Page 1

Najwięk szy portal informa cyjno reklamo wy w region ie powiato

wy.pl

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

18 kwietnia

ROK XVIII NR 7 (916) 18.04.2018 r.

2018 r.

XXXIII OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI „SZLAKIEM BURSZTYNOWYM HELLENA TOUR 2018”

Lututów/Wieruszów, więcej, str. 2


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018” Od 13 do 15 kwietnia 2018 roku na drogach województwa łódzkiego i wielkopolskiego odbywał się już po raz XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018”. Rozegrane zostały cztery etapy, trzy ze startu wspólnego i jazda indywidualna na czas. Trasa czwartego etapu rozegranego w niedzielę 15 kwietnia wynosiła 162 km. Prezentacja drużyn i start miał miejsce w Wieruszowie. Gmina Wieruszów postarała się, by Ogólnopolski Wyścig Kolarski”Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018” miał większy wydźwięk w Grodzie nad Prosną. Zaproszono medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich p. Mieczysława Nowickiego – dwukrotnego medalistę Igrzysk w Montrealu, p. Iwonę Podkościelną oraz p. Aleksandrę Tecławę - Mistrzynie Olimpijskie Paraolimpijskich Igrzysk w Rio. Szkoda tylko, że ta aleja i tabliczki z imieniem i nazwiskiem tych zasłużonych sportowców są tak niepozorne i mało efektowne. Olimpijczycy i Paraolimpijczycy w asyście władz Wieruszo-

wa Pani Burmistrz Renaty Świeściak, radnych, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” wraz z p. Prezes Henryką Sokołowską i jej podopiecznymi oraz organizatora wydarzenia, którym był Gminny Ośrodek Sportu i Turystki reprezentowany przez Dyrektora p. Macieja Bacińskiego, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów.Ostatniego dnia wyścigu tj. 15 kwietnia w niedzielę kolarze mieli do pokonania trasę zakończoną finiszem w najstarszym mieście w Polsce. W Wieruszowie na zakończeniu 17 kilometrowej rundy po Ziemi Wieruszowskiej została rozegrana specjalna premia ufundowana z okazji 650 - lecia Wieruszowa. Wzorem roku ubiegłego przy Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na ulicy Złoczewskiej o godzinie 12.00 miała miejsce pierwsza premia z okazji roku Jubileuszowego Banku, ufundowana przez RBS Lututów. Na kolarzy oczekiwali z nie-

cierpliwością: Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego p. Marian Fita, Wójt Gminy Lututów p. Marek Pikuła, Prezes Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego p. Bogdan Jamroszczyk. Towarzystwo to było głównym organizatorem XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2018”. Na trasie przejazdu peletonu zebrało się wielu mieszkańców Lututowa, Gminy Lututów i ościennych miejscowości, kibiców i sympatyków kolarstwa, którzy głośno dopingowali zmaganiom polskich i zagranicznych kolarzy. Komitet Organizacyjny Wyścigu zadbał, by przejazd XXXIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2018” przez powiat wieruszowski i województwo łódzkie odbył się bez zakłóceń z zachowaniem szczególnej ostrożności przez kibiców w czasie przejazdu kolumny wyścigu. Była to niemała atrakcja dla sympatyków kolarstwa.

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc,

--- istnieje od 1999r. ---

SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

Czastary kulturalnie nie zwalniają!

„Seniorzy w akcji” to kolejny projekt kulturalny w czastarskim GOK-u, którego pomysłodawcą jest dyrygent Sebastian Sikora i animatorka 60+ Teresa Pieprzyk. Przedsięwzięcie współfinansuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Seniorzy aktywnie działają w obszarze muzyki – odbywają się próby chóru, uczą się technik śpiewu, emisji głosu, ruchu scenicznego. Ponadto początkiem kwietnia zrealizowali wyjazdowe warsztaty muzyczne w Głuchołazach,

podczas których przygotowywali się do Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Sakralnej, o którym niebawem napiszemy więcej, Integracja społeczeństwa i znoszenie międzypokoleniowych barier to priorytety tego projektu. Seniorzy dzielą się doświadczeniem, wzajemnie się inspirują i tworzą doskonałe warunki do rozwoju kulturalnego w gminie Czastary. Tak trzymać!

Otwarty Turniej Szachowy W piątek, w dniu 13 kwietnia, 13 zawodników i zawodniczek przystąpiło do rozgrywek szachowych. Otwarty Turniej Szachowy został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach. Nagrody i upominki dla zwycięzców zostały zakupione ze środków Samorządu Gminy Galewice. Sędziowanie komputerowe na dystansie siedmiu rund. O zwycięstwie decydowały punkty duże i punkty ma-

łe zdobyte przez przeciwników. Po ro- IV m-ce Oskar Mieszała zegraniu planowanych rund i pod- Młodzicy: sumowaniu wyników okazało się, ze I m-ce Krzysztof Cieplik zwycięzcami zostali: II m-ce Bartosz Mazurek Orliczki; III m-ce Mateusz Tworek Duchnik I m-ce Aleksandra Nowak IV m-ce Paweł Mora Aktu wręczenia nagród i okolicznoII m-ce Maja Smolis Orlicy: ściowych dyplomów dokonała DyrekI m-ce Antoni Janiaczyk tor Gminnego Ośrodka Kultury w GaII m-ce Maciek Zawada lewicach pani Irena Janiaczyk. III m-ce Marcel Kardaś Zdjęcia i relacja Wacław Zabłocki.

„Serce dla serca”

Rozśpiewana SP Nr 2 w Wieruszowie

Cieszymy się i gratulujemy sukcesu naszym uczniom SP Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, którzy zajęli I - wsze miejsca w Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w kategoriach: szkół podstawowych klas I-III i szkół podstawowych klas IV-VII z terenu powiatu wieruszowskiego. Dziękujemy organizatorom - Powiatowej Stacji Sanitar-

no-Epidemiologicznej w Wieruszowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Wieruszowie za zorganizowanie kolejnej edycji konkursu, w którym uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalno-artystyczne. Rodzicom dziękujemy za wsparcie oraz wkład w przygotowaniu strojów dla swoich dzieci.

10 kwietnia br. wychowankowie OHP z Wieruszowa wraz z wychowawcami i komendantem Hufca Pracy 5-20 odwiedzili pensjonariuszki przebywające w „Domu Dobrych Serc” – Zgromadzeniu Sióstr Opieki Społecznej w Mirkowie. Dzięki życzliwości naszych pracodawców zebraliśmy pieniądze na zakup środków pielęgnacyjnych dla pensjonariuszek. Dary zostały uroczyście przekazane na ręce siostry Renaty prowadzącej „Dom Dobrych Serc” w Mirkowie. Akcja „Serce dla serca” wzbudziła pozytywne emocje, a pensjonariuszkom, które miały okazję na rozmowę z nami, przyniosła mnóstwo radości i pokrzepienia. Dla naszych podopiecznych spotkanie ze starszymi ludźmi było także wielkim przeżyciem. Składamy serdeczne podziękowania naszej młodzieży i pracodawcom za zaangażowanie w akcję „Serce dla serca”. Pamiętajmy o potrzebujących tak, jak mawiał patron OHP - Jan Paweł II „Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”.

Nauczyciele SP Nr 2 w Wieruszowie

Największy portal informacyny w regionie! www.powiatowy.pl

Tekst i zdjęcia: Kadra OHP


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce nożnej dziewcząt i chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych W dniu 4 kwietnia 2018 roku na obiekcie sportowym „Orlik” w Lututowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców. Tradycyjnie już gospodarzem zawodów był ZSR w Lututowie . Wśród dziewcząt rywalizowały drużyny Zespołu Szkół Rolniczych w Lututów i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszów a wśród chłopców, drużyny Zespołu Szkół Rolniczych w Lututów , Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie. Wyniki zawodów – dziewcząt ZSR w Lututowie – ZSO w Wieruszowie 2:1 Wyniki zawodów – chłopców

ZSR w Lututowie – ZSP w Wieruszowie 4:3 ZSP w Wieruszowie – ZSO w Wieruszowie 9:4 ZSO w Wieruszowie – ZSR w Lututowie 6:4 Do zawodów rejonowych awansowały pierwsza drużyny w kategorii dziewcząt i pierwsza drużyna w kategorii chłopców to jest: drużyna dziewcząt z ZSR w Lututowie i drużyna chłopców z ZSP w Wieruszowie. Zawody rejonowe dziewcząt odbędą się w dniu 18.04.2018r w Wieluniu, a chłopcy w dniu 19.04.2018r w Sieradzu. Współorganizatorem zawodów był Powiat Wieruszowski. PSZS w Wieruszowie Jarosław Urbaniak

Za nami kolejny przystanek z „Lokomotywą po wiedzę” – tym razem z ekologią na Ty! Zwycięska drużyna chłopców ZSP w Wieruszowie

Odsłonięcie Tablicy poświęconej Pamięci i Ofiar Narodowej Tragedii Smoleńskiej

8 kwietnia b.r. w Lututowie miało miejsce odsłonięcie Tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. Tablica ma upamiętnić wszystkie osoby, które zginęły 10 kwietnia 2010 r. na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Jego małżonką Marią. Odsłonięcie Tablicy poświęconej Pamięci i Ofiar Narodowej Tragedii Smoleńskiej poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie, którą koncelebrował proboszcz parafii Lututów, dziekan dekanatu Lututowskiego ks. kan. Waldemar Gruszka. Fundatorem tablicy jest Pan Michał Krzak i Stowarzyszenie Ruch Samorządowy im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej. Uroczystość odbyła się z udziałem Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka i parlamentarzystów: Posła RP Beaty Mateusiak – Pielucha, Posła RP Piotra Polaka, pełnomocnika PiS na powiat

wieruszowski Michała Krzaka, członków i sympatyków PiS, Wójta Lututowa Marka Pikuły, radnych, lokalnych mediów oraz mieszkańców Gminy Lututów. Tablica usytuowana jest na jednej ze ścian przed wejściem do kościoła. Wartę przy tablicy pełnili harcerze. Przed uroczystym odsłonięciem i poświęceniem przez proboszcza parafii ks. kan. Waldemara Gruszkę po Mszy w kościele miały miejsca krótkie wystąpienia. Głos zabrał Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Poseł Piotr Polak i Poseł Beata Mateusiak – Pielucha. Katastrofa smoleńska wciąż jest żywa i głęboka ukorzeniona w społeczeństwie polskim. W tym roku mija 8. rocznica katastrofy polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku. 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8.41 rozbił się samolot Tu-154 M, którym polska delegacja udawała się na uroczystości do Katynia związane z 70. rocznicą zamor-

dowania polskich oficerów przez radzieckie NKWD. W katastrofie, która wydarzyła się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Północny zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński, Jego małżonka Maria, Ryszard Kaczorowski ostatni prezydent RP na uchodźstwie, załoga samolotu Tu-154M, oficerowie Biura Ochrony Rządu, ministrowie, parlamentarzyści, szefowie centralnych urzędów państwowych, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, artyści. To była najtragiczniejsza katastrofa w dziejach III Rzeczpospolitej. Uroczystość odsłonięcia Tablicy w Lututowie, poświęconej Pamięci i Ofiar Narodowej Tragedii Smoleńskiej miała bardzo podniosły charakter. Galerię i filmy z wydarzenia oraz przemówienie Wojewody i Parlamentarzystów na www.powiatowy.pl.

Anna Świegot, E. Tomaszek ITP i powiatowy.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie bierze udział w projekcie „Lokomotywą po wiedzę” edycja 2018. Projekt ten składa się m.in. z trzech warsztatów wyjazdowych do Łodzi oraz dwóch spotkań w Lututowie. Nasi uczestnicy projektu czyli 22 uczniów Szkoły Podstawowej w Lututowie mieli okazję odwiedzić Łódzki Dom Kultury, Politechnikę Łódzką oraz Akademię Sztuk Pięknych. Wszystko to relacjonowaliśmy w poprzednich artykułach. Tym razem odbyły się warsztaty ekologiczne w Lututowie. Gościliśmy Pana Dariusza Matusiaka współtwórcę Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, przez wiele lat aktywnie zaangażowanego w projekty artystyczne Teatru „Węgajty. Pan Dariusz Matusiak jest współtwórcą i twórcą programów ekologicznych min. „Stabieńszczyzna -Wioska Artystyczno -Ekologiczna”, „Księga pól i lasów”, „Mój Zielony Świat”, „Czte-

ry Żywioły”, „Laboratorium Edukacji”, „Tropami Tęczowego Wojownika”. W czasie warsztatów odbyły się zajęcia plastyczne i teatralne o tematyce ekologicznej. Warsztaty te w przystępny sposób wyjaśniały młodym uczestnikom znaczenie danego żywiołu - dla świata przyrody i znaczenie ochrony środowiska. Zajęcia te miały na celu pokazanie dzieciom piękna otaczającego ich świata, ucząc świadomej komunikacji, konstruktywnego myślenia i rozwiązywania problemów, co bezpośrednio przekłada się na zachowanie szacunku do siebie i do żyjących wokół nich ludzi, zwierząt i roślin. Jak mądrze korzystać z piękna Planety Ziemia i dbać o nią , jak być za nią odpowiedzialnym. Przed nami kolejne i już ostatnie warsztaty w ramach projektu, tym razem wokalno- aktorskie, o których napiszemy w następnych relacjach.


www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

5

Anonimowe Dyktando Powiatowe we Dyktando Powiatowe o tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2018. Dyktando miało na celu zwrócić uwagę na dbałość o język ojczysty mieszkańców powiatu wieruszowskiego oraz doskonalić poprawność ortograficzną i interpunkcyjną uczestników. Do tegorocznej edycji dyktanda wpłynęły 23 zgłoszenia z powiatu wieruszowskiego, do konkursu przystąpiło 21 mieszkańców. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Powiatu Wieruszowskiego w ramach kalendarza imprez kulturalnych. Nagrody uczestnikom wręczał Mirosław Urbaś, Wicestarosta Wieruszowski. Tytuł tegorocznego Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2018 oraz nagrodę główną- tablet otrzymał Jacek Biernacki z Bolesławca, który był najlepszy tego dnia. II miejsce zajęła Anna Walaszek z Wieruszowa, III miejsce zajęła Monika Wojtera z Wieruszowa, IV miejsce zajęła Justyna Krzemińska ze Żdżar. Dziękujemy wszystkim za udział w naszej zabawie, poniżej prezentujemy tekst z którym mierzyli się nasi uczestnicy: 10 kwietnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu- Tekst dyktanda przygotowała dr Iwona Bińblicznej w Wieruszowie odbyło się Anonimo- czycka –Kołacz. Dostępny na www.powiatowy.pl

MGBP

„Czarna Damka” na 25. Mistrzostwach Polski w Szczyrku W dniach 12-15.04.2018 roku w Szczyrku odby- Edward Perdek 9 pozycja 7 pkt. ły się XXV Mistrzostwa Polski Seniorek i Senio- Władysław Kasendra11 pozycja 7 pkt. rów Starszych 50 + w warcabach 100-polowych. Jan Osiołkowski 12 pozycja 7 pkt. Rozgrywki rozegrano systemem szwajcarskim Zygmunt Ślęzak 13 pozycja 6 pkt. na dystansie 7 rund z czasem 1,5 godziny na Kasendra wypełnił normę na II kategorię. każdą partię. Wśród uczestników startowali re- Koszty wyjazdu pokrył samorząd gminy w Luprezentanci LKS „Czarna Damka” Lututów z tutowie. siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury. Ze sportowym pozdrowieniem Nasi warcabiści zagrali na swoim poziomie, a Zarząd Klubu zajęli następujące miejsca:

XXXI Warszawska Granda

W niedzielę - 25.03.2018r. - w Klubie Legia FIGHT CLUB odbyła się kolejna, XXXI edycja Warszawskiej Grandy Na Pięści i Giry, pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Klub Sportowy HUSARIA Wieruszów wystawił swoją zawodniczkę Sekcji Kickboxingu - Izabelę Madzińską w kat 56kg. Iza walczyła w formule

K1 z zawodniczką gospodarzy. W pierwszej rundzie przeciwniczka była 2x liczona. Ostatecznie po przewalczeniu 3-ech rund - Iza wygrała swoją pierwszą, debiutancką walkę! Sekundantem Izy był trener Sekcji Kickboxingu - Jacek Piwowar. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych ;-)

AP Wieruszów trenowała z AMO

Zawodnicy Akademii Piłkarskiej Wieruszów wzięli udział w treningu pokazowym i meczu selekcyjnym Mobilnej Akademii Młodych Orłów, która przyjechała do Dzietrzkowic. Pokazali się z bardzo dobrej strony. Już wiemy, że 6 czerwca AMO zawita do Wieruszowa, a gospodarzem spotkania będzie Akademia Piłkarska Wieruszów. Poniedziałkowe (9 marca) spotkanie zaczęło się od krótkiego szkolenia trenerów, na którym omawiane były zagadnienia dotyczące treningu dzieci i młodzieży. Akademię Piłkarską Wieruszów reprezentowali szkoleniowcy: Łukasz Łakomiak, Adam Trzebski i Kacper Karbowski. Pilnymi słuchaczami wykładu byli również zawodnicy i zawodniczki klubu z Wieruszowa. Dzięki temu mogli oni przekonać się na własnej skórze, jak dokształcają się trenerzy i dowiedzieć się, iż 70% obecnych reprezentantów Polski pochodzi z małych miejscowości, co pewnie jeszcze bardziej zmobilizuje ich do pracy. - Jak widać nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości reprezentować kraj, mieszkając teraz w Wieruszowie, Osieku, czy Lututowie przyznaje prezes i szkoleniowiec UKS AP Wieruszów, Marcin Wiśniewski. - Nasze dzieciaki pokazały się naprawdę z bardzo dobrej strony. Na konkrety musimy jednak zaczekać. Następnie odbyła się część praktyczna dla

roczników 2007/08, w której wzięli udział gracze Akademii Piłkarskiej: Maksiu Pluta, Michał Winkowski, Bartek Mazur, Tobiasz Pawlak, Mikołaj Piszczałka, Igor Grzesiak oraz Paulina Kłobus – każde z nich spisało się znakomicie i pokazało próbkę swoich możliwości przed przedstawicielami PZPN-u, którzy uważnie przyglądali się poczynaniom młodych adeptów piłki nożnej. Po około godzinnych zajęciach wszyscy przenieśli się na orlik w Łubnicach, gdzie odbył się mecz selekcyjny w rocznikach 2005/06. W gronie zebranych na murawie znaleźli się kolejni zawodnicy AP: Patryk Pijanka, Kacper Pilarz, Marta Kowalewska, Fabian Chodorek, Denis Szul i Jakub Górecki. Mobilna Akademia Młodych Orłów to projekt prowadzony przez PZPN. Dzięki niemu trenerzy w małych miejscowościach mają szansę podnosić swoje umiejętności, a zawodnicy zostać zauważeni przez przedstawicieli Związku i “zostać wpisanymi do notesu”. - Jesteśmy już po rozmowach z przedstawicielami PZPN - dodaje Marcin Wiśniewski. - AMO odwiedzi Wieruszów, w dniu 6 czerwca. Myślę, że do tego czasu podać będziemy mogli także kilka ważnych informacji dotyczących rozwoju naszej akademii.


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

VIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Województwie Łódzkim

Dni Wiedzy na Temat Autyzmu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieruszowie „Autyzm powoduje inne odbieranie świata przez zmysły. Osoby z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej niż my. I nie jest to, ani gorszy, ani lepszy odbiór świata, po prostu inny. Osoby z autyzmem zasługują na naszą uwagę i wrażliwość.” Głównym przesłaniem tych dni było podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów był kolor niebieski. Autyzm to zaburzenie rozwoju dziecka, czyli nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach rozwoju. Diagnozowany jest już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie. Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszej szkole odbyły się „Dni Autyzmu”. W tym czasie nauczyciele specjaliści wykonali tematyczną gazetkę ścienną i prowadzili w klasach I-III oraz IV- VII prelekcje na temat tego schorzenia. Dzieci mogły dowiedzieć

się o typowych zachowaniach osób z autyzmem i ich powodach poprzez prezentacje multimedialne i krótkie posty. Mogły przez chwilę wczuć się w osobę z autyzmem poprzez doświadczenia. Klasy gimnazjalne obejrzały film, który przedstawiał losy dziewczynki (dziś dorosłej kobiety) dotkniętej autyzmem. W kolejnym „Dniu Autyzmu” przedstawiciele klas, dyrekcja, nauczyciele stworzyli duże serce składające się z drobnych niebieskich kwiatków. Ostatnim elementem było spotkanie całej społeczności szkolnej na sali gimnastycznej z balonami w kolorze niebieskim na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. Wszystkie podjęte działania miały na celu podnoszenie świadomości naszych uczniów na temat autyzmu, zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem uczących się w naszej szkole.

6 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi z inicjatywy Oddziału PTTK Łódź-Polesie oraz Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Województwie Łódzkim „KRAJOZNAWCA REGIONU”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź Organizatorami byli: Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, Oddział PTTK Łódź - Polesie Szkoła Podstawowa Nr 199 w Łodzi Oddział PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA w Wieruszowie W konkursie wzięło udział 88 uczniów z Łodzi, Wielunia, Pabianic, Dłutowa, Chechła, Piątkowiska, Petrykoz, Ostrówka, Niwisk, Walichnowy, Sokolnik i Galewic. Uczniowie rozwiązywali test obejmujący zagadnienia geograficzne, historyczne i przyrodnicze regionu łódzkiego (pytania zamknięte i otwarte). Rywalizacja przebiegała indywidualnie i drużynowo. Klasyfikacja drużynowa to suma wszystkich punktów zdobytych przez członków drużyny. W każdej grupie wiekowej dla osoby, która zdobyła największą liczbę punktów został przyznamy tytuł KRAJOZNAWCA REGIONU.  Autorem testu była p. Jolanta Łacwik-Becht - regionalistka Ziemi Pabianickiej. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała Ko-

misja Konkursowa w składzie: Przewodniczący: Jolanta Łacwik-Becht - twórca odznaki krajoznawczej Województwa Łódzkiego Członkowie: Sławomir Szczesio - wiceprezes Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego Krzysztof Góra - prezes Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego Zaszczytny tytuł KRAJOZNAWCY REGIONU zdobyli: Bartosz Sokołowski - Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Maria Lerka - Publiczne Gimnazjum w Sokolnikach Adam Chmielecki - I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu Opiekunami uczniów byli:  Mariola Seliga - Dłutów Marzena Ogorzelska - Sokolniki Paweł Packi - Wieluń Agata Góra - Łódź Jan Ślewa - Łódź Andrzej Rogala - Petrykozy, Piątkowisko Rafał Dąbik - Ostrówek, Niwiska, Galewice Ewa Widz - Pabianice Jarosław Smolarek - Pabianice Anna Ogłoza - Chechło Agnieszka Gnych - Walichnowy Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi, Oddział PTTK Łódź - Polesie, Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, Oddział PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA w Wieruszowie.  Wcześniejsze edycje konkursu miały miejsce w Galewicach, Sokolnikach, Czastarach, Wieruszowie, Łubnicach i Wieluniu.

Więcej o konkursie oraz pełna lista nagrodzonych na www.powiatow.pl Krzysztof Góra Rafał Dąbik

GRU-KO na seminarium KUMITE To już kolejne seminarium, w którym wzięli udział przedstawiciele Klubu Karate GRU-KO Seminarium Kumite w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, to głównie doskonalenie techniki i taktyki walki. W bieżącym roku klub GRU-KO reprezentował sensei Rafał Kos. Zajęcia odbywały się porannym rozruchem o godz.7.30, następnie były dwa treningi o godz. 10.00 i 16.00. Tegorocznymi instruktorami byli Shihan Bogusław Jeremicz 5 dan, Sihan Artur Wilento 5 dan, oraz sensej Konrad Kozubowski 3 dan, Mistrz Europy, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawy sposób, wiele rzeczy uczyliśmy się i poznawaliśmy na nowo, inne doskonaliliśmy. Na pewno spędzony tam czas pozwolił nam dużo się nauczyć, co z pewnością wykorzystamy w pracy z młodzieżą w naszym Klubie.

OSU !!!


www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

X-lecie Wieruszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w roku 2008 dzięki zaangażowaniu ówczesnej burmistrz Wieruszowa, Iwonie Szkopińskiej. Uniwersytet od początku istnienia jest sekcją WDK. Bez wsparcia włodarzy miasta, bez przydzielania funduszy na zadania, działalność Uniwersytetu nie mogłaby zataczać tak szerokich kręgów. Pierwszą starościną UTW była Pani Maria Dorosławska a koordynatorem z ramienia WDK, Pani Małgorzata Zych. Na przestrzeni lat w zarządzie pojawili się: Janina Garczarek, Elżbieta Fiszer, Halina Strzelecka, Kazimierz Jasiński, Barbara Bezen, Jadwiga Opacka, Wanda Kuźbik, Ireneusz Magott, Henryka Biegańska, Urszula Fusek, Małecka Danuta, Zdzisława Pospiech, Felicja Jankiewicz, Małgorzata Hącia. Na początku drogi Uniwersytet liczył 20 członków, obecnie około 170 osób. Przez te 10 lat odbyło się 350 godzin lekcyjnych z każdego typu zajęć, 35 wycieczek, niezliczona ilość spotkań nieformalnych, niepoliczalne nawiązane przyjaźnie.Działania uniwersytetu koncertują się na ciągłym poszerzaniu wiedzy i umiejętności, utrzymania i roz-

wijania sprawności fizyczne i umysłowej, pobudzania chęci do życia i działania. Tworzą go osoby w wieku 50 +, które same decydują o tym, czym będą się zajmować w danym roku akademickim. Oferta programowa skupia się w obrębie dziedzin: - wykłady seminaria - lektorat języków obcych - sekcje zainteresowań - warsztaty artystyczne - zajęcia ruchowe - imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe14 roku 2018 Wieruszowski Uniwersytet obchodzi swoje 10-lecie. Uroczystość uświetnili goście: włodarze z powiatu i gminy, dyrektorzy WDK, prasa, członkowie UTW, zaprzyjaźnione instytucje i sponsorzy wspierający działalność WUTW. Uroczystości zainaugurował Chór WUTW, następnie odbył się koncert muzyki żydowskiej zespołu „Szalom Chełm”, podziękowania dla gości i tańce przy kapeli „Los Emerytos”. WUTW przez cały rok prowadzi nabór studentów.

Źródło WDK

Pomysł na kolorową okładkę

Podobno książek nie ocenia się po okładkach, ale to właśnie one często decydują o tym, czy zagłębimy się w lekturę. Dlatego poprosiliśmy naszych przyszłych ilustratorów,grafików

Zawodnicy z Wieruszowa w 54 Crossie Ostrzeszowskim

o przygotowanie zestawienia najlepszych okładek. W dniu,16.04.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie uczestnicy warsztatów plastycznych swój czas

poświęcili na zaprojektowanie okładki do książki wymyślonej przez siebie. Do stworzenia projektu nie potrzebowaliśmy żadnego programu typu Photoshop czy Corel 9 dzieci wykożystały w tym celu własną inwencję twórczą. Wyobraźnia młodym artystom podpowiadała bardzo różne kolory, pomysły na stronę tytuową. Kreatywność dzieci przekraczała granice i to nie tylko te zaznaczone na okładce. Kolorując okładkę , malują także uśmiech na twarzach, bo dzięki tym warsztatom mogą na chwilę oderwać się i zapomnieć o problemach. Na załączonym mateiale prezentujemy gotowe już projekty okładek. GOK Lututów

W niedziele 08.04.2016r na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie i trasach do niego przyległych odbył się 54 Cross Ostrzeszowski. Organizatorzy przygotowali kilkanaście biegów w różnych grupach wiekowych. Bardzo emocjonujące były wyścigi przedszkolaków, w których udział wzięło ponad 400 dzieci. W kategoriach młodzieżowych rozegrano 10 biegów. Najdłuższym biegiem był półmaraton rozgrywany już po raz dwudziesty, którego lista startowa liczyła 316 osób. Do mety dotarło 265 biegaczy, w tym 46 kobiet. Łącznie w dziewiętnastu biegach rozegranych w ramach tegorocznego crossu linię mety przekroczyło 1165 osób. W tegorocznej edycji nie zabrakło zawodników z Wieruszowa, reprezentantów Uczniowskiego Mię-

Policyjny pościg za poszukiwanym Wieruszowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę poszukiwanego czterema listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w Wieluniu. Mężczyzna jest podejrzany o liczne kradzieże w powiecie wieruszowskim. Przez rok ukrywał się w różnych miejscach, wpadł w Osieku. Policjanci z wieruszowskiej komendy policji sprawdzają każdą informację dotyczącą osób poszukiwanych. 11 kwietnia 2018 roku dzięki doskonałej znajomości terenu oraz środowiska przestępczego, wieruszowscy stróże prawa zatrzymali 29-letniego mężczyznę poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Wieluniu czterema listami gończymi. Przestępca od prawie roku ukrywał się przed Policją w różnych miejscach. Wzorowe działania krymi-

nalnych sprawiły, że 29-latek został namierzony i zatrzymany na terenie prywatnej posesji w Osieku w powiecie wieruszowskim, gdzie pracował dorywczo. Na widok policjantów mężczyzna był bardzo zaskoczony, zachowywał się agresywnie, po czym podjął ucieczkę w kierunku pobliskiego lasu. 29-latek od ubiegłego roku nie zmienił swojego wyglądu. Wieruszowscy policjanci natychmiast rozpoznali poszukiwanego i ruszyli za mężczyzną w pościg pieszy. Poszukiwany uciekając wywracał za sobą przypadkowe przedmioty, aby utrudnić pościg. Wieruszowscy stróże prawa mieli informacje, że przestępca przygotował i ukrył w lesie pojazd, którym miał zamiar kontynuować ucieczkę. Nie mogli do tego dopuścić. W celu skutecznego zatrzymania poszukiwa-

dzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego START, którzy startowali w kilku kategoriach wiekowych. Wyniki poszczególnych zawodników na www.powiatowy.pl Poza biegami młodzieżowymi w Crossach wystartowały dwie wychowanki UMLKS START Wieruszów. W biegu OPEN Kobiety 5 km startowała Joanna Michowska która zajęła 4 miejsce. Natomiast w półmaratonie kobiet na dystansie 21 km startowała Żaneta Powolna która wygrała w swej kategorii wiekowej a w klasyfikacji ogólnej kobiet zajęła 7 miejsce. Zawodnicy UMLKS Start Wieruszów trenują w ramach programów współfinansowanych przez Gminę Wieruszów i Powiat Wieruszowski. Trener Jarosław Urbaniak

nego w trakcie pościgu, kryminalni oddali dwa strzały ostrzegawcze z broni służbowej. To ostudziło zapędy 29-latka, który po zatrzymaniu nie krył swojego zaskoczenia i zdenerwowania. Został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Zatrzymany usłyszał również zarzut kradzieży volkswagena golfa do której doszło 22 marca 2018 roku z terenu prywatnej posesji w Osieku w powiecie wieruszowskim. Wartość skradzionego i odzyskanego pojazdu oszacowano na 6000 złotych. Za przestępstwo kradzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Po czynnościach 29-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbywa karę 4 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Sportowy sukces rodziców AP Wieruszów

Z brązowymi medalami wrócili z rozegranego w niedzielę, 15 kwietnia w Lututowie Turnieju Piłki Nożnej 30+ o Puchar Akademii Piłkarskiej Wieruszów rodzice z Wieruszowa. W spotkaniu o miejsce trzecie pokonali oni rodziców Włókniarza Pabianice 1:0 W turnieju wystartowało 8 zespołów, zostały podzielone na dwie grupy, z których dwa najlepsze z nich trafiały do półfinałów. W grupie A najlepsi okazali się piłkarze Włókniarza Pabianice, a drugie miejsce zajęli podopieczni Marcina Wiśniewskiego – rodzice AP Wieruszów. W grupie B na pierwszej lokacie uplasował się Oldboys Wołczyn II, a tuż za nimi znalazła się Drużyna A. Niższe lokaty w swojej grupie zajęły drużyny z Lututowa – Rodzice AP Wieruszów o. Lututów oraz Huragan Lututów. Do półfinałów nie awanso-

wał także Oldboys Wołczyn I. W 1/2 finału Drużyna A ograła w rzutach karnych Włókniarza Pabianice, a Oldboy’e z Wołczyna pokonali AP Wieruszów. Rodzice z Wieruszowa szybko zapomnieli jednak o porażce i zrehabilitowali się w meczu o 3. miejsce. Spotkanie to zakończyło się ich tryumfem 1:0 nad gośćmi z Pabianic. W finale natomiast żaden z bramkarzy nie dał się pokonać w regulaminowym czasie gry, dlatego też do rozstrzygnięcia potrzebna była seria orlikowych “jedenastek”, w których dwukrotnie pomylili się piłkarze Drużyny A, dzięki czemu gracze Wołczyna mogli cieszyć się z 1. miejsca. - Panowie zebrali się tak naprawdę na ten turniej - mówi zasiadający na ławce trenerskiej rodziców z Wieruszowa, Marcin Wiśniewski. - Bra-

kowało zgrania i nie ma co ukrywać również sił. Piłkarsko wyglądało to jednak naprawdę dobrze. Większość naszej drużyny stanowili rodzice, którzy grali w piłkę. Myślę, że przy regularnych treningach byłaby z tego naprawdę fajna ekipa oldboyów. Była super zabawa, a do tego panowie pokazali swoim dzieciom jak dobrze grać w piłkę nożną. Dodajmy, że Najlepszym Bramkarzem Turnieju został stojący między słupkami ekipy z Wieruszowa - Tomasz Patkowski. Popłoch w szeregach rywali siały rajdy Łukasza Mazura. Nie było nagrody za najładniejszą bramkę, ale tą zdobył bez wątpienia Łukasz Mokras. W drużynie rodziców AP Wieruszów wystąpili: Łukasz Mokras, Tomasz Patkowski, Andrzej Winkowski, Łukasz Mazur, Maciej Pawelczyk, Mariusz Kasztan, Sebastian Szul, Rafał Stasiewski, Marcin Sułkowski i Łukasz Jasiński. Klasyfikacja końcowa: Oldboys Wołczyn II Drużyna A AP Wieruszów Włókniarz Pabianice Oldboys Wołczyn I Huragan Lututów AP Wieruszowów o. Lututów Zawisza Rzgów

Spotkanie z położną w Staszicu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie składa serdeczne podziękowania na ręce położnej środowiskowej p. Małgorzaty Kowalińskiej, za fachową, przystępną i jasną informację na temat zagrożeń ciąży i rozwoju dziecka w związku z używaniem środków odurzających, alkoholu, palenia papierosów -

przez kobiety ciężarne. Dziękujemy za Pani życzliwość i ciepło - w rozmowie o sprawach związanych z pierwszym kontaktem młodej kobiety z Poradnią K (w Wieruszowie znajduje się ona w Powiatowym Centrum Medycznym (szpital), z ginekologiem, z wsparciem medycznym jakie należy się ciężarnej. Za podkreślenie roli i wagi mężczyzny jako partnera i opiekuna kobiety w ciąży. Za wyjaśnienie negatywnych skutków używek dla organizmu mężczyzny- jeśli chodzi o płodność. Pamiętajmy, wzajemna miłość i zaufanie między dwojgiem młodych ludzi – to podstawa stworzenia dobrej, kochającej się rodziny. To podstawa dla rozwoju zdrowego dziecka. Spotkanie przygotowały: nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Wiesława Ochota oraz Danuta Urbaś – pedagog szkolny. więcej na www.powiatowy.pl

„Czarna Damka” w Drużbicach Wędkarskie zmagania W dniu 8 kwietnia 2018 roku Drużbice pow. bełcha- W poszczególnych grupach wiekowych z naszych zatowski gościły warcabistów, którzy rozegrali Indywidual- wodników medale zdobywali: ne i Drużynowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Wojewódz- Juniorzy młodsi /14-16lat/ twa Łódzkiego w warcabach klasycznych 64-polowych. II miejsce - Krystian Wiluś 12 pkt. Udział wzięło 65 zawodników oraz 44 zawodniczki z kil- III miejsce - Szymon Wiluś 10 pkt. kunastu klubów, wśród nich 8 warcabistów z LKS „CZAR- Senior /do 35 lat/ NA DAMKA” Lututów z siedzibą w Gminnym Ośrodku II miejsce Grzegorz Siwik 13 pkt. Kultury w Lututowie. Senior starszy/ powyżej 35 lat/ Rozegrano 9 rund z czasem 10 min na zawodnika w I miejsce - Edward Perdek 16 pkt. każdej partii. W grupie „open” mężczyzn pierwsze miej- II miejsce - Jan Osiołkowski 15 pkt. sce zajął Edward Perdek przed Janem Osiołkowskim, a W punktacji drużynowej nasi warcabiści w składzie: VI był Grzegorz Siwik. Edward Perdek, Jan Osiołkowski oraz Grzegorz Siwik zajęła III pozycję. Wyjazd naszych zawodników doszedł do skutku dzięki pomocy finansowej Samorządu Gminy w Lututowie.

Ze sportowym pozdrowieniem Zarząd Klubu

W dniu 8 kwietnia Zarząd koła PZW „Łużyca” w Lututowie zorganizował zawody wędkarskie z okazji otwarcia sezonu 2018 r. Zawody odbyły się przy pięknej słonecznej pogodzie. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez sklep Zoologiczno - Wędkarski w Lututowie. Do rywalizacji przystąpiło 26 wędkarzy w tym 6 uczestników(dzieci).

Przed zawodami zostało przeprowadzone sprzątanie wokół stawów oraz przygotowano grilla dla uczestników. Dużym zaskoczeniem było złowienie przez jednego z kolegów wędkarzy jesiotra co zostało uwidocznione na zdjęciach. W niedzielnych zawodach zwyciężyli: I miejsce Andrzej Dominiczak II miejsce Henryk Dłubek III miejsce Marcin Klimas

Zarząd Koła


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Obradował zarząd koła terenowego nr 1 PZERiI w Bralinie 5 kwietnia br odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie nowego zarządu. Wybory nowego zarządu na 5-letnią kadencję odbyły się 8 marca br. podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Przewodnicząca koła Bronisława Howańska powitała serdecznie zaproszonych gości z Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI z siedzibą w Bralinie. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Alojzy Leśniarek, wiceprzewodniczący Stanisław Mirowski, skarbnik Lech Kaczmarek i sekretarz zarządu Mirosława Szudy. A. Leśniarek podziękował za zorganizowanie spotkania inaugurującego działalność nowego zarządu. Omówił historię koła i podziękował szczególnie nowym członkiniom zarządu za to, że zdecydowały się działać społecznie na rzecz miejscowych emerytów i rencistów. Bralińskie koło istnieje już 44 lata i liczy obecnie ponad 200. członków. Przewodniczący oddziału życzył zarządowi wielu sukcesów i dobrej współpracy z oddziałem rejonowym. St. Mirowski poinformował zebranych o wolnych miejscach na planowane przez oddział wycieczki i wczasy w 2018. I tak wolne miejsca są jeszcze na czerwcowy wyjazd do Łazów i sierpniowy do Sianożętów. Jeśli chodzi o wycieczki jedno i dwudniowe, to można jeszcze zapisać się na wyjazd do Sandomierza w maju i do Skalnego Miasta w Czechach w lipcu. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w biurze oddziału przy ul. 3 Maja lub pod nr tel. 62 78 112 33.

W dalszej części spotkania panie, bo to one stanowią skład zarządu, dzieliły się spostrzeżeniami na temat dotychczasowej działalności zarządu i planowały działania na najbliższą przyszłość. Zaplanowano więc m.in. piknik w lipcu i tradycyjny Dzień Seniora w październiku. Wymiana doświadczeń wieloletnich już członkiń zarządu spotkała się z dużym zainteresowaniem nowych pań, które wykazały się wielką chęcią do pracy na rzecz lokalnej społeczności „trzeciego wieku”. W trakcie ożywionej dyskusji padło szereg propozycji ciekawych form działalności dla seniorów, które jednak wymagają przemyślenia i przedyskutowania w szerszym gronie. Przewodnicząca koła zwróciła też uwagę na bardzo dobre warunki lokalowe, jakie ma obecnie zarząd oddziału, a które można wykorzystać na różne spotkania bralińskich członków związku. Zarząd braliń-

skiego koła jest otwarty na propozycje swoich członków, co do innych form działalności i możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Przypomnijmy, że nowy zarząd tworzą: przewodnicząca Bronisława Howańska, wiceprzewodnicząca Krystyna Kosakiewicz, skarbnik Janina Możdżanowska, sekretarz Emilia Lemanik oraz członkinie zarządu – Regina Brzezińska, Danuta Gudra, Magdalena Halama, Hildegarda Hanisz, Janina Lewek, Krystyna Matschay, Stanisława Rubiszewska, Łucja Wieloch i Małgorzata Wiśniewska. Z efektów spotkania bardzo zadowolona była przewodnicząca, która podziękowała wszystkim koleżankom za przybycie, za zaangażowanie do pracy, za sympatyczną i twórczą atmosferę pierwszego posiedzenia nowego zarządu koła terenowego nr 1 PZERiI w Bralinie.

Łucja Wieloch

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szymborskiej w Opatowie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szym- konanie w/w prac. Całkowita wartość zadania wyniesie 144 borskiej w Opatowie. 562,50 zł. brutto, nadzór inwestorski nad realizacją inweRozstrzygnięto przetarg nieograniczony o udzielenie za- stycji prowadzić będzie inż. Sławomir Rabiega. mówienia publicznego pn „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi na ul. Szymborskiej, ul. Konopnickiej oraz ul. Mickiewicza w Opatowie”. Spośród 3 złożonych w przetargu ofert, najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Usługowy HYDRO- INSTAL Józef Jeziorny Wójcin ul. A. Mickiewicza 4A, 98-432 Łubnice. W dniu 29 marca 2018r. pomiędzy Gminą Łęka Opatowska reprezentowaną przez Wójta Gminy Adama Kopisa oraz Skarbnika Gminy Alinę Brząkała, a firmą HYDRO- INSTAL reprezentowaną przez Pełnomocnika p. Hannę Jeziorną została podpisana stosowna umowa na wy-

15 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja Bliższa Dziecku”

Grupa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem wzięła udział w 15 Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Poezja Bliższa Dziecku”. W tym roku, z uwagi na obchody 100 - lecia uchwalenia konstytucji, tematyka wierszy dotyczyła strof o ojczyźnie. Nasi uczniowie z wielkim szacunkiem i powagą recytowali wiersze. W konkursie brali udział: Wiktoria Gąszczak, Dagmara Nawrot, Rafał Żu-

recki, Michał Nowakowski. Uczniowie recytowali wiersze w dwóch grupach wiekowych. Wszyscy otrzymali od organizatorów dyplomy i upominki. Jednak najważniejszą wiadomością jaką chcemy się z państwem podzielić jest to, iż Dagmara i Michał zdobyli I miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Bardzo wam gratulujemy, dziękujemy rodzicom i nauczycielom za przygotowanie.

starostwo.kepno.pl

Będzie remont szatni sportowej w Jankowach Zadanie obejmuje gruntowny remont budynku szatniowego użytkowanego przez LKS „Jankowy 1968”. Odnowione zostaną wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku (pow. 145 m2). Obiekt zostanie ocieplony. Umowa obejmuje również naprawę piłkochwytów na boisku piłkarskim. Zadanie wykona Korporacja BUDONIS z Kępna. Jego koszt to 319620,21 zł.


www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/ KUPIĘ/WYNAJMĘ

Sprzedam dom w Lipiu gm. Łęka Opatowska. Pow. 110 m2. Działka 1500 m2 i 1800 m2. Cena 180 tys. zł. Tel. 603 672 175 (28.04) Mieszkanie na parterze z balkonem do wynajęcia o pow. ok. 50m2 przy ul. Waryńskiego, blok 3, w Wieruszowie. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta. Tel. 604 173 083 Sprzedam działkę 1,10 pod budowę, blisko zabudowania i las. Kostrzewy 10. Tel. 506 070 492(21.04) Kupię dom lub mieszkanie, może być do remontu. Tel. 506 709 677 (01.04) Sprzedam działki budowlane nr 383/2 o pow. 1011 m2, 383/5 o pow. 995 m2 w Walichnowach, ul. Jasna. Tel. 604 173 083 Wydzierżawię – sprzedam lokal mieszkalny 2-poziomowy o pow. 90 m2, parter – wiatrołap, korytarz, łazienka, kuchnia, duży pokój. Piętro, łazienka, 3 pokoje, balkon. Kępno, ul. Graniczna 6b/1. Tel. 604 173 083 Wynajmę firmie dom dla pracowników w miejscowości

Ostrówek. Wszystko w pełni wyposażone – 2 pokoje, 2 łazienki, kuchnia. Do zamieszkania od zaraz. Kontakt. 665 299 315 (01.03) Posiadam na wynajem wolne pomieszczenia nadające się na działalność gospodarczą lub na magazyn. Telefon. 665 290 583 (22.02) Sprzedam dom w centrum Wieruszowa o pow. 220 m. Do budynku przynależy działka o pow. ok. 0,9 ha. Kontakt pod numerem tel. 663 119 392 (11.02) Sprzedam działkę budowlaną na Kowalówce. Cena 1 ar - 2 000. zł lub 1,5 ha po 1 000 zł. Działka ma zezwolenie pod budowę. Tel. 661 737 461 (05.06) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 24 a., położoną na przedmieściach Wieruszowa. Plan zagospodarowania przestrzennego. Spokojna okolica. Atrakcyjna cena. Tel. 603 305 906 Wynajmę pokój bądź 2 pokoje w Wieruszowie osobom potrzebującym, tel. 669 873 264 Sprzedam działkę 1,5 ha w Kowalówce przy drodze asfaltowej, w pobliżu Czoku.

Ogłoszenia MOTORYZACYJNE

Sprzedam OPEL ASTRA II 2000 r., diesel 2.0, klimatyzacja, elektryczne szyby, ABS. Cena do negocjacji. Kontakt pod numerem telefonu: 663 759 021. (30.04) Kupię każde auto osobowe, dostawcze, ciężarowe, również motocykle. Tel. 514 681 691 (01.05)

PRACA DAM

Zatrudnię mechanika maszyn. Dobre warunki pracy i płacy. Tel. 601 769 403 Firma STOLMER zatrudni lakiernika, pracownika montażu, operatora CNC, pomocnika stolarza (lub do przyuczenia). Tel. 605 064 501 lub osobiście w siedzibie firmy STOLMER - Mroczeń 7, 63-604 Baranów. Firma WIŚNIEWSKI-MEBLE zatrudni Tapicera oraz Krawcową. Tel.kont. 601 150 127 lub w siedzibie firmy: Świba 43. (19.04) Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni: STOLARZA / POMOCNIKA STOLARZA do montażu mebli - MAGAZYNIERA wyrobów gotowych i załadunku. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Jankowy 1c lub pod numerem telefonu 605 301 551, 62 791 20 20...

Firma DomArtStyl zatrudni TAPICERA lub osobę do przyuczenia. Kontakt: 882659800 lub bezpośrednio w siedzibie firmy Chojęcin Szum 8H 63-640 ) (07.04) Zatrudnię kierowce w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wymagane prawo jazdy C+E. Tel. +48 668 343 642 Firma ze Świby zatrudni Krawcową oraz Krojczą w tapicerstwie tel.kont. 601 150 127 Firma z okolic Wieruszowa zatrudni kierowcę na wywrotkę 4-osiową. Oferujemy stałe zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o stabilnej pozycji. Wymagane prawo jazdy kat. C. Atrakcyjne wynagrodzenie. Codziennie zjazdy na bazę. Kontakt: 608 424 829 Firma z wieloletnim stażem na rynku zatrudni hydraulika. Atrakcyjne warunki pracy, wynagrodzenie na wysokim poziomie. Więcej informacji pod numerem telefonu – 608 424 829. Firma JARYCH Transport, zatrudni mężczyznę na stanowisko kierowcy. Wymagania: wiek do 50 lat, prawo jazdy kategorii C+E, ukończony kurs na przewóz osób i rze-

7

czy, doświadczenie zawodowe w transporcie międzynarodowym. Kontakt: 605 183 100 Pracuj jako OPIEKUN/KA SENIORÓW w Niemczech! Już wkrótce BEZPŁATNY

USŁUGI

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM

Sprzedam drewno opałowe suche z dowozem do klienta, proszę dzwonić w dni robocze w godzinach: 7:00 - 17:00, tel. 62 78 10 366. Sprzedam kukurydzę. Więcej informacji pod numerem telefonu 661 320 190 (12.04)

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji

Usługi koparko-ładowarką Kuźnica Skakawska 71 tel. 600 186 112

Wynajmę dom gotowy do zamieszkania w Jutrkowie. Na działce znajdują się budynki gospodarcze. Kontakt: 785 053 686 lub 62 78 194 94 (od 6-18)


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Kronika policyjna KPP w Kepnie

Patrol Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymał nietrzeźwego kierowcę BMW

14 kwietnia 2018 roku około godz. 23.50 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o zatrzymaniu nietrzeźwego kierowcy. Do zatrzymania doszło w Kępnie na ulicy Broniewskiego. Przebywający czasowo na terenie gminy Łęka Opatowska 25-letni obywatel Ukrainy, kierując BMW miał w wydychanym powietrzu 2,3 promila alkoholu. Postępowanie w jego sprawie prowadzi KPP Kępno. Mężczyźnie grożą wysokie kary grzywny oraz kara pozbawienia wolności.

„Sierżant Pyrek” z wizytą u najmlodszych

W miniony czwartek „Sierżant Pyrek” wraz z policjantami odwiedził dzieci ze szkół i przedszkoli w Olszowie i Świbie. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, przy wsparciu maskotki wielkopolskiej Policji - „Sierżanta Pyrka”, w miniony czwartek tj. 12 kwietnia br. odwiedzili dzieci ze szkół i przedszkoli w Olszowie i Świbie. W czasie spotkań policjanci omawiali kwestie związane z bezpieczeństwem w życiu codziennym. Przypominali również dzieciom podstawowe zasady ruchu drogowego oraz uczyli, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. Każdy ze słuchaczy mógł również zobaczyć policyjne wyposażenie oraz policyjny radiowóz. Sierżant Pyrek wszędzie witany był gromkimi brawami. Wszystkie dzieci miały okazję się z nim przywitać oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Dachowania Opla

Dawid wyróżniony w „Cyborg”

Dawid Dirbach z kl. IIIc został wyróżniony w konkursie pn. „Cyborg” w Ostrowie Wielkopolskim. W Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się podsumowanie XV edycji konkursu „Cyborg” pod hasłem: „Świat matematyki – geometria wokół nas”. Podsumowanie tegorocznego finału rozpoczęło się od prezentacji na temat „złotego podziału” oraz „systemu liczbowego Majów”. Konkurs przeprowadzony został w 3 kategoriach wiekowych, tj. dla klas szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Najwięcej uczestników było w dwóch pierwszych kategoriach, gdzie rywa-

lizowało po 35 uczniów z terenu południowej Wielkopolski. Z naszej szkoły udział wzięły 4 osoby – Maciej Kabot i Michał Witak z kl. IIa oraz Adam Lubojański i Dawid Dirbach z kl. IIIc. Do konkursu chłopcy przygotowani zostali przez Jerzego Liebnera, nauczyciela informatyki. Rywalizacja, jak stwierdzili organizatorzy „CYBORGA”, stała na bardzo wysokim poziomie. Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazł się Dawid Dirbach, który otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach informatycznych. Jerzy Liebner

W niedzielę rano dyżurny KPP w Kępnie otrzymał informacje o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Przybyszów. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że doszło do dachowania Opla kierowanego przez mieszkańca gminy Kępno. Sprawcą zdarzenia okazał się inny uczestnik ruchu, który zasnął za kierownicą. 8 kwietnia 2018 roku o godzinie 5:35 na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Przybyszów doszło do zdarzenia, w który uczestniczyli kierujący Audi A4 34-letni mieszkaniec gminy Kępno oraz 27 letni kierowca Opla Astry, również mieszkaniec gminy Kępno.Skierowani na miejsce policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że do zdarzenia doszło w wyniku zaśnięcia przez kierowcę Audi, który zjechał na przeciwny pas ruchu. W następstwie tego kierujący Oplem próbując uniknąć zdarzenia zjechał do przydrożnego rowu doprowadzając w konsekwencji do dachowania pojazdu. Kierujący Audi również wjechał do rowu. Jak ustalono obaj uczestnicy byli trzeźwi i nie odnieśli obrażeń ciała. Sprawca kolizji, 34-letni kierowca Audi został ukarany mandatem karnym.

Policjanci Posterunku Policji w Bralinie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. 30 marca 2018 roku w Domasłowie dzielnicowi Posterunku Policji w Bralinie, zatrzymał do kontroli drogowej mieszkańca gminy Perzów. 47-latek z gm. Perzów kierował samochodem osobowym marki Mercedes mając w wydychanym powietrzu 1,32 promila alkoholu. Mężczyzna straci uprawnienia do kierowania pojazdami. Czekają go także wysokie kary finansowe. (kepno.policja.gov.pl)


www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Biesiada Literacka

ry pani Beaty Ludwikowskiej. W kolejnej części Biesiady Literackiej uroczyście podsumowano debiuty poetyckie i prozatorskie. Do jury debiutów poetyckich zaproszono regionalnych twórców, którym poezja jest bardzo bliska: Monika Banaś- poetka, mieszka w Baranowie, Danuta Idzikowska- poetka, prozaik, mieszka w Kępnie, Piotr Wieczorek- pisze utwory poetyckie, mieszka w Mroczeniu. W tej edycji swoje

Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Marcin Wiśniewski, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej Marian Lorenz, dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Anna Niesobska, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Woch, dyrekcja ZSP nr 1, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy bibliotek pozaszkolnych, opiekunowie uczestników oraz szerokie grono miło-

śników poezji i prozy. Corocznie przez 18 lat temu wydarzeniu towarzyszyła osoba z literackiego świata. Rok 2018 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił Rokiem Zbigniewa Herberta dlatego podczas wspólnego biesiadowania uczniowie z kl. II LO a w montażu słowno- muzycznym zaprezentowali tego wybitnego poetę, eseistę, dramaturga, autora słuchowisk, podróżnika , patriotę, twórcę słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”. Utwory muzyczne, które uświetniły spotkanie wykonała młodzież pod kierunkiem pani Katarzyny Grabickiej. Na ucztę literacką młodzież z klasy gastronomicznej przygotowała wypieki według receptu-

Dnia 10 kwietnia 2018 roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyła się Biesiada Literacka na której w gronie młodych twórców podsumowano XVIII edycję powiatowego konkursu pn. „Szkolne próby literackie”. Organizatorami są Starostwo Powiatowe i ZSP nr 1 w Kępnie. Założeniem tego konkursu jest pobudzenie wrażliwości i wyobraźni poetyckiej, wyzwolenie odwagi do odsłonięcia własnych przeżyć wewnętrznych oraz promowania talentów literackich młodzieży naszego regionu. Na Biesiadę jak każe obyczaj zaproszono gości. Na uroczystości obecni byli: Wicestarosta Grażyna Jany,

prace nadesłało 15 uczestników. Na ten literacki apel odpowiedziała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie, młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie oraz młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Każdy z młodych twórców występował pod pseudonimem. Tak zakodowane utwory czytało powołane przez organizatorów jury. Nad uczestnikami od pierwszej edycji konkursu czuwa muza Erato- opiekunka poezji miłosnej, do której poeci zwracają się z prośbą o natchnienie. Jury w kategorii poezja wyłoniło dwóch laureatów : Bernadetta Zajączkowska kl. IV TG ZSP nr 1, Martyna Wrzalska kl. I d LO im. mjr H. Sucharskiego oraz przyznało jedno wyróżnienie: Klaudia Gandecka kl. I TI ZSP nr 1, w kategorii proza również dwóch laureatów: Paulina Błasek kl. II TRI ZSP nr 1, Cyntia Pawlak kl. I d LO im. mjr H. Sucharskiego oraz wyróżnienie: Paula Jankowska kl. III TGO ZSP nr 1. Jak co roku Starostwo Powiatowe ufundowało nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu, a Rada Rodziców dofinansowała Biesiadę. Podczas wspólnego biesiadowania laureaci i wyróżnieni zaprezentowali dowolny utwór poetycki oraz fragment prozy ze zgłoszonego do konkursu zestawu. W trakcie indywidualnych rozmów z jury konkursu młodzież otrzymała cenne wskazówki dotyczące warsztatu pisania. Całą uroczystość przygotowali Maria Cierlak, Aleksandra Kowalek, Danuta Wabnic i Dariusz Baranowski. Tradycyjnie jak co roku dyrektor szkoły Bogumiła Drobina i wręczyła antologię poezji i prozy młodych twórców będącej pokłosiem XVII edycji konkursu poetyckiego zebraną i opracowaną przez Danutę Wabnic dyrektorom szkół i Starostwu Powiatowemu. Wszystkim debiutującym, zdobywającym pierwsze doświadczenia twórcom życzymy entuzjazmu i optymizmu, przekonania, że dar tworzenia gwarantuje pogodę ducha i radość czerpaną z codziennych doświadczeń oraz powodzenia w pisaniu. (starostwo.kepno.pl)

5

Budowa Domu Ludowego w Nosalach

Coraz większe zadowolenie wyrażają mieszkańcy Nosal z budowanego Domu Ludowego. Jak bardzo jest potrzebny taki budynek nikogo nie trzeba było przekonywać. Sołtys Stanisław Niechciał mówi, że – będzie idealny na nasze potrzeby, bo nasze sołectwo nie jest aż takie wielkie. Nie jest sztuką wybudować większy, tylko potem trzeba go utrzymać. A mieszkańcy Nosal zgodnie wyrażają opinię, że ten zupełnie zaspokoi nasze potrzeby. Całkowity koszt inwestycji wynosi 537 226,05 zł. Jednak gmina Bralin pozyskała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 206 838 zł. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Kolorystyki przybiera elewacja zewnętrzna, montowana jest instalacja sanitarna i elektryczna. Cały teren za powstającym budynkiem nabierze innego wyglądu. Chcemy aby efekt końcowy był widoczny podczas dożynek gminno-parafialnych, których będziemy gospodarzami wspólnie z sołectwem Działosze 18 sierpnia 2018r. G. Banaszak

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Kuratorium Oświaty w Poznaniu ogłosiło listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach realizacji Rządowego programu Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 roku Gmina Łęka Opatowska pozyskała środki w wysokości 10 480,00 zł. Do programu przystąpiły 4 placówki oświatowe. Wysokość przyznanej dotacji zależy od ilości uczniów w poszczególnych szkołach. Wsparciem finansowym objętych zostały 3 placówki oświatowe, w których zostanie zrealizowany program t.j; 1. Szkoła Podstawowa w Opatowie - jako szkoła w których liczba uczniów mieści się w przedziale od 71 do 170 - otrzymała 4 000,00 zł. 2. Szkoła Podstawowa w Siemianicach - jako szkoła w których liczba uczniów mieści się w przedziale od 71 do 170 - otrzymała 4 000,00 zł. 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu - jako szkoła w których liczba uczniów mieści się w przedziale do 70 - otrzymała 2 480,00 zł. Wysokość otrzymania wsparcia finansowego wynosi: 10 480,00 zł. Wkład własny Gminy Łęka Opatowska wynosi: 2 620,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi: 13 100,00 zł.


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Przedszkole nabiera wyglądu

Poprawa pogody sprzyja prowadzeniu prac wykończeniowych przy budowie przedszkola. Jak informowaliśmy wcześniej okres tzw. „okienka pogodowego” związany ze znacznym spadkiem temperatur nie sprzyjał prowadzeniu niektórych prac. Z chwilą poprawy aury prace intensyfikują się. Przybywa pomieszczeń wyposażonych w płytki na podłodze. Podobnie rzecz się ma z instalacją sanitarną i elektryczną. Kształtuje się kolorystyka elewacji zewnętrznej. Przybyła już pierwsza dostawa gazu. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem terenu.

www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Wielkopolski Orlik o Puchar Wójta Gminy Baranów

6 kwietnia na baranowskim Orliku rozegrano eliminacje IX Turnieju „Wielkopolskiego Orlika o Puchar Wójta Gminy Baranów. FUTBOL Z DZIECIĘCYCH MARZEŃ 8 drużyn, ponad 6 godzin piłkarskich zmagań, 30 litrów herbaty, entuzjastyczni kibice na trybunach, – to najkrótsza statystyka turnieju, któremu patronował Wójt Gminy Baranów. Punktualnie o 9.00 p. wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek uroczyście otworzyła zawody, którego stawką były ufundowane przez nią na-

grody oraz awans (dwie drużyny) do kolejnego etapu rozgrywek. Eliminacje rozgrywane w dwóch grupach wyłoniły pary półfinałowe - SP Baranów, SP nr 3 Kępno, SP Krążkowy i SP Słupia. W walce o Puchar Wójta po raz drugi tego dnia zmierzyły się ekipy z Kępna i Baranowa. Tutaj ponownie lepsi (3:1) okazali się piłkarze Piotra Olesia z Kępna. Mecz trzymał jednak w napięciu do ostatnich chwil, bo trzeciego gola kępnianie zdobyli w ostatniej minucie gry. Nagrody - statuetki dla najlepszego bramkarza, zawodnika i strzelca,

dyplomy, upominki ufundował Wójt Gminy Baranów. Otrzymali je: Jakub Hurny – (SP Krążkowy) najlepszy strzelec; Piotr Kubot – najlepszy piłkarz (SP Baranów), Mateusz Kamiński (SP 3 Kępno) najlepszy bramkarz. 1.SP nr 3 Kępno 2.SP Baranów 3.SP Krążkowy 4.SP Słupia 5.SP Donaborów 6.SP Opatów 7.SP Grębanin 8.Orliki Baranów

G. Banaszak

Nowe oświetlenie

RZYM, FLORENCJA, WENECJA– Gmina Trzcinica zawarła umowę ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na rozbudowę linii oświetleniowej oraz modernizację oświetlenia. Zgodnie z umową wykonane zostaną dobudowa linii kablowej i montaż oświetlenia w miejscowościach Borek (kierunek Kuźnica Trzcińska), Kuźnica Trzcińska oraz Pomiany. W ubiegłym roku rozpoczęto przygotowania dokumentacji a w bieżącym zostanie wykonane zadanie. Wykonana zostanie także dokumentacja techniczna na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Trzcinica ul. Lipowa kierunek Siemionka i Wodziczna kierunek Teklin. Kolejnym zadaniem będzie zmodernizowanie opraw oświetleniowych w miejscowościach Aniołka Druga, Borek (kontynuacja), Ignacówka Trzecia, Kuźnica Trzcińska, Laski ul. Lipowa i ul. Osiedle Spółdzielcze, Smardze (kontynuacja), Pomiany, Piotrówka, Teklin i Trzcinica ul. Kolejowa i ul. Ks. Białka (kierunek Pomiany). Wartość wykonanych prac to około 84 000 złotych z czego 64 000 złotych to środki Gminy Trzcinica. Łącznie będą to 64 lampy oraz trzy linie zasilające a także dokumentacja dotycząca kolejnych dwóch linii zasilających.

Wojewoda Wielkopolski Marlena Maląg podpisała umowę na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Trębaczowie

10.04.2018r.w Gminie Perzów podpisana została umowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Trębaczowie. Spotkanie zainicjowane przez Wojewodę Wielkopolskiego odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury z udziałem senatora RP Łukasza Mikołajczyka, doradcy Wojewody Piotra Trybka w obecności Wójta Gminy Perzów Danuty Froń, Radnych Rady Gminy Perzów, sołtysów, seniorów, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy w Perzowie. W ramach podpisanej umowy na budowę sali gimnastycznej przeznaczone zostaną środki rządowe w wysokości 500 000,00 zł. „Zależy nam na tym, aby sala służyła dzieciom i młodzieży a także osobom starszym. W tych środkach, które przekazujemy dla inwestycji szkolnych wsparcie otrzymał tylko Perzów i Poznań” – powiedziała wojewoda Marlena Maląg. Obecnie budowa sali sportowej jest na etapie robót wykończeniowych. Najważniejsze prace, jakie pozostały do wykonania to między innymi montaż ogrzewania podłogowego i podłogi oraz zakup drzwi, profesjonalnego oświetlenia i wyposażenia sportowego. Podczas oficjalnej wizyty goście udali się do Trębaczowa gdzie bezpośrednio mogli ocenić stopień zaawansowanie robót. Wojewoda Wielkopolski Marlena Maląg oraz senator Łukasz Mikołajczyk spotkali się również z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych gminy Perzów biorąc udział w uroczystym otwarciu Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży.

wycieczka, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Dnia 20 marca 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie wyruszyli na niezapomnianą, pełną wrażeń i pięknych miejsc wycieczkę do jednej z najpiękniejszych stolic kultury starożytnej – Rzymu, Florencji, Wenecji. Wycieczka, zorganizowana została przez nauczycieli ZSP nr 1 w Kępnie, Grzegorza i Ewę Mikołowskich, którzy wraz z nauczycielkami Anną Hofman, Ewą Kijak-Dacko opiekowali się uczniami oraz dołożyli wszelkich sił i starań, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i zapamiętali z wycieczki jak najwięcej. Przewodnikiem był Pan Maciej Talarek z Biura Turystycznego „Horyzont” w Poznaniu, którego mieliśmy okazję poznać podczas zeszłorocznej wycieczki do Londynu. Wyruszyliśmy około godziny 12.00. Dzięki miłej atmosferze w autobusie nawet nie zauważyliśmy jak szybko przejechaliśmy Czechy, Austrię i przekroczyliśmy granice Włoch, aby już rano zapoznać się ze słoneczną Florencją. Cztery dni które spędziliśmy we Włoszech przebiegały w miłej atmosferze, którym towarzyszyła słoneczna pogoda, wymarzona do zwiedzania. Był to czas, który upłynął nam na zwiedzaniu największych zabytków słonecznych Włoch. Wycieczka tego typu została w naszej szkole zorganizowana

po raz drugi. Młodzież miała możliwość zobaczenia m.in.: Koloseum, Forum Romanum, Fontanny di Trevi, Bazyliki św. Piotra, Katakumby, Bazylika na Lateranie, antyczny Panteon, Schody Hiszpańskie, w Wenecji Pałacu Dożów, Bazylika św. Marka, Mostu Westchnień, Mostu Rialto oraz we Florencji, Mostu Złotników, Pałacu Pittich oraz wzgórze Michała Anioła. Dużą atrakcją była obserwacja wielokulturowego społeczeństwa miasta. Na ulicach czy w restauracjach słychać było wszystkie języki świata, również język Polski. Uczestnicy wycieczki byli zdumieni tym, jak wielu rodowitych mieszkańców Włoch zna podstawy języka polskiego. Uczniowie mogli również sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w sytuacjach codziennych. Droga powrotna upłynęła w szybszym tempie niż ta do Włoch. Wszyscy w niedzielę, 25 Marca 2018r około godziny 13.00 dotarliśmy szczęśliwie na miejsce. Wycieczka okazała się być niesamowicie udana, uczniowie zadowoleni i pełni wrażeń, bogatsi w nowe doświadczenia nigdy nie zapomną tej wspaniałej podróży i z niecierpliwością czekają na kolejną taką wyprawę do jednego z miast Europy. więcej zdjęć na www.powiatowy.pl


www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Wielkanocna kartka Nauka Bez Granic w Opatowie

Usługi Brukarskie Kostek Mariusz Giery z Wieruszowa. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Nowej będzie kosztowała 58 578,75 zł, w ciągu ulicy Poprzecznej 51 168,00 zł, natomiast skrzyżowanie ulic Lipowej i Spokojnej 31  088,25 zł. Łącznie ta inwestycja wyniesie 131  267,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancji jakości wykonanych robót przez okres 36 miesięcy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wójta Romana Wojtysiaka, wkrótce rozpoczną się prace remontowe chodników w Bralinie. Wójt Roman Wojtysiak podpisał w urzędzie gminy w Bralinie umowę na wykonanie przebudowy chodników na ulicach Nowej, Poprzecznej i na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Spokojnej. Wykonawcą prac będzie firma

Kategoria: dorośli I miejsce – Małgorzata Baum I miejsce – Weronika Ciura II miejsce – Ewa Majewska III miejsce – Iwona Tomalik Kategoria: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne I miejsce – Alicja Jakubczak Kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowej I miejsce – Maja Tomalik II miejsce – Jakub Kominek III miejsce – Martyna Namyślak Kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej I miejsce – Zuzanna Sikora II miejsce – Wiktor Lorenc III miejsce – Zosia Gość III miejsce – Nadia Woźnica Wyróżnienie – Zuzanna Durlej Kategoria: przedszkole I miejsce – Wiktoria Zimoch II miejsce – Jakub Nasiadek III miejsce – Hanna Woźnica III miejsce – Julian Maciejewski Wyróżnienie – Paulina Pieles Wyróżnienie – Karolina Usiak

10 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom oraz wszystkim uczestnikom gminnego konkursu plastycznego „Wielkanocna kartka”. Dyrektor biblioteki Renata Gość serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych gości, w tym wójta gminy Trzcinica – Grzegorza Hadzika, proboszcza trzcinickiej parafii – ks.  kanonika Wiesława Cieplika oraz wszystkich laureatów i uczestników wielkanocnego konkursu. Po krótkim wstępie na temat działalności biblioteki, dyrektor książnicy złożyła podziękowania komisji konkursowej, która dokonała oceny prac. W skład komisji weszli: ks. kanonik Wiesław Cieplik, Natalia Wabnic-Maryniak, Agnieszka Kałka – pracownik biblioteki oraz Renata Gość. Ksiądz proboszcz pogratulował wszystkim wyróżnionym oraz podkreślił, jak trudno było spośród tylu pięknych prac wyłonić te najładniejsze. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom konkursu, wyróżnionym w pięciu kategoriach wiekowych. Po zapozowaniu do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia wręczono dyplomy oraz słodkie upominki pozostałym uczestnikom konkursu. Podczas spotkania głos zabrał również wójt gminy Grzegorz Hadzik, który pogratulował wszystkim zebranym niezwykłej kreatywności oraz talentu. Osobne podziękowania złożył na ręce dy-

rektor biblioteki Renaty Gość, za zaangażowanie w pracę oraz wspaniałe inicjatywy na rzecz mieszkańców gminy. Na koniec uroczystości dyrektor książnicy zaprosiła wszystkich zebranych do obejrzenia wystawy prezentującej wszystkie zgłoszone na konkurs prace.

Dnia 13.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyły się warsztaty z native speakerem Nickiem Clowes. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach programu Nauka Bez Granic przez nauczycielkę języka angielskiego Elwirę Wielgosz. Uczniowie przywitali gościa z Manchesteru tańcem, śpiewem oraz lokalnymi produktami. Następnie, kolejne klasy doskonaliły swoje umiejętności językowe podczas gier i zabaw po angielsku. Jako ostatni w warsztatach wzięli udział uczniowie klasy siódmej, którzy poznali dziwne Brytyjskie Zwyczaje. Podczas godzinnych konwersacji dowiedzieli się nie tylko wielu cieka-

wych informacji, ale także mogli przełamać bariery językowe. Na koniec zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle specjalnie przygotowanej dekoracji przez Ewę Gudrę. Uczniowie w podziękowaniu wręczyli Nickowi ręcznie wykonane mydełko, laurkę oraz flagę Wiel-

kiej Brytanii. Warsztaty zostały zorganizowane, aby uświadomić uczniom jak ważna jest nauka języków obcych. Jej znajomość bardzo ułatwia życie we współczesnej, wielonarodowej rzeczywistości. www.powiatowy.pl

Szkolne zmagania z ortografią

W Szkole Podstawowej w Bralinie odbył się szkolny etap Konkursu Ortograficznego Klas II i III. Uczniowie pisali dyktando o tematyce wiosennej oraz wykonywali zadania, które sprawdzały znajomość zasad ortograficznych. Komisja konkursowa wyłoniła cztery laureatki: Hannę Nędzyńską z kl. 3a, Alicję Rusajczyk z kl. 3b, Zuzannę Głowinkowską z kl. 3c i Hannę Kartkowską z kl. 3d. Uczennice 22 marca reprezentowały szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym ,,Mały Mistrz Ortografii”, któ-

ry zorganizowany został w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Dwa pierwsze miejsca zdobyły uczennice z Bralina. Dyktando najlepiej napisała Hania Nędzyńska. Drugie miejsce przypadło jej imienniczce – Hani Kartkowskiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Dziękujemy wychowawczyniom: Agnieszce Kozioł-Zmyślonej, Ilonie Wojtysiak, Katarzynie Albert i Beacie Niełacnej za przygotowanie dzieci do konkursu. Krystyna Hołoś, Katarzyna Krupa

Ruszyły prace remontowe

na drogach powiatowych Wkrótce rozpocznie się remont chodników w Bralinie

G. Banaszak

Wraz z poprawą warunków pogodowych ruszyły prace remontowe na drogach powiatowych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kępnie a wyłonionym w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX” prace remontowe obejmować będą następujące odcinki dróg powiatowych: droga powiatowa nr 5689 P na odcinku Trzcinica - Piotrówka o długości około 490 mb droga powiatowa nr 5690 P na odcinku Pomiany Kużnica Trzcińska o długości około 490 mb droga powiatowa nr 5689 P na odcinku Ignacówka Trzecia - Wodziczna o długości około 490 mb droga powiatowa nr 5685 P na odcinku Rychtal Głuszyna o długości około 327 mb droga powiatowa nr 5687 P na odcinku Krzyżowniki - Sadogóra o długości około 440 mb

droga powiatowa nr 5700 P na odcinku Łęka Opatowska - Raków o długości około 1350 mb droga powiatowa nr 5703 P na odcinku Słupia Jankowy o długości około 850 mb droga powiatowa nr 5679 P w miejscowości Miechów o długości około 600 mb Zakres robót w każdym z przypadków obejmować będą: cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych, skropienie asfaltem nawierzchni, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna), wbudowanie kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 mm na poboczu na szerokości 0,5 metra. Prace zgodnie z harmonogramem mają zakończyć się do 30 maja br.


2

Wiadomości lokalne

www.powiatowy.pl 18 kwietnia 2018 r.

Śniadanie ekonomiczne dla mediów

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć dziś w Kępnie (16.04.2018 r.) w śniadaniu ekonomicznym dla mediów zorganizowanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Andżelikę Możdżanowską. W spotkaniu z przedstawicielami regionalnych i lokalnych mediów oprócz wymienionej wyżej Pani Minister uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Minister Paweł Cybulski, odpowiedzialny za kierunki zmian podatkowo-fiskalnych oraz Marlena Maląg wicewojewoda wielkopolski. Podczas śniadania zostały m.in. omówione filary rozwoju dla Polski – programy Mieszkanie Plus, Dostępność Plus, Konstytucja Biznesu oraz programy rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej i sportowej.

Problem infrastruktury drogowej wywołał szerszą dyskusję dotyczącą nowych środków finansowych skierowanych przez rząd dla samorządów, sposobu ich aplikowania. Pani Wojewoda zwróciła szczególną uwagę na prawidłowe konstruowanie wniosków i dokładane wczytanie się w założenia, aby potem nie było rozczarowań związanych z odrzuceniem projektów. Jeżeli obecny nabór wniosków będzie duży, nie wykluczyła, że nastąpi kolejne zwiększenie środków na ten cel. W kwestii likwidacji urzędów pracy Pani Minister stwierdziła, iż nie planuje się takowych działań. Będą działania związane z ich modernizacją polegającą na ich dostosowaniu do obecnych uwarunkowań rynku pracy z jednoczesnym wykorzystaniem, ba- Pan Minister omówił nadchodzące zmiany w systemach pozy informacyjnej oraz zdobytego doświadczenia. datkowo–fiskalnych. Co do patologii związanych z nierzetelnym świadczeniem danin podatkowych przez podmioty gospodarcze stwierdził, iż podejmowane będą zupełnie inne działania niż dotychczas. Zdaniem Pana Ministra nieefektywne są różnego rodzaju kontrole, które był prowadzone w ostatnich latach. Obecnie działania zmierzają w tym kierunku, że spinane są różne systemy informatyczne a ich analityka przyniesie dokładne wskazania w jakich dziedzinach i gdzie omijane jest prawo podatkowe również to na linii pracodawca – pracownik. Ze względu na ograniczony czas to sympatyczne a zarazem merytoryczne spotkanie zostało zakończone zaproszeniem na konferencję „Innowacyjna firma. Wspieramy przedsiębiorców”.

E. Tomaszek

Konferencja ”Innowacyjna firma Wspieramy przedsiębiorców”

W jednym z kępińskich lokali odbyła się dziś - 16 kwietnia 2018 r. konferencja pn. „Innowacyjna firma. Wsparcie Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców”, inaugurująca cykl konferencji oraz działań, które mając na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości poprzez stworzenie platformy wymiany informacji oraz kierunków rozwoju, na jakie mogą liczyć firmy i samorząd planując dalszą ekspansję. Konferencja została zorganizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Andżelikę Możdżanowską i wzbudziła ogromne zainteresowanie o czym świadczy uczestnictwo w niej ok. 200 osób. Uroczystym podpisaniem z przedstawicielami samorządu lokalnego deklaracji „Prościej znaczy skuteczniej” - o propagowaniu prostego języka rozpoczęto realizację spotkania. Pani Minister, Pani Wojewoda oraz przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu kępińskiego,  podpisali list intencyjny o propagowaniu prostego języka w urzędach. Kolejne punkty programu konferencji przedstawiały się nastę-

pująco : Wystąpienie Pani Minister Andżeliki Możdżanowskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wystąpienie Pana Ministra Pawła Cybulskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wsparcie dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla branży meblarskiej. Wsparcie dla firm z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozpoczęcie i rozwój działalności na rynkach zagranicznych. - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - bezpieczna wymiana handlowa. - Wsparcie dla ekspansji zagranicznej - możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. - Potencjalne rynki i kanały dystrybucji - programy promocji dla MŚP (np. programy branżowe, targi i misje) - oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania handlu zagranicznego. Indywidualne konsultacje z ekspertami podczas konferencji miały ogromne znaczenie dla jej uczestników. Bezpośredni kontakt i przedstawienie indywidualnych problemów oraz uzyskanie w tym temacie niezbędnych informacji jest z pewnością bardzo cenne.

Wizytacja Pani Minister Andżeliki Możdżanowskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pana Ministra Pawła Cybulskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kępnie zakończyła kępińskie spotkanie inaugurujące cykl konferencji oraz działań, które mają na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości. E. Tomaszek

SPRZEDAM drewno opałowe suche z dowozem do klienta, proszę dzwonić w dni robocze w godzinach: 7:00 - 17:00, tel. 62 78 10 366. NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno e-mail:tel.kom. wieruszow@powiatowy.pl 503 781 880, e-mail: ,kepno@powiatowy.pl kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 797 960 209 768 561, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Maria Łabuda Rafał- tel.kom. Wróbel, Maria 503 781 Nowaczyk, 880 (KĘPNO), AndrzejPiotr Olbromski, Kołodziejczyk, WacławPrzemek, Zabłocki, Rafał Jerzy Wróbel, Maciejewski, MariaZbigniew Nowaczyk, Machelak, Andrzej o. Olbromski, KrzysztofWacław Wasiuk Zabłocki, sscc, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna Pianka, Barbara Gruszka, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

18 kwietnia

ROK XVIII NR 7 (916) 18.04.2018 r.

Śniadanie ekonomiczne dla mediów

2018 r.

Ruszyły prace remontowe na drogach powiatowych

str. 3

Przedszkole str. 4 w Bralinie nabiera wyglądu Budowa Domu Ludowego w Nosalach str. 5

Kępno, str. 2

Będzie remont szatni sportowej w Jankowach str. 8

Konferencja ”Innowacyjna firma Wspieramy przedsiębiorców”

Czytaj w ięcej, strona 3

18 kwietnia 2018 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 18.04.2018 r.

18 kwietnia 2018 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 18.04.2018 r.

Advertisement