Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Już w środę elektroniczna wersja gazety na www.powiatowy.pl

10 maja

2017 r.

ROK XVII NR 9 (894) 10.05.2017 r.

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Kępno, str. 3 Wojska Polskiego Matury 2017 w powiecie wieruszowskim

Wieruszów - str. 4, 6, 8

Tanie i modne meble dla całej rodziny!

NA MIARĘ TWOICH POTRZEB

Lututów - str. 12

Modne i stylowe meble do urządzenia mieszkania. Duży wybór i przystępne ceny. Oferujemy komody, lustra, materace, łóżka, szafy, sofy, kanapy,garderoby, meble kuchenne i wiele, wiele innych.

KONTAKT 63-604 Baranów, ul. Szeroka 48 handel@beniomeble.pl Tel: +48 607 734 716

WWW.BENIOMEBLE.PL

Posiadamy bardzo bogatą ofertę mebli. Od mebli dziecięcych przez młodzieżowe aż do stylowych mebli zdobiących każdy salon czy sypialnie.

OFEROWANE PRODUKTY: komody, lustra, materace, łóżka, szafy, sofy, kanapy, garderoby, meble kuchenne i wiele, wiele innych.

Zapraszamy do współpracy

WIĘCEJ WIZUALIZACJI I INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: www.beniomeble.pl


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. (062) 78187-98) ogłasza, że: dnia 15-05-2017 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Anna Mielcarek położonej: 63-604 Baranów, Baranów, ul. Piaskowa 5 (działka nr 1029) dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KZ1E/00006433/8. Suma oszacowania wynosi 216 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 000,00 zł. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Baranów przy ul. Piaskowej 5, gmina Baranów, 63-604 Baranów. Nieruchomość składa się z jednej działki o numerze ewidencyjnym: 1029 o łącznej powierzchni: 0,0710 ha. Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej – ulicy Piaskowej. Działka jest w kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren działki płaski. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym (zgłoszonym do rozbiórki – według oświadczenia w czasie czynności opisu i oszacowania). Teren działki ziemny, płaski porośnięty trawą z nasadzeniami ozdobnymi niskopiennymi i owocowymi. Działka w znacznej części ogrodzona. Do działki doprowadzone jest przyłącze wodne, energetyczne, kanalizacyjne w postaci szamba oraz gazowe. Wjazd na teren rekreacyjny działki za budynkiem mieszkalnym tylko poprzez budynek garażu. Zagospodarowanie nieruchomości korzystne. Budynek mieszkalny jest wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej prawdopodobnie w latach 80-tych, a wyremontowany w 2006 roku. Budynek jest dwukondygnacyjny w zabudowie pierzejowej o powierzchni użytkowej 126,12 m2. Fundamenty: pustaki oraz betonowe. Ściany nadziemia: cegła pełna z ociepleniem styropianowym. Elewacja zewnętrzna: cegła klinkierowa, częściowo styropian, Dach: płaski kryty papą na lepiku, a nad garażem blacha falista. Stolarka okienna: PCV z roletami zewnętrznymi. Stolarka drzwiowa: drewniana i PCV. Strop: żelbetonowy. Ogrzewanie: CO. Skład pomieszczeń: parter: korytarz,kuchnia, łazienka garderoba, pokój, pomieszczenie gospodarcze; piętro: korytarz, wc w trakcie remontu, salon, 2 pokoje. Stan techniczny: dobry. Budynek gospodarczy jest wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej prawdopodobnie w latach 70 – tych o powierzchni użytkowej: 41,04 m2. Budynek wolno stojący dwukondygnacyjny. Fundamenty: murowane. Ściany nadziemia: murowane. Elewacja zewnętrzna: odpadający tynk. Dach: dwuspadowy kryty papą. Stolarka drzwiowa: drewniana. Stan techniczny: niski. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kępnie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: KZ1E/00006433/8. W dziale III księgi wieczystej ujawniono: - ograniczone prawo rzeczowe – dożywotnia, bezpłatna służebność mieszkania o treści § 5 aktu z dnia: 19-11-2008 r. na rzecz małżonków: Stanisławy Heleny Michalskiej i Jana Michalskiego. (aktualnie tylko na rzecz: Stanisławy Heleny Michalskiej). Uwaga: Służebność mieszkania polega na prawie korzystania z jednego pokoju, kuchni i łazienki na parterze budynku z ogrzewaniem i oświetleniem pomieszczeń na koszt właściciela z prawem do korzystania z wszelkich urządzeń technicznych i sanitarnych nieruchomości, z prawem do swobodnego poruszania się po całej nieruchomość, a nadto obdarowany zobowiązuje się sprawować opiekę nad darującą. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 600,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie nr: 07 10202241 2004 0000 2000 5516 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie z siedzibą w Lututowie Ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów Ogłasza II przetarg ustny (licytację) na sprzedaż ruchomości (WYCIĄG) I. II. III. IV.

V.

1.

2. 3. 4.

VI. VII.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 09:00 w sali nr 105 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie przy ul. Klonowskiej 2. Przedmiotem sprzedaży są: frezarka dolnowrzecionowa, frezarka dolnowrzecionowa + osprzęt, dłutownica harpunowa MAKA, piła poprzeczna IRION, sprężarka tłokowa, wyrówniarka grubościówka, strugarka czterostronna Wayng. Ruchomości są wolne od wszelkich długów, ciężarów oraz praw i roszczeń osób trzecich. Ceny wywoławcze ruchomości wynoszą następująco: - frezarka dolnowrzecionowa – 1 533,00 (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści trzy) zł netto, - frezarka dolnowrzecionowa + osprzęt – 2 667,00 (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) zł netto, - dłutownica harpunowa MAKA – 2 133,00 (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści trzy) zł netto, - piła poprzeczna IRION – 1 733,00 (słownie: tysiąc siedemset trzydzieści trzy) zł netto, - sprężarka tłokowa – 1 400,00 (słownie: tysiąc czterysta) zł netto, - wyrówniarka grubościówka – 3  467,00 (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) zł netto, - strugarka czterostronna Wayng – 4 800,00 (słownie: cztery tysiące osiemset) zł netto. Do centy sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług. Warunkiem przystąpienia do II przetargu jest: Wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości: - frezarka dolnowrzecionowa – 77,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem) zł, - frezarka dolnowrzecionowa + osprzęt – 133,00 (słownie: sto trzydzieści trzy) zł, - dłutownica harpunowa MAKA – 107,00 (słownie: sto siedem) zł, - piła poprzeczna IRION – 87,00 (słownie: osiemdziesiąt siedem) zł, - sprężarka tłokowa – 70,00 (słownie: siedemdziesiąt) zł, - wyrówniarka grubościówka – 173,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy) zł, - strugarka czterostronna Wayng – 240,00 (słownie: dwieście czterdzieści) zł, na rachunek bankowy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o nr 98 9256 0004 0000 0000 9000 7090, tytułem „wadium-ruchomość ………………. (nazwa ruchomości)”; wpłaty wadium należy dokonać do dnia 30 maja 2017 r., przy czym datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Banku; wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej (netto); wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, z zastrzeżeniem, że wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży ruchomości, złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i nie wniesieniu zastrzeżeń co do jego stanu prawnego, technicznego ani jakości, w przypadku osoby fizycznej – okazanie dowodu tożsamości; w przypadku osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru; w przypadku reprezentowania osoby prawnej oraz pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postepowania przetargowego; w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ruchomości ponosi nabywca. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie przy ul. Klonowskiej 2 lub pod nr telefonu 043 826 68 46. Regulamin przetargu oraz pełny tekst ogłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Banku: www.rbs.lututow.pl oraz w siedzibie Banku.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

VIII.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

SPRZEDAM UŻYWANE MEBLE ORAZ ZADASZENIE METALOWE

Asesor Komorniczy Łukasz Kozioł

Asesor Komorniczy Marcin Kłak

Komornik Sądowy Łukasz Sójka

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy posiada na sprzedaż używane meble oraz metalowe zadaszenie, w cenach do 15,00 zł do 150,00 zł. Meble oraz zadaszenie do wglądu w siedzibie PCM Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 104 od 08.05.2017 r. do 11.05.2017 r. w godz. 7.00 – 12.00.

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Świerczewskiego), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. 503 781 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 797 209 561, 517 960 768 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna Pianka, Barbara Gruszka, Magdalena Janaszewska SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Benefis 30-letniej działalności Niezwykły koncert z owacją w Kępnie Władysława Ryszarda Szeląga na stojąco i bisami

Kępno 07.05.2017 sala KOSIR-u była miejscem miłej uroczystości. Burmistrz Gminy i Miasta Kępna zorganizował benefis 30 - letniej działalności Władysława Ryszarda Szeląga prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Władysław Szeląg to postać znana raczej zainteresowanym. Znając osobiście pana prezesa traktuje go jak przyjaciela, z którym mam okazję wielokrotnie prowadzić długie rozmowy telefoniczne, w których dowiaduję się być może jako pierwszy o jego planach zamierzeniach działaniach na obecną i dalszą przyszłość. Nie brakuje w tych rozmowach nigdy wątku historycznego, którym Władysław żyje na co dzień i opowiada mi o Szembekach, Fredrach, ks. Walkowskim i innych znakomitych postaciach historycznych biorących kiedyś czynny udział w obronie i rozwoju naszej Ojczyzny a związanych są także z Ziemią Kępińską i Wieruszowską. Zawsze podziwiam jego niesamowitą umiejętność przekonywania innych do swych planów a także umiejętność dotarcia do ważnych osób - dziś osób sprawujących władzę i to na szczeblu państwowym jak i lokalnym. On osobiście nigdy nie angażuje się w spory polityczne, bo jak sam twierdzi mogła by ucierpieć jego pasja badania i odkrywania poczynań bohaterów Rzeczpospolitej. Prowadzący benefis; p. Magda Bendzińska i p. Krzysztof Godek pracownicy UM w Kępnie na wstępie przybliżyli zebranym osobę jubilata i kalenda-

rium jego ważniejszych dokonań. Podczas benefisu padło w jego kierunku dużo ciepłych i przyjaznych słów skierowanych przez Burmistrza Ostrzeszowa Mariusza Witka, Wójta Łęki Opatowskiej byłego burmistrza Alwerni Jana Rychlika, księdza kępińskiej parafii Św. Marcina. Jerzego Palpuchowskiego, asystentów pani poseł Andżeliki Możdżanowskiej i senatora Łukasza Mikołajczyka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Piotra Psikusa. Przedstawiciele wielu instytucji złożyło gratulacje wręczając kwiaty i upominki. Władysław Szeląg w swym kilkunastominutowym wystąpieniu mówił o swej pasji a jednocześnie w wielkim skrócie prezentował sylwetki osób, których historię i czyny badał przez wiele lat i doprowadził do tego aby nie zostały wymazane z pamięci. Część artystyczna tego wydarzenia wyjątkowa. Bowiem przed kępińską i nie tylko publiczności dzięki Panu burmistrzowie Psikusowi i p. Szelągu odbył się przepiękny koncert i występ baletu i śpiewaków Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Relację filmową i zdjęciową z ich występu prezentujemy w oddzielnym materiale. Podczas koncertu była prowadzona transmisja na żywo. Zapraszam na https://www.facebook.com/tygodnikpowiatowy/?fref=ts i do lektury środowego wydania gazety bezpłatnej Ilustrowany Tygodnik Powiatowy oraz na nasz portal powiatowy.pl Eugeniusz Tomaszek

Gminny Dzień Strażaka w Bralinie

Uroczystości jubileuszowe jak i Gminny Dzień Strażaka rozpoczęto mszą świętą w Sanktuarium „Na Pólku”. W niedzielę 7 maja br. odbyły się na placu przy remizie OSP w Bralinie obchody Gminnego Dnia Strażaka oraz 90-lecie Ochotniczej straży Pożarnej w Bralinie. Następnie pod miejscową strażnicą nastąpiło uroczyste złożenie meldunku oraz zgodnie z ceremoniałem przegląd pododdziałów. Wysłuchano hymnu państwowego oraz wciągnięto flagę na maszt. Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków z jednostki w Bralinie. Prezes OSP Przemysław Rybczyński zapoznał zebranych licznie mieszkańców i zaproszonych gości z historią jednostki. Ważnym punktem uroczystości jubileuszowych i święta strażaków w Bralinie było poświęcenie nowo wybudowanej figurki św. Floriana. Figurka powstała z inicjatywy druhów strażaków, którzy wybudowali ją w czynie społecznym. Poświęcenia figurki dokonali proboszcz Roman Krzyżaniak oraz ks. wikary Przemysław Kapała. Poświęcony został także lekki samochód rozpoznania ratowniczego, który został zakupiony przez jednostkę przy współpracy z wójtem w 2016 roku. Przystosowania auta w auto pożarnicze dokonała firma Jana Obczasiaka z Bralina. Samochód został wyposażony w sprzęt do ratownictwa wodnego, a także do ratownictwa drogowego. Służyć będzie do ciągnięcia łódki ratowniczej.

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się 7 maja w Hali Kępińskiego Ośrodka Kultury był jednak na wysokim poziomie, nie mogło zatem obyć się bez bisów i owacji na stojąco! Kępińska publiczność i goście, którzy specjalnie udali się do Kępna na to wydarzenie fantastycznie przyjęli występ. Gromkie brawa – wyrazy szacunku dla artystów i prośby o bis oraz owacje na stojąco, które są zarezerwowane dla wyrażenia najwyższego uznania towarzyszyły i nasiliły się zwłaszcza, gdy na zakończenie wielki kosz kwiatów powędrował do wykonawców od Burmistrza Miasta i Gminy Kępno p. Piotra Psikusa. Organizatorami tego niezwykłego koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego byli: Pan burmistrz Kępna Piotr Psikus i p. Władysław Szeląg prezes Towarzystwa im. Szembeków z Warszawy, którego benefis z okazji 30-lecia pracy kulturalno – artystycznej w Kępnie poprzedził to wydarzenie. Czytamy: „na stronie internetowej o Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, największej instytucji artystycznej w Wojsku Polskim. Głównym celem Zespołu jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo…Jako instytucja wojskowa za swoje podstawowe zadanie uznaje koncerty poświęcone historii i tradycjom oręża polskiego. Niewiele bowiem krajów ma tak bogatą, jak Polska, historię walk orężnych oraz tradycję barw, broni i rynsztunku. Prezentowane widowiska artystyczne, koncerty i przedstawienia widzowie, tak w kraju jak i poza jego granicami, przyjmują z aplauzem, ceniąc wysoko profesjonalizm i elegancję artystów. Oprócz dawnych pieśni wojennych i wojskowych w programach znajdują miejsce nowe utwory…„. Cóż dodać?! Chyba tylko szczere GRATULACJE! Wielkie uznanie dla artystów i organizatorów koncertu w Kępnie. Anna Świegot red. nacz. ITP i powiatowy.pl Foto/Film: E. Tomaszek, P. Kołodziejczyk – redaktorzy ITP

Życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz gratulacje przekazali uczestniczący w uroczystości zaproszeni goście, wśród nich poseł Andżelika Możdżanowska. Za służbę strażakom ochotnikom z Bralina dziękował również Michał Błażejewski, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Gminne uroczystości to również okazja do uhonorowania strażaków medalami oraz odznakami. Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano dh Marcina Marczyka oraz dh Krzysztofa Gudrę, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano druhów: Przemysława Rybczyńskiego, Radosława Dziedziczaka, Bogdana Swiątka i Stanisława Dorucha. Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano: dh Cezarego Kwiatka oraz dh Michała Lisieckiego. Wręczono także Odznakę Strażaka Wzorowego druhom: Jakubowi Nowakowi i Adrianowi Słobodzianowi. Uchwałą Prezydium Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Bralinie nadano również druhom z jednostki odznaki za Wysługę Lat. Nie zapomniano także o byłych prezesach jednostki: druhu Czesławie Stoińskim, Tadeuszu Kafance, Marianie Kłosku i Zbigniewie Bojko, którym podziękowano za pracę na rzecz OSP w Bralinie. Gminne uroczystości zakończyły się wspólnym

poczęstunkiem oraz zabawa taneczna. Red Zdj. KA


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. (062) 781-87-98) ogłasza, że: dnia 15-05-2017 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do: Renata Czekaj i Piotr Czekaj położonego: 63-600 Kępno, Graniczna 6B/1 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: KZ1E/00056537/2 Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni: 90,67 m2 położony w Kępnie przy ul. Granicznej 6B/1. Lokal położony jest w narożniku budynku parterowego z poddaszem mieszkalnym. Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, w-c, schowka, wiatrołapu, korytarza i klatki schodowej. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr: KZ1E/00056537/2 znajdującą się w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Kępnie. Do lokalu przynależy udział 124/1000 w działce nr 993/23 i częściach wspólnych w księdze wieczystej: KZ1E/00055631/4. Suma oszacowanie wynosi 297 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 160,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowanie, tj. 29 724,00 zł w gotówce lub na konto komornika: Powszechna kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 37 1020 2241 0000 2602 0012 9791.

www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia

W dniu 26.04.2017 r. Eunika Adamus Prezes Zarządu PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy wraz z Andrzejem Szymankiem Starostą Powiatu Wieruszowskiego oraz Katarzyną Śmiałek Pełnomocnikiem ds. jakości odebrali w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego z rąk prof. Piotra Tyszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kamili Przeniosło, Prezesa Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przyznawane są od 2015 roku. Promują one najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej i branżach pokrewnych,. Godło „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przyznawane jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania, troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami. W ubiegłych latach Certyfikat otrzymały m. in. takie podmioty medyczne jak: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku. Certyfikaty przyznaje niezależne gremium ekspertów naukowych, których opinia posiada niekwestionowaną rangę. W Komisji zasiądą m.in. profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. Danuta Kokocińska), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dr

hab. Piotr Tyszko) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Maciej Urbaniak). Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami z klientami/pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością). W tym roku certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” trafiły do 17 znakomitych placówek branży medycznej z całej Polski. Analiza ich strategii rynkowych i działań projakościowych potwierdza, że na rynku nie brakuje podmiotów leczniczych i firm medycznych, które znakomicie radzą sobie z zapewnieniem jakości we wszystkich sferach zarządzania. W związku z otrzymanym certyfikatem Prezes Zarządu Eunika Adamus pragnie złożyć serdeczne podziękowania na ręce wszystkich pracowników szpitala ponieważ przyznane wyróżnienie jest efektem ich ciężkiej pracy oraz zaangażowania na rzecz poprawy jakości. Działania projakościowe stanowią ciągły proces a pozytywne wyniki kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne są sukcesem całej kadry Szpitala.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Asesor Komorniczy Małgorzata Krzos

Asesor Komorniczy Łukasz Kozioł

Asesor Komorniczy Marcin Kłak

Komornik Sądowy Łukasz Sójka

„Staszic” wystartował maturalnie!

Zapewne nie do końca przespana noc, drżenie rąk i niepewność: co będzie? Te doznania są już za tegorocznymi maturzystami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Oczywiście póki co dotyczy to egzaminu z języka polskiego. Jest to wyjątkowo stresujący czas także dla nauczycieli wchodzących w

skład komisji egzaminacyjnych. Każdy stara się wykonać swoje zadanie na 100%. Żadnych pomyłek, dokładne informacje co do przebiegu egzaminu. Centrum dowodzenia: w gabinecie dyrektor szkoły Małgorzaty Nikodem, gdzie tuż przed 9.00 zgłaszają się przewodniczący komisji egzaminacyjnych wraz z wybranymi spo-

śród maturzystów osobami, „świadkami całej procedury wydawania arkuszy egzaminacyjnych”. Mamy nadzieję, że jutro maturzyści spokojniej podejdą do egzaminów, a to za przyczyną zdobytej po dniu dzisiejszym „rutyny”. Trzymamy za Was kciuki ! Matemetyko drżyj, Staszic nadchodzi!


www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Trębaczowie

W miniony piątek 5.05.2017 r. w Trębaczowie w remizie OSP w Trębaczowie miały miejsce Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, na WPN.6320.1.2017.MCa których dokonano włączenia jednostki OSP Trębaczów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wręczenia odznaczeń, OBWIESZCZENIE wyróżnień, nominacji a także awansów na wyżNa podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sze stopnie służbowe z okazji Dnia Strażaka. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i art. 39 ustawy z dnia Oficjalne uroczystości miały miejsce w miej3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale scowej sali remizy OSP. Pierwsze kroki strażacy, delegacje straży z społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., powiatu kępińskiego, poczty sztandarowe i zapoz. 353, z późn. zm.), proszeni goście skierowali do kościoła parazawiadamiam fialnego pw. Najświętszej Panny Wniebowziętej na mszę świętą ku czci św. Floriana patrona o opracowaniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru strażaków. Następnie poczty sztandarowe KoNatura 2000 Torfowiska nad Prosną PLH100037. mendy Powiatowej PSP w Kępnie, OchotniZ projektem zarządzenia można zapoznać się zapoznać się na stronie internetowej czych Straży Pożarnych z Trębaczowa, Perzowa, Turkowych, Domasłowa, Miechowa i http://lodz.rdos.gov.pl oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Słupi pod Bralinem wraz z zaproszonymi goul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. śćmi przemaszerowały do remizy, gdzie odbyUwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą ło się wręczenie medali, awansów i nagród. środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem Meldunek brygadierowi W. Grabarkowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości z elektronicznym w ciągu 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej okazji Dnia Strażaka oraz włączenia jednostDyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 w pokoju 1120 – od poniedziałku ki OSP Trębaczów do KSR-G złożył dowódca do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl uroczystości kpt. Jarosław Kucharzak. NastępOrganem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony nie głos zabrał bryg. W. Grabarek Komendant Środowiska w Łodzi. PSP w Kępnie, który powitał zaproszonych i przybyłych gości. Po powitaniu odczytał decyzję o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębaczowie do Krajowego Systemu RatowniRegionalny Dyrektor czo – Gaśniczego. Na ręce prezesa OSP TrębaOchrony Środowiska w Łodzi czów Grzegorza Gandeckiego wręczony został dokument potwierdzający wstąpienie jednost/-/ Kazimierz Perek ki OSP w Trębaczowie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a wręczenia tego dokumentu dokonał mł. bryg. Tomasz Wiśniewski, przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Kolejna część uroczystości to wręczenie odznaczeń wyróżnień i awansów. Prezydium Zarządu Głównego Związku Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczyło: Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza dh Romana Siudego oraz dh Stanisława Jędrzejaka. Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnicW parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Wieru- ciej po raz pierwszy przyjęły ciało Jezusa Chry- twa” odznaczono: mł. bryg. Pawła Smuga, dh szowie-Podzamczu miała miejsce uroczystość stusa. P.K. Pierwszej Komunii Świętej. 57 dzieci klasy trze-

Pierwsza Komunia Święta

Wypadek przy pracy – nietrzeźwy złamał rękę Na terenie gminy Perzów doszło do wypadku przy pracy. 06 maja 2017 roku oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu, które miało miejsce w gminie Perzów, w jednym z zakładów pracy. Policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy udali się na miejsce ustalili, że 46-letni mieszkaniec Sycowa zatrudniony w firmie przy wykonywaniu napraw samochodu ciężarowego doznał poważnego urazu. Pracownik przytrzymywał skrzynię biegów. W wyniku zdarzenia doznał złamania jednej z kości ręki. Ustalono już, że w chwili wykonywania czynności mężczyzna miał w wydychanym powietrzu 1 promil alkoholu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.

5

Tadeusza Grądysa, dh Zenona Tepera i dh Józefa Wiorka. Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono: asp. Jarosława Glinkowskiego, dh Sylwię Szmaja, dh Krystynę Poręba, dh Małgorzatę Kruszelnicką, dh Annę Stępień, dh Piotra Stryczka, dh Adama Macieja oraz dh Daniela Czemplika. Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono: st. sekc. Łukasza Kwiatka, st. sekc. Dawida Kłosia, dh Marię Adamską, dh Katarzynę Izydorską, Bogusławę Matuszewską, dh. Krystynę Ostrowską, dh. Marię Kurczbuch, dh. Wojciecha Stryczka, dh. Rafała Blabusia, dh. Jana Kurczbuch, dh. Marcina Jasiaka, dh. Radosława Stojek, dh. Wojciecha Poręba, dh. Pawła Poręba, dh Przemysława Ostrowskiego, dh. Adama Morańskiego, dh. Dariusza Kula, dh Krzysztofa Zimocha, dh Mateusza Mtuszewskiego. Odznaczenia wręczali dh Krzysztof Grabowski Wiceprezes Zarządy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu i dh Michał Błażejewski członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie . Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie odznaczyło Odznaką „Wzorowy Strażak”:dh Mateusza Klóske, dh Przemysława Urbańskiego, dh Wojciecha Kozana, dh Karola Brzakałę, dh Dawida Owoca, dh, Tomasza Poprawę. Komendant Główny PSP Rozkazem personalnym nadał z dniem 4 maja 2017 roku stopień aspiranta: mł. asp. Marcinowi Janickiemu. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP Rozkazem personalnym nadał z dniem 4 maja 2017 roku stopień starszego ogniomistrza :ogn. Waldemarowi Wróblewskiemu; Ogniomistrza: mł. ogn. Jackowi Kitzolowi Młodszego ogniomistrza: st. sekc. Tomaszowi Czomko, st. sekc. Pawłowi Kliks, st. sekc. Łukaszowi Kwiatkowi, st.. sekc. Marcinowi Marczyk. Starszego Sekcyjnego: sekc. Adamowi Nolbertowi, sekc. Szymonowi Sroce, sekc. Witoldowi Grucy. czytaj więcej na www.powiatowy.pl MaŁa


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

„Kopernik” pożegnał tegorocznych abiturientów

WIERUSZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WIERUSZOWIE Zaprasza do składania ofert na roboty remontowe w zakresie: 1. Wykonywania robót remontowo – konserwacyjnych dotyczących instalacji elektrycznych i odgromowych. 2. Wykonywania robót remontowo – konserwacyjnych w zakresie pokryć dachowych i robót blacharskich. 3. Wykonywania robót remontowo – konserwacyjnych w zakresie robót murarsko-malarskich. 4. Wykonywanie robot remontowo - konserwacyjnych instalacji hydraulicznych( wod-kan., co, cwu) Termin rozpoczęcia wykonywania robót z poz. 1- 4 01.06.2017r. Termin zakończenia wykonywania robót z poz. 1- 4 31.05.2020r.

-

-

„W murach wieruszowskiego Liceum zdobyliśmy wiedzę, doświadczenie i cenne umiejętności. Jesteśmy za to wdzięczni i dumni, że mogliśmy być uczniami tak dobrej szkoły. Dziś zostawiamy za sobą piękny i radosny okres, który z pewnością niejednokrotnie będziemy wspominać. (...) Drodzy nauczyciele i wychowawcy: dziękujemy Wam za włożony wysiłek w naszą edukację i za to, że zawsze przy nas byliście. Nie tylko wtedy, gdy odnosiliśmy sukcesy, ale również wtedy, gdy spotykały nas porażki. Wasza pomocna dłoń i ciepłe słowo to coś, co zapamiętamy do końca życia” -tymi słowami Weronika Moska, laureatka najważniejszego wyróżnienia LO w Wieruszowie- Nagrody Patrona Szkoły, podziękowała Dyrekcji i nauczycielom. Podczas uroczystego pożegnania tegorocznych abiturientów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie złożono gratulacje nie tylko Weronice Mosce, ale również uczniom z najwyższą średnią ocen uzyskaną w ciągu trzech lat edukacji. A są to: Angelika Kasendra, Aleksandra Kokot, Małgorzata Grądowa, Magdalena Kuch, Aleksandra Krzemień, Ewelina Cłapka, Aleksandra Karbowska, Magdalena Weszka oraz Julia Spólna. Najzdolniejsi uczniowie wieruszowskiego Liceum odebrali wyróżnienia i nagrody od Dyrekto-

ra ZSO- Włodzimierza Matyji oraz od Sekretarza Powiatu Wieruszowskiego- Stefana Pietrasa, gratulującego w imieniu organu prowadzącego. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie wręczył również tegorocznym abiturientom wyróżnienia i nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim, pracę w szkolnej telewizji LO TV, osiągnięcia sportowe, wzorową frekwencję i wiele innych aktywności. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali, oprócz licealistów, także słuchacze Liceum dla Dorosłych. „Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również jej absolwenci. Bądźcie dobrymi ambasadorami Liceum i rozsławiajcie jego imię. Możecie być pewni, że kończycie dobrą szkołę. Mówię to na podstawie wyników wielu poprzednich roczników LO w Wieruszowie. Jesteśmy przekonani, że powtórzycie sukces z ubiegłego roku i zdawalność matury w roku 2017 w naszej szkole po raz kolejny będzie stuprocentowa”- tymi słowami Dyrektor Włodzimierz Matyja pożegnał abiturientów, którzy już niebawem po raz kolejny pojawią się w murach LO, by przystąpić do egzaminu dojrzałości.

A.K. Fot.Natalia Świtoń

Link do filmiku: youtube.com/watch?v=9mW82UwMvZU

Od wykonawców wymagać się będzie posiadania aktualnych dokumentów: - rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o płaceniu na bieżąco podatku i składek ubezpieczeniowych, Informacje o warunkach zamówień w/w robot można uzyskać w biurze Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Waryńskiego 37, 98-400 Wieruszów oraz pod nr tel.62 7841622. Oferty wraz z kalkulacją na wykonanie zakresu robót z poz. 1, 2, 3 i 4 prosimy dostarczyć do biura spółdzielni do dnia 23.05.2017r. do godz. 1000, Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2017r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

Proszę Państwa! Matematyka!

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieruszowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetar5 maja 2017 – drugi dzień maturalnych zmagań egzagu w każdej chwili bez podania przyczyny. minacyjnych abiturientów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie. Ten dzień należał do Królowej nauk - Matematyki. Chwila odpoczynku i w poniedziałek wystartowano z językami obcymi. Z kart historii dotyczących egzaminu maturalnego należy wspomnieć, że minister pruski Baron Karl Abraham von Zedlitz und Leipe - ponad dwieście lat temu wymyślił i opracował europejską maturę. To temu pruskiemu uczonemu abiturienci zawdzięczają sprawdzian wiedzy na koniec szkoły średniej. Był on pruskim prezydentem rządu śląskiego, potem królewskim ministrem stanu, ministrem sprawiedliwości, do spraw kościoła i szkół za rządów Fryderyka Wielkiego. To właśnie on wprowadził w roku 1788 dzisiejszą maturę jako egzamin dla absolwentów szkół średnich, której zdanie wprowadzało w krąg

Wypadek drogowy na S – 8

Wskutek nadmiernej prędkości doszło do wypadku drogowego. Do wypadku doszło 1 maja 2017 roku przed godziną 17:00 na 123 km drogi ekspresowej S-8 w miejscowości Tyble w gminie Sokolniki. Według wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem marki Nissan Primera wraz z przyczepką lekką, 44 - letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego, wskutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki Mazda kierowanym przez 33 - letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego. Wskutek tego wypadku dwie małoletnie pasażerki tego pojazdu wieku 3 miesiące i 3 – lata zostały zabrane do szpitala. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uszkodzone zostały również pojazdy uczestniczący w wypadku. Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowcy obu pojazdów w chwili tego zdarzenia byli trzeźwi. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. W trosce o bezpieczeństwo na drodze policja apeluje: Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego. Pamiętajmy także o obowiązkowym oświetleniu i oznaczeniu unieruchomionego pojazdu. Rozważmy wyposażenie naszego pojazdu w elementy odblaskowe, których używajmy podczas postoju pojazdu szczególnie kiedy zapada zmrok. Rozważmy też podróż pojazdem zwłaszcza wielkogabarytowym w czasie silnych podmuchów wiatru. Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie oraz o nie przecenianiu własnych umiejętności podczas kierowania pojazdami.

elity państwowej i pozwalało na podjęcie dalszych studiów bądź. Zedlitz był ważną osobistością XVIII-wiecznych Prus. To on do szkół wprowadził zwyczaj zwracania się do uczniów „proszę państwa”. Dzięki jego działaniom niemieckie szkolnictwo średnie w Prusach bardzo szybko osiągnęło poziom europejski. Ostatnie lata minister spędził w Walimiu, a to dlatego, że odziedziczył majątek po swoim stryju . Jego zmumifikowane ciało spoczywa obok innych członków rodziny, w krypcie pod Wałbrzychem( woj. dolnośląskie). Na podstawie: http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/pruski-minister-ktory-wymyslil-matury-spoczywa-na-dolnym-slasku,425429. html https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Zedlitz


www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

7

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Wystawa zabytkowych aut

3 maja na Rynku w Kępnie odbyło się spotkanie miłośników „starych” samochodów, którzy swoje perełki zaprezentowali mieszkańcom. Zabytki motoryzacyjne wzbudziły spore zainteresowanie mieszkańców. Zarówno tych młodszych jak i starszych. Zabytkowe auta co roku w czasie majówki są prezentowane na wystawie. Miłośnicy

starych samochodów chętnie prezentują samochody, ale też wiele o swoich „zabytkach opowiadają, pokazują wnętrze, i duszę samochodu. Swoimi wrażenia z wystaw dzielą się na stronie internetowej Kępińskie Spotkania Klasyków.

MaŁa www.powiatowy.pl

Dni Otwarte w KP PSP w Kępnie

IV Kępiński Bieg Uliczny w Kępnie

IV Kępiński Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza MiG Kępno, Drużynowe Mistrzostwa o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępnie odbył się 1 maja 2017 roku. I. Celem imprezy było: uczczenie obchodów 13. rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej, popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu, promocja Miasta i Gminy Kępno, propagowanie drużynowej rywalizacji biegowej. Organizatorem biegu był Urząd Miasta i Gminy Kępno oraz Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie. Dystans: 10 km. Start i Meta przy Stadionie Miejskim w Kępnie . Trasa wiodła ulicami Walki Młodych, Al. Marcinkowskiego, Broniewskiego, Wrocławska, Słoneczna, Wieniawskiego, Moniuszki, Nowowiejskiego, Kokocińskiego, Chełmońskiego, Potworowskiego, Spółdzielcza, Sikorskiego, Ks. Wawrzyniaka, Kościelna, Rynek, ul. Szkolną, Staszica potem wybiegnięcie zawodników na II pętlę tą samą trasą dalej po zakończeniu II pętli z Rynku ul. Warszawską, Lipową, Al. Marcinkowskiego dalej Walki Młodych powrót na metę przy Hali KOSiR. IV Bieg Uliczny w Kępnie wygrał Kamil Makos z Bolesławca, przed mieszkańcem Ukrainy Sergieiem Kroulaidisem i Krzysztofem Wiśniowskim z Bolesławca.

Wśród kobiet najlepsza była Ukrainka Julia Diatlowa, na drugim miejscu uplasowała się również Ukrainka Olga Kaziminova, a trzecia zawodniczka z Rychtala Dominika Duczmal. Zawodnicy rywalizowali o nagrody, a także o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Zwycięzca Kamil Makos pokonał trasę w 33 minuty 22 sekundy, a reprezentował barwy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Z powiatu kępińskiego kolejny raz najszybszy był Damian Dyduch z Grębanina. Mistrzem Kępna (klasyfikacja dla zawodników z Gminy Kępno) ponownie został Krzysztof Szczot (KS Gepard Kępno), wyprzedzając Tomasza Mądrzejewskiego (KS Leniwiec) i Dawida Jerzyka (KS Leniwiec/LO nr 1). Wśród kępnianek wygrała Kinga Gierak (KS Leniwiec). Druga przybiegła Katarzyna Bacińska (LO nr 1), przed Justyną Prochowską (Rembet).W klasyfikacji drużynowej wygrali biegacze 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Na czwartej pozycji sklasyfikowano KS Gepard Kępno. Podkreślić trzeba, że bez problemów bieg ukończyli 80-letni Tadeusz Gąszczak z Gliwic i 82-letnia Janina Rosińska z Pabianic. Kolejny uliczny bieg w Kępnie - 11 listopada. Panią Janinę asekurował podczas biegi Leszek Dąbrowski jadąc rowerem. MaŁa

Od kilku lat strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, zapraszają na Dni Otwartych Strażnic. W tym roku strażacy zorganizowali Dni Otwarte w swojej jednostce i zaprosili chętnych w dniach 1 i 3 maja br. do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kępna w godzinach od 10.00 - 13.00. W tych dniach wszystkie chętne osoby, dzieci wraz z rodzicami mogły zwiedzić jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Akcja Otwarte Strażnice, prowadzona jest corocznie w związku z dorocznymi Dniami Ochrony Pożarowej tuż przed Dniem Strażaka i jest okazją do zapoznania się z zapleczem, sprzętem i pracą strażaków. Dla dzieci największą atrakcją były wozy bojowe, przejazd wozem bojowym po placu przy strażnicy oraz przymierzanie części umundurowania. Zawsze na „Dzień Strażaka”, który przypada 4 maja strażacy starają się organizować tego typu przedsięwzięcia, aby szczególnie najmłodszemu pokoleniu pokazać sprzęt i pracę strażaków. Strażacy oprócz pokazów sprzętu prezentowali różnorodny wachlarz akcji ratowniczych. Odwiedzający KP PSP w tych dniach można zobaczyć sprzęt strażacki, oraz nabyć wiedzę w zakresie prewencji społecznej i bezpieczeństwa pożarowego na terenie naszego powiatu. Pierwszego dnia w poniedziałek 1. maja tematem przewodnim akcji była prewencja społeczna. W środę 3. maja strażacy skupili się na ratownictwie wysokościowym. MaŁa

Dofinansowanie przyznane Wodociągom Kępińskim Wodociągi Kępińskie sp. z o. o. i Gmina Kępno świętują wielki sukces! Prezes Katarzyna Dudziak której towarzyszył Burmistrz Piotr Psikus podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej który reprezentował Prezes Zarządu Kazimierz Kujda. Dotyczy ona dofinansowania projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Kępno - Etap

Dofinansowanie dla KOK

Kępiński Ośrodek Kultury pozyskał z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Edukacja Kulturalna 85.000 tys. złotych na realizację projektu „Lato Trzech Muz w Kępnie”. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez komisję ekspertów i otrzymał 79,67 punktów. „To dla nas wielka radość wszak będziemy mogli urozmaicić ofertę kulturalną dla mieszkańców, w tym dla dzieci i młodzieży. W czasie wakacji odbędą się zajęcia warsztatowe; interpretacyjno – wokalne, malarstwa oraz produkcji i emisji filmu, jako ciekawa alternatywa na aktywne spędzenie czasu oraz nowe doświadczenie” podkreśliła dyrektor KOK A.Niesobska. W ramach projektu odbędą się koncerty plenerowe „Muzyczne Lato 2017” w czasie których królować będzie muzyka młodzieżowa, popularna ale i poważna. Poprzez realizację projektu Kępiński Ośrodek Kultury zaoferuje mieszkańcom możliwość spotkań z różnymi formami artystycznymi. red

II”. Kwota dofinansowania to aż 3 635 246, 42 zł! Dzięki projektowi zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych, wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna na odcinku prawie 4 kilometrów, powstaną ponad 2 kilometry sieci wodociągowej. Całościowo projekt to 10 zadań, 7 z nich to budowlane, 3 natomiast są w obrębie usług. red


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Kącik Pozytywnego Myślenia

„Światem rządzi wyobraźnia” mawiał Napoleon Bonaparte i jakże wiele w tym prawdy. Dziś właśnie temu tematowi się przyjrzymy dokładnie”.

„Przytulić książkę”

Niedawno na jednej z lekcji języka polskiego poszliśmy do Powiatowej Publicznej Biblioteki w Wieruszowie w ramach wcześniej już zapowiedzianej niespodzianki obiecanej przez panią Aldonę Dymacz-Wróbel – naszą wspaniałą nauczycielkę.

wać podczas prowadzenia pojazdu). Potem przyjrzeliśmy się zasobom bibliotecznym. Było to całe mnóstwo różnorodnych książek. Widziałam dużo atlasów, encyklopedii, słowników, lektur szkolnych oraz literaturę adresowaną do dorosłych czytelników. Po zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania instytucji mogliśmy trochę pomyszkować między regałami i pobyć sam na sam z księgozbiorem. Dane nam było również podziwiać przepiękną wystawę okładek – przytulanek: mięciutkich,włochatych i kolorowych autorstwa naszych starszych kolegów z gimnazjum. Ekspozycja nazywała się ,,Przytulić książkę”. Przytulić, czyli wypożyczyć i przeczytać. Prześlicznych okładek było multum. Mnie najbardziej podobała się ta z sympatycznym barankiem. Jednak uwagę większości grupy przykuły komputery, także pomocne w czytelnictwie. Nasze klasowe wyjście do biblioteki okazało się superpomysłem. Dzięki niemu mogłam dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o tej instytucji, poznać jej ofertę. Z bibliotecznej lekcji wypływa następujący wniosek: Książka jest dobra na wszystko, warto więc zacieśnić nasze relacje z literaturą. Paulina Pelczarska Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Janusza Korczaka w Wieruszowie

Na wstępie pani bibliotekarka Elżbieta Dąbrowska zaprezentowała nam różne książki: a więc te zwykłe pisane, papierowe do czytania oraz mówione (dźwiękowe), czyli takie do słuchania. Te drugie są bardzo przydatne dla osób niewidoZdjęcie: Aldona Dymacz-Wróbel mych, ale też takich, które muszą skupić wzrok na innych obiektach Więcej fotografii na www.powiato(np. kierowcy mogą je odsłuchi- wy.pl

Czy wiesz, że Twój umysł widzi tylko to, co chce widzieć i innych rzeczy nie dostrzega? A dlaczego tak się dzieje? Bo najpierw widział coś w swojej wyobraźni, a później w świecie realnym szukał odzwierciedlenia na potwierdzenie tego, co sobie wymyślił w wyobraźni. Chcesz dowodu? Proszę bardzo – ile razy po fakcie, gdy się coś zdarzyło, skwitowałeś: A nie mówiłem, że tak będzie? A ciekawe skąd to wiedziałeś? Skoro taka sytuacja dzieje się pierwszy raz… Twoja wyobraźnia już prędzej ustaliła dany scenariusz – jak się ma coś nie udać, to o dziwo Ty to już wiedziałeś – czyli przystępując do projektu, z góry skazałeś to na niepowodzenie. Dzięki temu mniej się starałeś, nie włożyłeś w to serducha, bo wiedziałeś, że się nie uda, a umysł przecież nie będzie się angażował w coś, co z góry jest przegrane. Tylko to tzw. „z góry” przegrane, to Twoja zasługa. Bo gdybyś wierzył, że się uda, nie dopuściłbyś myśli o niepowodzeniu, to tak by się właśnie stało. Ach ta wyobraźnia… ktoś się spóźnia, nie zadzwoni… a Ty już masz w głowie tonę czarnych scenariuszy… no bo jak to? Musiało się coś stać!!! A za jakiś czas ktoś pisze, czy dzwoni, że telefon mu się rozładował. A Ty w swojej wyobraźni już widzisz wypadek, zdradę, rozejście się… na domiar złego zapijasz już smutki lub obżerasz się słodyczami…, a w rzeczywistości… nic się złego nie stało, poza jednym – straciłeś mnóstwo godzin martwiąc się, nie wykonując swoich zadań… a przecież logiczne, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to nawet w najbardziej tragicznych warunkach znajdzie sposób, by do Ciebie dotrzeć z daną informacją. Więc wyluzuj. Najgorsze jest to, że tyle świetnych firm, szczęśliwych związków nie powstało, bo Twoja wyobraźnia już wiedziała, że przez rynek nie da się przebić, że dana dziewczyna da Ci kosza, więc nawet nie próbujesz zaprosić ją na randkę. Dzięki temu Twoja samoocena leci na łeb na szyję, a co ciekawe, Ty nawet nie kiwnąłeś palcem, by to coś zrealizować, bo wyobraźnia była tak realistyczna…, już widziałeś, jak koledzy się śmieją, ona omija Cię dużym łukiem, a kompletnie nie masz pojęcia, że ona naprawdę czeka za Tobą. A Ty nic, więc i ona myśli – jestem do kitu, on nawet nie zagada… Zobacz, a wszystko rozgrywa się jedynie na poziomie myśli. Więc może po prostu, gdy znajdziesz się w podobnej sytuacji, powiedz do siebie, spokojnie, to tylko moja wyobraźnia robi sobie żarty. Inna sprawa – to kim jesteś teraz, to rezultat Twojego wyobrażenia siebie sprzed kilku lat. Przecież to Ty dokonujesz zakupów odzieży, więc ubierasz się wg swojego obrazu i tego, co sądzisz na swój temat w swojej głowie. Tak samo forma spędzania wolnego czasu, odżywiania. Wszystko Twoja wyobraźnia prędzej zaplanowała. Tak samo jak zaplanowała, z jakim partnerem będzie Ci idealnie, a z jakim nie. Jeśli masz obecnie partnera niezgodnego z Twoją wyobraźnią, to będziesz wiecznie nieszczęśliwy, będziesz szukał atrakcji na boku i uznasz,

że życie takie musi być. Działa to również w drugą stronę. Jeśli masz partnera zgodnego ze swoimi wyobrażeniami, to świata poza sobą nie będziecie widzieć, będziecie się ciągle o siebie starać, randkować i dbać o to, co między Wami jest, bo w wyobraźni widziałeś już szczęśliwe życie we dwoje, więc Twoje oczy niczym lasem z tłumu wyszukują idealną partnerkę, by to co widzi wyobraźnia stało się rzeczywistością. Chcesz jeszcze dowodu na to, że wyobraźnia rządzi światem? Proszę bardzo. Widziałeś kiedyś puste pole, a parę lat później w tym miejscu osiedle domków jednorodzinnych lub jakieś centrum handlowe? Samo nie powstało. Ktoś najpierw miał wizję, że takie coś tu będzie, następnie architekt przeniósł to na papier, a firma budowlana to wykonała. Jednak gdyby nie to najcenniejsze narzędzie, zwane wyobraźnią, nic by dalej nie było w tym miejscu. Więc co zrobić, by wykorzystać to cenne narzędzie, które posiada każdy z nas? Z pewnością Cię tutaj niezbyt zaskoczę – powiem wprost – myśl pozytywnie, a następnie zanim wyobraźnia rozbuja się w swoich opowieściach, zacznij działać. Staraj się najpierw stworzyć obraz swojej osoby na papierze, opisz, kim chcesz być, jak się ubierać, co robić zawodowo, z kim przebywać – wiesz, coś na styl napisania dokładnego scenariusza i przelej to na papier. W tym miejscu większość osób mówi, ale mam to w głowie. Jasne… tylko gdy nadciągną chmury w Twoje życie, a takie momenty też będą, to niestety pojawi się ogromna ciemność, a Tobie będzie bardzo ciężko się z tego podnieść, a gdy zrobisz wersję pisaną, to tak jakby świadomość, że nad chmurami nadal jest słońce, a to co się chwilowo dzieje, przeminie i wszystko dobrze się zakończy. Po prostu pisząc to, umysł robi temu zdjęcie i w chwilach stresu przypomina sobie o tym i daje Ci to moc, by przetrwać. Poza tym, jeśli Twój umysł wie, na czym się koncentrować, to nie będzie się rozdrabniał w szczegółach, które odbierają radość życia, bądź są niezgodne z jego scenariuszem. Znajdziesz w sobie poza tym motywację do stawania się lepszą wersją siebie. A tylko rozwijając się, pozbywając się wygodnego leniwego fotela, ucząc się coraz to nowych rzeczy – czujesz, że żyjesz. A przecież głupotą jest umrzeć za życia, czekając na pochówek 50 lat, prawda? Zatem weź się w garść, zatrudnij wyobraźnię do właściwej pracy i zobaczysz, że to co zdawało się niemożliwe – staje się faktem, a Ty spełnioną w życiu osobą. Owocnych przemyśleń oraz właściwego wykorzystania wyobraźni życzy Barbara Gruszka autorka KSIĄŻKI ROKU 2016 „Jak w 7 Krokach Odkryć Prawdy Życiowe i Zrozumieć Sens Życia”

„Kopernik” pisze maturę

76. absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie rozpoczęło dziś zmagania z egzaminem dojrzałości. Język polski podobno większych trudności nie sprawił, więc mamy nadzieję, że z matematyką będzie podobnie. Uczniowie „Kopernika”, oprócz obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego), spróbują swoich sił również w wielu egzaminach na poziomie rozszerzonym

(z języka polskiego, matematyki, języków obcych, biologii, geografii, chemii, fizyki, historii i wiedzy o społeczeństwie). Ponieważ w ubiegłym roku absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie zdali maturę w 100% (co zagwarantowało szkole pierwsze miejsce w województwie łódzkim), liczymy na to, że tegoroczne osiągnięcia będą co najmniej tak samo dobre!


www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Majowy weekend w Kępnie

Pierwszy maja to również pierwszy dzień kępińskiej majówki na Rynku, na ten rodzinny piknik pod nazwą „Majówka” zaprosili mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Kępno oraz Kępiński Ośrodek Kultury. Warunki pogodowe niezbyt ciekawe, zimno, to one zapewne nie zachęcały mieszkańców do kibicowania i podziwiania naszych talentów lokalnych i nie tylko, którzy prezentowali swoje wokalne i muzyczne umiejętności w konkursie laureatów konkursu „Muzyczna Młodzież”. Codziennie koncerty rozpoczynały się po południu i trwały do późnych godzin wieczornych. Na koncert konkursowy pod nazwą Muzyczna Młodzież zgłosiła się liczna grupa uczestników z całego regionu w tym soliści: Anna Wabnic, Natalia Kołodziej, Adrianna Bogdała, Iga Wojciechowska, Agata Gąciarska, Stanisław Napierała, Magdalena Pawlik, Laura Terelak, Zuzanna Bonczol, Magdalena Romanowska, Mateusz Krownicki, Alicja Piotrowicz, Maja Kasprzak, Sara Kasprzak, Alicja Ciesielska, Paweł Maryniak, Dawid Rabiega, Wiktoria Bielińska, Julianna Wójcik, Katarzyna Tomaszek oraz zespoły: The Gentlemen, The White Tigers, Tampada, Walczak Band, Zespół z nazwą, The Foomix. oraz Wężyk Band - Zespół Wężyk Band z Gimnazjum w Mroczeniu wykonał 2 utwory Ona jest ze snu” z rep. zespołu Ira oraz Teksański z rep zespołu Hej. Opiekunem była Danuta Wieczorek. Wokaliści: - Beata Mejza, Martyna Cieślak,

Dagmara Szczupak, Nikola Łyczkowska, Instrumentaliści: Wiktoria Zychla – gitara elektryczna, Nikola Czajkowska – perkusja, Adrian Rzepka – gitara elektryczna i klasyczna, Sandra Pomiankowska – klawisze, Karolina Nowak -gitara basowa; Po nich z koncertem wystąpił zespół Formacji Seweryn, który zaprezentował hity lat 90 i nie tylko. Kolejny koncert zaprezentował zespół „Sami”. O godz.19:00 z koncertem wystąpił duet polsko – włoski Halina Benedyk i Marco Antonelli. który w 1984 roku zachwycił wszystkich na festiwalu w Sopocie. Warto wspomnieć, że w 1987 roku ich utwór „Mamy po 20-lat” wygrał festiwal w Opolu Pogoda nie rozpieszczała przybyłych na kępiński Rynek, jednak z godziny na godzinę przybywało mieszkańców, którzy gromadzili się przy kępińskiej scenie oczekując na wieczorne koncerty ulubionych gwiazd polskiej piosenki. Niezaprzeczalną Gwiazdą wieczoru była Anna Wyszkoni, która na polskiej scenie muzycznej występuje od 20 lat. w czasie dwugodzinnego koncertu - muzycznego show zaśpiewała swoje najpiękniejsze przeboje. Po koncercie rozdawała pamiątkowej fotki i autografy. Występ gwiazdy wieczoru potwierdził oczekiwania zgromadzonej licznie publiczności.

czytaj więcej na www.powiatowy.pl MaŁa

9


10

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Poznaj swojego dzielnicowego Rozmowa z dzielnicowym Gminy Wieruszów sierż. szt. Pawłem Ciura

Na początku proszę kilka słów o sobie; czy ma pan rodzinę, jakieś zainteresowania, czym się pan zajmuje poza pracą? Jestem żonaty, ale dzieci jeszcze nie mam. Interesuję się sportem i rekreacyjnie turystyką. Jaka dziedzina sportu? Rekreacyjnie biegam i jeżdżę rowerem. Ostatnio popularyzujemy bieganie na orientację. Próbował Pan sił w tej dziedzinie? Nie, nie próbowałem. Biegam rekreacyjnie, dla własnej satysfakcji. W porównaniu do poprzednich sześciu „szeryfów”, siódmy jest ostatni. Mamy za to wiedzę z roku poprzedniego. Ponieważ ukazały się analizy za rok ubiegły, więc możemy na to zerknąć. W niewielkim stopniu, ale jednak ta przestępczość powoli z roku na rok wzrosła, w liczbach bezwzględnych o 5. Mówimy tutaj o całym powiecie. W tej analizie nie mamy niestety rozbicia na poszczególne gminy, czy też rejony. Jest jednak mały wzrost tej przestępczości. Niepokoi chyba najbardziej wzrost związany z ilością przestępstw dotyczących narkotyków. Z drugiej strony może cieszyć bardzo wysoka wykrywalność tych zdarzeń. Mamy zatem dwie strony medalu. Mój teren to gmina Wieruszów, bez terenu miasta. Jeśli jakieś przypadki są ujawniane, to eliminujemy je na bieżąco. A czy takie przypadki dotyczą w jakiś szczególny sposób miejscowości w pobliżu Wieruszowa? Nie, nic mi nie wiadomo na ten temat. W różnych częściach powiatu wieruszowskiego są ujawniane takie przypadki. Oczywiście my dzielnicowi, w ramach spotkań profilaktycznych w szkołach i spotkań wiejskich, staramy się uświadamiać społeczeństwo, że gdy widzą jakieś podejrzane osoby, bądź są świadkami konkretnego zdarzenia, aby to zgłaszali na numer alarmowy lub do dzielnicowych. Wówczas podejmujemy stosowne czynności, w trakcie których sporządzamy dokumentacje, więc jest to na bieżąco monitorowane. Liczba ofiar śmiertelnych jest porównywalna z 2015 r. Było 6 takich przypadków. Czy policja ma na to wpływ? Nie mamy na to wpływu. Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, to trzeba rozmawiać bardziej z policjantami z wydziału ruchu drogowego. Tam, gdzie są zagrożenia, gdzie mamy informacje np. na temat przekraczania dozwolonej prędkości, bądź jakichkolwiek, to policjanci są kierowani w takie miejsca. Od września 2016 roku funkcjonuje krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Jeżeli na tej mapie pojawiają się jakiekolwiek zagrożenia, to weryfikujemy je na bieżąco. Z takich czynności również sporządzana jest dokumentacja. Jeżeli np. zgłoszone zagrożenie dotyczy spożywania alkoholu w miejscach publicznych, bądź gromadzenia się nieletnich, to wówczas w takie miejsca dysponowani są dzielnicowi lub policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego. Jeżeli natomiast zgłoszone zagrożenie dotyczy wykroczeń w ruchu drogowym, to policjanci pionu ruchu drogowego sukcesywnie eliminują takie wykroczenia. Patrzyłem na ilości przestępstw w siedmiu kategoriach, bo taką robicie statystykę. Niepokoi mnie takie przestępstwo jak kradzież rzeczy cudzych i kradzież z włamaniem. Jest to jakby gro tych działań przestępczych. Na co dzień się o tym nie słyszy, ale w ciągu roku trochę się nazbiera. Myślę tutaj o całym powiecie, a czy te zjawiska występują w Pana rejonie w jakiś sposób częsty? Występują. Z tego co pamiętam, w poprzednim roku była to seria kradzieży z niezabezpieczonych pomieszczeń, jak niezamknięte garaże, niezamknięte szopy, pozostawione piły motorowe na podwórku bez zabezpieczenia. Ja w ramach obchodu dzielnicowego staram się uświadamiać społeczeństwu zagrożenia wynikające z niezabezpieczenia lub nieprawidłowego zabezpieczenia własnego mienia. Czasem niestety „okazja czyni złodzieja”. Staram się uświadamiać, żeby nawet szopy, garaże, furtki zamykać na kłódki czy na łańcuchy, żeby starać się w jakiś sposób zabezpieczyć rzeczy, żeby nie ułatwiać kradzieży. To są takie okresy, gdzie w danym dniu, czy w danym tygodniu jest kilka takich zdarzeń i później po podjęciu przez Policję odpowiednich działań takie zjawisko się wycisza. Przynajmniej tak się to odbywało do tej pory w moim rejonie. A zdarzenia związane z uszkodzeniem mienia? Czy ktoś dewastuje mienie gminne, czy inne, czy prywatne? Z tego co pamiętam, to głównie uszkadzano obiekty użyteczności publicznej. Najczęściej są to ławki, przystanki autobusowe lub znaki drogowe. Takie zgłoszenia mamy. Nie jest ich dużo, ale jednak się zdarzają. Przeważnie sprawcy byli ujmowani i ukarani. Globalnie możemy tę statystykę podsumować, że się utrzymuje na pewnym poziomie i chyba tak to będzie. Nie ma gwałtownych skoków. Czy to jest już takie odczucie, bo teraz to wygląda, że dzielnicowi to po komendan-

cie najważniejsi funkcjonariusze Policji w Komendzie? Nie, to tylko takie pozory. Najważniejsze stanowisko w Komendzie piastuje Komendant. Ponadto są naczelnicy poszczególnych wydziałów, kierownicy i pozostali policjanci pełniący służbę w danej strukturze organizacyjnej. Na chwilę obecną zmieniona jest polityka dzielnicowego. Obecnie dzielnicowi nie prowadzą już żadnych postępowań wyjaśniających. Realizujemy dużo wywiadów środowiskowych, uczestniczymy w różnego rodzaju spotkaniach, realizujemy czynności w ramach procedury „Niebieska karta”. Obsługujemy też interwencje i zdarzenia. Tym także się zajmujemy. Oprócz tego weryfikujemy zagrożenia zgłoszone na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby mieć jak najlepszy kontakt ze społeczeństwem. Ma powstać funkcja starszego dzielnicowego, czy to już weszło w życie? Tak. Od kilku tygodni w wieruszowskiej komendzie Policji jest jeden wakat starszego dzielnicowego, który został przydzielony doświadczonemu dzielnicowemu. W której z miejscowości gminy Wieruszów najczęściej występują dane zagrożenia? Czy to jest losowa sprawa? Żadna miejscowość nie przoduje w jakichś zdarzeniach, żadna nie jest z tyłu. W jednym kwartale jest tak, w drugim kwartale inaczej. Nie ma na to zasady. Nie ma miejscowości, która byłaby okryta złą sławą, jeśli chodzi o jakieś notoryczne, cykliczne zdarzenia. Jeszcze może o tym sporcie kilka słów. Oprócz Wyszanowa to w innej miejscowości nie ma żadnych rozgrywek piłkarskich. Czy zatem w związku z meczami były zgłaszane zakłócenia kibiców? Nie przypominam sobie, żeby tam cokolwiek kiedyś się działo. Należy zwrócić uwagę na mieszkańców gminy Wieruszów. Ma Pan jakieś sugestie, czy prośby? Przede wszystkim, jak już mówiłem, apeluję o zabezpieczenie swojego mienia, zwłaszcza w trakcie wyjazdów na kilka dni i w okresie wakacyjnym, ferii, czy w okresie świątecznym. Wtedy głównie dochodzi do kradzieży, czy włamań. Kolejna sprawa, którą chciałbym poruszyć to prośba o znakowanie posesji tabliczkami, ponieważ jest z tym problem. My, którzy tutaj pracujemy już kilka, czy kilkanaście lat potrafimy po nazwiskach ludzi odnaleźć, ale załoga karetki pogotowia, czy straży pożarnej nie potrafi dojechać. W niektórych miejscowościach rozrzut domów jest tak duży, że nie wiadomo, gdzie się kierować. Widać już poprawę, bo są już białe tabliczki. Staram się ludzi upominać o tym. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć – mianowicie problem wałęsających się psów. Szczególnie w terenie wiejskim, gdzie jest wiele takich psów, a później nie potrafimy znaleźć właściciela. Dochodzi także do kolizji, gdzie samochody są rozbijane na skutek wbiegnięcia psa. Wiele przypadków było, gdzie musieliśmy ukarać mandatami za nietrzymanie psów na uwięzi. Wówczas właściciel zwierzęcia tłumaczy się tym, że to mały pies, że nie ugryzie i tak dalej.. To nie ma znaczenia, czy wbiegnie mały pies na drogę, czy wbiegnie duży. Uszkodzenia samochodu są. Poza tym także dzieci idące do szkoły, czy ze szkoły boją się takich psów. Wielokrotnie interweniujemy w takich wypadkach. Biegacze, piesi, rowerzyści z dnia na dzień chętniej używają odpowiedniego oznakowania i rzeczywiście widać poprawę. Co raz więcej osób przywiązuje uwagę, by być widocznym. Prowadzimy wiele działań profilaktycznych, w trakcie których apelujemy o noszenie elementów odblaskowych nie tylko wtedy, gdy jest to obowiązkowe. Uświadamiamy, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, że dają bezpieczeństwo pieszym, że często bezpieczeństwo zależy od nas samych. Zgadzam się, że widać wyraźną poprawę w tek kwestii i mam nadzieję, że taka tendencja będzie zachowana. Może Pan powiedzieć, czy istnieje pewnego rodzaju recydywa, czy też powstają ciągle nowe zdarzenia? Jest to pewna grupa ludzi, gdzie interwencje się powtarzają? Część jest w miejscach, gdzie interwencje mają miejsce od kilku, czy nawet kilkunastu lat. Również pojawiają się nowe. Ma to taki charakter, że gdy gdzieś się pojawią nowe, to te stare później zanikają. Pojawiają się następne. A jak ze skutecznością tych interwencji? Wystarcza często jedna, czy trzeba ponawiać takie czynności? W większości miejsc, gdzie interweniujemy, to większy bądź mniejszy, ale skutek zawsze jest. Przynajmniej na jakiś dłuższy lub krótszy czas. Są też tak „oklepane” miejsca, że nic takie interwencje nie pomagają i wówczas zachodzi konieczność podjęcia innych czynności prawnych. Czy wtedy podejmuje się inne, bardziej rygorystyczne działania dla takich osób? Zależy, co mamy na myśli. My dzielnicowi zajmujemy się w większości procedurami Niebieskiej Karty, ale w razie potrzeby podejmujemy też inne czynności prawne, w zależności od zaistniałej sytuacji. Ktoś, na przykład, znęca się w sposób fizyczny na kimś w rodzinie. Co wtedy? Wdrażamy czynności sprawdzające lub wyjaśniające. W tym czasie pod nadzorem Prokuratury zbieramy materiał dowodowy w tej sprawie i często kierujemy sprawę do Sądu. Sąd dalej rozstrzyga w danej sprawie. Jednocześnie monitorujemy sytuację poprzez procedurę „Niebieskiej karty” również przy udziale innych podmiotów w ramach działania tzw. Zespołu Interdyscyplinarnego. Czy problem przemocy nad dziećmi jest dość istotny? Tak. Problematyka przemocy nad małoletnimi pozostaje w specjalnym zainteresowaniu Policji. Ja jednak do tej pory na terenie swojego rejonu nie odnotowałem przemocy wobec dzieci. Przeważnie interwencje dotyczą przemocy między dorosłymi – głównie pod działaniem alkoholu. Rozmawiał Eugeniusz Tomaszek

www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kępnie sprzeda część budynku przy ul. Warszawskiej 63, powierzchnia działki 362 m2. W/w nieruchomość składa się z lokalu handlowego o pow. 88,6 m2 oraz części mieszkalnej o pow. 81,5 m2 i budynku gospodarczego. Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi 298.000,00 zł. Telefon kontaktowy – 62-78228-41 Firma meblowa z okolic Kępna podejmie współpracę w zakresie podwykonawstwa szycia i krojenia mebli tapicerowanych. kontakt pod numerem 605301551. Fabryka Mebli ,,BENIX” Kaczorowscy sp.j. zatrudni: tapicera, krawcowe, kierowcę, widlarza i stolarza. Kontakt pod numerem telefonu +48 62 78 29 116 lub osobiście w siedzibie firmy Mroczeń 36a


www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Wyróżnienie dla młodych pianistów i skrzypków z PSM I st. w Kępnie

W dniach 25-26 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie odbył się X – jubileuszowy – Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny pod patronatem Wójta Gminy Kościan. To impreza muzyczna o ugruntowanej pozycji w regionie wielkopolskim, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród młodych adeptów sztuki gry na fortepianie.

W tym roku w konkursie wzięli udział młodzi pianiści z Szamotół, Poznania, Jarocina, Śremu, Tarnowa Podgórnego, Krotoszyna, Turku, Wrześni, Leszna, Ostrowa Wlkp., Gostynia, Pleszewa, Konina, Odolanowa, Kalisza, Wągrowca, Piły, Koła, Kościana i Kępna. W sumie zaprezentowało się 77 uczestników. Kępińską Szkołę Muzyczną reprezentowało czworo uczniów. W najmłodszej gru-

pie wystąpili: Lena Gruszka, Jakub Marczak i Martyna Płuska z klasy fortepianu p. Iwony Korty natomiast w najstarszej Małgorzata Taras z klasy fortepianu p. Hanny Ostapchuk. Na liście laureatów znalazły się: Lena Gruszka i Małgorzata Taras. Decyzją jury uczennice te zostały wyróżnione. Do grona wyróżnionych dołączyli również nasi skrzypkowie, którzy w dniu 1 kwietnia 2017 r. uczestniczyli w I Pleszewskich Prezentacjach Młodych Skrzypków w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie – rodzącej się dopiero imprezie o randze międzyszkolnej, której – jak sama nazwa wskazuje – przyświeca idea prezentacji umiejętności młodych skrzypków z zaprzyjaźnionych i sąsiadujących ze sobą szkół muzycznych z Pleszewa, Jarocina, Ostrzeszowa i Kępna. Na jednej, muzycznej scenie spotkało się 20 uczestników, w tym czworo uczniów z Kępna. Tym razem naszą szkołę reprezentowali: Amelia Kania, Natalia Siwiec i Kacper Widański z klasy skrzypiec p. Kingi Hudeli oraz Dawid Kałużny z klasy skrzypiec p. Tomasza Kuzio. Wszyscy wymienieni uczniowie zostali w tym wydarzeniu muzycznym wyróżnieni. Amelia Kania i Natalia Siwiec otrzymały wyróżnienie I stopnia, natomiast Kacper Widański i Dawid Kałużny II. Wszystkim wyróżnionym i pedagogom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w różnych formach zewnętrznej prezentacji scenicznej.

Mikołaj Michalczyk zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu akordeonowego W dniach 7-8 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Grudziądzu odbył się XV Grudziądzki Konkurs Akordeonowy. Jest to kolejna edycja znanego i cenionego w środowisku akordeonowym w Polsce konkursu adresowanego do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Jego historia sięga roku 1986, kiedy to po raz pierwszy odbył się I Międzywojewódzki Szkolny Konkurs Akordeonowy. Od szóstej edycji konkurs przyjął nazwę Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego. Impreza ta odbywa się cyklicznie co dwa lata i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych adeptów sztuki gry na akordeonie. W tym roku było podobnie. Do XV Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego zgłosiło się 62 uczestników z 29 szkół muzycznych I i II st. z całej Polski. Wzięli w nim udział akordeoniści z Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Krakowa, Poznania, Olsztyna, Włocławka, Ełku, Lęborka, Chełmna, Inowrocławia, Kalisza, Zgierza, Pabianic, Radomia, Zduńskiej Woli, Gąbina, Dywit, Sieradza, Płocka, Radziejowa, Nowego Tomyśla, Gru-

dziądza i Kępna. Konkurs cieszy się nie tylko znaczącą pozycją na mapie konkursowej Polski, ale również wysokim poziomem gry uczestników. Biorący w nim udział uczniowie wielu szkół muzycznych przyjeżdżają z odległych zakątków Polski z nadzieją na wygraną, aspirują do tytułu laureata, chodź liczba miejsc na podium jest ograniczona. Konkurencja jak zwykle była duża, a wykonawcom towarzyszył ogromny stres. Wśród tegorocznych uczestników znaleźli się również uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana w Kępnie - Mikołaj Michalczyk i Julian Rozwadowski. Obaj chłopcy uczą się w klasie Pana Sławomira Mocha – doświadczonego pedagoga z wieloma osiągnięciami. Mikołaj obecnie uczęszcza do kl. II cyklu 4-letniego, natomiast Julian do kl. IV. Obaj uczniowie mają już na swoim koncie kilka znaczących osiągnięć w akordeonistyce. 8 kwietnia 2017 r. podczas Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego o statusie konkursu ogólnopolskiego, wpisanego do kalendarza ogólnopolskich i międzynarodowych im-

prez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – jednostki powołanej przez Ministerstwo Kultury do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi w Polsce - młodzi akordeoniści z kępińskiej Szkoły Muzycznej zaprezentowali się na wysokim poziomie wykonują trudny program. W tegorocznej edycji konkursu I miejsce w I kategorii zajął Mikołaj Michalczyk. Najwyższa nagroda na konkursie o tej randze jest tym bardziej znacząca, że przyznało ją zacne Jury, reprezentowane przez profesorów akademickich, wybitnych akordeonistów, kompozytorów i zarazem pedagogów z Łodzi, Bydgoszczy i Gdańska. Obecnie uczniowie Pana Sławomira Mocha z niecierpliwością czekają na wyniki International Music Competition Belgrade Serbia, które lada dzień ukażą się na stronie internetowej. Tymczasem gratulujemy sukcesu Mikołajowi oraz pedagogowi i życzymy wychowankom wytrwałości w doskonaleniu gry na akordeonie, radości z obcowania z muzyką i w najbliższej przyszłości kolejnych sukcesów.

Sukcesy kępińskich akordeonistów w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Serbii W kwietniu 2017 r. czworo uczniów klasy akordeonu Pana Sławomira Mocha wzięło udział w International Music Competition Belgrade, Serbia. Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. A. Tansmana w Kępnie reprezentowali: Mikołaj Michalczyk (z Wieruszowa), Julian Rozwadowski (z Hanulina), Patrycja Rabiega (z Grębanina)

i Damian Rydz (z Bralina). Mikołaj Michalczyk i Julian Rozwadowski uczestniczyli w III kategorii wiekowej, Patrycja Rabiega w IV a Damian Rydz w V. Uczniowie konkurowali z uczestnikami z Polski, Białorusi, Rosji i Chorwacji. Konkursowiczów oceniało międzynarodowe jury pochodzące z Finlandii, Polski, Serbii i Rosji. Jurorzy tegorocznego konkursu w Serbii to absolwenci wyższych uczelni muzycznych z dużym doświadczeniem pedagogicznym i wieloma osiągnięciami o randze międzynarodowej. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15 kwietnia b.r. Decyzją jury Mikołaj Michalczyk i Julian Rozwadowski otrzymali I miejsca, natomiast Patrycja Rabiega i Damian Rydz II. To pierwszy w historii szkoły sukces na tak dużą skalę o zasięgu międzynarodowym. Serdecznie gratulujemy zwycięscom i nauczycielowi prowadzącemu sukcesów i życzymy dalszej owocnej współpracy, wytrwałości w nauce gry na akordeonie oraz wysokich lokat w kolejnych konkursach.

Czas badania wynosi około 10 minut.

11


12

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Odpust w Diecezjalnym Sanktuarium Św. Wojciecha w Cieszęcinie

W niedzielę, 30 kwietnia 2017 r. odbyły się uroczystości odpustowe w Diecezjalnym Sanktuarium Św. Wojciecha w Cieszęcinie. Sumie odpustowej przewodniczył o.Mieczysław Rećko SSCC- Jubilat obchodzący 50-lecie kapłaństwa. Na początku wszystkich powitał o. Krzysztof Wasiuk kustosz cieszęcińskiego sanktuarium i proboszcz parafii. Homilię wygłosił o. Piotr Budrewicz SSCCprzełożony prowincjalny Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i

Maryi, który także podczas mszy św. poświęcił witraż do stacji św.Wojciecha, usytuowany zostanie przy kościele. W homilii o. prowincjał pokreślił – św. Wojciech dawał świadectwo wiary na Ziemiach Polskich. Cząstka relikwii św.Wojciecha została przywieziona do kościoła w Cieszęcinie. Za każdym razem, gdy gromadzimy się wokół tego ołtarza na Eucharystii to gromadzimy się również wokół jego relikwii, które są świadkami ponad 1000-letniej histo-

rii Polski i ponad 1000-letniej wiary naszego narodu. Minęły wieki, lata, wojny, ustroje, rozbiory, komunizm i liberalizm, a święty Wojciech pozostał i pozostanie. Warto nadmienić, że święcenia kapłańskie o.Mieczysław Rećko przyjął 24 czerwca 1967 r. w archikatedrze we Wrocławiu. Na zakończenie uroczystego nabożeństwa przedstawiciele parafian i ks. Bogdan Tyc – wicedziekan dekanatu wieruszowskiego, złożyli Jubilatowi serdeczne życzenia.

Piotr Kołodziejczyk

www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Z okazji Dnia Położnej – 8 maja i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki – 12 maja wszystkim Pielęgniarkom i Położnym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu i nieustającej satysfakcji w realizowaniu misji pomagania chorym. Dbacie o zdrowie i życie Pacjentów. Dzięki Waszej pracy rekonwalescencja przebiega sprawniej, a pobyt w szpitalu staje się łatwiejszy do zniesienia.

Prezes Zarządu – Dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Eunika Adamus

Pożegnanie maturzystów w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie

Niech sumienie będzie Twoim przewodnikiem - te słowa przyświecały uroczystości pożegnania maturzystów, która odbyła się 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie. To niecodzienne święto zaszczycili swoją obecnością Andrzej Żóraw - Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego, Józef Suwara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego, Marek Pikuła – Wójt Gminy Lututów, przedstawicielka Rady Rodziców przy ZSR w Lututowie – Aneta Sularz. Pani Dyrektor Grażyna Boryczka zwracając się do abiturientów życzyła im mądrych życiowych wyborów, realizacji marzeń i planów i cieszenia się życiem – każdą chwilą, która mija bezpowrotnie. Ta chwila, to właśnie „tu i teraz” – czas wspomnień, refleksji, podziękowań i gratulacji dla abiturientów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Za całokształt osiągnięć w czteroletnim cyklu kształcenia nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Wieruszowskiego otrzymali absolwenci Technikum Mechanizacji Rolnictwa w osobach: Hubert Dziechciarek – świadectwo z wyróżnieniem, Bartosz Wypchło – świadectwo z wyróżnieniem, Kamil Zasina oraz absolwent Technikum Architektury Krajobrazu Patryk Łukomski. Nagrodę Wójta Gminy Lututów otrzymała Ilona Lar absolwentka Technikum Ekonomicznego. Wymienieni abiturienci oraz Anna Zdzieszek z Technikum Ekonomicznego, Przemysław Wyglądacz i Tomasz Owczarek z Technikum Mechanizacji Rolnictwa otrzymali również nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSR w Lututowie. Jak podkreśliła Pani Dyrektor najlepsze wyniki w nauce i świadectwa z wyróżnieniem to efekt pracy i wysiłku absolwentów, ale też wsparcie i pomoc rodziców, dlatego z radością i  uznaniem wręczyła listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów: Państwu Dziechciarkom i Pani Wypchło. Życie szkolne to nie tylko edukacja, ale również działalność na rzecz Samorządu Uczniowskiego, środowiska

lokalnego oraz godne reprezentowanie szkoły na arenach sportowych. W tych dziedzinach wyróżnili się i nagrody otrzymali: Hubert Dziechciarek, Tomasz Owczarek, Justyna Kurek i Marta Pośpiech – praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego, Marta Jaskuła, Patrycja Szymańska, Justyna Kurek, Marta Pośpiech, Michał Haraszkiewicz i Hubert Bolek – osiągnięcia sportowe. Za pracę na rzecz kształtowania i krzewienia kultury ludowej oraz ocalanie od zapomnienia pieśni i tradycji ludowych podziękowanie od Kapeli Lututowianie i Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie otrzymały Justyna Kurek i Marta Pośpiech. Ogółem w roku szkolnym 2016/2017 w ZSR w Lututowie świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 6. absolwentów Technikum Ekonomicznego, 6. absolwentów Technikum Architektury Krajobrazu, 6. absolwentów Technikum Rolniczego, 23. absolwentów technikum Mechanizacji Rolnictwa i 18. słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego. Za 4 lata nauki, opieki, wskazywania właściwych dróg i za okazywane serce w imieniu abiturientów podziękowały Marta Jaskuła, Justyna Kurek i Marta Pośpiech. Natomiast klasy drugie technikum w zawodach: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Rolnik, Technik Mechanizacji Rolnictwa z wychowawcami Dorotą Maciejewską i Moniką Smug pożegnały absolwentów w przygotowanym przez siebie przedstawieniu. Były piosenki, skecze, scenki z życia szkoły i życzenia płynące „prosto z serca”. O oprawę muzyczną zadbał Pan Zbigniew Szczepański i Szymon Cieślak – uczeń II klasy TMR. Cytując fragment „Desideraty” życzymy wszystkim absolwentom „szerokich dróg”, „wysokich lotów” i wytrwałości w dążeniu do celu: „Stoisz przed życiem Życie jest ładne, ale trudne. Idziesz w dal, Drogi są różne. Jaką drogą pójdziesz, Na tej ślad zostanie…” Szukajcie nowych dróg – a jest ich wiele! Dorota Maciejewska

oraz zastępca dyrektora ds. medycznych Longin Słowikowski


www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

13

WASZE BOBASY

Paweł Woźny, syn Pauliny i Macieja z Kolonii Osiek urodził się 4.05.2017 r. o godz. 20.15. Ważył 3180 g i miał 53 cm.

Jakub Woźny, syn Doroty i Bartosza z Wrocławia urodził się 3.05.2017 r. o godz. 14.44. Ważył 2760 g i miał 49 cm.

Leon Gatner, syn Martyny i Huberta z Lasek urodził się 2.05.2017 r. o godz.14.20. Ważył 3740 g i miał 54 cm.

Podziękowanie W imieniu Kępińskiego Ośrodka Kultury pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizacje „Majówki w Rynku” w Kępnie. Przy realizacji tego przedsięwzięcia pracował cały sztab ludzi: muzycy, wokaliści, obsługa techniczna, służby porządkowe i inni. Kierujemy uznanie w stronę wokalistów Studia Piosenki KOK oraz ich opiekuna pani Renaty Nowickiej. Za zaprezentowanie programu muzyczno-tanecznego dziękujemy dzieciom ze Studia Artystycznego Bell-Art. pod kierunkiem pań: Małgorzaty Wrzesień-Wróbel oraz Lili Ivanovej, za akompaniament wyrażamy wdzięczność pani Magdalenie Szwaj. Za zaangażowanie dziękujemy również rodzicom młodych artystów. Jesteśmy wdzięczni również wszystkim wykonawcom Festiwalu „Muzyczna Młodzież”; laureatom gratulujemy życząc dalszych sukcesów twórczych. Dziękujemy firmie RAKTIME, która wspierała nas dobrym sprzętem nagłaśniającym i oświetleniowym. Pragniemy także podziękować wszystkim artystom za występy na naszej scenie; Annie Wyszkoni z zespołem za widowiskowy koncert, zespołowi „Piersi Lepsi” za dobrą zabawę, „Lorem” za dawkę energii, oraz Formacji Seweryn za przeniesienie nas do lat 90, zespołowi „SAMI” za pozytywną energię oraz Halinie Benedyk i Marco Antonelliemu za umilenie dnia swoim występem. Serdecznie dziękujmy również pracownikom Urzędu Miejskiego, Samorządowi Miasta i Gminy Kępno oraz Panu Burmistrzowi Piotrowi Psikusowi za wsparcie, pomoc organizacyjną oraz obecność na naszych artystycznych wydarzeniach. Dziękujemy Powiatowej Komendzie Policji w Kępnie, Straży Miejskiej, firmie ochroniarskiej LEDAR za czuwanie nad bezpiecznym przebiegu naszego wydarzenia. Ważnej i niezbędnej pomocy organizacyjnej i przedmedycznej udzielili nam Strażnicy Ochotnicy z OSP Świby oraz Mechnic-Dziękujemy. Pomocy technicznej udzieliła nam również :firma WNT Wynajem namiotów pana Marcina Hodyjasa. Składam podziękowanie dziennikarzom lokalnych gazet: Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego, Tygodnika Kępińskiego, Twojego Pulsu Tygodnia oraz Radia SUD za rozpropagowanie naszego artystycznego wydarzenia oraz Danielowi Tarchale za jego prowadzenie. Dziękuję pracownikom Kępińskiego Ośrodka Kultury za merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie przy realizacji „Majówki w Rynku”. Dziękujemy również wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przeprowadzenia naszego majowego przedsięwzięcia. Dziękujemy także Państwu, że zaszczyciliście nas swoją obecnością i ciepłe przyjęcie naszych wykonawców. Anna Niesobska DYREKTOR

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku” Jak informuje Nowogrodzki Ośrodek Kultury, jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku” w składzie: Małgorzata Omelańczuk-Pawluk (kuratorka konkursu, artystka-malarka), Dorota Witkowska-Weiss (artystka-malarka), Robert Żbikowski (artysta-malarz), Lidia Godlewska (instruktor w Nowod-

worskim Ośrodku Kultury), Władysław Szeląg (prezes Towarzystwa Niezmiernie nam miło, że możemy Historycznego im. Szembeków) poinformować o tym, iż w gronie laureatów znalazła się uczennica LO im. po obejrzeniu 407 prac nadesłanych Mikołaja Kopernika w Wieruszowie – na konkurs, w dniu 25 kwietnia 2017r, Wiktoria Tomaszek. wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach a wśród nich znalazła się Gratulujemy – redakcja ITP. WIKTORIA TOMASZEK (LO im. Miko- Foto na powiatowy.pl. Nowodworski łaja Kopernika w Wieruszowie) Ośrodek Kultury – z prac jury.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Obchodzony corocznie 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zapoczątkowany w 1985  r. z  inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie to, początkowo skierowane tylko do bibliotekarzy, stało się świętem podsumowującym pracę, osiągnięcia zawodowe i budowania wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy. Dzień ten rozpoczyna Tydzień Bibliotek i jest okazją do przedstawienia zawodowych osiągnięć oraz dokonań grona bibliotekarskiego oraz czasem refleksji o tożsamości bibliotek i ich miejsca we współczesnym świecie. Z tej wyjątkowej okazji, 5 maja 2017 roku, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy spotkali się zaproszeni goście wraz z dyrektorem i pracownikami biblioteki. Uroczystość rozpoczęła się życzeniami i podziękowaniami za prężną pracę skierowanymi przez wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika do dyrektor biblioteki Renaty Gość oraz pracowników. Na ręce Renaty Gość zostało także wręczone podziękowanie oraz życzenia nadesłane od dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Heleny Bednarskiej. Następnie dyrektor biblioteki Renata Gość wręczyła kwiaty oraz podziękowania wójtowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzikowi, Grzegorzowi Baraniakowi – skarbnikowi gminy, Zdzisławowi Mikołajczykowi – Przewodniczącemu Rady Gminy Trzcinica, Jadwidze Miesiąc oraz Krystynie Plucie – za współpracę z biblioteką. Osobne podziękowania zostały skierowane do Barbary Urbańskiej – prowadzącej manualne i rękodzielnicze zajęcia warsztatowe w filii. Życzenia przyjęła także emerytowana dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy – Henryka Bednara oraz emerytowana kierownik Filii Bibliotecznej w Laskach – Cecylia Pilarska. Życzenia oraz

podziękowania odebrali także pracownicy biblioteki. Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze, sprzyjającej rozmowom na temat bibliotek, ich roli w naszej gminie, a także wymianom wspomnień, poglądów oraz wyzwań, przed którymi stoi biblioteka w najbliższym czasie.


www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Ogłoszenia

14

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15 arów w Mikorzynie na Osiedlu przy drodze asfaltowej. Na działce znajduje się woda. Te. 62 78 194 23( dzwonić po 20.00)( maj) Wynajmę lokal na działalność gospodarczą przy ulicy Świerczewskiego 14 o powierzchni 65m2. Tel.: 662 300 035 / 62 78 23 194. ( 15 czerwca) Sprzedam metalową szafę z kodem elektronicznym na akta, ubrania itd. Waga 45 kg. Tel. 695 705 076 ( sms) Sprzedam działkę budowlaną 5200 m2 w miejscowości Wyszanów ul. Mikorska. Media w ulicy. Tel. 793 007 371 (05.05) Sprzedam działkę w Kowalówce przy drodze asfaltowej, niedaleko Czoku. Działka przeznaczona pod budowę. Cena 2,5 tys/ar. Tel. 661  737  461. (27.04) Trzcinica. Sprzedam działkę 4500tyś m2, 50 metrów os asfaltu cena 38zł 1m2 tel 518010013 (08.05) Kępno koło restauracji Awra. Sprzedam grunt rolny przy trasie nr 8 powierzchnia 2,3 ha cena 28zł 1m2 tel: 518 010 013 Sprzedam działkę przemysłową, komercyjną w Bralinie. 7000 m2 przy drodze nr 8 z wjazdem pod obiekt handlowo-produkcyjny-usługowo-magazynowy. Cena 140zł 1m2 netto tel 518 010 013 Sprzedam 5 działek budowlanych na Brzeziu o pow. po 1000 m2 każda w cenie 88zł 1m2 przy asfalcie z wjazdami i mediami tel 518 010 013 Sprzedam działkę na Lipce o pow 9600m2 z przeznaczeniem pod elektrownię wiatrowe lub ogniwa foto woltoiczne albo domek z drewna pod lasem przy strumyku cena 25zł 1m2 piękne miejsce tel 518 010 013 Sprzedam działkę w Kaliszu w centrum koło stacji Statoil o pow. 1500m2 warunki zabudowy w trakcie na wielorodzinną cena 650tys zł tel 518 010 013 Sprzedam działkę w Kępnie pod hotel ul. poznańska pow. ok 5000m2 z

Usługi koparko-ładowarką

Piotr Kasędra

Kuźnica Skakawska 71 tel. 600 186 112

pozwoleniem na budowę projektem w cenie działki cena 185zł 1m2 tel 518 010 013 (08.05) Sprzedam grunt rolny o pow. 1,08ha w Skomlinie. Tanio. Pilne. Tel.600 947 041 (24.02) Sprzedam grunty obręb Węglewice gmina Galewice dz. 1433 o pow. 0,8701, dz. 1482 o pow. 0,1421, dz. 1568 o pow. 0,1458 Sprzedam dz. 803 o pow. 0,1200, dz. 806 o pow. 0,1000, dz. 1170 o pow. 3. 6300, dz. 1173 o pow. 0,0700 obręb Ostrówek gmina Galewice (może być w częściach np. 1.0500 lub 2.5800). Tel. 600 352 284 Sprzedam działki budowlane różnej wielkości śródleśne naprzeciwko zabudowań przy drodze asfaltowej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam tanio działki budowlane w Naramicach w kierunku na Śmiecheniu, o pow. 2 500 m, dostęp do drogi asfaltowej 25 m (szerokość działki), woda, prąd na miejscu oraz Walichnowy gm. Sokolniki o pow. 1000 m2. Tel. 604 173 083 Sprzedam działki budowlane o powierzchni: np. 10, 15, 20 arów z możliwością

kupienia 1 ha gruntu. Przy drodze asfaltowej, działka uzbrojona. Piaski gm. Bolesławiec Tel.600 352 284

PRACA DAM

Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni: - operatora okleiniarki z doświadczeniem. Kontakt pod numerem telefonu 627912020 lub osobiście w siedzibie firmy Jankowy 1c. (19.05) ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ. PRACA W OCHĘDZYNIE KOŁO WIERUSZOWA. Więcej informacji tel. 694 215 335. Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kategorii C+E, w transporcie krajowym. Kontakt: 605 220 407 Firma DKM Meble zatrudni stolarzy i montażystów mebli kuchennych. Atrakcyjne warunki pracy i płacy. Tel. 662 213 265 Firma SKOMAR – MEBLE zatrudni krawcową z doświadczeniem (możliwość pracy 5-6 godzin dziennie) oraz pomocników tapicerów. Kontakt w godzinach 8.00 -17.00. Tel. 601 153 600

USŁUGI

Przezwajanie silników, naprawa elektronarzędzi: CELMA, BOSH, MAKI-

Usługi cateringowe

• Obiady indywidualne • Organizacja imprez okolicznościowych na Sali do 60 osób • Organizacja bankietów, spotkań biznesowych i konferencji SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! tel. 721 312 391 lub 724 306 200 Więcej na temat oferty na naszym profilu na facebooku Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów

TA. Baranów ul. Strumykowa 3.Tel.62 78 18 273 lub 601 806 707(31.12.) Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

KUPIĘ

SPRZEDAM

Kurki kogutki sprzedaje Utrata koło Bralina Tel. 602303 471 (end.07)

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka koleżanki. Proszę o kontakt pod nr tel. 723 735 551

Skup akumulatorów i kataliRedakcja nie odpowiada za treść ogłozatorów; tel. 508 134 080 Skup aut. Płacimy najwię- szeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji cej! Tel. 514 681 691


www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

Wiadomości sportowe

15

Zawody Wędkarskie W sobotę 6 maja odbyły się na stawach przy ul. Poznańskiej (na stawie Kopalnia) zawody Spławikowe PZW Koła Kępno. Na prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja w składzie: Cudniewicz Aleksander, Owczarek Marian, Kaczor Jan. W zawodach wzięło udział 28 seniorów i 2 juniorów. Na spotkanie przybyli wiceburmistrz Artur Kosakiewicz, radny Krzysztof Dąbrowski, przedstawiciel Związku Wędkarskiego z okręgu Jerzy Rachel oraz właściciel stawów Marek Sikora. Zawodnicy wędkarze walczyli o Puchar Burmistrza MiG Kępno Piotra Psikusa. Burmistrz ufundował trzy puchary, było też wiele „ bogatych” nagród rzeczowych.

Klasyfikacja: I miejsce – Nawrot Maciej (4870 p), II miejsce – Fogel Dariusz (4485p), III miejsce – Waloszczyk Kazimierz (4430p). IV miejsce Wróbel Janusz (4415p), V miejsce – Drygała Artur (3720p).Kolejno uplasowali się:Koliński Lech (3310p), Biczysko Tomasz(3285p), Wojtasik Robert(3225p), Wróbel Mariusz (3205p), Dobień Jacek (3180p), Wąsala Jarosław(3170p), Rozwadowski Robert(2820p) oraz juniorzy Robuski Konrad (870p) i Klimecki Michał (670p). Spotkanie jak zawsze zakończono przy grillowaniu kiełbasek i kawie z pysznym ciastem.

Red Zdj mumar

Piłka nożna W następnej 25 kolejce rozgrywek zagrają Klasa A - kolejka 24 (13-14.05.2017) LKS Start Łubnice : GLKS Warta Osjaków (sobota 17:00) LZS Krzyworzeka ; LKS Prosna Wyszanów (niedziela 11:00 ) WKS Prosna Wieruszów : LKS Czarni Rząśnia (niedziela 16:00) LKS Jaga Lututów : LZS Rolnik Skąpa (niedziela 17:00) Klasa B - kolejka 25 (13-014.05.2017) LKS Orzeł Galewice : KS Osiek ( niedziela 17:00 ) LKS Zryw Wójcin : LZS „CENTRA” Walichnowy (niedziela 11:00 ) LZS Wydrzyn : LZS Hetman Żdzary (niedziela 13:00) GKS Czastary : KS Sparta Mokrsko ( sobita 17:00)

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Czwórboju Lekkoatletycznym W dniu 05.05.2017r.na Stadionie Miejskim w Wieruszowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Czwórboju Lekkoatletycznym. Zawody zostały zorganizowane wspólnie przez Gminny Ośrodka Sportu i Turystyki, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i Gminę Wieruszów. Do rywalizacji stanęło 5 zespołów 4 drużyn chłopców: SP w Pieczyskach, SP Nr 1 w Wieruszowie, SP Nr 2 w Wieruszowie, SP w Wyszanowie. Oraz jedna drużyna dziewcząt z SP Nr 1 w Wieruszowie. Wszystkie szkoły walczyły o uzyskanie jak najlepszego rezultatu, który kwalifikował je do udziału w zawodach powiatowych. Konkurencje z którymi zmierzyli się uczniowie z naszych szkół to: bieg na dystansie 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg na dystansie 600m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców.

Klasa A - 2016/2017 kolejka 24 (06-07.05.2017) Budowlani 2014 Działoszyn - KS Warta II Działoszyn - 0 : 3; LZS Rolnik Skąpa- GLKS Biała - 2 : 1; GLKS Strzelce Wielkie - Jaga Lututów - 8 : 2; LKS Start Łubnice - KKS Kurów - 5 : 0; LKS Czarni II Rząśnia - LZS Krzyworzeka - 3 : 2; Warta Osjaków - LKS Masłowice - 3 : 2; GKS Dubidze - WKS Prosna Wieruszów - 1 : 2 ; LKS Prosna Wyszanów – pauza

Czwórbój dziewcząt I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie [pięć najlepszych wyników] – 679 punktów Zawody przebiegły w miłej sportowej atmosferze. Dwa pierwsze zespoły chłopców czyli drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie i drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie oraz drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie wywalczyły awans do zawodów powiatowych. Życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji. Szczegółowe wyniki na stronie PSZS w Wieruszowie www.pszs.wieruszow.pl/ Koordynator Sportu Szkolnego Gminy Wieruszów PSZS w Wieruszowie

Tabela kl.A po 24 kolejkach Lok. Drużyna Mecz PKT. B +/_ 1 Warta Osjaków 23 50 52:29 2 GLKS Strzelce Wielkie 22 46 54:25 3 Jaga Lututów 22 42 45:36 4 LKS Masłowice 23 41 53:31 5 KS Warta II Działoszyn 23 37 56:43 6 GLKS Biała 23 34 40:28 7 KKS Kurów 23 33 47:54 8 LZS Rolnik Skąpa 22 30 30:37 9 LKS Prosna Wyszanów 22 30 43:39 10 LZS Krzyworzeka 23 28 26:32 11 WKS Prosna Wieruszów 23 27 27:45 12 GKS Dubidze 22 25 33:49 13 LKS Czarni II Rząśnia 23 21 29:54 14 LKS Start Łubnice 22 20 27:36 15 Budowlani 2014 Działoszyn 22 14 31:55

Jarosław Urbaniak www.powiatowy.pl

W klasyfikacji końcowej wyniki przedstawiają się następująco: Czwórbój chłopców I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie [pięć najlepszych wyników] 769 punktów II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieruszowie [pięć najlepszych wyników] 730 punktów III miejsce – Szkoła Podstawowa w Pieczyskach [pięć najlepszych wyników] 413 punktów IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Wyszanowie [pięć najlepszych wyników] 257 punktów

Klasa B - 2016/2017 kolejka 24 (06-07.05.2017) LKS Hetman Żdżary - GKS Czastary - 1 : 1; LZS Centra Walichnowy - Orzeł Galewice - 1 : 2: LKS Start Świątkowice - KS Osiek - 1 : 9; LKS Łyskornia - LZS Młynisko - 1 : 0; KS Sparta Mokrsko - KS Ożarów - 7 : 0, LKS Wierzchlas - LZS Pątnów - 3 : 1; ChKS Chotów - LZS Wydrzyn - 6 : 2; LZS Komorniki - LKS Zryw Wójcin 1 : 6. Tabela Kl. B po 24 kolejkach Lok. Drużyna Mecz 1 ChKS Chotów 24 2 LKS Wierzchlas 24 3 KS Sparta Mokrsko 24 4 LZS Centra Walichnowy 24 5 KS Osiek 24 6 Orzeł Galewice 24 7 LZS Pątnów 24 8 LKS Hetman Żdżary 24 9 LKS Zryw Wójcin 24 10 LZS Wydrzyn 24 11 GKS Czastary 24 12 LZS Młynisko 24 13 LKS Łyskornia 24 14 LKS Start Świątkowice 24 15 LZS Komorniki 24 16 KS Ożarów 24

PKT. 61 59 55 53 46 45 34 34 31 30 29 27 26 9 7 6

B +/_ 103:34 99:31 76:31 58:26 88:40 72:48 59:48 61:63 58:58 52:66 69:65 65:70 30:53 12:79 20:93 18:135


Oferta ważna od 28.02.2017 do wyczerpania zapasów magazynowych. Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu KodeksuCywilnego. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.Max Elektro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub drukarskie. Producenci zastrzegają sobię prawo do zmiany charakterystyki technicznej produktów bez wcześniejszego powiadomienia.Podana cena jest ceną maksymalną. Każdy punkt sprzedaży ma prawo stosować własne ceny, jednak nie wyższe niż cena maksymalna.

16

Ilustrowany Tyodnik Powiatowy - Twoje lokalne źródło wiadomości

Barcelona

New York

TELEWIZORY

od

od

WIERUSZÓW

Rynek 25 783 083 112

TERAZ TANIEJ O     VAT   tel. 609 309 922 tel. 62 78 41 137

Manhattan

Miejsce na reklamę

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Twoje miasto. Twój sklep.

PRALKI

od

849,-

599,NOTEBOOKI

od

TABLETY

219,-

899,-

www.powiatowy.pl 10 maja 2017 r.

10 maja 2017 r.  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 10.05.2017 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you