Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

19

pazdziernika

ROK XVI NR 27 (883) 19.10.2016 r.

Kolejne wydanie ukaże się 9 listopada 2016 r.

2016 r. Lututów, str. 6

Powiatowa Biesiada Folklorystyczna Reklama

Reklama

Przedszkolanki dołączyły do czarnego protestu?! Wieruszów i Puławy to chyba dwa przypadki w Polsce! str. 2

Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017 w Kępnie

czytaj, str. 4

Dzielnicowy bliżej nas więcej, str. 10

Nowy cykl w ITP Darmowe porady prawne str. 11


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Przedszkolanki dołączyły do czarnego protestu?! Wieruszów i Puławy to chyba dwa przypadki w Polsce! 11 października o godz. 16.42 na Facebooku, prywatnym profilu Rafała Przybyła burmistrza Wieruszowa (grono odbiorców: publiczne, z możliwością udostępniania) została opublikowana fotografia żeńskiej kadry pracowniczej i dyrektora Publicznego Samorządowego Przedszkola nr 3 w Wieruszowie przy ulicy Fabrycznej, wykonanej w Przedszkolu. Panie trzymają w rękach napis ” CZARNY PROTEST”. Na zdjęciu wystąpiła żeńska kadra Przedszkola nr 3 w Wieruszowie, łącznie z dyrektor placówki p. Iwoną Hojczyk. Fotografia została wykonana prawdopodobnie 03.10.2016 r. Na zdjęciu jest wspomniana już pani dyrektor, nauczyciele i pracownicy. Wszystkie panie ubrane są na czarno, a trzy panie trzymają jakiś szyld/mały transparent czy coś w tym rodzaju, z napisem „CZARNY PROTEST”. W dniu dzisiejszym o godz. 09.29 skontaktowaliśmy się z p. Iwoną Hojczyk Dyrektor Publicznego Samorządowego Przedszkola nr 3 w Wieruszowie. Pani dyrektor poinformowała, że zdjęcie to zrobił pracownik Przedszkola. Zwróciliśmy się z pismem urzędowym do p. Iwony Hojczyk Dyrektor wieruszowskiego Przedszkola nr 3 z prośbą o ustosunkowanie się i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań m.in. – Czy placówka publiczna w tym przypadku placówka wychowawcza i opiekuńcza dla małych dzieci powinna być miejscem czy to bądź demonstracji poglądów czy osobistych postaw. – Czy zdaniem pani dyrektor zrobienie sobie zdjęcia, o którym mowa powyżej w tego typu placówce, które zostało notabene opublikowane w Internecie jest etyczne i dopuszczalne. Po otrzymaniu odpowiedzi na pismo wrócimy do tematu. Podczas rozmowy telefonicznej pani dyrektor została poinformowana, że treść rozmowy może posłużyć jako materiał prasowy. Podobną informację zawarliśmy w piśmie wystosowanym dzisiaj do pani dyrektor Hojczyk drogą elektroniczną. Sprawę zasygnalizowaliśmy Dyrektorowi Kuratorium

Oświaty w Łodzi. Poprosił aby opisać sytuację i przysłać drogą elektroniczną, co też niezwłocznie uczyniliśmy. Zastanawiamy się, czy mamy złożyć skargę do burmistrza Rafała Przybyła i Rady Miejskiej, skoro to on sam opublikował to zdjęcie na swoim prywatnym FB. Przypuszczalnie publikacja tej fotografii miała posłużyć do dyskredytacji osoby współpracującej z naszą gazetą. W przygotowaniu są już materiały do złożenia zawiadomienia do organów sprawiedliwości, również w stosunku do osób komentujących i lajkujących, które dopuściły się znieważenia naszego współpracownika. Podobny przypadek z fotografią miał miejsce w jednym z Przedszkoli w Puławach. Jak czytamy w publikacjach internetowych prezydent Puław zapowiedział podjęcie nawet kroków dyscyplinarnych. Czy do tego dojdzie, z pewnością wkrótce się dowiemy. Ratusz w Puławach nie kwestionuje prywatnych poglądów pracowników placówki, koloru ich stroju oraz przedmiotu protestu i te czynniki nie podlegają ocenie organu prowadzącego, natomiast za niewłaściwe w wydanym przez władze Puław komunikacie uznaje się wykorzystanie obiektu Przedszkola, jego profilu na portalu społecznościowych poprzez opublikowanie zdjęcia pań, które w ten sposób solidaryzowały się ze strajkiem kobiet przeciwko zaostrzaniu przepisów aborcyjnych. Forma ta z pewnością nie ma związku z działalnością statutową takiej placówki. Czy władze Wieruszowa zareagują na incydent w Przedszkolu nr 3? Czy radni podejmą jakieś działania – nie wiemy. Czekamy na ich reakcję bądź brak reakcji. Ocenę zaistniałej sytuacji pozostawiamy Państwu; czytelnikom, internautom, radnym, rodzicom i zainteresowanym. Naszym zdaniem na demonstrację swoich poglądów placówka publiczna typu szkoła, przedszkole nie jest odpowiednim miejscem. Zapraszamy do merytorycznej dyskusji, bez uciekania się do inwektyw.

Zapraszamy do dyskusji na www.powiatowy.pl

Podróż w cudowny świat nauki „Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­ chnionych chwil.” Janusz Korczak 14 października, jak co roku, w szkole w Pieczyskach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Pasowania Pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Alicja Ruta-Sekretarz Gminy, Radny Rady Miejskiej - Dawid Boryczko, sołtysi: Iwona Pakuła, Helena Ostrycharz i Ryszard Nikodem, przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Kaźmierska - Małyska oraz rodzice pierwszoklasistów.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Magdalena Gabas, która podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły, za trud kształcenia i wychowania, wręczając nagrody. Wyróżnieni zostali: mgr Bożena Kamińska, mgr Marta Baranowska, mgr Aneta Kos, mgr Mirosława Małecka, mgr Anna Znamirowska, mgr Jolanta Pietrzykowska oraz pracownicy obsługi: mgr Katarzyna Sosnowska, Paulina Płuska, Halina Borkowska, Tomasz Zawierta. Nagrodę Burmistrza otrzymała mgr Renata Owczarek. Ta część uroczystości została zakończona życzeniami dla nauczycieli, emerytów i pracowników szkoły.

Następnie uczniowie klasy II i VI zaprezentowali krótkie przedstawienie pt. „Jak powstał nauczyciel....”, podczas którego pierwszoklasiści zostali poddani próbom, a następnie pasowaniu na uczniów. Potem w odświętnych strojach, z uśmiechem na twarzy pierwszoklasiści zatańczyli poloneza. Ten dzień uczciły także 5-6-latki uroczym występem i życzeniami dla nauczycieli. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali moc prezentów: upominki z SKO, od dyrektora szkoły, radnego, sołtysów, uczniów kl. II oraz rodziców.

www.powiatowy.pl

www.powiatowy.pl

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Świerczewskiego), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. 503 781 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 577 239 128, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Agata Fiszer, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Lucyna Świsulska, Zbigniew Machelak, Andrzej Woźniak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

---


www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017 w Kępnie

14 października 2016 r. w nowych salach na Dworcu PKP w Kępnie odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy Kępno p. Piotr Psikus. Honory gospodarza pełniła Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury p. Anna Niesobska. Zgromadzona bardzo licznie publiczność, wśród których byli m.in.: władze miasta i gminy, mieszkańcy Kępna i okolic, radni, przedstawiciele instytucji współpracujących z KOK, rodzice dzieci korzystających w nowych pięknych salach z zajęć artystycznych oraz lokalne media entuzjastycznie przyjęła efekty adaptacji nowej siedziby KOK.. W ramach Inauguracji Roku Kulturalnego 2016/2017, tym samym udostępnieniu efektownie wyremontowanych sal na Dworcu PKP miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej p. Dominika Makoscha oraz otwarcie Klubu Kreatywnych Kępnian „POCZEKALNIA”. W części artystycznej podczas uroczystej gali wystąpili: Pani Stanisławy Bachan, której mini recital został przy-

jęty z ogromnym aplauzem; utalentowana młodzież ze STUDIA PIOSENKI KOK oraz zespół THE GENTLEMEN z solistą Hubertem Ceglarkiem. Dyrektor Niesobska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia nowego lokum Kępińskiego Ośrodka Kultury, a przede wszystkim Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno p. Piotrowi Psikusowi, swoim pracownikom i wszystkim tym, którzy mocno zaangażowali się, by w tym miejscu powstał ośrodek edukacji kulturalnej z prawdziwego zdarzenia, o niepowtarzalnym nastroju i klimacie. Wspaniała uroczystość, życzliwa publiczność, utalentowani artyści, piękna sceneria… Pozostaje pogratulować władzom Kępna i dyrekcji oraz pracownikom KOK. Gratulujemy i życzymy, by każdy pociąg, który zatrzyma się na stacji PKP w Kępnie był POCIĄGIEM DO KULTURY.

Anna Świegot Zdjęcia i materiał filmowy dostępny na www. powiatowy.pl: E. Tomaszek i P. Kołodziejczyk

Miał 4 promile i prowadził samochód!

W Baranowiefunkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu ponad 4 promile! 17 października br. w Baranowie, patrol policji zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę fiata. Mężczyzna był w stanie wyraźnie wskazującym na znaczne ilości wypitego alkoholu, i w tym stanie usiłował kierować samochodem po drodze publicznej. Niestety, nie radził sobie z utrzymaniem pojazdu na swoim pasie jezdni, co szybko dostrzegli inni kierowcy i poinformowali oficera dyżurnego policji, a ten

na miejsce wysłał mundurowych z Wydziału Ruchu Drogowego. Nietrzeźwy kierowca - 56-latek z Bud Nosalowickich, został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Miał w wydychanym powietrzu 4 promile alkoholu. Nie wiedział skąd i dokąd jedzie, ani gdzie w danej chwili się znajduje, nie potrafił też wytłumaczyć, jakim sposobem trafił do Baranowa. Mężczyzna straci uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Czekają go bardzo wysokie kary finansowe, a także kara pozbawienia wolności.

Współpraca Gminy Kępno z Funduszem Municypalnym FIZ AN kluczem do drzwi nowych mieszkań

4 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Burmistrz Miasta i Gminy Kępno - Piotr Psikus zawarł porozumienie z Funduszem Municypalnym FIZ AN, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., reprezentowanym przez: Piotra Linke – Prezesa Zarządu oraz Piotra Brodę – Członka Zarządu. Porozumienie otworzy Gminie Kępno, Funduszowi Municypalnemu oraz najmłodszej ze spółek komunalnych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego Kępno Sp. z o. o. drogę do podpisania umowy inwestycyjnej, na mocy której ma zostać zrealizowane największe przedsięwzię-

cie mieszkaniowe w historii Gminy Kępno. W ramach inicjatywy i przy wykorzystaniu jednego z nowych produktów Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie w Kępnie kilka wielorodzinnych budynków mieszkalnych z miejscami parkingowymi, niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także powierzchniami handlowo-usługowymi na parterze tychże budynków. Inicjatorzy przedsięwzięcia myślą o powstaniu docelowo nawet 110 nowych mieszkań w przeciągu najbliższych lat, a budżet całego projektu może osiągnąć nawet 30 milionów złotych. 

KG Więcej na www.powiatowy.pl    

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kierznie wybrali się do arboretum w Laskach. Brali udział w spotkaniu w klasie leśnej na ścieżce edukacyjnej a wszystko związane było ze świętem Drzewa. red


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Wójt Gminy Czastary Informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) Wójt Gminy Czastary informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Czastary, przy ul. Wolności 29, na tablicy ogłoszeń urzędowych został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Czastary, Os. Porąbki oznaczone jako działki o nr ewidencyjnych 2200, o pow. 0,0523 ha; nr 2204, o pow. 0,0541 ha; nr 2211, o pow. 0,0712 ha. oraz nieruchomości zabudowane położone w miejscowości Krajanka działka nr 823/6 o pow. 0,0912 i miejscowości Józefów działka nr 148/1 o pow. 0,4209. Termin składania wniosków osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości upływa dnia 23.11.2016 r. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czastary, ul. Wolności 29;98-410 Czastary (I piętro pok. nr 15) oraz telefonicznie pod nr (62)7843111 wew. 18 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie www.bip.czastary.pl Wójt Gminy Czastary Dariusz Rejman

…… A może na grzyby !!!

Wprawdzie w ostatnich dniach pogoda nie zachęcała do spacerów to w pobliskim lesie można znaleźć pierwsze okazy. Rekordzista ważył 1 kilogram i 14 dekagramów !!! W Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie właśnie dobiega końca jeden z wielu turnusów rehabilitacyjnych przewidzianych w tegorocznym harmonogramie. Uczestnikami były osoby / głownie dzieci / posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami. Turnusy te przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych z: - dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich - upośledzeniem umysłowym , - epilepsją i chorobami układu krążenia, - dziecięcym porażeniem mózgowym jak i również ze schorzeniami neurologicznymi. Placówka posiada niezbędne wpisy do rejestru ośrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Parafianie z Sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie pielgrzymowali na Noc Fatimską do Polanicy Zdroju

8 października grupa parafian z Sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie wraz ze swoim duszpasterzem o. Krzysztofem Wasiukiem udała się na pielgrzymkę na Noc Fatimską do Polanicy Zdroju, gdzie modliła się w intencjach osobistych oraz całej wspólnoty parafialnej. Noc Fatimska rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 20.00, której przewodniczył J. Ekscelencja Ks. Bp Ignacy Dec – biskup Świdnicki. Po Mszy Św. przestał padać deszcz i o godz.  21.30 mogła odbyć się procesja światła, podczas której odmawialiśmy różaniec idąc ze śpiewem po górach wokół klasztoru. Podczas procesji światła obok figury Matki Bożej Fatimskiej niesiony był Najświętszy Sakrament. Na koniec procesji na dziedzicu klasztoru odbyło się błogosławieństwo chorych na sposób lourdski. Ok. godz. 23.00 rozpoczął się różaniec w duchu wynagradzającym za zniewagi ludzi uczynione Niepokalanemu Sercu Maryi, a później było dalsze trwanie na Adoracji i modlitwie. Ubogaceni modlitwą i głębokimi przeżyciami duchowymi wróciliśmy przed 4 rano do Cieszęcina, mając w pamięci zaproszenie na maj 2017, kie-

dy zostanie ogłoszone w tym pięknym galerie/noce-fatimskie-pazdziermiejscu Diecezjalne Sanktuarium nik-2016#1 Matki Bożej Fatimskiej. O. Krzysztof Wasiuk Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne www.powaitowy.pl są na stronie internetowej http://www.polanicasercanie.pl/


www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

Inauguracja roku akademickiego na Kępińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku W piątek, 7 października br. w sali Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie odbyła się inauguracja roku akademickiego KUTW. Po wakacyjnej przerwie zebranych studentów na inauguracji nowego roku witała prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego Roma Muszyńska. Następnie głos zabrał prof. Jerzy Babiak z Rady Programowej KUTW. W wystąpieniu wspomniał o spotkaniu w Nowym Sączu na Forum UTW, które jak podkreślił było integralnie związane z Forum Ekonomicznym, które odbywa się co roku w Krynicy. W Krynicy obrady trwają trzy dni, obrady otwierał i

Zbiórka krwi

uczestniczył w nich wicepremier aktualnego rządu Jarosław Gowin i wyraził ogromne zainteresowanie problemem ludzi trzeciego wieku. Uroczystość uświetnił chór Kępińskiego UTW wykonując kilka piosenek. Ważnym momentem było powitanie nowych studentów. Prezes omówiła bieżące sprawy dotyczące organizacji roku akademickiego. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Anna Gałecka - Drozda. Temat wykładu - „Zielona infrastruktura miasta”.

W niedzielę 9 października 2016 r. w sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej przeprowadzona została zbiórka krwi. Akcję  zorganizowało Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam we współpracy z Urzędem Gminy Łęka Opatowska. Chęć podzielenia się tym cennym darem zadeklarowały 73 osoby, z czego krew oddało 51 osób. Łącznie podczas trwania akcji udało się zebrać ponad 23 l krwi. Celem akcji było zebranie tego życiodajnego płynu na rzecz szpitali w Wielkopolsce oraz potrzebujących mieszkańców gminy Łęka Opatowska. Zbiórkę krwi przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu Oddział Terenowy w Ostrzeszowie. Wójt Gminy Adam Kopis serdecznie dziękuje wszystkim, którzy czynnie włączyli się w akcję i jej organizację.

red

MaŁa Więcej na www.powiatowy.pl

Uczniowie ZSS w Warszawie

W dniach 5-6 października 33 uczniów naszej szkoły wyjechało na dwudniową wycieczkę do Warszawy, w ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo Społeczne Tilia przy współudziale środków dotacji Powiatu Kępińskiego w ramach przedsięwzięcia „Sen o Warszawie”. Głównym punktem programu było zwiedzanie Sejmu RP. Po budynku Sejmu oprowadzała pani Poseł Bożena Henczyca. Młodzież miała możliwość wejścia na galerię Sali Posiedzeń Sejmu, zobaczenia hallu głównego z makietą kompleksu budynków sejmowych, tablicą upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablicą upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz Sali Kolumnowej i Korytarza Marszałkowskiego. Pani Poseł ugościła również uczniów i opiekunów obiadem w stołówce sejmowej. Ponadto uczniowie otrzymali bilety na wjazd na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. To jednak nie był koniec atrakcji podczas wyjazdu. Młodzież zwiedzała również Muzeum Powstania Warszawskiego. Dużą atrakcją była ekskluzywna wycieczka po PGE Narodowy. Uczniowie mieli

SKUP AUT

do 20 tys. 24h/7 Całe, uszkodzone, do poprawek. Atrakcyjne ceny! tel. 781 071 451

możliwość zobaczenia strefy VIP i szatni piłkarzy. Mimo niepogody uczniowie zobaczyli również Starówkę warszawską, Pałac Prezydencki oraz zmianę warty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Chociaż padało i wiało nikogo nie opuszczały humory i w świetnych nastojach wszyscy wrócili do domu.


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Folklor łączy wszystkie pokolenia

17 października w  Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie odbyła się Powiatowa Biesiada Folklorystyczna pn. „Zagrajcie muzykanty” z udziałem  zespołów ludowych i biesiadnych. Ideą przyświecającą organizacji lututowskiej  biesiady, podobnie, jak jej poprzednich edycji  był jej integracyjny charakter poprzez udział mieszkańców i wspólną zabawę przy muzyce zespołów i kapel, które w sobotni wieczór zaprezentowały się na scenie lututowskiego domu kultury, jak również zaprezentowanie ich dorobku artystycznego  i wymiana doświadczeń. Do wspólnego biesiadowania zaprosił Wójt Lututowa p. Marek Pikuła. „Proszę Państwa; Powiatowa Biesiada Folklorystyczna jest projektem realizowanym we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie i wpisanym w kalendarz imprez powiatowych oraz wydarzeń kulturalnych w naszej Gminie. Jest zatem częścią tej ziemi i miejsca, w którym żyjemy, mieszkamy i pracujemy. Jest produktem pracy muzyków i śpiewaków amatorów, którzy z pasją pielęgnują wartości dziedzictwa kulturowego przekazywanego z pokolenia na pokolenie”... Włodarz Gminy zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy i degustacji produktów podarowanych przez sponsorów. A sponsorami sobotniej biesiady w Lututowie byli; Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu, Masarnia w Brzozowcu, Radny Rady Gminy w Lututowie p. Piotr Kalus oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne w Kaliszu pana Wiesława Wawrzyniaka. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Kapela

„Podpora Rodziny” z Dzietrzkowic, a po niej kolejne kapele i zespoły; Zespół z Galewic działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Galewicach, Kapela „Lututowianie”, Zespół Folklorystyczny „Sokolniki” oraz zespół „Rudniczanie” z Rudnik, który gościnnie wziął udział w powiatowej biesiadzie i po raz pierwszy zawitał do Lututowa. Opiekunowie zespołów i kapel otrzymali podziękowania i upominki od przedstawicieli samorządów; Gminy Lututów – p. Marka Pikuły i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie – p. Mirosława Urbasia. Rodzinna  atmosfera była domeną tego dnia, a przed wspólnymi tańcami wzbraniało się niewiele osób. Widowisko muzyczne podziwiali i brali udział w biesiadzie oprócz wspomnianych mieszkańców gminy, powiatu, przedstawicieli samorządów: gminnego i powiatowego również: pracownicy Urzędu Gminy w Lututowie, radni gminni i powiatowi, przedstawiciel Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, dyrektorzy placówek oświatowych i bibliotek, p. Małgorzata Dziurowicz – Kaszuba  – etnograf  z Łódzkiego Domu Kultury, lututowskie stowarzyszenie „Rodzina” i media wieruszowskie. Wszystkim kapelom i zespołom biorącym udział w  Powiatowej Biesiadzie Folklorystycznej „Zagrajcie muzykanty” pragniemy złożyć gratulacje wspaniałego dorobku artystycznego, a organizatorom pięknie dziękujemy za zaproszenie.

Gazeta Bezpłatna Ilustrowany Tygodnik Powiatowy i portal www.powiatowy.pl Foto/Film dostępny na www.powiatowy.pl: E. Tomaszek i P. Kołodziejczyk


www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

7

Plac zabaw w Oddziale Przedszkolnym w Piaskach

11 październik 2016 r. na pewno na trwałe zapisze się w historii Oddziału Przedszkolnego oraz sołectwa Piaski. Pomimo niesprzyjającej aury odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw. Spełniło się marzenie dzieci oraz lokalnej społeczności. Jest kolorowy, bezpieczny, wymarzony plac zabaw. W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Adam Kopis, sołtys wsi Anna Stempin, przedszkolaki z wychowawczynią p. Natalią Holką. Symbolicznego przekazania do użytkowania dokonał Wójt Gminy, który przybliżył szczegóły dotyczące inwestycji i jej finansowania. Maluchy otrzymały kolorowe baloniki i słodycze. Plac zabaw w Piaskach wyposażony został w zróżnicowane urządzenia rekreacyjne i zabawowe. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 26 814,00 zł z czego 18 760,00 zł to pozyskana dotacja w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020. Reszta blisko 3 054,00 zł to wkład własny z budżetu gminy oraz 5 000,00 zł środki pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa Piaski. Mamy nadzieję, że ten kolorowy plac zabaw stanie się szybko ulubionym miejscem odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu naszych najmłodszych pociech. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” red

Dofinansowanie dla SPZOZ w Kępnie

W czwartek 6 października Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę nr 2 podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Miło nam poinformować, że w ramach w/w naboru na 11 miejscu listy rankingowej znalazł się wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dotyczący budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 307  750,00 złotych, przy wkładzie własnym szpitala wynoszącym 407  250,00 złotych. Realizacja zadania zakłada budowę wyniesionego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lądowisko zlokalizowane będzie na dachu budynku szpitala. Płyta lądowiska będzie mieć wymiary około 21x21 metrów. Komunikację z płytą lądowiska zapewni winda i klatka schodowa ewakuacyjna. Zarówno do windy, jak i klatki schodowej prowadzić będą zadaszone pomosty, co umożliwi transport pacjentów bez względu na warunki pogodowe. Zakres zadania obejmuje również przebudowę istniejącej windy, budowę klatki ewakuacyjnej, montaż sieci i urządzeń potrzebnych do obsługi lądowiska. Pozyskane dofinansowanie przyczyni się do poprawy standardu świadczonych w Kępnie usług medycznych oraz co szczególnie ważne stanowi kolejny krok w rozwoju zakresu świadczeń realizowanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. PJ

ŻELAZNE, DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE W GMINIE BARANÓW 3 października w gminie Baranów miała miejsce wyjątkowo podniosła uroczystość jubileuszowa. Aż 16 par zamieszkujących gminę Baranów związanych przed laty ślubną przysięgą obchodziło w tym roku 65, 60 i 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Jubilatów przybyłych na uroczystość zorganizowaną w budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator w Baranowie przywitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Adamska słowami: „…Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Następnie Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska - Siwek, życzyła Dostojnym Jubilatom zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogratulowała zebranym tak długiego stażu małżeńskiego, który jest darem i jednocześnie wzorem dla wszyst-

kich. Po złożeniu życzeń ksiądz Dariusz Woźniak proboszcz parafii na Muratorze pobłogosławił zgromadzonych Jubilatów. Po krótkiej modlitwie został wzniesiony uroczysty toast. Przy wspólnym poczęstunku dostojni Jubilaci mogli powspominać swoje wspólnie przeżyte lata i życzyć sobie wzajemnie kolejnych pięknych rocznic. Pary obchodzące 50 lat Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15.06.2016r. Wszystkie obecne na uroczystości pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Jubileusze obchodzili Państwo: 65-lecia pożycia małżeńskiego: Irena i Aleksander Michalczykowie 60-lecia pożycia małżeńskiego: Cecylia i

Stanisław Kaźmierczakowie 50-lecia pożycia małżeńskiego: Lucyna i Wiktor Albertowie, Teresa i Kazimierz Chwałowie, Kazimiera i Alfons Cieplikowie, Jadwiga i Franciszek Gruszkowie, Wanda i Stanisław Jędrzejewscy, Leokadia i Ryszard Kołatowie, Łucja i Henryk Mielczarkowie, Jolanta i Jerzy Mikołajczykowie, Agnieszka i Józef Opaccy, Teresa i Kazimierz Rottau, Czesława i Józef Rożkowie, Anna i Ryszard Stasiakowie, Janina i Krzysztof Tomczakowie Maria i Józef Wróblewscy. Drogim Jubilatom jeszcze raz składamy gratulacje oraz życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha i życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat. red


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Rozmowa z Wójtem Gminy Lututów p. Markiem Pikułą Chcieliśmy poruszyć kilka tematów związanych z gminą Lututów i ich mieszkańcami. Mieszkańcy Lututowa a konkretnie ulicy Ogrodowej protestowali przeciwko likwidacji przejścia na drodze (obecnie) wojewódzkiej przecinającej ulicę Ogrodową. Wiemy, że mocno zaangażował się pan w tę sprawę i podejmował pan interwencje w tym temacie. Czy są jakieś skutki tych interwencji i rozmów? Problem przejścia rozpoczął się z momentem przejęcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi byłej drogi krajowej nr 14. Wówczas podczas przeglądu drogi obecny właściciel zagrodził drogę, zagrodził przejście, które w sposób bezpieczny służyło mieszkańcom ulicy Ogrodowej oraz mieszkańcom Lututowa przez okres 46 lat. Skutecznie utrudniono mieszkańcom w dotarciu do centrum Lututowa m.in. do aptek, ośrodka zdrowia, kościoła, urzędu. Matkom z dziećmi do figloraju, a przede wszystkim dzieciom do szkół, które muszą pokonać prawie 1,5 km dłuższą drogę kierując ich do najbardziej niebezpiecznego przejścia w Lututowie na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką przy ulicy Klonowskiej. Jest to miejsce o wyjątkowo ograniczonej widoczności nadjeżdżających pojazdów. Pozwoliłem przygotować sobie statystykę z KPP w Wieruszowie i w punkcie tym dochodziło w ostatnich latach do licznych wypadków drogowych, również śmiertelnych. Istotne jest, że prawie pół wieku temu mieszkańcy ulicy Ogrodowej przekazali grunty pod budowę obwodnicy mając wówczas zapewnienie, że będą mieli przejście przez obwodnicę, która podzieliła ulicę. To nie jest ich wina, że obwodnica została wybudowana a ulica Ogrodowa, która stanowiła kiedyś ciągłość, została podzielona na dwie części i z tym właśnie utrudnieniem przejścia przez „czternastkę”. Już wtedy, 46 lat temu wyznaczono to przejście, wybudowano nawet schody oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, już wtedy ktoś o nich pomyślał. Przez prawie pół wieku funkcjonowania przejścia dla pieszych w tym miejscu, nie nastąpił żaden wypadek drogowy, co świadczyć o tym, że miejsce to nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i jest przejściem bezpiecznym. Mieszkańcy mają prawo czuć się w jakiś sposób oszukani, bo niezależnie kto jest właścicielem drogi, powinien on uszanować zawarte wcześniej ustalenia. Dlatego podjąłem działania mające na celu przywrócenie tego przejścia. Rozmowy z Dyrektorem Zarządu Wojewódzkiego Dróg w Łodzi, następnie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego doprowadziły, że ponownie Marszałek Województwa Łódzkiego powołał następną komisję Bezpieczeństwa Ruchu drogowego, która pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek, uznała za możliwe wyznaczenie przejścia dla pieszych pod pewnymi warunkami. Chodzi o dostosowanie istniejącej infrastruktury do wyznaczenia bezpiecznego przejścia zarówno dla pieszych jak i innych uczestników ruchu drogowego. Polegałoby to na budowie sygnalizacji świetlnej – dotykowej. Według ustaleń to Samorząd Gminy Lututów ma wykonać na własny koszt podejścia. Moim zobowiązaniem było również doświetlić ten odcinek drogi. Poczyniłem już starania w wyniku których zostały zainstalowane dwie dodatkowe lampy oświetleniowe. Jestem w trakcie fazy projektowej samego ciągu pieszego. Myślę, że pod koniec tego tygodnia projektant wykona wstępną dokumentację, która będzie uzgodniona z Zarządem Wojewódzkim Dróg. Natomiast po stronie Zarządu Dróg jest wykonanie sygnalizacji świetlnej. I w tym miejscu chciałbym mieszkańcom ul. Ogrodowej podziękować. Bardzo sobie cenie ich zaangażowanie, bo przy każdorazowej wizycie mediów zawsze brali czynny udział. Muszę im podziękować za wsparcie oraz za to, że wspólnie zrealizujemy nasz cel i przejście będzie po prawie 50 latach zalegalizowane. Będą zlikwidowane bariery, pan projektant też wprowadził takie zabiegi, żeby nikt bezpośrednio nie wtargnął na przejście np. ktoś rozpędzony na rowerze, muszą być odpowiednie zabiegi, żeby w sposób bezpieczny było możliwe przejście. Półtora tygodnia temu geodeci wytyczyli to miejsce. Myślę, że te sprawy czysto administracyjne, które za zwyczaj blokują każdą taką budowę, w sposób szybki zostaną przeprowadzone. Będę robił wszystko, by jeszcze w tym roku, jeszcze przed zimą to skończyć. Na dzień dzisiejszy za tą obwodnicą jest około 35 budynków. Uważam, że było o co walczyć bo sprawa jest słuszna. Trwają spotkania i rozmowy w sprawie inwestycji kopalni na terenie Złoczewa. Jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy i jakie działania są podejmowane dot. gminy Lututów? Gminy, które znajdują się bezpośrednio w tym obszarze działania przyszłej kopalni Złoczew, sporządzają plany przestrzennego zagospodarowani lub dokument zastępczy czyli studium uwarun-

kowań o zabudowaniu. Brak tego dokumentu w poszczególnych gminach blokuje postęp administracyjnych rzeczy po stronie kopalni Bełchatów. Natomiast jeżeli chodzi o gminę Lututów, gmina jest w trakcie przygotowania tego studium i w miesiącu listopadzie-grudniu zostaną te czynności zakończone. Studium będzie wyłożone do konsultacji społecznych, po czym Rada Gminy podejmie uchwałę o przyjęciu tego studium. Myślę, że kopalnia otworzy ogromne możliwości dla gminy. Mam tu na myśli wpływy z podatków zajmowanych gruntów w poszczególnych gminach. W przypadku gminy Lututów będzie to około 100 ha, więc jest to znaczny obszar i wpływy do gminy będą bardzo duże. Poza tym budowa całej infrastruktury drogowej wokół kopalni. Zatrudnienie byłoby około 2 tys. osób z wstępnej informacji od dyrektora kopalni. W mojej ocenie jest to inwestycja bardzo korzystna dla naszych mieszkańców. Jednak trzeba też wziąć pod uwagę aspekty, które mogą wpłynąć na zmianę środowiska. Mam tu na myśli obniżenie poziomu wód gruntowych. Ponieważ ta odkrywka będzie na głębokości około 300 m. Także to jest pewnym negatywnym skutkiem. Niejednokrotnie tak jak w przypadku wykupu gruntów pod budowę S8, było to z korzyścią dla ich właścicieli. Wiem, że te środki starczyły na budowę nowych domów. Tak więc czekam z niecierpliwością, aż kopalnia zacznie rozmowy w temacie wykupu tych gruntów. Jakie jest stanowisko społeczeństwa, jest podzielone, czy bardziej za czy przeciw? Ja mogę się odnieść do tych mieszkańców, których bezpośrednio ta inwestycja dotyczy - ci mieszkańcy są za tym, żeby ta kopalnia jak najszybciej powstała. Jeśli chodzi o samorządy, odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz powstania kopalni Złoczew. W związku z tym że były stanowiska przeciwne budowie tej kopalni. Z inicjatywą wyszła pani burmistrz Złoczewa, aby zrobić spotkanie samorządów i na tym spotkaniu wszyscy przedstawiciele byli za tym, żeby kopalnia powstała. Zostało założone stowarzyszenie samorządów, które chciałyby wesprzeć tę inicjatywę. Wszyscy tak jak gmina Lututów dostrzegają korzyści. To nie tylko sama kopalnia - tam będzie transport, warsztaty samochodowe itd., także kopalnia pociągnie za sobą inne inicjatywy gospodarcze. Jeśli chodzi o samo działanie kopalni z rozmów z panem dyrektorem, jeżeli wszystko będzie bez problemów, to pierwsze roboty ziemne przewidziane są na rok 2022/23. Zasoby kopalni będą na 30 lat zabezpieczać węgiel do potrzeb bloków energetycznych, bo powstaną dwa bloki energetyczne właśnie w Złoczewie, żeby nie przewozić węgla do Bełchatowa. Powoli zbliżamy się do końca roku. Zapewne trwają prace nad kształtem budżetu gminy na rok 2017. Jakich inwestycji, jakich działań mogą spodziewać się mieszkańcy gminy Lututów? Inwestycje są ściśle związane z możliwościami budżetowymi gminy. Jest to też związane z procesem zbierania dokumentacji i pozwoleń na inwestycje. W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy już decyzje na rozbudowę ośrodka rehabilitacji, mam na myśli budynek po byłym komisariacie policji, który został nam przekazany przez wojewodę na ten właśnie cel. Rozpoczęliśmy konkretne roboty rozbudowy tego budynku, zostały wybudowane fundament podbudówka do wysokości takiej jak jest komisariat. Ważne jest abyśmy jak najszybciej zakończyli roboty budowlane żebyśmy mogli przykryć i w okresie jesiennym gdzie już warunki atmosferyczne nie pozwolą na prace zewnętrzne, mogli robić prace wykończeniowe. Jest jeszcze sprawa ostatnich odcinków wodociągów, zostało parę miejscowości, w których wodociąg nie został wybudowany do samego końca. W mojej ocenie są to inwestycje nieopłacalne, bo jeżeli na odcinku około 1,5 km znajdują się 4-5 posesji to wiadomo, że koszt budowy w stosunku do poboru za opłatę wody nigdy się nie zrekompensuje. Natomiast na skutek próśb mieszkańców i faktu, że mamy XXI wiek a ludzie są nadal bez wody oraz ze względu na to, że ostatnie lata były okresem suszy, mimo nieopłacalności tej inwestycji, postanowiłem dociągnąć tym mieszkańcom wodę.... Wcześniej, gdy odwiedziłem tych mieszkańców pokazywali mi, że na dnie studni jest piasek zamiast wody. Na dzień dzisiejszy wykonaliśmy prawie 750 m wodociągu. Planujemy, jak tylko pogoda się poprawi, następne około 800 m i myślę, że ci mieszkańcy w październiku będą już mieć wodę. Natomiast oddaliśmy też gotowe odcinki dróg, chociaż nie były to drogi asfaltowe tylko drogi z tłucznia i ewentualnie z destruktu ale poprawiające jakość warunki poruszania się po tych drogach.

Jeśli chodzi o budżet przyszłoroczny nie ukrywam, że po objęciu funkcji wójta spotkałem się z ogromnym problemem finansowym. Gmina jest zadłużona i to nie jest mały dług. Więc muszę ostrożnie podchodzić do inwestycji. Chyba taką bolączką od dłuższego czasu jest sam budynek Urzędu Gminy, który wymaga gruntownego remontu poprzez wymianę okien, termomodernizację i naprawę dachu. To jest taka istotna, kosztowna inwestycja, którą chciałbym w przyszłym roku zrealizować. Mam nadzieję, że poprzez złożenie wniosków o dofinansowanie tej inwestycji uda nam się to zrealizować, poza tym, jak mówiłem drogi. Mieszkańcy tego oczekują, jest parę odcinków które wymagają remontu. No i ośrodek rehabilitacji. Liczę na współpracę z panią prezes Powiatowego Centrum Medycznego, panią Euniką Adamus, gdzie właśnie ta inicjatywa wyszła po obu stronach no i uda się budynek doprowadzić do takiego stanu, żeby można go wyposażyć w sprzęt rehabilitacyjny. Wspólnie będziemy czynić starania żeby z narodowego funduszu otrzymać punkty na prowadzenie tego ośrodka. Oczekują tego mieszkańcy nie tylko gminy Lututów ale też powiatu, bo ten nasz ośrodek przy w współpracy z Powiatowym Centrum Medycznym odciążyłby to centrum medyczne a część pacjentów można by przekierować na zabiegi do Lututowa. Tak, jak się zorientowałem poprzez dane statystyczne - okres oczekiwania za zabiegami właśnie w tym kierunku rehabilitacji to jest około pół roku. Dlatego bardzo istotną rzeczą jest, żeby udało się to zrealizować. Myślę że mamy dobre położenie, mamy S8 i sąsiedni mieszkańcy, mam na myśli m.in. Sokolniki, Wieruszów - nie będą mieli żadnych trudności z przemieszczeniem się bo jesteśmy tak po środku. Co z kanalizacją w gminie i ściekami? W tym temacie w przyszłym roku nie planuję żadnych inwestycji. Dobiega nam ważność dokumentacji na kanalizację Lututów Piaski, już poczyniliśmy pewne czynności związane z przejściem przez byłą „czternastkę”. Natomiast blokuje nas inwestycja na drodze powiatowej Augustynów - Piaski – Lututów, bo tutaj powiat uzyskał dofinansowanie do budowy drogi i na tym odcinku będzie ułożony chodnik i musimy poczekać aż to zostanie zrealizowane po to, żeby w odpowiednim miejscu ułożyć kanalizację. Nie przewidujemy żadnej inwestycji dodatkowej oprócz ewentualnie tych około 300 m we wsi Piaski. Rozważam nad tym, aby zrobić wspólny projekt nad złożeniem wniosku o dofinansowanie oczyszczalni przydomowych. Wydaje mi się, że będzie to najlepszy kierunek. Ponieważ w gminie Lututów mieszkańcy są rozrzuceni na szerokim terenie, nie ma zwartej zabudowy, dlatego warto byłoby skierować się w kierunku wspólnych inwestycji oczyszczalni przydomowych. Czy są jeszcze bieżące sprawy, którymi chciałby pan się podzielić, pochwalić? Czym się tu chwalić, jest ciężko jeśli chodzi o sprawy finansowe. Natomiast udało nam się ułożyć jakiś budżet na ten rok. Udało nam się wprowadzić pewne ograniczenia i pewne korzyści finansowe poprzez reformy w oświacie. Utworzenie filii w Niemojewie szkoły podstawowej w Lututowie. Włączenie tej filii do szkoły w Lututowie też dało jakiś efekt finansowy. Jeżeli chodzi o temat dróg, to na pewno będę starał się o drogi dojazdowe do pól. Z programu rozwoju obszarów wiejskich też chciałbym wykonać budowę drogi na ulicy Wspólnej, bo jest to ulica wewnątrz Lututowa i mieszkańcy czekają na nią już 30 lat. Dziękujemy za rozmowę Z Wójtem Gminy Lututów p. Markiem Pikułą rozmawiali; Agata Fiszer i Rafał Wróbel ITP i powiatowy.pl


www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

20 - lecie działalności Zespołu „Laskowianie”

8 października 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji 20 - lecia działalności Zespołu „Laskowianie”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza Rafała Czmyra w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Laskach. Następnie wszyscy zaproszeni przybyli do Domu Ludowego w Laskach, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Zgromadzonych gości powitała Dyrygent Zespołu Renata Ciemny opowiadając o momencie powstania grupy „Laskowianie”, dziękując wszystkim za przybycie, a organizacjom za współpracę. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przybliżając swoje wspomnienia związane z Zespołem oraz jego powstaniem, dziękując członkom za wkład w rozwój kultury na terenie gminy, za pełną pasji i profesjonalizmu pracę oraz za nieustanne promowanie regionu, życząc im dalszego zaangażowania i satysfakcji z realizacji artystycznych przedsięwzięć. Głos zabrały również Poseł na Sejm RP Bożena Henczyca oraz Poseł na Sejm RP Andżelika Możdżanowska. Następnie swoje życzenia przekazały delegacje Organizacji i Sołectw, Towarzystwo LUKUS, delegacje Zespołów Szkół wraz z przed-

stawicielami oraz dyrygentami Chórów Szkolnych, a także delegacje Zespołów i Chórów z terenu Powiatu Kępińskiego. Uroczystość była okazją podziękowań za poświęcony czas oraz zaangażowanie – zarówno dla obecnych członków Zespołu, jak też dla tych, którzy z różnych powodów już w nim nie śpiewają. Następnie przystąpiono do podzielenia tortu, który ufundowany został przez Wójta Gminy Trzcinica. Historia Zespołu zaprezentowana została za pomocą prezentacji multimedialnej oraz podczas wyświetlania fragmentów historycznych nagrań z pierwszej biesiady w wykonaniu „Laskowian”. Przywołały one wiele wspomnień, wywołując łzy wzruszenia wśród zgromadzonych gości. Spotkanie uświetnili swoim występem dostojni jubilacji prezentując swoje umiejętności i prowadząc biesiadę, do której włączyli się wszyscy zebrani. Ważnym punktem uroczystości było wkopanie pamiątkowego drzewa, w korzeniach którego umieszczono „kapsułę czasu” - zalakowaną butelkę z umieszczonym w niej listem, na którym podpisali się wszyscy uczestnicy wydarzenia.

Str.inter. Gm. Trzcinica

9

Dzień Edukacji Narodowej i wręczenie nagród w Starostwie Powiatowym

13 października w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się uroczystość wręczenia nagród z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, które wręczali Starosta Kępiński Witold Jankowski i wicestarosta Grażyna Jany. Przed ceremonią rozdania nagród w imieniu własnym i władz powiatowych pogratulował wyróżnionym sukcesów, podziękował za trud i zaangażowanie w podnoszeniu jakości powiatowej oświaty. Nagrody z rąk starosty i wicestarosty odebrali: Beata Lebek – dyrektor ZSS w Słupi pod Kępnem i Andrzej Kowalczyk – dyrektor ZSP Nr 2, Paweł Jakubczyk -wicedyrektor z ZSP Nr 2 oraz nauczyciele: Z LO nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie - Iwona Latańska i Karina Zalesińska ; z ZSP nr 1w Kępnie - Urszula Jóźwik i Marzena Kalinowska, Piotr Krymiec z ZSP Nr 2, Anna Kłobuch z PPP oraz Ilona Brzezińska z ZSS w Słupi pod Kępnem. Prezes oddziału ZNP w Kępnie Wiktor Gruszka, Prezes SE ZNP Roman Rychlewicz i wicestarosta Grażyna Jany wręczyli wieloletnim działaczom odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wyróżnieni zostali: Marian Wawrzyniak (Kępno), Alfons Poślod (Wygoda Turkowska), Jan Płaza (Kępno), Kazimierz Hadryś (Baranów). Na wniosek Starosty Kępińskiego Witolda Jankowskiego Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Danuta Stefańska, dyrektor LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie, a Medalem Komisji Edukacji Narodowej wyróżniony został Andrzej Kowalczyk dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie. Sekretarz Powiatu omówiła projekty oświatowe jakie złożono, jak wynikało z wypowiedzi w każdej szkole będzie realizowana inwestycja. Przy kawie wspominano dawniejsze czasy pracy w szkole z młodzieżą. MaŁa

Wystawa pn. „Dwory, zamki, pałace w Wielkopolsce” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy

Rajd gwiaździsty na kulinarne Smaki Jesieni na Koniec Świata W sobotę 08.10.2016 r. grupa kępińskich cyklistów pod egidą Kępińskiego cyklisty Leszka Dąbrowskiego z Kępna i okolic wyruszyła do Przysiółka Koniec Świata w sołectwie Głuszyna Gminy Kraszewice, gdzie odbywał się festiwal pt.: „Kulinarne smaki na Końcu Świata w połączeniu z muzyką biesiadną”. Rowerami udała się też na Koniec świata grupa z Wieruszowa. „Pogoda na sobotę nie zapowia-

dała się ciekawie. Cyklista Leszek Dąbrowski postanowił jednak wyruszyć na Koniec Świata. Tuż przed Kraszewicami spotkałem grupy rowerzystów, którzy jechali również na Koniec Świata. W jednej z grup jechał były wójt Kraszewic. Bardzo ciepło zostałem przywitany przez p. Macieja Zadkę, który krótko omówił wszystkie moje zagraniczne wyprawy rowerowe” - opowiadał L. Dąbrowski. Maciej Zadka dokonał oficjalnego otwarcia fe-

stiwalu witając przybyłych gości oraz dokonał prezentacji wszystkich, kół które wystawiały potrawy na festiwalu. Następnie zaproszono wszystkich na degustację potraw gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały w specjalnych namiotach przepyszne potrawy. Wszyscy uczestnicy obecni na festiwalu, zaproszeni goście w tym grupy cyklistów z Kępna i Wieruszowa udali się posmakować „Smaków Jesieni” dań regionalnych przygotowanych przez KGW. Przygotowane potrawy koiły oczy i podniebienia. Balsamem dla ducha były występy artystyczne. Nasz cyklista pan Leszek podkreślił, że potrawy były pyszne, występy wspaniałe. Ale najpierw nastąpiła wymiana gadżetów. Pan Leszek przekazał panu Maciejowi gadżety z Powiatu Kępińskiego, a pan Maciej przekazał panu Leszkowi gadżety z Gminy Kraszewice. Jak dodaje nasz cyklista na festiwalu spotkał wielu ciekawych ludzi. Do domu dojechał po godz. 20:00. Impreza bardzo mi się podobała, wszystko było skrupulatnie przygotowane zaznaczył Leszek Dąbrowski. Na podstawie relacji i zdjęć pana Leszka Dąbrowskiego

Więcej na www.powiatowy.pl

Od 11.10.2016 r. wszyscy odwiedzający Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy mogą w hallu biblioteki oglądać kolejną wystawę przygotowaną przez trzcinicką placówkę. Wystawa pt. „Dwory, zamki, pałace w Wielkopolsce” została wypożyczona z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i jest pokłosiem wojewódzkiego konkursu, na który wpłynęło ponad 500 zdjęć od 73 autorów. Ekspozycja prezentuje prace o ogromnej wartości dokumentalnej i poznawczej, ukazujące perły wielkopolskiej architektury w artystycznej wizji fotografów. Serdecznie zapraszamy! red


10

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Dzielnicowy bliżej nas

Wpisując się w program realizowany przez MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas” w uzgodnieniu komendantem Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie insp. Dariuszem Partyką prezentujemy mieszkańcom powiatu wieruszowskiego policjantów pełniących obecnie funkcje dzielnicowego. W przepisach dotyczących pracy dzielnicowych zapowiadane są zmiany, dlatego chcemy mieszkańcom przybliżyć postać dzielnicowego– prywatnie i służbowo.

Asp. Robert Olek dzielnicowy rejonu nr 1 Wieruszów Południe. W skład rejonu wchodzą następujące ulice: Kępińska (nr nieparzyste), Podzamcze (nr nieparzyste), Kuźnicka, Wrocławska (nr nieparzyste), Rynek (nr od 1 do 22), Warszawska (nr parzyste), Nadrzeczna, Ciemna, Kilińskiego, Zamkowa, Bulwar Różany, Nowotki, Zielona, Zachodnia, Jacka i Agatki, placu przedPoprzeczna, Stycznia, Dąbrowskiego, Krótka, Cmentarna, Okrzei, Polna, Kopernika, Wieluńska, Bolesławiecka, Prusa, Spacerowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Orzeszkowej, Krasickiego, Broniewskiego, Sienkiewicza, Kordeckiego, Akacjowa, Szpitalna, Kasztanowa, Lipowa, Kwiatowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Klonowa, Witosa, Ks. Myszkowiaka, Mesznary. Z asp. Robertem Olkiem rozmawia Eugeniusz Tomaszek Od jak dawna jest Pan na tym stanowisku? Na stanowisku dzielnicowego od 4 lat Więc jest już pewna wiedza i praktyka? Skończony kurs specjalistyczny, specjalista dzielnicowy.

Wiemy, że jest Pan żonaty, a ile ma Pan dzieci? Jedna córka, 7 lat. A czyli nie ma 500+, a przydałoby się. Na pewno by się przydało. Skoro jesteśmy już przy tym temacie czy zauważył Pan jakieś sygnały, zauważalne zdarzenia z tym związane, gdzie można podejrzewać, że te pieniądze są źle wykorzystane np. na zakup alkoholu? Mogę powiedzieć, że w moim rejonie z tych rodzin, które pobierają 500+, nie zauważyłem by pieniądze były pożytkowane w sposób niewłaściwy np. na alkohol. Pana rejon jest dosyć specyficzny, myślę o rynku czy placu przed samolotem, gdzie spotyka się młodzież, czy te spotkania stwarzają jakieś problemy? Jeśli chodzi o prewencje to nie ma dużych problemów, więcej jest to związane z ruchem drogowym. Gdy ta młodzież jednak wieczorami dość szybko startuje samochodami. Na to bardziej ruch drogowy jest uczulony, my nie mamy urządzeń do mierzenia prędkości czy decybeli. Jedynie to co widzimy to przejmujemy od razu do kontroli, zatrzymujemy, żeby takiego delikwenta spowolnić. Ale jeśli chodzi o standardowe wykroczenia porządkowe to jest w normie, nic się tam nie zmienia. Wiadomo zdarzają się przypadki, że osoby, nie tylko młodzież, spożywają alkohol ale w takich sytuacjach od razu interweniujemy. Tak się składa, że ten rejon obejmuje prawie wszystkie, lokale gdzie serwuje się alkohole. Chyba się nie mylę? Tak, w większości lokale serwujące alkohol znajdują się na moim rejonie Czy to generuje jakieś zakłócenia? Od czasu do czasu, bardzo sporadycznie są tam problemy. Parę lat do tyłu było to częstsze. Teraz nie mogę powiedzieć tego samego. Owszem młodzież grupuje się tam, szczególnie u pana T., ale lokal jest zamykany koło 22-23, dłużej w okresie letnim weekendowo – piątek, sobota, ale nie stwierdzam by były tam jakieś większe naruszenia. Zdarza się, że ktoś za dużo wypije i czasami są interwencje. Czy występuje na wieruszowskim rynku problem właśnie alkoholu, narkotyków, dopalaczy? Na pewno występuje, bo są zatrzymania, także na pewno gdzieś to jest, ale nie dużo. W moim rejonie jest tylko jedna szkoła średnia czyli liceum ogólnokształcące. Są tam pogadanki robione nie tylko przeze mnie, ale też przez asystenta ds. nieletnich. Jesteśmy cały czas w kontakcie z panią psycholog i z panem dyrektorem. Więc jeśli chodzi o szkołę, nie stwierdzam, żeby w ogólniaku był jakiś problem z tym związany. Nie mamy zgłoszeń ani przez dyrekcję ani przez panią psycholog. Czyli można powiedzieć, że wbrew pozorom Pana rejon jest spokojny? Tak. mogę powiedzieć, że mój rejon jest spokojny. Są dwa newralgiczne miejsca gdzie często jesteśmy . Jedno to targowisko miejskie a drugie to budynki socjalne przy ul. Kilińskiego, to taki „trójkąt bermudzki”. Na targowisku mieliśmy kradzieże kieszonkowe, kradzieże pieniędzy, jednak od czasu wdrożenia „Planu działań priorytetowych” nie odnotowujemy

www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

już tego typu zdarzeń. Natomiast na ul. Kilińskiego jest kilka rodzin, które nie powinny ze sobą mieszkać, sąsiadować. To są dwie-trzy rodziny, które po spożyciu większej ilości alkoholu sprawiają problemy. Zaczyna się dzwonienie, jeden na drugiego. Dochodzi czasami nawet do rękoczynów. Spójrzmy na ten rejon ogólnie, poprzez Pana praktykę, czy problemy i zagrożenia narastają czy maleją? Maleją, w moim rejonie maleją. Mam stałą łączność, mój telefon służbowy odbieram zawsze i wszędzie nawet jak mam wolne to posiadam go przy sobie. Nie odbieram tylko na urlopie, bo wtedy mam czas dla rodziny. Ale tak to odbieram zawsze, społeczeństwo do mnie dzwoni. Więcej dzwoni, żeby załatwić takie sprawy anonimowo i tylko z dzielnicowym niż przez nawet 112 czy 997. Bo znamy się i mieszkam w Wieruszowie od urodzenia. Znam dużo osób i dużo więcej osób myślę mnie zna, niż ja znam. Ale tak to wszystko mam na pieczy. A interwencje są różne od konfliktów domowych, przez konflikty sąsiedzkie bo komuś tam gałązka przerosła przez płotek, a sąsiad to powiedział tak albo tak… aż do takich rzeczy, że musiałem występować do przedsiębiorstwa komunalnego, bo na ulicy były dziury. Mogę się pochwalić, że po miesiącu interwencji trochę tych dziur na drogach osiedlowych zostało załatanych. Działania dzielnicowego mają też w pływ na działania gminy i te uwagi są brane pod uwagę? Współpraca z gminą jest bardzo dobra. Ewentualne sugestie co do poprawy bezpieczeństwa z naszej strony czy to w kwestii oznakowania dróg czy innych znajduje się ze zrozumieniem ze strony włodarzy. Cały urząd miejski, czy urząd skarbowy jest na moim rejonie i znam je doskonale, choćby przez pryzmat alarmów bombowych. Oprócz tego ,że jestem dzielnicowym posiadam również przeszkolenie w zakresie rozpoznania pirotechnicznego. Może byśmy ocenili poziom bezpieczeństwa w skali od 1-10 (1-bardzo zły, 10-bardzo dobry). Jeżeli chodzi o mój rejon, to oceniam go na 8. Na zakończenie może chciałby Pan o coś zaapelować mieszkańcom? Zawsze czekamy i jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały. Jest mój numer służbowy 516433094, jest numer 997, zapewniamy anonimowość. Zapraszamy wszystkich, jeżeli są jakieś problemy, ktoś coś widział – chętnie przyjmujemy, wykorzystamy to w pracy operacyjnej i w służbie. Bardzo się chwali pracowników Helvetii i Prospanu, że jeżdżąc do pracy ubierają kamizelki ale mam prośbę i apel. Ulica Prusa od Wieluńskiej w kierunku tych zakładów posiada ścieżkę rowerową i jest prośba, aby po prostu jadąc rowerem z niej korzystać. Jazda pasem jezdni utrudnia ruch samochodowy. Mam świadomość, że konstrukcja tej ścieżki nie jest doskonała od samego początku ale poruszanie się nią zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruch drogowego. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłej i bezpiecznej służby. www.powiatowy.pl

Relacja z Dnia Edukacji Narodowej i Święta Dożynkowego w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie na www.powiatowy.pl „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kępnie ogłasza przetarg ofert na sprzedaż części budynku przy ul. Warszawskiej 63 dla którego prowadzona jest KW KZ1E/00033118/2. Powierzchnia działki wynosi 362 m2. W/w nieruchomość składa się z części mieszkalnych o pow.118,30 m2, sklepu o pow. 88,6 m2 oraz budynku gospodarczego. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 298.000,00 zł. Oferty pisemne należy składać do dnia 28.10.2016 roku na adres: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Kwiatowa 14, 63-600 Kępno Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 627822841 w godz. 7-15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.


www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Darmowe porady prawne – Zwolnienie lekarskie – kiedy i kto może kontrolować pracownika?

„Darmowe porady prawne” – na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Redakcją Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego a wrocławską Kancelarią Prawną Kovacs & Partners Consulting Group rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących obowiązującego prawa i jego stosowania.

Pracą zarobkową jest praca u innego pracodawcy, praca na podstawie umowy cywilnoprawnej czy w ramach własnej działalności gospodarczej. Wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem zaś jest bardzo szerokim pojęciem. Można do niego zaliczyć właśnie np. wyjazdy wakacyjne czy załatwienie spraw urzędowych. To jednak nie wszystko. Pracownik powinien mieć na uwadze zalecenia lekarza wpisane do druku zwolnienia. Jeśli jest tam zalecenie pozostania w łóżZwolnienie lekarskie – kiedy i kto może kontrolować ku to kontrola, która ujawni, że pracownik chodzi, w tym również z domu, może prowadzić do stwierdzenia, pracownika? iż wykorzystuje on zwolnienie lekarskie w sposób nieJednym ze problemów przedsiębiorców pojawiających zgodny z jego celem. się w trakcie codziennej działalności jest nieuczciwe korzystanie przez pracowników ze zwolnień chorobo- Sama kontrola musi zostać przeprowadzona zgodnie wych. Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy pracownik ze procedurą: wykorzystuje możliwość zwolnienia z pracy na podsta- 1. Pracodawca wyznacza oraz imiennie upoważnia wie popularnego „L4” do załatwiania swoich prywat- określoną osobę do przeprowadzenia w jego imieniu nych spraw, w tym nawet do wyjazdów wakacyjnych. kontroli prawidłowego wykorzystania zwolnienia choroTakie nieprawidłowe korzystanie ze zwolnienia najczę- bowego, także w miejscu zamieszkania pracownika, jeściej nigdy nie wychodzi na jaw oraz nie pociąga za sobą go pobytu czasowego oraz miejscu zatrudnienia; konsekwencji dla nieuczciwego pracownika. Niemniej jeśli pracodawca ma podejrzenia co do prawidłowego 2. Z przeprowadzonej kontroli osoba kontrolująca wykorzystania zwolnienia, może wykorzystać narzędzia sporządza protokół, w którym podaje na czym polega zapewnione przez prawo do skontrolowania swojego nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego od pracownika. Nie muszą przy tym polegać wyłącznie na pracy. Protokół należy również przedłożyć pracownikowi, tak aby mógł się do niego odnieść, wnieść swoje uwaZUSie. gi oraz podpisać. Stanowi on podstawę do pozbawienia I. Kontrolowanie pracowników na zwolnieniu lekar- pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia skim. chorobowego; Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. 60, poz. 636) uprawnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykorzystania zwolnienia chorobowego przysługuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Pracodawcy – płatnikowi składek, który zgłosił do ubezpieczenie chorobowego powyżej 20 pracowników. Oznacza to, iż w pracownicy dużych przedsiębiorstw mogą się spodziewać, że kontrolę wykorzystania zwolnienia chorobowego przeprowadzi sam pracodawca. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw taka kontrola może zostać przeprowadzona przez ZUS na wniosek pracodawcy.

3. W razie wątpliwości czy zwolnienie jest wykorzystywane zgodnie z jego celem lub podejrzenia nieprawidłowego wydania zaświadczenia lekarskiego pracodawca może zwrócić się do ZUS w celu wyjaśnienia; Należy przy tym zwrócić uwagę, iż taka kontrola nie powinna naruszać prawa pracownika do prywatności, co może narazić pracodawcę na roszczenia pracownika o ochronę dóbr osobistych. Gdy kontrola wykaże, iż zwolnienie jest wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia (jeśli okres zwolnienia nie przekroczył 33 dni w skali roku).

W przeciwieństwie do kontroli wykorzystania zwolnie- II. Rozwiązanie alternatywne nia chorobowego każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia formalnej kontroli zaświadczeń Nawet przy zastosowaniu powyższych uprawnień, u lekarskich. Formalna kontrola zaświadczeń lekarskich pracodawcy nadal może występować problem nieuczciwych zwolnień chorobowych. Szczególnie jeśli chodzi o polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie: maksymalnie kilkudniowe nieobecności w pracy. a) nie zostało sfałszowane lub b) zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zaMożliwym rozwiązaniem, stosowanym coraz częściej sad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. przez pracodawców, szczególnie średnich i dużych, jest Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pra- rozmowa z pracownikiem. codawcę zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarJej meritum koncentruje się nie na powodach nieskie zostało sfałszowane, pracodawcamoże powinien obecności czy podejrzeniach oszustwa, a wspólnym rozwystąpić do lekarza leczącego pracownika zwolnioneważeniu przyczyn oraz możliwych usprawnień, które go o wyjaśnienie sprawy. W przypadku zaś podejrzenia, może wprowadzić pracodawca, tak aby zwiększyć ochroże zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z nę zdrowia pracowników i ograniczyć ilość zwolnień. przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, pracodawca może wystąpić o wyjaśnie- Często właśnie taka rozmowa poruszająca w sposób nie sprawy do najbliższego oddziału Zakładu Ubezpie- zawoalowany problem nieuczciwie wykorzystywanych czeń Społecznych. zwolnień chorobowych odnosi większy skutek niż bezpośrednie podważanie zasadności zwolnienia czy uprzeNajistotniejszą z punktu widzenia pracodawcy jak i dzenie o sankcjach jakie jako pracodawcy możemy wypracownika jest jednak kontrola prawidłowego wykociągnąć wobec pracownika. rzystania zwolnienia chorobowego. Jej celem jest zbadanie czy pracownik w okresie zwolnienia: Karol Banucha – Aplikant radcowski a) nie wykonuje pracy zarobkowej, w kancelarii prawnej: b) nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w Kovacs & Partners Consulting Group sposób niezgodny z jego celem. www.kpcg.eu

Wypadek przy pracy na terenie gminy Baranów 42-letni mieszkaniec powiatu namysłowskiego doznał groźnych obrażeń ciała podczas obsługi maszyny stolarskiej. W minionych dniach na terenie powiatu kępińskiego - w miejscowości Łęka Mroczeńska, doszło do groźnego wypadku przy pracy. O zdarzeniu oficer dyżurny został powiadomiony w godzinach przedpołudniowych. Zespól operacyjno - dochodzeniowy Wydziału Kryminalnego, który udał się na miejsce zdarzenia ustalił,

że 42-letni pracownik z powiatu namysłowskiego został ugodzony w brzuch drewnianą listwą, która z nieznanych dotąd przyczyn została odrzucona ze specjalistycznej maszyny tzw. wielopiły. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała trafił na Blok Operacyjny, a następnie na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej SP ZOZ w Kępnie. Na miejscu, poza mundurowymi, pracował także inspektor PIP Ostrów Wielkopolski.

11

Wycieczka do Kobylej Góry

11 października 2016 roku seniorzy ZNP z okazji DEN udali się na teren Stanicy Harcerskiej „ Watra” na wycieczkę autokarową. Tam witał gości gospodarz stanicy Komendant Hufca ZHP w Kępnie Wiktor Gruszka jednocześnie prezes Oddziału ZNP w Kępnie. Pogoda trochę pokrzyżowała plany było chłodno i trochę kropiło, ale przy kominku można było się trochę rozgrzać. Na początek „szneka z glancem” z kawą lub herbatką. Po niej prawie wszyscy udali się na spacer dotlenić się zdrowym powietrzem w specyficznym mikroklimacie. Wszyscy przygotowani byli na grzybobranie. Jednym się poszczęściło i udało się trochę grzybów znaleźć. Kiedy powróciliśmy do stanicy czekał już na nas obiad. Po obiedzie tańce przy muzyce. Nieco później grillowane kiełbaski z barszczykiem i bułeczką. Czas szybo płynął, z sentymentem grupa przypomniała sobie piosenki harcerskie, których echo w wykonaniu seniorów roznosiło się po lesie. Przed wieczorem wrócili do domowych pieleszy. MaŁa


12

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Wójt Gminy Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki tel. 62 78 46 101, ug@sokolniki.pl

www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Wysokość pierwszego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej, tj. 200,00 zł, słownie: dwieście złotych 00/100, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa PiłsudskieGminy Sokolniki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 296/4, o powierzchni 0,0976 ha, po- go 1, pokój nr 21, 98 – 420 Sokolniki, w dniu 17 listopada 2016 r, o godz. 11:00 łożonej w obrębie geodezyjnym Walichnowy. Stan prawny nieruchomości uregulowany w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem: SR1W/00087706/9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka na kształt zbliżony do trapezu. Ukształtowanie Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu: terenu jest płaskie, warunki glebowe dobre. Nieruchomość ma dogodny dostęp do sieci ener1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru, getycznej i wodociągowej, Sieci przebiegają wzdłuż północnej granicy. Do budynku doprowa2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem dzone zostały przyłącza (obecnie odłączone). Obszar działki wolny jest od sieci przesyłowych. przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, Działka zabudowana jest budynkiem dawnego punktu skupu mleka. Budynek pełni funkcję chyba, że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu magazynową. Został on wybudowany w latach 60-70 XX wieku, w technologi tradycyjnej jaosobiście, ko murowany z pustaka i cegły. Dach jednospadowy kryty płytami falistymi. Brak rynien i rur 3) oryginał dowodu wpłaty wadium, spustowych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Część szyb powybijana. Okna częściowo 4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie zakratowane. Teren działki przed budynkiem częściowo wyasfaltowany. Wejście do budynustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), ku poprzez stalową rampę. Drzwi zewnętrzne blaszane. Budynek otynkowany, nie ocieplony. do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku Tynki cementowa – wapienne, częściowo zdewastowane i zniszczone. Do budynku murowauczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne nego przylega od strony południowej wiata stalowa. Dach jednospadowy kryty płytami falistyoświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do mi. Wrota wjazdowe stalowe. przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze W skład budynku wchodzą następujące pomieszczenia: środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu, 1) pomieszczenie główne – 33,62 m² i 13,33 m² (pomieszczenie częściowo 5) w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca podzielone ścianą), 1920 r, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2014 r, poz. 1380, 2) kotłownia – 7,01 m², ze– uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, 3) blaszana dobudówka – 34,01 m² + 29,31 m² (dwa pomieszczenia przedzielone promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy takie blaszaną ścianą). zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie posiada co najmniej promesy w Pomiarów powierzchni dokonano w świetle wyprawionych ścian. dniu przetargu musi przedłożyć Sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do Poniżej opis wykończenia poszczególnych pomieszczeń: spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży 1) pomieszczenie główne – posadzka; płytki ceramiczne – stare zniszczone, ściany pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium. zmianami: Dz. U z 2016 r, częściowo oblicowane płytkami ceramicznymi, częściowo malowane farbami poz. 615, poz. 1061) emulsyjnymi. W pomieszczeniach częściowo obniżono posadzkę, 2) kotłownia – ściany otynkowane, niemalowane, posadzka betonowa, Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. 3) blaszana dobudówka, częściowo tynk malowany farbą, częściowo blacha. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony pisemnie. Cena Stan techniczny budynku jest bardzo słaby. Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remon ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty tu notarialne, sądowe, podatku VAT oraz ewentualne wskazanie granic ponosi Nabywca lub rozbiórki. Na ścianach widoczne liczne spękania, odpryski tynków, ubytki w olicowaniu nieruchomości. płytkami ceramicznymi. Na części blaszanej zaawansowana korozja. Roboty malarskie zużyte niemal w 100 %. Silnym zużyciem odznaczają się instalacje. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy kupna nieruchomości Do budynku doprowadzano przyłącza wodociągowe oraz energetyczne. wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Obecnie są one odłączone, podobnie jak instalacja CO z pieca węglowego. Niezurbanizowany obszar działki porastają drzewa i krzewy. Są to samosiejki bez wartości Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po użytkowej drewna. zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom Sokolniki: przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku: Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy 1) odwołania przetargu, Sokolniki, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Sokolniki Nr VII/28/2015 z 29 kwietnia 2) unieważnienia przetargu, 2015 r, dla terenu przewidziano przeznaczenie pod tereny rozwojowe. 3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza: 20.000,00 zł (brutto) Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), które należy wpłacić w złotych polskich na konto Gminy Sokolniki, numer konta : 42 9256 0004 4200 0114 2000 0080. Wadium winno znajdować się na koncie Sprzedającego do dnia 14 listopada 2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Sokolniki. W przypadku, gdy oferent jest osobą pozostającą w związku małżeńskim za zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów. Informacje dodatkowe: w protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki, dotyczące przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń. Dodatkowe informacje o nieruchomości, o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 15, w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu, lub pod numerem telefonu: 62 78 46 101.

Bronisław Cieślak w Wieruszowie Warsztaty pszczelarskie dla uczniów

W środę 12 października gościł Bronisław Cie- spotkania poprowadził Dariusz Rekosz. Piotr Kołodziejczyk ślak w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie. Bronisław Cieślak, krakowski dziennikarz, wypatrzony przez Romana Załuskiego, dzięki któremu zadebiutował jako aktor w serialu „Znaki szczególne”. Jednak konia z rzędem temu, kto odpowie na pytanie, dzięki jakim zabiegom Krzysztofa Szmagiera, nakręcony nieco później „07 zgłoś się” trafił na ekrany. Do dziś kojarzony przede wszystkim ze Sławomirem Borewiczem, w którego wcielał się przez 12 lat. Młode pokolenie krzyczy za nim „Malanowski!”, ale tylko niektórzy pamiętają, że przez 8 lat był posłem oraz, że z powodzeniem prowadził Telewizyjne Biuro Śledcze. Posiada niepowtarzalny głos. Prywatnie – mąż, ojciec, dziadek oraz jeden z niewielu osobników. Aktorowi towarzyszyli Piotr Piotrowski – dziennikarz mieszkający w Warszawie i pracujący dla fotograficzno-dziennikarskiej agencji specjalizującej się w obsłudze prasowej polskich produkcji serialowych, który napisał książkę pt.: 07 zgłasza się – kulisy powstania serialu. Całość

4 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat pszczelarstwa. Mistrz pszczelarski pan Andrzej Suwała prowadził warsztaty w grupach klasowych. Przekazywał informacje o pszczołach, ich roli w środowisku naturalnym, prezentował ulik z żywymi pszczołami, omawiał i demonstrował stroje pszczelarzy oraz podstawowe narzędzia, oma-

wiał produkty pszczele, a dzieci degustowały różne rodzaje miodu. Ponadto uczniowie dowiedzieli się jak powstaje wosk pszczeli i do czego jest wykorzystywany oraz jakie mamy metody wytwarzania świec woskowych? Każdy uczestnik samodzielnie wykonał świecę metodą zwijania.

Piotr Zawada


www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

13

Nasze bobasy

Julia Olejnik, córka Anety i Marcina z Perzowa urodziła się 01.10.2016 r. o godz.10.00. Ważyła 2080 g i miała 48 cm.

Nikodem Skiba, syn Agnieszki i Roberta z Sycowa urodził się 2.10.2016 r. o godz.17.40. Ważył 3400 g i miał 52 cm.

Zosia Joniak, córka Anny i Grzegorza z Opatowa urodziła się 12.10. 2016 r. o godz.14.18 Ważyła 3460 g i miała 54 cm.

Córka Moniki I Radosława z Trzebienia urodziła się 11.10.2016 r. o godz. 1.40. Ważyła 3100 g i miała 51 cm

Lena Łakoma, córka Margarity i Krzysztofa z Trzebienia urodziła się 12.10.2016 r. o godz. 16.01. Ważyła 2600 g i miała 49 cm.

Mikołaj Syguła, syn Anety i Waldemara z Ochędzyna Nowego urodził się 5.10. 2016 r. Ważył 3660 g i miał 56 cm.

Vanessa Jędrysiak, córka Katarzyny i Mateusza z Rzetni urodziła się 8.10. 2016 r. o godz.7.50. Ważyła 3170 g i miała 51 cm.

Adrian Kozera, syn Aldony i Krzysztofa z Zagórza urodził się 7.10.2016 r. o godz. 4.53. Ważył 3360 g i miał 54 cm.

Filip Rachwalak, syn Adriana i Katarzyny z Chróscina urodził się dnia 7.10.2016 r. o godz. 9.08. Ważył 3230 g i miał 53 cm.

Wszytkim dzieciom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy Tekst&foto: MaŁa

Kronika strażacka 1. W dniu 10.10.2016r o godz. 10:09 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację o pożarze samochodu osobowego na drodze S8. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie i jeden zastęp OSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód Audi A2 całkowicie objęty pożarem. Działania Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądu piany ciężkiej w natarciu na palący się pojazd. Dodatkowo zastęp OSP KSRG Lututów podał prąd wody w natarciu na palący się drewniany ekran dźwiękochłonny. Działania te doprowadziły do opanowania i ugaszenia pożaru. 2. W dniu 12.10.2016r o godz. 23:15 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację o pożarze opony da drodze S8. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp JRG PSP w Wieruszowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palącą się oponę na poboczu jezdni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podaniu prądu wody w natarciu na palącą się oponę. Działania te wystarczyły do opanowania i ugaszenia pożaru. Miejsce zdarzenia uprzątnięto. 3. W dniu 16.10.2016 o godz. 19:51 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastępy JRG Wieruszów. Po przybyciu na miejsce zastano pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Wewnątrz pomieszczeń panowało lekkie zadymienie. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, założeniu sita kominowego, otwarciu okien w pomieszczeniach piwnicy, następnie wyczyszczeniu przewodu dymowego za pomocą szczotki kominowej z dachu budynku. Działania te doprowadziły do opanowania pożaru. Gorące sadze wygarnięto z wyczystki i wyniesiono na zewnątrz budynku. Po całkowitym wygaszeniu sadzy i wyczyszczeniu przewodu dymowego wnętrze budynku przewietrzono. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie

NAJLEPSZE POLSKIE ŁÓŻKA ORYGINALNE WŁOSKIE MATERACE Salon Firmowy - STOLWIT MEBLE ul. Prusa 4, 98-400 Wieruszów Tel. +48 609 309 922

Dzień Edukacji Narodowej w Wyszanowie Dzień Edukacji Narodowej to święto szkoły i jej pracowników. W Szkole Podstawowej w Wyszanowie uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły mgr Wiesław Kasprzak, który przywitał czynnych i emerytowanych nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów. Następnie wręczył wyróżniającym się pracownikom nagrody z okazji ich święta. Nagrodzone osoby to: Bogdan Fiszer, mgr Ewelina Góralska-Moś, mgr Edyta Jamrozińska, mgr Dariusz Niechciał, mgr Agnieszka Rybak, Irena Trzeciak, mgr Barbara Winkowska, mgr Joanna Wróbel. Dziewczęta i chłopcy przygotowali dla wszystkich część artystyczną łączącą teraźniejszość z przeszłością. Pokazali, jak wyglądała i funkcjonowała szkoła pół wieku temu. Starszych skłoniło to do wspomnień i wzruszeń, młodsi mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę o dawnej szkole. Główni bohaterowie Dnia Edukacji otrzymali od dzieci piękne życzenia: „Szanowny Panie Dyrektorze, drodzy Nauczyciele i Pracownicy Obsługi, szanowni Goście! Życzymy Wam: zdrowia, cierpliwości, sukcesów w realizacji planów, pogody ducha na co dzień oraz wiary i nadziei w lepsze jutro. Cieszymy się, że uczęszczamy do tej szkoły i chcemy w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom naszych pedagogów i rodziców. Obiecujemy, że będziemy starać się: uczyć systematycznie, słuchać uważnie na lekcjach i z ochotą podejmować kolejne wyzwania.” Finałem październikowego święta był koncert przebojów szkolnych sprzed pięćdziesięciu lat. Młodzi chórzyści zaśpiewali piosenki popularne w okresie dzieciństwa ich dziadków. Na zakończenie jeszcze raz wystąpił dyrektor szkoły, który zaprosił swoich pracowników i gości na wspólny poczęstunek.


Ogłoszenia

14

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Sprzedam dom w Bolesławcu 220 m2 lub zamienię na mieszkanie w bloku na wysokości drugiego piętra. Tel. 797 478 534 (07.11) Sprzedam działkę pod inwestycje lub budownictwo mieszkaniowe o pow. 24a, położoną w Wieruszowie – Podzamczu. Atrakcyjna cena. Spokojna okolica. Informacje pod nr. 603 305  906 (03.11) Mikorzyn. Sprzedam dom 3-kondygnacyjny do wykończenia. Również na działalność. Działka o powierzchni 51 ar. Świetna lokalizacja. Cena 179.000 zł. Tel: 609 00 88 88 (09.11) Sprzedam duży grunt usługowo-mieszkaniowy pod Ostrzeszowem przy głównej drodze o powierzchni 1.47 ha. Możliwość zakupu mniejszej części. Tel. 887 41 55 55 (09.11) Sprzedam działki budowlane, Teklinów - Mirków. Tel. 691 474 604 (08.10) Działki budowlane usługowo -mieszkaniowe na osiedlu domów jednorodzinnych w Hanulinie. Cena od 40 zł/m2. Tel. 609 00 88 88 (10.10) W Wyszanowie sprzedam działki budowlane uzbrojone (woda, kanalizacja, prąd). Plan zagospodarowania przestrzennego, działki podzielone, usytuowane przy lesie. Spokojna okolica. ATRAKCYJNA CENA. Tel. 603 46 34 34 (16.10) Sprzedam grunty obręb Węglewice gmina Galewice dz. 1433 o pow. 0,8701, dz. 1482 o pow. 0,1421, dz. 1568 o pow. 0,1458 Sprzedam dz. 803 o pow. 0,1200, dz. 806 o pow. 0,1000, dz. 1170 o pow. 3. 6300, dz. 1173 o pow. 0,0700 obręb Ostrówek gmina Galewice (może być w częściach np. 1.0500 lub 2.5800). Tel. 600 352 284

Usługi koparko-ładowarką

Piotr Kasędra

Kuźnica Skakawska 71 tel. 600 186 112 Sprzedam działki budowlane różnej wielkości śródleśne naprzeciwko zabudowań przy drodze asfaltowej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam tanio działki budowlane w Naramicach w

kierunku na Śmiecheniu, o pow. 2 500 m, dostęp do drogi asfaltowej 25 m (szerokość działki), woda, prąd na miejscu oraz Walichnowy gm. Sokolniki o pow. 1000 m2. Tel. 604 173 083 Sprzedam działki budowlane o powierzchni: np. 10, 15, 20 arów z możliwością kupienia 1 ha gruntu. Przy drodze asfaltowej, działka uzbrojona. Piaski gm. Bolesławiec Tel.600 352 284 Sprzedam działkę budowlaną w Mikorzynie na Osiedlu przy drodze asfaltowej o powierzchni 15 arów. Na działce znajduje się woda. Tel.62 78 194 23. Dzwonić od godz. 20.00 . (19.10)

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

Wynajmę nowe mieszkanie w Kępnie, częściowo wyposażone pow. 50 m2, cena 1400 zł. Tel. 794 262 189 (10.11) Szukam mieszkania do wynajęcia w okolicach Wieruszowa, najlepiej na wsi. Tel. 726 034 488 (26.10.2016 r.)

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Opla Vectrę B sedan. Silnik i wnętrze w idealnym stanie. Po wymianie wszystkich płynów i filtrów, tłumik końcowy nowy, wymienione wszystkie gumy i tuleje przód i tył. Przegląd do 2017, OC do grudnia 2016. Do poprawek lakierniczych widać na zdjęciach. Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 793 603 360

SZUKAM PRACY

Student szuka pracy okresowej (sierpień , wrzesień ) w Wieruszowie lub Kępnie – dobra znajomość j. angielskiego tel. 510 330 712.

PRACA DAM

Tel.662 213 265 lub 726 554 757 Firma SKOMAR – MEBLE zatrudni krawcową z doświadczeniem (możliwość pracy 5-6 godzin dziennie) oraz pomocników tapicerów. Kontakt w godzinach 8.00 -17.00. Tel. 601 153 600 Meble Skąpski zatrudni mężczyzn i kobiety do produkcji i pakowania mebli twardych. Kontakt pod nr tel. 665 521  471, 62 78 10 119 lub w siedzibie firmy Donaborów 40 (10.11.)

USŁUGI

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 ) Przezwajanie silników, naprawa elektronarzędzi CELMA, BOSH, MAKITA. Baranów ul. Strumykowa 3. Tel. 62 78 18 273 lub 601 806 707 (31.12) GABINET WETERYNARYJNY TOM-VET ul. Kordeckiego 29, Wieruszów. CHIRURGIA,DIAGNOSTYKA, USG, ENDOSKOPIA, PROFILAKTYKA... więcej - www.tom -vet.pl , Tel. 787 796 661 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

KUPIĘ

Kupię różne maszyny rolnicze. Kupię ciągnik T-25 lub MTZ. Tel. 665 077 609 (15.10) Skup aut. Płacimy najwięcej! Tel. 514 681 691 (31.12)

SPRZEDAM

Sprzedam łóżeczko dziecięce piętrowe. Tel. 797 478 534 (07.11) Tanio sprzedam 2 fotele z wersalką + ława w bardzo dobrym stanie. Tel. 784-537585. Cena podlega negocjacji. (29.10) Sprzedam drewno opałowe oraz drewno rozpałkowe w workach (20 zł za worek). Tel. 603 241 068 (10.12) Drewno opałowe, suche z dowozem do klienta. Dzwonić w dni robocze w godz. 7-17. Tel. 62 78 10 366 (18.11) Sprzedam kominek żeliwny wolnostojący w b. dobrym stanie, krótko używany. Cena do negocjacji. Tel. 517 960 768

Szkoła Językowa zatrudni lektorów języka angielskiego i niemieckiego. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na akademiajezykowa@op.pl (26.11) Firma WISNIEWSKI Świba 43 zatrudni krawcową, krawcową do przyuczenia, tapicera. Telefon 601 150 127 (03.11) Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni: tapicera; operatora maODDAM szyn CNC (piła panelowa, Dwa kotki – czarny i szary w okleiniarka) możliwość prążki. Czekają na przyjazny przyuczenia dom. Tel. 603 305 906 Kontakt pod numerem TOWARZYSKIE telefonu 627912020 lub Szukam partnerki. Tylko poosobiście w siedzibie firważne oferty. Tel. 726 034 488 my Jankowy 1c (26.10) Firma DKM meble z GaRedakcja nie odpowiada za lewic zatrudni montażytreść ogłoszeń, reklam, wpisów stów mebli kuchennych. na portalu i listów do redakcji

www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Szanowny Czytelniku! Nasz Tygodnik błyskawicznie znika z punktów dystrybucji! Jeśli nie mogłeś odebrać naszej gazety z różnych względów - nie martw się! Zapraszamy do naszej redakcji, która znajduje się przy ul. Nowej 2 w Wieruszowie. U nas zawsze możesz odebrać egzemplarz darmowej gazety Ilustrowany Tygodnik Powiatowy!


www.powiatowy.pl 19 października 2016 r.

Piłka nożna

Prosna wygrała w Rząśni Po kilku bardzo słabych występach wieruszowska Prosna wreszcie odniosła sukces pokonując w niedzielne popołudnie Czarnych Rząśnia 1:0. Jedynego gola zdobył w 76 min Sebastian Gauza. Czarni Rząśnia - Prosna Wieruszów 0:1 (0:0) 0:1 Gauza (76) Prosna: Kaleta, Owczarski, Zawieja, Rzeźnik, Ciarkowski, Aplas, Wróbel, Gauza, Koszycki, Owczarek, Tomala. Rez. Magaj, Siatkowski. Początek meczu należał dla naszej drużyny, która po 30 minutach powinna prowadzić przynajmniej 3:0. Niestety zawiodła skuteczność. Z upływem czasu gra się wyrównała. W drugiej połowie więcej inicjatywy wykazywali gospodarze, nasi piłkarze w większości ograniczali się do kontrataków. To niestety spowodowane jest od kilku meczów zaległościami treningowymi (gro piłkarzy niestety pracuje na kilka zmian w zakładach i trudno mieć o to do nich pretensje). Nadrabiali to na szczęście ambicją. W 76 min. po rzucie wolnym bramkarz gospodarzy piłkę zmierzającą do bramki zdołał odbić, ta jednak trafiła o poprzeczkę a będący jej najbliżej Sebastian Gauza umieścił ją w siatce miejscowych. Pozytywnym jest to, że wreszcie pilarze zmobilizowali się a to dało sukces. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra postawa juniora Huberta Owczarskiego, który bez wątpienia był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku a zdecydowanie najlepszym defensorem naszej drużyny. To opinia również miejscowych obserwatorów. Szkoda tylko, że zabrakło Mateusza Poprawy (sprawy osobiste), Tarasa Harasyma (wyjazd na Ukrainę) oraz Szymona Kostrzewy (sprawy osobiste). To do niedawna podstawowi piłkarze drużyny. Która Prosna okaże się lepsza? W najbliższą niedzielę, tj. 23 października na stadionie GOSiT w Wieruszowie odbędą się derby gminy Wieruszów. Dwie drużyny, które aktualnie ywstępują w A klasie zmierzą się ze sobą na piłkarskim boisku. Prosna Wieruszów - Prosna Wyszanów, niedziala 23 października, godz. 15:00, stadion w Wieruszowie.

LIGA TENISA STOŁOWEGO

Tenisiści stołowi, Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Prosna” w Wieruszowie, w miniony weekend rozegrali 3 i 4 kolejkę V Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym. W dniu 8.10.2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Wieruszowie nasi zawodnicy gościli zespół ULKS Kusy Łobudzice. Mecz zakończył się wygraną Wieruszowa 6:4. Punkty dla Wieruszowa zdobyli: - Sobczak Kacper – 1 pkt. - Skwarek Julia – 1 pkt. - Pawlak Jakub – 1 pkt. - Moska Patrycja – 3 pkt. W dniu 9.10.2016 r. zespół GUKS „Prosna” rozegrał wyjazdowe spotkanie w Szczercowie z zespołem GLKS Szczerców. Mecz zakończył się wynikiem 6:4 dla GLKS Szczerców. Punkty dla Wieruszowa zdobyli: - Sobczak Kacper – 1 pkt. - Moska Patrycja – 3 pkt. Obecnie drużyna tenisistów GUKS „Prosna” Wieruszów, mająca na swoim koncie, jedną przegraną, jeden remis i jedno zwycięstwo, zajmuje w grupie trzecie miejsce z 3 zdobytymi punktami.

Wiadomości sportowe

15

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Piłce Ręcznej W dniu 11 października 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady. W finale dziewcząt zmierzyły się drużyny Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie i Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie. Mecz zakończył się zwycięstwem uczennic z ZSR wynikiem 15:6. W finale chłopców zmierzyły się drużyny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie. Mecz zakończył się zwycięstwem uczennic z ZSP

wynikiem 23:18 Tym samym reprezentacja dziewcząt z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie i reprezentacja chłopców z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie będą reprezentowała nasz powiat w zawodach rejonowych – półfinałowych, które odbędą się 24 i 25.11.2016 r. w Wieluniu.

cja, Świętczak Joanna. Opiekun drużyny - Elżbieta Okolewska Chłopcy ZSP w Wieruszowie: Adamski Bartosz, Błażejewski Marek, Dąbik Maciej, Derdak Łukasz, Długaszewski Konrad, Dobrogoszcz Patryk, Hoja Marcel, Kacyna Piotr, Magaj Mikołaj, Malcher Szymon, Miękuszek Wojciech, Przybył Miłosz, Suszkowski Hubert,Tomczyk Arkadiusz. Opiekun drużyny – Dorota Pierudzka

Składy zwycięskich drużyn. Dziewczęta ZSR w Lututowie: Browarna Julita, Gwiazda Aleksandra, JaŻyczymy wielu sukcesów obu drużynom skuła Marta, Jelińska Karolina, Kotyś Wio- i awansu do Finału Wojewódzkiego na letta, Kurek Justyna, Michalik Klaudia, dalszych szczeblach rywalizacji. Nowak Anna, Otorowska Agata, Pośpiech PSZS w Wieruszowie Marta, Skotarska Klaudia, Skotarska KlauJarosław Urbaniak dia Ewa, Spałka Natalia, Szymańska Patry-

II Turniej Ligi Powiatowej „Młodzik” LZS w Wieluniu

Młodzi zawodnicy GKS Czastary, rozegrali drugi turniej ligi powiatowej “Młodzik” (rocznik 2004 i młodsi) Zrzeszenia LZS w Wieluniu, który odbył się w Konopnicy – 27 września 2016 roku. To nie był udany turniej dla GKS. Drużyna rozpoczęła bardzo dobrze i ambitnie z bardzo silną drużyną z Konopnicy, by po wyrównanej, bardzo uważnej grze w obronie bezbramkowo zremisować 0:0. Następne trzy mecze to jednak coraz słabsza gra młodzieży z Czastar. Szczęśliwy bezbramkowy remis z Wydrzynem. Zdecydowanie najsłabsze spotkanie od roku z drużyną z Łubnic, przegrane 0:2 i ponownie szczęśliwy remis 1:1 ze Skomlinem, gdzie tylko nieskuteczność zawodników Skomlina uchroniła GKS od wysokiej porażki. Na zakończenie zawodnicy z Czastar podnieśli się po słabych występach i wygrywając 2:0 z drużyną Ostrówka poprawili minorowe nastroje i ogólny wynik turnieju. Być może ten zimny prysznic po bardzo udanym pierwszym turnieju pomoże bardziej się zmobilizować na trzeci turniej, który zostanie rozegrany 18 października w Skomlinie. Wyniki turnieju w Konopnicy: MLKS Konopnica : GKS Czastary 0:0 OSTROWIA Ostrówek : START Łubnice 1:0 VICTORIA Skomlin : LZS Wydrzyn 1:1 MLKS Konopnica : OSTROWIA Ostrówek 3:0 VICTORIA Skomlin : START Łubnice 1:0 LZS Wydrzyn : GKS Czastary 0:0 OSTROWIA Ostrówek : VICTORIA Skomlin 0:2 START Łubnice : GKS Czastary 2:0 MLKS Konopnica : LZS Wydrzyn 2:0 VICTORIA Skomlin : GKS Czastary 1:1 MLKS Konopnica : START Łubnice 1:0 LZS Wydrzyn : OSTROWIA Ostrówek 1:0 MLKS Konopnica : VICTORIA Skomlin 0:0 START Łubnice : LZS Wydrzyn 0:3 OSTROWIA Ostrówek : GKS Czastary 0:2 Skład GKS: Wojciech Galiński, Bartłomiej Honcel, Szymon Hą-

cel, Mateusz Kania, Kacper Klimas, Mikołaj Kowalczyk, Jędrzej Lewandowski, Bartosz Lochna, Mateusz Łuczak, Dominik Machynia, Patryk Maciejewski, Jakub Matczak, Krystian Pietraszewski, Dominik Saplis, Kacper Sierszeń, Oliwier Sobkowski. Trenerem jest Marek Dudka. Rozegrano również kilka spotkań zaległych z pierwszego turnieju: OSTROWIA Ostrówek 2:0 MLKS Konopnica : START Łubnice : LZS Wydrzyn 0:1 MLKS Konopnica : START Łubnice 2:0 OSTROWIA Ostrówek : START Łubnice 1:0 MLKS Konopnica : LZS Wydrzyn 0:1

POWIATOWA LIGA MŁODZIKÓW 2016/2017 Mecze Punkty Bramki LZS WYDRZYN 10 19 12:4 MLKS KONOPNICA 8 17 10:1 GKS CZASTARY 8 13 9:3 KS VICTORIA SKOMLIN 8 12 10:4 UMKS OSTROWIA OSTRÓWEK 10 6 2:2 LKS START ŁUBNICE 8 3 2:10 ZARZĄD GKS CZASTARY


16

Ilustrowany Tyodnik Powiatowy - Twoje lokalne źródło wiadomości

Możliwość sprzedaży ratalnej

www.powiatowy.pl 5 października 2016 r.

19 października 2016 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 19.10.2016 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you