Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

#

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

11 wrzesnia

2019 r.

ROK XVIII NR 15 (949) 11.09.2019 r. PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

#

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

DO

SEJMU RP

SEJMU RP

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

DO


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Dożynki gminne w Mirkowie W dniu 8 sierpnia Gmina Wieruszów zorganizowała Gminne Dożynki. Gospodarzem tegorocznego święta plonów było sołectwo Mirków. Tradycyjny korowód, który przeszedł ulicami Mirkowa rozpoczął święto rolników. Kolejnym punktem programu uroczystości była polowa Msza Święta, którą celebrował ks. Jan Bednarek. Po mszy rozpoczęły się obrzędy dożynkowe. Starostowie dożynek w osobach Pani Henryki Saranek oraz Pana Sławomira

Cichosza przekazali włodarzowi bochen chleba a włodarz dopełniając tradycji stwierdził, że będzie go dzielił równo i sprawiedliwie – tak aby nikomu go nie zabrakło. Obrzędy dożynkowe oprawił stosownymi przyśpiewkami i tańcami zespół Doruchowianie. Po zakończeniu obrzędów nastąpiła część artystyczna, na którą składały się krótkie występy braci Pośladów grających na akordeonach, mini recital Igi

www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Reklama

Wojciechowskiej i Adama Morasa. Dalszą część uroczystości wypełniła biesiada z udziałem Grzegorza Stasiaka serwującego śląskie szlagiery, a wieczorną część zabawa taneczna z zespołem „Magic” i Dj-em. Uczestnicy uroczystości dożynkowych mogli uczestniczyć w rożnego rodzaju degustacjach serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i sołectwa. kp

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA ITP Eugeniusz Tomaszek, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 53 9256 0004 2609 4256 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

4. edycja Classic Spot

W pierwszą niedzielę września na wieruszowskim zamczysku i terenach mu przyległych odbył się Classic Spot. Była to już 4. edycja imprezy dla miłośników motoryzacji. Zapraszamy do galerii zdjęć - www.powiatowy.pl

Reklama


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Reklama

www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

100-lecie OSP Pichlice Ochotnicza Straż Pożarna w Pichlicach obchodziła jubileusz 100-lecia swojej jednostki. Uroczystość połączono z poświęceniem i wręczeniem lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Świętowanie poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Pichlicach. Po nabożeństwie dalsza część odbyła się na placu przy budynku jednostki OSP. Wszystkich gości przywitał prezes miejscowej OSP Andrzej Waligóra. Podczas ceremonii przekazano także sa-

mochód, który ma służyć strażakom. Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy marki opel został tradycyjnie poświęcony. Ochotnicza Straż Pożarna w Pichlicach otrzymała także odznaczenie złotym Znakiem Związku na sztandar. Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni druhowie zostali odznaczeni medalami strażackimi. Wyróżniono najbardziej aktywnych, wyróżniających się druhów oraz tych, którzy mogą pochwalić się długoletnią służbą. Wśród nich znaleźli się ochotnicy z 50-letnią służbą. www.powiatowy.pl

Ognisko Patriotyzmu w Wieruszowie W parku przy ul. Sportowej w Wieruszowie zorganizowano ognisko patriotyczne. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zainicjowała grupa nieformalna Młodzi Patrioci przy pomocy wieruszowskich harcerzy.


www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Reklama

5

Inauguracja roku szkolnego 2019/20 w ZSCKR w Lututowie

Szanowni Państwo, 13 października proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Sejmu RP.

Prywatnie jestem matką i żoną. Mam 42 lata. Studia ukończyłam na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzę wraz z mężem gospodarstwo rolne, w którym hodujemy konie huculskie oraz jestem prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelarii adwokackiej, zarządzając ośrodkami wypoczynkowymi, a w późniejszych latach w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego. Społecznie pomagam przy różnorodnych projektach pisząc i rozliczając wnioski o dofinansowanie inicjatyw mieszkańców województwa, a wielu z Was mogło się przekonać, że nie rzucam słów na wiatr, kiedy poprosiło mnie o pomoc i ją otrzymało. Jestem otwarta na ludzi i ich problemy i zawsze ciepło mi się robi na sercu, kiedy okazuje się, że miałam swój udział w ich rozwiązaniu. Za to dziękuję :-)

Pełniłam funkcję prezesa zarządu Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „WIKTORIA” oraz byłam wiceprezesem stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi prowadzącego szkołę i przedszkole oraz społecznym pełnomocnikiem Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Obecnie jestem członkiem komisji rewizyjnej i zespołu nadzorczo-kontrolnego. W 2010 roku zostałam odznaczona przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę. Kieruję się w życiu prostymi, niedocenianymi przez niektórych polityków zasadami, których filarami są moralność, etyka i kultura osobista.

Głosując na mnie wybieracie: DOŚWIADCZENIE, KOMPETENCJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2.09.2019 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2019/20. Tradycyjnie, prowadząca to podniosłe spotkanie, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Parzybut przywitała zebranych po dwumiesięcznym wypoczynku. Dyrektor Robert Majchrowicz przywitał Anetę Sularz przedstawicielkę Rady Rodziców, pracowników, rodziców i oczywiście uczniów, życząc wszystkiego, co najlepsze u progu nowego roku szkolnego. W kolejnych słowach swego wystąpienia nawiązał do wydarzeń sprzed 80 lat, kiedy to przygotowania ówczesnej młodzieży do rozpoczęcia roku szkolnego przerwał okrutny atak wojsk hitlerowskich na Polskę. Ofiary II wojny światowej uczczono minutą ciszy. To nie jedyny akcent związany z obchodami tej smutnej rocznicy w naszej szkole, bowiem 1 września b.r. kierownictwo szkoły wraz z delegacją uczniów i nauczycieli uczestniczyło w powiatowych obchodach rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na polach krajeńskich. Podziękowania ze strony dyrektora popłynęły również do nauczycieli zaangażowanych w przygotowania i udział szkoły w dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w miejscowości Galewice, które miały miejsce 25 sierpnia. W dalszym wystąpieniu dyrektor zauważył, że rok 2019/20 w naszej szkole podobnie jak w całym kraju to rok kolejnych zmian w oświacie. Po raz pierwszy oprócz absolwentów gimnazjów zawitali absolwenci szkół podstawowych. Ten „podwójny rocznik” bez problemu odnajdzie się w naszym zespole bez konieczności prowadzenia zajęć w systemie dwuzmianowym. Z dniem 1 września zmienia się również nazwa szkoły na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a szkoły wchodzące w skład zespołu zyskają nowego patrona – Alojzego Prospera Biernackiego. Zmianie uległy nie tylko nazwy, bowiem w czasie wakacji prowadzono kolejne remonty, odnowiono sale lekcyjne i pokoje w internacie, wzbogacono bazę dydaktyczną. W tym roku szkolnym w ZSCKR w Lututowie znalazło zatrudnienie 7 nowych nauczycieli.

Wybierzcie mnie, żeby móc mnie rozliczyć!

Wieruszowskie OZE 500 - i co dalej? „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii na terenie Gminy Wieruszów”. Taki projekt złożyła Gmina Wieruszów, aby uzyskać środki zewnętrzne na instalacje fotowoltaiczne, instalacje wykorzystujące biomasę czy też instalacje solarów. Projekt ten naprawdę miał bardzo dobre założenia i dlatego znalazł duże zainteresowanie mieszkańców. Dofinansowanie nawet w wysokości 79 % dawało, jak twierdzi jeden z jego uczestników świetny efekt ekonomiczny i zwrot własnych środków do dwóch lat jego użytkowania.

Aby gmina mogła złożyć wniosek na dofinansowanie poszczególni jego beneficjenci zostali zobligowani do wykonania audytu. Audyty te wykonała jedna z firm specjalizująca się w tej dziedzinie. Nie dociekam skąd się ta firma wzięła, bo jest to jak na razie sprawa drugorzędna. Za przeprowadzony audyt polegający praw-

dopodobnie tylko na pobieżnych oględzinach miejsca instalacji i sporządzeniu dokumentów inkasowała od każdego 500 zł. Ta usługa została w jakiś sposób uzgodniona z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Dość długo trwało wyczekiwanie na rozstrzygnięcia konkursu w Urzędzie Marszałkowskim, ale ostatecznie gmina Wieruszów nie znalazła się na liście z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii. Po tych niekorzystnych rozstrzygnięciach burmistrz podczas spotkań z mieszkańcami, z tego co wiemy od nich próbował zwalić winę na firmę wykonującą audyty. Natomiast problem polegał na tym, że to Gmina Wieruszów i dumnie reprezentujący ją burmistrz nie podołali formalnym wymaganiom przy składaniu wniosku. Gdyby projekt nie uzyskał akceptacji ze względów merytorycznych można by to jakoś przeboleć, bo np. inni spełniali lepiej kryteria i dostali więcej punktów. Pojawiające się błędy w projekcie, które można poprawić zdaniem naszych rozmówców to też nie nowość, bo dotyczy to pewnie większości składanych wniosków, ale nieodpowiednie ich złożenie to po prostu porażka i w najwyższym stopniu niekompetencja. Temat utraconych środków przez mieszkańców gdzieś się tam tli dość mocno i lada moment może powstać niezły ogień. Informacja z sesji Rady Gminy o wykreśleniu z budżetu tego zadania na kwotę

467 tys. zł. z pewnością go podsyciła. W ostatnim czasie mieszkańcy uczestniczący w tym nieudanym przedsięwzięciu otrzymali, aż dwa pisma. Jedno z urzędu Gminy Wieruszów a drugie od firmy przeprowadzającej audyty, w którym to firma w sposób jednoznaczny wskazuje winnego nieudanego projektu. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że nikt się pod tymi pismami się nie podpisał. Czy zwołanie zebrania, które ma się odbyć 9 września 2019 r. to próba ugaszenia rodzących się niepokojów? – zastanawiają się zainteresowani. Będzie ponoć informacja mówiąca o tym, że wykonane audyty mogą być wykorzystane w innych projektach i takowe mają być przedstawione. Opinie o tym wszystkim co się stało, są różne. Jedni jakoś to przełknęli i wpisali na straty a inni uważają, że burmistrz, jako winny tego niepowodzenia powinien oddać pieniądze a za cały bałagan podać się do dymisji. Są i takie stwierdzenia. Pojawił się nawet pomysł pozwu zbiorowego. Z pewnością już nikt nie uwierzy w jakiekolwiek obiecanki burmistrza, że tym razem to się uda itd. – przekonuje nasz rozmówca. Ostatnimi czasy w przestrzeni publicznej dominuje tzw. 500+ a burmistrz Wieruszowa, który zawsze działa niekonwencjonalnie, jak niektórzy zauważyli, zafundował wielu mieszkańcom program OZE 500 -.

www.powiatowy.pl

E. Tomaszek

Dotychczasowa wicedyrektor Bogusława Hoffman przeszła na emeryturę i jej obowiązki przejęła Beata Górecka. Dyrektor podziękował pani Hoffman – oddanemu, sumiennemu nauczycielowi za 28 lat pracy pedagogicznej i 12 lat pracy na stanowisku kierowniczym i życzył wszystkiego, co najlepsze. Do życzeń i podziękowań dołączyła się również młodzież wręczając obu Paniom bukiety kwiatów. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele ośmiu oddziałów, które otworzyliśmy w tym roku, złożyli ślubowanie po odczytaniu słów roty przez Tomasza Perdka, przedstawiciela wychowawców tych klas. Dalej głos zabrała pani wicedyrektor Beata Górecka, zwracając uwagę na to, by uczniowie od początku zabrali się do pracy, aby rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania. Uroczystość oficjalnie zakończyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życząc w imieniu społeczności szkolnej uczniom klas pierwszych, by nabywali wiedzę i umiejętności, zawiązywali przyjaźnie, udzielali się w szkole i godnie ją reprezentowali, uczniom klas maturalnych – satysfakcjonujących rezultatów i sił do nauki, a pozostałym uczniom i gronu pedagogicznemu, aby ich praca przynosiła efekty, a uśmiech gościł na ich twarzach. Anna Rudnicka, Beata Górecka czytaj więcej na www.powiatowy.pl


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Reklama

www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Reklama

„Katarynka” na lututowskim rynku W ramach akcji „Narodowe czytanie 2019” w sobotę 7 września o godzinie 10.00 czytano fragmenty noweli Bolesława Prusa „Katarynka”. Organizatorami tego wydarzenia były instytucje: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie. Dyrektor tych placówek Pani Sylwia Świdurska wraz z pracownikami wcielili się w role głównych bohaterów „Katarynki”. W strojach z epoki czytali fragmenty opowiadania. Bolesław Prus napisał „Katarynkę” w 1880 roku. Akcja opowieści dzieje się w XIX-wiecznej Warszawie. Główny bohater utworu Pan Tomasz jest z zawodu prawnikiem i mieszka w pięknym domu na ulicy Miodowej. Mecenas jest wrażliwy na pięknu kobiet, przyrodę, muzykę ale drażnił go głos katarynki i nie życzył sobie aby jakiś kataryniarz grał pod

jego domem. Pan Tomasz nie miał szczęścia w ilości, starał się ale związki nie wytrzymywały próby czasu, w końcu postanowił samotnie iść przez życie. Pewnego razu do domu, w pobliżu jego posiadłości wprowadziły się dwie panie z małą dziewczynką. Dziewczynka, jak później się zorientował Pan Tomasz była niewidoma, radością dla niej był kataryniarz, który w pobliżu przygrywał na katarynce. Kiedy Pan Tomasz zobaczył, że dźwięk katarynki sprawia radość dziewczynce poprosił kataryniarza aby codziennie przychodził w pobliże domu. I kataryniarz grał pięknie na katarynce, a ośmioletnia dziewczynka była bardzo uszczęśliwiona. W tym roku to już VIII Narodowe Czytanie. Para Prezydencka spośród stu propozycji wybrała następujące osiem nowel: Dobra pani

– Elizy Orzeszkowej; Dym – Marii Konopnickiej; Katarynka – Bolesława Prusa; Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Brunona Schulza; Orka – Władysława Stanisław Reymonta; Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego oraz Sachem – Henryka Sienkiewicza i Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego. Utwory te reprezentują różne epoki i style, od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Wspólnym mianownikiem wybranych nowel jest polskość, refleksją nad człowiekiem, społeczeństwem oraz mistrzostwo stylu autorów, które w umysłach czytelników pozostawia niezapomniane wrażenia. Wielu z nas pamięta je, były lekturami w czasach naszej edukacji i na trwałe wpisały się w historię polskiej li-

teratury. Narodowe Czytanie – akcja została zainicjowana przez Prezydenta RP i ma na celu popularyzację czytelnictwa, a organizują je szkoły, biblioteki i domy kultury. Od pewnego czasu wspólne czytanie utworów należących do kanonu naszej litera-

tury odbywa się w plenerze, a osoby odgrywające bohaterów sztuki występują w strojach z danej epoki. Jest to nie tylko przypomnienie szkolnych lektur ale miła odskocznia od smartfonów i komputerów.

E. Tomaszek www.powiatowy.pl


www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

Fantastycznie mieć poczucie że robi się coś wspólnie z ludźmi (…)

Wywiad z Anną Niesobską – dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu E.T. Pani refleksja związana ze zmianą miejsca pracy. A.N. Każde rozstanie budzi emocje i strach. Zmiany w życiu, również zawodowym są nieuchronne, nie ukrywam, że decyzja przystąpienia do konkursu na dyrektora GCK była dla mnie bardzo trudna, ponieważ bardzo przywiązuję się do miejsc i ludzi. Współpraca z odbiorcami kultury w Kępnie była fantastyczna. Mile wspominam wiele wspólnych przedsięwzięć ze Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego czy sekcjami KOK; w tym sekcji Kreatywny Senior oraz Kołem Kępińskich Literatów, które powołałam do życia. W KOK pracowało wielu wspaniałych instruktorów, którzy potrafili wręcz „zarażać” swoimi pasjami. Myślę, że pracownicy, których zaprosiłam do współpracy byli profesjonalni i dobrze przygotowani do pracy w domu kultury. Zmiana miejsca pracy była dla mnie o tyle dobra, że znam środowisko w którym pracuję, ponieważ już byłam tutaj dyrektorem i był to początek mojej pracy zawodowej w kulturze. To niebywałe, że tak potoczyły się moje losy… Cieszę się, że w GCK mogę więcej czasu poświęcać na tzw. „pracę u podstaw”. W procesie organizowania działalności kulturalnej najważniejsi są ludzie oraz ich siła sprawcza, której ujawnianie należy do podstawowych zadań domu kultury. Podejmowane wspólnie ze społecznością lokalną działania z pewnością miały wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, w szczególności w zakresie „hierarchii wartości, celów i aspiracji życiowych. Aktywność kulturalna może łączyć się z potrzebą spędzania czasu w towarzystwie, stanowić pretekst do opuszczenia swoich czterech ścian. Kontakt z kulturą zapewnia gimnastykę umysłu, zachęca do aktywności fizycznej, wprawia w dobry nastrój i odpręża. *** E.T. Jak się Pani odnalazła w małej miejscowości w porównaniu do miasta i większego budżetu. A.N. Nie tęsknię za miejskim gwarem… W Kępnie był większy budżet ale i większe wydatki, trzy obiekty na utrzymaniu i realizacja kilku dużych masowych przedsięwzięć plenerowych, które generowały ogromne koszty. Osobiście jestem zwolenniczką odejścia od wydawania środków publicznych na drogie efektowne imprezy na rzecz właśnie działalności edukacyjnej. Publiczne pieniądze lepiej wydawać na wsparcie licznych i dobrych pomysłów związanych z edukacją artystyczną. To jest wła-

śnie inwestowanie w kapitał społeczny i kwestia przyszłości naszych „małych ojczyzn”. W Bolesławcu wspólnie z pracownikami podjęłam działania w celu zwiększenia dochodów własnych instytucji aby oferta domu kultury była satysfakcjonujaca dla mieszkańców. Piszę również projekty aby uatrakcyjnić ofertę GCK i jest już pierwszy efekt.Wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Nadwrażliwi” będziemy realizować projekt „Ogród Kultury Integruje Pokolenia”. Projekt zajął II miejsce w konkursie grantowym Tesco „decydujesz pomagamy” i uzyskał 4.198 głosów. W wyniku jego realizacji powstanie ciekawe miejsce spotkań dla mieszkańców Bolesławca. Zapewnimy atrakcje umożliwiające wypoczynek ludziom starszym oraz młodzieży. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na lokalne środowisko. Projekt rozwinie potencjały twórcze, kolejne zainteresowania i motywację do dzielenia się sobą z innymi mieszkańcami. Będziemy promować czytelnictwo. Do gablot z książkami każdy będzie mógł przynieść swoje książki, które będzie mógł wymienić. To pożyteczna metoda uwalniania książek, dzielenia się radością czytania. Myślę, że będzie to również wymarzone miejsce na kameralne koncerty plenerowe. *** E.T. Jaki będzie GCK za Pani kadencji? A.N. GCK będzie miejscem otwartym na inicjatywy oddolne, dlatego często zapraszać będziemy do współrealizacji naszych projektów artystycznych stowarzyszenia, szkoły, biblioteki oraz artystów indywidualnych, widząc w nich cennych partnerów, a nie konkurencję. Dom kultury będzie stale poszukiwać nowych odbiorców i partnerów, np. w biznesie i mediach. Będę kreować menadżerski domu kultury, który traktuje kulturę jako kreatora rozwoju społeczno-gospodarczego. Taki dom kultury zagospodarowuje potencjał lokalny (kulturalny, społeczny, gospodarczy, wizerunkowy) oraz również realizuje działania z zakresu promocji gminy. *** E.T. Jakie imprezy udało się dotychczas zrealizować? A.N. Po objęciu funkcji dyrektora GCK zrealizowałam Zimową Akademia GCK w czasie której dzieci mogły wziąć udział w różnorodnych zajęciach. Dużym powodzeniem cieszył się balik przebierańców i m.in. wyjazd do teatru im. W.Bogusławskiego w Kaliszu na spektakl „Kopciuszek”. Kolejnym bardzo udanym wydarzeniem był koncert Michała Wiśniewskiego i Andrzeja

Wawrzyniaka, który odbył się 6 marca. 13 marca zorganizowaliśmy Jarmark Wielkanocny oraz odbyło się rozstrzygniecie Konkursu plastycznego. Jego tematem przewodnim było wykonanie palmy, witrażu, big pisanki, stroika, projektu „KARTA WIELKANOCNA Z BOLESŁAWCEM W TLE” oraz napisanie do niej życzeń. Kartki zawierały elementy wielkanocne oraz tematycznie związane z Bolesławcem. Kolejnym wydarzeniem, była „Majówka”. Podczas pikniku wystąpili; dzieci i młodzież ze Studia Piosenki, Orkiestra Dęta ze Żdżar, Kris Książe Disco Polo w programie „Przeboje Krisa na rockowo”. Dużym zainteresowaniem cieszył się Festiwal „Zaczarowane Piosenki”, który został zorganizowany przez naszą instytucję w dniach 5 – 9 czerwca br. Jego koncert galowy odbył się 9 czerwca na Piknik Rodzinnym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Doskonała okazją okazją do podsumowania działalności artystycznej Klubu Tańca „Bolero”, Studia Muzycznego oraz Studia Piosenki były Dni Gminy Bolesławiec, które odbyły się w dniach 21 – 22 czerwca. Niewątpliwą atrakcją pierwszego dnia obchodów święta naszej Gminy był korowód świętojański z udziałem: dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Bolesławca, Orkiestry Dętej ze Zdżar oraz zespołu „Sokolniki”. Cieszy nas, że dołączyło do nas wielu mieszkańców. Kiedy wianki popłynęły na bolesławieckim zalewie można było jeszcze podziwiać Fire Show w wykonaniu FUEGO z Kępna. Wystąpili również: kabaret „Zameczek” i „Chłopaki” -pensjonariusze DPS w Chróścinie, Martyna Wierzba, zespół The White Tigers, który zagrał niezwykle energetyczny koncert. Bolesławiecką publiczność porwały Aktywne Kobiety z Sokolnik w programie „Biesiada Cygańska”. Zwieńczeniem dwudniowego świętowania był koncert zespołu „Piersi Lepsi”, który zaprezentował największe przeboje disco polo na rockowo. W miesiącu lipcu trwała Letnia Akademia GCK, w czasie której dzieci mogły wziąć udział w różnorodnych zajęciach. *** ET. Najbliższe plany? A.N. 27 września planujemy Inaugurację Roku Kulturalnego i otwarcie wystawy poplenerowej artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego. Cieszę się, że dzięki pomocy Pani Wójt Doroty Makówki uda nam się wydać katalog sztuki z tego wydarzenia.

Kolizja drogowa na skrzyżowaniu dróg w Wieruszowie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wyjaśnili okoliczności kolizji drogowej do którego doszło na skrzyżowaniu dróg w Wieruszowie. Przyczyną tego zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach. Do tej kolizji drogowej doszło 3 września 2019 roku około godziny 13:30 na skrzyżowaniu ulic Podzamcze i Mirkowska w Wieruszowie. Według ustaleń policjantów, kierujący audi, 35 – letni mieszkaniec Opola, wyjeżdżając z ulicy Mirkowskiej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z prawidłowo jadącym ulicą Podzamcze seatem ibiza, którą kierowała 59 – letnia mieszkanka gminy Wieruszów. W wyniku tej kolizji nikt nie zo-

stał poszkodowany, uszkodzo- wi. Sprawca kolizji, kierujący aune zostały pojazdy uczestniczące di został ukarany przez policjantów w tym zdarzeniu. Jak się okazało mandatem karnym. kierowcy obu pojazdów byli trzeź-

*** ET. Kierowała Pani 5 instytucjami kultury co w zarządzaniu domem kultury jest najważniejsze? A.N. To, żeby być blisko ludzi, wsłuchiwać się w ich potrzeby inspirować. Tutaj trzeba być animatorem i edukatorem kultury. Uważam, że dyrektor – urzędnik nigdy nie będzie dobrym dyrektorem. Obecnie przepisy prawa dają mu szerokie prerogatywy. Od niego zależą procesy zarządzania, profil programowy, poziom otwartości instytucji. Ktoś kiedyś powiedział, że „Najlepiej kiedy dyrektor to tzw. artysta społeczny” (nieustanny dyskurs, poszukiwanie nowych form pracy). Ważne są kompetencje, które tworzą: wiedza, doświadczenie, umiejętności i postawy. *** E.T. Jakie predyspozycje w nowoczesnym domu kultury powinna posiadać kadra pracownicza? A.N. Rola, jaką odgrywają ludzie we współczesnych instytucjach, jest decydująca. Niewątpliwą prawdą jest, że kierowanie instytucjami kultury w dzisiejszych czasach wymaga postawy menedżera-pedagoga. Jest to umiejętność twórczego dzielenia się tym, co się osiąga, z firmą oraz z ludźmi, z którymi się współpracuje. Poza kompetencjami wymienionymi wyżej menedżer kultury powinien mieć zatem szczególne kompetencje społeczne. Musi on po prostu lubić ludzi i sprzyjać ich rozwojowi, tak jak ogrodnik sprzyja rozwojowi roślin, przewiduje, co z nich wyrośnie, i czeka aż zakwitną. Fantastycznie mieć poczucie że robi się coś wspólnie z ludźmi. (…) Z dyrektor GCK w Bolesławcu rozmawiał E.Tomaszek

Anita Włodarczyk i Paweł Piotrowski odwiedzą Wieruszów Burmistrz Wieruszowa oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie serdecznie zapraszają na uroczystość odsłonięcia tablic Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, która odbędzie się 21 września 2019 r. na Rynku w Wieruszowie przed startem zawodników IV Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego Wieruszów 2019. Do Alei Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, zawierającej już 10 tabliczek upamiętniających utytułowanych reprezentantów Polski, dołączą kolejni wybitni sportowcy tj.: Anita Włodarczyk i Paweł Piotrowski. Pierwsza w Polsce Aleja Olimpijczyków i Paraolimpijczyków otwarta została 23 października 2015 r. w Gminie Wieruszów. Wieruszów jest bardzo aktywny na polu współpracy osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością. Aleja sukce-

sywnie się powiększa, a już niebawem wbudowanych w płytę chodnika będzie 12 tabliczek upamiętniających osiągnięcia wybitnych sportowców. Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków aktywności fizycznej do wzięcia udziału w Biegu Masowym, który odbędzie się 21 września 2019 r. o godzinie 15.00 (start po biegu głównym na 10 km). Dystans biegu wynosi 2,5 km. Start/ Meta zlokalizowane będą na Rynku w Wieruszowie. Udział w biegu jest bezpłatny, a sam bieg ma charakter towarzyski, bez pomiaru czasu i klasyfikacji. Bieg ma na celu zachęcanie wszystkich mieszkańców Wieruszowa oraz wszystkich mieszkańców ościennych powiatów do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Każdy uczestnik biegu otrzyma: pamiątkowy medal oraz koszulkę techniczną.


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Wiedza i doświadczenie z posłem Piotrem Polakiem rozmawia Eugeniusz Tomaszek Eugeniusz Tomaszek: WIERUSZOWSKI POSEŁ – tak się o Panu mówi w naszym powiecie, a przecież z Wieruszowa Pan nie jest. Jak to się stało i czym Pan sobie zasłużył na takie określenie? Poseł Piotr Polak: Rzeczywiście z Wieruszowa nie pochodzę, ani tutaj nie mieszkam, ale przez 12 lat pełnienia mandatu poselskiego z tym pięknym miastem nad Prosną jestem bardzo związany. Z 12 miast powiatowych w okręgu 11. Sieradz do powiatu wieruszowskiego przyjeżdżam najczęściej. Dlaczego? Otóż ten powiat, choć położony od mojego miejsca zamieszkania o prawie 100 km. Zwrócił na siebie moją uwagę już od lat kilkunastu życzliwością swoich mieszkańców. Przez ostatnie cztery lata byłem tam najczęściej przebywającym parlamentarzystą. E.T: Rzeczywiście nie sposób nie zauważyć Pana w naszym powiecie. Nie tylko przyjeżdża Pan na różnego rodzaju uroczystości, ale także sam wykazuje się organizacyjną aktywnością. PPP: To prawda. Staram się być aktywny w różnych wymiarach poselskiej pracy w okręgu wyborczym. Przez wszystkie te lata odwiedziłem wszystkie wieruszowskie szkoły, organizując w nich konkursy wiedzy o polskim parlamencie, o Żołnierzach Wyklętych, a także konkurs: „Sto Najpiękniejszych Miejsc Polski na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. Ten ostatni pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W tym miejscu muszę pochwalić nauczycieli i uczniów za aktywny udział w konkursach, zaangażowanie i olbrzymi wkład pracy. To właśnie uczeń z wieruszowskiej szkoły był trzykrotnym laureatem etapu wojewódzkiego konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!”, gdzie głównymi nagrodami były wyjazdy do Brukseli i Fatimy. E.T: Swoją pracę w Sejmie pokazał Pan dużej grupie mieszkańców okręgu. Jak oceniają Pana zaangażowanie? PPP: Zgadza się. Już ponad 300 różnych grup odwiedziło mnie w Sejmie. To uczniowie, strażacy, stowarzyszenia i fundacje. Młodzieży i dzieciom przekazałem w praktyce na czym polega proces legislacyjny. Łatwiej im zrozumieć na czym polega proces tworzenia prawa. Przy okazji pobytu w Sejmie zapewniam im całodzienne zwiedzanie naszej stolicy. Mam wtedy okazję, by poznać potrzeby i oczekiwania tych osób.

E.T. Od strażaków ochotników z powiatu wieruszowskiego słyszymy o bardzo znacznym wzroście wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek OSP w ostatnim czasie. Jest Pan znany z tego, że właśnie strażaków znakomicie rozumie i wspiera. Czyżby sam był Pan strażakiem? PPP: Tak właśnie jest. W OSP działam już ponad 30 lat. Sam wyjeżdżałem też na akcje ratowniczo-gaśnicze, a później przez 20 lat byłem członkiem Zarządu OSP Zadzim. W Sejmie też bardzo aktywnie pracuję na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Parlamentarnym Zespole Strażaków. Takie doświadczenie i wiedza pozwala skutecznie pracować na rzecz strażaków. E.T: Strażacy – jak wspomniałam – bardzo się cieszą ze wzrostu nakładów w nowoczesny sprzęt. Szczególnie przez ostatnie cztery lata na teren tego powiatu trafiło kilka nowych wozów, nie licząc drobniejszego, ale równie ważnego sprztu, którego wcześniej nie było. PPP: Członkowie OSP – nie tylko z tego powiatu – zgłaszają do mnie z prośbami o pomoc w pozyskaniu funduszy. Nikomu nie odmawiam i pomagam każdej jednostce. Wspieram strażaków, bowiem bezpieczeństwo mieszkańców jest dla mnie priorytetem. Dzięki dobrej współpracy z Komendą Powiatową PSP i Komenda Główną PSP pomogłem przy zakupie nowych wozów dla OSP Bolesławiec, dla OSP Lututów, dla OSP Ostrówek i dla OSP Podzamcze. To naprawdę dobry okres. E.T: Modernizację i rozbudowę stadionu sportowego też Pan wsparł. PPP: Jeśli samorząd jest aktywny na fajne pomysły w temacie infrastruktury sportowej, to dlaczego nie pomóc? Niebawem zmodernizowany obiekt zostanie otwarty i będzie dobrze służył sportowcom. To duża inwestycja, o którą zabiegałem od dawna. E.T: Rząd premiera Morawieckiego wielką uwagę przykłada do bezpieczeństwa i modernizacji dróg. Znacząco, bo o 6 razy wzrosły nakłady samorządów na budowę dróg powiatowych. Pozyskało środki i skorzystało wiele powiatów. PPP: Duma mnie rozpiera z każdego kilometra zbudowanej drogi. XXI wiek zobowiązuje do tego, by jeździć po bezpiecznych drogach w komfortowych warunkach. Przyczyniłem się

do pozyskania funduszy na kilkanaście kilometrów dróg w powiecie wieruszowskim. E.T: Dba Pan również o młode pokolenie. Dzieci rolników wypoczywają latem i zimą też dzięki Pana zaangażowaniu. PPP: Zgadza się. Na kolonie letnie i zimowiska rokrocznie wyjeżdża ok. 500 dziewcząt i chłopców, w tym duża grupa z powiatu wieruszowskiego. To dobrze zorganizowany wypoczynek. Nie tylko dzieci, które mają zapewnione zajęcia są bezpieczne, ale i rodzice mogą w tym czasie wykonywać swoje prace, nie troszcząc się o swoje pociechy. Dziękuję tutaj szczególnie organizacjom rolniczym, kołom gospodyń i strażakom za pomoc. E.T: Jest Pan jednym z najbardziej aktywnych posłów naszego regionu. Kandyduje Pan z listy Prawa i Sprawiedliwości z miejsca 2. Gdyby Pan miał wybierać, to na którą kandydaturę by Pan stawiał? PPP: Na pewno na kandydata z dużą wiedzą i wielkim doświadczeniem. Przez cztery lata rządów naszej partii wiele dobrego zrobiliśmy dla społeczeństwa, a to dopiero początek. Posłowie dużym stażem parlamentarnym są gwarancją kontynuacji dobrej zmiany i nie zaprzepaszczenia tego, co już zostało zrobione. Przez 12 lat mojej parlamentarnej pracy przez cały czas byłem i jestem z ludźmi, działam zawsze dla dobra społeczeństwa. Nie miał dla mnie nigdy znaczenia okres kampanii, kiedy to inni kandydaci „pojawiają” się w terenie. Zawsze jestem gotowy do pomocy i działania. PROSZĘ PAŃSTWA O GŁOS!

Narodowe Czytanie przy wieruszowskim aeroplanie

7 września w parku, przy aeroplanie w ramach akcji Narodowe Czytanie 2019 pod patronatem Pary Prezydenckiej wybrane nowele przeczytała i zaprezentowała się w strojach z danej epoki młodzież z wieruszowskich szkół, bibliotekarze, samorządowcy i mieszkańcy. Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Zespół Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Klub Historyczno – Regionalny GLORIA VICTIS. Wysłuchaliśmy fragmentów nowel: „Kata-

rynka” Bolesława Prusa – Szkoła Podstawowa im. Marszalska Józefa Piłsudskiego na Podzamczu; „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej – Panie bibliotekarki; „Dym” Marii Konopnickiej – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieruszowie oraz „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego – starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, z-ca burmistrza Marta Siubijak i Katarzyna Idzikowska dyrektor biblioteki powiatowej. Obóz powstańczy i inscenizację bitwy Powstania Styczniowego zaprezentowały grupy rekonstrukcyjne: Stowarzyszenie GLORIA

VICTIS, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Złoty krzyż” ze Zduńskiej Woli, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Chrobry I” oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9. Rota. Niestety pogoda nie dopisała. Przygotowany był obóz powstańczy z roku 1863-1864, w którym miały być pokazy przyrządzania posiłków, kucia kos, odlewania kul, dla najmłodszych odlewanie ołowianych żołnierzyków, prezentacja umundurowania i uzbrojenia powstańczego Polaków i Moskali. Czytanie nowel w ramach Narodowego Czytania i inscenizacja bitwy Powstania Stycznio-

wego i obozu powstańczego przyciągnęła mimo niepogody dużo osób zainteresowanych wydarzeniem. Gdyby aura dopisała wszyscy zaangażowani w wydarzenie i biorący w nim udział mieliby dużo większą satysfakcję, bo zapewne włożony w przedsięwzięcie wysiłek, pomysły, inicjatywa, zamysł – to wszystko, co złożyło się na całość widowiska było godne obejrzenia. Dziękujemy i gratulujemy organizatorom. KP www.powiatowy.pl


www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Plon, niesiemy plon W tym roku to Nowa Wieś Książęca była gospodarzem i organizatorem gminno-parafialnych dożynek gminy Bralin.

Sobotnie świętowanie poprzedziła msza święta w miejscowym kościele. Tuż po zakończeniu nabożeństwa przez wioskę wyruszył kolorowy korowód. Starostami tegorocznych dożynek zostali Hanna Jańska i Maciej Jański. Wójt gminy Bralin – Piotr Hołoś oraz przewodniczący rady gminy – Marek Markiewicz odbierali od delegacji sołectw z terenu gminy Bralin wieńce dożynkowe. Jednocześnie dziękując im za trud w przygotowanie tak pięknych splotów. Podczas tradycyjnych obrzędów starostowie przekazali bochen chleba z

tegorocznej mąki na ręce wójta Piotra Hołosia. Obrzęd chleba wykonał zespół „Ale Babki”. Dożynki to jedna z naszych najpiękniejszych tradycji – powiedział wójt Hołoś. Włodarz gminy dziękował rolnikom za chleb i za ciężką pracę na roli. – Spotykamy się dziś, by podziękować wszystkim ludziom związanym z rolnictwem za całoroczny trud. Ta tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Cieszę się ogromnie, że ten piękny dożynkowy zwyczaj pielęgnowany jest również w naszej gminie.

Podczas dożynek wyłoniono najpiękniejsze i najbardziej kreatywne scenki dożynkowe, które zdobiły posesje mieszkańców Nowej Wsi Książęcej. Wyróżnienie otrzymali państwo Banach, Foryś, Łukianowscy, Nadolscy i Talarek. Najlepiej oceniona została posesja państwa Białek, druga państwa Sutowicz a trzecia państwa Kotas. Zebrani goście mogli podziwiać występ dzieci z Zespołu Szkół w Nowej Wsi książęcej, Orkiestry Dętej z Kobierzyc czy sygnalistów myśliwskich. Gwiazdą wieczoru był zespół Skaner.

pwr.

9

Wyświetlacz prędkości i defibrylatory w Olszowie Stowarzyszenie „Olszowa – Sołectwo na Czasie” otrzyma dofinansowanie w kwocie 67 tys. zł w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc”. Złożony projekt otrzymał 100% dofinansowania na realizację zadania „Jestem świadomy – umiem udzielać pierwszej pomocy i bezpiecznie poruszam się po drodze” w ogólnopolskiej akcji PZU. Kierunek tegorocznej edycji akcji Pomoc To Moc: Zdrowa i bezpieczna rodzina. Dzięki dofinansowaniu zostaną zakupione i zamontowane na ścianach Szkoły Podstawowej i Domu Strażaka w Olszo-

wie zewnętrzne defibrylatory AED. Natomiast przy drodze wojewódzkiej nr 482 (ulica Granitowa) zostaną zamontowane radarowe wyświetlacze prędkości. Wyświetlane na urządzeniu pulsujące komunikaty ZWOLNIJ oraz informacje o ilości punktów karnych a także wysokości mandatu działają psychologicznie na odbiorcę przekazu. Pomysłodawcą i współautorem projektu był sołtys Olszowy – Pan Grzegorz Berski. fb/solectwoolszowa

Nowi dyrektorzy i awanse nauczycieli W kępińskim Ratuszu odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia nominacji dla nowo wybranych dyrektorów szkół oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom. W tym roku do egzaminu przystąpiło czterech nauczycieli i wszyscy zdali egzamin. Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie a następnie Burmistrz Miasta i Gminy Kępno wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akty mianowania odebrali: Magdalena Meissner – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyń-

skiego w Kępnie, Patrycja Kaboth – Przedszkole Samorządowe w Hanulinie, Agnieszka Mateja – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie oraz Justyna Morek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mikorzynie. Nominacje na dyrektorów szkół odebrali: Paweł Falszewski, który został dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Mirosław Grabny, który objął stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 3. Swoje funkcje będą pełnili od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. Nauczycielom i dyrektorom serdecznie gratulujemy. fb/dziendobrywkepnie

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy Reklamy, Promocje, Oferty, Ogłoszenia, Praca, Usługi, Nieruchomości, Informacje, Opinie

Przekonaj się ile zyskasz!


NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/ KUPIĘ/WYNAJMĘ

Na sprzedaż nowoczesny dom wolnostojący o pow. użytkowej 175 m2 wybudowany na działce o pow. 1000 m2. Budynek zlokalizowany w Czastarach na nowym osiedlu wśród domów jednorodzinnych. Cena 375 000,00 zł. Stan deweloperski. Więcej informacji pod nr. tel 604 08 11 08 lub 71- 3524052. (31.12) Sprzedam 8,5 ha ziemi ornej z siedliskiem w jednym kawałku. Pieczyska przy drodze 482. tel. 601 051 823. (09.10) Sprzedam nowy dom z dział-

www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Ogłoszenia

10

ką w miejscowości Zdzierczyzna koło Sokolnik. Działka budowlana-rolna o powierzchni 0,3046 ha. Budynek mieszkalny w stanie surowym. Cena 160 tys zł. Kontakt 667 890 019 (29.09) Na sprzedaż działka w jednym kawałku, wydzielone geodezyjnie dwie działki pod zabudowę mieszkalną. Okazja – cena z metra 3,99.- pln. Sprzedaje w całości.5,3 ha woj. łódzkie pow. wieluński gm. Pątnów – OKAZJA! Telefon: 608 222 822 (16.09) Sprzedam działkę pod budowę 8. budynków mieszkalnych w miejscowości Rybka, obręb 0017 Rybka, nr ewidencyjny działki 522/3, gmina Galewice. Ustalone wa-

runki zabudowy. Do działki doprowadzone woda i prąd. Bardzo korzystna cena. Kontakt: 604 173 083. Wynajmę pokój w Wieruszowie dla osoby potrzebującej. Kontakt 669 873 264 Na sprzedaż działki budowlane. Działki posiadają pozwolenie na budowę i działalność gospodarczą. 6 działek po 8 arów. Działki położone w Wyszanowie, ul. Główna 2. Uzbrojone i doprowadzona kanalizacja. Tel. 726 896 342 (19.11)

PRACA DAM

Firma z okolic Wieruszowa zatrudni kierowcę z prawem jazdy kat. C. Oferujemy stałe zatrudnienie na umowę o

pracę w firmie o stabilnej pozycji. Więcej informacji 608 424 829. Firma z wieloletnim stażem na rynku zatrudni hydraulika. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 608 424 829 Firma z okolic Wieruszowa zatrudni operatora koparki. Oferujemy stałe zatrudnienie na umowę o pracę. Więcej informacji 608 424 829 Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM

SPRZEDAM SŁOMĘ. TEL 603 545 921

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji

90-lecie OSP w Kierznie Uroczystości rocznicowe w Walichnowach 7 września ochotnicy z Kierzna świętowali jubileusz 90-lecia istnienia. Ochotnicza Straż Pożarna w Kierznie zebrała się przy remizie, a następnie przemaszerowano w rytm orkiestry do miejscowego kościoła. Mszę świętą koncelebrował biskup Łukasz Buzun. W remizie w Kierznie rozpoczęła się uroczystość jubileuszowa. Przypomniano historię jednostki oraz działalności strażaków. Jubileusz był okazją do poświęcenia nowego sztandaru oraz wręczenia odznaczeń i odznak zasłużonym druhom. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Kazimierz Goździaszek i Kazimierz Błach. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Robert Pieczonka i Ireneusz Jeziorny. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Bartosz Wróbel,

Michał Klain, Paweł Pałka i Łukasz Klain. Natomiast odznakę Wzorowego Strażaka otrzymał Patryk Pieczonka. Jak przystało na piękny jubileusz wszystko odbyło się z protokołem. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt odegrano i odśpiewano hymn państwowy. Była uroczysta akademia. W krótkich wystąpieniach zaproszenie goście gratulowali jubileuszu, życzyli powodzenia jednostce a ochotnikom bezpiecznych akcji. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Kępno oraz przedstawiciele KP PSP w Kępnie i Ostrzeszowie oraz parlamentarzyści. Prezes OSP w Kierznie dh Zenon Pietrzak zaprosił wszystkich na strażacki poczęstunek.

W Walichnowach zorganizowano gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej połączone z rocznicą zestrzelenia samolotu PZL.23 Karaś. Inicjatorami wydarzenia byli Samorząd Gminy Sokolniki oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Walichnowach w intencji ofiar poległych podczas II wojny światowej. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy udali się na cmentarz. Na miejscu, na grobie lotników, którzy zginęli 3 września 1939 roku, zebrane delegacje złożyły pamiątkowe wiązanki oraz znicze.

Dalsza część obchodów odbyła się w Szkole Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach. Tam społeczność szkolna przygotowała część artystyczną podczas której śpiewano pieśni i recytowano wiersze. Na zakończenie uroczystości wystąpiła emerytowana Dyrektor Zespołu Szkół w Walichnowach – pani Zofia Borek. Przybliżyła ona gościom historię zestrzelenia samolotu oraz sylwetki tragicznie zmarłych lotników. Opowiedziała także o kulisach poszukiwania krewnych załogi samolotu PZL.23 Karaś. Organizatorzy przygotowali także wystawę modelarską pojazdów i samolotów z 1939 r.

AZ

Wielka Liga Małych Mistrzów Z doskonałej strony pokazały się zespoły Akademii Piłkarskiej Wieruszów w rozgrywkach Wielkiej Ligi Małych Mistrzów. Po pierwszej kolejce podopieczni Marcina Wiśniewskiego zajmują drugie miejsce, a Pawła Szandały miejsce trzecie. Liderem jest zespół z kaliskiej AP Reissa. Prowadzona przez trenera Bartłomieja Gałuszkę ekipa prezentowała się zdecydowanie najlepiej. Równorzędną walkę z nią tak

naprawdę udało się nawiązać tylko drużynie trenera Marcina Wiśniewskiego. Ostatecznie jednak uległa ona rywalom 1:2. - Zespół z Kalisza to doświadczona drużyna o uznanej już marce – przyznał trener AP Wieruszów II. – Prezentowali się bardzo dobrze. Jedyną bramkę stracili właśnie z nami, a jej autorem był Stasiu Panek. Podopieczni Pawła Szandały z trzema zwycięstwami meldują się

na miejscu trzecim. Nie są jednak bez szans w walce o wyższą lokatę. W rozgrywkach startuje również ekipa dziewcząt z rocznika 2006 – FC Bonus. One dopiero zaczynają swoją piłkarską przygodę, ale już widać, że kilka z nich ma zadatki na dobre piłkarki. Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny Sokoła Bralin i Widawy Wilków. Okazja do rewanżów już w sobotę, 14 września.

Wyniki meczów oraz klasyfikacja końcowa turnieju: AP Wieruszów I – AP Wieruszów II 0:2 Sokół Bralin – AP Wieruszów II 0:11 AP Wieruszów I – Widawa Wilków 3:0 Widawa Wilków – AP Wieruszów II 0:3 AP Reissa Kalisz – AP Wieruszów I 4:0 FC Bonus – AP Wieruszów II 0:5 AP Wieruszów I – Sokół Bralin 7:0 AP Reissa Kalisz – AP Wieruszów II 2:1 FC Bonus – AP Wieruszów I 0:2 1.AP Reissa Kalisz 5 15 23:1 2.AP Wieruszów II 5 12 22:2 3.AP Wieruszów I 5 9 12:6 4.FC Bonus 5 4 3:13 5.Sokół Bralin 5 4 3:26 6.Widawa Wilków 5 0 0:15


www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Reklama

Otwarcie sali widowiskowej i „Katarynka” w Łęce Opatowskiej Sala widowiskowa w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska doczekała się remontu. Uroczyste otwarcie połączono z ogólnopolską akcją Narodowego Czytania. W trakcie remontu sali wykonano wiele prac poprawiających komfort jej wykorzystywania oraz estetykę. Starą podłogę zastąpił parkiet, na ścianach pojawiły się panele akustyczne a na scenie pojawiły się kurtyny i ekran projekcyjny. Nowa sala ma służyć mieszkańcom i być miejscem, w którym będą organizowane wydarzenia kulturalne. Zadowolenia z zakończonej inwestycji nie krył wójt Adam Kopis. – Bardzo się cieszę z tej kolejnej, zrealizowanej wspólnie przez wszystkich mieszkańców gminy Łęka Opatowska, za zgodą Rady Gminy, inwestycji na naszym terenie. Mam nadzieję, że wyremontowana sala widowiskowa, w której się znajdujemy będzie służyć nie tylko radnym na posiedzenia, nie tylko pracownikom, ale przede wszystkim będzie służyć mieszkańcom i wszystkim stowarzyszeniom, które dzisiaj zaprosiliśmy. Tradycyjnego poświęcenia nowej sali dokonał proboszcz parafii w Łęce Opatowskiej ks. Rafał Grześko-

wiak. Wszystkie roboty budowlane łącznie z remontem zaplecza socjalnego i części administracyjnej na piętrze budynku opiewały na kwotę 635 527, 01 zł. Po części oficjalnej, zaproszeni goście wspólnie wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Katarynki” Bolesława Prusa. W rolę lektorów wcielili się Anna Jurksztowicz, Marlena Maląg, Tomasz Ławniczak, Dagmara Stanikowska, Jadwiga Kłodnicka, Michał Jerczyński, Łukasz Mikołajczak oraz Adam Kopis. Tegoroczne Narodowe Czytanie to już VIII edycja tej ogólnopolskiej akcji. Para Prezydencka spośród stu propozycji wybrała osiem nowel. Ostatnim punktem uroczystego wydarzenia w Łęce Opatowskiej był koncert Anny Jurksztowicz. Organizatorem uroczystości otwarcia sali widowiskowej był wójt gminy Łęka Opatowska. Natomiast inicjatorem Narodowego Czytania oraz koncertu była Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej.

pwr. www.powiatowy.pl

Reklama

11


12

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Inwestycja w Trzcinicy rozliczona Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski serdecznie zaprasza na Szkolenie z zakresu ubiegania się o pomoc na wdrażanie operacji w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 13

00

Szkolenie będzie dotyczyć składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w programie szkolenia między innymi: - zasady przyznawania pomocy, - kryteria oceny, - zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami Informujemy, że w biurze Stowarzyszenia świadczone jest przez pracowników bezpłatne doradztwo oraz pomoc w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych w tym wypełniania wniosków w godzinach od 7.00 do 15.00. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 737 486 540 oraz na www.wrota.info.pl Udział w szkoleniu oraz doradztwo są bezpłatne.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składaniaWrota wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Wielkopolski z informuje Programu oRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach możliwości składania wniosków o powierzenie grantów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałanie 19.2Rozwoju „Wsparcie na wdrażanie operacji przez w ramach strategii rozwoju Strategii Lokalnego Kierowanego Społeczność: lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach następujących poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju przedsięwzięć: lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie nr 2.1.1. Przedsięwzięcie nr 2.1.1. „Aktywna i odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność „Aktywna i odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski” Wrót Wielkopolski” Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 189 069 zł Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 189 069 zł Przedsięwzięcie nr 2.2.1. Przedsięwzięcie nr 2.2.1. „Eko Wrota Wielkopolski” „Eko Wrota Wielkopolski” Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 40 800 zł Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 40 800 zł Przedsięwzięcie nr 3.1.1. Przedsięwzięcie nr 3.1.1. „Nowoczesna baza rekreacyjno-kulturalna” „Nowoczesna baza rekreacyjno-kulturalna” Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 230 000 zł Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 230 000 zł Przedsięwzięcie nr 3.2.1. Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski” „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski” Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 199 885 zł Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 199 885 zł Termin składania wniosków: od 19.09.2019 – do wniosków: 03.10.2019 Termin składania od 19.09.2019 – do 03.10.2019 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wrota.info.pl Informacji i doradztwa udziela dostępne się w biurze Wrota Wielkopolski Szczegółowe informacje są Stowarzyszenia na stronie www.wrota.info.pl ul. Jana Pawła II 2, Baranów; nr tel. 737 486 540 Wielkopolski Informacji i doradztwa udziela się w biurze Stowarzyszenia Wrota ul. Jana Pawła II 2, Baranów; nr tel. 737 486 540

2 września 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 1 766 271, 72 złote będąca refundacją i ostatecznym rozliczeniem realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”. Wcześniej Gmina Trzcinica otrzymała zaliczkę w wysokości 815 044, 14 złote, tak więc wartość całkowita środków zewnętrznych to 2 581 315, 86 złote w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Inwestycja realizowana była w 2018 roku i obejmowała ulice: część Jana Pawła II, Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną i część Pocz-

towej. Całkowita wartość pierwszego etapu to 5 205 597, 19 złote w tym środki zewnętrzne 2 581 315, 86 złote. W ramach inwestycji wykonano 2840 metrów sieci wodociągowej, 845 metrów przyłączy wodociągowych, 3820 metrów sieci kanalizacji sanitarnej, 421 metrów przykanalików kanalizacji sanitarnej, remontowana była kanalizacja deszczowa w tym wymieniono wpusty uliczne oraz wykonano 466 metrów nowej kanalizacji deszczowej, wymieniono hydranty, wybudowano nową przepompownie ścieków oraz wyremontowano istniejącą przepompownię, odtworzono nawierzchnię dróg. 5 sierpnia 2019 roku inwestycja kontrolowana była przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z pozytywnym wynikiem. Obecnie realizowany jest drugi etap inwestycji.

Nowa nakładka na drodze powiatowej łączącej Jankowy z Donaborowem

Na odcinku drogi powiatowej 5704P łączącym Jankowy z Donaborowem wykonana została nowa nakładka asfaltowa. Inwestycja możliwa była dzięki współpracy Powiatu Kępińskiego z Gminą Baranów. W ramach zadania wykonana została nakładka na odcinku 1125 metrów drogi o szerokości 5,5 metra. Dodatkowo na całym odcinku utwardzono pobocza tłuczniem na szerokości 75 cm. Wartość zadania zgodnie z umową zawartą z wyko-

nawcą to 359 871,36 złotych, w tym dotacja przekazana przez Gminę Baranów stanowi kwotę 150 000,00 złotych. W najbliższych dniach na stronie internetowej Powiatu Kępińskiego opublikowane zostaną informacje o prowadzonych w bieżącym roku pracach remontowych na innych odcinkach dróg powiatowych realizowanych w ramach współpracy powiatu z poszczególnymi samorządami gminnymi.


www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

13

Dożynki Gminne w Kuźnicy Trzcińskiej 1 września w niedzielę za zebrane plony oraz chleb dziękowano rolnikom z Gminy Trzcinica. W tym roku gospodarzem Święta Plonów była Kuźnica Trzcińska. Dożynki rozpoczęły się tradycyjnym korowodem przygotowanym przez sołectwa.

Na placu dożynkowym przy Domu Ludowym Mszę Świętą dziękczynną odprawił proboszcz trzcinickiej parafii ks. kan. Wiesław Cieplik. Po nabożeństwie, rolników, zaproszonych gości oraz wszystkich uczestnik dożynek powitał włodarz Gminy Trzcinica Pan Grzegorz Hadzik. Podziękował rolnikom za chleb i ciężką pracę na roli a sołectwom za wspaniały, barwny korowód oraz piękne wyplecione wieńce oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dożynek. Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Katarzyna Matysiak i Pan Maciej Makiola. W obrzędzie chleba i wieńca starostwie dożynek podarowali wójtowi Gminy piękny wypieczony chleb z tegorocznych zbiorów. Pieśń „Plon nie-

siemy plon” oraz inne ludowe przyśpiewki wykonał zespół „Laskowianie”. Wójt oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Bożena Henczyca, Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, zastępca starosty kępińskiego Alicja Śniegocka wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kępińskiego Grzegorzem Berskim i radnymi: Renatą Ciemny – jednocześnie Sekretarzem Gminy Trzcinica i radnym powiatowym Tomaszem Gatnerem, Przewodniczącym Rady Gminy w Trzcinicy Zdzisławem Mikołajczykiem wraz z radnymi gminnymi poczęstowali chlebem wszystkich uczestników dożynek gminno – parafialnych. Część artystyczną przygotowała i zaprezen-

towała młodzież z Zespołu Szkół w Trzcinicy. Na poczęstunek zaprosiły Panie z KGW w Kuźnicy Trzcińskiej. Na placu dożynkowym wszyscy zostali poczęstowani dożynkowym jadłem. Podczas spotkania dożynkowego rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą „Od ziarenka do bochenka” oraz „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Wójt osobiście wręczał nagrody. Warto nadmienić, że konkursy odbywały się pod patronatem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”, a nagrody otrzymali: Aleksandra Grygier, Agata Bartkowiak, Tobiasz Wróbel, Michalina Nolbert, Lena Pawlik, Małgorzata Smogule, Igor Zimoch. W dalszej części imprezy były występy artystyczne m.in. kabaretu EWG, Baranowskiego

Studia Tańca, zespołu z Kuźnicy Trzcińskiej oraz zespołu Laskowianie. Z uwagi na to, że termin dożynek przypadł na 1 września, nie odbyło się bez akcentu patriotycznego. Uczestnicy dożynek odśpiewali hymn państwowy i Rotę. Z racji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Wójt Hadzik wspomniał o bohaterach walczących o wolność Ojczyzny. Święto Plonów w Kuźnicy Trzcińskiej zakończyła potańcówka. Ilustrowany Tgodnik Powiatowy dziękuje za zaproszenie i GRATULUJE tak wspaniale zorganizowanych Dożynek.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w powiecie kępińskim W dniu 5 września 2019 r. opublikowano zatwierdzoną przez Prezes Rady Ministrów listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie wielkopolskim. Poniżej zamieszczamy listę zadań podstawowych i rezerwowych wraz z informacją o przyznanym dofinansowaniu dla zadań powiatowych i gminnych w powiecie kępińskim; Powiat kępiński Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 5+113.15 do km 7+489.68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica Długość – 2,377 km Okres realizacji – 11.2019-10.2020 Wartość projektu -12 978 170,69 zł Wnioskowana kwota –10 382 536,55 zł

Wkład własny – 2 595 634,14 zł Procent dofinansowania- 80% Rok 2019 – 10 382 536,55 zł Gmina Baranów Przebudowa ulicy Kościelnej w Baranowie Długość – 0,167 km Okres realizacji – 03.2019 – 07.2019 Wartość projektu – 561 632,65 zł Kwota dofinansowania – 280 816,00 zł Wkład własny – 280 816,65 zł Procent dofinansowania – 50% Rok 2019 – 280 816,65 zł Gmina Kępno Budowa drogi do ZZO Olszowa – etap II Długość – 1,117 km Okres realizacji – 08.2019-12.2019 Wartość projektu – 2 717 489,42 zł kwota dofinasowania – 1 358 744,00 zł Wkład własny – 1 358 745,42 zł

Procent dofinansowania – 50% Rok 2019 – 1 358 744,00 zł Lista rezerwowa Gmina Kępno – Remont drogi Kierzno-Doma-

nin – wnioskowana kwota – 3 372 741,00 zł Gmina Kępno – Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Kępnie – wnioskowana kwota – 1 036 086,00 zł


14

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Trzeba Panu Bogu dziękować 8 września w Donaborowie w powiecie kępińskim odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminno- Parafialne

Święto Plonów rozpoczęło się przejazdem korowodu dożynkowego, w którym brali udział przedstawiciele gmin i sołectw w powiecie. Bryczkami jechali włodarze powiatu, gmin i starostowie dożynek oraz zaproszeni goście. Gospodarze zaprezentowali swój sprzęt rolniczy, ten najnowszy i nieco starszy, natomiast sołectwa i gminy przygotowały scenki dożynkowe. Mieszkańcy Donaborowa, gminy Baranów i powiatu witali barwny korowód i podziwiali zamysł, koncepcje i pomysłowość. Na placu dożynkowym, przy parku w Donaborowie odbyła się Msza Święta dziękczynna w intencji rolników. W homilii proboszcz parafii ks. Tomasz Szymczak powiedział: Trzeba Pa-

nu Bogu dziękować, aby Pan Bóg błogosławił z wysokiego Nieba. Trzeba dziękować za zebrane plony, bo to dożynki. Praca na roli nie była łatwa, rejon naznaczony był suszą. Dożynki powiatu kępińskiego odbywały się w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przez lud święto to zwane Matki Bożej Siewnej. Proboszcz poświęcił chleb i wieńce ofiarowane przez gminy powiatu kępińskiego oraz woreczki z ziarnem przygotowane dla rolników. Starostami dożynek byli: Pani Karolina Kokot i Pan Paweł Wróbel. Gospodarze dożynek; starosta kępiński Robert KieruzaL i wójt gminy Baranów Bogumi-

ła Lewandowska-Siwek powitali wszystkich uczestników uroczystości dziękczynienia za tegoroczne plony, przede wszystkim rolników, parlamentarzystów, włodarzy gmin wraz z radnymi, zarząd powiatu kępińskiego i radnych powiatowych, sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli instytucji i przybyłych gości. Starosta dziękował rolnikom za ich pracę na roli. Wspomniano również sadowników, ogrodników i pszczelarzy. Obrzęd wieńca i chleba uświetnił zespół „Słupianie” i miejscowa orkiestra. Gospodarze dożynek poczęstowali zebranych chlebem. Część artystyczną przygotowali i zaprezentowali uczniowie ze szkoły Podstawowej w

www.p

owiato

Donaborowie. Dla wszystkich zapewniono poczęstunek. Na scenie wystąpili artyści ze śląskimi szlagierami, Panie z Donaborowa w humorystycznym przedstawieniu oraz zespól Jorrgus. Pogoda nieco się ustabilizowała, wiec zaproszono na zabawę taneczną. To były już ostatnie dożynki w powiecie kępińskim. Święto rolnicze obsługiwały media kępińskie. Dziękujemy Pani wójt Baranowa za miłe powitanie mediów lokalnych i uwzględnienie w podziękowaniach za uczestnictwo, relacje, zdjęcia i materiały prasowe, które odzwierciedlą to wydarzenie. E. Tomaszek

wy.pl


www.powiatowy.pl 11 września 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

W Drożkach dziękowali za plony W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy gminy Rychtal dziękowali za zebrane plony. Gminne święto ludowe połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych zorganizowano w Drożkach. Świętowanie rozpoczął przejazd dożynkowego korowodu. Po raz kolejny można było się przekonać, że

pomysłowość i wyobraźnia mieszkańców nie zna granic. Wszak korowód to nie tylko nieodłączny i ważny element dożynek. Jest to także okazja do wykazania się swoją niecodzienną inwencją i do zaprezentowania z jak najlepszej strony swojej miejscowości. Po mszy świętej polowej przyszedł czas na obrzędy chleba. W tym ro-

ku starostami dożynkowymi zostali państwo Alicja i Andrzej Ostryszowie z sołectwa Drożki. To właśnie oni przekazali na ręce wójta gminy Rychtal – Adama Staszczyka i przewodniczącej rady gminy w Rychtalu – Aleksandry Olejnik chleb z tegorocznych zbiorów.

pwr. www.powiatowy.pl

Zawody Kępińskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Tradycyjnie 7-go września, na strzelnicy Koła myśliwskiego „DIANA” w Działoszy - Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie rozegrało zawody tzw. strzelanie żniwne. Udział wzięło 15 osób - członków Bractwa i sympatyków strzelectwa sportowego. Była to konkurencja o Puchary ufundowane przez aktualnego Króla Kurkowego – Kępińskiego Bractwa - Jarosława Nowaka oraz specjalna konkurencja dla pań i młodzieży o puchary ufundowane przez Firmę „TATPOL” a także o „Puchar Pamięci Henryka Chowańskiego”. Zawody prowadził i sędziował brat Adam Pisarski a ewidencję strzelecką rozliczał brat Marian Kucharzak. Po zaciętej konkurencji zdobywcą „Pucharu Pamięci H. Chowańskiego” został (po dogrywce) Wiktor Nowakowski, II-gie miejsce zajął Artur Węgłowski a III-cie Marek Sikora. W konkurencji o „Puchary Firmy TATPOL” zdobywczy-

nią I-go miejsca okazała się jak w roku 2018, ponownie siostra Renata Grzelak, a II i III-cie miejsca zajęli Krystyna Kucharzak i Kacper Kuropka. Zdobywcą „Pucharu Króla Kurkowego 2019” został Tadeusz Witkowski, II-gie miejsc zajął Adam Pisarski a trzecie, również po dogrywce, Maksymilian Kijak. Oprócz gościny brackiej, można było poćwiczyć strzelanie poza konkurencją, z karabinów i pistoletu sportowego. Żałować trochę wypada, że pogoda wystraszyła zawodników, gdyż specjalna gościna bracka a szczególnie super placek drożdżowy upieczony przez siostry brackie, nie zaszkodził nawet diabetykom, poprawił nastroje słabszym zawodnikom. Reszty dopełnił napój bracki i jak zwykle w dobrych nastrojach uczestnicy obiecywali rewanże na następnych zawodach.

15

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Trzcinica 31 sierpnia 2019r. w Trzcinicy na terenie stadionu sportowego oraz boiska Zespołu Szkół w Trzcinicy odbył się III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Trzcinica o nazwie „Futbolowy Początek Roku Szkolnego”, którego współorganizatorami byli GKS Trzcinica i Urząd Gminy Trzcinica. Był to największy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowany w powiecie kępińskim w okresie wakacyjnym. W turnieju udział wzięło łącznie 18 drużyn w trzech kategoriach wiekowych: żak i orlik, młodzik oraz trampkarz. Grupa 1 to rocznik 2010 i młodsi (6 drużyn), grupa 2 to rocznik 2008 i młodsi (6 drużyn), a grupa 3 to rocznik 2006 i młodsi (6 drużyn). Do turnieju zgłoszone zostały drużyny z Kuźnicy Grabowskiej, Słupi, Sokolnik, Kępna, Wilkowa, Baranowa, Trębaczowa i Trzcinicy. Należy zaznaczyć, że gospodarze turnieju zgłosili aż po dwie drużyny w każdej kategorii wiekowej. Mecze przeprowadzono równolegle na trzech boiskach trawiastych. Obowiązywał system gier każdy z każdym w poszczególnej grupie, a czas trwania jednego meczu to 2×8 minut. Klasyfikacja turniejowa: Orlik i Żak: I miejsce GKS Trzcinica II miejsce Strażak Słupia III Miejsce Łużyczanka Kuźnica Grabowska Młodzik: I miejsce Łużyczanka Kuźnica Grabowska II miejsce Marcinki Kępno III miejsce AP Reissa

Trampkarz: I miejsce Łużyczanka Kuźnica Grabowska II miejsce GKS Trzcinica III miejsce Strażak Słupia Ponadto przyznano wyróżnienia indywidualne: W grupie orlik i żak: najlepszy zawodnik – Dominik Kamienik – Strażak Słupia najlepszy bramkarz – Alan Lenort – Pionier Baranów najlepszy strzelec – Oskar Ilski – Łużyczanka Kuźnica Grabowska W grupie młodzik: najlepszy zawodnik – Mateusz Marciniak – Marcinki Kępno najlepszy bramkarz – Alan Rokicki – AP Reissa Kępno najlepszy strzelec – Mikołaj Bednarz – Łużyczanka Kuźnica Grabowska W grupie trampkarz: najlepszy zawodnik – Miłosz Pilarczyk – Łużyczanka Kuźnica Grabowska najlepszy bramkarz – Mikołaj Lubojański – Strażak Słupia najlepszy strzelec – Jakub Parzonka – GKS Trzcinica Uczestnicy turnieju mogli skorzystać z przygotowanej małej gastronomii oraz atrakcji w formie dmuchańca. Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal, każda drużyna otrzymała dyplom, a za miejsca medalowe wręczone zostały puchary. Oprócz tego przewidziano statuetki dla najlepszego zawodnika i bramkarza w każdej grupie wiekowej. Medale, puchary oraz wyróżnienia ufundował oraz wręczył Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.


Profile for powiatowy.pl

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 11.09.2019 r.  

11 września 2019 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 11.09.2019 r.  

11 września 2019 r.

Advertisement