznaczoną na budowę stacji wymiennika cieplnego umożliwiającego znacznie tańsze podłączenie się mieszkańców ul Waryńskiego, bp. Bareły i Piskorskiej do tego ciepłociągu, wpływając w ten sposób na znaczną poprawę jakości powietrza. Decyzja ta zwalnia praktycznie burmistrza w tym roku z działań w tym za-

kresie a czy sprawa w ogóle wróci w 2018 nie wiadomo. Ta droga inwestycja już trzeci rok leży sobie zakopana w ziemi a smog dalej będzie krążył po Wieruszowie przez kolejny sezon grzewczy.  Co to jest – pytają nasi czytelnicy – „fakt zbiorowej hipokryzji, umocowany na dodatek  prawem lokalnym”? Fajnie jest apelować a jednocześnie zaniechać działań w tym zakresie i czekać nie wiadomo na co? – dodają nasi rozmówcy. Jest jednak nadzieja, że Pani premier Beata Szydło pochyli się nad tym apelem i rozwiąże problemy wieruszowskiego smogu wyręczając z tych działań burmistrza i szanowną Radę Miejską. „Nadzieja to matka głupich” tak mówi stare porzekadło, ale na szczęście są jeszcze wybory. E.Tomaszek

Ręcznie wykonywane ozdoby okolicznościowe Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie oferuje: stroiki, wianki, kartki okolicznościowe, odlewy gipsowe na różne okazje oraz inne dekoracje. Możliwość zamówienia wykonania stroików w ciągu roku. Przystępne ceny! Zapraszamy. Przedstawiamy przykładowe stroiki i kompozycje na cmentarz. więcej zdjęć na www.powiatowy.pl Kontakt: Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie ul.Marianów 7 98-400 Wieruszów tel/fax: sekretariat 62 78 16 212


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych Tradycyjnie jak co roku nowy sportowy rok szkolny PSZS w Wieruszowie rozpoczął Mistrzostwami Powiatu Wieruszowskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych W dniu 20.09.2017 r. Na kompleksie boisk w Galewicach od godz. 9:30 wystartowały pierwsze biegi w Mistrzostwach Powiatu Wieruszowskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Na starcie zawodów stanęło 146 uczniów szkół powiatu wieruszowskiego co niestety jest liczbą o 74 uczestników mniejszą niż w roku ubiegłym. Zawodnicy reprezentowali cztery gminy: – Gminę Czastary – Gminę Galewice – Gminę Łubnice – Gminę Wieruszów Igrzyska Dzieci 46 zawodników Igrzyska Młodzieży Szkolnej 72 zawodników Licealiada 28 zawodników Rywalizacja odbywała się w sześciu biegach, z których po pięciu najlepszych zawodników kwalifikowało się do Mistrzostw Województwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły się w dniu 28.09.2017r. w Uniejowie Po zakończeniu rywalizacji, do Mistrzostw Województwa awansowali: Szczegółowe wyniki na stronie http: //www.pszs.wieruszow.pl/ oraz www.powaitowy.pl. Wszystkim zawodnikom naszego powiatu życzymy sukcesów w Finale Wojewódzkim. Współorganizatorem zawodów był Powiat Wieruszowski.

101 lat mieszkanki Gminy Lututów

nie zawodów Oraz wszystkim opiekunom ,nauczycielom i uczniom zaangażowanym w przeprowadzenie zawodów. Podziękowanie. PSZS w Wieruszowie wyraża swoje gorące podziękowania nauczycielom wf z gminy Galewice paniom Tatjanie PSZS w Wieruszowie – 26.09.2016r Cygan i Marioli Pazek oraz panom Romanowi Pazkowi i Prezes PSZS w Wieruszowie Marcinowi Padkowskiemu za przygotowanie i sędziowa- Jarosław Urbaniak

1 października 2017r. Pani Stanisława Nawrocka, najstarsza mieszkanka Gminy Lututów ukończyła 101 lat ! Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu Panią Stanisławę Nawrocką w poniedziałek 2 października br. odwiedził Wójt Gminy Lututów Pan Marek Pikuła, Sekretarz Gminy Pani Magdalena Kaźmierska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Alina Stefanowska. Goście złożyli czcigodnej Jubilatce najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu i  szczęściu rodzinnym. Nie zabrakło również tradycyjnej lampki szampana oraz wspólnego

Niezapomniany Dzień w Przedszkolu w Żdżarach

Każdy przedszkolak dobrze wie, Że kiedy wrzesień kończy się, Od najmłodszego aż po starszaka, Wszyscy świętują Dzień Chłopaka. 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy w życiu przedszkola. W Przedszkolu w Żdżarach równie ważne jest Święto Chłopców, które w tym roku obchodzili-

śmy 29 września. Dziewczynki złożyły chłopcom najlepsze życzenia, śpiewały przyśpiewki. Chłopcy, aby zostać przyjętym do klubu „uprzejmych chłopaków” musieli wykonać różne zadania: rozwiązać quiz – wiem, jak się za-

chować, rozpoznać po dotyku różne przedmioty, zjeść ciasteczko życzliwości oraz wypić eliksir uśmiechu. Po wykonaniu wszystkich zadań chłopcy zostali przyjęci do klubu niezwykle uprzejmych chłopców i otrzymali krawaty - super chłopaka. Następnie dzieci powitały pana dyrektora Piotra Zawadę i w jego obecności śpiewały piosenki i tańczyły oraz recytowały wiersze, pan dyrektor po wysłuchaniu dzieci uroczyście nadał logo poszczególnym grupom – grupa starszaków otrzymała logo „Pracowite Pszczółki”, a grupa maluszków - „Kubusie”. Po zakończeniu uroczystości na wszystkich czekał słodki poczęstunek i różne niespodzianki, przygotowane przez rodziców. Alicja Kaczmarzyk

śpiewania „200 lat”. Pan Wójt pogratulował Pani Stanisławie kochające i troskliwej rodziny, która na co dzień wspiera i opiekuje się Jubilatką. Pani Stanisława jest w dobrym zdrowiu i zachowuje pogodę ducha. Miło było po raz kolejny zobaczyć ją w otoczeniu kochających i troszczących się o Nią bliskich. Wszyscy zabiegają i cieszą się aby ich   kochana mamusia, babcia i prababcia była szczęśliwa. Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha na dalsze lata oraz doczekania następnych jubileuszy.


www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

5


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Letnie baseny –

Zygmunt Ślęzak złożył ślubowanie i został bilans za tegoroczny sezon radnym Rady Powiatu Wieruszowskiego 22 570,00 zł po stronie przychodów i 104 090,46 zł wydatków – tak kształtuje się bilans za za utrzymanie letnich basenów w Wieruszowie w tegorocznym sezonie. W załączeniu na publikujemy szczegółowe informacje.

wieruszow.pl

Podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego w dniu 28 września 2017r . zostało przyjęte ślubowanie złożenie przez pana Zygmunta Ślęzaka, który ty sposobem rozpoczął swą działalność samorządową. Przypomnijmy, że objecie tego mandatu nastąpiło wyniku jego wygaszenia panu Rafałowi Dąbikowi, który w ustawowym czasie nie dokonał formalności związanych ze złożeniem oświadczenia majątkowego. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem wyborczym, uzupełnienie składu rady samorządu powiatowego następuje poprzez obsadzenie go kolejnym kandydatem na radnego, który z danej listy wyborczej uzyskał najwięcej głosów w tym przypadku z listy Prawa i Sprawiedliwości. Drugim na liście, który otrzymał najwięcej głosów był pan Robert Szkudlarek, który jednak zrezygnował z objęcia mandatu, a propozycję jego objęcia jako trzeci na liście przyjął pan Zygmunt Ślęzak. Pan Ślęzak Zygmunt znany jest m.in. z tego że mocno angażuje się działalność sportową. Będąc prezesem klubu „Czarna damka” w Lututowie wielokrotnie dał się poznać jako dobry organizator imprez sportowych. Posiada również uprawnienia sędziowskie do prowadzenia rozgrywek,

warcabowych, szachowych i brydżowych a klub któremu prezesuje ma spore osiągnięcia w tych dziedzinach sportu. Jest także działaczem OZPN pełni funkcję prezesa piłkarskiego Wydziału Sędziowskiego. Życzymy nowemu radnemu dużo sukcesów w działalności samorządowej a z pewnością za chwilę można będzie wykazać się podczas budowania budżetu na rok 2018 poprzez wnoszenie stosownych inicjatyw dla mieszkańców powiatu i gminy Lututów.

E.T.

Wojewódzkie Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym Młodzieży OHP

Szanowny Czytelniku, Nasza gazeta bardzo szybko znika z punktów dystrybucji. Jeżeli nie zdążyłeś odebrać egzemplarz swojej ulubionej gazety, nie martw się! Odwiedź naszą redakcję przy ul. Nowej 2 w Wieruszowie. U nas zawsze ją znajdziesz!

W dniu 25. września br. na zbiorniku Koła Wędkarskiego PZW w Wieluniu, a dokładnie na łowisku „Dołek” w Widoradzu- odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym Uczestników i Kadry Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Zawody zorganizowała Łódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy z Wielunia oraz Koło Wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Wieluniu. Celem zawodów było kształtowanie ogólnej aktywności społecznej i wrażliwości dotyczącej środowiska naturalnego wśród uczestników OHP, kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych, propagowanie uprawiania sportu wędkarskiego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, w szczególności ochrony wód, a także popularyzacja wędkarstwa spławikowego jako czynnego wypoczynku nad wodą wśród uczestników i kadry OHP. Podczas słonecznej pogody do zmagań nad wodą stanęło 14 drużyn wędkarskich z województwa łódzkiego. Każdy spośród 38 wędkarzy za pomocą smakowitych i aromatycznych zanęt i przynęt starał się przechytrzyć ostrożność ryb, ale jak to zwykle z rybami bywa, udało się tylko nielicznym. W zawodach brały udział 3-osobowe drużyny składające się z dwóch uczniów i jednego wychowawcy lub trzech

uczestników hufca. Drużynę z wieruszowskiego hufca w tym roku reprezentowali Patryk Witek, Łukasz Derdak oraz Hubert Suszkowski. Nasza reprezentacja, uplasowała się na podium, zajmując trzecie miejsce drużynowo. Uczniowie przywieźli ze sobą dyplom, nagrody oraz medale za udział w zawodach. Medal za ilość złowionych ryb przywiózł Łukasz Derdak, a medal za największą rybę- Patryk Witek.

Tekst i zdjęcia: Kadra OHP


www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

O tym co było, jest i będzie... rozmowa z dyrektorem WDK - p. Bogusławem Kurzyńskim Panie dyrektorze, dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć w działalności Wieruszowskiego Domu Kultury na terenie gminy czy tez regionu? Pytanie trudne, bo jak w każdej większej społeczności oczekiwania są bardzo różne. Dom kultury swoim działaniem powinien objąć wszystkie grupy wiekowe i powinien zaproponować różnorodne aktywności w ramach zajęć stałych, a poza tym organizować ciekawe wydarzenia kulturalne. Program pracy jest zawsze dziełem pracowników domu kultury, którzy powinni znać potencjał środowiska i jego potrzeby. Czy nasze propozycje podobają się mieszkańcom? Nie do końca wiemy. Sądząc po frekwencji na wydarzeniach organizowanych przez WDK jest chyba dobrze, ale zawsze jest niepewność. Przez pierwsze 5 miesięcy rozpoznawałem potencjał lokalny i stwierdzam, że jest całkiem spory. Jest dużo interesujących ludzi, sporo ciekawych inicjatyw i myślę, że wiele nowych działań da się również uruchomić w strukturze WDK. Nie ma w gminie żadnego dokumentu, który wyznaczałby kierunki rozwoju w dziedzinie kultury. Może powołanie rady kultury, która opracowałaby spójne kierunki rozwoju dla wszystkich instytucji byłoby pomocne.

Jak oceniłby pań sytuacje w której utworzone zostałoby Wieruszowskie Centrum Kultury w skład którego wchodziłyby wszystkie placówki. Czy taka forma miałaby szanse powodzenia? Wiem, że niektóre miasta czy gminy przyjęły taką formę. Taka centralizacja, taka zmiana powinna być czymś uzasadniona i zakładać poprawę odczuwalną przez mieszkańców. Trudno mi ocenić, czy to rozwiązanie byłoby lepsze niż obecne. Fundusze z gminy to jest jedno i w zasadzie najważniejsze źródło finansowania. Pozostaje natomiast jeszcze pozyskiwanie środków zewnętrznych. Czy ma Pan jakiś plan bądź strategię ku temu, by w Ministerstwie Kultury bądź w Sejmiku Województwa szukać wsparcia? Jednym z zadań dyrektora domu kultury jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno na organizację działań kulturalnych, jak i na infrastrukturę. Myślę jednak, że pierwszą rzeczą, którą każdy zarządzający powinien mieć na uwadze to rozsądne gospodarowanie środkami, które są przydzielone. Ekonomia podstawowa, to mądre zarządzanie tym, co mam. Środki zewnętrzne i projekty partnerskie są szansą na poprawę bazy oraz udział mieszkańców w wydarzeniach ponadlokalnych. Dla małego miasteczka jakim jest Wieruszów jest to bardzo ważne. Chcielibyśmy aby wniosek infrastrukturalny został przyjęty do realizacji. Stan obiektu wymaga remontu, szczególnie sala widowiskowa wraz z przyległym pomieszczeniem po kawiarni. Zamierzamy składać wnioski zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, w Ministerstwie Kultury i w innych instytucjach. Oby z powodzeniem. Mając na uwadze perturbacje finansowe na początku pana kadencji, czy wszystkie zajęcia odbywają się w taki sposób jak dotychczas, czy nastąpiły jakieś zmiany? Nabór na zajęcia stałe odbywa się w cyklu roku szkolnego. Przygotowaliśmy ofertę dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Część zajęć jest kontynuacją z ubiegłego roku. Pojawiły się również nowe propozycje. Zależy mi, aby przy WDK powstała grupa teatralna. Może udałoby się reaktywować miejską kapelę? Zachęcamy również dzieci do nauki gry w szachy oraz do zajęć z robotyki. Szczególnie te ostatnie cieszą się dużym zainteresowaniem. Zapisy są już prawie na dwie grupy. Liczę, że z powiększonej dotacji z gminy zakupimy sprzęt do prowadzenia tych zajęć. Zaproponowaliśmy także zajęcia ruchowe: jogę czy zumbę, po to by społeczeństwo miało okazję do większej aktywności fizycznej. Chciałbym również przygotować ciekawą propozycję dla mężczyzn, których w domu kultury jest niewielu. Może zajęcia z majsterkowania? Szukam pomieszczenia, w którym można zorganizować warsztat, gdzie pod okiem instruktora starsi i młodsi mogliby pożytecznie spędzić czas i nabyć nowe umiejętności techniczne. Oprócz tego chciałbym wesprzeć organizacyjnie i merytorycznie grupę rekonstrukcji historycznej, reaktywować klub poetycki, rozpocząć cykl wykładów

„Wychowanie jest sztuką” oraz cykl spotkań z podróżnikami pod nazwą „Podróże w kulturze”. Ciesząc się z faktu dużej frekwencji na zabawach tanecznych przy samolocie- gdzie przeważają młodzi ludzie, chcemy zaprosić trochę „starszą młodzież” do zabaw tanecznych w budynku WDK. Pierwszy bal z wodzirejem i tańcami integracyjnymi organizujemy już 14 października. Bogata oferta zajęć dla seniorów przygotowana jest przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, który wspieramy również organizacyjnie i merytorycznie. Jeśli chodzi o organizację zajęć, to przy niektórych podnieśliśmy opłatę od uczestników. Zostały one skalkulowane na podobnym poziomie jak w innych okolicznych domach kultury. Jak widzi pan współpracę z innymi domami kultury w regionie? Taka współpraca może być bardzo korzystna. Zresztą ona funkcjonuje od dawna. Wiem, że w przeszłości realizowane były wspólne projekty. Poprosiłem dyrektorów jednostek kultury powiatu o spisanie zasobów, które moglibyśmy sobie wzajemnie użyczać, a niekoniecznie kupować czy wynajmować. Chodzi tu o zasoby materialne, np. rzutnik multimedialny, gry dla dzieci, itp. oraz zasoby umiejętności, którymi moglibyśmy sobie usłużyć podczas różnych imprez. Marzy mi się taka sytuacja, że także do Kępna, Ostrzeszowa, czy Wielunia wysyłamy propozycje współpracy, że wymieniamy się swoimi zasobami już na dalszą odległość. Ile potrzebowałby pan dodatkowo pieniędzy aby wszystkie planowane zajęcia były darmowe? Nie jestem pewny czy całkiem bezpłatne zajęcia są najlepszym rozwiązaniem. Ale! Zakładając, że jest 10 grup po 10 uczestników z opłatą po 50 zł miesięcznie i 10 miesiącach roboczych w ciągu roku. Z prostej matematyki wychodzi nam kwota 50 000,00 zł. Czyli patrząc na budżet gminy i na to, co chciałby pan zrobić dla mieszkańców gminy za darmo, to nie są to jakieś astronomiczne kwoty. Raczej nie, ale zależy jak to rozumieć. Niewątpliwie odpłatność za zajęcia może być dla niektórych hamulcem. Z kolei darmowe zajęcia stają się jakby mniej obowiązkowe i maleje wtedy frekwencja. Dla niektórych coś, co jest za darmo ma mniejszą wartość i mniej mobilizuje do pracy. A jak sprawa wygląda z wieruszowskim kinem? Finansowo? Bilansuje się. Prowadzenie kina jest dużym wysiłkiem organizacyjnym. Przypominam, że kino pracuje także w sobotę i niedzielę. W tygodniu pracownicy odbierają dzień wolny, co osłabia mobilność firmy. Pytanie inne - czy propozycja kinowa jest odpowiednia? My jako mieszkańcy chcielibyśmy pewnie więcej nowości – nie tylko tych najgłośniejszych, ale także z kina niszowego. Jednak w takim miasteczku jak Wieruszów nie da się tego zrobić. Bardziej ambitne kino jest dostępne tylko w większych miastach. Czy kadra pracownicza, którą pan dysponuje, jest na odpowiednim poziomie? W opinii niektórych osób w WDK występuje przerost zatrudnienia. Po kilkumiesięcznej obserwacji pracy zatrudnionych pracowników stwierdzam, że stan zatrudnienia w WDK zapewnia realizację misji placówki, a jakakolwiek redukcja poważnie utrudni jej działanie. Zwracam również uwagę, że w przeciągu dwóch lat liczba zatrudnionych w WDK na umowę o pracę zmniejszyła się z 11 do 8 etatów. Od listopada kończy zatrudnienie pani Małgorzata Pawlik. W najbliższym okresie, z powodu niewystarczających środków, nie planuję zatrudnienia nowego pracownika, a zadania rozdzielam na zatrudnioną kadrę. Bardzo trudno jest wypełnić statutowe obowiązki w zmniejszonej obsadzie szczególnie, że dom kultury otwarty jest od godz. 8.00 do 20.00, a także obsługujemy w weekendy kino Słońce. Pozyskanie pracownika na staż z Urzędu Pracy od 1 września br. redukuje nieco tę lukę. Wystawia pan dobrą ocenę swym podwładnym a czy w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia planuje pan podwyżki wynagrodzeń, które zapewne nie są zbyt wysokie? To prawda, że zarobki pracowników są niskie. Chciałbym je podnieść, ale decyzję podejmę dopiero po uchwaleniu budżetu na nowy rok. Podczas ostatniej sesji bardzo precyzyjnie wykazał pan potrzeby i przeznaczenie tych tzw. zamrożonych środków. Czy pana zdaniem przekonał pan burmistrza i radnych, aby udzielili tej dotacji? Mam nadzieję, że uzasadnienie wydatkowania 100 000 zł . przekonało radnych do zwiększenia budżetu WDK. Kończą naszą rozmowę pozwolę sobie na krótkie podsumowanie. Doskonale pan określił zamiary na najbliższą przyszłość a co z tego osiągniemy, to czas pokaże, więc życzymy panu i współpracownikom dużo sukcesów. rozmowę prowadzili A. Świegot, E.T

7


Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Twoje miasto. Twój sklep.

409,MASZYNA DO SZYCIA EWA II

20x2045

Wszywanie zamków błyskawicznych Wysięg

2099,LAPTOP 17-X037CL

20x10495

3”

Czterostopniowe obszywanie dziurki

38 programów szycia Wbudowane oświetlenie Funkcja szycia wstecz

, 17

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych. Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu KodeksuCywilnego. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.Max Elektro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub drukarskie. Producenci zastrzegają sobię prawo do zmiany charakterystyki technicznej produktów bez wcześniejszego powiadomienia.Podana cena jest ceną maksymalną. Każdy punkt sprzedaży ma prawo stosować własne ceny, jednak nie wyższe niż cena maksymalna.

Możliwość szycia podwójną igłą

1299,PRALKA WW60J4263HW

20x6495

85,-

Srebrny wyświetlacz LED Grzałka ceramiczna Bęben Diamond

SUSZARKA SPOŻYWCZA MSG-01

Eco Bubble

20x425

moc

5 28 cm średnica sita sit

Funkcja aktywnej piany

System Fuzzy Logic 45 cm głębokość

A

Wbudowana kamera Czytnik kart pamięci

+++

Windows 10 Grafika Intel HD Graphics 5500

Możliwość regulacji wysokości sit

250 W

Możliwość suszenia grzybów, owoców, warzyw, ziół i kwiatów

WIERUSZÓW Rynek 25 783 083 112

8GB 1 TB Intel Core 1 x USB 3.0, RAM HDD

i3-5005U

klasa

6

kg

1200

wsad obr./min

2 x USB 2.0

piątkę CENY znaplusem!

8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

„Cukierku, ty łobuzie” spotkanie z autorem w Samorządowej Bibliotece w Kępnie

W minionym tygodniu w Samorządowej Bibliotece Publicznej im. Marii z Fredrów Szembekowej w Kępnie odbyły się dwa spotkania autorskie z pisarzem książek dla dzieci, Waldemarem Cichoniem, autorem opowiadań o kocie Cukierku. Pierwsza z serii książek, „Cukierku, ty łobuzie”, jest obecnie szkolną lekturą. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Poczytam Ci Mamo”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury. Zakłada on promowanie czytelnictwa wśród dzieci sześcioletnich poprzez m. in. lekcje biblioteczne, wręczanie pakietów startowych z upominkiem dla nowo zapisanych dzieci oraz spotkania autorskie. Podczas spotkania z Waldemarem Cichoniem autor opowiedział, jak Cukierek znalazł się w jego rodzinie. Zwierzę z opowiadań istnieje bowiem naprawdę. Gość Biblioteki przytoczył także zabawne i niezwykłe anegdoty z życia niesfornego kota oraz przeczytał jedno z opowiadań swojego autorstwa. Na koniec odpowiadał na dociekliwe pytania dzieci, podpisywał przywiezione ze sobą książki i przybijał na dłoniach

www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Podsumowali projekt „Wiek Seniora a Wigor Juniora

Licznie zebranych na spotkaniu podsumowującym zakończenie projektu pod hasłem „Wiek Seniora a Wigor słuchaczy pieczątki z kocią łapą.W spotkaniu wzięły udział dzieci z Juniora” witała kierownik klubu Seniora Anna Jarczak. Przedszkoli Samorządowych numer 2 i 5 w Kępnie, ze Szkoły PodZadanie zostało dofinansowane z Państwowego Fundustawowej w Słupi pod Kępnem oraz ze Szkoły Podstawowej w Mikoszu Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt obejrzynie – łącznie ponad stu małych czytelników. mował zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turyred styki osób niepełnosprawnych. Spotkanie miało miejsce w Kępińskim Ośrodku Kultury i odbyło się dnia 27 września br. Projekt realizował Całodzienny Klub Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie przez okres 4 miesięcy. Kierownik Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem” Anna Jarczak witała przybyłych gości a przede wszystkim seniorów, bo bez nich realizacja tego projektu byłaby niemożliwa. Nie byłoby to możliwe bez Waszego wsparcia, zaangażowania uśmiechu i chęci współpracy. Projekt „Wiek Seniora a Wigor Juniora” został w 40% dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, natomiast 60% to wkład własny UMiG Kępno, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. Projekt trwał 4 miesiące, od czerwca do września br., zadanie wsparło i aktywnie uczestniczyło w nim 50 seniorów. Całkowity koszt projektu to 19 500 złotych. W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w rajdzie rowerowym do Arboretum w Laskach, w zajęciach z trenerem nordic walking - były to 4 spotkania: przejście z Kępna: do Osin, na Stawy Morka, na KOSiR, każde z nich zakończone grillowaniem, był też wyjazd do Marianki Mroczeńskiej, zajęciach na KOSiRze z trenerem z samoobrony, pikniku międzypokoleniowym w Mikorzynie, a także udział w pogadance z lekarzem ortopedą oraz dietetykiem mówiła Anna Jarczak kierownik Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem”.

Podczas spotkania zaprezentowano film, który jest zwieńczeniem projektu, a także pokazuje aktywne działanie seniorów i ich umiejętności zdobyte z zakresu samoobrony dokumentując jednocześnie realizację projektu, a sfinansowany został ze środków PFRON. Klub Seniora „Pod Żurawiem” jest miejscem spotkań ludzi starszych, niepełnosprawnych w podobnym wieku, ale też mających wspólne pasje i zainteresowania i dlatego jak podkreśla kierownik klubu A. Jarczak Projekt pod hasłem - Wiek Seniora a Wigor Juniora –miał za zadanie udowodnić, że życie senioralne to nie koniec życia, ale początek czegoś nowego a przede wszystkim to, że realizowanie własnych potrzeb jest priorytetowe dla prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka, a wysiłek fizyczny wzbudza większy apetyt na życie – dodała A. Jarczak. Na spotkanie zaproszono trenera karate, prowadzącego warsztaty z samoobrony Łukasza Lulka, który przyjechał z zawodnikami Klubu Kaminari z Perzowa.

czytaj więcej na www.powaitowy.pl MaŁa


www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

7

XXXIV Sesja Rady Powiatu Kępińskiego

XXXIV Sesja Rady Powiatu Kępińskiego odbyła się 26 września 2017 roku. Starosta Kępiński Witold Janowski. Witold Jankowki poinformował radnych i zebranych o dokonanym wyborze przez Komisję Konkursową na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Komisja zakończyła obrady i w wyniku tego konkursu nowym dyrektorem SP ZOZ w Kępnie został lekarz ortopeda - traumatolog Jakub Krawczyk. W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu zatwierdził wybór Pana Jakuba Krawczyka na dyrektora szpitala. W imieniu radnych gratulacje złożył przewodniczący rady S. Baliński. „Spada na mnie ogromna odpowiedzialność za ochronę zdrowia w naszym regionie. Zrobię wszystko, aby proces leczenia w Kępnie i w naszym regionie odbywał się bez większych zakłóceń, z korzyścią dla wszystkich pacjentów” - mówił obecny na sesji Rady Powiatu nowy dyrektor SP ZOZ w Kępnie Jakub Krawczyk. Pytania do sprawozdania z prac Zarządu miał radny Przybylski. Pytanie dotyczyło odmowy wsparcia finansowego dla budowy bloku operacyjnego kępińskiego szpitala. Jest to duży ciężar gatunkowy dla nas, sala operacyjna jest bardzo potrzebna powiatowi kępińskiemu. Ponadto w przekazie publicznym bardzo często słyszymy o zapewnieniu wsparcia, mimo licznych zapewnień parlamentarzystów powiat kępiński nie otrzymał wsparcia na budowę nowego bloku operacyjnego w kępińskim szpitalu, gdyż wojewoda odmówił dofinansowania tej inwestycji a więc nie będzie zewnętrznego wsparcia finansowego dla budowy bloku operacyjnego kępińskiego szpitala. Starosta W. Jankowski mówił, że nie posiada informacji, dlaczego wniosek o dofinansowanie odrzucono. Zapewnił jednak, że nowy blok operacyjny zostanie wykończony. Z własnego budżetu w przyszłym roku jesteśmy wstanie tę inwestycję doprowadzić do zamierzonego celu, czyli oddania w pełni wyposażonego bloku operacyjnego - mówił starosta. Powiat Kępiński będzie musiał wyasygnować środki własne na ten cel. Nowy blok operacyjny miał być oddany z końcem br. Zdaniem starosty prawdopodobnie będzie opóźnienie tej inwestycji, być może na-

wet półroczne. Prace budowlane wyniosą około 4,6 mln, a wyposażenie 1,8 mln zł. Jak zaznaczył starosta niewykluczone, że aby wygospodarować takie środki, trzeba będzie szukać oszczędności w budżecie powiatu. Radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany uchwały w sprawie WPF Rady Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028.; zmian budżetu i w budżecie na 2017 r. uzasadnienie do WPF i zmian w budżecie przedstawił skarbnik gminy. Dochody gminy ustalono na kwotę: 64.625.457,59zł, w tym dochody bieżące to kwota 50.920.315,59 zł, a majątkowe to kwota 13.705.142zł. Natomiast wydatki to kwota 69.039.887,59zł, w tym bieżące to kwota 45.325.096zł, a wydatki majątkowe to kwota 23.714.771zł.; podjęto uchwalę dotyczącą przekazania skargi na działalność Starosty Kępińskiego zgodnie z właściwością; w kolejnej uchwale określono rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępno w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 207 r. do dnia 31 października 2018 roku. Na ten temat wyjaśnień udzieliła radnym pani Kamila; Kolejna uchwała dotyczyła utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy ZSP nr 2 w Kępnie. Powołano także Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji z wykorzystaniem potencjału ZSP nr 2 w Kępnie. Jego głównym celem będzie zwiększenie dostępu osób dorosłych do zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach życia, w zależności od potrzeb indywidualnych, środowiskowych i społecznych.; przyjęto oświadczenie w sprawie zapowiedzi naruszania przez właścicieli aptek przepisów Uchwały Rady Powiatu Kępińskiego określających rozkład dyżurów aptek w porze nocnej. Skarbnik powiatu w prezentacji multimedialnej przedstawił informacja Zarządu Powiatu Kępińskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2017r. Przygotowane projekty uchwał pod obrady sesji radni przyjęli jednogłośnie, jedna podjęta przy jednym glosie wstrzymującym. MaŁa

Marsz terenowy dzieci i młodzieży drużyn pożarniczych powiatu kępińskiego w Biadaszkach W niedzielę 24 września 2017 r. strażacy OSP Biadaszki zorganizowali kolejną edycję marszu terenowego dla dzieci i młodzieży drużyn pożarniczych z powiatu kępińskiego. Oficjalnego otwarcia dokonał prezes OSP Biadaszki Krzysztof Bryja. Zebranych strażaków powitał również Wójt Gminy Adam Kopis. Młodzi uczestnicy zostali poinformowani o panujących zasadach rajdu. Na szlaku znajdowały się bazy tematyczne, do których za pomocą mapy z naniesionymi wskazówkami uczestnicy musieli bezbłędnie dotrzeć. Każdej grupie towarzyszył druh „komisarz”, który nadzorował przestrzeganie regulaminu rajdu oraz odpowiedzialny był za bezpieczeństwo przynależnej mu grupy. Trasa rajdu o długości ponad 7 kilometrów przebiegała duktami leśnymi oraz ścieżkami dookoła miejscowości. Na trasie usytuowano bazy tematyczne. Uczestnicy musieli wykazać się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem sprawnościowym. Po zakończeniu rywalizacji komisja sędziowska składająca się z druhów: sędzia główny Wojciech Pisula oraz sędzia pomocniczy Dariusz Tomalik podliczyła punkty i ogłosiła na wspólnej zbiórce zwycięską drużynę. Klasyfikacja zakończyła się następująco: 1 miejsce : MDP Łęka Opatowska 2 miejsce : MDP Trzebień /żeńska/ 3 miejsce : MDP Biadaszki /żeńska/ Pozostałe drużyny biorące udział w imprezie: MDP Biadaszki/męska/, MDP Świba, MDP Trzebień /męska/, MDP Krzyżowniki, MDP Laski, MDP Myjomice – Ostrówiec, MDP Opatów. Marsz terenowy to już kolejna edycja, która na stałe zagościła w Biadaszkach. Z roku na rok organizatorzy starają się urozmaicać rajd co powoduje coraz większe zainteresowanie imprezą. Wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły poczęstunek przygotowany przez panie z miejscowego KGW. Warto podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna Biadaszki uzyskała dofinansowanie na

realizację Powiatowego Marszu Terenowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Dąbrowa 2017” ze środków Powiatu Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich członków jednostki oraz rodzicom młodzieży za pomoc w organizacji imprezy i profesjonalne zabezpieczenie logistyczne trasy rajdu KG


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Sala Doświadczania Świata „Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie był by potrzebny” (ks. J. Twardowski)

Spotkanie liderów szkół prowadzących oddziały integracyjne odbyło się 28.09.2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Kusocińskiego w Hanulinie. Spotkania przedstawicieli szkół z Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna, Jarocina, Hanulina, Kalisza i Kępna na stałe zagościły w naszym wrześniowym kalendarzu. Spotkanie prowadziły Lucyna Promna i Ewelina Rybczyńska. W programie spotkania odbyło się; zapoznanie z Salą Doświadczania Świata; prezentacja pt. „Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole”; ustalenie harmonogramu działań na rok szkolny 2017/2018; wymiana doświadczeń. Zebranych podzielono na dwie grupy. Jedna udała się do Sali Doświadczania Świata, a druga uczestniczyła w szkoleniu na temat funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera w szkole, a także omawiane i przedstawiane były sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych wynika-

jących z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych możliwości psychofizycznych ucznia ze spektrum autyzmu w tym dość szeroko przedstawiono: sposób dostosowania wymagań na poszczególnych przedmiotach, w których z realizacją uczeń może mieć trudności – kontrolowany sposób mówienia – wspieranie w samodzielnej pracy – dominujące tendencje – materiały ułatwiające funkcjonowanie – zwracanie uwagi na wrażliwość sesnsoryczną. Szkolenie prowadziła Sylwia Seiffert. Co roku z końcem września nauczyciele prowadzący oddziały integracyjne spotykają się w jednej ze szkół południowej Wielkopolski. Często gościmy zaprzyjaźnione przedszkola. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń dotycząca kształcenia integracyjnego, prowadzenia dokumentacji, organizacji zajęć czy pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami. Są to bardzo cenne, praktyczne rady i wskazówki, które wykorzystujemy później w naszej pracy. Ustalamy również kalendarz imprez i uroczystości na nowy rok szkolny, ponieważ tradycyjnie już od wielu lat, wszystkie placówki organizują różne formy międzyszkolnych imprez integracyjnych dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół. Dzieci spotykają się przynajmniej raz w roku szkolnym, biorąc udział w wesołej rywalizacji. Planujemy także przeprowadzenie rożnych form doskonalenia zawodowego oraz konkursy dla dzieci – mówiły prowadzące spotkanie.

MaŁa

IV Festiwal Gier Planszowych – Planszostrada

Organizatorzy Kępiński Ośrodek Kultury oraz Kępiński Klub Gier Planszowych – Planszostrada zaprosili wszystkich - małych i dużych - poszukujących rozrywki na najwyższym poziomie na IV Festiwal Gier Planszowych – Planszostrada. Festiwal odbywał się w niedzielę wdniach 23 i 24 września 2017r. w Kępińskim Ośrodku Kultury.

„Nasze wydarzenie promuje spędzanie czasu bez komputera za to w towarzystwie prawdziwych międzyludzkich emocji! Każdy, kto odwiedzi Festiwal może bezpłatnie (tak jak w czytelni biblioteki) wypożyczyć grę i zagrać w nią z innymi gośćmi przy stoliku na sali. Gwarantowana świetna zabawa i duży wybór gier spośród niemal 200 tytułów z naszej wypożyczalni. Program Festiwalu obejmuje także konkursy, w których można wywalczyć wartościowe nagrody oraz codzienne losowanie gier planszowych. Nowoczesne gry planszowe, które pragniemy udostępnić odwiedzającym przeszły długą drogę od znanych wszystkim Chińczyka, Warcabów czy Monopoly. Pewne znane z nich mechanizmy typu losowość rzutów kostką czy też logika ruchu pionów są wykorzystywane w nowych grach. Mnogość i kombinacje nowych mechanik są tak liczne, iż zazwyczaj wywołują zdumienie u osób, które grały tylko w tytuły wcześniej wymienione. Dziś grę można znaleźć na niemal każdy temat i to nie tylko dla dzieci np. mamy grę o starożytnych cywilizacjach (7 Cudów Świata), o gotowaniu (polska Top Kitchen) oraz kilka gier o PRL czy o Zombie (!). Wymieniać można bez końca – to po prostu trzeba zobaczyć, dotknąć, zagrać! Nie trzeba jednak obawiać się o brak doświadczenia czy nieznajomość zasad gier planszowych. Wolontariusze Planszostrady przez cały czas trwania imprezy są do dyspozycji – pomogą w wyborze gry oraz wytłumaczą zasady prawie każdej pozycji z naszej pokaźnej biblioteki!”- podkreślają organizatorzy. Z roku na rok Festiwal odwiedza coraz więcej gości. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 180 osób. Warto przybyć, aby zobaczyć jak działa magia planszówek. Podczas dwóch dni IV Festiwalu Gier Planszowych – Planszostrada odwiedziło nasz festiwal 259 osób co jest rekordem frekwencji (181 osób w roku ubiegłym). Podsumowanie turniejów: III Turniej Międzygimnazjalny (Kingdomino, Sushi Go!, Winnica) – 23.09.2017r. I Miejsce - Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Kępnie (26 pkt.) II Miejsce - Gimnazjum w Krążkowach (22 pkt.) III Miejsce - Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie (20 pkt.) IV Miejsce - Gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie (19 pkt.) V Miejsce - SU Gimnazjum w Perzowie (17 pkt.) VI Miejsce - Gimnazjum nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kępnie (16 pkt.) Turniej Cortex – 23.09.2017r. I Miejsce – Katarzyna Ciurys II Miejsce – Natalia Karkowska III Miejsce – Tomasz Jankowski IV Miejsce – Łukasz Ciurys Turniej Domek - Eliminacje Mistrzostw Polski – 24.09.2017r. I Miejsce – Grzegorz Perlak (41 pkt.) II Miejsce – Agnieszka Augustyniak (35 pkt.) III Miejsce – Szymon Bartnikowski (33 pkt.) IV Miejsce – Jacek Kmieciński (30 pkt.) Zwycięzca powyższego turnieju ma możliwość wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski w Gdańsku 18 listopada br.

Ewa Szalek zdj.MaŁa


www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

Dzień Regionalisty

W miniony piątek 29 września 2017 roku w Saloniku „Między wierszami” Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów Szembekowej w Kępnie odbył się Dzień Regionalisty organizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, w czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie I etap a dziś II etap dotyczący promocji książki K. Sumisławskiej pt. Życie kulturalno – społeczne Kępna i powiatu w okresie międzywojennym z przedstawicielami i organizacjami, które są opisane w publikacji. Prezes TMZK witał zebranych. Dziękując za wysiłek, korektę i przygotowanie tej pracy Zarząd TMZK w imieniu autorki jak również całego naszego zespołu wyróżnił podziękowaniami panie Grażynę Gatner i Danutę Jerczyńską. Przyznawanie środków finansowych na poszczególne publikacje odbywa się na zasadzie postępowań konkursowych. Takie postępowania składamy do gminy czy powiatu. W tym miejscu dziękował Starostwu Powiatowemu w Kępnie, który przeznaczył na publikację kwotę 5 000zł. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych nie licząc pracy osób zaangażowanych na zebranie tego bogatego materiału i wydanie publikacji. TMZK jest takim zaczynem do ewentualnego nowego rozpisywania historii naszego regionu. Złożyliśmy wniosek do Wrót Wielkopolskich na dofinansowanie wydania książki K. Cieplika o organmistrzach i fabryce organów Bacha w Rychtalu łącznie z koncertem organowym na organach Bacha w Rychtalu lub w Kępnie. W ostatnim czasie udało się wydać kilka publikacji o Ziemi Kępińskiej. Chcemy przygotować się do dużego wyzwania jakim będą obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości w 2018 roku. Wiele materiałów historii naszego regionu są rozrzucone są w różnych źródłach chcemy doprowadzić do opracowania publikacji dotyczącej odzyskania niepodległości na Ziemi Kępińskiej mówił M. Lorenz. Zarząd TMZK przyjął do towarzystwa trzech nowych członków: Henryka Jerzyka, Zygmunta Nowackiego, Katarzynę Godek. W zakresie spotkań będziemy mieć pewne trudności organizacyjno techniczne z uwagi na zbliżający się remont budynku SBP, który po remoncie będzie kolejną perełką na naszym terenie. Prezes wspomniał, że 26 i 27 czerwca telewizja kręciła film o Kępnie w czasie kiedy Prezydent RP Andrzej Duda przebywał w Kępnie. Można w Internecie wchodząc na Ukryte skarby -odcinek 21 obejrzeć ten film, a także na You Tube film Kępno 89. Przypomniał o wyciecz-

ce do Maciejowa i Kluczborka. Następnie autorka publikacji K. Sumisławska - Życie kulturalno – społeczne Kępna i powiatu w okresie międzywojennym w skrótowej informacji przedstawiła zarysy publikacji i przypomniała o życiu i działaniach osób związanych z Kępnem i powiatem kępińskim, które zasłużyły na to, by o nich pamiętać. Autorka wyjaśniała jak doszło do napisania publikacji i z czego korzystała przy jej pisaniu: Nowy Przyjaciel Ludu, Dzieje Kępna i wywiady z ludźmi, którzy w tamtych czasach żyli i działali. Bo musimy o nich pamiętać. Są to ludzie, którzy bardzo wiele zrobili dla naszej Zie-

mi Kępińskiej. Właśnie nasze towarzystwo zbiera materiały, spisuje, powstają publikacje, które przekazane są do bibliotek, dla nas i dla następnych pokoleń. Omówiła działalność organizacji i ludzi, którzy w nich działali m.in.: Wacław Kokociński, Mieczysław Depczyński, Wincenty Szmidt, Hipolit Młynarz, Teodozja Karłowska, Jan Tomczak, ks. proboszcz Ignacy Nowacki, Bernard Feja, Józef Wilaszek, Franciszek Stodolski, Helena Przyniczyńska – Calińska, Jan Caliński. Pisząc pracę byłam zachwycona okresem międzywojennym i działalnością tych ludzi na tej ziemi, spontanicznością, bezinteresowną działalnością a przede wszystkim historią regionu. Publikacja to trzy rozdziały: Kępno po odzyskaniu niepodległości; Działalność Stowarzyszeń Kulturalno – Oświatowych; Działalność Stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych oraz społeczno – zawodowych. Po prelekcji osoby obecne otrzymały publikację. MaŁa

Usunięcie „obrączki”

Na kępiński SOR trafił 50 letni mężczyzna z dość nietypowym problemem, który dotyczył usunięcia „obrączki” z przyrodzenia. Obrączka znajdowała się najprawdopodobniej już dobre kilkanaście godzin. Przez ten wstydliwy problem mężczyzna mógł wiele problemów. Udzielenie pomocy nie było zbyt łatwe. Wezwano pomoc, ale okazała się zbyteczna. Lekarze poradzili sobie z tym problemem „Był to nietypowy przypadek. Nic sensacyjnego. Lekarze po prostu usunęli przedmiot i po wszystkim” mówił ordynator SOR Rafał Podejma. red

Wyjazd na Święto Piwa - 11 Oktoberfest do Pawłowic

Jesteś świadkiem interesującego zdarzenia? Chcesz podzielić się nietypową wiadomością? Znasz interesujący temat? Poinformuj nas na wieruszow@powiatowy.pl

Wiele dróg w sobotę 24 września br prowadziło do Pawłowic w gminie Gorzów Śląski. Właśnie jedną z dróg podążała grupa kępnian, która aktywnie uczestniczy w rajdach rowerowych. Tym razem kilka osób jechało samochodem. Wierny rajdom rowerowym kępiński cyklista udał się na 11 oktoberfest do Pawłowic rowerem. Jak sam mówi – jazda była świetna i przyjemna, ale tylko w jedna stronę. Do Pawłowic dotarliśmy prawie w tym samym czasie z tym, że ja wyjechałem rowerem dużo wcześniej. Święto Piwa odbywało się w ramach obchodów 20-lecia Programu Odnowy Wsi w kompleksie plenerowym Pałacu w Pawłowicach. Organizatorami oktoberfestu było Stowarzyszenie Rozwo-

ju Odnowy Wsi Pawłowice, Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Sołtys i Rada Sołecka, OSP oraz mieszkańcy Pawłowic. Do Pawłowic dotarła też grupa kolegi Franka z Kępna. Tak więc z Kępna na święcie piwa było około 15 osób. Przybyli mieszkańcy i goście zasiadali pod namiotami. Kępnianie licznie i bardzo dobrze zaprezentowali się na tym niecodziennym święcie uczestnicząc w konkursach. Można było poczęstować się pyszną, zdrową żywnością z Oleskiego Koszyka. Biesiadzie towarzyszyły konkursy tematyczne oraz wystawa fotograficzna – 20 lat Programu Odnowy Wsi. Oktoberfest rozpoczęto uroczystym otwarciem i odbiciem beczki piwa. Święto piwa prowadzili: Danka i

Krystian. Po czym rozpoczęła się biesiada piwa z kapelą bawarską – Kwaśnica Bavarian Show oraz biesiada biesiada śląska z Jackiem i Jolantą Kierokami i oczywiście dużo piwa a także koncert gwiazdy niemieckiej telewizji TOBY z Monachium. Wisienką na torcie koncert gwiazdą wieczoru był Koncert Zespołu Disco Polo Bayer Full. Dla Kępnian i nie tylko szybko mijał czas Trzeba było wracać do domowych pieleszy, Spojrzałem w niebo, nie było ciekawie. Koledzy jeszcze zostali, ja wyjechałem wcześniej. Za Kluczborkiem rozpadało się na dobre, jadąc swoim tempem jedenastką jechałem dalej. Robiło się ciemno, pojazdy mnie mijały trzymając przepisowe odstępy w trakcie wyprzedzania. Na trasie złapał nie skurcz, musiałem trochę prowadzić rower. Kiedy ból ustał rozsądek nakazywał jechać dalej. W Opatowie zjechałem z jedenastki i przez Trzebień, Biadaszki, Jankowy dotarłem do Kępna. Byłem zziębnięty, cały przemoczony, ale szczęśliwy bo dotarłem bezpiecznie do domu. Powrót dał mi w kość, ale nie żałuję bo impreza była super – opowiadał Leszek Dąbrowski.

Na podstawie relacji MaŁa Zdjęcia L. Dąbrowski


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

WASZE BOBASY

Julia Sławoszewska, córka Justyny i Przemysława z Kępna urodziła się 27.09.2017 r. Ważyła 3250 g i miała 54 cm.

Antoni Mróz,syn Angeliki i Wojciecha z Poniatowic urodził się 26.09.2017 r. o godz. 17.45. Ważył 3570 g i miał 55 cm

Feliks Parzonka, syn Aleksandry i Grzegorza z Łęki Mroczeńskiej urodził się 26.09.2017 r. o godz.16.50. Ważył 3700 g i miał 56 cm.

Alicja Maciejewska, córka Anny i Karola z Łęki Mroczeńskiej urodziła się 23.09.2017 r. o godz. 8.20. Ważyła 3690 g i miała 56 cm.

Nadia Obalska, córka Eweliny i Ryszarda z Baranowa urodziła się 18.09.2017 r. o godz. 16.22. Ważyła 3480 g i miała 54 cm.

Jakub Kaźmierczak, syn Anny i i Marka z Lasek urodził się 18.09.2017 r. o godz. 17.12.Ważył 3350 g i miał 52 cm.

www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

AP Wieruszów I mistrzem RLD

45 punktów w 15 spotkaniach, 62 strzelone bramki i ani jednej straconej – taki jest bilans pierwszego zespołu Akademii Piłkarskiej Wieruszów w I edycji Regionalnej Ligi Dzieci, w kategorii wiekowej 2008/2009. Podopieczni trenera Marcina Wiśniewskiego zupełnie zdominowali rozgrywki i to im przypadła większość nagród indywidualnych. Okazały puchar za zwycięstwo odebrał Radek Trzeciak, ostoja defensywy wieruszowskiego zespołu. W nagrodę zabrał go na własność do domu. Rozgrywki Regionalnej Ligi Dzieci wsparł w tym roku samorząd gminny z Wieruszowa. Nagrody wręczali dzieciom Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie – Adam Śpigiel oraz radni: Mirosław Jakubczak i Paweł Szandała. - Gratuluję organizatorom tak udanego przedsięwzięcia – mówił Przewodniczący RM w Wieruszowie, Adam Śpigiel. – To ogromne wydarzenie, w całych rozgrywkach bierze udział ponad 300 dzieciaków. – Sam byłem prze wiele lat zawodnikiem i cieszę się, że w Wieruszowie mamy tak zdolne dzieci. Teraz musimy zrobić wszystko, by trenerom Akademii Piłkarskiej i ich podopiecznym zapewnić ciągłość szkolenia. Na czwartym miejscu rozgrywki zakończył drugi zespół AP Wieruszów, będący jednocześnie drużyną o rok młodszą od swoich rywali. Tutaj kapitalne zawody rozgrywali Kacper Mokras i Jakub Patkowski. Rozgrywki zdominował jednak zespół AP Wieruszów rocz. 2008. - Chłopcy faktycznie zagrali bardzo dobre spotkania – przy-

znaje ich szkoleniowiec, Marcin Wiśniewski. – W naszej grze jest jednak cały czas sporo mankamentów. Największy, to chyba częsty brak koncentracji. Wynik cieszy, choć, jak zawsze podkreślam, nie ma on dla mnie większego znaczenia. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest on bardzo ważny dla dzieciaków i ich rodziców. Najlepszy Zawodnik (A): Michał Winkowski – AP Wieruszów I Najlepszy Zawodnik (B): Kamil Kalemba – Mogre Mokrsko Najlepszy Strzelec (17): Kacper Matysek – AP Wieruszów I Najlepszy Strzelec (16): Hubert Stępień – Mogre Mokrsko Najlepszy Bramkarz: Jakub Puchalski - AP Wieruszów I Wyróżnienie: Piotr Głowik (Pionier Baranów), Kacper Mokras (AP Wieruszów II), Jakub Patkowski (AP Wieruszów II), Filip Fita (AP Lututów), Bartek Mazur (AP Wieruszów I) TABELA KOŃCOWA - ROCZNIK 2008/09 1. AP Wieruszów I 15 45 62:0 2. Mogre Mokrsko 15 36 42:6 3. Pionier Baranów 15 29 23:14 4. AP Wieruszów II 15 22 23:18 5. AP Lututów 15 15 8:25 6. AP Osiek/Wier. 15 6 9:41

XXVII Sesja Rady Gminy Trzcinica

Tekst &foto. Mała

Modernizacja dróg powiatowych 26 września 2017 roku zostały wyznaczone odcinki dróg powiatowych objęte tegoroczną modernizacją. W wyznaczaniu udział wzięli Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Maciej Hojeński. Nakładki wykonane zostaną na odcinkach dróg powiatowych w miejscowości Siemionka, Pomiany i Wodziczna – te zostaną sfinansowane w ramach przekazanych środków przez Gminę Trzcinica. Natomiast odcinek drogi powiatowej w kierunku miejscowości Jelenia Głowa sfinansowany zostanie ze środ-

ków Powiatu Kępińskiego. Wartość całkowita prac to 235 000 złotych, z czego 150 000 złotych to środki Gminy Trzcinica. Rozpoczęcie prac nastąpi 27 września 2017 roku. Wójt Gminy Trzcinica poprosił także Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o poprawę stanu chodnika przy rondzie w Trzcinicy oraz przypomniał o wykonaniu oznakowania skrzyżowania dróg powiatowych i przejścia dla pieszych w Kuźnicy Trzcińskiej. UG Trzcinica

W dniu 25 września 2017 roku w poniedziałek odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Trzcinica. Po przyjęciu porządku obrad, sprawozdaniu Wójta Gminy Trzcinica z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji radni przystąpili do podejmowania uchwał w sprawach: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2017 – 2028; metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Radni dokonali zmian budżetu i w budżecie: zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.730, 47 zł do kwoty 22.277.599,22zł w tym dochody bieżące wynoszą 19.445.022, 92 zł; dochody majątkowe wynoszą 2.832.576, 30.zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28.730,47 zł do kwoty 24.953.711,01zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 18.790.016,57zł; a wydatki majątkowe wynoszą 6.163.694,44 zł. Do Sołeckiej Strategii Rozwoju przystąpi sołectwo Trzcinica i Sołectwo Laski. Pierwsze spotkanie w piątek i sobotę w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Wrota Wielkopolski w Baranowie.

Kolejna sprawa to zakup samochodu dla policji. Samochód byłby dofinansowany przez 3 gminy w tym Gmina Trzcinica, a 50 % środków pochodziłoby ze środków Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Z takim wnioskiem KPP wystąpiło do wójtów z Łęki Opatowskiej, Trzcinicy i Rychtala. Jest taka okazja i szkoda byłoby takiej szansy nie wykorzystać mówił kierownik posterunku w Laskach mł. asp. Skrobek Sebastian. Kilka pytań zadali radni kierownikowi posterunku, na które otrzymali wyczerpujące wypowiedzi. Informację na tematy dotyczące bezpieczeństwa w gminie Trzcinica kierownik posterunku przekaże na następ-

nej sesji. Zmiany w budżecie rada podjęła jednogłośnie. Jedną z ważniejszych uchwał było uchwalenie nowych stawek opłat za odpady komunalne. Radni podczas sesji uchwalili nowe wyższe stawki za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego. Zapewniam jednak, że nie będziemy mieć wygórowanych cen, nawet po tej zmianie. Ale wiadomo, że żadna podwyżka nie jest mile widziana. Natomiast główna przyczyna tej podwyżki to wzrost, zwłaszcza tych odpadów wielkogabarytowych - tłumaczył podczas sesji wójt Grzegorz Hadzik. Rada ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. Nowe ceny obowiązywać będą od 1 listopada br. Opłaty miesięczne za odpady komunalne zbierane selektywnie wynosić będą : Od gospodarstwa 1-osobowego 17,50 zł.( wzrost d 2,50 zł). Od gospodarstwa 2 osobowego 25,00 zł (wzrost o 3,50 zł). Od gospodarstwa 3-4 osobowego obowiązująca obecnie kwota wynosi 31,50 zł ( wzrost o 4,50 zł). Mieszkańcy gospodarstwa 5-6 osobowego zapłacić muszą 37,50 zł (wzrost o 5,50 zł) Od gospodarstwa 7 osobowego i powyżej obowiązująca stawka to 42,00zł ( wzrost o 6,00 zł). W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustalono następujące miesięczne stawki opłat:. Od gospodarstwa 1-osobowego w wysokości 26,25 zł, Od gospodarstwa 2 osobowego w wysokości 37,50 zł, Od gospodarstwa 3-4 osobowego w wysokości 47,25 zł, Od gospodarstwa 5-6 osobowego w wysokości 56,25 zł, Od gospodarstwa 7 osobowego i powyżej trzeba będzie zapłacić obecnie 63,00 zł. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nowych stawkach za odpady komunalne. Następnie przyjęto protokół z poprzedniej rady.

MaŁa


www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/WYNAJMĘ

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 24 a., położoną na przedmieściach Wieruszowa. Plan zagospodarowania przestrzennego. Spokojna okolica. Atrakcyjna cena. Tel. 603 305 906 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15 arów na Osiedlu w Mikorzynie przy drodze asfaltowej. Na działce znajduje się woda. Tel. 62 78 194 23 ( dzwonić po 20.00) wrzesień Sprzedam działki budowlane w Sokolnikach. Powiat Wieruszowski. Tel. 784 343 610 (06.10) Wynajmę pokój bądź 2 pokoje w Wieruszowie osobom potrzebującym, tel. 669 873 264 Sprzedam działkę 1,5 ha w Kowalówce przy drodze asfaltowej, w pobliżu Czoku. Działka przeznaczona pod budowę z możliwością podzielenia. Kontakt 661 737 461. (14.09) Sprzedam grunty obręb Węglewice gmina Galewice dz. 1433 o pow. 0,8701, dz. 1482 o pow. 0,1421, dz. 1568 o pow. 0,1458 Sprzedam dz. 803 o pow. 0,1200, dz. 806 o pow. 0,1000, dz. 1170 o pow. 3. 6300, dz. 1173 o pow. 0,0700 obręb Ostrówek gmina Galewice (może być w częściach np. 1.0500 lub 2.5800). Tel. 600 352 284 Sprzedam działki budowlane różnej wielkości śródleśne naprzeciwko zabudowań przy drodze asfaltowej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam tanio działki budowlane w Naramicach w kierunku na Śmiecheniu, o pow. 2 500 m, dostęp do drogi asfaltowej 25 m (szerokość działki), woda, prąd na miejscu oraz Walichnowy gm. Sokolniki o pow. 1000 m2. Tel. 604 173 083 Sprzedam działki budowlane o powierzchni: np. 10, 15, 20 arów z możliwością kupienia 1 ha gruntu. Przy

drodze asfaltowej, działka uzbrojona. Piaski gm. Bolesławiec Tel.600 352 284

PRACA DAM

Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy wywrotka w transporcie krajowym. Miejsce pracy Wieruszów. Codziennie w domu. Kontakt 601 995 734. Firma SKOMAR – MEBLE zatrudni tapicera, pomocnika tapicera, krawcową, krojczą. Tel. 601 153 600 Pracuj jako OPIEKUN/KA SENIORÓW w Niemczech! Już wkrótce BEZPŁATNY KURS JĘZYKOWY! Promedica24, zadzwoń: 519-690-505 (14.10). Firma Albero z Mroczenia zatrudni stolarzy na dobrych warunkach pracy i płacy. Tel. 509 538 987

USŁUGI

Przezwajanie silników, naprawa elektronarzędzi CELMA, BOSH, MAKITA. Baranów ul. Strumykowa 3. Tel. 62 78 18 273 lub 601 806 707 (31.12) Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831

Ogłoszenia wysokim oparciem wyścielanych naturalną czerwoną skórą. Stan kompletu idealny. Cena 1.600 zł. Tel. 609-622090

ODDAM

Jednoroczne koty oddam w dobre ręce z powodu wyjazdu za granicę. Tel. 603 305 906 Oddam za darmo łąkę do skoszenia o pow. 70 ar w miejscowości Rybka, gmina Galewice. Telefon 604 173 083. Powyrywane pnie drzew z pół metrowym odziemkiem po samosiewce. Miejscowość Rybka, gm. Sokolniki. Telefon 604 173 083.

3

Firma Meble Robert Wieruszów ul. Teklinowska 4 zatrudni szwaczki, pomocników tapicera, pocnikow stolarzy oraz osoby chętne do przyuczenia w zawodzie tapicer szwaczka stolarz. Informacji udzielimy pod nr telefonu 793524863 lub w siedzibie firmy.

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny 28 latek szuka dziewczyn do stałego związku. Tylko poważne oferty. PILNE. Tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji

Sprzedam SEAT LEON 2004 r. Obsługa firm w zakresie BHP. 1.9 TDI,110KM Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Centralny zamek, elekt. szyby, klimatronic, ABS. Kozera; Tel. 663 821 651 Tel. 721 268 065

KUPIĘ

Grupa AWW prowadzi skup zbóż(pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa) ze zbiorów 2017 w magazynach w Lubczynie i Ryńcu. Tel. 62 7843628, 62 7816020 (15.09)

SPRZEDAM

Sprzedam Volkswagen Golf IV 1.4 z instalacją gazową, kombi. Rok produkcji 1999 r. Telefon 788 143 208. Sprzedam drewno opałowe oraz drewno rozpałkowe w workach (20 zł za worek). Tel. 603 241 068 (03.2018) Sprzedam polską dmuchawę do zboża, silnik 7,5 KW, siewnik zbożowy Poznaniak 3 m z agregatem. Tel. 605 240 387 lub 62 781 92 33 Sprzedam stół bukowy po rozciągnięciu 3,5m+10 krzeseł z

Praca dla kierowcy Firma STOLWIT MEBLE z Wieruszowa zatrudni kierowcę z doświadczeniem z kat. C+E. Kandydatom zapewniamy: – trasy wyłącznie po Polsce – wolne weekendy – dogodne warunki pracy Telefon kontaktowy 724 400 800

Firma JARYCH Transport, zatrudni mężczyznę na stanowisko kierowcy. Wymagania: wiek do 50 lat, prawo jazdy kategorii C+E, ukończony kurs na przewóz osób i rzeczy, doświadczenie zawodowo w transporcie międzynarodowym. Kontakt: 605 220 407

Usługi koparko-ładowarką Kuźnica Skakawska 71 tel. 600 186 112


2

Wiadomości lokalne

Nowy dyrektor SP ZOZ w Kępnie - Jakub Krawczyk W dniu 26 września 2017 roku na XXXIV sesji Rady Powiatu Kępińskiego Starosta Kępiński Witold Jankowki poinformował radnych o dokonanym wyborze przez Komisję Konkursową na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Nowym dyrektorem SP ZOZ w Kępnie został lekarz ortopeda - traumatolog Jakub Krawczyk pracujący na Oddziale Chirurgii w kępińskim szpitalu i pełniący od dwóch miesięcy funkcję zastępcy dyrektora do spraw medycznych. „Spada na mnie ogromna odpowiedzialność za ochronę zdrowia w naszym regionie. Zrobię wszystko, aby proces leczenia w Kępnie i w naszym regionie odbywał się bez większych zakłóceń, z korzyścią dla wszystkich pacjentów” - mówił obecny na sesji Rady Powiatu nowy dyrektor SP ZOZ w Kępnie. O stanowisko dyrektora kępińskiego szpitala ubiegały się 4 osoby: Jakub Krawczyk (z Kępna), Marek Szewczyk (z Wałbrzycha), Paweł Czerwiński (z Włocławka) i Dariusz Brzeziński (z Domaszkowa). Po sesji na kilka pytań dla Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego odpowiedział nowy dyrektor SP ZOZ Jakub Krawczyk. „Bardzo mi miło i cieszę się z tego powodu, że zostałem dyrektorem naczelnym szpitala w Kępnie. To ogromne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność jaka na mnie spadła, ale poprzez moje dwa miesiące pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw medycznych, już wiele poznałem spraw szpitala, które należy wzmocnić, usprawnić dla pacjentów i dla funkcjonowania ochrony zdrowia w naszym regionie. Poza tym też wiele moich założeń i koncepcji, które już wcześniej miałem też będę teraz mógł realizować wszystko to dla dobrego funkcjonowania ochrony zdrowia w Kępnie i w naszym regionie. Trudna praca, zapewne dużo wysiłku, wyzwań i problemów. Mam tego świadomość dlatego zdecydowałem się dokonać tego wyboru startowania w tym konkursie. Wielkie uznania dla komisji, iż uznała właśnie mnie godnego tego stanowiska. Mam nadzieję, że spełnię oczekiwania wszystkich tych, którzy na mnie głosowali i przede wszystkim wszystkich pacjentów, aby ochrona zdrowia w Kępnie była na jak najwyższym poziomie. Zastępcą będzie nadal pan Marian Olejniczak, zastępcy do spraw medycznych nie muszę powoływać, bo jestem lekarzem. Nie muszę ogłaszać konkursu na zastępcę dyrektora do spraw medycznych i nie mam takiego zamiaru. Chyba, że zaistniałaby sytuacja, że tych obowiązków będzie zbyt dużo, to wtedy mogę się posiłkować tym konkursem,

www.powiatowy.pl 4 październik 2017 r.

Woda zdatna do picia Spółka Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. informuje, że na mocy powtórnych badań jakości wody z wodociągu w Myjomicach i ich pozytywnego wyniku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie przywrócił dziś przydatność wody do spożycia.

Komunikat

nie jest zabronione, bym taki konkurs mógł ogłosić, ale na razie tego nie zakładam. Zakładam, że będę te dwie funkcje pełnił. Praktyka lekarska niestety w bardzo ograniczonym zakresie. Pacjenci nie stracą lekarza, moja działalność lekarska będzie prawdopodobnie w ograniczonym stosunku do tego co było, natomiast nie zostawiam pacjentów tak, że nie muszą się martwić. O formie praktykowania będę na pewno jeszcze mógł pacjentów poinformować, w jaki to będzie czasie i w jakim zakresie. Jedno jest wiadome na pewno w ograniczonym stosunku do tego co było. Będzie Pan praktykował prywatnie? Na tyle na ile przepisy mi na to pozwalają, tak. Od dawna starał się pan, by w szpitalu był oddział ortopedyczny. Tak jest to jedno z moich założeń. W rozwoju szpitala kępińskiego jest mi to szczególnie bliskie z uwagi na fakt, że jestem ortopedą i uważam, że bezwzględnie w kępińskim szpitalu oddział ortopedyczny powinien istnieć. Myślę, że z naszych pierwszych założeń na ile nam pozwala sytuacja szpitala będziemy dążyć jak najszybciej do powstania pododdziału ortopedycznego w ramach oddziału chirurgii, a docelowo formowania struktur oddziału ortopedyczno - urazowego. To długa droga, to bardzo duże wyzwanie i duże zagadnienie do realizacji, ale jest jedno z głównych założeń mojej działalności w kępińskim szpitalu na stanowisku dyrektora naczelnego -powiedział dyrektor SP ZOZ w Kępnie Jakub Krawczyk. MaŁa

Najprawdopodobniej doszło do wtórnego zanieczyszczenia sieci wodociągowej poprzez dopływ substancji biogennych pochodzenia roślinnego. Sytuacja powtarza się niestety co roku w okresie jesiennym wraz z intensywnym opadem deszczu oraz nawożeniem przez rolników okolicznych pól nawozami organicznymi. Intensywne opady deszczu powodują infiltrację wód opadowych w głąb ziemi z dużą ilością substancji biogennych, jak również wysoki poziom wód gruntowych, co może powodować przenikanie do sieci wodociągowej substancji biogennych powodujących wystąpienie np. bakterii z grupy coli (niechorobotwórczych bakterii wskaźnikowych). Dlatego prosimy Państwa o informowanie odpowiednich służb o potencjalnych ryzykach skażenia wody w Państwa miejscowościach! Uspokajamy jednocześnie, że nowe procedury wewnętrzne wdrożone przez Zarząd Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. zintensyfikowały działania kontrolne wody, zminimalizowały odsetek tzw. „lewych” ujęć, a tym samym - ewentualnych ryzyk skażenia wodociągu. Priorytetem spółki jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gmin, które obsługuje, dlatego nawet o najmniejszym spadku jakości wody mieszkańcy są i będą bezzwłocznie informowani i podejmowane będą działania naprawcze. Tak było również w przypadku Myjomic i pomimo wzmożonych ataków medialnych na działania służb były one przeprowadzanie zgodnie z procedurami i regulacjami prawnymi. Dla utrzymania jakości wody i stałego monitoringu - pobór próbek wody już w przyszłym tygodniu!

Dzień Chłopaka

CZYTAJ Z NAMI! 29 września 2017 roku obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W Polsce święto ma już wieloletnią tradycję. Zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Dzień ten jest doskonałą okazją do podkreślenia zalet głośnego czytania, promowania kultury żywego słowa oraz popularyzacji czytelnictwa. Z tej okazji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie na lekcjach nauczyciele czytali fragmenty z literatury współczesnej. Akcja ta objęła wszystkie klasy. Książki o tematyce kulinarnej czytała młodzież w pracowni ga-

stronomicznej pod wiodącym tytułem „Czytam i gotuję”. Tajniki różnych kuchni młodzież poznawała z panią Anetą Szczęsną. Klasy o profilu architektura krajobrazu z panią Marzeną Kalinowską wyszły z książką w plener. W otoczeniu przyrody poszerzali wiadomości pod hasłem „Poznaję, aranżuję, upiększam”. Wszystkie prezentowane książki dostępne są w bibliotece szkolnej. Zapraszamy do ich przeczytania. Szkolną akcję zorganizowały Danuta Wabnic i Maria Cierlak.

Dnia 28.09.2017 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Panią Elwirą Wielgosz zorganizowały Szkolny Dzień Chłopca. Kandydaci, aby zdobyć tytuł „Mistera Szkoły” zmierzyli się z takimi zadaniami jak: przyszywanie guzika, rozpoznawanie samochodów, wiązanie krawata oraz rozpoznawanie narzędzi. Specjalnie wybrana komisja oceniała ich zmagania. „Misterem Szkoły” został Wojtek Baranowski. Dla wszystkich chłopców od dziewczyn i pań ze szkoły był słodki upominek połączony z życzeniami i specjalną piosenką. elvi

Grupa AWW prowadzi skup zbóż (pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa) ze zbiorów 2017 w magazynach w Lubczynie i Ryńcu. Tel. 62 7843628, 62 7816020 NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. 503 781 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 797 209 561, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna Pianka, Barbara Gruszka, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

4

pazdziernik

ROK XVII NR 19 (904) 04.10.2017 r.

2017 r.

Rajd rolkowy "Bajkowy zawrót głowy" W sobotę 30 września 2017 r. 70 osób stawiło się na starcie Rajdu na rolkach „Bajkowy zawrót głowy”. Wszyscy postarali się o kolorowy strój upodabniając się do różnych postaci bajkowych bądź filmowych. Organizatorem całej imprezy było Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. Rajd przebiegał ulicami naszej gminy, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców, którzy licznie zebrali się przy trasie Rajdu. Peleton prowadził wóz strażacki z wodzirejem, który przezabawnie komentował i mobilizował jadących miłośników

łyżworolek do wspólnej zabawy. Uczestnicy wystartowali z parkingu przy Kościele Parafialnym w Opatowie i ruszyli w kierunku miejscowości Trzebień, Biadaszki. Paradę zakończono na placu przy Ośrodku Edukacyjno - Naukowym w Ustroniu. Rolkarze łącznie pokonali około 14 km. Na mecie każdy otrzymał pamiątkowy medal. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali konkurencje sprawnościowe z nagrodami. Nagrodzono również uczestników za najciekawszy bajkowy strój. Na każdego czekało tez coś dla ciała - poczęstunek. Cieszę się bardzo, że tak liczna grupa osób uczestniczyła po raz pierwszy w takim wydarzeniu.

26 latek wypadł z okna

Dziękuje wszystkim za obecność i pomoc w organizacji – strażakom z OSP Biadaszki i Opatów oraz policji za czuwanie nad bezpieczeństwem na trasie rajdu, członkom Stowarzyszenia grupie rowerowej oraz wójtowi i pracownikom gminy powiedział prezes Stowarzyszenia - Marek Kowalski. Po raz kolejny okazało się, że wspólne działanie skutkuje wspaniałymi imprezami integrującymi lokalne społeczności. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020.

Wstydliwy problem!

Dzisiaj (poniedziałek, 2 października) o godz. 18:42 dyżurny KPP w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na Os. Kopa w Kępnie. Jak się okazało 26 letni mieszkaniec bloku wypadł z okna balkonowego. Mimo długiej akcji reanimacyjnej, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Trwają czynności wyjaśniające.

usunięcie „obrączki” z przyrodzenia

str. 5 Reklama

CZYTAJ Z NAMI!

str. 2

4 październik 2017 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 04.10.2017 r.

Advertisement