Page 1

str. 30

Jak sprowadzono str. 33do Wieruszowa samolot zwany „Litką”? Jako pierwsze przyszły na świat w Nowym Roku

Rok XIII Nr 01/02 (656/657) 04.01.2012r.

(str.38)

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

www.powiatowy.pl

2,00 zł (VAT 5%)

Kolejne wydanie Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego ukaże się 18 stycznia

Czy dojdzie do zamknięcia szkół w Ochędzynie i Pichlicach?

Budżet powiatu uchwalony na 2012 rok Kępno str.4 XIV sesja Rady Gminy Baranów str.6 Wigilia w Domu Katolickim Kępno str.8 Pokłonili się Powstańcom Wielkopolski Kępno str.9 XXIII Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej Łęka Opatowska str.10 Spotkanie z młodzieżą w ZSP nr 1 na Kępno str.12 XV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Kępno str.13

czytaj: str. 23 i 24

Wręczono medale za zasługi dla Kępno str.9 obronności kraju

ELENI w Mirkowie str. 20 Wieczór kolęd w Węglewicach str. 21 Budżet przetrwania Sokolniki str. 25 Otwarcie wyremontowanych oddziałów w PCM str. 26 Historia wieruszowskiego „Zamczyska” str.27 Felieton Ojca Ludwika znad Prosny str. 28 Noworoczny Rajd Rowerowy str. 33 Uroczyste wręczenie stypendiów str.33 Wojenna historia Teklinów str. 34 Wigilia uczestników WTZ str.34 Nowy Rok w Lututowie str.39

Uchwalono budżet powiatu wieruszowskiego. Ile środków przeznaczy powiat na inwestycje? I gdzie zainwestuje? czytaj str. 22


2

4 stycznia 2012

aktualności

Para grafficiarzy zatrzymana Policjanci z Zespołu ds. nieletnich ustalili tożsamość dwóch nastolatków w wieku 13 i 14 lat, którzy od sierpnia do grudnia zeszłego roku wykonali kilka różnych graffiti i tagów, niszcząc elewacje budynków. Straty, jakie ponieśli właściciele obiektów przekraczają tysiąc złotych.

Do kępińskiej komendy zaczęły docierać informacje o grafficiarzach, którzy ozdabiali swoimi ,,dziełami’’ elewacje budynków  i obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta. Szczególnie upodobali sobie odnowione ściany przystanków autobusowych i transformatorów. Nie oszczędzali także  prywatnych domów.  Podjęte przez policjantów czynności operacyjne pozwoliły na ustalenie domorosłych artystów. Okazało się, że napisy i rysunki są dziełem pary nastolatków. Straszy z nich, 14-letni mieszkaniec gm. Kępno, nakłonił swoją 13-letnią koleżankę, by razem „ozdobili” otaczającą ich przestrzeń.  Straty, jakie ponieśli właściciele budynków oraz zarządzający obiektami przekroczyły tysiąc złotych. NoM

Kolizja w Biadaszkach Brak rozwagi, pośpiech, nie stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz wymuszenie pierwszeństwa przejazdu było powodem kolizji drogowej, do której doszło w środę, 28 grudnia, w miejscowości Biadaszki. Do kolizji doszło o godzinie 9.00. 22-letnia mieszkanka gminy Łęka Opatowska, kierując samochodem osobowym ford podczas wyjazdu z posesji nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu wyjeżdżając na drogę główną. Tym samym zmusiła kierującego osobowym audi, 30-letniego mieszkańca tej samej gminy do zjechania na pobocze, w wyniku czego uderzył on w opłotowanie jednej z posesji. W wyniku kolizji uszkodzeniu uległ biorący w niej udział pojazd. Kierowcy w chwili zdarzenia byli trzeźwi, sprawczyni została ukarana mandatem karnym kredytowanym. NoM

Kępno

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

19 grudnia 2011 w gabinecie Starosty sfinalizowana została procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Przeprowadzenie tej operacji pozwoli zaoszczędzić w budżecie Powiatu i jego jednostek organizacyjnych ponad 30 tys. zł. Dostawcę energii elektrycznej wyłoniono na podstawie wcześniej złożonych ofert. Umowy zawarto na czas określony na okres 1 roku z gwarancją niezmienności ceny energii elektrycznej w roku 2012. W obecności przedstawiciela PKP Energetyka S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej dla klienta instytucjonalnego podpisali: Włodzimierz Mazurkiewicz – Starosta Kępiński, Jolanta Kubiak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, Danuta Stefańska Dyrektor Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Kępnie, Beata Lebek Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kępnie, Anna Leks Główny Księgowy (zastępstwo Dyrektora Andrzeja Tyry) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem. W późniejszym terminie umowy podpiszą kolejni Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu. red.

Kępno

Kępno wykorzystuje fundusze unijne

Nasze miasto znalazło się w pierwszej pięćdziesiątce miast powiatowych najlepiej wykorzystujących środki unijne w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Kępno zajęło 41 miejsce pod względem wartości realizowanych projektów – 3165,44 zł na mieszkańca. W rankingu oceniającym wartość pozyskanych dotacji nasze miasto znalazło się na 46 miejscu – 1638,23 zł na mieszkańca. Na liście rankingowej znalazło się 268 miast powiatowych, zaś w grudniowym numerze „Wspólnoty” opublikowana została lista pięćdziesięciu najlepszych z nich w wykorzystywaniu unijnych środków. Tegoroczny ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy „Wspólnoty” skonstruowany jest nieco inaczej niż w poprzednich latach. Do tej pory opierano się bowiem na sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, analizując wielkość wydatków finansowanych z funduszy unijnych poniesionych w

danym roku (w ubiegłorocznym rankingu brano pod uwagę łączne dane z kilku lat). Tym razem źródłem danych była baza wszystkich projektów, które dostały dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007–2013 (pod uwagę wzięto zarówno projekty już zakończone, jak i będące w trakcie realizacji, według stanu na kwiecień 2011 roku). Baza obejmuje projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Nie są natomiast uwzględnione projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Twórcy rankingu podjęli się skomplikowanego zadania, ja-

„Są na świecie Anioły, nie mają skrzydeł, ale ich otwarte ramiona są bezpiecznym portem dla potrzebujących pomocnej dłoni w trudnych chwilach”

Podziękowanie Ordynatorowi Oddziału Internistycznego Szpitala Powiatowego w Kępnie Zdzisławie Szymańskiej, całemu personelowi pielęgniarek i salowych tego Oddziału wdzięczni za troskliwą opiekę pacjentki

Łucji Starczan

podziękowanie składają mąż, córki i syn z rodzinami

kim było wyróżnienie w bazie danych projektów samorządowych. Beneficjentami są bowiem nie tylko urzędy, ale również spółki komunalne, a także jednostki podległe samorządom (jak szkoły czy samorządowe instytucje kultury). Wyzwaniem była też terytorialna identyfikacja realizowanych projektów – w niektórych przypadkach (np. projektów realizowanych przez ogólnopolskie organizacje samorządowe albo związki komunalne) niemożliwa z dokładnością do pojedynczej JST. Procedura ta pozwoliła na identyfikację 16 504 projektów samorządowych, w tym 3832 już ukończonych. Wskaźnik stosowany w rankingu to wielkość uzyskanej dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca. UMiG Kępno

„Jest czas, kiedy szukamy Boga, jest też czas, kiedy Go znajdujemy i jest czas kiedy z nim przebywamy”

Pogrążeni w wielkim smutku żegnamy naszą koleżankę, emerytowanego pracownika Przedszkola w Kierznie

śp. Łucję Starczan Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej emerytowani i obecni pracownicy Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kierznie

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przybył, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 41 9256 0004 2600 9348 3000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) 58 12 230, tel./fax (0 62) 58 10 686, e-mail: wieruszow@powiatowy.pl ODDZIAŁ REDAKCJI w KĘPNIE: 63 - 600 Kępno, ul. Kościuszki 9. tel./fax (0 62) 78 23 840, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAGUJE ZESPÓŁ: Jerzy Przybył - redaktor naczelny, tel. 0604 173 083 (całą dobę), Ryszard Tęsiorowski - sport, tel. 0500 288 834 Stale współpracujemy z firmą: DZIAŁ SPOLECZNY I KULTURALNY: Wieruszów - Anna Świegot, tel. 517 960 768, Kępno - Maria Łabuda, tel. 503 781 880 DZIAŁ MARKETINGU: tel. 604 173 083 STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Maria Łabuda, Piotr Przybył, Henryk Dorosławski, Kazimierz Błaszczak, NoM, Ryszard Zych, Andrzej Olbromski, M&M, P.Ś., Wacław Zabłocki, Wojciech Kudaś, Henryk Matusiak SKŁAD I ŁAMANIE: Firma Komputerowa ARPAS - Ariel Pelikan, tel. 792 431 324, DRUK: AGORA Piła Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


4 stycznia 2012

kępno Słupia p/Kępnem

Trzcinica

SZKOLNY KONKURS – OZDOBY I Kolejne zadanie Posiedzenie Rady Stowarzyszenia DEKORACJE ŚWIĄTECZNE ,,Wrota Wielkopolski” poświęcone W środę 21 grudnia w ZSP w Słupi pod Kępnem odbył się już po raz czwarty szkolny konkurs na najpiękniej udekorowany stół bożonarodzeniowy. W konkursie wzięli udział przedstawiciele z klas Technikum Architektury Krajobrazu. Uczniowie mieli za zadanie przystroić stół wigilijny z zachowaniem polskiej tradycji oraz słownie zaprezentować i uargumentować ten wystrój. Na stołach znalazł się opłatek, sianko, świece. Kolorystyka była bogata, dodatki np. lampki, świeczniki uzupełniały całość. Pracę uczniów oceniła komisja w składzie: Anna Krawczyk, Aleksandra Jóźwik - Gruszka i Anna Wróblewska. Uczniowie zadbali o każdy detal, własnoręcznie wykonane ozdoby przykuwały wzrok. Komisja miała trudny orzech do zgryzienia. Po naradach jury przyznało klasie II TAK pierwsze miejsce, II miejsce zajęła klasa IV TAK, III miejsce klasa III TAK, IV miejsce klasa I TAK. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy pomysłowości w przyszłorocznym konkursie! Anna Wróblewska

Kępno

Kartka pocztowa ze zwycięską pracą już w obiegu pocztowym

3

Prosty sposób na brak gotówki! Nie możesz dostać kredytu? Bank Ci odmówił? Sprawdź nas! My Ci POMOŻEMY

było ocenie operacji w ramach działania ,,Małe projekty”. Wnioski zostały złożone przez Pieniądze na dowolny cel - od 1000 do 10 000 zł OSP w Trzcinicy, OSP w Laskach Wystarczy 1 telefon - zadzwoń Towarzystwo Społeczne ,,Tilia”, i umów się na spotkanie z Doradcą Finansowym Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy oraz Gminę Trzcinica. ∙ bez BIK-u ∙ bez poręczyciela Wnioski oceniano w oparciu o ∙ od 700 zł dochodu lokalne kryteria oceny operacji wśród których preferowane były ZADZWOŃ: 62 78 125 42* oraz 608 33 00 99* operacje, gdzie wielkość pomocy lub przyjdź: Kępno, ul. Staszica 2 a (I p.) wynosi nie więcej niż 15 000 * Koszt wg taryfy operatora złotych zgodnie z ideą ,,małych projektów” a także wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek, czy realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Punktowane było także rodzaj wydatków w zakresie ich przeznaczenia, rodzaj podmiotu składającego wniosek tutaj preferowane były organizacje pozarządowe gdyż otrzymują 4 punkty a pozostałe podmioty 3 lub 1 punkt. Ostatnim kryterium było czy operacja wpisuje się w preferowane typy operacji. W wyniku postępowania wszystkie pięć wniosków otrzymało dofinansowanie a więc OSP w Trzcinicy wnioskowana kwota pomocy 8640,80 złotych, OSP w Laskach wnioskowana kwota pomocy 14920, 76 złotych, Towarzystwo Społeczne ,,Tilia” wnioskowana kwota pomocy 14321 złotych, Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wnioskowana kwota pomocy 5732 złotych i Gmina Trzcinica wnioskowana kwota pomocy 15 000 złotych. Łącznie wszystkie podmioty uzyskały wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 58614, 56 złotych. Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik cieszę się z faktu, iż w tym roku oprócz wniosków składanych przez bibliotekę i urząd gminy znalazły się wnioski aż trzech organizacji pozarządowych ponadto uzyskały one wysokie oceny. red

W środę, 21 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na jubileuszową kartkę upamiętniającą 350-lecie nadania praw miejskich Kępnu. Zwycięska praca pt. „Nadanie praw Kępnu” Seniorzy z Klubu Seniora „ Pod Żurawiem” kolędowali na Kępińskim Rynku w autorstwa Samuela Ignaczewskiego – ucznia piątek 21 grudnia. Kolędy i pastorałki śpiewali członkowie chóru „ Harmonia” i I klasy Gimnazjum nr 1 w Kępnie, umieszosoby, które aktywnie działają w klubie Seniora. czona została na kartce pocztowej, która znajduje się już w obiegu pocztowym. Konkurs ogłoszony został przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie oraz Muzeum Ziemi Kępińskiej w ramach projektu „Kępno dawniej i dziś” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem konkursu było promowanie Kępna i ukazanie go w sposób ciekawy oraz oryginalny, a także ukazanie talentów ludzi zdolnych plastycznie. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 53 prace. Najlepsze prace wyłoniła komisja konkursowa w składzie: kierownik Galerii Sztuki Współczesnej AE Aleksandra Wiśniowska, prezes kępińskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów Edward Stankowiak, dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Justyna Hołub-Rojkiewicz oraz pracownik Wydziału Promocji, Informacji, Kultury i Sportu Radosław Stachura. Poza nagrodą główną przyznano osiem wyróżnień, które otrzymali: Anna Kubiaczyk, Kamila Murzicz za pracę pn. „Wieża wodociągowa”, Mateusz Skąpski za pracę pn. „350-lecie nadania praw miejskich Kępnu”, Amelia Papiór za pracę pn. „Stare miasto”, Justyna Mech za pracę pn. „Nasze miasto Kępno”, Iga Tuz za pracę pn. „1661-2011, 350 lat Kępna”, Małgorzata Ciemna za pracę pn. „Rocznica nadania praw miejskich”, Daria Kucharzak za pracę pn. „350-lecie Kępna”.

Kępno

Kolędowali na Kępińskim Rynku

red


4

4 stycznia 2012

kępno

Odpowie za podwójne zabójstwo

22-letni mieszkaniec województwa łódzkiego odpowie za głośne zabójstwo dwóch kobiet w podkaliskiej Tłokini Wielkiej. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała już do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 3 listopada 2010 roku w mieszkaniu ofiar. Prokuratura zarzuca mu dokonanie podwójnego zabójstwa: 44-letniej kobiety i jej 80-letniej matki. Obu ofiarom zadał on wielokrotnie ciosy „narzędziem tępokrawędziastym”. Kobiety doznały rozległych uszkodzeń ciała, co było przyczyną ich śmierci. Z opinii biegłych wynika, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Mężczyzna został zatrzymany przez policję 8 sierpnia zeszłego roku. Od tamtej pory wciąż przebywa tymczasowo w areszcie. Z dokonanych ustaleń wynika, że był on znajomym kobiet, które zabił, a przed tragedią przebywał przez dłuższy czas w Tłokini. W czasie zdarzenia był pod wpływem alkoholu. NoM

Rozrabiał nastoletni kierowca

17-latek, który nie miał uprawnień do kierowania pojazdami spowodował kolizję drogową, w trakcie której uszkodził cztery pojazdy. Nastolatek wpadł w poślizg. Do zdarzenia doszło 23 grudnia kilka minut przed godziną 6 w Rychtalu. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, został telefonicznie powiadomiony, że kierujący samochodem osobowym nie opanował pojazdu, wpadł w poślizg i uderzył w trzy zaparkowane auta. Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, że 17-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego kierując samochodem Citroen nie zachował należytych środków ostrożności. Chłopak stracił panowanie nad pojazdem  i doprowadził do kolizji drogowej. Ponadto w trakcie prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami. Nie potrafił wytłumaczyć tak nieodpowiedzialnego zachowania.  W chwili zdarzenia 17-latek był trzeźwy. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym kredytowanym. `

NoM

Podtruci tlenkiem węgla Dwie osoby trafiły do szpitala z objawami podtrucia tlenkiem węgla po pożarze, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek w budynku wielorodzinnym przy ulicy Strumykowej w Ostrzeszowie. Ogień pojawił się w przedpokoju jednego z mieszkań, gdzie spaliły się m.in. drzwi wejściowe i instalacja elektryczna. Zniszczeniu uległy też inne pokoje, łazienka oraz kuchnia. Straty zostały oszacowane na ponad 20 000 złotych. Pogotowie zabrało do szpitala dwie osoby, które przebywały w mieszkaniu. Pozostali lokatorzy zdążyli opuścić dom przed przybyciem służb ratunkowych. W akcji gaśniczej wzięło udział 5 jednostek strażackich. Ustalono, że przyczyną zdarzenia było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. NoM

Kępno

Przyznano pomoc finansową Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał Staroście Kępińskiemu Włodzimierzowi Mazurkiewiczowi pisemną informacją o przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji do kwoty 40 376,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p. n. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniu 5 września 2011 roku na terenie powiatu kępińskiego”. red

Kępno

Budżet powiatu uchwalony na 2012 rok

Tematem wiodącym sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia były finanse samorządu na kolejny rok 2012. Przygotowując budżet zastosowano w nim wytyczne firmy audytorskiej, która dokonała oceny, przeanalizowała możliwości i ustaliła w jakim kierunku powinny iść założenia finansowe. Przedstawiając prezentację multimedialną budżetu starosta Włodzimierz Mazurkiewicz podkreślił „ jest to budżet szukający równowagi, ale i odważny. Mam nadzieję, ze wspólnie nam się uda go zrealizować.” Radni powiatu kępińskiego jednogłośnie uchwalili finanse samorządu na przyszły rok. Budżet zakłada dochody samorządu w wysokości ponad 44 miliony 500 tysięcy złotych. Wydatki na przyszły rok sięgną granicy 47 400 tys. zł. Na inwestycje powiat przeznaczy ponad 11 mln 300 tys. zł., z czego najwięcej na ochronę zdrowia, prawie 5 mln 800 tys. Pieniądze te są przeznaczone na rozbudowę i modernizację kępińskiego szpitala. Ponad 4,5 mln złotych przeznaczono na inwestycje drogowe i jak podkreślił starosta nie jest to koniec. W porównaniu z założeniami na mijający rok jest to kilkukrotny wzrost środków przeznaczonych na inwestycje drogowe. W założeniach budżetowych na 2011 było zaledwie milion 200 tys. W minionym roku rozpoczęliśmy reorganizację struktur i zasad funkcjonowania urzędu i podległych jednostek, mówił starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Wiele przed nami, ale już są pierwsze efekty pozytywnych zmian. Starosta przedstawił wstępne zamierzenia odnośnie przeniesienia Powiatowego Urzędu Pracy z Mianowic oraz Wydziału Komunikacji do centrum miasta. Jednostki te mają mieć swoją nową siedzibę w budynku po byłej bursie przy ul Sienkiewicza. A to pozwoli to znacznie ograniczyć koszty ich funkcjonowania oraz ułatwi dostęp dla mieszkańców. Pod koniec sesji głos zabrał wójt Bralina Roman Wojtysiak, który chciał wyjaśnić informacje podane na poprzedniej sesji powiatu. Omówił też wydarzenia jakie miały miejsce na sesji w Bralinie zdominowane przez sprawy powiatowe za przyczyną wypowiedzi radnego powiatu Piotra Hołosia. Jest sprawą normalną, że wójt gminy zwraca się do przedstawicieli Rady Powiatu z danego okręgu z prośbą o interwencję w sprawach ważnych dla społeczności. lokalnej. Na poprzedniej sesji powiatu doszło do składania wyjaśnień związanych z moimi zapytaniami. Jeśli chodzi o przegląd piosenki . Prawdą jest, że takie pismo powstało,ale jak już zapewne wiecie adres zastosowany w piśmie od dawna nie istnieje. Dochodziłem dlaczego tak się stało. Zależało mi na tym, żeby wyjaśnić tę sytuację. Ale chciałem się skupić na zimowym utrzymaniu dróg. Po ostatniej sesji powiatu na moje ręce wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany przez dyrektora PZD odnośnie zasad prowadzenia zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania i posypywania chodników przy drogach gminnych w gminie Bralin w latach 2009-11 i udzieliłem na ten temat informacji. Z podobnym pytaniem zwróciłem się do starosty w sprawie informacji odnośnie zasad prowadzenia zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości chodników przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy Bralin – dodał wójt .Wójt otrzymał odpowiedź, że Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zimową akcję odnośnie odśnieżania chodników poprzez umowę zawartą z ZUK Caloring.” Mam więc pytanie dodał wójt czy ja mam prawo powiedzieć mieszkańcom gminy Bralin, że odśnieżaniem chodników powiatowych będzie się zajmować ZUK Caloring. Informacja nie nie została potwierdzona na sesji. Na zakończenie sesji były życzenia świąteczne i prezenty- gadżety dla obecnych na sesji. Kolejna sesja odbyła się 29 grudnia. Radni na sesji podjęli jednogłośnie w sprawach: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 r., zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2011 – 2024, zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p. n. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej NR 5600P w ulicy Osińskiej Kępnie- Etap I, zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p. n. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej NR 5600P w Łęce Mroczeńskiej Etap II, uchwalenia „ Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. Sesję zakończono życzeniami. MaŁa


4 stycznia 2012

kępno Słupia p/Kępnem

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zagrodzie rolnika Regionalna Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej przeprowadziła w dniu 1 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem seminaria dla uczniów kierunków rolniczych i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe, poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Tematyka przeprowadzonych zajęć: Prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Analiza wypadków przy pracy rolniczej na terenie Południowej Wielkopolski. Bezpieczeństwo i higiena pracy w podwórzu i obejściu gospodarskim (w tym ręczne prace transportowe i prace na wysokości). Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze ciągników rolniczych. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów. Ochrona przeciwpożarowa w gospodarstwie. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Czynniki szkodliwe w rolniczym środowisku pracy (w tym: hałas, wibracje, mikroklimat, pyły, zoonozy, azbest) oraz metody eliminowania i ograniczania ich szkodliwego wpływu na organizm rolnika. prowadzili inspektorzy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy z Ostrowa Wielkopolskiego: Tomasz Będzieszak z OR KRUS w Ostrowie Wlkp., Andrzej Zalewski z PIP Oddział Ostrów Wlkp. W seminarium uczestniczyli uczniowie klas pierwszych Technikum Rolniczego i Technikum Organizacji Reklamy oraz drugich Technikum Rolniczego i Technikum Architektury Krajobrazu. Udział brali również rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach. Druga część seminarium, poświęconego zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie odbędzie się 8 lutego 2012 r. Rolnictwo, szczególnie rolnictwo indywidualne, charakteryzuje się wysoką wypadkowością. Wynika to z faktu, że środowisko pracy rolników jest niezwykle złożone, a różnego rodzaju zagrożenia wypadkowe dotyczą tej samej osoby. Sytuacja taka nie występuje na stanowiskach pra-

cy w innych gałęziach gospodarki, gdzie stanowiska pracy mają stały charakter. może być w ciągu dnia narażony na wiele różnych zagrożeń, co wynika właśnie z częstych zmian stanowisk pracy. Różnią się one między sobą charakterem i rodzajem wykonywanych na nich czynności, złożonością techniczną, potrzebną do ich użytkowania wiedzą, wymaganą silą i sprawnością fizyczną oraz wieloma innymi cechami. Jak wynika ze struktury wypadków, stopień zagrożenia wypadkowego w rolnictwie jest bardzo zróżnicowany. Są takie elementy stanowiska pracy (np.: podwórze, maszyny rolnicze), w związku z którymi dochodzi szczególnie często do wypadków oraz takie, które przyczyniają się jedynie do pojedynczych wypadków (np. środki ochrony roślin). Głównymi zagrożeniami towarzyszącymi wykonywanym pracom w rolnictwie są zagrożenia powodowane przez czynniki mechaniczne. Należy przez nie rozumieć wszelkie czynniki fizyczne, które mogą doprowadzić do lżejszych lub cięższych urazów, a nawet śmierci poszkodowanych, powodowane mechanicznym oddziaływaniem na człowieka maszyn i ich elementów, przedmiotów i narzędzi pracy, upadkiem na skutek poślizgnięcia, potknięcia itp. Zagrożenia te mogą być powodowane przez czynniki mechaniczne występujące zarówno podczas normalnego funkcjonowania maszyny, narzędzia lub innego przedmiotu pracy, jak i przez czynniki powstałe na skutek zakłóceń, uszkodzeń bądź też awarie. W wypadkach związanych z użytkowaniem maszyn rolniczych doznawane urazy dotyczą głównie palców rąk, dłoni, przedramienia, stóp i podudzia. Znaczna część wypadków po-

wstaje przy obsłudze podstawowej maszyny rolniczej, jaką jest ciągnik. Zdarzają się nawet wypadki śmiertelne, związane z przygnieceniem przez wywrócony ciągnik czy współpracującą z nim przyczepę lub inną maszynę, oraz urazy kręgosłupa i głowy. Dość liczne są wypadki powstające podczas sprzęgania maszyn i narzędzi z ciągnikiem, głównie z powodu złego stanu elementów łączących, stosowania rozwiązań zastępczych, a także nieuwzględniania stopnia trudności tej czynności. Urazy odnoszone w wypadkach związanych z hodowlą zwierząt dotyczą, kończyn - stóp, podudzi, przedramienia i palców rąk. Powstałe urazy najczęściej mają charakter zranień, złamań i zwichnięć doznawanych podczas poślizgnięcia, potknięcia i upadku, chociaż mogą również zdarzyć się zgniecenia, zmiażdżenia bądź uderzenia. w gospodarstwie rolnym są wykonywane w bardzo wielu miejscach, jednakże najwięcej tych prac (około 75%) odbywa się w zagrodzie. W tych warunkach dochodzi do skaleczeń, złamań, zwichnięć i stłuczeń. Wiele wypadków powodowanych jest przez maszyny, urządzenia i narzędzia własnej konstrukcji, nie posiadające właściwych zabezpieczeń. Typowym przykładem jest tarczowa pilarka stacjonarna, z napędem elektrycznym lub spalinowym. Szacuje się, że 30-60% wszystkich wypadków kwalifikowanych jako pochwycenie, uderzenie i obcięcie powodowanych jest przez tę maszynę. Najczęstszym zagrożeniem przy jej obsłudze jest bezpośredni kontakt z wirującym narzędziem tnącym, prowadzący do poważnych okaleczeń palców rąk i dłoni, a nawet ich obcięcia. Pracownicy rolnictwa wykonując prace związane z pozyskiwaniem drewna (ścinanie drzew, obcinanie gałęzi) oraz pielęgnacją drzew owocowych często korzystają z przenośnej pilarki łańcuchowej. Stanowi ona zagrożenie przede wszystkim dla kończyn dolnych pracownika. Jan Kokot

5

Kępno/Trzcinica

Podpisano umowę o dofinansowanie na zakup busa

30 grudnia 2011 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim reprezentowanym przez Starostę Włodzimierza Mazurkiewicza i Wicestarostę Ryszarda Dachowskiego a Gminą Trzcinica, którą reprezentował Wójt Grzegorz Hadzik podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”. Wniosek o dofinansowanie do PEFRON złożyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PFRON zakupu busa 9-cio osobowego (kierowca + 8 osób) do przewozu osób niepełnosprawnych -dzieci i młodzieży, przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim  na rzecz Gminy Trzcinica. Na realizację przedsięwzięcia  Beneficjent Gmina Trzcinica zapewnił środki własne oraz sponsora w kwocie 91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych  00/100) uzupełniając przyznane przez PFRON dofinansowanie. Łączna wartość projektu wynosi 130.000,00 zł. W ramach programu z przyznanych środków PFRON, Powiat dofinansuje projekt do łącznej wysokości 39.000,00 zł. red

Szybka wpadka złodzieja Zaledwie kilku godzin potrzebowali kępińscy policjanci, by zatrzymać sprawcę włamania do samochodu. 31-latkowi, mieszkańcowi gminy Kępno grozi teraz nawet 10 lat więzienia. W nocy z 25/26 grudnia na parkingu samochodowym przy ul. Al. Marcinkowskiego, miało miejsce włamanie, do jednego z aut. Sprawca wybił szybę, a z wnętrza pojazdu zabrał telefony komórkowe, odzież oraz kilka drobnych przedmiotów, o wartości 2500 zł.  Właściciel o tym fakcie poinformował policję dopiero w godzinach popołudniowych. Skierowani na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz uzyskali informację, które pozwoliły na szybkie wytypowanie i ustalenie sprawcy włamania.  Mundurowi natychmiast dokonali zatrzymania 31-letniego mieszkańca gminy Kępno,  który był kompletnie zaskoczony. Po przeszukaniu jego mieszkania odzyskano także część skradzionych przedmiotów. NoM

Ranni trafili do szpitala Dwie osoby zostały ranne w groźnym wypadku drogowym, do którego doszło w piątek nad ranem, 30 grudnia. Na krajowej Jedenastce w miejscowości Słupia pod Kępnem zderzyły się fiat i mercedes. Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 4. wynika z wstępnych ustaleń kierujący samochodem osobowym marki Fiat, 19-letni mieszkaniec gminy Baranów, włączając się do ruchu nie zachował należytych środków ostrożności. Mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo samochodowi ciężarowemu Mercedes, którym kierował 53-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów. Siła uderzenia była bardzo duża. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała w postaci ogólnych potłuczeń oraz urazu mózgowo-czaszkowego doznał kierujący, oraz 29-letni pasażer osobówki, którzy zostali przetransportowanie do szpitala w Kępnie. Jak ustaliła policja kierujący ciężarówką w chwili zdarzenia był trzeźwy. Od kierującego fiatem, ze względu na jego stan pobrano krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie. NoM


6

4 stycznia 2012

kępno Kępno

Miejskie konsekwencje pewnego spotkania W piątek dni 16 grudnia 2011 r. w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. Piotra Potworowskiego otwarto wystawę pod hasłem „Miejskie konsekwencje pewnego spotkania”, przygotowaną w ramach obchodów jubileuszu 350-lecia nadania praw miejskich Kępnu. Wystawa jest zwieńczeniem tegorocznych działań w ramach projektu „Kępno dawniej i dziś” współfinansowanego przez UE Pieczęć miejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Kępno, 1661r. Regionalnego w ramach WPRO na lata 2007- 2013. Ekspozycja nawiązuje do średniowiecznej historii rodowodu miasta, rozwoju Kępna i podpisania w dniu 15 lutego 1282 roku aktu darowizny Pomorza Gdańskiego na rzecz księcia Wielkopolski Przemysła II. Darczyńcą był książę pomorski Mściwój. Do spotkania książąt doszło właśnie w Kępnie, zaś efektem tego spotkania - poza tzw. „układem kępińskim” - była zmiana rangi Kępna. W rok później Kępno uzyskało prawa miejskie, które jednak traci. Miasto Kępno upada w średniowieczu z dwóch powodów:położenie poza ówczesnymi szlakami komunikacyjnymi, usytuowanie na pograniczu. Przygotowana ekspozycja opowiada też o nadaniu prawa magdeburskiego Kępnu – co miało miejsce 350 lat temu, w roku 1661. Wystawa powstała w oparciu o zbiory własne Muzeum Ziemi Kępińskiej. Tak się składa, że możemy państwu pokazać: kopie najważniejszych trzech dokumentów;. umowy kępińskiej, przywileju Przemysła II i przywileju lokacyjnego. W tym względzie mamy się czym pochwalić, zwłaszcza jeśli idzie tzw. archeologię prawa. Są to przede wszystkim tłoki pieczęci na czele z pierwszą miejską pieczęcią z 1661 roku. W tej samej kategorii mieszczą się XVIII wieczne halabardy pachołków miejskich, skrzynia na akta sądowe z tego samego stulecia, przedmioty związane z cechami rzemieślników, pamiątki po Braciach Kurkowych a także cenne judaiki. Całość dopełniają mapy obrazujące przynależność polityczną i kościelną miasta. Prezentowane pieczęcie i lady cechowe oraz dokumenty stanowią cenne źródło wiedzy o rozwoju kępińskiego rzemiosła. W sumie wystawa jest próbą podsumowania stanu wiedzy o powstaniu miasta – mówił dyrektor muzeum. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podziękowała za przygotowanie wystawy, gratulowała pomysłu i pracowitości i tego, że dzięki zaangażowaniu dyrektora, pracowników i pracowników urzędu gminy można oglądać te dzieła i tą wystawę. Ekspozycję można oglądać do 31 stycznia 2012 roku. Wydano również publikację pod tytułem „Miejskie konsekwencje pewnego spotkania... MaŁa

Baranów

XIV sesja Rady Gminy Baranów Sesja odbyła się 9grudnia 2011r. W porządku obrad znalazło się 12 uchwał. Na początku sesji na wniosek Tomasza Michalaka z porządku obrad większością głosów wykreślono uchwałę dotyczącą zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Baranów- należy przedyskutować na komisji i potem wróci na obrady. Zatwierdzono uchwały m. in. dotyczące:zmian budżetu na 2011 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2016, zmian Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29.06.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grębanin, przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Słupia p. Kępnem, określenia obowiązujących wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, przyjęcia od Powiatu Kępińskiego darowizny nieruchomości położonej w Grębaninie oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 502/29, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.. Radni przystali na nowe stawki za wodę i ścieki. „Każda

taryfa jest kompromisem między potrzebami spółki a oczekiwaniami społeczeństwa, związanymi z tym, żeby ta cena nie rosła, albo była jak najniższa.” mówił m. in. obecny na sesji prezes „ Wodociągów Kępińskich” Mirosław Grygier. Stawki wzrosną o poziom inflacji. Za wodę mieszkańcy Gminy Baranów zapłacą 2,78 zł za m3 netto a za ścieki 5,31 zł za m3. Atmosfera stała się burzliwa podczas dyskusji na temat remontu Domu Ludowego w Baranowie. Wójt zaproponowała wykreślenie tego zadania z budżetu na rok 2011. Pomimo oświadczenia przyjętego na sesji od odstąpienia remontu starego Domu Ludowego kilku radnych wróciło do pomysłu remontu i zaniechania budowy nowego Domu Ludowego. W tej sprawie w swoich oświadczeniach protestowali radni T. Michalak i P. Marciniak. Rada jednak wykreśliła środki na remont tego domu i opowiedziała się za proponowanym rozwiązaniem przez wójta. Burzliwą dyskusję wywołała sprawa ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baranów. Dyskusje zakończył radny z Donaborowa S. Gruszka- Dobrym zwyczajem było zawsze udzielenie absolutorium dla wójta i dopiero z tym wiązały się podwyżki dla wójta. Rada odrzuciła wniosek o podwyżkę.

Kolejna sesja odbyła się 28 grudnia 2011 r. Podjęto uchwały w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2016, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Baranów na rok 2012, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów na rok 2012, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na rok 2012., udział gminy w Spółce Oświetlenia uliczne, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów na rok 2012. Radni podjęli uchwałę odwołująca dotychczasowego Skarbnika Gminy Jana Tyca a kolejna uchwałą, powołała nowego Skarbnika Gminy a została nim Marzena Żłobińska. MaŁa

Kępno

Porozumienie podpisane 19 grudnia 2011 r. na zaproszenie Starosty – Włodzimierza Mazurkiewicza odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ważnym punktem posiedzenia było podpisanie porozumienia między Powiatem a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie o utworzeniu „Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. W trakcie spotkania Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz podziękował listem i pamiątkami powiatowymi firmom „KUMA” i „AGROBUD”, za pomoc strażakom w akcji ratowniczej w dniu 5 września 2011 r. Tematyka omawiana na spotkaniu przedstawiała się następująco: 1.Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Kępińskim a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w sprawie utworzenia „Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.” 2. Informacja Starosty o planowanych w roku 2012 wydatkach związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu. 3. Informacja Starosty o przyłączeniu się do VIII edycji kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj.” 4.Przygotowanie Powiatu do nadchodzącej zimy.

5.Wyrażenie opinii dla nowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Ważnym punktem posiedzenia było podpisanie porozumienia między Powiatem a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie o utworzeniu „Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Doposażenie „Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego” w sprzęt i materiały, które okażą się niezbędne do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych realizowane będzie ze środków Starostwa Powiatowego w Kępnie. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie przekazała nieodpłatnie powierzchnię magazynową oraz zobowiązała się do utrzymania

zawartości Magazynu w dobrym stanie technicznym. Strony Porozumienia uzgodniły szczegółowe zasady wydawania materiałów i sprzętu (w tym ich rozliczanie po zakończonej akcji) oraz częstotliwość przeprowadzanych inwentaryzacji. Ponadto Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wyraził pozytywną opinię w sprawie nowego opracowania pt. „Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego”. Dokument był wcześniej wielokrotnie konsultowany z wszystkimi inspekcjami i strażami podległymi Staroście. Plan identyfikuje zagrożenia na terenie naszego Powiatu, opisuje procedury podejmowania decyzji i przedsięwzięcia minimalizujące ewentualne straty. Red


4 stycznia 2012

kępno Kępno

7 Opatów

Nowe książki w Samorządowej Bibliotece Wystawa finalistów konkursu Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie dzięki dofinansowaniu w kwocie 7.000 zł. jakie otrzymała ze środków Biblioteki Narodowej wzbogaciła się o nowe książki. Stało się to możliwe dzięki programowi „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej. Celem tego programu jest głównie poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów oraz zwiększenie efektywności promocji książki. W tym roku Biblioteka w Kępnie zakupiła przede wszystkim książki beletrystyczne, popularno- naukowe i naukowe. Duże zainteresowanie wśród czytelników wzbudzają książki dotyczące wydarzeń II wojny światowej i oczywiście te z życia wzięte. Biblioteka pamiętała też o najmłodszych i zakupiła nowe bajki i opowiadania. Musimy spełniać życzenia czytelników ale też czytamy recenzje o książkach bardziej wartościowych i kupujemy takie, które uważamy,że warto czytać i które powinny znaleźć się w naszych zbiorach. Wszystkich czytelników zapraszamy do nas do Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na ulicy Kościuszki. Zapewniamy, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. - mówiła dyrektor Grażyna Grzesiak. MaŁa

Kępno

Podsumowali projekt „Skuteczne wsparcie” Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie w 2011 roku realizował projekt systemowy „ Skuteczne wsparcie”. Dnia 16 grudnia 2011r., w Restauracji „La Costa” w Kępnie, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Skuteczne wsparcie”. Prowadzący spotkanie Witold Pelka w imieniu organizatorów witał zaproszonych gości i osoby prowadzące, zajęcia, bohaterów spotkania czyli osoby uczestniczące w projekcie, pracowników socjalnych MGOPS w Kępnie prowadzących kontrakty socjalne oraz osoby, które kierowały projektem m. in. kierownik Maria Żurecka, koordynatorem projektu była J. Steć. W prezentacji multimedialnej można było obejrzeć realizację projektu i uzyskane efekty działania. Spotkanie miało charakter kameralny, rodzinny. O realizacji projektu i doświadczeniach związanych z projektem opowiedziała kierownik MGOPS Maria Żurecka. MGOPS w Kępnie realizuje od kilku lat projekt systemowy” Skuteczne wsparcie”. Co roku wzbogacany jest o nowe elementy. W br. nowym zadaniem była wycieczka integracyjna do Poznania, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i szkolenie w zakresie BHP. Nadrzędnym celem projektu było wzmocnienie działań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w pomocy osobom bezrobotnym poprzez zawieranie kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia. Działania podejmowane w ramach projektu miały charakter wsparcia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo poprzez zawieranie kontraktów socjalnych motywujących ich do aktywności zawodowej. Praca socjalna prowadzona była przez pracowników socjalnych zatrudnionych przez MGOPS w Kępnie. Osiągnięcie tego celu było możliwe poprzez zdobycie kluczowych umiejętności społecznych, dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie skuteczności pracy socjalnej. Projekt był

skierowany dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Kępno. Zrealizowanie projektu „Skuteczne wsparcie” pozwoliło osiągnąć zakładane rezultaty twarde:- zawarto 18 kontraktów socjalnych , - udział w projekcie zakończyło 18 beneficjentów, - kursy zawodowe: kurs języka angielskiego, kurs komputerowy ukończyło 18 beneficjentów, - kurs prawo jazdy kat. B ukończyło 12 beneficjentów , - szkolenia zawodowe: pierwsza pomoc przedmedyczna, BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych ukończyło 18 beneficjentów, - ukończenie zajęć z psychologiem, z doradcą zawodowym oraz z radcą prawnym przez 18 beneficjentów. Sukcesem beneficjentów są ukończone kursy. W tym roku beneficjenci uczestniczący w działaniach środowiskowych – odbyli wycieczkę integracyjną do Poznania. W realizacji projektu najbardziej zaangażowane były: Joanna Steć, Anna Smolis, Anna Jarczak, Zofia Balcerzak Irena Strąk. Na zakończenie wszystkim zebranym złożyła życzenia świąteczne. Osoby biorące udział w projekcie systemowym zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności, które

pozwolą im sprawniej poruszać się po rynku pracy. Zostały także rozwinięte ich umiejętności społeczne, poznali swoje mocne strony oraz podnieśli wiarę we własne możliwości. Dzięki szkoleniom zawodowym beneficjenci zostali wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe. O realizacji projektu doświadczeniami i refleksjami, sukcesami, osiągnięciami, i niekiedy trudnościami, ciekawymi zdarzeniami dzielili się pracownicy realizujący projekt i osoby uczestniczące w projekcie. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymały materiały promujące projekt. Uczestnikom projektu zostały wręczone dyplomy ukończenia cyklu szkoleń. Spotkanie zakończono poczęstunkiem. Projekt systemowy „Skuteczne wsparcie” zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie współfinansowany został z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mała

W Opatowie zaprezentowano prace finalistów konkursu „”Nasza Gmina – te same miejsca dawniej i dziś”. Jury wpracowało składzie: Rafał Komorowski, fotografik, Witold Jankowski, wójt Gminy Łęka Opatowska, Marcin Jeziorny, pracownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny pt. „Nasza Gmina – te same miejsca dawniej i dziś”. Na konkurs nadeszło 28 prac z terenu powiatu kępińskiego spełniających wymagania regulaminowe. Dostarczono wiele fotografii miejsc już dzisiaj nieistniejących jak również takich, na których dokonane zmiany są tak znaczne, że czasami trudno je rozpoznać. Szczególnie interesujące i cieszą oczy te fotografie, które do tej pory pozostawały w domowych lub innych archiwach, a dzięki konkursowi ujrzały światło dzienne. Po szczegółowej analizie prac i dyskusji postanowiono przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. I miejsce – Eugeniusz Skiba z Turkowych, II miejsce – Wiesław Brzeziński z Biadaszek, III miejsce – Irena Sadek z Kępna. Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia: Sebastianowi Szeferowi z Rakowa i Ewie Marszałek z Baranowa. Nagrodami są kupony o wartości odpowiednio: 500, 300, 200 złotych, a osoby wyróżnione otrzymają nagrody książkowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się w Sali Gimnastycznej w Opatowie. Otwarto również wystawę, na której zaprezentowano wszystkie prace. Dodatkowo dla zwiedzających Marcin Jeziorny - koordynator i pomysłodawca konkursu przygotował mapy prezentujące gminę Łęka Opatowska na przestrzeni lat. Na wystawie znalazły się mapy z okresu międzywojennego, z lat II wojny światowej i te starsze z XIX wieku. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za udział, zwycięzcom i wyróżnionym gratulują sukcesu, a wszystkich chętnych zapraszają na pokonkursową wystawę połączoną z ekspozycją dawnych pocztówek, zdjęć i map! red

Bralin

Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej we współpracy z Urzędem Gminy Bralin z powodzeniem uczestniczyło w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Za projekt „Przywróćmy godność zapomnianym cmentarzom” otrzymało wysoką nagrodę pieniężną. Od kwietnia do końca listopada 2011 r. członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińśkiej systematycznie porządkowali 2 cmentarze: ewangelicko-augsburski (w Bralinie) i ewangelicko-reformowany (nieopodal Goli). W sumie odbyło się ponad 40 akcji porządkowych, a ich efekty trudno przecenić. Właśnie tę inicjatywę, poprzedzoną przyjazdem do Bralina zespołu sędziów sprawozdawców, doceniła kapituła konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Jego organizatorem po raz 12. był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Ogłoszenie wyników rywalizacji miało miejsce 13 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Nagrody pieniężne przyznano w dwóch kategoriach. W jednej z nich - promocja współpracy pomiędzy samorządami gmin lub powiatów oraz jednostkami im podległymi, bądź organizacjami lub podmiotami gospodarczymi działającymi i zarejestrowanymi na właściwym miejscowo terenie kwotą 20 tys. zł nagrodzono Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, którego współpartnerem był Urząd Gminy Bralin. Nagrodę odebrali: wójt Roman Wojtysiak oraz Marek Gudra i Jacek Kuropka ze SPZB. red


8

4 stycznia 2012

kępno Kępno

Kępno

Wigilia w Domu Katolickim W czwartek dnia 22 grudnia br. podopieczni Stowarzyszenia Brata Alberta spotkali się na wieczerzy wigilijnej zorganizowanej przez stowarzyszenie w Domu Katolickim. Na wigilii gościli ks. kanonik Krzysztof Nawrocki ks Jacek Sobczak. Wigilia to czuwanie. W Polsce szczególną uroczystością jest wigilia Bożego Narodzenia. Musimy być przygotowani do przeżycia tajemnicy Narodzenia Bożego. Objawienia miłości Boga do Człowieka. Boża Miłość ma w sercach ludzi obudzić miłość do drugiego człowieka i odwrotnie. Umiejmy za miłość i życzliwość dziękować i dzielić się z nią z innymi. Unikajmy zła i czyńmy dobro. Niech ten wieczór to spotkanie tryska radością. Niech Boże Dziecię przyniesie pokój i spokój, radość w tej wspólnocie i wspólnocie kościoła – powiedział ks. K. Nawrocki. Ks. Jacek Sobczak odczytał fragment Ewangelii dotyczącej Narodzin Jezusa. Po wspólnej modlitwie i pobłogosławieniu potraw licznie zgromadzeni przystąpili do dzielenia się opłatkiem, składania życzeń a potem zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Na stole wigilijnym znalazła się zupa grzybowa, makiełki, ryby, sałatki śledziowe, ciasto i kawa. Podopieczni otrzymali też od stowarzyszenia niespodzianki. Wdzięczni dziękowali prezes stowarzyszenia J. Balcer. Uczniowie ZSP nr 1 uświetnili wigilię kolędami i pastorałkami. MaŁa

Spotkanie wigilijne seniorów Grudzień ro miesiąc wielu spotkań opłatkowych. Wigilijne spotkanie seniorów w Klubie Seniora „ Pod Żurawiem” odbyło się dnia 22 grudnia 2011 r. Zebranych witała kierownik klubu Jadwiga Wróblewska. Szczególnie serdecznie witała ks. kanonika, proboszcza Parafii p. w. Św. Marcina Krzysztofa Nawrockiego i kierownik MGOPS Marię Żurecką.Ks. Krzysztof w słowie do zebranych mówił wiele o Narodzeniu Dzieciątka, tej Maleńkiej Miłości, o której tak pięknie śpiewa Eleni. Potem złożył życzenia, by Narodzony Jezus przyniósł ludziom pokój. Życzenia świąteczno - noworoczne złożyła również M. Żurecka dobrego zdrowia, radości, miłości i życzliwości dnia każdego oraz szacunku najbliższych. Kolejne życzenia złożyła J. Wróblewska cennego zdrowia, uśmiechu dnia każdego i odrobinę wiosny w jesieni seniorów. Na spotkaniu zagościła ciepła, rodzinna i pełna życzliwości, wyjątkowa atmosfera. W uroczystym nastroju, przy choince mieniącej się ciepłymi barwami kolorowych światełek i bombek, liczna grupa seniorów zasiadła przy odświętnie przybranych stołach. Po odmówieniu modlitwy i pobłogosławieniu potraw, dzielono się wigilijnym opłatkiem .składając sobie wzajemnie Bożonarodze-

niowe i Noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia. Abyśmy byli dla siebie dobrzy, życzliwi. Świąteczną atmosferę i wigilijny nastrój podkreśliły śpiewane kolędy przez zespól wokalny „ Harmonia”oraz wykonywane solo. Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań i czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek z naszymi tradycjami życzymy sobie pogody ducha i pomyślności w Nowym Roku. Wigilijny klimat unosił się po klubie za sprawą potraw, które zostały przygotowane na tę okoliczność. Poza tradycyjnymi pierogami i barszczem czerwonym, były makiełki, ryby, sałatki śledziowe, ciasto i kawa. Spotkanie to nie tylko uczta

dla ciała, ale przede wszystkim dla ducha. W Sylwestra również się spotkali, by tradycyjnie pożegnać Stary Rok witać Nowy z nadzieją, żeby był lepszy od tego co mija.

Żegnali Stary Rok 2011, a witali Nowy 2012

Mała


4 stycznia 2012

kępno Kępno, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska, Rychtal,Trzcinica

Wręczono medale za zasługi dla obronności kraju W piątek, 16 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kępnie nastąpiło uroczyste wręczenie złotego i srebrnych medali za zasługi dla obronności kraju. Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” jest polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej. Został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku. Medal ten jest wręczany jako wyraz uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Złoty medal otrzymują rodzice, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową. Natomiast srebrny medal przyznaje się tym rodzicom, których co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. Zebranych gości i nagrodzonych rodziców witali Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński i Starosta Powiatu Kępińskiego Włodzimierz Mazurkiewicz. Uroczystego wręczenia medali po odczytaniu rozkazu dokonali: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, major Jerzy Seleta, Starosta Kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz, oraz wójtowie poszczególnych gmin z których pochodzili nagrodzeni rodzice: Bralina - Roman Wojtysiak, Łęki Opatowskiej – Witold Jankowski, Perzowa – Bożena Henczyca, Rychtala - Czesław Balcerzak, Trzcinicy – Grzegorz Hadzik. Medale te są okazaniem wysokiego uznania rodzicom, podziękowaniem ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej dla rodziców za to, że ich synowie odbyli w sposób godny, uczciwy służbę wojskową i nie unikali jej. Ze strony rodziców wiązało się to też z jakimiś wyrzeczeniami, po-

nieważ młody człowiek odchodził na kilkanaście miesięcy do wojska -mówił podczas piątkowej uroczystości ppłk. Andrzej Krupiński. ZŁOTY MEDAL przyznano Janinie Witak z Nosal. To wyjątkowe odznaczenie -mówił ppł. Krupiński. Srebrne medale za zasługi dla obronności kraju wręczono 49 osobom z gminy Perzów, Trzcinicy, Łęki Opatowskiej, Rychtala i Bralina. SREBRNY MEDAL otrzymali: Gmina Bralin: 1.Kępa Stanisława Nosale, Gmina Łęka Opatowska:20. 2.Szkudlarek Jerzy Nosale, Idźczak Kazimiera Łęka Opa3.Szkudlarek Janina Nosale. towska, 21.Mierzchała Jadwiga Gmina Perzów:4.Gaicka Kry- Łęka Opatowska, 22.Hadryś Jan Trzebień, 23.Idzikowska Helena Łęka Opatowska, 24.Kosiński Kazimierz Trzebień, 25.Stodolski Wacław Zmyślona Słupska, 26.Stodolska Teresa Zmyślona Słupska, 27.Jurczyk Sylwester Opatów, 28.Jurczyk Maria Opatów, 29.Dąbek Jerzy Szalonka, 30.Dąbek Stefania Szalonka, 31.Skiba Grażyna Piaski, 32.Skiba Ignacy styna Koza Wielka, 5.Jański Hen- Piaski, 33.Zimoch Stefania Piaryk Koza Wielka, 6.Jańska Irena ski, 34.Ostrowska Maria Piaski, Koza Wielka, 7.Kruszelnicki 35.Bystra Zofia Piaski, 36.Bystry Henryk Trębaczów, 8.Kruszel- Czesław Piaski, 37.Szubert Henicka Maria Trębaczów, 9.Ma- lena Piaski, 38.Grzesiak Gerchowiak Helena Trębaczów, truda Opatowiec, 39.Grzesiak 10.Kubaczyński Edward Zbyczy- Stanisław Opatowiec, 40.Pluta na. Marianna Siemianice, 41.Mega Gmina Trzcinica: 11.Stężała Helena Raków, 42.Kaźmierczak Regina Wodziczna, 12.Idzikow- Helena Raków, 43.Napierała Staska Kazimiera Kuźnica Trzciń- nisław Biadaszki, 44.Napierała ska, 13.Mikoś Irena Kuźnica Zofia Biadaszki, 45.Derdak Józef Trzcińska, 14.Krzyżańska Bo- Biadaszki, 46.Tomczyk Agnieszżena Trzcinica, 15.Krzyżański ka Biadaszki, 47.Tomczyk KaziLeon Trzcinica mierz Biadaszki, 48.Kuboszek Gmina Rych- Teresa Wodziczna, 49.Kuboszek tal: 16.Barzyk Grzegorz Wodziczna. Edward Skoro- Po odznaczeniach nastąpiła szów, 17.Barzyk chwila wspomnień i refleksji. Genowefa Sko- Każdy rodzic mógł podzielić się roszów, 18.Cza- z innymi swoimi wspomnieniapla Maria Dala- mi i przeżyciami związanymi ze nów, 19.Kobiś służbą wojskową syna. PodziękoMarianna Wiel- wania rodzicom za ich postawę ki Buczek. złożył też starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Uhonorowanym mieszkańcom poszczególnych gmin towarzyszyli przedstawiciele samorządu lokalnego. Podczas wręczania medali były łzy wzruszenia, radość, wielkie przeżycie, wspomnienia . Mała

9 Kępno

Pokłonili się Powstańcom Wielkopolski Powstanie Wielkopolskie ma szczególne w dziejach naszego narodu i Wielkopolski. Walka powstańców wielkopolskich o powrót ziem zaboru pruskiego do Polski zakończyła się zwycięstwem. Wielkopolanie odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej w 1918 roku wróciły do Macierzy. O godzinie 13 w Kępnie zawyły syreny. Pod pomnikiem „Poległym za wolność i demokrację” na kępińskim rynku wiązanki złożyli: przedstawiciele władz miasta i gminy m.in. burmistrz Kępna Aniela Kempa, starosta kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz, Wicestarosta Ryszard Dachowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego Ryszard Przybylski , radni, radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Mroziński, delegacje szkół i innych placówek. Powstanie Wielkopolskie to zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Wybuchło dokładnie 27 grudnia 1918 roku w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty i działacza niepodległościowego Ignacego J. Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Powstanie trwało do 16 lutego 1919 roku, Polacy zwyciężyli i tym samym przyłączono Wielkopolskę do II Rzeczpospolitej. Jak podają źródła internetowe 24 marca 2005 roku, w wieku 106 lat zmarł ostatni powstaniec wielkopolski, porucznik Jan Rzepa.. Delegacja reprezentująca Powiat Kępiński  złożyła również wiązanki pod pomnikiem poległych w Korzeniu koło Przybyszowa. red

Kępno

Zakończono roboty drogowe na ul. Osińskiej

Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem ul. Osińskiej w Kępnie. Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 5600P w ul. Osińskiej w Kępnie – etap I” było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne ELEKTO - MEX S.C. Stanisław Przybylski i Grzegorz Sowa. Nadzór inwestorski prowadził Czesław Gruchot właściciel firmy Technicznej Obsługi Drogownictwa „OT-DRÓG”. Inwestycja obejmowała: budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i separatorem, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z nowymi krawężnikami oraz wjazdami na posesje, budowę oznakowania. Zadanie współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. red


10

4 stycznia 2012

kępno Kępno

Jasełkowe kolędowanie W kępińskim kinie „Sokolnia” 20 grudnia 2011 r. wystawiono „Jasełkowe Kolędowanie”. Organizatorem jasełkowego kolędowania była Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. A. Tansmana w Kępnie. Na jasełka zaproszono dzieci z kępińskich przedszkoli, które z ochotą wyruszyły do kina Sokolnia. Było to kolejne przedświąteczne muzykowanie wystawiane w tym dniu dwukrotnie. Spotkanie to muzyczny ukłon i mikołajkowy prezent dla dzieci uczestniczących w tym corocznym kolędowaniu. Celem spotkania było wprowadzenie najmłodszej publiczności w nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia a przede wszystkim zaprezentowanie umiejętności gry na różnych instrumentach muzycznych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kępnie. Młodzi muzycy przygotowali pod opieką swoich pedagogów niezwykły koncert kolęd dla najmłodszych słuchaczy - przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Artyści – uczniowie szkoły muzycznej występowali często w towarzystwie swoich pedagogów. Jasełkowe kolędowanie wprowadzające w atmosferę i czas bożonarodzeniowy było również okazją do zaprezentowania tradycji świątecznych. Artyści ze Szkoły Muzycznej wykonali solo i w zespołach instrumentalnych w przeróżnych składach najpiękniejsze kolędy, pastorałki i inne znane lub mniej znane utwory o tematyce świątecznej, m.in. „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu”, „Gdy się Chrystus rodzi”, Przybieżeli do Betlejem. Świątecznego klimatu niezwykłego koncertu dopełniały wspaniałe kostiumy, w jakich występowali młodzi artyści. Kępińskie Kino Sokolnia wypełnione było po brzegi. Dyrektor Magdalena Michalczyk zapraszała młodą publiczność do wspólnego śpiewania kolęd. Muzyczne kolędowanie sprawiło zebranym wiele radości i wspaniałych chwil wzruszenia. Dzieciom stworzono świat wypełniony muzyką i kolęda. Mała

Trzcinica

Inwestycje oświetleniowe w Gminie Trzcinica W minionym okresie zostały wykonane zadania z zakresu oświetlenia ulicznego i drogowego wśród nich także w Ignacówce Pierwszej. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniona została firma Zakład Ogólnobudowlany ,,ELEKTROBUD” z Hanulina, które wykonało linię oświetleniową wraz ze słupami i lampami oświetleniowymi. Wcześniej została przygotowana dokumentacja projektowa wraz z odpowiednimi uzgodnieniami, szczególnie te ostatnie zabierają sporo czasu. Prócz zadań czysto inwestycyjnych i remontowych dokonano także analizy kosztów oświetlenia i przystąpiono do programu ,,Wybieram promocję 2012” ENERGA-OBRÓT SA, która umożliwiła obniżenie o około 5% kosztów zużytej energii w domach ludowych, hydroforniach, placówkach oświatowych, punktach oświetleniowych i innych obiektach będących własnością Gminy Trzcinica. Natomiast w miejscowości Piotrówka w ramach własnego zadania ENERGAOperator SA Oddział w Kaliszu Rejonowy Zakład Energetyczny w Kępnie wymienia na nowe ciąg słupów oświetleniowych. red

Kępno

Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Indywidualnych Szachach 17 grudnia w Koninie odbył się finał XIII Licealiady Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Indywidualnych Szachach Dziewcząt i Chłopców. W rozgrywkach wzięło udział 70 zawodników i zawodniczek ze wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund, z tempem gry po 15 min na partię dla zawodnika. Uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie Magdalena Szybka zajęła II miejsce. Na VI miejscu uplasowała się jej siostra Szybka Joanna. Patronat honorowy pełnili: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. red

Łęka Opatowska

XXIII Konkurs Recytatorski im. Marii z Fredrów Szembekowej W dniach 7, 9 i 12 grudnia br. Uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentowali swoje umiejętności recytatorskie w XXIII edycji Konkursu Recytatorskiego im. Marii z Fredrów Szembekowej. Ogółem w konkursie wzięło wiak SP nr 1 Kępno i Monika Rabiega z Zespołu udział 30 szkół i 39 uczestni- Gimnazja: Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ków (17 szkół podstawowych, 9 I miejsce: Mateusz Strzelecki w Kępnie. gimnazjalnych i 4 ponadgimna- – Gimnazjum Opatów, Wszystkie osoby wyróżnione i zjalne).Tematem przewodnim II miejsce: Karolina Bryja - nagrodzone otrzymały nagrody tegorocznego konkursu była Gimnazjum Laski, książkowe. Wręczenia nagród miłość z jej różnymi obliczami. III miejsce: Julia Kałus - Gim- w pierwszym dniu konkursu Uczniowie bardzo chętnie się- nazjum Rychtal dokonała sekretarz Gminy Małgali po wiersze takich klasyków wyróżnienia: Maria Jeziorna gorzata Gąszczak, a w drugim i jak K.I. Gałczyński, Cz. Miłosz, Gimnazjum Opatów i Dominika trzecim wójt Gminy Łęka OpaB. Leśmian, W. Szekspir, W. Musialska Gimnazjum nr 1 Kęp- towska Witold Jankowski. OrgaSzymborska, Agnieszka Osiecka, no nizatorzy serdecznie dziękują M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Szkoły ponadgimnazjalne: wszystkim uczestnikom oraz ich Halina Poświatowska. Wystę- I miejsce: Joanna Wdowiak – opiekunom za zainteresowanie py uczestników oceniało jury LO nr 1 Kępno, konkursem i liczne przybycie. powołane przez organizatora II miejsce: Izabela Chwołka - Serdecznie zapraszamy za rok konkursu – Urząd Gminy Łęka LO nr 1 Kępno, na XXIV edycję Konkursu RecyOpatowska – i byli to: w szkołach II miejsce; Diana Krupa - LO tatorskiego im. Marii z Fredrów podstawowych: Jadwiga Kłod- nr 1 Kępno Szembekowej. Red. nicka, Wiesław Walas, Iwona wyróżnienia: Agnieszka Paś Kołodziejczak, w gimnazjach: Jadwiga Kłodnicka, Joanna Pietras, Wiesław Walas, w szkołach ponadgimnazjalnych: Jadwiga Kłodnicka, Wiesław Walas i Marcin Jeziorny. Pewnymi dodatkowymi elementami tegorocznej edycji była prezentacja poświęcona hrabinie Marii z Fredrów Szembekowej, mająca na celu przybliżenie sylwetki patronki konkursu oraz wspaniała dekoracja, którą użyczyło Koło Emerytów i Rencistów w Łęce Opatowskiej. Należy dodać, że scenografia doskonale wpisywała się w charakter recytowanych wierszy i dopełniała wartości estetycznych przeglądu. Wyniki konkursu: Szkoły podstawowe: I miejsce: Agata Chwołka – SP Bralin, II miejsce: Michalina Jeziorna – SP Opatów, III miejsce: Kamila Kotowska - SP Rychtal wyróżnienia: Wojciech Zimny SP Trzebień i Zuzanna Stanko-


4 stycznia 2012

kępno Joanka, gm. Baranów

Spotkanie przy wigilijnym stole w Joance 15grudnia 2011 roku w Joance na wieczerzy wigilijnej w niecodziennej atmosferze spotkały przy wigilijnym stole władze Gminy Baranów z wójt Bogumiłą Lewandowską-Siwek, radni, sołtysi, panie z KGW i inni zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. Proboszcz Jerzy Kondal, ks. Damian Skoniecki, przedstawiciele starostwa powiatowego, policji, straży pożarnej. Przy stole wigilijnym w Domu Ludowym zasiadło około150 osób. W magiczny świąteczny klimat wprowadzili zebranych uczniowie z Gimnazjum w Mroczeniu prezentując inscenizację nawiązującą do wartości Bożonarodzeniowych. Wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek życzyła wszystkim zgody i wzajemnego zrozumienia, wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2012 roku. Życzenia do wszystkich uczestników wigilii skierowała Senator Andżelika Możdżanowska przekazując każdemu życzenia świąteczne wraz z opłatkiem. Po oficjalnych życzeniach nastąpiło dzielenie się opłatkiem -białym krążkiem chleba i wzajemne składanie życzeń. Po modlitwie, poświęcenia potraw dokonał proboszcz z parafii w Baranowie ks. kanonik Jerzy Kondal. Bogaty wachlarz potraw wigilijnych po okiem Urszuli Oleś przygotowały członkinie KGW z przewodnicząca Elżbietą Woźniakowską na czele. Na stole nie zabrakło karpia, zupy rybnej, makiełek,barszczu z uszkami, sałatek śledziowych, pysznych ciast i tradycyjnego kompotu z suszonych owoców. Prawdziwą niespodziankę zrobił Święty Mikołaj, który obdarował gości prezentami. Mała

Trzcinica

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYHCH W Zespole Szkół w Trzcinicy po raz kolejny obchodzono Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Przygotowania do tego Święta rozpoczęły się już wcześniej. Najpierw na szkolnych korytarzach i w bibliotece pojawiły się informacje o formie i sposobie obchodów tego dnia. Nauczyciel bibliotekarz – Ewa Gaze przygotowała na ten dzień wiele atrakcji. Już od rana widoczne były zmiany w naszej szkole. Uczniowie zwrócili uwagę na strzałki, które prowadziły do biblioteki. Idąc w kierunku, który wyznaczały strzałki można było odczytać hasło „Tyle wspaniałych książek na Ciebie czeka. Od tego właśnie jest biblioteka!. W bibliotece można było obejrzeć wystawę „Ulubione książki z dzieciństwa naszych dziadków”, na której znalazły się książki i wywiady jakie uczniowie przeprowadzili ze swoimi babciami i dziadkami. Biblioteka wyglądała inaczej niż zwykle. Baloniki uczyniły ją odświętną, kolorową i bardzo wesołą. Tego dnia przeżyła prawdziwe oblężenie. Ściągały tu tłumy uczniów, a każdy wypożyczający otrzymywał słodki upominek. Dzień wcześniej w holu szkoły przez cały dzień trwał kiermasz książki używanej, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. Dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na zakup nowych pozycji do biblioteki i zakup nagród na następne konkursy. W holu szkoły przygotowano gazetkę przedstawiająca krótką historię tego święta. W dniu Święta Bibliotek Szkolnych rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Okładka do ulubionej książki”, który odbył się w dwóch kategoriach. W kategorii przedszkola: I miejsce zajęła Emilka Grycman, II miejsce – Martyna Kosmala, III miejsce – Andżelika Sobik, wyróżnienie – Werolaureaci konkursu plastycznego nika Możdżanowska. w kategorii przedszkole` W kategorii klas I-III: I miejsce zajęła Kinga Krzyształowicz, II miejsce – Maciek Stodółka, III miejsce – Krystian Smektała. Prace konkursowe można było oglądać na wystawie w holu szkoły. Dla dzieci z klas IV-VI i młodzieży gimnazjalnej przygotowano krzyżówkę pt. „Spotkanie z biblioteką”. Nagrody w tym konkursie wylosowali: Alicja Jakubczak, Martyna Bystra, Małgosia Warzecha ze szkoły podstawowej i Martyna Woźnica z gimnazjum. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez opiekunkę biblioteki było czytanie bajek uczniom klas I-III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego przez ich starszych kolegów z gimnazjum. Zaangażowani gimnazjaliści świetnie wywiązali się z powierzonego zadania. Była przy tym nie tylko zabawa, ale też poważna dyskusja na temat przeczytanych tekstów. Podsumowanie obchodów tego święta odbyło się na apelu, podczas którego uczniowie z koła przyjaciół biblioteki przedstawili znaczenie książki w życiu człowieka. Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych było doskonałą okazja do zareklamowania naszej biblioteki wśród uczniów i zachęcenia do korzystania z jej zbiorów.

11

FIRMA PPUH GABI-JERCZYŃSCY SP.J. PIASKI 9A

ZATRUDNI

TAPICERÓW I SZWACZKI ORAZ OPERATORA PIŁY PANELOWEJ. OFERUJEMY BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR 62/7829871 LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE FIRMY

Mroczeń

Konkurs „ Młodzi bez agresji, młodzi bez nałogów” W Gimnazjum w Mroczeniu Im. Jana Pawła II odbył się IX Gminny Konkurs Plastyczny z Profilaktyki pod tytułem :„Młodzi bez agresji, młodzi bez nałogów”. Organizatorem konkursu było Gimnazjum w Mroczeniu oraz Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie. Koordynatorem konkursu była Agnieszka Sitek – pedagog szkolny Gimnazjum w Mroczeniu, nauczyciel plastyki, członek Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Baranowie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół Gminy Baranów. Prace wykonywane były samodzielnie przez uczniów, w dowolnej technice i formacie. Tematem pracy mogło być ukazanie dobra poprzez relacje przyjaźni, wzajemnej pomocy, współpracy w konfrontacji z zachowaniami agresywnymi czy wchodzącymi w uzależnienia. Postawy przyjaźni, życzliwości, empatii wobec drugiego człowieka, jako inspiracja do twórczego ukazania problemu. Prace były ilustracją następujących tematów: „Nie daj się wypalić !”, „ Agresji STOP” - forma plakatowa. Nagrody ufundowała Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie. Wystawę otworzyła Dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu Ewa Bagińska, która powitała przybyłych gości, oraz przedstawiła komisję konkursową w składzie: Ewa Bagińska – Dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu; Sekretarz Gminy Baranów Marek Potarzycki – przewodniczący Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania problemów Alkoholowych; mł. insp. Krzysztof Zimny –Komendant Powiatowy Policji w Kępnie; asp. Adam Gawlik – Dzielnicowy Rewiru Dzielnic KPP Kępno, członek Gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Baranowie, Zenon Kasprzak – członek Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego oraz Agnieszka Sitek. Następnie Agnieszka Sitek wprowadziła do tematu konkursu, poruszając istotną rolę profilaktyki w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży. Podkreśliła duże zaangażowanie szkół Gminy Baranów, na który wskazuje duża liczba wykonanych przez uczniów prac, na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. Krzysztof Zimny, wygłosił pogadankę na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, poruszając problem cyberprzemocy – istotnego zagrożenia naszych czasów. Podkreślił rolę rodziców i wychowawców w zapobieganiu występowania uzależnień u dzieci i młodzieży od internetu i gier komputerowych. Wyakcentował potrzebę edukacji w obrębie tej tematyki tak wśród nauczycieli. Sekretarz Gminy Baranów p. Marek Potarzycki, przedstawiając skład GKRPA w Baranowie, także obecnych na sali.,Omówił istotną akcję w jaką Komisja ostatnio była zaangażowana : „ Pozory mylą – dowód nie”, owocem której Gmina Baranów uzyskała certyfikat: „ Odpowiedzialna Gmina 2011”. Wyakcentował potrzebę poruszenia także tematów : „alkohol a kierowca” oraz „ alkohol a ciąża” – które planuje włączyć w plan zadań na rok 2012. Następnie Dyrektor Ewa Bagińska wraz z Sekretarzem Markiem Potarzyckim wręczyli laureatom konkursu dyplomy i nagrody. Wyniki konkursu : Kategoria – S.P. klasy I - III I miejsce – Łukasz Stodółka S.P. w Baranowie II miejsce - Natalia Brząkała S.P. w Grębaninie III miejsce – Zuzanna Gruszka S.P. w Donaborowie Wyróżnienia : Maja Michalska S.P. w Baranowie, Julia Morek S.P. w Donaborowie, Julia Olbrych S.P. w Grębaninie Kategoria – S.P. klasy IV - VI I miejsce – Kinga Szczupak S.P. w Łęce Mroczeńskiej II miejsce –Oskar Bentkowski S.P. w Łęce mroczeńskiej III miejsce – Anna Dąbrowska S.P. w Baranowie Wyróżnienia :Aleksandra Skąpska S.P. w Łęce Mroczeńskiej, Klaudia Kanclerz S.P. w Donaborowie, Amadeusz Dwornik S.P. w Donaborowie Kategoria – Gimnazjum I miejsce – Roksana Rokicka – Gimnazjum w Mroczeniu II miejsce – Gabriela Grądowa - Gimnazjum w Mroczeniu III miejsce – Dominika Kieszkowska – Gimnazjum w Mroczeniu red


12

4 stycznia 2012

kępno Kępno

Kępno

Spotkanie z młodzieżą w ZSP nr 1 na temat przemocy W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyło się spotkanie młodzieży na temat przemocy w rodzinie, pomocy osobom pokrzywdzonym, o sposobach rozwiązywania tego typu problemów z przedstawicielem Sądu Rejonowego w Kępnie. Wiele mówiono na tematy przemocy w rodzinie zagrożonej alkoholizmem. Nie wyobrażam sobie mówiła pani prokurator, by ktoś z absolwentów tej szkoły był sprawcą przemocy w domu, albowiem żyjecie w czasie, kiedy te tematy nie są tabu i umiemy poradzić sobie w rozwiązywaniu problemów, ale wiadomo, że najlepiej jakiekolwiek konflikty starać się rozwiązywać w drodze porozumienia. Wspomniała też jak wygląda i kiedy dochodzi do przesłuchania świadka przemocy czy przestępstwa. Młodzież okazywała duże zainteresowanie tymi problemami, szczególnie wtedy , gdy mamy do czynienia z przemocą lub jesteśmy jej świadkami. MaŁa

Karaoke w Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 19 grudnia 2011r. na małej sali Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie przy mikrofonie. Tancerze ze Studia Tańca RETRO działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury wzięli udział w corocznej zabawie karaoke. Przybyło wiele dzieci, wszystkie z zamiarem zaśpiewania jak największej ilości piosenek. Za śpiewanie do mikrofonu dzieci mogły otrzymać kolorowe upominki. Wszyscy bawili się doskonale. Zabawę dopełniła gra w bingo z ciekawymi nagrodami. Wszystkich nieobecnych zapraszamy za rok! red

Pijani w Nowy Rok

Wigilia z narkotykami

W ciągu nocy Noworocznej kępińscy policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących, jeden z zatrzymanych miał w organiźmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Policjanci kępińskiej patrolówki, zatrzymali 31-letniego mieszkańca gminy Kępno, który posiadał przy sobie 3 woreczki strunowe z zawartością suszu roślinnego, prawdopodobnie marihuany.

Wobec mężczyzn zostaną wszczęte postępowania przygotowawcze, w trakcie których przedstawione będą zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

W sobotę, 24 grudnia, kilkanaście minut po godzinie 2 w nocy przy ulicy Spółdzielczej w Kępnie, w trakcie patrolowania rejonu służbowego policjanci zauważyli stojącego  młodego mężczyznę, który na widok mundurowych zaczął nerwowo się zachowywać i usiłował oddalić się nie reagując na wezwania funkcjonariuszy. Jeden z policjantów zdołał go zatrzymać. U 31-letniego mieszkańca gminy Kępno funkcjonariusz znalazł  3 woreczki strunowe z zawartością suszu roślinnego. Jak wynika z wstępnych ustaleń jest to marihuana. Mężczyzna, został zatrzymany i osadzony w kępińskiej komendzie, znajdował się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze ustalają  pochodzenie oraz skład zabezpieczonej substancji,  a także  szczegóły towarzyszące popełnieniu tego przestępstwa. Za przestępstwo posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Pierwszego nietrzeźwego kierowcę kilka minut po godzinie 03:00, 01 stycznia 2012 roku, zatrzymali policjanci patrolówki w Kępnie. 22-letni mieszkaniec gminy Kępno, kierował samochodem marki VW. Wynik przeprowadzonego badania na zawartość alkoholu w organiźmie, wskazał u mężczyzny ponad 1,49 promila. Kolejnego nietrzeźwego kierującego zatrzymali również policjanci patrolówki o godzinie 04:15, 01 stycznia przy ul. Dąbrowskiego, równiez w Kępnie. Jak się okazało, 17-letni mieszkaniec gminy kierował rowerem mając w organiźmie ponad 1,6 promila alkoholu. NoM

NoM


4 stycznia 2012

kępno

13 Kępno

XV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Kępnie XV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kępnie odbyła się 28 grudnia 2011 r. Początek sesji to podziękowanie i list gratulacyjny dla Dominika Szynka, który został zwycięzcą finału akcji „ Zwykły bohater”przeprowadzonej przez Bank BPH wspólnie z TVN oraz Portalem Onet. „ W dzisiejszym świecie takie postawy są bardzo potrzebne a tylko nieliczni poczuwają się do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Jesteśmy dumni, że Zwykły Bohater jest mieszkańcem Gminy Kępno. Jesteśmy przekonani, że ten tytuł będzie dla pana jeszcze większą motywacją do przekazywania tych pięknych wartości jakimi są uczciwość i chęć niesienia pomocy. -dodał cytując list gratulacyjny przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Dąbrowski. Gratulacje, list i bukiet kwiatów wręczyła bohaterowi Burmistrz Aniela Kempa z przewodniczącym rady K. Dąbrowskim. Następnie radni czytelnie podpisywali jednogłośnie przyjęte oświadczenie nr 14 w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 350-lecia nadania praw miejskich Kępnu w brzmieniu: My, Radni Rady Miejskiej w Kępnie, będąc świadomi wagi i znaczenia dla społeczności lokalnej, przypadającej w 2011 r. rocznicy 350-lecia nadania praw miejskich, magdeburskich Kępnu, pragniemy aby fakt ów stał się powszechnie znanym społeczności lokalnej. Lokacja miasta dnia 2 grudnia 1661 r. umożliwiła stworzenie organizmu miejskiego i stanowiła początek samorządności w Kępnie, której my jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami. Pomimo upływu lat, zasady tejże samorządności pozostały niezmienione, a najważniejszą z nich jest działanie dla dobra spo-

łeczności lokalnej oraz zdania z tejże działalności rachunku mieszkańcom Kępna. Dziś sięgamy w przeszłość, aby znaleźć w niej to co dobre i godne naśladowania w trudnych realiach XXI wieku. Po tej uroczystej części przystą-

piono do realizacji porządku obrad. Radny Andrzej Stachowiak zwrócił się z prośbą, by uzasadnienia do uchwał były szczegółowe. Radni mieli kilka pytań do informacji z prac Burmistrza i UMiG w Kępnie. Odpowiedzi były wstępnie udzielone , na część z nich odpowiedź będzie udzielona pisemnie. Następnie podjęto uchwały w sprawach:a)przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012 – 2020. b)budżetu Gminy Kępno na 2012 rok: Projekt budżetu opracowany zgodnie z przepisami prawa zawiera wszystkie sugestie Rady Miejskiej i RIO. Dochody gminy ustawa się na 64.817.440.00zł ;z tego dochody bieżące w kwocie 59.688.764.00 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.128.676.00 zł. Wydatki skalkulowano na kwotę66.591.794.00 zł;z tego wydatki bieżące w wysokości 57.428.668.00zł i wydatki majątkowe 9.163.126.00 zł. Skarbnik bardzo dokładnie omówił autopoprawki. Opinię Komisji Budżetowej w sprawie budżetu odczytał przewodniczący Andrzej Tyra ( pozytywna). Uchwały RIO w sprawie budżetu odczytał przewodniczący RM K. Dąbrowski( pozytywna) .Budżet na 2012 rok jest trochę oszczędnościowy. Wniosków było bardzo dużo. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim pragnieniom jakie mają mieszkańcy miasta i wiosek. Radni pochylali się nad budżetem bardzo długo na posiedzeniach, debatach uwzględniając co wybrać w pierwszej kolejności. Niektóre zadania odkładamy a inne realizujemy. Dużym obciążeniem jest ZZO w Olszowej. Chcemy wyremontować drugi budynek stary ratusz przy uzyskaniu środków zewnętrznych. Jest duża

szansa na dofinansowanie budowy Orlika. Kolejna sprawa to budowa amfiteatru. Budżet jest trudny,ale wykonalny, przy pomocy państwa waszych mądrych decyzjach, podpowiedziach go zrealizujemy , bo zarówno ekipie rządzącej jak i opozycji zależy na dobru miasta, żeby każdy mieszkaniec czul się zadowolony z tego co uchwalamy i robimy. Kępno pięknieje z dnia na dzień, podejmujemy ważne decyzje. Moja prośba do państwa, by poprzeć ten budżet i go realizować. Opinię klubu radnych Porozumienia Samorządowego odczytał Andrzej Stachowiak. Kolejna opinię Klubu Radnych Klubu Porozumienia Samorządowego. Radni Klubu mnie będą głosować za budżetem. Opinię Klubu Radnych Forum Społeczno-Gospodarczego i Klubu Samorządowego odczytał Marek Golmer( pozytywna). Kolejno głosowano każdą autopoprawkę. Budżet uchwalono większością głosów.. Następnie podjęto uchwały dotyczące:ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie – zakładu budżetowego na 2012 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2011 – 2020, zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok, zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/191/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości, zmieniającą uchwałę

Nr XVII/92/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego, zmieniającą uchwałę Nr XVII/91/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego, oddania firmie „GEO-PRI” Usługi i roboty inżynierskie Sp. z o.o. -w użyczenie nieruchomości położonych w miejscowości Ostrówiec –Myjomice, ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. Obrady zakończono życzeniami świąteczno noworocznymi. MaŁa

Demolował drzwi kamienicy 29-letni mieszkaniec gminy Kępno, został zatrzymany przez kępińskich dzielnicowych. Mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu uszkodził drzwi wejściowe do jednej z kamienic oraz drzwi do mieszkania sąsiada, czym spowodował straty przekraczające 1000 zł. W ten sposób chciał wyładować swoją niczym nieuzasadnioną złość.

30 grudnia kilka minut przed godziną 21:00, Oficer Dyżurny kępińskiej komendy Policji, został telefonicznie powiadomiony, iż na ul. Wieluńskiej, młody agresywny mężczyzna, dewastuje drzwi prowadzące do jednej z kamienic. Na miejsce niezwłocznie został skierowany patrol Dzielnicowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa proszącym o pomoc pokrzywdzonym. Po przybyciu pod wskazany adres, mundurowi zastali zniszczone plastikowe drzwi kamienicy, oraz jedne z drewnianych drzwi, prowadzących do prywatnego mieszkania. Szybko okazało się, że sprawcą tego przestępstwa był 29-letni mieszkaniec gm. Kępno. Mężczyznę zaskoczyła szybka interwencja policjantów, którzy obezwładnili wandala i przewieźli do kępińskiej Komendy Policji, gdzie agresor został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W organiźmie 29-latka stwierdzono blisko 3 promile alkoholu. Straty, ktore spowodowal swoim zachowaniem, pokrzywdzeni właściciele nieruchomości wycenili na przeszło 1.000,00zł. Po wytrzeźwieniu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty uszkodzenia cudzego mienia, nie potrafił on wytłumaczyć swojego zachowania Za przestępstwo, które popełnił grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. NoM


14

4 stycznia 2012

kępno Słupia p/Kępnem

JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SŁUPI POD KĘPNEM

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem tradycyjnie jak co roku odbyły się szkolne Jasełka, które w ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia pozwoliły wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły poczuć magię tych najbardziej ciepłych i rodzinnych polskich świąt. Przedstawienie będące niebanalnym połączeniem muzyki, poezji, prozy i bożonarodzeniowej tradycji wprowadziło wszystkich obecnych w atmosferę świąteczną. W ich organizację zaangażowanych było wielu uczniów. Scenariusz przygotowała Urszula Gruszka. Podczas jasełek nie zabrakło także życzeń świątecznych. Dyrektor Andrzej Tyra życzył wszystkim zebranym zdrowych, radosnych i spędzonych w gronie rodzinnym świąt. Po zakończeniu jasełek uczniowie udali się do sal lekcyjnych, aby tam w gronie koleżanek i kolegów złożyć sobie życzenia. Anna Wróblewska

Opatów

Podsumowano konkurs i otwarto wystawę W piątek 16 grudnia br. w sali gimnastycznej w Opatowie, uroczystym otwarciem wystawy podsumowano konkurs fotograficzny pt. „Nasza Gmina-te same miejsca dawniej i dziś”. Laureatom konkursu nagrody wręczyli członkowie jury: Witold Jankowski – wójt gminy Łęka Opatowska – organizator i fundator nagród, Anna Synowiec – dyrektor Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Opatowie,współorganizator wystawy, Rafał Komorowski – przewodniczący Jury. Na konkurs nadesłano 28 prac, z których najlepszymi okazały się: I miejsce – Eugeniusz Skiba – Turkowy – „Pozdrowienia z Opatowa”; II miejsce – Wiesław Brzeziński – Biadaszki – „Karczma na rozdrożu”; III miejsce – Irena Sadek – Kępno „Stare chaty. Opatów”. Jury przyznało jeszcze dwa wyróżnienia dla Sebastiana Szefera z Rakowa, za pracę pt „Pożar Rakowie” oraz dla Ewy Marszałek z Baranowa za pracę pt. „Rządcówka w Opatowie”. Postanowiono również podkreślić udział dwójki najmłodszych uczestników konkursu i gminnymi gadżetami obdarowano Weronikę Nawrot z Lipia i Dawida Nawrota z Siemianic życząc im dalszego rozwijania swej fotograficznej pasji i sukcesów w innych konkursach. Po wręczeniu nagród Wójt Gminy Witold Jankowski oraz Dyrektor Gimnazjum w Opatowie Anna Synowiec dokonali uroczystego otwarcia wystawy. Na wystawę składały się, oprócz wszystkich nadesłanych prac konkursowych, ekspozycje starych pocztówek z Opatowa, Łęki Opatowskiej, Siemianic, Biadaszek, Podbolesławca. Kolejnym elementem wystawy były dawne zdjęcia z naszej gminy obejmujące okres od końca XIX wieku do lat 80. XX stulecia. Niespodzianką były reprodukcje starych map, na których można było zaobserwować zmiany zachodzące na terenie powiatu kępińskiego, a w szczególności obecnej gminy Łęka Opatowska. Mapy obejmowały okres od XVI do XX wieku. Ostatnim elementem wystawy były zdjęcia pochodzące z kępińskiej wystawy poświęconej 100 - leciu kościoła p.w. św. Marcina w Kępnie. Organizatorzy oprócz strawy duchowej przygotowali również coś dla ciała: w zaimprowizowanej przez gimnazjalistów kawiarence częstowano pysznymi wypiekami z kawą i herbatą. Wystawa zgromadziła wielu zaproszonych gości. Również w sobotę i niedzielę zainteresowanie wystawą nie słabło i gromadziła wielu mieszkańców gminy i nie tylko. Jednym z nich był np. pan Stefan Matysiak, autor książki „Zdarzyło się w Siemianicach”, który bardzo ciekawie komentował rzeczy przedstawione na pocztówkach i fotografiach. Ekspozycję obejrzeli także uczniowie ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy. Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wystawy, a w szczególności Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, Szkole Podstawowej w Opatowie, Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej, Stowarzyszeniu „Socjum Kępno i Okolice” oraz portalowi kepnosocjum.pl. Pragnę również podziękować panom: Piotrowi Kozicy z Kępna i dr. Krzysztofowi Krolczykowi z UAM w Poznaniu za możliwość reprodukcji ich pocztówek. Marcin Jeziorny

Piaski/Łęka Opatowska

Gminne spotkanie opłatkowo – wigilijne w Piaskach W czwartek 15 grudnia br. odbyło się uroczyste gminne spotkanie opłatkowo- wigilijne w odnowionej Sali Wiejskiej w Piaskach. Zaproszonych gości: Wójta Gminy Łęka Opatowska - W. Jankowskiego, pracowników Urzędu Gminy, przedstawiciela Starostwa Powiatowego – Cz. Kokota, księdza Marka Olszewskiego z Siemianic, dyrektorki szkół z terenu gminy, radnych, sołtysów, prezesów OSP, przedstawicieli ODR, delegacje KGW z gminy Łęka Opatowska, Mariusza Chocaja z chórem „Na swojską nutę”, organizacje z Piasek i kobiety z miejscowego Koła Gospodyń powitała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Maria Wróbel. Mali artyści z przedszkola w Piaskach pięknym programem artystycznym wprowadziły zebranych w nastrój świąteczny. Piękny występ artystyczny i dekorację sceny przygotowały Natalia Holka i Błażejewska z przedszkola z Piasek. Praca z tak małymi dziećmi i pomoc rodziców w przygotowaniu strojów zasługuje na uznanie i podziękowanie. Życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym złożyli: Wójt Gminy W. Jankowski, radny – Cz. Kokot, Przewodniczący Rady Gminy - A. Kopis oraz M. Pieczara z WODR.

W skupieniu wysłuchano odczytanego fragmentu Ewangelii dotyczącego Bożego Narodzenia. Potem wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie wzajemnie najlepsze życzenia. Podczas degustacji tradycyjnych licznych potraw wigilijnych był czas na rozmowy, wspomnienia i wspólne śpiewanie kolęd ini-

cjowane przez Mariusza Chocaja i chór „Na swojską nutę”. W czasie uroczystości można było podziwiać wystawę rękodzieła czterech Pań z Piasek: Marii Brzezińskiej, Zofii Stępień, Anieli Urbańskiej i Marii Wróbel. Były tam eksponowane liczne obrazy wykonane haftem krzyżykowym o tematyce: religijnej,

papieskiej, jako pamiątki komunijne, pejzaże, serwetki i obrusy szydełkowe i haftowane, ozdoby bożonarodzeniowe, wielkanocne i inne ciekawe prace ręczne. Należy dodać że choinka przy scenie ozdobiona była aniołkami, bombkami i gwiazdami szydełkowymi. Dziękujemy Wójtowi Gminy Łęka Opatowska za pomoc finansową, paniom z KGW Piaski za przygotowanie potraw i uroczystości, wszystkim Kołom Gospodyń za upieczone ciasta, oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji spotkania. Warto kultywować takie integracyjne spotkania i tradycje dla zachowania dziedzictwa kulturowego, duchowego i kulinarnego oraz przekazywać je następnym pokoleniom. Maria Pieczara - WODR

Rychtal

Nadchodzą święta Co roku na terenie gminy Rychtal w innym sołectwie organizowana jest gminna wigilia. Tegoroczne spotkanie odbyło się w grudniu 2011 r. a przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Proszowie. Przewodnicząca Koła Wiesława Szymala powitała zebranych gości, złożyła życzenia i zaprosiła do obejrzenia inscenizacji Jasełek. Historię narodzin „ Maleńkiej Miłości” przeplatanej kolędami przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu pod kierunkiem Wiesławy Ptak. Zebranych wprowadzili w cudowną atmosferę zbliżających się świąt, zachwycając piękną grą aktorską. W imieniu Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy wszystkim zebranym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku złożyła  Elżbieta Łubieńska - Kopeć - sekretarz Gminy Rychtal. Ksiądz kanonik Andrzej Milian zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy po czym wszyscy połamali się opłatkiem i usiedli do wspólnej wigilii, przygotowanej przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Proszowie oraz specjalistkę ds. obszarów wiejskich – Urszulę Oleś. Wśród zaproszonych gości byli Ksiądz Proboszcz Mariusz Białobłocki z Parafii Rychtal i Ksiądz Proboszcz Marek Chudzia z Parafii Wielki Buczek red


4 stycznia 2012

kępno Słupia p/Kępnem

Spotkanie z Europosłem Andrzejem Grzybem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem W poniedziałek 19 grudnia 2011r. w ZSP w Słupi pod Kępnem odbyło się spotkanie z Europosłem Andrzejem Grzybem.

Nowo powstały Szkolny Klub Europejski zasiadł do wspólnego stołu wraz z zaproszonym gościem, z dyrektorem szkoły oraz przewodniczącym Rady Rodziców. Podczas spotkania Europoseł Andrzej Grzyb opowiadał o Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca w Europarlamencie. Na pytanie o to, czy dzięki Polskiej Prezydencji nasze państwo jest lepiej postrzegane w świecie, bez wahania odpowiedział, że Polacy są bardzo szanowani w Brukseli i wszyscy uważają Prezydencję Polski za ogromny sukces. Poruszane były również tematy kryzysu gospodarczego na świecie, odpowiedź była jasna – „poradzimy sobie”. Na te i wiele innych pytań Europoseł odpowiadał z cierpliwością. Spotkanie uchyliło rąbka tajemnicy o życiu w Brukseli i pozwoliło lepiej zrozumieć ideę Unii Europejskiej. Uczniowie szkoły, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o UE mogą dołączyć do Szkolnego Klubu Europejskiego. Obecnie Klub liczy 14 osób. Opiekunem Klubu jest p. Renata Jany.

15 Kępno

Mikołajkowe strzelanie W dniu 28 grudnia 2011 r. dzięki uprzejmości dyrektora Wiesława Walasa, w Bibliotece Powiatowej w Kępnie odbyło się „Mikołajkowe Strzelanie” Kępińskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego połączone z uroczystą kolacją. Otwarcia spotkania dokonał aktualny Król Kurkowy brat Kazimierz Czworowski, który poprosił o chwilę ciszy dla uczczenia przedwcześnie zmarłego Starszego Bractwa – brata Henryka Chowańskiego. Zawody - strzelanie z wiatrówki do tarcz punktowych, poprowadził Tomasz Witkowski. Mimo wysiłków innych braci kurkowych, intensywnego treningu przed zawodami i kolejnych podejść do konkurencji, I miejsce zajął brat Marek Sikora, następne Andrzej Błach i Zbigniew Kęsak. Nagrodami oprócz dyplomów były cenne zestawy ogni sztucznych. Gorycz pokonanych osłodziła kolacja spędzona przy napoju brackim i na wspominaniu ubiegającego roku oraz składaniu życzeń szczęśliwego Nowego Roku. Jak zawsze przy tej okazji zachęcamy wszystkich zainteresowanych historią Kępna i strzelectwem sportowym do wstąpienia w szeregi Bractwa. red

Monika Małyska, Łukasz Lenort, klasa II TAK

Kępno

Seminarium bibliotekarzy w PBP Miechów

Spotkanie wigilijne w Miechowie 15 grudnia o godzinie 13.00 w sali wiejskiej w Miechowie, odbyła się Wigilia Gminna. Uroczystość ta, zorganizowana została w Gminie Perzów po raz trzeci. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Wójt Gminy Perzów Bożena Henczyca – pomysłodawczyni spotkania oraz Sołectwo Miechów wraz z Sołtysem Bogdanem Wieczorkiem i Koło Gospodyń Wiejskich w Miechowie. W tym uroczystym spotkaniu udział wzięli: Radny Powiatu kępińskiego Piotr Hołoś, reprezentanci gminy Perzów, radni, ksiądz Piotr Szkudlarek – duszpasterz w Miechowie, ksiądz Ryszard Zieliński – proboszcz Turkowy, sołtysi, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Perzowie, a także osoby samotne z terenu gminy oraz media z powiatu kępińskiego. Część artystyczną, przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej Filialnej w Miechowie przygotowane pod kierunkiem: Anny Nickel, Iwony Światlak, Agnieszki Doktor oraz Sabiny Schmit -Ganię. W świąteczny klimat wszystkich zebranych wprowadził zespół „Perzowianki”, wykonując najpiękniejsze polskie kolędy. Po części artystycznej, ksiądz proboszcz odczytał fragment Ewangelii, następnie wszyscy przystąpili do wspólnej modlitwy oraz łamania się opłatkiem i składania życzeń. Później goście zasiedli do stołów, zastawionych tradycyjnymi świątecznymi potrawami, przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Miechowie. - Dziękuje serdecznie Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Miechowie za przygotowanie smacznej i pięknej Wigilii, a także wszystkim za przybycie - powiedziała Wójt Bożena Henczyca. MaŁa

15 grudnia 2011 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się seminarium dla bibliotekarzy powiatu kępińskiego i spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy PBP .Dyrektor PBP w Kępnie Wiesław Walas dodał spotkanie ma również na celu przekazanie dwóch wydawnictw zaliczanych do działu regionaliów, dla bibliotek z terenu powiatu kępińskiego. Urząd Miasta i Gminy Kępno przekazał album „Kępno sercem widziane i opisane”, jest to pokłosie dwóch konkursów: poetyckiego i fotograficznego przeprowadzonego przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w ramach obchodów 350-lecia nadania praw miejskich Kępnu.. Album jest dziełem kępnian i jego wydanie ma uatrakcyjnić obchody 350 - lecia nadania Kępnu praw miejskich. Druga publikacja jest złożona z dwóch części. Tytuł jej brzmi „Jesteśmy razem”. Jest to wydawnictwo wydane przez Stowarzyszenie Prorodzinne „Światło”. Autorzy chcieli przede wszystkim zaakcentować fakt, że osoby niepełnosprawne są integralną częścią każdego społeczeństwa. Dodatkowo jednym z autorów zdjęć do tych publikacji jest Emilia Kremer, której wystawę fotograficzną o tematyce przyrodniczej gości w w bibliotece. Drugim autorem zdjęć do tych wydawnictw był znany Wielkopolski fotograf Waldemar Śliwczyński, wydawca kwartalnika „Fotografia”. Zaprezentował też wydanie „ Zdarzyło się w Siemianicach”. Wykład i warsztaty prowadziła Anna Sabiłło z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pod hasłem „ Promocja biblioteki w okresie świątecznym”. Warsztaty to pewien rodzaj robótek ręcznych -dzierganie z papieru celem przystrojenia biblioteki. Zaproponowała i przedstawiła ciekawe pozycje książkowe związane z podróżą, jakie powinny znaleźć się w bibliotekach, a także jak zmienić wystrój wnętrz bibliotek w świątecznym okresie by była bardziej przytulna, stwarzała niepowtarzalną atmosferę zbliżających się świąt. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie pokazała, że jest przyjaznym miejscem dla każdego , kto tam choć na chwilę zajdzie. MaŁa


16

4 stycznia 2012

kępno Krążkowy

Wigilijna wieczerza i jubileusz KGW w Krążkowach

W piątkowe popołudnie 16 grudnia 2011r. w Krążkowach odbyło się jak co roku tradycyjne spotkanie opłatkowo -wigilijne. Głównymi organizatorkami spotkania były członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Krążkowach, które przygotowały szeroki wachlarz potraw wigilijych i upiekły ciasta. Na spotkanie zaproszeni zostali: sołtys Jan Blabuś, z Kółka Rolniczego: Henryk Pożniak, Marian Olejnik i Mirosław Latusek oraz pozostali członkowie, z WODR w Kępnie doradca Maria Pieczara. Przewodnicząca KGW –Helena Lebek po powitaniu przybyłych gości i złożyła wszystkim najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne. Kulminacyjnym punktem spotkania wigilijnego było wśród zebranych łamanie się opłatkiem. Składali sobie wzajemnie życzenia wszystkiego najlepszego, szczególnie dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Podczas wieczerzy tradycyjnie degustowali potrawy wigilijne: rybę, kapustę z fasolą, makiełki, sałatki śledziowe i wiele innych pysznych potraw. Uczestnicy dyskutowali w kameralnym gronie na różne tematy. Przewodnicząca KGW Helena Lebek przypomniała zebranym o Jubileuszu 45-lecia jakie obchodzi w bieżącym roku KGW Krążkowy. Oczami wyobraźni powrócili do początków założenia Koła i prześledzili działalność koła na przestrzeni 45 lat. Trzeba dodać, że obecna Przewodnicząca KGW Helena Lebek już od 35 lat działa i kieruje KGW w Krążkowach. W kole działa i aktywnie udziela się 30 członkiń. Wszystkie członkinie w miarę możliwości starają się pomagać w organizacji zebrań, uroczystościach gminnych i wiejskich. Członkinie chętnie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, gdzie zapoznają się z działalnością gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych. Chętnie też uczestniczą w szkoleniach, wyjazdach do teatru. Z Kołem Gospodyń Wiejskich współpracuje doradca Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Maria Pieczara , która stara się organizować wspomniane formy działalności i aktywizować członkinie KGW. Z okazji Jubileuszu Prezes Kółka Rolniczego w Krążkowach złożył na ręce Przewodniczącej kosz słodyczy i owoców, a pozostali goście złożyli życzenia. Spotkanie przebiegało w atmosferze życzliwości. Uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami. Takie spotkania odbywają się w ciepłym rodzinnym klimacie, integrując społeczność wiejską, dają wiele radości i są potrzebne. Na podst. relacji MaŁa

Perzów

Mikołajkowy Turniej w Perzowie” Drużyna MUKS „Czarni” Kępno zwyciężyła w XIII edycji Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Kępińskiego, który został rozegrany 11 grudnia w sali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie. Siatkarze z Kępna nie dali szans rywalom, wygrywając po drodze wszystkie mecze. W turnieju udział wzięło 6 drużyn, które zostały podzielone na 2 grupy: w grupie „A” Znalazły się MUKS” Czarni”, LZS Trzcinica oraz TG „Sokół” Kępno, zaś w grupie „B” grały: GOK Perzów, TKKF „Przemysław” Kępno a także „TEAM” Bralin. W grupie „A” najlepsi okazali się „Czarni” wyprzedzając LZS Trzcinica oraz „Sokoła” Kępno, natomiast grupę „B” wygrali siatkarze bralińskiego „TEAMu” przed Perzowem i TKKF „Przemysław”.Drużyny GOK i LZS Trzcinica zmierzyły się ze sobą w meczu o III miejsce, który miał niezwykle dramatyczny przebieg. Pierwszego seta wygrali goście z Trzcinicy, jednak w kolejnym perzowianie nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa i o wyniku musiał zadecydować tie-break, w którym ponownie lepsi okazali się siatkarze z Perzowa. W finałowym spotkaniu naprzeciw siebie stanęły dwa bezapelacyjnie najlepsze zespoły turnieju Ostatecznie finał zakończył się zwycięstwem „Czarnych”, którzy pokonali „TEAM” Bralin 2:1. W drużynie „Czarnych” zagrało dwóch mieszkańców Perzowa, Karol Brząkała oraz Dawid Misiak, który został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Nagrody - pamiątkowe dyplomy oraz puchary starosty wręczyli: Adam Kłodnicki z Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Grzegorz Zapolny, dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Perzowie. red

Trzcinica

Spotkanie przy wigilijnym stole W Piotrówce, w Gminie Trzcinica odbyła się Wigilia Gminna zorganizowana przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystość w której udział wzięli przedstawiciele miejscowych instytucji, dyrektorzy szkół, księża, strażacy i zaproszeni goście rozpoczęła się o godz.16.00 na przepięknie ustrojonej sali Domu Ludowego. Wszystkich obecnych przywitała Przewodnicząca KGW w Piotrówce Maria Szpunar i zaprosiła do obejrzenia przepięknego przedstawienia w wykonaniu dzieci ze SP w Trzcinicy. Uczniowie wprowadzili więc wszystkich oglądających we wspaniały, świąteczny nastrój przeplatany pięknym wykonaniem polskich kolęd. Podczas trwania wigilii Wójt Gminy Grzegorz Hadzik podziękował paniom z KGW za przygotowanie uroczystości i złożył wszystkim życzenia świąteczne. Głos zabrał również proboszcz parafii w Buczku Wielkim ksiądz Marek Chudzia i zaprosił do modlitwy. Po niej wszyscy połamali się opłatkiem i usiedli do wspólnej wigilii. Panie z KGW w Piotrówce stanęły na wysokości zadania. Nie zabrakło niczego, co powinno znaleźć się na wigilijnej wieczerzy. Był więc m. in barszcz z uszkami, pierogi, karp, makiełki, kompot z suszu. Wieczór upłynął w miłej i świątecznej atmosferze. Dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Trzcinicy przygotowały dla gości słodkie,piernikowe upominki oraz świąteczny kiermasz z gwiazdkowymi ozdobami. red

Wigilia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 16 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, odbyła się tradycyjna już przedświąteczna wigilia, łącząca przy wspólnym stole młodzież, nauczycieli i pracowników emerytowanych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Spotkanie dwóch pokoleń zgromadziło wielu samotnych i starszych, wszystko po to, by w świątecznej atmosferze mogli oni podzielić się opłatkiem i zaśpiewać kolędy. Jak zawsze będzie co wspominać. Dyrekcja i młodzież składa serdecznie podziękowania, za pomoc przy przygotowaniu wigilii: Hurtowni spożywczo-przemysłowej Jan Białek; Sklepu spożywczo-przemysłowego „Victoria” Andrzej Hełka’ Piekarnia s.c. Z. Mikołajczyk i A. Jendro Słupia; Elżbiety Bukowskiej; Bożeny Pastusiak Firma handlowa „Matis”; Sklepu rybnego - Rynek Kępno; Państwa Jeziornych Piekarnia - cukiernia w Kępnie; Aleksandra Jarczaka Zakład Cukierniczy Bralin; Bożeny i Zbigniewa Kaczorowskich; Lidii i Bernarda Kaczorowskich.

Kępno

Świąteczno – noworoczny prezent

W klubie Seniora „ Pod Żurawiem” członków chóru „Harmonia” na spotkaniu ( próbie) tuż przed świętami czekała niespodzianka. Niespodziankę przygotowała Kierownik Klubu Jadwiga Wróblewska zakupując nowy akordeon dla klubu i potrzeb i Chóru „ Harmonia. MaŁa


4 stycznia 2012

kępno Trzcinica

Jubileusz małżeństwa w Trzcinicy W dniu 14 grudnia 2011 r. w Trzcinicy obchodzone były żelazne, diamentowe i złote gody Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Trzcinicy koncelebrowaną przez księdza kanonika Floriana Skubiszaka oraz księdza kanonika Andrzeja Grzegorzewicza.

Po uroczystej mszy Jubilaci udali się do Domu Ludowego w Trzcinicy gdzie zostali przywitani przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego słowami „mija 65, 60 i 50 lat od chwili, kiedy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem, dozgonną miłość, wiarę, szacunek i przyjaźń. Składaliście sobie z ufnością przyrzeczenie, że będziecie dzielić razem chwile dobre i złe, wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać”. Następnie zabrał głos Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, który życzył zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz pogratulował zebranym tak długiego stażu małżeńskiego. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Wójt Gminy złożył również najserdeczniejsze życzenia. Na uroczy-

stości byli obecni księża, ks. kanonik Florian Skubiszak, ks. kanonik Andrzej Grzegorzewicz, ks. wikariusz Tomasz Fabisiak oraz władze gminy reprezentowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Zdzisława Mikołajczyka i Skarbnika Gminy Grzegorza Baraniaka. Pary, które obchodziły 50 lat Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie obecne pary otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Przy wspólnej kawie dostojni Jubilaci mogli powspominać swoje przeżyte lata i życzyć sobie wza-

jemnie kolejnych pięknych rocznic pożycia małżeńskiego. 50 - lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: Kazimiera i Jan Szydlik, Gertruda i Franciszek Jędryca, Zdzisława i Alfons Polzin, Róża i Bronisław Łabuda, Helena i Kazimierz Jarczewscy, Maria i Jan Samulscy, Janina i Kazimierz Suwińscy, Stanisława i Czesław Uszyccy, Stanisława i Henryk Waloszczyk, Kazimiera i Marian Olek, Kazimiera i Alojzy Mikołajczyk. Diamentowe Gody czyli 60 lat pożycia małżeńskiego obchodzili: Maria i Jan Kaczmarzyk, Helena i Edward Ozdoba. 65 – lat małżeństwa obchodzili: Helena i Konrad Trzęsiccy. red

17 Bralin

Podsumowanie warsztatów artystyczno-medialnych „Media-art” W świetlicy Tęcza w Bralinie odbyło się podsumowanie warsztatów artystyczno-medialnych „Media-art”, które trwały od września do listopada. Prowadzeniem warsztatów zajmowało się wiele osób, kilkunastu instruktorów( Mariusz Pacyna, Patryk Pawlak, Sławomir Kłodnicki, Dariusz Hełka, Małgorzata Kula, Przemysław Kolarski, Grzegorz Wilk, Michał Zaczyk, Mirosław Łapa, Joanna Kaczorowska, Michał Kuś, Kamila Majdecka, Ireneusz Czechlowski, Paweł Panek, Grzegorz Kwiatek, Agata Józefowicz, Arkadiusz Puchała, Artur Kieruzal, Marta Polsakiewicz i wielu wolontariuszy. Łącznie uczestniczyło ponad 100 uczestników. Warsztaty były możliwe do realizacji dzięki środkom finansowym pochodzącym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, budżetu gminy Bralin. Efekty pracy, zdobyte umiejętności zaprezentowano licznie zebranej publiczności. Na podsumowanie przybyli uczestnicy warsztatów, ich rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, instruktorzy, władze samorządowe i media. Świetlica „Tęcza” wypełniona po brzegi. Uczestnicy warsztatów w trakcie trwania warsztatów uczyli się gry na gitarze klasycznej, akustycznej, basowej i elektrycznej, instrumentach klawiszowych i perkusji, grupa młodzieży pobierała lekcje techniki śpiewu, kilka osób zdobywało umiejętności dziennikarskie nie tylko na miejscu, ale również podczas wyjazdów studyjnych do radia SUD, Polskiego Radia Wrocław, TVP Wrocław, radia ESKA we Wrocławiu. Efekty pracy można było podziwiać na żywo i podczas prezentacji multimedialnej. Mała

Kępno

Bożonarodzeniowa wystawa ozdób świątecznych Do Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej zaprosili na wystawę prac o tematyce Bożonarodzeniowej dnia 21 grudnia 2011 r.

Na pierwszej wystawie działalności społecznej prac o tematyce Bożonarodzeniowej zrealizowanych przez mieszkańców i pracowników działu terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Rzetni witała zebranych dyrektor Małgorzata Wiśniewska, dziękując jednocześnie za możliwość zorganizowania tej wystawy w PBP. Bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne wykonane przez mieszkańców DPS w Rzetni można było oglądać w Bibliotece Powiatowej w Kępnie dnia 21 grudnia od godziny 10.00 do 14.00. Od wielu lat pensjonariusze przygotowują wiele różnych tematycznie prac, ale niestety niewiele osób mogło je oglądać, gdyż wystawy do tej pory były organizowane tylko na terenie DPS. Na wystawie w Kępnie znalazły się najciekawsze prace powstałe podczas zajęć rehabilitacyjnych. Były one wystawione na sprzedaż, a środki uzyskane ze sprzedaży miały wspierać podopiecznych. Pani Władzia przedstawiła swoje refleksje z pobytu w DPS w Rzetni. Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie będziemy kontynuować, wystawy organizować częściej- dodała M. Wiśniewska. Cieszymy się, że jest wreszcie pierwsza i chyba nie ostatnia wystawa mieszkańców DPS w Rzetni, promujcie

się, pokazujcie swoje prace, bo macie duże zdolności, o czym świadczą te piękne prace. Trzeba tylko taką wystawę rozpropagować- dodała Zuzanna Czworowska- kierownik PCPR. Dyrektor PUP Jolanta Kubiak podpowiedziała, by wystawy WTZ i DPS połączyć co pozwoli na większą integrację tych dwóch środowisk. Na temat działalności DPS kilka słów przekazała dyrektor M. Wiśniewska -„ Działalność terapeutyczna DPS była zawsze prowadzona, jednak nie było zorganizowanej takiej wystawy inaczej mówiąc nie pokazywaliśmy naszej działalności na zewnątrz. Poprzez tą wystawę chcieliśmy pokazać, że nasi mieszkańcy są aktywni, przy małej pomocy pracowników potrafią zrobić coś co jest bardzo efektowne. Takie prace praktycznie wykonujemy

przez cały rok, tylko po prostu nigdy nie ujrzały one światła dziennego. Wspomnę, że samodzielnie przygotowujemy stroiki na groby naszych zmarłych. Wystrój i dekoracje DPS wykonujemy we własnym zakresie działu terapeutycznego. Kierownikiem działu socjalno-terapeutycznego jest Justyna Izydorska, pracownikiem kulturalno-oświatowym Mirka Jurków, pracownikiem socjalnym Grażyna Fabian, terapeutą zajęciowym Emilia Blabuś. W wykonanie i realizację prac włącza się również dział pielęgnacyjny. Na chwilę obecną są pracownie, ale o małej powierzchni. Przygotowujemy się do zagospodarowania części pomieszczeń, by stworzyć większe pomieszczenia do prac terapeutycznych. W DPS-ie jest 68 mieszkańców”- mówiła dyrektor Mała

Kierzno

Jasełka w kierzeńskiej świątyni W kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kierznie dnia 18 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Izabeli Orkowskiej i współpracy nauczycieli zabrali licznie zgromadzonych mieszkańców w podróż śladami Bożonarodzeniowej tradycji, którą kultywujemy od ponad 2000 lat. Przedstawione piękne Jasełka pt.” Przybieżeli Anieli” to duchowa uczta dla serca. Stroje, muzyka, poezja stworzyły nieodłączny klimat zbliżających się wielkimi krokami najpiękniejszych i najradośniejszych świąt. Jasełka to historia narodzin „ Maleńkiej Miłości” jak śpiewała Eleni. Na spotkaniu w kierzeńskiej świątyni gościła Burmistrz Miasta i Gminy w Kępnie Aniela Kempa. Po tej uczcie duchowej Rada rodziców, Dyrektor i Rada Pedagogiczna zaprosili zebranych na „Spotkanie Opłatkowe” do szkoły, gdzie podzielono się opłatkiem białym krążkiem symbolem chleba i składali sobie wzajemnie życzenia. MaŁa


18

4 stycznia 2012

sport Tenis stołowy

Bardzo dobry występ tenisistów stołowych Prosny Wieruszów w Turnieju Wojewódzkim i Ogólnopolskim W dniach 17 - 18 grudnia 2011 r. w Radzyniu Podlaskim, odbył się II Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym. W turnieju wzięło udział czterdzieści najlepszych zawodniczek z kraju wyłonionych we wcześniejszych turniejach, wśród nich reprezentująca woj. Łódzkie zawodniczka Prosny Wieruszów Kinga Falarz. W sobotę 17 grudnia odbył się turniej grupowy w którym nasza zawodniczka zmierzyła się z zawodniczkami: Dominiką Rosłaniec z KS Puznówka wygrywając w setach 3:1, następnie z Patrycją Danaj z UKS Rokicie Szczytniki wygrywając w setach 3:0, następnie z Marceliną Kamińską z LUKS Straszyn wygrywając w setach 3:2 i w ostatnim meczu fazy grupowej z Klaudią Nawrocką z UZTS Barcin przegrywając w setach 0:3 i tym samym Kinga Falarz zajęła 2 miejsce w grupie uzyskując awans do Turnieju Głównego, do którego awansowało 16 najlepszych zawodniczek fazy grupowej. W niedzielę, 18 grudnia w Turnieju Głównym, Kinga zmierzyła się o ćwierćfinał z zawodniczką Silesii Bytom Dominiką Banaś przegrywając w setach 2:4, następnie uległa 0:4 zawodniczce IKS Tarnobrzeg Karolinie Pęk zajmując ostatecznie 13 miejsce w turnieju. W tym samym czasie 17 grudnia w Łodzi odbył się II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaczek i Żaków w Tenisie Stołowym, czyli najmłodszej grupy wiekowej w tej dyscyplinie. Klub WKS Prosna reprezentowany był przez dwie zawodniczki: Karolinę Walacik i Patrycję Moska i czterech zawodników Huberta Wiśniewskiego, Roberta Olesia, Patryka Gollmera oraz Huberta Pilucha. Ogółem w turnieju startowało 20 najlepszych zawodniczek i 25 najlepszych zawodników z całego województwa łódzkiego. W grupie dziewcząt drugie miejsce i srebrny medal zdobyła Karolina Walacik, druga z zawodniczek Wieruszowa Patrycja Moska zajęła miejsce 9. W grupie chłopców Hubert Wiśniewski zajął miejsce 5, Robert Oleś miejsce 9, Patryk Gollmer miejsce 10 i Hubert Piluch miejsce 17. Trenerzy prowadzący naszych zawodników to: Bernard Pietrakowski i Mariusz Moska.

Piłka siatkowa

Kubusie Wieruszów na czele W rozgrywkach Wieruszowskiej Ligi Siatkówki 35 plus, gdzie rywalizują siatkarze, którzy maja ukończone 35 lat na czele znajdują się Kubusie Wieruszów, którzy o jeden punkt wyprzedzają swoich rywali ze Skomlińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej. W najciekawszym maeczu jaki rozegrano w hali sportowej Zespołu Szkół im. St. Staszica drużyna KUBUSIÓW po zaciętym meczu pokonała Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej. Mecz był bardzo wyrównany - Skomlin pierwszą partię wygrał do 23. W drugiej i trzeciej Kubusie okazali się lepsi - wygrali obie do 22.W czwartym secie przewagę mieli także wieruszowianie. Dopiero w końcówce seta lepszy okazał się Skomlin wygrywając 26:24.W decydującym secie - po zmianie stron - Kubusie punktowali już do końca wygrywając 15:11. Mecz zgodnie z przewidywaniami zakończył się wynikiem 3:2 - takim rezultatem kończyły się bowiem dotychczas wszystkie spotkania między tymi drużynami. W innym ciekawym meczu STPS Skomlin dość łatwo pokonał Lwy Parkiety Dzietrzkowice nie tracąc seta.

Ostatnie mecze STPS Skomlin – Lwy Parkietu Dzietrzkowice 3:0 (16,17,15) Kubusie Wieruszów – STPS Skomlin 3:2 (-23,22,22,-24,11) Oldboys Lututów – STPS Skomlin 0:3 (-13,-21,-19) Lwy Parkietu Dzietrzkowice – Kubusie Wieruszów 0:3 (-18,-21,-20) Kubusie Wieruszów – Oldboys Lututów 3:0 (15,18,18) 1.

Kubusie Wieruszów

4

8

12-2

2.

STPS Skomlin

4

7

11-3

3.

Lwy Parkiety Dzietrzkowice

4

5

3-10

4.

LZS Oldboys Lututów

3

4

3-6

5.

Oldboy Sokolniki/Galewice

3

1

1-9

W szóstej kolejce Kubusie Wieruszów – Oldboy Sokolniki/Galewice (5.01.12;godz 19) Lwy Parkiety Dzietrzkowice – STPS Skomlin (6.01.12;godz.18 – sala w Łubnicach).

Wieruszowska Halowa Liga Piłki Nożnej

Wznawiają rozgrywki

Po świąteczno-noworocznej przerwie piłkarze występujący w Wieruszowskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej wznawiają rozgrywki. Najbliższe mecze rozegrane zostaną już w sobotę 7 bm. W hali wieruszowskiego Gimnazjum nr 1 rozegrane zostaną cztery spotkania. O godzinie 16 Wieruszów spotka się z FC Bagatelka. Pół godziny później dojdzie do najbardziej ciekawego meczu, w którym lider M-Laine zagra z drugim w tabeli Hetmanem Żdzary. To spotkanie jest bardzo ważne dla obu druzyn. Hetman aby myśleć o zwycięstwie w lidze musi go po prostu wygrać. Zwycięstwo M-Laine da tej drużynie aż dziewięć punktów przewagi. O godz. 17 na parkiet wyjdą piłkarze Zrywu Wójcin i Wieruszowa, natomiast w ostatnim meczu zaplanowanym na godz. 17.30 zagrają FC Bagatelka z Hetmanem Żdzary. Aktualna tabela ligi 1. M-Line 2. Hetman Żdżary 3. Wieruszów 4. Zryw Wójcin 5. FC Bagatelka

4 3 3 3 3

12 6 3 1 1

Tabela strzelców bramek 1.Łukasz Hanuszewicz– 7 2.Sebastaian Madziński– 6 3.Łukasz Iwanetzki– 6 4.Adam Boroń– 5 5.Maciej Górka– 5 6.Adrian Lenek– 5 7.Adrian Furman– 4 8.Michał Zaczyński– 3 9.Wacław Koralewski– 3 10.Bartosz Muszyński– 2 11.Karol Dąbrowski– 1

29-11 16-18 7-12 14-16 7-16

Następne mecze 14 stycznia 2012 r.: M-Line - Zryw Wójcin (16.00) Wieruszów - Hetman Żdżary (16.30) Zryw Wójcin - FC Bagatelka (17.00) M-Line – Wieruszów (17.00)

21 stycznia 1012 r.: Hetman Żdżary - Zryw Wójcin (16.00) M-Line - FC Bagatelka (16.30) Zryw Wójcin – Wieruszów (17.00) FC Bagatelka - Hetman Żdżary (17.30)


sport / Wieruszów

4 stycznia 2012

19

Kępińska Halowa Liga Piłki Nożnej

W niedzielę 8 bm.kolejne mecze W niedzielę wznawiają rozgrywki piłkarze występujący w Kępińskiej Halowej Lidzie Piłki Nożnej. Pierwszy mecz kolejki w kępińskiej Hali Sportowej zaplanowano na godz. 11.30. W pierwszym meczu zagrają Motel Wielkopolska z Benixem i będzie to walka o pierwsze zwycięstwo w lidze. Obie bowiem w dotychczasowych meczach nie wygrały. Gratka czeka kibiców w drugim meczu. O godz. 12 spotkają się bowiem aktualny lider Artdiame z FC Lambada, która po nie najlepszym starcie zapewne nie powiedziała ostatniego słowa w walce o końcowy triumf. Na potkniecie lidera czekają piłkarze Meble-Jurek Junior Team, którzy są faworytami w meczu z Wygibasami i maja szansę objąć samodzielnie fotel lidera. To spotkanie zaplanowano na godz. 12.30. O godz. 13 lider Artdiame zagra z Motelem Wlk. i również jest faworytem. Pół godziny później zagrają piłkarze Beninu z Wygibasami, natomiast na zakończenie kolejki znów gratka dla kibiców. O godz. 14 FC Lambada zagra z Meble-Jurek Junior Team. Emocji zapewne nie zabraknie, warto więc wybrać się w niedzielne południe do Hali Sportowej kępińskiego KOSiR-u. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Artdiame Meble-Jurek Junior Team FC Lambada Wygibasy Motel Wielkopolski Benix

Strzelcy bramek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Marcin Górecki – 9 Damian Michalski – 5 Paweł Baraniak – 5 Piotr Cierlak – 3 Kamil Grądowy – 3 Marcin Grądowy – 3 Michał Kunz – 3 Przemysław Albert – 3 Szymon Zimoch – 2

4 4 4 4 4 4

10 10 7 6 1 0

14-4 11-5 13-5 5-10 4-9 5-19

W następnych meczach zagrają 15 stycznia 2012 r.(niedziela) Wygibasy – FC Lambada (11.30) MebleJurek Junior Team – Motel Wlkp. (12) Benix – Artdiame (12.30) FC Lambada – Hotel Wlkp. (13) Wygibasy – Artdiame (13.30) Meble-Jurek Junior Team – Benix (14)

KURS DLA TRENERÓW W WIERUSZOWIE Polska Akademia Sportu i OZPN Sieradz ogłasza nabór na kurs: - Instruktor rekreacji ruchowej o specjalizacji piłka nożna.

Cena kursu instruktora piłki nożnej · Część specjalistyczna z piłki nożnej 990 zł brutto · Część ogólna 350 zł brutto RAZEM obie części: 1.340 zł brutto ZGŁOSZENIA: 602-639-236 UWAGA: Kurs odbędzie się w WIERUSZOWIE Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające: 1. co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie) 2. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim UWAGA: W kursie mogą brać udział osoby z wykształceniem zawodowym. One zamiast legitymacji instruktorskiej dostają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

List otwarty do Pana Wójta i do Państwa Radnych Gminy Sokolniki My, mieszkańcy Nowego i Starego Ochędzyna jesteśmy zainteresowani utrzymaniem za wszelką cenę Szkoły Podstawowej w Ochędzynie w jej obecnym kształcie. Pragniemy zwrócić uwagę na historię tej placówki. Szkoła powstała w 1834 roku. Przy budowie obecnego budynku pomagali mieszkańcy naszych miejscowości. Nigdy nie żałowaliśmy pieniędzy czy pracy społecznej. Organizowaliśmy zbiórkę w postaci cegiełek na budowę szkoły. Szkoła to nie tylko budynek, to kawałek życia naszej wsi i jej mieszkańców. Nie wyobrażamy sobie, by z powodu kryzysu, przejściowego niżu demograficznego zamknięto tę placówkę, która obecnie nie wymaga nakładów inwestycyjnych, posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz przedszkole. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja gminy jest trudna, ale wiemy też z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 20011-2018, że środków na utrzymanie wszystkich szkół na terenie naszej gminy wystarczy, jak i na pozostałą działalność statutową gminy. Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Sokolniki na lata 2009-2014 przyjęta uchwałą Rady Gminy nie przewiduje likwidacji żadnych ze szkół na terenie gminy, a wręcz odwrotnie, zakłada rozwój wszystkich placówek oświatowych. Dokument ten jasno określa negatywne skutki, jakie czekają na nasze dzieci po zamknięciu tej placówki, a mianowicie: dowozy do szkół, zbyt liczne klasy w niektórych szkołach, uzależnienie dzieci i młodzieży. Dokument ten również wskazuje silne strony, które przemawiają za tym, aby nie likwidować placówek oświatowych, a mianowicie: dobra baza do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykwalifikowana kadra nauczycieli, baza sportowa, wysokie wyniki nauczania, współpraca z organem prowadzącym, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Dokument ten wskazuje również, co należy zrobić, aby poprawić sytuację oświatową w naszej gminie, a mianowicie: „pozyskanie” uczniów spoza gminy, możliwość pozyskiwania środków unijnych, idący wyż demograficzny, osiedlanie się młodych ludzi na terenie gminy. Jak widać tak ważny dokument, jakim jest Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Sokolniki na lata 2009-2014, nie przewiduje likwidacji szkół, a ich rozwój, co potwierdza również zapis wypracowanej wizji/misji w tym dokumencie dla Naszej Oświaty: „ Edukacja w Gminie Sokolniki zapewnia wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, wykorzystując profesjonalną infrastrukturę techniczną , wsparcie specjalistów, efektywną współpracę uczestników procesu edukacji oraz zaangażowania lokalnej społeczności”. Następny dokument Plan Odnowy Miejscowości Sokolniki na lata 2010-2018 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Sokolniki, wskazuje na słabe strony tej miejscowości takie jak: niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia przy drodze krajowej, niezadowalający stan techniczny obiektów oświaty, kultury, niewystarczająca ilość placów zabaw dla dzieci, uzależnienie dzieci i młodzieży. Do tej miejscowości trafią nasze dzieci w przypadku likwidacji naszej szkoły. Kolejny dokument tzw. Plan Naprawczy sporządzony dla Gminy Sokolniki nie przewiduje likwidacji placówek oświatowych, natomiast zakłada wprowadzenie innych oszczędności i pozyskanie dodatkowych środków dla Gminy. Panie Wójcie i Szanowni Radni, jak mają się Wasze zamiary likwidacji niektórych placówek oświatowych do zapisów tak ważnych dokumentów, sporządzonych, uchwalonych i przyjętych przez Was do realizacji. Czyżby Państwo nie znali zapisów własnych dokumentów? Może więc należałoby się z nimi zapoznać przed jakąkolwiek przymiarką podjęcia tak ważnych decyzji dla naszego społeczeństwa. Sprawozdanie z audytu dla jednostek oświatowych, które miało pokazać prawdziwy obraz naszych szkół jest wykonane nierzetelnie i stronniczo z wieloma błędami, nawet po weryfikacji, co całkowicie pokazuje nieprawdziwy obraz i jest krzywdzące dla naszej Szkoły. Zwracamy się więc do Pana Wójta i Radnych o wnikliwą, rzetelną analizę tego dokumentu oraz przyjęcie jednakowych kryteriów dla wszystkich placówek oświatowych. Z przytoczonego już dokumentu Planu Odnowy Miejscowości Sokolniki na lata 2010-2018 wiemy o planowanych przez Gminę zadaniach do realizacji takich jak: budowa strażnicy OSP w Sokolnikach, modernizacja boiska sportowego w Sokolnikach, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, modernizacja dróg gminnych na „Osiedlu” w Sokolnikach, i wiele innych zadań. Nie jesteśmy przeciwni tym inwestycjom, ale nie chcemy, żeby uderzyło to w nasze dzieci, bo to właśnie one są naszym największym dobrem i powinniśmy je chronić. Jeżeli potrzebne są środki na inwestycje, to w pierwszym odruchu powinny być podjęte takie działania, żeby było ich więcej- nie można iść po najmniejszej linii oporu i zamykać szkół. Myślimy, że dla każdej społeczności najważniejsze są dzieci, ich bezpieczeństwo i bliskość swojego środowiska. Zwracamy się więc do Pana Wójta i do Państwa Radnych, każdego z osobna. Zastanówcie się , zanim podejmiecie decyzje!!! Wyobraźcie sobie, że likwidujecie własną szkołę, że to właśnie Wasze dzieci, czy wnuki rozpoczynające edukację szkolną będą wożone do odległej placówki, przejeżdżając obok własnej byłej szkoły – czy wtedy też podjęlibyście taka samą decyzję? Mieszkańcy Nowego i Starego Ochędzyna


20

4 stycznia 2012

wieruszów Mirków

Nic miłości nie pokona Relacja z koncertu ELENI w Mirkowie Kaplica Sióstr „Antoninek” w Mirkowie dawno nie była tak wypełniona. Ks. Arkadiusz Hajdasz kapelan Sióstr Antoninek na wspólne kolędowanie zaprosił ELENI - znaną i lubianą piosenkarkę. „Kto śpiewa 2x się modli” tak można by w skrócie zrelacjonować koncert kolęd jaki odbył się 30 grudnia w Kaplicy Sióstr Antoninek w Mirkowie. Świąteczny nastrój, stajenka betlejemska i ciepły, refleksyjny śpiew Eleni, która tego wieczoru dostarczyła zgromadzonym w mirkowskiej kaplicy niezapomnianych wrażeń i wiele radości. Któż z nas nie pamięta i czasem nie nuci piosenek: „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”, „A słońce sobie lśni”, „Miłość jak wino”, „Po słonecznej stronie życia” i wiele innych z repertuaru tej jednej z najbardziej lubianych polskich piosenkarek. Co prawda Eleni jest z pochodzenia Greczynką, dlatego nie zabrakło utworów w tym języku. W piątkowy wieczór, w Mirkowie Eleni zaśpiewała wiele znanych kolęd i pastorałek. Nie zabrakło pieśni „Ave Maria” oraz kolędy „Maleńka przyszła miłość”, a także piosenki z najnowszej płyty Eleni „Nic miłości nie pokona”, który to utwór skłania do refleksji nad życiem. W życiu każdego z nas zdarzają się dobre i złe chwile, radości i smutki. „Tak wiele miłości, serca kobiecego i matczynego niesie nam Eleni w swoim pięknym przesłaniu śpiewając do Boga, o Bogu, śpiewając do człowieka, o człowieku. Jej kariera zawodowa sięgająca roku 1975 z grupą Prometheus i koleje losu, wcale niełatwe, jakże trudne spowodowały, że Eleni jest wśród nas i dzieli się sercem, bo zrozumiała w swoim życiu, że najważniejszy jest człowiek i Bóg. Eleni – matka – kobieta – niewiasta, niech uobecni nam tu dzisiaj Najświętszą Matkę i niech głos, talent, który Bóg Jej dał ubogaci nasze serca”– tak pięknie powitał wspaniałego gościa ks. Arkadiusz, a publiczność przyjęła gromki brawami. Wśród publiczności zgromadzonej na koncercie Eleni były Siostry Antoninki ze Zgromadzenia Zakonnego w Mirkowie, byli parafianie, mieszkańcy Mirkowa i okolic oraz włodarze miasta, radni, sołtys wsi i wielu fanów tak lubianej gwiazdy naszej estrady.

Wraz z artystką kolędy śpiewały dzieci, a na zakończenie kwiaty i upominki wręczyły Eleni i Jej przyjaciołom goszczące piosenkarkę Siostry Antoniki ciesząc się niezmiernie z tak miłego gościa oraz wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie i miejscowi radni z gospodarzem wsi na czele. Ks. Arkadiusz dziękując za wspaniały koncert przytoczył słowa Eleni, mówiące o przebaczaniu, kiedy w roku 1994, po brutalnym morderstwie dokonanym na jedynej, ukochanej córeczce Afrodycie jako matka potrafiła wybaczyć”. Kapelan Sióstr Antoninek wspomniał też o wielu nagrodach, które Eleni otrzymała przez wszystkie lata kiedy zachwyca nas swoim głosem oraz o tej najważniejszej; Św. Rity – nagrodzie dla matek kobiet, które wybaczyły oprawcom swoich dzieci. „Najważniejsze, co przekazali nam nasi rodzice, to miłość. Ta miłość między nami, szacunek. To była podstawa naszego wychowania. Choć byliśmy biedni, naszym bogactwem byliśmy my dla siebie nawzajem. Mogliśmy zawsze na siebie liczyć. Rodzice dzielili się z nami najważniejszymi wartościami, dawali nam przykład. Moja mama uważała, że wszyscy są ludzie są dobrzy, każdemu pomagała, każdemu wybaczała. Rodzice nauczyli nas, że nawet jak nie ma się za dużo, zawsze można dać siebie. I to było najcenniejsze co wyniosłam z domu. Dom rodzinny jest podstawą jeśli chodzi o kształtowanie się człowieka. I to, co przekazali mi moi rodzice, pomogło mi przeżyć osobistą tragedię. To, że należy przebaczyć, wierzyć i iść dalej. Jeśli człowiek nie wybaczy, sam nie poukłada sobie życia, nie zamknie pewnego rozdziału, to nie poradzi sobie. Nie będzie żył, tylko egzystował. Złość, rozżalenie i ból będą go od środka wyżerały” – mówiła Eleni w jednym z wywiadów. Po koncercie był czas na rozmowy, autografy i wspólne fotografie. Te piękne chwile spędzone z Eleni okiem aparatu i kamery Ilustrowany Tygodnik Powiatowy uwiecznił dla Was Drodzy Czytelnicy. Zapraszamy na powiatowy. pl do obejrzenia galerii zdjęć i filmu z wieczoru kolęd z Eleni. Jerzy Przybył


4 stycznia 2012

wieruszów

21

Życzenia Noworoczne Życzyłabym na ten Nowy Rok wszystkim mieszkańcom mojego miasta, Obyśmy tak umieli cieszyć się każdym dniem, Bo jest dla nas wielkim prezentem I nie poddawali się w trudnościach. A w chwilach przygnębienia Mogli pamiętać o tym, że Słoneczko świeci wciąż od nowa, I każdy dzień przynosi nam Nowe szanse na lepsze jutro. Obyśmy też umieli dostrzegać Wszędzie dobro i piękno Żeby zło wśród nas nie miało miejsca. Z serdecznymi pozdrowieniami Stefania Fiedler

Radosnego i udanego Roku 2012 Z marzeniami, o które warto walczyć. Z radościami którymi warto się dzielić. Z przyjaciółmi z którymi warto być. Z nadzieją bez której nie da się żyć! Najlepsze Życzenia Noworoczne składa Ilustrowany Tygodnik Powiatowy

Węglewice

Wieczór kolęd w Węglewicach 28 grudnia w sali OSP w Węglewicach odbył się „Wieczór kolęd” zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „Biała Góra” dla mieszkańców Gminy Galewice. Świąteczny klimat panował w sali OSP w Węglewicach, w grudniowy, środowy wieczór tuż po Świętach Bożego Narodzenia. Przed licznie zgromadzoną publicznością w repertuarze kolęd i pastorałek wystąpił Gminny Chór „Biała Góra” pod dyrekcją Katarzyny Staszczyk oraz Akademicki Kameralny Chór z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu pod dyrekcją Beaty Szymańskiej. Jak podkreśliła to, witając gości prezes Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic „Biała Góra” Anna Jaśniak wieczór kolęd odbył się już po raz piąty. „Wieczór ten jest niezwykły; jest też zakończeniem projektu,, Wieczór kolęd”, który realizujemy od listopada, a który współfinansuje Urząd Marszałkowski w Łodzi. W ramach projektu realizowaliśmy kilka zadań m.in. warsztaty z emisji głosu, przygotowanie dzisiejszego wieczoru. Zwieńczeniem projektu jest nagranie płyty. Nasza uroczystość będzie składała się z dwóch części. W pierwszej wysłuchacie państwo koncertu, a w drugiej części mam nadzieję, że uda nam się namówić państwa do wspólnego kolędowania”– mówiła pani Anna Jaśniak prezes Stowarzyszenia „Biała Góra”. Jako pierwszy wystąpił Gminny Chór „Biała Góra”. Gospodarze zaśpiewali kolędy m.in.: ”Przybieżeli do Beteljem”, „Dzieciątko się narodziło”, „Gwiazdko złota”, „Dzisiaj w Betlejem”. Goście wieczoru - Chór Akademicki z Kalisza zaprezentował się w kolędach: „Wśród nocnej ciszy”, „Kolęda przy świecach”, „Mizerna cicha”, „W żłobie leży” i inne. Finałem wieczoru kolęd był wspólny występ Gminnego Chóru „Biała Góra” i Akademickiego Kameralnego Chóru z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Jerzy Przybył Zapraszamy na powiatowy.pl do obejrzenia filmu i galerii zdjęć


22

4 stycznia 2012

wieruszów Sokolniki

Trwa wyjaśnianie jednej z największych afer w powiecie wieruszowskim

Nadal trwa wyjaśnianie sprawy 27 „Stowarzyszeń” z gminy Sokolniki oraz nieprawidłowości do jakich mogło dojść w związku z otrzymaniem przez nie dofinansowań z programu SAPARD. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. Jak informuje jej rzecznik, zamknięty został jeden z wątków tej sprawy, dotyczyący „Stowarzyszeń” funkcjonujących na terenie Pichlic. Akt oskarżenia został przesłany do Sądu Rejonowego w Łodzi. Poniżej zamieszczamy informację od Rzecznika Prokuratury Rejonowej w Sieradzu:

Wieruszów

Uchwalono budżet powiatu na 2012 rok

29 grudnia po raz XIII miały miejsce obrady sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Obrady zdominował punkt, w którym uchwalono budżet powiatu na 2012 rok. Zarząd powiatu zaplanował w budżecie na rok 2012 następujące kwoty: Dochody kształtować się będą w kwocie 33 806 542 zł, dochody majątkowe 505 tys. zł., dochody związane z realizacją zadań rządowych i zadań zleconych ustawami - 5 266 283 zł, dochody budżetu państwa do wypracowania przez powiat wieruszowski - 490 tys. zł. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 32 785 482 zł, w tym wydatki majątkowe- 1 296 500 zł, wydatki na realizowanie zadań rządowych zaplanowano w kwocie jak dochody czyli 5 266 283 zł. Zaplanowana nadwyżka budżetowa wynosi 1 021 060 zł. Została przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykupy obligacji. W budżecie zostały zaplanowane rezerwy; ogólna w kwocie 60 tys. zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 tys. zł i rezerwa celowa z zakresu świadczenia pomocy społecznej 90 tys. zł . Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco: subwencje – 16 237 014 zł co stanowi 48% dochodów, w tym subwencja oświatowa -12 130 389 zł co stanowi 35,9%, dotacja na zadania własne i zlecone w kwocie 7 253 763 zł i stanowi 21,46% w strukturze budżetu, dochody własne, które są wypracowywane w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu to kwota 4 600 920 zł i stanowi 16,6%. Odpis z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowany został przez Ministra Finansów na kwotę 4 581 945 zł co stanowi 13,55% w budżecie. Gmina Galewice udzieliła pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Galewice w kwocie 500 tys. zł. i w dochodach jest to 1,41%, pozostałe dochody nie przekraczają 1% w budżecie a łączna ich kwota to 632 900 zł i łącznie stanowią 1,81% w budżecie. Tak przedstawiają się najważniejsze dochody powiatu. Jeśli chodzi o strukturę wydatków budżetowych to najwięcej wydatków powiat przeznaczył na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, jest to kwota 12 450 389 zł, co stanowi 38% w wydatkach, w tym 60 tys. zł przewidziano na termomodernizację w pracowni praktycznej w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie, na politykę społeczną przewiduje się kwotę 6 976 301 zł co stanowi 21,3% wydatków, w tym na Domy Pomocy Społecznej 3 978 290 zł, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej 715 600 zł, na rodziny zastępcze 561 500 zł, na Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie 361 540 zł (plus dodatkową rezerwę 90 tys. zł w razie potrzeby), na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 1 040 155 zł w tym ok. 200 tys. zł powiat musiał przeznaczyć dodatkowych środków z dochodów własnych z uwagi na zmniejszone odpisy z Funduszu Pracy oraz na dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej 84 312 zł. Na inwestycje zapisał powiat 10 tys. zł; na przebudowę domu pod Filię Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Osieku (chodzi o budynek w Czastarach). Powiat będzie się ubiegał o sfinansowanie tego przedsięwzięcia na kwotę ok. 900 tys. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na utrzymanie administracji publicznej powiat zaplanował 3 899 553 zł co stanowi 11,9% wydatków w budżecie w tym na Starostwo Powiatowe 3 532 400 zł tj. 10,77% wydatków budżetu i na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie Powiatowym 2 365 000zł tj. 7,21% i Radę Powiatu 200 tys. zł i na promocje powiatu 40 tys. zł. Bezpieczeństwo publiczne kosztować będzie powiat 2 811 900 zł tj. 8,6% wydatków w budżecie. W większości są to środki na funkcjonowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej tj. 2 806 900 zł. Na drogi powiatowe powiat przeznaczył 2 747 809 zł co w budżecie stanowi 8,4% wydatków i jest to o 171 tys. zł więcej niż w 2011roku. Na inwestycje drogowe przewidział powiat 1 190 000 zł., w tym jest dofinansowanie z gminy Galewice, nie jest wprowadzone natomiast dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z racji nie podpisanej jeszcze umowy z Wojewodą Łódzkim. Dofinansowanie ok. 500 tys. zł powiat otrzyma ponieważ jak podkreślił starosta Szymanek powiat wieruszowski zajął I m-ce na liście rankingowej z rozpatrywanych przez wojewodę wniosków na dofinansowanie z tego programu.

Planowane inwestycje drogowe to: przebudowa drogi powiatowej w Galewicach na którą zaplanowano kwotę 1 miliona zł. (wzrośnie o 500 tys. zł ), modernizacja ulicy Złoczewskiej w Lututowie na kwotę 110 tys. zł. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w Lututowie na kwotę 50 tys. ł (gmina dołoży połowę własnych udziałów). Budowę chodników planuje powiat na kwotę 30 tys. zł w miejscowości Sokolniki i Dzietrzkowice z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w Powiatowym Zarządzie Dróg. Na ochronę zdrowia powiat przewiduje 1 082 300 zł co stanowi 3,3 % wydatków w budżecie. Jak powiedział starosta na zasiłki zdrowotne dla bezrobotnych przeznacza się kwotę 1 074 300zł a na promocję zdrowia zaledwie 8 tys. zł., będą one wykonywane jak do tej pory wspólnie z Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i Powiatowym Centrum Medycznym oraz dofinansowaniu z realizowanych programów w województwie. Natomiast jeśli chodzi o działalność usługową tj. utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego przewiduje się kwotę 895 330zł. Na obsługę długu przewidziano 774 tys. zł., co stanowi 2, 36% wydatków. Na kulturę i sport powiat przewidział 207 tys. zł tj. 0,63 % wydatków budżetowych. Na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej- 145 tys. zł , na kalendarz imprez kulturalnych34 tys. zł i na kalendarz imprez sportowych 28 tys. zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2012 roku po dokonaniu zaplanowanych w budżecie spłat kredytów i pożyczek oraz po wykupie obligacji na łączną kwotę 1 021 060 zł, to zadłużenie powiatu wyniesie 10 617 321, 84 zł, co będzie stanowić 31,41% budżetu licząc do dochodów. Jak idzie zauważyć, i co podkreślali radni, budżet powiatu na rok 2012 jest budżetem trudnym, jednak jest kontynuacją wytyczonych przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie kierunków działania. Red.


4 stycznia 2012

wieruszów

SP ZOZ w Wieluniu bez SOR

Ochędzyn

Czy dojdzie do zamknięcia szkół w Ochędzynie i Pichlicach?

21 grudnia Wójt Gminy Sokolniki wraz z radnymi spotkał się z mieszkańcami wsi Ochędzyn Stary i Nowy. Tematem rozmów była likwidacja miejscowej szkoły. W gminie Sokolniki planuje się zamknięcie szkół podstawowych w Ochędzynie i Pichlicach. Na terenie gminy ma pozostać też tylko jedno gimnazjum. Za likwidacją tych placówek oświatowych przemawia wynik ekonomiczny. Utrzymanie placówek oświatowych w gminie Sokolniki pochłania ponad połowę środków budżetowych gminy. Jak wiadomo gmina Sokolniki jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W środowy wieczór, 21 grudnia w sprawie likwidacji szkoły miało miejsce spotkanie radnych Rady Gminy Sokolniki i Wójta Sokolnik z mieszkańcami wsi Ochędzyn Nowy i Stary. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej w szkole w Ochędzynie. Ekonomia jest nieubłagana, a matematyka nie kłamie. Tak w skrócie można by zrelacjonować spotkanie w szkole w Ochędzynie, placówce oświaty, która wraz ze szkołą w Pichlicach ma zostać zamknięta. Gmina nie udźwignie kosztów utrzymania oświaty jak do tej pory. Jaką kulą u nogi gminnych samorządów (i nie tylko) jest utrzymanie oświaty wie prawie każdy samorząd oprócz chyba samorządu Gminy Łubnice. Radni, przedstawiciele społeczeństwa gminy Sokolniki muszą sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności za budżet, a wiadomym jest, że borykają się z brakiem pieniędzy nawet na podstawowe zobowiązania, a co dopiero na inwestycje. Aby skorzystać ze środków unijnych trzeba mieć własne środki na tzw. wkład własny, a gmina takich nie posiada, ponieważ ma obciążenia kredytowe, a sama obsługa kredytów pochłania sporo środków. Mieszkańcy, rodzice którzy bronią tych małych oświatowych placówek kierują się dobrem swoich dzieci, wynik ekonomiczny mówi jednak sam za siebie. Należałoby się wspólnie nad tym problemem pochylić i poszukać dalekosiężnych rozwiązań. Nie da się ukryć, że to szkoła i kościół ma duży wpływ na rozwój wsi, danej miejscowości. Wójt Gminy Sokolniki musiał się słownie zmierzyć z pełną salą mieszkańców, rodziców dzieci, którzy bronili zawzięcie swojej szkoły. Wygląda na to, że kiedyś (może niedłu-

23

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy powiatu wieruszowskiego w stanie nagłego zagrożenia zdrowia zamiast na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) do Wielunia będą musieli udać się aż do Sieradza. Informację, że SPZOZ w Wieluniu, podobnie jak w Kępnie nie otrzymał kontraktu na rok 2012 od Narodowego Funduszu Zdrowia na oddział ratunkowy potwierdził na ostatniej sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego mecenas Wojciech Gilewicz, do niedawna Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Decyzja NFZ wywołała wśród mieszkańców naszego powiatu niepokój. „Nigdy nie wiadomo co się komu przytrafi, do tej pory kiedy zaszła potrzeba korzystaliśmy z SOR w Wieluniu. Teraz mamy jechać do Sieradza, a to daleko i fatalne połączenie” – mówią mieszkańcy Wieruszowa. Poniżej publikujemy oświadczenie dyrektora ŁOW NFZ w sprawie SOR. Red.

Oświadczenie dotyczące szpitalnych oddziałów ratunkowych

go) może nadejść taki moment, że szkoła wraz z zapleczem może zostać zamknięta, bo zabraknie środków na jej utrzymanie. Argumenty wójta nie były przyjmowane do wiadomości przez rodziców i mieszkańców wsi. Radni też nie wstawili się za wójtem, a miejscowi radni bronili szkoły podobnie jak inni. Pewne wypowiedzi mieszkańców Ochędzyna choć merytoryczne nie miały jednak nic wspólnego z tematem spotkania. Sytuacja w gminie Sokolniki jest nie do pozazdroszczenia. Nasuwa się tylko na myśl słowo kompromis. I to właśnie rodzice dzieci uczęszczających do tej placówki jak i zainteresowani powinni szukać kompromisu wspólnie z wójtem

i samorządem gminnym,. Nie czas roztrząsać o audycie, tylko wypracowywać kompromis. Jedno gimnazjum w gminie, jedna szkoła podstawowa i być może cztery filie, to jedna z nieśmiałych propozycji, jaka padła i wydaje się być rozsądną. Ale czy poprą ją rodzice szkolnych dzieci i mieszkańcy wsi? Podkreślano, z czym należy się zgodzić, że nauczyciel jest ważny ale nie najważniejszy. Po pierwsze i po dziesiąte najważniejszy jest ten mały człowiek, który rozpoczyna edukację. Jerzy Przybył Zapraszamy na powiatowy.pl do obejrzenia filmu

OŚWIADCZENIE W związku z artykułem pt. „NFZ tnie do kości” opublikowanym w Dzienniku Łódzkim z dnia 23 grudnia 2011 r. informuję, że Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jak i rozporządzenie ministra zdrowia zawierają jasne wytyczne co do koniecznego wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz stosownych rozwiązań architektonicznych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Wszystko to wpływa na odpowiednie funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego i - co najważniejsze – na bezpieczeństwo pacjentów. Wymagania były znane dyrektorom szpitali, którzy zobowiązali się dostosować się do obowiązującego prawa. Oferty szpitalnych oddziałów ratunkowych, które nie spełniają wymagań konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej i ministra zdrowia - musiały zostać przez ŁOW NFZ odrzucone. W Łodzi, z powodu dużych braków, odrzucono ofertę Szpitala im. N. Barlickiego, a w województwie szpitali w: Wieluniu, Zgierzu, Pabianicach, Brzezinach, Skierniewicach. W tych szpitalach zamiast umów na świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym podpiszemy umowy na izby przyjęć. Specjaliści i sprzęt pozostają w szpitalach i mogą udzielać takiej samej pomocy jak dotychczas. Z powodów zależnych od dyrektorów szpitali zmienia się jedynie sposób finansowania tych działań. Pragnę podkreślić, że mimo lekceważącego stosunku szpitali do obowiązującego prawa, które stworzono po to, by zapewnić bezpieczeństwo i właściwą opiekę pacjentom - pacjenci są bezpieczni. Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem zarówno dyrektorów szpitali, organów ich nadzorujących, jak i dyrektora ŁOW NFZ. Pacjentom w stanie zagrożenia życia pomocy - tak jak dotąd udzieli pogotowie ratunkowe, trafią oni do kilkunastu izb przyjęć w łódzkich szpitalach (kilkudziesięciu w województwie) oraz do 3 szpitalnych oddziałów ratunkowych w Łodzi i 8 w województwie. Pacjenci będą przyjmowani do szpitali i z pewnością nie odczują zmiany w jakości i sposobie organizacji opieki zdrowotnej. Jan Wojciech Bieńkiewicz Dyrektor ŁOW NFZ Łódź, 23 grudnia 2011 r. Źródło: http://www.nfz-lodz.pl

Podziękowanie dla właściciel Motelu „ES” w Wieruszowie państwa Teresy i Jerzego Stempin i obsługi motelu za wspaniałą organizację Balu Sylwestrowego. Była przemiła , szampańska zabawa do białego rana, przy wykwintnie zastawionych stołach, domowej kuchni, a bawił nas zespół muzyczny PRYZMAT. Uczestnik Balu


24

4 stycznia 2012

wieruszów Wieruszów

Uchwalono budżet Gminy Wieruszów

29 grudnia odbyły się obrady XV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie. Najwięcej uwagi rajcy miejscy poświęcili budżetowi gminy na rok 2012. „Uważam, że budżet jest dobry „– wyraził swoją opinię Burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej. Z informacji jakie goście zaproszeni mogli uzyskać od burmistrza i skarbnika gminy wynika, że: Dochody kształtować się będą na kwotę 36 708 913 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 39 380 431 zł. Deficyt budżetowy, który planuje się pokryć z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek przewidziano na kwotę 2 671 518 zł. Jak poinformował skarbnik gminy zadłużenie gminy Wieruszów na koniec roku będzie wynosić 10,4 mln zł. Stanowi to mniej niż 30% budżetu. W budżecie na 2012 rok na planowane niektóre inwestycje przewidziano następujące środki: Gmina zamierza zagospodarować plac rekreacyjny między ulicą Warszawską a ulicą Świerczewskiego. Na ten cel w budżecie przeznaczono kwotę ok. 400 tys. zł. Planuje się budowę kanalizacji deszczowej i ściekowej dla mieszkańców Wieruszowa a konkretnie ulicy Jana Pawła II, Świerczewskiego i Ciasnej. Na to zadanie zapisano w budżecie kwotę ok. 300 tys. zł. Gmina zaplanowała wykonanie projektu na budowę kanalizacji ulicy Willowej, PKWN i 25-lecia. Po opracowaniu dokumentacji gmina będzie ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie tej inwestycji. Poza tym w budżecie przewidziano środki na sfinansowanie monografii Wieruszowa, oczywiście chodzi o sfinansowanie kolejnego etapu związanego z jej powstawaniem. Przypomnijmy: Monograficzny opis dziejów i współczesności Wieruszowa ma powstać do roku 2018, kiedy to Wieruszów będzie obchodzić 650-lecie. Wracając do XV sesji RM; na zapytanie radnego Henryka Urbańskiego burmistrz Bogdan Nawrocki udzielił odpowiedzi informując wszystkich radnych i obecnych gości na sesji o problemie z jakim przyszło zmierzyć się włodarzom miasta, a raczej prawnikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta. Chodzi o źle przeprowadzony przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do 10 stycznia gmina ma termin aby odnieść się do zarzutów. Jak poinformowano pierwotny termin był do 27 grudnia, ale gmina wystąpiła o przedłużenie terminu. Została przygotowana pisemna odpowiedź przez prawników UM i niebawem trafi do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będzie rozpatrywana. „Do urzędu rzeczywiście trafiła informacja pokontrolna, w której wypunktowano zarzuty, dotyczą przetargu. Naliczona kara wynosi prawie 900 tys. zł, plus odsetki, co daje sumę ok. miliona zł....Ciężko będzie się obronić, ale zobaczymy jak w Urzędzie Marszałkowskim ustosunkują się do naszej odpowiedzi” - powiadomił burmistrz Nawrocki. Jak zapewnił burmistrz Gmina będzie się starać o umorzenie kary nałożonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przypomnijmy: Oczyszczalnia ścieków została sfinansowana niemal w całości z środków unijnych. Koszt rozbudowy to prawie 20 milionów zł. Podczas sesji Rady Miejskiej dyskutowano także o zmianie od 1 stycznia 2012 roku zarządcy dworca autobusowego w Wieruszowie. Ilustrowany Tygodnik Powiatowy informował o tym w jednym z poprzednich wydań. Przypomnijmy: Od 1 stycznia 2012 roku administratorem dworca autobusowego będzie Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Obecny na sesji RM starosta Andrzej Szymanek poinformował, że od stycznia 2012 roku Starostwo użyczyło gminie teren dworca autobusowego i to gmina będzie zarządzać dworcem jak również pobierać opłaty od przewoźników. Red.

Przesądzona sprawa

Pichlice

W czwartek, 29 grudnia zgodnie z zapowiedzią wójt i samorządowcy z gminy Sokolniki spotkali się z mieszkańcami wsi, którzy swoje dzieci posyłają do szkoły w Pichlicach. Takich tłumów jeszcze sala OSP nie mieściła w swoich murach. Mieszkańcy wsi Pichlice i ościennych miejscowości, których dzieci uczęszczają do szkoły w Pichlicach tłumnie zgromadzili się na zebraniu w sprawie przyszłych losów miejscowej szkoły. W trakcie spotkania starali się wykazać czym jest szkoła nie tylko dla nich samych ale jakie ma znaczenie dla danej miejscowości, a większość z nich jest absolwentami tej szkoły. Uzasadnionym zdaje się być wiele „gorących wypowiedzi”, bo kiedy sprawy dotyczą „likwidacji szkoły” emocje biorą czasami górę na zdroworozsądkowym myśleniem. Mieszkańcy chcą szkoły i to szkoły publicznej, a samorządowcy ustami wójta mówią „nie ma takiej możliwości w obecnej sytuacji finansowej w jakiej jest gmina Sokolniki z wiadomych powszechnie powodów. Po drugie liczba dzieci korzystających z obowiązku nauczania w Szkole Podstawowej jest bardzo mała i gmina oprócz otrzymywanych subwencji na dzień dzisiejszy ponosi ogromne koszty z budżetu utrzymując tego typu placówki oświatowe. Jednak nie da się zaprzeczyć twierdzeniu i samorządowcy zdają sobie sprawę, że szkoły są motorem napędowym poszczególnych wsi, ponieważ szkoła kościół są tym czego oczekują nie tylko mieszkańcy w danej wsi, są perspektywą rozwoju dla danych miejscowości. O tym nie trzeba nikogo przekonywać. Na początku spotkania została wręczona petycja miejscowym radnym przez uczniów z miejscowej szkoły. Odczytano i przypomniano historię szkoły na przestrzeni ostatnich 100 lat. Głos zabrała dyrektor szkoły wypowiadając się w sprawie pracy pokoleń Pichliczan na rzecz szkoły oraz efektów nauczania jakie niesie z sobą tego typu szkoła. Do Szkoly Podstawowej w Pichlicach na chwilę obecną uczęszcza 50 uczniów. Były takie czasy jak niektórzy na sali wspominali, że placówka w swoich murach mieściła prawie 200 dzieci, które pierwsze szlify życiowe, naukę pobierali w tej szkole. Wójt jako gospodarz gminy, w imieniu samorządu przedstawił sytuację w jakiej jest gmina i stan oświaty na dzień obecny oraz co czeka gminę Sokolniki, gdy nie zostaną podjęte zdecydowane kroki reformujące oświatę publiczną w gminie Sokolniki. Dysku-

sja ze strony zebranych kierowana była i to z wiadomych powodów w jednym kierunku; (czemu nie należy się dziwić) czy decyzja odnośnie likwidacji szkół w Pichlicach i Ochędzynie jest już podjęta i czy nie jest to czasami zemstą czy koniunkturalnym działaniem ze strony wójta już pod przyszłe wybory. W temacie alternatywnych rozwiązań odnośnie funkcjonowania szkoły w Pichlicach niewiele mówiono oprócz słów, że „my i

tak szkoły nie oddamy”. Należałoby w sprawie funkcjonowania szkół zarówno w Pichlicach i Ochędzynie usiąść do stołu i merytorycznie popracować, nawet pomimo przykrych doświadczeń jakie wielu mieszkańców Pichlic i Gminy Sokolnik doświadczyło w minionym okresie. Chodzi tu oczywiście o Stowarzyszeniach, które mogą prowadzić szkoły, nie należy się zniechęcać mimo, że wielu prezesów Stowarzyszeń i ich członków nie z własnej winy ponoszą na dzień dzisiejszy bardzo smutne i przykre doświadczenia. Jedni z nich już w najbliższym czasie staną w Sądzie z zarzutami, ale czy są winni to już inna sprawa. Zaufali komuś, za co najprawdopodobniej poniosą konsekwencje rzutujące na ich dalsze losy pracy zawodowej a być może i plany życiowe. Budżet Gminy Sokolniki w perspektywie następnych lat poprzez reorganizację sieci szkół ma uzyskać oszczędności i uchronić być może gminę przed zarządem komisarycznym. Co robi komisarz z gminą to każdy zainteresowany wie. Kiedy likwidowane były, czy są zakłady, gdzie komisarz czy likwidator nikogo o nic nie pyta tylko realizuje określony cel za co sowicie jest opłacany. Nie miejsce aby opisywać jakie emo-

cje przemawiały przez zebranych na spotkaniu w sprawie szkoły w Pichlicach, bo są one uzasadnione i zrozumiałe. Padały również propozycje: jedno gimnazjum w gminie (Walichnowy); dzieci z podstawówki do Pichlic; w Sokolnikach zostawić szkolę podstawową i przenieść ją do budynku po gimnazjum, a stary budynek szkoły przeznaczyć na ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia; zrobić tańszy system oświaty w gminie... To zadanie zdaniem zebranych jest po stronie rządzących, którzy stoją przed trudnym zadaniem, a czas biegnie nieubłaganie. Głosowanie ma się odbyć w najbliższym czasie, do końca lutego 2012. Wydaje się niektórym, że radni nie będą mieć wyboru, co podkreślali rodzice - mieszkańcy wsi, w której dzieci uczęszczają do palcówek i najprawdopodobniej będą one wymazane z mapy gminy Sokolniki jako placówki publiczne. Rodzice muszą wziąć w swoje ręce i poprowadzić szkołę, tak jak wielu zrobiło w pobliskich miejscowościach, z terenu sąsiednich gmin. Szkoły, które tam funkcjonują prowadzone są z subwencji jaka jest wypłacana na ucznia przez budżet państwa, a które to samorząd gminny przekazuje całkowicie na organ prowadzący szkolę niepubliczną. Widomym jest, że na terenie gminy Sokolniki większość tych którym chciało się cokolwiek robić są zniesmaczeni, w większości pokrzywdzeni poprzez grupę osób, które zakładały różne Stowarzyszenia w wiadomym sobie celu a na dzień dzisiejszy konsekwencje z tego powodu ponoszą czy będą ponosić osoby które nic nie zawiniły w sprawie. Należy życzyć radnym trafnego wyboru a rodzicom dzieci, mieszkańcom wytrwałości w dążeniu do określonego celu. Jerzy Przybył zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania na powiatowy.pl


4 stycznia 2012

wieruszów Sokolniki

Gmina Sokolniki po Uchwale Budżetowej Rada Gminy Sokolniki podczas obrad X sesji w dniu 28 grudnia uchwaliła budżet na 2012 rok. dżet Gminy Sokolniki na 2012 r. zapytaliśmy Sekretarza Gminy panią Danutę Janaiczyk – Wolną. „Zadłużenie Gminy na koniec roku 2011 wyniesie 5 167 914 złotych, co stanowić będzie 43,29 % planowanych dochodów. W budżecie na 2012 zaplanowano bieżące wydatki zabezpieczające podstawową realizację zadań statutowych Gminy, uwzględniające przedsięwzięcia zawarte w Programie naprawczym finansów Gminy Sokolniki. Zabezpieczono w całości spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji łącznie z należnymi odsetkami. Pozostałe wolne środki zostały przeznaczone na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych ( budowa linii wodociągowej, zakup koparki i nadbudowa z przebudową budynku mieszkalnego w Wiktorówku). Ograniczono wydatki inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych w stosunku do zapotrzebowania złożonego przez Dyrektorów o 76%. Niekorzystny finał spraw sądowych i konieczność uregulowania za

Ostrówek

Sylwester w Ostrówku

Budżet Przetrwania

Sesja budżetowa Rady Gminy Sokolniki wzbudziła emocje i zainteresowanie nie tylko mieszkańców tej gminy. Do dymisji podała się zastępca Wójta Gminy Sokolniki Renata Świeściak. Swoją decyzję argumentowała brakiem zaufania do działań Skarbnika Gminy. Z ostatnich doniesień wynika, że wójt nie przyjął rezygnacji swego zastępcy. Jej oświadczenie przeczytał radnym na sesji Przewodniczący RG w Sokolnikach Grzegorz Misiek. „Najistotniejszą kwestią, która wpłynęła na moją decyzję o rezygnacji z pełnionej przeze mnie funkcji, jest brak zaufania do działań podejmowanych przez skarbnika gminy, Marię Werbicką. Jako zastępca wójta uważam szereg działań podejmowanych przez skarbnika za działania zmierzające do pogorszenia wizerunku wójta i urzędu jako instytucji”. Dochody budżetu wyniosą 13 001 000 zł, natomiast wydatki będą mniejsze o kwotę 1 269 788 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. O to jak przedstawia się bu-

25

naniesienia oczyszczalni ścieków mogą pogorszyć wynik finansowy ponad dopuszczalne 60%. Radni Gminy mają świadomość, że jest to budżet przetrwania, ale realizując konsekwentnie Program naprawczy finansów, każdy następny rok będzie zamykał się mniejszym długiem, co w przyszłości pozwoli na powrót do planowania i realizacji inwestycji poprawiających warunki życia naszych mieszkańców” – poinformowała pani Danuta Janiaczyk-Wolna, Sekretarz Gminy Sokolniki. Red.

Informujemy Czytelników ITP, że w wydaniu 18 stycznia ukaże się wywiad z Wójtem Gminy Sokolniki Sylwestrem Skrzypkiem

Poniżej publikujemy odpowiedź Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełminskiej na pismo Wójta Gminy Sokolniki Sylwestra Skrzypka w sprawie kwestii ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi krajowej S-8 w zakresie odcinka 1 — Węzła Walichnowy.

„Szanowny Panie Wójcie, w odpowiedzi na Pańską prośbę dotyczącą podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sokolniki, a dotyczących kwestii ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi krajowej S-8 w zakresie odcinka 1 — Węzła Walichnowy objętego decyzją z dnia 19 maja 2011 r., Nr 84/11 o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej wyjaśniam, że wszystkie uwagi dotyczące przedmiotowej kwestii oraz wątpliwości w zakresie interpretacji znowelizowanych w dniu 14 lipca 2011 r. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych zostały przeze mnie przedstawione podczas listopadowego Konwentu „Wojewodów, który odbył się w ówczesnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W następstwie zgłoszonych podczas ww. spotkania uwag w dniu 7 grudnia 2011 r. Ministerstwo Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej zorganizowało kolejne spotkanie w celu przedstawienia wypracowanej przez Ministerstwo interpretacji § 36 ust. 1-4 wspomnianego wyżej rozporządzenia. Powyższa interpretacja została przesłana do wszystkich wojewodów, jak również do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Zgodnie z przekazanymi informacjami podstawowym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest zbadanie czy przeznaczenie nieruchomości wycenianej zgodne z celem wywłaszczenia powoduje zwiększenie jej wartości. Od wyniku tego badania będzie zależeć zastosowanie odpowiedniego sposobu wyceny, pozwalającego określić wartość nieruchomości z uwzględnieniem tzw. zasady korzyści. W przypadku, kiedy określenie wartości nieruchomości jest możliwe przy uwzględnieniu cen transakcyjnych nieruchomości drogowych rzeczoznawca określa tę wartość przy wykorzystaniu ww. cen transakcyjnych. Natomiast w przypadku braku cen transakcyjnych nieruchomości drogowych rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości przy założeniu że jej przeznaczenie jest tożsame z przeznaczeniem nieruchomości przeważającym wśród gruntów przyległych, a następnie powiększa tak określoną wartość nie więcej niż o 50 %. W dniu 14 grudnia 2011 r. Dyrektor wydziału odpowiedzialnego za ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycje drogowe na podstawie przepisów tzw. specustawy drogowej spotkał się z pracującymi na zlecenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego rzeczoznawcami majątkowymi w celu przedstawienia im powyższej interpretacji. Jednocześnie powołani biegli rzeczoznawcy majątków wyceniający nieruchomości mieszkańców Gminy Sokolniki zostali wezwani do ponownego przeanalizowania rynku nieruchomości i sporządzenia w terminie 7 dni nowych wycen nieruchomości uwzględniających zasady wypracowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wcześniej rzeczoznawcy otrzymali informację o przeznaczeniu przedmiotowych działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki oraz przekazane przez Starostę Wieruszowskiego kopie aktów notarialnych dotyczących wykupu nieruchomości pod drogi powiatowe. Obecnie podległe mi służby weryfikują pierwsze ze złożonych w przedmiotowych sprawach wyceny. Niezwłocznie po zaakceptowaniu sporządzonych wycen pod względem formalnym i prawnym do poszczególnych osób, których grunty zostały przejęte na budowę drogi krajowej S-8 w zakresie Węzła Walichnowy zostaną przesłane zawiadomienia wraz z kopiami z wyciągów z operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. W tym piśmie zostanie również wyznaczony termin na składanie ewentualnych uwag do sporządzonych wycen, które będą przekazywane do biegłych rzeczoznawców majątkowych celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Mając na względzie słuszny interes obywateli, którzy z mocy decyzji administracyjnej zostali pozbawieniu prawa własności do nieruchomości, w związku z koniecznością realizacji inwestycji drogowej zapewniam, że podlegli mi urzędnicy dołożą wszelkich starań, aby w możliwie jak najszybszym terminie przedmiotowe postępowania zostały zakończone decyzjami ustalający mi wysokość odszkodowań. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że zainicjowane przeze mnie działania przyczynią się do wzrostu zaufania obywateli do organów Państwa i wpłyną na poprawę nastrojów społecznych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji drogowej. Wojewoda Łódzki /-/ Jolanta Chełmińska

Sylwester to wyjątkowy dzień w roku. Dla uczestników Balu Sylwestrowego w Ostrówku była to noc niezapomniana. Po kilkuletniej przerwie, na nowo wyremontowanej sali OSP przywitano Nowy Rok. Na zabawie zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną bawiły się 54 pary. Do tańca przygrywał zespół Szczepański Band. Jak widać na załączonych zdjęciach zabawa była s z a m p a ń s k a, wszyscy bawili się z n a k o m i c i e, a muzyka była wprost r e w e l a c y j n a! Zdaniem uczestników balu, jeszcze takiego S y l w e s t r a w Ostrówku nie było! Red.


26

4 stycznia 2012

wieruszów Wieruszów

Uroczyste otwarcie wyremontowanych oddziałów w PCM 29 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanych Oddziałów w Powiatowym Centrum Medycznym. W czwartek, 29 grudnia tuż po obradach XIII sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego rajcy powiatowi wraz z Zarządem RPW udali się do PCM gdzie dokonano uroczystego oddania do użytku wyremontowanych oddziałów i pomieszczeń poradnii specjalistycznych. W krótkim wystąpieniu pani Eunika Adamus Prezes Zarządu Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego podsumowała prace remontowe. „Wszystkie poradnie są po remoncie, wymalowane, wykafelkowane, wymienione są instalacje elektryczne i sanitarne. Jestem dumna ze szpitala; kolory, sprzęt i wymiana specjalistów to wszystko co się tutaj dzieje sprawia, że wszyscy możemy

być dumni. Nie jestem zadowolona z kontraktów jakie mają być w przyszłym roku i w latach następnych i tego co nam zafundowało Ministerstwo Zdrowia jak chociażby od 1 stycznia 2012 roku. podwyżkę kolejnego ubezpieczenia w kwocie 300 tys. Płacimy już 150 tys. zł, teraz kolejne 300 tys. zł. To są problemy z którymi muszę sobie radzić„– mówiła prezes PCM Eunika Adamus. Przypomnijmy: Remont rozpoczął się trzy lata temu i wyniósł ok. 3 milionów złotych łącznie ze sprzętem i modernizacją budynku. Co mogli też zauważyć radni powiatowi

Lututów

szpital zyskał na estetyce, jest czysto, jasno, a personel uprzejmy i uśmiechnięty. Radni gratulowali pani prezes dokonania zmian na lepsze wizerunku szpitala. Słowa uznania wyraził też starosta wieruszowski Andrzej Szymanek. Red. Zapraszamy na powiatowy.pl do galerii zdjęci i obejrzenia filmu

Dzietrzkowice

Jasełka w Technikum

Koncert kolęd

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie 22 grudnia 2011 roku zaprezentowała Jasełka Bożonarodzeniowe.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w sali OSP w Dzietrzkowicach odbył się XII Koncert kolęd.

Tematem przewodnim była adoracja Dzieciątka Jezus. Przepięknie wykonane kolędy przez uczniów przeplatały się z tekstami o charakterze modlitewno – refleksyjnym. Występujący kolejno dziękowali symbolicznie Dzieciątku Jezus za uratowanie życia, dar serca wobec bliźnich, miłość. Prosili o pomoc w przezwyciężaniu nałogu, o czas dla siebie i bliskich, o wzajemne zrozumienie i szacunek. Jasełka były okazją do zadumy i refleksji nad naszym życiem, nad właściwym przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że Święta to nie tylko pogoń za choinką, prezentami, ale przede wszystkim to wielka radość, jaką daje nam narodzony Chrystus. Przedstawienie zakończono życzeniami świątecznymi złożonymi przez Panią Dyrektor Grażynę Boryczka całej społeczności szkolnej. Jasełka przygotowała młodzież z Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ekonomicznego pod kierunkiem katechetów ks. Mikołaja Skóreckiego i mgr Jolanty Nowak. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Zbigniew Szczepański, a dekorację przygotowała inż. Beata Wyczałkowska z młodzieżą. Beata Wyczałkowska, Jolanta Nowak

Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Dzietrzkowicach zaprosiła na wspólne kolędowanie. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki można było usłyszeć w wykonaniu Chóru Parafialnego pod dyrekcją pana Józefa Rybskiego oraz Orkiestry Dętej pod batutą Damiana Janasa. Dom strażaka wypełniony był po brzegi, a publiczność wspólnie z orkiestrą dętą

i chórem śpiewała świąteczne dzinnych polskich świąt. utwory. Goście przyjezdni po Red. zakończeniu koncertu mogli podziwiać świąteczne iluminaZapraszamy do galerii zdjęć cje wsi Dzietrzkowice, której i obejrzenia filmu na mieszkańcy od lat słyną z tego, powiatowy.pl że nie szczędzą środków, sił i pomysłów na piękne dekoracje najbardziej ro-


wieruszów

4 stycznia 2012

27 Wieruszów

„Zamczysko” Na niewielkim wzniesieniu terenu po lewej stronie rzeki Prosny, przy obecnej ulicy Wrocławskiej, od około połowy XIV wieku wznosił się zamek otoczony wodami Prosny, Niesobu i fosy.

Zamek był palony, burzony i odbudowywany. Z bardziej znaczących kart historii zamku należy odnotować obecność elekta Henryka Valezego – późniejszego króla Polski – w 1573 roku. Do zburzenia zamku doszło w 1919 roku, a dzieła zniszczenia dokonało ostrzeliwanie miasta w dniu 1 września 1939r. Na pamiątkę po wieruszowskim zamku pozostał niewielki fragment murów i wzgórze zamkowe, na którym jest urządzona estrada i odbywają się tutaj okolicznościowe imprezy plenerowe. W bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza zamkowego, od strony południowej, w latach 1959-1961 wybudowana zo-

stała przystań sportów wodnych, będąca własnością Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, w latach 1972-1973 powstał budynek restauracji, której właścicielem była Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu. W budynku TKKF było kilka pokoi hotelowych i świetlica – jako miejsce zajęć klubowych. Głównym działaniem tego ośrodka były – jak wskazuje na to nazwa – sporty wodne. Dysponowano spora ilością kajaków turystycznych, rowerów wodnych oraz kajaków wyczynowych. Brzeg rzeki był odpowiednio przystosowany do bezpiecznego cumowania tego sprzętu. Była plaża, natryski, boisko do gier sportowych,

plac zabaw dla dzieci z niewielkim basenem (brodzikiem). TKKF na zachodniej części tego terenu wybudowało 13 estetycznych i funkcjonalnych domków kempingowych, a od strony południowej zagospodarowano pole namiotowe. Na miejscu wykupionego od pana Kazińskiego sadu urządzony został park – zadbany i estetyczny. Nieskażona przemysłowymi ściekami woda Prosny umożliwiała bezpieczne kąpiele. Cały ten kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny przyciągał nie tylko mieszkańców miasta. Tu przebywały dzieci z ko-

Wieruszów

Przedszkolne kolędowanie

Czas przedświąteczny to w każdym przedszkolu ciąg wielu wydarzeń. W Publicznym Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Wieruszowie do Świąt przygotowywano się cały grudzień. Przedszkolaki poznawały tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia, wykonywały prace plastyczne, uczyły się kolęd, ubierały choinki oraz przygotowywały się do wystawienia jasełek. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w to, co robili i sprawiało im to wiele radości. 22 grudnia 2011r. był dniem wyjątkowym. Zarówno dzieci jak i pracownicy zebrali się w jednej sali, by obejrzeć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci 5-letnich. Na początku pani Magdalena Świerczyńska bardzo serdecznie wszystkich powitała, wprowadziła w świąteczny nastrój i zaprosiła do obejrzenia inscenizacji. Na scenie pojawiły się m.in. takie postacie jak: Maryja, Józef, pastuszkowie, Trzej Królowie, aniołki i dzieci. Wszyscy doskonale wczuli się w swoje role, które odgrywali z wielkim zaangażowaniem. Mali aktorzy recytowali wierszyki, które przeplatane były śpiewaniem kolęd. Po inscenizacji odbyła się przedszkolna Wigilia z udziałem wszystkich przedszkolaków i pracowników. Po wspólnym złożeniu życzeń, podzieleniu się opłatkiem i modlitwie wszyscy zasiedli do świątecznie nakrytych stołów. Wśród wigilijnych dań znalazł się m.in. barszczyk, kluski z makiem,

śledź w śmietanie, kapusta z grochem, ryba. Czas spędzony na wspólnej wigilii upłynął szybko i radośnie przy cichym akompaniamencie kolęd. Również w tym dniu p. M. Świerczyńska, p. A. Tomczyk oraz p. M. Gawlik udały się do wieruszowskiego szpitala na oddział dziecięcy oraz długoterminowej opieki, aby przekazać pacjentom upominki wykonane przez dzieci przedszkolne. Podarunki trafiły również do Domu Pomocy Społecznej Chróścin – Wieś. Choinki, mikołaje, pawie oczka, obrazki i kartki świąteczne, łańcuchy, gwiazdki wykonane z papieru przez naszych milusińskich pięknie ozdobiły sale pacjentów szpitala oraz mieszkańców DPS. Swoje zadowolenie wyrazili uśmiechem na twarzy. Jak widać, dzień Wigilii w naszym przedszkolu ma niecodzienną oprawę. Jest to czas wyjątkowy, na który czekamy

z niecierpliwością. I mimo, że wcześniej wszyscy mamy bardzo dużo pracy (zarówno dzieci, jak i panie), to dla tego jednego, szczególnego dnia warto włożyć tak wiele wysiłku. Dzieci i cała kadra z naszej placówki składają wszystkim bardzo ciepłe i serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech radość i pokój tych Świąt towarzyszy Wam przez cały Nowy 2012 Rok. Życzymy, by był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. Małgorzata Gawlik

lonii letnich, bazujących w szkołach. Przez całe lato pełno było turystów i to nie tylko z Polski. Restauracja „Zamkowa” stanowiła doskonała bazę gastronomiczną. Budynek – o dość ciekawej architekturze – posiadał niewielki taras widokowy, gdzie było można przy kawie, lodach czy zimnych napojach podziwiać rozległy teren. W 1968 roku sprowadzono do Wieruszowa samolot pasażerski przekazany – w wyniku odpowiednich starań miejscowego aktywu – przez Polskie Linie Lotnicze LOT w Warszawie. Transport samolotu pokazywała ówczesna Polska Kronika Filmowa. Samolot ustawiony na „Zamczysku” stanowi sam w sobie atrakcje turystyczną, a jeszcze – w tamtym czasie – w urządzona

w jego wnętrzu kawiarenka doskonale wkomponował się w całość tego turystycznie ciekawego terenu. Atrakcyjność tego miejsca naszego miasta była jeszcze potęgowana przez blisko położony dworzec autobusowy - którego wnętrze było wyjątkowo ciekawe – dający możliwość szerokiej komunikacji. Obecnie na miejscu budynku przystani sportów wodnych TKKF i restauracji „Zamkowa” jest budowany obiekt hotelarsko – gastronomiczny, co być może przyczyni się do ponownego ożywienia tego, ciągle krajobrazowo ciekawego skrawka naszego miasta. Eugeniusz Toruński

Wieruszów

Świąteczny nastrój w ZSO Jak co roku przed Wigilią Bożego Narodzenia uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie zebrali się aby wspólnie zaśpiewać kolędy i obejrzeć jasełka. Hasło przewodnie tegorocznych jasełek brzmiało „Europo, nie możesz żyć bez Boga”. Uczniowie, pod opieką Pani Marii Jakubczyk, przedstawili bożonarodzeniowe zwyczaje kilku europejskich państw, śpiewali kolędy i świąteczne piosenki. Na koniec postacie reprezentujące poszczególne państwa symbolicznie przełamały się opłatkiem, co miało symbolizować pokój i pojednanie pomiędzy narodami. Podczas tego wyjątkowego dnia nie zabrakło również tradycyjnego konkursu na najładniej ustrojoną choinkę oraz najładniejszy i najsmaczniejszy piernik. Tutaj wyobraźnia uczniów nie miała granic. Poza takimi kształtami jak choinka i piernikowa chatka, było też ciasto w kształcie liczby ∏=3,14... . Po jasełkach uczniowie w swoich klasach zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu. Był opłatek, życzenia, tradycyjne potrawy i oczywiście prezenty. Szczęśliwego Nowego Roku 2012! życzy ZSO w Wieruszowie


28

4 stycznia 2012

wieruszów Felieton Ojca Ludwika znad Prosny

Przyjdź Panie, nie zwlekaj! Już niecały dzień pozostał do przesilenia zimowego, rozpocznie się astronomiczna zima. Słońce jest już bardzo nisko w swoim pozornym biegu. Wszystko dlatego, że Zwrotnik Koziorożca jest tak daleko, aż na południowej półkuli. Ale dzięki temu drzewa nad Prosną są pozbawione liści i wypoczywają przed kolejnym życiowym cyklem wzrastania. Prześwity między drzewami pozwalają też dostrzec rozległe, płaskie dno doliny. Przesili się czas i dni znowu będą coraz dłuższe. Więcej światła i więcej ciepła - kolejne zimowe dni będą zdążały ku życiu. I adwent, jak życie człowieka, zmierza do swojego kresu. Ostatni tydzień. Nieustające oczekiwanie na coś ważnego, co przemieni je i uczyni spełnionym do końca. Adwent roku kościelnego i adwent życiowy wypełnione są tajemnicami, zamkniętymi we wszystkich oczekiwaniach. Chrześcijańskie czekanie jest zawsze oczekiwaniem na przyjście Jezusa, który jest spełnieniem ludzkich tęsknot i jeszcze do końca niespełnionych nadziei. Dlatego wezwanie, prośba, błaganie, zawarte w wołaniu ‚Marana tha’ dla mnie zawsze było pełne radosnego napięcia. Piękno adwentowego czekania było i jest radosne, bowiem nie jest oczekiwaniem w samotności. Najpiękniejsza z Niewiast zawsze jest obecna w sercu, chociaż pokornie ukryta, w centrum oczekiwań, nawet wtedy gdy są one trudne. W kościele o. Andrzej wraz z lektorami wybudował prawdziwą szopę, to już nie szopka, żeby św. Józef nie musiał szukać domu pielgrzyma, ani wapiennej groty dla swojej świętej rodziny. A tymczasem do Wieruszowa dotarło z Betlejem światło z groty narodzenia. Czas się zawęża i gęstnieje, napięcie wzrasta, W sercu rodzi się lęk: czy zdąży przyjść? Może nie zechce, zrezygnuje, Bo może nie czekam, nie czuwam. Bo gdyby przyszedł, nie zauważę. Może zmienił zdanie, bo zwątpiłem. I wiara wyblakła, nadzieja się rozsypała, A miłość ukryła się zalękniona. Przez mrok zwątpienia przebija się pragnienie: Przyjdź, Panie! Nie zwlekaj! Mimo wszystko... Wołanie serca jak echo powtarza: Gloria, gloria, na wysokości, Pokój na ziemi człowiekowi z resztkami dobrej woli, Pozbieranymi okruchami nadziei, wydobytej z ukrycia miłości. Słyszę Cię znowu, jednak nadchodzisz, Boże, jako Człowiek. Słyszę w sercu śpiew aniołów, pełen mocy, która truchleje. Niebo płonie, znać, że coś ważnego znów się dzieje: Bóg się rodzi. Bo tęskni za moją nędzą i już jest blisko. I wiara nabiera barw, nadzieja się pozbierała, Miłość wychodzi z ukrycia pełna mocy, Samotność przestaje tęsknić. Pan mój i Bóg mój! Już jest. Pozostań na zawsze. Amen. Odbieram maila: „Proszę ciągle o modlitwę, bo jest coraz gorzej... Tracę siłę do modlitwy, wiarę... czuję się wobec Boga jak obłudnik, bo jak mogę Go kochać, gdy ludzi nie umiem kochać, ani pozwolić się pokochać??? Także w innych dziedzinach... Same klęski... Wolałabym nie istnieć. Odczuwam pewien ból, który już polubiłam jakby, myśląc, że może to początek końca... Chciałabym zniknąć, a szczytem szczęścia byłoby odnalezienie się w ramionach Boga, który otarłby łzy... Paradoks... tak na Niego czekam, a nie jestem GOTOWA... Z CZYM PRZED NIM STANĘŁABYM???” Nie lękaj się, Mario! Staniesz przed Nim ze swoim bólem, klęskami, niemożnościami, bezradnością, zwątpieniem, brakiem sił. Czy to mało? Adwent jest dla Ciebie i Boże Narodzenie dla Ciebie... Aniołowie trzepocą radośnie skrzydłami też dla Ciebie... Miriam

w drodze do Betlejem uśmiecha się, chociaż jej oczekiwanie jest coraz trudniejsze i Jej czas coraz szybciej wypełnia się. Jezus już chce się narodzić, byś Go mogła przygarnąć do serca, a On Ciebie mógł objąć drobnymi ramionami. Odbieram kolejnego maila... ze Szwecji: „ciągle modlę się o to, abym umiała kochać, aby Pan Jezus doskonalił mnie w miłości do Niego i do innych, abym nie kręciła się tak wokół siebie...Odczuwam wielką radość, kiedy czuję, że Jezus działa we mnie i że mogę się z drugą osobą podzielić Jego miłością. Modlę się bardzo często, szczególnie po Komunii św., abym mogła odbijać Jego światło i uśmiech i kiedy to działa cieszę się... Z piątku na sobotę mięliśmy czuwanie nocne w Gävle...W czasie czuwania prosiłam Pana Jezusa jak małe dziecko, aby trzymał mnie mocno w swoich ramionach, bo bardzo tego potrzebuję, i łzy leciały mi ciurkiem...To prawda, że miłość łączy sie z bólem, z powodu tęsknoty i niespełnionych oczekiwań, ale wtedy błagam o pokój w sercu i radość..., aby... zawsze pozostawały w nas...” Niech pokój i radość będą w Twoim sercu, G., na zawsze. Tyle osób potrzebuje takiego stanu ducha i tęskni za nim, chociaż tęsknoty i oczekiwania tak realnie i do końca spełnione będą dopiero w ramionach Ojca. Ale i w doczesności odnajdźmy światło i uśmiech Boga, bo tyle jest sytuacji, w których światło i uśmiech są i to dla każdego z nas... naprawdę. Dziel się Jego miłością, aby pomniejszyć smutek świata, którym jest wypełniony. Pochylaj się nad tymi, którzy może jeszcze bardziej odczuwają swoje tęsknoty, oczekiwania i samotność. Kiedyś spotkamy się na zielonych łąkach wieczności i podzielimy się wiekuistą pełnią szczęścia w Bogu i z Bogiem. A wcześniej, może jeszcze w marcu, spotkamy się na wielkopostnych rekolekcjach w Gävle. Otrzymałem też niespodziewane życzenia od złotowłosej Eli mieszkającej w Czarnej, na południowo-wschodnich kresach Polski. Wypełniły mnie radością, bo ta piękna, kiedyś moja studentka, napisała tak: „25 lat marzyłam, by do Ojca napisać, aż tu nagle taka możliwość. Chcę podziękować za wszystko, czego doświadczyłam na studiach”. Bóg jest bardzo dobrotliwy, że pozwolił, by po 25 latach spełniło się marzenie Eli. I myślę też sobie, jak proste mogą być potrzeby, a nawet marzenia człowieka. Niepojęte są drogi człowieczego serca. Droga Elu, dziękuj Bogu za wszelkie dobro, którym Cię w życiu obdarował. Dobrze, że takie prozaiczne wydarzenie, jak 130-lecie Koła Geografów, na którym spotkałem Elę i wiele innych osób sprzed lat, stało się okazją do spełnienia się radosnej potrzeby serca. Wczoraj otrzymałem dwa rozpaczliwe SMS-y, jeden po drugim: „Błagam o modlitwę, nas już nie ma... nie wiem, co robić...”, „Nie wiem dlaczego Bóg tak boleśnie mnie doświadcza”. Po ludzku, wszystko jest trudne i niezrozumiałe, jesteśmy bezradni, nie wiemy co robić... Kochana R., to nie Bóg doświadcza Cię tak boleśnie, lecz ludzki egoizm, bez-

myślność, głupota, cynizm. Wszechmocny Bóg jest bezradny wobec ludzkiego egoizmu. Gdyby ludzki egoizm był w stanie wyciągnąć rękę po ratunek do Boga, problem zostałby rozwiązany. Ale jeśli ludzki egoizm jest zapiekły, uparty i nie szuka rozwiązań poza sobą, to Bóg znowu cierpi za i dla nas. Połącz swoje cierpienie z cierpieniem Boga, aby nabrało sensu. A jeśli w raniącym egoizm zamieni się w odrobinę troski, jeśli bezmyślność spróbuje tylko raz pomyśleć, głupota chociażby troszkę zatęskni za mądrością, a cynizm stanie się refleksją nad współczuciem i empatią, to raniony może odzyskać nadzieję. Możliwy jest jeszcze cud, lecz zdarza się niezbyt często. Gdy się modlę i odprawiam Mszę św. w Twojej intencji, proszę o cud, jeśli taka jest wola Boża. Na adwentowo-roratnich schodach małemu Jezusowi pozostały jeszcze 3 stopnie i znajdzie się w żłóbku. Narodzi się. Dzieci krzyczą, bo każdy chce sprowadzić Jezusa na kolejny stopień, by wreszcie był wśród

nas. O. Andrzej zadbał, by żłóbek nie był za ciasny, by nie było dziur w ścianach i dachu szopy, by nie brakło suchego siana. Jezu, nie zwlekaj, przyjdź, wszystko przygotowane, i nawet kolejki do konfesjonałów wyraźnie się skróciły. Światło z Betlejem dotarło już do Wieruszowa. Czuwajmy, by nie zabrakło oliwy w lampie, by światło z Betlejem i światło naszej miłości ,nie zgasło. I nawet felieton jest już napisany, nie musisz, Panie, wysyłać życzeń świątecznych. Twoje, pełne miłości i mocy Bożonarodzeniowe błogosławieństwo ze żłóbka wysyłam pocztą elektroniczną już dzisiaj - wszystkim, którzy czekają. Szczęśliwa Miriam uśmiecha się, bo wie, że razem z Jezusem ma nas, Jej dzieci... tyle kochających Ją serc. Zamyślony i spokojny Józef wpatruje się w nie swojego, ukochanego Syna. Raduje się też naszą radością. Oczyma duszy widzę Was, którzy jesteście w moim sercu. Z wdzięcznością wspominam tych, których spotkałem na Łące Maryi Panny nad Osobłogą - w Mochowie i w Głogówku. Wszystkich oddaję pod opiekę Maryi i przytulam z miłością, niechaj tak wyglądają moje świąteczne życzenia. O. Ludwik znad Prosny Wieruszów, 21 grudnia 2011r. oludwikk@poczta.onet.pl

Szanowni Państwo! Wieruszowski Dom Kultury jak co roku włącza się w akcję zbiórki środków finansowych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku 8 stycznia przypada XX finał „Wielkiego grania” pod hasłem „Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko”. W związku z tym , że poza zbiórką pieniędzy organizujemy inne formy pozyskiwania środków, jak loteria i licytacja przedmiotów, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie na ten cel swoich towarów. Będziemy ogromnie wdzięczni za wrażliwość. Każdy dobry gest niesie nieocenioną pomoc. Jeśli wyrazicie Państwo chęć pomocy , nasz Dom Kultury jest do Państwa usług codziennie od godz.8.00 do 20.00 aż do Wielkiego Finału. Prosimy również o kontakt tel. pod numer 062 78 41 080. z poważaniem Wiesława Opacka szef sztabu przy WDK


29

4 stycznia 2012

wieruszów KRONIKA STRAŻACKA

W dniu 22 grudnia 2011r. o godz. 12.25 Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Wieruszowie otrzymało zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym w miejscowości Łubnice. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że w zdarzeniu udział biorą dwa samochody (osobowy i ciężarowy). Poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Teren zdarzenia zabezpieczono oraz uprzątnięto pozostałości powypadkowe. Przypuszczalna przyczyną powstania zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa przez kierującego samochodem osobowym. 26 grudnia 2011r. o godzinie 3.51 otrzymano zgłoszenie o zaginięciu osoby – „najprawdopodobniej wpadł do strugi” w miejscowości Cieszęcin. Po przybyciu na miejsce zastano patrol Policji, który prowadził poszukiwania w pobliżu cieku wodnego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu i pomocy Policji w poszukiwaniach. Po pewnym czasie osoba zaginiona odnalazła się – okazało się, że przebywa w domu. 28 grudnia 2011r. o godzinie 8.54 otrzymano zgłoszenie o wypadku w miejscowości Ochędzyn Nowy. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w tył samochodu dostawczego. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródeł napięcia, usunięciu pojazdów na pobocze oraz uprzątnięciu pozostałości powypadkowych. st.kpt. Dariusz Górecki

KRONIKA POLICYJNA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazuje, że na drogach powiatu wieruszowskiego rok 2011 w porównaniu do 2010 był bezpieczniejszy. Zanotowano znacznie mniejszą liczbę zdarzeń drogowych. W 2010 roku w 55 wypadkach na drogach zginęło 8 osób i 85 zostało rannych. W 2011 roku na naszych drogach doszło do 45 wypadków drogowych w których zginęły 4 osoby a 61 osób zostało rannych. Zanotowano też mniejszą liczbę kolizji drogowych. W 2011 roku było ich 349 i w porównaniu do poprzedniego roku było ich o 63 mniej. Niepokojącym jest zwiększająca się liczba zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są: piesi, rowerzyści i motorowerzyści. Z roku na rok zwiększa się natężenie ruchu drogowego i tym samym zagrożenie właśnie dla niechronionych. Wychodząc na przeciw tym zagrożeniom wieruszowscy policjanci zwiększą nadzór nad tymi uczestnikami. Policjanci częściej kontrolować będą ruch pieszych i rowerzystów, będą również zachęcać do korzystania z elementów odblaskowych. ZAATAKOWAŁ DZIEWCZYNĘ BUTELKĄ W nocy z 30/31 grudnia w jednym z barów na terenie Wieruszowa awanturujący się mężczyzna uderzył swoją 24-letnią koleżankę butelką w głowę. Dziewczyna z obrażeniami została przewieziona do szpitala w Wieluniu. 33-letni mieszkaniec Wieruszowa wybił jeszcze szybę w barze. Będzie odpowiadał za niszczenie mienia i naruszenie czynności narządu ciała. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. ZATRZYMANO GRAFICIARZA Policjanci zatrzymali grafficiarza, który malował ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Bolesławieckiej w Wieruszowie. Drugi dzień świąt 24-letni mieszkaniec Wieruszowa postanowił spędzić na malowaniu sprayem graffiti. Malarz rzucił się do ucieczki jednak nie udało mu się uciec przed policjantami. Okazało się, że to już nie pierwszy malunek jakim niszczył mienie na terenie miasta. Teraz odpowie przed Sądem. Grozi mu kara do 5 000 złotych grzywny. Gdyby nie właściwa postawa osoby informującej pewnie do zatrzymania by nie doszło a mężczyzna pomalował by kilka miejsc. Liczymy na dobrą współpracę ze społeczeństwem. Dzięki osobom które nie są obojętne na przypadki łamania prawa możemy być skuteczniejsi. Policja jest służbą na rzecz ludzi! PODSUMOWANIE ŚWIĄTECZNYCH ZDARZEŃ Trzy niegroźne kolizje drogowe i trzech zatrzymanych pijanych kierowców to bilans przeprowadzonych w święta działań „Bezpieczny weekend Boże Narodzenie 2011”. Te święta można zaliczyć do bezpiecznych. Policjanci nie musieli często interweniować. Zatrzymani nietrzeźwi kierowcy to dwie kobiety i mężczyzna. Jedna z nich kierowała w Wieruszowie samochodem bez uprawnień posiadając prawie dwa promile alkoholu, druga na terenie gminy Czastary kierowała rowerem. Trzeci kontrolowany na terenie gminy Galewice kierował samochodem posiadając już zatrzymane prawo jazdy i sądowy zakaz. Zanotowano jedno zgłoszenie kradzieży. W samą wigilię w miejscowości Klatka w gminie Wieruszów nieznany jeszcze sprawca skradł z jezdni siedem studzienek kanalizacyjnych. Miejsca zabezpieczono. To już druga tego typy kradzież. Kilka dni wcześniej skradziono dekle studzienek na ulicy Bolesławieckiej w Wieruszowie. PIERWSZE PRZYMROZKI 22 grudnia do południa odnotowaliśmy 6 zdarzeń drogowych. Tego dnia na śliskiej nawierzchni pojazdy zderzały się lub wypadały z jezdni. Nadal zagrażają pijani kierowcy. W zdarzeniach udział brały samochody osobowe, ciężarowe a nawet autobus. Obrażeń doznały trzy osoby. Dwie w zdarzeniu w Łubnicach i jedna w Wieruszowie. W Łubnicach kierowca i pasażerka volkswagena golfa doznali obrażeń po zderzeniu z ciężarówką. Oboje są mieszkańcami gminy Byczyna, trafili do szpitala w Wieluniu. Uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Trzeci poszkodowany – mieszkaniec gminy Biała na ulicy marianów wypadł z jezdni i uderzył w płot. Był pijany. Posiadał podczas badania prawie 2,5 promila alkoholu. Apelujemy o rozwagę. Najczęstszą przyczyną zdarzeń na śliskiej nawierzchni jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Mógł się o tym przekonać kierowca autobusu, który na ulicy Fabrycznej w Wieruszowie uderzył w ciężarówkę. Policjanci stwierdzili że autobus pomimo śliskiej nawierzchni przekroczył dozwoloną prędkość. Gdyby nie jego prędkość pewnie do zdarzenia by nie doszło. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warto zwolnić, pamiętajmy że przez pośpiech na drodze święta mogą nie należeć do udanych. Opracował: rzecznik prasowy KPP Wieruszów mł.asp. Radosław Szkudlarek

Wieruszów

Lodowisko już czynne!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sztuczne lodowisko przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wieruszowie jest już udostępnione dla amatorów jazdy na lodzie. Sobota, 31 grudzień był pierwszym dniem rozpoczęcia „pracy” Białego Orlika. Wcześniej nie pozwalała na to (jak na zimową porę) zbyt wysoka temperatura, która również w poniedziałek, 2 stycznia podczas robienia zdjęć była +8 stopni. Bardzo niekorzystnie odbija się to na kosztach. Agregat pracuje na pełnych obrotach, a i tak są problemy, ponieważ woda pojawia się na tafli lodowej. Nie odstrasza to jednak amatorów łyżew. Jak podaje UM na swojej stronie internetowej szczegółowy komunikat dotyczący harmonogramu na kolejne dni zostanie umieszczony 2 stycznia 2012 r. Lodowisko będzie czynne od 12.0021.00. Red.

Wieruszów

Wigilia dla samotnych 24 grudnia, w ten szczególny dzień wigilijny drzwi Wieruszowskiego Domu Kultury zostały szeroko otwarte dla ludzi samotnych, biednych, dla których zabrakło miejsca przy rodzinnym stole. Już po raz drugi Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Wiktoria” przygotowała wigilię dla ludzi, zapomnianych przez dzieci, rodziny, zabłąkanych na drogach życia, czy to z własnej winy czy nie. Przy wigilijnym stole wraz z organizatorami ze łzami w oczach, trzymając w drżących rękach biały chleb, symbol miłości i pojednania zasiedli Ci, którzy zagubili drogowskaz życia, a którzy tak pragną rodzinnego ciepła. Wigilia to najpiękniejszy dzień w roku, nikt w tym dniu nie powinien być sam. Państwo Iwona i Zbigniew Małyskowie podzielili się z 30 samotnymi osobami nie tylko opłatkiem i potrawami wigilijnymi, ale podarowali im coś więcej, coś bardzo cennego: odrobinę ludzkiej życzliwości, pamięć i dobre słowo. To bardzo ujmujące, że są wśród nas ludzie, którym leży na sercu los drugiego człowieka. Prezes Fundacji „Wiktoria” wraz z małżonkiem zaprosiła też na spotkanie wigilijne przedstawicieli urzędów: gminnego i powiatowego. Przez krótki moment, tak jak przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi, tak przy stole wigilijnym w WDK podając sobie dłonie wszyscy byli zjednoczeni tą magiczną chwilą przyjścia na świat Dzieciątka Jezus, chwilą kiedy człowiek jest naprawdę najważniejszy dla drugiego człowieka, a nie pustym sloganem czy hasłem wyborczym. Chylimy czoła przed organizatorami, że podzielili się z osobami samotnymi wspaniałym darem; okazali im zainteresowanie i czas. Dla tych ludzi jest to bezcenne. Były życzenia, podarki i słowo Boże, była kolęda i stajenka. A na niebie radośnie migotała pierwsza gwiazdka – gwiazda miłości i pojednania. Red.


30

4 stycznia 2012

wieruszów Wieruszów

O tym, jak sprowadzono do Wieruszowa samolot zwany „Litką” Samolot Li-2, pieszczotliwie zwany „Litką”, stoi na wieruszowskim Zamczysku od przeszło 43-ech lat. Jest wizytówką Wieruszowa podobnie jak rzeka Prosna i Klasztor Ojców Paulinów. Trudno sobie dziś wyobrazić Wieruszów bez „Litki”. Zatem przypomnijmy jak delegacja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z Wieruszowa pojechała do Warszawy po autobus a wróciła z... samolotem! Ze sprowadzeniem samolotu Li-2 o Nr rejestracyjnym „SP-LKI” wiąże się wiele anegdot i zabawnych historii. Transport z Okęcia do Wieruszowa trwał trzy dni. Utrwalone to zostało przez Polską Kronikę Filmową. Potężny samochód MAZ holował kadłub samolotu, a zdemontowane wcześniej skrzydła załadowano na inny pojazd. Przy transporcie pomagało 14 żołnierzy z jednostki wojskowej w Łasku. Problemy z transportem zaczęły się już na Okęciu. W nocy, przed transportem zostały wstrzymane na lotnisku wszystkie loty samolotów, by „Litkę” można było przewieźć przez pasy startowe, pola i wyprowadzić na trasę transportu Warszawa – Wrocław. Na drogach czekało wiele rozmaitych utrudnień np.: zakręty, linie energetyczne, mosty i wiadukty, bowiem na wąskich odcinkach trasy trudno było wykonywać manewr skręcania. Niejednokrotnie konieczna okazała się rozbiórka płotów i ogrodzeń! Transport samolotu nieprzystosowanego do „podroży” drogą samochodową był niemałą sensacją dla mieszkańców mijanych po drodze miejscowości. W samym Wieruszowie tłumy mieszkańców na ulicach oczekiwały z napięciem na jego sprowadzenie. Mimo tego, że sam fakt był dużą sensacją dla miasta, to w dniu dzisiejszym są rozbieżności dotyczące tej daty, najprawdopodobniej było to we wrześniu 1968 roku (?). We wspomnieniach ludzi ten dzień został tak zapamiętany - na wieruszowskich ulicach tłumy mieszkańców, wszyscy oczekują na przyjazd samolotu. Nagle ktoś krzyczy „Jest już przed torami”. Rozlegają się wrzaski, brawa. Takiego powitania nie spodziewali się przedstawiciele Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, panowie Piotr Skonieczny i Franciszek Kowalczyk, którzy asystowali przy transporcie samolotu z Okęcia do Wieruszowa. Aż trudno dziś uwierzyć, że wszystko zaczęło się od planowanego zakupu... autobusu. Prawdopodobnie odbyło się to za sprawą pana Klemensa Długaszewskiego, pilota Polskich Linii Lotniczych „LOT”, który pochodził z Podzamcza. Kierownik Wydziału Komunikacji, Pan Skonieczny, i Przewodniczący Rady Zakładowej Związku Zawodowego, Pan Kowalczyk, udali się na Okęcie aby zakupić autobus, który dowoził pasażerów do samolotu. Niestety autobusy już zostały sprzedane. Ktoś zażartował: „Weźcie sobie samolot”!!! Akurat zostały wycofane z lotu Li-2, statki powietrzne wyprodukowane w ZSRR na licencji amerykańskiego samolotu DC-3 (Dakota). Po dopełnieniu odpowiednich formalności, złożeniu pisemnej prośby do dyrekcji PLL „LOT” o nieodpłatne przekazanie samolotu dla miasta Wieruszowa podpisanej przez Okręgowy Zarząd Związków Zawodowych Pracowników Państwowych i Społecznych maszyna z przeznaczeniem na cele szkoleniowe została przekazana do Wieruszowa. Po kilkudniowym transporcie samolot pasażerski, do niedawna będący własnością PLL „LOT” (zarejestrowany w 1.07.1953r.

nr seryjny 33444804, wykreślony z listy floty powietrznej 4.11.1968r.) obok ruin Zamku rodu Wieruszów, na lewym brzegu rzeki Prosny. Przez kilka lat samolot stał na kołach. W 1972 roku ustawiono go na podwyższeniu, a wkrótce uruchomiono w nim kawiarenkę. Starsi mieszkańcy Wieruszowa z nostalgią wspominają chwile spędzone w samolocie – kawiarni i smak czerwonej oranżady w woreczkach. Samolot „Litka” na stałe wpisał się w krajobraz miasta, stał się integralną częścią jego oblicza. Przy samolocie umawiano się na spotkania, jak również fotografowano się na pamiątkę. Samolot wciąż budzi

autokar został już sprzedany. Wtedy ktoś zażartował sobie „ autokarów nie mamy, ale jest samolot, to sobie go weźcie”.... W ten oto sposób samolot stał się integralną częścią naszego miasta. Czysty przypadek sprawił, że pilot Klemens Długaszewski, pochodzący z Podzamcza pracował na Okęciu już w czasach przedwojennych. Prawdopodobnie i to On powiedział, że jest samolot „do wzięcia”. Pojechali po autobus, a przywieźli samolot! Jadwiga Tomalkiewicz: W tym czasie, gdy sprowadzano samolot do Wieruszowa byłam już po studiach w Krakowie i pracowałam w Liceum Ogólnokształcą-

zainteresowanie, zwłaszcza przyjezdnych. Pojawienie się go w Wieruszowie było nie tylko ogólnopolskim wydarzeniem. Całość filmowała Polska Kronika Filmowa. Przy samolocie odbywały się i odbywają liczne imprezy lokalne. I tylko trochę żal, że z upływem lat samolot nie jest już taką atrakcją. A oto jak po 43 latach sprowadzenie samolotu z Okęcia do Wieruszowa

cym w Pruszkowie pod Warszawą. Przyjeżdżając do rodzinnego miasta odwiedzić rodziców, oczywiście poszłam zobaczyć samolot. Zresztą widać go już było z okien autobusu. W tamtych latach samolot budził duże zaciekawienie, nawet autobusy z tras dalekobieżnych np. Kudowa – Warszawa zatrzymywały się, aby ludzie mogli go obejrzeć. W czasie moich wakacyjnych pobytów w Wieruszowie byłam nawet w tej samolotowej kawiarence, która nastrojem przypominała wyprawy podniebne. Z koleżankami siadałyśmy zwykle przy oknie samolotowym z widokiem na Prosnę, rzekę naszego dzieciństwa. Maciej Dzięgielewski: Według mnie samolot do Wieruszowa został sprowadzony wiosną 1967 roku? Kiedy go transportowano w Pieczyskach musiano podnieść linię wysokiego napięcia. W związku z tym samolot stał tam ok. 2 godzin wstrzymując ruch na trasie. Do Wieruszowa samolot dotarł w godzinach południowych. Pamiętam, że na powitanie samolotu wyszło wielu mieszkańców. Miał być autobus, a sprowadzono samolot. Stefania Fiedler: To była wielka euforia; dzieci, młodzież starsi, wszyscy byli ciekawi. Staliśmy i przyglądaliśmy się jak sprowadzali ten samolot. To była ciekawostka, samolot w Wieruszowie! Później zrobiono tam kawiarenkę. We wnętrzu były oryginalne fotele lotnicze. Chodziliśmy oglądać samolot, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Koło samolotu były urządzane zabawy taneczne. Eugeniusz Toruński: Sukces ma wielu ojców. Podobnie było ze sprowadzeniem samolotu do Wieruszowa. Ja wiem, że udział w tym miał Kierownik Komunikacji w Wieruszowie, który mieszkał w Łodzi, Pan Skonieczny. W momencie sprowadzenia samolotu mnie nie było w Wieruszowie, byłem na przeszkoleniu wojskowym w Kętrzynie i oglądałem to w

wspominają jego mieszkańcy: Zenon Magaj: Miałem wtedy 20 lat. Dobrze pamiętam wiecie jaka to była sensacja! Biegliśmy do drogi, żeby zobaczyć, bo obwodnicy wtedy jeszcze nie było. Wybudowano ją dopiero w 1973 roku. Wcześniej wiedzieliśmy, że Wieruszów będzie miał samolot. Ciągnęli go wolniutko przez tory i dalej Warszawską. Wcześniej, w Walichnowach i wielu innych wsiach musieli płoty rozebrać, drogi były wąskie i samolot się nie mieścił. Jechali z Okęcia, przez Rawę Mazowiecką, przez Piotrków, Wieluń. Samolot postawiono go na tak zwanym Zamczysku. Kiedy powstała restauracja Zamkowa (w 70-tych latach), to na jej bazie urządzono w samolocie kawiarnię. To były zupełnie inne czasy. Zasługę sprowadzenia samolotu do Wieruszowa należy przypisać panom: Franciszkowi Kowalczykowi i Piotrowi Skoniecznemu przedstawicielom Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Byli oni w składzie delegacji, która wybrała się do Warszawy, aby zakupić autokar LOT-u, który kiedyś dowoził pasażerów na lotnisko. Nasza delegacja dowiedziała się, że

Kronice Filmowej, w sali kinowej. Chwaliłem się do kolegów: słuchajcie to moje miasto! Samolot, krótko przed przekazaniem do Wieruszowa przestał latać, w bakach miał ponoć jeszcze paliwo. Wycofano go z LOT-u z przyczyn technicznych. Do kompletu były podobno przekazane stroje stewardes. Ze sprowadzaniem – transportem takiej maszyny było wiele problemów ze względu na wąskie drogi. Uważam, że samolot powinien tam stać nadal, ale powinien być czynny! Polecam to uwadze obecnych władz! Przecież kiedyś była tam przemiła kawiarenka i miejsce to było największą atrakcją Wieruszowa. Mówiliśmy na niego „Litka”. Autentyczny dowcip: na dworzec autobusowy spóźnił się facet chcący jechać autobusem do Galewic. Ktoś poradził mu, „leć pan szybko, tam stoi samolot, zaraz startuje”! Kazimierz Górka: Transport samolotu widziałem w Wieluniu, byłem wtedy w szpitalu, po wypadku. Wyszliśmy na tyły szpitala i właśnie drogą jechał... samolot. To był kwiecień 1967 r.? Ludzie stali wzdłuż trasy i przyglądali się. Samolot był ciągnięty przez duży ciągnik lub samochód? Wiedziałem, że wiozą go do Wieruszowa i wszystkim wokół opowiadałem, że wiozą go do mojego miasta, do Wieruszowa. Dopiero na miejscu do kadłuba zostały przykręcone skrzydła, odkręcone przed transportem. Wszyscy chodzili oglądać. Pamiętam, że nawet z okolicznych miejscowości ludzie przyjeżdżali zobaczyć ten samolot. Ciekawiło to ludzi, ponieważ taki kolos pojawił się właśnie w naszym mieście. Andrzej Olbromski: Sprowadzenie samolotu do Wieruszowa było dużym wydarzeniem. Pisano o tym w „Głosie Robotniczym”, w „Trybunie Ludu”. Tłumy gapiów oblegały ulicę Warszawską. Słyszałem że w miejscowości Kraszkowice, niedaleko Wielunia, w miejscu gdzie

„ na skrzyżowaniu dróg stoi kościół” samolot nie mógł się zmieścić. Trzeba było rozbierać płoty. To tylko jeden przykład kłopotów związanych z transportem samolotu na trasie Okęcie – Wieruszów. Bowiem transport takiego kolosa to był niemałe wyczyny jak na tamte lata. W 70tych latach była w samolocie kawiarnia. Wchodziło się po metalowych, wysokich schodach, jak do samolotu. W pobliżu samolotu urządzano różne imprezy lokalne. Samolot jest częścią Wieruszowa. Powinno się go ponownie udostępnić mieszkańcom i turystom. Anna Świegot Foto: Zbiory prywatne


4 stycznia 2012

wieruszów

31

Obchody 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Mirkowie 13 grudnia 2011 roku przypada 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stan wojenny był wojskowym zamachem stanu przeprowadzonym w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku pod wodzą gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który pełnił wówczas władzę dyktatorską w PRL-u. Ten swoisty zamach stanu dokonany przez wojskową juntę w zgodnej opinii konstytucjonalistów wprowadzono z pogwałceniem nie tylko norm międzynarodowych, ale także z pogwałceniem obowiązującego w Polsce prawa. Na ulicach polskich miast pojawiły się czołgi, patrole wojskowe, do zakładów wkroczyła armia i służba bezpieczeństwa. Nie działały telefony, telewizja, zamknięto granice państwa, ograniczono swobodę poruszania się po kraju, zakazano strajków i zgromadzeń, działalności związkowej i społecznej. W całym kraju wprowadzono godzinę milicyjną. Sądy działały w trybie doraźnym. Zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach. Wprowadzono cenzurę korespondencji i łączności telefonicznej. Jeszcze w nocy z 12 na 13 grudnia służba bezpieczeństwa rozpoczęła masowe aresztowania działaczy opozycji niepodległościowej, głównie działaczy ,,Solidarności. Internowano około 5 tysięcy osób. Już w godzinach rannych 13 grudnia cieszące się złą sławą Zmilitaryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej ZOMO przystąpiły do brutalnej pacyfikacji zakładów, demonstracji tłumiąc wszelkie przejawy protestu społeczeństwa polskiego. Do najkrwawszych starć doszło 16 grudnia w kopalni ,,Wujek” w Katowicach, gdzie zastrzelonych zostało 16 górników, a 21 zostało rannych. Przez niemal dwa lata Polska znalazła się pod rządami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego składającej się z 22 oficerów pod kierownictwem Jaruzelskiego. Stan wojenny w Polsce został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a 22 lipca – po 586 dniach – odwołany. Mimo tych decyzji duża część represyjnego ustawodawstwa została zachowana. Ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych, jednak aż do upadku systemu komunistycznego, działacze opozycji byli nękani aresztowaniami, na porządku dziennym były rewizje, zdarzały się również mordy na patriotach nie chcących się pogodzić ze zniewoleniem Polski. 19 października 1984 roku funkcjonariusze służby bezpieczeństwa uprowadzili, a następnie po brutalnym śledztwie zamordowali kapelana ,,Solidarności” księdza Jerzego Popiełuszkę, wrzucając jego zmasakrowane ciało na tamie we Włocławku. W latach 1981 – 89 w niewyjaśnionych okolicznościach zginęło wielu działaczy opozycji niepodległościowej. Nawet tuż przed obradami ,,okrągłego stołu”, które rozpoczęły się w lutym 1989 r. zamordowanych zostało dwóch księży, ksiądz Stefan Niedzielak, kapelan rodzin katyńskich, ksiądz Stanisław Suchowolec, oraz ksiądz Sylwester Zych zamordowany w lipcu 1989 r. Oficjalne źródła podają, że w stanie wojennym śmierć poniosło około 100 osób, jednak liczba ta wydaje się zaniżono, gdyż bardzo często w statystyce tej nie uwzględnia się osób, które poniosły śmierć w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach. Znając działania służby bezpieczeństwa w PRL-u można prawie ze stu procentową pewnością stwierdzić, że udział funkcjonariuszy tychże służb w tych nieszczęśliwych wypadkach, czy też samobójstwach był raczej pewny. Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu była pogarszająca się sytuacja ekonomiczna kraju , która po jego wprowadzeniu niewiele się polepszyła, wręcz przeciwnie rządy junty Jaruzelskiego oznaczały zapaść gospodarczą. Najgorszym jednak skutkiem stanu wojennego było spacyfikowanie nadziei Polaków na odzyskanie niepodległości i wolności oraz wyrwanie się

z orbity wpływów sowieckich. Do tej pory odczuwamy negatywne skutki tej wojny wypowiedzianej przez Jaruzelskiego i jego mocodawców z Moskwy narodowi polskiemu zarówno w sferze politycznej jaki gospodarczej. Po 1989 r. Wojciech Jaruzelski zmienił zdanie i utrzymywał, że stan wojenny wprowadził, by ratować Polskę przed interwencją wojsk sowieckich. Jednak w świetle ujawnionych przez historyków dokumentów, argument ten jest niezasadny. Wszystko wskazuje na to, że stan wojenny był puczem wojskowym, który miał zapewnić utrzymanie władzy w rekach ekipy Jaruzelskiego, a także spacyfikować nastroje społeczne i ograniczyć popularność ,,Solidarności”. Polska w kolejnych latach po wprowadzeniu stanu wojennego pogrążała w coraz większym kryzysie gospodarczym, aż do momentu kiedy kolejny zryw ,,Solidarności” w 1989 r. pogrzebał ostatecznie system komunistyczny nie tylko w Polsce, ale w całym bloku wschodnim, doprowadzając do wyzwolenia wszystkich krajów tzw. demokracji ludowej spod dominacji sowieckiej. To niewątpliwa zasługa ,,Solidarności” jej szeregowych członków, którzy mimo grążących im konsekwencji nie zaprzestali walki o wolną, niepodległą i sprawiedliwą Polskę. 13 grudnia w całym kraju w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające te tragiczne dla Polski wydarzenia. W wielu miastach organizowano manifestacje i pochody, również w Wieruszowie nie zapomniano o bohaterach tamtych wydarzeń. Z inicjatywy Międzyzakładowej Komisji NSZZ ,,Solidarność” Pfreiderer Prospan S.A. zorganizowano w Mirkowie w dniu 14.12.2011 r. w 30 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego uroczystą mszę świętą za Ojczyznę i Solidarność. O godzinie 17 wprowadzeniem pocztów sztandarowych ,,Solidarności” z Kalisza, Wielunia, Ostrowa Wielkopolskiego i Wieruszowa rozpoczęła się uroczysta msza święta, którą koncelebrowali przewielebny ksiądz kapelan Arkadiusz Hajdasz oraz proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Podzamczu przewielebny ksiądz Karol Galewski. Rozpoczynając mszę świętą ksiądz Arkadiusz powitał zaproszonych gości, organizatora uroczystości Pana Piotra Mortę, przewodniczącego ,, Solidarności” Przemysłu Drzewnego, przewodniczącego ,,Solidarności” Regionu Wielkopolska Południowa Pana dr Jana Mosińskiego, władze samorządowe na czele ze starostą Panem Andrzejem Szymankiem, burmistrzem Panem Bogdanem Nawrockim, przewodniczących Rady Powiatu i Gminy oraz obecnych na uroczystości działaczy opozycyjnych i związkowych. Następnie ksiądz Arkadiusz w otoczeniu relikwii błogosławionych papieża Jana Pawła II oraz kapelana ,,Solidarności” księdza Jerzego Popiełuszki wygłosił uroczystą homilię poświęconą tym tragicznym dla Polski i Polaków wydarzeniom. W słowach pełnych patriotyzmu i zadumy oddał hołd ofiarom stanu wojennego oraz działaczom opozycji niepodległościowej, działaczom związkowym, którzy pomimo grożących im niebezpieczeństwom nie zaprzestali walki o wolną i niepodległą Polskę w mrocznych czasach stanu wojennego. Ksiądz Arkadiusz wiele uwagi poświęcił osobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który 19 października został zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, oddając życie za wolną Polskę i Solidarność. Ksiądz Jerzy swoim życiem i męczeńską śmiercią wskazał nam Polakom drogę do wolności, pouczał nas jak żyć, w ludziach budził dobro i wskazywał jak zło dobrem zwyciężać. Swoje życie poświęcił Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Słuchając księdza Arkadiusza odnosiło się

wrażenie, jakby czas zatrzymał się w miejscu, że mamy nie 2011 rok, a rok 1984, że jesteśmy na jednej ze mszy za Ojczyznę i że słuchamy księdza Jerzego Popiełuszkę. Wśród uczestników mszy widać było wzruszenie. Ksiądz Arkadiusz w trakcie głoszenia Słowa Bożego bardzo często cytował wielkich Polaków i patriotów: Jana Pawła II, Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy swoim czynem i postawą wskazywali Polakom drogę do niepodległości oraz w czasach zwątpienia dodawali otuchy. Dodatkowo atmosferę wzniosłości tej uroczystości potęgowały wspaniały wystrój świątyni, portrety błogosławionych papieża Jana Pawła II oraz księdza Jerzego Popiełuszki, a także oprawa muzyczna. Organista Pan Marcin Sobczak wykonał przy akompaniamencie gitary ,,Mury” Jacka Kaczmarskiego, a na zakończenie Eucharystii zagrał utwór napisany przez księdza Jerzego ,,Ojczyzno ma”. W trakcie śpiewania refrenu uczestnicy mszy podnosili wcześniej rozdane przez ministrantów zapalone świece do góry, miało to niesamowitą wymowę. Uwieńczeniem mszy świętej był akt zawierzenia Matce Boskiej oraz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, który odczytali działacze zakładowej ,,Solidarności” panowie Piotr Krupot i Ryszard Gruszka. Wspólne odśpiewanie ,, Boże coś Polskę” zakończyło mszę, po której ksiądz Arkadiusz zaprosił gości na poczęstunek przygotowany przez Siostry Antoninki. Dostojnych gości powitał ksiądz proboszcz Karol Galewski, który podzielił się krótką refleksją na temat stanu wojennego oraz znaczenia ,,Solidarności” w walce o wolność i niepodległość Polski. Podkreślił potrzebę istnienia związku również w czasach współczesnych. Następnie zaproszeni goście, organizatorzy i gospodarze złożyli sobie wzajemne życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc się tradycyjnie opłatkiem świątecznym. W trakcie spotkania głos zabrali panowie Wojciech Kudaś, Piotr Krupot oraz Ryszard Gruszka, którzy przybliżyli zebranym okoliczno-

ści, jakie towarzyszyły tworzeniu struktur ,,Solidarności” w zakładzie Płyt Wiórowych w Wieruszowie, czas walki o prawa robotnicze, a także ciężkie czasy działalności związku w stanie wojennym. Pan Piotr Krupot wspominał wraz z panem Wojciechem Kudasiem swój udział w I zjeździe ,,Solidarności” w Gdańsku oraz zdarzenia, które temu zjazdowi towarzyszyły. Z kolei dr Jan Mosiński, podobnie jak jego przedmówcy, przybliżył okoliczności tworzenia struktur związkowych w regionie Wielkopolska Południowa. W swojej wypowiedzi odniósł się także do błędnej w jego mniemaniu decyzji byłego przewodniczącego NSZZ ,,Solidarność” Lecha Wałęsy o zwijaniu sztandarów związkowych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wspomnieniami z okresu działalności związku po jego ponownej legalizacji w 1989 r. podzielił się z zebranymi także pan Eugeniusz Tomaszek. Uroczystości upamiętniające 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego dobiegły końca. W relacji uczestników tych obchodów przeważał pogląd, że brali udział w wielkim patriotycznym wydarzeniu, które dostarczyło im wielu wrażeń, pozytywnych emocji, a także wzruszeń. Twierdzili, że pomysł związkowców z ,,Solidarności” zakładowej z Prospanu oraz jej przewodniczącego pan Piotra Morty, aby te uroczystości odbyły się w Mirkowie, był doskonały. Nikt inny jak ksiądz Arkadiusz Hajdasz nie był w stanie zorganizować tych obchodów lepiej. Czuło się podniosłą atmosferę, nacechowaną patriotyzmem, zadumą oraz troską o losy Ojczyzny. Sam wystrój świątyni, oprawa muzyczna i scenariusz uroczystości, który został opracowany przez księdza Arkadiusza, wywarł olbrzymie wrażenie na uczestnikach obchodów.

Mariusz Dychto -

członek i współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów wydziału Prawa w Łodzi, uczestnik strajków studenckich w 1981 r., działacz opozycji niepodległościowej w stanie wojennym.

Szanowna redakcjo Może to dziwne, ale jakoś tak obchody wprowadzenia stanu wojennego obudziły we mnie takie oto wspomnienie: W naszym domu w Wieruszowie od dawna mieszkała matka z synem, traktowani – z racji bardzo dobrych układów – prawie jak rodzina. Po śmierci matki syn – usłużny i miły chłopak (a właściwie dorosły mężczyzna – mieszkał nadal i nadal ten wzajemny układ był prawie rodzinny. W owym czasie, był to prawdopodobnie rok 1980, pracował on w Zakładach Płyt Wiórowych. Któregoś dnia, po powrocie z pracy, przyszedł do mojej matki trzymając w ręce nóż, większy od bagnetu, wykonany z grubej blachy i dobrze naostrzony (tak to opisała matka, a mnie zaraz skojarzył się z maczetą) i z jakimś złym blaskiem w oku i zaciętą miną powiedział : (cytuje prawie dosłownie) „ szefowa ( tak zwracał się do matki i miało to pewne uzasadnienie), my na Płytach jesteśmy przygotowani aby tych wszystkich komunistów wyrżnąć w pień i powiesić na latarniach. Twój synek komuch też będzie wisiał”. Matka bardzo to przeżyła. Ja, co prawda w tym czasie nie mieszkałem w Wieruszowie, ale spełnienie tej groźby mogło być realne. Jeszcze teraz, gdy wspominam o tym zdarzeniu w rozmowie z młodszym bratem mówił, że matka często płakała i nie mogła pogodzić się z tą myślą. Jak to możliwe, że jej syn był bity przez komunę, a też ma być zabity jako komunista. Przeżywała to tym bardziej, że pracowała w Wólczance i też była członkiem „Solidarności” i takie groźby wydawały jej się niemożliwe. Aby tak bez sądu zabijać ludzi? Wspominałem od czasu do czasu o tym zdarzeniu nigdy jednak nie starałem się dociec prawdy. Ale teraz po ponad 30 latach, mam prośbę do byłych pracowników Płyt Wiórowych, aby wypowiedzieli się, czy to prawda, że istniała jakaś bojówka której członkiem mógł być nasz lokator i czy były ustalone takie zadania? Jakie uzbrojenie? A może ktoś wie, czy w innych dużych zakładach przy strukturach Solidarności też były tego typu bojówki. Bardzo proszę o wszelkie informacje na ten temat na adres redakcji. Dla jasności sprawy podaję, że nigdy nie byłem członkiem PZPR. Zajmowałem jedynie dość podrzędne stanowisko kierownicze. etor (stały czytelnik; nazwisko do wiadomości redakcji)


wieruszów Galewice

31.12

32

4 stycznia 2012

Przedszkolaki o świętach

21.12

Jasełka

Uroczystości bożonarodzeniowe mają wieloletnią tradycję w naszym przedszkolu, a w wykonaniu przedszkolaków nabierają szczególnego wdzięku. Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują nadejścia tych magicznych, ciepłych chwil. Dnia 18. XII. 2011r. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach dzieci z Gminnego Przedszkola przedstawiły Jasełka w formie montażu słowno – muzycznego. Przy blasku świec, w miłej, świątecznej atmosferze rozbrzmiały kolędy i pastorałki... Spotkanie przepełnione było radością dzieci oraz wzruszeniem rodziców i zaproszonych gości. Wspólne życzenia pozwoliły wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pełną ciepła, radości i bliskości. Wigilia

Wigilia jest w naszym Przedszkolu dniem szczególnym, na który czekamy przez cały rok. 21.XII.2011 r. o godzinie 12:00 w Gminnym Przedszkolu w Galewicach rozpoczęła się uroczysta Wigilia. Wzięły w niej udział wszystkie dzieci i pracownicy Przedszkola. Najmilszą chwilą uroczystości było łamanie się opłatkiem, płynęły składane z głębi serc życzenia, uśmiech gościł na wszystkich twarzach. Wszyscy wspólnie zasiedli przy biało nakrytych stołach do uroczystej Wigilii. Uwieńczeniem świątecznej atmosfery stała się choinka, przystrojona przez Nasze Dzieci. Przedszkole

Mieleszyn

Wigilia i jasełka w Szkole Podstawowej Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia? Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. ks. Jan Twardowski

Tradycyjnie w szkole Podstawowej w Mieleszynie, w przedostatni dzień nauki przed świętami, odbywa się spotkanie wigilijne oraz jasełka. Spotkanie jasełkowe w na- postępowanie. Młodzi artyści mgr Beata Kostrzewa złożyła szej szkole to jedno z najważ- naszej szkoły pod kierunkiem wszystkim bardzo ciepłe i wyjątniejszych wydarzeń w roku. pani mgr Jolanty Miler i pani kowe życzenia, życzyła radości, Uroczystość ma niepowtarzal- mgr Marioli Nawrockiej poka- spokoju i zrozumienia. Następnie ny klimat. Nie tylko otwiera zali dzisiejszy świat pełen zła i zaprosiła gości przybyłych na uroczas przeżywania świąt, ale braku miłości. Jakże w tym za- czystość oraz uczniów na wspólną także integruje szkolną spo- mieszaniu, gonitwie odnaleźć wieczerzę wigilijną. W tej wyjątkosiebie i swoich bliskich?? Jezus wej atmosferze odśpiewano wiele łeczność. W tym roku w role bohaterów narodził się ponad dwa tysiące kolęd i pastorałek. Wszystko to bożonarodzeniowego święta wcie- lat temu, teraz rodzi się w na- wprowadziło nas w czas zadumy i refleksji. lili się uczniowie z klasy III i IV. szych sercach. Szkolna sala gimnastyczna zamie- Na koniec dyrektor szkoły pani Małgorzata Cichecka niona została na ten dzień w wyjątkowe miejsce. Niebo było pełne gwiazd, była choinka i przedziwne miejsce narodzin Jezusa, peron. Tegoroczne widowisko miało charakter współczesnej opowieści, o tym jak potrzeba posiadania a nie bycia człowiekiem doskwiera każdemu z nas. Pomimo tego, że zdajemy sobie z tego sprawę trudno nam zmienić swoje


4 stycznia 2012

wieruszów Wieruszów

33

Wieruszów

Uroczyste wręczenie stypendiów

Noworoczny Rajd Rowerowy

W dniu 21 grudnia 2011r. odbyło się wręczenie stypendiów w programie Fundacji „Pokaż Język”, której założycielem jest firma Pfleiderer Grajewo S.A.

Już szósty raz rowerzyści zrzeszeni przy WKS Prosna w Wieruszowie spotkali się by przywitać Nowy Rok 2012.

Program edukacyjny Pokaż Język ma za zadanie aktywne oddziaływanie na młodzież ponadgimnazjalną i środowisko pedagogów powiatu grajewskiego i wieruszowskiego poprzez profesjonalne przygotowanie konkursu wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego i przyznanie stypendiów dla najbardziej zaangażowanych w naukę. W powiecie wieruszewskim to już 3 edycja tego programu. Objętych nim zostały 3 szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. W tegorocznej edycji konkursu udział wzieło 266 uczniów, przyznano 26 stypendiów w tym 16 z języka angielskiego oraz 10 z języka niemieckiego. Najlepszymi z najlepszych okazali się: język angielski: Tomasz Pastusiak, Mateusz Somysz, Jakub Małecki wszyscy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, język niemiecki: Joanna Pilarska i Jędrzej Ziemba z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie oraz Grzegorz Perlak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie. Pozostali stypendyści, którzy również wykazali się ogromną znajomością języków obcych to: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie: Milena Misiek, Monika Słowikowska, Artur Józefowski, Marta Pawlaczyk, Kacper Bartela, Paulina Walczak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie: Sandra Marcis, Marlena Marszałek, Katarzyna Wypych, Łukasz Świsulski, Artur Szymfel, Jacek Matuszek, Patryk Herbeć Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie: Marcin Pustelnik, Piotr Maniak, Mariusz Romek, Marcin Grzelak, Paulina Pośpiech, Ewelina Kłobut, Mariusz Jaworski. Zabierający głos podczas spotkania Członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Pan Jerzy Ajtner jak i Prezes Zarządu Pfleiderer Prospan S.A. Pan Wojciech Gątkiewicz oraz Dyrektor Zakładu Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie Pan Jerzy Błasiak podkreślali w swoich przemówieniach ogromną rolę jaką w dzisiejszych czasach odgrywa dobra znajomość języków obcych. Przekazali oni rówież wiele słów uznania dla nagrodzonych uczniów oraz ich rodziców. Informacja organizatora Foto: Henryk Matusiak

Głównym organizatorem spotkania i jej komandorem w tym roku byli Państwo Marzena i Paweł Ostrycharzowie. Uczestnicy rajdu spotkali się przy przejeździe kolejowym na ul. Fabrycznej o godz. 12-tej. Następnie udali się nad jeziorko wieruszowskie, by tam przy ognisku świętować początek Nowego Roku. Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze, lecz zabrakło najstarszych uczestników dotychczasowych spotkań noworocznych, którym stan zdrowia nie pozwalał na uczestnictwo w naszym spotkaniu. Są to Panowie: Antoni Uznański i Franciszek Bryłka, których serdecznie pozdrawiamy i życzymy by w następnych latach zaszczycili nas swoją obecnością, o ile oczywiście pozwoli Im stan zdrowia. Pan Zdzisław Kindler „chochlowy” przekazał chochlę Pani Marzenie Ostrycharz najmłodszej uczestniczce spotkania. Była to trzecia Pani, która zaszczyciła Nas swoją obecnością. Wszystkich chętnych, którym nie obca jest jazda na rowerze zachęcamy do udziału w naszych rajdach. Obowiązuje wstęp wolny, wystarczy tylko rower i chęci. Uczestnicy rajdu serdecznie pozdrawiają wszystkich mieszkańców Wieruszowa. Wojciech Kudaś Foto: Janusz Kania

Zapraszamy na powiatowy.pl


34

4 stycznia 2012

wieruszów Wieruszów

Wigilia uczestników WTZ „Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, że każdy wszystko usłyszy: I sanie w obłokach mknące, i gwiazdy na dach spadające. A wszędzie to ufne czekanie; Czekajmy – dziś cud się stanie.”

W środę, 21 grudnia na wigilijnej wieczerzy spotkali się uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie. W tym wyjątkowym dniu przy wspólnym stole z wychowankami warsztatów zasiedli przedstawiciele organizacji współpracujących z WTZ. Nie zabrakło przedstawiciela Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego, którego reprezentował pan Wojciech Kudaś, współpracownik redakcji. Relacja Wojciecha Kudasia. Była to uroczystość bardzo podniosła. Gości oraz uczestników WTZ powitała Pani Prezes SI KOS Henryka Sokołowska. W spotkaniu opłatkowym udział wzięli: dyrektorka PCPR w Wieruszowie pani E.Ochocka, kierownik MOPS w Wieruszowie pani Anna Ostrycharz, przewodnicząca TPD w Wieruszowie pani Moska, która była głównym sponsorem. Od strony duchowej swoją obecnością zaszczycili: dziekan dekanatu wieruszowskiego ks. prałat Henryk Orszulak, przedstawiciel Zakonu Paulinów Ojciec Ludwik Kaszowski, który wygłosił słowo Boże oraz wraz z ks. prałatem pobłogosławili posiłki i wszystkich uczestników wigilii. Po uroczystości błogosławieństwa uczestnicy tej wspaniałej wieczerzy przystąpili do składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem. Uczestnicy wraz instruktorami WTZ przygotowali tradycyjne potrawy wigilijne, należy podkreślić, że bardzo smaczne. Przygotowano też piękne prezenty, którymi obdarowano wszystkich uczestników .Uczestnicząc po raz pierwszy w wigilii wychowanków WTZ, zachwycony byłem atmosferą w czasie wieczerzy. Było tak ciepło, rodzinnie i świątecznie. Zewsząd czuło się dobroć i życzliwość do drugiego człowieka. Serdecznie dziękuję Redakcji za możliwość reprezentowania ITP na wigilii w WTZ. Nasunęła mi się taka oto osobista refleksja : Gdy nie ma iskry nie ma ognia, a taką iskrą jest Pani Henryka Sokołowska, długoletni Prezes WTZ w Wieruszowie. Patrząc na Panią Prezes wydaje się, że ona nigdy nie jest zmęczona, a uczestnicy darzą Ją ogromnym zaufaniem i szacunkiem. Ci ludzie, których los dotknął cierpieniem mogą czuć się szczęśliwi, stworzonymi przez Panią Prezes i pozostałą załogę warunkami. Wszystkim uczestnikom oraz całej załodze z Panią prezes na czele życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha i siły, bo dla tych ludzi warto jest żyć i pracować. Wojciech Kudaś

Wieruszów

Jak dobrze mieć sąsiada Relacja sąsiada byłego z-cy komendanta KPP w Wieruszowie „Jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada. A zimą ci pomoże przy węglu i przy koksie, i sam(a) nie wiesz, kiedy ułoży Wam rok się. Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk, do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk,”....

Tak śpiewały kiedyś Alibabki o pomocy sąsiedzkiej, jeśli oczywiście ktoś ma szczęście do posiadania miłego i życzliwego sąsiada. Niestety tego optymizmu nie podziela sąsiad emerytowanego już z-cy komendanta z KPP w Wieruszowie. Tuż przed świętami, kiedy choinka była ubrana, w nocy zostali zalani przez sąsiada z góry. To nie pierwszy konflikt sąsiedzki tych państwa. I pewnie ... nie ostatni. Sprawą tą jak poinformował sąsiad byłego zastępcy zajmuje się wieruszowska policja. Sąsiad ten zapytuje się czy ponownie zamiecie kolejną sprawę sąsiedzką „pod dywan” jak poprzednie?! „Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum”.... Red.

Wojenna historia

Teklinów

Przeżyłem w życiu wiele złego, ale i dobrego W przeddzień wyzwolenia Wieruszowa i okolicznych miejscowości spod okupanta hitlerowskiego rozmawiamy z kolejnym naocznym świadkiem tamtych dni. Jan Wierzbicki jest jednym z kombatantów zrzeszonych w wieruszowskim kole. Wraz z towarzyszami, mimo, że brakuje już im sił i zdrowia nadal trwają na placówce. Trwają m.in. po to, aby przekazać kolejnym generacjom wspomnienia najstraszniejszej w dziejach ludzkości wojny, nieludzkich czasów, na które przypadły ich lata młodości. „Straszne rzeczy w życiu przeszedłem. Nieraz dziwię się, że dożyłem tylu lat i to przy zdrowych zmysłach. W obozie widziałem jak palą ludzi w piecach, jak brat brata wiózł do pieca. Przeżyłem w życiu wiele złego, ale i dobrego, wszędzie prowadził mnie Pan Bóg.” – rozpoczyna swoją wojenną opowieść Jan Wierzbicki z Teklinowa, gmina Wieruszów. Urodził się 24 kwietnia 1916 roku na Wołyniu. To kolejny Kresowiak, dla którego Ziemia Wieruszowska stała się prawdziwym domem, cichym portem na wzburzonym oceanie życia. Lata dzieciństwa i młodości spędził w dolinie rzeki Słuczy. Przyszedł na świat we wsi Bęczaki, gmina Ludwipol, w powiecie kostopolskim, województwie wołyńskim, w bogatej rodzinie. Rodzice Adam i Katarzyna byli właścicielami ogromnego obszaru ziem, bo aż 2 tys. mórg. Starsze siostry były kształcone w Londynie, gdzie jedna była lekarzem, a druga tłumaczem. Młody Janek spędzał beztroskie dzieciństwo w krainie czarnoziemów, obecnie tereny te należą do Ukrainy. Uczęszczał do IV – klasowej szkoły, uczył się po polsku i po rosyjsku. Do I i II klasy uczęszczało się rok, do III – 2 lata, a do IV – 3 lata. Przyznaje, że nie w głowie mu była nauka. Rodzice wiązali z Janem nadzieję, że odziedziczy po nich majątek i będzie gospodarzył na Wołyniu. Rodzina Wierzbickich mieszkała w pięknym domu, mieli służbę, hodowali konie, krowy. Ziemię obsiewali zbożem: pszenicą, żytem, lnem i konopiami. Z konopi tłoczyli olej, posiadali urządzenie do wyciskania oleju. Religia była jedna katolicka, tylko obrządek był różny: dla Ukraińców grekokatolicki, a dla Polaków rzymskokatolicki. Należeli do parafii Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Myszakówce. W 1943 Ukraińcy zniszczyli kościół. Młody Janek marzył, aby zostać oficerem wojskowym, dlatego w wieku 19 lat ochoczo wstąpił do służby wojskowej. Cztery lata służył w wojsku, w Krakowie i tam zastała go wojna. Dowodził plutonem z 40 żołnierzami, otrzymał stopień pod. porucznika. Żywo w pamięci staje mu obraz jak polscy żołnierze wychodzili z Krakowa na wojnę. Głośno grały werble, a kobiety: matki, żony i narzeczone stały na bramach i płakały, że żołnierze idą na front. Był na froncie blisko Krakowa, tam oddali się do niewoli. Najpierw byli w obozie przejściowym w Łańcucie, a potem wywieźli ich do obozu w okolicy Drezna. Tam przeżył piekło na ziemi. Zdrowi jeńcy wojenni musieli pracować, chorych, słabych palono w piecach. Widział jak

palą ludzi, jak brat brata wiózł do pieca, jak ludzi palono jeszcze żywych. Był młody i silny, a Niemcy potrzebowali siły roboczej. W 1944 trafił do bauera. Gospodarze byli to ludzie niedobrzy, by przeżyć i nie być głodnym wymagało to wiele sprytu. Jeszcze na początku wojny otrzymywał listy od matki, wiedział, że majątek został rozparcelowany. O tym, że rodzice zostali zabici przez Ukraińców dowiedział się po wojnie. Na robotach przymusowych poznał swoją przyszłą żonę, pochodziła z Teklinowa. Po wyzwoleniu wracali do Polski już z maleńkim synkiem. Na Kresy nie miał po co wracać, ziemie te zostały zabrane Polsce. Wrócili do Telinowa, w rodzinne strony małżonki. Za Ojczyzną bardzo tęskniły też siostry pana Jana. Powróciły z Anglii, ale zostały zesłane na Sybir. Wcześniej były przesłuchiwane i torturowane. Kiedy były spragnione i chciały wody dostawały solonego śledzia. Jan wraz z małżonką zaczęli gospodarzyć w Teklinowie. Wkrótce poszedł do pracy na kolei, jeździł po całej Polsce; wymieniali i naprawiali tory kolejowe. Wspólnie z żoną przeżyli 60 lat, dochowali się dwóch synów i córki, 11 wnuków i 9 prawnuków. Kilka lat temu żona pana Jana zmarła. Do Związku Kombatantów wstąpił zaraz po wojnie. W wieruszowskim kole jest najstarszy. Dziękuje Bogu, że ma sprawny umysł i na tyle sił, by udzielać się w biurze wieruszowskiego koła kombatantów i z pomocą syna brać udział w wielu uroczystościach patriotycznych i religijnych. Wraz ze swoimi towarzyszami, zarówno tymi co jak i on byli żołnierzami września 39. oraz uczestnikami ruchu oporu są żywym, historycznym dokumentem, z których kolejne pokolenia czerpią wiedzę o wojnie- zbrodni na ludzkości- latach, których nie da się zapomnieć. I nie można zapomnieć by się nigdy nie powtórzyły. Na podstawie opowieści Jana Wierzbickiego: Anna Świegot


4 stycznia 2012

wieruszów Wieruszów

Wigilia strażacka

35 Wieruszów

Góra prezentów od Mikołaja

Tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie spotkali się by połamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.

22 grudnia w Wieruszowskim Domu Kultury na dzieci czekała góra prezentów od Mikołaja. Święty osobiście przybył, aby rozdać prezenty, słodycze i wziąć udział w zabawie.

Spotkanie wigilijne strażaków z OSP w Wieruszowie tradycyjnie rozpoczęło się koncertem kolęd w Rynku pod pomnikiem św. Floriana w wykonaniu Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Bezena. Następnie udano się do Remizy, aby wspólnie zasiąść do wigilijnego stołu. Słowo Boże wygłosił i błogosławieństwa udzielił przeor klasztoru Ojców Paulinów o. Kazimierz Maniecki. Na spotkaniu opłatkowym obecny też był ks. dziekan Henryk Orszulak proboszcz parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Matki Boskiej Częstochowskiej, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego oraz osoby współpracujące z OSP w Wieruszowie. Strażacy życzyli sobie zdrowych i spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Podczas wieczerzy braci strażackiej nie zabrakło rodzinnego kolędowania.

160 dzieci zostało zaproszonych na spotkanie ze św. Mikołajem do WDK, w czwartkowe popołudnie 22 grudnia. Były prezenty, choinka i świetna zabawa. Przedświąteczną imprezę zorganizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Kierownik MGOPS pani Anna OstryJerzy Przybył charz powitała dzieci, które przyszły wraz z rodzicami i dziadkami, po czym zaprosiła do wspólnej zabawy z wolontariuszami z z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. W przerwach między szaleństwami dzieci na parkiecie na scenie wystąpili wokaliści ze Studia Piosenki WDK. Do udziału w konkursach, w których nagrodą były słodycze i zabawki zachęcała pani Małgosia Zych z WDK. Na świąteczno – mikołajkową W czwartkowy dzień odbyła się, szczególna dla tej placówki, bo 10-ta w jej historii imprezę Wieczerza Wigilijna. przybył BurTen wyjątkowy dzień uświetnili swoją obecnością, życzeniami i prezentami dla uczestników Domu: mistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki. Ilustrowany Tygodnik PoStarosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wiatowy fantastyczną zabawę uwiecznił okiem aparatu fotograficzWieruszowie Elżbieta Ochocka oraz proboszcz parafii Sanktuarium Św. Wojciecha B.M w Cieszęci- nego. nie Ojciec Marian Węsak. Red. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem zaproszonych gości, zaśpiewaniem wspólnej kolędy i złożeniem życzeń. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku Paweł Szandała opowiedział, krótką historię powstania Domu i jego działalności merytorycznej, którą na dobre zapoczątkowała właśnie wigilia 23 grudnia 2002 roku dla pierwszych 7 uczestników. Po dziesięciu latach wigilia w tym domu nie jest już tak kameralna, z usług domu korzysta obecnie 47 uczestników z terenu pięciu gmin: Galewice, Lututów, Sokolniki, Wieruszów i Czastary. Przybyli goście podkreśli, że święta to okres dzielenia się dobrem, i tutaj obecnym oraz ich rodziną życzą tego dobra jak najwięcej. Po modlitwie wszyscy podzielili się opłatkiem, składali sobie wzajemnie życzenia a następnie przystąpili do wspólnego stołu, na którym uczestnicy i pracownicy przygotowali wiele tradycyjnych potraw. Pod koniec spotkania pojawił się również Św. Mikołaj, który obdarował uczestników drobnymi prezentami i smakołykami. Dla wielu osób korzystających z usług placówki organizowana przez Dom Wieczerza Wigilijna jest wyjątkowa, jest jedyną w której mogą wziąć udział i w niej współuczestniczyć. Kierownik Domu Paweł Szandała składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poprzez swoje dary i pracę wsparli organizację tej świątecznej wieczerzy tj. sponsorów, uczestników i pracowników ŚDS w Osieku.

Osiek

Wyjątkowa Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku

ŚDS


36

4 stycznia 2012

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Sprzedam działkę o pow. 0,06 ha w Osieku wraz z parterowym budynkiem o pow. użytkowej 144,8 m2 w stanie surowym, częściowo podpiwniczonym. Doprowadzone wszystkie media + lokalny zbiornik na nieczystości. Tel. 889 862 300 (1.02) Sprzedam mieszkanie w bloku nr 2 przy ul. Kordeckiego, duża kuchnia, dwa duże pokoje, łazienka i wc osobno, dwa duże korytarze. Mieszkanie środkowe, bardzo cieple i w bardzo dobrym stanie. Długi balkon. Tel. 605 458 898 (1.02) Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe przy ul. Fabrycznej na 2 piętrze, 60 m2 z dużym balkonem. Cena 150 000 zł. Do zaoferowania mamy również garaż. Tel. 660 411 605 (01.02) Sprzedam działki w Wieruszowie ul. Polna k/targowiska 28 ar, 12ar. Tel. 791 805 304 (18.01.12) Sprzedam NOWY BUDYNEK w Wieruszowie ul. Polna k/targowiska. TERAZ NIŻSZA CENA I DZIAŁKA! Możliwość kupienia części budynku (niezależne lokale) oraz zamiany na mieszkanie, działkę w Kępnie. Tel. 601 811 811 (18.01.12) Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 10 arów, w Wieruszowie ul. Podmiejska za Autocentrum. (Media). Cena do uzgodnienia. Tel. 608 092 438 (4.01.12) Pilne! Sprzedam mieszkanie w bloku w Lubczynie I piętro 63 m2 (trzy pokoje, toaleta + łazienka) + działka o pow. 481 m2. Tel. 607 612 512 (4.01.12) Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Kowalówka, pow. 11,70 ara. Tel. 507 048 140 (4.01.12) Sprzedam mieszkanie 48 m2 (duży balkon), ul. Warszawska bl.3, III piętro. Tel. 692 42 8000, po 15.00 (18.01)

ogłoszenia

Sprzedam tanio mieszkanie w Wieruszowie, IV p. 38 m2 na os. Fabryczna, 2500 m2. Tel. 43 841 97 04 (4.01.12) Sprzedam urokliwie położoną działkę budowlaną 0,2 ha w miejscowości Kowalówka, wymiary 28x74. Bezpośredni zjazd z drogi asfaltowej i sąsiedztwo lasu. Tel. 533 543 533 (4.01.12) Sprzedam działki budowlane Teklinów – Mirków. Tel. 691 474 604 (4.01.12) Sprzedam dom w centrum Namysłowa po kapitalnym remoncie, 80m2 z garażem i ogródkiem. 249 000zł (do negocjacji). Tel.604 548 785 (04.01.12) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie (własnościowe) dwupokojowe, II piętro, środkowe, duży balkon. Mieszkanie po generalnym remoncie pow. 49,5 m2, b. dobra lokalizacja. Tel. 62 78 31 060 lub 500 624 762 (04.01.12) Sprzedam mieszkanie w Wieluniu przy ul. Fabrycznej (wolne), 64,5 m za 150 000 zł. Sprzedam mieszkanie w Wieluniu, na Armii Krajowej, 44,5m (parter) po 3 000 zł za m2. Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie, 40m2, po 2 000 zł za m, ul. Szkolna (parter). Telefon: 604 173 083 Działki Budowlane Wieruszów – Podzamcze. Tel. 663 369 903 (4.01.12) Sprzedam dom jednorodzinny + 0,5 ha ziemi w gminie Lututów. Tanio! Tel. 513 195 824 (31.01.12) Sprzedam 8 ha gruntów w jednym kawałku w Przyworach gm. Czastary. Tel. 600 352 284 (st) Sprzedam działki budowlane różnej wielkości śródleśne naprzeciwko zabudowań przy drodze asfaltowej w Rybce gm. Galewice. Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam tanio mieszkanie

Zakład Tartaczno- Stolarski Maria Wełna,

ul. Wieluńska 4, 97-438 Rusiec

04.01

poleca :

tarcicę mokrą, suchą, struganą, klejoną na długość (kreska i zygzak) i na grubość (blaty) Poleca różne wyroby z drewna iglastego według zamówienia klienta (w tym również: stelaże do mebli tapicerowanych ) Tartak świadczy również usługi : suszenia, strugania, łączenia elementów na długość (kreska i zygzak ) i grubość (blaty )

w Wieluniu o pow. 64,5 m2 oraz 44 m2 w cenie rynkowej, dobrze położone na parterze. Tel. 604 173 083 (st) Sprzedam nieruchomość, siedlisko wraz z gruntem o pow. 1 21 ha w Goli gm. Bolesławiec. Tel. 600 352 284 (st) Sprzedam tanio działki budowlane w Naramicach w kierunku na Śmiecheń, o pow. 2 500 m, dostęp do drogi asfaltowej 25 m (szerokość działki), woda, prąd na miejscu. Tel. 604 173 083 (st) Sprzedam nieruchomość w Ochędzynie Nowym przy trasie E8 wraz z budynkami na działalność gospodarczą np. Stolarstwo, Warsztat samochodowy. Pow. działki 2,70 ha, budynki ok. 190m2 wysokie. Tel. Tel. 604 173 083 (st.) Sprzedam działki budowlane o dowolnej powierzchni: np. 10, 15, 20 arów z możliwością kupienia 1 ha gruntu. Przy drodze asfaltowej, działka uzbrojona. Piaski gm. Bolesławiec Tel. 600 352 284 (st.) Sprzedam działki budowlane w Osieku; po jednej i drugiej stronie działki postawiony .las. Działki znajdują się w terenie zabudowanym Tel. 600 352 284 (st.). Sprzedam siedlisko w Żdżarach (gm. Bolesławiec) w całości lub w części. Dom mieszkalny „bale” o pow. 9,20 x 8,20, obora 21 x 5,5, stodoła 21 x 9,40 na działce o pow. 1,87 ha, szerokość działki 52m. Tel. 604 173 083 (st)

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ/WYNAJMĘ /DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia mieszkanie w Wieruszowie, przy ul. Waryńskiego, dwupokojowe z umeblowaniem. Tel. 668 383 797 (1.02) Do wynajęcia hale magazynowe przy ul. Teklinowskiej. Tel. 62 78 41 846 (8-16.00) lub 783 416 349 (1.02) Wynajmę lokal użytkowy260mkw,w Kępnie oś. Odrodzenia. Kontakt 601760628 (1.02) Lokal do wynajęcia 50 m2 w centrum Wieruszowa. Wszystkie media. Ulica Warszawska 14. Kontakt tel. 62 58 10 027 (do 17.00-tej) lub 600 898 105 (4.01.12) Do wynajęcia lokal na działal-

ność gospodarczą o pow. 87 m2 w Wieruszowie ul. Waryńskiego 35, cena 950, 00 zł miesięcznie. Tel. 668 997 709 po 16.00. (18.01.12) Do wynajęcia w Wieruszowie (atrakcyjna lokalizacja) hala wielofunkcyjna np. magazynowo – handlowa, 500m2, 2 biura, 2 socjale, media, co. Tel. 693 161 433 (19.01.12)

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Volkswagen Touran 2007 r. Cena 29 000 zł. Poj. 1,9D. Full wypas., Volkswagen Touareg 2003 r. Cena 49 000 zł. poj. V 10D. Full wypas. Tel. 661 449 476 (01.02) Sprzedam samochód Mercedes Benz 310; 2,9D, max długi i wysoki. Rok produkcji 1995, max 3,5tony. Stan dobry + kpl. kół letnich. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 238 393(18.01) Skoda Oktavia 2004 r. wzmacniana z kratą, kolor grafit. Tel. 693 661 725 (4.01.12) Sprzedam Seat - Marbella pojemność 903, rocznik 1992, przebieg 75 tys. km, plus opony zimowe. Cena 1 100 zł. Tel. 509 580 184 (4.01.12) Skup samochodów osobowych, ciężarowych, ceny złomowe. Krótki odbiór własnym transportem. Tel.: 506 680 804 (kr)

PRACA DAM

Kępińska Szkoła Języków zatrudni nauczyciela języka chińskiego. Tel. 607 420 321(1.02) Firma przyjmie do pracy mechanika samochodów ciężarowych i wózków widłowych. Tel. kontaktowy 62 78 222 41 (1.02) Zatrudnię pracownika na stanowisko kierowcy. Wymagania: wiek do 40 lat, prawo jazdy kategorii C+E, ukończony kurs na przewóz osób i rzeczy, doświadczenie zawodowe w transporcie międzynarodowym. Tel. 0605 220 407 (18.01.12) Zatrudnię mężczyznę na stanowisko przedstawiciela handlowego. Wymagania: wiek do 35 lat, wykształcenie min średnie, doświadczenie zawodowe w handlu, prawo jazdy kategorii B. Tel. 0605 220 407 (18.01.12) Zatrudnię pracownika na stanowisko elektromechanika lub mechanika z bardzo dobrą znajomością elektryki pojaz-

Kępno, ul Kilińskiego 8 tel. 62-583-03-16, 0602-722-948 www.arena.nieruchomosci.pl ATRAKCYJNE NOWE DOMY: 1. Os Pod Lasem/Chojęcin SZEREGOWIEC 151m2, 4 sypialnie, salon , garaż, 2. Os.Murator SZEREGOWIEC 130m2, salon, 3 sypialnie, garaż,

Telefon: 43/ 676 60 23 kom. 601 221 994

3.Os.Murator kawalerka 19m2, IIp, 58tys, 4.Os.Murator mieszkanie 50m2, IIp, 2pok, balkon 156 tys, UROKLIWE DZIAŁKI:

dowej. Wymagania: wiek do 40 lat, prawo jazdy kategorii B. Tel. 691 720 040 (18.01.12)

PRACA SZUKAM

Mężczyzna poszukuje dodatkowej pracy w zakresie kierowcy ciągnika rolniczego. Tel. 782 201 235 (1.02.12)

SPRZEDAM

Sprzedam łubin gorzki wąskolistny. Tel. 603 206 972 (1.02) Sprzedam w atrakcyjnej cenie meble w bardzo dobrym stanie. Witryna za szkłem +barek, ława rozkładana, stolik pod telewizor. Stół rozkładany w kształcie medalionu i 8 krzeseł. Wszystkie meble w pięknym kolorze Machoń, tapicerka krzeseł jasna. Komplet wypoczynkowy kolor złoty drewniane elementy w kolorze Machoń. Wszystkie meble pasują do siebie kolorystycznie i są w bardzo dobrym stanie. Tel. 697 947 940 (4.01.12) Sprzedam przyczepę lekką SAM., b. mocna, gotowa do rejestracji. Tel. 605 925 997 (04.01.12) Sprzedam drewno kominkowe i opalowe. Gatunki liściaste (dąb, jesion, grab, buk, akacja, olcha, brzoza) i iglaste. Dowóz gratis. Tel. 609 599 616 (31.01) Sprzedam szlakę (żużel) z ciepłowni np. do utwardzania terenu. Tel. 605 331 767 (stycz.12)

USŁUGI

DJ – oprawa muzyczna, profesjonalne wideofilmowanie, zdjęcia ślubne plenerowe i reportażowe. Konkurencyjne ceny!!! Tel. 693 657 834. (st) Zespół muzyczny – wesela, festyny i imprezy okolicznościowe. Możliwość koncertu na gitarze hawajskiej. www.gorecki-trio.net Tel. 608 551 995 (30.03.12) Rzetelnie i tanio naprawy w domu klienta pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek gazowych. Montaż klimatyzacji. Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia! Wieruszów ul. Warszawska 86a. Tel. 0 607 419 958 (st) Przewozy osób krajowe, zagraniczne, licencjonowane, przeprowadzki, trans. różny, przewozy lawetą. Niskie ceny. Tel.0 607 350 130 (st K)

NAUKA /KOREPETYCJE

Lekcje gry na gitarze, keyboar-

Lokal do wynajęcia 50 m2 w centrum Wieruszowa. Wszystkie media. Ulica Warszawska 14.

5.Kobyla Góra 1000m2/ 20 tys, pełne media 6.Bralin działka 740m2, 55zł/m2 7.Wieruszów dom drewniany 75m2, dz.5600m2, 85 tyś INNE CIEKAWE OFERTY 8.Wieruszów mieszkanie I p, 55m2, 2pok. do najmu 9.Bralin- CENTRUM dz. 3000m2+DOM 120m2 również pod działalność 10.Kępno- centrum DOM 120m2, 4pok, do najmu 1300zł

Kontakt tel. 62 58 10 027 (do 17.00-tej) lub 600 898 105


ogłoszenia dzie, kontrabasie, śpiew, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 5 roku życia. Tel. 609 141 328 (1.02) Matematyka Korepetycje – dojeżdżam do ucznia również na wsi. Tel. 601 188 109 (4.01.12) Korepetycje z matematyki: szkoła podstawowa, gimnazjum, średnia. Przygotowanie do matury. Tel. 795 705 637 (29.02.12) Korepetycje z języka angielskiego. Tel. 508 483 434 (1.02) Lekcje tenisa - Kępno tel. 88839-70-81 (st.k.)

RÓŻNE

Poszukujemy zakładu stolarskiego do zawarcia stałej współpracy przy produkcji stelaży do krzeseł. Warunek konieczny – własny dostęp do drewna bukowego. Tel. 888 333 600 (4.01.12)

ODDAM

Jeśli wymieniasz meble, masz zbędny sprzęt gospodarstwa domowego, RTV lub inne rzeczy codziennego użytku

TOWARZYSKIE

Kawaler bez nałogów, uczciwy, z mieszkaniem, pracownik kosmetyczny, lat 38, pragnie stworzyć stały, szczęśliwy związek małżeński – ślub kościelny, pozna uczciwą, wierną i niepalącą panią w wieku 2945. Tel. 62 731 64 93 (dzwonić po 18-tej) e-mail janusz196@ vp.pl

Firma produkcyjna z oddziałem w Kępnie

zatrudni księgową

do prowadzenia Podatkowej Książki |Przychodów i Rozchodów. Wymagane doświadczenie i znajomość przepisów podatkowych. CV ze zdjęciem proszę wysyłać na adres ajkmeble@wp.pl. Video filmowanie, zdjęcia plenerowe, reportażowe i okolicznościowe. Tel. 696 130 942

1

Firma przyjmie do pracy mechanika samochodów ciężarowych i wózków widłowych. Tel. kontaktowy 62 78 222 41

zamieść ogłoszenie w ITP (za darmo). Rzeczy podarowanie przez Ciebie posłużą jeszcze przez wiele lat osobom, które są w potrzebie.

Firma z Kępna zatrudni:

warunkach zapewniających satysfakcję z pracy i płacy 04/01

Tel. 695 753 460

w Wieruszowie przy ulicy Teklinowskiej 4 (po byłej firmie STALCHEM). Kontakt: 606 34 66 37

Dyplomowany bioenergoterapeuta - uzdrowiciel w naszym mieście

00.00

Wynajmę miejsca parkingowe na samochody tapicera na bardzo dobrych ciężarowe lub inne

Pomoże i doradzi - wspomaganie tradycyjnego leczenia, diagnoza biopola człowieka, zabiegi usuwające blokady i przywracające równowagę energetyczną, wyciszanie i oczyszczanie organizmu, likwidowanie przewlekłych i chronicznych bóli metodą niekonwencjonalną. Niesamowicie skuteczne metody i działanie Bioenergoterapeuty pomogły już wielu osobom nawet w beznadziejnych przypadkach.Wszelkie informacje i zapisy po nr.tel.531165221 codziennie po godzinie16.30

4 stycznia 2012

37 Wieruszów

Podsumowanie działalności Wieruszowskiego Koła Astronomicznego za 2011rok W dniu 13 grudnia 2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyło się zebranie podsumowujące działalność Wieruszowskiego Koła Astronomicznego (WKA) za rok 2011. Obecni na zebraniu byli: Burmistrz Miasta Wieruszowa - Bogdan Nawrocki, Starosta Powiatu Wieruszowskiego - Andrzej Szymanek , dyrektorzy wieruszowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, księża Dekanatu Wieruszowskiego na czele z Ks. Dziekanem - Henrykiem Orszulakiem oraz członkowie WKA.

Rozpoczynając zebranie podkreśliłem, że WKA rozpoczęło swoją oficjalną działalność 2009r. i jest odpowiedzią na ogólnoeuropejską i ogólnopolską, zgodną ze strategią Lizbońską, potrzebą kształcenia umiejętności matematyczno – przyrodniczych młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rozwijania ich zainteresowań naukami ścisłymi, przybliżania uczniów z terenów wiejskich i małych miejscowości do ośrodków nauki i kultury, wyrównywania dysproporcji między wsią i miastem. Zaznaczyłem, że działalność koła zrodziła się z zainteresowań indywidualnych osób i uczniów zafascynowanych astronomią. Ta wspólna fascynacja przerodziła się w konkretną formę WKA. Głównymi celami działalności jakie prześwięcają WKA jest: Rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów fizyką i astronomią. Pogłębienie rozumienia teorii i zjawisk fizycznych i astronomicznych. Rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do rozwiązywania problemów, wyjaśniania zjawisk, planowania doświadczeń i przewidywania przebiegu procesów fizycznych. Pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w konkursach z astronomii i fizyki oraz w dalszej edukacji. Doskonalenie umiejętności niezbędnych w dalszym kształceniu w szkołach średnich, na studiach politechnicznych lub o kierunkach ścisłych i przyrodniczych oraz w życiu codziennym. Kształcenie nawyku samokształcenia. Wyrabianie pożądanych cech charakteru: pracowitości, systema-

tyczności, dokładności i wytrwałości. WKO realizuje następujące formy pracy: 1. Wycieczki: na pokazy do planetarium i na obserwacje astronomiczne prowadzone przez pracowników SACTN Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, młodzieży do Centrum Nauki Kopernik w marcu 2011r. – 4 uczniów, do Torunia we wrześniu 2011r.– 3 uczniów, do obserwatorium astronomicznego w Gimnazjum w Burzeninie – listopad 2011r. – 30 uczniów. 2. Przygotowywanie przez uczniów wykładów i ich prezentacja. 3. Rozwiązywanie zadań i problemów fizyczno - astronomicznych kształtujących zdobyte umiejętności i wiedzę oraz rozwijające logiczne myślenie. 4. Przeprowadzanie obserwacji i pomiarów oraz formułowanie własnych wypowiedzi i wniosków. 5. Wykorzystywanie literatury, komputera i Internetu do przygotowania i opracowania referatów, prezentacji multimedialnych i pomocy naukowych. 6. Przygotowanie do udziału w konkursach z astronomii. Koło prowadzi swoją stronę internetową www.wieras.pl Sądzimy, że w wyniku naszej działalności uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą: rozwijali swoje zdolności i zainteresowania z fizyki i astronomii, rozumieli zjawiska fizyczne i astronomiczne, potrafili rozwiązywać problemy, wyjaśniać zjawiska i przewidywać przebieg procesów fizycznych oraz planować doświadczenia. W efekcie, będą dobrze

przygotowani do kontynuowania nauki w szkole średniej, a następnie na studiach politechnicznych oraz na kierunkach ścisłych i przyrodniczych, będą systematyczni, pracowici, dokładni i wytrwali. Dzięki zdobytej wiedzy będą świadomymi i otwartymi oraz pełnymi swoich możliwości „ludźmi Europy”. Program spotkania obejmował m.in.: pokaz filmu nt. kosmosu, informacja nt. działalności WKA w roku 2011 i z konkursu „URANIA” 2011 z prezentacją zdjęć – J. Góralski (uczeń), wręczenie dyplomów uczniom, którzy brali udział w konkursie „URANIA”, przedstawienie przygotowane przez uczniów Gimnazjum im. J. Pawła II pt: „Podróż po Układzie Słonecznym”, relacja z wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z prezentacją zdjęć – J. Musiał, relacja z wycieczki do Torunia z prezentacją zdjęć – F. Ogorzelski (uczeń), zapoznanie uczestników zebrania z wystawą przygotowaną przez członków koła: Z. Krupińskiego i O. Ogorzelską (uczennica) pt.: „Nigdy nie kończące się poszukiwania”, informacja nt.: radioastronomii i radioteleskopu 13 m – J. Góralski (uczeń), informacja nt. Mars Society – K. Błaszczak, plan działalności WKA na rok 2012 – K. Błaszczak, występ Oliwii Opacka ( uczennica - zaśpiewała piękną kolędę), Miłym dla koła akcentem, było wyróżnienie wszystkich ludzi wspierających społeczną działalności WKA dyplomami i książkami o astronomii. Opiekun WKA Kazimierz Błaszczak

Informacja z Urzędu Miasta i Gminy Wieruszów

Uprzejmie informuję, że Gmina Wieruszów pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych dla uczniów pn.” Zimowa rekreacja” Wartość projektu wynosi 31.000 złotych z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki 15.500 złotych. Program będzie realizowany od 2 stycznia do 4 marca 2012 roku. Głównym celem programu jest popularyzacja sportów zimowych. W ramach programu na lodowisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wieruszowie będą realizowane zajęcia nauki jazdy na łyżwach, hokej na lodzie oraz imprezy integracyjne na lodowisku. W programie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wieruszów. Zaplanowano realizację zajęć na lodowisku dla uczniów w dniach nauki szkolnej od godziny 16.00 do 19.00. a w okresie ferii zimowych od godziny 12.00 – 15.00. Projekt obejmuje dowóz uczniów z Wyszanowa, Teklinowa Pieczysk i Cieszęcina do Wieruszowa. W okresie ferii zimowych oprócz realizacji zajęć odbywać się będą imprezy integracyjne: Bal przebierańców, Festyn Rodzinny o Puchar Burmistrza Wieruszowa, turniej sportowy , Bal Walentynowy oraz Bal integracyjny na zakończenie realizacji projektu. W wypadku niesprzyjających warunków pogodowych będą realizowane zajęcia alternatywne w placówkach oświatowych. Spotkanie organizacyjne z nauczycielami zgłoszonymi do realizacji projektu odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie 27 grudnia 2011 ( wtorek ) o godzinie 11.00 Naczelnik Wydziału Oświaty Waldemar Urbaniak


38

4 stycznia 2012

informacje Lututów

Przyszły na świat Dnia 16.12.2011 r. o godz. 7.20 urodził się Szymon, syn państwa Katarzyny i Marcina Burlikowskich z Bralina. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4210 g i miał 58 cm.

Dnia 28.12.2011 r. o godz. 14.20 urodził się Franciszek, syn państwa Edyty i Pawła Nowaków z Kępna. W dniu urodzenia chłopiec ważył 2910g i miał 53 cm.

Urodzeni w Sylwestra Dnia 19.12.2011 r. o godz. 11.15 urodziła się Emilka, córka państwa Renaty i Rafała Poziembów z Komorowa. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3490 g i miała 53 cm.

Dnia 20.12.2011 r. o godz. 19.20 urodziła się Bianka, córka państwa Sylwii Nokiel- Paprocka i Piotra Paprockiego ze Świby. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3940 g i miała 54 cm.

Dnia 19.12.2011 r. o godz. 4.05 urodził się Jakub, syn państwa Agnieszki Gierak i Waldemara Woźniaka z Kępna. W dniu urodzenia chłopiec ważył 2470 g i miał 49 cm.

Dnia 26.12.2011 r. o godz. 6.45 urodziła się Hanna, córka państwa Gabrieli i Leszka Hendrysów z Biadaszek. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3460 g i miała 54 cm.

Dnia 25.12.2011 r. o godz. 16.15 urodziła się Maja, córka państwa Anny i Pawła Niechciałów z Grębanina. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3520 g i miała 53 cm.

Dnia 27.12.2011 r. o godz. 14.28 urodziła się Maria, córka państwa Anny i Kamila Mizerów z Ostrowa Wielkopolskiego. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3950 g i miała56 cm.

Wszystkim bobasom i ich rodzicom życzymy, aby każdy nowy dzień przyniósł w życiu to co najpiękniejsze, czyli radość, szczęście i miłość.

Dnia 31.12.2011 r. o godz 0.57 urodziła się Iga, córka państwa Apolonii i Jakuba Grońskich z Mirkowa . W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3440 g i miała 52 cm.

Dnia 31.12.2011 r. o godz. 5.20 urodził się Filip, syn państwa Anety i Marka Trzęsickich z m. Święty Marek. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4060 g i miał 56 cm.

Dnia 31.12.2011 r. o godz. 14.17 urodził się Cyprian, syn państwa Katarzyny i Tomasza Bochniaków z Drożek. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3860g i miał 56 cm.

Urodzeni w Nowym Roku Dnia 01.01.2012 r. o godz. 5.20 urodził się Krystian, syn państwa Justyny i Mirosława Hojków z Olszowej. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4200g i miał 54 cm. Pierwszy mieszkaniec Gminy Kępno i Powiatu Kępińskiego.

Dnia 01.01.2012 r. o godz.5.55 urodził się Szymon, syn państwa Doroty i Tomasza Smolińskich z Hanulina. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3400 g i miał 56 cm.

Urodzeni pomiędzy 22 grudnia a 20 stycznia to zodiakalne koziorożce

tekst i foto: Mała

Od projektu do realizacji W parku Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie dokonano jesienią br. nasadzeń roślinnych dla celów dydaktycznych. Projekt zrealizowany był ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ze środków Powiatu Wieruszowskiego, z których zakupiono sadzonki drzew i krzewów. Koncepcja nasadzeń podyktowana była koniecznością dostosowania istniejącego parku do potrzeb edukacyjnych młodzieży Technikum zwłaszcza w zawodzie technik architektury krajobrazu. Realizacja projektu była niewątpliwym sukcesem, w którym uczestniczyło wiele osób. Inicjatorami przedsięwzięcia była mgr Grażyna Boryczka - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu: mgr inż. Irena Urbaniak i inż. Beata Wyczałkowska. Projekt nasadzeń roślinnych przygotowały ww nauczycielki a dokumentację aplikacyjną projektu opracowała Anna Preś - pracownica Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. Po pozytywnej akceptacji FOŚiGW w Łodzi w październiku przystąpiono do realizacji projektu. Pierwszy etap prac to przygotowanie podłoża oraz prace budowlane przy kapliczce wykonane dzięki pomocy i zaangażowaniu pracowników szkoły oraz hojności sponsorów. Kolejnym etapem były nasadzenia roślin wykonane przez uczniów Technikum w   zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w ramach praktyk zawodowych pod nadzorem nauczycieli zawodu. Był to trudny etap wymagający od uczniów zaangażowania, wiedzy i  samodyscypliny, posadzono ponad 1200 drzew i krzewów. Po nasadzeniach przeprowadzono prace pielęgnacyjne: ściółkowanie korą oraz zabezpieczenie roślin włókniną na zimę. W listopadzie dokonano pozytywnej oceny realizacji projektu i odbioru nasadzeń. W związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz kończącym  się rokiem pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu: Starostwu Powiatowemu, Dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom, sponsorom za okazaną pomoc i życzliwość. Beata Wyczałkowska Irena Urbaniak


wieruszów

39

4 stycznia 2012

Nowy Rok w Lututowie Tradycyjnie jak co roku na lututowskim rynku Lututowianie hucznie i gremialnie witali Nowy Rok.

Około sześć lat temu inicjatorem i pomysłodawcą tych obchodów był Wójt Gminy Józef Suwara. Najpierw był to magnetofon i przypadkowe okazjonalne płyty lub taśmy. Potem specjalnie wybierana muzyka na takie okoliczności. Potem jeszcze dj z gminy lub najbliższej okolicy. A w roku bieżącym były to wideo dyski najpopularniejszych melodii. Na godzinę przed nowym rokiem zainstalowano namiot chroniący przed deszczem i śniegiem i podłączono energię i oświetlenie. Potem drużyna z złożona pracowników montowała głośniki i ekrany. Następnie próba działania sprzętu, światła i pierwsi goście. Na dziesięć minut przed dwunastą zaczęły strzelać odbezpieczone szampany. Potem było symboliczne odliczanie dokładnie odmierzonej godziny dwunastej. Co prawda większość Lututowian nie wytrzymała nerwowo albo każdy miał inny czas bo już za 5 minut dwunasta zaczęła się kanonada petard i fajerwerków. A w tle tej kanonady jednostki straży pożarnej syrenami obwieściły Nowy Rok. Wreszcie uroczyste życzenia dla społeczeństwa od Wójta Gminy Lututów Pana Józefa Suwary. Wspólne 100 – lat odśpiewane przez zebranych na rynku i symboliczna lampka szampana wychylona za pomyślność, zdrowie , szczęście i Nowy Rok. Powoli grupy się rozkręcały, pierwsze tańce. W tym czasie też skończyło się tradycyjne powitanie Nowego Noku w miejscowym kościele i na rynek przyszli uczestnicy spotkania z proboszczem miejscowej parafii księdzem Mariuszem Giwerskim. Ponownie były życzenia zdrowia zgody, pomyślności, wspólne zdjęcie, i życzenia indywidualne. Przez lututowski rynek mogło się przewinąć około 500 osób. Wystrzeliło około 50 szampanów. A petard i fajerwerków ilości nieobliczalne. Pierwsze z inicjatywy parafii lututowskiej bajkowo obramowały wieżę kościoła. Następne wystrzelono z drugiej strony rynku naprzeciw „Majorki”. Pozostałe licznie przynieśli mieszkańcy Lututowa ci starsi i najmłodsi. Relacja Gminny Ośrodek Kultury

Wieruszów

Zakończenie realizacji programu autorskiego „Stawiam pierwsze kroki na rynku pracy” w OHP w Wieruszowie 29 grudnia 2011 r. zakończono realizację programu autorskiego „Stawiam pierwsze kroki na rynku pracy” realizowanego przez kadrę Hufca Pracy 5-20 i doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wieruszowie. Zgodnie z założeniami wsparciem zostało objętych 10 uczestników hufca - uczniowie drugich i trzecich klas zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie. Program był realizowany w dwóch edycjach. Pierwsza rozpoczęta została w styczniu 2011r. i trwała do czerwca, natomiast drugą rozpoczęto w lipcu i zakończono w grudniu. W ramach każdej z edycji programu odbyło się 10 spotkań z młodzieżą hufca - każdorazowo uczestniczyło w spotkaniu 10 uczniów. Celem ogólnym programu był rozwój aktywności zawodowej wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wiedzę i umiejętności dot. prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, właściwego formułowania odpowiedzi podczas przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, a także odpowiedniej prezentacji swojej osoby w trakcie poszukiwania pracy. Podczas spotkań z młodzieżą prowadzący zajęcia - przede wszystkim - uświadamiali uczniom ich mocne i słabe strony w zakresie zachowań asertywnych, pracowali nad kształtowaniem postawy aktywności zawodowej, przygotowywali uczniów do świadomego, rozważnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu oraz wskazywali źródła informacji o doradztwie zawodowym. W ramach programu udało się zrealizować wszystkie działania, m.in.: - rozwinięto umiejętności uczniów podnoszące ich samoocenę; - wypracowano umiejętność poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych; - rozwinięto umiejętność odkrywania własnych zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawania swojego temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów; - zapoznano uczestników programu z rodzajami umów o zatrudnienie; - rozwinięto umiejętności efektywnej komunikacji; - doprowadzono do obniżenia poziomu lęku związanego z podjęciem pracy zawodowej, wejściem na rynek Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz uczniowie pragną wyrazić słowa wdzięczności wszystpracy, kształtokim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wsparcia akcji zorganizowanej przez szkołę. Dziękujemy waniem postawy tym, którzy tak serdecznie, z uśmiechem i dobrym słowem przyjęli młodzież w swoich domach, okazali ciepło przedsiębiori zrozumienie. czej i aktywnoNiech Narodzony Chrystus wszystkim mieszkańcom Mieleszyna i okolic niesie raści zawodowej. dość, spokój i serdeczność. Niech w każdym sercu narodzi się nadzieja, wiara i mi-

Szanowni Mieszkańcy Mieleszyna

Tekst i zdjęcia: wychowawca HP 5-20 Sylwia Hoja

łość, które pozwolą na lepsze, spokojniejsze i radośniejsze życie, bez trosk i wzajemnych uraz. Dyrektor Szkoły Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców


40

4 stycznia 2012

reklama

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy nr 01/02 R2012  
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy nr 01/02 R2012  

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy nr 01/02 R2012

Advertisement