Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

16

sierpnia

2017 r.

ROK XVII NR 16 (901) 16.08.2017 r.

Dożynki Gminno-Parafialne 13 sierpnia w niedzielę w Myjomicach - Ostrówcu odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Święto Plonów gminy Kępno, którego współorganizatorami były sołectwa Myjomic i Ostrówca rozpoczęło się Mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza parafii ks. Bolesława Głuszko.

Na ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych przybyli rolnicy, mieszkańcy Gminy Kępno, samorządowcy na czele z Gospodarzem Dożynek Burmistrz Piotrem Psikusem, sołtysi Myjomic i Ostrówca: Panie Ewa Wrzyszcz i Monica Kaczmarek oraz zaproszeni goście.

Reklama

PROMOCJA!!! Od 10 sierpnia do 10 września

wszystkie sypialnie taniej o VAT Sypialnia NEW YORK 3190 zł

str. 2

PIALNIE SY

C

N

E

-23% EW

2593 zł

E L E GAN

Wyjątkowi Goście z Argentyny odwiedzili Wieruszów

W pogodne popołudnie 5 sierpnia 2017 r. na wieruszowski Rynek przyjeżdża samochód z oczekiwanymi gośćmi: państwem Elsą i Kazimierzem Rutz z Argentyny oraz Iwoną i Tadeuszem Sztabą z Lubania. Na zaproszenie Anny Świegot redaktor naczelnej Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego ci Państwo przyjechali do Wieruszowa, aby zobaczyć rodzinną miejscowość ks. mjr Szczepana Walkowskiego, który przez wiele lat w okolicach Buenos Aires prowadził działalność duszpasterską, jako proboszcz tamtejszej parafii, opiekun Polonii argetynskiej, bu-

downiczy kościoła i niezwykle lubiany kapłan przez tamtejszą ludność. Przed Urzędem Miejskim na przyjazd gości oczekiwali; p. Burmistrz Renata Świeściak, Anna Świegot właścicielka ITP i powiatowy.pl, Jerzy Maciejewski nasz lokalny historyk, autor licznych książek o Wieruszowie opartych na faktach i sprawdzonych dokumentach, radny Rady Powiatu Wieruszowskiego Jerzy Przybył (sponsor wizyty) oraz moja skromna osoba pełniąca funkcję fotoreportera.

Mieszkańcy Gminy Wieruszów zapowiadają blokadę drogi nr 450 str. 7


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Polskość z dala od Polski

...”Wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci ślub, bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga i wiedziałeś co tobie dał Bóg”... W pogodne popołudnie 5 sierpnia 2017 r. na wieruszowski Rynek przyjeżdża samochód z oczekiwanymi gośćmi: państwem Elsą i Kazimierzem Rutz z Argentyny oraz Iwoną i Tadeuszem Sztabą z Lubania. Na zaproszenie Anny Świegot redaktor naczelnej Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego ci Państwo przyjechali do Wieruszowa, aby zobaczyć rodzinną miejscowość ks. mjr Szczepana Walkowskiego, który przez wiele lat w okolicach Buenos Aires prowadził działalność duszpasterską, jako proboszcz tamtejszej parafii, opiekun Polonii argetynskiej, budowniczy kościoła i niezwykle lubiany kapłan przez tamtejszą ludność. Przed Urzędem Miejskim na przyjazd gości oczekiwali; p. Burmistrz Renata Świeściak, Anna Świegot właścicielka ITP i powiatowy.pl, Jerzy Maciejewski nasz lokalny historyk, autor licznych książek o Wieruszowie opartych na faktach i sprawdzonych dokumentach, radny Rady Powiatu Wieruszowskiego Jerzy Przybył (sponsor wizyty) oraz moja skromna osoba pełniąca funkcję fotoreportera. Po serdecznych powitaniach oraz pamiątkowych zdjęciach pani Burmistrz zaprasza nas do urzędu, a Pani Anna Świegot wręcza Pani Elsie biało -czerwone kwiaty witając Ich w rodzinnym mieście ukochanego przez nich ks. Walkowskiego. Podczas prawie dwugodzinnego spotkania w UM, które upłynęło nam bardzo szybko wymienialiśmy się informacjami o ks. mjr Szczepanie Walkowskim, o Wieruszowie, Polsce, Argentynie i o wielu innych tematach ważnych zarówno dla nas jak i dla Nich. Od państwa Rutz dowiedzieliśmy się kim był i co naprawdę robił w Buenos Aries ksiądz Walkowski na podstawie ich osobistych wrażeń oraz opowiadań rodziców i Polaków mieszkających w Argentynie a mających na ten temat wiedzę i własne doświadczenia. Dowiedzieliśmy się, że ksiądz Walkowski prowadził bardzo skromne życie, Państwo Rutz pamiętają, iż chodził w dziurawej sutannie, a wszystkie środki przeznaczał na potrzeby kościoła, którego budowę rozpoczął i na biednych ludzi. Zakupił działki, aby stworzyć swoistą enklawę, w której prowadził swą działalność duszpasterską na rzecz wszystkich Polaków, którzy zamieszkiwali w tej okolicy. Był osobą bardzo serdeczną i wyrozumiałą, ojciec pana Kazimierza mówił o Nim - „To bardzo mądry ksiądz”.

Szczepan Walkowski. Więcej przekazów, takich osobistych i anegdot zapamiętanych przez żyjących Polaków obiecano nam przesłać po powrocie do Argentyny (Państwo Rutz wylatują z Polski za tydzień). Pani Elsa założyła profil na FB pn. „Pamięć” aby na jej łamach zamieszczać materiały na temat Ks. Szczepana Walkowskiego. Staraniem grupy żyjących Polaków w Buenos Aires ma być wykonana nowa tablica, tym razem w języku hiszpańskim aby przedstawić, postać i ciągle przypominać kapłana, który wykonał ogrom pracy na rzecz mieszkających tam Polaków, i nie tylko. Tematem, który zainteresował naszych gości była sprawa nadania tutaj w Wieruszowie nazwy ulicy lub ronda imieniem ks. mjr księdza Walkowskiego. Dziwili się, że do tej pory nie ma wzmianki tutaj o Nim, w Jego rodzinnym mieście, za które, Ojczyznę i wolność nas wszystkich walczył/brał udział w lotach patrolowych podczas II wojny światowej na Dywizjonie 304. Informacje na ten temat przedstawiała p. Burmistrz twierdząc, że jest to możliwe. Powstała także chęć ze strony Państwa Sztabów uczestniczenia w otwarciu takiego miejsca przez przylot przedstawiciela z Argentyny. Jest to temat jak na razie o dość trudnej logistyce ale możliwy. Państwo Rutz powiedzieli, że zmobilizują tam wszystkich na miejscu, napiszą i podpiszą prośbę, apel do władz Wieruszowa, aby nadać nazwę imieniem księdza ulicę lub rondo w mieście Wieruszowie, bo ich zdaniem to bardzo ważne i bardzo im na tym zależy i zależeć powinno mieszkańcom tego miasta, że tu właśnie urodził się tak wspaniały kapłan i zasłużony człowiek. Goście dziwili się, że ks. Walkowski Szczepan nie ma nawet nadanego Honorowego Obywatela Wieruszowa. Ktoś po prostu tę sprawę zaniedbał. Na koniec tej pełnej emocji i wzruszeń rozmowy były pamiątkowe zdjęcia i upominki od pani Burmistrz a następnie ruszyliśmy w miejsca, gdzie kiedyś ksiądz Walkowski spędzał swoje dzieciństwo i młodość. Spacerujemy po starych uliczkach Wieruszowa, docieramy do miejsca, gdzie kiedyś był stary dom Walkowskich a dziś znacznie młodszy, bo z lat 70-tych, w którym do końca życia mieszkała matka księdza. Docieramy do klasztoru Ojców Paulinów, który na naszych gościach robi niesamowite wrażenie. Historię kościoła opowiada p. Jerzy Maciejewski, nasz lokalny historyk, który to on właśnie miał napisać monografię Wieruszowa. Pan Jurek przedstawia znaczenie ołtarzy, obrazów i wystroju kościoła oraz pamiątkowych tablic, przedstawia postać Ojca Kordeckiego. Idziemy do ko-

Ksiądz Walkowski bardzo dużo czasu poświęcał rodzinom polskim. Wszystkich Polaków odwiedzał nie mając do dyspozycji samochodu. Praca z młodzieżą to organizowanie polskiego harcerstwa w Argentynie i oczywiście w jego założeniu myśl o dalekiej Ojczyźnie, patriotyzmie, pielęgnacja i nauka języka polskiego, śpiewanie polskich pieśni itd. Znajdował także czas aby zajmować się byłymi lotnikami, osobami niezdolnymi do pracy oraz pisał artykuły i prowadził gazetę „Głos Polski”. Niespodziewana śmierć księdza, który razem z nimi zaczął budowę kościoła była niezmierną tragedią dla wszystkich Polaków zamieszkujących tę dzielnicę Buenos Aries. Jak to podsumowała pani Elsa nigdy nie było i nie będzie tam już takiego księdza jakim był ks.

ścioła przyklasztornego pw. Jezusa Pięciorańskiego, gdzie w 1939 roku swoją pierwszą Mszę Świętą Prymicyjną miał ks. Szczepan Walkowski. Później został oddelegowany na wikariusza do Lututowa. Wybuchła wojna a On chciał walczyć za Ojczyznę. Udało mu się przedostać do Anglii. Po wojnie zawędrował do Argentyny, bo w kraju ojczystym czekała go po prostu śmierć. Następnie w kościele odbywa się niesamowicie wzruszająca chwila. Pani Burmistrz przed ołtarzem, gdzie jak wspomniałem ksiądz Walkowski odprawił swą pierwszą mszę wręcza pani Elsie i Kazimierzowi szkatułkę z „Polską Ziemią” pobraną z miejsca, gdzie kiedyś mieszkał. Kolejne duże emocje to niezapowiedziane spotkanie z Orkiestrą OSP Wieruszów. Idąc ulicą Mic-

kiewicza słyszeliśmy, że mają próbę więc pani Burmistrz zaproponowała aby ich odwiedzić. Bardzo miłe przyjęcie przez kapelmistrza orkiestry p. Konrada Grygowskiego i zespołu, zwieńczone zagraniem specjalnie dla naszych gości Poloneza, było dla nich i dla nas niesamowitym przeżyciem. Kolejny etap naszych wędrówek to wieruszowski cmentarz i odwiedzenie symbolicznego grobu Ks. mjr Szczepana Walkowskiego i rodzinnego grobowca Walkowskich. Wspominamy tu uroczystości, jakie miały miejsce w poprzednich latach (2005 i 2012) i oczywiście jest także czas na zrobienie zdjęć upamiętniających ten pobyt. Pani Elsa powiedział mi (to taka ciekawostka) że w Argentynie nie ma zwyczaju tak jak u nas zapalania na grobach zniczy. Nie czynią tego nawet Polacy, bo tam znicze są nie do zdobycia, nikt ich nie produkuje. Na groby kładzie się tylko kwiaty. Kolejny etap naszego spotkania ma już bardziej przyziemny charakter, kolacja w bardzo wytwornym lokalu, polskie posiłki, a następnie mile spędzony wieczór w redakcyjnym ogródku, przy domu pani Ani Świegot, gdzie siedzieliśmy i rozmawialiśmy do późnych godzin wieczornych. Te rozmowy Polaków sprzyjały nawiązywania już wręcz bardzo przyjacielskich stosunków, i ciągle wracał temat księdza Walkowskiego. Niedzielny poranek to wspólne polskie śniadanie w domu u pani Ani, a następnie Msza Św. z udziałem naszych gości. Przed Mszą powitanie i krótka rozmowa z o. Przeorem Piotrem Polkiem. Udział we Mszy Świętej w polskim kościele, w rodzinnym mieście Ich ukochanego księdza Walkowskiego wywołał u naszych gości wzruszenie i łzy nie do opanowania. Przeor pięknie wita gości z Argentyny przy aplauzie wszystkich wiernych uczestniczących we Mszy. Przeor odprawia Mszę Świętą i modli się za Ks. Walkowskiego, papieża Franciszka również pochodzącego z Argentyny i naszych gości z Buenos Aries. Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom zaprasza do wspólnej fotografii Else i Kazimierza oraz dzieci. Rutzowie przystępują do komunii świętej. Śpiewają z wiernymi pieśni, bo mówić po polsku nauczył ich właśnie ks. Walkowski. Przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy Elsa składa biało – czerwone kwiaty, które otrzymała na powitanie od Pani Ani Świegot. W Buenos Arie znajduje się obraz Matki Bożej, który ks, Szczepan Walkowski przywiózł z Polski. Po Mszy Świętej Kazimierz mówi głośno, że marzeniem Jego ojca, który kiedy to mówił to płakał, i Kazimierza, było, by móc zaśpiewać jeszcze w polskim kościele pieśń „Boże coś Polskę”. Cała nasza grupa staje przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Kazimierz intonuje…Boże coś Polskę przez tak liczne wieki… Wszyscy włączamy się w śpiew… otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś Ją osłaniał tarczą Swej opieki od nieszczęść, które przygnębić Ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!… Słyszy to Przeor Polek, przychodzi, tuli do serca Else i Kazimierza. Wszyscy mamy łzy w oczach. Ten moment zostanie w pamięci na zawsze każdego z nas. I znowu rozmawiamy z Przeorem, znowu wspólne fotografie. Tak trudno się rozstać. „Wróćcie tu jeszcze” – mówi Przeor. Tu do Wieruszowa, tu do miasta, w którym urodził się Wasz ukochany ksiądz Walkowski. Ale wie doskonale, że lot jest bardzo drogi, a w Argentynie żyje się raczej biednie. Zawieźcie do Argentyny Boże Błogosławieństwo i pozdrowienia z Wieruszowa. Niech Wam Bóg Błogosławi, Waszym Rodzinom i całej Polonii Argentyńskiej” - żegna Przeor Piotr Polek. Głos jeszcze zabiera Kazimierz Rutz z Argentyny. – Drogi Ojcze Przeorze – zaczyna przemawiać Kazimierz – ks. Szczepan Walkowski od najmłodszych lat życia znany był nam wszystkim tam zamieszkałym Polakom, udzielał mi sakramentu chrztu, komunii świętej, uczył religii, odprawiał Mszę Świętą w miejscowym kościele, gdzie był proboszczem aż do tragicznej śmierci. Śp. Ks. Walkowski dla mieszkających tam Polaków był nie tylko duszpasterzem, był świetnym nauczycielem, wychowawcą, autorytetem. Bardzo dużo opowiadał i poświęcał czasu historii Polski, mówił o pięknym kraju nad Wisłą, jak również o swoim miasteczku

www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

rodzinnym Wieruszowie. Marzeniem ks. było by mógł kiedyś w życiu doczekać chwili, by zobaczyć rodzinny Wieruszów i Ojczyznę. Ksiądz Szczepan Walkowski był dla Polaków mieszkających tam w dalekiej Argentynie szanowanym i lubianym kapłanem. Wokół parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, skupiło się dzięki księdzu całe życie mieszkających tam Polaków. Przede wszystkim ksiądz potrafił ożywić całe życie patriotyczno -religijne. Ksiądz odwiedzał każdy polski dom, zawsze z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, z którym się nigdy nie rozstawał. Do dnia dzisiejszego miejscowa Polonia pamięta o swoim księdzu, organizując wieczornice i spotkania, zawsze wspomina naszego księdza. W niedługim czasie zostanie umieszczona na kościele, który wybudował ksiądz druga tablica oraz biografia w języku hiszpańskim mówiąca o księdzu Walkowskim i jednocześnie przypominająca młodemu pokoleniu o Naszym Rodaku. Marzeniem Polaków z dalekiej Argentyny, z okolic Buenos Aires jest prośba do lokalnych władz i samorządu w Wieruszowie, by za zasługi księdza dla naszej polskości, jak też kultury i bycia przez księdza ambasadorem Naszej Ojczyzny Polski nadać jego imieniem w rodzinnym mieście Wieruszowie, o którym zawsze pamiętał Rondo przy ulicy Prusa i Bursztynowej. Byłoby to uszanowanie dorobku i pamięci tak Zasłużonego Człowieka dla Polonii Argentyńskiej i Kultury Polskiej, który wywodził się z Wieruszowa, o którym zawsze pamiętał i wspominał, o który walczył podczas II wojny światowej – ze wzruszeniem kończy opowieść Kazimierz Rutz, wychowanek ks. Walkowskiego. Wychodząc z kościoła możemy obrać tylko jeden kierunek. Idziemy na cmentarz parafialny pod grobowiec Walkowskich, gdzie jest symboliczny grób księdza mjr Szczepana Walkowskiego. Chwila zadumy, refleksji i żarliwe modlitwy. Zapalamy znicze pamięci. Wracamy na ulicę Nową do domu pani Ani Świegot, która podejmuje gości polskim obiadem. Oczywiście nie mogło zabraknąć rosołu. Po obiedzie jeszcze telekonferencja z naszym przyjacielem Władysławem Szelągiem Prezesem Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, który radzi nam założyć grupę inicjatywną, a on sam będzie nam pomagał i wspierał. Pan Władysław wystąpi o pośmiertne uhonorowanie ks. mjr Walkowskiego i nadanie Jemu stopnia pułkownika. Rozmawiamy o tablicy upamiętniającej przy klasztorze i o rondzie przy ul. Prusa i Bursztynowej, które z pomocą społeczeństwa wieruszowskiego i Rady Miejskiej w Wieruszowie nazwiemy im. Ks. mjr Szczepana Walkowskiego. Zawiązała się już grupa inicjatywna, która zadba o to, by pamięć o Ks. Szczepanie Walkowskim nigdy nie zaginęła. Nadszedł czas pożegnań. Nasi goście udają się do Częstochowy, kontynuując rozpoczęty w czerwcu dalszy plan zwiedzania Polski jednocześnie odwiedzając swoje rodziny, a jak powiedziała pani Elsa – kraju niezmiernie pięknego i bezpiecznego. „Macie tu wszystko co jest potrzebne do godnego życia” – powiedziała. Do zobaczenia Drodzy Przyjaciele! E. Tomaszek Foto; ET & PK www.powiatowy.pl

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. 503 781 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 797 209 561, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna Pianka, Barbara Gruszka, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

Trwają działania „Sierpniowy Weekend 2017” Przeżywamy kolejny długi weekend. Na drogach pojawiło się więcej podróżnych. Policjanci łódzkiego garnizonu włączyli się w ogólnopolskie działania pod nazwą „Sierpniowy Weekend 2017”. W tym roku akcja trwa 5 dni, od 11 do 15 sierpnia. W tym czasie na drogach województwa łódzkiego pojawiło się więcej patroli ruchu drogowego w tym także policjanci wieruszowskiej „drogówki”, którzy nadzorują drogi powiatu wieruszowskiego. Funkcjonariusze kontrolują główne szlaki komunikacyjne regionu, trasy wylotowe z miasta, jak również inne uczęszczane drogi. Podczas kontroli funkcjonariusze zwraca-

ją szczególną uwagę na prędkość pojazdów, trzeźwość kierujących oraz bezpieczeństwo pasażerów, zapinanie pasów i przewożenie dzieci w fotelikach. Sezon urlopowy sprzyja zabawie i rozluźnieniu, jednak nie ma żadnej taryfy ulgowej dla kierujących na „podwójnym gazie”, piratów drogowych, czy opiekunów lekceważących bezpieczeństwo najmłodszych. W ubiegłym roku działania trwały 4 dni. W tym czasie w województwie łódzkim doszło do 41 wypadków, w których śmierć poniosły 2 osoby, a 56 zostało rannych. Policjanci ujawnili 103 nietrzeźwych kierujących. Policjanci przypominają, że do naj-

tragiczniejszych wypadków dochodzi podczas dobrej pogody na prostych odcinkach drogi. Taka aura wywołuje u kierujących mylne przeświadczenie, że mając dobrą nawierzchnię, widoczność i prosty odcinek drogi mogą bezkarnie zignorować przepisy ruchu drogowego. Niestety za taki błąd płacą czasem najwyższą cenę. Kierujący często przeceniają swoje umiejętności. Dobre warunki drogowe zachęcają do szybszej jazdy, a co za tym idzie do przekraczania dozwolonej prędkości. Nadmierna prędkość to mniej czasu na reakcję, dłuższa droga hamowania a niejednokrotnie utrata panowania nad pojazdem. Jeśli do tego dojdą błędy przy wyprzedzaniu lub wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wypadek jest niemal pewny. Policja radzi: Przed podróżą pamiętajmy o sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia pojazdu. Zaplanujmy podróż uwzględniając przerwy na odpoczynek i posiłek. Za kierownicę siadamy trzeźwi i wypoczęci. Zapinamy pasy bezpieczeństwa, dzieci przewozimy w fotelikach. Prędkość jazdy dostosowujemy do obowiązujących przepisów, Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł, (zgodnie z zakresem ale także do warunków drogowych. określonym w §2 ust.1 pkt.2a Rozporządzenia LSR*)


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie

W dniu 11 sierpnia 2017 roku odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie. Oprócz apelu dotyczącego remontu drogi wojewódzkiej nr. 450 o którym pisaliśmy w odrębnych artykułach podjęto jeszcze kilka ważnych uchwał o których kilka słów poniżej. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr LVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 września 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. Rozstrzygnięciem WSA skończy się spór toczony pomiędzy jedną z mieszkanek gminy a Urzędem Miejskim w Wieruszowie. Spór dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie. Sprawa dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ten obszar.

Alei Solidarności. Uchwała ta kończy długotrwały proces scalania i podziału szeregu uzgodnień z właścicielami tego terenu oraz przyznania im prawa własności do nowych działek a rozpoczyna się proces inwestowania. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru urząd miejski był zobowiązany przeprowadzić proces scalania i podziału. W wyniku tych działań powstały 42 działki mieszkaniowo jednorodzinne, 5 usługowo mieszkaniowych, 1 działka z przeznaczeniem pod tereny zieleni urządzonej oraz 6 działek pod tereny dróg publicznych, z czego Gmina Wieruszów otrzymała 1 działkę mieszkaniowo-usługową, 1 działkę przeznaczoną pod teren zieleni urządzonej oraz 6 działek pod tereny dróg publicznych. Dodatkowo w ramach rozliczenia opłaty aliacenckiej zgodnie z protokołem ugody zawartym pomiędzy jednym z uczestników scalenia, a burmistrzem zostanie prze-

Zdaniem przedstawicieli urzędu skarga na podjętą uchwałę jest bezzasadna ponieważ sporna działka zlokalizowana jest poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LVI}l/384/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie. Rada Miejska w Wieruszowie podjęła bardzo ważną uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Wieruszowie przy

niesiona na własność Gminy 1 działka mieszkaniowa jednorodzinna o powierzchni 0,1271 ha. Na obszarze objętym scaleniem i podziałem planuje się: – wybudowanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, w terminie do 30 września 2018 roku, – wybudowanie drogi wraz z siecią kanalizacji (leszczowej, w terminie do 31 grudnia 2027 roku. Źródłem finansowania budowy infrastruktury technicznej, mają być środki własne, uzyskane przede wszystkim ze sprzedaży działki budowlanej w scaleniu oraz z naliczonych kwot aliacenckich, a także ewentualne fundu-

sze zewnętrzne. Planowane koszty budowy infrastruktury technicznej wyniosą ok. 6.200.000 zł., w tym budowa sieci wodociągowej i sanitarnej ok. 1.700.000 zł. Podjęto kolejną w zasadzie formalną uchwałę dotyczącą przejęcia mienia wygaszanych gimnazjów przez szkoły podstawę na Podzamczu i Wieruszowie. Szeroką dyskusją poprzedzono stanowisko Rady Miejskiej dotyczące udzielenia kolejnej dotacji celowej przeznaczonej na remont ul. Warszawskiej i Wrocławskiej. Aby zamknąć ten problem Starostwo Powiatowe w Wieruszowie poprosiło o kolejne wsparcie w roku 2018 w wysokości ponad 700 000 zł. Przebudowa tych ulic prowadzona byłaby w dwóch etapach. W tym roku od ul. Kopernika do mostu na Prośnie a w przyszłym od mostu na Niesobie do wylotu na obwodnicy w kierunku Kępna z pominięciem skrzyżowania drogi 450, która jest własnością Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Odcinek pomiędzy mostami ma być zrealizowany w porozumieniu z wykonawcą inwestycji koło dworca. Radni wyrazili zgodę, ale oczekują także w przyszłości wsparcia starostwa w działaniach inwestycyjnych prowadzonych przez gminę oraz wykonania dalszych inwestycji od ul. Kopernika w kierunku torów i skrzyżowania przy Alei Solidarności ze szczególnym naciskiem na wybudowanie ronda Warszawska – Prusa. Radni dali także zielone światło burmistrzowi do prowadzenia rozmów zmierzających do tego, aby działka z dworcem autobusowym została objęta długoletnią dzierżawą przez inwestora prowadzącego inwestycje obiektów handlowo – usługowych na terenie obok dworca . W zamian za taką możliwość inwestor pod pewnymi warunkami dokonałby adaptacji obszaru i budynku dworca zachowując w szczególność tę jego funkcję. Takie działanie pozwoliłoby z pewnością zrobić coś z tym budynkiem, którego stan techniczny w niedługim czasie nie pozwoli na jakiekolwiek użytkowanie a dodatkowo poprawi funkcjonalność oraz efekty wizualne całego terenu związanego z tą inwestycją.

E.T.

Muzyczny sukces w Czastarach!

Po raz kolejny kultura w Czastarach triumfuje w wielkim stylu. Po wieloetapowym procesie kwalifikacyjnym i warsztatach projektowych w Warszawie w ramach X edycji konkursu INKUBATOR+ dotacje „Seniorzy w akcji” zorganizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, udało się! Projekt chóralny skierowany do seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży „Śpiewać każdy może…, który przygoto-

wał dyrygent i animator życia kulturalnego w gminie Czastary Sebastian Sikora we współpracy z chórzystką z chóru „Con Grazia” Teresą Pieprzyk, otrzymał dotację na działalność w wysokości 10.900 zł. Instytucją wspierającą koncept jest Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach, na czele z Dyrektor Aleksandrą Ostrycharz.

Gratulujemy!

www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.


www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

PODZIĘKOWANIA

FIRMA P.W.ZIMOCH poszukuje pracowników

Dni Czastar 2017

Wójt Gminy Czastary – Pan Dariusz Rejman serdecznie dziękuje mieszkańcom, sponsorom, fundatorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych „DNI CZASTAR”. Szczególne podziękowania składam na ręce Pani Dyrektor - Aleksandry Ostrycharz oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach, których ogrom pracy, wysiłku i podjętego trudu zaowocował sukcesem dwudniowej, czastarskiej imprezy. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mogliśmy razem przyczynić się do dobrej zabawy i integracji naszej lokalnej społeczności, która tak licznie bawiła na czastarskim festynie.  Słowa podziękowań i wdzięczności za hojność i życzliwość kierujemy do wymienionych poniżej firm i zakładów:  

SPONSORZY – 27 FESTYN 2017 r. Zakład Stolarski RODAN Danuta i Roman Małeccy, H.M. Helvetia Meble, Agrecol Sp. zoo, Katarzyna i Jarosław Marchwiccy, DAG BUD Dagmara i Piotr Jagieła, Gabinet Kosmetyczny „Studio WZ” – Weronika Wojewoda, Pracownia Sylwetki „Magiel” – Tomasz Lesiak, PRO-PODO Gabinet Kosmetyczno -Podologiczny – Agata Nalepa, Handel Obwoźny – Ewa i Maciej Lewińscy, P.P.H.U. ”MARK’S”, P.H.U „MONIA” – Monika Zapłotna, Usługi Budowlane MARBUD – Mariusz Zapłotny, Zakład Opieki Zdrowotnej „DOMESTICA” S.C Magdalena i Robert Bieda, Parkiet Profesional Sp.zoo, Zakład Kamieniarski - Adam

Śmiałek, Sesto-Senso Klimas Sp. J., N-SPORT Barbara Szewczyk, R.B.S. Lututów – Prezes Zarządu Marian Fita, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy - Andrzej Bartoszek Apteka „FAMILIA”– Justyna i Bartosz Sobkowscy, F. H.U. „Iskra” - Renata Górecka, Beata Wanuszka – instruktorka ZUMBY, Ksiądz Jacek Kalferszt, Edyta i Jacek Kołodziej, P.P.H.U. „ARTBIG” – Grzegorz Wojewoda, Elżbieta Machynia – Menager Tupperware, Marzena Golińska- Agent ubezpieczeniowy PZU, KORONA CANDLES Wieluń, Iwona i Dariusz Wereszczyńscy, Zakład Usługowo – Handlowy Andrzej Łytkowski, Szkółka krzewów ozdobnych –Marita i Mariusz Pawlak, Zakład Produkcyjno-Usługowy- Tadeusz Ostrycharz, Jagoda Bieda, Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Zbigniew Prukop, Marek Dudka, Bożena Sobkowska Wyrazy szacunku i wdzięczności za nieocenioną pomoc w organizacji i uświetnieniu „Dni Czastar” składam: Panom Maciejowi i Michałowi Salamon, Panu Robertowi Dubasowi, Pani Teresie Ferdynus, Pani Marioli Olek, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach, Gminnemu Klubowi Sportowemu w Czastarach, Towarzystwu Przyjaciół Czastar jak również sołtysom i uczestnikom turnieju sołectw: Czastary I, Czastary II, Jaworek, Józefów, Kąty Walichnowskie, Kniatowy, Parcice, Przywory, Radostów. Mam nadzieję, że dzięki Waszej wspaniałej postawie  następne Dni Czastar będą równie udane. Pozostaje tylko życzyć nam wszystkim, by przy organizowaniu kolejnej imprezy nigdy nie zabrakło ludzi tak oddanych, pełnych poświęcenia i chętnych do współpracy. Praca z Wami daje wyjątkową satysfakcję! Wójt Gminy Czastary Dariusz Rejman

5

• • • • •

w zawodzie:

HYDRAULIK SPAWACZ PRACOWNIK NA BUDOWIE OSOBY DO PRZYUCZENIA UCZEŃ

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 604-072-567

„KUBA” – bocian urodzony w Lututowie obok posesji przy ul. Dębowej 44 tej zimy zamieszka w województwie łódzkim 10 sierpnia 2017r do Wójta Gminy Lututów Marka Pikuły mieszkanka Lututowa zam. przy ul. Dębowej 44 zgłosiła obecność w jej przydomowym ogrodzie bociana z podejrzeniem złamanej nogi. Tego samego dnia Kuba – bo takie otrzymał imię został przewieziony do miejscowego lek. wet. Krzysztofa Malczewskiego, który udzielił mu pierwszej pomocy, potwierdzając złamanie lewej nogi. W dniu dzisiejszym t.j. 11 sierpnia 2017 Kuba został przetransportowany do „ZET – WET” s.c. w Piotrkowie Trybunalskim celem wykonania zabiegu chirurgicznego, a następnie zostanie umieszczony w pobliskim Ośrodku Rehabilitacji dla Bocianów.

Szlaki Konne w Gminie Czastary Na terenie Gminy przebiegają 3 szlaki konne: 1. „Wokół Mieleszynka” o długości 1,2 km „Łącznik Północny” kolor zielony relacji Przywory Parcela Granica Gmin-Przywory Przystanek Szkolny (połączony ze szlakiem ,,Czastary-Szklarki” kolor niebieski oraz z Łódzkim Szlakiem Konnym im.mj.Henryka Dobrzańskiego „Hubala” kolor pomarańczowy) 2. ”Czastary-Szklarki” o długości 10,7 km a. „Łacznik Zachodni” kolor niebieski relacji Szklarki Węzeł II-Las Czastarski-Jaśki Las-Szklarki Węzeł II-Ławki Skraj Lasu (połączony z Łódzkim Szlakiem Konnym im.mj.Henryka Henryka Dobrzańskiego „Hubala” kolor pomarańczowy) b. „Łącznik Zachodni” kolor niebieski relacji Przywory Parcela Granica Gmin-Przywory Trakt Wielunski-Przywory Węzeł II-Przywory Las -Szklarki Węzeł III (połączony ze szlakiem „Wokół Mieleszynka”[„Łącznik Północny”] kolor zielony oraz z Łódzkim Szlakiem Konnym im.mj. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” kolor pomarańczowy).Został odnowiony. 3. „Łódzki Szlak Konny im.mj.Henryka Dobrzańskiego „Hubala” kolor pomarańczowy całkowita długość szlaku 1817 km w tym Gminie Czastary 7 km relacji Granica Gmin-Nalepa-Przywory Przystanek Szkolny-Bielawka-Ławki Skraj Lasu-Szklarki Węzeł III-Szklarki Węzeł II-JaśkiGranica Gmin.


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Wycieczka Śladami Ojca Mateusza do Sandomierza W sobotni poranek 12 sierpnia 2017 r. udaliśmy się w podróż do Sandomierza pod opieką ks. kan Jana Bednarka, kapelana sióstr Antoninek z Mirkowa. Po Sandomierzu oprowadzała nas pani Anna Drozd – przewodnik z miejscowego Koła PTTK. Na początku pobytu na sandomierskiej ziemi byliśmy na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i przepłynęliśmy statkiem po Wiśle. Zwiedziliśmy rynek sandomierski oraz pozostałe miejsca. Prześliśmy ulicami Żydowską, Oleśnicką oraz Bartolona. Uczestniliśmy mszy św. w kościele Ducha Świętego, której przewodniczył nasz opiekun ks. kan Jan Bednarek. Przeszliśmy śladami Ojca Mateusza, po których kroczył serialowy ksiądz. Oglądaliśmy także: ucho igielne – bramę dominikańską, pałac biskupów sandomierskich, Dom Długosza, Collegium Gostomianum, bazylikę katedralną, Ratusz, stare kamienice, Synagogę, panoramę Sandomierza na taresie wydokowym Bramy Opatowskiej. Mieliśmy okazję zwiedzić Świat Ojca Mateusza – wystawę, jednyą taką ekspozycję figur serialowych bohaterów w otoczeniu scenografii przeniesionej wprost do jednej z najpiękniejszych kamienic w sercu sandomierskiego rynku. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na Jasną Górę, by uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim i pokłonić się Królowej Polski.

Piotr Kołodziejczyk www.powiatowy.pl

Jesteś świadkiem interesującego zdarzenia? Chcesz podzielić się nietypową wiadomością? Znasz interesujący temat? Poinformuj nas na wieruszow@powiatowy.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność: poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie nr 2.1.1. „Aktywna i odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski” Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 100 000 zł Przedsięwzięcie nr 2.2.1. „Eko Wrota Wielkopolski” Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 35 000 zł Przedsięwzięcie nr 3.1.1. „Nowoczesna baza rekreacyjno-kulturalna” Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 70 000 zł Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski” Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 95 000 zł

Termin składania wniosków: od 24.08.2017 – do 08.09.2017 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wrota.info.pl Informacji i doradztwa udziela się w biurze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski ul. Jana Pawła II 2, Baranów; nr tel. 737 486 540

www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.


www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

Producent materacy FDM w związku z prężnym rozwojem firmy zatrudni:

KIEROWNIKA PRODUKCJI MATERACY Miejsce pracy: Chojęcin Parcele

Wymagamy dobrej organizacji pracy, odpowiedzialności oraz umiejętności pracy w zespole Gwarantujemy pracę w przyjaznej atmosferze oraz atrakcyjne wynagrodzenie

883111 111 Kontakt tel. 570 888777 Mieszkańcy Gminy Wieruszów Dni Czastar 2017 zapowiadają blokadę drogi nr 450 W dniu 11.08.2017 r. obradowała Rada Miejska w Wieruszowie. Rada Miejska podejmowała uchwałę dotyczącą przyjęcia apelu w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 450 zlokalizowanej na terenie Gminy Wieruszów. W czasie dyskusji nad przyjęciem tej uchwały głos zabrała mieszkanka Gminy reprezentująca mieszkańców zamieszkałych wzdłuż trasy wojewódzkiej nr 450. Poprosiła władze Wieruszowa o wszelkiego rodzaju wsparcie, aby droga ta została przebudowana i wyremontowana w roku 2018. Argumentowała to tym, iż naprawdę wystarczy już ofiar a zwłaszcza małych dzieci i oby ostatnia tragedia, jaka miała miejcie się nie powtórzyła Jeżeli wszystkie prośby, apele w stosunku do Marszałka Województwa Łódzkiego nie odniosą skutków mieszkańcy zapowiadają blokadę drogi wojewódzkiej nr 450 do skutku. Poproszą

o wsparcie i nagłośnienie lokalne, regionalne i ogólnopolskie media. Podczas sesji podana została informacja o wizycie w najbliższym czasie Marszałka w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Mieszkańcy wyrazili wolę spotkania się z Marszałkiem i rozmowy na ten temat. Wielokrotne w ostatnich latach zapewniania o remoncie tej drogi pozostają dalej w sferze obietnic Urzędu Marszałkowskiego. Tłumaczenie, że nie ma środków na realizacje tego zadania jest kuriozalne, ponieważ budżet marszałkowski na drogi wojewódzkie jest duży a problem polega tylko na podjęciu odpowiedniej decyzji, gdzie dana inwestycja drogowa będzie realizowana. Omawiany apel prezentowaliśmy we wcześniejszym artykule na www.powiatowy.pl

Weekend 05-06.08.2017 – kilkadziesiąt godzin w klimacie disco z okazji Dni Czastar. To był wspaniały czas pełen zabawy, radości, emocji i integracji mieszkańców gminy. Dwudniową imprezę poprowadził Sebastian Sikora, na co dzień związany z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Sobota była pełna atrakcji. O godz. 15.30 otwarto biuro zawodów biegowych na dystansie 5 km, a o godz. 18.30 zawodnicy wystartowali w ramach promocji zdrowego trybu życia i sprawdzenia swoich możliwości w „Czastarskiej Piątce”. Odbył się również sportowy pokaz strongmanów Macieja i Michała Salamon, który był niemałą inspiracją dla młodzieży, ale i doro-

słych. Gwiazdą sobotniego wieczoru był znany wszystkim zespół CLASSIC, który porwał tłumy. Zabawa trwała do świtu. Niedziela obfitowała w szereg aktywności – turniej sołectw, pokaz zumby strong, występy wokalistów, finał loterii fantowej. Zespół FLOOW w roli głównej gwiazdy wieczoru roztańczył czastarską publiczność. Po koncercie zorganizowano fireshow, zumbę dla każdego, pokaz sztucznych ogni i dyskotekę do białego rana. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników eventu za wspólną zabawę! Do zobaczenia za rok! www.powiatowy.pl


Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych. Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu KodeksuCywilnego. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.Max Elektro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub drukarskie. Producenci zastrzegają sobię prawo do zmiany charakterystyki technicznej produktów bez wcześniejszego powiadomienia.Podana cena jest ceną maksymalną. Każdy punkt sprzedaży ma prawo stosować własne ceny, jednak nie wyższe niż cena maksymalna.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Twoje miasto. Twój sklep.

649,-

SMART BALANCE BOARD MSB 9001 PREMIUM

Prędkość do 12 km/h Koła 10" Światło LED 2 x 350 W Wymiary: 650 x moc 290 x 270 mm

Torba Żyroskop w zestawie

*Promocja konsumencka. Regulaminna www.whirlpool-promocja.pl

1099,-

5

LAT L LA AT GWARANCJI G GW WARA WA ARAN RANCJ C I

GRATIS Środek do czyszczenia

wnętrza piekarnika

KERNAU

PIEKARNIK KBO 0963 SK X

Chłodzenie obudowy Klasa A Pojemność 69 L 9 funkcji Standardowe pokrętła W zestawie blacha + ruszt

999,-

Emalia Eco-Clean

3 szyby w drzwiach

Timer elektroniczny Termoobieg 3D

PRALKA AWO/C61001PS

GRATIS Żelazko Tefal FV1320

Kolorowe 15 stopni Eco Monitor

GRATIS

6-ty Zmysł Kolor długotrwała ochrona kolorów i najwyższa wydajność prania

3 opakowania kapsułek Ariel po 28 szt.*

A 6 +++ klasa

kg

1000 52 cm wsad obr./min głębokość

499,PŁYTA GAZOWA KGH 6421 X

4

pola grzejne

Ruszt Płyta ze stali Zapalarka Sterowanie emaliowany szlachetnej w pokrętle z przodu

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WAKACYJNY KIERUNEK

WIERUSZÓW Rynek 25 783 083 112

NA NISKIE CENY!

8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

Podpisanie umowy na wykonanie boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja Boisko będzie miało sztuczną nawierzchnię licząca ponad 600 m2, będzie obiektem wielofunkcyjnym, do wykorzystania na imprezy jakie mieszkańcy tego osiedla będą chcieli zorganizować, czy młodzież będzie chciała uprawiać różnego rodzaju dyscypliny sportowe. To boisko na pewno ułatwi i zachęci żeby aktywniej spędzać czas. Finansowanie to środki własne samorządu gminnego. Na ten cel nie pozyskaliśmy środków zewnętrznych, koszt to 230 tys. zł brutto. Pracę musimy zakończyć w czasie niespełna 12 tygodni, taki mamy czas realizacji zgodnie z podpisaniem umowy. Prace rozpoczniemy na pewno niezwłocznie, musimy zacząć od uporządkowania terenu, który wymaga oprawy, usunięcia drzew i krzewów. Na pewno zrobimy to niezwłocznie - mówiła przedstawicielka wykonawcy Barbara Sowa. Wykonawcą prac została firma Elektromex. Teraz dużo zależy od mieszkańców osiedla. Dodam, że mieszkańcy też złożyli wnio-

sek do Funduszu Obywatelskiego dotyczący utworzenia skweru - terenu aktywności sportowej: siłownia, teren rekreacyjny i montaż kilku urządzeń siłowni zewnętrznej. Za chwilę ruszy głosowanie dotyczące Funduszy Obywatelskich, właśnie zależy to od tej części mieszkańców czy uzbierają tyle głosów, by to zadanie było zrealizowane i rozwiązane. Wtedy w krótkim czasie byłoby

to zrealizowane ze środków funduszu obywatelskiego. Gdyby tak się stało to w ciągu kilku miesięcy na Osiedlu Mściwoja powstaną dwa obiekty sportowo rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne i park rekreacji czynnej dla aktywnego wypoczynku. Ten skwer przez lata niezagospodarowany stanie się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na oś. Mściwoja. MaŁa

Baranowskie Lato w siodle na terenach przyległych do Muratora w Gminie Baranów

Usługi

Tradycyjnie jak co roku bardzo licznie zgromadzeni miłośnicy zawodów konnych zebrali się na terenach leśnych przyległych do osiedla Murator, by uczestniczyć i podziwiać umiejętności jeździeckie w kolejnej odsłonie „Baranowskiego Lata w Siodle Towarzyskich zawodów Konnych o puchar Wójta Gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską – Siwek i Przewodniczącego Rady Gminy Baranów Mariana Kremera”. Organizatorami Towarzyskich Zawodów Konnych pod hasłem „Baranowskie Lato w siodle” była Gmina Baranów na czele z wójt Bogumiłą Lewandowską – Siwek i Przewodniczącym Rady Gminy Marianem Kremerem zaś organizatorem ze strony sportowej była Sportowa Stajnia Respekt z Łęki Mroczeńskiej Łukasz i Marta Wylęga. Pogoda dopisała a publiczność podziwiała w niedzielę 6 sierpnia 2017 roku popisy jeźdźców i rumaków nagradzając ich brawami. Wyniki zawodów: Klasa LL - 50cm - 25 uczestników I miejsce - Magdalena Szkudlarek na koniu Horyzont Marzeń II miejsce – Alicja Poprawa na koniu Fiona III miejsce – Julia Wylęga na koniu Red Rock Klasa LL – Dokładność - 26 uczestników, I miejsce – Patrycja Grzegorowska na koniu Roma II miejsce – Natalia Będkowska na koniu Welington III miejsce – Anna Tomalik na koniu Carlos Klasa L dwufazowy; Uczestników 25; I miejsce – Dobrusia Pacyna na koniu Kaja II miejsce – Julia Kędzierska na koniu Oliwier III miejsce – Oliwia Kubacka na koniu Polak Klasa L 1 zwykły - Uczestników 18; I miejsce – Julia Kędzierska na koniu Oliwier II miejsce - Paulina Kucharska na koniu Kasim III miejsce – Ewelina Ciupka na koniu Bolzana IV miejsce – Anna Tomalik na koniu Carmen Po każdej konkurencji nagrody i puchary wręczali organizatorzy, każdy koń został udekorowany przez Krystynę Rybak flo. A potem ukłon i runda honorowa. Po dwóch konkurencjach odbył się pokaz kawaleryjski Grupy Rekonstrukcyjnej Kawalerii. W pokazie udział wzięli ułani Roman Kwiołka i Mirosław Obiegły. Pokaz zakończyli rundą honorową. Poczynania jeźdźców w czterech konkurencjach oceniali sędziowie: Mirosław Konarczak i Krystyna Rybak, gospodarzem parkuru był Roman Sobkowiak. Sympatycy zawodów konnych i pokazu kawaleryjskiego mieli okazję przeżyć wiele emocji, bo były odnowy

skoków, wyłamania, niegroźne upadki a przede wszystkim wspaniałe skoki przez przeszkody w wykonaniu młodych i nieco starszych adeptów hippiki. Zawody podsumowała wójt Gminy Bara-

nów. „Zakończył się VII Konkurs „Baranowskie Lato w Siodle” uważam za bardzo udany.50 % to jest zawsze pogoda a drugie 50 to cała reszta. Dziękuję bardzo Marcie i Łukaszowi Wylęgom za organizację tych zawodów, naprawdę super się udały. Już teraz zapraszam na następny rok”- mówiła wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. Podczas niedzielnego wydarzenia nie zabrakło małej gastronomii, stoiska z napojami oraz lodami. MaŁa

95. urodziny Pani Stefani

koparko-ładowarką Kuźnica Skakawska 71 tel. 600 186 112

W Klubie Seniora „Pod Żurawiem” pamięta się o jubileuszach. W minionym tygodniu Pani Stefania nestorka seniorskiej rodziny obchodziła niezwykły jubileusz ukończyła 95 lat. Klub z tej okazji miał niezwykłą oprawę. Srebrna liczba 95 obrazujące jubileusz 95 sięgała prawie sufitu. Z okazji urodzin wszyscy składali jubilatce życzenia, był specjalnie napisany wiersz przez seniorkę i wielki tort. „W uroczystym dniu Twoich 95 urodzin, szczere i serdeczne życzenia, długich lat życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najmilsze...” mówiła kierownik klubu Anna Jarczak. Zatem niech ten jubileusz milowym okaże się kamieniem na kolejny czekany za rok z utęsknieniem.


www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

7

IV Biesiada Trzcinicka już za nami

Ma to związek z planowanym remontem ul. Dworcowej. Powiat Kępiński przygotowuje projekt dotyczący pozyskania dofinansowania na modernizacje tej drogi. Radni przyjęli wszystkie przygotowane projekty uchwał. W trakcie sesji interpelację złożyła Renaty Ciemny, która pytała o możliwości zatrudnienia w poradni specjalisty okulisty. Mieszkańcy alarmują, że z lekarzem tej specjalizacji jest wielki problem w powiecie kępińskim. Wysłaliśmy zapytanie do Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji i informacją o konieczności angażu okulisty na terenie powiatu. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Narodowy Fundusz nie podpisał z nikim stosownej umowy. Radny Ryszard Dachowski wrócił się z zapytaniem czy powiat planuje budowę chodnika przy drodze prowadzącej do Sanktuarium na Pólku w Bralinie. Jak zaznaczył, to właśnie obiecywano w kampanii wyborczej. Na ten chodnik oczekują mieszkańcy, którzy wracają z Pólka z różnych uroczystości. Nic takiego nie obiecywaliśmy w kampanii chyba, że pan panie radny ripostował radny z tego samego okręgu Zenon Kasprzak. Byliście tyle lat u władzy, to mogliście go wyremontować- dodał Kasprzak.

W czwartek 10.08.2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Radni przyjęli protokół, sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu od ostatniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. Następnie przeszli do podejmowania uchwał w sprawach: Radni uchylili uchwałę Nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia Wielkopolskiemu w latach 2018 - 201830 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu. Radni dokonali zmiany uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2028 a także dokonali zmiany uchwały Nr 150//2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017. Radni wyrazili zgodę na nabycie w drodze darowizny na cele publiczne prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu. Radni wyrazili zgodę na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

strzów Świata w siatkówce z autografami zawodników, czy koszulka z autografem reprezentanta Polski w piłce nożnej Łukasza Piszczka. Impreza na dobre rozpoczęła się biesiadnymi animacjami dla najmłodszych utrzymywanymi w śląskim klimacie, o co dbał duet BABA Z CHOPYM. Ten sam duet później miał także swoje „5 minut”, by zagrać koncert dla publiczności, który bawił i śmieszył. W późniejszym etapie swój talent zaprezentował kabaret NO RUSZ SIĘ. Zaraz potem popis dał dobrze znany w naszym rejonie zespół Wielebny Blues Band z ks. Arkadiuszem Wieczorkiem. Całość zakończyła się dyskoteką do późnych godzin nocnych. Przy tego typu przedsięwzięciach ważne jest by organizatorzy stanęli na wysokości zadania i aby pogoda dopisała. W niedzielę 13 sierpnia wszyscy, którzy odwiedzili Stadion Sportowy w Trzcinicy na pewno dobrze spędzili swój czas i nie mieli okazji narzekać.

W słoneczne, niedzielne popołudnie w Trzcinicy odbyła się już IV Pierwsza Biesiada Trzcinicka. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy rozegrano mecz piłkarski chłopców pomiędzy drużynami Szybkich Orlików i Fajnych Chłopaków. Ciekawostką może być fakt, iż sędzią tego pojedynku był ksiądz proboszcz z miejscowej parafii. Po rozegraniu zawodów i z lekkim opóźnieniem oficjalnego otwarcia - tradycyjnie już - dokonał sołtys sołectwa Trzcinica pan Krzysztof Ostrowski. Organizatorzy popisali się pełny profesjonalizmem i bardzo dobrze przygotowali się na przybycie gości. Na odwiedzających czekały m.in. dmuchane zamki, stoisko gastronomiczne, wóz bojowy OSP Trzcinica, w którym można było wykonać sobie zdjęcie. Na terenie Stadionu Sportowego przygotowano także specjalistyczne stoisko, w którym można było zupełnie za darmo sprawdzić swój stan zdrowia i ocenić wiek swojego ciała. Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyła się loteria, w której na szczęśliwców czekały tak cenne nagrody jak weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Spa w Karpaczu, koszulka Mi-

XXXIII Sesja Rady Powiatu

Jesteś świadkiem interesującego zdarzenia? Chcesz podzielić się nietypową wiadomością? Znasz interesujący temat? Poinformuj nas na kepno@powiatowy.pl


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

Nowa radna w Radzie Gminy Baranów

W sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baranowie dnia 10 nia przez Ewę Marszałek. Wybory uzupełniające do Rasierpnia 2017 roku odbyła się XLVII sesja nadzwyczajna dy Gminy odbyły się 23 lipca 2017 roku. Wybory do Rady Rady Gminy Baranów. Początek sesji to złożenia ślubowa- Gminy wygrała Ewa Marszałek, z okręgu wyborczego nr 1 i zastąpiła Romana Taborskiego. Pani Ewa Marszałek nowa radna odebrała nominację z rąk przewodniczącej Komisji Wyborczej Sylwii Szmai. Radny R. Taborski stracił mandat decyzją Wojewody. Nowa radna reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Baranów - ugrupowania wójt Bogumiły Lewandowskiej Siwek. Po wręczeniu nominacji zaświadczenia o wyborze na Radną Rady Gminy w Baranowie odbyło się ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał przewodniczący RG Marian Kremer. Radna odpowiedziała – Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

facebook.com/ autoblysk01

MaŁa

Dotacja na zadania „Czwartkowe spotkania z książką” w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”z MKiDN

Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy na zadanie: „Czwartkowe spotkania z książką” w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”, został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji.

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. „Czwartkowe spotkania z książką: złożony przez Renatę Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy do instytucji zarządzającej, tj. Instytutu Książki polega na zorganizowaniu atrakcyjnych przedsięwzięć kulturalnych skoncentrowanych wokół książki: zajęć kulturalno -edukacyjnych dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat wraz z działaniami interdyscyplinarnymi promującymi czytelnictwo i bibliotekę. W ramach realizacji projektu Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Trzcinicy zrealizuje: cotygodniowe warsztaty kulturalno -edukacyjne dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat w każdy czwartek tygodnia oraz pięć zajęć kulturalno -edukacyjnych dla dzieci na zasadzie dwugodzinnych warsztatów artystycznych w miesiącu sierpniu br. W sumie dla dzieci zostanie przeprowadzonych 18 warsztatów, z czego 4 warsztaty dla dzieci zostaną przeprowadzone przy współpracy partnerskiej Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „PRZYSZŁOŚĆ”. Zajęcia będą prowadzić Natalia Wabnic-Maryniak – członek Stowarzyszenia oraz Renata Gość - dyrektor biblioteki wraz z Agnieszką Kałką – bibliotekarzem. Ponadto w ramach projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbędzie się spektakl kukiełkowy dla dzieci, spektakl bajki odegrany przez aktorów, spotkanie autorskie dla dzieci, spotkanie z ilustratorem książek dla dzieci. Zwieńczeniem realizowanego projektu będzie wystawa, prezentująca prace wykonane przez dzieci podczas zajęć przez okres trwania projektu, wydanie promocyjnego folderu oraz zakładek do książek, rozdawanych dzieciom jako forma promocji zajęć, biblioteki, i książki. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 11.680 zł, w tym: dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiewa na kwotę 8.400 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Trzcinica wynosi 3.280 zł.

Kępiński Sąd Rejonowy skazał 80-mężczyznę, który molestował swoje wnuczki na 6 lat więzienia Do przestępstwa molestowania dochodziło w latach 2014-2016. W sumie 80-letni mieszkaniec jednej z podrychtalskich wsi 6 lat spędzi w więzieniu, gdyż dopuścił się przestępstwa na tle seksualnym na swoich dwóch wnuczkach. Dziewczynki w chwili dokonywania czynów miały 5 i 13 lat. Mężczyzna dodatkowo znęcał się fizycznie i psychicznie także nad swoją córką i żoną, która próbowała nawet targnąć się na własne życie. W końcu młodsza z dziewczynek o zachowaniu dziadka powiedziała mamie, ta czekała do czasu aż mąż pracujący za granicą wróci do domu. -Bała się swojego ojca, ponieważ zarówno nad nią, jak też jej matką mężczyzna znęcał się od 2006 roku do czasu jego aresztowania. Żona mężczyzny z powodu znęcania się nad nią próbowała popełnić samobójstwo. Kiedy ojciec dziewczynek dowiedział się o wszystkim zawiadomił natychmiast policję. Sąd wydał nakaz tymczasowego aresztowania oskarżonego. 80-latek tłumaczył przed sądem, że zięć wszystko to wymyślił, mszcząc się w ten sposób za to, że ten nie oddał mu pożyczonych 2 tys. zł. Mężczyzna od stycznia przebywał w areszcie. W Sądzie Rejonowym w Kępnie teraz zapadł wyrok w jego sprawie. Sąd orzekł karę 6 lat pozbawienia wolności wobec oskarżonego. Właśnie o taką karę wnioskował prokurator. Mężczyzna po wyjściu z zakładu karnego przez kolejne 5 lat nie będzie też mógł zbliżać się do swoich wnuczek na odległość 20 m. Wyrok nie jest prawomocny. red

Nowe boisko dla ZSP nr 1 wKępnie

11 sierpnia przeprowadzono odbiór techniczny nowego boiska sportowego, które powstało przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. Powstanie obiektu możliwe było dzięki pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prace przy budowie boiska rozpoczęły się w ostatnich dniach czerwca, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Zakres inwestycji obejmował wykonanie instalacji drenarskiej, stanowiącej odwodnienie płyty boiska. Następnie obiekt został ogrodzony siatką na wysokość 4 metrów. Finalnym elementem inwestycji było ułożenie nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 26x40 metrów. Powstały obiekt będzie dawał możliwość gry m.in. w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę oraz tenis ziemny. Realizację inwestycji uzupełniło ustawienie ławek, bramek, koszy i innych elementów infrastruktury sportowej umożliwiających korzystanie z obiektu. Obok boiska udało się również wygospodarować miejsce, gdzie powstała skocznia do skoku w dal z rozbiegiem, również wykonanym z

nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 1,4 x 31 metrów oraz skrzynią do skoku o wymiarach 3x7,2 metra. Boisko przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest obiektem ogólnodostępnym, z którego mogą korzystać wszyscy zainteresowani rozwojem aktywności fizycznej.

Budowa boiska przy ZSP Nr 1 to, obok modernizacji krytej pływalni w Słupi pod Kępnem, jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury sportowej ujętych w tegorocznym budżecie Powiatu Kępińskiego.


www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

sierpnia

XL Sesja Łęka Opatowska

11 sierpnia 2017 roku w sali widowiskowej Łęka Opatowska odbyła się XL Sesja Rady Gmina Łeka Opatowska. Następnie radni przystąpili do realizacji porządku obrad do porządku dołączono dwie uchwały w sprawie WPF na lata 2017 – 2023 oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Baranów w 2017 roku a dotyczy partnerstwa, gdyż Gmina Łęka Opatowska wchodzi do partnerstwa z Gminą Baranów, która jest liderem spośród tych dwóch gmin. Treść tej uchwały: w sprawie Wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminą Baranów projektu pod nazwa „Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii w Gminie Baranów i Łęka Opatowska”.

Radni zatwierdzili poprawki do porządku obrad. Informacje o podejmowanych działach w okresie międzysesyjnym przekazał Przewodniczący Rady Michał Jerczyński. Podziękował i gratulował pani sołtys, radnemu z Piasek za organizacje wspaniałych Dni Gminy Łęka Opatowska Organizacja doskonała wydarzenie kulturalne na bardzo wysokim poziomie. Wójt Adam Kopis złożył szczegółowe sprawozdania z działań w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał. Okres międzysesyjny był bogaty w wydarzenia. Wójt dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przebiegu tak wspaniałej dwudniowej imprezy o tak bogatym repertuarze przy tak wspaniałej pogodzie. Wszystkim dziękuję za organizację a darczyńcom za wsparcie gminy. Za miniony rok przyznano 67 stypendiów. Na

terenie gminy powstało nowe stowarzyszenie Carpe Dien. Rozpisano przetargi na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Siemianicach i drogi gminnej w Trzebieniu. Wójt zaprosił wszystkich na dożynki do Trzebienia 26.08 oraz na włączenie OSP do KSRG – 19.08. Po przyjęciu sprawozdań radni przystąpili do podejmowania uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2017 rok; przystąpienia do projektu „Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii w Gminie Baranów i Łęka Opatowska. Zmiany budżetu i w budżecie na 2017 rok. Zwiększenie dochodów o 64.916,00zł. Ogółem dochody gminy: 27.692.396,38zł w tym dochody bieżące – 27.406.079,38zł; dochody majątkowe – 286.317zł. Zwiększenie wydatków o 64.916,00 zł. Ogółem wydatki: 27.286.784,76zł., w tym wydatki bieżące – 23.675.469,26zł; majątkowe – 3.611.315,50zł. Radni zagłosowali za zmianami w WPF na lata 2017 – 2023. Zmiany polegały na dostosowaniu danych w WPF wg aktualnej uchwały dotyczącej zmiany budżetu oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na 2018 r. z limitem w kwocie 1.500.000,00zł., pn.” Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska”. Kwota pochodzić będzie z wpłat ludności w wysokości 15% wartości zadania netto oaz kwoty podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym. Kolejna uchwała: Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminą Baranów projektu pod nazwą „Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii w Gminie Baranów i Łęka Opatowska”. Kolejna uchwała to udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Baranów. Gmina Baranów jako lider i płatnik przedsięwzięcia będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Na terenie gminy Łęka Opatowska złożono 223 deklaracje przez mieszkańców na założenie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltanicznych i kotłów na biomasę. Udział stanowi 15% wartości zadania. Przyznaje się dotację 9.840,00zł. Zapytania radnych dotyczyły: kolejnych rozdań OZE, wykoszenia i obcięcia gałęzi w pasie drogi.

Zareklamuj się w ITP

MaŁa www.powiatowy.pl


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

WASZE BOBASY

Nasza gazeta bardzo szybko znika z punktów dystrybucji. Jeżeli nie zdążyłeś odebrać egzemplarza swojej ulubionej gazety, nie martw się! Odwiedź naszą redakcję przy ul. Nowej 2 w Wieruszowie. U nas zawsze ją znajdziesz!

Lili Bylak, córka Patrycji i Mateusza ze Szczodrowa urodziła się 9.08.2017 r. o godz.10.43. Ważyła 3550 g i miała 55 cm.

Kacper Dąbrowski, syn Katarzyny i Sebastiana z Piasek urodził się 9.08.2017 r. o godz.8.51. Ważył 3070 g i miał 55 cm.

Kamil Śmiatacz, syn Darii i Marcina z Wieruszowa urodził się 9.08.2017 r. o godz. 14.06. Ważył 2890 g i miał 53 cm.

Mikołaj Fras, syn Agnieszki i Bartosza z Walichnowych urodził się 10.08.2017 r. o godz. 12.50. Ważył 3780 g i miał 56 cm.

Nikodem Hojka, syn Wiolety i Krzysztofa z Kępna urodził się 9.08.2017 r. o godz. 11.19. Ważył 3320 g i miał 54 cm.

Dominika Kozłowska, córka Magdaleny i Krzysztofa z Sokolnik urodziła się 4.08.2017 r. o godz.13.18. Ważyła 3240 g i miała 54 cm.

Marcelina Rembecka, córka Mileny i Macieja z Nowego Ochędzyna urodziła się 5.08.2017 r. o godz.16.45. Ważyła 3550 g i miała 54 cm.

Alicja Krzyżostaniak, córka Anity i Radosława z Rogaszyc urodziła się 2.08.2017 r. o godz.00.11. Ważyła 2450 g i miała 52 cm.

Wojciech Leśniarek, syn Wiolety i Damiana z Borku Mielęckiego urodził się 2.08.2017 r. o godz. 7.45. Ważył 3050 g i miał 53 cm.

Cezary Kaliniak, syn Angeliki i Witolda z Osin urodził się 2.08.2017 r. o godz. 14.09. Ważył 2940 g i miał 54 cm.

Aleksander Fronia, syn Julii i Piotra z Wieruszowa urodził się 3.08.2017 r. o godz. 8.58. Ważył 3210 g i miał 54 cm.

www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

Impreza integracyjna - zakończenie sezonu Tradycją Klubu Sportowego HUSARIA Wieruszów stała się impreza integracyjna w Agroturystyce „U Wioli” Państwa Sobotów, która w tym roku odbyła się w piątek - 16 czerwca. O godzinie 17.00 stawili się nasi najmłodsi husarze wraz z rodzicami i bliskimi! Były gry i zabawy oraz wspólne pieczenie kiełbasek. O 19.30 na imprezę zawitała Sekcja Tae-Bo, Sekcja Kickboxingu oraz dorośli, trenujący w Sekcji Karate Kyokushin. Chcielibyśmy w tym miejscu bardzo PODZIĘKOWAĆ: • rodzicom – za zaufanie, jakim nas obdarzacie od-

dając pod naszą opiekę Wasze dzieci oraz za Wasze wsparcie podczas wszelkich przedsięwzięć i zawodów karate. • wszystkim trenującym w Klubie Sportowym HUSARIA za zaangażowanie, zapał oraz atmosferę, jaką tworzycie na treningach. • Pani Iwonie Jasińskiej za uwiecznianie wydarzeń z życia klubu na licznych zdjęciach. • Sponsorom – za wsparcie. Promocja Gminy Wieruszów przez sport i rekreację.

Osu! www.powiatowy.pl

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie zatrudni fizjoterapeutę. Kontakt tel. 62 78 439 29 lub 627 838 708.

Szanowny Czytelniku,

Miejsce na Twoją reklamę!


www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Sprzedam działkę 1,5 ha w Kowalówce przy drodze asfaltowej, w pobliżu Czoku. Działka przeznaczona pod budowę z możliwością podzielenia. Kontakt 661 737 461. (04.09) Sprzedam działkę w Sycowie w ścisłym centrum o powierzchni 3000 m2 tel. 603 534 712 (28.08) Sprzedam działkę w Bralinie o powierzchni 7000 m2 w centrum przy trasie nr 8, pod handel, usługi, produkcję, magazyny. Cena 125 zł/m2 (netto). tel. 509 933 748 (28.08) Sprzedam działkę rolną w Kępnie przy starej trasie nr 8 o powierzchni 2,3 hektara w niedalekim czasie pod przemysł, bardzo dobra lokata, świetny teren pod inwestycję, 300 m od restauracji AWRA. Cena 23 zł/ m2. Tel. 509 933 748 (28.08) Sprzedam 5 działek inwestycyjnych po 1000 m2 każda, w Brzeziu, działka położona przy asfalcie z mediami. Pod domki jednorodzinne lub szeregówki. Cena 88 zł/m2. Tel. 509 933 748 (28.08) Sprzedam działkę na Lipce koło Mroczenia o pow. 9600 m2 piękne miejsce pod lasem, przy strumyku. Idealne pod stadninę koni, domek drewniany lub inwestycję typu elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne. Cena 23 zł/m2 Tel. 509 933 748 (28.08) Sprzedam działkę o pow. 24a położoną w Wieruszowie - Podzamczu. Atrakcyjna cena. Informacje pod nr tel. 603 305 906 (27.08) Sprzedam nieruchomość w centrum Sycowa 7000 m2, działka z

przeznaczeniem usługi i handel, cena 110 zł. za 1 m2. tel. 602 460 664 (02.09) Sprzedam działki budowlane o pow. od 10 ar do 17 ar w miejscowości Pichlice, gm. Sokolniki. Działki przy drodze asfaltowej, w odległości 1 km od drogi ekspresowej S8. Tel. 665 077 609. (24.08) Sprzedam dom-110m2 na działce o pow:210m2 przy Rynku w Kępnie. Zapraszam 797572497 (19.08) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15 arów na Osiedlu w Mikorzynie przy drodze asfaltowej. Na działce znajduje się woda. Tel. 62 78 194 23 ( dzwonić po 20.00) lipiec i sierpień Sprzedam dom piętrowy w Łubnicach o pow. 220 m na działce 21 ar oraz 4 ha ziemi. Tel.601 961 965 (03.08) Sprzedam działkę nr 2614 przy ulicy Witosa w Wieruszowie o pow. 4590 m. wymiary: 50m ( od strony Witosa ) x 92m. Działka budowlana ( usługi, produkcja lub mieszkania ), użytek : Bp. Działka uzbrojona ( woda, prąd, kanalizacja, światłowód ). Maksymalna cena 100 zł. za metr. Kontakt: 601 769 379 (po godz. 20.00) (30.07) Sprzedam lokal handlowy przy ul. Osiedlowej o pow. 54m2. Tel.: 62 78 412 20 (dzwonić po 15.00) (21.07) Sprzedam grunty obręb Węglewice gmina Galewice dz. 1433 o pow. 0,8701, dz. 1482 o pow. 0,1421, dz. 1568 o pow. 0,1458 Sprzedam dz. 803 o pow. 0,1200, dz. 806 o pow. 0,1000, dz. 1170 o pow. 3. 6300, dz. 1173 o pow. 0,0700 obręb Ostrówek gmina Galewice (może być w częściach np. 1.0500 lub 2.5800). Tel. 600 352 284

Ogłoszenia Sprzedam działki budowlane różnej wielkości śródleśne naprzeciwko zabudowań przy drodze asfaltowej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam tanio działki budowlane w Naramicach w kierunku na Śmiecheniu, o pow. 2 500 m, dostęp do drogi asfaltowej 25 m (szerokość działki), woda, prąd na miejscu oraz Walichnowy gm. Sokolniki o pow. 1000 m2. Tel. 604 173 083 Sprzedam działki budowlane o powierzchni: np. 10, 15, 20 arów z możliwością kupienia 1 ha gruntu. Przy drodze asfaltowej, działka uzbrojona. Piaski gm. Bolesławiec Tel.600 352 284

PRACA DAM

Fabryka Mebli BENIX zatrudni: tapicerów i krawcowe. Tel. 730 042 121 (25.08) Firma Albero z Mroczenia zatrudni stolarzy na dobrych warunkach pracy i płacy. Tel. 509 538 987 Szkoła Językowa zatrudni od września lektorów j.angielskiego i niemieckiego z Wieruszowa (także studentki). Praca z dziećmi. CV na akademiajezykowa@op.pl Firma meble Elmar Jerczyńscy sp. j. zatrudni na dobrych warunkach kierowcę z kategorią C + E oraz stolarza. Kontakt pod numerem telefonu 62 7912020 lub osobiście w siedzibie firmy Jankowy 1c.

USŁUGI

Przezwajanie silników, naprawa elektronarzędzi CELMA, BOSH, MAKITA. Baranów ul. Strumykowa 3. Tel. 62 78 18 273 lub 601 806 707 (31.12) Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt

tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

KUPIĘ

Grupa AWW prowadzi skup zbóż(pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa) ze zbiorów 2017 w magazynach w Lubczynie i Ryńcu. Tel. 62 7843628, 62 7816020 (15.09)

SPRZEDAM

Sprzedam polską dmuchawę do zboża, silnik 7,5 KW, siewnik zbożowy Poznaniak 3 m z agregatem. Tel. 605 240 387 lub 62 781 92 33 Sprzedam podręczniki - hotelarka. Ćwiczenia i podręczniki 1tech/lo. Czarne krzesło obrotowe jysk. Tel.695 705 076 (03.08) Sprzedam stół bukowy po rozciągnięciu 3,5m+10 krzeseł z wysokim oparciem wyściułanych naturalną czerwoną skórą. Stan kompletu idealny. Cena 1.600 zł. Tel. 609-622090

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Citroen Berlingo 1.6 Paliwo: benzyna + LPG. Drzwi: 4/5. Ilość miejsc: 5. Rok produkcji: październik 2003. Reg. powiat wieruszowski. Samochód bezwypadkowy w dobrym stanie technicznym, po wymianie rozrządu i innych części, klima, elektryczne szyby i inne bajery. Idealny pojazd na dojazd do pracy. Cena 6 500 do negocjacji. Tel. 517 960 768

3

za granicę. Tel. 603 305 906 Oddam za darmo łąkę do skoszenia o pow. 70 ar w miejscowości Rybka, gmina Galewice. Telefon 604 173 083. Powyrywane pnie drzew z pół metrowym odziemkiem po samosiewce. Miejscowość Rybka, gm. Sokolniki. Telefon 604 173 083. Dwa kotki – czarny i szary w prążki. Czekają na przyjazny dom. Tel. 603 305 906

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny 28 latek szuka dziewczyn do stałego związku. Tylko poważne oferty. PILNE. Tel. 723735551 Szukam partnerk

Sprzedam Citroen Berlingo 1.6. Przebieg 294219 km. Paliwo: benzyna + LPG. Rok produkcji: październik 2003. Samochód czterodrzwiowy, bezwypadkowy, w dobrym stanie technicznym. Rozrząd i olej wymienione w tym roku. Wszelkie inne naprawy realizowane na bieżąco. Wymaga jedynie kilku poprawek estetycznych. Auto posiada centralny zamek, klimatyzację, elektryczne szyby i radio CD. Pięcioosobowy, idealny pojazd na dojazd do pracy. Cena 7 000 zł. Do negocjacji. Tel. 517 960 768

ODDAM

Jednoroczne koty oddam w dobre ręce z powodu wyjazdu

Grupa AWW prowadzi skup zbóż (pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa) ze zbiorów 2017 w magazynach w Lubczynie i Ryńcu. Tel. 62 7843628, 62 7816020


2

Wiadomości lokalne

www.powiatowy.pl 16 sierpnia 2017 r.

PODZIĘKA ZA DOŻYNKI W MYJOMICACH-OSTRÓWCU „Plon niesiemy plon w gospodarza dom, aby dobrze plonowało, po sto korcy z mendla dało”... Święto plonów ­ludowe święto połączone z obrzędem dożynkowym na ukończenie żniw i prac polowych to piękna polska tradycja, którą rokrocznie w Gminie Kępno kultywujemy z pietyzmem. Tego roku przy realizacji Dożynek Gminno- Parafialnych w Myjomicach - Ostrówiec pracował cały sztab ludzi. W imieniu Kępińskiego Ośrodka Kultury serdecznie dziękuję Paniom sołtyskom Ewie Wrzyszcz oraz Monice Kaczmarek za współpracę i współorganizację przy realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję Pani Jagodzie Piotrowskiej- Wróbel oraz wszystkim Paniom z Rady Sołeckiej Ostrówca i Myjomic które pracowały przy przygotowaniu poczęstunku dla gości dożynkowych i obsłudze uczestników festynu. Dziękujemy i gratulujemy wyboru na Starostów Dożynkowych Pani Jolancie Gola i Panu Romanowi Żymełka. Wyrażam wdzięczność przedstawicielom sołectw za zorganizowanie pięknego korowodu i inne prace organizacyjne. Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie, Straży Miejskiej, firmie ochroniarskiej LEDAR oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w MyjomicachOstrówiec z Panem Naczelnikiem Romanem Klein - za pomoc organizacyjną i bezpieczny przebieg naszego wydarzenia. Podziękowania kierujemy w stronę kierownictwa oraz pracowników Zakładu Usług Komunalnych CAROLING. Za pomoc organizacyjną i logistyczną dziękujemy Panu Piotrowi Psikusowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno oraz pracownikom Urzędu Miejskiego. Dziękujemy zespołom folklorystycznym „Doruchowianie” i „Niezła Paka” za uświetnienie obrzędowej części przedsięwzięcia. Do łez rozbawił nas kabaret EWG z Doruchowa. Kierujemy uznanie w stronę dzieci młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Myjomicach oraz Pani Iwony Dębskiej, która ich przygotowała do występu. Dziękujemy Iwanowi Komarenko i zespołowi Musice Dance za wspaniałą zabawę. Podziękowania składamy również Panu Krzysztofowi Cieplińskiemu, który profesjonalnie czuwał nad instalacją elektryczną. Ważnej pomocy technicznej udzieliła nam firma WNT Wynajem Namiotów Pana Marcina Hodyjasa. Dziekujemy Panu Andrzejowi Mrugale za obsluge gastronomiczna i wsad do grochowki a Panu Adamowi Kowalczykowi za jej przygotowanie. Składam podziękowanie lokalnym gazetom za rozpropagowanie naszego wydarzenia. W szczególności dziękuję dziennikarzom, którzy na bieżąco relacjonowali wydarzenie: Redaktor Naczelnej A. Świegot, E. Tomaszkowi i Piotrowi Kołodziejczykowi z ITP., Danielowi Tarchale z Radia SUD, oraz dziennikarzom Tygodnika Kępińskiego. Z całego serca dziękujemy Oli Terelak oraz Roksanie Skąpskiej - udzieliłyście nam nieocenionej pomocy organizacyjnej. Dziękuję pracownikom i współpracownikom Kępińskiego Ośrodka Kultury za ogrom pracy i zaangażowanie w realizację tego dużego przedsięwzięcia. Dziękuję całej społeczności lokalnej Myjomic i Ostrówca za przygotowanie pięknego wystroju wsi i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Jesteście Państwo niezwykle sprawni organizacyjnie, gościnni i życzliwi za co z serca dziękujemy. Dziękujemy gościom i publiczności za życzliwe przyjęcie naszych artystów. Dziękujemy również wszystkim innym osobom i podmiotom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przeprowadzenia naszego wydarzenia. Anna Niesobska Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury

Bez chleba żyć się nie da 13 sierpnia w niedzielę w Myjomicach - Ostrówcu odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Święto Plonów gminy Kępno, którego współorganizatorami były sołectwa Myjomic i Ostrówca rozpoczęło się Mszą świętą, koncelebrowaną przez proboszcza parafii ks. Bolesława Głuszko. Na ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych przybyli rolnicy, mieszkańcy Gminy Kępno, samorządowcy na czele z Gospodarzem Dożynek Burmistrz Piotrem Psikusem, sołtysi Myjomic i Ostrówca: Panie Ewa Wrzyszcz i Monica Kaczmarek oraz zaproszeni goście. barwny Wszyscy mogli podziwiać barwny korowód dożynkowy, scenki dożynkowe, śmieszne napisy i pokaz maszyn rolników z Gminy Kępno. Również mieszkańcy sołect pracowali nad wystrojem swoich posesji prześcigając się w pomysłach. Rolę starostów Święta Plonów pełnili: pani Jolanta Gola z Myjomic i pan Roman Żymełka z Ostrówca. Korowód dotarł pod Dom Ludowy w Myjomicach, następnie na stadionie sportowym rozpoczęła się oficjalna część obrzędu dożynkowego z udziałem zespołu „Doruchowianie” z przekazaniem na ręce burmistrza

przez starostów dożynek bochna chleba z tegorocznych zbiorów. Burmistrz przyrzekł chleb dzielić sprawiedliwie, aby nie zabrakło go na żadnym kępińskim stole. Były krótkie wystąpienia zaproszonych gości. M.in. głos zabrała Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Poseł na Sejm RP Andżelika Możdżanowska oraz przedstawiciele Senatora Łukasza Mikołajczyka i Poseł na Sejm RP Bożeny Henczycy. W swoim przemówieniu Burmistrz Kępna Piotr Psikus podkreślił, że „Uprawa roli to praca bardzo ciężka, tym bardziej cieszymy się, że pogoda dopisała podczas zbiorów i podczas dzisiejszej uroczystości. Jeszcze cztery tygodnie temu zastanawialiśmy się czy ten termin dożynek nie jest ustalony za szybko, bo było mokro, wilgotnie, wietrznie. A w ciągu dwóch tygodni w Kępnie odbyły się żniwa. Niektórzy z nas pamiętają, jak jeszcze kilkanaście lat temu wyglądały żniwa. Dzisiaj nawet ksiądz w kościele mówił, że 7,5 ha, to nie jest gospodarstwo, to można wydzierżawić. Jadąc w korowodzie dożynkowym zastanawialiśmy się ilu jeszcze w Myjomicach i Ostrówcu jest gospodarzy żyjących z pracy na

roli, może czternastu, nie więcej. Zmienia się polska wieś” - mówił Gospodarz Dożynek. Organizatorzy Święta Plonów przygotowali poczęstunek, zadbali również o część artystyczną. Na scenie wystąpiły najpierw dzieci ze Szkoły Podstawowej w Myjomicach, a następnie kabarety: Niezła Paka i EWG. Gwiazdą wieczoru był Ivan Komarenko, były członek grupy Ivan i Delfin. Koncert wokalisty zgromadził prawdziwe tłumy. Artysta zaśpiewał swoje największe hity. Oczywiście nie mogło zabraknąć piosenki „Jej czarne oczy”. Iwan zaśpiewał również jedną z nowszych piosenek, bardzo piękną zresztą piosenkę „Dom na wiślanym brzegu”. ...”Lecz w końcu swój znalazłem dom, przytulny własny cichy kąt, gdzie gra muzyka i cudownie pachnie chleb. Chcę krąg przyjaciół witać w nim, marzenia snuć na dalsze dni i z okien patrzeć na wiślany piękny brzeg”... Imprezę dożynkową zwieńczyła zabawa taneczna. Do zobaczenia przyszłym roku!

Anna Świegot Foto/Film: E. Tomaszek, P. Kołodziejczyk

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. 503 781 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 797 209 561, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna Pianka, Barbara Gruszka, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

16

sierpnia

ROK XVII NR 16 (901) 16.08.2017 r.

2017 r.

UDAWAŁ PRZEDSTAWICIELA WODOCIĄGÓW, OKRADŁ KOBIETĘ Policja alarmuje - uważajmy na osoby, które chcą pod różnymi pozorami dostać się do mieszkania! 12 sierpnia br. oficer dyżurny KPP w Kępnie został powiadomiony o kradzieży, która miała miejsce w godzinach dopołudniowych 10 sierpnia. Nieznany sprawca wszedł do mieszkania 84-latki z Kępna i podając się za pracownika wodociągów chciał sprawdzić przepływ wody w rurach. Mężczyzna kazał kobiecie odkręcić wodę w kuchni i sprawdzać rury, a sam miał udać się w podobnym celu do łazienki. W rzeczywistości złodziej splądrował mieszkanie. Okradł kobietę z biżuterii o łącznej wartości około 10000 zł. Postępowanie prowadzi KPP Kępno.

16 sierpnia 2017 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 17.08.2017 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you