Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

5

grudnia

2018 r.

ROK XVIII NR 24 (933) 05.12.2018 r.

Sokolniki, str. 2

X Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Reklama str. 3

Realizacja projektu zagospodarowania zieleni wokół kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie Nietrzezwy sprawca kolizji drogowej w Chobaninie Do kolizji drogowej samochodu osobowego doszło w sobotnią noc, której sprawcą okazał się nietrzeźwy kierujący. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach oraz o nie kierowanie pojazdami na tzw.”podwójnym gazie” Do groźnie wyglądającej kolizji drogowej doszło 1 grudnia 2018 roku tuż przed

północą na drodze wojewódzkiej W482 w Chobaninie w powiecie wieruszowskim. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący seatem ibiza, 30 - letni mieszkaniec gminy Sokolniki, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego stracił panowanie nad kierowanym

pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej z przydrożnych posesji. W wyniku tego zdarzenia 30 – latek nie doznał obrażeń ciała. Znacznie uszkodzony został pojazd uczestniczący w kolizji oraz ogrodzenie tej posesji. Jak ustalili policjanci na miejscu tego zdarzenia, kierujący seatem miał w wydycha-

nym powietrzu aż prawie 1,5 promila alkoholu. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. KPP Wieruszów


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

X Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbył się X Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych. Impreza trwała przez 2 dni, sobotę i niedzielę. Przegląd zyskuje z roku na rok coraz większe znaczenie. W tym roku po raz pierwszy miejscem występów  chórów, zespołów śpiewaczych i folklorystycznych, kapel ludowych był budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach a nie miejscowy kościół – jak to było do tej pory. Wartym odnotowania jest fakt, że w drodze wyjątku wystąpił także solista, co z pewnością przyczyniło się do uatrakcyjnienia wydarzenia. Przegląd ma już rangę regionalną. Wzorem lat

poprzednich uczestnictwo swoje zgłosiły chóry, schole i zespoły śpiewacze nie tylko z powiatu wieruszowskiego, ale i z ościennych miejscowości i sąsiednich powiatów. W sobotę zaprezentowali się wykonawcy z repertuarem religijnym i patriotycznym. Niedzielne popołudnie natomiast wypełnione było folklorem i utworami ludowymi. Podczas pierwszego dnia wystąpili: chór „Anioły Andrzeja” ze Złoczewa, chór „Melodia” z Wielunia, chór Wieruszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zespół „Libero” z Wyszanowa, „Marana Tha” ze Złoczewa, chór z Dzietrzkowic, schola „Do nieba” z Cieszęcina oraz  schola „Magnificat” z Wojkowa.

W niedzielę natomiast zaprezentowali się: Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Rudy, Zespół Ludowy „Dworzanki” z Mokrska, Zespół Pieśni Ludowej z Chorzyny, Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny, Zespół Śpiewaczy Biała, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Warty, Zespół Śpiewaczy „Naramianki” z Naramic, Zespół Folklorystyczny „Doruchowanie”, Grupa Obrzędowo – Śpiewacza z Raduszyc, Zespół Folklorystyczny „Sokolniki” oraz solista z grupy „Doruchowanie”. Ideą koncertu jest spotkanie się i konfrontacja w śpiewaniu i muzyce a także wzajemna wymiana doświadczeń. Przegląd to już tradycja, to już nie powiatowe wydarzenie kulturalne a re-

gionalne. Do Sokolnik z roku na rok chce przyjeżdżać coraz więcej chórów i zespołów śpiewaczych, co niewątpliwie stanowi o sukcesie organizatorów. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz statuetki ptaków wykonanych z drewna, które mają symbolizować piękny śpiew. Na zakończenie, jak co roku, organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Gmina Sokolniki. red. www.powiatowy.pl

Wróżby andrzejkowe w świetlicy OHP w Wieruszowie Andrzejki, znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki, to czas szczególny zwłaszcza dla kobiet. Mimo upływu czasu, panie nadal chętnie wróżą sobie, by poznać imię lub twarz przyszłego wybranka. Mimo upływu czasu, panie nadal chętnie wróżą sobie, by poznać imię lub twarz przyszłego wybranka. Dnia 30 listopada 2018 roku dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie, będących uczestnikami Hufca Pracy zorganizowano „magiczne spotkanie” w świetlicy OHP , które rozpoczęło się od zaprezentowania uczestnikom postaci św. Andrzeja i przypomnienia tradycji wróżb andrzejkowych, z których można przepowiadać przyszłość. Przy zapalonych świecach i poczęstunku, młodzież rozpoczęła wróżby. Podczas Andrzejek można było zauważyć, że mimo upływu czasu, młodzież nadal chętnie sobie wróży, by dowiedzieć się, jakie imię będzie nosił ich przyszły partner. Wróżba - „serce z pa-

pieru”- cieszyła się największym uznaniem wśród uczniów. Prowadzące spotkanie przygotowały wycięte z papieru dwa serca. Jedno dla dziewcząt, drugie dla chłopców. Na sercach napisane były imiona. Aby poznać imię przyszłego partnera bądź partnerki, należało przebić igłą od tyłu serce, a „wróżbitki” sprawdzały po drugiej jego stronie, na jakie imię wróżący trafili. Bardzo popularne wśród uczniów okazało się lanie wosku. Uczestnicy zabawy przelewali go przez dziurkę od klucza do miski z zimną wodą. Zastygając, lany wosk tworzył przedziwne kształty. Woskowe kształty umieszczamy przy ścianie tak, żeby rzucały na nią cień. To on właśnie wskazuje nam, co czeka nas w nadchodzącym roku. Atmosfera spotkania była niepowtarzalna i niezapomniana. Andrzejki w OHP cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wróżbom towarzyszył wyśmienity humor uczestników „magicznego spotkania”.

Tekst i zdjęcia: Kadra OHP

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; 518 391 761 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Piotr Kołodziejczyk, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

Realizacja projektu zagospodarowania zieleni wokół kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie

Realizacja projektu zagospodarowania zieleni przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie W październiku br. zakończono prace przy projekcie ,,Zagospodarowanie zielenią terenu przy kościele w Lututowie (w części objętej ochroną konserwatorską)”. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie. Koszt całkowity projektu to 37.373,40 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska, to kwota 27.731,00zł, co stanowi 74,20% wartości kosztu całkowitego zadania, pozostałą kwotę pokryła Parafia z własnego budżetu. Projekt obejmował wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, założenie trawników oraz zakup i montaż budek lęgowych wokół trwałego ogrodzenia kościoła, czyli części objętej ochroną konserwatorską. Ideą przewodnią projektu jest stworzenie nowej przestrzeni wokół kościoła, która będzie spełniała różne funkcje i zaspokajała potrzeby mieszkańców. Wokół kościoła zaprojektowano stacje drogi krzy-

żowej z zielenią towarzyszącą niską i wysoką, aby miejsce to odzyskało swoją religijną funkcję. Zwiększono bioróżnorodność gatunkową roślin poprzez nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz roślin wieloletnich. Zapewniono lepsze warunki siedliskowe dla ptaków poprzez montaż budek lęgowych. Teren przykościelny upodobały sobie zwłaszcza jerzyki i sowy, które objęte są w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Projektowana zieleń nie tylko eksponuje obiekt, czyni go atrakcyjnym ale przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności biologicznej otoczenia i poprawia warunki mikroklimatyczne. Drzewa i krzewy stanowią siedlisko i źródło pożywienia dla wielu gatunków ptaków i owadów. Tereny zielone stanowią ważny składnik kształtowania przestrzeni, w której rośliny drzewiaste i  krzewy są czynnikiem decydującym o walorach ekologicznych, krajobrazowych i zdrowotnych. Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w to wielkie dzieło. ks. Waldemar Gruszka - proboszcz Beata Wyczałkowska - projektant

W październiku br. zakończono prace przy projekcie ,,Zagospodarowanie zielenią terenu przy kościele w Lututowie (w części nie objętej ochroną konserwatorską)”. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie. Koszt całkowity projektu to 18 222,74 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska to kwota 10 933,00zł co stanowi 60% wartości kosztu całkowitego zadania, pozostałą kwotę pokryła Parafia z własnego budżetu. Projekt obejmował wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na parkingu przykościelnym, założenie trawnika, łąki kwietnej, obsadzenie skarpy i zagospodarowanie nowej plebani. Ideą przewodnią projektu jest stworzenie nowej przestrzeni wokół kościoła, która będzie spełniać różne funkcje i zaspokajać potrzeby mieszkańców. Taką przestrzenią jest właśnie parking przykościelny, który tylko w części był wykorzystywany przez mieszkańców, pozbawiony roślinności w upalne dni nie zachęcał do parkowania samochodu. Obecnie teren obsadzono drzewami i krzewami, przywrócono pasy zieleni wzdłuż drogi i ogrodzenia. Obok, znajduje się skarpa gdzie posadzono rośliny okrywowe i miododajne, które są pokarmem dla ptaków i zwierząt. Kolejną przestrzenią jest teren nowej plebani, która ma charakter reprezentacyjny w części frontowej i użytkowy dla harcerzy z miejscem na ognisko. Również założenie

łąki kwietnej pomiędzy kościołem, a starą plebanią ma spełniać z jednej strony rolę rekreacyjną, otwartą dla społeczności lokalnej, przeznaczoną na odpoczynek z drugiej strony pełnić ważną rolę ekologiczną, stając się miejscem bytowania owadów i zwierząt. Zaplanowane rozwiązanie stanowi płynne przejście od nasadzeń wykonanych w granicach zabytkowego otoczenia kościoła, eksponujących jego funkcje sakralne, do swobodnej ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, wykorzystywanej przez mieszkańców. Projektowana zieleń nie tylko eksponuje obiekt, czyni go atrakcyjnym ale przyczynia się do

zwiększenia bioróżnorodności biologicznej otoczenia i poprawia warunki mikroklimatyczne. Drzewa i krzewy stanowią siedlisko i źródło pożywienia dla wielu gatunków ptaków i owadów. Tereny zielone stanowią ważny składnik kształtowania przestrzeni, w której rośliny drzewiaste i krzewy są czynnikiem decydującym o walorach ekologicznych, krajobrazowych i zdrowotnych. Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w to wielkie dzieło.

ks. Waldemar Gruszka proboszcz Beata Wyczałkowska – projektant

I Sesja Rady Gminy w Lututowie W dniu 20 listopada w Urzędzie Gminy Lututów nastąpiło otwarcie I sesji Rady Gminy przez radną Rady Gminy Kazimierę Chrobot. Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Lututowie Michał Bak poinformował zgromadzonych na sali o wynikach wyborów do Rady Gminy w Lututowie przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. Następnie zostały wręczone zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożenie ślubowania. Po przyjęciu porządku obrad I sesji Rady Gminy i przeprowadzeniu tajnego głosowania w sprawie wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy jednomyślnie został wybrany pan Marek Zgadzaj. Na stanowiska v-ce Przewodniczących zostali wybrani pan Józef Grzegorek oraz Tadeusz Grzesiak

Uroczystym punktem sesji stało się ślubowanie i wręczenie zaświadczenia o wyborze na nowo wybranego Wójta Gminy Lututów. Pan Marek Pikuła przyjął gratulację i kwiaty złożone przez delegację oraz podziękował za

udział w wyborach za oddane głosy i przedstawił plan na kolejne lata sprawowania funkcji wójta. Gratulujemy Panu Wójtowi i Radzie Gminy Lututów i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz naszej Gminy.

GOK Lututów

Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia? Znasz temat, którym chcesz się podzielić? Poinformuj nas!

Zadzwoń: 517 960 768 lub napisz: wieruszow@powiatowy.pl


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Bezpłatne konsultacje lekarskie Bezpłatne konsultacje lekarskie w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w dniu 08.12.2018 r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy serdecznie zapraszają na bezpłatne konsultacje endokrynologiczne w zakresie wykrywania chorób tarczycy, które odbędą się w dniu 08.12.2018 r. Zapisy na konsultacje osobiście od dnia 23.11.2018 r. w Rejestracji do Poradni Specjalistycznych PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w dniach i godzinach: poniedziałek, piątek - w godz. 10:00 - 15:00 wtorek, środa, czwartek - w godz. 10:00 - 17:00 Z konsultacji endokrynologicznych mogą skorzystać tylko ci Pacjenci, którzy nie korzystali z bezpłatnych konsultacji endokrynologicznych w ramach białej soboty organizowanej przez Szpital w bieżącym roku. W celu rejestracji na konsultacje prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości. W trakcie rejestracji na konsultacje Pacjent otrzyma kupon na wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych. Liczba miejsc ograniczona – 30 miejsc!

Setna rocznica tragicznej śmierci Antoniego Chmielewskiego Przeżywamy 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta radosna dla wszystkich Polaków rocznica jest dla mojej rodziny również okazją do przypomnienia postaci Antoniego Chmielewskiego – mojego pradziadka. Antoni Chmielewski urodził się w Bolesławcu 9 maja 1868 roku i spędził tu większość swojego życia. Młodość zabrała mu służba w carskiej armii. Po powrocie do Bolesławca z wojny rosyjsko-japońskiej ożenił się z Eleonorą z domu Słowińską. Zamieszkali w dużym drewnianym domu rodzinnym Chmielewskich, tuż przy Rynku, obok domu rabina, na dzisiejszej ulicy Piłsudskiego. Prowadząc gospodarstwo doczekali się ośmiorga dzieci. Jednym z nich była moja babcia - Maria. Mimo codziennych, domowych obowiązków pradziadek udzielał się aktywnie w działalność dla dobra społeczności Bolesławca. Był współzałożycielem Spółdzielni Spożywców Jedność oraz Kasy Stefczyka. Babcia mówiła, że jeździł do Łodzi do fabrykanckiej, żydowskiej rodziny Poznańskich na naukę rachunkowości, którą wykorzystał pełniąc w Kasie funkcję skarbnika. W czasie pierwszej wojny światowej należał do Polskiej Organizacji Wojskowej służąc swoim żołnierskim doświadczeniem. Komendantem powiatowym POW był wówczas Stefan Starzyński - słynny późniejszy prezydent Warszawy. Gdy 11 listopada 1918 roku dotarła do Bolesławca informacja o zakończeniu wojny, cieszył się wraz z innymi mieszkańcami. Następnego dnia rano Antoni wraz z innymi członkami POW rozbroił Niemców stacjonujących na tzw Kardonie w Bolesławcu. Powszechnie panującą radość przerwał dzień 13 listopada. Tak to wspomina w książce „Ocalić od zapomnienia” moja babcia – Maria Rojek :„Komendant POW w Bolesławcu - Weber otrzymał informację od dowódcy żołnierzy niemieckich stacjonujących w pałacu Łopuchina w Chróścinie, że załoga niemiecka chce złożyć broń i przekazać dokumenty leśnictwa tego rejonu. Komendant zebrał peowiaków i furmanką udali się do Chróścina. Gdy zbliżali się do pałacu, z jego okien posypały się zdradzieckie strzały. Padł na miejscu peowiak Antoni Chmielewski. Został ranny Korneliusz Nuszkiewicz. Po krótkiej walce Niemcy wycofali się za Prosnę. Polacy w żałob-

nym pochodzie skierowali się do Bolesławca. W domu miejscowy aptekarz Kukulski stwierdził zgon Chmielewskiego. Kula ugodziła tuż obok serca.” Pogrzeb Antoniego Chmielewskiego był wielkim wydarzeniem w Bolesławcu. Przerodził się także w manifestację patriotyczną i stał się okazją do pojednania często zwaśnionych stron. Moja babcia Maria wspominała, że na pogrzeb przybyły delegacje wielu środowisk, Żydzi z rabinem, członkowie POW i innych organizacji. Czarny karawan z trumną ciągnęły konie a dzieci po drodze wymachiwały chorągiewkami. Orkiestra grała marsze. Ciało zostało złożone do grobu rodzinnego Chmielewskich na cmentarzu na Piaskach koło Bolesławca. Prababcia Eleonora została wdową z gromadką małych dzieci i gospodarstwem. Musiała być kobietą niezwykłą, skoro w tak trudnych warunkach udało się jej wychować wszystkich na dobrych, kochających się i uczciwych ludzi a także odpowiedzialnych obywateli Polski. Walczyła mężnie, aby dzieci nie żyły w biedzie. W naszej rodzinie jest postacią bohaterską. W 1933 roku na Rynku w Bolesławcu uroczyście odsłonięto pomnik poświęcony pamięci ofiarom walk o niepodległość z Bolesławca, na którym znalazło się także miejsce dla mojego pradziadka. Niestety już 6 lat później pomnik został zniszczony na rozkaz Niemców wkraczających kolejny raz do Polski. Dopiero w 1991 roku z inicjatywy m.in. mojej babci Marii a także dziadka Floriana Rojka został postawiony nowy pomnik poświęcony także ofiarom II wojny i prześladowań komunistycznych. 18 listopada 2018 roku odbyła się w kościele parafialnym w Bolesławcu msza święta w 100 rocznice śmierci Antoniego Chmielewskiego. Okoliczność ta była powodem rodzinnego spotkania wielu pokoleń Chmielewskich zamieszkałych w Bolesławcu jak i rozrzuconych po kraju. Po mszy św kilkudziesięciu potomków Antoniego udało się na stary cmentarz w Piaskach. Modlitwę za poległego prowadziła seniorka rodu, Lucyna Chmielewska, jego synowa. Na grobie zasłużonego przodka starsi i najmłodsi złożyli kwiaty. Było wśród nich kilku praprawnuków w tym jego imiennik – Antoni. Tomasz Skrzek (prawnuk Antoniego)

www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, na tablicy ogłoszeń została podana do publicznej wiadomości informacja o odwołaniu przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Galewicach, oznaczonej jako działka nr 1024/1, o powierzchni 0,1362 ha, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 482/2018 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego ograniczonego. Przewodniczący Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Dwa brązowe pasma dla „Con Grazii”! 24 listopada czastarski chór „Con Grazia” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury pod kierunkiem Sebastiana Sikory wziął udział w III edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „Cantantes Lublinensis” w Lublinie. Podczas konkursu chór uczestniczył w

przesłuchaniach w dwóch kategoriach – chórów mieszanych oraz chórów senioralnych. Decyzją Jury w składzie prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak (przewodniczący), prof. zw. dr hab. Anna Domańska, prof. zw. dr hab. Urszula Bobryk, prof. zw. dr hab. Dariusz

Dyczewski przyznało chórowi „Con Grazia” dwa brązowe pasma. Wyjazd został współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna”

Dziewczyny z APW na Mobilnej AMO w Łodzi

Z bardzo dobrej strony pokazały się zawodniczki AP Wieruszów, trenujące w lututowskim oddziale akademii na Mobilnej Akademii Młodych Orłów w Łodzi. Marta Kowalewska oraz Paulina Kłobus stawiły się na grze selekcyjnej na obiektach SMS-u Łódź, w której brały udział wyróżniające się zawodniczki z całego województwa łódzkiego. - Korzystamy z projektu PZPN od samego początku - przyznaje prezes i trener AP Wieruszów, Marcin Wiśniewski. - Trzykrotnie gościliśmy już Mobilną Akademię Młodych Orłów u siebie, czym nie może pochwalić się żaden klub z powiatu wieruszowskiego. Wszystko wskazuje, że na wiosnę spotkamy się ponownie. Tym razem w stawce najlepszych dziewcząt z województw łódzkiego pokazać mogły się dziewczęta trenujące w UKS AP Wieruszów. - Nasze dziewczyny wypadły w grze bardzo solidnie – mówi trener Łukasz Łakomiak obecny na MAMO w Łodzi. – Kapitalnie, że możemy pochwalić się takimi wychowankami. Trenerzy Mobilnej AMO zapowiedzieli już kolejne takie

wydarzenie dla dziewczyn i myślę, że znów się na nim stawimy, by nasze podopieczne mogły się pokazać. Odbywające się mecze w hali obserwowali trenerzy kadr wojewódzkich dziewcząt. - Cały czas staramy się równać do najlepszych dodaje Marcin Wiśniewski. - Myślę, że na wiosnę przyszłego roku ruszymy z nowym projektem. Cały czas nad nim pracujemy. Powoli ograniczamy liczebność grup treningowych, co przyczynia się do podniesienia poziomu zajęć. W grupach najmłodszych zajęcia prowadzi dwóch szkoleniowców, co skutkuje tym, że każdemu z zawodników możemy poświęcić więcej uwagi. Kierunek jest chyba słuszny, bo bronią nas wyniki. One oczywiście są na tym etapie sprawą drugorzędną, ale dają, cokolwiek byśmy nie mówili, obraz naszej pracy. UKS Akademia Piłkarska nabory do poszczególnych grup prowadzi cały rok. Zaprasza chłopców i dziewczęta w rocznikach od 2005 do 2013. Treningi odbywają się w trzech lokalizacjach: Wieruszów, Lututów i Bolesławiec.


www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

5

„Pomóż, podaj łapę na zimę” Młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie zaangażowała się w akcję Akcję zainicjowali uczniowie naszej szkoły, którzy są wolontariuszami w schronisku dla bezdomnych psów ,,Pokochaj cztery łapy” w Niemojewie koło Lututowa. Przyjeżdżają tutaj, aby je karmić i wychodzić z psiakami na spacery. Młodzież z ZSR w Lututowie zorganizowała akcję zbiórki żywności (sucha karma oraz puszki) dla psów i

kotów oraz psie akcesoria. Zbierano również wykładziny oraz używane dywany, aby ocieplić psie budy na zimę. 28.11.2018 r. przedstawiciele uczniów wraz z opiekunami przekazali zebraną żywność i akcesoria do schroniska. Właścicielem schroniska jest pani Katarzyna Pluta, która bardzo ciepło nas przyjęła, pokazała swoich podopiecznych i  oprowadzi-

Marzena Ogorzelska - Nauczycielem Kraju Ojczystego

W środę, 29 listopada br. w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Nagroda ta przyznawana jest od sześciu lat przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Szczególne wyróżnienie otrzymało w tym roku 34 nauczycieli. Wśród nich uhonorowana została kol. Marzena Ogorzelska - nauczycielka, na co dzień, pracująca na terenie Gminy Sokolniki. Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży. Wręczając nagrody, wiceminister edukacji Marzena Machałek podziękowała nauczycielom za ich osiągnięcia wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze reprezentowali: prezes Jacek Potocki i Paweł Mordal. Pracą z młodzieżą, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o ojczyźnie, zajmuje się wiele osób. Dzięki ich pracy, młodzież i dorośli poznaReklama

ją i rozumieją, na czym polega specyfika różnych regionów naszego kraju. „Nauczyciele Kraju Ojczystego” są promotorami patriotyzmu lokalnego i ogólnokrajowego. Na wiele sposobów upowszechniają wśród swoich uczniów wiedzę o małej i dużej ojczyźnie, zaszczepiają w nich ciekawość kraju i entuzjazm wobec jego ciągłego poznawania. Pierwsze w historii wręczenie tytułów i medali „Nauczyciel Kraju Ojczystego” miało miejsce w dniu 20 września 2011 roku. Nagroda ta została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w uznaniu dla specjalnych zasług nauczycieli i innych osób, które w sposób systematyczny prowadzą działania upowszechniające turystykę i krajoznawstwo w Polsce w środowisku dzieci i młodzieży. Zgodnie z ustaleniami regulaminu, taki medal i tytuł może zostać przyznany osobie, która przynajmniej od dziesięciu lat czynnie pracuje z dziećmi i młodzieżą. Rafał Dąbik

pełna wersja relacji na www.powiatowy.pl

ła po terenie. Schronisko to jest zadbanym i bezpiecznym miejscem dla psów oczekujących na adopcję. Pieski tęsknią za nowym ciepłym domem. Nie pozwólmy im czekać. Być może ten adoptowany pies stanie się Twoim przyjacielem na najbliższe kilkanaście lat. Beata Wyczałkowska

Piękna, niepodległa. Moja Ojczyzna Powiatowy Konkurs Recytatorski 28 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Piękna, niepodległa. Moja Ojczyzna”. Konkurs współfinansowany był ze środków Powiatu Wieruszowskiego, zorganizowany w ramach „Powiatowego Kalendarza przedsięwzięć turystycznych, kulturalnych, sportowych i oświatowych”. Celem konkursu było uczczenie 100-lecia niepodległości Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzenie znajomości faktów historycznych, poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz integracja uczniów z powiatu wieruszowskiego. Do konkursu przystąpiły szkoły powiatu wieruszowskiego: Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, Zespół Szkół w Walichnowach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa w Teklinowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r w Czastarach, Szkoła Podstawowa w

Galewicach, Szkoła Podstawowa im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu, Szkoła Podstawowa w Pieczyskach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, Zespół Szkół w Tyblach, Gimnazjum Publiczne im. KEN w Lututowie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa w Wyszanowie. 61 uczniów w trzech kategoriach wiekowych prezentowało swoje umiejętności recytując dowolnie wybrany wiersz o tematyce patriotycznej. Często były to utwory trudne przez wzgląd na swą budowę i wielość zwrotek. Uczniowie recytowali z pełnym zrozumieniem, właściwą intonacją, czasem słowa podkreślając gestem lub strojem. Jury w składzie: Katarzyna Idzikowska- dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, Marta Siubijak- Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, Małgorzata Skolankiewicz- Wieruszowski Dom Kultury nagrodziło: Kategoria I- uczniowie klas I-III szkół podstawowych 1. Wiktoria Sobczak – SP 2 w Wieru-

szowie 2. Lena Pichlak – SP w Ostrówku 3. Nadia Zagrobelna- SP w Wyszanowie Wyróżnienie: Marta Kos – SP 3 w Wieruszowie Kategoria II- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 1. Piotr Wabnic- SP 2 w Wieruszowie 2. Wiktoria Tecław- SP 1 w Wieruszowie 3. Katarzyna Puchalska- SP w Wyszanowie Wyróżnienie: Michał Pokora- SP w Bolesławcu Kategoria III- uczniowie gimnazjum i klas VII-VIII szkół podstawowych 1. Patrycja Krzyżostanek- SP w Sokolnikach 2.Weronika Fiołka –SP nr 2 w Wieruszowie 3. Maria Mielcarek – SP nr 2 w Wieruszowie Wyróżnienie: Dominika WieczorekGimnazjum w Lututowie Zwycięzcom gratulujemy artystycznego talentu, wrażliwości na słowo poetyckie, a przede wszystkim wielkiej odwagi i zaangażowania w przedsięwzięcia najbardziej wartościowe.

MGBP


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.


www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

Za nami Turniej FIFA 2018 KS Husaria na Legii Warszawska Granda na Pięści i Giry edycja XXXVI 1 grudnia 2018 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. S. Reymonta w Wieruszowie odbył się turniej FIFA 2018 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do turnieju zgłosiło się 14 zawodników. Turniej rozgrywany był systemem pucharowym (przegrywający odpada). Uczestnicy zmagań do dyspozycji mieli konsolę, na której przy dopingu współzawodników i zgromadzonej publiki rozegrali mecze. Emocje panujące podczas turnieju udzielały się każdemu uczestnikowi. Oprócz gry na konsoli zawodnicy chętnie korzystali ze specjalnie przygotowanego dla nich księgozbioru związanego z piłką nożną. Celem turnieju była przede wszystkim integracja i spędzenie czasu przy dobrej zabawie. Po kilku godzinach zmagań została wyłoniona najlepsza trójka, a są to: I miejsce – Mateusz Kulak (nagrody: puchar, piłka nożna, książka, gra komputerowa i gadżety komputerowe) II miejsce – Igor Czekalski (nagrody: książka, gra komputerowa i gadżety komputerowe) III miejsce – Jakub Królik (nagrody: książka, gra

komputerowa i gadżety komputerowe) Najbardziej emocjonujący okazał się mecz pierwszej rundy, w którym zmierzyli się Mateusz Kulak i Patryk Wróbel. O ostatecznym rozstrzygnięciu zdecydowały dopiero rzuty karne, które tylko jedną bramką wygrał Mateusz. Warto zaznaczyć, że Patryk był najmłodszym zawodnikiem i przegrał jak się później okazało z mistrzem tego turnieju. Nagrody ufundowali: Firma Handlowo Usługowa Musiała Robert P.H.U. Active Media Jerzy Hącia Usługi Komputerowo-Informatyczne Rafał Kowalczyk Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie Przy sprawnej realizacji turnieju pomagali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: Mikołaj Michalski (klasa 4 technikum informatycznego) oraz Tomasz Hojeński (klasa 2 technikum logistycznego). Organizatorami i pomysłodawcami turnieju są: Aneta Możdżanowska (MGBP w Wieruszowie) i Rafał Kowalczyk (ZSP w Wieruszowie).

25.11.2018r. odbyła się kolejna edycja turnieju na zasadzie K1, na której goszczą zawodnicy początkujący, zaawansowani jak i zawodowcy. Podczas WARSZAWSKIEJ GRANDY NA PIĘŚCI I GIRY XXXVI swoją kolejna walkę tym razem w Klasie C (zawodników zaawansowanych) w kategorii -81kg - stoczył Vasyl Hawrylchak z Sekcji Kickboxingu KS Husaria. Przeciwnikiem Vasyla był utytułowany zawodnik z klubu Academia Gorila Olsztyn - Paweł Szostak (zdobywca Pucharu Polski Muay Thay).  Po bardzo dobrej i wyjątkowo zaciętej walce, gdzie Vasyl pokazał bardzo szero-

ki wachlarz umiejętności, sędziowie ogłosili remis.  Zdobywamy kolejne doświadczenie na coraz wyższym poziomie.  Sekundantem w narożniku Vasyla był trener Sekcji Kick-

boxingu - Jacek Piwowar. Zrealizowano ze środków Miasta i Gminy Wieruszów w ramach projektu: “CHĘĆ WYGRANEJ NIC NIE ZNACZY BEZ CHĘCI DO PRZYGOTOWANIA”.

Doskonały start AP Wieruszów

• Pomysodawca turnieju Rafał Kowalczyk wraz z trójką najlepszych graczy

Reklama

Kapitalnie spisały się w pierwszej kolejce Zimowej Ligi - Akademia CUP drużyny Akademii Piłkarskiej Wieruszów. W toczącej się w trzech rocznikach rywalizacji wszystkie pierwsze miejsca okupują właśnie drużyny z Wieruszowa. Największą niespodzianką jest bez wątpienia postawa Reprezentacji AP Wieruszów rocznika 2007/2008. Drużyna mająca w swoim składzie jednego zawodnika urodzonego w 2007 roku i pozostałych z roczników 2008/09 nie przegrała żadnego spotkania w rywalizacji chłopców rocznika 2006. Dodatkowo zespół sensacyjnie pokonał głównego

faworyta do zwycięstwa, Strażaka Słupia 4:3. Drużyny AP Wieruszów przewodzą także w zmaganiach roczników 2008/09 i 2010/11. - Zmagania ligowe w hali traktujemy szkoleniowo - mówi prezes i trener AP Wieruszów, Marcin Wiśniewski. - Nasze zespoły reprezentacyjne trenują na dworze. Hala jest dla nas tylko uzupełnieniem. Początek ligowej rywalizacji wygląda obiecująco. W poszczególnych kategoriach staramy się zgłaszać zespoły rocznikowo młodsze. Zależy nam na ogrywaniu naszych podopiecznych. Kolejna ligowa kolejka już w najbliższą sobotę i niedzielę.


www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie oferuje

W sprzedaży stroiki świąteczne. Możliwość realizacji zamówień wg. indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto w ofercie sprzedaży znajdują się stroiki na cmentarz, do domu, wianki dekoracyjne, ceramika, odlewy gipsowe, kartki okolicznościowe itp.

Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie ul.Marianów 7, 98-400 Wieruszów tel: 62 78 16 212

Odwiedź nas na stronie: www.zazwieruszow.org.pl i www.facebook.com/zazwieruszow

Światowy Dzień Pluszowego Misia Miś ma w oczach szklane kulki, po to misiem jest, żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz. Miś ma uszy do targania, po to misiem jest, żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez. 21 listopada 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole niezwykłe święto – Dzień Pluszowego Misia. Głównymi bohaterami tego dnia zostali pluszowi przyjaciele, zatem korytarze wypełniły kolorowe misie, a także inne ulu-

bione przytulanki dzieci. Tego dnia uczestnicy i opiekun zajęć teatralnych we współpracy ze szkolną biblioteką zaprosili młodszych uczniów do świetlicy, aby tam świętować urodziny Misia. W pięknie udekorowanej „pluszakami” sali dzieci miały okazję poznać historię narodzin pluszowego misia oraz ideę święta najpopularniejszej dziecięcej zabawki... Misie wraz ze swoimi właścicielami miały okazję po-

bawić się również przy dźwiękach muzyki. Tego dnia nie zabrakło bajek i wierszy z udziałem misiowych postaci. Najwięcej emocji dostarczyły maluchom „misiowe konkurencje”, wszystkie zabawy przeprowadziły dziewczynki z koła teatralnego, które z uśmiechem i wielkim zaangażowaniem wcielały się w przypisane im role. Dzień ten był pełen wrażeń i niezapomnianych emocji.

Spotkajmy się w bibliotece po raz trzeci!

W kolejnym odcinku „Spotkajmy się w bibliotece” goście szkolnej telewizji wieruszowskiego LO i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej polecają tyle książek, że z pewnością każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do obejrzenia trzeciego odcinka, w którym swoje ulubione tytu-

ły recenzują: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie- nadkom. Adam Stochniałek oraz p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieruszowie- Urszula Kołodziejczyk. Spotkajmy się po raz trzeci w bibliotece!

Sukces Tomasza Olszowiaka międzypowiatowym konkurs historyczny 28 listopada 2018 roku, trzech naszych uczniów, Tomasz Olszowiak z 4 Technikum Ekonomicznego, Michał Brząkała z 3 Technikum Logistycznego i Wiktor Świerkowski 2 Technikum Informatycznego brało udział w zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu międzypowiatowym konkursie historycznym „Polska niepodległość – u zarania II Rzeczypospolitej (1905 – 1921). Celem konkursu było utrwalenie i pogłębienie wiedzy dotyczących wydarzeń historycznych związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Adresatem zmagań byli uczniowie szkół średnich, którzy na etapie szkolnym zostali starannie wyselekcjonowani przez swoich nauczycieli. Każda szkoła mogła wystawić maksymalnie trzech uczestników. Zmagania konkursowe rozpoczęto o godzinie 11.00. Nasz uczeń Tomasz Olszowiak po pierwszym etapie, który miał formę testu zajął pierwsze miejsce i zakwalifikował się do drugiego etapu. Uzyskał 35 pkt na 38 możliwych do zdobycia. Do ścisłego finału oprócz Tomasza zakwalifikowało się jeszcze dwóch innych uczniów z najlepszymi wynikami. Zadaniem finalistów było udzielenie odpowiedzi na wcześniej wylosowane przez siebie pytania. Rywalizacja między uczestnikami była bar-

dzo zacięta. Nasz uczeń wykazał się iście akademicką wiedzą. Odpowiadał na pytania, na które odpowiedzi nie znali jego rywale. Wydawało się, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Niestety w dogrywce zadecydowało szczęście. Tomasz ostatecznie zajął wysokie drugie miejsce. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Serdecznie Tomaszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunowie uczniów: Maciej Heidt i Krzysztof Gałęza.

Mikołajkowy prezent dla kolegów z Ukrainy

Ukraiński Mikołaj jest jednym z najbardziej zapracowanych Mikołajów na całym świecie. Ze względu na wyznawców różnych religii i różnorodne tradycje odwiedza on domy dzieci aż pięć razy. Po raz pierwszy pojawia się 6 grudnia, w dniu obchodzonym przez wiernych kościoła rzymskokatolickiego jako wspomnienie świętego Mikołaja z Miry. Prawosławni i grekokatolicy wypatrują

Mikołaja 19 grudnia. W wieczór wigilijny w obrządku łacińskim mikołajkowe prezenty otrzymują między innymi dzieci mieszkających tam Polaków. W noc sylwestrową Święty Mikołaj przebiera się w strój Dziadka Mroza. Swoją pracę kończy 6 stycznia, gdy wigilię obchodzą prawosławni i grekokatolicy. Z pomocą Mikołajowi przyszli pierwszo i drugoklasiści Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana

Pawła II w Wieruszowie, którzy przy wsparciu rodziców przygotowali niespodzianki dla koleżanek i kolegów z zaprzyjaźnionej Słobódkorachnowskiej ogólnokształcącej szkoły. Wśród prezentów znalazły się m.in. książki, materiały plastyczne, przybory szkolne. Dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie dziękują rodzicom, którzy zaangażowali się w mikołajkową akcję.


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

III Konferencja Psychoonkologiczna „Rak to nie wyrok”

W dniu 20 listopada br. w Restau- dzą i doświadczenia pracy z pacjen- Pani Kamila Majchrzak, która przekoracji Kamiński w Kępnie odbyła się tem chorym onkologiczne przed- nywała jak ważne są zdrowe emocje w III Konferencja Psychoonkologiczna stawiły osoby na co dzień związane z chorobie. Starała się nauczyć pozytywnego myślenia oraz zdradziła praktyki na dobre życie. Ostatni wykład: „Fizjoterapeutyczne niefarmakologiczne metody leczenia bólu” przedstawiła Pani Anna Latajka- fizjoterapeutka. Jej wykład był energetycznym wykładem na temat fizjoterapii po leczeniu onkologicznym. Fizjoterapeutka obaliła wiele mitów związanych z rehabilitacją osób po przebytych chorobach nowotworowych. Przedstawiła także nowoczesne metody leczenia ran i blizn pooperacyjnych. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać zasady zdrowego odżywiania, które przedstawiła dietetyk Magdalena Szymańska z firmy Nutricia Polska. Całość konferencji zwieńczył koncert w wykonaniu zespołu młodzieżowego Wężyk Band działającego przy Szkole Podstawowej w Mroczeniu pod kierownictwem Danuty Wieczorek. Podsumowując konferencję Dyrektor Zuzanna Puchalska dziękowała prelegentkom za intersujące wykłady i zachęcała do dalszej współpracy. Podziękowania popłynęły również w stronę uczestników, którzy tak licznie przybyli na konferencję i zawsze z pt. „Rak to nie wyrok” zorganizowa- Dolnośląskim Centrum Onkologii z chęcią odpowiadają na działania kiena przez Powiatowe Centrum Pomo- Wrocławia. rowane w ich stronę. cy Rodzinie w Kępnie. Pani dr Małgorzata Djabełek – Ma- Z okazji zbliżającego się Dnia PraKonferencje otworzyła i zebranych ciaś – członek zespołu ds. leczenia no- cownika Socjalnego (21 listopada) żygości oraz uczestników przywitała Dy- wotworów przewodu pokarmowego czenia dla pracowników Centrum na rektor Centrum – Zuzanna Puchal- oraz raka piersi zaprezentowała pre- ręce Dyrektor przekazała Pani Maria ska. Wśród uczestników znaleźli się lekcje: „Nowotwory wyzwaniem na Kremer. Dyrektor kępińskiego Szpitala dr Ja- dziś i jutro”. Omówiła statystyki, które Spotkanie zakończył wspólny poczękub Krawczyk, dr Krzysztof Szmigiel, niestety nie napawają optymizmem. stunek, którym był okazją do konsulPrezes Kępińskiego Klubu Amazonki Przedstawiał również nowoczesne tacji i wymiany doświadczeń. Halina Pazek, Członek Rasy Społecz- metody radioterapii oraz przekazała Spotkanie zostało zorganizowane nej Osób Niepełnosprawnych Maria uczestnikom kilka ważnych zasad nie- w ramach projektu „W rodzinie siła” Kremer oraz pielęgniarki z Hospi- zbędnych w walce o życie i zdrowie współfinansowanego ze środków Unii cjum domowego, przy chorobie nowotworowej. Europejskiej – Europejskiego FunduPodczas Konferencji najnowszą wie- Kolejną prelegentką była psycholog szu Społecznego

Podsumowanie IX edycji nauki pływania w Gminie Trzcinica Remont drogi powiatowej w Słupi p/Kępnem W oparciu o porozumienie z dnia 16 marca 2018 roku zawarte z Powiatem Kępińskim, Gmina Baranów realizuje przebudowę drogi powiatowej nr 5695P w Słupi pod Kępnem. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na części drogi od skrzyżowania z ulicą Leśną do

końca mieszkalnych terenów zabudowanych w ciągu drogi Kuźnickiej - długość odcinka wynosi 232 mb. Oszacowana wartość realizowanego zadania wynosi niemal 500 tyś. zł. Wykonawcą prac jest firma KPDM z Kępna, roboty zakończone zostaną przed końcem tego roku.

W listopadzie br. zakończyła się IX edycja zajęć nauki pływania w Gminie Trzcinica dla uczniów ze szkół podstawowych w formie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zajęcia odbywały się od września, a tegoroczna edycja została dofinansowana w ramach realizacji rządowego projektu pn. „Umiem pływać”ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Operatorem zadania było Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z Poznania. Zajęcia odbywały się w obiekcie kry-

tej pływalni w Słupi p. Kępnem z częstotliwością raz w tygodniu. Przed rozpoczęciem nauki pływania wszyscy uczestnicy tradycyjnie otrzymali czepki pływackie. Za prawidłową realizacją i przebieg zajęć odpowiadał personel basenu w formie wykwalifikowanych instruktorów i ratowników. Zrealizowano program zgodnie z przyjętym planem zajęć powszechnej nauki pływania. Były m.in. zanurzenia w wodzie, ćwiczenia prawidłowego oddechu podczas pływania, ćwiczenia

wypornościowe, proste skoki do wody, ćwiczenia ruchów napędowych. Nie zabrakło też różnych gier i zabaw z wykorzystaniem poznanych elementów oraz sprawdzianów umiejętności. Realizacja projektu zakończyła się wręczeniem uczestnikom projektu przez Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika pamiątkowych medali „Umiem pływać 2018”, co miało miejsce w placówkach szkoły. ww.powiatowy.pl


www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/ KUPIĘ/WYNAJMĘ

Sprzedam działkę o pow. 4000 m2 położoną w strefie przemysłowej przy drodze krajowej nr 11 między Baranowem a Kępnem. Działka w pełni uzbrojona: stacja transformatorowa, gaz, woda. Kontakt: 880 303 900. (26.01)

Działka w Kępnie ul. Poznańska, druga linia zabudowy 5000 m.kw., w trakcie przekształcania na zabudowę wielorodzinną, obecnie 1/2 działki pod hotel-pensjonat, a 1/2 pod domek jednorodzinny. 750 000 zł / do negocjacji. tel. 509 933 748 Działka Kępno, ul. Sportowa 70 m od nowo-wybudowanego basenu, przy asfalcie, wszystkie media, z planem zagospodarowania pod mieszkaniówkę i usługi, możliwość wybudowania od 30-100 mieszkań.1900 000 zł / do negocjacji tel. 509 933 748 Kupię teren, wyrobisko po kopalni piasku. Tel 538892788 Wynajmę pomieszczenie o 2 powierzchni 52 m na działalność gospodarczą lub inną. Woda, centralne ogrze-

Ogłoszenia wanie, prąd. Wieruszów, ul. Zamkowa. Kontakt: 603 342 874. Sprzedam działki we wsi Kostrzewy, kontakt 506 070 492. (10.12)

ne nr 383/2 o pow. 1011 m2, 383/5 o pow. 995 m2 w Walichnowach, ul. Jasna. Tel. 604 173 083

Bralin 7000 m.kw. Działa budowlana przemsyłowo-produkcyjno-handlowa. wod-kan, prąd, światłowód, bez gaz. 90 zł netto / m.kw. do negocjacji. Tel. 509 933 748 Trzcinica działka 4500 m.kw., warunki zabudowy we własnym zakresie, na przeciw nowego sklepu DINO, przy asfalcie. 80 000 zł / do negocjacji. Tel. 509 933 748 Okazja! cena 16,533,33zł. Działka w Andrzejowie nr 2, rolno-budowlana 0,60ha, kl. RIVa, szeroka ok 57 metrów, położona przy głównej drodze asfaltowej Andrzejów Bolesławiec. Działka z drugiej licytacji komorniczej. tel 725588017 Sprzedam 3 działki budowlane po 1056 m2. Lokalizacja Torzeniec, przy drodze asfaltowej, teren uzbrojony. Tel. 608 631 719. Sprzedam działki budowla-

Syców działka 3000 m.kw. pod bloki 4-kondygnacyjne, możliwość zabudowy 30-70 mieszkań, 300 metrów od biedronki, od ronda w kierunku na szpital. 880 000 zł / do negocjacji tel. 509 933 748

Brzezie między Kępnem a Sycowem, 4 działki po 1000 m.kw. każda, przy asfalcie 52 zł/ m.kw. do negocjacji. Tel. 509 933 748 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 24 a., położoną na przedmieściach Wieruszowa. Plan zagospodarowania przestrzennego. Spokojna Sprzedam działkę budowlaną 30 ar. W pięknej miejscowości Kowalówka - przy dorodze, dostęp do wody i prądu. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 661 737 461 (05.11) okolica. Atrakcyjna cena. Tel. 603 305 906 Wynajmę pokój bądź 2 pokoje w Wieruszowie osobom

7

potrzebującym, tel. 669 873 264

PRACA DAM

Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni: - pracownika na stanowisko MAGAZYNIERA. Praca na magazynie wyrobów gotowych. Przygotowanie oraz załadunek towaru. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Jankowy 1c lub pod numerem telefonu 605301551, 627912020 ZATRUDNIĘ SPAWACZY TIG, ŚLUSARZY, PERZÓW 44, TEL:693623070 (02.12) Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni: OPERATORA PIŁY PANELOWEJ - możliwość przyuczenia, OSOBĘ Z GRUPĄ INWALIDZKA DO POMOCY PRZY PRODUKCJI MEBLI. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Jankowy 1c lub pod numerem telefonu 605301551, 627912020 Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl. Zlecę rozbiórkę więźby dachowej pokrytej dachówką cementową na stodole 380m2. Tel. +48 697 351 553 Zatrudnię mechanika maszyn. Dobre warunki pracy i płacy. Tel. 601 769 403 Firma STOLMER zatrudni lakiernika, pracownika montażu, operatora CNC, pomocnika stolarza (lub do przyuczenia). Tel. 605 064 501 lub osobiście w siedzibie firmy STOLMER - Mroczeń 7,

63-604 Baranów. Firma WIŚNIEWSKI-MEBLE zatrudni Tapicera oraz Krawcową. Tel. kont. 601 150 127 lub w siedzibie firmy: Świba 43 Zatrudnię kierowce w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wymagane prawo jazdy C+E. Tel. +48 668 343 642

USŁUGI

Udzielam lekcji gry na fortepianie i saksofonie - muzyka rozrywkowa (popularna) w Wieruszowie. Kontakt: 511 717 368. (15.11) Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM

Sprzedam szafę jednodrzwiową, komodę, łódko i nocny stoli. Telefon: 663 441 439 (11.11) W bardzo dobrym stanie piec centralnego ogrzewania na ekogroszek o mocy 19 KW z możliwością zamontowania dodatkowych rusztów. Cena do uzgodnienia. Kontakt 697947-940

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji

Policja poszukuje zaginionego Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie prowadzą czynności poszukiwawcze w związku ze zgłoszeniem zaginięcia 36-letniego mieszkańca gminy Kępno, którego ostatni raz widziano 25 listopada 2018 roku przy Szpitalu w Kępnie. Do chwili obecnej nie jest znane jego aktualne miejsce pobytu. MIŁOSZ PACHOLIK ur. 03.07.1982 zamieszkały na terenie Kępna Z dotychczasowych ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie prowadzących poszukiwania w tej sprawie wynika, że mężczyznę ostatni raz widziano 25 listopada 2018 roku przy Szpitalu w Kęp-

nie. Podczas kontaktu te- wiatowej Policji w Kępnie bliższą jednostką policji lefonicznego z rodziną pod nr tel. 627915211 tel. 112, 997. sugerował, że jedzie do lub 519064732 lub najNiemiec lub Francji. Zaginiony do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie udało się ustalić miejsca jego pobytu. RYSOPIS: wiek z wyglądu 30-35 lat, wzrost , dobrze zbudowany, włosy krótkie brązowe, twarz owalna, zarost w postaci brody i wąsów koloru czarnego, uszy przylegające. OPIS UBIORU: niebieskie spodnie typu jeans, kurtka koloru szarego z kapturem, buty koloru brązowego z białymi podeszwami typu „trapery” Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Po-


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.


www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

O czym na sesji Rady Powiatu Kępińskiego?

W czwartek (29.11) odbyła się II sesja Rady Powiatu Kępińskiego nowej kadencji. Jednym z ważniejszych punktów było ustanowienie wynagrodzenia nowego Starosty Powiatu Kępińskiego – Roberta Kieruzala. Podczas tych obrad obecny był radny Michał Solecki, który przyjął zaświadczenie o byciu radnym i złożył ślubowanie. Przypomnijmy, że radny poddał się operacji serca w szpitalu we Francji, co uniemożliwiło mu uczestniczenie w pierwszej sesji. Desygnowano także komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działań oraz skład osobowy. Radni wpisywali się do poszczególnych komisji a ich przewodniczących wybierano już wewnątrz danych komisji. Powołano także i określono składy osobowe Komisji Rewizyjnej (Michał Solec-

ki, Marian Górecki – przewodniczący, Jan Wawrzyniak) oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kępińskiego (Witold Jankowski – przewodniczący, Tomasz Gattner, Włodzimierz Mazurkiewicz). Komisja budżetu i finansów: Witold Jankowski, Renata Ciemny, Marek Potarzycki, Alicja Śniegocka, Robert Kieruzal. Komisja edukacji i promocji: Regina Marczak, Iwona Gogół, Grzegorz Berski, Jolanta Jędrecka. Komisja rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska: Jan Wawrzyniak, Dariusz Gąszczak, Zdzisław Burzała, Marek Potarzycki. Komisja zdrowia, opieki społecznej i pomocy rodzinie: Regina Marczak, Renata Ciemny, Włodzimierz Mazurkiewicz, Michał Solecki, Grzegorz Berski, Krystyna Możdżanowska,

Jolanta Jędrecka. Komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego: Marian Górecki, Dariusz Gąszczak, Tomasz Gattner, Renata Ciemny, Iwona Gogół, Zdzisław Burzała. Ustalono wynagrodzenie Starosty Kępińskiego – Roberta Kieruzala. Stosownie do propozycji uchwały, wynagrodzenie brutto wyniesie 10 180,00 zł. Na tą kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł, dodatek specjalny – 2.640,00 zł, dodatek za wysługę lat – 940,00 zł. Ustalono także łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 65.935.952,97 zł, z czego – dochody bieżące w kwocie 55.597.345,50 zł – dochody majątkowe w kwocie 10.338.607,47 zł. red.

I sesja nowej Rady Gminy Bralin 22 listopada 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Bralin odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Gminy Bralin. Sesję prowadził najstarszy z grona radnych – Kazimierz Kłodnicki. Po złożeniu ślubowania przez radnych oraz nowego wójta Piotra Hołosia powołana została Komisja Skrutacyjna, w której skład weszli radni: Kamil Wanzek, Roman Lemanik oraz Leszek Głąb. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bralin. Zgłoszono dwie kandydatury: Marka Markiewicza oraz Stanisława Niechciała. Marek Markiewicz 10 głosami „za” oraz 4 głosami „przeciw” został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Gminy Bralin. Wiceprzewodniczącymi

Usługi koparko-ładowarką Kuźnica Skakawska 71 tel. 692 692 904

Rady Gminy na najbliższe 5 lat zostali wybrani Michael Böhm oraz Tadeusz Iwan. Na zakończenie sesji głos zabrał nowy wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś. Wójt Piotr Hołoś podziękował mieszkańcom gminy Bralin za udział i zaangażowanie w wyborach samorządowych 2018 oraz za zaufanie, któ-

rym został obdarzony. Nowy wójt złożył również gratulacje radnym oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę dla dobra wszystkich mieszkańców gminy Bralin. Na zakończenie sesji wójt mówił również o planach na kadencję 2018-2023. Priorytetami na najbliższe 5 lat będzie kontynuacja przed-

sięwzięć, które są w trakcie realizacji, budowa hali sportowej, bieżąca naprawa i budowa dróg oraz gazyfikacja gminy. Wójt Piotr Hołoś wyraził również nadzieję na nawiązanie owocnej i efektywnej współpracy z powiatem kępińskim. www.powiatowy.pl

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP w gminie Trzcinica

28 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa. Gmina Trzcinica otrzymała dotację celową w wysokości 31 677,66 złotych w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Trzcinica po przeprowadzeniu procedury przetar-

gowej zakupiła i przekazała jednostkom OSP: detektor napięcia, latarki akumulatorowe, pilarki do drewna, zestawy do stabilizacji pojazdów, sprzęt do oznakowania terenu, piła ratownicza i defibrylator. Zadaniem objęte jest wszystkie osiem jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Trzcinica. Wartość całkowita realiza- tych w tym 319,99 złotych to nica. cji projektu to 31 997,65 zło- środki własne Gminy Trzci-


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

Seria kolizji na S8 Kolizją kilku pojazdów zakończyło się dachowanie lawety na trasie S8 w kierunku Warszawy. Do kolizji z udziałem kilku samochodów doszło na trasie S8 z Wrocławia do Warszawy 1 grudnia około godziny 20:00. Wszystko zaczęło się od pojazdu BMW, który ciągnął za sobą lawetę. 19- latek z województwa mazowieckiego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wpadł w poślizg, skutkiem czego było wypięcie i dachowanie lawety. Kierowca BMW zjechał na pas zieleni natomiast laweta pozostała na prawym pasie jezdni. Aby unikną wjechania w tą lawetę, 32-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego jadąc także pojazdem marki BMW, podczas hamowania wpadł w poślizg i uderzył w prawidłowo ja-

dący lewym pasem ruchu pojazd marki opel, którego kierowcą był 26-letni mieszkaniec powiatu otwockiego. W tym samym miejscu około pół godziny później doszło do kolejnego zdarzenia. Kierujący BMW 30-letni mieszkaniec Warszawy, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu wymijającemu go pojazdowi marki Iveco, którego kierowcą był 41-letniego mieszkańca województwa łódzkiego, doprowadzając tym samym do zderzenia bocznego pojazdów. Na miejscu pracowały jednostki Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego. Pomocy udzielono pasażerce Opla. Wszyscy kierujący biorący udział w tych zdarzeniach drogowych byli trzeźwi, sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi.

fot. OSP Kępno

Inwestycja budowy kanalizacji w Trzcinicy

Zabawa Andrzejkowa w Opatowie Dnia 27.11.2018 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła się Zabawa Andrzejkowa. Dzieci przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Mogli „poznać swoją przyszłość” – tą bliską „co dostanę od Gwiazdora” i tą daleką… „kim będę w przyszłości”. Następnie uczniowie wzięli udział w zabawie tanecznej prowadzonej przez starszych kolegów oraz nauczycieli. Rada rodziców zapewniła dzieciom i młodzieży napoje. Ten magiczny dzień był okazją do zapoznania się z tradycją andrzejkową oraz wspaniałą integracją uczniów całej szkoły.

Zakończyła się inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”. Zadaniem objęte były ulice Jana Pawła II, Młyńska, ks. Białka, Kościelna i Pocztowa w Trzcinicy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowalne „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, a wartość całkowita prac wyniosła 5  245  094,35 złotych z czego 2 771 270,93 złote to dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach wykonywanych prac powstało 3820 mb kanalizacji sanitarnej i 421 mb przykanalików kanalizacji sanitarnej, 466 mb kanalizacji deszczowej oraz 2840 mb sieci wodociągowej i 845 mb przyłączy wodociągowych. Wybudowano nową przepompownię oraz wyremontowano kolejną. Odbudowano także ulice ks. Białka, Kościelną i Pocztową. Poza tym zakresem wybudowano ulicę Młyńską. Łącznie 1740 mb nowych dróg. Równolegle realizowała swoje prace Wielkopolska Spółka Gazownictwa wykonując sieć gazu ziemnego.


www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

眀眀眀⸀昀愀挀攀戀漀漀欀⸀挀漀洀⼀䄀搀愀戀攀琀㈀㐀

3


2

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Podziękowania Burmistrz Miasta i Gminy Kępno i Gminna Rada Seniorów, dziękują firmie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Stowarzyszeniu Wrota Wielkopolski za wsparcie podczas IV Balu Seniora.

www.powiatowy.pl 5 grudnia 2018 r.

Sukces akordeonistów z PSM I st. w Kępnie Udziałem w kolejnej edycji Słupeckich Spotkań Muzycznych młodzi i zdolni akordeoniści z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Kępnie rozpoczęli kolejny sezon wyjazdów na konkursy. To jedna z najwcześniejszych ofert konkursowych, wpisujących się w krajobraz złotej jesieni w Polsce. W tym roku szkolnym Muzyczne Spotkania w Słupcy odbyły się już po raz XXIV. Jak co roku przyciągnęły rzeszę uczestników z całego kraju zgłębiających tajniki gry na akordeonie i gitarze. Przesłuchania w obu specjalnościach odbywały się równolegle. Uczestników oceniały odrębne komisje powołane przez organizatora – Zespół Szkół Muzycznych im. A. Szeluty. Podobnie jak w ubiegłych latach przesłuchania zostały podzielone na kilka grup solistów i zespoły. O klasyfikacji do danej grupy niezmiennie decydował wiek uczestnika. Konsekwencją takiego podziału jest duża rozpiętość klasowa w obrębie każdej kategorii i tym samym rozpiętość w latach nauki i praktyki wykonawczej. Warto przy tym dodać, że z każdą kolejną edycją obserwuje się coraz wyższy poziom gry. Wybór trudnego programu i bardzo dobre przygotowanie uczestnika nie daje jeszcze gwarancji na wygraną. Słuchając scenicznych prezentacji na tak wysokim poziomie werdykt jurorski do same-

go końca nie był oczywisty. Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Kępnie reprezentowało troje uczniów klasy akordeonu p. Sławomira Mocha: Florian Taras z kl. III sześcioletniego cyklu nauczania, Mikołaj Michalczyk z kl. IV i Patrycja Rabiega z kl. V. Florian Taras konkurował w II grupie wiekowej, natomiast Mikołaj i Patrycja w III. W obu grupach była duża konkurencja i rozpiętość klasowa. Słupeckie Spotkania Muzyczne odróżnia od innych konkursów forma nagradzania uczestników. Zamiast I, II i III miejsca komisja najlepszym wykonawcom przyznaje tytuł Laureata i wyróżnienia. Wszyscy uczniowie z kępińskiej muzycznej zaprezentowali się na

wysokim poziomie. W gronie nagrodzonych w tym roku znaleźli się Mikołaj Michalczyk uzyskując tytuł Laureata i Patrycja Rabiega zdobywając wyróżnienie. Warto podkreślić, że najmłodszy stażem uczestnik w tej grupie jest uczniem kl. II szkoły muzycznej I st. a najstarszy kl. II szkoły muzycznej II st. W sumie w tej kategorii na 15 uczestników komisja nagrodziła tylko czworo młodych akordeonistów w tym Mikołaja i przyznała jedynie dwa wyróżnienia w tym Patrycji. Serdecznie gratulujemy uczniom, nauczycielowi i rodzicom oraz życzymy wielu sukcesów podczas kolejnych zmagań konkursowych.

Zabezpieczono 9 kilogramow narkotykow, 2 osoby zatrzymane

Programy profilaktyczne w Gminie Trzcinica Gmina Trzcinica realizuje kilka programów profilaktycznych w tym nauki pływania, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy, które są adresowane do najmłod-

szych mieszkańców. Poszerzone zostało to o działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa i unikania sytuacji powodujących zagrożenie.

Ponad 9 kilogramów zabezpieczonych narkotyków: amfetaminy, marihuany a także kilka tysięcy tabletek ekstazy – to wynik operacji jaką przeprowadzili policjanci z Kępna w ramach zwalczania przestępczości narkotykowej. Zatrzymano dwie osoby. 19 listopada br. dzielnicowi z Łęki Opatowskiej, zatrzymali 24-latka z Kępna, przy którym znaleźli blisko 100 gramów amfetaminy. Dalej sprawę przejęli już policjanci z Wydziału Kryminalnego. Jeszcze tego samego dnia, dzięki ich natychmiastowym działaniom, wytypowano mężczyznę, który sprzedał amfetaminę 24-latkowi. Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu kępińskiego, co do którego zachodziło podejrzenie, iż może stać za handlem nar-

kotykami na szeroką skalę. Przeszukano jego miejsce zamieszkania, gdzie odnaleziono i zabezpieczono blisko kilogram narkotyków: marihuany oraz amfetaminy, a także przedmioty służące do ich dystrybucji. Funkcjonariusze zabezpieczyli także znaczną ilość pieniędzy, co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą pochodzić z przestępczego procederu. Następnego dnia kryminalni ustalili kolejne miejsca na terenie powiatu kępińskiego, gdzie zatrzymany ukrywał narkotyki. W trakcie przeszukań funkcjonariusze odnaleźli ponad 8 kilogramów narkotyków: marihuany, amfetaminy oraz kilka tysięcy tabletek ekstazy. Narkotyki były już przygotowane do dalszej sprzedaży. Zatrzymani usłyszeli zarzu-

ty wprowadzania do obrotu i udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. Wobec 24-latka, prokurator zastosował dozór policyjny. 41-latek został aresztowany na okres trzech miesięcy. Czarnorynkową wartości zabezpieczonych

narkotyków, szacuje się na około pół miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Za wprowadzanie do obrotu i uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. info: KPP Kępno

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. witryna internetowa: 503 781 ww.powiatowy.pl 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR e-mail: wieruszow@powiatowy.pl NACZELNA: Anna Świegot, ,kepno@powiatowy.pl tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy:NACZELNA: REDAKTOR 797 209 561, Anna 517Świegot, 960 768 tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 STALE Dział reklamy: WSPÓŁPRACUJĄ: 517 960 768;Maria 518 Łabuda 391 761- tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Pianka, Barbara Gruszka, Przemek, Piotr Kołodziejczyk, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, SKŁAD,ŁAMANIE,GRAFIKA: ŁAMANIE,GRAFIKA:własne, własne,DRUK: DRUK:Polskapresse PolskapresseSp. Sp.zzo.o. o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

5

grudnia

ROK XVIII NR 24 (933) 05.12.2018 r.

2018 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 05.12.2018 r.  

5 grudnia 2018 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 05.12.2018 r.  

5 grudnia 2018 r.

Advertisement