Page 1

Kolejne wydanie gazety bezpłatnej Ilustrowany Tygodnik Powiatowy ukaże się 21 marca 2018 r.

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

7

marzec

2018 r.

ROK XVIII NR 5 (914) 07.03.2018 r.

Wieruszów, str. 2

Wystawa na temat Żołnierzy Wyklętych Reklama

Więcej, str. 3

„Od sitodruku do wolności”


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690-584-888, (062)781-87-98) ogłasza, że: dnia 12-03-2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy Al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6 odbędzie się  druga licytacja udziału w wysokości 1/6 we własności niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: DOROTA STANISŁAWA FERDYNUS położonej: 63-640 Bralin, Bralin, Bralin, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1E/00014626/7]

www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Wystawa na temat Żołnierzy Wyklętych Dzień pierwszego marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyklęci bohaterowie walk w czasie II Wojny Światowej nie znaleźli spokoju po jej zakończeniu. Nie zgadzając się na przejęcie władzy przez komunistów, sprzeciwiali się im poprzez walkę zbrojną, jak i pracę propagandową. Z tej okazji na wieruszowskim rynku zorganizowano wystawę infografik poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Ekspozycję można podziwiać od godziny 9:00 aż do 18:00.

drzej Stachowiak nagrodził młodzież, która brała udział w quizie z wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. W dziesięciu polskich miastach w tym również w Wieruszowie, staną namioty, w których będzie można zapoznać się z historią Niezłomnych. „NAMIOTY WYKLĘTYCH” to ogólnopolska akcja stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, mająca na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych-działaczy ruchu antykomunistycznego w

Przedmiotem licytacji jest prawo własności niewydzielonego udziału wynoszącego 1/6 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym parterowym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Bralinie przy ulicy Wrocławskiej 83, gmina Bralin. Nieruchomość składa się z działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 252 o powierzchni łącznej 1700 m2 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość Inicjatorem akcji – Wieruszowski Dom Kultury zaprasza wszyst- czasach okupacji, polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęjest ogrodzona częściowo płotem z płyt betonowych ażuro- kich do współudziału. Patronem głównym jest PKO Bank Pol- ci i zapomniani. więcej zdjęć www.powiatowy.pl wych (front oraz bok), częściowo płotem z siatki metalowej ski.W związku z tym dyrektor wieruszowskiego oddziału, pan An(bok i tył. Teren niezabudowany jest zagospodarowany zielenią (trawnik, drzewka, ogródek przydomowy). W budynku mieszkalnym znajdują się następujące pomieszczenia: 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, skrytka, kotłownia wraz z wejściem, 2 korytarze i wiatrołap. Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego to 124.3 m2. Budynek gospodarczy jest to obiekt parterowy bez poddasza, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Łączna powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego to 74,1 m2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność Pana Janusza Podhorodeckiego w udziale wynoszącym ½ części, Pani Krystyny Grażyny Podhorodeckiej w udziale 1/6 części, Pana Jarosława Sławomira Podhorodeckiego w udziale 1/6 części oraz Pani Doroty Stanisławy Ferdynus w udziale wynoszącym 1/6 części. Suma oszacowanie wynosi 28 747,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 164,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 874,70 zł.  w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 72 1020 2241 2004 0000 2009 2616 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Asesor Komorniczy           Komornik Sądowy Łukasz Kozioł                     Łukasz Sójka

Lututów na wycieczce w Gliwicach W dniu 3 marca z inicjatywy Elżbiety Adamczyk doszło do wyjazdu lututowian do Gliwic. Wyjazd z Lututowa o godzinie 12 z parkingu przed kościołem. W programie zwiedzanie Gliwickiej Palmiarni z przewodnikiem. Zobaczyliśmy setki roślin z całego świata. Były te najbardziej popularne i spotykane w naszych sklepach ale były też dziwne, egzotyczne i najbardziej zaskakujące. Były też akwaria z rybami ze wszystkich

kontynentów. O najróżniejszych kształtach i wielkości. Następnie pobyt, zakupy a dla chętnych również coś w rodzaju kolacji w jednym z kilkunastu stoisk gastronomicznych. Natomiast gwoździem programu i głównym celem wyjazdu była komedia „Damy i Huzary” w Teatrze Miejskim. Co można powiedzieć o samej sztuce. Była to znakomita komedia mistrza humoru Aleksandra Fredry w dowcipnej i nowatorskiej odsłonie. Premierą miała w styczniu

2018 r. Sztuka miała tez swoje lututowski akcent. Reżyserem sztuki był Gabriel Gietzki absolwent Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie a obecnie robiący karierę na niejednej polskiej scenie. „Aktywny Lututów” planuje i poleca następujące wyjazdy: 21.04.2018 Kopalnia Sili „Wieliczka” i Muzeum Żup Krakowskich. 08-11.09.2018 Wyjazd rekreacyjny Ustronie Morskie

Zdjęcia i relacja Wacław Zabłocki

Szanowny Czytelniku, Nasza gazeta bardzo szybko znika z punktów dystrybucji. Jeżeli nie zdążyłeś odebrać egzemplarza swojej ulubionej gazety, nie martw się! Odwiedź naszą redakcję przy ul. Nowej 2 w Wieruszowie.

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc,

--- istnieje od 1999r. ---

SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

„Od sitodruku do wolności” W piątek, 02.03 w MGBP w Wieruszowie odbyło się spotkanie pt. „Od sitodruku do wolności”. Prelegentami byli: Wiesław Maciejewski, Adam Hohendorff, Jarosław Dębski oraz Tadeusz Stefanowski. Spotkanie miało na celu promocję książki „W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989”. Podczas wykładu Panowie przybliżyli nastroje jakie panowały w łódzkim środowisku akademickim w czasie stanu wojennego, opowiadali o metodzie sitodruku stosowanej w tamtych czasach do powielania materiałów.

Chętni mogli nawet osobiście wypróbować tą technologię. Prelegenci przybliżyli również sylwetkę Jarosława Strózika, wieruszowianina, który po dotkliwym pobiciu „przez nieznanych mu ludzi” zmarł. Książka „W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1968-1989” niebawem dostępna będzie w zbiorach MGBP. Serdecznie dziękujemy panu Mariuszowi Dychto za pomoc w organizacji spotkania.

MGBP więcej zdjęć - powiatowy.pl

Krew to lek nad leki W czwartek 22 lutego 2018 r. odbyła się po raz kolejny w naszej szkole akcja krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”. Tym razem krew oddawano z przeznaczeniem dla absolwentki naszej szkoły, u  której zdiagnozowano białaczkę. Honorowi krwiodawcy oddali 6,75 l. krwi. Do grona honorowych krwiodawców dołączyło siedmioro uczniów. KREW ODDALI UCZNIOWIE KLAS: 1.      II ZSZ

2.      III ZSZ 3.      II TMRiA 4.      III TR 5.      III TMR 6.      IV TR 7.      IV TMR 8.      Osoba spoza szkoły Dziękujemy WAM ! Uczniowie z  Zespołu Szkół Rolniczych od wielu lat systematycznie oddają krew dla osób potrzebujących. Od roku 2010 do chwili obecnej w  kilkunastu akcjach organizowanych w naszej szkole 350 osób

oddało 157 litrów krwi. W każdym roku szkolnym organizowane są dwie akcje honorowego krwiodawstwa. Za taką postawę i  wytrwałą współpracę na ręce dyrektora Roberta Majchrowicza przedstawiciel Regionalnego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża złożył podziękowanie, wręczając pamiątkowy puchar.

Opiekun honorowych krwiodawców Barbara Drylewska-Mieszała – pedagog szkolny

INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO W WIERUSZOWIE Urząd Stanu Cywilnego w Wieruszowie organizuje, jak co roku spotkanie par małżeńskich, połączone z wręczeniem medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich małżonków, którzy zawarli związek małżeński w 1968 r.i zamieszkują obecnie na terenie gminy Wieruszów oraz ich rodzin, o zgłoszenie tego faktu w siedzibie USC w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 pokój 32 lub telefonicznie pod nr 62 78 32 622. Zapraszamy również do zgłaszania par małżeńskich, które w obchodzą sześćdziesiątą rocznicę ślubu i są zainteresowane uczestnictwem w uroczystości. Ze względu na termin składania wniosków o przyznanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prosimy o zgłaszanie zainteresowanych par małżeńskich do dnia 31.03.2018 r.

Szkolny Mistrz Czytelnictwa

23 lutego 2018 roku przeprowadzono konkurs ze znajomości lektur p. n. Szkolny Mistrz Czytelnictwa. Adresowany był do uczniów klasy piątej. Wzięło w nim udział 10 osób. Jego celem było rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa oraz uczenie współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji. Uczniowie mieli się wykazać znajomością treści czterech lektur: Akademia pana Kleksa, Opowieści z Narnii, Chłopcy z Placu Broni, Ania z Zielonego Wzgórza. W części pierwszej indywidualnie rozwiązywali test. Następnie po krótkiej przerwie, utworzono dwie drużyny, które zmagały się z kolejnymi zadaniami. Każda z grup musiała rozwiązać krzyżówki doty-

czące treści lektur, a także, pracując z książką Brzechwa dzieciom, odgadnąć tytuły wierszy, z których pochodziły fragmenty. Konkurs przeprowadzono w formie zabawy. Taka forma okazała się dla uczniów atrakcyjna. Wykazali się dużą znajomością lektur. Uczyli się współpracy i współodpowiedzialności. Za rozwiązanie testu przyznano nagrody indywidualne – dyplomy i książki. Zwycięzcami zostali: Anna Maciejewska (I miejsce), Jakub Zagórski (II miejsce) i Piotr Wabnic (III miejsce). Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono słodkimi upominkami.

Niedzielny sukces HUSARII W niedzielę - 25.02.2018r. - w Klubie Legia Fight Club odbyła się XXX edycja Warszawskiej Grandy, pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Odbyło się 41 walk, w tym naszych kickboxerów. Klub Sportowy HUSARIA wystawił dwóch zawodników Sekcji Kickboxingu: - Wojciecha Lerkę w kat. wagowej 67kg. - Vasyla Gavrylchaka w kat. wagowej 81kg.

Walki naszych husarzy odbyły się na zasadach K1 i trwały 3x po 2 minuty. Zarówno Vasyl, jak i Wojtek ze swoich pojedynków wyszli zwycięsko! Sekundantem z ramienia HUSARII był trener Sekcji Kickboxingu - Marcin Pisula. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych;-)

Wypadek samochodowy

W dniu 27.02.2018 o godz. 6:11 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Wyszanów gm. Wieruszów. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp JRG PSP W-ów oraz zastęp straży OSP Wyszanów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy który po uderzeniu w skarpę rowu, tarasował pas jezdni. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródła napięcia w pojeździe oraz na uprzątnięciu pozostałości powypadkowych.


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Świetne występy AP Wieruszów

Drugie i czwarte miejsce w stawce ośmiu zespołów wywalczyły drużyny Akademii Piłkarskiej Wieruszów, w rozegranym w niedzielę, 25 lutego Turnieju Piłki Nożnej rocznika 2007 o Puchar Radnego Rady Powiatu Wieruszowskiego Jerzego Przybyła. Podopieczni trenera Łukasza Łakomiaka z lututowskiego oddziału AP Wieruszów w finałowym spotkaniu po zaciętej walce ulegli nieznacznie, bo 0:1 Pogoni Syców. W spotkaniu o miejsce trzecie drużyna AP Wieruszów rocznika 2008 prowadzona przez Marcina Wiśniewskiego musiała uznać wyższość Akademii Piłki Nożnej Talent Trzebnica. - Obie nasze drużyny zdziesiątkowała tym razem grypa przyznaje Marcin Wiśniewski. - Chłopcy i tak poradzili sobie doskonale. Turniej stał naprawdę na dobrym poziomie piłkarskim, a możliwość konfrontacji z kolejnymi zespołami, z którymi dotąd nie graliśmy bez wątpienia przyczynia się do rozwoju naszych zawodników. Warto podkreślić, że Najlepszym Bramkarzem Turnieju został Jakub Puchalski z AP Wieruszów 2008. Już w najbliższą niedzielę, zawodników AP Wieruszów czekają kolejne piłkarskie emocje. Tego dnia rozegrane zostaną turnieje Akademia CUP’2018 dla rocznika 2007 i 2008. Organizatorzy dziękują za pomoc Panu Jerzemu Przybyłowi.

1. Pogoń Syców 2. AP Wieruszów o. Lututów 3. APN Talent Trzebnica 4. AP Wieruszów 2008 5. KP Krążkowy 6. Złoczevia Złoczew 7. Piast Gorzów Śląski 8. Maraton Czajków

Śląska Karuzela TVS z Humorem w Wieruszowie W dniu 25.02.2018r, na scenie WDK wystąpiła z trzygodzinnym repertuarem Śląska Karuzela TVS z Humorem, prezentując rytmy disco z ludową biesiadną nutą oraz teksty kabaretowe.

Podziękowanie

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy w niedzielę 11.02.2018 roku, oddli dla mnie krew. Nigdy nie spodziewałam się, że będę potrzebować takiej pomocy. Czasem jednak życie nas zaskakuje i w jednej chwili cały świat się wali. Dobrze jest mieć wtedy wsparcie by przetrwać trudny czas i móc na nowo się podnieść. Kiedy dowiedziałam się o zbiórce krwi dla mnie i o tym ilu ludzi ją oddało łzy staneły mi w oczach. Pomyślałam sobie, że są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie. Chcę też podziękować mojemu koledze Michałowi Bakowi, który zajął się zorganizowaniem całej akcji i sam też oddał krew. Zrobił to sam z dobrego serca. Kiedy dowiedział się, że mam ostrą białaczkę szpikową zadzwonił do mnie i powiedział, że mam się nie martwić, że wyjdę z tego i że mi pomoże. Dziękuję również panu Władysławowi Bąceli za udział w zorganizowaniu tej zbiórki, za pomoc udzieloną w pierwszych dniach mojego pobytu w szpitalu i za zainteresowanie moją sytuacją. Istnieje stwierdzenie, że dobro które czynimy wraca. Mam nadzieją, że do Was wróci z podwujną siłą. Jan Paweł II powiedział: ”Nie wolno przechodzić obojętnie. Musimy zatrzymać się obok cierpiącego, bez względu na to kim jest. To dar z nas samych” Dziękuję, że zatrzymaliście się obok mnie. Bóg zapłać za Wasz dar. Niech Pan Bóg błogosławi i czuwa nad Wami każdego dnia. Z serdecznymi pozdrowieniam Iwona Koźba

Na muzycznej karuzeli zakręcili: Paweł Gołecki, Duo Fenix- Dwa Fyniki, Adi, kabaret Masztalscy. Wydarzenie zebrało liczne grono fanów dobrego rubasznego humoru, tradycyjnych szlagierów

oraz muzyki biesiadnej. Artyści z niesamowitym kontaktem z publicznością, bezpośredniością rozbawili publikę oraz z łatwością porwali do tańca. Fenomen biesiady ! WDK


www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Spacer po przyszłym „Parku pamięci” w Węglewicach rza w Węglewicach po raz pierwszy napisaliśmy w 2008, ale wtedy nie udało się nam pozyskać pieniędzy a tym razem się udało.

Jaka duża jest pula przyznanych pieniążków?

96 tys. złotych. Projekt ten zakłada realizację 4 podstawowych założeń: renowacja drzewostanu o wartości historycznej (to już mamy zakończone, odtworzenie traktów pieszych i nasadzenie zieleni (przystępujemy w przyszłym tygodniu), najważniejszy renowacja nagrobków o wartości historycznej, umieszczenie tablic i montaż informacyjnych prowadzących do tych poszczególnych historycznych miejsc. W Karcie Cmentarnej jest informacja, że cmentarz powstał w XIX wieku w 1861 roku, natomiast w księdze jest informacja, że być może cmentarz już powstał w XVI wieku. Ostatnie pochówki miały miejsce w latach 60 – tych XX wieku. Aby napisać projekt oparliśmy się na 3 dokumentach: 1.Karta cmentarna z Wydziału Ochrony Zabytków w Łodzi, 2.Program konserwacji szaty roślinnej na cmentarzu, który opracował pan mgr inż. Leśnictwa Antoni Filipowicz, 3.Program konserwacji nagrobków opracowany przez konserwatora sztuki pana Ryszarda Szewczyka z Torunia.

5

Ozdoby okolicznościowe wykonywane ręcznie

więcej zdjeć - www.powiatowy.pl

Więcej informacji na temat realizacji projektu w materiale przygotowanym przez Panią prezes dołączonym do artykułu.

Luty 2018 sobotnie popołudnie w wsi Węglewice i tzw. „Stary cmentarz”, to miejsce naszego spotkania z Panią Anną Jaśniak prezes stowarzyszenia ”Biała Góra”. Stary cmentarz jest położony na skraju wioski w miejscu, gdzie dolina Strugi Węglewskiej wraz z nią wlewa się w Dolinę Prosny i gdzie nieopodal znajduje swe ujście. Jest to również miejsce, które zakotwiczone jest w mej pamięci, ponieważ tu chodziłem do szkoły podstawowej i spędziłem tu swe dzieciństwo. Na cmentarzu tym złożone są też prochy rodziny mojej babci ze strony mamy, ale niestety nie dane było mi poznać swej babci. Dziś z perspektywy upływającego czasu mogę dokonać oceny tego miejsca. Z jednej strony przyroda zaciera ludzką działalność, niszczeją i zanikają zapominane groby, z drugiej upływający czas pozwolił na rozwój techniki i technologii a wyrazem tego może być budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków budowanej w pobliżu. Szanowana Pani prezes, kiedy, z czyjej inicjatywy i w jakim celu powstało Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku. Głównymi inicjatorkami była pani Czesława Jeżykowska, była dyrektor szkoły, oraz moja skromna osoba. Wszystko zaczęło się od spotkań z miejscową ludnością czyli tak zwanych zebrań założycielskich. Głównym celem naszego działania jest pobudzenie aktywności mieszkańców. W 2007 roku udało się nam zarejestrować stowarzyszenie a jego pierwszym efektem było utworzenie we wrześniu tego roku chóru „Biała Góra”, który funkcjonuje do dziś. W skład stowarzyszenia wchodzi: 42 członków zwyczajnych i 15 członków honorowych. Czy są jakieś instytucje, które wspierają stowarzyszenie?

Przy Gminie działa Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od paru lat Gmina na nasze cele (wydarzenia kulturalne i edukacyjne) udziela fundusze a także piszemy projekty. Jest jeszcze niewielka składka wpłacana przez członków w wysokości 15 zł na rok. A projekty poza gminne?

Na początku pisaliśmy do organizacji wspierania rozwoju wsi. Parę lat temu napisaliśmy i zrealizowaliśmy projekt Ferie Zimowe, w którym uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej a także gimnazjum. To było pod hasłem „Moje Węglewice”. Chodziło nam o to, aby dzieci zainteresować, jak widzą te swoje Węglewice. Mieliśmy wtedy spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, ale też były warsztaty fotograficzne, wystawa. Dzieci przedstawiały w różny sposób swoje Węglewice. Ważnym projektem był projekt, który napisaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego pt: „Wieczór kolęd”. Pozyskaliśmy wtedy od Urzędu Marszałkowskiego 10 tys. złotych. W ramach tego projektu były warsztaty dla chórzystów, ale też współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w oddziale w Kaliszu. Tam jest taki wydział artystyczno-pedagogiczny i tam nawiązaliśmy współpracę z oddziałem muzycznym, oni nam przeprowadzili warsztaty, na finał tego całego projektu zaprosiliśmy chór akademicki pod kierunkiem Beaty Szymańskiej i zrobiliśmy tutaj wieczór dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych. Poza tym za te pieniądze udało się nam nagrać pierwszą płytę chóru. Czy cmentarz jest obiektem zabytkowym?

Cmentarz w Węglewicach nie ma statusu obiektu zabytkowego, ale jest w ewidencji gminnej oraz ma kartę cmentarza w Wydziale Ochrony Zabytków w Łodzi. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie jest beneficjentem kolejnego projektu. Na czym polega jego realizacja?

Napisaliśmy projekt w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w programie Lider, ponieważ w tym roku w lokalnej strategii rozwoju było między innymi dziedzictwo kulturowe, dzięki temu mogliśmy tutaj aplikować o realizację tego projektu. Projekt „Ocalić od zapomnienia” – renowacja starego cmenta-

Następnie odwiedzamy te szczególne punkty cmentarza, które już niedługo zostaną zrekonstruowane tocząc dyskusję na temat historii tych okolic i oddając się wspomnieniom dawnych lat. Pani prezes stanowczo zarzeka się, że nie jest historykiem a zachowania ludzi złożonych przed laty do tych grobów budzą pewne kontrowersje i uważa, że nie może się na ten temat wypowiadać. Żeby wyjaśnić te sprawy i być może odkryć niejedną tajemnicę, z całego serca zachęca lokalnych, ale i nie tylko historyków do podjęcia stosownych badań. Spacerujemy więc po cmentarzu docierając do kolejnych mogił i tak odwiedzamy groby: Antoniego Sulimierskiego, który zmarł w 1861 r. ( najstarszy nagrobek), Michaiła Pozd’jewa ( napis cyrylicą z 1905r.), Ildefonsa Kozłowskiego, powstańca styczniowego, Walentego Pacyny, (ofiary cywilnej II wojny, zamordowanego w 1943r.). Marzeniem pani prezes jest, aby ten zakątek Węglewic (cmentarz i pobliski teren) stał się „Parkiem pamięci” czego pani prezes i mieszkańcom Węglewic życzymy, dziękujemy za rozmowę i miłe towarzystwo.

Z prezes Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic „Biała Góra” p. Anną Jaśniak rozmawiali Anna Świegot i Eugeniusz Tomaszek.

Realizacja projektu OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic „Biała Góra” rozpoczął realizację projektu „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”, który jest operacją w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, w zakresie „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Projekt przygotowaliśmy na podstawie trzech specjalistycznych opracowań: 1. Karty cmentarza z roku 2006, autorstwa Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi, 2. Programu założeń konserwatorskich dla starego cmentarza w Węglewicach ( mgr konserwacji Dzieł Sztuki – Ryszard Jerzy Szewczyk), 3. Projektu prac konserwatorskich szaty roślinnej( mgr inż. Leśnictwa Antoni Filipowicz). Na projekt składają się zadania: I. Renowacja drzewostanu o wartości historycznej, II. Renowacja nagrobków o wartości historycznej, III. Odtworzenie traktów pieszych i nasadzenia zieleni, IV. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Celem projektu jest renowacja nieużytkowanego starego cmentarza w Węglewicach, udostępnienie go wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego. Na starym cmentarzu znajdują się nagrobki i drzewostan o wartości historycznej; są liczne ślady historii naszej wsi. Chcemy ocalić to od zapomnienia. Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej. Już tradycją jest wspólne porządkowanie cmentarza, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych jak i otaczanie opieką grobów naszych lokalnych bohaterów, poległych w walkach narodowowyzwoleńczych. Poprzez wspólne działania (zarówno członków rady parafialnej, członków stowarzyszenia, dzieci i młodzieży, nauczycieli, strażaków i niezrzeszonych mieszkańców wsi) chcemy budować wzajemne zaufanie i przekonanie, że razem możemy zrobić więcej. Celem naszego projektu jest też budowanie w młodym pokoleniu dumy z przeszłości i historii naszej wsi jak też kształtowanie odpowiedzialności za kultywowanie tradycji i ochronę dziedzictwa. W ramach projektu chcemy odnowić we współpracy z konserwatorem zabytków, cztery nagrobki o szczególnej wartości historycznej : Antoniego Sulimierskiego, który zmarł w 1861r. (najstarszy nagrobek), Michaiła Pozd’jewa ( napis cyrylicą z 1905r.), Ildefonsa Kozłowskiego, powstańca styczniowego, Walentego Pacyny, (ofiary cywilnej wojny, zamordowanego w 1943r.). Wykonamy też prace porządkowe, w tym odtworzenie traktów pieszych, celem udostępnienia interesującej nekropolii, swoistego parku pamięci, mieszkańcom i turystom. Prace zakończymy przygotowaniem tablic informacyjnych, które zostaną umieszczone obok obiektów historycznych. Realizację projektu planujemy do końca października 2018r., by z okazji 100-lecia Wolnej Polski uroczyście udostępnić cmentarz. Aktualnie zakończyliśmy renowację drzewostanu o wartości historycznej. Załączam 2 filmy: pierwszy z nich autorstwa Macieja Spólnego z października 2017r., przed rozpoczęciem prac i drugi autorstwa Macieja Dzięglewskiego, nakręcony w trakcie wycinki drzew i wykonywania prac pielęgnacyjnych przez specjalistyczny zespół z Zakładu Pielęgnacji Drzew z Żor. Serdecznie dziękuję autorom filmów. foto galeria E.T.

Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie oferuje: stroiki, wianki, kartki okolicznościowe, odlewy gipsowe na różne okazje oraz inne dekoracje. Możliwość zamówienia wykonania stroików w ciągu roku. Ozdoby wykonywane ręcznie. Przystępne ceny! Zapraszamy. Kontakt: Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie ul.Marianów 7 98-400 Wieruszów tel/fax: sekretariat 62 78 16 212

Zawody powiatowe w mini piłce siatkowej chłopców i dziewcząt W dniach 12 i 13.02.2018 r. w Szkole Podstawowej w Żdżarach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Zawody odbywały się w ramach Kalendarza Imprez Szkolnego Związku Sportowego- Igrzyska Dzieci. Zwycięzcą zawodów w kategorii dziewcząt została drużyna SP z Dzietrzkowic. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna SP ze Żdżar (w półfinale wojewódzkim zajęli piąte miejsce).


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Człowiek mądry, to taki, który potrafi zrozumieć drugiego człowieka Felieton Jędrzeja Kuzyna

Jeszcze do końca nie wybrzmiał we mnie ostatni felieton, i ten przedostatni. Kołata się jak zbłąkany wędrowiec w ciemnej, bezksiężycowej nocy zagubiony w obcym kraju. Mój ostatni tekst napisał się jakby wbrew mnie. Obiecywałem bowiem sobie, ale kilku innym osobom mi bliskim, że będę próbował pisać pozytywne felietony. Wydobywać z czarnej masy ogólnych narzekań te promyki, które oświetlają nasze dobre strony. To co nas buduje, a nie dołuje. Ale felieton zachował się jak pies na spacerze. Poszedł za zapachem i zniknął z mojego świadomego punktu widzenia i nie potrafiłem przywołać go do porządku. Nakręcałem się tak, jakbym to nie ja go pisał, ale on mnie wziął w posiadanie i wiódł w tereny gęste od horrorów. Świat wcale nie jest taki zły, szczególnie, kiedy obserwuje się go od lat i próbuje odnaleźć w nim odrobinę empatii. Jeżeli się próbuje, to nie w sposób tego nie odnaleźć. Oczywiście, że łatwiej wpaść w ton ogólnego pesymizmu i dramatyzmu niż odnaleźć tę łagodność, która na dnie każdej duszy zamieszkuje i potrzeba trochę wysiłku, żeby ją odnaleźć i jeszcze trochę więcej wysiłku, by się z nią przed całym światem zmierzyć. Kiedy czytam felietony mi podobnym zauważam, że bardzo jest łatwo wpaść w rozpacz. Narzekanie, że ludzie za mało czytają, za mało wierzą, nie chodzą do kościoła, są antysemitami i różne tego typu podobne narzekania. A to, że za mało wykształceni, że nie chcą pogłębiać swojej wiedzy i duszą się w tym zatęchłym powietrzem nie wietrząc okien. Jakże łatwo obwiniać innych że za mało dołożyli starań, żeby być lepszymi. A jeszcze co gorsza samemu katować się wiedzą, czytelnictwem, pozycją w świecie literackim, kulturalnym, po to, żeby innych sprowadzać do parteru. Niby tacy inteligentni, przelecieli pozycje z literatury z prawa na lewo, z lewa na prawo. Znają odpowiedź na każde pytanie. Bo na każdej stronie ważnych dzieł literackich przebywali. Razem z autorem przemierzali przez meandry strachu, aż po rozkosz orgazmu. Teraz naznaczeni, wręcz pomazańcy boscy mogą ferować wyroki. Oskarżać innych o zaniedbania. A może właśnie to wyznaczanie sobie niemożliwych granic jest największym przekrętem naszego życia? Bo zawyżać kryteria, a przez to innych, a przede wszystkim samych siebie skazujemy na wygnanie. Ludzi po pierwsze trzeba rozumieć, a nie rozliczać. Zawsze dochodzimy do kresu. Czy wszyscy musimy dojść do granicy jako super bohaterzy? Tacy, którym w pas kłaniają się inni. Jak mogą się nam kłaniać kiedy jesteśmy z innej planety i mówimy innym językami chociaż prawie wszystkie słowa wypowiadane pojedynczo są zrozumiałe? Ale trudzimy się, żeby znaleźć mądrość, a może tylko by być mądrzejszymi od innych. I to nie jest najgorsze. Ale kiedy chcemy tym swoimi osiągnięciami poniżać innych i pracujemy ciężko, żeby mieć sposobność pogardzać, to w jaką pułapkę wpadamy? Kto ma kształtować modę i wyznaczać kierunki, kiedy ci co zdawałoby się, że posiedli ku temu wiedzę, nie potrafią tego świata układać i sami prowadzą swoje gierki. Kto kogo przechytrzy, wyśmieje, da mu do zrozumienia jakie jest jego miejsce w szeregu. Rzadko jak się okazuje inteligencja idzie z mądrością pod rękę, a nawet mam czasami wrażenie, że sobie przeszkadzają. Człowiek inteligentny po pierwsze musi być asertywny. Przynajmniej w naszej kulturze, nastawionej na zysk wymierny, taki o którym mówią słupki w bankach. Człowiek mądry, to taki, który potrafi zrozumieć drugiego człowieka. Jeżeli zapisuje się do jakieś partii politycznej, to po to, żeby pomagać innym. Inteligentny, zapisuje się do partii po to, żeby jak najwięcej zgarnąć dla siebie. I dlatego mamy takich polityków jakich mamy, niezależnie od programów pod jakimi się podpisują. Ale trzeba wierzyć i pisać o tym, że obok nasz żyją szczęśliwi ludzie, którzy potrafią widzieć ponad własnym interesem. Jeżeli się tak dobrze rozejrzymy wokoło siebie, to nagle okazuje się, że mieszka obok nas kilka świętych Teres z Kalkuty, czy Franciszków, od braci mniejszych, którzy nie znają definicji świętości, więc nie próbują się do niej przyrównać, po prostu tacy są. I trzeba mieć czasami odwagę, żeby im przyklasnąć. Jędrzej Kuzyn

www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

III edycja Dawcy Szpiku w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie Jeden nasz gest może uratować życie chorego na białaczkę Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie wspólnie z Fundacją DKMS Polska zorganizował „Dzień Dawcy Szpiku”. To już III edycja tej akcji w naszej szkole. 21 lutego 2018 roku uczniowie i nauczyciele mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. Dotychczas w DKMS Polska zarejestrowało się już ponad 1,2 mln potencjalnych dawców szpiku. Niestety, to wciąż mało. W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi (tzw. białaczka). Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Niestety, co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego, tego dawcy nie znajduje, Osoby chore na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego miałyby większe szanse na życie, gdyby potencjalnych dawców było więcej. Dlatego nasza szkoła chce choć w niewielkim stopniu mieć swój udział w powiększeniu bazy dawców szpiku. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży i pracowników, ponieważ podczas tych trzech edycji zarejestrowało się już 160 osób. Należy dodać, że dwie osoby zostały już dawcami i przekazały cząstkę siebie by drugi człowiek mógł żyć.

Okolewska Elżbieta Szewczyk Agnieszka

Staszic na targach edukacyjnych w Opatowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie składa serdeczne podziękowania na ręce Uczniów, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego, Rodziców z Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie - za zaproszenie na targi edukacyjne. Uczniowie i Rodzice mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi ofertami edukacyjnymi szkół ponadgimnazjalnych z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Nadchodzi moment podejmowania ważnej decyzji tegorocznych absolwentów gimnazjum. Wybór dalszej drogi kształcenia jak i zawodu dla młodych ludzi jest ważnym wyborem. Wielu młodych ludzi potrzebuje informacji i porad, które pomogą im podjąć tą najważniejszą decyzję. Niezmiernie miło było nam prezentować się w zacnym gronie zaproszonych szkół. Serdecznie pozdrawiamy również

Przemysława Jeziornego, ubiegłorocznego absolwenta naszej szkoły, którzy był obecny na targach wraz ze swoim bratem- gimnazjalistą. Takie spotkania są zawsze bardzo miłym akcentem szkolnych wyjazdów w ramach akcji promocyjnej szkoły. W skład zespołu prezentującego kierunki kształcenia naszej szkoły weszli: wicedyrektor ds. wychowawczych i

szkolenia praktycznego Małgorzata Karkoszka, Weronika Malik z klasy II Technikum Informatycznego, Patryk Zgadzaj z klasy IV Technikum Elektrycznego, Miłosz Przybył z klasy III Technikum Informatycznego, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Technikum Hotelarskim Jadwiga Kołodziej i pedagog szkolny Danuta Urbaś.

Namioty Wyklętych w Wieruszowie W dniu 1 marca 2018r. uczniowie klas II gimnazjum Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w wystawie infograficznej poświęconej Żołnierzom Wyklętym. W dwóch namiotach, które znaj-

dowały się na rynku, były umieszczone fotografie i pamiątki, dzięki którym mogliśmy zapoznać się z historią Niezłomnych. Zobaczyliśmy broń oraz mundury z tamtych lat. Na koniec prezentacji zadano pytania dotyczące historii tamtych lat. Uczniowie, któ-

rzy udzielili poprawnych odpowiedzi, otrzymali nagrody książkowe i płyty o tych niezwykłych ludziach. Wystawa wywarła na nas ogromne wrażenie, dzięki niej wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych.

Maria Mielcarek i Maja Betka - uczennice klasy II gimnazjum


www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

Ogłoszenie o przetargu Reprezentacja APW ponownie złota Kółko Rolnicze Walichnowy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymiennego sprzętu rolniczego: Nazwa sprzętu Rok produkcji Cena wywoławcza 1. kombajn zbożowy Bizon zo56/5 bez kabiny 1987 2. Kombajn zbożowy Bizon zo56/5 z kabiną 1988 3. Kombajn zbożowy Bizon zo56/3 z kabiną 1986 4. Samochód asenizacyjny Star A28 EWE72GJ 1984 5. Ciągnik rolniczy Ursus 914 KLLC660R 1989 6. Przyczepa asenizacyjna jednoosiowa WUKO b.d. 7. Przyczepa HL.80.118.5t. KLI396P 1984 8. Przyczepa HL.80.118.5t. KLI411P 1984 9. agregat uprawowy zawieszany U768 b.d 10. Pług zawieszany 3-skibowy z kołem podporowym b.d 11. Kosiarka rotacyjna bębnowa Z-042 2002 12. Siewnik zbożowy S043 1985

30 700 zł. 32 700 zł. 31 400 zł. 6 200 zł. 32 900 zł 2 300 zl. 9 500 zł. 8 000 zl 1 500 zł. 1 500 zł. 650 zł. 1 300 zł.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w3 budynku Kolka Rolniczego Walichnowy ul. Traktorowa 2 98-420 Sokolniki 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w kasie Kółka Rolniczego wpłaca wadium 10% wartości sprzętu w dniu przetargu do godziny 9.30 3. Przed otwarciem przetargu uczestnik powinien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. 4. Wadium wpłacane przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia sprzętu. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi. 6. Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w Kółku Rolniczym w Walichnowach ulica Traktorowa 2 w poniedziałek, środę, piątek w godzinach 8.00-12.00. Telefon: 627 844 498 605 575 6025

Żadnych szans nie dali swoim rywalom podopieczni trenerów, Marcina Wiśniewskiego i Łukasza Łakomiaka, którzy pod szyldem Reprezentacji APW Wieruszów pewnie tryumfowali w Turnieju Akademia CUP’2018 dla rocznika 2008. Do naszych chłopców powędrowały także statuetki dla Najlepszego Zawodnika i Króla Strzelców. Reprezentacyjny zespół AP Wieruszów złożony tym razem z chłopców z oddziałów w Wieruszowie i Lututowie kolejny raz spisał się znakomicie. - Chłopcy grali zdecydowanie najlepszą piłkę – przyznaje Marcin Wiśniewski. – Cały czas jednak w ważnych momentach brakuje nam koncentracji i między innymi nad tym elementem musimy pracować. Warto zaznaczyć, że w tym zestawieniu drużyna zagrała dopiero po raz drugi. Wcześniej również tryumfowa-

ła w mocno obsadzonym turnieju, w Rychtalu. - Tu także mamy więc spore rezerwy – dodaje trener Łukasz Łakomiak. – Z każdym kolejnym meczem wygląda to coraz lepiej. Najważniejsze, że chłopcy potrafią się cieszyć grą. Pracujemy dalej, przed nami kolejne wyzwania. Reprezentacja APW już w najbliższy weekend zagra w Ogólnopolskim Turnieju „Futbol na Tak”, dla rocznika 2007, a jej rywalami będą między innymi: GKS Katowice, AP Chojnik Jelenia Góra, Polonia Słubice, GKS Ksawerów, czy KF Akademia Pyskowice. Piątą lokatę w turnieju zajęła druga drużyna AP Wieruszów. - Zadaniem tego zespołu jest ogrywanie się z silniejszymi rywalami – podkreśla Marcin Wiśniewski. – W zespole zagrało kilku chłopców rocz-

nikowo młodszych. Tutaj na sukcesy trzeba jeszcze poczekać. Najważniejsze, ze chłopcy grają i podnoszą swoje umiejętności. Najlepszym Zawodnikiem Turnieju został Tomasz Witkowski (Repr. APW). Statuetka Króla Strzelców powędrowała do jego klubowego kolegi - Maksia Pluty (Repr. APW). Najlepszym Bramkarzem został zaś Filip Rogalski z Talentu Burzenin. Wyniki Reprezentacji APW: Repr. APW – Widawa Wilków 5:1 Repr. APW – Pionier Baranów 3:0 Repr. APW – Czarni Rząśnia 5:0 Repr. APW – Talent Burzenin 2:2 Repr. APW – AP Wieruszów II 6:0 1. Repr. APW 2. Talent Burzenin 3. Pionier Baranów 4. Widawa Wilków 5. AP Wieruszów II 6. Czarni Rząśnia

Kolejny rok działalności WUTW We wtorkowe popołudnie w sali projekcyjnej wieruszowskiego kina Słońce odbyło się zebranie sprawozdawcze Wieruszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchaczy oraz zaproszonych gości powitała Przewodnicząca WUTW Małgorzata Hącia, która przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności. Członkowie Uniwersytetu rozwijają i kształcą swoje zainteresowania w sekcjach: tanecznej, muzykoterapii, językowej, zajęć ruchowych, kulinarnej, zajęć kreatywnych działań, warsztatów psychologicznych, historycznej i sekcji brydża. Ogółem liczba uczęszczających na te zajęcia wyniosła 233 osoby. Cieszy liczba korzystających studentów z ofert, jakie dla nich przygotowano. Duży udział studentów w poszczególnych sekcjach potwierdza bez wątpienia fakt, że powo-

łanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tym samym aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych w naszym mieście było strzałem w dziesiątkę. Oprócz stałych zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach tygodnia słuchacze WUTW uczestniczyli w zabawach i piknikach integracyjnych oraz wycieczkach. Wśród nich można wymienić udział w Gminnym Przeglądzie Chórów – Kolęd i Pastorałek, wycieczkę do Uniejowa, kiermasz Wielkanocny, wycieczkę do Budapesztu, udział w Pikniku Zdrowotnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe czy wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi. Na zebraniu sprawozdawczym obecni byli Starosta Wieruszowski – Andrzej Szymanek oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie – Mirosław Jakubczak.

więcej zdjeć www.powiatowy.pl


Wiadomości lokalne

8

Na tropie przyrody – Paweł Pawlak zauważony, doceniony, nagrodzony

Od 2 do 16 marca w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie można podziwiać najpiękniejsze fotografie dzikiej przyrody. Wystawę tworzą nagrodzone w wielu konkursach fotograficznych prace mieszkańca Kępna - Pawła Pawlaka.

ny ze świata przyrody. Zrobienie takich zdjęć wymaga niezwykłej cierpliwości, wrażliwości, pokory wobec natury, a przede wszystkim pasji i chęci przeżycia przygody. Kilka chwil później, czy kilka sekund wcześniej, a te momenty mogłyby nie zostać uchwycone. Nic dziwnego, że prace kępnianina doceniane zostają na konkursach także za granicą, a Paweł Pawlak bardziej znany jest w Polsce niż w rodzinnym Kępnie. Paweł Pawlak - laureat ogólnopolskich konkursów fotograficznych: Foto-Eko 2008, Foto-Eko 2009, Foto-Eko 2010; XVIII i XIX Konkursu Fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego, współautor wystaw pokonkursowych: Foto-Eko 2008, Foto-Eko 2009, Foto-Eko 2010, Foto-Eko 2011, Foto-Eko 2012; XVII, XVIII i XIX Konkursu Fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego, ZPFP Fotograf Roku 2014; w 2009 r. współuczestniczył w tworzeniu Stowarzyszenia Nikon Klub Polska. Wystawie towarzyszy prezentacja książek o tematyce przyrodniczej. Biblioteka chce pokazać, że jej zbiory, to nie tylko powieści, ale także literatura z różnych dziedzin wiedzy.

Dzięki temu, że autor zdjęć znalazł się we właściwym miejscu i czasie, na wystawie obserwujemy niepowtarzalne sce-

Magdalena Wieczorek www.powiatowy.pl

Maluchy otarły się o podium

Niespełna 2 minut zabrakło do podium pierwszej drużynie AP Wieruszów, w rozegranym w niedzielę, 25 lutego Turnieju Piłki Nożnej rocznika 2009 o Puchar Radnego Rady Miejskiej w Wieruszowie - Adama Musiały. W turniejowej rywalizacji zwyciężyła ekipa sycowskiej Pogoni, która dopiero po serii rzutów karnych pokonała bardzo dobrą drużynę Startu Łubnice prowadzoną przez Rafała Niedźwiedzkiego. O krok od trzeciego miejsca byli podopieczni Łukasza Łakomiaka i Marcina Wiśniewskiego. Ostatecznie

ulegli jednaki ekipie z Czajkowa. - Z gry naszej drużyny jesteśmy bardzo zadowoleni. - przyznaje Marcin Wiśniewski. - Chłopcy piłkarsko prezentowali się naprawdę dobrze. Zawiodła niestety skuteczność. To są jednak jeszcze dzieciaki i takie rzeczy mają prawo się im przytrafiać. Najważniejsze jest to, że realizują postawione przed nimi cele. Druga drużyna AP Wieruszów złożona z chłopców, którzy dopiero zaczynają przygodę z piłką zajęła ostatecznie 7 miejsce, a zwycięstwo w ostatnim

pojedynku nad GKS-em Trzcinica pokazało, że chłopcy z każdym kolejnym spotkaniem prezentowali się lepiej. Organizatorzy dziękują Panu Adamowi Musiale za pomoc w organizacji turnieju. 1.Pogoń Syców 2.Start Łubnice 3.Maraton Czajków 4.AP Wieruszów I 5.AP Sieradz I 6.AP Sieradz II 7.AP Wieruszów II 8.GKS Trzcinica

www.powiatowy.pl

www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.


Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie

W poniedziałek 26 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Program posiedzenia obejmował przedstawienie członkom rady wstępnej informacji z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie za rok 2017. Opracowane dane przedstawili: Beata Andrzejewska – główny księgowy SPZOZ oraz Marian Olejniczak – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno -eksploatacyjnych SPZOZ. Następnie Beata Andrzejewska przedstawiła informację o bieżącej sytuacji finansowej kępińskiego szpitala. Informację o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2018 i bieżącej działalności SPZOZ w Kępnie, brakach w obsadzie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego omówił dyrektor jednostki - Jakub Krawczyk. Kolejny punkt dyskusji dotyczył Strategii Rozwoju SPZOZ i możliwość jego finansowania. Główne założenia strategii przedstawił Jakub Krawczyk.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie powołana została 30 czerwca 2015 roku uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Kępińskiego. 6 lipca 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SPOZOZ. W skład rady wchodzą: Starosta Kępiński Witold Jankowski – Przewodniczący Rady Społecznej, Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – Alicja Śniegocka, Przedstawiciele Gmin Powiatu Kępińskiego: Gmina Baranów – wójt – Bogumiła Lewandowska – Siwek, Gmina Bralin – wójt – Roman Wojtysiak, Gmina Kępno – radna – Irena Sadek, Gmina Łęka Opatowska – wiceprzewodniczący Rady Gminy – Leszek Zalewski, Gmina Perzów – wójt – Danuta Froń, Gmina Rychtal – Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej – Ryszard Skiba, Gmina Trzcinica – wójt – Grzegorz Hadzik.

(starostwo.kepno.pl)

Nowy sezon i nowe stroje Zawodnicy UKS Sport Bralin rozpoczynają sezon w nowych strojach sportowych

27 lutego br. 16 kolarzy odebrało komplety strojów: spodenki krótkie letnie, spodnie długie jesienne, koszulkę, bluzę kolarską oraz czapeczkę letnią. W tym sezonie młodzież postawiła na kolorystykę biało-czerwonoczarną. To im zarząd klubu w głównej mierze oddaje decyzję o tym, jak chcą wyglądać i prezentować się na wyścigach. Zwyczajem też jest umieszczanie na odzieży logotypów firm i instytu-

cji, dzięki którym możliwa jest realizacja sportowych pasji. A nie byłoby to możliwe bez: Gminy Bralin, Hest, EcoMaterace, Ropez, Imperial-Granit, Karol Meble, MultiMasz, Fabryka Mebli Stolar, Przewpol, Cart-Pack, Trezado, Obiciowe.pl, Geoprojekt, Intromal, Adcar Auto-Szyby Bralin, Lasy Państwowe, Agroturystyka Musiała, Cezary Grześkowiak, Tygodnik Kępiński, Radio Sud, Ctbike, Force-Components

Polska, Nodon. Kolarze UKS Sport Bralin tak wyposażeni w ubrania na różne, zmienne warunki atmosferyczne, mogą oddać się treningom i podejmować kolejne sportowe wyzwania, a tych nie zabraknie w nadchodzącym sezonie. Plany bralińskiego klubu kolarskiego są ambitne. Marzena Kuropka

Wyłoniono wykonawców Zawarta została umowa na wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Pomianach. Całość prac za kwotę 18 450 złotych brutto do 30 czerwca 2018 roku wykona firma „Murarstwo-Tynkarstwo” M. Żłobiński ze Smardz. W zapytaniu ofertowym udział wzięły 3 firmy. W obiekcie zamontowana zostanie także nowa brama gara-

żowa. Także 3 firmy odpowiedziały na zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Granice”. Powyższe zadanie za kwotę 27 096,16 brutto złotych wykona ZPHU „METPOL” z terminem realizacji do 15 maja 2018 roku. Budowa wodociągu związana jest z rozbudową miejscowości Granice.


www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/KUPIĘ/ WYNAJMĘ

Kupię dom lub mieszkanie, może być do remontu. Tel. 506 709 677 (01.04) Sprzedam działki budowlane nr 383/2 o pow. 1011 m2, 383/5 o pow. 995 m2 w Walichnowach, ul. Jasna. Tel. 604 173 083 Wydzierżawię – sprzedam lokal mieszkalny 2-poziomowy o pow. 90 m2, parter – wiatrołap, korytarz, łazienka, kuchnia, duży pokój. Piętro, łazienka, 3 pokoje, balkon. Kępno, ul. Graniczna 6b/1. Tel. 604 173 083 Wynajmę firmie dom dla pracowników w miejscowości Ostrówek. Wszystko w pełni wyposażone – 2 pokoje, 2 łazienki, kuchnia. Do zamieszkania od zaraz. Kontakt. 665 299 315 (01.03) Posiadam na wynajem wolne pomieszczenia nadające się na działalność gospodarczą lub na magazyn. Telefon. 665 290 583 (22.02) Sprzedam dom w centrum Wieruszowa o pow. 220 m. Do budynku przynależy działka o pow. ok. 0,9 ha. Kontakt pod numerem tel. 663 119 392

(11.02) Sprzedam działkę budowlaną na Kowalówce. Cena 1 ar - 2 000. zł lub 1,5 ha po 1 000 zł. Działka ma zezwolenie pod budowę. Tel. 661 737 461 (05.06) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 24 a., położoną na przedmieściach Wieruszowa. Plan zagospodarowania przestrzennego. Spokojna okolica. Atrakcyjna cena. Tel. 603 305 906 Wynajmę pokój bądź 2 pokoje w Wieruszowie osobom potrzebującym, tel. 669 873 264 Sprzedam działkę 1,5 ha w Kowalówce przy drodze asfaltowej, w pobliżu Czoku.

MOTORYZACYJNE

Kupię każde auto osobowe, dostawcze, ciężarowe, również motocykle. Tel. 514 681 691 (01.05)

PRACA DAM

Firma DomArtStyl zatrudni TAPICERA lub osobę do przyuczenia. Kontakt: 882659800 lub bezpośrednio w siedzibie firmy Chojęcin Szum 8H 63640 )7.04)Bralin Zatrudnię kierowce w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wymagane prawo jazdy C+E. Tel. +48 668 343 642 Firma ze Świby zatrudni Kraw-

Ogłoszenia cową oraz Krojczą w tapicerstwie tel.kont. 601 150 127 Firma z okolic Wieruszowa zatrudni kierowcę na wywrotkę 4-osiową. Oferujemy stałe zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o stabilnej pozycji. Wymagane prawo jazdy kat. C. Atrakcyjne wynagrodzenie. Codziennie zjazdy na bazę. Kontakt: 608 424 829 Firma z wieloletnim stażem na rynku zatrudni hydraulika. Atrakcyjne warunki pracy, wynagrodzenie na wysokim poziomie. Więcej informacji pod numerem telefonu – 608 424 829. Firma JARYCH Transport, zatrudni mężczyznę na stanowisko kierowcy. Wymagania: wiek do 50 lat, prawo jazdy kategorii C+E, ukończony kurs na przewóz osób i rzeczy, doświadczenie zawodowe w transporcie międzynarodowym. Kontakt: 605 183 100 Pracuj jako OPIEKUN/KA SENIORÓW w Niemczech! Już wkrótce BEZPŁATNY

USŁUGI

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof

7

Kozera; Tel. 663 821 651 nik zbożowy Poznaniak 3 m z agregatem. Tel. 605 240 387 SPRZEDAM lub 62 781 92 33 Sprzedaż słomy baloty. KonSprzedam stół bukowy po roztakt: 574 239 998 (22.03) ciągnięciu 3,5m+10 krzeseł z Drewno opałowe, suche z dowysokim oparciem wyścielawozem do klienta. Dzwonić w nych naturalną czerwoną skódni robocze w godz. 7-17. Tel. rą. Stan kompletu idealny. Ce62 78 10 366 (03.2018) na 1.600 zł. Tel. 609-622090 Sprzedam Volkswagen Golf IV 1.4 z instalacją gazową, TOWARZYSKIE kombi. Rok produkcji 1999 r. Lekko niepełnosprawny szuka Telefon 788 143 208. dziewczyny nr. tel. 723735551 Sprzedam drewno opałowe Szukam partnerki. Tylko pooraz drewno rozpałkowe w ważne oferty. Tel. 726 034 488 workach (20 zł za worek). Tel. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu 603 241 068 (03.2018) Sprzedam polską dmuchawę i listów do redakcji do zboża, silnik 7,5 KW, siew-

Jak zlecić ogłoszenie drobne w naszej gazecie i na portalu powiatowy.pl?

Aby zlecić ogłoszenie drobne do bezpłatnej gazety Ilustrowany Tygodnik Powiatowy Wieruszów/Kępno oraz na portal www.powiatowy.pl mają Państwo kilka możliwości, mianowicie: – ogłoszenie może być przesłane mailem na adres e-mail wieruszow@powiatowy.pl (macierzysta Redakcja w Wieruszowie) kepno@powiatowy.pl (Kępno) – ogłoszenie może być przesłane sms na nr tel.: 517 960 768 – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 można odwiedzić naszą Redakcje w Wieruszowie, ulica Nowa 2 (wejście od ulicy Nowej i od ulicy Piskorskiej) i osobiście złożyć tam ogłoszenie. – możecie Państwo zlecić ogłoszenie telefonicznie, dzwoniąc do naszej Redakcji pod numer telefonu: 517 960 768. Ogłoszenie drobne nie powinno zawierać więcej niż 15 słów. Koszt ogłoszenia drobnego wynosi 30 zł. za 4 emisje/4 wydania gazety ITP (2 miesiące), bądź 40 zł. za ogłoszenie napisane pogrubioną czcionką. Ogłoszenia w tej cenie jest emitowane w gazecie papierowej w dziale ogłoszeń oraz na naszym portalu www.powiatowy.pl. Na każde wydanie środowe treść ogłoszenia najpóźniej należy podać do poniedziałku włącznie, do godz. 17.00 (skład gazety)

Usługi koparko-ładowarką Kuźnica Skakawska 71 tel. 600 186 112

Wynajmę dom gotowy do zamieszkania w Jutrkowie. Na działce znajdują się budynki gospodarcze. Kontakt: 785 053 686 lub 62 78 194 94 (od 6-18)


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Blok operacyjny - czas na wyposażenie Nowy blok operacyjny w kępińskim szpitalu to jedno z najważniejszych i najpilniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych obecnie przez Powiat Kępiński. O potrzebie uruchomienia nowoczesnego bloku operacyjnego mówiło się w Kępnie od lat. Ostatnie miesiące to ogromne przyśpieszenie w tym temacie. W ubiegłym roku udało się przeprowadzić kompleksowo prace budowlane związane z adaptacją II i III kondygnacji nowego skrzydła szpitalnego. Przestrzeń nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym pozostającą do tej pory w stanie surowym zamkniętym zaadaptowano na trzy nowoczesne sale operacyjne oraz niezbędne zaplecze umożliwiające prowadzenie działalności medycznej. Blok operacyjny to również nowoczesna sterylizatornia i wentylatornia zajmujące piętro nad blokiem operacyjnym. Roboty budowlane zakończono zgodnie z protokołem odbioru 15 grudnia 2017 roku. Zakres inwestycji dotyczył: budowy ścian działowych, wykonania: izolacji dachu i poddasza, tynków i okładzin ściennych, posadzek, okien wewnętrznych, instalacji teletechnicznych, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji grzewczej, wentylacji, klimatyzacji i instalacji tzw. „gazów medycznych”. Dopełnieniem inwestycji były prace wykończeniowe wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie tego typu obiektów.

Kompleksowa realizacja tego zadania w znacznym stopniu możliwa była dzięki pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 605 836,00 złotych, pozostałe koszty wykonanych prac w kwocie 958 881,96 złotych pokryte zostały ze środków własnych Powiatu Kępińskiego. Finalnie 80% kosztów robót budowlanych sfinansowanych zostało ze środków zewnętrznych co jest niewątpliwie ogromnym sukcesem. 26 stycznia 2018 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia i sprzętu medycznego na potrzeby nowego bloku operacyjnego. Do 9 marca zgodnie z procedurą przetargową oferenci mogą składać swoje oferty. Z uwagi na szacowaną wartość zamówienia wynoszącą 1 800 000,00 złotych oraz złożoność zamówienia przetarg realizo-

wany jest w tzw. „trybie unijnym” co oznacza m.in. publikację ogłoszenia na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Dostawa niezbędnego wyposażenia sal operacyjnych i ich zaplecza pozwoli wszcząć procedurę uruchomienia bloku operacyjnego, co również wiąże się z określonymi czynnościami prawno-organizacyjnymi. Będzie to jednak finalny krok całej inwestycji. Jak zapewnia starosta - Witold Jankowski blok operacyjny rozpocznie swoja pracę jeszcze w tym roku. Inwestycja związana z blokiem operacyjnym to nie jedyne zadania inwestycyjne realizowane w kępińskim szpitalu. Wraz z końcem 2017 roku udało się dopełnić wszelkich procedur odbiorowych związanych z uruchomieniem lądowiska wyniesionego, które jest już w pełnej dyspozycyjności.

Więcej zdjęć na www.powiatowy.pl

Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca 2018 r. w Gminie Łęka Opatowska odbyły się uroczystości związane z Narodowym Świętem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które rozpoczynają obchody związane z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Na zaproszenie gospodarzy Wójta Gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa i Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie Anny Synowiec odpowiedzieli między innymi: przedstawiciele Rodzin Żołnierzy Wyklętych, przedstawiciel biura poselskiego Tomasza Ławniczaka – Bartłomiej Mierzchała, Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak, Radni Gminy Łęka Opatowska, Kierownik Posterunku Policji w Opatowie asp. Sztab. Konrad Mierzwiak i asp. Aleksander Stefan, dyrektorzy szkół podstawowych z tereny gminy Łęka Opatowska, nauczyciele i uczniowie szkół, harcerze, poczty sztandarowe. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych” znajdującą się przy Rządcówce w Łęce Opatowskiej. Następnie w kościele parafialnym p.w. św. Floriana w Opatowie została odprawiona msza święta w intencji Żołnierzy Niezłomnych. Po nabożeństwie udano się na skwer przy Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. Odsłonięto tam Tablicę pamiątkowa poświęconą Bohaterom antykomunistycznego podziemia z oddziału Franciszka

Olszówki ps. „Otto”, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Polski, przeciw stalinowskiej sowietyzacji państwa i narodu od maja 1945 r. do lutego 1964 r. na terenie powiatu kępińskiego, wieluńskiego, kluczborskiego, oleskiego, sycowskiego i oleśnickiego. Żywą lekcję historii „Wydobyć z mgły zapomnienia” przedstawili uczniowie miejscowego gimnazjum, którzy w realistyczny i wzruszający sposób przenieśli nas w czasy polskiego podziemia antykomunistycznego. Zaprezentowali się w umundurowaniu charakterystycznym dla „Żołnierzy Wyklętych” i strojach z okresu po zakończeniu II wojny światowej, demonstrując repliki stosowanej wówczas broni, przybliżając ówczesne realia i metody walki, akcentując patriotyzm i lojalność walczących, co wzbudziło największe zainteresowanie zgromadzonych gości. W imieniu Rodzin Żołnierzy Wyklętych głos zabrała p. Kinga Motyka z Kraskowa, rodzina Heleny Motykówny ps. „Dziuńka” i p. Irena Jokiel z Kuźnicy Słupskiej rodzina Idziego Piszczałki ps. „Pantera”. Podsumowaniem tegorocznych obchodów była wizyta u pani Ireny Nawrockiej pseudonim „Krysia” – żołnierza oddziału Franciszka Olszówki „Otta” jedynej żyjącej uczestniczki działań oddziału „Otta” z terenu powiatu kępińskiego. Spotkanie upłynęło na wspólnych rozmowach oraz wzruszających wspomnieniach pani Ireny.

Karolina Goj Urząd Gminy Łęka Opatowska


www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

IV miejsce dla Mikołaja Michalczyka Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej w Laskach w Wiedniu 25 lutego 2018 r. Mikołaj Michalczyk – uczeń klasy akordeonu Pana Sławomira Mocha Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie reprezentował nie tylko szkołę, powiat kępiński i wieruszowski ale cały kraj na międzynarodowym konkursie akordeonowym VAMÖ AKKORDEONWETTBEWERB 2018 w samym centrum Wiednia – stolicy Austrii. Konkurs organizowany jest corocznie od szeregu lat i dzieli się na kilka kategorii wiekowych: do lat 10, 12, 15, 18 i powyżej. Na deskach jednej sceny w tym roku zmierzyli się akordeoniści z wielu państw, m.in. Chorwacji, Węgier, Austrii i Polski. Konkursowiczów oceniało jury w składzie: Mag. Franz FELLNER, Eva HAUPT, Mag. Christian HÖLLER, Gertrude KISSER, Dr. Herbert SCHEIBENREIF. Poziom tegorocznej edycji tego muzycznego przedsięwzięcia był jak zwykle bardzo wysoki. Mikołaj uczestniczył w kategorii do lat 12. Jako uczeń klasy trzeciej cyklu sześcioletniego w swojej grupie wiekowej konkurował z uczestnikami głównie z klas szóstych i pierwszej szkoły muzycznej II stopnia. Pomimo tego wykonując trudny program na wysokim poziomie uplasował się na czwartym miejscu z punktacją 44,2 pkt. na możliwych do zdoby-

cia 50 pkt. Od trzeciego miejsca dzieliło Mikołaja zaledwie 0,3 pkt. natomiast od drugiego 0,8 pkt. Różnica w punktacji była nieznaczna. Regulamin jednak tego konkursu (jak wielu innych konkursów organizowanych w krajach niemieckojęzycznych) nie przewidywał przyznawania miejsc ex aequo. Biorąc pod uwagę wyrównaną punktację do czwartego miejsca włącznie uznaje się taki wynik na konkursie o randze międzynarodowej za duże osiągniecie. Składamy serdeczne gratulację Mikołajowi i jego pedagogowi Panu Sławomirowi Mochowi oraz życzymy dalszego rozwoju, motywacji do nauki gry i sukcesów na kolejnych prestiżowych konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

27 lutego w Zespole Szkół w Laskach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej skierowany do uczniów 3 klas szkół podstawowych. Udział w nim wzięło łącznie 12 uczestników ze Szkoły Podstawowej z Wielkiego Buczku, Szkoły Podstawowej z Trzcinicy i Szkoły Podstawowej z Lasek. Konkurs otworzyła Hanna Smyrek Dyrektor Zespołu Szkół w Laskach, która pogratulowała inicjatorom tego konkursu i życzyła wszystkim uczestnikom powodzenia. Zasady konkursowe przedstawiła Wiesława Trzęsicka nauczyciel ZS Laski i jedna z inicjatorek. Prace konkursowe wykonane zostały w programie Paint, a ich tematem przewodnim były „Zimowe Zabawy”. Uczestnicy musieli w jak najdokładniejszy sposób odtworzyć rysunki, które przygotowane zostały wcześniej podczas zajęć szkolnych. Komisja konkursowa pracowała w składzie Piotr Czarnasiak Wicedyrektor ZS Laski, Małgorzata Żłobińsaka przedstawiciel Rady Rodziców, Monika Bartkowiak nauczyciel w ZS Laski i Dawid Gościniak pracownik Urzędu Gminy Trzcinica.

Wykonane podczas konkursu prace ocenione zostały między innymi pod kątem estetyki, ilości elementów przedstawiających zimowe zabawy, ilości użytych narzędzi programu Paint, jak również kompozycji i dokładności odwzorowania. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce: Zofia Gość – SP Laski II miejsce: Natalia Zimoch – SP Trzcinica III miejsce: Aleksandra Pogoda – SP Laski Wyróżnienie: Kornelia Henrykowska – SP Wielki Buczek Konkurs podsumował Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który podkreślił, że wykorzystanie różnych narzędzi i technik informatycznych staje się coraz bardziej powszechne, a wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużymi umiejętnościami i zdolnościami w tym zakresie. Następnie wręczone zostały nagrody w formie akcesoriów komputerowych i dyplomy oraz podziękowania dla organizatorów.

Robert Kieruzal podpisał promesę Zastępca wójta Robert Kieruzal podpisał wczoraj (21 lutego br.) promesę w sprawie deklaracji udzielenia wsparcia finansowego na budowę przedszkola. W Poznaniu przebywała wczoraj podsekretarz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. Celem jej wizyty w stolicy Wielkopolski było podpisanie promesy z przedstawicielami samorządów naszego województwa w ramach rządowego programu Maluch+. Organ zlecający, czyli Wojewodę Wielkopolskiego reprezentowała wicewojewoda Marlena Maląg. Wśród samorządowców był zastępca wójta gminy Bralin Robert Kieruzal, który podpisał promesę w sprawie deklaracji udzielenia wsparcia finanso-

wego na budowę przedszkola samorządowego w Bralinie. Program Maluch+ jest uzupełnieniem wprowadzonego wcześniej innego rządowego programu Rodzina 500+. Łącznie na program Maluch+ rząd przeznaczył 450 milionów złotych. Z tego do Wielkopolski trafi prawie 36 milionów złotych. W tej kwo-

cie znajduje się dofinansowanie, o którym niedawno informowaliśmy. Przy budującym się nowym budynku przedszkola będzie także funkcjonował żłobek. Jego powstanie zostanie zasilone dotacją w wysokości 979 200,00 zł. G. Banaszak


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Pierwsze lądowanie śmigłowca ratunkowego

W piątek 2 marca 2018 r. miało miejsce pierwsze lądowanie śmigłowca ratunkowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lądowisku zlokalizowanym na dachu Szpitala w Kępnie. W godzinach przedpołudniowych dyspozytor medyczny zadysponował Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwową Straż Pożarną celu przetransportowania pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym z jednej z przychodni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na specjalistyczny oddział. Zespół Ratownictwa Medycznego w chwili wezwania realizował wcześniejsze zadania zlecone przez dyspozytora medycznego. Sytuacja

ta to przykład, że lądowisko SPZOZ w Kępnie służy ratowaniu życia i zdrowia pacjentów z wszystkich placówek medycznych, także przychodzi lekarzy rodzinnych. Zadanie „Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7 zostało współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Na budowę lądowiska SP ZOZ w Kępnie udało się pozyskać aż 85% dofinansowania. Koszt całkowity inwestycji: 2 849 512,90 zł. w tym dotacje ze środków EFRR: 2 299 386,00 zł., wkład własny SPZOZ w Kępnie: 550 126,90zł. (http://www.starostwo.kepno.pl)

Gmina Perzów otrzyma finansowe wsparcie w wysokości 43 200,00zł z Programu „Maluch +”2018 Gmina Perzów pozyskała kolejną dotację na funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem Programu „Maluch+”2018. W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku 2017, Gmina Perzów pozyskała 40 320,00 zł, w tym roku jest to dotacja w wysokości 43  200,00 zł. Środki te zostaną rozdysponowane na bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Perzowie mieszczącego się w murach perzowskiego przedszkola. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń odniosła się z radością do tej informacji: „Dzięki dotacji z MPiPS w 2016r. mogliśmy rozbudować przedszkole i utworzyć żłobek. Możemy pochwalić się pięk-

www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Zebranie braci strażackiej z Mnichowic

Trwa cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w naszej gminie. Tym razem zebrali się strażacy z Mnichowic. W Mnichowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze tamtejszej OSP. Na zebranie został zaproszony wójt Roman Wojtysiak, prezes ZOSP RP Marek Fras, komendant gminny Roman Dębski. Ponadto uczestniczyli też radny Rady Powiatu Kępińskiego Ryszard Dachowski i radny Rady Gminy Bralin Piotr Twardowski. Zebranie otworzył prezes OSP Mnichowice Jacek Gogół. Jednomyślnie przewodniczącym zebrania został wybrany Stanisław Mirowski. Prezes J. Gogół przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Mnichowice w 2017 r. Następnie skarbnik Henryk Klofta zaprezentował sprawozdanie finansowe, a Adrian Szlag sprawozdanie komisji rewizyjnej. W trakcie dyskusji pojawiło się zróżni-

cowanie stanowisk w kwestii organizacyjnej jednostki. W tonie zachęcającym do zbliżenia stanowisk wystąpił S. Mirowski. Tak samo wypowiadali się również M. Fras i R. Dębski. Na zakończenie tej części zebrania wójt R. Wojtysiak wskazał na zagrożenia mogące wynikać z braku jednomyślności. Stąd wskazywał na potrzebę zgodnego spojrzenia na funkcjonowanie OSP Mnichowice. Jak to zwykle bywa upływający czas niejednokrotnie pozytywnie wpływa na rozwiązywanie bieżących spraw. Na zakończenie dokonano odznaczenia zasłużonych druhów. Spośród tego grona obecnych było czterch strażaków. I tak za 40 lat wysługi odznaczeni zostali Bogdan Puchała i Sylwester Juszczak. Za 35 lat wysługi odznaczono Henryka Kloftę, a za 5 lat Tomasza Kulika. G. Banaszak

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi

nymi, przestrzennymi salami i równie nowoczesnym zapleczem. Przez ostatnie dwa lata również z MPiPS otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze na funkcjonowanie żłobka, co oczywiście bardzo nas cieszy, bo pozwala zapewnić maluchom jak najlepsze warunki. Dodatkowym atutem tej placówki

są wyjątkowo smaczne, ekologiczne posiłki.”. Na dzień dzisiejszy do Żłobka w Perzowie zapisanych jest 24 dzieci w wieku do lat 3. Wykorzystana jest maksymalna ilość miejsc. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie od 12 do 30 marca 2018r.

W środę, 28 lutego, w kępińskim Ratuszu odbyło się podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które w 2018 roku będą realizowały zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej. W roku 2018 na realizację tych zadań w konkursie ofert Gmina Kępno przeznaczyła 490.000 zł. To o 50.000 zł więcej aniżeli w roku 2017, kiedy na ten cel przeznaczono 440.000 zł. Na konkurs z zakresu kultury fizycznej wpłynęło ogółem 27 ofert z 17 organizacji pozarządowych Ogółem z budżetu Gminy Kępno trafiło do stowarzyszeń i klubów sportowych w 2018 roku 468.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. UM


www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Złote Gody w Kępnie 47 par małżeńskich mieszkających na terenie Gminy Kępno obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody w Kępnie miały miejsce 5 marca 2018 w jednym z kępińskich lokali. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Pan Piotr Psikus zaprosił na uroczystość wręczenia medali z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy Kępno z 50 -letnim stażem małżeńskim. Szanownym Jubilatom Bur-

mistrz zlozył życzenia, a nastepnie w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kępnie z upoważnienia Prezydenta RP udekorował pary małżeńskie medalem za  długoletnie pożycie małżeńskie oraz wręczył pamiątkowe dyplomy. Jubilaci otrzymali również z tej okazji kwiaty. Każda para pozowała do zdjęcia z włodarzem Kępna. Nie zabrakło uroczystego obiadu, ciasta i kawy oraz wspólnej pamiątkowej fotografii. Od Redakcji:

Wszystkim parom serdecznie gratulujemy tak wspaniałego Jubileuszu, życzymy, by w zdrowiu i szczęściu przeżywali kolejne jubileusze a  przeżyty wspólnie czas przywoływał  tylko dobre wspomnienia.  Wkrótce szersza relacja oraz lista Jubilatów na www.powiatowy.pl.

Anna Świegot E. Tomaszek


2 2

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Obradowali druhowie z Kierzna

W sobotni wieczór 3 marca spotkali się druhowie z Kierzna na podsumowaniu minionego roku. Zebranych w murach miejscowej sali, którą opiekują się strażacy, powitał Zenon Pietrzak – Prezes Miejscowej jednostki OSP. Wśród licznie przybyłych gości byli: Prezes Zarządu MGOSP Piotr Psikus (gospodarz Miasta i Gminy Kępno), sekretarz ZMG OSP Aneta Szydlich, Adam Rybczyński w ramach zarządu MGOSP, radni Rady Miejskiej i jej v-ce Przewodniczącym Eugeniuszem Przybyłem, Adam Tęsiorowski, Alicja Młot, Ewa Pastusiak (sołtys Kierzna), Tomasz Solecki, Bernardeta Solecka (sołtys Kierzenka), Zofia Chmiel (sołtys Pustkowia Kierzeńskiego), Maria Burzała (Dyrektor Szkoły Podstawowej). Po części formalnej przystąpiono do realizacji porządku spotkania, które z woli zebranych prowadził Eugeniusz Przybył. Jak wynikało ze sprawozdania jednostka z powodzeniem zrealizowała swoje plany. Strażacy podkreślili, że nie tylko realizują swoje zdania, ale również wszystkie ważne przedsięwzięcia na terenie swojej miejscowości jak i gminy. Jednostka, której druhowie licznie odliczyli się na zebraniu liczy 47 członków zwy-

czajnych, 10 honorowych i jednego „rodzynka” wspierającego. Jednostka posiada MDP chłopców i dziewcząt. Sprawozdania Prezesa Skarbnika Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie. Zarządowi za okres sprawozdawczy udzielono absolutorium. Jak przystało na tradycję minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli na zawsze. Zabierając głos goście podkreślali, że w jedności siła a problemy zawsze były i będą, lecz należy je rozwiązywać. Był oczywiście prezent dla strażaków z Kierzna w postaci dwóch radiostacji nasobnych. W najbliższym czasie otrzymają też Torbę Medyczną R1, 4 mundury wyjściowe i środki na bieżący drobny sprzęt. Podczas spotkania Prezes ZMGOSP Piotr Psikus przedstawił również statystykę z działań ratowniczogaśniczych poszczególnych jednostek na terenie Miasta i Gminy Kępno. Strażacy z Kierzna do tych zadań byli zadysponowani 14 razy. Po wyczerpaniu porządku zebrania Prezes jednostki zaprosił wszystkich zebranych na wspólną kolację przygotowaną przez żony strażaków.

Red.

www.powiatowy.pl 7 marca 2018 r.

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Kępnie

Wacław Antoniak „Wierzba”, Mieczysław Kokot „Świstak”, Ludwik Statkiewicz „Mech”, Edward Hys „Jodła” i Jan Idziak „Mrugała”. Ryngraf został znaleziony i przechowany przez Marię i Kazimierza Woźniców z Lasek. 1 marca 2013 roku ks. proboszcz Andrzej Grzegorzewicz zorganizował pierwsze w Laskach obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, gdzie podczas, mszy świętej w kościele parafialnym ryngraf został poświęcony i zawieszony w honorowym miejscu. W Polsce przez wieki ryngraf był symbolem wiary i męstwa. Na swoich mundurach zawiesiło go wielu Żołnierzy Niezłomnych, walczących w latach 1944-56 o Niepodległą Ojczyznę. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM Z POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Kolejnym etapem tych uroczystości było zaproszenie wszystkich uczestników do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. W imieniu starosty Witolda Jankowskiego zebranych powitał Marcin Wiśniewski – Naczelnik Wydziału Zarzadzania Projektami i Promocji Powiatu – w tym gości szczególnych a mianowicie członków rodzin „Żołnierzy Niezłomnych”. Okolicznościowe przemówienie na temat Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wygłosił starosta Witold Jankowski. Starosta Kępiński w swoim wystąpieniu mówił m.in. o tym, że długo próbowano zakłamać historię, wymazać Żołnierzy Wyklętych z pamięci Polaków. Wspomniał także o ich heroicznej walce, była ona kolejnym aktem, w dziejowym dramacie zmagań o wolną i suwerenną Polskę. Dr Tomasz Toborek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi w interesującej prelekcji opatrzonej prezentacją multimedialną pn. „Stanisław Stojczyński i konspiracyj-

ne wojsko polskie” przedstawił dzieje Stanisława Sojczyńskiego i Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz jego działalność na terenach dzisiejszego województwa łódzkiego. Natomiast pani Stanisława Gibek córka Stanisława Gibka ps. „Piekarz” podzieliła się krótkimi wspomnieniami o swym ojcu i tamtych trudnych czasach. Marcin Wiśniewski zaprezentował także Kartę pamiątkową z ryngrafem wydaną przez kępińskie Starostwo Powiatowe. W informacji zamieszczonej na stylizowanej Karcie pamiątkowej m.in. czytamy -„Zminiaturyzowany ryngraf należał do grupy szturmowej Konspiracyjnego Wojska polskiego, którą dowodził Jan Gonera „Śmiały” w składzie: Leon Powroźnik „Dawid”,

Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Kępnie w intencji żołnierzy niepodległościowego podziemia powiatu kępińskiego oraz ich rodzin rozpoczęły się Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, na które zaproszenie wystosował Starosta Kępiński oraz Społeczny Komitet Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kępnie. Poczty sztandarowe oraz delegacje samorządowców, instytucji gminnych i powiatowych, organizacji, młodzież szkolna, harcerze oraz mieszkańcy Kępna i lokalne media udali się pod pomnik przy ulicy księdza Magnuszewskiego oraz pod tablicę pamiątkową przy ulicy Kościuszki, gdzie delegacje złożyły kwiaty oraz zapalono race i znicze.

E.Tomaszek A. Świegot

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl ,kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc,

--- istnieje od 1999r. ---

SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

21 luty

ROK XVIII NR 4 (913) 21.02.2018 r.

Złote Gody w Kępnie

2018 r.

C z yt s a t r. j, 3

Reklama

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Kępno, str. 2

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 07.03.2018 r.  

7 marca 2018 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 07.03.2018 r.  

7 marca 2018 r.

Advertisement